You are on page 1of 1

BO GI

MODULE THC HNH iU P 1 CHIU VI TI N SI T (Dng mch to dao ng m van bn dn) TT 1 Thit k mch nguyn l 2 Thit k mch PCB 3 t mch in 4 Mua linh kin 5 Hn mch 6 Test mch Tng Hng Mc Thnh Tin 250,000 250,000 200,000 100,000 100,000 200,000 1,100,000

M T THNG S MCH 1 Mch to xung dao ng v iu ch rng xung dng OP hoc IC 555, c bin tr iu chnh rng xung 2 Mch so snh dng OP so snh xung ra iu khin vi in p tham chiu 1 chiu (in p lnh m van bn dn iu chnh bng bin tr) 3 Mch khuch i xung dng bin p xung, cch ly bo v mch iu khin 4 Van iu p dng THYRISTOR p ng c vi ti ng c 5 in p hot ng 12VDC 6 M hnh u c im o xung, in p phc v cho mc ch thc hnh v th nghim YU CU 1 Thanh ton bng hnh thc chuyn khon hoc giao tn ni trc 50% tin hp ng v 50% cn li thanh ton khi bn giao thit b 2 Hng dn v giao thit b ti H Ni (0986711155)

Page 1 of 1