You are on page 1of 1

BO GI

MODULE THC HNH iU P 1 CHIU VI TI NG C (Dng VK AT89C51 m van bn dn) TT 1 2 3 4 5 6 Hng Mc Thit k mch nguyn l Thit k mch PCB t mch in Mua linh kin Hn mch Lp trnh phn mm Tng Thnh Tin 250,000 250,000 200,000 100,000 100,000 500,000 1,400,000

M T THNG S MCH 1 Mch iu khin dng AT89C51 to xung kch m van iu p, xung ny c tng gim tn s bng 2 phm bm 2 Mch so snh dng OP so snh xung ra iu khin vi in p tham chiu 1 chiu (in p lnh m van bn dn iu chnh bng chit p) 3 Mch khuch i xung dng Transistor v c cch ly quang bo v mch iu khin 4 Van iu p dng MOSFET p ng c vi ti ng c 5 in p hot ng 12VDC 6 M hnh u c im o xung, in p phc v cho mc ch thc hnh v th nghim YU CU 1 Thanh ton bng hnh thc chuyn khon hoc giao tn ni trc 50% tin hp ng v 50% cn li thanh ton khi bn giao thit b 2 Hng dn v giao thit b ti H Ni (0986711155)

Page 1 of 1