You are on page 1of 2

Panitia Bahasa Malaysia S.K.

Jalan Pegawai, Jalan Persiaran Sultan Abdul Hamid, 05050 Alor Setar, Kedah Darul Aman. 04-7710312

Tel:

_____________________________________________________________________ Tarikh : 3 Januari 2012 Tuan/Puan; 1.Datin Hajah Rusna Abdullah@Long 11. Pn. Nor Rahaidar Abdul Rahman 2.Pn. Nor Hayati Nor Aziz 12. Pn. Zanariah Ismail 3.Pn. Aniza Hamzah 13. Pn. Noraida Yusuf 4.Pn. Suzana Abdullah 14. Pn. Rosenie anak Medihi 5.Pn. Siti Noor Azizah 15. Pn. Siti Hawa Ali 6.Pn. Sutinah Abdullah 16. En. Fisol Fadzil 7.Pn. Sharipah Abdullah 17. En. Shahrulnizam 8.Pn. Khairiyah Salim 18. Pn. Samihah Hashim 9.Pn. Kamariah Chik 19. Pn. Rosadah Sharif 10.Pn. Roshida Ismail 20. En. Ahmad Zamri

EDARAN MINIT MESYUARAT Bersama-sama ini diedarkan minit mesyuarat Panitia Bahasa Melayu Kali kedua yang bermesyuarat pada 5 Januari 2012 untuk perhatian dan tindakan tuan / puan. 2. Sila bawa minit mesyuarat tersebut ke mesyuarat yang akan datang. Kerjasama daripada anda amat dihargai. Sekian, terima kasih. S.K.J.P UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG Yang menjalankan tugas,

( ANIZA BT HAMZAH )

Setiausaha Panitia Bahasa Malaysia SK Jalan Pegawai