You are on page 1of 27

o

o o o

Povrina:138 597 km2 Duljina:870 km irina:160 km Najvea dubina:1233 m

Jadransko more pripada u slanija mora


Slanost iznosi izmeu 38 i 39

Toplo more Tijekom ljeta temperatura od 22C do 25C Najnia temperatura iznosi 11C

Cvjetanje

mora Vei broj meduza Pojava tropskih riba Alga Caulerpa taxifolia

Isputanje

balastnih voda Brojni tankeri NATO bombe Mnotvo turista

Najie

more u Europi

http://www.izor.hr/kakvoca/kakvoca.html