You are on page 1of 5

NRAST ROKOVCH SADZIEB ZA POSLEDN 2 MESIACE:

J&T od 10.4.2012
Terminovane vklady
Viazanos 12M 3,60% (predtym 3,30%)
POKLES ROKOVCH SADZIEB ZA POSLEDN 2 MESIACE:
VUB Banka od 2.4.2012
Terminovane vklady
Viazanos 1M
0,10% (predtym 0,30%)
0,20% (predtym 0,40%)
3M
1,30% (predtym 1,50%)
1,40% (predtym 1,60%)
6M
1,70% (predtym 1,90%)
1,80% (predtym 2,00%)
18M
2,80% (predtym 3,00%)
24M
3,00% (predtym 3,10%)
36M
3,35% (predtym 3,50%)
48M
3,70% (predtym 3,80%)
Flexivklad
36M
3,05% (predtym 3,20%)
Flexivklad extra
48M
3,40% (predtym 3,50%)
Oberbank od 5.4.2012
Terminovane vklady
12M 2,00% (predtym 2,30%)
Tatra banka od 20.4.2012
Terminovane vklady
1M
0,20% (predtym 0,30%)
0,25% (predtym 0,35%)
0,30% (predtym 0,40%)
3M
1,00% (predtym 1,30%)
1,05% (predtym 1,35%)
1,10% (predtym 1,40%)
6M

1,30% (predtym 1,50%)


1,35% (predtym 1,55%)
1,40% (predtym 1,60%)
12M
1,70% (predtym 2,00%)
24M
2,20% (predtym 2,50%)
36M
2,70% (predtym 3,00%)
Slovenska sporitelna od 20.4.2012
Terminovane vklady
1M
0,10% (predtym 0,20%)
0,40% (predtym 0,80%)
3M
1,20% (predtym 1,40%)
1,50% (predtym 1,70%)
6M
1,50% (predtym 1,70%)
1,80% (predtym 2,00%)
ZUNO Bank od 26.4.2012
Terminovane vklady
1M 0,80% (predtym 1,00%)
3M 1,00% (predtym 1,80%)
6M 1,80% (predtym 2,50%)
12M 2,60% (predtym 3,40%)
24M 2,80% (predtym 3,20%)
36M 3,00% (predtym 3,50%)
UniCredit Bank od 2.5.2012
Terminovane vklady
18M
3,10% (predtym 2,80%)
VUB od 2.5.2012
Terminovane vklady
1M 0,10% (predtym 0,10-0,20%)
3M 1,30% (predtym 1,30-1,40%)
6M 1,60% (predtym 1,70-1,80%)
12M 2,00% (predtym 2,20%)
24M 2,90% (predtym 3,00%)
36M 3,25% (predtym 3,35%)
48M 3,50% (predtym 3,70%)
Flexi vklad Extra
3,20% (predtym 3,40%)
Flexi vklad

2,95% (predtym 3,05%)


Tatra banka od 7.5.2012
Terminovane vklady
3M
0,80% (predtym 1,00%)
0,85% (predtym 1,05%)
0,90% (predtym 1,10%)
6M
1,00% (predtym 1,30%)
1,05% (predtym 1,35%)
1,10% (predtym 1,40%)
12M 1,50% (predtym 1,70%)
24M 1,80% (predtym 2,20%)
36M 2,50% (predtym 2,70%)
CSOB od 16.5.2012
Terminovane vklady
24M 2,50% (predtym 2,90%)
36M 3,00% (predtym 3,20%)
Oberbank od 21.5.2012
Terminovany vklad TOP ISTOTA
12M 1,25% (predtym 2,00%)
SLSP od 17.5.2012
Terminovane vklady
3M
1,00% (predtym 1,20%)
1,30% (predtym 1,50%)
6M
1,30% (predtym 1,50%)
1,60% (predtym 1,80%)
12M
1,80% (predtym 2,20%)
24M
2,20% (predtym 2,30%)
2,50% (predtym 2,50%)
36M
2,50% (predtym 3,00%)
2,80% (predtym 3,30%)
UniCredit Bank od 17.5.2012
Terminovane vklady
6M 2,30% (predtym 2,50%)
12M 2,80% (predtym 3,00%)
18M 2,90% (predtym 3,10%)
24M 3,50% (predtym 3,70%)
36M 3,50% (predtym 3,75%)

48M 3,75% (predtym 4,00%)


Terminovane vklady pre vernych, viazanost 24 mesiacov
24M 3,40% (predtym 3,60%)
- v pripade predcasneho vyberu, su urokove sadzby nasledovne:
6M 2,20% (predtym 2,40%)
12M 2,70% (predtym 2,90%)
18M 2,80% (predtym 3,00%)
Tatra banka od 18.5.2012
Terminovane vklady
24M 1,70% (predtym 1,80%)
36M 2,20% (predtym 2,50%)
Postova banka od 21.5.2012
Terminovane vklady
1 mesiac
0,40% (predtym 0,70%)
0,45% (predtym 0,75%)
0,50% (predtym 0,80%)
0,50% (predtym 0,80%)
24 mesiacov 3,70% (predtym 4,00%)
36 mesiacov 3,90% (predtym 4,20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vysvetlenie pre jednotliv intervaly:
Tatra banka
Terminovane vklady (7.5.2012)
Viazanost 3 mesiace
Intervaly vkladov
od 0 do 5.999,99
od 6.000 do 15.999,99
od 16.000 do 329.999,99

sadzba 0,80% (predtym 1,00%)


sadzba 0,85% (predtym 1,05%)
sadzba 0,90% (predtym 1,10%)

VUB Banka (2.4.2012)


Terminovane vklady
Viazanost 1 mesiac
Intervaly vkladov
od 1 do 9.999,99
od 10.000 do 50.000

sadzba 0,10% (predtym 0,30%)


sadzba 0,20% (predtym 0,40%)

Termnovan vklady vo vke 6.500 - viazanos 1 rok


Banka
OTP Bank
Volksbank
mBank
Prima banka
UniCredit Bank
Potov banka
ZUNO Bank
Privatbanka
VB Banka
SOB Banka
Slovensk sporitea
Tatra banka
Fio banka
Oberbank

Nzov produktu

rokov sadzba

otp TERMNOVAN vklad


Termnovan vklad
mVKLAD
Termnovan vklad
Termnovan vklad
Termnovan vklad
Vklad
FIX Konto
Termnovan vklad
Termnovan vklad
Termnovan vklad
Termnovan vklad
Termnovan vklad s obnovou
Termnovan vklad TOP ISTOTA

3,35%
3,30%
3,10%
3,00%
2,80%
2,70%
2,60%
2,30%
2,00%
2,00%
1,80%
1,50%
1,45%
1,25%

Termnovan vklady vo vke 10.000 - viazanos 3 roky


Banka

Nzov produktu

rokov sadzba

J&T Banka
Termnovan vklad s benefitom
4,00%
Potov banka
Termnovan vklad
3,90%
Volksbank
Rastov vklad
3,82%
Prima banka
Termnovan vklad
3,70%
Privatbanka
FIX Konto
3,70%
OTP Bank
otp TERMNOVAN vklad
3,50%
UniCredit Bank
Termnovan vklad
3,50%
VB Banka
Termnovan vklad
3,25%
ZUNO Bank
Vklad
3,00%
SOB Banka
Termnovan vklad
3,00%
Slovensk sporitea
Termnovan vklad
2,50%
Tatra banka
Termnovan vklad
2,20%
Fio banka
Termnovan vklad s obnovou
1,85%
Do porovania s zaraden len ben termnovan vklady. Za kad banku je uveden jeden produkt s vhodnejm
roenm.
Zdroj: FinancnaHitparada.sk