You are on page 1of 22

Biosfera obuhvata plodni pedoloki pokriva, biljni svet na njemu i celokupni ivotinjski svet.

Znaajnu direktnu i indirektnu turistiku vrednost imaju listopadne, meovite i etinarske ume umerenih geografskih irina (ume centralne Evrope, Skandinavije, severnog dela SAD, june Kanade, Rusije, posebno sibirska tajga, koja se prua od Urala do Tihog okeana). Kao izvor kiseonika, modifikator klime, proizvoa organske materije i osnova ljudske ishrane. Ima naglaena rekreativna, estetska, zdravstvena, kuriozitetna, reliktna, endemska i znamenita svojstva turistike privlanosti.

Holarktika biogeografska oblast


obuhvata najvei deo severne hemisfere, severnije od povratnika (17 podoblasti). Sa aspekta turizma posebno se istiu Sredozemna, Kalifornijska i Kinesko-Japanska. Bujnom vegetacijom i brojnim vrstama istiu se i Kanarska, Azorska, Zelenortska ostrva i Madera, emu posebno doprinose plodno tle i pogodna klima. To vai i za prostranu Kinu sa 20.000 biljnih vrsta i relativno mali Japan sa vie od 5.500 vrsta. Lovni turizam U Kaliforniji se istiu dinovske sekvoje, kao relikt iz tercijera, est motiv u sredstvima turistike propagande.

Paleotropska biogeografska oblast


Drvenaste vrste, palme, paprati, cvetnice, biljke dekorativnih i aromatinih cvetova, mahagoni, tikovina, kamforovo drvo, sandalovo drvo, bambusi, lotos, fikusi, hibiskus, orhideje i druge vrste daju pejzau posebnu turistiku vrednost i osnova su niza sveanosti i turistikih manifestacija.

Neotropska biogeografska oblast


To je posledica kako velikog prostranstva Srednje i June Amerike, tako i razliitih klimatskih uslova i nadmorske visine reljefa. Posebno se istiu bujne ume u slivu reke Amazon, za koje se s pravom kae da predstavljaju "plua oveanstva". Sa vie od 40.000 vrsta Amazonija je verovatno biogeografski najvredniji prostor na Zemlji, ali ga poseuju samo dobro opremljene ekspedicije

Australijska biogeografska oblast


...ima oko 12.500 biljnih vrsta Pretstavljen je praumama u nekim delovima severnog primorja, kao i stepe, savane i pustinje u unutranjosti kontinenta. Novi Zeland i Tasmanija imaju visok koeficijent poumljenosti, sa dosta listopadnih i veno zelenih vrsta, dekorativnih biljaka i cvetnica. Pejzaom esto dominira eukaliptus, jedan od simbola Australije.

Kaplandska biogeografska oblast


... na jugu Afrike ima oko 14.000 vrsta i u nekim
delovima podsea na evropski mediteran, jer ima veno zelenih biljaka koje grade niske bunaste formacije

Antarktika biogeografska oblast


... odlikuje siromatvom vrsta, jer su klimatski uslovi nepogodni.

Biogeografske regije Evrope


Stepska Panonska Anatolijska Crnomorska Borealna Kontinentalna Atlantska Alpinska Mediteranska Arkticka

Turistiki proizvodi koji se odnose na billjni i ivotinjski svet


Nautiko-edukativne ture Geoturizam, geo-naslee rezervata Stazama retkih biljnih vrsta Ribolovake oaze Lovni turizam Birdwatching - u carstvu ptica Foto safari Extremni turizam Pod tranim krovovima Pozajmljeno od prirode

TVRDOLISNA ZIMZELENA VEGETACIJA DRVEA I BUNOVA (MEDITERANSKA VEGETACIJA)

VEGETACIJA LIARSKIH LISTOPADNIH UMA UMERENE ZONE

VEGETACIJA LISTOPADNIH UMA

STEPSKA VEGETACIJA