You are on page 1of 1

SISTEMAS

XESTORES

DE

BASES

DE

DATO S

2.2.2. Exercicios do modelo bsico


Exercicio I: Unha empresa de transporte de viaxeiros desexa almacenar nunha base de datos os autobuses que pose (cada autobs ten nunha matrcula, un modelo e un nmero de prazas), os condutores dos que dispn (cada condutor ten un carn de conducir, un nome e uns apelidos) e quere saber tamn, para unha data determinada , que chofer conduciu cada autobs.

19