You are on page 1of 1

Visor Patrimoni Histric

Seleccionau un municipi... Patrimoni histric Mapa Continguts Bns d'Inters Cultural (BIC) Edificis fabrils Edificis residencials Edificis comercials Edificis d'espectacles Edificis institucionals Edificis religiosos Arquitectura defensiva Senyals martimes Conjunts urbans Contruccions etnologiques Camins Jardins Jaciments arqueologics Paratge pintoresc Creus de terme B Catalogat (BC) Edificis residencials Edificis comercials Edificis fabrils Possessions Edificis religiosos Contruccions etnologiques Ponts WMS Altres institucions Topogrfic 1:5.000 (IDEIB) Projecte CartoCiudad Cartografia Cadastral Foto

200 m 1 0 0 0 ft

Informaci ETRS89 UTM31N: 470674, 4380980 Crdits