You are on page 1of 10

Spalva kartografijoje

Literatra
A.H. Robinson. Elements of Kartography. 1995, John Wiley & Sons,Inc. Designing better MAPS, A Guide for GIS UsersCynthia A.Brewer. 2005. - . . . . a, 2005. .. . -, 2003.
2

Kodl naudojamos spalvos? Spalvos fizika Spalvos matmenys Spalv modeliai Spalva kartografijoje

Kodl spalva?
Galingas poveikis Nustato hierarchijas Didesnis projekto lankstumas Kreipia skaitytoj vairius emlapio elementus Problemos
emlapio skaitytojai gali nemgti js emlapio spalv Ne visi mons turi geras akis
4

Matomas spektras
Visa energija, kuri juda viesos greiiu
Gamma UV Near IR Thermal IR Radio bangos

X-Rays
400

Middle IR

Microwave
700 nm

MATOMAS Blue Green Orange Yellow Red

Violet

Spalv parinkimas
viesa

Daai

G
Y

C
B K R G

W M

preliminariniai rinkimai preliminariniai rinkimai preliminariniai preliminariniai rinkimai rinkimai TV vaizduokliai Popieriniai emlapiai

Spalv matmenys
Atspalvis (kokybinis)
viesa specifinio bangos ilgio
R G B Y

(Kiekybin) vert
Lengvas ar tamsus
20 30 50 85%

(Kokybinis) sodrumas
Rykus ar blankus

100

70

40 10%

Spalvoti modeliai ir j parametrai


HLS

Tonas 0360 Sodrumas 0100 Reikm 0100 HSV Hue 0360 Saturation 0100 Value 0100 RGB Red 0255 Green 0255 Blue 0255 CMY Cyan 0100 Magenta 0100 Yellow 0100 CMYK
Cyan 0100 Magenta 0100 Yellow 0100 Black 0

100

Spalvoti modeliai
Spalvinis modelis tai spalvos parametr (tono, viesio, sodrumo) apraymo bdas. Pavyzdiui, mlyna spalva gali bti apraoma taip: RGB (0000FF (0%, 0%, 100%)) CMYK (100%, 100%, 3%, 0%) HSV (240 100%, 100%) ,

HLS ir HSV modeliai


100% W H = Hue 0 - 360 degrees H = Hue 0 - 360 degrees L = Lightness or Value 0 - 100% L = Lightness or Value 0 - 100% S = Saturation 0 - 100% S = Saturation 0 - 100%
o

G 120 C 180
o

Y 60

Hue

0 R B 240
Lengvuma s
o

180 C

G 120 W G 100% B
Vert

Y60

Y M 300
o

Atspal vis o

0 R

M 300

B 240

HLS HLS

HSV HSV
100% 0%

Prisotinim 0% as K

Prisotinim as

100%

10

RGB, CMY ir CMYK spalv modeliai R C


0,0,255

0,255,255

0,0,100

0,100,100

M
255,0,255

W
255,255,255 100,0,100

G
ale ysc Gra

K
100,100,100

ale ysc Gra

0,0,0

K
255,0,0

G Light Light R

0,255,0

0,0,0

W
100,0,0

0,100,0

255,255,0

Pigments Pigments C B

100,100,0

RGB RGB
Red 0 255 Red 0 255 Green 0 255 Green 0 255 Blue Blue 0 255 0 255

CMY, CMYK CMY, CMYK


Cyan 0 100% Cyan 0 100% Magenta 0 100% Magenta 0 100% Yellow 0 100% Yellow 0 100% Black Black 0 100% 0 100%

11

RGB spalvinis modelis


RGB spalvinis modelis naudojamas prietaisuose, kurie spinduliuoja vies: televizoriuose, kompiuteri monitoriuose. is modelis remiasi pagrindinmis spalvomis: raudona, alia, mlyna (anglikai: Red, Green, Blue - i ia ir kils modelio pavadinimas). iame modelyje kiekvienos spalvos kiekis matuojamas skaiiais nuo 0 iki 255, taigi turi 256 lygius (8 bitai).

12

RGB ir CMYK spalviniai modeliai

13

RGB spalvinis modelis


Spalvins komponents (pagrindins spalvos) dar vadinamos spalviniais kanalais. RGB yra trij kanal spalvinis modelis.

14

RGB spalvinis modelis

Maiant pagrindines spalvas, sukuriamos ivestins spalvos. Sumaiius visas tris spalvas skirtingomis proporcijomis, galima igauti vis atspalvi vairov. Maiant dvi pagrindines spalvas, gaunama viesesn spalva. Sumai raudon ir ali, gauname gelton, sumai ali ir mlyn ydr (ciano spalv), o mlynos ir raudonos miinys vadinamas purpurine spalva. Sumaiius visas tris pagrindines spalvas, gaunama balta spalva. Tokios spalvos vadinamos adityvinmis (papildaniosiomis).

15

RGB spalvinis modelis


RGB modelio koordinai sistema. spalvin model galima sivaizduoti kaip trimat koordinai sistem. Kiekviena koordinat parodo, kokia dalis konkreios pagrindins spalvos (nuo 0 iki 255) yra turimoje spalvoje. Gauto kubo viduje ir yra visos spalvos, sudaranios modelio spalv palet.
16

CMYK spalvinis modelis


CMYK modelis tinka aprayti daiktams, kurie nespinduliuoja viesos. CMYK yra patobulinta CMY spalv kodavimo ris. Pagrindins CMY modelio spalvos gaunamos i baltos spalvos atmus pagrindines RGB modelio (adityvines) spalvas.

17

CMYK spalvinis modelis


is modelis naudojamas poligrafijoje, spalvos igaunamos tam tikromis proporcijomis maiant spaustuvinius daus.

18

CMYK spalvinis modelis


CMYK modelio koordinai sistema. CMYK modelis analogikas RGB modeliui su perkelta koordinai pradia. ia ir paaikja, kodl buvo sukurti ie skirtingi modeliai. RGB modelyje spalvos nebuvimas (nulins komponeni reikms) reikia juod spalv (juodas displjus), o CMYK modelyje spalvos, t.y. da, nebuvimas reikia balt popieriaus spalv.
19

HSV spalvinis modelis


angl. Hue spalvos tonas ; Saturation sodris ; Value reikm Pavyzdiui, norint irinkti salotin spalv, reikia spalv ton paletje (Hue) surasti i spalv. Trikampyje pasirinktas spalvos sodrumas arba intensyvumas leidia naudotojui tiksliai surasti ir paymti norim spalvos atspalv
20

Spalviniai modeliai
Esama keletas HSL modifikacij: HSB (Hue; Saturation; Brightness skaistis), HSL (Hue; Saturation; Lightness rykis), HSI (Hue; Saturation; Intensity intensyvumas).

21

Spalva paaikti
Skaitmenins verts
Skirtingos spalvotos atspalvio verts

Ypatybs tos paios eimos viduje


Skirtingiems formos objektams duoda t pat atspalv
Hidrologija

Tos paios formos ypatybs


Skirtingi atspalviai
Keliai prie upes

22

Spalva ir fonas
Matomumas
Geltonas alia mlynai juodas: Labai matomas Geltonas ant balto puslapio: Blogas matomumas

Traukimas dmesio
Raudonas: Aukiausias ir daniausiai panaudotas Brown: Blogai irima spalva Brown: Isiskiria, jei tai yra vienintels spalvos panaudotas

23

Parinkimas spalv
Paveiktas daugelio faktori
Kultrins slygos Socialin muitin Amius Asociacijos Drabui spalva # spalva ant emlapi

Gali daryti tak nuotaikoms ir emocijoms


Jaudinkite ar nuraminkite skaitytojus (propagandiniai emlapiai)

24

Spalvotos konvencijos
Stipri ir ilga istorija
Negalime panaudoti juodos spalvos vandenynams

Priimti standartai (galbt nra teisingas kai kuriais atvejais),


alia augmenija, bet ne visa augmenija yra alia Raudona miestams, bet ne vis pastat stogai yra raudoni

Nukrypimas nuo konvencijos

25

Spalvota kalibravimo diagrama


Vaizdo/Atspaudo spalvos kalibravimo diagrama C:\Program Files\ArcGIS\Plotters\calibrate.mxd C:\Program Files\ArcGIS\Plotters\calibrate.mxd CMY spalv palet CMY spalv palet

kalibravimo diagrama kalibravimo diagrama C M Y K

0% Y 0% Y

20% Y 20% Y

40% Y 40% Y

60% Y 60% Y

80% Y 80% Y

100% Y 100% Y
26

CMYK

27

KLAUSIMAI

28

10