You are on page 1of 6

Uden hjlpemidler

1. f(x)= 2x 8 (differentierer f(x))
2. Liner funktion s

= 300 b= 6000 300*10 = 3000


S ()
3. 1
3
+5*1 = 6 , s x = 1 er en lsning (stter den foreslede vrdi af x ind)
4. Jeg aflser at f(0) = 5 og f(8) = 10. Da 10 er en fordobling af 5 er fordoblingstiden alts 8-0 = 8.
5. Vi leder efter skringspunktet ml. de to grafer s d(x) = s(x). Det giver:


Ved reduktion fs X = 6
Vi udregner d(6) = 1/3*6
2
- 9*6 +70 = 28
S ligevgtsprisen er 28

Med hjlpemidler:
6. a.
Ved indtastning i mathcad fs:


Eller alternativt:b.
-
-
-
X er sat udenfor parentes
Nulreglen er anvendt
Lsningerne er opskrevet


a b + ( )
4
a
4
b
4
+
( )
expand 4 a
3
b 6 a
2
b
2
+ 4 a b
3
+
a b + ( )
4
a
4
b
4
+
( )
simplify 2 a b 2 a
2
3 a b + 2 b
2
+
( )


7. a. Jeg bruger Excels histogramfunktion til at optlle hyppighederne (det samme kan gres i
Geogebra) og lave flgende diagram:b. Typetallet aflses fra histogrammet til 3, gennemsnittet regnes ud til 2,94 og hvis de to nste
kolonner (frekvens og summeret frekvens) ogs udregnes (meget nemt i Excel) kan medianen
aflses til 3.

8. xy-plot af data: bn Excel-filen, marker kolonnen med x (r efter 1969) og kolonnen med salget i
mio. kr. Vlg indst og punktdiagram

0
10
20
30
40
1 2 3 4 5 Mere
H
y
p
p
i
g
h
e
d

Interval
Histogram
Hyppighed
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
0 10 20 30 40 50
Indenlandsk salg
Indenlandsk salg
Besg Hyppighed
1 9
2 20
3 36
4 13
5 10
Mere 0

b. hjreklik p punkterne i grafen og vlg tilfj tendenslinje. Vlg en liner tendenslinje og
afkryds vis ligning i diagram. Afls ligningen til 54033x + 69503

9. a. I denne opgave skal vi frst og fremmest have optalt hyppighederne af de forskellige udfald. Jeg
synes det letteste er at bruge Excel-funktionen "TL.HVISER" (google det eller sg p "countifs" p
youtube hvis I kan klare en tutorial p engelsk).
Aviser eller blade Internet eller mobil Radio eller TV total
kvinde 171 103 369 643
mand 97 80 180 357
total 268 183 549 1000

b. Vi opstiller H
0
hypotesen: Uafhngighed mellem kn og foretrukket medie (s H
1
er alts at der
ikke er uafhngighed). Derefter kan skemaet med de forventede vrdier konstrueres:
Aviser eller blade Internet eller mobil Radio eller TV total
kvinde 172,324 117,669 353,007 643
mand 95,676 65,331 195,993 357
total 268 183 549 1000

c. Vi beregner Chi-i-anden teststrrelsen:

Aviser eller blade Internet eller mobil Radio eller TV
kvinde 0,010172559 1,828685219 0,724563674

mand 0,018322003 3,293682341 1,30502645

0,028494562 5,122367559 2,029590124 7,180452

S
2
= 7,18
Antallet af frihedsgrader er (antallet af rkker - 1)*(antallet af sjler - 1) = (2 - 1)*(3 - 1) = 2
Hvis vi nu sammenligner med tabellen p side 317 i bogen ses det at vi m forkaste H
0
hypotesen
p 5- eller 10 % signifikansniveau, men ikke p 1 % signifikansniveau. Her m man vurdere hvad
man vil acceptere (jeg ville sige at der formentlig ikke er uafhngighed).

10. a. Der str jo at overskud = omstning - omkostning, s jeg stter funktionerne for omstning og
omkostning ind og fr:
() (


At bestemme hvornr overskuddet er strst vil sige at vi skal finde ekstrema, s vi
differentierer:

()


S lser vi ligningen

()
Den har lsningerne x = 1,2 og x = 33,47 for at vre sikker p hvilken x-vrdi som
reprsenterer et maksimum ser vi p enten grafen for P(x):eller p fortegnsvariationen. Det viser sig at afstningen 33,47 kg giver det maksimale
overskud
b. Det ses fra grafen at P(x) er positiv mellem to af nulpunkterne (bemrk at det jo kun er to af
polynomiets nulpunkter som ligger i definitionsmngden, s det sidste er ikke en lsning til ligningen
P(x) = 0). Ved indtastning i mathcad fs:
Sammenholdes dette med grafen, fr vi at P(x) er positiv i intervallet ]16,9;45,5[
(endepunkterne skal ikke med fordi P(x) = 0 i endepunkterne og 0 er strengt taget ikke
positivt).
I kan ogs bruge geogebra.

11. P den verste graf kan vi se at der er tre lokale ekstrema (tre steder med vandret tangent). Det vil
sige at f'(x) = 0 ved de tilsvarende x-vrdier. Hvis f'(x) = 0 m grafen for f'(x) skre x-aksen i den
pgldende x-vrdi, s vi ser p de tre ekstrema.


P x ( ) 0.025 x
3
1.3x
2
+ 3x 200 :=
P x ( ) solve
16.903956324799452724
10.401845064976207239
45.497888740176754516
|

\
|
|
|
.

De ligger ca. ved flgende x-vrdier: -0,5 1 3,7 s grafen for f'(x) skal alts skre x-
aksen i disse vrdier. Graf 2 skrer kun x-aksen to steder og det er ved de forkerte vrdier.
Graf 1 ser mere fornuftig ud, s graf 1 er alts grafen for f'(x).
Nr I har bilaget, og koordinatsystemerne ligger lodret over hinanden kan I med fordel tegne
lodrette linjer fra ekstremerne p f(x) for at se hvilken graf der passer til f'(x).

12. A
a) Det nemmeste her er nok bare at udregne y (1.rs pensum), s jeg indtaster i mathcad:


Bemrk at I kan ndre mden som et resultat bliver prsenteret; for at f ndret
1.666*10
4
til det ovenstende markerer man resultatet og trykker Format->Result vlger
decimal og et passende antal decimaler.

b) I har ogs en formel for restglden R
t
(ogs fra sidste r):

S restglden efter 65 terminer er alts 799038,62 kr

12B
a) Et estimat af p er: p
hat
=

(vi har genbrugt tallene fra opgave 9)
A
0
1500000 :=
r 0.005 :=
n 10 12 :=
y A
0
r
1 1 r + ( )
n

:=
y 16653.08 =
A
0
1500000 :=
r 0.005 :=
t 65 :=
R
t
A
0
1 r + ( )
t
y
1 r + ( )
t
1
r
:=
R
t
799038.62 =
b) Iflge stning 5 s. 309 fra bogen er grnserne i et 95%-konfidensinterval bestemt ved:

( )

( )


S 95%-konfidensintervallet er [0,241;0,295]
Da 31% er noget hjere end 29,5% m vi konkludere at vi med rimelighed (mere end 95%
sikkerhed) kan sige at andelen som foretrkker aviser og blade har ndret sig (den er
blevet mindre).