KLASIFIKASI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT (F

)

atau T1: 1.145.69 2.77 61/136 . Skim Perkhidmatan Syarat Lantikan Sedia Ada (P1) KLASIFIKASI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT (F) 60 Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41. atau diploma dalam bidang kejuruteraan (komputer) yang elektronik diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.664. Sijil Pelajaran Malaysia serta lulus subjek elektrik atau elektronik atau teknologi maklumat pada peringkat peperiksaan tersebut atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. F54 (a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam dan bidang sains komputer teknologi maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. atau Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. teknologi maklumat atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.01 2. F52.11 61 Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F29.86 1.358.820.899.353.66 (ii) T2: 894. atau Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.082.611. FT22.976.745.88 Baharu (P1) (ii) T3: 2.41 1. atau ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang sains komputer. FT26 (a) (i) T1: 843.69 (ii) T2: 1.06 952. F38 (a) (i) T1: 1.544. F32.21 2.633. atau ijazah sarjana dalam bidang sains komputer.49 1. teknologi maklumat atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.010.78 (iv) T9: 2. F48.73 2.Gaji Permulaan (RM) Bil. F44.89 62 Juruteknik Komputer Gred FT17.44 (iii) T6: 2.

89 (iv) T6: 1.50 1.100.068. Skim Perkhidmatan (iii) Syarat Lantikan Sedia Ada (P1) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. T3: 945.59 62/136 .24 (v) T9: 1.254. atau sijil dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknikpoliteknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya. atau sijil dalam bidang teknologi maklumat atau prosesan data yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.92 Baharu (P1) 1.243.417.Gaji Permulaan (RM) Bil.21 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful