Facultatea, domeniul de formare profesională, specialitatea şi grupa academică

_________________________________________________________________________
_____
AVIZ
la teza de licenţă cu tema
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________
elaborată de studentul/a
_________________________________________________________
conducător de teză de licenţă
_____________________________________________________
I. Forma lucrării
1. Respectarea rigorilor privind aspectul grafic, normele gramaticale în vigoare şi
referinţele
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________
2. Corectitudinea structurii tezei ( introducere, conţinut, incheiere, bibliografie, anexe;
simetria conţinutului)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
II. Conţinutul lucrării
1. Gradul de argumentare a actualităţii temei
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________

selectarea metodelor de cercetare.2. sintetizarea părţii teoretice etc. colectarea şi interpretarea datelor. Calitatea cercetării efectuate _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ __________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ___________________________________ 4. Valoarea ştiinţifică şi/sau aplicativă a tezei _________________________________________________________________________ _____ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ___________________________________ III. Demonstrarea competenţelor de cercetare (elaborarea ipotezei. Concluzii________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ . Gradul de responsabilitate şi atitudinea studentului _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________ IV.) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________ 3.

Decizia _______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ __________ Semnătura ____________________________________________ Data _________________________________________________ NB. La necesitate se vor adăuga pagin ._________________________________________________________________________ ____________________________________________ V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful