AIS2 - POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV

ODOSLANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE CEZ AIS2.
PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU Spustite si internetový prehliadač a do riadku s adresou napíšte http://moja.uniba.sk a následne kliknite na hypertextový odkaz AIS2. Do systému AIS2 sa prihlasujete pod svojím prihlasovacím menom a heslom. V prípade, ak nedisponujete svojím prihlasovacím menom a heslom, kontaktujte správcu hesiel Vašej fakulty (http://www.uniba.sk/spravcoviahesiel), resp. obrátiť sa na CePIT (tel. 02/592 44 944).

V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte študijné oddelenie fakulty alebo telefonickú podporu AiS2 (AiS2 Hotline) v rámci CePIT (Centrum Podpory IT na UK), linku tel.: 02/59244 944, ktorá je k dispozícii v čase od 07:00 do 20:00, cez víkend od 9:00 do 12:00.

sú uvedené všetky. pokiaľ súčasne študujete na Univerzite Komenského v Bratislave viac študijných programov. Z menu v ľavej časti okna. Výsledok kontroly originality bude poskytnutý školiteľovi. V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte študijné oddelenie fakulty alebo telefonickú podporu AiS2 (AiS2 Hotline) v rámci CePIT (Centrum Podpory IT na UK). štátne skúšky.7/2011 je študent povinný minimálne 3 týždne pred obhajobou odovzdať záverečnú prácu v tlačenej a v elektronickej forme. zápisné listy. ako aj o Vašom štúdiu. záverečné práce. záverečné práce. .POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV Po prihlásení sa Vám otvorí uvítacie prostredie systému AIS2.AIS2 . v zozname aplikácií. linku tel. Študent odovzdáva elektronickú formu záverečnej práce prostredníctvom aplikácie VSES017 – Štúdium. Táto finálna verzia bude odoslaná na kontrolu originality. AIS automaticky vygeneruje licenčnú zmluvu. alebo vedúcemu práce a oponentovi. ktorá je k dispozícii v čase od 07:00 do 20:00. zvoľte/kliknite na Evidencia štúdia a následne z ponuky v hlavnej časti okna spustite aplikáciu VSES017 – Štúdium. v ktorej autor určí spôsob zverejnenia a použitia práce. zápisné listy. Študent označí konečnú verziu záverečnej práce ako Finálnu. kde je študent povinný vyplniť potrebné údaje. cez víkend od 9:00 do 12:00. Kritériá záverečnej práce: Záverečná práca musí byť vo formáte PDF (návod na prevod do PDF pomocou CutePDF) Záverečná práca musí byť prevediteľná na text (otestuj prevediteľnosť na text) Záverečná práca nesmie byť chránená heslom proti čítaniu Tlačená a elektronická verzia musia byť identické Odovzdávanie elektronickej verzie záverečnej práce prebieha cez AIS.: 02/59244 944. štátne skúšky. V novootvorenom okne aplikácie sú v hornej časti informácie o Vás. Podľa vnútorného predpisu UK č.

alebo na USB kľúči. V novootvorenom okne sa objavia 3 záložky. cez víkend od 9:00 do 12:00.POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV Postup odovzdania elektronickej verzie záverečnej práce. budete mať automaticky otvorenú tretiu záložku Záverečná práca.AIS2 .: 02/59244 944. ktorá je k dispozícii v čase od 07:00 do 20:00. Po zobrazení zadaní témy záverečnej práce kliknite na tému pravým tlačidlom myši a vyberte si zo zoznamu kontextového menu príkaz Záverečná práca. . Pomocou zeleného pluska pridáte záverečnú prácu. V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte študijné oddelenie fakulty alebo telefonickú podporu AiS2 (AiS2 Hotline) v rámci CePIT (Centrum Podpory IT na UK). ktorú máte uloženú v počítači. linku tel.

Pokiaľ má vaša práca prílohy. pridajte všetky pomocou pravého tlačidla na pridanej záverečnej práci prostredníctvom príkazu Prílohy. V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte študijné oddelenie fakulty alebo telefonickú podporu AiS2 (AiS2 Hotline) v rámci CePIT (Centrum Podpory IT na UK). cez víkend od 9:00 do 12:00. či vaša práca je naozaj textová.AIS2 . Skontrolujte pomocou testera textu. že práca nie je vo formáte PDF (návod na prevod textu do PDF nájdete tu v časti pre všetkých užívateľov).: 02/59244 944.POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV Neúspešný pokus o pridanie záverečnej práce môže byť spôsobený tým. ktorá je k dispozícii v čase od 07:00 do 20:00. Ďalším z dôvodov nepridania záverečnej práce môže byť nedostatočný rozsah práce (kvôli kontrole originality). Tie môžete aj odobrať. linku tel. .

kde je potrebné zadať druh umeleckého diela. takisto dátum prvej prezentácie (ten musí byť vyplnený). že Vaša práca je praktická.: 02/59244 944. a teda má príznak Praktická práca. Až po tomto kroku (vypísaný počet strán.AIS2 .POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV Označenie práce ako finálnej Predtým ako označíte Vašu prácu ako finálnu. hudobné dielo a pod. V prípade. nevypĺňate počet strán. fotografia. . takisto je potrebné vyplniť technické parametre a umeleckú anotáciu. cez víkend od 9:00 do 12:00. musíte elektronicky vyplniť počet strán a abstrakty v jazykových mutáciách a vyplniť Licenčnú zmluvu. Toto urobíte tak. V tomto stave sa Vaša záverečná práca odošle na kontrolu originality. abstrakt v angličtine a v slovenčine) môžete označiť svoju prácu ako finálnu (pravé tlačidlo -> Označiť ako finálnu). atď. texty. či ide o Výtvarné dielo. linku tel. ale vypĺňate abstrakty v oboch jazykoch a vlastnosti diela  na záložke Vlastnosti. teda je to výtvarné dielo. fotografiu. že si pravým tlačidlom myši kliknete na zadanie záverečnej práce a potvrdíte v zozname príkaz Abstrakt. vlastnosti. ktorá je k dispozícii v čase od 07:00 do 20:00. V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte študijné oddelenie fakulty alebo telefonickú podporu AiS2 (AiS2 Hotline) v rámci CePIT (Centrum Podpory IT na UK)..

po zatvorení aplikačných okien systému z prostredia. Ak ste ukončili prácu aj so systémom AIS2.: 02/59244 944. linku tel. Okno aplikácie VSES0017 – Evidencia záverečných prác zavrieme prostredníctvom ikony . V okne systému AIS2 je potrebné kliknúť na príkaz „ODHLÁSENIE“ a následne na príkaz „Odhlásiť“ v okne IIKS – Odhlásenie. bude vás upozorňovať na chýbajúce údaje.POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV Systém Vás nepustí ďalej.AIS2 . ktorá je k dispozícii v čase od 07:00 do 20:00. cez víkend od 9:00 do 12:00. V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte študijné oddelenie fakulty alebo telefonickú podporu AiS2 (AiS2 Hotline) v rámci CePIT (Centrum Podpory IT na UK). . pokiaľ nemáte vyplnené všetky povinné údaje. VŽDY odchádzate ODHLÁSENÍM SA.