Visoka tehnološka škola strukovnih studija Šabac Odsek: Informacione tehnologije

DOMAĆI RAD IZ PREDMETA RAĈUNARSKA GRAFIKA Photoshop, CorelDRAW i Flash

Student: Marko Feger, 4-83/2010 Profesor: Dr Miodrag Milićević Asistent: Petar Pavlović Šabac, maj 2012

................................................................................CorelDraw ................................................................................................................................................... 7 FLASH ....... 5 Direktorijum sa nalepnicama .............................................................................................................................................................................................SADRŢAJ: POSTAVKA ZADATAKA............................................................................................................................................................................................................................... 8 Maska ......................................................................... 8 Kreiranje scena .............................. 3 Drugi domaći zadatak ........................................................................................................................................................................... 11 LITERATURA ................................................................... 6 Specijalni efekti ................................................................................................................................................................................... 13 2 .................................... 3 Treći domaći zadatak – Flash .................................. 4 CORELDRAW ............................................................................................................ 5 Web strana ......................................... 3 Prvi domaći zadatak – Photoshop......................... 3 PHOTOSHOP...

uraditi jedan direktorijum sa nalepnicama 2. Trajanje scene 3 sekunde. Treći domaći zadatak – Flash 1. 4. Druga scena: Kreirati simbol sa tekstom broj indeksa i primeniti Motion Guide. Postaviti trajanje scene na 2 sekunde. uraditi kompletan dizajn stranice na slobodnu temu i snimiti u PSD formatu izvršiti optimizaciju slika koje ćete koritstiti na stranicama sajta izdeliti šablon na logičke celine i snimiti ih kao HTM and Images. na jednoj slici uraditi paragraph. Na ocenjivanje doneti posebno direktorijum sa datotekama FlA i SWF. 2. Kreirati u sloju maske grafički – simbol sa primenjenim Motion Tween-om. koji prelazi preko sloja na kome se nalazi vaše ime i prezime. Na ocenjivanje dostaviti 4 direktorijuma:  jedan sa psd fajlom i iseckanim šablonom  drugi dir sa originalnim slikama  dir sa optimizovanim slikama  četvrti dir sa paragrafom i napomenama. uraditi direktorijum sa specijalnim efektima primenjenim na objekte po slobodnom izboru. 3. 4. gde će tekst sadržati ime i prezime studenta i broj indeksa sa komentarom 5. 2. takođe uneti zvučne i tekstualne napomene na proizvoljnoj slici. Trajanje scene 4 sekunde. Drugi domaći zadatak . Prva scena: Kreirati grafički simbol sa tekstom svog imena i primeniti Motion Tween. 3 . 3. gde ćete opisati ukratko kako ste uradili zadatak.POSTAVKA ZADATAKA Prvi domaći zadatak – Photoshop 1.CorelDraw 1. Omogućiti navigaciju kroz obe scene. 3. pomoću dugmeta. uraditi Web stranu.

Na dizajnu web stranice sam dodao komentare pomocu notes-a. Primenio sam efekat gradient toola na njoj. U u opciji Author sam dodao svoje podatke. Kao pozadinu sam postavio crvenu boju. Dizajn web stranice Po završetku dizajna stranice. Pravilno sam ih poredjao. Slika 1. Ispod se nalazi slika sa sajta Bayerna a ispod nje kopirani text takodje sa sajta koji sam ubacio pomocu text toola. izvršio sam njenu optimizaciju. U gornjem delu sam importovao banner sa oficijalnog sajta Bayern-a. U gornjem levom uglu importovao sam logo Bayern Munchena. Odmah ispod sam ubacio button-e koje sam napravio pomocu rectangle toola i izoblicio ih.PHOTOSHOP U okruzenju photoshopa sam napravio novi fajl. Sa desne strane se nalazi importovani banner. 4 .

Nalepnica Na formatu A4 sam uvezao bitmapu. Pomoću 2-Point Line Tool sam iscrtala liniju koju sam kopirao dva puta i dobijene objekte sam rasporedio. Kao pozadinu sam iskoristio grb FK Bayerna Munchena. Text je ispisan na nemackom. 5 . Nalepnicu sam iskopirao sedam puta i pravilno ih rasporedio. Nacrtao sam kvadrat na koji sam primenio Transparency.CORELDRAW Direktorijum sa nalepnicama Koristeći Rectangle Tool nacrtao pravounik. Slika 2. Importovao sam grb Bayerna Munchena. zaoblio mu uglove. Iznad njega sam napisao text pomocu text toola. takodje i ispod.

Optimizovao sam stranu – File. Sa leve stranice sam napravio button-e pomocu rectangle tool-a cije sam ivice zaoblio. Nalepnica za svesku Web strana Za pozadinu slike sam uzeo crvenu boju na koju sam primenio Uniform Fill. U sredini se nalazi text dodat pomocu Text toola. 6 . U donjem levom uglu sam napisao korisne linkove.Slika 3. Pored njih importovan grb Bayern-a. U gornjem delu stranice sam importovao dve polovicne slike. Export For Web i konvertovao dokument u web stranice – Export HTML.

7 . Pored njega se nalazi jelka koju sam napravio pomocu beizer toola sa primenom efekata Fountain fill. Web strana Specijalni efekti Za pozadinu sam uzeo plavu boju na koju sam primenio efekat Uniform Fill.Slika 4. Takodje je primenjen specijalan efekat Drop Shadow. Na sredini se nalazi ubacen text pomocu text toola sa odredjenim fontom I velicinom slova na kojem pise “IT CENTAR MARKO”.

U dijalogu Document Settings izaberemo Background color i postavimo Frame rate na 24 fps. 8 . Specijalni efekat FLASH Kreiranje scena 1. Action script 2. Prva scena: Izaberemo okruženje Flash-a CS5.Slika 5. Layer-u promenimo naziv u ime.0.5.

Zatim simbol prebacimo na drugu lokaciju na pozadini. Selektujemo oba objekta i desnim klikom izaberemo Convert to Symbol. } Za dugmeNext: on (press) { nextScene(). Za dugmePlay: on (press) { play(). Izaberemo sada na Timeline pozicijuframe 1 i opciju Create Classic Tween. Za svako dugme pišemo kod. } Za dugmeStop: on (press) { stop(). Podešavanje boje pozadine U ovom layer-u nacrtamo elipsu i u njoj ispišemo svoje ime i prezime. play(). damo mu naziv elipsa i izaberemo opciju Graphic. izaberemo poslednji frame i u panelu Actions izaberemo Global Functions/Timeline Control i duplo kliknemo na stop.Slika 6. Pravimo novi layer sa nazivom akcija.} 9 .dugmePlay i dugmeNext) i ubacimo dugmad iz Window/Common Libraries/Buttons. Napravimo tri nova layer-a za dugmad (dugmeStop. Na 50-om frame-u (2 sekunde) dodamo u vremenskoj osi opciju Insert Keyframe. Ovim će se animacija pokrenuti samo jednom.

Prva scena 2. play(). Prvom Layer-u promenimo naziv u brojIndeksa. U ovom layer-u nacrtamo pravougaonik i u njemu ispišemo broj indeksa. Zatim simbol prebacimo na drugu lokaciju na pozadini. Druga scena: Izaberemo novu scenu pomoću Insert. ispišemo kod.Slika 7. Pravimo novi layer sa nazivom akcija. Izaberemo sada na Timeline poziciju-frame 1 i opciju Create Classic Tween. izaberemo poslednji frame i u panelu Actions izaberemo Global Functions/Timeline Control i duplo kliknemo na stop. damo mu naziv pravougaonik i izaberemo opciju Graphic. Samo za dugmePrev pišemo on (press) { prevScene(). Spojimo pravougaonik u krajnjim scenama sa krajevima putanje. Scene. Na 72-om frame-u (3 sekunde) dodamo u vremenskoj osi opciju Insert Keyframe. Selektujemo oba objekta i desnim klikom izaberemo Convert to Symbol. Druga scena 10 . Desnim klikom na Layer-u brojIndeksa izaberemo Add Classic Motion Guide i nacrtamo putanju. kao u prethodnoj sceni.} Slika 8. Napravimo Layer-e za dugmad i istim postupkom.

Drugi Layer preimenujemo u pravougaonik. Nacrtamo pravougaonik. Test Movie. 11 . Desno. Test. Pokrenemo animaciju. Na njemu ispišemo ime i prezime. na paleti Tweening izaberemo Rotate CW i broj obrtaja. Animacija. Vratimo se u scenu1. Na 96-om Frameu izaberemo Insert Keyframe. Desnim klikom na Layer pravougaonik kreiramo Masku. Desnim klikom na Layer kreiramo Classic Motion Guide i nacrtamo putanju. Slika 9. vratimo se na prvi Frame i kreiramo Classic Tween.swf Maska Prvi Layer preimenujemo u ime. konvertujemo ga u simbol i dvoklikom uđemo u njegovu scenu u kojoj ponovo konvertujemo pravougaonik u simbol.Pokrenemo animaciju Control.

Slika 10. Maska 12 .

Šabac. Visoka Tehnološka škola strukovnih studija. 2010 13 . Računarska grafika – Praktikum za vežbe.LITERATURA Dr Miodrag Milićević.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful