Pengenalan 1) Maksud Prasejarah __________________________________________________________________ 2) Empat tahap zaman prasejarah a) b) c) d) ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

3) Ciri Paleolitik dan Mesolitik a) ___________________________ b) ___________________________ c) ___________________________ d) ___________________________ e)____________________________ 4) Ciri Zaman Neolitik a) ___________________________ b) ___________________________ c) ___________________________ d) ___________________________ e)____________________________ 5) Ciri Zaman Logam a) ___________________________ b) ___________________________ c) ___________________________ d) ___________________________ 6) 2 Buah bandar purba a) ___________________________ b) ___________________________

HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU

Makna Tamadun 1)Arab:___________________________________________________________

2)Inggeris:_________________________________________________________ _________________________________ 3)GordonChilde:___________________________________________________ ________________________________ 4)Islam:___________________________________________________________ _________________________________
5)SyedNaguib:________________________________________________

________________________________ 6) Ciri-ciri tamadun a) ___________________________ b) ___________________________ c) ___________________________ d) ___________________________ e) ____________________________ f) ____________________________ Pembentukan tamadun 1) Sebab muncul di lembah sungai a) ___________________________ b) ___________________________ c) ___________________________ d) ___________________________ 2) Sungai-sungai tamadun awal a) Tamadun Mesopotamia ___________________________ b) Tamadun Mesir ___________________________ c) Tamadun India ___________________________ d) Tamadun China ___________________________

HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU

Tamadun Mesopotamia. Lokasi a) Perkataan Mesopotamia berasal b) 2 Sungai Mesopotamia i) ______________________________ ii) ______________________________ c) Kawasan tamadun Mesopotamia dikelilingi oleh i) _______________________________ ii)_______________________________ iii)______________________________ Kerangka masa a) Berkembang pada ________________________________ b) Kerajaan terawal Mesopotamia ialah _____________________________dan kerajaan terakhir__________________ c) Sumeria berasal daripada __________________________________________________________________ Proses pembentukan a) Terbahagi kepada dua bahagian i) Bahagian utara _________________________________ ii) Bahagian selatan _________________________________ b) Pertumbuhan Mesopotamia bermula di ____________________________ c) Beberapa negara kota yang terbentuk i)__________________________ ii)_________________________ iii)_________________________ iv_________________________ _________________________________

HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU

_____________________ ii.ciri-ciri tamadun Mesopotamia a). iv. Apakah fungsi zigurat di dalam kota Ur (Tamadun Mesopotamia ) i.M) telah menggelarkan dirinya sebagai _________________________________ d) Peranan Raja Mesopotamia i) _______________________________ ii) ______________________________ iii) ______________________________ e) Pengkhususan kerja terbahagi kepada i)_______________________________ ii)______________________________ iii)______________________________ f) Sistem tulisan berbentuk ______________ kemudian berkembang berbentuk ___________ dikenali _______________________ HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . iii. ii. Kawasan-kawasan utama negara kota dalam Tamadun Mesopotamia i. Raja Naramsin (2291-2255 S. _____________________ iii. _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ b) Masyarakat negara kota terbahagi kepada i) _______________________________ ii) ______________________________ c) Sistem pemerintahan berbentuk ___________________________ d). _____________________ c).

Sumbangan tamadun Mesopotamia a). Sumbangan Kod UndangUndang Hammurabi i) ____________________________ ii) ____________________________ iii) ____________________________ b) Sumbangan tulisan i) _______________________________ ii) ______________________________ iii) ____________________________ c) Sumbangan –sumbangan Mesopotamia i) ______________________________ ii) _____________________________ iii) _____________________________ iv) _____________________________ v) ______________________________ vi) ______________________________ Tamadun Mesir Lokasi a) berasal daripada __________________________ Kerangka masa b) Penggunaan alat logam membolehkan mencipta i ______________________________ ii ______________________________ c) gabungan kampung –kampung terbentuknya _____________________ Ciri-ciri tamadun mesir a) Pusat pentadbiran mesir i)_______________________________ ii_______________________________ iii)______________________________ iv)______________________________ HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .

iii.b) Firaun ialah i)_______________________________ ii)_______________________________ iii)______________________________ b). ii. ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ c) Susun lapis masyarakat mesir terdiri i) ii) iii) iv) d) Pemimpin wanita pada zaman mesir purba __________________________ e) Pengkhususan kerja terdiri daripada i) _____________________________ ii) _____________________________ iii)_____________________________ iv) _____________________________ f) Kepercayaan tamadun mesir i)_______________________________ ii)_______________________________ iii)______________________________ iv)______________________________ g)Maksud politeisme ialah _____________________________ h) Sistem tulisan dikenali ____________ berbentuk ________________________ HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . iv. Tugas-tugas Firaun dalam Tamadun Mesir Purba i.

Sumbangan paling besar Imhotep dalam Tamadun Mesir Purba ______________________________ b) Fungsi penciptaan kertas i________________________________ ii_______________________________ c). ii. d).Sumbangan tamadun mesir a) Sumbangan tamadun mesir ialah i) _______________________________ ii) ______________________________ iii)______________________________ iv)______________________________ v) ______________________________ a). Kepentingan sistem tulisan dalam proses pembentukan Tamadun Mesir Purba i. Nyatakan tujuan sistem pendidikan dalam Tamadun Mesir Purba ______________________________ _____________________________ i. ____________________________ Tamadun Indus a) terletak di _____________________ b) Kawasan ini dikelilingi i) _______________________________ ii) ______________________________ iii)______________________________ iv) ___________________________ Kerangka masa a) Telah muncul sekitar _______________ Faktor kehancuran i) ________________________ ii) ________________________ iii) ________________________ HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . ___________________________ ii.

ciri bandar i) ____________________________ ii) ____________________________ iii) ____________________________ iv) ___________________________ e) Masyarakat terbahagi kepada i) ____________________________ ii) ____________________________ f) Kegiatan ekonomi terdiri daripada i) _____________________________ ii) ____________________________ iii) ____________________________ HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .Proses pembentukan a) Dua bandar utama lembah indus i) ___________________________ ii) ___________________________ b) Dua bandar pelabuhan i) ____________________________ ii) ___________________________ Ciri-ciri tamadun indus a) Bandar terbahagi kepada dua i) ____________________________ ii) ___________________________ b) Bahagian utama terdiri daripada i ____________________________ ii ____________________________ Iii ___________________________ iv ___________________________ v ____________________________ c) Bahagian kedua terdiri ______________________________ d) Ciri.

g) Hasil perdagangan terdiri daripada i)______________________________ ii) _____________________________ iii)_____________________________ h) Ciri-ciri kepercayaan tamadun indus i) _______________________________ ii)_______________________________ iii)______________________________ iv)______________________________ v) ______________________________ i) Sistem tulisan berbentuk __________ j) Sumbangan Tamadun Indus i)_______________________________ ii) ______________________________ iii) _____________________________ iv) _____________________________ v) ______________________________ vi) _____________________________ v) ______________________________ Tamadun Hwang Ho Lokasi a) Muncul daripada kesuburan tanah di ___________________________ kerangka masa a) Kemunculan tamadun dikesan _____________________ yang dikenali sebagai ________________ b) Dinasti china terdiri daripada i) ___________________________ ii) __________________________ iii)__________________________ HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .

Pembentukan Tamadun Hwang Ho a) Pempatan awal penduduk Hwang Ho ____________ dan bandar awal dikenali __________ Ciri-ciri tamadun hwang ho a) Di bandar terdiri daripada i)____________________________ ii)____________________________ b) Susun lapis masyarakat daripada i)____________________________ ii____________________________ iii____________________________ iv)___________________________ c) Terdapat dua kumpulan tentera i)____________________________ ii)___________________________ d) Golongan artisan mencipta i)____________________________ ii)___________________________ iii)___________________________ iv____________________________ e) Golongan hamba berfungsi sebagai i)____________________________ ii)____________________________ iii)___________________________ f) Ciri –ciri pemerintahan tamadun Hwang Ho i)____________________________ ii)___________________________ iii)___________________________ iv)___________________________ v)____________________________ vi)___________________________ HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .

g) Antara kepercayaan Hwang ho ialah i)____________________________ ii)___________________________ iii)__________________________ iv)__________________________ v)____________________________ vi)___________________________ h) sistem tulisan dikenali _____________ yang berbentuk _______________ Sumbangan Hwang Ho a) Sumbangan dari segi politik i) _____________________________ ii) _____________________________ iii)_____________________________ b) Sumbangan dari segi ekonomi i) _____________________________ ii) _____________________________ iii) ____________________________ iv) ____________________________ v) _____________________________ c)Salah satu upacara kekal hingga kini __________________________ c) Dua kepercayaan hingga kini i) _____________________________ ii) _____________________________ d) Sistem kalendar terdiri ___________ hari sebulan dan ______________ setahun e) Kalendar digunakan bertujuan i) _____________________________ ii) _____________________________ iii) ____________________________ e) Buku Art Of War oleh Sun Tzu membicarakan i) _____________________________ ii) _____________________________ HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .

Hampir semua negara kota di Yunani memberikan tumpuan kepada aktiviti perdagangan kecuali _________________.52) 12. (m. (m. __________________________ dan _________________________.s.SEJARAH TINGKATAN 4 Bab 2 : Peningkatan Tamadun Halaman : m/s 50-58 Arahan : Isi tempat kosong. (m.52) HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .51) 6.s. Sejak Zaman Maurya.s. Perkembangan ekonomi di India telah merangsang kewujudan perdagangan dan perusahaan yang dikenal sebagai __________________ di setiap bandar. Tujuan cukai dikutip di India adalah untuk menyara ___________________.50-51) 2. Dinasti _______________ dan _______________ telah melaksanakan satu dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik di India. _______________ dan _____________ di Yunani menghadapi masalah kekurangan makanan kerana kekurangan tanah untuk pertanian. ___________________ dan ____________.51) 4.51) 7.s.s. Peningkatan ekonomi di China berlaku sejak dinasti ____________. (m. (m. Athens menjadi pusat ______________________________ yang datang dari Timur. ____________ telah diperkenalkan sejak dinasti Han untuk membuat batas tanaman. (m. (m.s. Peningkatan Ekonomi 1.s.51) 10. Matlamat persatuan di India adalah untuk ________________________. pelbagai jenis cukai dikenakan terhadap pelbagai jenis hasil perdagangan seperti ___________________________ dan ____________________________.s.51) 8.51) 5. (m. (m.s.51) 9.51) 3. (m. Syiling emas yang digunakan pada Zaman Gupta dikenali sebagai _________________.s. Zaman Graeco-Roman juga dikenali sebagai ______________________.s. (m. Keadaan sedemikian wujud kerana _______________________________________________________.51) 11.s. (m.

(m. Dua orang sejarawan yang terkenal di Yunani ialah ___________________ dan _______________________.53) 3. Peningkatan Sosial 1. Veda mengandungi ________________________. (m. (m.52) 16. (m. (m.s.s. Athens dikenali sebagai _________________________ Yunani semasa pemerintahan Pericles.s.s. ____________.54) 4. (m.s.52) diperkenalkan adalah untuk 15. Pendidikan di Rom amat menekankan ________________________________ dan ______________________________. Pendidikan di Athens bertujuan untuk melahirkan manusia yang seimbang dari sudut _____________ dan _____________.s. (m.13. (m. Tujuan sistem penanaman secara bergilir ___________________________________. Pendidikan pada Zaman Vedik memberi perhatian kepada pembelajaran ________________. Pendidikan pada Zaman Vedik sangat mementingkan ________________ dan _____________________ menjadi terasnya.54) 5.54) 7. _________________ dan _________________.s.54) 10.s.54) 6.54) 8. Matlamat pendidikan di Sparta bertujuan melahirkan _______________________ yang sempurna. Pemikir sains dan teknologi di Yunani adalah seperti ______________.s. Jalan Sutera Darat bermula dari Barat iaitu __________ merentasi kawasan Asia Tengah ke ____________ dan seterusnya ke _____________. (m. (m.s.s.s. Peningkatan pendidikan di India bermula pada Zaman ____________.s. (m. gagah dan setia kepada negara kotanya. ________________ dan ______________________________. _________________________. (m. Fungsi kolar kuda adalah untuk membolehkan kuda menarik ________________.52) 14.53).s. Kemunculan persatuan perdagangan di China telah membawa kepada kelahiran golongan _________________________ yang besar.54) 9. Bahasa _____________ merupakan medium pengajaran yang penting. (m. (m.54) ________________ dan HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .53) 2.

s.55) 17. (m. Pada peringkat rendah.55) 20.s.s.55) pendidikan tertumpu pada 16. Peperiksaan tahap pertama dijalan di ______________.s. (m.55) 14. Pada peringkat tinggi.55) 12.s. pendidikan tertumpu pada kegiatan mengenal dan menghafal ___________________dan __________________________________ tanpa memahami maknanya. (m. Ahli-ahli falsafah Yunani yang terkenal adalah seperti ____________________.55) 19. _____________. _______________ dan ___________________. _________________ telah digelar sebagai Bapa Sejarah.s. Peperiksaan awam tahap kedua dan tahap ketiga diadakan ___________ tahun sekali.11.s.55) 2. Terdapat tiga peringkat pendidikan di China iaitu pendidikan ______________. (m. (m. Mereka yang lulus tahap pertama berpeluang menjadi ______________________ dan jika lulus tahap ketiga layak menjadi ___________________. (m.s.56) HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .55) 18. Ahli falsafah ialah manusia yang berfikir secara berterusan untuk mencari ________________________ dan _______________ terhadap persoalan yang berkaitan dengan kehidupan harian dan alam di sekitar mereka.s. (m. (m. Peperiksaa awam di China mengandungi tiga tahap iaitu tahap pertama ___________________. (m.s. tahap kedua di ________________________ dan tahap ketiga di ________________________. (m. Pada peringkat menengah. (m. tahap kedua ___________________ dan tahap ketiga ______________________.55) 13. Matlamat utama pendidikan di China adalah untuk ________________________.s. ______________ dan ___________________.55) 3. Peperiksaan awam tahap pertama diadakan _______ kali dalam tempoh ________ tahun. (m.s. kegiatan _____________________________.55) pendidikan tertumpu pada _______________ dan 15. ______________. (m.s.55) Falsafah 1.

4. History of Persian Wars merupkan karya yang dihasilkan oleh _______________. (m.s.56) 5. ________________ telah dianggap sebagai Pengasas Sejarah Saintifik. 6. History of the Peloponnesian War merupakan karya ________________. (m.s.56) 7. Falsafah Rom diasaskan daripada falsafah __________ atau ______________ seorang ahli falsafah Yunani iaitu Zeno. (m.s.56) 8. Plato membincangkan bahawa sesebuah masyarakat dan negara paling baik diperintah oleh ____________ dan ________________. (m.s.56) 9. Politics merupakan karya ________________. (m.s.56) 10. Falsafah India wujud dalam dua bentuk pemikiran iaitu yang bersumberkan __________________ dan yang menolak _________________. (m.s.56) 11. ______________ ialah falsafah China yang mempercayai bahawa hanya undang-undang dapat mewujudkan nilai baik dan ketertiban masyarakat. (m.s.57)

Sains dan Teknologi 1. Tokoh Matematik Yunani iaitu _____________ telah mengembangkan ilmu geometri Mesir Purba. (m.s.57) 2. Pythagoras yang memperkenalkan _______________________ telah mengembangkan ilmu geometri Mesir Purba dan Babylon. (m.s.57) 3. Ahli sains Yunani iaitu Hippocrates dikenal sebagai ______________________. (m.s.57) 4. Archimedes merupakan seorang ahli ______________ dan ___________. (m.s.57) 5. Teori Archimedes berhubung dengan ________________________ dan _____________. (m.s.57) 6. Ptolemy merupakan tokoh utama dalam bidang _____________ Yunani. (m.s.57) 7. Dalam tamadun India, pengetahuan tentang astronomi dapat dipetik daripada __________________ .(m.s.57) 8. Ahli matematik India telah memperkenalkan sistem nombor iaitu __________________ dan _____________________. (m.s.58)

HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU

9. Dalam tamadun China, konsep keseimbangan antara dua kuasa iaitu ___________ dan _____________telah digunakan dalam asas perubatan tradisionalnya. (m.s.58) 10. Penciptaan perahu dan kapal ________________. (m.s.58) layar telah membawa kepada peningkatan

11. Teknologi membuat kertas telah diperkenalkan oleh _____________ di China pada tahun 105 M. (m.s.58)

HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU

BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir bab ini, anda akan dapat: 1. Menerangkan bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara. 2. Menghuraikan pembentukan tamadun awal di Asia Tenggara. 3. Menyenaraikan ciri kerajaan agraria dan kerajaan maritim. 4. Mengenal pasti pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam perkembangan tamadun awal di Asia Tenggara. PENGENALAN ( rujuk m/s 72-74 ) 1. Dari segi geografi, Asia Tenggara boleh dibahagikan kepada ________iaitu____________________ Asia Tenggara dan kepulauan ____________________________ 2. Untuk membuktikan jangka masa kemunculan kerajaan awal, para sejarawan tempatan telah menggunakan sumber __________________________ dan sumber__________________________ 3. Sumber dari China membuktikan kerajaan Funan ialah _______________________di Asia Tenggara yang wujud sejak abad ke __________M 4. Data ____________________ menunjukkan kerajaan Funan bermula semenjak abad ke _______M, dibuktikan dengan jumpaan ________________________berunsur Hindu dan _________________ 5. Pada tahap awal, tamadun di Asia Tenggara menjalinkan hubungan ___________________ dengan _________________ dan hubungan ______________________ dengan ___________________ 6. Hubungan perdagangan dengan Rom dibuktikan dengan persamaan _________________________ yang dijumpai di Kuala Selingsing, ________________________, Muar,_______________ dan selatan Thailand . 7. Perdagangan Maritim berkembang bersama-sama dengan ___________________ dalam membuat _______________________ dan perahu. 8. Manik merupakan artifak ________________________yang berperanan sebagai hiasan, lambang dan ___________________ disamping untuk tujuan keagamaan dan ____________________ 9. Manik diperbuat daripada batu, ________________________________ dan kaca.

HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU

Contoh kerajaan maritim ialah Srivijaya di __________________________. 8.BENTUK-BENTUK KERAJAAN AWAL ( rujuk m/s 75 ) 1. Terdapat juga kerajaan agraria berkembang menjadi kerajaan maritim misalnya _______________ 7. 6. keledek dan _____________________ HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Tanaman sampingan seperti jagung. __________________. Pembahagian ini berasaskan aspek kedudukan _______________________dan ________________ 3. kerajaan Kedah Tua dan kerajaan _________________________ di Pulau Tioman. Kerajaan awal Asia Tenggara terbahagi kepada kerajaan ________________ dan _______________ 2. Kerajaan maritim terletak di pesisir pantai. ____________________________ dan kepulauan. Penanaman padi huma diusahakan di kawasan tanah tinggi dan ____________ dengan dibuat teres dan ________________ bagi menampung kekurangan air. 3. 5. Kerajaan agraria menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan ___________________. penternakan dan pemungutan hasil hutan dan ________________ 4. 9. Terbentuk di lembah _____________ yang subur. Terdapat juga kerajaan agraria di kawasan berbukit dan lereng tanah ________________________ Contohnya kerajaan _____________________ di Indonesia. _______________________ dan pelabuhan. misalnya kerajaan _____________________ di Sungai Menam dan Sungai Irrawady. KERAJAAN AGRARIA ( rujuk m/s 75-76) 1. Kerajaan maritim merupakan kerajaan yang berasaskan perdagangan. Tanaman utama yang diusahakan ialah _______________ kerana mendapat bekalan air yang mencukupi untuk penanaman ______________________ 2.

Tasik Tonle Sap menjadi punca utama untuk mengairi _____________dan bekalan air__________ HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . kapur barus. Sarang burung diambil dari _______________ untuk tujuan _________________________ 7. Kerajaan Angkor ( rujuk m/s 76-77 ) 1. 10. 6. Perkembangan pertanian di Funan dan Angkor disebabkan terdapatnya sistem _______________ yang bersumber dari Sungai _________________ dan Tasik _____________________ 2. Lembu. ______________ dan _______________ 8. Kura-kura ditangkap untuk mendapatkan ____________________ 9. kayu cendana juga dikumpulkan. Pelbagai jenis rempah seperti cengkih dan ________________________ juga dihasilkan 5. beliau telah membina sistem pengairan dan _________________ 3. Kerajaan Angkor merupakan kerajaan agraria yang _____________ di Lembah _______________ 4. _______________.4. kambing dan ______________ juga diternak. __________________. Kedudukannya berhampiran dengan Tasik _______________________ 5. sekiranya ada lebihan hasil akan ____________ kepada penduduk _________________ atau kerajaan maritim. __________. Hasil hutan seperti kayu gaharu. _____________. Kegiatan menangkap _____________ dijalankan di sawah. Walaupun menjalankan kegiatan sara diri. Pada zaman pemerintahan Raja ___________________ 1 (877M).

Pelabuhan kerajaan seperti Champa. Penduduk kerajaan maritim terdiri daripada orang tempatan. Klang. rotan. Langkasuka dan ______________ 8. _________________ seperti __________________. hasil laut dan _______________________ 5. 6. Pelabuhan ini berperanan sebagai pelabuhan pembekal dan tempat ____________________ 9. Ia berkembang menjadi pelabuhan ____________________apabila menjalin hubungan dagangan dengan kerajaan besar seperti ___________ dan India 11. Antara pelabuhan pembekal ialah Jenderam Hilir. 12. Hasil lebihan laut dan logam diperdagangkan menjadikan kawasan tempat __________________ berkembang menjadi pelabuhan _______________ 4. Pelabuhan kerajaan seperti _________________ dan Srivijaya menjadi kawasan perdagangan yang amat strategik kerana kedudukannya di laluan __________________ di antara China dan ________ 10. _______________. ______________________. Pelabuhan pembekal mendapat bekalan logam emas dan timah. _______________________ dan __________________________ HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .KERAJAAN MARITIM ( rujuk m/s 78-80 ) 1. ___________________dan laut serta hasil dari kerajaan ______________ yang dibekalkan kepadanya. Petempatan menjadi perkampungan _________________ dan merupakan kawasan pengeluar bijih logam seperti ________________ dan ____________________ 3. Pelabuhan pembekal berperanan membekalkan _____________________ seperti timah dan _____________ serta bekalan ____________________ kepada pedagang yang singgah. Pelabuhan entrepot memperdagangkan logam. Pada peringkat awal masyarakat maritim menjalankan kegiatan menangkap _______________dan memungut _________________________ 2. _______________________ (Terengganu) dan ____________________________(Perak) 7.

13. Memiliki tentera ___________ yang anggotanya golongan rakyat dan ___________________ untuk mengawal ______________________ di Selat Melaka dan ______________________ kerajaan. Hasil barang dagang dibekalkan dari kawasan ______________________ dan wilayah ___________ 5. Kerajaan Kedah Tua berkembang dalam dua peringkat iaitu abad ke-3M berpusat di_____________ dan abad 11M-13M berpusat di Lembah _____________________ HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Masyarakat maritim mampu __________ ke kawasan perdagangan yang jauh kerana mempunyai kemahiran membuat ______________ dan ______________________ 15. Perahu digunakan untuk perdagangan jarak _______________dan kapal layar untuk perdagangan jarak _______________ 16. Merupakan kerajaan maritim ____________________ di Asia Tenggara 2. Menurut sumber China dan _______________. Kedah Tua dikenali sebagai ___________________ 2. Kedudukannya strategik di Selat Melaka menyebabkan persinggahan _________________yang berdagang antara India dan _________________ 4. Bahasa perhubungan masyarakat maritim ialah bahasa ________________yang menjadi bahasa perhubungan atau ______________________ 14. Mereka juga mengetahui kaedah untuk menuju ke sesuatu tempat berpandukan ______________ Kerajaan Srivijaya ( rujuk m/s 80-81 ) 1. Menurut I Tsing pelabuhan Srivijaya dikenali kerana mampu menghasilkan ____________________ Kerajaan Kedah Tua ( rujuk m/s 81-82 ) 1. 3.

2. teh. Semasa berpusat di Sungai Mas kerajaan ini menganut agama ___________________ dan di Lembah Sungai Bujang menganut agama ________________. Antara barang mewah termasuklah ________________ China dan _______________India serta gelas dan manik. Kedudukan strategik di laluan _____________________ dan terlindung daripada ___________ monson barat daya dan __________________ 6. 7. __________________ 7. kaca. 4. manik dan _____________ Hubungan kerajaan agraria dengan kerajaan maritim ( rujuk m/s 83 ) 1. Kerajaan agraria bergantung kepada kerajaan maritim untuk mendapatkan barangan __________ dari negara luar seperti China dan ______________ 4. 6. Kerajaan agraria seperti kerajaan ___________________ mempunyai penduduk yang ramai dapat membekalkan tenaga _____________________ yang mencukupi. Ini dibuktikan dengan penemuan candi dan ________________ berunsur Hindu Buddha. Sebagai tukaran kerajaan agraria membekalkan makanan dan ________________ kepada maritim. Gunung ___________menjadi _______________ kapal dagang untuk singgah. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Menghasilkan sumber makanan utama iaitu ______________ dan membekalkannya kepada kerajaan _________________ 3. 5. Maritim mendapatkan bahan mentah seperti _____________ dan binatang kenderaan seperti ________________ untuk kenderaan raja. Barangan dagangan juga dibawa dari____________ seperti _________________. Pelabuhannya mempunyai kemudahan menyimpan _______________ dagang seperti damar. ______________. Tukang kayu dan tukang ____________yang baik terdapat dalam kerajaan agraria. 5.3.

maka lahirlah unsur mitos dan _____________ tentang asal-usul raja. Pengaruh Hindu Buddha Dalam Sistem Pemerintahan ( rujuk m/s 85 ) 1. Di bawah raja terdapat kerabat raja dan _____________ serta golongan ahli agama.PENGARUH AGAMA HINDU DAN BUDDHA DALAM KERAJAAN AWAL ( rujuk m/s 84-95 ) Cara-cara Kedatangan Pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara ( rujuk m/s 84 ) 1. Gelaran raja mula digunakan selepas muncul sistem _____________ di India ke Asia Tenggara. 2. Lahir konsep _________________ dalam sistem pemerintahan. 2. Para _______________ bersetuju dan menerima pendapat ____________. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Perintah raja menjadi undang-undang yang ____________ dilaksanakan. Pendapat keempat menyatakan proses itu berlaku melalui pengambilan aspek ________________ India yang ________________ sahaja. Kemudian diikui oleh rakyat dan _____________ pada kedudukan paling ______________ 3. 5. 5. 4. Raja tuhan atau dewa-raja turut dipercayai memiliki _________________. Disebarkan oleh golongan ________________India yang membentuk tanah jajahan takluk di Asia Tenggara. Kemudiannya disesuaikan dengan budaya ______________ untuk diamalkan. _________________ dan khazanah negara. Sesiapa melanggar perintah bermakna _________________ dan tidak diampunkan. Berdasarkan jumpaan seni ____________ yang mempunyai langgam bercirikan Asia Tenggara. 7. Wujud kepercayaan raja merupakan bayangan ______________ 6. hubungan luar. Raja berkuasa _______________ dalam semua aspek ___________________ meliputi pentadbiran. Pendapat ___________ mendakwa dibawa oleh golongan Brahmin atau ________________ 4. Pendapat kedua menyatakan pengaruh tersebut dibawa oleh _________________ atau vaisya. 3. Pendapat pertama menyatakan pengaruh ___________ telah dibawa oleh golongan Ksyatria atau _____________.

8. pelbagai ______________________ seperti pertabalan raja diwujudkan. Pengaruh India dalam kerajaan Srivijaya berkait rapat dengan agama Buddha _________________ 2. Di bawahnya terdapat pegawai seperti hakim. Mereka mendirikan kompleks ____________ yang melambangkan konsep ___________________ atau dikenali juga dengan nama orde ______________ Pengaruh Hindu Buddha Dalam Kerajaan Angkor ( rujuk m/s 86 ) 1. Seorang daripada tiga orang anak raja yang awal boleh menggantikan raja ___________________ raja Putra kerana anak _______________ 4. Pentadbiran daerah ditadbir oleh ______________ yang dilantik oleh anak Raja. Pentadbiran pusat terdapat ____________________ anak raja iaitu Yuvaraja. 6. Golongan Brahmin berperanan dalam upacara ____________________ 4. Raja kumara dan ______________________. Bertujuan untuk membezakan kedudukan raja dengan golongan __________________ 9. Raja dibantu oleh pembesar __________________ atau gabenor di setiap ____________________ 3. Bagi mengukuhkan kedaulatan raja. Raja juga dibantu oleh ______________ tentera dan ______________ Pengaruh Hindu Buddha Dalam Kerajaan Srivijaya ( rujuk m/s 86-87 ) 1. ____________________ dan penghulu. Sebagai tanda taat setia Datu perlu _____________________________ di tempat suci bernama _______________________ di Palembang HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . _________________. Di bawah raja terdapat _____________________ pusat dan ______________ 3. Raja di Angkor di anggap sebagai raja ______________ 2. Datu terbahagi kepada ________________ iaitu _____________________ ( keturunan raja ) dan ______________ ( orang-orang kaya ) 7. Di bawah anak raja ialah ______________ pentadbiran pusat iaitu _______________ atau senapati 5.

Terdapat tempat __________________ di bahagian tengah. setiap sudut candi ada _____________ 3. di Burma sebagai ___________ dan candi di _________________ 5. Terbahagi kepada __________ tingkat. Di luar candi ini ada _______________ yang diperbuat daripada batuan laterit dan _____________ 4. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Candi Borobudur di Jawa _____________ mewakili agama Buddha _______________ 2. __________________. Angkor Wat di ____________________. 2. dan Prambanan di _____________________. Rumah ibadat di Thailand. Antara warisan candi yang terkenal di Asia Tenggara ialah candi Dieng. Angkor Wat untuk agama ________________ terletak di utara _______________ 2. Siva dan Brahma merupakan patung agama ______________ Pengaruh Hindu Buddha Dalam Kesenian Angkor Wat ( rujuk m/s 90 ) 1.Pengaruh Hindu Buddha Dalam Kesenian ( rujuk m/s 88-89 ) 1. 3. Patung ___________________ merupakan patung agama Buddha manakala patung dewa Visnu. Candi merupakan monumen ______________________ bagi agama Hindu Buddha. tempat menyimpan abu jenazah _________ dan keluarganya. Monumen adalah binaan atau _______________ yang diperbuat daripada ___________ bertujuan memperingati orang _______________ atau peristiwa penting. tempat menyimpan _____________dewa utama dan lambang________________ seseorang ________________________ 4. dan candi Chaiya dan ______________ di Thailand untuk agama Buddha. Kemboja dan Vietnam dikenali sebagai ____________. Candi berperanan sebagai rumah ________________. 6. Setiap tingkat melambangkan satu tahap _______________ yang diwakili oleh patung _______________ dan patung Buddha. Terdapat ukiran _________ Ramayana dan _______________________ Pengaruh Hindu Buddha Dalam Kesenian Candi Borobudur ( rujuk m/s 90 ) 1.

Banyak perkataannya masih kekal dalam bahasa _________________ seperti dosa. berkaitan dengan _____________ dan amaran raja kepada rakyat dan ___________________ agar tidak menderhaka. Bahasa dan tulisan Sanskrit juga terdapat pada ___________________ di Lembah ______________ menunjukkan arahan dan pemberitahuan pemerintah kepada rakyat. Misalnya penemuan batu bersurat mengandungi __________________ tentang agama. Candi berunsur _________________ pula memiliki pelan jenis _________________ Pengaruh Hindu Buddha Dalam Bahasa Sanskrit ( rujuk m/s 92-93 ) 1. 2. raja dan undang-undang. 4. sengsara dan huruf. Candi agama Hindu terbahagi kepada ___________ bahagian utama iaitu ______________ dan mandapa. Merupakan bahasa _________________ seperti yang terdapat dalam kitab keagamaan dan bahasa berkaitan dengan pemerintah dan _____________ 6. Batu Bersurat __________ menjelaskan keturunan raja dan Batu Bersurat Sg. __________________ dan panna. rupa. pahala. Vimana ialah bahagian suci ______________ arca keagamaan diletakkan dan mandapa ialah bahagian _______________ candi. manusia. Di tingkat ____________ terdapat ukiran cerita kehidupan ________________________ 4.3. Bahasa Sanskrit telah meningkatkan pencapaian bidang ______________ masyarakat. Candi yang terdapat di Lembah Bujang bersaiz ___________ 2. Inskripsi di _______________ ditulis dalam bahasa Melayu kuno. 5. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .Mas berkaitan dengan agama _____________ 3. 3. Pengaruh Hindu Buddha Dalam Kesenian Candi Lembah Bujang ( rujuk m/s 92 ) 1. 4. duka. ________________. Tiga tingkat melambangkan tiga tahap kehidupan iaitu sila. dehaka.

______________________________________ dan Hikayat Sang Samba. ________________ dan Kunjarkarna. 4. Pengaruh India dapat dikesan melalui peranan bahasa Sanskrit dalam kitab Hindu. Kesusasteraan India pula melalui __________ Ramayana dan _____________________ serta Puranas. 3. 5. _______________ dan teater seperti wayang kulit. Puisi dan prosa ___________ seperti _________________. Cerita-cerita dalam epik Ramayana dan Mahabharata melalui kesusasteraannya. Daripada Mahabharata lahir Hikayat Pendawa Lima. 6. Sementara daripada epik ___________________ lahir Hikayat Seri Rama. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Buddha dan ________________ 2. Sutasoma.Pengaruh Hindu Buddha Dalam Kesusasteraan di Asia Tenggara ( rujuk m/s 93-94 ) 1.

......................Masyarakat Arab Jahiliah terbahagi kepada dua iaitu masyarakat ....... sehingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad (m/s 100)................................. dan percaya roh HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .......(m/s100)....ZAMAN JAHILIAH MASYARAKAT ARAB JAHILIAH 1.......... Terdapat dalam kalangan mereka menanam .................................sihir.... atau ... Aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh pedagang berasaskan ..( m/s 100) .. Empangan Maarib runtuh kerana berlakunya ...... S.......(m/s 101) 7.(.... (m/s 101) 5........................... (m/s 100) 7.......... keluarga. animisme... hidup-hidup kerana beranggapan mereka akan menjatuhkan ... dan . apabila meminum arak sehingga mabuk mengikut kefahaman mereka (m/s 101) ........m/s 99)............... dan ...............A.....(m/s 100). dan mempercayai animisme...............(m/s 99) 2...........................(m/s 100) CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIAH 1..... Dalam kerajaan Sabak........ 6. 2..(m/s 100)................ atau . 6............. Terdapat empat kepercayaan dalam masyarakat Arab Jahiliah iaitu agama .....W merupakan singkatan bagi sallallahu alaihi wassalam yang bermaksud ................... Jahala bermaksud ....... 4.........................ekonomi yang dijalankan berasaskan ..........Mereka mengamalkan perbuatan tidak bermoral seperti . 5.......... Kehidupan mereka kucar-kacir kerana pada masa itu tiada .......... dan penindasan (m/s 101).............. berzina dan ............. Perkataan jahiliah berasal daripada perkataan dalam bahasa ........ dalam jangka masa selepas runtuhnya ........ merupakan punca mata pencarian mereka........ dan kitab suci yang boleh dijadikan petunjuk dalam kehidupan.......... 3. dan kepercayaan (seperti menilik nasib .... 3........... Kegiatan merompak dan merampas barangan daripada ......... Kebanyakan masyarakat Arab Jahiliah menyembah .Kaum lelaki dianggap ..... 4............... Masyarakat Arab Jahiliah di .... ......

.(m/s 101) 8..................... ialah nama penuh baginda......... dikuasai oleh keluarga Nabi Muhammad..................... tahun ........... . Baginda pernah menggembala . Qasim......... iaitu pada malam .... dan ..(m/s 103) 8......m/s 103 7.(m/s 104) 11.................... Terdapat sebilangan kecil menganut agama ................ ........................................ kepunyaan bapa saudaranya....... Sikap orang Arab Jahiliah yang suka berperang dapat dilihat melalui peperangan ............... Telaga zamzam masih terdapat berhampiran Kaabah iaitu dalam....................................................................... Anak Nabi Muhammad s.............. ....... Aminah Abdul Wahab...........................w ialah ....... ibu baginda meninggal dunia ketika baginda berusia .............. bersamaan 12 Rabiulawal tahun ...... 100 tahun sebelum kelahiran nabi Muhammad... Baginda dilahirkan pada .. yang melampau dan mendatangkan peperangan..... yang sangat dihormati.... .................. Setelah kematian ayahnya.A..... dan dipelihara oleh ...(m/s 103) 3.... Nabi Muhammad berketurunan bangsa .. untuk dipelihara dan . Amalan sistem kabilah mendatangkan kesan negatif seperti kemunculan semangat ...... ialah pemimpin Quraisy yang telah mentadbir Makkah .. .......... iaitu datuk baginda.....(m/s 104) HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU ... atau ..... Dengan penguasaan terhadap Makkah........(m/s 104) 12.....................( m/s 101) 9............a............ ......(m/s 104) 9.......... Nabi Muhammad berasal daripada keturunan pemimpin Makkah yang terkenal iaitu .......... (m/s 103) 4.(m/s 102 ) KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD S... baginda diserah kepada ....... (m/s 102) 10.......(m/s 103) 6...........orang mati menjadi burung)..W............. Ruqaiah.(m/s 102) 2......... SEBELUM DILANTIK MENJADI RASUL 1... Baginda dinamakan Muhammad yang bermaksud ..(m/s 104) 10.(m/s 103) 5.................... dan ...

..................W 1...... Sifat bijaksana Rasulullah terserlah semasa baginda memeterai perjanjian ... (m/s 107) 5.............. Allah telah menurunkan wahyu yang pertama kepada nabi Muhammad ketika berumur .......... Baginda dan Siti Khadijah telah berkahwin semasa baginda berusia .....................(m/s 107) 7........13... dan ......... Semasa baginda berusia 35 tahun............(m/s 105) 2.... diperoleh sejak berusia 12 tahun melalui rombongan perniagaan ke ........ (m/s 107) HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU ........A. iaitu hamba kepada Khadijah baginda telah menguruskan perniagaan....... merupakan sifat terpuji utama Nabi Muhammad s.... Rasulullah telah mengasingkan dirinya daripada masyarakat dengan cara bertahannuth kepada Allah di .........(m/s 104) 14....... .................Wahyu ini menjadi tanda pemisah antara .............(m/s 105) 3.... (m/s 106) 4..............................(m/s 107) 6. Oleh kerana baginda boleh dipercayai dan tidak pernah berbohong orang Arab Quraisy memberikan baginda dengan gelaran ............... Bersama ................a. Pengalaman dalam bidang ............. ........w......(m/s 105) KEPERIBADIAN NABI MUHAMMAD S... di utara semenanjung Arab..Siddiq.......... baginda telah menyelesaikan masalah yang berpunca daripada peristiwa meletakkan semula ...... ...(m/s 105) 15... dan Khadijah berumur ...

............(m/s 109) 5...........dengan...penyebaran Islam di Makkah dilakukan secara. ................. Dakwah islamiah secara terbuka dilakukan di . masyarakat Arab (m/s 108) PENYEBARAN ISLAM DI MAKKAH 1..... iaitu surah Al-Alaq memerintahkan manusia supaya ...... Peranan Rasulullah ialah menyampaikan ..............KERASULAN NABI MUHAMMAD S.A......(m/s 109) 3.....(berumur 10 tahun....... Di rumah Al-Arqam telah dijadikan sebagai pusat....................... Perbahasan hebat telah berlaku antara ..... Zaid bin Harithah......... Penekanan yang diberikan oleh baginda ialah usaha membetulkan .... merupakan pengisytiharan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah atau pesuruh Allah......(bapa saudara baginda) (m/s 109) 7...(m/s 109) 9...... dan ............ Surah..(isteri baginda)....W.......................... Orang yang paling kuat menentang ialah...antaranya termasuklah ketua Bani Abdul Mutalib.......(m/s 109) 6...sepupu baginda)........................................................(m/s 109) 4... Pada peringkat awal......(m/s 109) 8......................... (sahabat karib baginda)... Mereka yang awal memeluk Islam ialah Khadijah binti Khuwailid..(m/s 108) 11. Majlis ini dihadiri oleh kesemua ketua pentadbir Kota Makkah................................................. (m/s 107) 9. Wahyu pertama. 8..(anak angkat baginda) dan ......... Mereka yang memeluk Islam pada peringkat awal terdiri daripada............................ . ............. manakala secara terbuka selama....... Dakwah Islamiah secara rahsia berjalan selama .... Islam kepada masyarakat arab dengan bijaksana dan terancang............ (m/s 109)......... (m/s 108) 10........ dan Bani Asad....... (m/s 108) 2............ HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU ...

.........(m/s111) 7......... .. menerima dengan reaksi positif..........berlari-lari mencari air untuk anaknya.. Nabi membacakan ........... Dari segi ....... daripada tuannya........ mereka.... penentangan oleh orang Arab Quraisy berpunca dari tanggapan yang salah tentang tugas nabi...................(m/s110) 3................................................................. Orang Arab Quraisy mengamalkan kepercayaan . Umaiyah dengan cara membelinya........(m/s 111) 9.....dan telah diberi gelaran sebagai ... iaitu isteri............(m/s 109) 11........... taraf sesama manusia dan menolak konsep ... Nama sebenar Abu Lahab...(m/s110) 4.....................(m/s112) HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU ..10........... (m/s110) 2............................. Penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad dianggap sedikit sebanyak akan menggugat pengaruh dan .......... Oleh itu mereka menentang Islam yang berlandaskan kepercayaan kepada ............. (m/s109) PENERIMAAN TERHADAP ISLAM 1........... Mereka juga menentang ajaran Islamyang menyarankan prinsip ... Kebanyakan penganut Islam peringkat awal terdiri daripada golongan .................Walaupun wujud penentangan terhadap dakwah Rasulullah di Makkah namun masyarakat ...... Bilal bin Rabah ialah ....................................... . untuk menjawab pertanyaan para sahabat di samping menunjukkan tauladan yang baik........ (m/s 111) PENENTANGAN TERHADAP ISLAM 6......(m/s 110) 5... keluarga mereka di Makkah............ Bukit Safa ialah tempat Siti Hajar.(m/s 112) 10.(m/s 111) 8............... telah memerdekakan ... Penyair Arab Quraisy mengejek ajaran Islam melalui ... pertama pada zaman awal perkembangan islam...

.11.... tahun sahaja kerana kedapatan di kalangan orang Quraisy tidak mematuhinya dengan memberikan ...(m/s 112) 14.... Pemulauan ini berjalan selama . wanita cantik dan ......... terhadap orang islam................................ tetapi Nabi Muhammad dengan tegas telah menolak cubaan untuk merasuah itu. Orang Arab Quraisy menawarkan Rasulullah dengan ...............(m/s 112) 12... Orang Arab Quraisy telah .............. Nabi Muhammad dan keluarga baginda.... Untuk mengurangkan tekanan dan penindasan terhadap orang Islam Rasulullah telah membenarkan mereka berhijrah ke ................... ( m/s 113) HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU ...(m/s112) 13.....

5. Nabi Muhammad s. Selepas Perjanjian Aqabah pertama ini. 11.w telah menghantar ____________ Islam iaitu. Ketiga. ____________ ke Madinah untuk menyebarkan_________.w dan orang Islam di___________berhijrah ke____________. suku ___________ dan ____________menjemput Nabi Muhammad s. 2. meminum _____________ dan ___________bayi___________. Ketika Nabi Muhammad s.w dan tidak akan melakukan amalan ____________ seperti mencuri. 3.a. 10. Mereka bertemu di ____________ dan kemudian memeluk____________. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .w. mereka secara __________akan menyediakan ____________ _____________ dan____________ keselamatan untuk baginda dan orang Islam ___________ serta menyatakan kesediaan ____________ Islam. suku____________ dan ____________ memeluk Islam dan mengukuhkan lagi ____________kepada Nabi Muhammad s.w dengan orang Arab Madinah tersebut.w menyampaikan dakwah______ di Kota____________. 8.a. Perjanjian ini dikenali pula sebagai___________________. suku_________dan_________hendaklah_________________ kepada ___________dan Rasul.a. sekumpulan orang Arab Madinah daripada suku __________ dan __________ telah mengunjungi Nabi Muhammad s. 12. Mereka ____________ Islam kepada masyarakat__________ yang lain sekembalinya ke Madinah. 4.w sekali lagi. 7.a. baginda dikunjungi oleh beberapa orang Arab____________yang terdiri daripada suku____________.a.a. Kedua. Pada tahun____________. 9.Bab 5 : Perjanjian Aqabah Pertama : Perjanjian Aqabah Kedua 1. Mereka juga berjanji akan membantu ____________ Nabi Muhammad s.a. Pada tahun satu ____________ satu lagi perjanjian ditandatangani antara Nabi Muhammad dengan suku __________ dan ___________. Melalui pertemuan ini terjalinlah____________ antara Nabi Muhammad s. Antara isi perjanjian tersebut. Antara isi perjanjian tersebut. Perjanjian ini dikenali sebagai ____________ 6. pertama.

Hijrah boleh dilambangkan dengan ____________ ingin ____________yang boleh berlaku dalam ____________ keadaan seperti perubahan dari segi ____________. 8. _______________ yang memakan masa selama lebih kurang ____________ hari. penghijrahan orang Islam Makkah ke Madinah ada kerana ____________orang Arab Madinah seperti yang tercatat dalam____________. Yang kedua.w berhijrah bersama-sama sahabatnya. Penghijrahan merupakan perjuangan untuk menegakkan __________dan meninggalkan ____________ dan kejahatan. Penghijrahan ini dilakukan secara ___________ dan___________ 2. Akhirnya. Jaminan ____________ dan ____________orang Madinah mempertahankan Islam telah menjadi____________ utama berlakunya ___________ orang Islam dari Kota____________ ke Kota ____________. Dalam konteks____________ Islam.____________ telah berhijrah secara________dan_________ kerana sifat ____________. 5. dan cara ___________dan___________. 10. ketibaan orang Islam Makkah ke Madinah juga telah ______________ dengan ___________ dan ___________oleh orang ____________. Yang pertama. Sebelum itu. 3.a.a. iaitu sebagai suatu____________. Hijrah (perkataan Arab) bermakna_________________ berlaku dari____________ tempat ke satu tempat yang____________.13. Pendapat itu boleh disangkal dengan ____________hujah. 4. HIJRAH 1. Nabi Muhammad s. 7. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Nabi Muhammad s. 6. Penghijrahan Nabi Muhammad s.a. Walau bagaimanapun.w bermula setelah baginda berjaya melepaskan diri daripada____________pemuda _________terhadap _________ baginda. 11. 9. Orang Islam Makkah diberikan ____________ _____________ yang sewajarnya selain dijamin tentang ____________ mereka orang Arab Madinah. Peristiwa hijrah orang Islam ____________ke___________berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12______________ tahun_______M. hijrah bermaksud perpindahan orang__________ dari Kota ____________ ke _______________ dalam usaha memperkukuhkan___________ Islam serta merupakan ____________ baru untuk menyebarkan islam.w pula telah dilantik sebagai ____________ Madinah dan ____________oleh kesemua golongan masyarakat Madinah termasuk orang________ Islam. Orientalis _________________ mentafsirkan hijrah secara ____________.

Setelah hijrah. __________.dan____________.w memberi gelaran ___________ kepada orang Islam Makkah dan gelaran ____________ kepada orang Islam Madinah.a. adalah akibat ____________ dan kelompok manusia ini dianggap ____________. dakwah Islamiah dapat____________ dengan___________dan tanpa ____________ lagi sedangkan di Makkah. Masjid________ adalah masjid yang pertama dibina dalam sejarah perkembangan Islam.w dan orang Islam.w telah menemui ____________ dan menyatakan tentang _________ Allah supaya baginda ___________.a.a. Rasulullah telah membina lagi masjid.a. Hijrah bertujuan untuk meneruskan ____________ Islam supaya masyarakat Islam yang ____________ ___________dan __________ diwujudkan. Dakwah Islamiah di Makkah berlangsung selama lebih kurang ____________ tahun. iaitu Surah ____________ telah menyatakan niat dan ____________ orang Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad s.a. Penghijrahan pada hari ini. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .___________telah menawarkan diri untuk____________ di tempat tidur baginda dengan menggunakan _____________ baginda. Hijrah disebabkan _______________ masyarakat Arab Madinah yang sedang menghadapi pelbagai _________________. 2. Pelbagai ____________ telah dihadapi oleh Nabi Muhammad s. Hijrah dapat____________ penduduk Madinah pelbagai___________. 2. Faktor utama penghijrahan disebabkan perintah Allah menerusi _________________ berasaskan ayat al-Quran.w. di Madinah. 13. Kepentingan Hijrah 1. 12. Sebab dan Tujuan Hijrah 1. Mereka memerlukan pemimpin yang ___________ seperti Nabi Muhammad s. 4. Hubungan____________antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah terus dijalin. Hijrah memberi peluang kepada baginda untuk ____________suku Arab di Madinah yang sering ___________melalui semangat ____________sesama Islam. iaitu____________. Mereka telah bersembunyi di __________ dan perjalanan mereka dipandu oleh ____________. Nabi Muhammad s. 3. seruan terhadap Islam sering____________.w untuk mengetuai___________ dan masyarakat____________ Madinah yang sentiasa bermusuhan. 3. Nabi Muhammad s. yang terdiri daripada 5.

a. Di Malaysia. saudagar yang kaya menyumbangkan hartanya telah merealisasikan hijrah. Nabi Muhammad s.a. 10.a. Kesanggupan para sahabat seperti____________ bergadai nyawa dan harta.w segera merangka sebuah ____________untuk mentadbir Madinah yang dinamai __________ HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Di Madinah. wujud kiraan tahun_______dalam_________ Islam.w telah menukarkan Madinah____________ atau____________. iaitu____________melambang-kan keberanian dan peranan____________ Islam. setiap tahun diadakan sambutan _________ untuk mengingati perjuangan umat Islam dahulu. Beliau dengan beraninya telah menghantar ____________dan menyampaikan ____________ tentang gerakan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad s.6. dan mula digunakan pada zaman pemerintahan ____________ kedua. ____________ yang tidur di tempat tidur Rasulullah dan.w di____________. Puteri Abu Bakar Al Siddiq. ____________. 7. Sempena hijrah. nama __________ kepada 8. 9. Nabi Muhammad s.

Contoh. cadangan satu nama daripada khalifah terdahulu sebelum wafat. ________________________. 2. Pandai _________________ kerajaan Islam. 5. 3. Lelaki merdeka beragama _____________________. 6. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . _____________________ atau syura. b) Syarat pemilihan khalifah (ms 143) 1. ________________________________________. cerdas fikiran dan ________________.BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA a) Pelaksanaan sistem khalifah Islam (ms 143) 1. 2. 3. Ketiga. ____________________ dicadangkan oleh Saidina Abu Bakar. 4. Tubuh ________________. Khalifah dalam bahasa Arab bermaksud ________________. c) Cara pemilihan khalifah (ms 143) 1. Pertama. Mematuhi perintah ________________ dan melaksanakan ________________ Allah. Contohnya Saidina Uthman. Contoh. Memiliki _________________ tentang Islam. 2. 4. _______________.Keempat. Dalam konteks agama bermaksud tanggungjawab _____________________ Islam dan ________________ serta kestabilan umat Islam. ____________________________________________. Contoh. ________________ dan ___________________ baik. Kedua.TINGKATAN 4 . pelantikan Saidina Abu Bakar atas cadangan ________________________________.

d) Tugas khalifah (ms 144) 1. 4.A.W. Meneruskan ajaran Allah yang disampaikan melalui ___________________________. jizyah dan ____________________. kayu. Sifatnya. Mengumpulkan ________________________ pada batu. 2. Membahagikan Tanah Arab ____________________________ antaranya. Yaman dan melantik ______________ mentadbirnya. e) Sumbangan Khulafa al-Rasyidin i) Khalifah Abu Bakar al-Siddiq (ms 144 – 145) 1. ekonomi dan social. Berpandukan _________________ dan ___________________. Menitikberatkan system politik. Bayaran gaji __________________. hak golongan mawali ( Orang bukan berbangsa Arab yang memeluk Islam). Mempertahankan __________________ daripada ancaman musuh. Mempertahankan __________________ daripada ancaman Parsi dan _____________________. Mengekalkan ___________________ ummah melalui Mengurus ______________________. _______________. Menjaga _________________ rakyat. Mentadbir Negara mengikut hukum _______________________. 7. undang-undang _______________. 6. _______________. ___________________. perbendaharaan. kulit binatang kerana ramai hafiz Al-Quran mati syahid. Digelar ________________ bermaksud yang membenarkan kata-kata Nabi Muhammad S.Memelihara _____________________. 5. Taif. _______________ dan setia kepada baginda. Beliau berjasa _____________________________________ dan tidak mahu membayar zakat. 3. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Melantik dan melucut __________________ pentadbiran Negara.

menambah hasil pertanian seperti _____________________________________ di Mesir. 11. barli dan anggur. _______________________________ ditubuhkan untuk mengawal pendapatan Negara. 10. membahagikan jajahan Islam ______________________________. Terusan dan tali air. 8. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Pengenalan __________________. _________________________. Pembaharuan politik: mengamalkan menubuhkan kepada dasar pentadbiran dan _______________________________. markas _____________________ dibina. dan melantik ___________________ ________________________ (gabenor). 5. 9. bergaji. 6. Penubuhan jabatan. __________________. ___________________ seragam. 4. Bersifat __________. 7.8. Sosial. polis . Dianggap zaman keemasan ______________________________. tahun hijrah menjadi pengiraan ________________________. _____________________ dan ______________________ Negara. ___________________________ di masjid dan menghantar guru agama ke wilayah. Pelantikannya. ___________________________. ii) Khalifah Umar al – Khattab (ms 146-147) 1. Tentera. cukai _______________ berdasarkan jenis tanaman gandum. 2. cukai jizyah dikenakan kepada Zimmi. dilantik hakim bergaji bulanan. tegas dan berterus terang. atas cadangan Saidina Abu Bakar ketika sakit. ______________________________ dan sukarela. Beliau juga digelar ___________________________________________. 3.

Membina _______________________________ laut Islam. 5. Samarkand dan Tripoli. Membeli peralatan ____________________ dan kapal.iii) Khalifah Uthman Affan (ms 147-148) 1. 4. jalan raya dan rumah rehat pengembara. 2. Menyelesaikan maslah ________________________ dan perundangan ___________________. meluaskan _____________________ seperti ke Cyprus. Membina ________________________ tentera di _________________ dan ___________________. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . 5. 4. Seorang pahlawan _______________________. Membina ______________________. 3. berpengetahuan luas tentang ___________________ Islam. iv) Khalifah Ali Abu Talib(ms 148) 1. ______________________. 6. 2. Mengisytiharkan naskah Al-Quran _______________________________. Politik. Meneruskan cukai _________________ kepada Zimmi. __________________________ dikekalkan untuk pendapatan Negara. Menghentikan Perang __________________ apabila musuh mengangkat Al-Quran dan menjalankan rundingan. 3.

A.f) Kerajaan Bani Umaiyyah i) Latar belakang kemunculan (ms 150) 1. Diasaskan oleh _________________________________________. 4. Penubuhan angkatan tentera _____________________ dan ____________________________. 3. Sistem ____________________. mengetuai pentadbiran wilayah. pegawai dilantik bagi ______________________ dan ___________________. __________________________. 8. Nama kerajaan diambil sempena nama keturunan Bani Umaiyyah iaitu ____________________________________________ (peniaga terkenal) 2. Sistem Wazarah. ______________________. Sistem _________________________. Diasaskan oleh _______________________________. _____________________ dan cap mohor. Tahap 2-berpusat di ______________________(Sepanyol). Penubuhan ___________________________________ (Jabatan ketenteraan). 5. pelantikan ________________ yang mengetuai pentadbiran kerajaan pusat. 2. Sistem urus setia. 3. Tahap 1. ii) Sumbangan (ms 151-154) 1. menjaga ________________________ dan __________________________ orang yang menemui khalifah.pemerintahan berpusat di _______________________. 6.W. Menggunakan gelaran ______________________. Sistem Hijabah. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Penubuhan 4 jabatan. ketua pemerintah pengganti Nabi Muhammad S. 5. 7. 4.

__________________________ menjadi pusat pengajaran dan penyebarab ilmu. 16. Bidang perundangan. _______________ dan ijmak. 15. perhiasan emas/perak. mendapat ___________________________________. sistem _______________________ dan penyelidikan benih tanaman. 14. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . 10. Pusat ekonomi dan perdagangan antarabangsa seperti __________________. Hospital pertama dibina oleh ______________________________ di Damsyik. Pertanian. 20. 11. 19. Pustaka di Cardova diasaskan oleh _______________________________. Pusat penterjemahan karya Yunani ke dalam bahasa Arab di __________________________. 18. 21. 12. Ilmu pengetahuan. 17.Penubuhan Baitulmal. __________________ dan membuat senjata. 13. Seni bina Islam. Terjemahan pelbagai ilmu ke bahasa Arab oleh _____________________________.9. Pusat pengajian tinggi di Cardova diasaskan oleh ________________________________. Perkembangan ilmu moden lain seperti ____________________ dan _________________________. hukuman berdasarkan _______________ berpandukan ________________. 22. Bahasa _______________ menjadi bahasa rasmi. contoh __________________ di Cardova. Hospital penyakit kusta dibina oleh ___________________________.

4. Pemimpinnya __________________________ dan Abu Muslim. Golongan mawali menyertai ____________________________________.g) Kerajaan Bani Abbasiyah i) Latar belakang(ms 155) 1. 7. 3. Golongan mawali berasa didiskriminasikan. __________________. Berlaku pemisahan ilmu _________________. Gerakan ________________________ Abbasiyyah Berjaya menumbangkan _____________________. 5. Kerajaan ini mengamalkan system _______________________ atau monarki. Gerakan Revolusi Abbasiyah dimulakan oleh ___________________________ atas nama ahlul bait. Nama kerajaan ini diambil sempena nama _________________________________. 2. 2. Terjemahan karya asing seperti _________________ dan sains __________________ diterjemahan ke dalam bahasa Arab. Kegiatan penulisan terbahagi kepada tiga. mengumpul dan ________________. 8. ________________. _______________ dan _________________. 4. 6. Penglibatan ulama dalam penulisan. ___________________ dan hadis. Pusat operasi mereka di __________________. 5. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Bani Umaiyyah mengabaikan _______________________. ii) Sumbangan (ms 156-158) 1. 3. _______________________( institusi keilmuan) telah dibina. Kuffah dan _________________________.

ii) Perluasan empayar (ms 158-159) 1. Penggantinya _______________________ meluaskan jajahan seperti _____________ dan Ankara.6. Bermula di sekitar ________________ kemudian ___________________ dijadikan ibu negeri ketika pemerintahan Uthman. harta dan _________________. Penyelidikan sarjana Islam diterjemah ke dalam bahasa asing yang membawa kebangkitan ____________________. 5. 4. Memperkenalkan system jawatan seperti _________________ dan ____________________. __________________ menjadi kota perdagangan Timur dan Barat. Murad 1 dan Bayezid 1 menguasai jajahan seperti __________________. 3. Albania dan ___________________. Uthmaniyah berasal daripada nama pengasas kerajaan ini iaitu _________________________. Kelemahan kerajaan Abbasiyah menyebabkan munculnya kerajaan kecil seperti kerajaan __________________ di Turki. ___________________________ menjadi pusat pentadbiran dunia Islam. Menukarkan system bangsawan kepada ________________________________. iii) Sumbangan (ms 160-161) 1. Kanun Suleiman diperkenalkan sebagai ________________________. Mehmed 11 pula berjaya menawan _________________. Ekonomi. 3. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . 2. h) Kerajaan Turki Uthmaniyah i) Latar belakang (ms 158) 1. __________________. Anatolia(salah sebuah pemerintahan Saljuk) telah menguasai kerajaan lain hingga membentuk kerajaan ______________________________. 2.

_____________________ dan kolej perubatan. ____________________ dan rumah. Kekuatan armada laut. Sekolah sastera . Perang antara kerajaan kecil di Eropah ____________________________ tentera Islam meluaskan kuasa. Penulisan __________________ yang berkaitan tentang Islam. Kesannya. 7. Kejatuhan ________________ member peluang kepada penyebaran _________________di Eropah. Masjid biru di Istanbul juga dikenali sebagai _________________________________________ i) Faktor penyebaran Islam ke Eropah (ms 162) 1. 8.6. Sistem ketenteraan Uthmaniyah. pada zaman _______________________________ mengawal kawasan laut Mediterranean. ____________________ zaman Uthmaniah membentuk semangat kepahlawanan. ___________________ dan kumpulan infantri (tentera berjalan kaki). Institusi _____________________________ di Eropah runtuh akibat penyakahgunaan kuasa dan _______________________ pemimpin. 2. Kekuatan pasukan tentera Islam Kekuatan _______________ dan _______________ menjadi asas. kumpulan Janissari Uthmaniah. 9. ________________. _________________________ ke Eropah. Ramai penganut __________________ memeluk Islam. madrasah. yang memiliki senjata moden seperti ________________. Pada awalnya permintaan _________________________________ yang meminta bantuan Orhan menuntut takhta kerajaan Byzantine. Perpustakaan ditubuhkan di ________________. Politik tidak stabil di Eropah. Sistem pendidikan. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .

4. Kerajaan Islam tetap membina ________________. ________________ dan kawasan perdagangan di jajahan Eropah walaupun mereka bukan beragama Islam. 3. Kedudukan perundangan dan _________________________ ortodoks diiktiraf. Apabila Bani Umaiyyah menakluk _____________________ berlakulah pertembungan tamadun Islam dengan Eropah.3. Perluasan kuasa ke _____________________ mengakibatkan pertembungan dengan Tamadun Parsi. Dasar ________________________ bukan keturunan menarik minat orang Eropah memeluk Islam. Kerajaan Uthmaniah tidak ____________________ urusan gereja. Dasar pemerintahan Islam Dasar ________________ dan ______________________ di Eropah tidak memaksa memeluk _________________. Peranan penghijrah Turki dan pendakwah Islam Ramai orang Turki berhijrah ke ________________ seperti kawasan __________________ utara Bulgaria dan ____________ yang didiami ahli sufi. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . 2. Penghijrah dan ahli sufi menarik minat orang kristian memeluk Islam kerana ________________ ahli sufi. ________________________________ bertembung dengan Tamadun Yunani Rom ketika bertapak di _____________________. j) Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain i) Kawasan pertembungan (ms 162-163) 1.

Tamadun Islam bertembung dengan Tamadun ______________________ apabila tentera Islam menguasai Iraq dan Iran. Contoh. Keagamaan. Kesannya. 3. Islam tidak menghapuskan ___________________ dan __________________ yang tidak bertentangan dengan Islam. Diplomatik. iii) Kesan pertembungan (ms 165-169) 1. Kerajaan Khulafa ai-Rasyidin. Penaklukan dan ketenteraan. 2. Kerajaan Umaiyyah telah menghantar kumpulan peneroka ke _____________________ di Selatan Sepanyol. Perdagangan. Ilmuan Islam telah berjaya mendalami ilmu dan keilmuan tamadun Eropah. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . mereka memahami konsep _________________ dalam cara hidup orang Islam. 5. Bani Umaiyyah. 2.ii) Cara pertembungan(ms 164-165) 1. Golongan _____________________ iaitu orang tempatan yang beragama Kristian tetapi mengamalkan bahasa Arab dan kebudayaan Islam. Abbasiyah dan Uthmaniyah telah membentuk ekspedisi _________________. Bahasa ________________ menjadi bahasa utama di Sepanyol. merupakan salah satu cara bagi orang Islam mendapatkan ___________________ tentang cara _________________. 4 Kebudayaan. mengubah_____________________ penduduk taklukan kepada kepercayaan kepada Allah. Contoh. Intelektual. Contoh. Nabi Muhammad pernah berniaga ke ____________________. Pertembungan berlaku antara ahli _________________ Islam dengan bukan Islam. kemasukan Islam ke _______________________________ telah membawa kepada kemunculan kebudayaan baru. Pedagang Islam berniaga di Teluk Parsi sehingga ke _________________. ________________________ dan cara mentadbir daripada tamaadun luar.

berfikir dan ___________ telah berubah. Pendidikan. __________________ dan Imam Ghazali. Tatatertib kehidupan harian seperti cara________________________. al-Kindi. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . 7. 6. _________________________. Zakaria al-Razi menterjemah karya Gallen menghasilkan kitab _____________________. 4. 14. 13. Islam member penyelarasan undang-undang yang ________________ kepada semua lapisan masyarakat. 5. Ilmu _____________________. 9. ___________________ berlaku kerana adanya perpustakaan. _______________ dan matematik. 11. Ibn al-Arabi. 12. ________________________. __________________ dan _________________. al-Miskawayh dan _______________ telah menghasilkan karya penting dalam bidang undang-undang dan pemikiran politik. Fakhr al-Din. Lahir pelbagai kerajaan Islam seperti ___________________________ di India.__________________ dan _____________________ sangat penting terhadap perkembangan intelektual dunia. 10.3. Cendekiawan Islam dan bukan Islam __________________ pendapat dan ilmuan Islam ________________ karya ___________ seperti karya Aristotle. ____________________. berlaku kemajuan dalam ___________________ Islam. merangkumi pendidikan ________________. Urbanisasi. _________________. Tokoh ilmuan dalam bidang mantik dan falsafah ialah ____________________. Penguasaan ekonomi. teknologi. 8. ___________________________ dan Uthmaniah. Tokoh seperti ______________________. Dalam bidang _________________ dan astronomi sumbangan cenekiawan Islam seperti alKhawarizmi. keselamatan laluan ________________ dikawal oleh kerajaan Islam. al-Battani.

16. Keindahan seni ukir dan seni bina orang Islam terdapat di Masjid _________________ di Sepanyol. _______________________ .Din Rumi dan ____________________ merupakan tokoh dalam bidang kesusasteraan. 17. al-Jahiz. Jalal ad. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .15. Masyarakat telah memanfaatkan keilmuan Islam sehingga Berjaya membawa mereka keluar daripada Zaman _______________. Masjid Sultan Ahmed di ____________________ dan ___________________ di Granada.

ISLAM DI ASIA TENGGARA BAB 7 SOALAN STRUKTUR Objektif Pembelajaran Pada akhir bab ini. anda akan dapat : 1. menghuraikan dan membahaskan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. mengklasifikasikan pengaruh Islam di Asia Tenggara Kedatangan Islam Ke Asia Tenggara Teori dari Semenanjung Tanah Arab dan Bukti Teori dari China dan Bukti Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara Teori dari India dan Bukti HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . menerangkan proses penyebaran Islam di Asia Tenggara 3. 2.

viii. para pedagang Arab berinteraksi dengan pedagang tempatan tentang _________________ dan ______________. v. Prof Syed Muhammad Wujudnya persamaan antara bahan _____________ dan __________________ di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Semenanjung Tanah Arab. Terdapat orang Arab di perkampungan ini _______________________ dengan wanita tempatan.1. Catatan China menyatakan. xi. iii. ii. ______________ serta _______________ yang murni diperlihatkan oleh para pedagang Islam telah menarik orang tempatan untuk mendalami Islam. Mereka telah berdagang secara berterusan di rantau ini terutama setelah kemunculan Islam di ____________ pada abad ke-7 M iv. Mereka menetap beberapa bulan sehingga sebahagian besar daripada mereka telah membina ___________________ di situ. vii. Masa menunggu perubahan angin monsun. vi. telah wujud sebuah perkampungan Islam bernama _____________ di Sumateran Utara pada tahun 650 M. ii. Teori Tokoh Islam datang dari Semenanjung John Tanah Arab Crawford i. _______________pedagang Islam menjalankan perniagaan. iii. Lengkapkan jadual berikut: Kedatangan Islam Ke Asia Tenggara Bukti i. ix. Adab resam dan kebudayaan orang Melayu banyak dipengaruhi oleh budaya Arab seperti amalan ____________________________ dan muzik Melayu seperti HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Pedagang Arab menguasai perdagangan laut dari pelabuhan _______________ di Mesir hingga ke China. Disebabkan kedudukannya yang strategik. pelabuhan-pelabuhan tersebut menjadi tempat menunggu perubahan ____________________untuk ke China. Catatan China mengatakan bahawa orang Arab dan Parsi mempunyai pusat perniagaan dan petempatan di _______________ dan _____________ sejak tahun 300 M. sifat mementingkan kebersihan dan berhemah tinggi menarik minat masyarakat tempatan. Perkataan Arab yang terdapat pada tulisan Jawi telah diambil daripada bahasa ____________. Pedagang Arab yang berdagang ke China telah singgah di pelabuhan utama di Asia Tenggara terutamanya pelabuhan di _____________________. x.

viii. Kitab agama dikarang dalam bahasa Melayu pada peringkat awal menggunakan bahasa serta gaya penulisan yang dipengaruhi oleh bahasa Arab seperti ______________________. Berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang tinggal di ____________ atau ___________ ke Asia Tenggara pada sekitar tahun 876 M. Kitab tempatan seperti _____________. _________________ telah berjaya mengislamkan Raja Pasai iaitu ___________________ yang kemudiannya bergelar ____________________. Raja Pattani iaitu __________________telah diislamkan oleh ____________ . Q. ii. iv. vii. iii. Menerusi aktiviti perdagangan. Kuala Berang. Islam datang dari Snouck Hurgronje ___________________ merupakan pelabuhan penting pada zaman pemerintahan Alaudin Khilji di India. unsur seni bina China dapat dilihat pada bentuk _____________________ yang mempunyai persamaan dengan bentuk bumbung rumah ibadat di China (pagoda) iaitu bahagian hujung perabung atapnya kelihatan melentik. i. ________________ atau _______________ telah menjadi pusat perdagangan terkenal di kalangan peniaga Islam Arab sejak abad ke-9 M. _______________ dan hadis didapati menggunakan bahasa dan sumber rujukan daripada Semenanjung Tanah Arab. Terengganu. Ini membolehkan Islam berkembang di kalangan peniaga China. pedagang Islam telah menyebarkan Islam kepada masyarakat tempatan di rantau Asia Tenggara. Di Melaka. Tiada unsur ____________ atau ____________ dalam kitab yang dikarang oleh ulama tempatan pada peringkat awal. vi. Hikayat Raja-raja Pasai menceritakan. Islam datang dari China i. Penemuan _________________________________ yang ditemui di Kuala Sungai Tersat . hukuman terhadap penzina dan __________________________________________________. v. peraturan dan undang-undang kekeluargaan. iv. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Mereka telah menyebarkannya ke Asia Tenggara apabila mereka berniaga di sana. Fatimi Batu ini menyatakan tentang kewajiban menjalankan hukum syarak. Emanuel Gadinho Eradia i. Terdapat pengaruh atap genting China serta warna _________ dan _______ pada kayu kepala pintu dan tingkap masjid.Naquib alAttas _____________ dan _______________. S.

iv. Para pedagang Arab. China dan India telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan pelabuhan utama Asia Tenggara seperti di ___________________. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Sifat ___________________ yang ada pada pedagang telah dapat menarik Cara ii.India ii. ___________________ serta _____________________ pedagang Islam telah menjadi ikutan penduduk setempat. Jawa dan batu nisan _______________________ di Pasai mempunyai ciri buatan India. iii. Lengkapkan jadual berikut: Proses Penyebaran Islam Islam Huraian i. Perdagangan iii. Penyebaran Islam Di Asia Tenggara Perdagangan Pengislaman raja dan golongan bangsawan Perkahwinan Penyebaran Islam Di Asia Tenggara Kelahiran kerajaan Islam Peranan pusat kebudayaan bangsawan Peranan mubaligh Keistimewaan Islam 1. _______________ serta pelabuhan di Kepulauan Rempah seperti ______________ dan ___________ termasuk pelabuhan di Laut Jawa. Sejak dahulu lagi. _________________. masyarakat Asia Tenggara mempunyai perkaitan yang rapat dengan India terutama daripada segi ____________________. mereka membawa ______________ untuk menyebarkan Islam. v. Batu marmar pada batu nisan di perkuburan ____________________ di Gerisik. Perkampungan pedagang Islam ini telah menjadi pusat perbincangan tentang ______________ di kalangan pedagang yang tinggal di situ. Selain berdakwah.

ramai di kalangan mereka telah dianugerahkan jawatan ________________________di beberapa bandar pelabuhan di Asia Tenggara. Sejak abad ke-15. Pada zaman pemerintahan ___________________________. Negeri-negeri tersebut telah dapat diislamkan melalui perkahwinan tersebut. Kampar dan Inderagiri melalui ______________________. Pengislaman raja dan golongan bangsawan i. amalan ini akan diikuti oleh rakyatnya. Masyarakat Asia Tenggara sangat _____________ golongan pemerintah. Islam tersebar di kalangan keluarga orang yang dikahwini dan masyarakat sekeliling. Rokan. Perkahwinan ______________ berlaku antara pedagang Islam atau ulama Islam dari India atau Semenanjung Tanah Arab dengan penduduk tempatan. Oleh itu Acheh telah dikenali sebagai i. Untuk mengelakkan agama Kristian berkembang di Asia Tenggara. iii. Acheh telah menjadi kuasa yang kuat di Asia Tenggara. Adanya hubungan baik antara para pedagang dengan _______________________________. Siak. Golongan raja dan bangsawan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap rakyat. Perkahwinan _________ berlaku di kalangan kerabat diraja. lebih ramai penduduk tempatan memeluk Islam. ii. Apabila raja sesebuah negeri memeluk Islam. Acheh telah __________________________________________________________dan ______________________________________________. amalan ini akan diikuti oleh rakyatnya. Disebabkan kejujuran dan sifat amanah para pedagang Islam. Bendahara Melaka iaitu ___________________ telah berjaya menguasai beberapa kawasan baru iaitu Aru.Ini menyebabkan rakyat di kawasan-kawasan tersebut memeluk Islam _______________ telah dihantar ke kawasan tersebut untuk mengajar mereka tentang agama Islam. Kampar dan Inderagiri. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Perkahwinan ii. Kebanyakan orang Islam dari Asia Tenggara akan singgah di Acheh dalam perjalanan ke Makkah untuk menunaikan Haji. ii. Contohnya pengislaman ___________________________dan _________________________. Melaka telah muncul sebagai pusat penyebaran Islam yang terkenal. vii. Kerajaan Johor-Riau telah berusaha menawan kembali Melaka daripada Portugis bagi mengelakkan Melaka menjadi pusat penyebaran agama ______________. Kelahiran kerajaan Islam iv.vi. Misalnya Sultan Mansor Syah (Melaka) telah mengahwinkan puteri-puteri baginda dengan nak raja Siak. Apabila raja sesebuah negeri memeluk Islam. i. Demak telah menyebarkan Islam ke seluruh _______________________. Ini telah diikuti oleh kerajaan Islam lain seperti _________________dan ___________________.

Penyebaran Islam sepenuhnya berlaku semasa zaman pemerintahan ___________________________________dengan pengislaman keseluruhan wilayahnya. terdapa beberapa buah buku kesusasteraan yang dipengaruhi oleh gaya tulisan Arab seperti ______________________________. Dengan pengislaman Brunei. banyak karya puisi dan syair dihasilkan dalam menarik pembaca dalam menghayati Islam. Sultan Mansur Syah (Melaka). iv. vi. _________________________ dan ______________________ telah HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . pernah mengirimkan _______________________________untuk diterjemahkan oleh ulama Pasai. vii. wilayah sekitarnya seperti ________________________dan ______________________ dapat diislamkan. kebudayaan iii. istana kota dan taman-taman. i. i. Salah seorang pendakwah yang menyebarkan Islam di Brunei ialah ___________________________________ atau ______________________ yang berasal daripada keturunan Nabi Muhammad s. Pada zaman kegemilangan kerajaan Johor-Riau.a. yang mencatatkan ____________________________________________________________. v. banyak hasil karya telah dihasilkan seperti __________________________________ dan ____________________________________. Peranan _____________________dan _______________________ merupakan pendakwah yang terawal berdakwah di Asia Tenggara. ______________________________ dan _________________________________. Kedatangan Islam ke Champa dapat dibuktikan melalui penemuan batu nisan yang bertarikh 1039 M. Karya _______________________ mengisahkan keindahan sebuah kerajaan. Kerajaan Samudera –Pasai telah mnejadi pusat __________________ di Kepulauan Melayu. Raja Pattani iaitu ________________________ telah menganut agam Islam dan telah menukar namanya kepada ___________________________. dan sebuah prasasti bertarikh 1025 M. _____________________________ dan __________________________________._______________________.Karya tersebut bukan sahaja menjadi bahan bacaan tetapi telah memberi semangat serta kekuatan kepada orang Islam untuk menentang musuh di medan peperangan. ________________________________________. ii. Di Melaka. Ulama Islam telah menghasilkan karya tentang pemikiran Islam seperti ________________________________. Di Acheh. Sultan Mahmud Syah (Melaka) pula pernah merujuk ke SamuderaPasai tentang kemusykilan berkaitan _________________________________. Peranan pusat ii.w.

________________ dan ________ telah telah dijadikan tempat untuk mempelajari ilmu pengetahuan Islam. ia dikenali sebagai ______________ . Di Acheh. i. hak individu dan masyarakat. ________________. keadilan. menyanjung akhlak mulia dan menganjurkan konsep kebahagian di dunia dan akhirat telah menyebabkan agama Islam tersebar meluas di Asia Tenggara. ________________________. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Di Jawa. vi. iii. Acheh menjadikan ulama sebagai ________________ kepada raja yang memerintah. kebijaksanaan ____________________ berdakwah telah berjaya mnegislamkan ramai masyarakat tempatan. Pada peringkat awal penyebaran Islam. Seramai 22 orang ulam telah ditugaskan di ____________________ untuk memberikan bantuan kepada pentadbiran Acheh. Keistimewaan Islam Konsep ______________________________. ii. Kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan seperti ___________________ dan _____________________. _________________________ dan ________________________ telah memainkan peranan yang besar dalam legiatan dakwah Islamiyah di Melaka. kehidupan yang harmoni. Islam menuntut manusia berfikir secara _________________ dan pemikiran ini berjaya diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat. v.mubaligh menyebarkan Islam di Pasai. iv. Mereka telah mendirikan _____________________________untuk dijadikan markas dakwah Islamiyah.

khatib.Pengaruh Islam Di Asia Tenggara Pemerintahan dan pentadbiran Ekonomi Pengaruh Islam Di Asia Tenggara Sistem Pendidikan Bahasa dan Kesusuteraan Kesenian Cara hidup 1. Dalam Hukum Kanun Melaka. Selain itu. Unsur-unsur Islam diterapkan pada nama negeri seperti ________________________. Perkataan ______________________ pula tercatat pada mata wang syiling Melaka. penyelia baitulmal dan penjaga harta wakaf. wujud pegawai seperti kadi. Islam dijadikan agama rasmi di ________________________. Johor Pahang. Terengganu dan Kelantan. Sulta-sultan yan alim telah menerapkan unsu-unsur Islam dalam pemerintahan mereka menggantikan sistem pemerintahan beraja Hindu yang berasaskan konsep ________________. Lengkapkan jadual berikut: Pengaruh Islam Huraian i. raja-raja Melaka diberi gelaran _____________________ yang bererti pemimpin orang mukmin. Bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri. Gelaran ______________________ yang bermaksud bayangan Allah di alam ini juga digunakan oleh raja-raja Melaka. Pemerintahan dan iii. _______________ dilantik sebagai penasihat sultan dalam hal ehwal agama Islam dan pentadbiran negara. pemungut zakat. pemimpin kerajaan Islam Asia Tenggara telah memperkenalkan _______________________ dalam Aspek ii. vi. Kedah. v. Institusi kesultanan diperkenalkan yang diwarisi daripada amalan pemerintahan kerajaan __________________ dan kerajaan __________________________. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Meletakkan sultan sebagai ___________________. pentadbiran iv. Nama raja juga menggunakan nama Islama seperti ________________________ dan ______________________. ___________________________ dan ______________.

muncul pusat _______________karya agama yang menjadi tempat rujukan kerajaan Melayu Melaka. i. Menurut mereka. Dalam Islam. __________ dan surau. Tulisan ini kemudian menjadi tulisan ________ dalam pentadbiran. jihad juga merupakan usaha menentang ___________________________ dan mencapai suatu kehidupan yang sempurna. Manakala _____________ merupakan pusat pendidikan formal untuk golongan bangsawan. vii. orang Islam telah menggunakan semangat __________ untuk melindungi kesuciaan Islam daripada serangan Portugis dan Belanda. Di Acheh. terdapat beberapa peringkat sistem pendidikan iaitu _________________________. ________________________________ dan _________________________ menegaskan tentang kelebihan berjihad bagi setiap orang Islam. terdapat kanun yang mempunyai ciri-ciri sebuah perlembagaan Islam yang dikenali sebagai ______________________________. iii. Bahasa Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu seperti HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . i. ii. sesiapa yang tidak berjihad akan berdosa besar. Di Acheh dan Jawa. Pengaruh Islam dalam bidang bahasa dapat dikenal pasti dalam kewujudan tulisan jawi. Di Acheh. wanita juga digalakkan belajar di ________ dan diberikan peluang memegang jawatan dalam pentadbiran. viii. Salah sebuah dayah dikenali sebagai _____________________. Pusat pendidikan tersebut ialah pondok dan dayah. Di Melaka. undang-undang Islam ini dipraktikkan dengan tegas. Ramai pelajar luar mendalami ilmu pengetahuan Islam di Acheh pada abad ke-16 dan ke-17 sehinggalah Acheh dikenali sebagai _______________________.mengendalikan kes-kes jenayah kecurian dan pembunuhan. ix. undang-undang syariah termaktub dalam ______________________________ yang digubal oleh Sultan Muzzafar Syah. Di Samudera-Pasai. Pada zaman pemerintahan _________________________. ______________________ dan ___________________________________. Pusat pendidikan Islam formal yang terawal di Asia Tenggara muncul dalam pemerintahan kerajaan ________________. _________________________ pula turut memuatkan penerangan tentang kelebihan berjihad dalam kitab karangannya. Angka dalam tulisan jawi berasal daripada tulisan ________ dan ulama tempatan telah mengubahsuai huruf Arab dalam Al-Quran bagi menulis perkataan Melayu. x. Sistem Pendidikan Islam mewajibkan setiap orang Islam menuntut __________. ii. Di Melaka. masyarakat tempatan digalakkan menuntut ilmu pengetahuan di ______________. Di Acheh. urusan pernikahan. perniagaan serta pembahagian harta pusaka.

Pada makam tersebut. Dengan ini lahir sasterawan tempatan seperti ______________________. Fungsi sastera juga telah berubah daripada tujuan untuk ________________ kepada tujuan untuk __________________. Kerja-kerja di ladang dapat dilakukan dengan semangat kerjasama.Terdapat tulisan abjad Arab dan jawi yang mengandungi _______________________ dan ___________. _____________. Seni khat tertua di Semenanjung terdapat pada batu bersurat yang ditemui di __________________. i. Cara hidup Cara hidup Islam telah diasimilasikan ke dalam budaya masyarakat Asia Tenggara seperti cara berpakaian iaitu ___________________ dan _________________. Masyarakat Melayu menggunakannya untuk membaca dan menulis. Cerita-cerita panji yang ditulis dalam bahasa __________ telah disampaiakan dalam bahasa Melayu. ______________ dan _____________. Hasil kesusateraan Melayu urut terpengaruh dengan gaya dan tatabahasa bahasa Arab. Sikap dan amalan bersatu-padu di kalangan masyarakat kampung dapat dipupuk dan diperkukuhkan. ____________________ dan ________________________. __________________ dan ___________________. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perantaraan di kalangan para pedagang dari timur dan barat. Bentuknya pula banyak dipengaruhi oleh bentuk sastera Islam seperti ___________. Ayat suci al-Quran ditatahkan dengan __________. _____________________ dan ___________________ menjadi budaya masyarakat. Kedatangan Islam juga mengubah sisem sosial masyarakat yang mempunyai kelas kepada konsep _________________ dan ___________________________ sesama manusia. Amalan ___________________ di kampungkampung membuatkan kerja berat menjadi ringan kerana dapat dilakukan secara bersama-sama. iii. ii. i. Batu nisan Malik Ibrahim yang dibawa dari Gujerat. ii. Makam Naina Hisham al-Din yang ditemui di Pasai juga mempunyai pengaruh seni Islam dari Parsi. Perubahan juga dapat dilihat apabila Islam dijadikan ________________ iaitu satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh. Bahasa Melayu telah berkembang dan menjadi ____________________bagi kawasan Kepulauan Melayu. __________. ____________. terdapat ________________________dan pada permukaannya dilukis dengan pola hiasan daun yang mempunyai persamaan dengan hiasan ______________________. mempunyai bentuk seperti ____________________ dan ini menunjukkan adanya pengaruh _____________. Kesenian Pengaruh Islam dalam seni khat dapat dikenal pasti pada batu nisan dan ukiran kayu. Batu ini merupakan seni khat dalam HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . iv. Bertarikh 1303 M. perak dan permata. Sifat __________________.Bahasa dan Kesusuteraan ___________. Terdapat juga seni khat yang diukir pada bilah mata keris. iii.

ii. iv. Terdapat rangkaian khalimah ______________ yang dijadikan hiasan utama. kubah. mimbar.bahasa Melayu yang menggunakan huruf _________. _________________ dan ______________. Unsur khat dapat dilihat pada bangunan masjid. Baitulmal berfungsi sebagai ________________________dan hasilnya diperolehi daripada _______________ dan ________________________. Pengaruh seni bina Islam dapat dilihat pada bentuk bangunan masjid. i. Ekonomi Baitulmal telah diperkenalkan di Acheh oleh ___________________________________. Nilai-nilai murni ekonomi turut disarankan seperti _____________________dan _______________________________. ___________. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Islam menggalakkan orang Islam berdagang dan mengamalkan unsur-unsur yang halal semasa berurus niaga. Amalan __________. Islam menggalakkan umatnya supaya ____________________________dan mencari rezeki yang halal dan melarang perbuatan ______________.dan ____________ adalah dilarang. Unsur seni kaligrafi mengambil contoh huruf _____________. Terdapat juga unsur seni yang dicantumkan dengan unsur____________________. v. surau dan rumah kediaman. mihrab dan menara azan.

......... ekonomi dan sosial hanya menjadi lebih ketara dan mantap sewaktu zaman kerajaan Melaka pada abad ke-.............................. (ms 196) 2.. Selepas kedatangan Islam............ seseorang pemerintah sering sahaja menggalurkan nasab keturunannya daripada penitisan ..........................(ms 196) 2............ (ms 197) 6.......... (ms 196) 3............. Golongan raja telah mula menitikberatkan konsep-konsep Islam seperti istilah sultan.................. Sistem pentadbiran yang diamalkan di Tanah Melayu sejak sebelum kedatangan Islam ialah institusi pemerintahan ... tokoh-tokoh Islam seperti . Selepas kedatangan Islam..dan abad ke...... Institusi raja ini telah di pengaruhi oleh tradisi ..... Sistem ini meletakkan raja atau sultan kuasa tertinggi dalam sistem ........ HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .............. dan ......(ms 196) Pengaruh Islam Terhadap Politik Pentadbiran 1....................... yang dikenali sebagai konsep ....................... (ms 197) 5....................... Pertapakan Islam di Tanah Melayu telah mula berlaku pada sekitar abad ke................. (ms 197) 7... institusi sultan di Tanah Melayukekal sebagai intitusi berdasarkan perwarisan.. Dalam tradisi Hindu-Buddha...... Zillullah fil-alam dan Zillullah fil-ardh yang bermakna .............. telah nula dirujuk sebagai asas nasab keturunan sultan.. Para pemerintah juga telah menggunakan gelaran seperti Khalifatul Mukminin yang bermakna ................ Walau bagaimanapun pengaruh dalam politik...................(ms 197) 4......................... Kedatangan Islam telah mengubah kedudukan dan corak institusi raja di Tanah Melayu............................BAB 8 - PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT Pengenalan 1............... di Tanah Melayu.....

Sistem perundangan amat penting demi menjamin keharmonian hidup dalam masyarakat Melayu........... (ms 197) 11............. Adat Temenggong diamalkan di .. yang berasal dari Pagar Ruyung........ ( ms197) 10............................... (ms 199) HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .. dan ........................................ Jadi anak perempuan diberikan hak mewarisi harta (ms 198) 7...(ms 198) 4............8. dengan ............ (ms 197) 9................ Dalam Adat Perpatih ....................... dan menimbulkan ............................. Terdapat dua jenis adat iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggong............... Konsep daulat ini telah mengangkat seseorang raja atau sultan ke tahap yang begitu ...................................................... berbagai adat istiadat telah diwujudkan seperti ........... dan jenis pakaian. Sumatera....... merupakan asas bagi pentadbiran dan penyelesaian masalah...................................... dan ....................................... ... (ms 198) 3..................................... dan undang-undang .. Pemerintahan dan pentadbiran sultan dibantu oleh lapisan pembesar seperti .............. Adat Perpatih telah diasaskan oleh ....... Konsep daulat ialah pengikat antara golonagn ..................... dan sebagainya (ms 198) Perundangan 1.................. Undang-undang ini terbahagi kepada dua iaitu undang-undang ................ Adat Perpatih ini bersifat ............................................... ....................... (ms 198) 5................ Adat Temenggung telah diasaskan oleh ... Undang-undang bertulis juga dikenali juga sebagai .................... (ms 198) 2......... iaitu nasab keturunan yang lebih mengutamakan jurai keturunan ibu......................................................... yang memerintah Palembang di Sumatera.................................................................................. Adat Perpatih diguna pakai di ...................................................................................rakyat terhadap institusi tersebut..... Bagi mengukuhkan konsep daulat tersebut.............. bahasa dan percakapan .. (ms 198) 6.....

......................... (ms 199-200) 10.............................................. (ms 201) 4................................ serta pondok (ms 201) HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .. Adat Temenggung pula berasaskan sistem. (ms 201) 5................................................. Pendidikan formal pula merupakan pendidikan yang berkaitan dengan ................. 11............... Terdapat dua jenis pendidikan yang diamalkan oleh orang-orang Melayu..... .......... serta jenis-jenis hukuman terhadap kesalahan tertentu.. ..................................................................................................................................................dan.... dan ................................. ianya menjelaskan tanggungjawab raja dan pembesar.... Pendidikan 1..... merupakan pendidikan awal atau asuhan yang berlaku dalam institusi keluarga...... (ms 199) 9........................................ Undang-undang bertulis merupakan peraturan atau hukum dalam sesebuah masyarakat......... Pendidikan ini menekankan pengajaran terhadap nilai-nilai ............... (ms 200) Pengaruh Kedatangan Islam Terhadap Sosiobudaya.......................... (ms 201) 3......... iaitu pendidikan ................................................. Dalam Hukum Kanun Melaka....... manakala anak-anak kapal sebagai .......................... Pendidikan yang berasaskan keagamaan ini dilaksanakan di beberapa tempat seperti di .......dan ............ ................... masjid................................. ... dan ........ undang-undang keluarga...................................... ................................ (ms 201) 2............. (ms 201) 6............................ surau ............................................... .......... serta pembelajaran melalui pendengaran...... ......................................8..... Contoh undang bertulis ialah seperti .......... Pendidikan ........ dan pendidikan ...... secara langsung atau melalui perantaraan institusi tertentu... hukuman terhadap kesalahan jenayah............... Kanak-kanak mempelajari kemahiran daripada ibu bapa menerusi pemerhatian dan latihan dalam bidang pertanian.. .. .........Dalam pembahagian harta pusaka anak lelaki lebih diutamakan daripada anak perempuan...... iaitu lebih mementingkan jurai keturunan bapa...... .. Dalam Undang-Undang Laut Melaka pula menerangkan bahawa seseorang nakhoda dalam sesebuah kapal diertikan sebagai ...............................

.................................... dan ini dengan mudahnya telah diterima oleh orang-orang Melayu setelah dibuat penyesuaian dengan tulisan Melayu............. Antara pondok-pondok yang penting ialah .... dan Pattani (ms 202) 11....................................................... ................................................. tauhid dan tafsir....................... .............................7................... .................................. di Kelantan................. Masjid dan surau merupaka tempat yang ideal untuk mengembangkan ilmu-ilmu Islam................. Dalam buku Sejarah Melayu...................... ..... Dalam bidang bahasa da kesusasteraan Melayu.......................... Tulisan ini kemudiannya di kenali sebagai tulisan ............. ada mencatatkan tentang peranan istana sebagai pusat pengajian Islam....... .......... Antara istilah tersebut ialah ......................................(ms 203) 4....... ..... serta perkara-perkara penting yang seharusnya diketahui oleh orang Islam.. dan Rencong.. fikah.................. cara dan bacaan dalam sembahyang............. (ms 201-202) 8. Kanak-kanak akan diajar ilmu yang lebih formal seperti ........................... ................ (ms 202) 9....... Sistem pendidikan pondok menekankan kepada ilmu keagamaan dan pendidikan yang menyediakan pelajar-pelajarnya untuk bertugas sebagai .................................. (ms 202) 10...................... (ms 204) HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .............. Kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah memperkenalkan huruf ............. ... di negeri Kedah (ms 202-203) 12... Contohnya Sultan Mahmud Shah telah menerima pengajaran Islam daripada .........di Terengganu dan ..................................... dan .................... ....................................... (ms 203) Bahasa dan Kesusasteraan 1.............. manakala Sultan Mahmud Shah dan Raja Ahmad pula berguru dengan ..................... Sebelum tulisan jawi.......................... ............................................ beberapa tulisan lain telah digunakan seperti tulisan ...................................................... Perbendaharaan kata bahasa Melayu telah bertambah hasil pengenalan istilah baru bahasa Arab atau bahasa al-Quran.... dan berkhidmat kepada masyarakat............... (ms 203) 2.................................... Sistem pendidikan madrasah pula berdasarkan sukatan pelajaran dan dilaksanakan secara ............ Sistem pengajian pondok banyak terdapat di negeri-negeri .............................................. .......... 3........... pengaruh Islam yang paling ketara ialah tulisan .......... ..

.... Karya-karya Islam yang berbetuk saduran ialah ............ Karya-karya Islam tentang nabi-nabi lain ialah ............................. (ms 204) 8....................................... dan ...... Sebelum kedatangan Islam motif ukiran pada binaan adalah berdasarkan binatang seperti ............... (ms 204) 9... yang menceritakan kecerdikan dan kepintaran.................................................................... (ms 204) 6............. (ms 204) 7............................. Bidang kesusasteraan telah berkembang dengan kesusasteraan rakyat telah disebarkan secara lisan darisatu generasi kepada satu generasi yang lain. (ms 206) 6............................yang ditemui di Lembah Bujang (ms 205) 3............................................. (ms 206) dapat dilihat pada ukiran .............................. Antara cerita-cerita lisan jenaka atau lucu yang disampaikan ialah Cerita ..................................................... telaga atau pancur dan bumbung yang khusus......................... ........ Bidang kesenian sebelum .............................................................. Antara seni bina awal yang dipengaruhi seni bina Hindu-Buddha ialah ...........................................yang menceritakan watak lurus dan betul dan Cerita ............... Setelah kedatangan Islam motif ukiran telah berubah kepada .............................. bunga-bungan dan ...................................... dan ................................ Selepas kedatangan Islam pengaruh seni bina Islam dapat dilihat pada binaan masjid seperti pada bahagian ..w..........................................a............................... (ms 206) 5.......................................... dan ........... motif dan HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .................... (ms 205) 4............. ialah .................................. yang menunjukkan kebodohan....... Candi Sungai Batu dan ............. Karya-karya Islam yang menceritakan tentang para sahabat ialah ............ dan ......... Karya-karya Islam tentang Nabi Muhammad s.. Cerita .............. dan................. dan ................ Contoh kesenian epigrafi ................................................................ (ms 205) Kesenian 1...............................................................................5.............(ms 205) kedatangan Islam adalah dalam lingkungan tradisi 2..................

.. Ukiran tulisan khat digunakan sebagai hiasan terutamanya di .. (ms 208) 7........ Antara pengaruh Islam dalam bidang seni persembahan ialah tarian ........................... dan tuan rumah pula wajib ............................... oleh sultan dan pembesar....... Apabila masuk ke dalam rumah...........................................7.......... (ms 206) 9................ seperti surah Yasin dan surah al-Fatihah......................... di Melaka (ms 207) 10........... ..... Para tetamu dilayan dengan ........... Apabila seseorang Sultan mangkat........ yang sngat terkenal di Terengganu..... atau ............................ Apabila teman bertutur adalah orang tua................................... Tulisan khat yang terdapat di masjid.......... iaitu sejenis puisi Arab yang memuji-muji kebesaran Allah....... dan sering dihidangkan denagan ............... Di negeri Johor pula berkembang kesenian .. Ketika bersalaman .. Dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional kesan ajaran Islam ini dapat dilihat apabila ibu bapa dan orang yang lebih tua hendaklah ................................. Antara seni nyanyian yang penting dan sangat ketara menerima pengaruh Islam dan seterusnya menjadi warisan tradisi orang Melayu ialah . (ms 208) 8.... Kesan pengaruh kedatangan Islam dalam gaya hidup di kalangan pemerintah ialah pemansuhan pembacan ciri dalam upacara perlantikan dan pertabalan raja dengan ............. madrasah dan surau adalah merupakan petikan daripada ............. tangan orang yang lebih tua (ms 208) HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU ........................................... (ms 208) 5............................. dan makanan.............................................................. maka orang yang lebih muda hendaklah bercakap dengan suara yang ..... tetamu dan tuan rumah akan ........................ (ms 206) 8....................... Orang yang datang berziarah hendaklah memberi .................................... (ms 207) Gaya Hidup 1... dan ....... pengganti baginda akan dilantik sebelum istiadat ............... Pahang dan Melaka (ms 207) 11. kanak-kanak dikehendaki .. (ms 208) 6.... yang terkenal di Perak dan tarian ........... (ms 207-208) 3........... (ms 208) 4.............................. (ms 207) 2........................... ...........

...................... (ms 209) 6........ Menjelang abad ke-15.. Ungkapan ....... bagi menjaga urusan kelautan dan jawatan . (ms 209) 4...9............... sebagai ketua pelabuhan........... telah diperkenalkan........................ hal ini adalah disebabkan oleh kedudukannya yang ..... Ahli masyarakat sentiasa berpegang kepada konsep ........... Dalam aktiviti perdagangan di Melaka suatu siatem timbang dan ............................ jurumudi dan seumpamanya.............(ms 209) 7.............. dan ....(ms 208) 12................. agar aktiviti perdagangan berjalan lancar............................................... ini menggunakan sistem tahil dan .. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU ................... Majlis perkahwinan......................... Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting.............. telah digubal dan menjadi landasan yang harus diikuti oleh masyarakat terutama dalam hal ehwal berkaitan dengan tugas nakhoda............... di kalangan aggota masyarakat (ms 208) 11................... Selepas kejatuhan Melaka kepada Portugis aktiviti perdangangan pedagang-pedagang Melayu telah berpindah ke .................... (ms 209) 2... Keadaan ini telah berterusan sepanjang abad ke-17 dan ke-18.......... (ms 209) 3............................................................................. Bahasa yang dipertuturkan di Melaka................ Keadaan ini telah menyebabkan kerajaan Melaka menyediakan kemudahan pentadbiran yang ..... Perpaduan ini diibaratkan seikat seperti .... (ms 208) 10... (ms 209) 5....... dan sedencing seperti ............... Peraturan timbang dan .... (ms 208) Pengaruh IslamTerhadap Ekonomi Perdagangan 1...... Kepesatan perdagangan di Melaka dapat dibuktikan dengan terdapatnya paling kurang ......... Kerajaan Melaka telah mewujudkan jawatan . mestilah dibaca semasa hendak makan dan minum..... Undang-undang ... berkhatan atau majlis tamat membaca al-Quran akan dijalankan dengan semangat .................

...... manakala di Kedah mata wang timahnya berbentuk seekor ................. serta tarikh ................... China...................................................... Kedah dan Kelantan juga menggunakan mata wang yang diperbuat daripada ........... Di Johor mata wang timahnya dikenali dengan nama wang .......... (ms 210) 4.................................... Cukai yang diterima akan menjadi sebahagian daripada sumber .......................... daripada jumlah barangan yang di bawa manakala pedagang dari Jepun dan China pula dikehendaki membayar cukai sebanyak ...... (ms 211) HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU ..... Di Kelantan mata wang emasnya dikenali sebagai ................... Para pedagang yang datang dariIndia................................................................. dicatat pada wata wang tersebut.......... Orang asing yang datang dari Kepulauan Melayu dikenakan cukai diraja sebanyak ........................................ (ms 211) 6.............. dan akan disalurkan kembali untuk ............ telah tidak dibenarkan dalam bidang perniagaan di kalangan orang Islam (ms 211) 7......(ms 211) 4....... (ms 210) 2... pihak pemerintah telah menekankan agar golongan kaya dan berkemampuan membayar . .................................... (ms 211) 5...................... (cukai import) yang jumlahnya telah ditetapkan oleh ........................................ Amalan .................. Tanah Arab............................................. Orang asing yang menetap di Melaka juga dikenakan cukai.. Ceylon........ manakala pedagang India........ Di Melaka antara cukai yang dikenakan ialah .. (ms 210) 5.... Sejajar dengan perkembangan pesat dalam sektor perdagangan. manakala di Johor mata wang emasnya digelar .... manakala orang asing lain pula dikenakan cukai diraja sebanyak ... Secara umumnya cukai merupakan ... dan Arab menggunakan mata wang ......................(ms 210) Percukaian 1. Pada zaman kesultanan Melaka nama ............................................ Di negeri Johor......... (ms 211) 3.............................. Pada masa tersebut juga pedagang-pedagang Eropah telah menggunakan mata wang .. yang dikenakan oleh pihak pemerintah terhadap aktiviti atau barangan tertentu.. (ms 211) 2.... Siam dan Pegu dikenakan sebanyak ........ Umumnya negeri-negeri Melayu menggunakan matawang yang diperbuat daripada .... (ms 210) 3....Matawang 1...........

Menerangkan perkembangan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian di Eropah dan kesannya terhadap Asia Tenggara.Penemuan jalan laut dan dunia baru . 4. Menghuraikan perkembangan dan kesan imperialism barat di Asia Tenggara -Zaman gelap dan cirri-cirinya Perubahan masyarakat dan budaya Eropah -Zaman Renaissance .BAB 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir bab ini . Menerangkan secara ringkas perkembangan di Eropah dari Zaman Gelap hingga Zaman Penjelajah. anda akan dapat : 1.Faktor yang mendorong kedatangan kuasa-kuasa barat ke Asia Kesan-kesan imperialisme barat terhadap Asia Tenggara HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Menghuraikan perkembangan penjelajahan dan penerokaan kuasa-kuasa barat 3.Perkembangan bidang perindustrian -Kesan revolusi pertanian dan perindustrian Imperialisme barat di Asia .Perkembangan bidang pertanian Revolusi pertanian dan perindustrian . 2.Zaman Reformation Penjelajahan dan penerokaan Perkembangan Di Eropah .

4. . kaum petani terpaksa membayar …………. dan kehidupan perbandaran.. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . 8. …………….. Eropah mengalami zaman mundur yang dikenali sebagai …………………… 2. maka kuasa yang boleh mentadbir wilayahwilayah juga musnah. 7. Selepas kejatuhan tamadun Rom. Gereja katolik adalah institusi yang sangat berkuasa dan banyak memiliki ………………walau bagaimananpun gereja katolik memberikan tumpuan kepada kegiatan amalan ……………. Pada zaman gelap.. Tuan tanah pula mendapatkan perlindungan daripada golongan…………………dan dikehendaki memberi khidmat atau membayar cukai kepada raja .. Apabila Empayar ……. baniUmaiyah dan bani Abbasiyah mempunyai pusat pentadbiran yang mantap.. dan seterusnya raja menjadi asas kepada pembentukan ……………………. Pada zaman pertengahan di Eropah. Untuk para petani yang tidak berkemampuan mereka terpaksa menyerahkan …………… kepada tuan tanah dan terpaksa menjadi ………………. ZAMAN GELAP DI EROPAH Zaman Gelap dan ciri-cirinya 1. 6. di Eropah. Pada zaman ini dunia Islam mengalami zaman kegemilangannya. dan pembelajaran ilmu keakhiratan sahaja. 3. Sebagai tukaran kepada perlindungan. Keadaan tidak stabil ini membawa kepada kemunculan golongan …………… (tuan tanah) 5. Barat runtuh. Jalinan ikatan yang menghubungkan golongan rakyat dengan ……………………. Pada masa itu juga tidak terdapat Pentadbiran pusat yang berkesan 2.. yang tinggi kepada tuan tanah . Zaman Gelap merupakan peringkat awal Zaman pertengahan. Dunia Islam pada zaman …………………….PERUBAHAN MASYARAKAT DAN BUDAYA DI EROPAH 1. ………………………… dan peringkat akhir. Eropah mengalami kemerosotan dalam ilmu pengetahuan. Zaman ini terbahagi kepada Peringkat Awal.

…………. Penglibatan rakyat berlaku menerusi institusi seperti ………………. ………….. pedagang dan ahli ……………. mereka terpaksa menumpukan kegiatan ekonomi mereka kepada sektor…………………. Menyebabkan zaman pertengahan dikenali sebagai Zaman Gelap.. serta sifat gereja katolik yang mengongkong masyarakat. Zaman Renaissance (1350-1600) 1. . tidak dijalankan secara meluas. Orang Eropah tidak berkemampuan menyaingi penguasaan perdagangan oleh orang …………... 13. Yang di tubuhkan bagi memenuhi tuntutan rakyat. aktiviti ……………………. Istilah ini merujuk pada penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan dan pejuang seni dalam tamadun …………. keadaan baru ini menjadikan status sosial seseorang itu tidak lagi berdasarkan pemilikan tanah tetapi kekayaan. Viking ialah suku kaum daripada Norway. Zaman peralihan dari zaman gelap ke zaman ………………… dikenali sebagai zaman kemuncak pertengahan. Perdagangan di perairan pantai Utara dan Barat mengalami gangguan dan serangan orang gasar seperti …………… dan ……………….. Dan kegemilangan itu muncul dan dikembangkan semula pada Zaman Reinassance. Oleh hal yang demikian. Pusat pemerintahan yang lemah. yang terhad dan kelembapan perkembangan ……………………………. dan HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .9. Kegemilangan tamadun Yunani dan Rom telah tenggelam pada zaman …………. kegiatan ……………. 10. Pada zaman ini. 14. Istilah Renaissance diambil daripada kata Itali renisciment yang bererti ……………………………. 2.. 15. 11. dan Denmark manakala Magyar pula ialah suku kaum yang terbesar di …………… dan lahir daripada campuran suku kaum Urgila dan Turki. Keadaan ini juga memberikan hak politik kepada rakyat dan menjalinkan hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Perubahan politik juga berlaku di mana rakyat mula terlibat dalam kegiatan politik. 12. Perkembangan Bandar membawa kepada kelahiran kelas pertengahan yang terdiri daripada artisan.

. Suasana sosial mempengaruhi para pelukis sendiri. Pada Zaman Gelap... Antara patron atau penaung yang terkenal ialah keluarga Medici di Florence. Pelukis seperti ………………. dan saintis. Pihak gereja telah memberi tumpuan kepada kegiatan Seni …………………...……………. 10. 5. Dengan usaha golongan Paus ini . Namun pihak gereja menghadapi masalah kerana tidak bersedia menaungi ahli sains dan matematik yang menekankan kaedah pemerhatian serta penggunaan ……………… dan …………………. sahaja. dan …………. …………. penekanan diberikan kepada pengkhususan terhadap kemahiran dan ilmu tertentu. Contohnya di England tokoh pemikir seperti Thomas More (1478-1535) dan ……………………… (1564-1616) HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .. ………………. Dan seni ……………….. Mereka berhasrat menjadikan Rom cantik dan menarik seperti Bandar ……………. 8. 4. 9. Bandar-bandar yang terkenal telah muncul di Itali . pusat seni Renaissane telah berpindah dari …………………….. ……………. Aliran pemikiran ini dikenali sebagai ………………………. seperti ……………. 6. Itali merupakan pusat Renaissance di Eropah tetapi tokoh Renaissance juga muncul di beberapa buah negara Eropah lain. 7... ………………. Zaman renaissance bermula di Itali pada abad ke-14 dan kemudiannya berkembang ke Eropah Barat pada abad ke 17. Mereka memggunakan kekayaan untuk mengindahkan Bandar dan menjadikannya tumpuan para seniman dan cendekiawan.3. Selain golongan kaya Paus di Rom turut menjadi penaung kepada para seniman dan cendekiawan Golongan penguasa Gereja di Rom mula iri hati akan pencapaian Bandar Florence serta kuasa yang dipegang oleh keluarga Medici. Ke Rom. dan ……………… ingin dikenal secara individu iaitu sebagai tokoh yang tersendiri.Semangat sebegini dikenali sebagai ………………………. Asas Zaman Renaissance ialah penonjolan terhadap keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan masalah. Kegiatan perdagangan di Itali telah membawa kepada kemunculan golongan pedagang yang kaya. Mereka menjadi …………… atau penaung kepada para pelukis. Pada zaman Renaissance pula pembinaan kemahiran dalam semua aspek …………… serta ………………………adalah digalakkan di kalangan individu 11..

KESAN ZAMAN RENAISSANCE 1. …………… dan ukiran yang dihasilkan. 7.. Kekuasaan dan kekuatan monarki baru ini berasaskan pada kewujudan……………… dan ……………………. 3. 5. Dari segi sosial manusiapada zaman ini lebih bersedia menzahirkan emosi atau perasaan mereka proses ini telah dicerminkan dalam lukisan. Dari segi ekonomi. 4. 8.. Semangat ini memberi kesan dalam pelbagai bidang. Keadaan ini menbawa kepada kegiatan penjelajahan dan penerokaan yang berkembang seiring dengan kemajuan dalam bidang …………. Dari segi psikologi. 2. Dan …………… perlu ada dalam diri kita untuk meneroka perkara dan bidang baru bagi mencapai kejayaan dalam semua jurusan. 6. Zaman renaissance telah melahirkan ………………………… yang menpergunakan sepenuhnya keupayan minda mereka dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan dan memajukan kehidupan manusia. dan ………………. ………………. perkembangan yang signifikan pada zaman renaissance ialah kemunculan ………………. Kekuasaan monarki ini telah dipekukuh lagi dengan amalan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat...kian pupus sebaliknya sistem perdagangan ………………. Manusia pada Zaman ……………. Pengajaran daripada Zaman Renaissance ini ialah sifat ………. unsur sedemikian berjaya memupuk dan melahirkan budaya yang menyuburkan …………………. di Eropah didorong oleh semangat inkuiri atau ingin tahu yang kuat. Dari segi politik. dan kartografi. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . semakin berkembang dan meluas. ……………. kegiatan ekonomi…………….

Pendirian dan ajaran Luther dikenal sebagai mazhab ………… yang berasal daripada kata prostesting yang bererti membantah. 5. Oleh hal demikian.GERAKAN REFORMATION 1. Zaman reformation menyebabkan kuasa golongan gereja katolik dicabar secara terbuka dan kuasa nya terhadap ……………….. …………. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . 8. Pada tahun 1517. Golongan yang mempertahankan kewibawaan gereja katolik telah mengendalikan …………………sebagai jawapan kepada persoalan yang ditimbulkan oleh Gereakan Protestan. 2. 7. Reformation bermula di Jerman kerana gerakan Renaissance di sini bersifat keagamaan manakala gerakan di itali bersifat keduniaan. berkurangan. Dan …………………. 9. Kritikan dan penentangan wujud apabila pihak gereja telah meningkakan usaha pembangunan keduniaan bagi menjadikan Rom sebagai pusat kekuasaan yang terkuat di bahagian tengah Itali. Zaman reformation telah menyebabkan Negara Eropah ……………… dan ……………. Reformation adalah gerakan pembaharuan agama kristian di Eropah barat. tetapi dalam proses tersebut banyak berlaku kepincangan. mengikut mazhab masing-masing. 3. Kata asal Reformation ialah kata ………………… yang bererti melaksanakan perubahan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dalam amalan pengibadatan. banyak ahli masyarakat mula mempersoalkan kedudukan dan amalan gereja katolik. Luther percaya manusia harus bergantung pada kekuatan rohani nya 6. Usaha pihak greja ini membuahkan kejayaan. Kejayaan gerakan ……………………… di Jerman dibantu pula dengan ciptaan …………………….. Reformation adalah suatu gerakan yang berlaku di Eropah Barat pada abad ke-16. Dan ……………………. Martin Luther mula mengambil langkah menentang amalan ……………. 4.

Dengan itu Hindia Barat di Lautan Atlantik telah dianggap sebagai kawasan Portugal. 6. Perjanjian ___________________ telah ditandatangani.Perancis.Sepanyol dan Portugal merupakan Negara _______________ yang mempunyai pengaruh gereja yang kuat. Belanda turut menggalakkan penjelajahan ke seberang laut. _______________ di England. Perdagangan rempah ratus dan sutera mendatangkan keuntungan kepada pedagang Eropah dan __________ mereka. 3.FAKTOR –FAKTOR PENJELAJAHAN KUASA-KUASA EROPAH Faktor Ekonomi 1. Kuasa Eropah ingin mendapatkan barangan seperti _______. Beliau terbunuh di salah sebuah Pulau di _____________ . 5. Pihak penguasa gereja menekankan usaha untuk menyebarkan agama ______________ ke seberang laut. Pelaut terunggul pada zaman itu termasuklah _________________ Beliau merupakan orang pertama sampai ke Amerika. 2. Orang Sepanyol bersemangat untuk menyebarkan agama Kristian kerana mereka pernah dikuasai oleh __________________. Pelaut Portugal lebih awal sampai ke Timur daripada Faktor Agama 1. 3. __________ dan rempah ratus dari Timur 2. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . __________________. Raja ________________ dan Raja _____________ banyak memberi galakan kepada usaha penjelajah 2. Penjelajahan juga didorong oleh _________________. Pelayar terkenal pada masa itu ialah _________________. 4. Faktor Politik 1. 7.

Para pemodal Sepanyol telah mengeksploitasi ________________ untuk bekerja di lombong dan ________________ mereka. Daerah di luar Eropah telah menjadi ___________________ kepada keperluan masyarakat. Kerajaan Sepanyol melihat daerah Amerika Latin sebagai tempat untuk mendapatkan ________________ dan ___________________.KESAN-KESAN PENJELAJAHAN KUASA-KUASA EROPAH Faktor Ekonomi 1 Kawasan luar Eropah menjadi _____________ kepada masyarakat Eropah 2. dunia baru dianggap sebagai tempat menyebarkan agama ____________ Penyebaran tersebut berlaku secara meluas di kalangan masyarakat. Buruh tempatan ___________ oleh kuasa Eropah 3.pedagangan di Lautan Hindia dan Asia Tenggara yang dahulunya dikuasai oleh pedagang ________________ kini dikuasai oleh ________________. 4. Di Amerika Tengah dan Selatan Sepanyol telah berperang dan ______________ dengan menundukkan Tamadun Aztec dan ______________________dengan menghapuskan Tamadun Inca. 5. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Pusat emporium dunia seperti Goa dan Melaka telah dikuasai oleh _________________. Wakil kuasa Eropah ini terdiri daripada syarikat Berpiagam yang telah wujud di Belanda _____________ . 2. Faktor Agama 1. Penghijrahan beramai-ramai orang Sepanyol ke ______________ telah mewujudkan sebuah _____________ yang baru di wilayah tersebut. Faktor Politik 1. Masyarakat tempatan telah mula terpengaruh dengan gaya hidup orang Eropah dan telah menerima agama _____________ yang dibawa oleh Mubaligh Kristian. 4. Barangan yang dibawa dari Timur memperkayakan ekonomi dan ________________. 5.Melaka pula telah diduduki oleh kuasa _______________. Perjanjian itu telah mengiktiraf kekuatan kuasa ________________.Banyak penguasa tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan wakil ____________. 6. Bagi golongan _____________pula . 3. 2. ________ dan juga Denmark 4. Jalan pelayaran. 7. Filipina amat dipengaruhi oleh kuasa ________________.

iaitu ___________________ dan _______________________ 2. Pemilikan tanah persendirian adalah dimiliki oleh orang ________________ dan pemilikan tanah awam pula dimiliki oleh orang ___________________ tapi tanah tersebut masih boleh digunakan oleh orang ______________________ untuk menjalankan aktiviti bercucuk tanam atau aktiviti pertanian yang lain. prngeluaran makanan dikendalikan secara __________________ 2. terdapat dua system pemilikan tanah. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . 4. Kadang-kadang. Sebelum berlakunya Revolusi Pertanian. Revolusi dalam sesuatu bidang akan memberi kesan kepada bidang lain atau ____________ secara keseluruhan 3. Revolusi merupakan suatu perubahan besar yang berlaku secara mendadak dan ______________. Sebelum berlakunya Revolusi ___________________telah ada Revolusi ____________________ sebagai asas kepada Revolusi _________________ PERKEMBANGAN BIDANG PERTANIAN 1. Pengeluaran secara besar-besaran dapat dilakukan atas beberapa faktor: a) Perubahan dalam sistem _________________dan______________________ b) Penggunaan kaedah ___________________ c) Kaedah pemasaran produk pertania secara lebih__________________ PEMILIKAN TANAH PERSENDIRIAN DAN AWAM 1.REVOLUSI PERTANIAN DAN REVOLUSI PERINDUSTRIAN 1. 2. Sebelum Revolusi pertanian. Revolusi yang berlaku juga memakan masa yang agak lama dan _____________ .

dimana kawasan tanah awam telah bertukar menjadi _______________. tuan-tuan tanah kini mahu memanfaatkan tanah awam tersebut untuk hasilkan _____________________ 5. 4. 8. Pada tahun 1761 hinga 1792 hampir _______________ ekar tanah telah dipagari melalui akta pemagaran tanah. Peningkatan penduduk ini mendesak Britain untuk meningkatkan pengeluaran pertanian. Terdapat banyak kesan daripada peristiwa pemagaran tersebut. Masalah kehilangan pekerjaan bagi rakyat biasa telah dapat diatasi dengan mereka berhijrah ke Bandar dan bekerja di sektor ______________________ sebagai buruh. Kaedah dan ciptaan baru pertanian 2. Justeru itu. KAEDAH DAN CIPTAAN BARU DALAM PERTANIAN 1. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Kaedah dan penciptaan peralatan untuk pertanian baru membolehkan pertanian dilakukan secara lebih ________________________ dan produk dihasilkan dengan lebih lumayan. Namun di Britain mengalami proses _______________________ yang mana hasil pertanian perlu ________________sebagai sumber makanan. harga gandum kian ________________ jadi ramai tuan-tuan tanah yang ingin __________________ tanah awam milik mereka. 7. Pada abad ke-18.3. 6. Selain itu rakyat biasa yang sebelum ini mengusahakan tanah awam tersebut telah kehilangan _____________________. Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian telah meningkatkan hasil pengeluaran dan lebihan pengeluaran tersebut telah ____________________.

Harga barangan yang murah memudahkan ia dipasarkan kepada masyarakat umum. 3.para pemodal tidak melibatkan kegiatan industri mereka dalam terlalu banyak bidang. ___________________ dan ________________ dapat ditingkatkan. Revolusi pertanian juga menyediakan _____________________ untuk menambung permintaan para pekerja kilang yang kian meningkat. Para peladang yang menjadi kaya telah melabur lebihan modal mereka dalam bidang _______________________ 3. PENGKHUSUSAN PENGELUARAN 1. Faktor lain yang menggalakkan revolusi perindustrian termasuklah rekaan dalam bidang sains dan teknologi serta semangat dan ____________________________________ .PERKEMBANGAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1. ini mendorong mereka mengkhusus dalam satu bidang. 4. Pertanian kecil-kecilan Pembukaan ladang oleh tuan tanah Peluang pekerjaan di ladang untuk orang biasa Melaburkan lebihan hasil dalam sektor perindustrian Berlaku lebihan pengeluaran hasil pppppppppertanian PENGGUNAAN TEKNOLOGI 1. dengan itu __________________________ barangan menjadi murah. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . peralatan bagi aktiviti pengeluaran dikendalikan dengan mengguna _______________________ . 2. 5. Hasil daripada pengkhususan dan membaiki prestasi. binatang atau air. Salah satu sumbangan revolusi pertanian terhadap perkembangan revolusi perindustrian ialah dari segi __________________________ 2. Sebelum teknologi baru diperkenalkan. 2. Manusia atau binatang boleh mengalami _____________________ yang mengakibatkan kerja tidak dapat dikendalikan secara berterusan. Apabila para pengusaha menggunakan mesin. Untuk _________________________. barangan dapat dikeluarkan dalam kuantiti yang banyak.

__________________ telah menyediakan makanan yang cukup dan _________________ yang banyak untuk perkembangan perindustrian 4. Lebihan produk hasil daripada _____________ dan juga _______________ tidak dapat dipasarkan semuanya di dalam negara. Peningkatan Perdagangan Antarabangsa 1. Lebihan produk yang dihasilkan telah dieksport dan ini membolehkan para peladang besar menjadi ________________. jagung dan sebagainya. kegiatan ____________dan ____________ telah mula menggantikan kegiatan pertanian sebagai bidang utama industri negara. Salah satu sumber tenaga awal ialah ____________________ dan penghasilan tenaga ini telah dipermudahkan dengan proses pembakaran arang batu. Dengan Revolusi perindustrian.4. produk tersebut terpaksalah diperdagangankan pada peringkat _____________ dan keuntungan dapat dimaksimumkan.para pengusaha boleh mendapat keuntungan yang lumayan. 3. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . 5. 6. Apabila sesuatu barangan dapat menembusi _________________________. _________. Sistem pengangkutan yang penting dan berkesan semasa permulaan industri ialah __________________ dan _______________________ KESAN REVOLUSI PERTANIAN DAN REVOLUSI PERINDUSTRIAN Pertanian sebagai punca ekonomi 1. Rekaan ______________________________ telah memanfaatkan tenaga wap hasil pembakaran arang batu 7. Semakin ramai rakyat Britain terlibat sebagai _________ atau __________ berbanding sebagai buruh pertanian. 2. 8. Kegiatan sebelum pertanian dikomersialkan ialah penanaman bijirin seperti gandum. Penggunaan kausa wap juga amat membantu perkembangan system __________________. Oleh itu.

Kemajuan Bidang Pengangkutan 1) Pada peringkat awal. Bagi menampung keperluan perdagangan keperluan perdagangan import eksport. Dan ada antara mereka ini tidak dapat ________________ mereka secara mudah dengan perubahan sosial dan ekonomi yang berlaku. maka kilang-kilang awal di Britain juga terdapat berhampiran dengan ________ dan sistem perairan atau ____________. Kemunculan Golongan Buruh dan Majikan 1) Setelah munculnya sistem ekonomi skala besar. 3) Britain juga ___________ modal ke seberang laut untuk kegiatan ekonomi. sistem _______________ telah dibaiki dari masa ke masa. Bagi memudahkan perjalanan darat. sistem ____________dalam negara dan antarabangsa perlu dipertingkatkan dan diperkembangkan. muncul golongan rakyat yang bekerja sebagai ______________ untuk tuan tanah dan buruh kilang untuk mengendalikan mesin-mesin. Pada mulanya. Pada peringkat awal revolusi pertanian dan perindustrian. Sebaliknya. Oleh sebab baj juga digunakan. 2) Perdagangan antarabangsa mempunyai dua komponen penting iaitu _________ dan ____________.1) Kegiatan perdagangan antarabangsa ini dapat dikendalikan dengan agak mudah oleh Britain kerana : a) Britain adalah negara _______________ yang utama b) Britain adalah kuasa ___________ yang ulung pada abad ke-18 dan ke -19. daripada ________ 2) 3) 4) 5) sistem pengangkutan laut pula telah direvolusikan oleh penggunaan kapal laut yang dikemudikan oleh __________________. rel kereta diperbuat daripada kayu. 2) HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .Dengan rekaan enjin berkuasa wap. pengangkutan______________ di negara Britain bergantung pada _______________ dan baj. golongan ___________ tidak mendapat ____________ atau ____________ yang sewajarnya. Tetapi. perubahan besar dalam sistem pengangkutan domestik berlaku dengan rekaan dan penggunaan ________________. kemudian dan selepas itu daripada _____________. gerabak tersebut boleh dipacu dengan lebih laju dan enjin itu juga boleh menarik lebih banyak gerabak bagi mengangkut barangan dan juga _____________. golongan rakyat yang bekerja sendiri kian bertambah ___________.

2. mereka berkeras agar campurtangan ________ dihindarkan dari kegiatan ekonomi. ekonomi negara di luar Eropah yang dijajah tidak _____________ semula untuk memenuhi kehendak ekonomi negara penjajah. 3. 5) 6) IMPERIALISME BARAT DI ASIA 1. Pada zaman itu. wujud _____________________( Anti-Combination Act) yang melarang para pekerja daripada __________ dan bermuafakat atau menjalankan sebarang tindakan bagi mendapatkan _______ atau layanan yang lebih baik daripada majikan mereka.3) Salah satu kegiatan memprotes ___________________. Kegiatan negara kuat mengeksploitasi negara yang lemah ini berlaku dengan lebih rancak selepas _________________ di Eropah. paras gaji serta amalan perburuhan harus ditentukan oleh faktor ___________ dan ____________ semata-mata. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Pada abad ke-15 dan ke-16. Akta Anti-penggabungan telah dimansuhkan dan penubuhan ________________ buat pertama kalinya telah diizinkan. Pada ________. Imperialisme boleh diertikan sebagai _____________ sesebuah negara yang lebih kuat terhadap negara lain yang lebih lemah. 5. Sebelum zaman Revolusi Perindustrian. Belanda dan negara Eropah lain mempunyai matlamat atau dasar untuk __________________ negara yang dijajah supaya secocok dengan keperluan perindustrian mereka. Sebenarnya mereka mahu mendapatkan bahan mentah yang sesuai dan dalam ___________ yang banyak serta secara ___________ darripada tanah jajahan. kuasa seperti __________ dan __________ telah menakluk daerah di Asia dan Amerika Latin. Sebaliknya. negara seperti Britain . Bagi mereka. pada awal abad ke-19 dikenali sebagai 4) Pada peringkat awal zaman Revolusi Perindustrian. Oleh itu struktur ekonomi di daerah yang dijajah telah diubah bagi menghasilkan bahan mentah secara komersial. pada zaman revolusi perindustrian. majikan amat terpengaruh dengan falsafah dan sistem ekonomi ___________. Penguasaan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi ___________ dan ____________. 4.

negara Eropah telah saling bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan daerah masing-masing di ____________ dan ____________________. penjajahan pada zaman revolusi perindustrian yang bermula dari sekitar tahun 1870 pernah juga diistilahkan sebagai ________________. kuasa Barat juga berhasrat untuk menyebarkan ______________ dan agama seberang laut ke 3) 4) 5) 6) 7) Selain itu. Menjelang tahun 1830 saingan daripada negara Eropah dan Amerika Syarikat semakin kritikal kerana negara-negara tersebut telah melindungi industri mereka dengan peraturan __________ masing-masing. Belanda. Sesetengah pengkaji membezakan dasar baru ini daripada dasar pada abad ke-14 dan ke-15. negara Barat saling bersaing antara satu sama lain dalam kegiatan __________ kawasan atau daerah di luar Eropah Orang-orang Eropah menganggap usaha mengembangkan tamadun mereka di luar Eropah sebagai tanggungjawab mereka. negara seperti __________. Setelah Revolusi Perindustrian merebak ke benua Eropah. Ini disebut oleh orang Inggeris sebagai ____________ (beban orang putih) 8) HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Oleh itu. Britain terpaksa mencari pasaran di Asia dan Afrika memandangkan barangan Britain tidak lagi dapat dieksport ke _____________dan __________ secara mudah seperti zaman dahulu. Oleh itu. __________ dan Itali juga menjadi kuasa imperialis Hasil dari revolusi pengangkuatan kereta api dan kapal wap.6. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG KEDATANGAN KUASA-KUASA BARAT KE ASIA 1) Negara perindustrian barat menjelajah Afrika dan Asia ___________ bagi hasil pengeluaran industri masing-masing untuk mendapatkan 2) Britain mendahului negara Eropah yang lain kerana Britain negara _____________ dan kuasa __________ yang terulung pada masa itu.

KESAN-KESAN IMPERIALISME TERHADAP ASIA TENGGARA 1) Dari segi politik imperialisme Barat telah menyebabkan sistem ______________ dan _____________ di Asia Tenggara mengalami perubahan yang besar. Para pemerintah tempatan terpaksa menerima penasihat dan pentadbir dari Barat. 2) Sistem politik termasuk _______________ peribumi telah diubahsuai atau ditukar supaya menyerupai sistem Barat.

3) Kepulauam Melayu telah dipecah ____________ akibat kedatangan kuasa Barat. 4) Kuasa _____________ telah menguasai Tanah Melayu, kuasa Belanda telah menguasai _____________. Kuasa Perancis yang menjadi saingan Britain telah menjajah Indo China (Laos, Vietnam dan Kemboja). Amerika telah menggantikan kuasa Sepanyol dan menduduki Filipina. 5) Kegiatan ekonomi peribumi telah distrukturkan supaya dapat memberikan manfaat kepada ekonomi negara ______________ 6) Pendidikan _____________ telah diperkenalkan apabila Inggeris bertapak di Tanah Melayu. Sistem ini terhad di kawasan _________ sahaja dan bertujuan untuk memberi pendidikan asas dan melatih golongan pentadbir rendah bagi keperluan pentadbiran British sahaja. 7) Kuasa Barat telah mengimport ___________ dari negara lain untuk menjadi tenga kerja bagi keperluan kegiatan ekonomi komersial mereka. 8) Dasar ini telah membawa perubahan kepada __________ dan __________ etnik di banyak negara yang dijajah oleh kuasa Barat. SOALAN LATIHAN 1. Apakah Faktor yang menyebabkan dunia Kristian di Eropah berpecah kepada dua mazhab ? A. B. C. D. Pertambahan penganut agama Kristian Pertambahan pemimpin agama Kristian Penentangan terhadap penyelewangan dalam agama kristian Penentangan terhadap campur tangan pemimpin agama kristian dalam politik.

HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU

Putera Henry (Portugal) Ferdinand Aragon (Sepanyol) 2. Apakah persamaan kedua-dua tokoh di atas ? A. B. C. D. Penerokaan kawasan timur Pemimpin gerakan Reformation Perebutan takhta pemerintah Pengasas kerajaan monarki baru

3. Antara berikut , factor manakah yang mendorong orang Eropah memulakan penjelajahan ke timur ? A. B. C. D. Meluaskan jajahan takluk Mendapatkan rempah ratus Menghapuskan agama Islam Memperkenalkan tanaman baharu Orang Eropah mula menjelajah. Kesan daripada persaingan antara pedagang ERopah dengan pedagang Islam 4. Antara berikut , yang manakah berkaitan dengan pernyataan di atas ? I Agama Kristian II Barangan Mewah III Keuntungan besar IV Penggunaan mata wang A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II,III dan IV

HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU

5. Antara berikut,yang manakah sumbangan Revolusi pertanian kepada Revolusi Perindustrian di Britian pada abad ke -18 ? I Penyediaan sumber modal II Penyediaan bahan makanan III Penyediaan keperluan alat ganti IV Penyediaan system pengangkutan A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

6. Mengapakah penggunaan arang batu dianggap penting kepada kemajuan perindustrian di Britain pada abad kurun ke-18 ? A. B. C. D. Menjana kuasa enjin wap Menjimatkan kos pengeluaran Memudahkan proses pengeluaran Mempunyai bekalan yang mencukupi Akta Kilang yang didubalkan pada tahun 1833 7. Antara berikut, yang manakah terkandung dalam akta tersebut ? A. B. C. D. Penetapan masa bekerja Penggunaan mesin dihalang Penubuhan syarikat kerjasama Penetapan upah yang berpatutan.

Akta kilang 1833 diluluskan untuk melindungi kepentingan pekerja 8. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan akta tersebut ? A. B. C. D. Mencegah penggunaan mesin Meningkatkan pengambilan buruh mahir Melarang wanita bekerja di lombong arang batu Melarang kanak-kanak bawah sembilan tahun bekerja

HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU

9. C. B. Apakah kesan Akta Anti Penggabungan terhadap para pekerja ? A. B. Antara berikut. Menyekat kenaikan gaji Melarang wanita bekerja Menyekat pergaulan pekerja Melarang eksploitasi pekerja 10. D. D. Kekayaan sumber alam Pemasaran hasil keluaran Pembekalan tenaga buruh Permintaan masyarakat tempatan HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . C. Faktor manakah yang menyebabkan negara-negara di timur menjadi sasaran kuasa Eropah pada abad ke 16 ? A.

Kedatangan British bermula dengan penguasaan ____________________ . HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Kedatangan para pedagang Barat pada peringkat awal berbeza daripada kedatangan kuasakuasa Eropah pada abad ke 18. bijih timah dilombong melalui kaedah ________________ dikawasan sungai yang berhampiran. ________________ dan ___________________ untuk bersaing bagi mendapatkan ___________________________. Pengeluaran dilakukan secara __________________________________ 4. Kegiatan ini dikenali sebagai ___________________________________ 3. 6. Perubahan ___________________ telah mendorong kuasa Eropah seperti Perancis. ________ 5. 2. Kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tidak berasaskan penggunaan __________ yang banyak dan ________________yang besar . Sebelum kedatangan British. Masyarakat Melayu juga menternak _______________. ___________ 2. Ekonomi Dagangan (hal 246. __________________ digunakan untuk membuat gendang gangsa. ______________________. kaedah menangkap ikan berbeza-beza bergantung kepada ________________________. Perjanjian _______________________ pada tahun 1824 mengukuhkan lingkungan pengaruh British di Tanah Melayu Ekonomi Tradisional ( hal 244-246) 1. alatan senjata dan alatan muzik. 2. __________________________ merujuk kepada kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pengeluaran untuk tujuan pemasaran. 3. Dalam menjalankan aktiviti ekonomi masyarakat Melayu menggunakan teknologi mudah iaitu peralatan ______________ yang diperbuat daripada ___________________. ________________. masyarakat Melayu menjalankan aktiviti ekonomi seperti ________________.247) 1. Dalam aktiviti penangkap ikan. __________________. 7. 3. Sebelum abad ke 19.BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA Pengenalan (hal 244) 1.

Pembesar Melayu yang memiliki lombong bijih timah di Selangor termasuk ___________ . Getah awalnya ditanam di halaman Residen ________________. Semasa pemerintahan Maharaja ________________ penanaman gambir dan lada hitam diusahakan secara besar-besaran melalui sistem________________________. _____________________ . 2. Usaha perkembangan perusahaan getah dijalankan oleh ____________________. Penumpuan aktiviti ekonomi d negeri-negeri pantai Barat mewujudkan _______________ pembangunan dengan negeri pantai Tmur. 3. Abad ke 20. _________________. Sistem Pertanian Komersil ( hal 247) 1. Kedatangan ___________________ pada abad ke 19 mewujudkan satu rangkaian ekonomi dagangan yang berkembang pesat. 5. _________________ 5. Sistem menoreh secara ___________ atau seperti bentuk ______________ tidak merosakkan pokok getah. ____________________ 3. 6. 6. __________________ bermaksud wujud dua bentuk ekonomi secara serentak. Revolusi _____________________ telah membawa permintaan yang tinggi terhadap getah. _______________. Perusahaan Getah ( hal 247 -250) 1.4. ______________serta___________________. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Abad ke 19. British hanya member tumpuan kepada tanaman ______________ dan ___________. pemodal barat mula mengusahakan _______________ untuk tujuan eksport. Perkembangan industri pembuatan______________________ telah meningkatkan permintaan getah. Kolonialisme Barat menguasai sector pertanian komersil kerana mereka mempunyai modal. 5. 4. 4. British memberikan penekanan terhadap sector pertanian berasaskan _____________ 2. 7. Tanaman komersil yang digalakkan oleh British pada abad ke 19 ialah seperti ubi kayu. _______________.

British membawa masuk pekerja asing terutama dari _________________ untuk bekerja dengan bayaran gaji yang __________________. ___________. Pengusaha China mesti terlebih dahulu mendapatkan kebenaran ______________ untuk mengusahakan perlombongan. 9. ________________ memajak lombong mereka kepada saudagar-saudagar China dari _____________________ kerana tidak berupaya menyediakan _____________. 7. Sektor perlombongan bijih timah mula berubah dengan penglibatan pemodal ____________. British menyediakan kadar ________ dan tariff____________ yang rendah kepada peladang yang ingin mengusahakan tanaman getah. 6. Industri getah mengalami kemerosotan semasa Zaman _______________________. Penglibatan pengusaha dari China dalam perlombongan bijih timah berlaku mulai ________________. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Tanah Melayu sememangnya kaya dengan pelbagai hasil galian seperti ____________. 4. Rancangan _____________________ telah diperkenalkan bagi menahan kejatuhan harga getah.252) 1. 10. _______________________. Harga bijih timah ditentukan sendiri oleh ___________________. 10. Syarikat perwakilan penting yang telah membuka ladang serta menguruskan ekport getah ialah _______________________. __________________. 8. Tanah Melayu digelar _____________________________ 3. Faktor utama kepada perkembangan perusahaan getah ialah kemasukkan modal ___________________. Beberapa enakmen dan _________________ telah digubal dan diluluskan bagi menwujudkan penguasaan _______________ dalam perusahaan melombong bijih timah. 11. 5. 9. Industri perlombongan. ____________________ 2. 7. (hal 250. Tanah Melayu menjadi _______________ yang utama sehingga ___________________. Pemodal Eropah mampu bersaing kerana mampu menyediakan teknologi kapal ___________ 8. 12. _________________ dan ________________________.6. Infrastruktur seperti ______________ serta ____________ turut dibina.

2. sistem ____________. Di Sarawak orang imigran ________________ diperlukan untuk mengusahakan tanah dan sektor pertanian gambir dan lada hitam. 3. Melalui sistem _______________________ majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu. Bakal-bakal imigran ini dikenali sebagai __________________. Melalui sistem _____________________ mereka datang sendiri dengan biayaan masingmasing. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Buruh dari China berasal dari ________________________ 3. jawatan __________________ telah diwujudkan bagi mengawasi kemasukan buruh dan imigran dari China. Buruh dari ______________ telah dibawa masuk secara beramai-ramai untuk bekerja di ladang getah manakala buruh dari __________________ pula dibawa masuk untuk bekerja di lombong _________________. ____________________ dan ________________. 7. Melalui sistem _____________________ majikan akan menghantar pegawai ke China untuk mendapatkan tenaga buruh. Dibawah sistem pengambilan _________________ pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. Antara tahun 1857 hingga tahun 1938 kemasukan buruh dari India adalah melalui _________ atau ______________________. Kemasukan Buruh dari China. Pada bulan Mac 1872.Penggunaan tenaga buruh luar ( hal 252 – 253) 1. Kemasukan buruh dari India. 2. dan sistem_______________. 3. 4. 5. Kemasukan buruh dari China ke Tanah Melayu berlaku melalui beberapa cara seperti sistem ________. 6. ( hal 253 -254) 1. Kestabilan politik di Tanah Melayu bukan sahaja menarik ____________ tetapi juga buruh asing. (hal 254. 2. ________________ bertanggungjawab mengumpulkan masyarakat tempatan di China sebelum dibawa ke pelabuhan.255) 1.

kerajaan British menubuhkan sebuah pesuruhjaya yang dikenali sebagai _____________________________ untuk ________________________________ bagi ___________________________. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . (hal 255 . Sistem Kontrak digantikan dengan sistem _________________ pada tahun1907 dengan berkuatkuasanya _________________. __________________ bermaksud ketua. Pada tahun 1938 sistem ini diharamkan kerana wujudnya _________________________. 7. Pada 1913. Jenis matawang primitif lain ialah seperti ______________ di Kelantan. ____________ dan ____________________ dikeluarkan bagi tujuan ____________________. 2. dan __________ di Terengganu dan ______________ di Pahang. 10. Pembangunan dan kepesatan ekonomi membawa kepada penubuhan institusi ___________ atau _________________ yang menyediakan kemudahan ________________ kepada para pelabur. 5. Dengan adanya institusi kewangan ________________ dapat disalurkan terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat. 3. 6. Institusi Kewangan dan Insurans.4. Pedagang tempatan hanya boleh mendapatkan perkhidmatan bank Eropah melalui ______________ atau ____________________. 8. Matawang ________________ diperkenalkan pada tahun1580 mampu bertahan sehingga ________________. 6. 4. 11. tandil atau mandur. 5. Pada tahun 1897. Bank bertindak sebagai __________________ kepada ______________ dan _____________ yang menjadikan urusan perniagaan antarabangsa licin.258) 1. Masyarakat Melayu mula menggunakan sistem mata wang sejak zaman ________________. 9. _____________________ ialah bank tempatan yang pertama ditubuhkan di Kuala Lumpur. mata wang ___________. ____________________ merupakan bank pertama di Tanah Melayu. Pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah.

3. Undang-undang ini bertujuan __________________ orang Melayu dan mengelakkan tanah milik orang Melayu dicerobohi oleh pemodal dan pelabur asing. Insurans __________________ pula penting kerana kebakaran sering berlaku. Undang-undang berhubung tanah (hal 258 – 261) 1. Dalam usaha untuk mengaut keuntungan di Tanah Melayu. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Kerajaan British turut berusaha mengkomersialkan beberapa jenis tanaman ______________________ seperti ____________________ dan ______________________.12. 2. phak British telah memperkenalkan ____________________ yang secara tidak langsung meninggalkan kesan positif kepada masyarakat Melayu. 3. Dasar British terhadap pertanian (hal 258) 1. 15. Orang Melayu turut menubuhkan banknya yang pertama iaitu ______________________ tetapi tidak dapat bertahan lama. 4. Sebelum kehadiran Bri tish segala hal yang berkaitan dengan tanah seperti kadar ________________________dan aktiviti __________________________ yang mahu di usahakan di atas tanah berkenaan mestilah mendapat kebenaran daripada para _______________ Melayu terlebih dahulu. Menurut undang-undang ada t. Tanaman komersial ini telah di usahakan secara ladang dengan menggunakan tenaga _________________ yang di bawa masuk dari China dan India. insuran___________________. Sistem tanah masyarakat Melayu tidak mempunyai _____________________ dan _______________________ yang sempurna untuk di jadikan bukti pemilikan terhadapnya. 4. insuran_____________________. 13. tanah akan menjadi milik seseorang yang _________________ dan mengerjakan tanah tersebut dan boleh di warisi oleh generasi kemudian. __________________. Perkhidmatan insurans yang penting pada masa itu ialah _______________ atau kelautan. Bagi pihak British rekod ____________________ adalah penting bagi menjamin dan mengesahkan ______________ tanah. 2. Insurans _______________ diperlukan untuk melindungi dagangan dan kapal pedagang. 14.

11. Kanun ______________ telah diperkenalkan di Selangor pada tahun 1891 8. Dasar kerajaan penjajah British juga membawa kepada perkembangan system ekonomi _____________ di kalangan masyarakat Melayu. Pada 1930an . telah membahagikan tanah di Sarawak kepada ________ bahagian. Pada 25 November 1913. Kumpulan pekebun kecil getah telah ditekan kerana mereka dilihat sebagai satu _____________ kepada pengusaha ladang. 3. 4. Land Order1948. ________ memudahkan sebarang urusan pentadbiran seperti urusan ___________________ dan urusan niaga terhadap tanah seperti pajakan. Akta Land Order bertujuan melindungi hak milik tanah masyarakat Peribumi dan milik komuniti daripada dicerobohi pengusaha dari ________________. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . 6. Akibat _______________ harga getah. 14. akta _______________________ Melayu telah di luluskan oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan. Enakmen Tanah Padi 1917 yang melarang penanaman _________________ di kawasan penanaman padi. Dasar British terhadap pekebun kecil (hal 261-262) 1. 10. pembukaan tanah-tanah baru untuk tujuan ___________________ telah di larang sama sekali oleh kerajaan British. Akta ini bertujuan mengelakkan tanah milik orang Melayu __________________ kepada orang asing. kerajaan British mula mengamalkan dasar yang memberikan perlindungan kepada pemodal dan pengusaha ladang dari Eropah menerusi ___________________1922. 7. Sesiapa yang berminat mengusahakan sesuatu kawasan tidak perlu mendapat kebenaran daripada para pembesar Melayu t etapi mestilah membuat permohonan di ______________________ tanah. penjualan dan _______________. 12. 9. sewa beli. 13. dipajakgadaikan atau ditukar milik kepada orang ___________ Melayu.5. ___________________ merupakan negeri Melayu pertama memperkenalkan dengan undang-undang tanah barat. 2. Pengishtiharan sebegitu akan ______________________ tanah di kawasan tersebut daripada di jual.

Bandar ____________ di Sarawak muncul hasil perkembanagan perlombongan _______________________. Bandar akan menjadi pusat bagi ____________________. 7. Kesan sosial mula wujud apabila pihak berkuasa British membawa masuk ________________ ke Tanah Melayu. Polisi kerajaan British yang menggalakkan pelaburan Eropah melalui skim perladangan telah _________________________ golongan pekebun kecil di Tanah Melayu. Walaupun rakyat Tanah Melayu menghadapi masalah dalam usaha penanaman getah. namun kegiatan tersebut telah mendatangkan pulangan atau _______________________ yang lebih baik daripada pennaman padi. 2. Bandar _____________________ berkembang menjadi sebuah bandar besar kerana kedudukan strategiknya. Dasar-dasar pentadbiran British di Tanah Melayu tidak lari daripada tujuan atau percubaan untuk ____________________________ keuntungan kewangan . 7. Pembinaan infrastruktur dan system perhubungan yang telah dibina dan dibaiki telah membawa kepada kemunculan _____________________ dan merupakan kesan fizikal yang dibawa oleh penjajahan British. Pembandaran (hal 263-264) 1. Kesan-kesan dasar ekonomi ( hal 263) 1.5. 6. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Pembandaran bermaksud perubahan daripada pecan kecil atau kampung kepada sebuah bandar hasil pertambahan fungsi atau kegiatan ____________________. 3. Antara bandar yang wujud daripada kegiatan perlombongan ialah _____________________. 5. 3. 6. Pekan yang berhampiran dengan kawasan perlombongan akan mengalami _________________ penduduk. Kerajaan British telah menubuhkan Jabatan ________________________ pada tahun 1930 bagi membaiki system perparitan dan tali air demi mambantu kegiatan penanaman padi. ___________________ dan ____________________. Perkembangan perusahaan perlombongan telah menambah ______________ bandar. 4. 2. __________________ dan sebagainya.

_________________ dan ____________________________ serta tertumpu kepada aspek membaca dan memahami Al-Quran. 6.8. Melaka dan Pulau Pinang sebagai bandar ____________________ yang terpenting di Tanah Melayu. 2. Dasar penjajahan British yang menggalakkan ____________________ buruh asing untuk menampung keperluan _____________ manusia di Tanah Melayu turut menyumbang kepada peningkatan jumlah kedatangan imigran ____________ dan India. ______________________________ di tubuhkan khusus untuk golongan elit. 5.266) 1. Sistem pendidikan vernakular ( hal 265. Sekolah-sekolah melayu yang ditubuhkan hanya pada peringkat sekolah rendah dan __________________ yang disediakan terbatas dan bersesuaian dengan cita-cita British menjadikan __________________________ sebagai ______________ . Sekolah Melayu pertama didirikan di Singapura iaitu di _________________ pada ___________. 3. 4. 8. Sistem pendidikan Vernakular ialah system pendidikan yang menggunakan bahasa _______________ kaum masing-masing. Kewujudan masyarakat berbilang kaum telah menyebabkan jenis _____________ dan ____________ rakyat berbeza-beza mengikut kaum. 3. Peningkatan pengeluaran industri bijih timah dan getah pula telah menjadikan pelabuhan Klang. Setelah kedatangan British Sekolah Vernakular Melayu mula ditubuhkan di negeri-negeri ______________. Sebelum kedatangan penjajah. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Bagi Masyarakat India. kanak-kanak Melayu mendapat pendidikan di _______________ . menulis dan mengira. 2. pendidikan disediakan oleh _________________ dikawasan bandar. 9. Sekolah Melayu untuk murid _________________ telah di bina di negeri-negeri selat pada tahun 1885. mempelajari Bahasa Arab dan hukum-hukum agama serta menguasai kemahiran membaca. Bahasa pertuturan yang digunakan dalam kerangka kehidupan _______________ juga berbeza antara satu sama lain. 7. Pembentukan masyarakat berbilang kaum (hal 264 ) 1. ______________________________ bertujuan melatih guru sekolah Melayu ditubuhkan di Tanjung Malim Perak 1922.

dan perkhidmatan ____________. 10. Jalan kereta api pertama dibina pada tahun1885 untuk menghubungkan _____________ dengan _________________. 4. Jalan kereta api lain dibina untuk menghubungkan kawasan perlombongan di Kuala Lumpur dengan __________________. Jalan kereta api dibina untuk mempercepatkan pengangkutan ______________ dari kawasan ______________________ ke ____________________ untuk di ____________. 9. 12. Masa dahulu ____________ dan kereta ___________ digunakan untuk mengangkut timah dan getah kepangkalan sungai. Sekolah China dibiayai oleh saudagar ____________. Sistem Perhubungan lain yang turut diwujudkan ialah seperti telegraf. ______________. Jalan kereta api yang menghubungkan Seberang Perai dengan ________________ disiapkan pada tahun 1918. Sekolah Inggeris pada peringkat awal merupakan usaha ___________________. Jalan raya di antara Kuala Lumpur dan _________________ turut dibuka untuk memudahkan perhubungan antara negeri-negeri Pantai Barat dengan Pantai Timur. Seremban dengan ________________ . 7. Pembinaan jalan kereta api menggalakkan pembukaan ____________________ dikawasan pendalaman. _________________. Pihak pengurusan ________________ membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . 8. Mereka menggunakan _____________________ masing-masing sebagai bahasa perantaraan. 3. Perkhidmatan kereta api bukan sahaja mempercepatkan pengangkutan tetapi dapat sekali gus membawa ___________________ yang banyak. ____________ . 14. 6. 11. Sekolah Tamil _______________________ ditubuhkan di Seremban berorientasikan system pendidikan di Negara Indian dengan menggunakan sukatan _______________________. Sistem Pengangkutan dan Perhubungan ( hal 267 -268) 1. 13. 5.Ipoh dan Tapah Road dengan ____________________. Perhubungan antara negeri serta perhubungan dengan negara _______________ menjadi lebih cekap. 2.10.

Kepadatan yang tinggi dan bekalan air bersih yang tidak mencukupi telah menyebabkan _______________________ mudah merebak. 2. Hospital yang dibina atas sumbangan orang perseorangan ialah ___________________ yag memberi perkidmatan kesihatan kepada pelombong China. (hal 269-270) 1. Institut _________________________ telah didirikan pada tahun 1900 untuk mengkaji ____________ dan langkah-langkah ___________________ 5. HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU . Kerajaan British telah menubuhkan ______________ serta _____________ dalam usaha mengawal __________________.Perkhidmatan Kesihatan. ________________________ ditubuhkan untuk mengawas kebersihan dn kesihatan Bandar di Kuala Lumpur. 3. 4.

JAWATANKUASA PELAKSANA MODUL NOTA BERSTRUKTUR SEJARAH TINGKATAN 4 2008/2009 PENASIHAT : TUAN MOHD SAH BIN ZAINAL ABIDIN PEGAWAI PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU ENCIK PUTRA BIN HJ HASHIM PENOLONG PEGAWAI PELAJARANDAERAH (AKADEMIK KEMANUSIAAN) PUAN NORHAYATI BT MAT NOR PENGETUA SMK SERTING HILIR KOMPLEKS ENCIK ELMY AZIZAN BIN ABDUL AZIZ GKMP KEMANUSIAAN SMK SERTING HILIR KOMPLEKS PENYELARAS : PENGERUSI : SETIAUSAHA : BAB TAJUK 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA 2 3 PENINGKATAN TAMADUN TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA SEKOLAH SMK SIMPANG GELAMI SMJK CHI WEN SBPI JEMPOL AHLI PANEL CIK LATIFAH BT MOHD SHARIF PN NORFAUZAI BT MOHD ZAHARI PN NOOR SHAHIZA BT JAMAL PN KHADIJAH BT ARIFFIN EN MUHAZIR BIN MISPAMI 4 5 6 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MEKAH KERAJAAN ISLAM DI MADINAH PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA SMK SERI JEMPOL SMK BANDAR BARU SERTING SMK DATUK MANSOR SMK SERTING HILIR KOMPLEKS SM TEKNIK KUALA KLAWANG SMK UNDANG MUSA AL-HAJ 7 8 ISLAM DI ASIA TENGGARA PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT PERKEMBANGAN DI EROPAH PN NORIAH BT NAYAN PN AZIAH BT KHAIRUDIN EN KHAIRUDIN BIN ISMAIL EN ROZAIDI BIN ABD RANI EN ZAINAL ABIDIN BIN SALIM 9 SMK PALONG SEBELAS PN CHU SU CHENG HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .

10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI SMK BATU KIKIR (MODEL KHAS) SMRA KUALA KLAWANG SMA DATO’ HJ TAN AHMAD PN HAFIZAH BT ABU KASIM PN SRI SABARIAH BT MOHD SAMSIR EN MOHD NOORAJLA B MOHD ZAIN HAK CIPTA TERPELIHARA PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful