ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Đào Ngọc Anh

NGHIÊN CỨU GIAO THỨC TRONG MẠNG VOIP

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Điện tử - Viễn thông

HÀ NỘI - 2008

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Đào Ngọc Anh

NGHIÊN CỨU GIAO THỨC TRONG MẠNG VOIP

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Điện tử - Viễn thông Cán bộ hướng dẫn: Th.S Nguyễn Quốc Tuấn

HÀ NỘI - 2008

LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin gửi tới thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn – nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Hệ thống Viễn thông , lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đã trực tiếp hướng dẫn , chỉ bảo tận tình trong suốt quá trình em làm luận văn. Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã hết lòng dạy bảo, giúp đỡ em trong những năm học Đại Học, giúp em có những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong chuyên môn và cuộc sống. Những hành trang đó là một tài sản vô giá nâng bước cho em tới được với những thành công trong tương lai. Cuối cùng, em xin cảm ơn những người thân trong gia đình và bạn bè đã giúp đỡ, động viên em hoàn thành luận văn này. Hà nội, tháng 05 năm 2008 Sinh viên

Đây là một minh chứng rõ nét về việc triển khai các giao thức VoIP đã nghiên cứu trong toàn bộ nội dung bài Luân văn tốt nghiệp vào bài toán viễn thống thực tế. . trong nội dung của bài Luận văn tốt nghiệp này. Chính vì vậy. Bên cạnh những ưu điểm về chất lượng dịch vụ tốt. Việc nắm chắc Giao thức là chìa khóa thành công của việc triển khai mỗi một công nghệ mới vào thực tế. Bài luận văn sẽ gồm các nội dung chính như sau: Chương 1: Tổng quan về mạng VoIP. giá thành cao. Một vấn đề đặc biệt quan trong khi mỗi công nghệ. Trên cơ sở đó. giá thành.TÓM TẮT NỘI DUNG Với sự phát triển nhảy vọt của mạng chuyển mạch gói IP hiện nay không chỉ đem lại cho chúng ta những dịch vụ mới đa dạng mà còn là cơ hội cải thiện các dịch vụ viễn thông trước kia với chất lượng tốt hơn và giá thành rẻ hơn. thì vấn đề Giao thức là đặc biệt quan trọng. mạng VoIP ra đời và ngày càng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu đặt ra như chất lượng dịch vụ. sử dụng tài nguyên đường truyền không tối ưu. Đó cũng là một trong nguyên nhân quyết định sự sống còn của mạng VoIP được đề cập tới tại: Chương 4: Kết nối mạng VoIP và PSTN. em xin được giới thiệu về “Giao thức sử dụng trong mạng VoIP”. mạng chuyển mạch kênh ghép phân kênh theo thời gian PSTN đã có một vai trò vô cùng quan trọng với sự phát triển của xã hội.… thì mạng PSTN cũng bộc lộ nhiều hạn chế như số lượng các dịch vụ hạn chế. Chương 2: Các giao thức truyền tải trong VoIP. Đã từ lâu. Chương 3: Giao thức báo hiệu VoIP. Và phần cuối cùng trong bài Luận văn tốt nghiệp: Chương 5: Khảo sát giao thức cuộc gọi VoIP SIP – PSTN trên thực tế. số lượng tích hợp các dịch vụ thoại lẫn phi thoại. một giao thức mới được sinh ra là vần đề tương thích với các công nghệ và giao thức trước đó. vùng dịch vụ rộng lớn trên khắp mọi lãnh thổ. Cũng như các công nghệ ra đời trong thời gian gần đây.

.2.... ...5..................47 3... .............33 3..............................................................1.................................................1.... So sánh giữa giao thức H.12 2.......................................6 Chương 2................. Giao thức UDP....3............................ Mô tả cuộc gọi SIP....2.........................................................1................................5 1..1..... .......................33 3.................................................................323.......... ...............................46 3.........2............. Giao thức TCP/IP............... ................. Giao thức RTP....3....323....... ............4............55 3.......37 3....... Tổng quan về mạng VoIP............................ Tổng quan về mạng VoIP... Các thành phần trong mạng SIP.............2....................................1................... Nhược điểm........... ........1............ Giao thức IP phiên bản 4 (IPv4).......... Giao thức RTCP.........323 và SIP.............................. ..............................................................42 3..................1.19 2.................................... Yêu cầu chất lượng đối với VoIP......6......... Ưu điểm........................ Giao thức báo hiệu H...2............................4 1.........24 2........... .......................8 2................. ..... Thiết lập cuộc gọi VoIP sử dụng giao thức H.....................................................................2......................2 1..........................2.................................................... Giao thức SCTP......... Giao thức IP.......... .......................323..MỤC LỤC Chương 1......3.........................50 3.. .1..8 2.......................4 1............ ..................... ...................................... ....................................20 2.......................................1........................................... Các giao thức truyền tải trong VoIP.......................... Đặc tính của mạng VoIP........................ Giao thức SIP......................... ............... ...................................................................................................................2........................1............................... ......... .......................................................... .....1...... ...... ....... Bản tin SIP..1.......................................8 2.30 Chương 3....2..................................... Giao thức báo hiệu VoIP... Các thành phần trong mạng. .2...................... Giao thức IP phiên bản 6 (IPv6).57 .............2.............13 2.............33 3..............3.2 1....... Giao thức H...... ..................3...............................................................................................2..........

...........................2.......71 4..........2.............59 4..... . ....................................................... Giới thiệu kiến trúc mạng VoIP được nghiên cứu...............1.......................................................... Mạng báo hiệu SS7................................ ....... Các bước thiết lập cuộc gọi trong mạng SS7..............2.............................. ........... .................................70 4............ Giao thức Sigtran....... Định tuyến trong mạng SS7............................................................Chương 4.67 4.................................2......................... ......2....... ........77 5...59 4...59 4.....2....... .....................4.................4....................... SUA...................79 ................ Kết nối giữa mạng VoIP và PSTN ........ Khảo sát giao thức cuộc gọi VoIP SIP – PSTN trên thực tế.......................2........................................................1......... Kết nối mạng VoIP với mạng PSTN .. Các thành phần trong mạng báo hiệu SS7..62 4....... ..... Giới thiệu chương trình Wireshark........ M2UA/ M2PA..................................................5.2..................61 4..........................................69 4................. .............................................................. Khảo sát giao thức cuộc gọi VoIP SIP – PSTN trên thực tế.....3........ Giao thức trong mạng SS7... Liên kết trong mạng SS7..................... .... .....................1............. .............3.......68 4.............................78 5.1...77 5...1......1..................3.1.............1................ .......... ........1.60 4.........72 Chương 5. M3UA...............

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt VoIP PSTN PCM Viết đầy đủ Voice over IP Public Switch Telephone Network Pulse-Code Modulation Simple Network Management Protocol Session Initiation Protocol Real Time Protocol Real Time Control Protocol Asynchronous Transfer Mode Quality of Service Type of Service Internet Protocol IP version 4 IP version 6 Transmission Control Protocol User Datagram Protocol Ý nghĩa Công nghệ truyền thoại trên mạng IP Mạng điện thoại công cộng Bộ mã hóa mã xung SNMP SIP RTP RTCP Giao thức quản trị mạng đơn giản Giao thức thiết lập phiên Giap thức thời gian thực Giap thức điều khiển thời gian thực ATM QoS ToS IP IPv4 IPv6 TCP UDP Chế độ truyền không đồng bộ Chất lượng dịch vụ Kiểu dịch vụ Giao thức Internet Giao thức Internet phiên bản 4 Giao thức Internet phiên bản 6 Giao thức điều khiển truyền thông tin Giao thức Datagram người dùng .

cấp phép.7 Switch Service Point Signal Control Point Signal Tranfer Point Message Tranfer Part Transaction Capabilities Application Part Telephone User Part ISDN User Part Integrated Services Digital Network Signaling Connection Control Part Báo hiệu đăng kí.SCTP Stream Control Transmission Protocol Giao thức truyền điều khiển luồng ITU-T International Telecommunication Hiệp hội viễn thông quốc tế Union. thông tin trạng thái RAS SAP Giao thức thông báo phiên SDP SS7 SSP SCP STP MTP Giao thức mô tả phiên Hệ thống báo hiệu số 7 Điểm dịch vụ chuyển mạch Điểm điều khiển báo hiệu Điểm truyền báo hiệu Phần truyền bản tin TCAP TUP ISUP ISDN Phần ứng dụng cung cấp giao dịch Phần người dùng điện thoại Phần người dùng ISDN Mạng tích hợp dịch vụ số SCCP Phần điều khiển kết nối báo hiệu .Bộ phận chuẩn viễn thông Telecommunication Standardization Sector Register Admission Status Session Announcement Protocol Session Description Protocol Signaling System No.

M2UA M2PA M3UA IUA SUA MTP2 User Adapter MTP L2 Peer-to-Peer Adapter MTP3 User Adapter ISDN User Adapter SCCP User Adapter Bộ chuyển đổi người dùng MTP2 Bộ chuyển đổi bản tin lớp 2 ngang hàng Bộ chuyển đổi người dùng MTP3 Bộ chuyển đổi người dùng ISDN Bộ chuyển đổi người dùng SCCP .

.

Từ những hiểu biết nghiên cứu lý thuyết khá sâu về chuyên môn. đồng thời tham chiếu đến các tài liệu chuyên môn sâu về VoIP để làm rõ các vấn đề cần giải quyết. Tuy vâyh mới là điều kiện cần cho sự ra đời còn vấn đề then chốt cho sự tồn tại và phát triển của mạng VoIP lại là vấn đề kết nối với hệ thống viễn thông vốn có. mạng VoIP đã chứng tỏ được sức sống và tính thực tiễn cao của nó. Như một tất yếu khách quan. Và cụ thể là vấn đề kết nối giữa mạng VoIP và mạng PSTN. 1 . Trên cơ sở nhận thức rõ sự quan trọng cũng như cách thức hoạt động của giao thức trong mạng VoIP. Và đây cũng là hai nội dung chính của bài Luân văn tốt nghiệp này. mạng VoIP sẽ được chia thành nhiều miền giao thức khác nhau. Với những ưu điểm vượt trội. Sự phát triển quá nhanh của mạng VoIP cũng đặt ra một vấn đề nan giải đó là việc chuẩn hóa giữa các giao thức VoIP của nhiều nhà phát triển khác nhau.MỞ ĐẦU Mạng VoIP ra đời như là một cuộc các mạng của hệ thống viễn thông và xã hội. em sẽ tham chiếu với mô hình thực tế. thì phương pháp nghiên cứu của em trong nội dung Luận văn chủ yếu đi sâu nghiên cứu thông qua tài liệu quy chuẩn về Giao thức VoIP (RFC của IETF.323 của ITU-T và SIP của IETF. Từ đó làm rõ các vấn đề vướng mắc mà khi nghiên cứu lý thuyết chưa thể giải quyết và lảm rõ được. Nên vấn đề quan trọng để có thể triển khai được mạng VoIP vào thực tế đó là phải hiểu được bản chất của các giao thức VoIP và quan trọng nhất đó là các giao thức báo hiệu sử dụng trong VoIP. các tài liệu chuẩn của ITU-T). Mà trong đó có hai giao thức được nhắc tới nhiều nhất đó là H.

Chương 1. Tổng quan về mạng VoIP 1.1. Tổng quan về mạng VoIP Đầu năm 1995 công ty VOCALTEC đưa ra thị trường sản phẩm phần mềm thực hiện cuộc thoại qua Internet đầu tiên trên thế giới. Sau đó có nhiều công ty đã tham gia vào lĩnh vực này. Tháng 3 năm 1996, VOLCALTEC kết hợp với DIALOGIC tung ra thị trường sản phẩm kết nối mạng PSTN và Internet. Hiệp hội các nhà sản xuất thoại qua mạng máy tính đã sớm ra đời và thực hiện chuẩn hoá dịch vụ thoại qua mạng Internet. Việc truyền thoại qua internet đã gây được chú ý lớn trong những năm qua và đã dần được ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Có thể định nghĩa: Voice over Internet Protocol (VoIP) là một công nghệ cho phép truyền thoại sử dụng giao thức mạng IP, trên cơ sở hạ tầng sẵn có của mạng Internet. VoIP là một trong những công nghệ viễn thông đang được quan tâm nhất hiện nay không chỉ đối với các nhà khai thác, các nhà sản xuất mà còn cả với người sử dụng dịch vụ. VoIP có thể vừa thực hiện cuộc gọi thoại như trên mạng điện thoại kênh truyền thống (PSTN) đồng thời truyền dữ liệu trên cơ sở mạng truyền dữ liệu. Như vậy, nó đã tận dụng được sức mạnh và sự phát triển vượt bậc của mạng IP vốn chỉ được sử dụng để truyền dữ liệu thông thường. Để có thể hiểu được những ưu điểm của VoIP mang lại, trước hết chúng ta đi vào nghiên cứu sự khác biệt giữa mạng kênh PSTN hiện có với mạng chuyển mạch gói nói chung và mạng VoIP nói riêng. Kỹ thuật chuyển mạch kênh (Circuit Switching): Một đặc trưng nổi bật của kĩ thuật này là hai trạm muốn trao đổi thông tin với nhau thì giữa chúng sẽ được thiết lập một “ kênh” (circuit) cố định, kênh kết nối này được duy trì và dành riêng cho hai trạm cho tới khi cuộc truyền tin kết thúc. Thông tin cuộc gọi là trong suốt. Quá trình thiết lập cuộc gọi tiến hành gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn thiết lập kêt nối: Thực chất quá trình này là liên kết các tuyến giữa các trạm trên mạng thành một tuyến (kênh) duy nhất dành riêng cho cuộc gọi. Kênh này đối với PSTN là 64kb/s (do bộ mã hóa PCM có tốc độ lấy mẫu tiếng nói 8kb/s và được mã hóa 8 bit).

Giai đoạn truyền tin: Thông tin cuộc gọi là trong suốt. Sự trong suốt thể hiện qua hai yếu tố: thông tin không bị thay đổi khi truyền qua mạng và độ trễ nhỏ.

2

Giai đoạn giải phóng (huỷ bỏ) kết nối: Sau khi cuộc gọi kết thúc, kênh sẽ được giải phóng để phục vụ cho các cuộc gọi khác.

Qua đó, ta nhận thấy mạng chuyển mạch kênh có những ưu điểm nổi bật như chất lượng đường truyền tốt, ổn định, có độ trễ nhỏ. Các thiết bị mạng của chuyển mạch kênh đơn giản, có tính ổn định cao, chống nhiễu tốt. Nhưng ta cũng không thể không nhắc tới những hạn chế của phương thức truyền dữ liệu này như: • Sử dụng băng thông không hiệu quả: Tính không hiệu quả này thể hiện qua hai yếu tố. Thứ nhất, độ rộng băng thông cố định 64k/s. Thứ hai là kênh là dành riêng cho một cuộc gọi nhất định. Như vậy, ngay cả khi tín hiệu thoại là “lặng” (không có dữ liệu) thì kênh vẫn không được chia sẻ cho cuộc gọi khác.

Tính an toàn: Do tín hiệu thoại được gửi nguyên bản trên đường truyền nên rất dễ bị nghe trộm. Ngoài ra, đường dây thuê bao hoàn toàn có thể bị lợi dụng để an trộm cước viễn thông.

• Khả năng mở rộng của mạng kênh kém: Thứ nhất là do cơ sở hạ tầng khó năng cấp và tương thích với các thiết bị cũ. Thứ hai, đó là hạn chế của hệ thống báo hiệu vốn đã được sử dụng từ trước đó không có khả năng tùy biến cao. Kỹ thuật chuyển mạch gói (Packet Switching): Trong chuyển mạch gói mỗi bản tin được chia thành các gói tin (packet), có khuôn dạng được quy định trước. Trong mỗi gói cũng có chứa thông tin điều khiển: địa chỉ trạm nguồn, địa chỉ trạm đích và số thứ tự của gói tin,… Các thông tin điều khiển được tối thiểu, chứa các thông tin mà mạng yêu cầu để có thể định tuyến được cho các gói tin qua mạng và đưa nó tới đích. Tại mỗi node trên tuyến gói tin được nhận, nhớ và sau đó thì chuyển tiếp cho tới chạm đích. Vì kỹ thuật chuyển mạch gói trong quá trình truyền tin có thể được định tuyến động để truyền tin. Điều khó khăn nhất đối với chuyển mạch gói là việc tập hợp các gói tin để tạo bản tin bản đầu đặc biệt là khi mà các gói tin được truyền theo nhiều con đường khác nhau tới trạm đích. Chính vì lý do trên mà các gói tin cần phải được đánh dấu số thứ tự, điều này có tác dụng, chống lặp, sửa sai và có thể truyền lại khi hiên tượng mất gói xảy ra. Các ưu điểm của chuyển mạch gói:

Mềm dẻo và hiệu suất truyền tin cao: Hiệu suất sử dụng đường truyền rất cao vì trong chuyển mạch gói không có khái niệm kênh cố định và dành riêng, mỗi đường truyền giữa các node có thể được các trạm cùng chia sẻ cho để truyền tin, các gói tin sắp hàng và truyền theo tốc độ rất nhanh trên đường truyền. 3

Khả năng tryền ưu tiên: Chuyển mạch gói còn có thể sắp thứ tự cho các gói để có thể truyền đi theo mức độ ưu tiên. Trong chuyển mạch gói số cuộc gọi bị từ chối ít hơn nhưng phải chấp nhận một nhược điểm vi thời gian trễ sẽ tăng lên.

• Khả năng cung cấp nhiều dịch vụ thoại và phi thoại. • Thích nghi tốt nếu như có lỗi xảy ra: Đặc tính này có được là nhờ khả năng định tuyến động của mạng. Bên cạnh những ưu điểm thì mạng chuyển mạch gói cũng bộ lộ những nhược điểm như: • Trễ đường truyền lớn: Do đi qua mỗi trạm, dữ liệu được lưu trữ, xử lý trước khi được truyền đi. • Độ tin cậy của mạng gói không cao, dễ xảy ra tắc nghẽn, lỗi mất bản tin • Tính đa đường có thể gây là lặp bản tin, loop làm tăng lưu lượng mạng không cần thiết. • Tính bảo mật trên đường truyền chung là không cao. 1.2. Đặc tính của mạng VoIP 1.2.1. Ưu điểm

Giảm chi phí: Đây là ưu điểm nổi bật của VoIP so với điện thoại đường dài thông thường. Chi phí cuộc gọi đường dài chỉ bằng chi phí cho truy nhập Internet. Một giá cước chung sẽ thực hiện được với mạng Internet và do đó tiết kiệm đáng kể các dịch vụ thoại và fax. Sự chia sẻ chi phí thiết bị và thao tác giữa những người sử dụng thoại và dữ liệu cũng tăng cường hiệu quả sử dụng mạng. Đồng thời kỹ thuật nén thoại tiên tiến làm giảm tốc độ bit từ 64Kbps xuống dưới 8Kbps, tức là một kênh 64Kbps lúc này có thể phục vụ đồng thời 8 kênh thoại độc lập. Như vậy, lý dó lớn nhất giúp cho chi phí thực hiện cuộc gọi VoIP thấp chính là việc sử dụng tối ưu băng thông.

Tích hợp dịch vụ nhiều dịch vụ: Do việc thiết kế cơ sở hạ tầng tích hợp nên có khả năng hỗ trợ tất cả các hình thức thông tin cho phép chuẩn hoá tốt hơn và giảm thiểu số thiết bị. Các tín hiệu báo hiệu, thoại và cả số liệu đều chia sẻ cùng

4

Nhược điểm • Chất lượng dịch vụ chưa cao: Các mạng số liệu vốn dĩ không phải xây dựng với mục đích truyền thoại thời gian thực. RTP (Real Time Protocol) hỗ trợ mã thành mật mã của phương thức truyền thông trên toàn tuyến được mã hoá thành mật mã đảm bảo truyền thông an toàn. Tính linh hoạt của mạng IP cho phép tạo ra nhiều tinh năng mới trong dịch vụ thoại. sự quản lý trên cơ sở SNMP (Simple Network Management Protocol) có thể được cung cấp cho cả dịch vụ thoại và dữ liệu sử dụng VoIP. Do đó không có sự bắt buộc nào về mặt thông lượng giữa các thiết bị đầu cuối mà chỉ có các chuẩn tuỳ vào băng thông có thể của mình. băng thông cung cấp cho một cuộc gọi là cố định. Chất lượng của VOIP phụ thuộc vào nhiều yếu tố. băng thông được cung cấp một cách linh hoạt và mềm dẻo hơn nhiều. • Tính bảo mật cao: VOIP được xây dựng trên nền tảng Internet vốn không an toàn. chi phí xây dựng các mạng riêng rẽ. do đó sẽ dẫn đến khả năng các thông tin có thể bị đánh cắp khi các gói tin bị thu lượm hoặc định tuyến sai địa chỉ một cách cố ý khi chúng truyền trên mạng. • Thống nhất: Vì con người là nhân tố quan trọng nhưng cũng dễ sai lầm nhất trong một mạng viễn thông. quan trọng nhất là băng thông. • Nâng cao ứng dụng và khả năng mở rộng: Thoại và fax chỉ là các ứng dụng khởi đầu cho VoIP. 1. mọi cơ hội để hợp nhất các thao tác. vì vậy khi truyền thoại qua mạng số liệu cho chất lượng cuộc gọi không được đảm báo trong trường hợp mạng xảy 5 . Trong các tổ chức kinh doanh. Đồng thời tính mềm dẻo còn tạo khả năng mở rộng mạng và các dịch vụ. Các ứng dụng liên quan như dịch vụ danh bạ và dịch vụ an ninh mạng có thể được chia sẻ dễ dàng hơn.2. Các giao thức SIP (Session Ineitiation Protocol – giao thức khởi đầu phiên) có thể thành mật mã và xác nhận các thông điệp báo hiệu đầu cuối. bản thân các đầu cuối có thể tự điều chỉnh hệ số nén và do đó điều chỉnh được chất lượng cuộc gọi. Trong VoIP. • Vấn đề quản lý băng thông: Trong PSTN.2. các lợi ích trong thời gian dài hơn được mong đợi từ các ứng dụng đa phương tiện (multimedia) và đa dịch vụ.mạng IP. Tích hợp đa dịch vụ sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư nhân lực. loại bỏ các điểm sai sót và thống nhất các điểm thanh toán sẽ rất có ích. Việc sử dụng thống nhất giao thức IP cho tất cả các ứng dụng hứa hẹn giảm bớt phức tạp và tăng cường tính mềm dẻo.

mất mát gói và mất liên lạc. Một yếu tố làm giảm chất lượng thoại nữa là kỹ thuật nén để tiết kiệm đường truyền. Mạng IP cơ bản phải đáp ứng được những tiêu chí hoạt động khắt khe gồm giảm thiểu việc không chấp nhận cuộc gọi. Yêu cầu chất lượng đối với VoIP Từ những nhược điểm chính của mạng chuyển mạch gói đã đặt ra những yêu cầu cho VoIP như sau: • • Chất lượng thoại phải ổn định.3. Tính thời gian thực của tín hiệu thoại đòi hỏi chất lượng truyền dữ liệu cao và ổn định. không có gì bảo đảm rằng thông tin cá nhân được giữ bí mật). độ trễ thấp nên tiếng vọng không ảnh hưởng nhiều thì trong mạng IP. để có tốc độ cao hơn hoặc phải có một cơ chế thực hiện chức năng QoS (Quality of Service). 6 . • Vấn đề tiếng vọng: Nếu như trong mạng thoại. Nếu nén xuống dung lượng càng thấp thì kỹ thuật nén càng phức tạp.. độ trễ chấp nhận được. Điều này đòi hỏi ngay cả trong trường hợp mạng bị nghẽn hoặc khi nhiều người sử dụng chung tài nguyên của mạng cùng một lúc...ra tắc nghẽn hoặc có độ trễ lớn. Đồng thời cơ sở hạ tầng của mạng cũng cần được nâng cấp lên các công nghệ mới như Frame Relay. Tất cả các điều này làm cho kỹ thuật thực hiện điện thoại IP trở nên phức tạp và không thể thực hiện được trong những năm trước đây Ngoài ra có thể kể đến tính phức tạp của kỹ thuật và vấn đề bảo mật thông tin (do Internet nói riêng và mạng IP nói chung vốn có tính rộng khắp và hỗn hợp. cho chất lượng không cao và đặc biệt là thời gian xử lý sẽ lâu.. Tốc độ xử lý của các bộ Codec (Coder and Decoder) phải đủ nhanh để không làm cuộc đàm thoại bị gián đoạn. do trễ lớn nên tiếng vọng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng thoại. cần thiết phải có một kỹ thuật nén tín hiệu đạt được những yêu cầu khắt khe: tỉ số nén lớn (để giảm được tốc độ bit xuống). gây trễ. 1. ATM. có khả năng suy đoán và tạo lại thông tin của các gói bị thất lạc. Để có được một dịch vụ thoại chấp nhận được.. • Kỹ thuật phức tạp: Truyền tín hiệu theo thời gian thực trên mạng chuyển mạch gói là rất khó thực hiện do mất gói trong mạng là không thể tránh được và độ trễ không cố định của các gói thông tin khi truyền trên mạng.

• Quản lý hệ thống an toàn. địa chỉ hoá và thanh toán phải được cung cấp. 7 . tốt nhất là được hợp nhất với các hệ thống hỗ trợ hoạt động PSTN.• Việc báo hiệu có thể tương tác được với báo hiệu của mạng PSTN.

mỗi địa chỉ IP gồm 32bit và được chia làm 5 lớp A. giao thức IP còn cung cấp khả năng phân mảnh dữ liệu lớn thành các gói có kích thước nhỏ hơn để truyền qua mạng. o Truyền quảng bá: gói tin được truyền đến tất cả các host trong mạng. Lớp được sử dụng cho quá trình truyền đa điểm còn lớp E để dự phòng.B.B. Nếu hai host cần liên lạc không nằm trên một subnet thì bảng định tuyến sẽ được sử dụng để quyết định việc chuyển dữ liệu và các bộ định tuyến thường xuyên trao đổi và cập nhật thông tin trong bảng định tuyến tùy thuộc vào phương pháp định tuyến được sử dụng.1. • Truyền đa điểm: Hiện nay có ba cách truyền các gói IP là: o Truyền một điểm đích (unicast): các gói tin được truyền từ host nguồn đến host đích duy nhất. Đơn vị dữ liệu được trao đổi là các gói dữ liệu.D. Các giao thức truyền tải trong VoIP 2. o Truyền đa điểm: gói tin được gửi đến một số các host nhất định trong mạng Ngoài ra. 2. Các lớp A. • Định tuyến: giúp xác định đường đi (tuyến)cho gói tin khi được truyền trên mạng.1. Các chức năng được thực hiện ở IP là: • Đánh địa chỉ: tất cả các host trong mạng và trong liên mạng đều được cung cấp một địa chỉ IP duy nhất.C. Giao thức IP cho phép truyền các gói dữ liệu từ điểm nguồn tới điểm đích có địa chỉ cố định. Nó giúp lựa chọn đường đi tối ưu cho các gói dữ liệu.1. Giao thức IP phiên bản 4 (IPv4) Cấu trúc của header IPv4 như sau: 8 .Chương 2. Giao thức IP Giao thức mạng IP được thiết kế để liên kết các mạng máy tính sử dụng phương pháp truyền thông và nhận dữ liệu dưới dạng gói.C được sử dụng để định danh các host trên các mạng.E. Theo giao thức IP version 4.

Cấu trúc gói IP phiên bản 4 Ý nghĩa các trường như sau: • Version: độ rộng 4 bit mô tả phiên bản IP • IP Header Length(IHL): có độ rộng 4 bit. Rất nhiều mạng cung cấp các dịch vụ về độ ưu tiên lưu thông. Việc lựa chọn này đảm bảo đường truyền đạt ba tiêu chuẩn là thời gian trễ. xác định các tham số chỉ dịch vụ sử dụng khi truyền gói tin qua mạng. bộ thông suốt của gói tin.Hình 1. đặc biệt khi mạng bị quá tải. xác định độ rộng của phần tiêu đề của gói tin IP • Type of Service: có độ rộng 8 bit. độ tin cậy. Được mô tả cụ thể như sau: o Quyền ưu tiên (3 bit) o Độ trễ D (1 bit)  D=0: độ trễ bình thường  D=1: độ trễ cao o Thông lượng T (1bit)  T=0: thông lượng bình thường  T=1: thông lượng cao o Độ tin cậy (1bit):  R=0: độ tin cậy bình thường  R=1: độ tin cậy cao 9 .

xác định địa chỉ nguồn. quy định thời gian tồn tại của gói tin. chỉ rõ vị trí của phân mảnh trong gói tin tính theo đơn vị 64bit. mã kiểm tra CRC-16 của phần tiêu đề cho phát hiệnlỗi • Source Address: độ rộng 32 bit. Ví dụ o Protocol = 6: giao thức TCP o Protocol=17: giao thức UDP • Header Checksum: độ rộng 16 bit. • Destination Address: độ rộng 32 bit.• Total Length (16bit): xác định độ dài của gói tin kể cả phần tiêu đề. xác định địa chỉ đích 10 . Thông thường các host chỉ có thể xử lý gói tin có độ dài là 576 byte gồm 512 byte dữ liệu và 64 byte tiêu đề. • Time to Live: độ rộng 8 bit. Có giá trị tối đa là 65535 byte. đích dùng để định danh duy nhất cho một gói tin trong khoảng thời gian nó tồn tại. xác định giao thức tầng giao vận. • Protocol: độ rộng 8 bit. Các host chỉ có thể gửi các gói tin cố độ dài lớn hơn 576 byte khi biết trước là host đích có khả năng xử lý gói này. chỉ độ phân đoạn của gói tin o Bit 0: luôn bằng 0 o Bit 1 (DF):  DF=0: có phân đoạn  DF=1: không phân đoạn o Bit 2 (MF):  MF=0: mảnh cuối cùng  MF=1: không phải mảnh cuối cùng • Fragment Offset: độ rộng 13 bit. • Indentification: cùng với trường địa chỉ nguồn. • Flag : có độ rộng 3 bit.

255.0 255.25 5 239. tuy nhiên người ta không sử dụng một địa chỉ chứa toàn các con số 1 hoặc 0 nên chỉ còn lại 126 mạng lớp A được sử dụng.0.255.25 5 255.0.25 5 191. Sự khác nhau cơ bản giữa các lớp địa chỉ này là ở khả năng tổ chức các cấu trúc con của nó. Địa chỉ lớp A thường được cấp cho những tổ chức có số lượng máy tính lớn.255.255. Do vậy còn lại 7 bit đánh từ 0 – 127. Ba byte còn lại được sử dụng để đánh địa chỉ máy trong mạng.214 máy cho mỗi địa chỉ lớp A. đảm bảo độ dài của header luôn là bội 32 bit • Data: có độ dài tối đa là 65535 byte chứa dữ liệu lớp cao hơn.0 192.0. 11 . C.255.0. mỗi một byte trong 3 byte còn lại sẽ có giá trị trong khoảng 1 đến 254. Giá trị byte đầu tiên của lớp A sẽ luôn nằm trong khoảng từ 1 tới 126.255.0 Địa chỉ cuối 127. B.255.0. D.0.0 B C 10xx 110x 128.0.255.255. Đánh địa chỉ trong IPv4 Hệ thống địa chỉ này được thiết kế mềm dẻo qua một sự phân lớp.255.0. Lớp Nhận dạng Địa chỉ đầu A 0xxx 0.0 240.0 Địa chỉ lớp A: Lớp A sử dụng byte đầu tiên của 4 byte để đánh địa chỉ mạng.0.0.0 255. Như hình trên. Có 126 địa chỉ lớp A với số máy tính trong mạng là 2563 – 2 = 16.25 5 Mặt nạ mạng 255.255.0.255.25 5 223. E.0 D E 1110 1111 224. Nguyên nhân chỉ có 126 network trong khi dùng 8 bit vì bit đầu tiên mang giá trị 0 dùng để định nghĩa lớp A.0.0.255.• Option: có độ dài thay đổi để lưu thông tin tùy biến của người dùng • Padding: có độ dài thay đổi.777. nó được nhận ra bởi bit đầu tiên trong byte đầu tiên của địa chỉ có trị giá 0. có 5 lớp địa chỉ IP là: A.

00000101. ta cần phải biết mặt nạ mạng tương ứng với IP được chia.1. ta có thể thực hiện chia subnet cho mạng để tạo thành các mạng con (subnet) tùy theo yêu cầu cụ thể.168. Giao thức IP phiên bản 6 (IPv6) Trong IPv4 trường địa chỉ nguồn và đích có độ dài 32 bit nên không thể đáp ứng đủ nhu cầu đánh địa chỉ của mạng.5. Từ các lớp mạng cơ bản trên. Mạng lớp C sử dụng 3 byte đầu để đánh địa chỉ mạng và 1 byte cuối đánh địa chỉ máy trong mạng. Có 64*256 – 2 = 16.128 địa chỉ mạng lớp B với 65.Địa chỉ lớp B: Một địa chỉ lớp B được nhận ra bởi 2 bit đầu tiên của byte thứ nhất mang giá trị 10. bảng định tuyến của router không ngừng lớn lên và khả năng định tuyến đã bộc lộ hạn chế.10000000 2.11111111. Địa chỉ lớp C: Một số tổ chức có quy mô nhỏ có thể xin cấp phát địa chỉ lớp C.097. Ngoài ra. Một địa chỉ lớp C được nhận ra với 3 bit đầu mạng giá trị 110.534 máy cho mỗi địa chỉ lớp B.Quy các địa chỉ IP khi chia subnet Khi đó. Phần dùng để đánh mạng con được lấy để đánh subnet được lấy từ phần dành đánh địa chỉ host. Có 2. Lớp B sử dụng 2 byte đầu tiên của 4 byte để đánh địa chỉ mạng và 2 byte cuối đánh địa chỉ máy trong mạng. Yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo mật được đặt ra.128 Dạng nhị phân 11000000.10101000. mỗi địa chỉ lớp C có 254 máy.5. để xác định địa chỉ mạng của trạm.255.00000101.11000000 11000000.10000010 11111111. do sự phát triển của Internet. IPv6 là giao thức Internet mới được kế thừa đặc điểm chính của IPv4 và có nhiều cải tiến để khắc phục những hạn chế: • Tăng kích thước địa chỉ từ 32 bit lên 128 bit 12 .11111111. Việc tính toán ra địa chỉ mạng của IP được tính như sau: Dạng thập phân Địa chỉ IP của trạm 192.130 Mặt nạ mạng Địa chỉ mạng 255.168.150 địa chỉ lớp C.192 192.255.10101000. Hình 2.2.

2. Cấu trúc gói tin IPv6 như sau: Hình 3. Ngoài ra. thường được sử dụng cho các dịch vụ đòi hỏi chất lượng dịch vụ cao hay thời gian thực. TCP còn cung cấp các dịch vụ khác cho ứng dụng. giống như trường Time to Live của IPv4 • Source Address và Destination Address giống như IPv4 nhưng có độ dài 128bit. Dịch vụ quan 13 . Phương thức này sử dụng để gửi các gói tin đến một nhóm xác định. IPv6 còn cung cấp một số tiêu đề phụ cho phép giao thức IPv6 có thể sử dụng một cách mềm dẻo hơn hẳn so với IPv4. 2. TCP cung cấp là giao thức được xây dựng phức tạp hơn UDP rất nhiều. xác định độ dài phần dữ liệu không tính phần tiêu đề. • Data: có độ dài tối đa là 65535 byte. ngoài các dịch vụ như UDP. xác định các gói dữ liệu được ưu tiên trên đường truyền nếu có xảy ra tranh chấp.Cấu trúc gói tin IP phiên bản 6 Ý nghĩa các trường như sau: • Version: có giá trị bằng 6 với IPv6 • Traffic Class: độ dài 8 bit. • Payload Length: độ dài 16 bit. xác định độ ưu tiên • Flow Label: độ dài 20bit. • Hop Limit: độ dài 8 bit. Giao thức TCP/IP Giao thức TCP là giao thức điều khiển truyền thông hướng kết nối và có độ tin cậy cao.• Phạm vi định tuyến đa điểm: giao thức này hỗ trợ phương thức truyền mới “anycasting”. • Phần tiều đề của IPv6 được đơn giản hóa hơn IPv4. Điều đó cho phép xử lý gói tin nhanh hơn.

một liên kết khi không còn đủ độ tin cậy thì sẽ bị huỷ bỏ và thiết lập lại. Nếu segment nhận được không lỗi hay lặp. tín hiệu ACK sẽ được gửi trả lại bên phát để khẳng định dữ liệu nhận tốt. Trong ứng dụng VoIP. • Cung cấp các dịch vụ (chức năng) kiểm tra đường truyền. Khi quá trình truyền tin hoàn thành thì kết nối được giải phóng . cách làm này nhằm mục đích loại bỏ các segment bị trùng lặp hay không đúng yêu cầu. bộ định thời. Liên kết được thiết lập phải đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy.. bằng cơ chế này sẽ đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cho dữ liệu.trọng nhất là truyền dữ liệu có độ tin cậy cao.Cấu trúc đơn vị dữ liệu TCP 14 . Ngược lại nếu segment nhận được bị lỗi hay bị trùng lặp thì segment này sẽ được loại bỏ và bên thu sẽ gửi một tin hiệu yêu cầu bên phát phát lại segment bị lỗi đó.. Đảm bảo độ tin cậy: Giao thức TCP cung cấp các tham số kiểm tra cùng với số thứ tự (Sequence number)..Cụ thể TCP cung cấp các dịch vụ sau: • Thiết lập liên kết: TCP là giao thức hướng kết nối. Các segment được đánh số tuần tự. • • Cung cấp đường truyền hai chiều (song công . Lý do là vì phần mào đàu của TCP lớn Hình 4. các cơ chế điều khiển lưu lượng và kiểm soát tắc nghẽn. thủ tục này gọi là thủ tục “bắt tay”. cho phép điều khiển luồng và điều khiển tắc nghẽn. đánh số thứ tự và số thứ tự bên nhận. giao thức TCP được sử dụng làm giao thức truyền báo hiệu chứ không phục vụ việc truyền tín hiệu thoại. xác nhận (ACKnowledge ) và kiểm tra lỗi tổng (Checksum).full duplex). Tại bên thu. trước khi gửi dữ liệu cần thiết lập trước đường truyền (chính là 1 liên kết lôgic giữa hai thực thể TCP).. khi nhận được các segment thực hiện việc kiểm tra nhờ trường checksum.

Số hiệu của byte đầu tiên của segment từ khi bit SYN được thiết lập. • Checksum: mã CRC-16 • Urgent Pointer: con trỏ trỏe tới số hiệu tuần tự của byte đi sau dữ liệu khẩn. Đây chính là số lượng các byte dữ liệu bắt đầu từ byte được chỉ ra trong vùng ACK mà trạm nguồn sẵn sàng nhận.Ý nghĩa các trường như sau: • Source Port: độ dài 16 bit. xác định số hiệu cổng của trạm đích • Sequence Number: độ dài 32 bit. Vùng này có hiệu lực khi bit URG được thiết lập. xác định số hiệu của segment tiếp theo mà trạm nguồn đang chờ được xác nhận • Data Offset: độ dài 4 bit. 15 . cho bên nhận biết được độ dài của dữ liệu khẩn. Nếu bit SYN được thiết lập thì Sequence Number là số hiệu tuần tự khởi đầu (ISN) và byte dữ liệu đầu tiên là ISN+1 • ACK Number: độ dài 32 bit. xác định số hiệu cổng của trạm nguồn • Destination Port: độ dài 16 bit. xác định vị trí bắt đầu của khối dữ liệu lớp trên trong đơn vị dữ liệu TCP. • Control bit: o URG: vùng Urgent Pointer có hiệu lực o ACK: vùng ACK có hiệu lực o PSH: chức năng Push o RST: khởi động lại liên kết o SYN: đồng bộ hóa các số hiệu tuần tự o FIN: không còn số liệu từ trạm cuối • Window: cấp phát thẻ bài để kiểm soát luồng dữ liệu theo cơ chế cửa sổ.

Thông thường. Công việc này được thực hiện bằng việc gọi hàm socket. 4) Client xác nhận SYN của server. cũng như trạng thái của TCP. Khi đó.• Option: có độ dài thay đổi. bind. 16 . • Padding: đảm bảo phần tiêu đề của TCP luôn là bội 32 bit.Bắt tay 3 bước trong thiết lập kết nối TCP Giản đồ trên đây diễn ra khi một kết nối TCP được thiết lập: 1) Server đã sẵn sàng accept một kết nối tới. TCP và có thể là các tùy chọn TCP. accept. • TCP data: chứa dữ liệu lớp trên có giá trị tối đa là 536 byte. close và giúp debug các ứng dụng TCP bằng chương trình netstat. Nó sẽ SYN với số thứ tự cho dữ liệu của nó. phía client sẽ gửi SYN để báo cho server biết số thứ tự của dữ liệu client sẽ gửi trong kết nối. chúng ta cần hiểu làm thế nào để thiết lập và hủy một kết nối TCP. 3) Server xác nhận SYN của server. khai báo các lựa chọn của TCP trong đó có độ dài tối đa của vùng dữ liệu trong một đơn vị dữ liệu segment. listen. SYN không chứa dữ liệu. Server gửi SYN và ACK cho SYN của client trong cùng một segment. Giá trị này có thể thay đổi nhờ khai báo trong Option Thiết lập và hủy kết nối TCP Để hiểu được chức năng của hàm connect. Hình 5. Số gói tối thiểu được truyền là ba nên được gọi là there-way handshake (bắt tay 3 bước). chỉ chứa tiêu đề IP. Và được gọi là “passive open” (mở ở trạng thái bị động) 2) Client thiết lập một “active open” bằng cách gọi hàm connect.

Nếu ứng dụng gọi close trước khi nhận FIN. TCP gửi SYN và trạng thái mới là SYN_SENT.Hủy kết nối TCP Trong khi chỉ cần ba segment để thiết lập một kết nối TCP thì cần bốn segment để hủy kết nối.Hủy kết nối TCP Hoạt động của TCP trong thiết lập và hủy cuộc gọi được mô tả bằng lược đồ trạng thái. Nhưng nếu ứng dụng nhận FIN trong khi đang ESTABLISHED. thì trạng thái là FIN_WAIT1. chúng ta gọi đầu cuối này thực hiện activeclose. Khi nhận được FIN nghĩa là ứng dụng không nhận thêm dữ liệu nữa. nó sẽ gửi ACK và một trạng thái mới ESTABLISH. FIN nhận được cũng được truyền lên lớp ứng dụng như là endof-file(sau khi các dữ liệu khác đã được nhận đủ). Trạng thái cuối khi mà việc truyền dữ liệu diễn ra. 3) Ứng dụng sau khi nhận được end-of-file sẽ close (đóng) socket lại. Hình 6. 1) Một ứng dụng gọi hàm close trước. Đầu cuối này sẽ gửi FIN segment để kế thúc việc gửi dữ liệu 2) Đầu cuối khác nhận FIN thực hiện “passive close”. TCP của nó sẽ gửi FIN. Có 11 trạng thái khác nhau cho một kết nối và luật cho phép chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác dựa trên cơ sở trạng thái đã có. trạng thái sẽ là CLOSE_WAIT. Hai đường mũi tên chỉ từ trạng thái ESTABLISHED tới trạng thái ngắt kết nối. FIN nhận được gọi xác nhận bởi TCP. 17 . Ví dụ: nếu một ứng dụng thiết lập một “active open” ở trạng thái CLOSED. xác nhận FIN. Nếu TCP sau đó nhận được SYN với ACK. 4) TCP của phía yêu cầu hủy kết nối nhận bản tin FIN cuối cùng.

Một lý do cần thiết phải hiểu được lược đồ trạng thái là để hiểu được 11 trạng thái TCP với tên của nó. Trạng thái này được hiện bởi netstat, là một công cụ hữu hiệu trong việc debug ứng client/server.

Hình 7.Sơ đồ thay đổi trạng thái thiết lập TCP Truyền các gói

Hình 8.Truyền dữ liệu với TCP Hình trên biễu diễn việc truyền gói thực diễn ra cho một TCP hoàn chỉnh: thiết lập kết nối, truyền dữ liệu, hủy kết nối. Client trong ví dụ này thông báo MSS=536(xác định 18

kích thước buffer của nó) và server có kích thước buffer là 1460. Với mỗi kết nối được thiết lập, client tạo một yêu cầu và gửi nó tới server. Yêu cầu này được gắn trọn trong chỉ một TCP segment. Server xử lý yêu cầu và gửi trả lời (kích thước nhỏ hơn 536). Hai gói dữ liệu được biểu diễn bằng đường mũi tên đậm. Chú ý rằng ACK của yêu cầu của client được gửi kèm với trả lời của server. Cách thức này được gọi là piggybacking và thường được thực hiện khi thời gian server xử lý và trả lời nhỏ hơn 200ms. Nếu lâu hơn, thì ACK sẽ được gửi trước khi gửi trả lời. Một điều quan trọng trong mô hình này là: Nếu chỉ để gửi một segment yêu cầu đi và nhận một segment trả lời thì cần tám segment khác. Nếu UDP được sử dụng, chỉ có hai segment được truyền: yêu cầu, trả lời. Nhưng chuyển từ TCP sang UDP thì chúng ta không còn tính tin cậy mà TCP cung cấp cho ứng dụng nữa, việc đảm bảo truyền tin sẽ do chương trình UDP thực hiện. Một yếu tố quan trọng nữa của TCP đó là điều khiển tắc nghẽn mà ở UDP không có. Các ứng dụng thường sử dụng UDP với các dữ liệu nhỏ cần tốc độ truyền cao(độ trễ nhỏ). 2.3. Giao thức UDP UDP là giao thức lớp Giao vận đơn giản nhất, được mô tả trong RFC 768. Ứng dụng gửi bản tin tới socket UDP, sau đó được đóng gói thành một UDP paragram và được truyền xuống lớp IP để gửi tới đích. Gói tin UDP được truyền mà không đảm bảo rằng nó có thể tới đích, giữ đúng thứ tự và đến đích một lần. Vấn đề của người lập trình mạng với UDP là đảm bảo tính tin cậy. Nếu datagram tới đích nhưng trường kiểm tra tổng (checksum) có lỗi hay gói tin bị drop ở trên mạng thì nó sẽ được truyền lại. Nếu muốn xác định được rằng gói tin đã tới đích thì cần rất nhiều tính năng trong ứng dụng: ACK từ đầu cuối khác, điều khiển việc truyền lại,.. Mỗi một UDP datagram có chiều dài và được truyền lên cùng với dữ liệu cho lớp ứng dụng. Điều này khác với TCP là giao thức luồng byte (byte-stream protocol). Chúng ta cũng có thể nói: UDP cung cấp dịch vụ không hướng kết nối. Ví dụ, client UDP có thể tạo một socket và gửi datagram tới server này và sau đó gửi một datagram khác cũng tới server khác. Cũng giống như server UDP có thể nhận nhiều datagram trên một socket UDP từ các client khác nhau.

19

Hình 9.Cấu trúc đơn vị dữ liệu UDP 2.4. Giao thức SCTP Năm 1998, nhóm làm việc của IETF được tập hợp để thiết kế một cơ chế giao vận tin cậy để truyền báo hiệu điều khiển cuộc gọi trên mạng Internet. Kết quả là Sigtran đã được ra đời cho phép truyền các bản tin SS7 trên mạng IP. Vấn đề chính mà Sigtran cần giải quyết chính mà TCP chưa đáp ứng được đó là:  Head of line blocking: Vấn đề xảy ra khi gửi các bản tin độc lập trên kết nối TCP đã được thiết lập thì các bản tin được nhận sau bị làm trễ và lưu trong bộ đệm của tầng giao vận của phía nhận tới khi các bản tin trước đó bị mất được truyền lại và tới đích. Mà ở đó, các bản tin sau thường thiết lập các cuộc gọi độc lập. Như vậy, trễ ở các bản tin sau là nguyên nhân sinh ra timeout trong điều khiển cuộc gọi gây ra lỗi không mong muốn trong quá trình điều khiển cuộc gọi.  Multihoming: Khi một trạm với nhiều đường truy cập Internet với mục đích dự phòng, không muốn đợi để định tuyến trong khi mạng bị tắc nghẽn để truyền tin với trạm ngang hàng với nó. Với báo hiệu cuộc gọi, trễ này là không thể chấp nhận được khi có nhiều đường đã có. Do TCP chỉ gắn một đường kết nối giữa hai đầu cuối nên sẽ không thể giải quyết được vấn đề này. Cân nhắc những vấn đề này, Sigtran được thiết kế như là một giao thức tầng giao vận mới cho phép mang báo hiệu cuộc gọi trên mạng IP. Đồng thời, IETF mở rộng phạm vi của nhóm thiết kế từ một nhóm nhỏ đến một nhóm chuyên trách để thiết kế một giao thức giao vận có thể phục vụ nhiều mục đích và hoạt động tốt với nhiều ứng dụng. Và khi đó SCTP ra đời với các đặc tính sau:
 Multistreaming: SCTP hỗ trợ đa luồng (stream) bản tin độc lập với nhau

trên một liên kết SCTP. Mỗi bản tin được gửi trên đó được gán cho một luồng riêng. Tất cả dữ liệu trong một luồng được nhận theo thứ tự với dữ liệu khác trong luồng. Dữ liệu trong các luồng khác nhau thì không có đặc tính này. Do vậy, SCTP cung cấp cơ chế cho phép việc nhận dữ liệu có thứ tự một cách cục bộ. Như vậy là nó đã giải quyết được vấn đề head-of-line blocking. Ứng dụng của đa luồng (multistreaming) có thể hỗ trợ các ứng dụng liên quan tới hợp kênh dữ liệu như thoại, văn bản, video trên một đường truyền giữa hai đầu cuối thay vì mở nhiều kết nối TCP cho mỗi luồng. 20

Điều này là hoàn toàn không thể thực hiện được ở TCP vì nó gắn kết một đầu cuối với một giao diện nhất định.  Heartbeat/Keep-alive: SCTP có một tùy chọn cho phép xác định thời gian sống của bản tin. dữ liệu được gửi giữa hai đầu cuối là luồng các byte. UDP cũng cung cấp dịch vụ hướng bản tin nhưng không có độ tin cậy cao như SCTP. gói SCTP được mở rộng thông qua việc sử dụng trường TLV (Tag-LengthValue).  Syn cookie: SCTP sử dụng bắt tay bốn bước bới việc sử dụng cookie có dấu hiệu định trước. Còn với SCTP. giao thức này cung cấp cơ chế nhận tin không có thứ tự (giữa các luồng song song với nhau). ứng dụng là phải thiết lập lại các kết nối khác. Ở UDP cũng cấp dịch vụ này nhưng không có độ tin cậy như SCTP. Phía nhận của bản tin thiết lâpk liên kết SCTP mới duy trì trạng thái no-state (không được cấp tài nguyên) cho tới khi phía khởi tạo chứng thực được đó là IP của đối tượng yêu cầu kết nối. Nếu thời gian này hết hạn trước khi được truyền tin cậy tới phía nhận. tất cả các bản tin được nhận tin cậy đúng theo thứ tự được gửi.  Extensibility: Gói TCP bị giới hạn bởi 40 byte trường Option.  Un-ordered Service: Đối với TCP. Tức là nếu tầng ứng dụng phía phát gửi bản tin 100 byte đi thì phía thu cũng nhận được đúng 100 byte.  Message Orientation: Trong TCP. Và sau đó. Điều này rất hữu ích như trong truyền tin di động hay ở các game online. Ở SCTP. thì thực thể SCTP gửi có thể dừng việc cố gửi bản tin hay hủy bỏ bản tin. tất cả các kết nối được gắn với giao diện đó vần có thời gian timeout và được hủy bỏ. bản tin được giữ nguyên định dạng. ứng dụng phải làm chức năng định dạng khung (frame) cho bản tin. Nếu cần thiết. Trái lại. Multihoming: giữa hai đầu cuối trong quá trình thiết lập liên kết có thể xác định liên kết đa điểm. Nếu như có lỗi xảy ra. Cơ chế này cho phép chống lại tấn công từ chối dịch vụ bằng cách SYN flooding. Việc này sẽ giúp tiết kiệm băng thông đường truyền chống tắc nghẽn. Kiểu tin cậy này gọi là “tin cậy cục bộ”. Nó cho phép ứng dụng truyền tin xác định khoảng thời gian mà bản tin còn có ích. Việc có nhiều giao diện cho phép dữ liệu được tự động gửi theo nhiều địa chỉ khác nhau khi có lỗi xảy ra. 21 .

Services/Features Hướng liên kết Song công Tin cậy Tin cậy cục bộ Nhận dữ liệu có thứ tự Nhận dữ liệu không có thứ tự Điều khiển luồng Điều khiển tắc nghẽn Cơ chế ECN Selective ACKs Hướng bản tin Tìm lại đường MTU Phân mảnh PDU tầng ứng dụng Bọc các PDU tầng ứng dụng Đa luồng Multihoming Chống tấn công tràn SYN Kêt nối half-closed Kiểm tra dữ liệu tới đích SCTP Có Có Có optional Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Không Có TCP Có Có Có Không Có no Có Có Có Tùy chọn no Có Có Có Không Không Không Có Có UDP Không Có Không Không Không Có Không Không Không Không Có Không Không Không Không Không Không Không Không 22 . Appropriate Byte Counting Byte Counting (RFC 3465) và Explicit Congestion Notificaion (RFC3168) đã được tích hợp sẵn trong SCTP.  Advanced TCP services: các dịch vụ mới của TCP như SACK (RFC 2018). Stronger checksum: SCTP cung cấp 32 bit kiểm tra tổng với khả năng phát hiện lỗi tốt hơn 16 bit ở TCP hay UDP.

tag thiết lập để xác định tất cả các gói là trong một association. số luồng mà nó hỗ trợ và một cookie trạng thái. tag thiết lập. 5) Server xác nhận rằng cookie là hợp lệ và association được thiết lập với bản tin COOKIE-ACK. Hủy association 23 . 2) Client thiết lập một active open bằng cách gọi hàm connect hay gửi một bản tin yêu cầu mở một association. Bản tin này chứa dữ liệu người dùng gắn kèm. listen và được gọi là passive open. Bản tin này cũng chứa dữ liệu người dùng. bind. số luồng vào mà nó hỗ trợ. Khi đó. số luồng mà client yêu cầu. 3) Server xác nhận bản tin INIT của client với bản tin INIT-ACK chứa danh sách địa chỉ IP. số hiệu thứ tự.Giả tiều đề cho checksum Trạng thái đợi Không (sử dụng vtags) vtags Có 4-tuple Có Không SCTP là giao thức hướng kết nối giống như TCP và cũng có việc bắt tay để thiết lập và hủy kết nối. Tuy vậy. SCTP client sẽ gửi bản tin INIT thông báo với server danh sách địa chỉ IP của nó.Thiết lập kết nối SCTP 1) Server sẵn sàng chấp nhận một association đến. Việc này được thực hiện thông qua lời gọi hàm socket. việc bắt tay của SCTP khác so với TCP. số thứ tự thiết lập. Cookie trạng thái chứa tất cả các trạng thái mà server xác nhận association là hợp lệ và được gán số để cho việc xác thực này. Hình 10. 4) Client gửi lại cookie trạng thái của server với bản tin COOKIE-ECHO.

Hình 11.Không giống như TCP. Phía nhận yêu cầu hủy kết nối gửi nốt dữ liệu đã được xếp hàng trước khi hủy kết nối.Hủy kết nối SCTP Các trạng thái trong kết nối SCTP được biểu diễn bằng lược đồ sau: Hình 12. Tất cả các chunk được tag hóa với tag gửi trong chunk INIT. SCTP không có trạng thái TIME_WAIT như TCP mà sử dụng tag để làm việc này. Như vậy. SCTP sử dụng việc xác nhận giá trị tag trong TIME_WAIT.5. Khi một đầu cuối ngừng thì đầu cuối kia cũng phải dừng gửi dữ liệu mới.Sơ đồ trạng thái thiết lập SCTP 2. Giao thức RTP RTP là một giao thức dựa trên giao thức IP tạo ra các hỗ trợ để truyền tải các dữ liệu yêu cầu thời gian thực với các yêu cầu: 24 . một chunk từ một kết nối cũ sẽ được nhận với tag sai. SCTP không cho phép “half-closed” association.

 Các bộ trộn và chuyển đổi: Các bộ trộn là thiết bị nắm giữ phương thức truyền thông từ một vài người sử dụng riêng lẻ.  Độc lập thiết bị: RTP cung cấp các dịch vụ cần thiết chung cho phương thức truyền thông thời gian thực nói chung như thoại. giải mã cụ thể nào có sự định nghĩa các phương thức mã hoá và giải mã riêng bằng các thông tin tiêu đề và định nghĩa. Một vài cơ chế cần được sử dụng để nhận diện sự mã hoá cho mỗi gói đến. tuy nhiên khi đến bên nhận. Điều này 25 . Đối với các nhóm lớn. Liên tục: Các gói tin phải được sắp xếp theo đúng thứ tự khi chúng đến bên nhận. các tín hiệu tiếng và hình phải được đồng bộ một cách chính xác.hình. video hay bất kì một bộ mã hoá. cung cấp khả năng mở rộng cuộc hội thoại nhiều bên. chuyển đổi chúng vào khuôn dạng khác và gửi nó ra. Các bộ chuyển đổi có ích cho sự thu nhỏ băng thông yêu cầu của dòng số liệu từ dòng số liệu chung trước khi gửi vào từng kết nối băng thông hẹp hơn mà không yêu cầu nguồn phát RTP thu nhỏ tốc độ bit của nó. Các dịch vụ cung cấp bởi RTP bao gồm:  Đa phát đáp thân thiện: (multicast – friendly): RTP và RTCP là kỹ thuật cho đa phát đáp. phù hợp cho các cuộc điện đàm ba bên. chúng được thiết kế để có thể hoạt động trong cả các nhóm đa phát đáp nhỏ. để trộn hoặc nối chúng vào các dòng phương thức truyền thông chung. Trên thực tế.  Sự đồng bộ trong các phương thức truyền thông: Các khoảng lặng trong tiếng nói được triệt và nén lại để giảm thiểu băng thông cần thiết. thời gian giữa các khoảng lặng này phải được khôi phục một cách chính xác. chúng sử dụng đa phát đáp quảng bá (broadcasting).  Sự đồng bộ giữa các phương thức truyền thông: Có thể tín hiệu thoại sử dụng một phương thức truyền thông trong khi tín hiệu video lại sử dụng một phương thức truyền thông khác.  Sự nhận diện phương thức truyền tải: Trong Internet. gọi là sự đồng bộ tiếng . thông thường cần thay đổi sự mã hoá cho phương thức truyền tải (payload) trên hành trình truyền để hiệu chỉnh thay đổi độ rộng băng thông sẵn sàng hoặc đủ khả năng cho người dùng mới kết nối vào nhóm. các gói đến có thể không theo thứ tự và nếu gói tin bị mất thì bên nhận phải dò tìm hay bù lại sự mất các gói tin này.

Khuôn dạng bản tin RTP: RTP header bao gồm một phần cố định có ở mọi gói RTP và một phần mở rộng phục vụ cho các mục đích nhất định. RTP cũng không đảm bảo việc truyền các gói theo đúng thứ tự. Hoạt động của RTP được hỗ trợ bởi một giao thức khác là RTCP để nhận các thông tin phản hồi về chất lượng truyền dẫn và các thông tin về thành phần tham dự các phiên hiện thời.cho phép các bên nhận kết nối theo một liên kết nhanh để vẫn nhận được truyền thông chất lượng cao. Bản thân RTP không cung cấp một cơ chế nào cho việc bảo đảm phân phối kịp thời các dữ liệu tới các trạm mà nó dựa trên các dịch vụ của tầng thấp hơn để thực hiện điều này. RTP sử dụng một cơ chế điều khiển độc lập trong định dạng của gói tin RTCP để thực hiện các chức năng này. Không giống như các giao thức khác là sử dụng các trường trong header để thực hiện các chức năng điều khiển. RTP hỗ trợ cả các bộ trộn và cả các bộ chuyển đổi. RTP cung cấp các cơ chế bảo đảm thời gian. số thứ tự và các cơ chế khác liên quan đến thời gian. Các gói tin truyền trên mạng Internet có trễ và jitter không dự đoán được. việc mã hoá đảm bảo cho việc thông tin trên mạng được an toàn hơn. số thứ tự trong RTP header cho phép bên thu xây dựng lại đúng thứ tự các gói của bên phát.  Mã hoá thành mật mã: Các dòng phương thức truyền thông RTP có thể mã hoá thành mật mã dùng các khoá. Nhưng các ứng dụng đa phương tiện yêu cầu một thời gian thích hợp khi truyền các dữ liệu và phát lại. Tuy nhiên. Phần cố định: Hình 13. Bằng các cơ chế này RTP cung cấp sự truyền tải dữ liệu thời gian thực giữa các đầu cuối qua mạng.Phần cố định của đơn vị dữ liệu RTP 26 .

32 bits): Phản ánh thời điểm lấy mẫu của octet đầu tiên trong gói RTP. Nếu gói dữ liệu được phát ra đều đặn thì “tem thời gian” được tăng một cách đều đặn. Các mã sử dụng trong trường này ứng với các loại tải trọng được quy định trong một profile đi kèm. tuỳ thuộc vào loại tải trọng. • Payload Type (7 bits): chỉ ra loại tải trọng mang trong gói. tuỳ theo từng trường hợp cụ thể. Giá trị khởi đầu được chọn ngẫu nhiên. • Time stamp (tem thời gian. • Marker (1 bit): mang ý nghĩa khác nhau. • Padding (1 bit): Nếu bit này được đặt. Tần số đồng hồ này không cố định. Các octets này không phải là thông tin. Trong trường hợp khác thì giá trị “tem thời gian” tăng không đều. Dùng để cách ly các gói RTP trong trường hợp có nhiều gói thông tin được mang trong cùng một đơn vị dữ liệu của giao thức ở tầng dưới. Số này được tăng thêm 1 sau mỗi gói RTP được gửi đi.• Version (2 bits): Chỉ ra version của RTP. Giá trị khởi đầu của trường này là ngẫu nhiên. 27 . • Extension (1 bit): nếu bit này được đặt. thì theo sau phần header cố định sẽ là một header mở rộng. • Contributing Sources Count (4 bits): số lượng các thành phần nhận dạng nguồn CSRC nằm trong phần header gói tin. Thời điểm này được lấy từ một đồng hồ tăng đều đặn và tuyến tính theo thời gian để cho phép việc đồng bộ và tính toán độ jitter. sẽ có thêm một vài octets thêm vào cuối gói dữ liệu. Số này lớn hơn 1 nếu các gói tin RTP đến từ nhiều nguồn. Có thể được sử dụng để phát hiện được sự mất gói và khôi phục mất gói tại đầu thu. hiện nay là version 2. chúng được thêm vào để nhằm mục đích: o o Phục vụ cho một vài thuật toán mã hoá thông tin cần kích thước của gói cố định. Một vài gói RTP có thể mang cùng một giá trị “Tem thời gian” nếu như chúng được phát đi cùng lúc về mặt logic. • Sequence Number (16 bits): mang số thứ tự của gói RTP. được chỉ ra trong profile đi kèm.

• Synchronization Source Identifier (SSRC. Giúp bên thu nhận biết được gói tin này mang thông tin của những nguồn nào. “Tem thời gian” tăng dần theo thời gian đối với mọi gói.Phần mở rộng cấu trúc dữ liệu RTP 28 . từ 0-15 mục. bên thu sử dụng các “tem thời gian” này nhằm khôi phục thời gian gốc để chạy các dữ liệu này với tốc độ thích hợp. Người gửi thiết lập các “tem thời gian” ngay thời điểm octet đầu tiên của gói được lấy mẫu. Mỗi một nguồn phát ra một luồng RTP. Bên thu nhóm các gói của cùng một nguồn đồng bộ lại với nhau để phát lại tín hiệu thời gian thực. số này được chọn ngẫu nhiên. Trong 1 phiên RTP có thể có nhiều hơn một nguồn đồng bộ. mỗi mục 32 bits): chỉ ra những nguồn đóng góp thông tin vào phần tải trọng của gói. • Contributing Source Identifier (CSRC. 32 bits): chỉ ra nguồn đồng bộ của gói RTP. Ngoài ra. Tuy nhiên RTP không thực hiện đồng bộ mà các ứng dụng phía trên sẽ thực hiện sự đồng bộ này. Sau khi nhận được gói dữ liệu. Hình 14.Ví dụ về Cấu trúc gói RTP Phần mở rộng: có độ dài thay đổi. Hình 15. Sự tồn tại phụ thuộc vào bit Extension của phần cố định. nó còn được sử dụng để đồng bộ các dòng dữ liệu khác nhau (chẳng hạn như giữa hình và tiếng).“Tem thời gian” là thành phần thông tin quan trọng nhất trong các ứng dụng thời gian thực.

từ thông tin nhận dạng nguồn một người sử dụng có thể biết được ai đang nói. các ứng dụng phía thu biết cách phân tích và chạy các dòng dữ liệu tải tin. Mỗi một ứng dụng cụ thể đều có thể them vào RTP các dịch vụ mới sao cho phù hợp với các yêu cầu của nó. các bộ phát RTP chỉ có thể gửi một dạng của tải tin cho dù dạng của tải tin có thể thay đổi trong thời gian truyền (thay đổi để thích ứng với sự tắc nghẽn của mạng). không thích hợp cho RTP. Bộ phận nhận dạng tải xác định kiểu định dạng của tải tin cũng như cách mã hoá và nén. Ví dụ khi mạng bị tắc nghẽn một số gói có thể mất. Tại một thời điểm bất kỳ trong quá trình truyền tin. có báo nhận không đáp ứng tốt điều này. RTP được thiết kế chủ yếu cho việc truyền tin đa đối tượng. Các khả năng mở rộng này được mô tả trong một profile đi kèm. độ tin cây không quan trọng bằng truyền đúng theo thời gian. chất lượng dịch vụ dù thấp nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Nếu thực hiện 29 . sự tin cậy trong TCP là do cơ chế báo phát lại. không bao gồm 32 bit đầu tiên của phần header mở rộng. RTP được cố tình để cho không hoàn thiện. Thường được dùng để phân biệt các loại header mở rộng. Sở dĩ UDP được sử dụng làm thủ tục truyền tải cho RTP là bởi vì 2 lý do: • Thứ nhất. RTP nằm ở phía trên UDP. Profile này còn chỉ ra các mã tương ứng sử dụng trong trường PT (Payload Type) của phần tiêu đề RTP ứng với các loại tải trọng mang trong gói. • Thứ hai. Nó chỉ cung cấp các dịch vụ phổ thông nhất cho hầu hết các ứng dụng truyền thông hội nghị đa phương tiện.• 16 bit đầu tiên được sử dụng với mục đích riêng cho từng ứng dụng được định nghĩa bởi profile. • Length (16 bits): giá trị chiều dài phần header mở rộng tính theo đơn vị 32 bit. Từ các bộ phận định dạng này. Cơ chế mở rộng của RTP cho phép các ứng dụng riêng lẻ của giao thức RTP thực hiện được với những chức năng mới đòi hỏi những thông tin thêm vào phần header của gói. Một chức năng khác của RTP là xác định nguồn: cho phép phía thu biết được dữ liệu đến từ đâu. Ví dụ trong thoại hội nghị. đối với dữ liệu thời gian thực. các kết nối có định hướng. sử dụng các chức năng ghép kênh và kiểm tra của UDP. Cơ chế này được thiết kế để một vài ứng dụng có thể bỏ qua phần header mở rộng này (mà vẫn không ảnh hưởng tới hoạt động) trong khi một số ứng dụng khác lại có thể sử dụng được phần đó. Hơn nữa.

Chúng có thể được sử dụng để đồng bộ giữa âm thanh với hình ảnh. Các dịch vụ RTP yêu cầu băng thông cao có thể làm giảm chất lượng các dịch vụ khác trong mạng đến mức nghiêm trọng. Điều này được thực 30 . các số này không thuận tiện đối với người sử dụng.việc phát lại thì sẽ gây nên độ trễ rất lớn cho chất lượng thấp và gây ra sự tắc nghẽn của mạng. Để hỗ trợ một nhóm người sử dụng lớn. Người quản lý mạng có thể đánh giá được hiệu suất mạng. Bộ thu có thể xác định được tắc nghẽn là cục bộ. • Xác định nguồn: Trong các gói RTP. điều khiển tắc nghẽn. • Đồng bộ môi trường: Các thông báo của bộ phát RTCP chứa thông tin để xác định thời gian và nhãn thời gian RTP tương ứng. các nguồn được xác định bởi các số ngẫu nhiên có độ dài 32 bít. RTCP phải cấm lưu lượng điều khiển rất lớn đến từ các tài nguyên khác của mạng. địa chỉ e-mail và các thông tin khác. Thực tế RTP được thực hiện chủ yếu trong các ứng dụng mà tại các mức ứng dụng này có các cơ chế khôi phục lại gói bị mất. Giao thức RTCP RTCP (Real-time Transport Control Protocol) là giao thức hỗ trợ cho RTP cung cấp các thông tin phản hồi về chất lượng truyền dữ liệu.6. RTCP cung cấp thông tin nhận dạng nguồn cụ thể hơn ở dạng văn bản. Khi số lượng người tham dự tăng lên. Nó có thể bao gồm tên người sử dụng. bộ thu và giám sát. số điện thoại. Mạng Internet hiện nay vẫn chưa thể đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của các dịch vụ thời gian thực. Trong quá trình triển khai phải chú ý đến giới hạn băng thông sử dụng của các ứng dụng trong mạng. cần phải cân bằng giữa việc nhận thông tin điều khiển mới nhất và hạn chế lưu lượng điều khiển. • Điều chỉnh thông tin điều khiển: Các gói RTCP được gửi theo chu kỳ giữa những người tham dự. Bộ phát có thể điều chỉnh cách thức truyền dữ liệu dựa trên các thông báo phản hồi của bộ thu. từng phần hay toàn bộ. RTP chỉ cho phép tối đa 5% lưu lượng cho điều khiển toàn bộ lưu lượng của phiên làm việc. Thông tin điều khiển này rất hữu ích cho các bộ phát. 2. Nó cung cấp thông tin phản hồi tới một ứng dụng về chất lượng phân phối dữ liệu. Các dịch vụ mà RTCP cung cấp là: • Giám sát chất lượng và điều khiển tắc nghẽn: Đây là chức năng cơ bản của RTCP.

Băng thông yêu cầu bởi RTCP là 5% tổng số băng thông phân bổ cho phiên. Mỗi gói thông tin RTCP bắt đầu bằng 1 phần tiêu đề cố định giống như gói RTP thông tin. Mỗi người tham gia một phiên truyền RTP phải gửi định kỳ các gói RTCP đến tất cả những người khác cũng tham gia phiên truyền. Khoảng thời gian trung bình giữa các gói RTCP được đặt tối thiểu là 5s. Theo sau đó là các cấu trúc có chiều dài thay đổi theo loại gói nhưng luôn bằng số nguyên lần 32 bit. Giá trị của trường PT (Packet Type) ứng với mỗi loại gói được liệt kê trong bảng sau. Các gói thông tin RTCP có thể gộp lại với nhau thành các hợp gói (compound packet) để truyền xuống lớp dưới mà không phải chèn thêm các bit cách ly. Các loại thông báo điều khiển chính được RTCP cung cấp là: • SR (Sender Report): chứa các thông tin thống kê liên quan tới kết quả truyền như tỷ lệ tổn hao. Các thông báo này phát ra từ phía phát trong 1 phiên truyền thông. ngay cả khi chỉ có một gói duy nhất. số gói dữ liệu bị mất. • SDES (Source Description): thông số mô tả nguồn (tên. Mọi gói RTCP đều phải được truyền. được phát từ phía thu trong 1 phiên truyền thông. • RR (Receiver Report): Chứa các thông tin thống kê liên quan tới kết quả nhận.hiện bằng cách điều chỉnh tốc độ phát của RTCP theo số lượng người tham dự. Nhờ vậy mà có thể theo dõi được số người tham gia. Gói RTCP góp phần làm tăng nghẽn mạng. Khuôn dạng hợp gói được đề xuất như sau: 31 . vị trí…) • APP (Application): cho phép truyền các dữ liệu ứng dụng • BYE: chỉ thị sự kết thúc tham gia vào phiên truyền. Số lượng gói trong hợp gói tuỳ thuộc vào chiều dài đơn vị dữ liệu lớp dưới. khoảng trễ.

Ví dụ Cấu trúc gói RTCP 32 . Nếu không thu nhận thông tin.• Encription Prefix (32 bit): Được dành khi hợp gói cần mã hoá. hoặc hợp gói chỉ có một gói BYE thì một gói RR rỗng được dẫn đầu trong hợp gói. • Nếu số lượng các nguồn lớn hơn 31 (không vừa trong một gói SR hoặc RR) thì các gói RR thêm vào sẽ theo sau gói thống kê đầu tiên. Việc bao gồm gói thống kê (RR hoặc SR) trong mỗi hợp gói nhằm thông tin thường xuyên về chất lượng thu của những người tham gia. Giá trị trong trường này cần tránh trùng với 32 bit đầu tiên trong gói RTP • Gói đầu tiên trong hợp gói luôn là SR hoặc RR. • Trong hợp gói có gói SDES nhằm thông báo về nguồn phát. • Gói BYE nằm ở vị trí cuối cùng. Việc gửi hợp gói đi được tiến hành một cách đều đặn và thường xuyên theo khả năng cho phép của băng thông. • Các gói APP nằm ở vị trí bất kỳ trong hợp gói. Hình 16.

3. • Khối điều khiển hệ thống. • Thiết bị vào ra Audio.323 Khi đề cập đến thoại IP. tiêu chuẩn quốc tế thường được đề cập đến là H.điểm điều khiển hoạt động của thực thể H.323 là chuẩn do ITU-T phát triển cho phép truyền thông đa phương tiện qua các hệ thống dựa trên mạng chuyển mạch gói. Giao thức H. Các thành phần trong mạng 3.Chương 3.323 là chuẩn riêng cho các thành phần mạng. các giao thức và các thủ tục cung cấp các dịch vụ thông tin multimedia như : audio thời gian thực.245 Sử dụng kênh điều khiển H. các yêu cầu chế độ hoạt động thích hợp. 33 . Nó được ITU_T ban hành lần đầu tiên vào năm 1996 và gần đây nhất là năm 1998. • Bộ mã hoá và giải mã Audio.323. Thiết bị đầu cuối H.245 để mang các bản tin điều khiển điểm .1.1. video và thông tin dữ liệu qua các mạng chuyển mạch gói. điều khiển luồng bản tin. Giao thức báo hiệu H. • Thiết bị vào ra số liệu. • Bộ đệm nhận dữ liệu.1. • Giao diện người sử dụng.  Khối điều khiển theo chuẩn H. Giao thức báo hiệu VoIP 3.323 • Thiết bị vào ra Video.323 (H. bao gồm các mạng dựa trên giao thức IP.323 • Bộ mã hoá và giải mã Video. mở và đóng các kênh logic.  Các phần tử nằm trong phạm vi khuyến nghị H. phát các lệnh và các chỉ thị.1.323 đó bao gồm : khả năng trao đổi. • Giao diện mạng LAN.323 Endpoint)  Các thiết bị nằm ngoài phạm vi khuyến nghị H. H.1.ví dụ như Internet.1.

các thủ tục tách rời giữa các đầu cuối và Gatekeeper.1. Hình 17. Mọi thông tin trao đổi của Gatekeeper đều được định nghĩa trong RAS. Tuy nhiên nếu có mặt Gatekeeper trong mạng thì các đầu cuối H.225 để thiết lập một kết nối giữa hai đầu cuối H.245. Gatekeeper Một miền H.323. Mỗi người dùng tại đầu cuối được Gatekeeper gán cho một mức ưu tiên duy nhất.323.2. Mỗi miền được quản trị bởi một Gatekeeper duy nhất.1. Đây là thành phần tuỳ chọn trong hệ thống VoIP theo chuẩn H. Mức ưu tiên này rất cần thiết cho cơ chế báo hiệu cuộc gọi mà cùng một lúc mhiều người sử 34 . Trong hệ thống không có Gatekeeper thì kênh báo hiệu cuộc gọi được thiết lập giữa hai đầu cuối H.  Chức năng báo hiệu RAS Sử dụng các bản tin H. thay đổi băng thông. Điều khiển báo hiệu cuộc gọi Sử dụng báo hiệu cuộc gọi theo khuyến nghị H.323 tham gia cuộc gọi. là trung tâm đầu não. việc lựa chọn phương án thiết lập kênh báo hiệu cuộc gọi như thế nào là do Gatekeeper quyết định. Kênh báo hiệu cuộc gọi độc lập với kênh RAS và kênh điều khiển H.225 để thực hiện : đăng ký.323 3. đóng vai trò giám sát mọi hoạt động trong miền đó.Sơ đồ khối thiết bị đầu cuối H. Còn trong hệ thống có Gatekeeper thì kênh báo hiệu cuộc gọi được thiết lập giữa các đầu cuối và Gatekeeper hoặc giữa hai đầu cuối với nhau.323 và các Gateway phải hoạt động theo các dịch vụ của Gatekeeper đó.323 trên cơ sở mạng IP là tập hợp tất cả các đầu cuối được gán với một bí danh. trạng thái. cho phép dịch vụ.

Phương thức định tuyến qua Gatekeeper Các chức năng cụ thể của Gatekeeper được mô tả như sau: Chức năng dịch địa chỉ: Gatekeeper sẽ thực hiện chuyển đổi địa chỉ URI (dạng tên gọi hay địa chỉ hộp thư ) của một đầu cuối hay Gateway sang địa chỉ truyền dẫn (địa chỉ IP). định tuyến mọi bản tin báo hiệu trong mạng H.323 định nghĩa cả những tính chất bắt buộc tối thiểu phải có cho Gatekeeper và những đặc tính tuỳ chọn: • Các chức năng bắt buộc tối thiểu của một Gatekeeper gồm : Phiên dịch địa chỉ. Hình 18. quản lý cuộc gọi. cấp phép cho cuộc gọi. Hình 19. Việc chuyển đổi được thực hiện bằng cách sử dụng bản đối chiếu địa chỉ 35 . H.323. quản lý miền dịch vụ. điều khiển dải thông.dụng. Gatekeeper hoạt động ở hai chế độ : • Chế độ trực tiếp: Gatekeeper chỉ có nhiệm vụ cung cấp địa chỉ đích mà không tham gia vào các việc định tuyến các bản tin báo hiệu. • Các chức năng tuỳ chọn của Gatekeeper gồm có : Báo hiệu điều khiển cuộc gọi. điều khiển cho phép truy nhập.Phương thức định tuyến trực tiếp • Chế độ định tuyến qua Gatekeeper : Gatekeeper là thành phần trung gian.

Gatekeeper có thể hạn chế một số các đầu cuối H. Quản lý miền dịch vụ: ở đây miền dịch vụ (domain) nghĩa là tập hợp tất cả các phần tử H. Điều khiển độ rộng băng thông: Gatekeeper hỗ trợ các bản tin BRQ/BRJ/BCF cho việc quản lý băng thông.1. Cũng có thể là việc chuyển đổi từ quy cách đánh số E. Việc điều khiển này dựa trên sự cho phép cuộc gọi.225. 3.được cập nhật thường xuyên bởi các bản tin đăng ký. hoặc một vài thông số khác do nhà sản xuất quy định. Nó có thể là chức năng rỗng có nghĩa là chấp nhận mọi yêu cầu truy nhập của đầu cuối.323 hướng đi đang thực hiện để chỉ thị rằng một đầu cuối bị gọi đang bận và cung cấp thông tin cho chức năng quản lý băng thông.225. Nó có thể là một chức năng rỗng nghĩa là mọi yêu cầu truy nhập đều được đồng ý. Gatekeeper có thể loại bỏ các các cuộc gọi từ một đầu cuối do sự hạn chế băng thông. Điều khiển truy cập: Gatekeeper cho phép một truy cập mạng LAN bằng cách sử dụng các bản tin H. Theo phương thức này thì Gatekeeper không phải giám sát báo hiệu trên kênh H. Điều khiển báo hiệu cuộc gọi: Gatekeeper có thể lựa chọn hai phương thức điều khiển báo hiệu cuộc gọi là: hoàn thành báo hiệu cuộc gọi với các đầu cuối và xử lý báo hiệu cuộc gọi chính bản thân nó.3.323 cùng một lúc sử dụng mạng. Thông qua việc sử dụng kênh báo hiệu H. Việc từ chối cũng có thể xảy ra khi một đầu đang tham gia một cuộc gọi yêu cầu thêm băng thông.225 là ARQ/ACF/ARJ.323 gồm thiết bị đầu cuối.164 sang dạng URI. băng thông. Nó có thể là chức năng rỗng nghĩa là chấp nhận mọi yêu cầu thay đổi băng thông. Các MCU gồm hai phần: Bộ điều khiển đa điểm (MC) và Bộ xử lý đa điểm (MP). Quản lý cuộc gọi: Một ví dụ cụ thể về chức năng này là Gatekeeper có thể lập một danh sách tất cả các cuộc gọi H. Gateway. nên các MCU giám sát sự thoả thuận giữa các đầu cuối và sự kiểm tra mọi đầu cuối về tính năng mà chúng có thể cung cấp cho hội nghị hoặc cuộc gọi. Điều đó có thể xảy ra nếu Gatekeeper thấy rằng không đủ băng thông sẵn có trên mạng để trợ giúp cho cuộc gọi. 36 . Do có một số hữu hạn các kết nối đồng thời. hoặc Gatekeeper có thể ra lệnh cho các đầu cuối kết nối một kênh báo hiệu cuộc gọi hướng tới nhau. MCU có đăng ký hoạt động với Gatekeeper để thực hiện liên lạc giữa các phần tử trong miền dịch vụ hay từ dịch vụ này sang dịch vụ khác. Khối điều khiển đa điểm Khối điều khiển đa điểm (MCU) được sử dụng khi một cuộc gọi hay hội nghị cần giữ nhiều kết nối hoạt động.1.

Giao thức báo hiệu H. chấp nhận. • Báo hiệu H. Giao thức H. Báo hiệu RAS Báo hiệu RAS cung cấp điều khiển tiền cuộc gọi trong mạng H. • Báo hiệu H.Bộ điều khiển đa điểm có trách nhiệm trong việc thoả thuận và quyết định khả năng của các đầu cuối.323 Giao thức H.323 có tồn tại gatekeeper và một vùng dịch vụ(do gatekeeper đó quản lý). bao gồm: 37 .323được chia làm 3 phần chính: • Báo hiệu H.225 RAS (Registration. Báo hiệu RAS chia làm các loại sau:  Tìm kiếm Gatekeeper: việc này có thể được thực hiện thủ công hoặc tự động cho phép xác định gatekeeper mà thiết bị đầu cuối đăng kí (để có thể sử dụng dịch vụ sau này). 3.245 sử dụng để thiết lập phiên truyền media sử dụng giao thức RTP.1. trạng thái và hủy.2.1.2. 3. Kênh RAS được thiết lập giữa các thiết bị đầu cuối và gatekeeper qua mạng IP.225 Q. Trong khi đó bộ xử lý đa điểm được sử dụng để xử lý multimedia.323 gatekeeper trước khi thiết lập cuộc gọi. Kênh RAS được mở trước khi các kênh khác được thiết lập và độc lập với các kênh điều khiển cuộc gọi và media khác.931 sử dụng để kết nối. duy trì và hủy kết nối giữa hai đầu cuối. Báo hiệu này được truyền trên UDP cho phép đăng kí. Admissions. các luồng trong suốt quá trình của một hội nghị hoặc một cuộc gọi đa điểm. and Status): báo hiệu giữa thiết bị đầu cuối với H.323 Hình 20. thay đổi băng thông.1.

Bản tin này bao gồm 38 . Bản tin này được gửi thông qua địa chỉ kênh RAS của gatekeeper hoặc multicast. bao gồm: • Registration Request (RRQ): được gửi từ thiết bị đầu cuối tới địa chỉ kênh RAS của gatekeeper. • Location Confirm (LCF): được gửi bởi gatekeeper chức các kênh báo hiệu cuộc gọi hay địa chỉ kênh RAS của nó hay thiết bị đầu cuối đã yêu cầu. hay địa chỉ E. gatekeeper. • Location Reject (LRJ): được gửi bởi gatekeeper thông báo LRQ trước đó không hợp lệ.  Xác định vị trí thiết bị đầu cuối: Thiết bị đầu cuối và gatekeeper sử dụng bản tin này để lấy thêm thông tin khi chỉ có thông tin ví danh được chỉ ra.  Admissions: bản tin giữa các thiết bị đầu cuối và gatekeeper cung cấp cơ sở cho việc thiết lập cuộc gọi và điều khiển băng thông sau này. • Gatekeeper Confirm (GCF): bản tin thông báo địa chỉ kênh RAS của gatekeeper cho thiết bị đầu cuối. Loại bản tin này bao gồm: • Location Request (LRQ): được gửi để yêu cầu thông tin về thiết bị đầu cuối.  Đăng kí: cho phép gateway. thiết bị đầu cuối và MCU tham gia vào một vùng dịch vụ do gatekeeper quản lý và thống báo cho gatekeeper về địa chỉ và bí danh của nó.• Gatekeeper Request (GRQ): bản tin multicast gửi bởi thiết bị đầu cuối để tìm gatekeeper. • Registration Reject (RRJ): không chấp nhận đăng kí của thiết bị • Unregister Request (URQ): được gửi bới thiết bị đầu cuối để hủy đăng kí với gatekeeper trước đó và được trả lời bằng Unregister Confirm (UCF) và Unregister Reject (URJ) (tương tự như trên).164. • Gatekeeper Reject (GRJ): báo cho thiết bị đầu cuối biết rằng đã gatekeeper từ chối. • Registration Confirm (RCF): được gửi bởi gatekeeper để xác nhận cho phép việc đăng kí bởi bản tin RRQ.

 Thông tin trạng thái: dùng để lấy thông tin trạng thái của một thiết bị đầu cuối. Trong quá trình cuộc gọi. • Information Request Response (IRR): được gửi từ thiết bị đầu cuối tới gatekeeper trả lời cho bản tin IRQ. • Bandwidth Reject (BRJ): không chấp nhận thay đổi yêu cầu bởi thiết bị đầu cuối. Bản tin này có chức địa chỉ IP của thiết bị được gọi hay gatekeeper và cho phép gateway nguồn thiết lập cuộc gọi. • Admission Reject (ARJ): không cho phép thiết bị đầu cuối thiết lập cuộc gọi. 39 . Loại bản tin này gồm: • Admission Request (ARQ): Gửi bởi thiết bị đầu cuối để thiết lập cuộc gọi • Admission Confirm (ACF): Cho phép thiết lập cuộc gọi.  Điều khiển băng thông: Dùng để thay đổi băng thông cho cuộc gọi với các bản tin như sau: • Bandwidth Request (BRQ): gửi bởi thiết bị đầu cuối để yêu cầu tăng hoặc giảm băng thông cuộc gọi • Bandwidth Confirm (BCF): chấp nhận thay đổi yêu cầu bởi thiết bị đầu cuối. Bản tin này cũng được gửi từ thiết bị đầu cuối tới gatekeeper theo chu kì. gatekeeper có thể yêu cầu thiết bị đầu cuối gửi theo chu kì các bản tin trạng thái. • Status Enquiry Sent : Thiết bị đầu cuối hay gatekeeper có thể gửi bản tin này tới thiết bị đầu cuối khác để xác thực về trạng thái cuộc gọi. Ta có thể sử dụng bản tin này để theo dõi trạng thái online hay offline của thiết bị đầu cuối trong tình trạng mạng bị lỗi. Loại bản tin này bao gồm: • Information Request (IRQ): gửi từ gatekeeper tới thiết bị đầu cuối yêu cầu thông tin trạng thái. Thông thường bản tin này sẽ được gửi 10 giây một lần.cả các yêu cầu về băng thông(có thể được thay đổi bởi gatekeeper).

Bản tin này chỉ có thể được gửi đi nếu kênh báo hiệu cuộc gọi được mở hoặc đang hoạt động. duy trì và kết thúc cuộc gọi. 40 .932 thường được sử dụng trong mạng H.  Release Complete: Được gửi bởi một đầu cuối khởi tạo ngắt kết nối. nóe sẽ ngắt phiên H. Tổng này thiết lập các bản tin điều khiển cuộc gọi giữa hai thiết bị đầu cuối với mục đích thiết lập.  Connect: Được gửi từ thực thể bị gọi để thông báo rằng bên bị gọi đã trả lời cuộc gọi. • Disengage Reject (DRJ): Được gửi bởi thiết bị đầu cuối hoặc gatekeeper thông báo không chấp nhận yêu cầu DRQ. Sau đó.323:  Setup: Được gửi từ thực thể H.2. Hủy kết nối: Khi muốn kết thúc cuộc gọi thì trước hết thiết bị đầu cuối dừng hết mọi kết nối và đóng hết các kênh logic lại. Một kênh điều khiển cuộc gọi được tạo ra dựa trên giao thức TCP/IP với cổng 1720.931.1. Bản tin Connnect có thể mang địa chỉ truyền vận UDP/IP.245 và gửi tín hiệu RLC trên kênh báo hiệu cuộc gọi.932 cho các dịch vụ bổ sung.931 và Q. chức năng điều khiển cuộc gọi dựa trên cơ sở giao thức H. nó chỉ thị rằng cuộc gọi đang bị giải phóng.225 cũng sử dụng bản tin Q. H.  Alerting: Được gửi từ thực thể bị gọi tới thực thể chủ gọi để chỉ thị rằng chuông bên đích bắt đầu rung.323 với việc sử dụng bản tin báo hiệu Q. 3. Các bản tin Q.323 bị gọi qua cổng 1720 TCP. Báo hiệu điểu khiển cuộc gọi H. Ở bước này.225 Trong mạng H.323 chủ gọi để cố gắng thiết lập kết nối tới thực thể H.2.  Call Proceeding: thực thể bị gọi gửi bản tin này tới thực thể chủ gọi để chỉ thị rằng thủ tục thiết lập cuộc gọi đã được khởi tạo. nếu không có gatekeeper thì cuộc gọi sẽ được hủy còn nếu không thì các bản tin sau sẽ được gửi trên kênh RAS để kết thúc cuộc gọi: • Disengage Request (DRQ): Gửi bởi thiết bị đầu cuối hay gatekeeper để kết thúc cuộc gọi. • Disengage Confirm (DCF): Gửi bởi thiết bị đầu cuối hay gatekeeper để chấp nhận bản tin DRQ trước đó.323.

2.932 dùng để yêu cầu hoặc phúc đáp các dịch vụ bổ sung. Khi người được gọi nhấc máy.245 Chức năng H. Thiết bị đầu cuối H.245 cho một cuộc gọi. Nó cũng được dùng để cảnh báo rằng một cuộc gọi sẽ được định tuyến trực tiếp hay thông qua GK. Các bản tin trong quá trình thiết lập cuộc gọi như sau: Hình 21. Kênh điều khiển này được tạo dựa trên TCP gán động port. Chức năng điều khiển của kênh H. Giữa hai thiết bị đầu cuối được thiết lập một kênh H.931 trong thiết lập cuộc gọi 1.2. Giao thức H. video. Gatekeeper sẻ gửi trả lại bản tin Call Proceeding nhằm thông báo cho phía gọi rằng: Thiết bị này đang thực hiện thiết lập cuộc gọi.323 gửi bản tin Setup yêu cầu thiết lập cuộc gọi.245 là thương lượng về một số thông số sau: 41 . Facility: Đây là một bản tin Q.245 là thiết lập các kênh logic để truyền audio. Cuộc gọi được thực hiện 3. bản tin Connect sẽ được gửi tới đầu cuối gọi thông báo cuộc gọi đã được thiết lập. 5. 3.Q. Khi đầu cuối bị gọi rung chuông. 4. Gatekeeper sẽ gửi bản tin Alerting về đầu cuối gọi thông báo về trạng thái này.1.3. Giả sử ở đây bản tin được gửi tới Gatekeeper (thiết lập cuộc gọi thông qua Gatekeeper). data và các thông tin kênh điều khiển.

cổng UDP cho kênh media RTP được truyền từ phía nhận tới phía phát. Báo hiệu này có thể thiết lập kênh đơn hướng hoặc song hướng. Bộ mã hóa tiếng nói sẽ được sử dụng ở hai phía.3. và 64 kbps…  Thương lượng về Chủ/tớ giữa hai thiết bị đầu cuối: xác lập vai trò của các thiết bị trong khi thực hiện cuộc gọi tránh hiện tượng xung đột.48. 56. G. G. Sau khi kênh logic đã được thiết lập. Lấy ví dụ. Mỗi kênh media – sử dụng RTP để truyền thời gian thực . Hình 22.3. 42 . có chú ý là các thiết bị đầu cuối (Endpoint) chỉ xin phép Gatekeeper thực hiện cuộc gọi thông qua báo hiệu RAS còn các bước báo hiệu giữa các thiết bị này được thực hiện trực tiếp không thông qua Gatekeeper.323 3. Luồng RTP sẽ truyền trực tiếp giữa hai thiết bị đầu cuối với nhau.1.729 . Báo hiệu trực tiếp giữa các thiết bị đầu cuối Trong mô hình này. Khi sử dụng một hình định tuyến qua Gatekeeper thì Gatekeeper sẽ chuyển hướng luồng RTP bằng cách cung cấp địa chỉ UDP/IP thực của thiết bị đầu cuối. Thiết lập cuộc gọi VoIP sử dụng giao thức H.8 kbps.sẽ có một kênh phản hồi về chất lượng dịch vụ QoS theo chiều ngược lại giúp phía phát kiểm soát được luồng media truyền đi và có những điều chỉnh phù hợp. Dựa vào thông số này để xác định kết nối vẫn hoạt động.1.3 kbps.16 kbps.728 .5. G.  Báo hiệu trên kênh logic để thực hiện việc mở và đóng các kênh logic. Các kênh này được thiết lập trước khi thông tin được truyền đên đó.3 hay 6.  Round-Trip Delay: xác định độ trễ giữa phía phát và phía thu.722 .Cấu trúc luồng media giữa các đầu cuối 3. chuẩn mã hóa tiếng nói và tốc độ bit tương ứng như sau: G.723 .1. G.711 64 kbps.

Gatekeeper trả lời cho phép Endpoint O thực hiện cuộc gọi và địa chỉ của chính xác của Endpoint T. Endpoint O gửi bản tin Setup tới Endpoint T yêu cầu thiết lập cuộc gọi. 43 . Endpoint T trả lời bằng bản tin Call Proceeding thông báo cuộc gọi đang được thực hiện. Trong trường hợp này.323 trực tiếp giữa các đầu cuối Bước 1: Endpoint O đăng kí với Gatekeeper yêu cầu cho phép thực hiện một cuộc gọi tới Endpoint T. Bước 2: Endpoint O và Endpoint T thiết lập một kết nối TCP cho báo hiệu H.Thiết lập báo hiệu H. hai Endpoint thực hiện cuộc gọi trực tiếp với nhau.931 cho phép thiết lập cuộc gọi.Hình 23.225 để truyền các bản tin Q. Các bước thực hiện xác thực thuê bao gọi sẽ được thực hiện ở bước này.

Khi đó. Như vậy sẽ tồn tại hai kênh cho phép thực hiện cuộc gọi hai chiều giữa hai thuê bao. Endpoint T thực hiện rung chuông và báo cho Endpoint O biết là đang rung chuông người bị gọi. thiết lập và duy trì kênh media. Lúc này. Quá trình thoại được thực hiện hiện dựa trên giao thức RTP với sự kiểm soát của RTCP. Bước 5: Khi đã thương lượng xong (các thông số được mô tả trong phần báo hiệu H. 3. mỗi Endpoint yêu cầu mở một kết nối audio để truyền thoại.2. phía gọi không nhất thiết phải biết chính xác địa chỉ của phía bị gọi nhưng quá trình này sẽ bị trễ nhiều hơn.245 để thương lượng. Các bản tin báo hiệu trong mô hình này gần như giống với trường hợp báo hiệu trực tiếp giữa hai thiết bị đầu cuối nhưng có một số chú ý như sau:  Gatekeeper ở đây sẽ gồm có hai giao diện: giao diện với Endpoint O và Endpoint T. Việc phân biệt như vậy sử giúp chúng ta rõ rằng hơn trong việc gửi nhận các bản tin vì hai giao diện này hoạt động có sự độc lập nhất định với nhau.3. Endpoint T gửi bản tin Conect tới Endpoint O thông báo kênh cuộc gọi đã được thiết lập.245).225 được thiết lập giữa các Endpoint và Gatekeeper 44 . giữa hai Endpoint mở một kết nối TCP nữa cho kênh báo hiệu H. Gatekeeper sẽ xử lý và chuyển tiếp bảo tin tới phía bị gọi. Gatekeeper trả lời đồng ý cho Endpoint T chấp nhận cuộc gọi. Báo hiệu được định tuyến thông qua Gatekeeper Trong hình thức báo hiệu này thì mọi bản tin báo hiệu để được gửi qua Gatekeeper. • Kênh báo hiệu H.Bước 3: Endpoint T xin phép Gatekeeper cho phép thực hiện cuộc gọi với Endpoint O. Bước 4: Người bị gọi nhấc ống nghe.1.

Vì Endpoint T nằm trong vùng dịch vụ do Gatekeeper 2 quản lý nên nó phải xin sự cho phép để có thể thực hiện cuộc gọi (giống như các trường hợp trước).• Khi nhận được bản tin Setup từ Endpoint O gửi tới.245 cũ được hủy và thay bằng các kênh báo hiệu biểu diễn như trong hình vẽ. Chính vì vậy. Gatekeeper sẽ gửi bản tin này tới Endpoint T và gửi ngay bản tin Call Proceeding về cho Endpoint O báo rằng cuộc gọi đang trong quá trình thiết lập. Gatekeeper 2 cũng gửi trả lời bản tin ARQ của Endpoint T bằng bản tin ACF cho phép thiết lập cuộc gọi nhưng phải thông qua nó (không cho thực hiện cuộc gọi trực tiếp tới Endpoint T).  Sau khi nhận được bản tin Connect từ Endpoint T. Thiết lập cuộc gọi giữa hai thiết bị đầu cuối ở hai vùng dịch vụ Trong mô hình này là việc thực hiện cuộc gọi giữa hai thiết bị đầu cuối ở hai vùng dịch vụ khác nhau cho nhau. Endpoint T gửi bản tin Facility tới Gatekeeper 1 thông báo là cuộc gọi được chấp nhận nhưng phải được định tuyến lại thông qua Gatekeeper 2. Sau khi nhận được yêu cầu của Endpoint O muốn thiết lập cuộc gọi với Endpoint T.3.323 định tuyến qua Gatekeeper 3. kênh báo hiệu H. Hình 24. Đây là mô hình báo hiệu dựa trên việc định tuyến của các Gatekeeper. 45 .Thiết lập báo hiệu H.3. Gatekeeper 1 gửi tới Endpoint T yêu cầu thiết lập cuộc gọi. Endpoint O và Endpoint T sẽ thực hiện báo hiệu trực tiếp với nhau để mở kênh truyền media. Do vậy.1. Ở trong trường hợp này.

SIP sử dụng các bản tin mời (INVITE) để thiết lập các phiên và để mang các thông tin mô tả phiên truyền dẫn. Có thể sử dụng năm chức năng của SIP để thiết lập và kết thúc truyền dẫn là định vị thuê bao. Các phiên multimedia bao gồm thoại Internet.Hình 25. kết thúc các phiên truyền thông đa phương tiện (multimedia). hình ảnh. độ sẵn sàng của thuê bao. khả năng thuê bao. SIP được IETF đưa ra trong RFC 2543.2. và các ứng dụng tương tự có liên quan đến các phương tiện truyền đạt (media) như âm thanh.Thiết lập kết nối giữa hai vùng dịch vụ 3. Nó là một giao thức dựa trên ý tưởng và cấu trúc của HTTP (HyperText Transfer Protocol) giao thức trao đổi thông tin của World Wide 46 . hội nghị. thiết lập cuộc gọi và xử lý cuộc gọi. Giao thức SIP SIP (Session Initiation Protcol ) là giao thức báo hiệu điều khiển lớp ứng dụng được dùng để thiết lập. và dữ liệu. SIP hỗ trợ các phiên đơn bá (unicast) và quảng bá (multicast) tương ứng các cuộc gọi điểm tới điểm và cuộc gọi đa điểm. duy trì.

giao thức cảnh báo phiên SAP (Session Announcement Protocol). 3. Các chức năng của SIP độc lập. Các thành phần trong mạng SIP 3. 4) Location Server: lưu thông tin trạng thái hiện tại của người dùng trong mạng SIP.1. Như vậy. Một proxy có thể lưu (stateful) hoặc không lưu trạng thái (stateless) của bản tin trước đó. Sự linh hoạt của các bản tin SIP cũng cho phép đáp ứng các dịch vụ thoại tiên tiến bao gồm cả các dịch vụ di động. giao thức miêu tả phiên SDP (Session Description Protocol). • SIP Server: là thiết bị trong mạng xử lý các bản tin SIP với các chức năng cụ thể như sau: 1) Proxy Server: là thực thể trong mạng SIP làm nhiệm vụ chuyển tiếp các SIP request tới thực thể khác trong mạng. SIP có thể hoạt động kết hợp với các giao thức báo hiệu khác như H. Các giao thức có liên quan đến SIP bao gồm giao thức đặt trước tài nguyên RSVP (Resource Reservation Protocol). chúng duy trì trạng thái trong suốt transaction (khoảng 32 giây).… Đây chính là giao diện và dịch vụ của mạng SIP cho người dùng. 47 . 2) Redirect Server: trả về bản tin lớp 300 để thông báo thiết bị là chuyển hướng bản tin tới địa chỉ khác – tự liên lạc thông qua địa chỉ trả về.2. Proxy server cũng cung cấp các chức năng xác thực trước khi cho khai thác dịch vụ. giao thức truyền vận thời gian thực (Realưtime Transport Protocol). Thông thường. chức năng chính của nó trong mạng là định tuyến cho các bản tin đến đích.Webư và là một phần trong kiến trúc multimedia của IETF. nên chúng không phụ thuộc vào bất kỳ giao thức nào thuộc các giao thức trên. proxy có lưu trạng thái.323. Mặt khác.1. Giới thiệu chung về các thành phần trong mạng SIP • SIP Client: là thiết bị hỗ trợ giao thức SIP như SIP phone.2. chương trình chat. SIP là một giao thức theo thiết kế mở do đó nó có thể được mở rộng để phát triển thêm các chức năng mới. 3) Registrar server: là server nhận bản tin SIP REGISTER yêu cầu và cập nhật thông tin từ bản tin request vào “location database” nằm trong Location Server.1.

Chức năng của Proxy. Do là Stateless Proxy nên công việc của nó đơn giản là chuyển tiếp bản tin.2. trước hết nó sẽ gửi bản tin INVITE 1 đến Proxy Server 1.1. Redirect Server trong mạng SIP 1. Vì đây là Stateful Proxy nên thực chất bản tin INVITE được gửi bởi Stateful Proxy là khác so với bản tin nhận được từ User1(ban đầu). Stateless Proxy Server chuyển tiếp bản tin INVITE tới SIP Statefull Proxy 2. Mối liên hệ giữa các thành phần trong mạng SIP Trong ví dụ thứ nhất.3. 2. Khi User 1 muốn gọi tới User 2. Redirect Server. 6. 3. Redirect Server này xử lý và trả về mã 3xx thông báo cho Proxy Server tự thực hiện kết nối. 4. user1 sẽ gửi xác nhận ACK tới user2.2. SIP Statefull Proxy 2 chuyển tiếp bản tin INVITE tới user2.com) Hình 26. Giả sử thuê bao có tên user1 trong miền dịch vụ do here. cho ta có một cái nhìn khái quát về chức năng của Proxy Server. 5. Proxy Server 1 chuyển tiếp bản tin tới Redirect Server. Sau khi nhận được bản tin 200 OK. 48 .com muốn thực hiện một cuộc gọi thoại tới thuê bao có thể là user2 ( thuộc there. 7. Proxy Server 1 gửi bản tin INVITE 2 tới đích trả về bởi Redirect Server ( chính là Stateless Proxy Server 1). SIP Phone trong mạng. Khi user2 nhấc máy thì nó sẽ gửi bản tin 200 OK theo chiều ngược lại.

Khi một thuê bao khác (có tên là Bob) gửi bản tin INVITE tới Proxy Server để xin kết nối tới thuê bao Carol. Thuê bao có tên Carol gửi bản tin REGISTER tới Registrar Server. Và cuộc gọi được thực hiện. Registrar Server trong mạng SIP Khi một SIP Phone được kết nối với mạng.com thì quá trình REGISTER (đăng kí) được tiến hành như sau: 1. Luồng RTP trực tiếp giữa hai thuê bao được thiết lập. Giả sử trong miền dịch vụ có tên chicago.8. Trong ví dụ thứ hai sẽ mô tả quá trình một SIP Phone đăng kí với với Registrar Server quản lý nó. Hình 27. 2. Proxy Server. Nó liên tục gửi bản tin REGISTER tới Registrar Server để thông báo vị trí hiện tại của nó. Proxy Server gửi bản tin INVITE tới thuê bao Carol để thiết lập cuộc gọi.Chức năng của Location. Proxy Server sẽ truy vấn các thông tin về thuê bao bị gọi thông qua Location Server. 49 . Nếu hợp lệ thì các thông tin đó được lưu trong Location Server.hoạt động của Location Server. Server này tiến hành xác thực. 3.

2. ACK chỉ được sử dụng kèm với bản tin INVITE. Một response thành công có giá trị 200 được trả lại các thông số mà người được gọi chấp nhận trong phiên media.1. • Bản tin INVITE: yêu cầu thiết lập một phiên hoặc để thay đổi các đặc tính của phiên trước đó. Các SIP response được đánh số từ 100 đến 699. ACK cũng có thể chứa phần thân bản tin với mô tả phiên cuối cùng nếu bản tin INVITE không chứa. được chia thành các lớp nghĩa khác nhau 50 .2. RFC 3261 định nghĩa 6 kiểu bản tin request cho phép UA và proxy có thẻ xác định người dùng.Trong bản tin này có sử dụng SDP để định nghĩa về các thông số media của phiên. • Bản tin OPTIONS: UA sử dụng request này để truy vấn tới server về khả năng của nó. khởi tạo.  Bản tin đáp ứng (Response): server gửi bản tin SIP đáp ứng (SIP response) tới client để báo về trạng thái của SIP request mà client gửi trước đó. sử đổi. • Bản tin BYE: UA sử dụng bản tin này để yêu cầu hủy một phiên đã được thiết lập trước đó. • Bản tin ACK xác nhận rằng client đã nhận được response cuối cùng của bản tin INVITE. Bản tin SIP 3. ví dụ như INVITE.2. Các loại bản tin SIP  Bản tin yêu cầu (Request): được gửi từ client tới server.3.2. ACK được gửi từ đầu cuối đến đầu cuối cho response 200 OK. • Bản tin CANCEL: cho phép client và server hủy một request. • Bản tin REGISTER: Một client sử sụng REGISTER để yêu cầu đang kí vị trí của nó tới AOR (address of record) của người dùng với SIP server. hủy một phiên. Nó không ảnh hưởng tới request đã hoàn thành trước đó mà server đã gửi response.

Các lớp Response Thông tin Mã trả về 100 180 181 182 183 Mô tả Đang thực hiện kết nối Đang đổ chuông Cuộc gọi đang được chuyển tiếp Được đặt vào hàng đợi Phiên đang được xử lý Thành công Nhiểu lựa chọn Chuyển vĩnh viễn Chuyển tạm thời Sử dụng proxy Dịch vụ khác Thành công Chuyển hướng 200 300 301 302 305 380 51 .

Các lớp Response Lỗi Client Mã trả về 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 413 414 415 416 420 421 423 480 481 482 483 484 485 486 487 488 491 493 Mô tả Yêu cầu không hợp lệ Không nhận dạng được Yêu cầu thành toán Bị cấm Không tìm thấy Phướng thức không được phép Không chấp nhận Yêu cầu xác thực Proxy Request timeout Đã dời đi Yêu cầu quá dài URL được yêu cầu quá lớn Không hỗ trợ kiểu media Không hỗ trợ URI Phần mở rộng lỗi Yêu cầu phần mở rộng Khoảng thời gian giữa hai sự kiện quá ngắn Tạm thời chưa sẵn sàng Transaction không tồn tại Phát hiện thấy “loop” (chu trình) Quá nhiều “hop” Địa chỉ không đủ Mật mở không rõ ràng Đang bận Yêu cầu bị hủy Không thể chấp nhận tại đây Yêu cầu chưa được giải quyết Không giải mã được 52 .

2.1 From: Alice <sip:alice@company.branch=z9hG4bK83749.102 t=0 0 53 .company. v=0 o=alice 2890844526 28908445456 IN IP4 172.18.193...0/UDP ph1.Các lớp Response Lỗi Server Mã trả về 500 501 502 503 504 505 513 Mô tả Lỗi nội tại trong server Chưa được thực hiện đầu đủ Gateway lỗi Dịch vị không tồn tại Server timeout Phiên bản SIP không được hỗ trợ Bản tin quá lớn Bận ở khắp mọi nơi Suy sụp Không tồn tại Không thể chấp nhận Lỗi toàn cục 600 603 604 606 3.102 s=Session SDP c=IN IP4 172.tag=1234567 To: Bob <sip:bob@proxy.0 Via: SIP/2.com>.company.com SIP/2.2.18.com> Content-Type: application/sdp Content-Length: .company.2.company.193.com> Call-ID: 12345601@ph1.com:5060.company.com CSeq: 1 INVITE Contact: <sip:alice@ph1. Cấu trúc bản tin SIP  Bản tin Request: INVITE sip:bob@proxy.

Với chức năng forward hay redirect thi đanh không phải là địa chỉ người nhận. Định nghĩa series của bản tin SIP.com CSeq: 1 INVITE Content-Length: .0/UDP ph1.tag=1234567 To: Bob <sip:bob@proxy..193.18. v=0 o=bob 3800844316 3760844696 IN IP4 172.branch=z9hG4bK83749.com>.company.tag=9345678 Call-ID: 12345601@ph1.0 200 OK Via: SIP/2. Mô tả người nhận của bản tin SIP. Trường này giống trường From.com SIP/2.0 m=audio 49170 RTP/AVP 0 a=rtpmap:0 PCMU/8000  Bản tin Response: SIP/2.109 t=0 0 m=audio 48140 RTP/AVP 0 a=rtpmap:0 PCMU/8000  Ý nghĩa của các trường trong bản tin: Tiêu đề SIP Mô tả From To Thường là AOR(Address of Record) của người gửi.. Call-ID phải được xác định trong mọi bản tin SIP được gửi bởi tất cả các UA trong một dialog.com:5060. 54 Call-ID .INVITE sip:bob@proxy.com>.company. AOR của người nhận.1 From: Alice <sip:alice@company.193.company.109 s=Session SDP c=IN IP4 172. Nó bao gồm SIP hoặc SIPS URI và với tùy chọn tên được hiển thị.18.company.

Location server xác định vị trí của người được gọi và cung cấp địa chỉ server đích. Proxy server sẽ thêm tiêu đề Record-Route vào bản tin INVITE để chắc 55 . 3. Xác định đường đi được chỉ ra request và các response sẽ được gửi. 4.2. Trường này là bắt buộc khi bản tin SIP được truyền trên TCP. Chứa SIP hoặc SIPS URI của UA muốn nhận được SIP request mới.2. Kiểu của phần thân của bản tin SIP (nếu có phần thân) Kích thức của phần thân bản tin SIP. Proxy server liên lạc với Location server để xác định địa chỉ của người bị gọi. săpx xếp. Bản tin INVITE được chuyển tiếp tới địa chỉ mà Location server trả về. Mô tả cuộc gọi SIP 3. Trường này rất giống như trường Supported nhưng là của các UA ở xa cần thiết cho một transaction được xử lý. 2. Proxy server nhận được bản tin INVITE từ client. Liệt kê tập các phần mở rộng của SIP hỗ trợ bởi UA. Cseq có thể khác nhau giữa bản tin được truyền lại và truyền mới. Trường này dùng để xác định. Liệt kê tập các phương thức SIP được hỗ trợ bởi UA.Tiêu đề SIP Mô tả Cseq Chứa một giá trị nguyên và tên phương thức. Cuộc gọi được định tuyến qua Proxy Server Hình 28.1.3. đánh dấu chuỗi SIP request trong một dialog. Via Contact Allow Supported Require ContentType ContentLength 3.Thiết lập cuộc gọi SIP với Proxy Server 1.3.

Bản tin 200 OK được chuyển tiếp qua proxy server tới phía gọi. Phía được gọi rung chuông. 6. 9. 7. Proxy chuyển tiếp ACK tới người được gọi. Redirect server nhận được bản tin INVITE từ phía UA gọi.rằng tất cả các bản tin tuần tự sau đó được định tuyến qua proxy. Redirect server liên lạc với Location server để lấy thông tin địa chỉ của UA được gọi. 56 . Điều này cần thiết cho quá trình tính cước hoặc các ứng dụng khác cần thiết để kiểm soát các bản tin cho dialog này.2. Location server trả lại địa chỉ của UA được gọi. 8. Báo hiệu trực tiếp giữa các thiết bị đầu cuối Hình 29. Người được gọi nhấc máy. 2.Thiết lập cuộc gọi với Redirect Server 1. Cuộc gọi thoại được thiết lập. Phía gọi trả lời bản tin 200 OK nhận được bằng bản tin ACK tới proxy-server ( khi proxy chèn tiêu đề Record-Route vào trong bản tin INVITE) hoặc gửi trực tiếp tới phía người được gọi. 3. 5. 10. 3.2.3. Phía được gọi gửi bản tin 200 OK thông báo cuộc gọi bắt đầu.

Cả hai đều cho phép điều khiển.3.323 và SIP có nhiều điểm tương đồng.323 ITU-T Ngang cấp Kế thừa Q. hoặc hội nghị video.  H.323 đang được nâng cấp để hỗ trợ chức năng này. tuy nhiên có một số điểm khác biệt giữa hai chuẩn này.931. UA được gọi gửi bản tin 200 OK tới UA gọi.  SIP hỗ trợ điều khiển cuộc gọi từ một đầu cuối thứ 3.323 Gatekeeper H.  SIP hỗ trợ SIP-CGI (SIP-Common Gateway Interface) và CPL (Call Processing Language). Redirect server trả địa chỉ trực tiếp về UA gọi với bản tin 3xx với trường Contact đã được cập nhật. Hiện nay H. 6. 7.323 về nguyên tắc có thể cho phép các thành viên sử dụng những dịch vụ như bảng thôngbáo. UA gọi gửi bản tin ACK tới Redirect server để xác nhận về bản tin 3xx.323 và SIP đều hỗ trợ tất cả các dịch vụ cần thiết. thiết lập và huỷ cuộc gọi. SIP Nguồn gốc Quan hệ mạng Khởi điểm Đầu cuối IETF Ngang cấp Kế thừa cấu trúc HTTP. 8.323 hỗ trợ hội nghị đa phương tiện rất phức tạp. 3.4. trao đổi dữ liệu. Redirect server không chuyển tiếp bản tin INVITE. 5. Cả H. Hội nghị H. Không giống như Proxy server. Q. UAC gọi gửi bản tin ACK xác nhận. UA được gọi rung chuông và người dùng nhấc máy.SIG H.323 . UAC gọi gửi trực tiếp bản tin INVITE vởi trường Contact: là địa chỉ trả về bởi Redirect server tới UA được gọi.323 và SIP Giữa H. So sánh giữa giao thức H. SIP • Proxy Server Server • Redirect Server • Location Server 57 H.

Điều này hạn chế khả năng mở rộng và giảm độ tin cậy Không Gatekeeper điều khiển băng thông. OSP để đảm bảo chất lượng dịch vụ Nhị phân 6-7 RTT hoặc hơn Phiên bản 1 và 2: máy chủ phải giám sát trong suốt thời gian cuộc gọi và phải giữ trạng thái kết nối TCP. Khuôn dạng Trễ thiết lập cuộc gọi Text. sử dụng SIP-CGI và CPL Dễ dàng . hình ảnh và dữ liệu. H.235.323 và phương pháp chỉ. Chức năng định tuyến do Gatekeeper đảm nhiệm.450. quản lý tập trung nên có thể gây tắc nghẽn ở Gatekeeper H. Bảo mật Đăng ký tại Registrar server.164 Dùng SIP URL để đánh địa hoặc tên ảo H. OPS. Chỉ đăng ký khi trong mạng có có xác nhận đầu cuối và mã Gatekeeper. Định vị đầu cuối sử dụng E.5 RTT Có 2 lựa chọn: Giám sát trạng thái cuộc gọi • trong thời gian thiết lập cuộc gọi • suốt thời gian cuộc gọi Báo hiệu quảng bá Chất lượng dịch vụ Có hỗ trợ Sử dụng các giao thức khác như RSVP. Định tuyến nhờ sử dụng ánh xạ địa chỉ nếu trong mạng có Redirect và Location server Gatekeeper.323 khuyến nghị dùng RSVP để lưu dữ tài nguyên mạng. UTF-8 1. xác nhận và mã hoá hoá theo chuẩn H. kể cả thoại. Được thiết kế nhằm hỗ trợ rất nhiều tính năng hội nghị.• Registrar Servers.1 Hạn chế 58 Định vị đầu cuối và định tuyến cuộc gọi Tính năng thoại Hỗ trợ các tính năng của cuộc gọi cơ bản Tạo tính năng và dịch vụ mới Khả năng Dễ dàng.

Thông thường thì SSP chia làm hai loại: quốc gia và quốc tế.1. Bởi lẽ. Trong đó. Một chuyển mạch với chức năng SS7 sẽ có 2 giao diện:  giao diện kết nối chức năng thoại  giao diện kết nối cho dữ liệu SS7 Có thể nói các chuyển mạch đồng nghĩa với SSP.1. 4. Và STP là chức năng định tuyến bản tin SS7 trong các mô hình này. STP (Service Tranfer Point) STP được xem như là các router trong mạng SS7. Chức năng của chúng là định tuyến các bản tin giữa hai SSP hoặc giữa SCP và SSP.1.1. Có những SSP có thể có 59 . SCP hoạt động như là một giao diện tới máy tính có lưu CSDL. 4.2. Do chuyển mạch được phân cấp (sự phân cấp của hệ thống viễn thông) nên các SSP cũng được phân cấp. Kết nối giữa mạng VoIP và PSTN 4.1. một STP là STP hoạt động chính còn STP kia để dự phòng.1. Ví dụ dịch vụ của SCP là dịch vụ chuyển đổi số 1-800 (toll-free) hay dịch vụ Local number Portability (LNP) ở Mỹ. SCP (Service Control Point) SCP cung cấp các dịch vụ truy cập cơ sở dữ liệu (CSDL) tới mạng điện thoại. mô hình client-server giữa các SSP và SCP. SSP (Service Switch Point) SSP luôn gắn liền với chức năng chuyển mạch.3. mô hình client-client với hai SSP với nhau. các SSP chuyển báo hiệu cho cuộc gọi thành các bản tin báo hiệu SS7. Chức năng chính của SSP là xử lý cuộc gọi. Các thành phần trong mạng báo hiệu SS7 4.1. Trong đó.1. Ở một số nước thì chức năng của STP thường được tích hợp vào SSP.1.mở rộng Chương 4. Không nhất thiết phải có một STP giữa hai SSP để truyền tin cho nhau nhưng bản tin muốn từ SSP tới SCP thì nhất thiết phải đi qua STP. Thông thường hai STP thường được nối với nhau thành cặp. Mạng báo hiệu SS7 4.1. quản lý cuộc gọi và giúp định tuyến cuộc gọi tới đích.

Liên kết này cho phép mở rộng mạng SS7 để có thể định tuyến bản tin trong mạng. hoặc giữa SCP với STP.cả hai chức năng này. Mỗi nước sẽ có tối thiểu một SSP lai.1.2. Hình 30. Liên kết trong mạng SS7 Hình 31. 60 .Các liên kết trong mạng SS7  Liên kết A (Access): Liên kết A nối giữa SSP với STP.Mạng báo hiệu SS7 4. Như vậy cần STP gateway để định tuyến bản tin giữa các SSP gateway với nhau(chuyển đổi cách đánh địa chỉ giữa các nước).SSP lai. SSP này làm nhiệm vụ như một gateway quốc tế nhằm định tuyến bản tin từ phiên bản quốc gia sang phiên bản quốc tế theo chuẩn ITU-T.  Liên kết B (Bridge): Nối giữa STP thuộc cặp này với STP thuộc cặp khác.

Định tuyến trong mạng SS7 Việc định tuyến trong mạng SS7 là hop-by-hop trên cơ sở tập các luật sau:  Một bản tin SS7 xuất phát từ SSP tới trực tiếp SSP đích nếu như có liên kết F giữa chúng. bài toán định tuyến chủ yếu dựa trên mô hình phân chấp (sự có mặt của các tổng đài Toll). các tổng đài Tandem nhằm giảm lưu 61 .  Một bản tin từ SSP chuyển tới STP chủ hoạt động và được chuyển tiếp đi  Nếu bản tin đã đến STP của SSP đích thì được định tuyến qua liên kết A tới SSP đích.3.6 nối trực tiếp với hai tổng đài nguồn và đích.2 cần thiết lập cuộc gọi với một thuê bao ở tổng đài có PC là 1. Ví dụ như nối giữa STP địa phương (local) với STP liên tỉnh (regional)  Liên kết E (Extended): Nối trực tiếp một SSP với STP không thuộc chủ của nó. tức là đường đi sẽ được xác định theo từng chặng trên đường đi của nó. Vì giữa hai tổng đài này không có liên kết F nối trực tiếp nên bản tin báo hiệu SS7 sẽ được định tuyến qua mạng SS7.4. Ở đây mỗi tổng đài được đại diện là một SSP là giao diện của tổng đài với mạng SS7.3. Giả sử có một thuê bao ở tổng đài có PC (point code) là 1. Quá trình định tuyến của mạng SS7 liên hệ chặt chẽ với sự phân cấp của mạng viễn thông. Nếu liên kết A này không hoạt động thì sẽ được định tuyến tới liên kết C gắn với STP dự phòng của SSP đích. Liên kết C (Cross): Liên kết C nối hai STP thành một cặp. 4.1. Có một chú ý trước khi đi vào nghiên cứu quá trính thiết lập tuyến của ví dụ này là việc định tuyến của mạng SS7 là hop-by-hop.4.  Nếu liên kết F không tồn tại thì bản tin đó được định tuyến từ SSP tới STP chủ của nó qua liên kết A. Nếu như liên kết này không hoạt động thì sẽ sử dụng liên kết A thứ hai nối tới STP dự phòng.  Liên kết F (Full associated): Nối hai SSP trực tiếp với nhau không cần thông qua STP. Việc liên kết này giúp cho hai STP hoạt động như là một STP chính và một STP dự phòng trong trường hợp STP chính bị hỏng hoặc tắc nghẽn xảy ra.4.  Liên kết D (Diagonal): Nối giữa các STP thuộc cấp thấp với STP thuộc cấp cao hơn. Giả sử cuộc gọi của chúng ta có thể được thực hiện với sự có mặt của tổng đài Tandem có PC là 1.

điều khiển chuyển mạng.lượng mạng ở tuyến dưới dồn lên tuyến trên trong một vùng miền.. Giao thức trong mạng SS7 Hình 33.4.4.Giao thức SS7 62 . Bài toán định tuyến đơn giản hơn bài toán định tuyến trong mạng gói khác. SSP này xác định nó không phải là đích của số thuê bao bị gọi trong bản tin IAM. ví dụ như mạng IP.6 với OPC là 1.1.6.Định tuyến bản tin trong mạng SS7 SSP 1. Khi SSP 1.4.2 tra bảng định tuyến xác định rằng không thể thiết lập cuộc gọi trực tiếp tới SSP có PC là 1.6 gửi bản tin với OPC là 1.4.4.4. SSP này sẽ gửi bản tin ISUP IAM tới SSP 1.3. SSP điểu khiển báo hiệu phía thuê báo.4. 4. Bản tin này được định tuyến qua STP và được gửi tới SSP 1.6.4. SSP 1..3 và TCIC là 89 ý nghĩa giống hệt như báo tin trước.3 nhưng có thể thông qua tổng đài Tandem có PC=1.6. nó biết được đây là thuê bao thuộc sự quản lý của nó.4.4. Nó kiểm tra bảng định tuyến thì thấy rằng đó là thuê bao thuộc SSP 1. Các bước báo hiệu tiếp theo được thực hiện tương tự để thiết lập cuộc gọi. DPC là 1. DPC là 1.4.4.2.3 nhận được bản tin này.6 và TCIC thông báo kênh logic (đường trunk) sẽ được dành cho cuộc gọi trên chặng từ nó đến Tandem. Hình 32.4.

4. mỗi kênh 64kb/s. với 24 kênh song công 64kb/s và tốc độ đồng bộ khung là 8kb/s  Chuẩn E1 truyền trên 2 cặp cáp xoắn đôi với băng thông 2.1. Nếu phát hiện ra lỗi. Message Transfer Part (MTP) Lớp 1. MTP2 sẽ yêu cầu truyền lại 63 .4. Chức năng của lớp này giống như Lớp vật lý của mô hình OSI. Giao thức lớp Lớp vật lý MTP1 Lớp vật lý thiết đặt các đặc tính lý.  Signaling Connection Control Part (SCCP) cung cấp dịch vụ định địa chỉ đầu cuối-đầu cuối và định tuyến bản tin lớp 4 như Transaction Capabilities Application Part (TCAP). Quá trình sủa lỗi được cung cấp bởi mã CRC-16. với quy ước về chân.1. xử lý bản tin và định tuyến.3 cung cấp giao thức giao vận cho cho tất cả các giao thức SS7 khác.35: giao diện giữa đơn vị dịch vụ số (DSU) và thiết bị dữ liệu gói. truyền tin tin cậy. một kênh để truyền báo hiệu (TS16) và 1 kênh để truyền đồng bộ  Kênh 56kb/s hoặc 64kb/s  Chuẩn V. 4. Giao thức lớp Liên kết dữ liệu MTP2 Giao thức MTP2 tạo liên kết điểm-điểm đáng tin cậy giữa hai đầu cuối trong mạng và hoạt động với cơ chế sau:  Cơ chế phát hiện lỗi và Sửa lỗi trong suốt quá trình truyền tin.  TCAP cho phép truy cập tới CSDL từ xa.2.1.048Mb/s với 32 kênh song công. cấu hình điện cho 37 chân.  Telephone User Part (TUP) là hệ thống báo hiệu link-by-link được sử dụng để kết nối cho cuộc gọi thoại và fax. Trong đó.2. điện của liên kết báo hiệu. 4. Chức năng của MTP bao gồm đặc tính giao diện mạng.  ISDN User Part (ISUP) là giao thức sử dụng để thiết lập và duy trì kết nối cho cuộc gọi thoại và dữ liệu dựa trên mạng kênh. cung cấp các thông tin định truyến và các các đặc trưng khác cho các thành phần mạng ở xa. có thể là:  Chuẩn T1 hay DS1 truyền trên 2 cặp cáp xoắn đôi với băng thông 1.544Mb/s.

Thông tin này là trường tải tin cho bản tin cấp cao hơn như SCCP.Cấu trúc bản tin FISU  Link Status Signal Unit (LSSU) cung cấp thông tin về trạng thái đường truyền giữa hai điểm báo hiệu kết nối trực tiếp với nhau. ISUP.Cấu trúc bản tin LSSU  Message Signal Unit (MSU): cung cấp cấu trúc cho phép mang thông tin cua bản tin báo hiệu. ISUP. chỉ thị trạng thái liên kết và bản tin SS7 cần truyền. Hình 34. and TCAP. Dữ liệu này có thế từ ứng dụng lớp 4 đưa xuống (SCCP. 64 . Các đơn vị báo hiệu này cho phép phát hiện lỗi. phía thu sẽ yêu cầu truyền lại. Hình 35. Yêu cầu truyền lại có thế gắn liền với dữ liệu người dùng của bản tin tiếp theo. Có 3 loại đơn vị báo hiệu MTP2 như sau:  Fill-in Signal Unit (FISU): cung cấp phát hiện lỗi trong mạng SS7. Nếu thấy mất bản tin. TUP. or TCAP). Đánh số thứ tự các gói cho phép phát hiện ra bản tin bị mất trong quá trình truyền. TUP. được truyền khi không có lưu lượng trên mạng để kiểm soát trạng thái hoạt động của mạng.  Chỉ thị trạng thái liên kết được duy trì và kiểm soát trong suốt quá trình hoạt động giữa hai trạm Giao thức MTP2 sử dụng các gói được gọi là đơn vị báo hieuj để truyền các bản tin SS7.

và TCAP cũng như truyền và nhận tin từ MTP2.1.Hình 36.4. ứng dụng mobile. Bản tin Lớp ứng dụng 4.Cấu trúc bản tin MTP3 4. điện thoại thẻ.900.  Dịch vụ không hướng kết nối: SCCP cung cấp dịch vụ không hướng kết nối lớp Giao vận cho TCAP (Transaction Capabilities Applications Part). Các dịch vụ cung cấp bởi SCCP gồm:  Dịch vụ hướng kết nối (Connection-Oriented Services): SCCP hỗ trợ dịch vụ hướng kết nối cho TCAP và ISUP nhưng dịch vụ này hieenj nay không còn được sử dụng.4. Sự kết hợp của hai lớp này được gọi là Network Service Part (NSP) của SS7.Cấu trúc bản tin MSU 4. MTP3 cung cấp khởi thủy cho phép truyền tin giữa các giao thức lớp 4 như SCCP.4. SCCP cung cấp các giao diện dịch vụ tới TCAP và ISUP.888. Hình 37.1. ISUP.4. Giao thức Lớp mạng MTP3 Lớp mạng của SS7 được gọi là MTP3.1. TUP.3. Các dịch vụ cả TCAP gồm 800. Giao thức MTP3 định tuyến bản tin SS7 dựa vào bản tin lớp 2 nhận được.4. SCCP và MTP3 65 . Dịch vụ định tuyến SCCP cho phép STP thực hiện Global Title Translation (GTT) bằng các xác định DPC và số hệ thống con trong CSDL đích. (Signalling Connection Control Part) SCCP cung cấp dịch vụ mạng ở mức đỉnh của MTP3.1. TCAP sử dụng dịch vụ của SCCP để truy cập CSDL trong mạng SS7.

Chức năng SCCP trong STP nhận truy vấn và sử dụng bảng dịch địa chỉ để định lại địa chỉ với số hiệu của subsytem (Subsystem Number -SNN) trong CSDL.4. CSDL sẽ thực hiện chuyển số yêu cầu thành số định tuyến và truyền thông tin cho SCCP với DPC để gửi trả lại thông tin. 2.1. Thuê bao có thể là ISDN. Hình 38. TCAP sẽ truyền số gọi và bị gọi tới SCCP và sau đó được điền đầy đủ các thông tin thích hợp trong UDT và đặt bit chỉ thị định tuyến yêu cầu dịch vụ GTT. mobile. analog. 66 . ISDN User Part ( ISUP) ISUP kết nối. 4. 3. Tổng đài đầu cuối xem số 800 như là chức năng dịch địa chỉ. SNN bao gồm DPC và địa chỉ của CSDL đích. SCCP cũng đặt bit mô tả định tuyến để chỉ thị MTP sẽ định tuyến dựa trên DPC. Khi tổng đài nhận biết cần thiết lập một cuộc gọi 800. SCCP định địa chỉ tới STP chủ và truyền bản tin tới MTP. quản lý. SCCP cũng cho phép STP thực hiện GTT thay cho tổng đài đầu cuối.Quá trình truy vấn thông tin trên SCP 1. và hủy tất cả các cuộc gọi trong PSTN. Bản tin được truyền giữa SCCP và MTP được gọi là Unitdata Messages (UDTs) và Unitdata Service Messages (UDTSs). ISUP có thể sử dụng SCCP định tuyến thông tin báo hiệu qua mạng.kết hợp với nhau để cung cấp các dịch vụ non-circuit này. MTP trong STP sẽ chuyển tiếp truy vấn tới SCP. nó sẽ thực hiện một truy vấn tới CSDL. Bởi vì global title addresses không được định tuyến mà SCCP ở tổng đài đầu cuối sẽ định tuyến bản tin truy vấn tới STP. MTP của tổng đài sẽ tạo một MSU vào chuyển tiếp tới STP.2.4. SCCP trong SCP sẽ truyền bản tin tới TCAP và chạy truy vấn CSDL này. SCCP cho phép bản tin ISUP có thể được định tuyến trực tiếp từ trạm nguồn đến trạm đích. Ngoài ra. Đường đi của báo hiệu có thể không giống nhau cho mỗi bản tin liên quan tới mỗi một kênh khác nhau.

Bản tin này thường chứa số thuê bao bị gọi Thông báo rằng cuộc gọi đang được thiết lập. Phía bị gọi đã có tín hiệu trả lời Cuộc gọi bị hủy.SUS và RES dùng cùng một cấu trúc bản tin và tham số. Cũng có thể sử dụng kiểu bản tin này để thông báo rằng tổng đài tandem hoặc tổng đài đích không thể thiết lập được kết nối. Bản tin IAM ACM ANM REL Tên đầy đủ Initial Address Address Complete Answer Release Ý nghĩa Sử dụng để thiết lập cuộc gọi. Các bước thiết lập cuộc gọi trong mạng SS7 Hình 39.Trường kiểu bản tin trong bản tin ISUP cho phép xác định kiểu bản tin được mạng trong MSU với các giá trị cụ thể như sau. Cung cấp thông tin yêu cầu bởi INR RLC COT CPG SUS RES Release Complete Continuity Test Call Process Suspend Resume FOT INR INF Forward Transfer Information Request Information 4. Yêu cầu thông tin từ phía tổng đài đích tới tổng đài nguồn để lấy thêm thông tin.5.Quá trình thiết lập cuộc gọi trong mạng SS7 67 . Đã nhận được bản tin REL và kênh thoại được hủy Dùng để kiểm tra tính liên tục của đường trunk Đang rung chuông thuê bao bị gọi Dừng một cuộc gọi nhưng kết nối của nó vẫn được giữ Phục hồi trạng thái cuộc gọi được dừng trước đó.1.

5.1. được nhận biết bởi tổng đài địa phương A nhờ báo hiệu một chiều. 4. Ví dụ nếu module xử lí SS7 trong Softswitch xử lí bản tin MTP lớp 3. 4. Giao thức Sigtran Giao thức SIGTRAN là giao thức tin cậy để truyển tải các bản tin SS7 qua mạng IP. 3. 2. Khi tổng đài B nhận được bản tin IAM. Nếu nó xử lí ở mức ISUP và SCCP. Thông tin bảng định tuyến sẽ cho phép xác định kênh còn rỗi cho phép thiết lập cuộc gọi. B cũng phát tín hiệu rung chuông tới thuê bao bị gọi. Đồng thời. thông tin là trong suốt. Vì số thuê bao bị gọi không nằm trong tổng đài A.2. Người gọi quay số. Giả sử người gọi dập máy trước. 7. 6. Với quá trình này. nó sẽ gửi bản tin ACM tới tổng đài A thông báo tuyến đã sẵn sàng và để A phát tín hiệu cho người gọi biết. khi tổng đài A nhận được báo hiệu này lập tức gửi bản tin REL tới tổng đài B để chấm dứt cuộc gọi 9. thì giao thức sigtran cung cấp chức năng giống như MTP lớp 2 và lớp 3. Giao thức SIGTRAN cung cấp tất cả các chức năng cần thiết để hỗ trợ cho báo hiệu SS7 qua mạng IP. Cuộc gọi được thực hiện. thì giao thức sigtran cung cấp các chức ăng tương đương với các chức năng của MTP lớp 2. tương tự đối với TCAP. Tổng đài B gửi tín hiệu kết thúc cuộc gọi tới thuê bao bị gọi và bản tin RLC tới tổng đài A để thông báo việc hủy cuộc gọi là xong. nên nó phải xác định cách để thiết lập cuộc gọi thông qua bảng định tuyến. bao gồm:  Điều khiển luồng  Phân phối tuần tự các bản tin trong các luồng điều khiển độc lập. Tổng đài A phát tín hiệu mời quay số. Do đó SIGTRAN là một tập các giao thức để giả lập (thực hiện adaptation) SS7 trong mạng IP. 8. bản tin ANM được gửi từ tổng đài B tới A để thông báo bắt đầu cuộc gọi. Người gọi nhấc ống nghe. Cấu trúc gồm 2 thành phần : giao thức truyển tải chung cho các lớp giao thức SS7 và module tương thích để giả lập các lớp thấp hơn của giao thức. Tổng đài này sẽ gửi bản tin IAM qua mạng SS7 tới tổng đài có chứa thuê bao người bị gọi. Khi thuê bao bị gọi nhấc máy. 68 .

Mô hình M2UA Mô hình M2PA Hình 41.So sánh giữa M2UA và M2PA 69 .  Điều khiển tránh nghẽn trên Internet. ngừng phụcvụ).1.  Phát hiện lỗi.  Mở rộng khả năng hỗ trợ về bảo mật và các yêu cầu phát triền về sau.Giao thức Sigtran 4.  Hỗ trợ cơ chế bảo mật để bảo vệ các thông tin báo hiệu. Xác định điểm báo hiệu nguồn và đích. Trong đó.  Xác định kênh thoại. Hình 40.  Xác định trạng thái của các thực thể trên mạng (đang phục vụ.2. còn M2PA (MTP L2 Peer-to-Peer Adapter) là giữa hai thực thể ngang hàng với nhau (giữa hai signaling gateway với nhau).  Khôi phục lại các thành phần nằm trong các đường chuyển tiếp. M2UA/ M2PA M2UA và M2PA để truyền các bản tin lớp 2. M2UA (MTP L2 User Adapter) để truyền bản tin lớp 2 giữa hai thực thể không ngang hàng trong mạng (giữa Media Gateway Controller hay Softswitch với Signalling Gateway). truyền lại và các thủ tục sửa sai khác.

M2PA và M2UA khác nhau ở những điểm sau:  M2PA: Gateway báo hiệu là một điểm báo hiệu số 7 với một mã điểm báo hiệu. nó chỉ là sự mở rộng của MTP từ GW báo hiệu tới MGC.2. M3UA được sử dụng giữa Gateway báo hiệu và MGC hay cơ sở dữ liệu điện thoại IP.  MP2P: Điểm báo hiệu IP xử lý MTP3 và các dịch vụ của MTP2 cung cấp  M2UA: MGC truyền tải MTP3 và các dịch vụ MTP2 cho MTP2 của Gateway báo hiệu xử lý. Các bản tin TCAP hay RANAP cũng như các giao thức lớp trên của SCCP có thể truyền băng SCCP sử dụng M3UA hay một giao thức SIGTRAN khác gọi là SUA sẽ được nói ở phần sau. cũng như các sự kiện quản lý mạng MTP trên các phiên SCTP tới Softswitch hay cơ sở dữ liệu thoại IP.  M2PA: dựa trên MTP3 cho các thủ tục quản lý. SCCP hay các bản tin lớp trên của MTP3 khác. MTP3 và phân phối ISUP. mà bởi Gateway báo hiệu ở xa.  M2UA: Gateway báo hiệu không có lớp báo hiệu cao hơn giống như nó không có MTP3.  M2PA: Kết nối giữa Gateway báo hiệu và điểm báo hiệu IP như là một link báo hiệu SS7. SCCP trên nền IP sử dụng SCTP. TUP. Nếu điểm cuối IP 70 . Các lớp ISUP hay SCCP ở điểm báo hiệu IP không nhận thấy các dịch vụ MTP3 không được cung cấp ở tại điểm báo hiệu IP. Gateway báo hiệu sẽ kết cuối MTP2.  M2UA: Gateway báo hiệu không phải là một điểm báo hiệu số 7 không có mã điểm báo hiệu.  M2PA: Gateway báo hiệu có thể có các lớp báo hiệu cao hơn như SCCP. Từ đấy ta thấy bản chất của M3UA là M3UA mở rộng truy cập các dịch vụ của GW báo hiệu cho điểm báo hiệu IP. Thực ra. M3UA M3UA được dùng để truyền tải các bản tin báo hiệu các user của MTP3 như ISUP.  M2UA: Kết nối giữa Gateway báo hiệu và MGC không phải là một liên kết báo hiệu. 4.  M2UA: sử dụng các thủ tục quản lý của bản thân nó. TUP. Tương tự MTP3 ở GW báo hiệu không nhận thấy giao thức người sử dụng ở trên nó thực chất là phần giao thức ở xa trên lớp M3UA.2.

Đối với mạng MTP băng rộng. thì M3UA ở điểm cuối IP sẽ giám sát trạng thái của các điểm báo hiệu đích . Để phân phối tới các điểm báo hiệu SS7. SUA cũng hỗ trợ cả các dịch vụ không kết nối tuần tự và không tuần tự và các dịch vụ hướng kết nối 2 chiều có và không có điều khiển luồng và phát hiện mất bản tin hoặc các lỗi không tuần tự. Lớp M3UA tại điểm báo hiệu IP giữ trạng thái của các tuyến để tới được các nodes SS7 ở xa và có thể yêu cầu trạng thái của các nodes SS7 ở xa từ lớp M3UA tại SG. trừ phi các endpoints chia sẻ trạng thái thông tin và SG hiểu được 71 . SG có thể chia sẻ tải giữa các IP ndpoints đang kích hoạt sử dụng giải pháp quay vòng round-robin.2. và địh tuyến bản tin dựa theo độ sẵn sàng và trạng thái nghẽn của route tới những đích đó qua từng GW báo hiệu. thứ tự các bản tin TCAP trong cùng khoảng thời gian hỏi đáp luôn luôn gửi tới IP endpoint đã lựa chọn cho bản tin đầu tiên. Tuy nhiên.được kết nối với nhiều hơn một GW báo hiệu. SG có giới hạn cực đại là 272 octet khi kết nối tới mạng báo hiệu SS7 không hỗ trợ truyền các khối thông tin có kích thước lớn hơn tới đích. SUA để truyền các bản tin SCCP. 4. SG định tuyến các bản tin SCCP tới các IP endpoint ở xa. Ví dụ SG hiển thị MTP-3 user ở xa tại điểm báo hiệu IP khi điểm báo hiệu đó có thể tới được hoặc không thể tới được hoặc khi xảy ra hiện tượng nghẽn mạng hoặc bị ngăn chặn. SUA SUA (SCCP User Adaptation Layer) là giao thức được định nghĩa bởi IETF để truyển tải các bản tin báo hiệu SS7 SCCP phần user qua mạng IP sử dụng giao thức SCTP. Chú ý chia sẻ tải của các bản tin TCAP chỉ xuất hiện trong bản tin đầu tiên trong hỏi đáp TCAP. Nếu tồn tại một IP endpoint dự phòng. M3UA không bị giới hạn bởi trường thông tin báo hiệu 272 octet được chỉ định bởi bản tin SS7 MTP lớp 2. Lớp M3UA tại điểm báo hiệu IP cũng có thể chỉ ra SG mà tại đó M3UA bị nghẽn. Các khối thông tin lớn hơn được điều khiển trực tiếp bởi M3UA/SCTP mà không cần các thủ tục phân đoạn và tái hợp nhất các đoạn ở các lớp cao hơn theo các tiêu chuẩn SCCP và ISUP.3. các bản tin SS7 được định tuyến tới SG dựa trên mã điểm báo hiệu và số SCCP. SG sẽ phân mảnh các bản tin ISUP và SCCP lớn hơn 272 octet như yêu cầu. lớp M3UA cung cấp liên kết nối với các chức năng quản lý MTP lớp 3 để hỗ trợ các hoạt động báo hiệu không liên kết giữa mạng SS7 và mạng IP. Tại SG. SUA được sử dụng giữa SG và các IP endpoint và giữa IP Signalling endpoint.

Một chú ý nữa là trong mô hình này.bản tin cấp phát chính sách của các IP endpoint. Bản tin được định tuyến bởi SG tới điểm báo hiệu dựa trên mã điểm báo hiệu (trong trường địa chỉ MTP-3) và IP endpoint dựa trên địa chỉ IP (trong mào đầu SCTP). ta không đề cập tới sự có mặt của Proxy Server hay Redirect Server mà coi bản tin báo hiệu SIP đến thẳng Gateway. SG định tuyến trên nhãn. Để chuyển tải các dịch vụ hướng kết nối. 4. Kết nối mạng VoIP với mạng PSTN 4.4. Proxy Server đã biết đây là cuộc gọi ngoại mạng nên nó sẽ xác định Gateway thích hợp để thực hiện cuộc gọi. SUA cũng có thể được sử dụng để chuyển tải thông tin về user SCCP trực tiếp giữa các IP endpoints hơn là qua SG.4.1. như số bị gọi hoặc số định danh thuê bao di động. Hình 42. Thực chất vấn đề là khi đầu cuối SIP quay số. Cuộc gọi bắt đầu từ mạng VoIP (SIP) và kết thúc tại PSTN Chú ý ở mô hình này.Quá trình thiết lập cuộc gọi SIP-PSTN 72 .2. Gateway đóng vai trò vừa là Media gateway và Signaling Gateway. SG chỉ cần để kết nối với báo hiệu SS7 trong mạng chuyển mạch kênh. SCCP và SUA giao tiếp tại SG để liên kết 2 phiên kết nối cần cho truyền dữ liệu hướng kết nối giữa điểm báo hiệu SS7 và IP endpoint. SG cũng có thể thực hiện được chức năng chuyển dịch nhãn toàn cầu (Global Title Translation) để chỉ ra đích của bản tin SCCP. các chữ số xuất hiện trong bản tin đầu vào.2.

Bản này được chuyển thành bản tin 200OK báo hiệu cổng trên Gateway sẵn sàng cho cuộc gọi.2. mạng SIP trọn một cách an toàn là truyền nguyên trạng thái tín hiệu nhận được trên Gateway đến thuê bao SIP. bản tin SS7 ANM được gửi đi. Để báo rằng thuê bao bị được đang được rung chuông thì ở đây.4.1. nó sẽ gửi bản tin BYE tới Gateway để giải phóng cuộc gọi. 2. Việc này cho phép báo hiệu chính xác trạng thái đang diễn ra đề phòng có trục trặc trong lúc thực hiện kết nối với PSTN. Gateway trả lời bằng bản tin 100 Trying ngay sau khi khởi tạo bản tin SS7 IAM tới mạng PSTN để lập tuyến tới thuê bao bị gọi. Giả sử thuê bao SIP dập máy trước. điều này phụ thuộc vào việc cấu hình trên Gateway. 73 . Cuộc gọi bắt đầu từ PSTN và kết thúc ở mạng VoIP Trong mô hình cuộc gọi này rất giống với trường hợp cuộc gọi xuất phát từ mạng VoIP và kết thúc ở PSTN. Mạng PSTN trả về bản tin ACM sau khi đã xác định được địa chỉ thuê bao bị gọi. Sau khi thuê bao SIP trả lời bằng bản tin ACK thì luồng RTP được thiết lập 2 chiều giữa Gateway và SIP User Agent truyền tải tín hiệu thoại trên Gateway nhận được từ tổng đài của mạng PSTN 7. 5. Gateway gửi bản tin REL tới tổng đài PSTN để hủy kết nối. Bản tin SS7 này được chuyển thành bản tin SIP 183 Session Progress 4. 6. cuộc gọi chính thức chấm dứt. Khi thuê bao bị gọi nhấc máy.2. 3. Sau khi Gateway gửi bản tin 200 OK và nhận được bản tin RLC. SIP User Agent gửi bản tin INVITE tới Gateway yêu cầu kết nối với một thuê bao PSTN. 4. Chú ý là việc gửi bản tin 100 Trying cũng có thể thực hiện trước khi gửi bản tin IAM. Thông tin này được truyền bằng một luồng RTP một chiều – biểu diễn như hình vẽ.

Để thông báo trạng thái rung chuông của mình. Việc này có tác dụng rất lớn trong việc đảm bảo thông tin trạng thái thiết lập đường truyền được kiểm soát bởi thuê bao gọi.4. Khi đó. Chuẩn SIP-T Do vấn đề làm việc liên mạng giữa SIP và PSTN đặt ra ngày càng cấp thiết. Bản tin này tương ứng với bản tin SS7 ACM. free phone được triển khai với các giao thức mạng PSTN như báo hiệu số 7 phải được cung cấp bởi SIP. Gateway sẽ gửi tín hiệu thoại một chiều mô tả trạng thái của thuê bao bị gọi tới thuê bao gọi. Cuộc gọi PSTN – PSTN thông qua mạng VoIP.Hình 43.3. Một yêu cầu SIP dùng để thiết lập cuộc gọi phải chứa đầy đủ thông tin trong header của nó để cho phép nó được định tuyến tới đích bởi Proxy server. 74 . Các tham số chính của một cuộc gọi như số bị gọi phải được truyền tải từ bản tin báo hiệu số 7 sang các yêu cầu của SIP. Mặt khác một thuộc tính rất quan trọng của bất kỳ một mạng điện thoại SIP nào là sự trong suốt mọi dịch vụ thoại truyền thống như chờ cuộc gọi.SIP Thông tin báo hiệu vẫn được chuyển đổi tương đương giữa bản tin SS7 và SIP. Một thuộc tính quan trọng khác của mạng điện thoại SIP là khả năng định tuyến của các yêu cầu SIP. Nên nhóm IETF đã tập trung nghiên cứu để tìm gia những vấn đề cần bổ sung cho giao thức SIP hiện tại khi làm việc liên mạng với mạng điện thoại truyền thống PSTN. 4.Quá trình thiết lập cuộc gọi PSTN .2. thuê bao SIP gửi trả bản tin 180 Ringing tới Gateway.

không đòi hỏi phải hiểu ISUP. Hình 44. ở một gateway SIP-ISUP.Cấu trúc bản tin SIP-T Trong khi SIP thuần túy có mọi công cụ cần thiết cho việc thiết lập và kết thúc cuộc gọi. Nó thoả mãn hai thuộc tính trên thông qua các kỹ thuật được là đóng gói và dịch. bản tin SS7-ISUP được đóng gói ở trong SIP để những thông tin cần thiết cho các dịch vụ không bị loại bỏ trong các yêu cầu của SIP. Do đó cần phải có một sự cung cấp việc truyền những thông tin tuỳ biến của lớp ứng dụng ở trên. Tuy nhiên.SIP-T (SIP Telephone) cố gắng cung cấp một phương thức tích hợp báo hiệu thoại vào bản tin SIP. do đó đồng thời những thông cần thiết nhất được dịch từ một bản tin ISUP sang các mào đầu tương ứng của SIP để quyết định các yêu cầu của SIP sẽ được định tuyến như thế nào. Nó không có một cơ chế nào để mang những thông tin trong thời gian cuộc gọi như truy xuất ISUP INF/INR. Các yêu cầu liên mạng giữa SS7-SIP Trong suốt báo hiệu ISUP Khả năng định tuyến bản tin SIP phụ thuộc vào ISUP Chuyển tiếp các bản tin báo hiệu của ISUP trong thời gian cuộc gọi Các chức năng của SIP-T Đóng gói bản ISUP trong bản tin SIP Dịch các thông tin của ISUP vào mào đầu của SIP Sử dụng phương pháp INFO 75 . Proxy server cái mà chịu trách nhiệm các quyết định định tuyến.

Hình 45. 76 .Quá trình thiết lập cuộc gọi PSTN – PSTN thông qua mạng SIP Trong hình vẽ mô tả hoạt động của SIP trong việc thiết lập kết nối giữa hai tổng đài PSTN với nhau(thường để giảm chi phí thiết lập cuộc gọi đường dài). Việc này giúp không mất thông tin báo hiệu cần thiết cho việc định tuyến tiếp theo ở mạng PSTN sau này.Bên cạnh việc ánh xạ sang bản tin SIP cần thiết để thiết lập báo hiệu giữa hai Gateway thì bản tin bản tin SIP cũng nhúng cả nội dung bản tin SS7 trong đó.

o giao diện Ethernet kết nối với mạng nội bộ được cấp IP là 172. Registrar Server.99. • Chương trình gọi điện thoại VoIP hỗ trợ giao thức SIP X-Lite.148. Giới thiệu kiến trúc mạng VoIP được nghiên cứu Trước khi đi vào giới thiệu về việc thiết lập cuộc gọi SIP . Khảo sát giao thức cuộc gọi VoIP SIP – PSTN trên thực tế 5.65. • SIP Phone: điện thoại Softphone có hỗ trợ giao thức SIP.Chương 5.98. ta đi vào giới thiệu các thành chính trong mạng mà chúng ta tiến hành khảo sát như sau: Hình 46.0.96. Location Server. được đăng kí với SIP Server với số thuê bao 7004 và có địa chỉ IP là 172. Sip Server có địa chỉ IP public là 221.16.PSTN.0.16.1. • SIP Server: đóng vai trò ở đây vừa là Proxy Server.0. được đăng kí với Sip Server với số thuê bao là 7010 và có địa chỉ IP là 172.Kiến trúc mạng VoIP nghiên cứu  Các thiết bị cần thiết cho mạng VoIP: • Media Gateway: là thiết bị Audio Codec Mediant 1000 có 2 giao diện mạng: o giao diện FXO kết nối với PSTN qua số thuê bao 7689333.16. 77 .22/24.

0/24 o Giao diện với mạng nội bộ (được bảo vệ): với dải địa chỉ 192.4. Nó sẽ cố gắng bắt tất cả các gói tin và hiển thị thông tin chi tiết nhất có thể.1.30. • Firewall: nhằm bảo vệ mạng VoIP khởi bị tấn công từ bên ngoài. Giới thiệu chương trình Wireshark Wireshark là một chương trình bắt gói tin trên mạng.16.2/25 được nối với ISP VDC thông qua modem ADSL.168. Vì nếu thay Hub bằng Switch thì chúng ta sẽ không thực hiện được do Switch là thiết bị có xử lý địa chỉ MAC nên ta chỉ có thể bắt được các gói tin trên Card mạng của thiết bị hiện tại.0. Các thiết bị mạng IP: • Router: được cấu hình với địa chỉ IP là 123.4. Mục đích của việc sử dụng Wireshark có thể là:  Quản trị mạng: kiểm tra các lỗi trên mạng  Bảo mật hệ thống: kiểm tra các lỗi về bảo mật  Phát triển hệ thống: gỡ rối hoạt động của giao thức  Các đối tượng khác: học về các giao thức nội tại của mạng 78 . Firewall có 3 giao diện mạng khác nhau o Giao diện với mạng Internet với địa chỉ 123.2. • Hub: Vì muốn bắt gói tin gửi trong mạng giữa các thiết bị VoIP một các đơn giản nên ở đây ta sử dụng một Hub.0/24 (nhưng bị không được nghiên cứu nên sẽ không được vẽ trong mô hình). o Giao diện với mạng DMZ (mạng vùng biên): với dải địa chỉ 172.30. 5.5/25 kết nối với Router để định tuyến gói tin ra ngoài.

Có một chú ý trong mô hình cuộc gọi này là:  Toàn bộ thông tin báo hiệu SIP và thông tin cuộc gọi (trên luồng RTP) được định tuyến thông qua SIP-Server.346.16.3.98 tới số điện thoại 0936. mọi công việc cần thiết đều được thực hiện trên SIP-Server. 79 .Giao diện chính của chương trình Wireshark Wireshark có một số ưu điểm như sau:  Có thể chạy trên cả hệ thống UNIX và Windows  Bắt các bản tin trực tuyến trên card mạng  Hiện gói tin với thông tin về giao thức  Có thể mở và lưu lại các dữ liệu đã bắt được  Import and Export các gói tin từ rất nhiều chương trình khác  Lọc gói tin với nhiều tiêu chí khác nhau  Tìm kiếm gói tin với nhiều tiêu chí  Hiển thị gói tin với màu nổi bật dựa trên bộ lọc  Tạo rất nhiều thống kê 5.Hình 47.346.0. Gateway và SIP Phone không hề biết sự có mặt của nhau. Nên thực chất. Khảo sát giao thức cuộc gọi VoIP SIP – PSTN trên thực tế Ta sẽ mô tả cuộc gọi từ thuê bao SIP 7010 có IP là 172.

 Việc báo hiệu SIP ở đây có một số điểm khác so với chuẩn SIP được định nghĩa trong RFC 3261. Ta tiến hành bắt gói tin và thu được kết quả như sau: 80 . (sẽ được làm rõ ở phần sau).

81 .

ta sẽ đối chiếu với sơ đồ cuộc gọi được mô tả giao thức cuộc gọi trong RFC 3666 .Session Initiation Protocol (SIP) Public Switched Telephone Network (PSTN) Call Flows. 82 .Kết quả thu được của giao thức cuộc gọi SIP – PSTN trên thực tế Trước khi đi vào phân tích cuộc gọi.Hình 48.

PSTN 83 .Giao thức cuộc gọi do IETF định nghĩa Dựa trên kết qua thu được.Hình 49. ta phân tích và vẽ lại Giao thức cuộc gọi như sau: Hình 50.Quá trình thiết lập cuộc gọi SIP .

Hình 52. Hình 51. Sau khi Gateway nhân được bản tin INVITE. SIP-Server nhận thấy đây là cuộc gọi PSTN nên nó chuyển tiếp bản tin INVITE tới Gateway. SIP-Server trả lại bằng bản tin 100 Trying báo rằng nó đã nhận được bản tin INVITE và đang thiết lập cuộc gọi. nó trả lời bằng bản tin 100 Trying giống như trường hợp trên.1.Bản tin INVITE được gửi từ Proxy Server tới Gateway 84 .Bản tin INVITE gửi tới Proxy Server để thiết lập cuộc gọi 2. SIP Phone 7010 gửi bản tin INVITE tới SIP-Server để yêu cầu thiết lập cuộc gọi.

Lúc này. Gateway gửi tín hiệu DC tới tổng đài nội hạt thông báo rằng nó nhấc máy.3. Sau khi nhận được bản tin này thì luồng RTP được thiết lập trước đó được chuyển thành hai chiều và gửi bản tin ACK xác nhận đi. Hình 53. tổng đài nội hạt gửi bản tin IAM đi trên mạng SS7 để thiết lập tuyến nối giữa nó và tổng đài đích. các thông tin khác chỉ được sử dụng giữa Gateway và mạng SIP. 8.Cấu trúc bản tin 183 Session Progress 6. Gateway tiến hành chuyển thông tin trong trường To của bản tin INVITE sang tín hiệu DTMF chứa số thuê bao được gọi tới tổng đài nội hạt. 5. 4. Tổng đài nội hạt tiến hành xác thực thông tin thuê bao và gửi tín hiệu mời quay số (tín hiệu 1VF – đơn tần). Khi Gateway nhận được tín hiệu đang thiết lập cuộc gọi từ tổng đài nội hạt. Khi nhận được tín hiệu mời quan số. Nó sẽ gửi bản tin 200 OK và thiết lập luồng RTP hai chiều tới SIP Server và được chuyển tiếp tới thuê bao 7010. 7. Sau khi nhận được bản tin 183 Session Progress thuê bao SIP 7010 thiếp lập luồng RTP một chiều tới SIP-Server. Đồng thời nó cũng phát tín hiệu đang thực hiện cuộc gọi đến thuê bao gọi để người dùng giữ máy. Gateway gửi bản tin 183 Session Progress thông báo cuộc gọi đang được thực hiện. 85 .

Sau khi tổng đài nội hạt nhận được bản tin ACM thông báo đã lập được tuyến.Hình 54.Cấu trúc bản tin 200 OK 9. 86 . Tín hiệu đó được Gateway gửi tới người dùng và người dùng biết là thuê bao được gọi đang được rung chuông. người sử dụng đầu cuối 7010 nghe thấy tiếng tút ngắn 10. Nó sẽ nhận tín hiệu báo đang rung chuông từ tổng đài đích gửi về và chuyển tiếp cho thuê bao gọi. Lúc này. Khi người được gọi nhấc máy. 11. bản tin ANM được gửi đi và bắt đầu thực hiện cuộc gọi. Bây giờ thông tin cuộc gọi là “trong suốt”. 12.

Hình 56. Sau khi nhận được bản tin BYE. trong quá trình thực hiện cuộc gọi. Ngoài ra.).. Ở đây có một khái niệm mà chúng ta cần quan tâm đó chính là khái niệm Media sớm (Early media). Hình 57.Hình 55. Media sớm ra đời nhằm giải quyết vấn đề khi thiết lập cuộc gọi giữa mạng SIP và PSTN(đặc biệt là cuộc gọi từ SIP sang PSTN).. Gateway gửi tin hiệu DC tới tổng đài nội hạt để thông báo rằng thuê bao đã dập máy.Giao thức hủy cuộc gọi SIP . Giả sử thuê bao SIP dập máy trước.Cấu trúc bản tin BYE đến Gateway 15. bản tin BYE được gửi đi và luồng RTP được điều chỉnh lại chỉ theo một chiều từ SIP-Server về SIP-Phone. trong khi cuộc gọi chỉ được bắt đầu thực sự khi đầu cuối nhận được xác nhận ACK. Cuộc gọi được hoàn tất. 87 . người sử dụng không có cách nào đề biết được trạng thái của quá trình thiết lập cuộc gọi mà vốn dĩ đã quá quen thông qua các tiếng nghe được (tiếng tút ngắn.PSTN 13. Điều này làm cho phía bên kia không nghe được phần đầu của cuộc thoại. tút dài.Cấu trúc bản tin BYE đến Proxy Server 14. Tổng đài sẽ gửi bản tin REL đi để hủy tuyến đã được thiết lập và được trả lời bằng bản tin RLC từ tổng đài đích. Do thiết bị đầu cuối SIP sẽ phát media ngay khi gửi bản tin 200 OK. Người sử dụng nghe thấy tiếng tút ngắn biết cuộc gọi kết thúc liền dập máy.

mà một luồng RTP được thiết lập “sớm” trước khi phiên media cho cuộc gọi được thiết lập để truyền trạng thái được trả về của tổng đài thông báo về trạng thái thiết lập cuộc gọi cho người dùng. Do đó. đó là tiếng tút dài báo hiệu đang rung chuông thuê bao PSTN được phát từ tổng đài của thuê bao bị gọi trên đường trung kế.…). Thứ nhất. đó là tiếng tút ngắn và nhanh báo rằng đang thực hiện định tuyến cuộc gọi. quá trình thiết lập luồng RTP sẽ không chờ khi nhận được bản tin ACM mà sẽ thực hiện ngay sau khi “quay số” xong trên đường thuê bao. 88 .Chính vì lý do đó. nên ta sẽ nghe thấy có hai tiếng báo hiệu từ tổng đài. Đó chính là luồng RTP được thiết lập sau bản tin ACM của mạng SS7 và sẽ chứa tiếng chuông thu được trên đường trung kế (trong giao thức cuộc gọi của RFC). cuộc gọi của chúng ta được thực hiện trên đường dây thuê bao nên sẽ sử dụng báo hiệu in-band (DTMF. Khác so với cuộc gọi được định nghĩa của RFC được trình bày ở trên. Và thứ hai. 1VF. Do đó.

Em xin chân thành cảm ơn! 89 . em đã học hỏi được rất nhiều và đã chắp nối khá tốt các kiến thức được học trên lớp về mạng viễn thông.KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứu về mạng VoIP. Nên sự đóng góp của thầy cô cùng các bạn không chỉ giúp bài luận của em có chất lượng cao hơn mà còn trang bị cho em một kiến thức vững vàng hơn trong nghiên cứu và công tác sau này. khuôn khổ của bài luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn của em chưa nhiều nên không tránh khỏi những sai sót và những nhầm lẫn. Bài luận đã đi sâu tìm hiểu những vấn đề hết sức cơ bản và mở rộng với nhiều góc cách và cách nhìn khác nhau của người xây dựng mạng. Do hạn chế về thời gian. Các giao thức VoIP được đề cập tới trong bài Luận văn tốt nghiệp là hết sức cơ bản nhưng khá đầy đủ và toàn diện. Sau khi hoàn thành nội dung bài luận này. Việc phát triển dựa trên công nghệ VoIP không chỉ mang một tính chất kinh tế. Nó giúp em phát triển phương pháp luận. em nhận thấy được cơ hội và hướng phát triển của nó trong tương lai. xã hội to lớn mà còn là một cơ hội rất lớn để Việt Nam có thể có một sản phầm mang tính chiến lược và hoàn toàn khả thi nếu được đầu tư đúng hướng. về các giao thức cơ bản. cách đặt vấn đè và giải quyết vấn đề.

Cisco Press [ 3 ]Henry Sinnreich. SIP Understanding The Session Initiation Protocol. Johnston.TÀI LIỆU THAM KHẢO [ 1 ]Alan B. Manoj Bhatia. Voice over IP Fundamentals. Network Routing Algorithms Protocols and Architectures [ 5 ]RFC 3261. James Peters. SCTP transport SIP 90 . SIP . Sudipto Mukherjee. Wiley Internet Communications Using SIP Delivering VoIP and Multimedia Services with Session Initiation Protocol [ 4 ]Morgan Kaufmann. Satish Kalidindi. RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. Alan B. Session Initiation Protocol (SIP) Public Switched Telephone Network (PSTN) Call Flows [ 9 ]RFC 3959. The Early Session Disposition Type for SIP [ 10 ]RFC 3960. Artech House [ 2 ]Jonathan Davidson. 2nd Edition. Early Media and Ringing Tone Generation in SIP [ 11 ]RFC 4166.Session Initiation Protocol for Telephone [ 7 ]RFC 3550. Telephony Signalling Transport over Stream Control Transmission Protocol (SCTP) Applicability Statement [ 12 ]RFC 4960.Johnson. [ 8 ]RFC 3666.Session Initiation Protocol [ 6 ]RFC 3372.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful