P. 1
1-Ekonomski Razvoj Skirpta Kompletna

1-Ekonomski Razvoj Skirpta Kompletna

Ratings:
(0)
|Views: 216|Likes:
Published by Tanja Ljoljić

More info:

Published by: Tanja Ljoljić on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2014

pdf

text

original

Ekonomski razvoj Pojam ekonomskog razvoja definisemo kao dugorocni proces odrzivog porasta proizvodnje i dohotka pracen strukturnim

poboljsavanjem pri njihovom stvaranju i raspodjeli ciji je cilj, u dugom roku, uvecavanje mogucnosti zadovoljavanja ukupnih potreba te zajednice(drzave),odnosno neprekidni porast zivotnog standarda, finansijske samostalnosti i politickih sloboda stanovnistva. KONCEPT EKONOMSKOG RASTA podrazumijeva povećanje količine proizvedenih dobara i usluga ili realnog dohotka u ukupnom iznosu ili po stanovniku u određenoj zajednici i vremenskom periodu. EKONOMSKI RAST je kvantitativna promjena ili širenje u ekonomiji jedne zemlje. Za potrebe mjerenja se koriste pokazatelji (GNP, GNPpc,GDP, GDPpc...). -Ekonomski rast se može ostvarivati na dva načina: a) povećanom upotrebom faktora – inputa i b) istom količinom faktora – inputa ali rastućom efikasnošću njihove upotrebe. KONCEPT EKONOMSKOG RAZVOJA obuhvata: ekonomski rast,transformacije u razvoju, promjene značaja inputa i zadovoljavanje ljudskih potreba-pocev od egzistencijalnih potreba najsiromasnijih , pa sve do onih koje se odnose na svestrani ravoj ljudske licnosti i stvaranja opstih pretopstavkih koje podsticu ljudsku kreativnost covjeka. Ovaj koncept obuhvata slijedeće sadržaje: -rast materijalne proizvodnje i usluga, rast realnog DP,realnog ND uz istove,mene strukturne promjene, -kvalitativne i kvantitativne promjene, -promjene izazvane dejstvom naučnog i tehničkog progresa, -promjene iz okruženja, -stvaranje uslova za svestrani razvoj ličnosti, -stvaranje mogućnosti da čovjek učestvuje u donošenju odluka za njegov život. Pri tome se razvoj tretira kao neodvojiva cjelina tri procesa: a) normativnog (realizacija određenih društvenih ciljeva); b) multidimenzionalnog (povezanost svih potreba pojedinca i zajednice i c) koherentnog (usklađivanje konfliktnih ciljeva). KONCEPT ODRŽIVOG - HUMANOG RAZVOJA izrazava nastojanje za uskladjivanje kvalitativnih i kvantitativnih strana razvoja. Ciljevi održivog – humanog razvoja: a) ekonomski: rast, efikasnost, stabilnost, b) socijalni: jednakost, socijalna kohezija, socijalna mobilnost, participacija, kulturni identitet, c) okolinski: zdrava okolina, racionalna upotreba obnovljivih resursa, konzervacija neobnovljivih. Za takav razvoj potrebni su: - politički sistem( koji osigurava efikasnu participaciju građana),- ekonomski sistem(koji može stvarati viškove i tehnički progres),- društveni sistem(koji rješava napetosti iz disharmoničnog razvoja), proizvodni sistem(koji poštuje obavezu čuvanja ekološke osnove za razvoj), tehnološki sistem(koji stimuliše održive modele trgovine i finansija), administrativni sistem (koji je fleksibilan i samokreativan). Indeks humanog razvoja uzima u obzir 4 pokazatelja: 1.očekivani životni vijek,2.stopa pismenosti odraslih,3.prosječne godine školovanja,4.društveni proizvod po stanovniku. FAKTORI EKONOMSKOG RAZVOJA U grupu faktora od kojih neposredno zavisi privredni rast navode se sljedeci: - rast obima, kvaliteta i efikasnosti koriscenja znanja; -rast obima, kvaliteta i efikasnosti koriscenja sredstava za proizvodnju; -prirodna sredina; -porast brojnosti radnoaktivnog stanovnistva; -produzavanje radnog vremena; -povecanja intezivnosti rada. U grupu posrednih faktora : privdni sistem, ili u uzem smislu svojinski odnosi; - politicki sistem ili u uzem smislu politcki rezim i uloga drzave ili u uzem smislu validna ekonomska politika. SOPLJNI I UNUTRASNJI FAKTORI -Spoljni: 1) iz prirodnog okruzenja (velicina zemlje, prirodna bogastva,klima...), 2) iz drustvenog okruzenja ( politicki sistem zemlje, kadrovski i materijalni potencijal naucno istrazivacnog sistema ...), 3) iz medjunarodnog ekonomskog okruzenja (promjene u medjunarodnoj podjeli rada,izazvane promjenama u ekonom.razvijenosti pojedinih zemlja...), 4)iz medjunarodnog drustvenog okruzenja. -Unutrasnji: 1) proizvodna struktura, 2) nivo proizvodne tehnike, 3) rasplozivost strucnim kadrovima, 4)razvijenost i efikasnost sistema upravljanja. EKONOMSKI I NEEKONOMSKI FAKTORI -Neekonomski : politicki sistem, medjunarodno ekonomsko i politicko okruzenje, polozaj covjeka u drustvu, drustveni polozaj nauke i materijalnih uslova za njen razvitak, istorijsko nasljedje i tradicije u pojedinim oblastima drustvenog zivota, odmbranbeni sistemi. LISTA RAZVOJIH FAKTORA- stanovnistvo , prirodni i energetski resursi, kapital-kapitalna dobra, tehnoloske promjene. STANOVNISTVO (LJUDSKI-HUMANI KAPITAL)

nego prvenstvenom njegovim kvalitativnim karakteristikama. odnosno nivo akumulacije zavisi od dva faktora: dostignutog nivoa razvijenosti odredjene zajednice i proporcije pri raspodijeli novostvorene vrijednostinacionalnog dohotka na fond akumulacije i fond potrosnje. Akumulacija-predstavlja dio novostvorene vrijednosti nacionalnog dohotka kojim se obezbjedjuje stalno prosirivanje materijalne osnove proizvodnje. tehnoloske promjene. resursi iz utrobe zemlje i resursi biosfere). Obim. prema porijeklu iz prirodnog prostora (kosmicki resursi. sa stanovista poznavanja-spremnosti za eksploataciju.Uobicajno se pod radnosposobnim stanovnistvom tretira uzrast od 15do 65 godina (zene do 59). omogucuje ucestvovanje u proizvodnji. zdrastveno stanje stanovnistva. Osnovni faktori-determinante investicija su: kamatna stopa.. Demografske i ekonomske investicije .tzv. Za ekonmski razvoj u tom smislu od posebnog znacaja su osnovni proizvodni fondovi (fixni fondovi) .mobilizacija prirodnih resursa za razvoj. odnosno znanja i radnog iskustva u funkciji uspjesnog ekonomskog razvoja.masine. svi koji obavljaju odredjnu aktivnost ali nemaju zasnovan radni odnos. materijalna i nematerij). prema strukturu bruto akumulacionog fonda ( brutno i neto akumulacija). stiumulisanje aktivnosti na sektor supstitucije neregenerativnih prirodnih resursa i obezbjedjivanje normalnih naknada ali i uvecanje reproduktivnog dijela prirodnih resursa i prirodne sredine. -gradjevinskih objekata. zgrade.). -Ekonomski aktivno stanovnistvo –radnu snagu cine : svi zaposleni. Obrazovni nivo stanovnistva. nezaposleni. Investicija podrazumjeva nabavku :-masina. Pretvaranje novcane akumulacije u realnu akumulaciju (faktore procesa proizvodnje) u cilju nastavka proizvodnje je proces investiranja. obrazovni nivo stanovnistva.Analizi stanovnista moguce je pristupiti iz tri najznacajnija aspekta:ljudski potencijal. normalno. radni kontigent (radno sposobni status) u odnosu na onaj dio ukupnog stanovnistva koji to nije u stanju (djeca. resursi kratkog roka.Zdravlje ljudi je uvijek bilo i uvijek ce biti faktor koji se odlikuje izuzetnim i mnogostrukim uticajem na ekonomski razvoj. vodeni resursi. Zdrastveno stanje stanovnistva-zdravlje ljudi se sve vise tretira kao faktor sa dugorocnim dejstvom na privredni razvoj.odakle potice(vlastita i tudja). Djelovanje prirodnih resursa na strukturu i efikasnost razvoja ide u dva pravaca: neposredno (u smislu formiranja teritorijalne strukture proizvodnje privrede) i indirektno (preko troskova eksploatacije i reprodukcije prirodnih resursa). sa stanovnistva pripremljenosti za upotrebu ( tekuci. -Ekonomski neaktivno stanovnistvo cine: lica koja imaju vlastite prihode. u zavisnosti od toga kakav je odnos izmedju broja stanovnika u uzrastu koji. .zaliha robe i materijala. Neto investivcija predstavlja dio bruto investicija nakon odbitka amortizacije i stvaranja predusova za slozenu (prosirenu) reprodukciju. bolesni i dr). Ucesce akumulacije u novostvorenoj vrijednosti-nacionalnom dohotku izrazava se stopom akumulacije koja se izracunava kao odnos akumulacije i nacionalnog dohotka. tj. fiksni fondovi neproizvodnog karaktera i fondovi koji ulaze u javna dobra. Ukupan broj stanovnika: prirodni prirastaj –porast koji predstavlja razliku izmedju broja rodjenih (nataliteta) i borja umrlih (mortaliteta) stanovnika u odredjenom periodu. perspektivni ili potencijalni resursi). da li sluzi prozivodnji ili ne (proizvodna i neproizvodna). izvori akumulacije se obezbjedjuju na dva nacina: osnovni izvori (rezultati procesa proizvodnje) i dopunski izvori – negativni(amortizacija) i pozitivni ( racionalnost). energo. istorija nasljedja. mehanicki porast-prirastaj koji predstavlja razliku izmedju broja iseljenih (emigranti ) i useljenih ( imigraniti ) stanovnika u odredjenom periodu u odnosu iz zemlje. racionalana alokacija i koristenje prirodnih resursa. odnosno tok prosirene drustvene reprodukcije. KAPITAL-KAPITALNA DOBRA Kapitalom oznacavamo fizicki kapital koji predstavlja kolicinu novca koja je ulozena u neki oblik imovine-kapitalna dobra (opreme. Ljudski potencijal-uloga i znacaj ljudskog potencijala moze se prikazati u tri relevantna aspekta: ukupan broj stanovnika. Starosna struktura stanovnistva utice na ekonmski razvoj . etnicki sastav. zaliha robe i materijala. odnosno kvantitetom. ocekivani profit. PRIRODNI I ENERGETSKI RESURSI – pri podjeli resursa susrerecemo ove klasifikacije : prema vrsti resursa(zemljisni.. Akumulacije se najcesce razvrstava u sljedecem smislu: prema djelatnosti ( privredna i neprivredna). Bruto investicije obuhvataju ulaganja namjenjena obavljanju jednostave(proste) i slozene(prosirena) reprodukcije. Sredstva. Osnovni zadaci pri upravljanju prirodnim resursima su:maxim. izdrzavana lica. starci. a preko toga i na sve druge funkcije drustva. alata i opreme. mineralni.prema oblicima u kojima se javlja(novcanai realna.potrebno je ukazati na cinjenice da se znacaj ljudskog faktora ne mjeri i ne izrazava njegovom brojnoscu .infrastrukture) i investicije s ciljem da se tom imovinom proizvode dobra i usluge. Podjela ukupnog stanovnistva iz pozicije ekonomske aktivnosti : ekonomsko aktivno stanovnistvo-radna snaga i ekonomski neaktivno stanovnistvo.Taj kvalitet izrazava se u najvecoj mjeri stepenom obrazovanja i kvalifikovanosti.

odnosno inovacija predstavlja novo rjesenje. na kratk rok malo sta podlijeze supstituciji. Stalno rastuci broj stanovnika u nekim dijelovima svijeta utice na limitiranost zivotnog prostora i sve jace namece problem proizvodnje hrane. a svako uvecanje mobilnosti dovodi do njihovog brzeg ukljucivanja u proizvodni proces.tj. odnosno tu odlucujucu ulogu preuzima tehnicko-tehnoloski progres. besplatnih dobara u dobra za koja se sve vise mora ulagati. Ako izuzmemo fizicki poptuno imobilne faktore. -Investiciona ulaganja : s obzirom na podrucja ulaganja ( privredne i ne privredne). Sama po sebi. naucno istrazivanje ili naucno djelo. nastanak inovacije. . Naucna i tehnicka dostignuca djeluju na stepen limitiranosti faktora u dva suprotan smejra: pronalaskom ( npr.tako da navedeni momenti postaju odlucujuca pitanja ekonomskog razvoja. stepen integrisanosti proizvodnje. Ekonomske predstavljaju iznos investicije iznad nivoa demografskih koje obezbjedjuju ekonomski razvoj. problem njihove supstitucije ima veoma dalekosezan uticaj na ekonomski pa i cjeloukupan drustveni razvoj.. s ozbirom na izvore sredstava ( investicija iz domacih sredstava i investicija iz inostranstva). rast ukupnog dohotka i dohotka po stanovniku.. Tehnicki progres povecava limitiranost cistog vazduha i vode pretvarajuci ih od slobodnih. SUPSTITUCIJA.endogene teorije ekon. LIMITIRANOST..Jasno se ispoljavaju bitne razlike izmedju uspjesnih i manje uspjesnih privreda u cjelini i ekonomskih aktera u pojedinim oblastima privredjivanja. invencija jos ne znaci nemiovnost automatskog ispoljavanja sljedece faze tehnoloske promjene. porast stanovnistva i politika koristenja razvojnih faktora.. moderni metodi upravljanja. DIFUZIJA je faza tehnoloskog unaprdjenja koju karaterise proces najsire primjene inovacije.. Stepen drustvene mobilnosti pojedinih faktora opredjeljuju vrlo brojni elementi ekonomske i neekonomske prirode. najvise zahvaljujuci naucnom i tehnickom progresu.Demograske investicije predstavlaju iznos koji se investira kako bi se.na limitiranost najveci uticaj imaju: naucna dostignuca. naucno –istrazivacki rad. druga (kratkorocne teorije eko. u elektronici ili u hemojskoj industriji porasla je limitiranost nekih prirodnih materija). limitiranost pojedinih faktora podlijeze stalnim promjenama i vrlo je dinamicna.plasticnih masa otpala je limitiranost prirodnih vlakana u textilnoj industriji). dohodak postanovniku odrzavao na dostignutom nivou. Politikom koristenja proizvodnih faktora moze se ublaziti stepen limitiranosti pojedinih faktora. INOVACIJA je faza tehnoloske promjene koja podrazumjeva proces realizacije neke nove ideje. Ovi troskovi su vrlo razliciti. tj. TEORIJE EKONOMSKOG RAZVOJA Nalazimo mnogobrojne i razlite podjele teorija ekonomskog razvoja. odnosno unapredjenje prolazi kroz tri karakteristicne faze: 1) pronalazak (izum. obrazovano-intezivne i istrazivacko-intezivne. treca (tradicionalne teroije ekon. stagnavije i uravnoteznog razvoja ). u zavisnosti od razvoje politike i ukupnog drustvenog sistema kao i od poejedine vrste faktora. opsti nivo limitiranosti svih razvojnih faktora stalno raste bez obzira na pojedinacna odstupanja. spoljnotrgovinski. Aspekt koji u znacajnoj mjeri utice na mobilnost faktora je visina troskova njihovog preseljenja. razvoja i nove ili tzv. dok u sasvim kratkom roku nista sto je znacajnije ne podlijeze supstituciji. inovacija).razvoja).iz aspekta odnosa selo-grad i dr. svim ostalima faktorima moguce povecati njihovu mobilnost do odredjene ganice. zbog porasta stanovnistva.zamjena jednih faktora drugim. Limitiranost razvojih faktora moze se posmatrati kao apsolutna i relativna. Taj pojam se cesto oznacava i sljedecim terminima:pronalazak. INKUBACIONI PERIOD je vrijeme koje je potrebno da se transformise invencija u inovaciju i to je najkriticnija faza u ocjenjivanju tehnoloske promjene. EKSTEZIVNI TIP ekonomskog razvoja predstavlja razvoj pri kojem se njegovi rezultati pretezno ostvaruju kvantitativnim uvecanjem kapitala i broja zaposlenih. drugim pronalascima (npr.aspekt proizvodnje. Cetri podijele investicije: kapitalno-intezivne. jedna od mogucih podjela je ova :prva ( teorija uzleta. posotojeci sistemi privrednog i drustvenog upravljanja. Medju takve elemete mogli bi se ubrojiti: oblici svojine na pojedine faktore i metode drustvenog regulisanja uslova pod kojima se ti faktori mogu koristiti.razvoja).dakle ubrzanom akumulacijom i koriscenjem rezervi radne snage. Na dugi rok sve podlijeze supstituciji. prije svega proizvodnih faktora. IZUM-INVNCIJA je faza tehnoloske promjene koja predstavlja radjanje nove ideje. MOBILNOST –faktora razvoja .Pitanje supstitucije se moze postatrati iz niza razlicitih apsekata kao sto su: aspekt zaposlenosti. INTEZIVNI TIP rezultate izvodi iz porasta produktivnosti. radno-intezivne.razvoja i dugorocne teorije ekon. s obzirom na odlucivanje (individualne i javne investicije). raspolaganje minimalnim uslovima za premjestanje faktora iz jednih u drugre regione. tj. TEHNOLOSKE PROMJENE Svaka tehnoloska promjena. Kod limitiranosti treba istaci tri momenta: limitiranost je opsta karakteristika prakticno svakog proizvodnog faktora. u velikoj mjeri opredjeljuje ukupne razvoje rezultate. odnosno platnobilansni. tehnicki progres. obrazovanje. aspekt regionalnog razvoja. povecanje proizvodnje. 2) prva prakticna primjena (inovacija) i siroka primjena pronalaska ( difuzija).

1) Teorija faza-etapa eko. TEORIJA MEDJUNARODNE ZAVISNOTI. Kao tri najvaznija pravaca ovih teorija navode se : skola stagnacije. Kao osnovne pretpostavke za ostvarivanje ove faze navodi se : a) podizanje nivoa investicija na minimum 10% ucesca u raspodjeli BDP. TRADICIONALNE TEORIJE EKO.. skola dugorocnog rasta sa konjukturnim ciklusima i postepenim uvecavanjem stope ekon. Faza uzleta (take-off) se tretira kao kratka faza u razvoju zajednice tokom koje razvoji proces postaje samoodrziv.savjetnika iz agencija razvijeni zemlja koje pruzaju pomoc i multinacinalnih donatorskih orga. Faze –tranzicionog drustva. skola ekspolozije i kolapsa. To su sljedece faze : 1)faza tradicionalnog drustva. c)uspostavljanje adekvatnog politickog. 3)teorija medjunarodne zavisnosti i 4)neoklasicna teorija slobodnog trzista.neke od njih ukljucuju i faktor tehnoloske promjena.razvoja prikazan je u Teoriji uzleta 2)Teorija strukturnih promjena-usmjerava se na proucavanje procesa kojim nerazvijene privrede transformisu svoje domace privredne strukture sa naglasenom tradicionalne poljoprivredne na moderniju. KRATKOROCNE TEORIJE EKONOMSKOG RAZVOJA -ove teorije analiziraju matematicke odnose izmedju stopa ekon.tzv. DUGOROCNE TEORIJE EKONOMSKOG RAZVOJA – ove teorije koncentrisane su na istrazivanja dinamike dugorocnog ekonomskog razvoja. Faza masovne potrosnje je rezultat izvanredno naraslih proizvodnih mogucnosti pojedinih zajednica stvorenih novim tehnologijama.razvoja. STAGNACIJE I URAVNOTEZENOG RAZVOJA TEORIJA UZLETA –u ovoj teoriji se postavlja teza da sva drustva prolaze kroz pet faza ekon.. U okviru ovog pristupa posotoje tri pravca razmtranja: a) model nekolonijalne zavisnosti. Osnovna namjena investicija su ulaganja u tzv.razvila se kao rezultat rastuceg nezadovoljstva i razocarenja nerazvijenih zemlaja u modele faza i strukturnih promjena. mijenja se struktura radne snage po sektorima. RAZVOJA-U tradicionalne teorije eko. TEORIJA URAVNOTEZENOG ODNOSA –polazi od kritika prethodnih teorija (uzleta i stagnacije) i istice da je razvoj u sustini i na dugi rok uravnotezen proces u kojem ekonomija pojedinih zajednica stalno i postepeno a ne skokovito krece naprijed. 2)teorija strukturnih promjena.da je moguce identifikovati te faze u razvoju i klasificirati pojedine zajednice u skladu sa tim fazama.navodi se nuzno dostizanje ucesca investicija u raspodjeli drustvenog bruto proizvoda kako bise omogucio razvojni proces. 4)faza stabilnosti-zrela ekonomija i 5)faza masovne potrosnje.razvoja svrstavaju se sljedece teorije: 1)teorija faza-etapa eko. snizavaju se tazv transakcioni troskovi i dolazi do integracije nacionalnog trzista. kako u visoko razvijenim tako i u nerazvijenim odnosno zemljama u razvoju. zaposlenosti i koncetracije moci. 3)faza uzleta-take off.a na osnovu toga i politicke moci. TEORIJA STAGNACIJE-bit ovog pristupa je da optimalna upotreba strane akumulacije. 2)stvaranje uslova za ekonomski uzlet-tranziciono drustvo. neadekvatnim politikama cijena i prevelikom drzavnom intervencijom od strane vlada zemlaja u razvoju. NEOKLASICNE TEORIJE SLOBODNOG TRZISTA Centrali argumenti ove teorije je da su rezultati nerazvijenosti prouzrovani neadekvatnom alokacijom ogranicenih resursa.intezivnom primjenom znanja i na njemu zasnovanom tehnickom progresu.urbanizovaniju i raznovrsniju industrijsku proizvodnju i tercijalni sektor. Prva faza (tradicionalnog drustva) je bilo vrijeme prelaska feudalizma u rani kapitalizam i pocetni period kapitalizma. c) teza dualnog razvoja.TEORIJA UZLETA. b)forimiranje jednog ili vise propulzivnih(vukucih) sektora koji cijelu ekonomiju mogu da pokrecu.rasta i proizvodnih inputa-posebno rada i kapitala. dolazi do depopulacije ruralnih podrucja. -Model nekolonijalne zavisnosti karakterise postojanje i produbljivanje razlika u razvoju pojedinih zajednica kao posljedicu dominacije svetskog kapitalistickog sistema u odnosima razvijenih i nerazvijenih.Ova faza dovodi do radiklane izmjene strukture stvaranja novih proizvoda. -Model pogresne paradigme objasnjava nerazvijenost pogresnim i nepravilnim savjetima od strane nekompetentnih medjunarodnih experata. U fazi stabilnosti ili zrelosti dolazi do postepene promjene propulzivnih sektora u korist onih koji proizvode finalne proizvode visih faza obrade i u njima sadrzane vise dodatne vrijednosti.Uz taj proces restruktiranja dolazi i do niza drugih znacajnih drustvenih promjena: intenzivira se proces urbanizacije..Oni smatraju da .bogatih i siromasnih nacija i dijela bogastava i oaza bogastva u sirokom prostoru siromastva u zemljama u razvoju. U tom periodu vrsi se preraspodjela bogastva. b) model pogresne paradigme. institucionalnog i drustvenog okvira pogodnosg za sprovodnjenje promjena.mogucnost transfera tehnoloske inovacije i adekvatnih menadzerskih metoda i iskustava iz najrazvijenijih zemalja moze biti velika prednost manje razvijenih zemalja. -Teza o dualnom razvoju svijeta razmatra dualno drustvo. prvobitna akumulacija kapitala.razvoja. socijalnu infrastrukturu cime se olaksavaju mogucnosti komunikacija imedju trzisnih partnera.razvoja. stvaraju se centri finansijske.

c) teza dualnog razvoja.preveliko mjesanje u ekonosmke aktivnosti usporava tempo razvoja. Dijelovi i faktori razvojnog procesa treba da cine kompaktnu. -Kramerova teorija „O“-prstena—americki ekonomista M. pri cemu svi ovi procesi i faktori moraju biti visoko sinhronizirani i podjednako kvalitetni jer u slucaju da je samo jedan od njih manje kvalitetan ili svoju funkciju ne obavlja optimalno. koje se cesto veze uz intervenciju Svjetske banke.neraskidivu cjelinu. -Pristup slobodnog trzista-trzista su sama po sebi efikasna.. -Romerov model-americki ekonomista P.takodjer zagovara funkciju slobodnog trzista.Treci pristup. Kramera slikovito izrazava razvojni proces kao cjelinu ogromnog broja ekonomskih procesa tokom cijeg obavljanja se mora obezbijediti njihova poptupna i cvrsta povezanost. -Teorija javnog izbora tvrdi da drzava ne moze da uradi nista kako treba. Ovaj pristup prepoznaje postojanje mnogih nepravilnosti na trzistima faktora i trzisnih proizvoda zemalja u razvoju i smatra da makroekonomska politika ima kljucnu ulogu u omogucavanju funkcionisanja trzista preko neselektivnih trzisno neskodljivih intervencija. trzista radne snage odgovaraju na adekvatan nacin na sve promjene u investicionoj aktivnosti. Konkurencija je efikasna. TEORIJA neoklasicara ima tri verzije: a) pristup slobodnog trzista . NOVE ILI TZV. kao i komplementarnost svih faktora koji u tome ucestvuju . investicijske programe velikih razmjera. Za razliku od teoreticara zavisnosti. NEOKLASICNA TEORIJA SLOBODNOG TRZISTA Centralni argument ove teorije je da su rezultati nerazvijenosti prouzrokovani neadekvatnom alokacijom ogranicenih resursa. Prve dvije verzije smatraju da trziste treba da bud u potpunosti slobodno i da je svaka intervencija drzave nuzno zlo. MODEL POGRESNE PARADIGME objasnjava nerazvijenost pogresnim i nepravilnim savjetima od strane nekompetetnih medjunarodnih eksperata. Cijena proizvoda i faktora proizvodnje pokazuju tacne vrijednosti roba i usluga. velikog poticaja (big push)-ovaj pristup podvlaci znacaj inicijalne. nacionalizaciju strateskih djelatnosti i dr. predstavnici ovog teorijskog parava smatraju da zemlje u razvoju imaju velikih problema sa ubrzanjem vlastitog razvoja ne zbog neadekvatnih aktivnosti razvijenih zemalja. neefikasnosti i nedostatka ekonomske motivacije u zemljama u razvoju. inforamcije su savrsene i besplatne. Ekonomska uloga drzave u ovom konceptu podrazumjeva : obuku radne snage. humani kapital i tehnologiju. neadekvatnim politikama cijena i prevelikom drzavnom intervencijom od strane vlade zemalja u ekonomskom razvoju. poticajne razvoje faze u kojoj narocito je naglasen znacaj investicije usmjerenih prvenstveno prema industriji i infrastrukturi. b) pristup javnog izbora.. U okviru ovog pristupa postoje tri modela: a) model nekolonijalne zavisnosti. Njabolja je ona drzava koja se najmanje mijesa u ekonomsku aktivnost.Oni smatraju da preveliko mijesanje u ekonomske aktivnosti usporava tempo razvoja. drzavne korupcije. neskodljivo trziste. kao i da svaki dio tog procesa bude realizovan na nivou najviseg moguceg kvaliteta kako bi se ostvarila maksimalna vrijednost konacnog rezultata. MODEL NEKOLONIJALNE ZAVISNOSTI karakterise posotjanje i produbljivanje razlika u razvoju pojedinih zajednica kao posljedicu dominacije svjetskog kapitalistickog sistema u odnosima razvijenih i nerazvijenih. sada i u buducnosti. velikog potencijala (big push) i Kramerova teorija „O“-prstena. POGLAVLJE IV CILJEVI-STRATEGIJE-POKAZATELJI EKONOMSKOG RAZVOJA 1 CILJEVI EKONOMSKOG RAZVOJA . savjetika iz agencije razvijenih zemalja koje pruzaju pomoc i multinacionalnih donatorskih organizacija. c) pristup neskodljivog trzista. radnu snagu. mobilizaciju znacajnih finansijskih sredstava. Zbog neefikasnog djelovanja trzisnog mehanizma u ovoj fazi podvlaci se nezaobilazna uloga javne .ali prepoznaje i nesavrsensti trzista zemalja u razvoju pa je stoga neophodna drzavna intervencija radi otklanjenja tih nedostataka. odnosno drzavne politike. bogatih i siromasnih nacija i dijela bogastva i oaza bogastva u sirokom prostoru siromastva u zemljama razvoja. neimovno dolazi do slabljenja ukupnog razvojnog rezultata. TEZA O DUALNOM RAZVOJU svijeta razmatra kao dualno drustvo. sektor proizvodnje trajnih potrosnih dobara i sektor krajnjih dobara. trziste proizvoda omogucije najbolje signale za investicije u nove poslove. ENDOGENE TEORIJE EKONOMSKOG RAZVOJA -Nastaju 80-tih godina proslog stoljeca i razvija se u tri verzije: Romerov model. Ovaj model analizi prilazi iz pozicije razlikovanja tri sektora svake ekonomije: istrazivacki sektor. -Pristup neskodljivog trzista je uglavnom povezan sa dokumentima i preporukama Svjetske banke. b)model pogresne paradigme. tehnologija je slobodno dostupna i njena upotreba je besplatna. teorija tzv. Romer razvio je modl prema kojem razvoj nastaje unutrasnjim podsticajima u kojem analizira cetri bitna faktora takvog razvoja: kapital. -Teorija tzv. vec zbog prevelikog mijesanja drzave.

2 EKONOMSKI RAST Ekonomski rast. Socijalni i psiholoski aspekat imaju svoj znacaj i skoje karakteristike. . te smanjeivanje straha. ekonomske i politicke prirode. 3 RAST ZAPOSLENOSTI Rast zaposlenosti. raspodjeli i potrosnji.Ekonmski rast javlja se kao imperativ. uravnotezen i stabilan ekonomski rast. povecanje platezno sposobne potraznje. i dobijaju na znacaju i ulozi u tom procesu . c) stabilan nivo cijena-odsustvo inflacije. ASPEKT STRUKTURALNIH PROMJENA –su dogadjaji u svim dijelovima ekonomske cjeline tokom procesa ekonomskog rasta ali su medju njima najvaznije one koje se dogadjaju u proizvodnji. -iz aspekta promjena u raspodjeli ukupnog proizvoda na pojedine dijelove stanovnistva -iz aspekta promjena u raspodjeli novostvorene vrijednosti na dohotke rada i dohotke od svojine. -povecavanje standarda zivota i samopostovanja pojedinaca.razvoja i primjena modernih tehnologija i niza drugih drustvenih vrijednosti.odnosno rad obezbjedjuje covjeku status i socijalnu integraciju.odnosno pretpostavka rasta ekonomskog blagostanja. u ovisnosti od inteziteta . 5)ravnomjerna raspodjela i 6) porast zivotnog standarda. pracen strukturnim promjenama u proizvodnji . 7)osiguranje odrzivosti prirodne sredine i 8) razvijanje globalnog partnerstva za razvoj. 6) borba protiv HIV-a/AIDS-a.mogucnosti zadovoljavanja i hijerahije potreba stanovnistva. Ujedinje nacije usvojile su osam razvojnih ciljeva: 1) eliminisanje visoke stope siromastva i gladi. Jos uvijek nema nijednog drustva u kojem su cak i neke od osnovnih potreba svih gradjana u potpunosti zadovoljene. 4) ekonomska otvorenost. ASPEKT STABILNOSTI EKONOMSKOG RASTA podrazumjeva : a) odsustvo jace izrazenih ciklusa ekonomske aktivnosti (konjukturnih procesa). Ekonomski aspekt obiljezavaju dva momenta: zaposlenost kao faktor razvoja i zaposlenosti kao faktor raspodjele i potrosnje. Nezaposlenost ima izrazene negativne psiholosko-socijalne efekte.Pojam ekonomskog razvoja predstavlja jednu od najkompleksnijih drustvenih kategorija jer podrazumjeva mnogobrojne ciljeve drustvene. tj. odnosno snaznije povezivanje sa medjunarodnom privredom.a potom u raspodjeli dovode i do promejna u strukturi potrosnje. 4) reduciranje stope umiranja djece. 2) rast zaposlenosti. obrazovanje za sve rastuci zivotni standard i dr. odnosno smanjivanje nezaposlenosti predstavlja jedan od kljucnih razvojnih ciljeva.zaposlenost.rast proizvodnje materijalnih dobara i usluga je preduslov za povecanje zivotnog standarda ljudi.omogucuje potrosnju i zadovoljaca covjekove potrebe. raspodjeli i potrosnji. 5) poboljsanje zdravlja zena u reproduktivnoj dobi. dok druge postepeno gube. b)socijalnog) i c) psiholoskog.Ubrzani privredni rast pracen tim promjenama dovodi do porasta dohodaka stanovnistva i to kako onih od rada. Strukturne promjene u procesu proizvodnje izrazavaju se pojavom novih djelatnosti pri cemu se neke od njih razvijaju brze od drugih. d) povoljna situacija u ekonomskim odnosima sa inostranstvom (odsustvo platno-bilansnog deficita i velikih inostranih zaduzenja ).kao i proporcionalnosti uzmedju pojedinih makoekonomskih agregata.dovodi do promjena u strukturi potrosnje. zdrastvene zastite i dr. Visa stopa ekonomskog rasta obezbjedjuje povoljniju situaciju i za rjesavanje nekoh drugoh znacajnih ekonomskih problema kao sto su:smanjivanje nezaposlenosti.stanova. eliminisanje siromastva. a u drugom postaje izvor prihoda.tj. zaposlenost koja omogucuje potpunije ekonomsko angazovanje radno sposobnog stanovnistva stvara uslove za drustvenu stabilnost i socijalni mir. Strukturne promjene u raspodjeli mogu se posmatrati na slijedece nacine: -iz aspekta promjena u raspodjeli ukupnog proizvoda na fond investicija i potrosnje.tako i od svojine sto. O zaposlenosti se moze govoriti iz pozicije tri razlicita ali medjusobno povezana aspekta: a)ekonomskog.rast zivotnog standarda i lakse rjesavanje broja socijalnih konflikata u drustvu. S individualnog stanovnistva.Visoka stopa zaposlenosti u trzisnim uslovima privredjivnja znaci potpuno koristenje raspolozivih kapaciteta. tj. 3) rast efikasnosti. Aspekt uravnoteznosti procesa ekonomskog rasta takode podrazumjeva ulogu i znacaj optimalnog odvijanja kontinuiranog procesa ekonomskog rasta na cjeloukupnoj teritoriji pojedinih zajednica.poput hrane. b) odrazavanje sto nize stope nezaposlenosti. Najvazniji ekonomski ciljevi ekonomskog razvoja: 1) brz. U prvom slucaju zaposlenost se javlja kao stvaralac dobara. izvoznih kapaciteta. ASPEKAT URAVNOTEZENOG RASTA podrazumjeva ne samo srazmjer u dinamici razvoja ekonomije kao cjline. 4 RAST EFIKASNOSTI – predstavlja jedan od najznacajnijih ciljeva ekonomskog razvoj jer izrazava odnos izmedju vrijednosti dobijenog rezultata i vrijednosti utrosenih ljudskih i materijalnih resursa. Mogu se navesti sljedci ciljevi : ekonomska i drustvena jednakost. 2) univerzalnost osnovnog obrazovanja.kao prioritetan cilj. nego i srazmjer u razvoju izmedju pojedinih djelatnosti i grana. u ovisnosti od brzine privrednog rasta. Strukturne promjene u proizvodnji. i sirenje njihove raspodjele. 3) promovisanje ravnopravnosti polova i boljeg polozaja zena. Identifikuju se tri razvojna cilja: -veca porizvodnja dobara za zivot. podrazumjeva ostvarivanje maximalnih razvojnih rezultata sa minimalnim troskovima. malarije i druge bolesti. -prosirenje ekonomskog i drustvenog izbora.S opsteg stanovnistva.

Bez obzira na razlicite pristupe i . Razlika izmedju stope porasta zaposljavanja i kapitala u odnosu na stopu rasta je tzv.odnosno kvaliteta zivota cjeloukupnog stanovnistva. ekonomsko i politicko okruzenje i povezanosti kojima odredjena zajednica pripada. tj. Determiniteti ekonomske otvorenosti: velicina zemlje. uz uslov stabilnosti cijena i dohotka. Ekonomski razvoj iz pozicije ovog kriterija bice uspjesan ukoliko svi faktori razvoja usmjeravaju i podsticu ucesnike procesa razvoja da povecanjem pojedinacne efikasnosti i maksimiranjem individulanih ciljeva dopinose istovremeno i ukupnoj zajednickoj efikasnosti. -Staticka efikasnost izracunava produktivnost rada. Argumenti u korist nejednakosti--1)nejednakost je opravdana u slucaju ako su svi ucesnici u raspodjeli imali podjednako polazne uslove koji su neki koristili u vecnoj a neki u manjoj mjeri. -Dinamicka efikasnost je poseban izraz za intezivni tip ekonomskog rasta za razliku od ekstenzivnog koji je iskljucivo rezultat novih ulaganja i porasta zaposlenosti. trzista. b)alokativna efikasnost i c)distributivna efikasnost. Dinamicka efikasnost se mjeri stepenom u kojem ukupni proizvod raste brze nego ulaganje u kapital i novo zaposljavanje.. poprave ili promjene u teznji da time obezbojedi svoj ekonomski i socijalni status . -Proizvoda efikasnost se definise kao kriterij da se uz najnize troskove proizvode odredjeni obim i kvalitet proizvoda. najrazvijenijih drustava odnosi u raspodjeli su neprekidni izvor nezadovoljstva. kadrovskog potencijala i naucno-tehnickim centrima.Kriterij i velicina ucesca pojedinih subjekata u procesu raspodjele imaju bitnu i odredjujucu ulogu u njihovoj ekonomskoj i ukupnoj drustvenoj poziciji. 2) preko tzv. potrosaci svoj raspolozivi dohodak ne trose ni na koji drugi nacin nego sto upravo cine.koncentraciji kapitala i drugih proizvodnih faktora u rukama malobrojnih elita.nalaze u priblizno slicnim uslovima.efikasnosti u teoriji razvoja navode se:a)proizvodna efikasnost. b)Makro i mirko efikasnost u zavisnosti da li se radi o upotrebi resursa na nivou cijele zajednice ili unutar subjekta. 3)nejednakost je prihvatljiva kada poizlazi iz zasluga. odabrani stepen specijalizacije posebno u industrijskoj proizvodnji .vrlo razgranati naucno-istrazivacki centri koji privlace kadrove iz cijelog svijeta. 4)nejednakost se moze tolerisati ako je u funkciji rezultata koji ce koristiti svima.Izrazava se promjenama tog odnosa u odredjenim vremenskim periodima. Nejednakosti u podrucju raspodjele imaju svoj osnov u razlicitim svojinskim pozicijama nad sredstvima za proizvodnju. dostignuti nivo razvijenosti ..Tri oblika ekon. kapitala i ukupnu produktivnost. -Distributivna efikasnost odredjuje se kao nastojanje da. Prilikom utvrdjivanja stepena nejednakosti u raspodjeli obicno se polazi od tzv. 6 RAVNOMJERNA RASPODJELA Jedan od bitnih kvalitativnih ciljeva ekon. usvojeni osnovnu metod ekonomskog razvoja.mjerenje ekonomskog rezultata u odnosu na kolicinu upotrevljivih resursa. personalne distribucije dohotka. 3) Stvara se veci broj ekonomskih saveza izmedju pojedinih zemlja. -Makro efikasnost oznacava takvu upotrebu i alokaciju faktora proizvodnje i proizvodnih dobara izmedju proizvodjaca i potrosaca. -Mikro efikasnost se jasno izrazava medjusobnom uporedjivanjem pojedinacnih subjekata koji se sa stanovnistva rasplozivnosti ljudskih i materijalnih faktora i polozajem na trzistu. 2)nejednakost je prihvatljiva ako je izraz licnog izbora pojedinca u pogledu prihvatanja odredjenih uslova ostvarivanja dohotka. 5 EKONOMSKA OTVORENOST Tri savremene tendencije u ravoju bitno uticu na situiranje pojedinih zajednica u medjunarodnim eko. -Alokativna efikasnost se definise kao zahtjev da se resursima kojima se raspolaze alociraju na proizvodnju onih dobara koje je moguce trzisno valorizovati. sve vise narastaju razni oblici medjunarodne kooperacije i integracije.odnosima: 1) Tehnicko-tehnoloski progres ima snazan efekat na sve razvojne aspekte ali najjace su izrazena nagla uvecanja u dimeznijama kapitala. Ekonomska efikasnost se moze razlikovati na dva razlicita nacina : a)Staticku i dinamicku u zavisnosti da li se posmatra u odredjenom trenutku ili odredjenom vremenskom periodu.razvoja je ravnomjerna raspodjela nacionalnog dohotka. 2) Na bazi sve obimije proizvodnje narastaju izvanredno veliki centri moci u svijetu : veliki proizvodni sistemi.. a sama mjera tih nejednakosti u raspodjeli utvrdjuje se na nekoliko nacina: 1) ucescem donjih (siromasnih) dohodovnih grupa u odnosu na gornje (bogatije) grupe. ukupna faktorska produktivnost. bogastvo u prirodnim resursima i radnoj snazi. U savremenim uslovima.uzrok neprekidnih konfrontacija.tj. 7 PORAST ZIVOTNOG STANDARDA Smatra se da ravoj koji obezbjedjuje ubrzani porast proizvodnje automatski i ravnomjerno dovodi do porasta zivotnog i ukupnog drustvenog standarda.politicki i socijalnih konflikta u kojem do najveceg moguceg izraza dolaze interesi pojedinaca i drustvenih grupa u nastojanju da svoju poziciju u tim odonosima zadrze.Lorenzove krive koja pokazuje odnos izmedju procenta stanovnika i procenta dohotka koja prisvaja odredjena grupa stanovnistva-sto je kriva dublja to je veca nejednakost. mocni bankarski koncerni. sigurnost i perspektivu.odnosno kupaca i prodavaca dobara usluga i faktora procesa razvoja koja svakom ucesniku omogucava postizanje maximalnog cilja.

propustanje sanse za ubrzavanje razvoja. Male ekonomije se ne ogu osloniti na ekonomiju obima ako racunaju samo sa domacim trzistima ali je to moguce postici koristeci istovremeno i domace i svjetsko trziste kao prakticno neogranicen izvor potraznje.materijalna zainteresovanost. 2)maximalna ekonomska efikasnost-jednakost u raspodjeli.klasicni odnosvlasnika kapitala i vlasnika radne snage u velikoj mjeri korigira u pozitivnom smislu. Mogu se identifikovati ciljevi razvoja koji su medjusobno konflikti ali i oni koji su medjusnobno komplementarni.Odnos ovih dviju vrsta potrosnja moze biti razlicita u uslovima pojedinih konrektnih zajednica.mogucnosti definisanja kategorija zivotnog standarda tri komponente se moraju uzeti u obzir: materijalni. 6)insistiranje na jakoj drzavnoj intervenciji posebno na liniji jacanja sektora industrije.Ove potrebe se zadovoljavaju individulanom i zajednickom potrosnjom. 5)strategija redistribucije dohodaka i smanjena siromastva . 4)naglasenim invenstiranjem u nove tehnologije i podizanje produktivnosti rada. 3)drustvena solidarnost. STRATEGIJA INDUSTRIJALIZACIJE naglasak je stavljen ne samo na brzi razvoj preradjivacke industrije nego i na podizanje ukupne stope rasta nacionalne privrede ciji je osnov industrijska proizvodanja i to sa duzim razvojnim efektima.ali se.odnosno vlasnistva nad sredstavima za proizvodnju. mora voditi racuna da se u savremenim uslovima. 4) strategija poljoprivrednog razvoja ili strategija zelene revolucije. STRATEGIJA POLJOPRIVREDNOG RAZVOJA ILI STRATEGIJA „ZELENE REVOLUCIJE „ Jasan naglasak ove strategije stavljen je na jacanje poljoprivrede. 6)strategija socijalistickog razvoja. odnosno proizvodnje hrane . Ovde se posebno akcentira uloga vanjske trgovine i direktnih stranih ulaganja kao pokretac razvoja posebno za male ekonomije. Posebno pitanje kod utvrdjivanja ciljeva ekonomskog razvoja je ono vezano za postojanje odredjenih ciljeva koji se moraju ostvariti bez obzira na njihovu cijenu. STRATEGIJA OTVORENE PRIVREDE ILI IZVOZNO ORIJENTISANA STRATEGIJA pociva na dominantnoj ulozi privatnog sektora i trzisnog mehanizma u razvojnom procesu.ne samo u finansijskom smislu nego i transferima znanja i tehnologije. 2)naglasenom proizvodnjom kapitalnih dobara uz jaku podrsku drzave. 4)izbor prioriteta-pravo na razvoj svih dijelova drustava i privrede.metoda upravljanja. Strategija otvorene privrede podrazumjeva ne samo izvozno-uvoznu otvorenost.. posebno razvijenih sredina. U otvorenoj privredi se kao vodeci sektor utvrdjuje izvozna privreda.Strana sredstva mogu odigrati znacaju ulogu u razvoju. 3)orijetacijom industrijskog sektora ka izvozu davanjem odredjenih subvencija.bezbjednost. 8 STRATEGIJE EKONOMSKOG RAZVOJA Pokusavaju da daju odgovor kljucna pitanja: kako ostvariti definisane ciljeve ekonomskog razvoja? Razvojne strategije ima ih 6 : 1)monetaristicka strategija. Konfliktni ciljevi: 1)dinamicna stopa rada-ocuvanje ekoloske ravnoteze. Drustveni uslovi su odredjeni karakterom proizvodnog odnosa. Radni uslovi uticu na zivotni standard iz dva aspekta: 1) s gledista mogucnosti zaposljavanja i 2)s gledista rada. Komplemetarni ciljevi-politicka svijest.. Ako zemlja vodi stalnu politiku zastite moze se nanijeti trajna steta domacoj priizvodnji. Glavni ciljevi strategije su : 1) stabilizacija trzisnih tokova i uspostavljanje efikasnog trzisnog mehanizma. Materijalni uslovi izrazavaju se u mogucnostima i stepenu zadovoljavanja potreba za odredjenom kolicinom i vrstama matrijalnih dobara i usluga.tj. 2)strategija otvorene privrede ili izvozno orijentisana strategija..rada i kapitala.cilja kao sto je porast zivotnog standarda bez porasta meterijalne porizvodnje i porasta produktivnosti rasta. 3)dostizanje sto viseg nivoa akumulacije-stednje u funkciji podizanja obima proizvodnje . 5)primate cjeline nad dijelovima-teznja ka vecoj samostalnosti dijelova. 5)jacanje manjeg broja regionalnih centara razvoja u glavnim nasljenim gradovima. U tu grupu spadaju ciljevi povezani sa bezbjednoscudrzave.vec i otvorenost. 4)sto efikasnije koristenje kapitala da bi se na osnovu dostignute akumulacije-stednje obezbijedila najveca moguca stopa rasta proizvodnje.Strategija industrijalizacije ostvaruje se primjenom sljedecih koncepata : 1)naglasavanjem znacaja proizvodnje trajnih potrosnih dobara za domace trziste i ja jakom carinskom zastitom domace proizvodnje.odnosno protekcionizam u uvozno-izvoznim tokovima i u odnosu na strani kapital.prvenstveno zitarica kako bi se stanovnistvu osigurala orehrambena sigurnost.odnosno slobodno kretanje faktora proizvodnje. 3)strategija industrijalizacije. MONETARISTICKA STRATEGIJA se bazira na jacanju trzisnih signala kao bitnog elementa koji doprinosi poboljsanju efikasnosti u alokaciji raspolozivih resursa. pri tome.. informiranost i odredjeno znanje neophodne su vrijednosti bez kojih nema ostvarivanja jedne drugevelike vrijednosti-demokratskog ucestvovanja gradjana u donosenju strateskih odluka za dalji drustveni razvoj.Jedna od pretpostavki ovog koncepta je da u otvorenoj privredi ne postoji diskriminacija. ili nema ostvarenja takvog ekon. zatim sloboda. 2)unapredjenje efikasnosti alokacije resursa u cilju povecanja proizvodnje i zivotnog standarda. sigurnost gradjana. radni i drustveni uslovi zivota i rada clanova zajednice.Ove stategije prepoznaju se u ostvarivanju dva cilja: .

ekonomski agregati koji se utvrđuju sabiranjem. 2)razvoj i potrebe poljoprivrede pokrecu potraznju za nizom neophodnih repomaterijala a veci dohodak poljoprivrednog stanovnistva povecava potraznju za finalnim proizvodima. -vrijednostna struktura: kao i u slučaju pojedinacnih dobara tako i u slucaju njihovog zbira u ovom agregatu moguce je razlikovatiA)prenesene i b)neostvareni dio vrijednosti. Iskauzje se u dvije varijante:A)Nacionalni bruto proizvod-koji predstavlja zbir roba i usluga proizvedenih faktorima koji su vlasnistvo subjekataodređene zemlje bez obzira u kojoj se zemlji proiz.posebno mjerama agrarne reforme.nedovrsene investicije.U nizu takvih mjera navode se: stvaranje veceg broja radnih mjesta i produktivnije zaposljavanje. obavlja.Slijedece mogucnosti: -Struktura po oblastima koje učestvuju u njegovom stvaranju (industrija.proizvodne zalihe . 5)brz rast dohotka po stanovniku u dugom roku-odrzivi rast STRATEGIJA SOCIJALISTICNOG SISTEMA .. STRATEGIJA REDISTRIBUCIJE DOHODAKA I SMANJENJA SIROMASTVA ima za cilj smanjivanje nejednakosti u raspodjeli dohodaka i umanjivanju problema siromastva i vecina aktivnosti je usmjerna ka siromasnim slojevima stanovnistva.proces razvoja se u najvecoj mjeri odvijao u uslovima centralistickog donosenja odluka. 9 POKAZATELJI –INDIKATORI EKONOMSKOG RAZVOJA Pokazatelji –indikatori ekonomskog razvoja:a)vrijednosni monetarni pokazatelj b)naturalni pokazatelj ekonomskog razvoja c)ekonomsko-socijalni pokazatelji ekonomskog razvoja i d)naucno tehnoloski pokazatelj ekonomskog razvoja! VRIJEDNOSNI (monetarni)POKAZATELJI.au sirem smislu rudna bogstva.odnosno mogucnosti vece akumulacije i investicija. 3)znacajne investicij u ljudski-humani kapital. –struktura po vlasništvu – različiti tipovi vlasništva koji postoje u uslovima konkretne zajednice.1) porast proizvodnje hrane dovesce do porasta ponude. U praksi se koriste dva metoda obračuna društvenoga bruto proizvoda:a)metod praćenja toka finalne proizvodnje(proizvodni pristup)-koji se izracunava sabiranjem:rashodi za licnu potrošnju dobara i usluga. 3) kineski-veci naglasak na ruralnom razvoju. -Kod druge grupe agregata značajna je vremenska dimenzija: 11 Drustveni bruto proizvod predstavlja zbir svih proizvodnih roba i usluga koje subjekti proizvedu u određenom vremensk periodu.a koji služi proizvodnji i potrošnji.u određenom trenutku mjerenja.bruto provatne .objektivni uslovi proizvodnje iz kategorije sredstava za rad. . B)Domaći bruto proizvod koji prestavlja zbir roba i usluga proizvedenih unutar zemlje bez obzira u čijem su vlasništvu proizvedeni faktori.Zajednicke karakteristike ovog koncepta mogu se navesti: .to znaci i nize troskove radne snage. 4)sjevernokorejski-vecistepen autarhicnosti.poljoprivreda. sto snizava cijene ovih proizvoda.tzv.Drustveno bogatstvo u određenoj zemlji obuhvata:-Izraženo i procjenjeno prirodno bogatstvo zemlje(u uzem smislu samoobradivo zemljiste i zalihe sumskog fonda. odnosno visokim stopama investicija (30-35% bruto drustvenog odnosa) pracenim niskom efikasnoscu investicija.dovodi do rasta profita u nepoljoprivredim djelatnostima. –naturalna-namjenska struktura s obzirom na namjenu proizvoda i usluga koji sačinjavaju ovaj agregat dijele se na a)proizvodna dobra(sredstva za proizvodnju) i b)potrosna dobra(sredstva za potrošnju).) -Proizvedena dobra bogatstva proizvedena ljudskim radom u procesima proizvodnje(fondovi javnih dobara. 2)stvaranje lokalnih institucija vlasti koje omogucavaju da sirmasni slojevi stanovnistva budu ukljuceni a)u razvojene procese mobilizacijom lokalnih resursa. 10 Društveno bogatstvo. Postoje cetri modela : 1) svojetski-krajnje centralisticki rigidan..Neostvareni dio vrijednosti ili dodatna vrijednost je dio DBP nastao u aktualnom procesu proizvodnje proizvodno utrosenom radnom snagom.stvorene radom svih generacija..insistiranje na ubrzanom formiranju kapitala. investiranjem na stetu potrosnje i u uslovima prakticno zatvorenih ekonomija.) -Saldo ekonomskih odnosa(dugovanja i potraživanja sa inostranstvom). vode.odnosno agregiranjem rezultata svih subjekata društvenog procesa reprodukcije.Najveći značaj za izražavanje i mjerenje ekonomskog razvoja imaju vrijednosni pokazatelji. b)u politicki zivot zajednice posredstvom politicke decentralizacije..predstavlja najobuhvatniji eknomski agregat kojim se mjeri i izražava zbir svih materijalnih vrijednosti kojima. -Drustveni bruto proizvod može se posmatrati i analizirati sa različitih stanovišta i tada govorimo o njegovnim sastavnim djelovima. 2) samoupravni-s visokim stepenom decentralizacije. administrativno-centralisticki sistem donosenja odluka i upravljanja u svim bitnim segmentima razvojnog procesa. Pet kljucnih elemenata ove strategije su: 1)inicijalna redistribucija dohotka i sredstava za proizvodnju.Preneseni dio vrijednosti sacinjava zbir vrijednostiutrosenih predmeta rada i sredstava za rad.). razni vidovi socijalnih transfera ka najsiromasnijim i dr.građevinstvo.raspolaže neka zajednica bez obzira na vrijeme i način njihov nastanka. 4)primjena radno-intezivnih djelatnosti i tehnologija u razvoju.Razlikuju se dvije vrste agregata kojima se izražavaju rezultati razvojnog procesa na nivou društva:a)bez vremenske dimenzije b)sa vremenskom dimenzijom(bruto i neto drustevni proizvod i nacionalninarodni dohodak .

. d)obim i metoda ukljucenosti svih clanova drustva u donosenju odluka u daljem drustvenom razvitku. RAZVOJA postaju sve znacajnija ilustracija dostignutoga nivoa ekonomskog razvoja pojedinih zemalja.Signali koji dolaze sa trzista. c)ukupnu rasirenost mreže veza i nacin povezivanja među ljudima. g)nivo formiranosti građanina svijeta. razvoja neke zemlje govore o proizvodnji pojedinih prehrambenih artikala(meso.Pomoću tekućih cijena dobijaju se rezultati u tzv.Ona zavisi:a)od stepena razvijenosti i od faza razvoja.kamata.narodni dohodak prestavlja agregat kojim se izražava dalje sužavanje i u odnosu na drustveni proizvod . e)razvijenost informacionoga sistema. 13 Nacionalni.skupina i pojedinca koji ga cine..privredni.u razvoju svih sfera.b)Metoda praćenja toka prihoda ili troškova(troškovni pristup)koji se izračunava sabiranjem: najamnina. c)ravnomjernije usmjeravanje tokova akumulacije.Kao najvazniji ekonomsko-socijalni pokazatelji navode se pokazatelji o promjenama u stanovnistvu .potrebama i zeljama da zivi u jednom nizu koncentricnih drustvenih krugova.Ovaj podatak se koristi kao jedan od najcescih pokazatelja stepena eko.kao stepen u kojem jedno drustvo ostvaruje sve vrijednosti-cijene.nominalnim izrazima. f)stepen socijalne sigurnosti clanova datog drustva. b)od osnovnih ciljeva razvojne politike c)od odnosa snaga pojeidnih socijalnih grupa. b)stepen svestranoga razvitka licnosti.obrazovni. b)naucno-istrazivacka baza zemlje. d)patenti i razvijenost proizvodnje i trzista tehnologije. 17 SIGNALI se mogu sistematizovati u tri grupe: 1.po privrednim granama i po priv. -Ocjena nivoa društvenoga blagostanja neke zemlje mora da obuhvati prije svega elemente:a)sve materijalne uslove zivota i rada.a ukljucuje samo dva njegova dijela i to:preneseni dio utrosenih sredstava za rad(amortizaciju)i neostavreni dio vrijednosti(dodatna vrijednost). Mjerenjem ekonomskih agregata bavi se društveno računovodstvo koje daje prikaz ukupne ekonomske aktivnosti konkretne društvene zajednice u određenom periodu kroz sistematski pregled strukture i tokova društvene reprodukcije u obliku povezanih sistema računa i tako predstavlja najbolji pokazatelj makroekonomske aktivnosti tajednice.investicije.dali ona ide u pozeljnom pravcu.renta.o proizvodnji strategijskih dobara(uglja.realnim izrazima..Ovi pokazatelji se po pravilu.nafta.kao i vrijednosti međunarodne zajednice..Ukupan razvoj znaci ukljucuje :bezbjednosni.državni rashodi i saldo izvoza-uvoza. 12 Društveni neto proizvod predstavlja agregat kojim je sužen obuhvat društvenog bruto proizvoda.zdravstveni. 16 NAUČNO-TEHNOLOSKI POKAZATELJ EKON. e)tehnoloski trgovinski bilans zemlje.tj njihovoga odnosa. regionima b)Kretanje prosjecnoga koeficijenta efikasnosti novih ulaganja –ulazi u red onih signala o stanju razvojnog toka koji sobom nosi vrlo mnogo poruka i koji se mogu izvuci razlicite informacije od znacaja za donosenje mnogih bitnih odluka za dalji razvoj.Postoji veliki broj pokazatelja tehnoloske dinamike i kapaciteta pojedinih zemalja među kojima su najpoznatiji:a)obim i struktura istrazivacko-razvojnoga rada.daju u formi „po stanovniku“. pomoci. . Kada je rijec o kretanju akumulacije tri signala su bitna:a)promjena u velicini akumulacije.Apsolutni iznosi djele se sa ukupnim brojem stanovnika pojeidnih zemalja pa se tako izracunat iznos naziva „per capita“ili po stanovniku.multidimenzionalno bice sa mnogostrukim sposobnostima.. c)udio proizvoda novih tehnologija u izvozu.celik)..su:a)kretanje trzisnih cijena b)kretanje traznje kratkorocnih novcanih kredita c)kretanje zaliha gotovih proizvoda d)kretanje nezaposlenosti.mlijeko). b)nekontrolisani prelasci kako novcane tako i realne akumulacije u fondove potrosnje.posebno u okviru brojnih međunarodnih komaparativnih analiza.indirektnih poreza.secer.razvijenosti. Drugo.zaposlenosti. odnosno dodatu vrijednost stvorenu u procesu reprodukcije. d)od konkretne faze investicionoga ciklusa. razvoju koju daju vrijednosni i naturalni pokazatelj.Zbog toga „kvalitet zivota“ definisemo na dva nacina: Prvo kao stepen koji je neko drustvo dostiglo u svom ukupnom razvoju.dok se u stalnim cijenama dobijaju rezultatu tzv.Signali iz pozicije makropokazatelja: a)kretanje stope akumulacije veca stopa akumulacije zavisi.tj. -Bitan sastavni dio u pracenju ostvarivanja rezultata u ukupnog razvoja cine i potreba pracenja određenog broja skignala koji sta se događa.drugih prihoda od imovine. 14 NATURALNI(NEMONETARNI)POKAZATELJ EKON.pokazatelji raspodjele bogatstva i siromastva u drustvu. e)od međunarodnih kredita i drugih oblika međun.odnosno kretanje traznje nove radne snage e)kretanje uvoza i izvoza. 2.pa obuhvata samo novostvorenu.Upotreba tehnologije i znanja pocinje da daje bitan pecat ekonomskom razvoju pojedinih zajednica i da u sve vecoj mjeri utvrđuje mjesto pojedinih zemalja na svjetskoj listi razvijenosti.Najčesći korišćeni naturalni pokazatelj dostignutoga nivoa ekon.odnosno kako tece određeni konkretni razvojni proces..odnosno njen rast ne znaci i apriorno pozitivan proces u odnosu na njeno stagniranje ili opadanje. RAZVOJA-koriste za iskazivanje dostignutog nivoa poljoprivrednog i industrijskog razvoja pojedinih zemalja. -Definisanje i mjerenje „kvaliteta zivota“prolazi o dcinjenica da je vrlo slozeno tj. 15 EKONOMSKO SOCIJALNI POKAZATELJ EKONOMSKOG RAZVOJA u savremenim uslovima postaju sve znacajnija informacija koja dopunjuje i kompletira sliku o ekon.naucni.

U vrijeme krize proizvodnja se naglo smanjuje.efikasnije tehnologije i opreme koji dovodi do vece produktivnosti rada.dobila u djelu jednog od najcuvenijih ekonomista svih vremena Johna Maynarda Keynesa pod naslovom Opsta teorija nezaposlenosti .Karakteristike faze krize su :velike zalihe neprodatih roba.potencijalni i 2. politike koje teze ka uklanjanju svih ogranicenja i prepreka u eko. b)ogroman pad prodajnih cijena.rastom potraznje za radnom snagom..nego između njih uspostavlja kreditni odnos. aktivnosti na visem nivou. Velika ekonomska kriza-(„Velika depresija“)u periodu 1929-1933god.zastoja i opadanja ekonomskih aktivnosti. strukture.stvarni(realni) -Potencijalni uzroci pojavljuju se vec u fazi prelaza neposredne robne razmijene(trampe)u robni promet(od oblika R-R ka obliku R-N-R)kao sredstvo razmijene tezaurisanog novca-blaga. razvijenosti i potrebe nekih zemalja da koristeci drzavni mehanizam primjenjuju privremene odbrambene i zastitne carine dok se njihova industrija ne osposobi za ravnopravnu utakmicu na svjetskom trzistu. drugo podrucje je međunarodna razmijena u kojoj je primjena ovoga koncepta naisla na otpor zbog razlicitoga nivoa eko. 20 Faze ciklusa a)kriza b)depresija(zastoj) c)ozivljavanje(oporavak.Ova faza se odlikuje promjenom tehnickotehnoloske osnove proizvodnje.odnosno grana proizvodnje tadasnje ekon. 19 Uzroci se mogu posmatrati kao :1. kamte i novca.kako.U vecini slucajeva kriza nastaje neocekivano i brzo u doba visoke poslovne aktivnosti.. teorije i ekon.Tako se prekida trzisna veza izmedju kupoprodajnih operacija od kojih zavisi realizacija proizvedenih dobara.Osnovni motiv reprodukcije u ovim uslovima je prisvajanje sto veceg profita a u uslovima stalnog zaostravanja konkurenteske borbe. 21 REGULATIVNE FUNKCIJE DRZAVE Sadrzaj koncepta tzv. Karakteristika:sta.Tako se postepeno dovodi u ravnotezu odnosa robnih i kupovnih fondova.primjenom nove. situacija za uspijesno poslovanje.Sa pojavnom novca kao sredstvo razmijene nastaje mogucnost vremenskog i prostornog odvajanja akta prodaje od akta kupovine robe (R-N od N-R). -Faza depresije period u kojem se veoma usporeno zaustavljaju negativni trendovi iz perioda krize i postepeno stvaraju neophodni uslovi za uspostavljanje ravnoteze i nastavak reprodukcije.odnosno kada kretanje robe od porodavca prema kupcu nije praceno istovremenim kretanjem novca od kupca prema prodavcu..to namece potrebu snizavanja cijene kostanja koje se ostavaruje unapređivanjem produktivnosti rada.proces investiranja se nastavlja. -Faza prosperiteta nastvlja i uvecava ove pozitivne trendove:proizvodnja dostize optimalan nivo. zakonitosti u okviru pojedinih drzava i međunarodnim razmjenama. POSEBNI ASPEKTI 18 CIKLUSI EKONOMSKE AKTIVNOSTI(konjukturni ciklusi)Trzisni oblik proizvodnje tokom njenoga cjelokupnoga dosadanjeg istoriskoga razvoja karakterise neravnomjerno kretanje u kojem se smjenjuju faze uspona.stabilizacije cijena.sredstva placanjai svjetskog novca.u cijelini postoji najpovoljnija moguca eko..kao i nesmetano djelovanje ekon.Mogucnost proizilazi iz funkcije novca kao sredstva placanja kada se prodaja obavlja bez stvarnoga prisustva novca.a takvo kretanje se zbog periodicnoga ponavljanja naziva ciklusima.Signali okruzenja–Tri vrste signala u ovom smislu su od posebnoga znacaja: a)naucne prognoze o novim privrednim oblastima. snagom su u znacajnoj mjeri bila ogranicena pravila liberalizma u svojoj oblasti.cijene i profit.povecavanjem broja zaposlenih.suzavanje investicione djelatnosti. .formiraju se nova preduzeca. Krajem XIX stoljeca pocela se ispostavljati neka ogranicenja u primjeni ovoga koncepta.likvidacija mnogih preduzeca i banaka.novim pravcima razvoja i novim sistemima upravljanja razvojem.uzrokuje druge faze i pruza osnov za razumjevanje ciklucnoga kretanja.uspon) d)prosperitet(polet. b)nova naucna i tehnicka odkrica i c)pojava novih struka i novih metoda izgradnje strucnih kadrova. c)ogroman pad međunarodne razmijene. liberalizma. prvi kompletan zaokruzen teorijski koncept drzavna intervencija je1936god.Karakteristike poremecaja :a)ogromnu nezaposlenost. d)ogroman pad ne samo industriske.Taj koncept poznat je i pod nazivom laisser faire. -Faza krize oznacava kraj jednoga i pocetak drugoga ciklusa.smanjeno koristenje kapaciteta. sferi drustva i stvaranja uslova za slobodno kretanje robe.potpunijim koristenjem kapaciteta. -Stvarni(realni)uzroci ekonomske aktivnosti nalaze se u samoj prirodi trzisnoga nacina drustvene reprodukcije..pada prodajnih cijena. liberalizma kao jedinstvene ekon.radne snage i kapitala. -Faza ozivljavanja predstavlja nastavak ekon.jedna je bila bankarstvo u kojem su se pojavile nacionalne emisione banke kao „javne ustanove pod zastitom drzave i sa drzavnim privilegijama“ cijim polozajem i ekon.ekon.a taj pada pracen je nizom drugih simptoma.“bum“konjuktura).Izdiferencirale su se dvije oblasti koje su iziskivale potrebu regulisanja izvan kriterija eko.3.nego i proizvodnje u vecini djelatnosti.raste zaposlenost.koliko i za koga proizvoditi dobija se ovim pitanjima.Do slicnih poslijedica dolazi i kod tezaurisanja novca odnosno funkcije kao blaga kada se on povlaci iz opticaja i time uzrokuje smanjenje platezno sposobne potraznje na trzistu a to dovodi do nemogucnosti pretvaranja robne u novcanu vrijednost.

raspoređuje dohodak na pogresan nacin. rijesenja: 24 Drzava svoje ove funkcije obavlja na dva nacina :1.problem ublazavanja ciklicnoga toka eko. 2-obezbeđivanje odgovarajuceg tempa ekonomskoga rasta. -c)sirenje monopola i suzavanje konkurencije: neophodna je uloga drzave radi otklanjanja negativnih dejstava ovi zakonitih procesa.u svim granama kojima su manje privlacne za privatni kapital. Kapital se najcesce pojavljuju i sire nerentabilnim granama privrede.Primjenjuju se i razni vidovi planiranja u privedama pojedinih zemlje.pomoci siromasnima. -d)sektori djelatnosti netrzisne privrede:ovi sektori u savremenim uslovima rastu brzo i imaju veliki znacaj za ukupno funkcionisanje reprodukcije i drustva kao cjeline.22 Historijski pocetak razvoja regulativnih funkcija drzave usmijerena je na rjesavanje dva osnovna zadatka: 1. -f)trzisni mehanizam rezultira nepravicnom raspodjelom dohotka: trzisna raspodjela je drustveno neprihvatljiva i eko.odnosno krize.a to je omoguceno .u fazi u kojoj treba obaviti najdelikatniji akt robne proizvodnje-prestvaranje robe u nova.Drzava je ovdje upravo u tome da taj tzv. 2. aktivnosti u fazama krize i depresije sa svim poznatim pratecim karakteristikama tih faza.Drzava kao sila : a)regulisanje kamatne stope i novcanoga opticaja. 1a.povecavanje trosenje razlicitih inputa koj estalno umnozava veze i zavisnosti. 23 Među uzrocima sirenja drzavne intervencije navodimo: -a)porast međusobne povezanosti i zavisnosti ekonomskih subjekata u okvitima drzavnih zajednica:na taj porast uticu sve sira drustvena podjela rada koja smanjuje samostalnost subjekata.razvoj postaje sve komplikovaniji.kao i mnogobrojne negativne pratece efekte ovoga procesa(ogranicavanje proizvodnje i sl. -h)nepotpuna i nejednaka obavjestenost:ovaj momenat dobija na znacaju kako eko.)u stvari da otklone nesklad koji koci i ugrozava dalji normlan razvojni tok.a koje pri tome najcesce imaju kljucni znacaj za privredu kao cijelinu.zato je drzava prinudjena da intervenise oporezivanjem i tako preraspoređuje dohodak prema potrebama obrazovanja.odnosno odliv novcanog kapitala privredi kao cijelini ili iz pojedinih njenih sektora. 2.nego kako iskustvo i potreba ukazuje i u fazama kada ekonomija prolazi i kroz periode izrazitijeg razvoja.Drzava –proizvođac kada razmatramo pravce i tenedencije u razvitku i sirenju drzavnih kapitala u savremenim uslovima zapazamo nekoliko karakteristicnih momenata. Politikom kamatne stope.“smrtni skok“robe pretvori u izvjestan i sto kraci a time obezbijedi nastavak reprodukcije bez prekida. njihovim snizavanjem ili podizanjem drzava regulise priliv. c)regulisanje radnih odnosa.angazovanjem vlastitih materijalno-finansiskih sredstava. Politikom demonopolizacije drzave nastoje da otklone nesklad koji uslijed neprekidne koncentracije i centralizacije kapitala nastaje izmedju monopola– oligopola i manjih kapitala..a sve to namece potrebu intervencije. stetna. b)regulisanje cijena..Drzava-kupac-potrosac Drzava se javlja sa svojom ulogom u najkriticnijoj fazi kruznoga kretanja kapitala (R-N)tj. aktivnosti. Na pojavu ekonomskog planiranja. -e)vanjski ili posredni efekti:ove efekte proizvode subjekti.nezaposlenima.a povecava nivo zavisnosti od okruzenja.direktna poslijedica nedovoljne obavjestenosti je ograniecna mogucnost subjekata da traze najbolja eko.posebno u zemljama razvijenih trzisnih ekonomija. Budzetski rashodi.zdravstvene zastite.u njima trzisni mehanizam otkazuje.raznolikiji i međuzavisnij.taj zadatak se svodi na rjesavanje problema usklađivanja obima i strukture proizvodnje sa nivoom strukturom platezno sposobne potraznje.. -b)rast neizvjesnosti o buducim događajima:niz momenata utice na stalan rast ove neizvjesnosti tako da on namece potrebu uplitanja drzave u razvoj jer mehanizam samoregulacije privređivanja nemoze da se nosi sa tom trzisnom neizvjesnoscu koju treba kontrolisati predupređivati.daje pogresne signale. e)mjere protiv monopolizacije.a ako se radi o zaostalim zemljama.odnosno realizaciju robe na trzistu.tada narocito u obezbeđivanju ubrzanoga ekonomskog rasta i ravoja. Ovi zadaci ostaju trajna prepokupacija drzavne ekon.na osnovu zakonskih odredbi-kao sila-bez potrebe angazovanja vlastitih materijalno – finansiskih sredstava. d)regulisanje investicionih ulaganja.odnosno vidovi drzavne potrosnje su:a)drzavne investicije b)transferni rashodi c)rashodi za obrazovanje i nauku d)izdaci za administraciju. f)vidovi planiranja itd.ali posto su ta dobra opste drustvene namjene nemogu se prepustiti privatnom sektoru i nemogu ostavljati na profitnim rezonima.u grama u kojima su kapaciteti zastarijeli i stoga iskazuju krupna sredstva za rekonstrukciju i modernizaciju. -g)usklađivanje razvoja :aktivna uloga drzave ne iscrpljuje se niti ogranicava samo na ublazavanje faza opadanja eko.nadalje u granama kojima se iskazuju krupna ulaganja koja nemoze obezbijediti ili nema interesa da ih obezbijedi privatni kapital. aktivnosti ali se uzroci takve njene regulatorne uloge neprekidno povecavaju pa i zadaci koje treba da obavlja. Sistem investicionih dozvola mnoge drzave nastoje da regulisu ravnomjeran kapital po regionima i grana u okvirima drzave(teritorijalnim-regionalni aspekt razvoja).uticalo je vise faktora: uocena je potreba za sto potpunijim pracenjem ukupnih ekonomskih tokova u zemlji. 1b..

veličina dohodka i njegova raspodjela.. b)na osnovu definisanih najopstijih ciljeva utvrđuje se eksplicitni .telekomunikacije. Jedna od vaznijih faktora koji uticu na politiku stimulisanj domace stednje je adekvtno finansijsko okruzenje i finansijski uslovi u zemlji koji djeluju na prikupljanje i kanalisanje stednje od stedisa preko finansijskih posrednika pado preduzeca koje ce da investira.) 26 Finansiranje razvoja domaćom štednjom Obim domaće štednje zavisi od: -veličine bruto proizvoda po stanovniku -od stope nacionalne štednje Ova dva makroagregata se nalaze u direktnoj koleraciji..).strani krediti.karakteriše ih odsustvo konkurencije što je jedan od razloga što posluju manje uspješno od privatnih. Promjene se sastoje iz dva bitna elementa: 1.poslovna saradnja sa svijetom.. b)kroz sistem neđunarodnih ekonomskih odnosa.sposobnošću njegovog uvećavanja i efikasnošću korišćenja. -kapital-kapitalna dobra su rezultat akumulacije kapitala.Najvažniji faktor je nivo tj.raspodjela dohotka..Oblici javih preduzeća u razvijenim tržišnim privredama:preduzeća u većinskom vlasništvu države(željeznice. c)ogranicena kontrola nad drzavnom birokratijom.... U okviru ukupne ekon.Sredsva ove štednje potičo po osnovu prihoda od rada.konzistentni i kvantitativno izrazeni ciljevi razvoja u određenim periodama. 25 FINANSIJSKI ASPEKTI EKONOMSKOG RAZVOJA Ključni finansijski aspekti ekon.. b)ogranicene mogucnosti kontrole i uticaja na reagovanje ekonomskih subjekata na aktivnosti drzave.Pri korišćenju tog suficita preporučuje se njegovo plasiranje posredstvom tržišta kapitala čime se doprinosi efikasnoj alokaciji inveticionih sredstava i povećava nivo domaće štednje čime se djeluje na dinamiku ekonomskog razvoja.Budžetski rashodi:državne investicije. Planiranje se u trzisnim uslovima definise kao proces kojim se: a)utvrđuju glavni ciljevi ekonomske politike i naznacavaju prioteti...smanjivanje javne –drzavne svojine i njeno transformiranje u privatnu –privatizacija i 2.S obzirom na tu činjenicu logično je da se istraživanjem razlika u stopama štednje između zemalja pridaje veliki značaj i pažnja. .politiku ekonomskih odnosa sa inostranstvom. -kompleks tehnoloskih promjena.trzistu radne snage. Sektori domaće štednje su: domacinstva.trzistu novca i na deviznom trzistu. ima važno mjesto i u nerazvijenim zemljama. 27 štednje javnih preduzeća-je veoma skromna.plate državne administracije.preduzeća u mješovitom vlasništvu s tim da država ima kontrolu i odlučujući uticaj na poslovanje i javne korporacije u kojima predstavnici vlasti obavljaju ključne rukovodeće i preduzetničke funkcije.ima 2 osnovna izvora:externi i interni.postojanja odgovarajućih finansijskih institucija.visok nivo bruto proizvoda podrazumjeva visoku stopu štednje i obrnuto..kao i socijalnu politiku.trzistu kapitala.. c)u odnosu na ciljeve utvrđuje se mjere za ostvarivanje zadataka. -Štednja države-formira se iz 2 izvora: 1)višak budžetskih prihoda-Kada država vodi politiku budžetskog suficita on može biti korišten za finansiranje razvoja.privatizacija i ( čuvene .Externi obuhvata dioničarski kapital dok interni izvor se odnosi na reinvestirani profit i amortizaciju.Faktori koji opredjeljuju veličinu štednje su:nivo raspoloživog dohotka.obuhvataju štednju privatnih i partnerskih preduzeća.carine. c)kroz sistem informacija i komunikacija.napretkom savremene makroekonomske analize i njene prakticne primjene(drustveno racunovodstvo i dr. -dopunski izvori akumulacije:domaće banke.politiku deviznoga kursa. -akumulacija je dio novostvorene vrijednosti-dohotka-nacionalnog dohotka. razvoja u razvijenim zemljama . Drugi agregat stopa štednje je od ključnog značaja za dinamiku ekonomskog razvoja.Drzava ima regulativnu ulogu i u utvrđivanju pravila ponasanja na trzistima robe i usluga. -akumulaciji kapitala pripada veće učešće u rezultatima ekonomskog razvoja u odnosu na druge faktore.razvoja su pitanja raspolaganja određenom količinom kapitala.U relaciji kapital-akumulacija-investicije-razvoj potrebno je upozoriti na još nekoliko relevantnih odnosa i to: -uvećanje kapitala je ekonomski neophodan uslov razvoja..prihoda od svojine.politiku dohotka(zarada).Budžetski prihodi:porezi... Promjene ostvaruju se :a)kroz promjene u osnovama tehnoloskih procesa ciji najvazniji sadrzaj cine znanje i informacije.. preduzeca i drzava.sa jacanjem uloge drzave u ekonomiji raste i njena objektivna odgovornost za cijenu razvoja. d)ogranicenja vezana za politicki proces odlucivanja .transferi viškovi javnih preduzeća. Slabosti i nedostaci prilikom vrsenja funkcije drzave među kojima se navode: a)nedovoljna informisanost.raspodjele istog.. -Štednja domaćinstva-predstavlja osnovni izvor finansiranja ekon.Sklonost štednji zavisi od: veličine nacionalnog dohotka.drzava prepusta kontrolu preduzeca slobodnom djelovanju trzista-liberalizacija.kupovina dobara i usluga. -Štednja preduzeća.inflacija.). politike drzava vodi i politiku cijena.

b)osamdesete godine karakterise neujednačena razvojna dinamika u pojedinim dijelovima svijeta. Kritike na račun transnacionalnih korporacija:čest monopolistički položaj.duže periode otplate.. Portfolio je:skup finansijskih sredstava koje pojedinac ili predizeće posjeduje u obliku novca ili vrijednosnih papira..Najznačajniji nosioci stranih direktnih stranih investicija su transnacionalne korporacije. -visoko učešće primarnih proizvoda i proizvoda niskog stepena obrade u izvozu.stimulativno djeluje na konkurentnost domaćih roba u izvozu.One to čine na 2 osnovna načina:tradicionalnim stranim investicijama formi potpunog ili većinskog vlasnika nad svojim filijalama u inostranstvu i nastupom na svjetskom tržištu klasičnim izvozom.Ovaj takozvani jaz ima dugu istorijsku prošlost. -visok udio radne snage angažovane u poljoprivredi. c.obveznica. .ali domaći menadžeri upravljaju firmom.kao dopuna domaćoj štednji.stope rasta tadašnjih socijalističkih i razvijenih kapitalističkih zemalja nisu tako se razlikovale da bi došlo do značajnijeg smanjivanja njihovih međusobnih razlika).multilateralni aranžmana-najpovoljniji oblik transfera kapitala za zemlje u razvoju..Pregled Najznačajniju karakteristiku dosadašnjeg svjetskog ekonom.niz regionalnih banaka za razvoj.To je indirektni oblik investiranja podsredstvom kojeg se plasira višak štednjeu inostranstvo.28 Vanjsko finansiranje ekonomskog razvoja Vanjsko finansiranje obuhvata sredstva koja dolaze iz inostranstva.država dolazi do budžetskih sredstava..stimulativno djeluje na inovacionu aktivnost.Najveća i najznačajnija institucija za multilateralnu pomoć je Međunarodna banka za obnovu i razvoj-svetska banka. c) period 90-tih obilježen krupnim promjenama(bivše socijal.roba ili tehnologija koje su najčešće u obliku poklona i koje nije neophodno vratiti ili u obliku kredita koji imaju obično niže kamatne stope.korištenje neadekvatne i zastarjele tehnologije.. 1)privatnu stranu štednju-oblici privatne štednje su: a. a.)koji su emitovani od strane domaćih deviznih subjekata. POGLAVLJE VI-SVJETSKI EKONOMSKI RAZVOJ 1.. III GRUPA: visoki GNI-11116 u vise $.zemlje korisnice su pod jakim uticajem političkog uslovljavanja od strane zemlje povjerioca b.) Bitne karakteristike nerazvijenog dijela savremenog svijeta mogu: -visoka stopa nataliteta uz smanjenu stopu mortaliteta.Iz aspekta izvora javni kapital se može obezbjediti na osnovu:bilateralni i multilateralni aranzmana.portfolijo investicije u smislu međunarodnog investiranja znače kupovinu stranih vrijednosnih papira(dionica.razvoja predstavljaju ogromne razlike između razvijenog i nerazvijenog dijela savremenog svijeta koje se uporno održavaju uprkos naporima kako samih nerazvijenih zemalja tako i određenim aktivnostima međunarodnih ekonomskih organizacija i institucija.a koja se koriste za finansiranje ubrzanog ekonomskog razvoja.domaće firme imaju previsoke izdatke za patente i transfer tehnoloških otkrića b...-su zajmovi koji se daju po tržišnim kamatnim stopama i ostalim komercijalnim uslovima stranim državljanima ili privatnim firmama. Angažovanje strane štednje moguće je podjeliti na:privatnu stranu stednju i javnu stranu stednju.. b)srednji visi.razvijenosti zemalja svijeta koristi nacionalni bruto proizvod po stanovniku (GNP-GNI) i pri toj osnovi izvodi sljedece klasifikacije: I GRUPA: 905 ili manje SAD dolara.korisnici ovih investicija dobijaju robe i usluge boljeg kvaliteta i uz niže cijene. a)srednji nizi-906 do 3595 $.Period poslije II svjetskog rata se može podjeliti u nekoliko kraćih intervala:a)period 80-tih godina(velike razlike u priraštaju produbile su jaz.zemlje prolaze fazu tranzicije.115 SAD dolara.. Svetska banka kao pokazatelj stepena ekon.Uloga tih sredstava u razvojnoj funkciji je značajna ukoliko je stepen razvijenosti neke zemlje na nižem nivou tj.bankarski zajmovi i komercijalni krediti.strane direktne investicije-predstavljaju najpovoljniji oblik angažovanja strane privatne štednje u procesu finansiranja ekonomskog razvoja zemlje domaćina zahvaljujući sljedećim činjenicama:uvoz strane štednje dodatno proširuje mogućnosti investiranja. II GRUPA: srednji od 906 do 11. Pod stranom pomoći kao dodatni način angažovanja strane štednje podrazumjevaju se sve forme međunarodnog transfera novca.a nakon II svjetskog rata postaje bitan izvor finansiranja ratom uništenih privreda.dok strani investitori imaju samo vrijednosne papire koji mpredstavljaju učešće u vlasništvu ili dokaze za potraživanja.razvijene zemlje održavaju pozitivne trendove razvoja.Ove investicije pomažu finansiranju poslovnih aktivnosti. -skroman udio štednje stanovništva -nizak nivo primjene tehnologije..što je društveni proizvod po stanovniku niži utoliko je teže finansirati ekonomski razvoj bez zaduživanja u inostranstvu.podiže nivo znanja.. 2)javnu stranu štednju...Javni kapital se javlja prvi put nakon Velike ekonomske krize (1929-1933).3596-11115$.bilateralnih aranžmana-ovi aranžmani imaju često vojno-političku konotaciju. Koristi transnacionalnih korporacija:transferi strane štednje..investitori ovakvog kapitala imaju za cilj da otvore mogućnosti za investiranje privatnog kapitala.

zdravstvena zaštits. -tehnološkom dimenzijom globalizacije.Razvoj i ubrzanje ovog procesa utemeljeno je na tri bitna momenta: -ekspanzivan rast kapaciteta u proizvodnim i uslužnim djelatnostima..a te zakonitosti vode ka neravnomjernosti u ekonomskom razvoju.rastućeg značaja transnacionalnih korporacija.Izrael.Tajvan.višestranački politički sistem). aktivnosti na globalnom nivou. Ocjene i upozorenja budućeg toka integracije: -osnovna ideja vodilja se sastoji u stvaranju maksimalno liberalne tržišne privrede.organizacija i institucija.Latinske Amerike) Nove industrijske zemlje-čine zemlje koje su u posljednje 2 decenije 20 vijeka postigle izvanredno dinamičan razvoj na osnovu značajnih napora u obezbjeđenju akumulacije i investicija-rezultat visoka stopa rasta i dohodka po stanovniku(Malezija.(zemlje Azije.demokratija. -drugi momenat je odnos integracija i optimalna društvena podjela rada -treći momenat na koji treba ukazati je diskriminacioni karakter integracija.nešto viši nivo industrijske proizvodnje.Japan. aktivnosti što predstavlja širenje ekono.globalnih direktnih stranih investicija.Sagledavajući te opasnosti formirala su se nadnacionalna tijela i organizacije kako bi se pomoću njih uticalo na što ravnomjerniji razvitak.) Zemlje izvoznice nafte(OPEC)-visok nivo razvoja zahvaljujući ovom energetskom izvoru.slabe političke institucije. -povećanje investicija u informatiku i komunikacije. 30 Integracija-predstavljaju integracioni procesi.) Visoko razvijene zemlje-Zajedničke karakteristike ovih zemalja su:u ekon.USA.rata. -stvaranje regionalnih ekonomskih blokova.naročito 60-tih godina 20 vj. -jačanje značaja i moći transnacionalnih korporacija.skladnu podjelu rada i prevenciju konjukturnih poremećaja. Tranzicijske zemlje-ove zemlje u najvećem broju slučajeva raspolažu solidnim nivoom obrazovanja stanovništva.stabilan politički i pravni sistem).afrike..Irska.takva privreda vodi ka podjeli rada i razmještaju potencijela koji odgovaraju zakonima tržišne privrede.Glabalizacija ekonomije označava proces u kojem državne i nacionalne granice. Zemlje u razvoju-po mnogim pokazateljima zemlje ove grupe se približavaju ili su na nivou prve grupe ali ostvaruju izvjestan razvoj:rast dohodka po stanovniku. (Kanada.Integracija znači spajanje pojedinačnih privreda više zemalja u jednu potpuniju međunarodnu cjelinu te predstavlja jednu originalnu istorijsku pojavu koja započinje već nakon II svjet.značajnim industrijskim sektorom proizvodnje i razvijenom ali zastarjelom infrastrukturom. -povećanje značaja finansijskog kapitala.One se i stvaraju radi zaštite i favoriziranja njenih unutrašnjih snaga te kao takve vode ka diskriminaciji prema onima koji su van njenog obuhvata.zemlje Zapadne Evrope.Integracioni procesi su u svojoj osnovi jedna progresivna istorijska pojava.potreba komplementiranja ekonomske strukture u funkciji budućeg razvoja. -stvaranje transnacionalnih korporacijačija ekonomska snaga je jača i bogatija od privrede mnogih zemalja u razvoju -razvoj svjetsih tržišta. Tri karakteristike:GLOBALIZACIJA-INTERGRACIJA-TRANZICIJA 29 Globalzacija bi se mogla definisati kao proces ekonomskog .većina stanovništva se bavi poljoprivredom.globalzacije kancelarijskog poslovanja i globalizacije turizma.postaju mnogo manje značajne zbog niza slijedećih trendova:globalizacije trendova. -intenzivan razvoj svjetske trgovine .kao i problem ravnomjerne raspodjele dohodka između dijelova ukupnog stanovništva.kulturnog i političkog djelovanja koji prelazi granice samostalnih država.kvalifikovane radne snage. Na globalizaciju svjetske privrede..oskudica kapitala.Najveći broj takvih zemalja se nalazi u Africi.kratak životni vijek stanovništva. 2..visoka produktivnost rada. Razvoj globalizacije i u perspektivi ostaje najznačajnije obilježje toka svjetske privrede. u socijalnoj sferi(briga za siromašne.porast nivoa obrazovanja).. u političkoj sferi(lične sobode..Teoretičari prvi plan globalzacije definišu kao „najvišu formu internacionalizovane ekon. .tj..sferi(visok kapital uložen u opremu. Uticalo je više faktora od kojih neki su: -stvaranje međunarodnih finansijskih i trgovinskih organizacija.socijalnog.Efekti procesa globalizacije u odnosu na ekonomski razvoj su: -univerzalnost potrošačkog društva.uz politička i kulturna prilagođavanja koja prate tu ekspanziju“.Grupisanje i definisanje karakteristika zemalja savremenog svijeta: Nerazvijene zemlje-karakteristiše ih najniži dohodak po stanovniku u svijetu.procesi ekonomske integracije više zemalja određenog područja. -naglašenim trendom liberalizacije u tokovime svjetske privrede.

4 osnovne konkurentske determinante po Porteru „Dijamant nacionalnih prednosti“ -faktori prizvodnje(raspoloživost ovim faktorima nije sama po sebi dovoljna za visoku međunarodnu prednost već je bitno da se oni efikasno koriste uz korištenje najsavremenije tehnologije) -uslovi potražnje(utiče na unapređenje poslovanja i inovativnosti preduzeća) -nivo razvijenosti povezanih i pratećih sektora(važno je imati međunarodno konkurentne dobavljače sirovina. 2)-stepen internacionalizacije privrede.2.kreiran u namjeri da se ocjeni sposobost pojedinih nacionalnih ekonomija da postignu održivi ekonomski rast i razvoj u srednjeročnom periodu. -stvaranje pravnog okvira i ambijenta za aktivnosti privatnog sektora -uspostavljanje odnosa liberalizacije unutar ekonomske sfere -reformisana uloga države 6 zapovjesti za male zemlje koje prate savremene svjetske razvojne trendove: -integrisanje u regionalne asocijacije.(specifične strategije firmi.naučna infrastruktura..2.struktura i rivalitet firmi.fiskalna politika.3. 5)-razvijenost infrastrukture 6)-nivo razvijenosti menadžmenta.najpoznatiji je Svjetski ekonomski forum-održava se u Davosu.opreme) -strategija.a koji se uobičajeno zove tranzicija.3.razvijanje spoznaje o prednostima malih.bazična infrastruktura.sličnih ili komplementarnih ekon. -produktivna imitacija.obrazovanje) -efikasnost poslovanja(obuhvaća 60 faktora i dijeli ih u 3 podoblasti:1.finansijsko tržište.usluga. 2)zemlje pokrenute efikasnošću-trebaju započeti sa razvojem efikasnijih proizvodnih procesa i poboljšati kvalitet proizvoda.vrijednosni sistem) .dijeli eko.5.asimilacija i adaptacija strane tehnologije 3.finansijskih subjekata. aktivnosti s ciljem poslovnih transakcija. -brzo reagovanje na stalno promjenjive vanjske uslove.njeni ciljevi. -unapređenje ulaznog i izlaznog toka direktnih stranih investicija. Neke od definicija međunarodne konkurentnosti: -sposobnost nacion.uklapanje u procese globalizacije) -infrastruktura(obuhvata 74 kriterija i dijeli se na 5 podoblasti:1.31 Tranzicija-Bitan momenat koji karakteriše savremenu svjetsku privredu je proces intenzivnih političkih i ekonomskih promjena kroz koje prolazi značajan dio savremenog svijeta.menadžment.KONKURENTNOST Predstvlja najnoviji opšteprihvaćen koncept..komponenti.doprinose konkurentnosti na stranim tržištima) Klaster-povezanost.5. Osnovne sadržinske odrednice tranzicije: -proces privatizacije-privatiziranje najvećag broja privrednih i neprivrednih subjekata.2. privrede ili pojedine firme da ostvare proporcionalno više dobitaka na svjet.reprodukcionih materijala.3.institucionalna bankarska struktura. 3)zemlje pokrenute inovacijama-mogućnosti zemalja da održe dostignuti nivo jeste inovativnost u proizvodnim procesima 8 oblasti u koje se grupišu faktori konkurentnosti: 1)-ekonomski potencijal privrede.te svrstava zemlje u 3 grupe u skladu sa njihovom fazom razvoja: 1)zemlje pokrenute faktorima-zemlje se nadmeću na osnovu sredstava kojim raspolažu.orjentacija na strana tržišta. 4)-razvijenost finansija.4.3. razvoj na 3 specifične faze.povrat vlasništva ranijim vlasnicima. „Index globalne konkurentnosti“ ključni sintetički pokazatelj ukupne konkurentnosti.dijelova.komunikacije i saradnje.cijene) -efikasnost države(84 kriterija svrstanih u 5 podoblasti:1. Svjetski ekonomski forum je organizator brojnih zapaženih ekonomskih i političkih skupova.4.uključenost u međunarodno investiranje.uključenost u međunarodnu ekonomiju.5. 7)-razvijenost nauke i tehnologije 8)-kvalitet stanovništva Objektivni faktori konkurentnosti: -ekonomske performanse(u 68 faktora ulazi 5 oblasti:1.Švajcarska.dohodak po stanovniku. tržištu od konkurenata -sposobost da se ostvaruje dinamičan ekonomski rast u dugom periodu -sposobnost zemlje da ostvaruje visoku tekuću produktivnost.tehnološka infrastruktura.dalekovidnost menadžmenta.javne finansije.4. -unapređenje znanja i obrazovanja.zaposlenost.zdravlje i ljudska sredina. -prevazilaženje kompleksa veličine.njen rast. 3)-kvalitet vlasti i državnih institucija.finansijskih tržišta i kvalitet finan..makro okviri za poslovanje.2.kao i mogućnosti države da imaju dugoročno „zdravu“privredu.veličina privrede.radna snaga i prirodni resursi dok se preduzeća nadmeću na osnovu cijena i ostvarenih prodaja.

obezbjediti održivost životne sredine i okoline.unaprijediti jednakost spolova i jačanje pozicije žena. -Don Tapskot naglašava nove ekonomske realnosti zasnovane na: znanju. 3.razvijati agresivnost na stranim tržištimai atraktivnost zemlje za direktne strane investicije. region Pacifika postaje ekonomski centar svijeta. inovacijama.2. uspon vrijednosti etičnosti.globalizaciji.Naisbitt-u: Od industrijskog ka informatičkom društvu. -Krajem 20 vj. neskladu. .malarijom i dr. od zapadnog utjecaja ka azijskom putu. od dominacije muškaraca ka usponu žena. od vlade kontrolisanih ka tržišno vođenim. -Po istom autoru „8 azijskih megatrendova“:od nacionalnih država ka umreženim.obezbjediti opšte obrazovanje. umjetnost zamjenjuje sport.unaprijeđenja zdravlja majki. Poboljšati zdravlje majki Cilj za 2015.održati optimalne odnose između nivoa nadnica. neposrednosti . ukidanje posredovanja.od Zapada ka Istoku.5.9. od izvozno ka potrošački vođenim. Smanjiti smrtnost djece Cilj za 2015. godinu: Prepoloviti broj ljudi koji žive s manje od 1 dolara dnevno i ljudi koji gladuju.bolestima. virtualizaciji. Cilj za 2015.isti autor je osmislio 10 novih megatrendova:ekonomski prosperitet je planetarni fenomen.maximalno investirati u obrazovanje.10.investirati u tradicionalnu i tehnološku infrastrukturu. 5.forsirati kvalitet.od Sjevera ka Jugu.od centralizacije ka decentalizaciji. nastupa vijek biologije.4.Trendovi budućnosti -Osnovne karakteristike razvoja u prvoj polovini 20 vj. odgovornosti. Milenijski razvojni ciljevi: Teme i dometi 1. godinu: Eliminirati disparitete u pogledu gendera u osnovnom i srednjem obrazovanju(željeno). od sela ka supergradovima. 4.3. godinu: Smanjiti za dvije trećine stopu smrtnosti djece ispod 5 godina.uskladiti privredu sa okruženjem i globalizacijom u cilju obezbjeđenja trajnog stvaranja bogatstva i zaštite vrijednosnog sistema koji građani žele.32 10 zlatnih pravila kojih se zemlja mora pridržavati da bi njena privreda bila i ostala konkurentna: 1.očuvati socijalnu strukturu otklanjanjem dispariteta plata i jačanjem srednje klase. od hijerarhijske ka mrežnoj organizaciji.7. konvergenciji.od institucija ka samopomoci. molekularizacija. razvije se tržišni socijalizam. godinu: Eliminirati disparitete u pogledu gendera na svim nivoima. Po američkom naučniku J. porast uloge žene u politici i biznisu.8.stvoriti fleksibilnu i elastičnu privrednu strukturu.brzinu i transparentnost u državnoj administraciji.borba sa HIV. 4. godinu: Smanjiti za dvije trećine broj žena koje umiru pri porodu. privatizacije države „blagostanja“. 33 Milenijski ciljevi su:iskorijeniti extremno siromaštvo i glad. integraciji. Promovirati jednakost u pogledu gendera i osnažiti žene Cilj za 2005.smanjenje mortaliteta djece.6. trijumf individualnosti i personalnosti.produktivnosti i poreza. 2. od klasične ka viskoj tehnologiji.promovisati privatnu štednju i domaće investicije. globalizacija stila života. Ukinuti krajnje siromaštvo i glad Cilj za 2015. godinu: Osigurati da svi dječaci i djevojčice završe osnovnu školu.stvoriti stabilno i predvidivo pravno okruženje. od nacionalnih ka globalnim ekonomiji. Postići univerzalno osnovno obrazovanje Cilj za 2015. od ili-ili visekratnim opcijama.razviti globalno partnerstvo u cilju razvoja. ka visokim tehnologijama.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Radmila Banovic liked this
Azra Vodenčarević Ex Kapetanović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->