Anexa nr.1 La Ordinul M.D.L.P.L.

nr……/…………

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN VIGOARE DIN DOMENIUL CONSTRUCŢII
Domenii
I. Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii II. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente III. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor IV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat V. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi VI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice VII. Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase. VIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori IX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii X. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete XI. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări. XII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice XIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare XIV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze XV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor XVI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice şi cadastrale XVII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale
1

XVIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi de irigaţii XIX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi regularizărilor de râuri XX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj XXI. Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii XXII. Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor XXIII. Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj XXIV. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 XXV. Reglementări tehnico-economice şi metodologice XXVI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi

Legendă M.L.P.A.T. - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului M.L.P.T.L. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Turismului M.T.C.T. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului M.D.L.P.L. - Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Locuinţelor M.Of., p.I - Monitorul Oficial al României, Partea I B.C. - Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor B.T.R. - Buletinul Tehnic Rutier I.C.C.P.D.C. - Institutul Central de Cercetare , Proiectare şi Directivare în Construcţii I.N.C.E.R.C. - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor U.T.C.B. - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti U.A.U.I.M. - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu C.O.C.C. - Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii I.P.C.T - Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate I.P.C.T.- S.A. - nstitutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii M.A.P.M. - Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului
2

A.F.E.R. D.D. A.N.D. I.S.P.C.F. I.S.L.G.C. I.C.B. I.C.P.A.I.U.C. I.N.C.D.F.P. I.S.C.

- Autoritatea Feroviară Română - Direcţia Drumuri - Administraţia Naţională a Drumurilor - Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate - Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală - Institutul de Construcţii Bucureşti - Institutul Central de Proiectare, Aparatură , Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pămâmtului - Inspectoratul de Stat în Construcţii

Domeniu -nr. reglem. tehnică din domeniu

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut

Observaţii De la data de 26.09.2006, P 2-1985 se aplică: a) la proiectarea clădirilor noi, în cazul contractelor încheiate până la 01.01.2007; b) la expertizarea tehnică şi proiectarea consolidării clădirilor existente,în cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a codului de proiectare seismicăPartea a III-aPrevederi pentru evaluarea şi pentru

I-1

P 2-1985

Normativ privind alcătuirea, calculul şi executarea structurilor din zidărie Elaborator: I.P.C.T.

I.C.C.P.D.C. 51/26.09.1985

B.C. nr. 11/1985

3

B. 62/N/25. 3/N/14.T. nr.C.N.R.01. nr.T.C. Completare şi modificare cap. I-4 P 100-1992 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale.P.2007.10.E. 71/N/07. 3-4/2000 Incepând cu data de 25.08. 3-4/2000 B. nr. 1-2/1992 M.C.B.C.04.C.P.1996 B.2006.L.L.la expertizarea tehnică şi proiectarea consolidării clădirilor existente. in cazul contractelor încheiate până la 01. nr. reglem.L.C. 11 şi 12 M.A.1992.T.A.09.08.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii proiectarea consolidării construcţiilor vulnerabile seismic I-2 I-3 NP 033-1999 GP 042-1999 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR) Elaborator: U. agrozootehnice şi.T.1999 B. B. 11/1996 4 . M.la proiectarea clădirilor noi. Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR) Elaborator: U. P 1001992 se aplică astfel: .in cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a codului de proiectare seismicăPartea a III-aPrevederi pentru evaluarea şi pentru proiectarea consolidării construcţiilor vulnerabile seismic. 61/N/25. .T.A.1999 M.L.P.C.A.P. industriale Elaborator: I.Domeniu -nr.T.

în cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a codului de proiectare seismicăPartea a III-aPrevederi pentru evaluarea şi pentru proiectarea consolidării construcţiilor vulnerabile seismic Modificări şi completări MDLPL 688/10. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii I-5 P 100-1/2006 Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri Elaborator: U.803 bis/25.2006 M.Intră în vigoare la 01.01. Of.01.T. în cazul contractelor încheiate până la 01.09. reglem. .C. p I .2006 B. MTCT 1711/21.08.B.P 100-1/2006 se poate aplica.09.2007. . b) la expertizarea tehnică şi proiectarea consolidării clădirilor existente.2007. la cererea investitorului formulată prin tema de proiectare: a) la proiectarea clădirilor noi. nr.2007 5 În curs de publicare . nr.C. 12-13/2006 .Domeniu -nr.

Domeniu -nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii 6 . reglem.

T.1999 M. 9/2002 I-7 GP 101-2004 M.D.N.1. 2/1999 I.F.T 738/ 19.T.221 bis/2004 I-8 MP 036-2004 I-9 MP 026-2004 I-10 NE 019-2003 M. 783/22. nr.2004 M.. Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme. nr.culturale şi industriale.C. .C. nr.P. nr.Of .2003 Ordin: M.09.L.C.C.L.C.C.12 ME 003-2007 În curs de publicare . disipatori) a clădirilor Elaborator: : I. p I.T.C.C.Filiala Iaşi Metodologie privind calculul sistemelor de protecţie seismică pasivă. .E.2007 7 B. nr.2004 M.N. 782/ 28.05.T. .09. reglem.C.C.R.05.N.Filiala Iaşi Metodologie de elaborare a hărţilor de hazard seismic local pentru localităţi urbane Elaborator: I. p I .A. p I .L. 304/ 16. referitor la construcţiile din lemn Elaborator: U.04. . Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei post seism a clădirilor şi Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii I-6 NP 055-2001 M.R.C.Of .T. 8/N/4.P.E. nr.8/2004 Completare P1001992 cap.T.P. Bucureşti Calculul şi alcătuirea structurilor de rezistenţă din lemn amplasate în zone seimice( completare la normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe.T.E.C.P.T.L.L. S.1002 bis/2004 M. Of.Domeniu -nr.04.C.C.B.200f3 Anexa:B. Manual privind investigarea de urgenţă postseism şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate Elaborator: I.N. nr.D. .R.T.social.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe.2002 B.A. 736/ 19.P.2004 M.671/23.C.874 bis/2004 M. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice Elaborator: : I. social/culturale. agrozootehnice şi industriale –indicativ P100-92 Detalierea parametrilor de calcul Ks şi Tc la nivelul unităţilor administrativ teritoriale Elaborator: : I.T.02.Of. p I .IX I-11 ME 003-1999 M. 127/08.92la capitolul IX.04.C.

T. nr.C.C.N. reglem. p.1998 B. p.N.C.Of.C. nr. p I . Of.L. 13/N/24.T.T.09.C. nr.02.E. Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii I-13 MP 004-1998 M. nr. 803/28.C.E. 1-18 1-19 CR 1-1-3- MTCT 1. p I .2003 M.C. .2005 M.882 bis/27.C.A.A.2004 I-16 GT 054-2004 M.R. Ghid privind adaptarea scării de intensităţi seismice europene EMS. 14/N/24..N. Ghid privind constituirea. nr.C.C.09.02.R.I.I. . 805/28.E.98 la condiţiile seismice ale Românieişi la necesităţile inginereşti Elaborator: I.C.04.N. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie Elaborator: I.882 bis/27.04. întreţinerea şi utilitarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice obţinute pe clădiri instrumentate seismic în reţeaua seismică naţională Elaborator: I.02.R. întreţinerea şi utilitarea băncii de date pe suport magnetic (CD ROM) cuprinzând înregistrări ale mişcărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977.2003 M.-S.T.A.T. 12/1999 I-14 NP 025-1997 M. 1986 şi 1990 obţinute în reţeaua seismică naţională Elaborator: I.T.T.Of. Ghid privind constituirea. Manual privind proiectarea antiseismică bazată pe metode de calcul dinamic neliniar în conformitate cu anexa G a Normativului P100-92 Ghid pentru alegerea accelelogramelor de calcul în aplicarea metodei B (analize dinamice neliniare) din Normativul P 1001992 Elaborator: I. nr. p. Of.I.2004 M.C.882 bis/27.09.. Evaluarea acţiunii zăpezii .2003 M.T.R.2004 I-17 GT 055-2004 M. 132 bis/11.P. 12/1999 Broşură IPCT I-15 GT 053-2004 M.C.Of.E. nr.P.P.1998 Ordin: B. 804/28.Domeniu -nr.177/2004 MTCT 8 Cod de proiectare.L.T..C.04.

p I . nr.B. nr. I-21 I.1-2005 ferată. 148 bis/16. p I .02. 349 bis/25. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică 2005 Denumire reglementare tehnică asupra construcţiilor Elaborator: U. Of. CR 1-2. 179 bis/24.02. Cod pentru proiectarea podurilor de cale CR 1-2.nr. . p I .04.2007 Intră în vigoare la data de 01.C. nr. p I . 784/2005 În curs de publicare 9 .2005 MTCT 2.01.2-2005 Convoaie tip. Bucureşti CR 2-1-1.229/27.C. . nr.02.2006 B. 807/26.C.01.2005 MTCT 1.12-13/2006 M.12005 Cod de proiectare privind bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. nr.S.P. Of.12. Of. Of.2006 B.2005 B.2006 Intră în vigoare la data de 01.C. Of. Acţiunea vântului Elaborator: U.08.2/2006 Ordin: M.01. reglem.C. .230/27.B.12. nr. 807/26. Of.12.T. 179 bis/24.09.2006 MTCT 2.03. Elaborator: I.7/2005 Observaţii 1-20 CR 0-2005 Cod de proiectare.C.2005 MTCT 165/15.C.2006 B. nr.228/2005 MTCT 1.S. .2006 B.T. p I .2006 B.T.2006 MTCT 3/06.2007 M.B.02. nr.09.Domeniu -nr.09. nr.23/2006 M. Bucureşti Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată.B.232/27. Bazele proiectării structurilor în construcţii Elaborator: U.09.C.2006 B. nr. Acţiuni. 4/2006 M.12-13/2006 M. Of.F.C.C.2007 I-24 NP 082-2004 Modificări Modificări şi completări MTCT 1372/2005 MDLPL 690/10. Ordin de aprobare 2. nr.713/19.2006 B.C.02.C.2006 MTCT 2.2005 Publicaţia în care a apărut 148bis/16. p I .714/19. . p I .18/2006 M.C. nr. 172 bis/22. nr.2/2006 Ordin: M. .P. nr.C. p I . Of.02. . nr.F. Înlocuieşte P 85– 1996 începând cu data de 25. . Elaborator: I.22 I-23 Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat Elaborator: U.T.

1980 B.A.C.Filiala Timişoara I.C.H.C 59/30. 7/1996 Înlocuieşte P 70-1979 .L.D.C.C. 4/1985 II-4 P 134-1995 B.C.C. C.05.P.N.D.C.C.C.C.G.E.P.C. Timişoara Îndrumător tehnic pentru studiul proprietăţilor pământurilor necoezive lichefiabile Elaborator: I. Instrucţiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare Elaborator: Inst.C. 12/1980 Înlocuieşte C 168–1974 II-6 C 169-1988 I.T.T. 11/1998 Observaţii Înlocuieşte parţial C 29–1977 Înlocuieşte parţial C 29–1977 II-1 II-2 C 29-1985 B.H.C. 56/N/11.P.C.P. nr. nr.L.C.C.11. 132/29.. reglem.Domeniu -nr.C. Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I. 8/1984 B. Politehnic Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforării Elaborator: I. Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice Elaborator: U. nr.E. nr. Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale Elaborator : I.R.P.1984 M. 82/05. şi I. 5/1988 Înlocuieşte C 169–1983 II-7 C 178-1976 B.A.ICH -Fil.C.C.09.1995 I.P.S.T.C.06.I.D.P.C.1988 I.P.L. 91/17.R.1996 10 B.C.C.VI) Elaborator: I.P. Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor prin silicatizare şi electrosilicatizare Elaborator: I. Timişoara şi Pol.N.C.C.C. nr.C.N.F.C. nr.1997 I..8/1986 II-3 P 125-1984 I.11..C.. nr.D.02.01.R.P. 1/N/20. .D.C 58/16. 11/N/12. nr.1976 I.03.S.C. 11-12/1976 II-8 III-1 C 218-1984 NP 001-1996 B.D.T.C.C. 20/11.04. nr. 9/1995 II-5 C 168-1980 B.C.1985 Publicaţia în care a apărut B.B.P.Timişoara Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu Ordin de aprobare M.E. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică GE 028-1997 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal şi vertical Elaborator: I.A.C.1984 M.

1997 M. prin metode topografice Elaborator : I. 15/1998 III-4 GP 014-1997 B. Pol Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru determinarea tasării construcţiilor de locuinţe. 12/1998 III-5 ST 015-1997 M.P. 4/1990 .S. nr.1997 M.P.P. exploatare) Elaborator: I.C.T.P.T 59/N/11.S.C. nr. nr.A.C.03.C.N. UTCB. 54/N/11.C.. 60/N/11. Calculul terenului de fundare la acţiuni seismice în cazul fundării directe` Elaborator : I.C.R.2000 M.N.L. nr.12. 183/29. 55/N/11.C. 1974 I.C. social culturale şi industriale.P.03.C. 5/1998 Înlocuieşte C 160–1975 III-7 GE 029-1997 B.L.A.T.greu – caiet VIII Elaborator : I.C.L.N.C. prin procedee mecanice.03.03.C.E.C. AIIR Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe. 9/1998 III-6 GE 026-1997 B.E.C.E.G.T 58/N/11.L.T.03.culturale şi industriale Elaborator : I. nr. Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare execuţie.Domeniu -nr. reglem.C. Inst. 12/1998 III-8 C 61-1974 I. 42/18.12.C. 4/1975 Înlocuiesc C 159-1973 şi III-9 C 159-1989 B. Ghid practic privind tehnologia de execuţie a piloţilor pentru fundaţii Elaborator : I.A.C.C. 7/2001 Înlocuieşte P7-1992 Înlocuieşte C 29–1977 Înlocuieşte C 239-1992 III-3 NE 008-1997 B. Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor Elaborator: I.I.2000 M.A.E.R.E. 1997 M.C.N.N. nr.P.N. social .F.C. .D.C.C.C. nr. Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii III-2 P 7.L. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică umflături şi contracţii mari Elaborator : I.P.1989 11 B.1997 B.R.N. Compactare cu maiul f..P.E.E. Specificaţie tehnică privind refacerea prin obturare şi etanşare a contactului tereninfrastructură pentru construcţii de locuinţe.C.1997 B.A.R.R. IPTANA Ghid de proiectare.L.R.R.12. 333/N/8.T.A.C.C.

P.D.F.Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrările de fundaţii Elaborator : I. I N C E R C Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi recepţionarea lucrărilor de fundaţii pe piloţi scurţi executaţi pe loc prin vibropresare Elaborator: U.P.C.E.04.I. nr. 7/1994 III-15 C 252-1994 M.C.P. 83/06. 3/N/11. nr. 6/1988 Înlocuiesc C 215–1983 III-13 C 241-1992 M.T. recepţionarea lucrărilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbunătăţirii cu materiale locale de aport pe cale dinamică Elaborator: U. 4/N/11.L. 8/N/12. 7/1994 12 .C.P. nr.Domeniu -nr.1988 B.D.T.E.C.L.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică cu con.C.P. 1994 B.Timişoara Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii C176–1975 III-10 C 196-1986 I.P. Instrucţiuni pentru completarea formularului de evidenţă a studiilor geotehnice conform prevederilor STAS1242/1 – 1989 Elaborator: I.P.C.D. . penetrare statică penetrare dinamică. 7/1983 III-12 C 215-1988 I.P.A.C.N. 9/1993 III-14 C 251-1994 M. Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale Elaborator : I. vibropenetrare Elaborator: I.S. Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice Elaborator : I.P. Timişoara.T.C.C.R. 26/28.T.C.E. nr.03.02.C.1983 B. nr. reglem.C.C.C. 8/1986 Înlocuiesc C 196–1979 III-11 C 213-1983 B.T.C.Filiala Timişoara I.C.C.A. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea.1993 B.L.R.1986 I.C.R.C.10.12. nr.C.N.C. 30/03.02.A. 1994 B.N.C.C.D.

T.L.B.L. nr. 128/ 08. 14/2005 Înlocuieşte C 245-93 III-23 III-24 NP 113-2004 NP 112-2004 P 10-86 îşi încetează aplicabilitatea . p I .C.T.I. exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare Elaborator U.T.1979 III-22 GP 113-2004 MTCT 172/2005 MTCT 279/2005 MTCT 275/2005 13 M.P.09.05.C. I.B. nr. nr.C.B.C. nr. Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii Elaborator U.C.C..C.L. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare M.C.P.L.C.P.1985 B. p I . monitorizarea şi recepţia pereţilor îngropaţi Elaborator U. stocarea şi reutilizarea informaţiilor privind parametrii geotehnici.Domeniu -nr. p I .C.C. .L. 5/14.B. 430 bis/20.2005 B. execuţia.C.A.2005 B.2002 M.T. Of. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea baretelor pentru fundarea construcţiilor Elaborator : I. Ghid pentru sistematizarea.D.B.2000 M.C.F.L. .L.C. 13/2002 Observaţii III-16 III-17 Normativ privind încercarea în teren a NP 045 – 2000 piloţilor de probă şi a piloţilor din fundaţii Elaborator: I.E.-Cat.15/2005 M. nr. NP 074-2002 Normativ privind principiile . 24/2003 III-20 GE 044-2001 III-21 P 106-1985 I.05. Elaborator U. 264/N/02. reglem.N. 1216/29.T.2002 M. 451 bis/27. nr.C.L.05.T.B.08.C.2005 B. 13/2002 III-19 NP 074-2007 În curs de publicare B. Of.P.11. Înlocuieşte C 227-1988 Îşi încetează aplicabilitatea la intrarea în valabilitate a normativului NP 074-2007 III-18 B. Of.T.C. Geotehnică şi fundaţii Ghid privind proiectarea şi execuţia minipiloţilor foraţi (revizuire şi completare C 245-93) Elaborator : IPTANA SA Normativ privind proiectarea.09.19/2005 M.P.L.C.02.B.D. 1228/03. nr. nr.R.T.C. Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă Elaborator U.P.T. 1219/06. 7/2001 B.05. nr.P. nr. 7/1985 Înlocuieşte P 106. 458 bis/30.2001 Publicaţia în care a apărut B.T.C. nr. . Normativ pentru utilizarea materialelor NP 075-2002 geosintetice la lucrările de construcţii Elaborator U.2007 M.S.

N.1989 14 IV-4 C 28-1983 B. nr.C. Of.C. Of.C.11.A. nr. nr. Partea I: Producerea betonului Elaborator: I.A.D. .C. .N.L.C. 46/28.B. 16/2005 M.C. Of.11.D.T.C.12.C. Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Elaborator U. 8-9/1999 Partea A B.Filiala Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton Elaborator: I.D. 1.E. 911 bis/09. reglem.06.2006 Observaţii P 109-80 îşi încetează aplicabilitatea III-25 III-26 B.C.C.C.C. beton armat şi beton precomprimat Elaborator: I.C.P. nr. nr.C.C. .C.C.1986 I.12. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii din beton aparent cu parament natural Ordin de aprobare MTCT 363/2005 MTCT 1730/21.11. Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton.05.E.P. Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel – beton Elaborator: I.T.C. Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton. 59/N/24.21/2006 M.C.12.P. 10/1986 IV-6 C 122-1989 B.T. nr.C.2006 B.R.C.C.R.C. .D. p I . nr.P.C.09.2005 M.C.P.C. p I . nr. 10/1999 Partea B ST 009-2004 îşi încetează aplicabilitatea Înlocuieşte C 140–1986 C 21–1985 C 206–1985 IV-2 NE 012-1999 IV-3 NE 012-12007 Ordin în curs de aprobare I. beton armat şi beton precomprimat.086 bis/02. p I .2005 B. 49/09. .R. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică NP 114-2004 NP 120-2006 Denumire reglementare tehnică Normativ privind proiectarea şi execuţia ancorajelor în teren Elaborator U.P. nr.21/2005 B.1999 Publicaţia în care a apărut M. nr.E.09. nr.T.2006 MTCT 1.22/2006 M.Domeniu -nr. 2/1991 .944/14. Of.08. nr. 896 bis/03. 51/30.C. nr.C.N.C. Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane Elaborator : IPTANA S. p I .B Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă Elaborator: I. 453 bis/27.1983 I.2006 MTCT 1764/21.2005 III-27 GP 093-2006 IV-1 ST 009-2005 B.C. 7/1983 Înlocuieşte C 28–1976 Înlocuieşte P 59–1980 Înlocuieşte C 122–1981 IV-5 P 59-1986 B.

C. 24/N/01. nr.E.Filiala ClujNapoca Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor Elaborator: I.Domeniu -nr.C.P.T.09. .T. Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip Elaborator : I.N.L.P. 1224/06.C. 1993 M.N.L. nr.C.P.L.T. 2/1994 Înlocuieşte C 130–1971 revizuire P 134-1993 IV-10 GE 039-2001 B.C.2003 M.C.E. 8/2002 IV-13 ST 043-2001 M.L.P.L.L.L.A. 48/22.E.N.C.C. 1620/02.11.N.2001 B. nr.E.L.2001 B. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator: I. Timişoara Ghid pentru determinarea experimentală in situ şi în laborator a modulului static şi dinamic de elasticitate a betonului.03.C. 14/2004 B.E. nr. Ghid privind utilizarea metodei electro magnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat Elaborator : I.2001 15 B.C.C. 1223/06.C.T.R.C.C. 1/2002 IV-11 GE 040-2001 M.D. 12/2002 IV-14 ST 042-2002 M.C. nr.03.1979 M. 451/26.C.10.P.C. Specificaţie tehnică privind ancorarea armăturilor cu răşini sintetice la lucrările de consolidare a elementelor şi structurilor din beton armat-proiectare şi execuţie Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii IV-7 IV-8 IV-9 C 130-1978 P 134-2003 C 248-1993 I.2001 B. Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate din beton.C.09.E. beton armat şi beton precomprimat Elaborator : PROCEMA S.P.D. 12/2002 . Specificaţie tehnică privind cerinţele şi criteriile de performanţă pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice şi metode de încercare Elaborator : I.N.09.C. reglem.R.T.L.T. 9/2006 B. Elaborator : I.P.C. 1621/02.T. nr.C.R. 1/2002 IV-12 NE 013-2002 M.C. nr. 8/1979 B. 302/16.T. Normativ privind proiectarea planşeelor compuse din tablă cutată-beton Elaborator : I.2002 B.C.P.L.11.C.C. nr. nr.R.L.C.C.R.N.A.C.R.

T. Instrucţiuni tehnice pentru executarea Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii IV-15 NP 093-2003 M.D.08. 9/1979 Înlocuiesc C 17-1978 P 133-96 îşi încetează aplicabilitatea începând cu 1 iunie 2006 IV-20 V-1 V-2 V-3 P 133-2004 MP 007-1999 C 17-1982 C 193-1979 MTCT 178/2005 M.T.E.2003 Anexa:B.C.L.nr. .L. p I . nr. 48/N/02.2003 M.2003 Ordin: M.C.C. execuţia. nr.Of. Of.T.P.C. 576 Anexa:nr. 427 bis/20.19/2005 B.04.C.E. Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite şi a conectorilor pentru lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări Elaborator : I. repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat Elaborator: U.C.1982 I.B.N.T.09. 306/16. nr. Cluj Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale Elaborator: I. . nr. 1/1983 B.1/2004 IV-16 GP 081-2003 M.N.13/2004 Ordin: M. p I . . 603/21. nr.11.N. .2003 M. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator : I.11. p I .C.R. nr.N.C.D.2005 B. 8/2000 B.C.L. CLUJ Ghid privind stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice Elaborator: PROCEMA SA Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat şi din zidărie Elaborator: I.2003 B.C.C.C. 852 /29.E.Domeniu -nr. reglem.T.R. 2/2004 Ordin: M.C.C.T. Of.2003 IV-17 GP 075-2002 IV-18 GP 080-2003 IV-19 NP 108-2004 MTCT 179/2005 M.05.C.C. 437 bis/24.R. Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială Elaborator: I. 670/23.C.P. nr.R.C.p I . nr.05.Of.T.09. Normativ pentru proiectarea coşurilor industriale din beton armat (revizuire P 13396) Elaborator: U.09. nr. Metodologie de investigare a zidăriilor vechi Elaborator: PROCEMA S. 871/19.E. nr.P.nr.B. Of.C.C.T.C.T.C.C.A.C. urmărirea comportării.E. 16 . p I .08. 576 bis /12.2003 B.C. 127/02. CLUJ Cod de cerinţe privind proiectarea.1999 I.P.T. 307/16.C.C.N.C.R.19/2005 M.A.C..2005 B.11.

N. Ghid de proiectare şi execuţie pentru prinderea elastică a pereţilor de GP 053 – 2000 compartimentare de structura de rezistenţă Elaborator : I.R.N.T.2006 Anexa:B.C.-S.A.09.01.11/2006 VI-1 VI-2 GP 003-1996 GP 004-1997 Ghid pentru proiectarea antiseismică a halelor parter cu structură metalică Elaborator: I.P.C. b) la expertizarea tehnică şi proiectarea consolidării clădirilor existente. 8/1997 B.C. nr.Of.R.R.C.1979 M.p I . 12/2001 De la data de 26. P 2-1985 se aplică: a) la proiectarea clădirilor noi. 4/1998 .2007.E.T.T.2006 Ordin: M. nr.11.L. Cluj B. în cazul contractelor încheiate până la 01.în cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a codului de proiectare seismicăPartea a III-aPrevederi pentru evaluarea şi pentru proiectarea consolidării construcţiilor vulnerabile seismic V-5 CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie MTCT Elaborator : I. nr.T.A.C.05.A.09.2000 Publicaţia în care a apărut Observaţii V-4 zidăriilor din piatră brută Elaborator : I.C. 38/N/24.Domeniu -nr. nr.P.C.C. Ghid de proiectare şi execuţie a M.E.E. 1996 M.C.A. 1712/21.09. .L. reglem. 17 B. 807/26.L.2006. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare 64/19. 258/N/2.C.N.C.P.P.04.

nr. reglem.B. Normativ de calcul pentru construcţii metalice cu diafragme din tablă cutată Elaborator: U.T.E.C.C.C. 19-20/2001 B.C. nr.12.C.C.C.L.T.A. 29/N/22.N.1998 M. inimă suplă. nr.C. 76/14. nr.P. nr.C. U. nr.P. 14/1999 VI-7 NP 041-2000 B. 2/N/13.P.E.C. nr. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din oţel cu secţiune plină.10.1997 M.2000 I.C. 68/13.C.R.E. 1985 I.C.N.C.T.E.P.C. 10/N/03.D. 3/1986 B. nr. 10/1982 Înlocuieşte C 133–1971 II-9 VI-10 P 110-1981 C 133-1982 .C.C.C.C.C.1981 I.C. 15/1997 VI-6 GP 018-1997 B.P.R. nr. Normativ pentru calculul elementelor din oţel cu pereţi subţiri formate la rece Elaborator : I.T.R.C.01. 63/N/18.C. 1997 M.01.1984 I.1980 Instrucţiuni tehnice pentru realizarea structurilor uşoare cu ferme din cabluri Elaborator: I.D.C.L. Timişoara Specificaţie tehnică privind cerinţe pentru proiectarea şi executarea construcţiilor în soluţie de structură spaţială reticulară planară Elaborator : I. 10/1980 VI-8 P 108-1980 B.C.Domeniu -nr. I.T.C. 4/1985 B.05. 1997 Publicaţia în care a apărut Observaţii VI-3 NP 012-1997 B.R.T.D.03.E. Îmbunătăţiri şi modificări la P 108 – 1980 Modificări la P 108 .R.T.P.C.A. 5/1982 B.L.A.E.07.02. omogene sau hibride Elaborator: I.C.R. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică membranelor pentru construcţii demontabile Elaborator: I.T. Ghid pentru proiectarea îmbinărilor prin contact ale stâlpilor din oţel făcând parte din structura clădirilor etajate Elaborator: U. 01.C. 159/11.B. 3/N/20.C.B Ghid de proiectare şi urmărire a comportării în exploatare a acoperişurilor din ferme de cabluri Elaborator : I. 15/1998 VI-4 ST 013-1997 B.C.C.N.C.L.01. nr.C.N.1982 18 B.P.C.P.C.C.05.L.P.P.D. 15/1997 Înlocuieşte P 112–1981 VI-5 GP 016-1997 M.N.C.C. Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate Ordin de aprobare 3/N/13. 1997 M..D.C.P.A.N.A.1980 I.

nr. nr. 666/19.04.T.P. 303/16. p I .N.C.E. Anexă : B.Domeniu -nr.C. nr. . 65/N/28. nr. 16/2004 B.09. Caietul 1 VIII-3 GP 112-2004 VIII-4 NP 119-2006 . p I . . 301/16.C.C. p I . /20.C. 9/1997 Ordin: M.P.2003 Anexa: B.937.C..R.C.N.D.2003 B.E.09. nr.C.09.06.1996 M.P.2003 Anexa : B.R.09. nr.E.C. Ghid privind proiectarea halelor uşoare cu structură metalică Elaborator: U. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii VI-11 C 172-1988 I.A.T.2003 M.E.nr.B. Timişoara Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din lemn Elaborator: I. p I . nr. 14/2006 B.C.N.E.L.C.05.N. Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri de beton. . execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate .C.11.R. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator: I. 300/16.R.C. nr.N. reglem. Normativ privind proiectarea şi execuţia învelitorilor subţiri de beton armat şi precomprimat. Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn Elaborator: U.2003 M.1988 M. . nr.2003 .T.P.C.16 /2004 Ordin: M.2006 B.T.T.C.C.N.C.2005 M. 14/2006 M.2001 M. Elaborator :I.C.R. Instrucţiuni tehnice pentru prinderea şi montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor şi pereţilor Elaborator : I.E. 10/1987 Ordin: M.2006 19 VIII-2 NP 069-2002 Înlocuieşte C 37-1988.C.2003 MTCT 219/2005 MTCT 1733/21. nr.L.P.08.Of.C. Timişoara Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductile la structuri metalice în zone seismice Elaborator : I.T.R.C. Of.in situ” Elaborator: I. p I .T. Of.L.R.T. 435 bis/23.C. M. 1624/02.B. nr.-S.C. 671/23.09.C. execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri Elaborator: I.T.C.T.T. p I. monolite şi prefabricate Elaborator: I.11.09.N.C. . 606/21. 23/2006 Înlocuieşte C 172–1985 VI-12 VI-13 VII-1 VII-2 GP 078-2003 GP 082-2003 NP 019-1997 NP 005-2003 Revizuire NP 005-1996 VIII-1 GP 065-2001 M.11.Of.E. nr.C.C. 12/2002 M. nr. 776 bis /05.C.A. Normativ privind proiectarea.2003 B.Of.09. Ghid privind proiectarea.L.C. 666/19.Ind. . I.Of.C.L.C. 26/04.T.

nr.C.1989 I.C.P.E. 13/1997 Înlocuieşte C 107-1982 IX-3 C 107/0-2002 B.N.C.C.C. nr.2002 M.T.R.A.C.C.L.02.R.E.A.1996 M.T.N.T. nr.03.N. Ghid pentru refacerea etanşeităţii rosturilor la clădirile civile cu faţade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat Elaborator: I. 22/N/03. p I .03.1989 M.E. . 50/30.C.C. Modificări.12.A.N.C. 62/N/17.C.completări la P 121-1989 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile social-culturale şi tehnico-administrative Elaborator : I.R. nr. 15/2005 . 195/15.P.C.C.nr. 7/N/12. 11/1988 Înlocuieşte P 121–1983 B.R.P. 8/1993 B. Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri Elaborator: I.04.11.C. Ordin de aprobare M.12.C. nr.C.T. Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor Elaborator: I.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică GP 001-1996 Denumire reglementare tehnică Protecţia la zgomot.P.C. Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi executarea sălilor de audiţie publică din punct de vedere acustic Elaborator: I.L.N.C. nr.E.T. nr.03.C.C.C. 1572/15.C.T.C107/2.C.P.N.C107/4.R.Domeniu -nr.L. 3-4/1991 IX-8 C 125-2005 B.2005 I. 15/24.1989 M.L.P.E.2005 C107/1.10.P.N.R.1.C.E.2-3/2007 3.C.C. nr.E.C107/ B.T.C. 2055/29.C. 3-4/1991 Înlocuieşte P 122–1983 Înlocuieşte P 123–1981 Înlocuieşte C 125–1987 IX-5 P 121-1989 IX-6 P 122-1989 IX-7 P 123-1989 B.Ghid de proiectare şi execuţie a zonelor urbane din punct de vedere acustic Elaborator: I. C107/5 B.D.R.C.P.124 bis/ Înlocuieşte 13.D. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea măsurilor de protecţie acustică şi antivibrativă la clădiri industriale Elaborator: I.C. 9/1996 Observaţii Înlocuieşte P 116–1987 IX-1 IX-2 GE 025-1997 B.C.T.12.C.1993 I. Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la clădiri Elaborator: I. Of.A.C.L. 8/2003 IX-4 C 107-2005 M.C.-S. reglem.2005 20 Publicaţia în care a apărut B.1997 M.D. 49/30.T.

11.N.E.C.E.C. nr.02. I.07.C. 11/N/18.C.R.14/2002 Înlocuieşte NP 200-1989 IX-15 Normativ general privind calculul transferului de masă(umiditate) prin C 107/6-2002 elemente de construcţie Elaborator : I. 9/1985 Observaţii Înlocuieşte C 142–1979 Înlocuieşte NP 36–1982 Înlocuieşte NP 52–1988 IX-9 IX-10 C 216-1983 B.12. Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale C 107/7-2002 cladirilor (revizuire NP 200/89) Elaborator I.C.2002 M.N.A. nr.C.13/2001 Înlocuieşte C 246–1993 331/N/8.C. p I .C.C.04. necirculabile Elaborator: TAGLSIT. 1063/30.C.C.L. nr.N.E.C. Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi executarea hidroizolaţiei monostrat cu folie stratificată din PVC plastifiat la acoperişurile clădirilor industriale şi agrozootehnice.C. 2/2002.-S.L.A. IX-16 B.L.T.C.T. .R.L. 607/21. 9/04.A.T.C.L. 1574/15.N.Domeniu -nr.T. broşură I.P.L.C. Normativ privind proiectarea. nr.L.P.1991 B. .L.T.1990 Publicaţia în care a apărut B.E. 20/28.2000 M.P.C.nr.T.R.C.P.04. nr.12.C.Of.P. 5/1984 IX-11 C 233-1990 B.C.D.C. 3/1993 Înlocuieşte NP 44–1986 IX-13 NP 040-2002 M. B.10.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică C 142-1985 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elemente de instalaţii Elaborator: TAGLSIT Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea construcţiilor subterane şi bazinelor Elaborator: I.T. IX-14 GP058–2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit Elaborator: I. 776 bis /05. nr. 15/2006 Ordin: B.C.P.2003 B.2003 M.P.N.E.R. nr.R. M.R.P.P.E.C.L.C. nr. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri Elaborator: I. 8/2003 . nr.N.P. 5/1991 IX-12 C 234-1991 M. Instrucţiuni tehnice pentru izolarea termică cu produse textile neţesute a conductelor şi aparatelor din instalaţii termice Elaborator: I. reglem. Ordin de aprobare I.2002 21 Anexa: B.C.T.A.1984 M.C.10.C.D.1/N/10.1985 I.C.

L. reglem.L.C.C. Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile GT 043-2002 existente Elaborator : U.15/2006 B.L.L. 1570/15.09. Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie la GT 040-2002 clădiri existente.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut B.T. 5/2003 B.P.C.M.N.Of.L.L.C.C.N. 605/21.L. Ghid privind proiectarea.10. 1569/15.Domeniu -nr.N.E.P. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea C 163-1987 profilelor încastrate din PVC plastifiat la etanşarea rosturilor elementelor de M.C.C.C.E. nr. p I . 40/21.C.L.P. execuţia şi exploatarea elementelor de construcţii NP 064-2002 hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice Elaborator : I.04.U. Elaborator: I.C.P.D.L. 1579/15. 5/2003 M.E.T.C.P.C.L. nr. nr. 6/2003 B. 1571/15. 1573/15.2002 M.2003 B.08.2002 M. 576 bis /12. Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor MP 022-2002 pentru construcţii Elaborator : PROCEMA S. nr.P.E.E. nr.10.L.1987 22 M.L. 6/2003 M.2002 B.N. nr. Metodologie privind determinarea permeabilităţii la apă a finisajelor şi protecţiilor GT 044-2002 anticorozive aplicate pe suprafeţele elementelor de construcţii Elaborator : I. nr.C. 5/1987 Înlocuieşte C234-1991 Înlocuieşte C 163–1973 .L.C.L.P.10.C.2002 M.R. 1578/15. 8/2003 Observaţii IX-17 IX-18 IX-19 IX-20 IX-21 IX-22 IX-23 IX-24 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unităţile funcţionale ale GT 039-2002 clădirilor existente Elaborator: I.2003 I. nr.P.T.N. în vederea reabilitării termice.2002 M.C.C.C. Ghid privind utilizarea chiturilor la etanşarea GE 047-2002 rosturilor în construcţii Elaborator : I.A. 5/2003 B.C. nr.R.R.T.A.10.T.R. .T.R.C.10.C.2002 B.10.I.

11/1986 X-5 C 223-1986 I.C.C.D. 54/20.2006 B.09.C.R.N.2006 M. reglem. nr.C. Normativ privind executarea tencuielilor umede groase şi subţiri Elaborator: I. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP şi SBS Elaborator: I.C. p I .C.C.N.1996 I. . Of. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică construcţii Elaborator: I. 131/05. nr.C. p I .N. nr.D.P.N.L.nr.P.R.C. 23/2006 M. 5/1986 23 .R.C. nr.P.1986 B. nr.T.C.C.P.E.12.11.N.C. Ghid privind proiectarea. 8/1996 C125-1987 îşi încetează aplicabilitatea IX-26 GP 114-2006 MTCT 1734/21. 7/11.N.C.C.C.nr.C. p I .05.2006 MTCT 1732/21.C.C.2006 B.05. 23/2006 B.1986 IX-27 NP 121-2006 NE 001-1996 X-1 Înlocuieşte C 18-1983 C3-1976 Caiet VII-IX X-2 C 4-1977 B.Domeniu -nr.C.460 bis/31. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii IX-25 C125-2005 MTCT 195/2005 M. 12/1977 Înlocuieşte C 6-1975 Înlocuieşte C 70-1970 X-3 C 6-1986 B. .1986 I.R.E.Of. Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu plăci emailate sau melaminate din fibre de lemn Elaborator: I.R.A.C.C.N. Normativ privind proiectarea şi execuţia măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri (revizuire C125-1987) Elaborator: I. .09.C. nr.E. Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor Elaborator: I. Instrucţiuni tehnice privind executarea placajelor din plăci de faianţă majolică şi plăci ceramice smălţuite aplicate pe pereţi prin lipire cu paste subţiri Elaborator: I.11. nr. nr.E.D.R.C.C.E.R.C.E.C. 55/20.2005 M.C. 23/N/03.C.C.R.R.04.C.Of.1977 I.12.C.E.C.C.N.09. 910/08.E.E. 928/15.C. Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianţă majolică şi plăci ceramice smălţuite CESAROM Elaborator: I. 11/1986 X-4 C 70-1986 B.D.P.N. Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor Elaborator: I.C.C.

10/2003 B. 3/2001 Broşură ICECON B. Ghid privind proiectarea.C.C.T.C. nr.E.L.Domeniu -nr. 68/N/28.C.R. şi 1500V c. 938/02.A.L. 1617/02.L.L. 576 bis /12. 1606/02.2000 M. Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri Elaborator :I.N.C. şi 1500 V c.2002 M.a.T.P.2002 M. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie Elaborator: I. 12/2002 Înlocuieşte C 35–1982 Inlocuieşte I 7/1–1994 XII -1 XII –2 I 7/2-2001 XII -3 XII -4 NP 061-2002 NP 062-2002 XII -5 XII -6 NP-I 7-2002 I 18/1-2001 Înlocuieşte I 7-1998 .E.04.L.T.T.N. 6/2003 M. nr.2003 B. nr.P.C. Elaborator: ICECON S.C.E. 2/2002 Broşură ICECON B. nr.L.R.L.P.L.Of.L.c.10. p I . reglem. 11/1999 B. nr.07.1998 M.P.C.R. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.L.C.a. 1996 M. 604/21.C.T.C.A.2003 M.T. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de curenţi slabi Ordin de aprobare M.L. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la clădiri civile Elaborator: I.L.P. 3/1997 Înlocuieşte C 202–1980 XI-1 NPO 13-1996 XI-2 GP 037/01998 GP 052-2000 B.P.L. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică GT 041/2002 GP 073-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile Elaborator : I. Normativ privind proiectarea.L. Elaborator : ICECON S. nr.11.08.11.2001 24 Publicaţia în care a apărut Observaţii X-6 X-7 B. .C.C. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c. 1055/26.15/2006 B.C.C.C.A. 50/N/17. 1575/15.R. nr.06.P.a.10/2003 B.C.C.B. 49/ N/30.C. Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni de până la 1000 V c.T.N.C. nr. Elaborator ICECON S.B.L.A.T. 10/2006 Broşură ICECON B.L.T.T.T.P. şi 1500V c. 939/02.2002 M.P.c.L.A.07.2001 M. 1/2003 B.2002 M.07. nr.E. Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal Elaborator : U.C.T.A.06.08. nr. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri Elaborator : U.P. nr.N.c. nr.

1999 M.T. verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie Soluţii cadru pentru instalaţii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive înalte Elaborator: I. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XII-7 I 18/2-2002 M.nr. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri Elaborator: I.L.04.8 îşi încetează aplicabilitatea prin ordinul M.C. reglem.2005 B. 86/N/05. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare Elaborator: PRODOMUS S.C.P. 438/22.A.1996 M.A. nr. nr.-S.1998 25 B. 1997 M. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică aferente clădirilor civile şi de producţie.1999 M. nr. 14/1999 Broşură IPCT Înlocuieşte I 18-1998 XII-8 NP 099-2004 XIII-1 SC 003-1997 XIII -2 I 9/1-1996 B. 69/N/25.02.10. Modificări I 9 . nr.L.14 îşi încetează aplicabilitatea prin ordinul M.P. 78/N/13.C. nr.03.L. 17/N/16. Of.T.C.05.C. 1994 M.Domeniu -nr.A.C.A.C. 6/2000 XIII-4 I 22-1999 XIII-5 NP 028-1998 . executarea.02. nr.T. Modificări şi completări Normativ pentru proiectarea construcţiilor de captare a apei Elaborator: AQUAPROIECT S.A.P. 2/1997 Cap.A.L.T.L.C.A. nr.94 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor Elaborator: PRODOMUS S.A.T. 23/N/07.2005 Înlocuieşte I 9–1982 Cap.P. nr. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare Elaborator: PRODOMUS S.05.P.12.A. 3/2002 B.C.P.P.217/17. 1/N/18. 16/2005 B. 418 bis/18.A.P.P. 12/1997 XIII-3 I 9-1994 B.T. Elaborator: I.C.A.T.T.6/2004 M.C.2002 MTCT 176/2005 M. nr.C.217/17.L. . 13/1999 Înlocuieşte I 22–1984 B.-S.2005 B.2002 M. p I .T.T. Normativ privind proiectarea.L.12.L.T.C. 2014/18.-S.A.T.03.A.P.P.L.T.L.T. nr.T.01.

09.L.C.C.-S.A. SA Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural Elaborator: PROED S.C.T.11.A.A.C. 77/N/05.2001 M.C. 11214/N/06.T. Reţele plane ramificate Elaborator: I. 82/N/19.-S. 11/2001 Înlocuieşte P 66–2000 Înlocuieşte P 96–1986 XIII-12 P 96-1996 B.P. Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localităţile urbane Elaborator: PRODOMUS S.A.P. nr. SA Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de şprinklere.T. nr. Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării Ordin de aprobare I. 105/05.B.P.T. nr.10.200 1 M.A.L. .C.C.1999 M.L.2003 XIII-13 XIII-14 GE 046-2002 GP 087-2003 . 13/1997 Broşură IPCT B. Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q<5 l/s) Elaborator: I.P. nr.C. 771/04.C.T.C. 1454/03.-S.1975 Publicaţia în care a apărut Observaţii XIII-6 B.P.P.T.09. 9/2003 Broşura IPCT Ordin: M.10.A. 8/1975 XIII-7 XIII-8 NP 036-1999 GP 071-2002 M.T. Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile.P.11. 9/2003 Broşură IPCT B.L.T.2002 M.P.P. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică I 30-1975 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec şi stabilirea măsurilor pentru prevenirea efectelor negative ale acesteia la instalaţiile hidraulice sub presiune Elaborator: I.T. reglem. 1616/02.G. Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu deversare în reţelele de canalizare Elaborator I.P. 1410/26.2002 M.A. 12/2002 XIII-11 P 66-2001 B. 647/23.L.11.A. nr.L.T.09.P.S.nr. nr. Ghid de proiectare pentru construcţii şi instalaţii de dezinfectare a apei Elaborator: I. nr.T. 1411/26.L.10. social-culturale şi industriale Elaborator: I. 5/2000 Broşură IPCT B.2003 26 B. p I .C.C.L.C.06.2002 M.T.L.C. 14/2002 XIII-9 GP 074-2002 XIII-10 PC 021-2001 B.C.Of.P. nr.T.L. 1996 M.C.L.Domeniu -nr.T.

P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Anexa: B.C.B.T.1999 M.Of.T. p I .instalaţii frigorifice Elaborator: I.C. nr.2/2004 XIII-16 NP 032-1999 M. nr.L. Ghid de proiectare pentru instalaţii sanitare.02. 14/1999 Broşură IPCT Ordin:B.3/2004 Broşură PROED Observaţii XIII-15 NP 091-2002 M.C.08. 773/04.4-5/2004 XIII-19 XIII-20 XIII-21 XIII-22 S . Ordin:B.7/1996 Broşură I. 639/23.C.11.2003 Ordin: M. p I.C. 19/N/28.C.instalaţii de gaze Elaborator: I. Ghid de proiectare .2003 Ordin: M.C.Domeniu -nr. .C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator: PROED S.2003 Anexa: B.T.T.1999 27 Ordin: B. 60/N/25.T.Of.1999 M.T.01..A.T. 2/N/18.A.C.T.T.10.11. p I .P.T.L.P.C.A. nr.T. nr.A. 771/04. nr.B.C. nr.T.T.Of.4-5/2004 XIII-17 NP 088-2003 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti-Partea a II a: Treapta biologică Elaborator: U. Ghid de proiectare .C. 14/1999 Broşură IPCT Ordin:B.-S.1996 M.A.P. nr. 5 l/s) Elaborator: U.P.2003 Anexa :B.1994 G .L.C.11. nr. 50 l/s) şi foarte mică (Q.C. 773/04.C.T.C.L.1997 F . nr.P. Normativ pentru proiectarea construcíilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti -Partea I : Treapta mecanică Elaborator: U.A.A.10.2003.C.P. M. nr.A. reglem.B.T.4-5/2004 XIII-18 NP 089-2003 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti-Partea a III a: Staţii de epurare de capacitate mică (5<Q.T.-S. 14/1999 Broşură ICECON Înlocuieşte G–1972 . 646/23/10/2003 Ordin: M.-S.01.C. Mapa proiectantului Elaborator: I.C. Ghid de proiectare şi execuţie a reţelelor şi instalaţiilor exterioare de alimentare cu apă M. 640/23.P. nr. 9/N/16. Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului Elaborator: PROED S.1998 AC .1998 M.1999 B.A.03.T.P.L. Anexa: B. 2/N/18.T.A.

2002 M.G.A.C. Ghid privind proiectarea.A.Of. Soluţii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instalaţii în construcţii Elaborator: I.2003 Ordin:B.P. XIII-27 SC 002-1998 M.A.G. .L. Soluţii cadru pentru montarea contoarelor la instalaţiile sanitare şi de încălzire din clădirile existente Elaborator: I. 187/20.12. 83/23.P. 905/05. reglem. 867/05.03. execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC şi polietilenă Elaborator: I. nr.T.T.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică şi canalizare.L. 84/N/29.Of. Ac . TERAPLAST Bistriţa Soluţii cadru de contorizare a consumurilor de apă. nr. 1996 M.C.C.P.11. epurarea Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIII-23 SC 001-1996 M.-S.T.T. nr.A.T.Domeniu -nr.P.1/2000 Broşură I.T. 18/N/28. utilizând conducte din mase plastice Elaborator: ICECON S. 188/2002 28 M.Mapa proiectantului Elaborator: ICECON S.7/1999 Broşură I.P. nr. 25/N/7.G. . p I . executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.2002 XIII-28 NTPA 0012002 H.L.C.-S. 187/20.A Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali Elaborator: I.1999 Ordin :B.A.A.T.Of.12.03.M.A. p I . p I . Norme tehnice privind colectarea.T.04.2003 Broşură ICECON XIII-24 XIII-25 NP 084-2003 XIII-26 GP 043-1999 M.A.I.T. Normativ privind proiectarea.P. 188/2002 H. 2/1997 Broşură IPCT Ordin:B.09.C.1996 M. p I .-S.C. Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor Elaborator: I.C. 188/2002 XIII-29 XIII-30 NTPA 0022002 NTPA 011- H.M.C. Revizuire NTPA 002-1997 . nr. nr. nr. nr.I.-S.C.C.1999 Ordin: B. nr.C.03.L.T. M. 7/1996 Broşură IPCT Ordin: M.Of. .P.T. .P.C.P. gaze naturale şi energie termică Elaborator: I.A.C.P.. nr.

2006 B.A. nr.C.04.20/2006 M.T.P.A.2005 B. Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei Elaborator: U. 338 bis/21.T.nr. . 1/2002 Broşura PROED SA M.L.03. Of. reglem.B. 9/1994 Înlocuieşte I 5–1979 XIII-32 XIII-33 GE 052-2004 GP 106-2004 MTCT 164/2005 MTCT 161/2005 XIII-34 NP 107-2004 MTCT 163/2005 XIII-35 NP 118-2006 MTCT 1729/21. nr.R.T. nr.11.C. Of. nr.04.A. Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale Elaborator: I.04. 903bis/7. 1998 M. 1994 M. 6/2006 M.P.L. 55/N/15.2005 B. 6/1999 Broşură ICECON B. 55/N/15. nr. nr. nr.C.2002 Observaţii XIII-31 ST 041-2000 Specificaţii tehnice privind staţiile de epurare monobloc. 665/30.C. 345 bis/25.2001 Ordin: B.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut nr.L.Domeniu -nr.2006 B.1998 29 XIII-36 NE 035-2006 I 5-1998 XIV-1 XIV-2 XIV-3 I 5/1-1994 I 5/2-1998 B. .L. Of. 6/1999 . nr.22-23-24/2005 M.09.2006 M.M. 888 bis/31.P.07.04. nr. Of.09. execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti Partea a V-a.T.19/2006 B.L.C.P. 187/20.07.N. .T. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare Elaborator: ICECON S.C. p I .T.E. utilizate pentru comunităţi mici Elaborator: PROED S. p I .2/2005 M.A. Of. . nr. p I . Prelucrarea nămolurilor Elaborator: U.2006 MTCT 1736/21.10.C. Normativ privind exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare M. Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile Ghid de proiectare.C.nr.07. .C. 15/N/07. p I . 337 bis/21. nr.B.C. nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică 2002 Denumire reglementare tehnică şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti Elaborator: I.I.2005 B.C. p I . containerizate şi automatizate.A.C.C.

04.I.R. Ghid pentru calculul consumului de căldură al clădirilor dotate cu sisteme pasive de încălzire solară Elaborator: I.05.T. 1997 M. nr. 1997 M. nr.10.P.P.04.N.04.C.A.-S.L.07.T. 14-15/2003 B.T.T.2002 M. nr.A. reglem. 249/17.C. 1999 M.-S.-S.C. nr.C. Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală Elaborator: I.P.P.A.C. 5/2000 Broşură ICECON XIV-7 NP 018-1997 XIV-8 ST 020-1998 XIV-9 GT 022-1999 B.P.T. nr. 78/N/12.2000 30 B. 1999 M.A.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică I 13-2002 I 13/1-2002 Denumire reglementare tehnică Elaborator: I. 10/1998 B.Domeniu -nr.C. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală Elaborator: I.L.L.L.L. nr. execuţia exploatarea şi postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori Elaborator: Romanian Oil Company Ltd Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ţevilor din oţel preizolate Elaborator: ICECON S.T.P.B Specificaţie tehnică privind controlul calităţii execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte din polietilenă de medie densitate.T.2000 B. 22/N/7.L. 929/02.P. 13/2000 Broşură ICECON XIV-11 ST 024-2000 M.Cerinţe de calitate.A. 19/N/07.A. nr.T.P.2002 M.C.09. 3-4/2000 XIV-10 ST 023-1999 M.07.C.P. Specificaţie tehnică privind tehnologiile de execuţie şi procedeele de verificare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale. Procedură de verificare Elaborator ICECON S. 18/N/07. 75/N/05.A.T. nr.E.L. 930/02. Normativ pentru proiectarea.C.A.C.C. Ordin de aprobare M. 14-15/2003 Înlocuieşte I 13-1994 Înlocuieşte I 13/1-1994 XIV-6 GP 017-1996 B.P.L.T.A.03.T.A. 68/N/25.P. 4/1997 Broşură Societatea Română de Protecţie contra Incendiilor B.L.L.A. 1999 Publicaţia în care a apărut Observaţii XIV-4 XIV-5 B.T.C.C. 14-15/2000 Broşură ICECON .C. Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din reţelele de transport şi distribuţie Elaborator: U.

-S.E.T.T.C Elaborator: I.C.08.P.Domeniu -nr..A.L. Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit Elaborator: I.08.A.-S.N.R.C. nr. Normativ de proiectare.A. 1999 M. B.P.) . 1999 M. executare şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.T.A.P.10. 73/N0/5.1999.P. întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115 gr.N.L.C. 76/N/05. 12/2000 Broşură ICECON Înlocuieşte I 31–1976 Înlocuieşte I 33–1976 XIV-13 I 33-1999 XIV-14 NP 031-1999 XIV-15 NP 037/11999 M. 1999. execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. 10/2000 31 .B. 26/N/07.A. 1/2000 Broşură IPCT XIV-17 GP 039-1999 B. Normativ pentru proiectarea.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIV-12 I 31-1999 M.R. 2/2000 Broşură IPCT B.I.T.) Elaborator: I.L.) Elaborator: I.L. nr. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. 1/2000 XIV-16 NP 037-1999 B.C.C.C.A.C.L.L.L.04. pentru autovehicole Elaborator: I.T.A. nr. Ghid pentru alegerea.A. nr.A.10.T.P.C. I. Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.1999 M.P.L. nr.1999 M.P.10.C. proiectarea. 72/N/04.C.P.A.L.P.C.10. 9/2000 XIV-18 GP 041-1998 M. 74/N/5.C.P. nr.P. 64/N/25.T.C.C.L. nr. 2/2000 Broşură IPCT B.T.10.1999 B.1999 M. B.T. reglem.L.R.C.-S.P.C.E. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică cu conducte din polietilenă Elaborator: ICECON S.P.A. execuţia şi exploatarea instalaţiilor de încălzire prin radiaţie de pardoseală Elaborator: ICECON S.A. 116/29/24. 74/N/05.) pentru autovehicule prin staţii independente Elaborator: SIGMA S.P.L Normativ de proiectare.

Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora Elaborator : I.L.N.nr.2000 Publicaţia în care a apărut Observaţii XIV-19 B.L.T.C.P.11.T. 13/2000 Anexa :B.T.R. Ghid pentru defalcarea consumurilor de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum la clădiri de locuit colective Elaborator: I.E. 1618/02.2001 B.C.C.11.A.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică I 42-1985 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum Elaborator: I.P.C.C.L.E.N.N.R.P. 6/1994 Ordin :B. execuţie şi exploatare a centralelor termice mici Elaborator: I.P.L. nr.P.12. nr.T.A. 1993 M.L.L.C.N.P.2001 M.2000 M.R.L.C.N. 1612/02.C.E.L.T. 3/2002 XIV-24 ST 046.L.11.C.P. Specificaţie tehnică privind montarea şi utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de căldură ale corpurilor de încălzire Elaborator: I.04. 8/1985 XIV-20 XIV-21 I 45-1993 GP 051-2000 B.T.T.E.C. 16-17/2006 XIV-22 NP 048-2000 XIVI-23 GT 029-2001 M. 1628/02. 50/N/30. Ghid de proiectare.T.R.06.C. Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a schimbătoarelor de căldură din centralele şi punctele termice Elaborator : I. 324/N/4.P.C. nr.N.2001 B.C.Broşură IPCT B.C.C. nr.C.C.L.A.T.C.C.L. 14/05.C.C.P. nr.03.D.C. 3/2002 XIV-26 GT 032-2001 B. ICRAL Instrucţiuni privind metodologia de testare aeraulică şi termică a camerelor curate Elaborator: I.. I.E. nr.1985 M.-S.C. 1611/02.P. nr. nr.C.E. nr.11.2001 M.. 6/2001.C.A. 3/2002 . 4/2001 B. reglem.R. Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor şi Ordin de aprobare I.2001 32 B. 3/2002 XIV-25 GT 028-2001 M.Domeniu -nr.R.C. 14/N/9.

T.L.-S.Domeniu -nr.L.T.-S.C.L.P.L. aferente acestora Elaborator: I. 941/02.T.L.T. Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit Elaborator: I. 1626/02.P.L.T. 24/2003 Înlocuieşte NP 029-1998 XIV-32 GT 036-2002 M.-S.N.C.P.07.2001 M. 2002 M.A.A. 1614/02.T.P.L. 5/2002 XIV-29 I 36-2001 GP 066-2002 M.C. nr.C.T. 1625/02.A.T.L. Program cadru al programului naţional anual de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente Elaborator: I.P.T.T.C. Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice. 20/2003 B.-S.L. nr. 2002 B. nr.L.R. nr.2001 B.L.L.C.L.C.07. Metodologie privind stabilirea ordinii de priorităţi a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.C.C.T.C. 33 B.C. C. nr.2002 M.C.11. nr.11. 3/2003 XIV-33 XIV-34 GP 067-2002 NP 058-2002 B.R. nr. Ghid privind determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire Elaborator: I.execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte preizolate Elaborator: I.11.A.A.P.P. Elaborator: I.P.C.P.P.T.C.E.2001 B.T. 21/2003 . 2002 M. Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie. 5/2002 XIV-28 MP 013-2001 M.07. Normativ de proiectare.N. C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică instalaţiilor aferente Elaborator: I.P. 940/02.T. în centrale termice pentru ansambluri urbane Elaborator: I.P. reglem. nr.L.A. 22/2003 XIV-31 NP 029-2002 B. 942/02.07. Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire a apei calde de consum.P. Normativ pentru proiectarea şi executarea Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIV-27 SC 006-2001 M.C.E. 6/2002 XIV-30 B.P.L 934/02.-S. C.-S.L.

1995 XIV-40 V .R. Ghid de proiectare pentru instalaţii de încălzire.C.C. nr.Mapa proiectantului Elaborator: I.11.-S.1999 M. nr. 18/2003 Ordin B.C.07.A. 7/2004 Broşura IPCT XIV-36 XIV-37 MP 019-2002 XIV-38 SC 007-2002 M.C.B.C.T.T.P. Ordin de aprobare 931/02.L. 7/1996 Broşura IPCT Ordin B. 10/2001 Broşură ICECON B. 332/N/08.A.L.T.T. nr. Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum la blocurile de locuinţe cu structura din panouri mari Elaborator: I. nr.2002 B.E.N.A.A.C. 1850/11.C. Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică -–reţele şi puncte termice Elaborator: I. 7/1996 Broşura IPCT Ordin B.T.A.L.C.P.C.12.P. 19/N/28.A. 14/2002 B.2002 B.07.A. Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire-răcire folosind ventiloconvectoare Elaborator :U.-S. Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higroenergetică a anvelopei clădirilor de locuit existente Elaborator: I.07. I . 837/20.L.-S. 1996 M.09.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică .1/2002 Înlocuieşte GP 019 –1997 XIV-39 I .P. Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor de încălzire şi ventilaţie din clădiri Elaborator: ICECON S.C.reţele şi puncte termice Elaborator: I. p I . 2002 Publicaţia în care a apărut Observaţii XIV-35 NP 059-2002 MP 017-2002 M.P.11.2000 34 B.P.T.T. nr.C. 932/02.L. 1412/26.03.A. nr.C.L.T.-S.A.Of. 19/N/28.P.A.C.-S.L. nr.T.03.C.P.T.-S.2002 M.L.P. reglem. Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri Elaborator: I.Domeniu -nr.L.L. nr.T.1996 M.T.L. 12/2003 Ordin: M.T.A.C.1996 XIV-41 GP 019-1999 XIV-42 GP 056-2000 .C.P. nr.P.T. 78/N/05. V . 926/02.P.T.P. 2002 M.P.L.10. Ghid de proiectare pentru instalaţii de ventilare.. 2002 M.Mapa proiectantului Elaborator: I.

C.2007 M.2007 M.C.Of. 329/N/08.A.P. nr.T. 157/01.T.p I. Partea II – Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor.02. 10/N/07.nr.T. nr.18/2006 M.12. 1994 Publicaţia în care a apărut Ordin B..11.04.A.P. 711/13.A.nr.T. nr.nr. Partea I .2007 M.-S.C.T.04.2003 B.12.C.A. Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor Elaborator: I.02. nr.nr.T.C.. 330/N/08.P.-S.Anvelopa clădirii Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. 4 -7/2007 M.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică SC 005-2000 Denumire reglementare tehnică Soluţii cadru pentru instalaţii interioare de încălzire utilizând noi sisteme de reducere a agentului termic centrală termică de apartament.C.nr.P.2003 M.C.867/05.T. 4 -7/2007 M.P. nr.L.405/06.Of.L.C.A.A.2007 B.T.T.C.05.2000 M.C. Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu apă caldă şi apă fierbinte Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Soluţii cadru de proiectare a instalaţiilor de climatizare la clădiri publice Elaborator: I.C.02.13/2001 M. 210/N/25/09. 8/1994 Înlocuieşte I 37-1981 XIV-46 XIV-47 XIV-48 MP 037-2004 MP 028-2003 Mc 001/12006 Mc 001/22006 Mc 001/32006 XIV-49 XIV-50 XV-1 PC 1/1-1993 35 .P.p I.R. 904/25.2004 Ordin M.T. nr.C. 157/01.nr.2007 B.126 bis/21.T.02.13/2001 Broşură I.P.C. reglem.2000 M.02.2004 M.p I.etc...Of.12/2001 XIV-45 ME 005-2000 Ordin B.L.02.2007 B..nr.2000 M.C.T.Of.T.T.L.126 bis/21.L.T. Observaţii XIV-43 XIV-44 SC 004-2000 Ordin B.C.12. 157/01.T.p I.-S.T. Partea III – Auditul şi certificatul de performanţă al clădirii Îndrumător de diagnosticarea stării de degradare şi metode de remediere şi protecţie anticorozivă a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe bază de clor Ordin de aprobare M.C.p I. Elaborator: I. 4 -7/2007 B.T.126 bis/21.Of. scară de bloc.Domeniu -nr. Metodologie privind determinările termografice în construcţii Elaborator TEHNOSISTEM S.P.A.

N.R.C.R. nr.C.C.C.C.C.T. beton.L.R.T.C. exploatare şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fibre şi fire sintetice Elaborator: I.E.P. Ghid privind investigarea şi diagnosticarea stării structurilor din beton armat.1998 B.12.S.C.T.E.A.L.11.C.A.1976 M.06. 51/N/17. 1997 B. 6/2004 Înlocuieşte PC 1/3-1996 XV-4 I 14-1976 B.P.N.T.C. 13/1999 XV-8 GP 036-1998 M. 8/2001 XV-6 GP 030-1998 M. nr.Domeniu -nr. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a bazinelor din beton armat destinate neutralizării şi epurării apelor industriale Elaborator: I. nr.R. Ghid de proiectare şi execuţie pentru realizarea intervenţiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune Elaborator: I. nr.N.C.C. 5/1999 Înlocuieşte C 210–1982 36 . 1003/10.1998 B. 8/N/03.E.C.E.N.P.L.C. 6/2004 Înlocuieşte PC 1/2-1994 XV-3 GM 017-2003 M. Ghid de proiectare.piatră naturală şi artificială) Elaborator: I.C.C.02. 13/1999 XV-7 GP 033-1998 M.N.E. 130/N/10. 1002/10.C.N.L.T.R.C.C. Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate Elaborator: ISLGC Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţie aparente (lemn. 6/N/03.12. Ghid de proiectare.01.R.C.R. Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive Elaborator: I. 5/11.E.N. nr. beton precomprimat şi oţel situate în medii agresive Elaborator: I.A. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XV-2 GM 018-2003 M.02. 2/1976 XV-5 GE 030-1997 B. nr.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator: I.2003 I. nr.E. execuţie. reglem.P.T. 1998 B. cărămidă.G.C.C.2003 B.C.T.A.C.

Domeniu -nr. reglem. tehnică din domeniu

Indicativ reglementare tehnică P 127-1994

Denumire reglementare tehnică Norme tehnice de proiectare şi execuţie a protecţiei anticorozive şi izolaţiei termice la coşurile din beton armat monolit Elaborator: G.I.P. - S.A. Bucureşti Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale Elaborator: I.N.C.E.R.C. Normativ privind protecţia anticorozivă a elementelor din beton armat şi beton precomprimat situate în medii agresive atmosferice Elaborator: I.N.C.E.R.C. Norme tehnice privind protecţia anticorozivă a cablurilor şi toroanelor din oţel pentru construcţii cu armături exterioare şi construcţii suspendate Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a igrasiei pereţilor construcţiilor cu membrane izolatoare rigide Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protecţiilor anticorozive la construcţii din oţel. Măsuri de intervenţie Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Ordin de aprobare M.L.P.A.T. 16/N/07.07.1994

Publicaţia în care a apărut B.C. nr. 10/1994

Observaţii

XV-9

XV-10

C 170-1987

I.C.C.P.D.C. 41/28.09.1987

B.C. nr. 6/1987

XV-11

C 170-2007

În curs de aprobare

Va înlocui C 170-1987

XV-12

C 225-1987

l C.C.P.D.C. 43/28.09.1987

B.C. nr. 6/1987

XV-13 XV-14 XV-15

GE 045-2002 GE 053-2004 GP 111-2004

M.L.P.T.L. 1447/03.10.2002 MTCT 194/2005 MTCT 193/2005 MTCT 1735/21.09.2006
37

B.C. nr. 13/2003 M. Of. , p I , nr .428bis/20.05.2005 B.C. nr. 8-9/2005 M. Of. , p I , nr.441 bis/25.05.2005 B.C. nr.8-9/2005 M. Of. , p I , nr. 893 bis/02.11.2006 B.C. nr.22 /2006 Revizuire GP 0351998 Revizuire GP 0351998 Revizuire GP 0351998f

XV-16

GE 054-2006

Domeniu -nr. reglem. tehnică din domeniu

Indicativ reglementare tehnică ST 049-2006

Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind protecţiile elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi – cerinţe şi criterii de performanţă Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru construcţii hidrotehnice Elaborator :I.N.C.E.R.C. Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru rezervoare din oţel îngropate Elaborator : I.N.C.E.R.C. Specificaţie tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în construcţii Elaborator :I.N.C.E.R.C Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar în localităţi Elaborator: M.L.P.A.T., O.N.C.G.C.

Ordin de aprobare MTCT 1731/21.09.2006

Publicaţia în care a apărut M.Of. , p I , nr. 932/16.11.2006 B.C.nr22/2006

Observaţii

XV-17

XV-18

GP 072-2002

M.L.P.T.L. 1577/15.10.2002 M.L.P.T.L. 1580/15.10.2002
MTCT 1728/21.09.2006

B.C. nr. 6/2003

XV-19

GP 070-2002

B.C. nr. 6/2003
M.Of. , p I , nr. 942 /22.11.2006 B.C.nr. 23/2006

XV-20

ST 050-2006

XVI-1

XVI-2

XVI-3

ST 016-1997

M.L.P.T.L. Of.N Cad. şi Cartografie 90/N/02.06. 1997 911- CP/02.06. 1997 M.L.P.A.T. Metodologie privind executarea lucrărilor de Of.N. Cad. şi introducere a cadastrului reţelelor edilitare în Cartografie localităţi 91/N/02.06. 1997 912-CP/02.06. Elaborator: M.L.P.A.T., O.N.C.G.C. 1997 Specificaţie tehnică. Criterii şi metode pentru determinarea prin măsurători a tasării M.L.P.A.T. construcţiilor.Instrucţiuni tehnice pentru 57/N/11.03. 1997 determinarea prin metode topogeodezice a deplasării construcţiilor datorate
38

B.C. nr. 7/1997

B.C. nr. 7/1997

B.C. nr. 11/1998

Domeniu -nr. reglem. tehnică din domeniu

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică deformaţiilor terenului de fundare Elaborator: I.N.C.E.R.C. Îndrumător privind executarea trasării de detaliu în construcţii Elaborator: I.N.C.E.R.C. Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap. Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru case de copii Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ pentru proiectarea construcţiilor publice subterane Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a apărut

Observaţii

XVI-4

C 83-1975

I.C.C.P.D.C. 49/08.12.1975 M.L.P.T.L. 649 /25.04.2001 M.L.P.A.T. 5/N/22.01.1997 M.L.P.A.T. 5/N/22.01.1997 M.L.P.A.T. 5/N/22.01.1997 M.L.P.A.T. 4/N/22.01.1997 M.L.P.A.T. 141/N/28.11.1997 M.L.P.A.T. 142/N/28.11.1997 C.S.E.A.L.
39

B.C. nr. 1/1976 Ordin: M.Of. nr. 287/31.05.2001 Broşură IPCT B.C. nr. 6-7/1998 Înlocuieşte CPH 1–1993

XVII-1

NP 051- 2001

XVII -2

NP 009-1997

XVII -3

NP 010-1997

B.C. nr. 6-7/1998

XVII -4

NP 011-1997

B.C. nr. 6-7/1998

XVII -5

NP 015-1997

B.C. nr. 1-2-3/1998

XVII -6

NP 24-1997

B.C. nr. 14/1999

Înlocuieşte P 132-1993

XVII -7 XVII -8

NP 25-1997 P 41/1-1973

B.C. nr. 14/1999 B.C. nr. 9/1973

06. 364/08.1996 40 XVII -14 GP 088-2003 XVII -15 NP 063-2002 XVII -16 NP 002/01996 .2005 XVII -13 GP 089-2003 M.C nr. Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit Elaborator: I.2/2005 Ordin: M. nr. nr.P.L. nr.Domeniu -nr. 6/2004 B.C. Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice Elaborator : I.2002 M.03.12.. nr. .C. .1973 I. Anexa: B. nr.T.T.1982 M. nr.12.2002 M.T.Of.I.12.P. . realizate după proiecte tip. U.C.C.11. 1004/10. reglem.T.T. 917/20. nr. p I .N. de turism şi administrative Elaborator: ISLGC Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe Elaborator: I.D. 11/1996 XVII -12 GP 110-2004 M.T.12.04.P.12.21/2004 Ordin: M.T.P.Normativ pentru proiectarea de ansamblu a sălilor de audiţie publică în spiritul conceptului de performanţă Ordin de aprobare 157/21.C.A.M.C 116/30.I.2003 M. p I .L. nr.T.U.Of.2005 B.P.2002 M.-S. nr.C. social-culturale.L.C.L. prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate.C.Of.-S.2003.8-9/2005 B.P.C. p I .Of. 944/23.C. Of.C. nr. 2/1983 Înlocuieşte P 92–1976 Inlocuieşte NP 016-1996 XVII -10 XVII -11 NP 057-2002 NP 064-2002 B.09.T.L. 945/23.T.-S. 9/2003 B.nr. Cerinţe esenţiale. 1991/12. nr.2002. cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri Elaborator: U. Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E.A.L.12.2003 Anexa: B.T.A.1177bis/27.P. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică verzi pentru localităţile urbane Elaborator: ISLGC Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit.P. 867/05.C.C.7/2003 Ordin: M.A.2002 Publicaţia în care a apărut Observaţii XVII -9 P 92-1982 B.T.T.09. .C.M.A.A. p I . p I . 16/2005 Ordin: M.M. 1994/13.I Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii Elaborator: I.L. 914/26.2003 M.U.C.12. Anexa: B. nr. 1383/24. 25/N/03.12. .C.

1395 / 26.R.03. nr.02.-S.D.Of .09. dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule Elaborator: I.C.05.08.T.U.T.2006 M.2005 B.C.P.P.C.C.Domeniu -nr.Modificari Ghid privind proiectarea depozitelor de deşeuri cu materiale geosintetice Elaborator: U.P.C.97 M.1985 I.Of. nr.nr.C. nr.C.A. 118/N/1.C.C.P.P.C.2006 MTCT 276/2005 XVIII-5 GP 107-2004 .P.A .2006 M.C. nr.95 din 02. nr.1986 I. p I nr. nr. executarea.17/2001 XVII -19 NP 023-1997 B. 16/2001 XVII -18 NP 022-1997 B. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator: I. Normativ de proiectare privind iluminatul natural în clădiri industriale Elaborator: I.D.L.N.3/2006 XVIII -4 NP 004-2003 M.L. 53/20.C. reglem.C. 117/N/1. 18/31.09.07.T.T.T. 680 / 08. Normativ pentru proiectarea.C.P.C.T.C.1983 M. Normativ privind proiectarea staţiilor de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule Elaborator: I. 34 bis / 13.2005 B. .C.Of .I.C.A.C. Norme tehnice privind proiectarea spaţiilor social-sanitare pentru construcţii industriale Elaborator: I.01. Normativ privind proiectarea de dispensare şi policlinici pe baza exigenţelor de performanţă Elaborator : Spital Proiect S.T.12. 18/04.D. 9/1985 Înlocuieşte P 17–1971 Înlocuiesc P 71–1979 Înlocuieşte NP 30-1979 Se abrogă ordinul nr. 5-6/1983 M.C.2004 XVIII -2 XVIII-3 P 71-1986 P 117-1983 B.T.97 I.A. nr. p I .E.09. Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de performanţă Elaborator: Spital Proiect S.18/2001 XVIII-1 P 17-1985 B.A.04.L. 174 / 15.C. exploatarea.T. Of.02.P.C. .89/2004 publicat în M. p I . nr.P.A.97 M.A. p I .B 41 Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XVII -17 NP 021-1997 M.T.P.T. 448 bis/26. nr.C.C. Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă Elaborator: Spital Proiect S. 115/N/1. 11/1986 B.

16-17/2003 B.T.T. 1765/23. 1709/17.C.L. Normativ de proiectare privind protecţia cheiurilor la acostarea navelor Elaborator IPTANA S. 16-17/2003 NP 077-2002 Normativ de proiectare antiseismica a construcţiilor de acostare gravitaţională Elaborator IPTANA S.L. nr.P.T.C.2002 M.L.2002 M.10.P.2002 42 B. nr. nr. 19/2003 XIX-4 GP 076-2002 B.P.C.A.2002 Publicaţia în care a apărut B. 7/2003 M.C.C. M.Domeniu -nr.P. 7/2003 XIX-6 MP 023-2002 XIX-7 XIX-8 XIX-9 NP 078-2002 Metodologie privind determinarea infiltraţiilor la baraje si diguri de pământ. nr.L. 16-17/2003 GE 050-2002 Ghid de elaborare a conţinutului cadru al evaluării impactului asupra mediului a . 1712/17. Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de la prizele de apă pe râuri Elaborator AQUAPROIECT Ordin de aprobare M. 19/2003 XIX-3 NP 076-2002 B.L. Ghid de execuţie.10.09.L.P.2002 M.L.L.F.10.I.L.10.L.03.P.P.C. 1711/17.A. Normativ de proiectare. B.C.T.L.B.10. reglem. nr.2002 B.T.T.A. 1715/17. 1409/26.C.1997 M.L.A.T.2002 M.L.P.L.C. nr. Elaborator GEOTEC S.P.L. nr.7/2003 XIX-5 GE 048-2002 B.10.2002 M.T.A. 1710/17. tehnică din domeniu XIX-1 Indicativ reglementare tehnică GE 027-1997 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea lucrărilor de apărare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri Elaborator: I.T. Ghid de proiectare privind siguranţa în exploatare a lucrărilor de consolidare costieră Elaborator IPTANA S. canale de navigaţie si canalizări prin măsurători de termometrie in foraje. .L.A. 12/2001 Observaţii XIX-2 GE 049-2002 B. exploatare şi postutilizare a construcţiilor de captare din apa subterană. pentru asigurarea parametrilor funcţionali Elaborator PROED S. 53/N/11.T.P. 1713/17.L.10. execuţie şi evaluarea siguranţei la acţiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din frontul barat Elaborator :U. nr. nr.S.C.

nr. 2/2004 Ordin: M.Of. . Ordin: M. 1/2002 Broşura PROED SA XIX-16 ST 021-1997 M.C.C.11. nr. XIX-10 NP 087-2003 Normativ pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice Elaborator: I. nr.B.C.C. p I .2003 XIX-14 GP 085-2003 Ghid pentru proiectarea căilor navigabile Elaborator: IPTANA S..T.2003.C.Of . p I .11.2003 Anexa :B. 771/04.C.T.nr.C.T.T. 786/07.C.A.P.10. nr. 786/07. p I . maritime şi fluviale Elaborator: U. XIX-15 GP 062-2000 Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile de tratare a apei pentru localităţi mici şi obiective izolate. 642/23.T.T. nr.T.L.2003 Anexa : B. 17-18/2004 XIX-12 GP 086-2003 Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea acţiunii asupra construcţiilor portuare.11. 15/2004 Ordin: M. nr.Domeniu -nr. M. 643/23. .T.A.Of. p I . Specificaţie tehnică privind proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea măsurilor pentru siguranţa M.L.Of.C. nr. 641/23.10.11. p I . 644/23.13/2004 Ordin: M. .2003 XIX-11 NP 090-2003 Normativ pentru instrumentarea seismică a barajelor Elaborator: U. reglem.T.Of.T. M.2003 Anexa : B.T.T.S. nr. 13/2001 Buletin Informativ PROED SA Înlocuieşte P 84–1988 .P.A.04.05.C. . nr. 13/2004 Ordin: M. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii activităţilor privind amenajările portuare si căile navigabile Elaborator IPTANA S. 771/04.11. Anexa : B.2001 Ordin: B.T.786/07. 23/N/22.10. nr.10.C.10.C.B.H. 645/23.A.2003 Anexa: B.A.1997 43 Ordin :B.2003 M. nr.L. 666/30. M.2003 M. în vederea asigurării sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului Elaborator: PROED S.P.C.T.2003 XIX-13 GP 084-2003 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă Elaborator: IPTANA S.C.

nr.05.nr. Ghid de proiectare şi execuţie privind realizarea şi menţinerea prin înnisipare artificială a plajelor Elaborator: IPTANA S.C.P. nr.C. Of. Of.C.12. . 158/N/6.3 PCC 002-1999 M.C. Bucureşti Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive Elaborator: : I.C. .A. Ghid de redactare a hărţilor de risc la alunecare a versanţilor pentru asigurarea stabilităţii construcţiilor Elaborator: I. Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor Elaborator: ICECON S.C. 11/22.C.N. 8/1985 B. 78/10. nr.D.D.C.2005 B. nr.A.Domeniu -nr.R.C.07.P.5/2006 M.1987 I.E. Normativ privind proiectarea porturilor fluviale Elaborator: IPTANA S.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică în exploatare Elaborator: PROED S. 8/2001 Broşură ICECON XXI-1 GT 019-1998 M. 5/1986 Înlocuiesc P 82-1983 XX.P.C.P.1985 Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbinărilor sudate de conducte Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XIX-17 GP 103-2004 MTCT 162/2005 M.4/2005 B.C.1998 I. 10/1982 Înlocuieşte C 26–1972 C 30–1967 C 129–1971 XXI-2 C 26-1985 XXI-3 I 27-1982 .Filiala Iaşi Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi întreţinerea drumurilor de şantier Elaborator: I.L.P.D.C.A.C. 6/1985 XIX-18 NP 106-2004 MTCT 160/2005 I.C. 19/17. 332 bis/20.C. nr.T.P. p I .D.C. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente Elaborator: I.1985 I. 80/N/19.D.2005 B. S.04.04. 334 bis/20.C.P.06.P. nr.1984 I. 92/14.04.C.C.A.S.I.A.C.F. nr.02.C.1986 XX-1 C 16-1984 XX-2 P 82-1986 B. reglem.A. nr.C.C.1982 44 B.C. 15/07. 2/1987 B.A.2000 B.C.C.C. nr.L.T. nr.P. 6/2000 B.P.C.C.D.10. Completări C 26 .

06.C. 57/N/18.C.P.Filiala Timişoara Completări I 27 .C.T. nr.08.A.C. nr.E. Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului în construcţii îngropate prin metoda carotajului sonic Elaborator: I.10.L.C. .C. 1920/2004 B.C.P.C.R. nr. 38/08. 81/N/05.C.C. nr.R.C.E.C. XXI-6 P 130-1999 XXI-7 C 150-1999 B. nr. Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor Elaborator: I.C.C.N. nr. 2/1982 Ordin: M.P.P.S. p I .1980 B. I.C. 1/2000 Înlocuieşte C 54–1976 Înlocuieşte C 56–1985.1999 M.1988 I.09. nr.C.C. nr.T.C. nr.C.11.N.D.C.Of. 162/22. capitolele .C.09. Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode radiometrice Elaborator: I.L. 5/1981 45 .C. Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor Elaborator: I.P.C.1999 I.C.D.D. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică tehnologice Elaborator: I.P.D.C.R.instalaţii “ Înlocuieşte P 130–1997 Înlocuieşte C 150–1984 Înlocuieşte C 180–1976 XXI-4 C 54-1981 XXI-5 C 56-2002 Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor Elaborator: I. reglem.P. 2/1988 XXI-9 C 200-1981 B.C.E. industriale şi agricole Elaborator: I.C.I. Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile.2003 M.E.C.C.N.C. . 7/2000 XXI-8 C 180-1988 B.1981 B.C.G.R. 56/28.11. 877/10.E.D.N.C. . Anexa B. 5/1988 B.C.A.. 900/25.P.T.R.12.T.C.1988 I.R. 6/1982 XXI-10 C 204-1980 IGSIC şi ICCPDC 31/21.C. 106/1.D.E.1979 M.1982 Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii I.2003.12.C.N.C.C.Domeniu -nr. Normativ cadru privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj al utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru obiective de investiţii Elaborator: I..C.C.N.

05.N.2000 46 B. 3/1992 XXI-15 C 244-1993 M. 13/2001 Broşură ICECON .1991 B.A.C.C. Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezistenţei betonului din lucrare Elaborator: I. 47/N/30.06.P.C. Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autorităţilor publice Elaborator: I. 1/1982 XXI-12 C 220-1985 I.E.R.P.C. nr.C.T.C.1993 M.1985 B.R.D.N. 33/14.E. 21/N/27.C. Ghid pentru inspectare şi diagnosticare privind durabilitatea construcţiilor din beton armat şi precomprimat Elaborator: I.C. 9/1985 XXI-13 C 231-1989 I.L.P.05.R.06.C.C.E. nr.N.T.C.C.C. Instrucţiuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometrică şi a calităţii cusăturilor sudate ale rezervoarelor din oţel cilindrice verticale pentru depozitarea ţiţeiului şi produselor petroliere lichide Elaborator: I.D.D.N.C.A. nr.C.E. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică C 205-1981 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice privind încercarea in situ prin încărcări statice.L. nr. reglem.C. 1/1989 XXI-14 C 236-1991 M.L.N.Domeniu -nr. 20/N/12.A. nr. 44/30.C.R.L.C.C.C.P.A.12. 17/N/14.1981 Publicaţia în care a apărut Observaţii XXI-11 B.1989 B.P. conform STAS 1336 . nr.C.C.C.D.C.P.C.C. nr.1980 a construcţiilor civile şi industriale Elaborator: I. 9/1993 XXI-16 C 247-1993 M.C.R.P. .T.C.07.1993 B. Manualul tehnologiilor de deblocare-salvare în zonele de distrugeri apărute ca urmare a Ordin de aprobare I. 97/11.12.Filiala Timişoara Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafaţa de determinare a rezistenţei betonului în lucrare Elaborator: I.T.E.P.C. 10/1993 XXI-17 ME 004-2000 Ordin B.

L.C.C.T.P.05. 29/N/07.A. nr.P.L. 11/1999 Înlocuieşte P 135-1995 şi P135/1-1996 XXII-5 NP 035-1999 M.Intervenţii la închideri exterioare Elaborator: I. Ghid privind postutilizarea ansamblurilor.1999 B. nr.A. Intervenţii la structuri Elaborator: I.1999 I.A. S.C. nr. Ghid şi program de calcul cadru al responsabilului cu urmărirea în exploatare a construcţiilor Elaborator: C. 9/2000 XXII-6 XXII-7 GE 035-1999 C 149-1987 M.O.P.C.P. nr.C.Intervenţii la învelitori şi acoperişuri (terase şi şarpante) Elaborator: I. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor.05.C.T. 116/N/01. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor.C.L.1997 B. 11/1997 XXII-2 NE 006-1997 M. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. S.A.A.C.C. 5/1987 Înlocuieşte .E.04.D. 14/1997 XXII-3 NE 007-1997 M. 13/1997 XXII-4 GE 032-1997 M.T.R.P. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor. reglem.C.A.1997 B.P.P. nr.Domeniu -nr. S. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică unor seisme Elaborator: ICECON S.A. 47 B.P.1997 B.1997 B.10. 82/N/05. nr.Intervenţii la compartimentările spaţiilor interioare Elaborator: I.C.A. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.A.T.P. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor.P.T. Normativ privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii speciale Elaborator: I.C.A.05.S.C. .C nr.L.L.A. Instrucţiuni tehnice privind procedeele de Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXII-1 NE 005-1997 M.C.P. 79/N/20.C.09.C. S. 81/N/20. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.L. 80/N/20.T.A.C.N. 7/1999 B.

1005/10.R.2003 Anexa B.2003 Ordin: M. nr.12.Of. Ghid privind identificarea şi clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicaţie Elaborator : U. 1008/10. 1009/10.Of.P. 922/22.12.C.23/2004 XXII-12 MP 030-2003 M.C. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării. nr. 915/20.R. p I .Domeniu -nr. . 920/22. .T.2003 Ordin: M.2003 Anexa B.T.A.12. Metodologie privind executarea hidroizolaţiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu.C.T.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de MinuniMănăstirea Popăuţi Elaborator: PROCEMA S.23/2004 XXII-11 GT 061-2003 M.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuţi Elaborator: PROCEMA S. nr.Of. nr.2/2004 XXII-10 MP 029-2003 M.T.C.C.L.2003 Anexa B. 6/1991 Înlocuieşte C 203-1982 XXII-9 MP 031-2003 M.T.C.C.12. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică remediere a defectelor pentru elementele de beton şi beton armat Elaborator: I.C.A. .E.12.T.U.T.Of.M.E.Of. p I . .T. p I .C.C.C. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţire a izolaţiei termice şi de remediere a situaţiilor de condens la pereţii clădirilor existente Elaborator: I. . 917/20. 1010/10.T.12.A.N. p I .C.2003 Ordin: M. Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie.C.08.T.B.12. 4/N/17..I. tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi cu valoare de patrimoniu. nr.N. reglem.T.T.C.1991 B.A.9/2004 XXII-13 GP 079-2003 M. Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării construcţiilor din punct de vedere al cerinţelor funcţionale Elaborator: U. Ghid privind proiectarea şi execuţia Ordin de aprobare 83/21. 48 Ordin: M.12.1987 Publicaţia în care a apărut Observaţii C 149–1981 XXII-8 C 203-1991 M. p I .2003 Anexa: B.04.2003 Ordin: M.C.

C.T.L.N. 965/02. nr.03.09. . Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea construcţiilor şi pentru asigurarea calităţii acestora Elaborator: I.C. nr.E.12.6/2005 XXII-20 NP 103-2004 .Domeniu -nr.U.03.C. nr.R. nr. nr. 14/1997 XXII-17 GT 052-2002 M.09.T.C.Of.P.T.E.05.T.2003.2005 B.A.C.L.T.E.1997 M.C .N. Normativ de proiectare pentru lucrările de reparaţii şi consolidare ale podurilor rutiere în exploatare Ordin de aprobare 305/16.C. 308/16.C.2003 .1996 XXII-16 ST 003-1996 M.2003 XXII-15 GE 003-1996 M.C. nr. decantoarelor şi metantancurilor în exploatare Elaborator: I. Of. 53/N/15. reglem. 43/N/03. 30/N/03.I. .C. nr.A.T. 15/2004 Ordin: M.N.A. Anexa : B.A.09. 1/2004 XXII-18 GE 009-1997 Broşură ICECON XXII-19 GE 022-1997 Broşură ICECON M.A.T.P.09. p I .2003 Publicaţia în care a apărut nr.P.C.C.P.C. 56/N/15.A.07. p I .C.L.P. 434 bis/23.C. Ghid privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor de construcţii din beton şi beton armat Elaborator: ICECON S.L.U.P.C.1996 B.A. 670/23.T.2003 M.C.07.C. 670/23.R.R. CLUJ Ghid privind execuţia decupărilor şi perforărilor în elementele de construcţii din beton şi beton armat Elaborator: ICECON S. CLUJ Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii Elaborator: I.I. Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor.1997 OMTCT 181/2005 49 B. CLUJ Ghid de utilizare a materialelor plastice(tip AEROLYTE) în procesul de sablare în cadrul lucrărilor de reabilitare a construcţiilor Elaborator: I. 8/1997 Observaţii XXII-14 MP 027-2003 M.A.nr: 1718/2004 B. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ Elaborator: I. Anexa: B.

22/26. 2/1997 Broşură ICECON XXIII-6 I.C. 4/1997 XXIII-2 U 3-1989 B.R.T. 57/N/15. Metodologia de calcul a producţiei echivalente realizate de maşinile şi utilajele de construcţii şi a gradului de mecanizare a lucrărilor de construcţii Elaborator: I. Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de beton pentru asigurarea calităţii construcţiilor.C.A.N.L.P.D.06.R.A.D.E.T. reglem.P. nr.A.L. 12/1985 50 .1996 I.C.C.C.P. nr. 1/1997 Broşură ICECON XXIII-4 ST 006-1996 M.C. 611-5 şi 650-658. 49/N/15.C.P.N. 47/N/15. a protecţiei vieţii.1985 B.L.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică GE 001-1996 Denumire reglementare tehnică Elaborator: INCERTRANS S.T.C.T. 14/1997 Broşură ICECON XXIII-5 ST 007-1996 M.C.1989 Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIII-1 B. 2/1989 XXIII-3 IM 004-1996 M.P. Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de finisaj.1996 B. nr.C. 45/N/15. prin sistemul de înlocuire a subansamblurilor Elaborator: I.A.A. Metodologia privind elaborarea cerinţelor pentru mijloace tehnice şi echipamente utilizate la executarea lucrărilor de construcţii Elaborator ICECON S.A. nr.1996 B.L. Instrucţiuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite în construcţii din codurile 42.A.07.10.C.07.P.C.E. nr.I.96 B.A.C.C. a protecţiei vieţii şi a sănătăţii. Ordin de aprobare M.07. Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri Elaborator: I.C.C. a siguranţei în exploatare şi a protecţiei mediului ambient Elaborator: ICECON S.Domeniu -nr.A. pentru asigurarea calităţii construcţiilor. nr.C.P.07. 62/30.U. a asigurării în exploatare şi a protecţiei mediului ambiant Elaborator: ICECON S.

P.C.09.10. scule şi U 10-1980 dispozitive a muncitorilor în construcţii Elaborator: I.1981 I. Normativ de personal pentru activitatea de U 11-1987 mecanizare a lucrărilor de construcţii Elaborator: I.P.P. 1/2001 B. nr.1994 B.03.C.A.L.C.R.-S.T. nr.T. 30/N/06.C.A.P. 12/1999 Broşură ICECON Observaţii XXIII-7 XXIII-8 XXIII-9 XXIII-10 XXIV-1 XXIV.C.C. 6/1981 B.C.T.A.A.C. nr.C. Normativ privind asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor printr-o mentenanţă NE 003-1997 eficientă a maşinilor şi utilajelor de construcţii Elaborator: ICECON S.07. Proceduri pentru atestarea conformităţii produselor destinate construcţiilor la PCC 003-1999 furnizor: ancoraje şi blocaje pentru precomprimarea betonului Înlocuieşte U 11–1983 M.R.C nr. 1576/02. nr.2000 M.1997 M. 12/1999 Broşură ICECON Ordin B.C.C.A.L.C.T.C. nr. 50/23.E.A.03.C.P. nr.1987 M.E.C.Domeniu -nr.P. 6/1995 M.C. 222/N/27.A.-S.D.A.P.3 XXIV. Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă NP 068-2002 în exploatare Elaborator: I.02.07.A.11.N. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare I.E.T.L.P.T.2000 51 B. 49/N/03.N. 14-15/2000 Broşură ICECON .T.P. 13/2003 Inlocuieşte CE 1/1995 M.D.C.4 Normativ privind dotarea cu maşini. 7/1987 Ordin B.R.L. Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea NC 001-1999 10/1995 Elaborator: I. 48/N/03. nr. reglem. 157/N/06. Norme privind utilizarea resurselor în activitatea de mecanizare şi transport NE 004-1997 tehnologic în vederea asigurării cerinţelor de calitate a construcţiilor Elaborator: ICECON S.L.C.P.2 XXIV.C.T.L.C. Regulament privind metodologia de inventariere a construcţiilor tip clădire din RRS 1-1994 fondul construit existent din punct de vedere al riscului seismic Elaborator: I.N.2002 B.C. 3/5.1997 Publicaţia în care a apărut B.L.

Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori.T.A.9 XXIV. 23/N/19.93 M.P.nr.L.A.P.T. 85/N/5.A. nr.A.08. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul lucrărilor publice.P.C.A. în funcţie de activităţile desfăşurate în regim de iarnă-vară Elaborator: I. transporturilor şi locuinţei Elaborator: INCERTRANS SA Procedură de atestare a staţiilor de producere a agregatelor Elaborator: ICECON S.C. Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii Elaborator: I.T. nr.C.C.08.A.A.L.C.C. 175/N/11.08.2002 B.L.L.P.T.L.11 XXIV.A. 13/2000 Broşură ICECON B.2000 M.05.1996 M.A.6 NP 008-1997 B. detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului de siguranţă la foc P 118-99.P. nr.1996 .P.A.P.10 XXIV.P. 13/2000 Broşură ICECON B.-S.L.T.10.T.C.A.2000 M.T.T.5 B. 10/1997 XXIV. 2/1997 XXIV. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică NP 006-1996 Denumire reglementare tehnică Elaborator: ICECON S.C. Elaborator: I.P. 31/N/22.08. 1992/13.-S.Cerinţele utilizatorilor Elaborator: I.C. 174/N/11.T. 172/N/11.T.L.13 XXIV-14 PCC 008-2000 PCC 010-2000 PCC 011-2000 PCC 012-2000 NP 014.2000 M. nr.A.4/2003 B.R.03. nr.T. nr.C. 2000 M. 13/2000 Broşură ICECON B. 173/N/11.A. 8/2001 Ordin:M.02.01.Domeniu -nr. nr. Procedură de atestare a şefilor staţiilor de betoane Elaborator: ICECON S.P. nr.2000 M.P.A. .N.12 XXIVI. Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri inclusiv instalaţii Ordin de aprobare M.L.12.C. 9/N/15. Manual privind exemplificări. S.12.P.C.C.L.1709/17.E. Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii.A. 6/N/22. 5-6-7/1993 B.1997 52 Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIV. 13/2001 Înlocuieşte "Normele republicane de protecţie a muncii" XXIV-8 NP 073-2002 XXIV.C.7 MP 008-2000 B.A.C.L.1997 M.L. Procedură de atestare a şefilor staţiilor de producere a agregatelor Elaborator: ICECON S.P. reglem.A. Procedură de atestare a staţiilor de betoane Elaborator: ICECON S. p I . nr. 13/2000 Broşură ICECON B.Of.T.2002 M. nr.

C.P.S.1994 53 B.L.2000 B.E. 7/1995 XXIV -22 C 253/1-1994 B. 7/1995 . Cerinţe de calitate.C. 342/N/19.1994 M. Elaborator: ICECON S.N. nr. 27/N/07.C.T.C.P.B.C. nr.C.R.C. Prev. 20/N/07.A. nr. Ghid privind procedura de verificare a îmbinărilor sudate la materiale termoplastice (distructive şi nedistructive). Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor Elaborator: I.L. nr. 5/2003 Broşură ICECON XXIV -16 GE 040-1999 M. 14/1999 XXIV-17 ST 040-2000 M.P.P.01.L.T.A. 7/1999 B.R.04. 4/N/31. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii Elaborator: C.A. şi Sting.C. pt. Siguranţa la foc.T.T.P. laboratoare şi industria farmaceutică) Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie a elementelor de construcţii şi de instalaţii pentru camere curate utilizate în domeniul Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIV.A.04. 1995 M.T.P. 1996 M. 24/N/03.04. 13/2001 Anexa: B.1999 B. 10/1996 Înlocuieşte C 58–1986 Înlocuieşte P 118–1983 XXIV -19 XXIV -20 P118-1999 P 136-1995 B. nr.C.Domeniu -nr.C. 6/2001 XXIV -18 C 58-1996 M. 24/N/25.C.N.A.-S. Principii generale privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României Elaborator : I.C.Exp.P. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator: : I. 28/N/07.T.C. reglem.04.A. Ghidul primarului şi al consilierilor locali.A.12.L.15 GT 024-1999 M.Soluţii constructive pentru realizarea locuinţelor în mediul rural cu respectarea cerinţelor din legea10/1995 Elaborator PRODOMUS Specificaţie tehnică pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO Elaborator: U.T.A.T.C. nr.L.L.L. 24/N/25. Inc.P.L.T.A.08.1999 M. Instrucţiuni tehnice de proiectare şi executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul sănătăţii(spitale. 10/1995 XXIV -21 C 253/0-1994 B.P.2000 Ordin :B. nr.C.S. nr.E.T.08.A.

L.T.C.C.R. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate Elaborator: I.P.14/2002 M. Ghid de proiectare pentru instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă Elaborator : U. laboratoare şi industria farmaceutică) Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora Elaborator: I. 2003/16.T.2005 B. nr.12.2002 M.1994.2001 M.07.02.T.C. 1615/02.10.A.T.27 NP 071-2002 B.C.L.L. S. 8.06. 1613/02. .C.L.A. executarea şi exploatarea dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi din construcţii. 4/2003 Înlocuieşte PD 196–1989 XXIV.B.2001 M.P.C.C.L.T.N. Normativ privind proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor speciale privind prevenirea şi stingerea incendiilor Elaborator : METROUL S.L.A. 9/1994 Broşură IPC XXIV -24 GP 063-2001 M.2002 M. 1056/26.E. Bucureşti Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri în domeniul Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIV-23 C 300-1994 M.2002 M.P. garsoniere şi apartamente) din clădiri hoteliere Elaborator : I.L.P.C. 1503/09. în caz de incendiu Elaborator: I.P.T.C.11. 6/2002 XXIV -25 XXIV.11.L.T. 12/2003 XXIV.C.T.2002 54 B.L.A.T.26 GT 030-2001 GP 069-2002 B.C.479/07. 217/17. B.Of. nr. nr.30 GT 049-2002 B. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică sănătăţii (spitale. p I bis .T.-S.29 NP 079-2002 M. L.07. nr.P.P. 1065/30. nr.L. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor Elaborator : UTCB Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare(camere.07.9/2005 XXIV -28 NP 086-2005 XXIV.-S. nr.P.T.P.C. 6/2002 B.L.2005 B.A. 1/2004 .T.L.C. Normativ pentru proiectarea. 20/N/11.Domeniu -nr. nr.P. nr.C. Ghid pentru proiectarea. nr. reglem.C.

C.A.T.-S.T.L. · Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii. nr. p I .C.-S.nr. nr.nr.P.2003 55 .T. nr. Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel Elaborator :U.A.T. 22/2004 Ordin: M.11.O.L.T .A. · Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.T.C.T.O.12.-S. pentru instalatiile electrice din cladiri Elaborator: I.T.T.Of.nr.2000 M.P. p I . nr. 1995/13.10/2001 XXIV -34 NP 046-2000 B.A.C.11.T.A.L. 867/5. 2002/16. · Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.12.C.T.944 /dec.L.A.-S.-S. 22/2004 Ordin: M.A.T.A. pentru instalatii de ventilare-climatizare Elaborator: I.Domeniu -nr.C.P.T.2004 Anexa B.C.C.C.P.T. . nr. 263/N/02. 1/2004 XXIV -32 NP 065-2002 M.O.12.C.11.P. nr.Timişoara Normativ privind proiectarea terenurilor de sport şi stadioanelor din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995 Elaborator: I.2003 B. . 9/2004 Ordin: M. p I .P.C.C. 903 / 25.2002 M. . 902 / 25. reglem.P.C.C.P.P. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică sănătăţii Elaborator: I.11. E) Înlocuieşte GT 020-98(vol. 10/1995 privind calitatea în constructii.2003 B.12.P.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIV -31 GT 050-2002 M. I) XXIV-38 GT 060-2003 M.Timişoara Normativ pentru verificare la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel Elaborator :U.10/2001 Ordin : M.T.V) XXIV-36 GT 058-2003 M.P.C.2003 XXIV-37 GT 059-2003 Înlocuieşte GT 020-98(vol. nr. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap Elaborator: I.T.P. nr.867/5.12.L. 2/2003 XXIV-33 GP 055-2000 B.2002 B.2000 M. p I .2003 XXIV-35 NP 066-2002 Înlocuieşte P 61-1971 Înlocuieşte GT 020-98( vol.T. Normativ privind proiectarea sălilor de sport(unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995 Elaborator: I.C. 1993/13.2002 B. 262/N/02.T.12.11. 901 / 25.L.867/5.-S.2003 M.

23/2003 M.A.A. nr.C. Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea stabilirii adecvării la GT 051-2002 o utilizare prevăzută a produselor pentru construcţii Elaborator: PROCEMA S.12. 56 Broşură ICECON Broşură ICECON .L. 156/N/6. 13/2001 Broşură ICECON M.C.2000 Ordin B.P.L.C. 170/N/11. Ghidul primarilor şi al consilierilor locali privind aplicarea Legii nr.A.L.P. Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă în funcţionare a echipamentelor vitale din dotarea ST 027-2000 construcţiilor supuse acţiunilor dinamice aleatoare Elaborator: ICECON S.2000 M.C.08.T 159/N/06. 337/N/ 08.07. 166/31.T.2003 B. 9/2000 Broşură INCERTRANS M.2000 M.Domeniu -nr.13/2001 Broşură ICECON M.T.A. reglem. pentru instalatiile de încalzire centrala Elaborator: I.2000 Broşură ICECON Ordin B.C.01.A.A.T.C.A. 23/2004 Observaţii XXIV -39 XXIV-40 XXIV.T.C.07.-S.P. Specificaţie tehnică privind cerinţele de performanţă şi proceduri de verificare a ST 026-2000 calităţii sistemelor elastice antivibratile pentru echipamente înglobate în construcţii Elaborator: ICECON S.T.A.41 XXIV –42 XXIV-43 XXIV-44 XXIV-45 10/1995 privind calitatea în constructii. Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a PCC 013-2000 maşinilor de fasonat oţel beton Elaborator: ICECON S.P. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut B.T.L.T. nr.L.A.A.T.05. nr. nr.P.P.L.2000 Ordin B.10/1995 la GE 036-2000 lucrările de pietruire a drumurilor Elaborator: INCERTRANS SA Procedură de inspecţie tehnică a maşinilor şi echipamentelor tehnologice de construcţii PCC 021-2000 aflate în exploatare sau importate la mâna a doua Elaborator: ICECON S.nr.A. 32/N/22.A.P. PCC 014-2000 Procedură privind evaluarea performanţelor M.

L.2000 Publicaţia în care a apărut Observaţii XXIV-46 XXIV-47 XXIV-48 XXV. nr.C.P.L.08. Metodologia pentru evaluarea clădirilor şi GV 001/0construcţiilor speciale din grupele 1 şi 2 de 1995 mijloace fixe Elaborator: I.P.4 XXV.1992 57 B.C.B.3 XXV. nr.2005 B.06. nr.N. 32/N/16.A.E. p I .2000 M.5 tehnologice în vederea atestării tehnice a a vibratoarelor pentru betoane Elaborator: ICECON S. 12/1992 B. 13/1995 MTCT 173/2005 GT 020-98 Volumul S îşi încetează aplicabilitatea MTCT 170/2005 M.P.L.P. reglem. Of. 369 bis/03.9/2006 M.06.05. Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr.C.A. 12/1992 .C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare 171/N/11.A.C.C. nr.C.P. nr. Of. Metodologie de calcul dinamic a valorii investiţiilor M. nr. Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a PCC 015-2000 autobetonierelor Elaborator: ICECON S.R. 44/N/30. 13/2000 Broşură UTCB B. Ghid pentru evaluarea lucrărilor de consolidare pe bază de deviz cadru pentru GEx 004-2000 soluţii reprezentative de consolidare Elaborator: I.T. nr.04.L.2000 M.C.C.C.R. nr.A.1 XXV.Domeniu -nr.P.L.P.T.10.T. 10/1995 Elaborator: U.08.2000 Broşură ICECON M. Ghid de acţiuni de reducere a riscului GEx 003-2000 seismic pentru construcţiile existente Elaborator: U. 169/N/11.C. Îndrumător privind aplicarea costului global în domeniul construcţiilor Elaborator: I.05.A.7/2005 Ordin B.L.1992 M.A. . 2/2001 B.T.B.C.1995 M. nr.C.T. Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru satisfacerea NP 102-2004 cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr.N. .T.E. 10/1995 privind GT 063-2004 calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri Elaborator: I.A.T. 2/N/03. 46/N/30. 2/N/03.T.T.2005 B.P.A.C.2 XXV.C. S.A. p I . 375 bis/04.04.

A. 6/N/31.L.P.A.6 M.C. reglem.3.8 M.Domeniu -nr.A.C. 4/1996 .A.E. nr.L. 31/N/02.P. 31/N/02.T. Metodologia privind formele şi organismele de lucru pentru elaborarea procedurilor pentru sistemul calităţii în construcţii Elaborator: M. instrucţiuni de aplicare a prevederilor Hotărârilor Guvernului României conexe la legea 10/1995 Elaborator: M.1995 B. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator: I.N.10.L. 4/1996 XXV. Instrucţiune privind modelul de completare a buletinelor de încercări emise de laboratoarele de analiză şi încercări în construcţii Instrucţiuni privind atestarea institutelor şi societăţilor comerciale cu profil de încercări în construcţii pentru activitatea de agrement tehnic în construcţii Instrucţiuni privind autorizarea responsabililor cu urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor Instrucţiuni privind crearea şi implementarea unui sistem de calitate în laboratoarele de analiză şi încercări în construcţii Instrucţiuni privind exigenţele pe care trebuie să le îndeplinească laboratoarele de analiză şi încercări în construcţii în vederea autorizării Metodologia de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor Procedură de control în teritoriu asupra 58 Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXV.4/1996 XXV.C.A.1995 M.T.P.C.T.L.1996 B.P. nr.R. 2.C.7 B.T.L. Procedură privind autorizarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii Elaborator: M.T.P.L.01. Proceduri. nr.10.T. P.A.

Lucrări Publice. nr. Înlocuieşte P 135–1995 şi P 135/1-1996 XXV. nr.Domeniu -nr.1999 59 În curs de publicare în M. partea I.T. p I.07.381/05. poz.şi în B.L.P. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică instalaţiilor de gaze naturale Procedură privind atestarea auditorilor pentru autorizarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii Procedură privind auditul laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii în vederea autorizării Procedură privind autorizarea diriginţilor de şantier Procedură privind autorizarea personalului de specialitate din laboratoarele de analiză şi încercări şi din activitatea de control de calitate(CQ) Procedură privind controlul statului în fazele determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor Procedură privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de autorizare a laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii Sistem de proceduri privind efectuarea de inspecţii la organele administra¡iei publice locale/judeţene care emit autorizaţii de construire/desfiinţare precum şi factorii implicaţi în respectarea prevederilor acestora Procedură privind emiterea acordului Inspecţiei de Stat în Construcţii. 85/N/25. nr. 31/N/02.C.2002 Înlocuieşte ordin M.486/ 04.2007 şi I..Of.C.L.264/19.T.2007 M. nr.P.10.10.1995 Ordin comun M.07.10.L.Of. reglem.9 P 135-1999 B.nr.04.L. Urbanism şi Amenajare a Teritoriului pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor Ghid cuprinzând coeficienţii de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa 1 "Construcţii speciale" Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii M.nr.A.04.2002..06.A.D.2002 M.Of. nr.S.T. 2/2000 . Rectificare: tabelul din cuprinsul art.C.P.500/05.L.L.1 M. p I.2. .488/03.P.

2/2002 Broşura COCC .L.P.C.O.P.C. Norme metodologice de agreare a persoanelor fizice şi juridice pentru proiectarea consultanţa evaluarea şi instruirea în domeniul sistemului calităţii Elaborator: I. nr.R. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator: I. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de instalaţii şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitareofertare.C.A.C.P. 13/2001 XXV-11 GM 015-2001 M.P.L.R. 344/N/19. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.09.T.O.L. 1216/06.C.L 1217/06.C.Domeniu -nr. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.N.2000 Ordin:B. 1/2002 Broşura COCC XXV-14 GM 012-2000 M.L.E.E. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare.L.T.montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare.10/1995 -partea a-II-a: Elaborator : C. nr.C.10/1995-partea a II-a: Lucrări de reparaţii la construcţii Elaborator: C.09.10/1995-partea a III-a: Lucrări de izolaţii şi reparaţii la izolaţii pentru comstrucţii Elaborator : C.T.C. nr.C.12. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXV-10 MP 011 -2000 M.T. 204/N/22.C.T. 1/2002 Broşura COCC Revizuire VARTEH – 75 XXV-13 GM 013-2001 M.L.2001 Ordin:B. 1/2002 Broşura COCC Revizuire VARTEH – 75 XXV-12 GM 014-2001 M.2001 Ordin:B.C.L.2000 60 Ordin:B. nr.L.09.N.C.O. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr. reglem. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii.C.P.09. nr.C.C.2001 Ordin:B. 1218/06.

13/2002 Îşi încetează aplicabilitatea la intrarea în valabilitate a normativului NP 074-2007 XXV-16 RCs-2002 M.R. nr.C. industriale şi social-culturale Elaborator : C. nr.N.06.13/2001 61 . 836/06.L. Procedură pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelorjuridice şi fizice pentru proiectare. 837/06.O.P. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la izolaţii în construcţii şi instalaţii Elaborator : C. nr. 1568/15.T.C.2002 M.O.C. Caietul IV: Instalaţii interioare Elaborator: C.C.L.O.T.L. . 16/2005 Broşura COCC XXV-19 GP 090-2003 XXV-20 IM 013-2000 M.C. pentru satisfacerea cerinţelor de calitate cuprinse în Legea nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXV-15 GT 035-2002 Ghid privind modul de întocmire şi verificare a documentaţiilor geotehnice pentru construcţii Elaborator: U. evaluare şi instruire în domeniul calităţii în construcţii Elaborator: I.C.O.C. Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri publice Elaborator : I. nr. 39/14.nr.A.P.P.T.P.L. 13/2002 B.L.C.L.2002 B.C.06.E.L. 205/N/22.2002 M. 13/2002 XXV-17 Rplz-2002 XXV-18 P 91/1-2002 B.Of. M.C.01.C.Domeniu -nr.C.C.T.2004 B.C.T. reglem. Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii.B.T.C.C.C.09. nr. 10/2003 Ordin: M. p I .L. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurări şi consolidări la construcţii avariate civile.61/23.T.2002 M.R. nr.P.C.2000 B.C. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare.01. consultanţă.10/1995 -partea a I: Lucrări de construcţii Elaborator : C.C.10.L.E.2004 Ordin B.06. 836/06.N.T.

L. 115/288/11.T. programarea. 125 bis/11.Of. 550/09.C.T./M.L. 782/25. p I . nr. 11/2003 Observaţii XXV-21 XXV-22 XXIX-23 completare cu M.T.C.A.T. urbanism şi habitat Elaborator: M. p I . nr.L.T.T.C.Procedură privind avizarea agrementelor tehnice în construcţii Elaborator: M.06.C.2002 .T.T.06.2003 Publicaţia în care a apărut M.T.L.0 3. Ordin de aprobare M. 1167/09.T.U.12. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P. 777/26.2003 M. nr.Of. p I .08.) Elaborator: URBANPROIECT S.T. p I . Proceduri privind agrementul tehnic în construcţii : .Z.04.C. elaborarea. 278/21.Of.T.T.T.I.10.T.Procedură de agrement tehnic pentru produse.P.02. ordin M.2004 nr.2003 Ordin: M.M.04.Of.A.427/19. 1889/15. Of.2004 M.T.08. Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialiştilor cu activitate în construcţii Elaborator: M. .M. 542/08. .2003 XXV-24 PAT 1.06.2003 B.P. nr.Domeniu -nr. reglem.2002 62 M. 562/2003 M.P. p I . Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanţă a barajelor Elaborator : I.C. 397/09.L. amenajarea teritoriului.Procedură de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii .Of. nr.2004 M.P.L.02. nr.T.C.05.2004 PAT 3.T .T. . Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţii aferente Elaborator: M.C. achiziţia. avizarea. Metodologie privind iniţierea.2004 XXV-25 PAT 2. aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice de reglementare în construcţii.C. .2004 M. .2003 M.C.1410/10. nr. p I .2004 XXV-26 NTLH 021 M.04. procedee şi echipamente noi în construcţii .

2003 cele din Uniunea Europeană Elaborator : ICECON S.06. XXVI-1 reparare curentă drumuri poduri 616/23.L.R.N. 496/10. XXVI-2 CD 155-2001 625/23.P.2002 industriale 3.A.R. Normativ privind determinarea stării M.R.T. 17/26.10. p I .T. B. .M. B.2003 Elaborator: BOMACO S.427/19.T în exploatare a barajelor şi lacurilor de . Ghid de termeni uzuali pentru instalaţii germană.2000 Înlocuieşte CD 155-85.T.P.Domeniu -nr.M. NTLH 022 acumulare 116/289/ nr.P.Of.T.01. B.2002 Elaborator : I.L. nr.N. 27/19.C. 11.4/2001 Elaborator: BOMACO S. 20/26.L.L.12.N.R.D.C.02.R.06.2002 Metodologie privind evaluarea stării de M.D. 22/26. Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a M.01.3/2001 AND 514-2000 Elaborator: A. M.2001 Înlocuieşte CD 3194. reglem. p I .T.T. Decizia A.2003 nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXV-27 XXV-28 XXV-29 Metodologie de evaluare a stării de siguranţă M.T.A.T.L.06.D.N.C.A. tehnice a drumurilor moderne B.D.R.T./M.P. districtului de drumuri XXVI-3 DD 505-2001 604/23. M.D.09.I. Normativ privind organizarea şi efectuarea anchetelor de circulaţie.L.10.2003 nr.T.R.10.M.C.N.I.012001 Înlocuieşte DD 50688. engleză în scopul M. digurilor care realizează depozite de deşeuri NTLH 023 115/288/11.N. Pregătirea datelor XXVI-4 615/23.C. armonizării reglementărilor româneşti cu Broşură ICECON GT 033-2001 70/23./M. 514-92.T.C. Ordin A.C. franceză.T. M.L.2003 nr.P.4/2001 DD 506-2001 de anchetă în vederea prelucrării Elaborator: INCERTRANS S. 134/29.N.T.0 nr.02.10. Ordin A. Metodologie privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere şi M.03.M.2003 nr. Ordin A.2001 Înlocuieşte DD 50588. .D. Ordin A.T.T.01.T siguranţă în exploatare a barajelor şi . CD 31-2002 XXVI-5 capacităţii portante a drumurilor cu 619/23. B. origine-destinaţie.2002 .L.Of.D.2/2004 structuri rutiere suple şi semirigide 63 Înlocuieşte A.10. 2/2001 Normativ privind activitatea M.A.T.06.2002 Elaborator : I.

Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcaminţilor din M. Normativ pentru proiectarea M. p I .T. .C. legate de cerinţele utilizatorilor 480/08.2003 Elaborator: BOMACO S.D.A.I.A. nr. 5 nr.07.T. 4/2004 Înlocuieşte AND 525-2000 XXVI-7 NE 021 . 4/2004 M. nr.C.15/2002 Revizuire PD 1611985 M.Of.T.A.T.R.A.C.200 3 B.N. căilor ferate şi podurilor împotriva 1059/29.2002 Revizuire AND 537- .A.A. Normativ privind caracteristicile M. Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a emulsiilor M.C.N. .10.11. 1.T.200 acţiunii apelor curgătoare şi lacurilor 2 Elaborator: IPTANA S.T.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator: CONSILIER CONSTRUCT Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii M. . 1. Decizia A.D.T. 64 M.11.12.2002 Decizia A.200 M.04.P. p I .A. Normativ privind proiectarea şi execuţia pietruirii drumurilor de M. nr. XXVI-6 AND 525-2005 Normativ privind prevenirea şi combaterea îinzăpezirii drumurilor publice Elaborator: C.2003 Elaborator: : INCERTRANS S.C.945/14.T.2004 XXVI-9 NP 067-2002 XXVI-10 AND 581-2002 XXVI-11 XXVI-12 AND 582-2002 AND 537-2003 Normativ privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate ale drumurilor M.T.416 bis/2004 B.T. bituminoase cationice 614/23.N.Of. p I .T. nr.L.T.Of.Of. beton de ciment ale suprafeţelor 471/15.R.476 bis/2006 M.Domeniu -nr.D.265/17. pământ.T. reglem.N. .2004 aeroportuare Elaborator: : INCERTRANS S. 492/09. p I .10.200 6 B.L.R.12.779/6.03.C.2003 suprastabilizate Elaborator: INCERTRANS S. lucrărilor de apărare a drumurilor. Condiţii tehnice de calitate 603/23.10.2003 XXVI-8 NP 085 . 495/10.T.C.

T.09.A.198 5 M.11/1979 M. B.A.1979 B.T. 1126/17.9/1985 B.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut 1998 Observaţii XXVI-13 NE 022 . 1127 /17.Domeniu -nr.C.C.R.06.C.C.C. T.T.2003 B.T.T.10.C. 65 918/05. Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment Elaborator: IPTANA Indrumăor privind tehnologia de execuţie a straturilor de fundaţie din balast prin compactarea acestora la umiditatea cuprinsă îin domeniul optim de umiditate de compactare Elaborator: : INCERTRANS Normativ departamental pentru folosirea directă a nisipurilor bituminoase cu şi fără adaos de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere Elaborator: : INCERTRANS Instructiuni tehnice departamentale privind executia fundaţiilor pe coloane vibrante Elaborator: IPTANA Normativ departamental pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip de podeţe pentru drumuri Elaborator: IPTANA S. nr. 482/08.2004 nr.198 5 M.C.T.07.12.2003 XXVI-14 CD 29-1979 XXVI-15 CD 148-1985 XXVI-16 CD 42-1985 XXVI-17 CD 72-1985 XXVI-18 P 19-2003 tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri Elaborator: : INCERTRANS S.T.08.2004 M.T.T.3/2004 Înlocuieşte P19-86 . 12/1985 B.02.2003 nr. reglem.T.R nr.1985 B. 310/ 16.4/2004 M. 1779/10.T. nr.C.A.659 bis/22.C.06.9/1985 M. nr. nr. 311/ 17.T.C. Normativ privind determinarea adezivităţii bitumurilor rutiere faţă de agregate Elaborator: : INCERTRANS S.

nr. 493/09. Decizia A.N.R.2003 3 M.T.A.12. 1613/ 28.T. IPTANA S.Of. . nr.Of.D.2003 XXVI-22 AND 539-2002 B.C. Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloză destinate executării îmbrăcăminţilor asfaltice Elaborator: CESTRIN Normativ privind execuţia la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea de pod Elaborator: INCERTRANS S.R nr. Normativ pentru execuţia terasamentelor rutiere cu cenuşă de termocentrală Elaborator: BOMACO S.D.C.T.A. 491/09.. Înlocuieşte CD 151- . 618/23. 2003 490/09.C. Ordin A.R.10.T.T.T.2002 Inlocuieşte AND 546-99.A. p I .2002 Inlocuieşte CD 12979.200 613/23.T. nr.783/6. . reglem.A.10.N.N.93/22.18/2002 Înlocuieşte AND 539-98.1998 XXVI-21 NE 008-1997 MLPAT 60/N/ 11. Decizia A.1987 Publicaţia în care a apărut B.N.C. 447/02.T.C.T. p I .R.03.15/1998 M.10.127bis/26.N. 12/2001 Observaţii XXVI-19 C 182-1987 XXVI-20 AND 532-1997 Normativ privind reciclarea la rece a îmbracăminţilor rutiere Elaborator: A.C. Decizia A. prin procedee mecanice şi compactare cu maiul foarte greu . nr.04.C.T. Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe.1997 B.01.T.5/2004 XXVI-24 CD 129-2002 XXVI-25 XXVI-26 CD 147-2002 CD 151-2002 Înlocuieşte CD 147M.C.T.caiet VIII Elaborator: I. nr.D.10.T.R. B.03.T.Domeniu -nr. B.12. 620/23.11.D.2002 XXVI-23 AND 546-2002 M. 1998 B.T.2002 M. B.6/1987 M.D.12.E.R.C.T. nr. Normativ pentru execuţia betoanelor rutiere cu adaos de cenuşă de termocentrală Elaborator: INCERTRANS S.5/2004 85. M.T.N.2003 nr. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de drum Elaborator: : INCERTRANS Ordin de aprobare M.C. Normativ privind realizarea 66 MT 52/ 27.09. . .

3/2004 M.N.T.C.T.A.A.T.2003 XXVI-30 DD 509-2003 XXVI-31 NE 023 .2003 nr.C.A.R.A.2002 B.2003 nr.D. reglem.05. Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă Elaborator : INCERTRANS S.10.Of. B.20 04 Inlocuieşte CD 11879 M.2003 AND 523-2004 îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinuă Elaborator: BOMACO S.C. p I .07.A.07.2/2004 M. nr.10.05.2002 XXVI-27 NE 014-2002 XXVI-28 CD 118-2003 XXVI-29 CD 170 .T. 481//08.T. p I .C. nr.T.T.10.Domeniu -nr.nr 8/2004 Înlocuieşte C22-92 M.T. Normativ privind executarea straturilor de bază din beton slab la autostrăzi Elaborator: INCERTRANS S. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii 85.C. 659bis/22.T.T. Instrucţiuni tehnice pentru execuţia rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de şosea din beton armat şi beton precomprimat Elaborator: INCERTRANS S.R. . .2003 M. Normativ privind execuţia straturilor 67 623/23. Înlocuieşte AND .2003 XXVI-32 XXVI-33 NE 024 .12.Of.10. Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment în sistem de cofraje fixe şi glisante Elaborator: INCERTRANS S. Decizia A. 904/ 11.A.10. .T. Instrucţiuni tehnice departamentale pentru prepararea la cald a mixturilor asfaltice din mixturi recuperate Elaborator: INCERTRANS S. p I .T. 479/08.T. 8/09. 906/11. Înlocuieşte DD 50989 B.A. Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de staţionare şi de urgenţă la autostrăzi Elaborator: INCERTRANS S.T.R.T.2004 nr. 483/08.2003 M.17/2002 MT 1718/ 17. M.2004 659bis/22. B. nr.Of.C.C.3/2004 M.20 04 M.

6/2001 Observaţii 523-98 M. 46/06.2003 M. 221/ 27.T. nr.Domeniu -nr.3/2001 Înlocuieşte CD 9977.A. beton armat.T.R.A..T.I. Ordin A. p I .L.A.2003 nr. nr.A. 2003 Publicaţia în care a apărut nr. p.N.2001 Înlocuieşte AND 533 XXVI-38 DD 502-2001 M. B. . 659 bis/2004 M.2001 Înlocuieşte PD 21682.3/2001 M.T.T. 608/23.T.P. 221/ 27. B. Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi execuţia de tratamente bituminoase duble inverse pe îmbrăcaminţi cu lianţi hidraulici Elaborator: VIACONS Normativ privind intervenţii de 68 XXVI-34 AND 545-1998 XXVI-35 NE 010 -1999 Anulează CD164-87 XXVI-36 NE 011-1999 B.19 98 bituminoase foarte subţiri la rece Elaborator : INCERTRANS S. Ordin A.N.127bis/26.Of.T. M. 194/ 14. 621/23.10.O. .09. nr.A. 25/26.05. 606/23.D.T.T.T.R. beton precomprimat şi zidărie de piatră Elaborator : BETARMEX Normativ pentru execuţia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă Elaborator: BOMACO S.4/2001 XXVI-39 XXVI-40 PD 216-2001 NE 025 .2003 nr.T. Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe bază de bitum modificat cu polimeri Elaborator: INCERTRANS S.01. nr.C.03.2004 M. Normativ privind execuţia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastieră neconcasate pe drumuri cu trafic redus Elaborator: : INCERTRANS S.T.10. reglem.10.N.2000 M. 327 bis/1999 B.Of.R.L.A.02.R.09. Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat Elaborator: INCERTRANS S.T.A.04.R.T.2001 Înlocuieşte DD 50287.01. Ordin A.C.P.2000 M. Normativ privind repararea şi întreţinerea podurilor şi podeţelor de şosea din beton.1999 M.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare 905/ 11.D. 23/26.T.1/2001 XXVI-37 CD 99 -2001 B.D.C.C.

pe poduri. p I .1998 XXVI-42 XXVI-43 XXVI-44 MT 47/27. Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare.D.01.N. .N.mediu inconjurator 69 XXVI-41 MT 50/27.01.D. nr. .D. 138bis/1998 M. p I . Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane Elaborator:A. viaducte şi tuneluri rutiere Elaborator:A.Of. a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale Elaborator:A. pasaje.N. nr. p I .N.N.01. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare 1608/ 02.N. . nr. nr.01.T. .1998 MT 43/ 27.01. 138bis/1998 M.Of.R. p I . 138bis/1998 .Domeniu -nr.D.1998 M.N.Of. nr. . 138bis/1998 .D.. nr. reglem. 138bis/1998 XXVI-45 MT 571/ 19. p I .100 bis/31. 15/1998 XXVI-46 XXVI-47 M.instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor.1998 MT 49/ 27.1998 MT 48/ 27.01. p I .01.D. .Of. 138bis/1998 M. Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale Elaborator:A.Of. nr.1998 MT 46/ 27. nr.09.97 Observaţii urgenţă la îmbrăcăminţi bituminoase pe timp friguros Elaborator: A.2004 Publicaţia în care a apărut nr. Norme privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum .1998 M. p I .D.11/2004 M.Of.01. Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice Elaborator:A. Norme privind amplasarea şsi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor Elaborator:A.Of.2005 B. . Norme tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor.

construirea şi modernizarea drumurilor Elaborator:A.N. Ordin A.01.1998 M. execuţia şi întreţinerea terasamentelor şi a căii în zona podrampa acces Elaborator: INCERTRANS S.N.D. Normativ privind condiţiile de proiectare şi tehnologia de execuţie a lucrărilor de îmbrăcăminţi asfaltice uşoare Elaborator: INCERTRANS S.N.11.P.D.Domeniu -nr.2000 MTCT B.F. 214/18. Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor 70 MT 45/ 27. 2/2001 610/23. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXVI-48 XXVI-49 AND 515-1993 XXVI-50 ST 022-1999 XXVI-51 CD 16-2000 XXVI-52 CD 63-2000 XXVI-53 XXVI-54 NP 043-2000 PD 189-2000 Elaborator:A.R.2003 MLPAT 260/N/ 02. 1/1994 MLPAT 66/N/07.C.T.A.C.11.. 12/2001 612/23.03.A. execuţia şi exploatarea drumurilor comunale şi vicinale cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural Elaborator : PROED S.10. 2/2001 605/23.12.N.1993 B. Norme tehnice privind proiectarea. 7/2001 Înlocuieşte PD 18978.199 9 B. . Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. 138bis/1998 MT 80/ 03. Normativ pentru proiectarea şi folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferată şi şosea Elaborator: BETARMEX Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi înglobate în beton Elaborator: I.R.N.R.2000 B. MTCT B.D.09.C.S. p I .2000 Înlocuieşte CD 6384.C. 7/2000 Broşură ICECON MTCT B.Of.2003 ..D.A.D. IPTANA Specificaţie tehnică privind proiectarea.2003 Înlocuieşte CD 1678. nr.T.N.T. A. Ordin A.D. reglem.10. Ordin A. 180/06.10.

N. PD 165-1983 783/06.T.10.T. 5/2004 MTCT 1717/ 17.A. 617/23.10. nr. Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică) Elaborator: SEARCH CORPORATION Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două direcţii la podurile din beton armat Elaborator:BETAMEX Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacităţii portante şi al capacităţii de circulaţie Elaborator:BOMACO Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide Elaborator: INCERTRANS S.01. 1/2004 622/23. 520/23.10. p I.A.11.10.T.D.2003 . 9/2001 624/23.nr.2003 M.T.199 8 M. . IPTANA S. Normativ departamental privind proiectarea autostrăzilor extraurbane Elaborator: IPTANA S.N.T.11.C. 24/26.D. 77/N/13. Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile aferente căii de rulare a tramvaielor.Domeniu -nr.2002 Decizia A.Of.Satisfacerea exigenţelor de calitate Elaborator: PROED S.2003 M.10.P.R.2002 B.2003 B. 7/2000 Ordin: M.2002 XXVI-59 PD 162-2002 XXVI-60 GP 046-1998 XXVI-61 PD 165-2000 publice Elaborator: BOMACO S.6/2004 Inlocuieşte PD 1771976 Inlocuieşte PD 16283.R.D.N.2003 MTCT B. Ordin A. Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor de poduri şi de podeţe de şosea cu suprastructuri monolit şi prefabricate 71 MTCT B.01. MTCT nr.L.10.A.2002 MTCT B.N.Of.12. p I . Decizia A. 9/17. Revizuire nr.T.12..2001 XXVI-55 PD 177-2001 XXVI-56 PD 46-2001 XXVI-57 AND 584-2002 XXVI-58 NP 081 .R.2003 779/06.12. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii 213/18. Ordin A.C. . reglem. 1/2001 609/23.2001 Înlocuieşte PD 46-79.12.2000 Înlocuieşte PD 1771976. 611/23.2003 B.A.R.C. 523/23.A.T.D.A.

P.L. 26/N/22.T.05.T.03.05.2004 M. 1060/29.F. repararea şi etanşarea construcţiilor subterane pentru metroul din Bucureşti Elaborator S.C.C.nr. Ghid pentru întreţinerea. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Elaborator: S.E.C. nr.P.E.C.200 2 B. 456 bis/20.10.09. nr.2004 M.R.T 571/24.2223/2002 Observaţii XXVI-62 GP 068-2002 XXVI-63 NP 095 .T.T 572/24. . 456 bis/20.200 2 B. IPTANA S.9/2000 .Domeniu -nr.03.R.Of.07.T.A. Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al căii ferate revizuire ID .Bucureşti Normativ privind realizarea şi urmărirea în timp a protecţiei structurilor subterane ale metroului împotriva curenţilor de dispersie produşi de circulaţia trenurilor de metrou Elaborator S. Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferată Elaborator: A.L.C.R.2003 B.2004 M.27 -2004 XXVI-65 ID . Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut B.C.2004 M.C.03.L. 1716/17.28 – 76 Elaborator: A. Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de vedere al protecţiei împotriva îngheţului Elaborator: A.Of.2004 bis/20. nr.T nr. nr.C.E.A.15/2004 M.A.15/2002 M.2004 XXVI-64 CD .nr.F. 456 .2004 M.A.05.C. 309/16.METROUL S.T.28 -2004 XXVI-66 GEx 006-2002 XXVI-67 NE 017-2003 XXVI-68 NP 034-1999 Ghid pentru proiectarea platformelor portuare Elaborator: IPTANA S.T. nr.C. .T.A.T.Of.F.C. p I . p I . p I .L. M.P.570/24.Bucureşti Normativ de proiectare pentru structurile rutiere rigide aeroportuare 72 M.05.L.200 Ordin B. .R.6/2003 M.METROUL S. reglem.T.

. 336/N/22.05.7 Ordin: M.06.6 Ordin: M.L.06.R.A.511/07. Normativ pentru repararea îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S.05.20 00 XXVI-70 NP 044-2000 XXVI-71 NP 085-2000 XXVI-72 NE 026-2004 M.L.Of.C. nr.R.T.A. Normativ privind reciclarea la cald a îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase Elaborator: INCERTRANS S.Of.2004 XXVI-73 NE 029-2004 M.A.A.9/2000 Broşură INCERTRANS Ordin B.200 chimici.C.Of.Domeniu -nr. Ghid pentru proiectarea planurilor MTCT 73 .P. p I .C.nr.A.1/2001 Broşură INCERTRANS Ordin B.A.A. p I . Normativ de proiectare a ranforsării cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S.T.T. 27/N/22.P.1/2001 Broşură INCERTRANS Ordin şi anexă : M.nr.200 0 M.A.T. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare 0 Publicaţia în care a apărut Broşură INCERTRANS Ordin B.R.T 507/16.05. p I nr. .T. utilizate pentru întreţinerea 4 drumurilor pe timp de iarnă Elaborator: INCERTRANS S.T. 323/14. Observaţii Elaborator: INCERTRANS S.A.200 4 Anexa : B. Normativ pentru evaluarea capacităţii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S.nr.C.05.nr. 261/N/22.L. Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere Elaborator: INCERTRANS S.C.nr.nr. .03.A.2004 Anexa : B. p I nr511/07.6 M.05.T.T 1032/26.C.P. Of.T. .T antiderapante şi a fondanţilor 1031/26. reglem.nr.T.20 04 Anexa : B.20 00 M.200 4 XXVI-74 NE 030-2004 XXVI-75 GP 108-2004 Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a materialelor M. XXVI-69 NP 038-2000 M.04.

p I .5/2006 M.C.05.C.C.02. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică generale de aerodromuri Elaborator: IPTANA S. MTCT 431 197/15. nr. Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale Elaborator: A. p I .2005 bis/03.Domeniu -nr. .F.A. Normativ pentru proiectarea şi execuţia căptuşelilor prefabricate la 74 XXVI-77 MP 038-2004 XXVI-78 NP 109-2004 M. reglem. 352 bis/26.C. 374 MTCT bis/04.02.B.2005 B.05.F.02.R.F.2005 B.2005 B. Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii 166//15.4/2005 M. p I . 182/15.C. nr. p I .C.C.nr.C./2005 bis/23.2005 446 XXVI-79 NP 111-2004 XXVI-80 NP 115-2004 XXVI-81 XXVI-82 NP 116-2004 NP 105-2004 .2005 M. nr.04.2/2005 XXVI-76 NE 032-2004 Normativ pentru întreţinerea şi reparaţia liniilor de cale ferată pentru circulaţia trenurilor cu viteze până la 200 km/h Elaborator: A. nr.R. nr. nr.C. MTCT 370 169//15. MTCT 365 168//15. nr.2005 B. . Of.05.R. Of.T.2005 B. nr. nr. nr.2005 171/15. Of. nr. 16/2005 M.04.2005 B. .2005 B.3/2005 MTCT M. p I .02. p I .2005 bis/28.2005 347 bis/25. nr.02.T. Of. . Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h Elaborator: A.02. nr.05. .04. MTCT 438 196//15.E. .4/2005 M. Of.02.78/2006 MTCT 167/15.B.02.E. Of.2005 bis/24. Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor rutiere Elaborator: SEARCH CORPORATION Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton şi beton armat pentru poduri Elaborator: U. Of. . Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi Elaborator: U. p I .E.

Of.05.20/2005 M.Suprastructuri pentru poduri de şosea.21/2005 MTCT 177/2005 75 . Of.A.2005 M. . nr.05. . p I .B.11.L.C.R.20 05 B.1013/2005 M. nr.F.B.P.2005 B. nr. nr. p I . . 554 bis/29. Of.2004 M.C.05. tehnică din domeniu Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a apărut Observaţii XXVI-83 NE 033-2005 XXVI-84 AND 540-2003 XXVI-85 NP 104-2004 XXVI-86 NE 031-2004 tuneluri executate cu scutul Elaborator: U. p I . Normativ pentru proiectarea podurilor din beton şi metal.12.C. reglem. .6/2006 MTCT 907/11. precomprimate exterior Elaborator: U.T. Normativ pentru întreţinerea şi repararea străzilor Elaborator: SEARCH CORPORATION Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple şi semirigideRevizuire AND 540-98 Elaborator:BOMACO S.nr.06.C. cale ferată şi pietonale. p I . nr.2005 5 B. nr.2005 MTCT 277/23.nr.C.C. 397 bis/11. 406bis/13. Of.02. Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicaţie cu folii din mase plastice Elaborator:I. MTCT 1156 2001//30.T.05.200 bis/20. bis/26.2005 B.S.Domeniu -nr.C. S.

76 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful