Lekcija br.

10 SOLARNI POVRATAK
Solarni povratak je jedna od najviše korišćenih tehnika, ali, bez obzira na to, ovoj tehnici nikada ne treba dati prednost nad progresijama, već je treba koristiti kao sekundarnu tehniku. Ona nosi svoju prirodu delovanja kao ciklična tehnika elementa vode, ali je daleko više vezana za uži period, za opis užeg vremenskog perioda i koristimo je kada hoćemo da iz šire mape vremena (bilo da je u pitanju natal, Saturnov ili Jupiterov povratak) spustimo stvar na uži vremenski period. Solarni povratak je mapa vremena koja opisuje dešavanja na godišnjem nivou. Solarni povratak radi se za trenutak kada se Sunce nađe na tačnom mestu gde se nalazi u natalu (isti stepen, minut i sekund), pa se često dešava da sam datum Sunčevog povratka nije isti datumu rođendana, jer Sunce ne mora iste godine istog datuma biti na natalnoj poziciji već to može varirati od dana pre do dana kasnije. Mesto koje koristimo za izračunavanje horoskopa solarnog povratka je mesto na kojem se nalazimo u trenutku kada Sunce dođe na natalnu poziciju, jer kao i kod ostalih povrataka i ovde je u pitanju realno vreme pa stoga koristimo realno mesto na kojem se nalazimo. Neki astrolozi smatraju da uvek treba uzimati mesto rođenja, a neki mesto na kojem najviše vremena provodimo tokom godine (mesto stanovanja). Mesto na kojem se tada nalazimo je veoma važno jer u zavisnosti od mesta zavisi i Asc i ostali uglovi horoskopa – od mesta zavisi glavna priča za tu godinu jer smo na tom mestu (pod tim uglom) primili glavni upliv. Upotreba drugog mesta u izračunavanju horoskopa otvara vrata mogućnosti da se neke stvari promene, jer promena prostora omogućava promenu vremena (Jupiter je prostor a Saturn vreme). Promenom prostora (mesta) menjaju se vrhovi kuća a time i tok dešavanja. Ukoliko budući solarni povratak ukazuje na predstojeću lošu godinu natus bi, ukoliko za to postoje mogućnosti, trebalo da otputuje negde jer će na taj način promeniti ugao upliva. Naravno, promenom prostora ne možemo uticati da se promene i direkcije i progresije – ne možemo uticati na potpunu promenu sudbine – ali možemo ublažiti loša dešavanja i unaprediti i ojačati dobra. Da bi se primetno promenio horoskop potrebno je da se osoba relocira daleko na zapad (Asc se pomera unazad) ili na istok (Asc se pomera unapred). Ukoliko natus živi u Srbiji relokacija u Evropu će neznatno promeniti horoskop – London u odnosu na Beograd će promeniti Asc za 10 stepeni unazad. Ukoliko, na primer, u solarnom povratku vladar Asc ima loš aspekt ili se nalazi u lošoj kući, ili postoji
1

solarni povratak je zaustavljeni tranzit koji će za celu godinu biti isti i predstavlja sliku jedne godine. U tumačenju uklapamo opšte značenje znaka sa prirodom natalne kuće na čijem se vrhu nalazi. pa budući da je sada aktiviran taj znak. jer predstavljaju primarne. Od Jupiterovog i Saturnovog povratka ne očekujemo preciznost. boje celu godinu i opisuju način događanja. 10 stepeni razlike u može doprineti da se promeni Asc. posebno egzaktni aspekti ka Asc. Kako je horoskop solarnog povratka ukočena slika za celu godinu egzaktnost naglašava bitnost. solarnog povratka i tranzita je dobra i zahvalna kombinacija. jer natalno nekome taj znak može biti na vrhu 5. glavne događaje u toku godine. samim tim i vladar Asc i loš aspekt ka Asc. Budući da je solarni povratak mapa užeg vremenskog perioda u okviru njega već možemo preciznije odrediti tačno vreme dešavanja. a nekome na vrhu 8. Da bismo procenili kada se šta u toj godini dešava kasnije ćemo proučiti tehniku progresiranje solarnog povratka na kojoj se ovog puta nećemo zadržavati. kuće. Za razliku od progresija koje žive i menjaju se iz meseca u mesec. Znak na Asc u horoskopu solarnog povratka može biti znak koji je natalno na vrhu 5. aktivirana je i natalna simbolika koju taj znak za natusa ima.loš egzaktan aspekt ka Asc. kuće. 2 . već primarno da ukažu na osnovnu prirodu i težinu određene godine ili dvoipogodišnjeg perioda. Opisuje dešavanja na jednogodišnjem nivou i u kombinaciji sa drugim tehnikama se dobija celovita slika. Egzaktni aspekti Egzaktni aspekti u horoskopu solarnog povratka su veoma važni. Tumačenje horoskopa solarnog povratka Asc solarnog povratka Znak na Asc (vodeći računa na vrhu koje natalne kuće se nalazi) i vladar Asc opisuju glavnu energiju za tu godinu. Upotreba sekundarnih progresija. Solarni povratak je vrlo popularna tehnika jer je jednostavna za upotrebu. Asc u znaku Vage nije isti za sve. nekome na vrhu 6. pa je ovo dovoljno da prvobitna nepovoljna varijanta horoskopa solarnog povratka izgubi na snazi. pa u zavisnosti od toga gde se natalno nalazi personalizujemo i njegovo značenje na Asc horoskopa solarnog povratka.

Važno je te planete povezati sa natalnom prirodom tih planeta jer važnost će se odnositi na ono što te planete u natalu predstavljaju. ali u zavisnosti od toga kakva je natalna Venera zavisi i šta natus tokom te godine od Venere može očekivati – zadovoljstvo ili ne. Pozicija Sunca u određenoj kući Kako je u pitanju horoskop Sunčevog povratka pozicija Sunca je veoma bitna. Znaci na uglovima Uglovi su faktori koji određuju vreme u okviru horoskopa solarnog povratka (o čemu će u nekoj od narednih lekcija biti reči). kući takođe opisuju najvažnija dešavanja tokom te godine i osnovnu prirodu godine. 3 . pa stoga Asc predstavlja našu osnovnu prirodu tokom te godine. kući horoskopa solarnog povratka ima Veneru svakako ćemo proceniti da će godina biti bitna po planu emocija. kući Planete u 1. fiksni ukazuju na postepeno odvijanje događaja i na stvari koje su trajnije. Ova kuća i njen vladar (solarni i natalni) ukazuju na oblasti i aktivnosti koje će natusa okruživati najvećim delom. a kuća u kojoj se nalazi ukazuje na najveći deo aktivnosti. Kuća koja izlazi na Asc horoskopa solarnog povratka iz natalnog horoskopa je posebno značajna. Razlika između Asc i Sunca je u osnovi razlika između glave i srca – ono što imamo u srcu je ono što je sadržano u našem Suncu. natalnu kuću bez obzira što bi mogao biti u pitanju i neki pozitivni optimistični znak kao što je Strelac. a pozicija Sunca ono što želimo i čemu stremimo. istočno ili zapadno.. Pa. Razmeštaj planeta u odnosu na ose horoskopa je takođe važan jer daje opšti utisak opisuje energiju na godišnjem nivou: planete iznad ili ispod horizonta. Veoma je bitno da li solarni Asc pada u 12. već više da su relativna. ukoliko je 12. pa stoga priroda znaka opisuje i način i brzinu događaja do kojeg dolazi: ukoliko su na uglovima kardinalni znaci do događaja će dolaziti naglo i ti događaji su dosta sudbinski. izolovana. Ukoliko osoba u 1. Jer priroda te natalne kuće veoma boji tu godinu. kuća u pitanju izvesno je da će osoba biti većim delom godine povučena. na primer.. Raspored planeta po kućama Može se dogoditi da u jednoj postoji naglašen broj planeta što ukazuje da će u prirodi te kuće dešavanja biti naglašenija. a promenljivi ukazuju da dešavanja neće biti mnogo bitna. – aktivira se simbolika 12. na oblast koja će tokom te godine biti od posebne važnosti i na kojoj će biti težište.Planete u 1.

Slična situacija je kada je u pitanju i progresivno Sunce čije dejstvo se odražava pola stepena pre i pola stepena nakon egzaktnog aspekta što čini da je njegovo dejstvo godinu dana.Treba imati u vidu da će solarni horoskop. se tumači 4 . Ovo će opisati kakve će okolnosti delovati na natusa tokom te godine (akcija od spolja ka natusu). primenjeno na horoskop solarnog povratka. ali isto tako uticaj te planete na kraju kuće se u velikoj meri odražava i na sledeću kuću (radi za nju). Solarne planete/natalni uglovi Sledeći korak koji preduzimao je postavljanje solarnih planeta u natalni horoskop. stepenu Vodolije ona zauzima 35 stepeni (polovina je 17. a ne tačno od trenutka egzaktne konjunkcije natalnog i tranzitnog Sunca. Kombinovanje uglova iz natala i solara Pri tumačenju horoskopa solarnog povratka najpre tumačimo sam taj horoskop kao natalnu kartu – procenjujemo energiju i glavnu priču jedne godine vodeći računa o znaku na Asc. odnosno u blizini natalnih uglova (ne mora biti egzaktna konjunkcija).5 stepeni pre i isto toliko posle (od 23Ò™30' do 27Òš30'). bez obzira što se nalazi u 3. jer počinje da bude na znazi njegov uticaj. posmatraćemo koje solarne planete padaju na natalne uglove. kuća počinje na 10. Isto tako. pa u koju natalnu kuću je pao solarni Asc. Potom gledamo u kojoj kući se nalazi Sunce. pa solarna planeta koja je udaljena od samog IC-a najviše 17. kući ili pred kraj 4. znači da dejstvo solarnog povratka može započeti i pre samog solarnog povratka. jer će te planete vršiti najveći uticaj na natusa tokom te godine. ukoliko natalna 4. kao i sve druge tehnike u kojima učestvuje Sunce. kući. snaga horoskopa solarnog povratka je jača u početku. Uporedimo ovo sa oblasti jedne kuće: dešavanja u okviru jedne kuće se odvijaju od početka ka kraju kuće. o planetama u 1.5). Jarca i završava se na 15. delovati pre i posle same konjunkcije ili drugih aspekata. Solarni povratak deluje kao Sunce iz centra: PRE I POSLE. Blizina podrazumeva da se planeta nalazi u blizini ugla u vrednosti od pola kuće. pa slabi kako se približava sledeći povratak. Na primer. i potom znake na uglovima. Naime. Ovo. pa će planeta na početku jedne kuće imati daleko veću snagu i uticaj od planete na kraju kuće koja će opisati dešavanja na kraju nečega u simbolici te kuće. o vladaru Asc i aspektima koje ima (egzaktni su posebno važni) – dakle kao i natalni horoskop.

pa oko IC-a i Desc. Solarne planete opisuju šta se osobi neovisno od njene akcije i volje tokom godine dešava. na primer. a da je ipak na neki način mirna. prosečna. Ukoliko u određenoj godini više solarnih planeta pada u blizini natalnih uglova u pitanju je godina kada će natus doživeti brojna iskustva. Stoga se može desiti da se osobi dešavaju lepe stvari. da joj se dešavaju neugodne. Stoga se može desiti da se osobi dešavaju lepe stvari. prijatna. solarna Venera padne na natalni Asc natusu će se dešavati stvari koje su u simbolici Venere: dolazi mu ljubav. a ne koji su sama njegova akcija. ili. lepa ali u meri koliko to natalna Venera omogućava. a priroda iskustva zavisi od prirode tih planeta u natalu. pak. Pri ovom tumačenju takođe ne treba gubiti iz vida šta je sve sadržano u natalnoj planeti – čime je sve obojena jer od toga zavisi njeno dejstvo na solarni ugao. a da je ipak na neki način mirna. Planete koje se nađu oko natalnog Asc biće najvažnije. ili. pak. Uglove uzimamo kao primarne faktore jer oni su kao antene koje privlače događaje. a da ona bude nervozna i nezadovoljna. Ukoliko. biće voljen i sl. koja je pod uplivom događaja i koja prima uticaje. Solarne planete koje padaju na natalne uglove opisuju dešavanja koje natus ''trpi''.kao da pada na natalni ugao i stoga je njen značaj u toj godini veliki. a da ona bude nervozna i nezadovoljna. da joj se dešavaju neugodne. Ta planeta opisuje na koga ili na šta će natus delovati i na koji način. potom one oko MC-a. odnosno osobi će se dešavati stvari u toj simbolici. Godina kojoj nema solarnih planeta u blizini natalnih uglova je godina koja će biti veoma obična. a natalne planete na solarnih uglovima na koji način osoba deluje na svet oko sebe (akcija od osobe ka spolja) i koje će osobine tokom te godine primarno ispoljiti. Ukoliko je natalna Venera na solarnom Asc osoba će tokom godine izvesno biti ljubazna. 5 . Natalne planete/solarni uglovi Solarne planete opisuju šta se osobi neovisno od njene akcije i volje tokom godine dešava. I u ovom slučaju planete treba da se nađu u vrednosti pola kuće udaljene od vrha uglovne kuće. Iz međusobnog odnosa natalnih i solarnih planeta zaključujemo da li će osoba tokom te godine više biti ona koja deluje ili ona na koju se deluje. odnosno događaje koji mu se dešavaju. (događaji koji dolaze natusu). a natalne planete na solarnih uglovima na koji način osoba deluje.

i 5. Pa. te dve solarne kuće (2. Ukoliko je Venera vladar solarnog Asc i nalazi se u 2. pa će kuća u kojoj se nalazi ukazati na primarne želje i ciljeve. a vladar solarnog Asc se nalazi u solarnoj 4. otpočinjanja privatnog posla. a u solaru natalni Asc padne u 5. Ukoliko se natalni vladar Asc nalazi u 10. kuća) primarno ispoljiti kroz zasnivanje porodice i sl. a MC u znaku Blizanaca. 2. U ovom 6 . jer nose mogućnost da se kroz njih natus realizuje. 3. Solarna kuća u kojoj je vladar Asc solarnog povratka Ta kuća opisuje kako će se to dejstvo manifestovati. kući tendencija je da šta god da je vladar 1. Ali ako je u 12. sigurno je to godina kada će potencijal natusa vezan za posao doći do izražaja.) postaju bitnije od drugih kuća. a sekundarno važan je solarni vladar Asc jer on samo opisuje način ispoljavanja natalnog vladara Asc. a MC u 2. Kuće u solarnom povratku koje sadrže natalni Asc i MC. i da se događaji koji su važni u simbolici tih kuća materijalizuju. kući a u solaru se nađe u 10. govorićemo o napretku u karijeri ali preko osnivanja privatne firme. solarnoj te šanse su za tu godinu daleko manje. Ili će se njen napredak i cilj (10. ako je natalni vladar Asc natalno u 6. kuću. Primarno je važan natalni vladar Asc i njegova pozicija i aspekti u solaru. a vladar Asc solarnog povratka se nalazi u 2 – možemo zaključiti da će osoba u toj godini veoma napredovati na poslu i da će se to primarno manifestovati na planu novca. Ukoliko se. 4. 5. Ako je situacija sa vladarem natalnog Asc ista. natalni Asc nalazi u znaku Device. na primer. Vrh kuće u natalu koji je najbliži Asc solarnog povratka Potrebno je proceniti u blizini kojeg vrha natalne kuće najbliže pada solarni Asc jer će to opisati oblast gde će osoba doživeti najviše iskustava tokom te godine i na šta će biti primarno usmerena. Kuća solarnog povratka u kojoj je natalni vladar Asc Ova kuća pokazuje gde i koliko snažno će ta planeta (natus sam) dejstvovati tokom godine.Povezanost solara i natala 1. kući solarnog povratka. kuće (što je natus) da se manifestuje kroz novac. Kuća u kojoj se nalazi Sunce solarnog povratka Kako je u pitanju solarni povratak pozicija Sunca je od velike važnosti.

tercijarne sa ter.slučaju mogli bismo reći da će osoba dosta raditi. ovo može ukazati da bi se osoba mogla zaljubiti tokom te godine (negde u inostranstvu). a u solarnom povratku se i Mesec nađe u Strelcu. 7 . a tranzitne sa t da ne bi došlo do zabune. Ono što Sunce aspektuje u solaru bitnije je od aspekata drugih planeta jer solarno Sunce zapravo prenosi svoje aspekte natalnom Suncu (jer su u konjunkciji). Pri tumačenju horoskopa solarnog povratka treba voditi evidenciju – napraviti listu odnosa natalnih uglova i planeta sa solarnim. Preporučuje se da se solarne planete označavaju sa sol. Takve aspekte (posebno konjunkcije) uvek treba izvući iz konteksta i naglasiti ih. natalne kuće moglo bi ukazati da će se osoba preseliti u inostranstvo. i solarnih sa natalnim. Slično tretiramo i planete koje se nađu u istom znaku (primarno lične planete) te uzimamo u obzir i ostale aspekte. da će pritom biti zadovoljna i da će zaraditi novac od posla. Venera u Strelcu. Dakle. Uporedni aspekti planeta iz solara i natala Najjači aspekt i znak jeste konjunkcija i ona uvek ukazuje na važnost u simbolici tih planeta. aspekti koji se u solarnom povratku obrazuju sa Suncem značajniji su od aspekata ostalih planeta. natalne sa n. Ako je u pitanju aspekt do 5 stepeni orbisa dešavanje je izvesnije po tom pitanju. a ako su samo u istom znaku to ćemo tumačiti kao znak da bi do tako nečeg moglo doći. Ukoliko je u natalu. sekundarne planete sa s. a ostali faktori će to potvrditi. Ukoliko je Venera pritom vladar 4. Aspekti ne moraju biti egzaktni da bi ukazali na dešavanja jer solarni povratak opisuje dešavanja u periodu od godinu dana pa je izvesno da će se desiti i događaji opisani aspektima koji nisu egzaktni (do 5 stepeni orbisa). 6. na primer.

Split Ovaj horoskop deluje veoma zanimljivo. koje dodatno naglašava ambiciju. ali i da će biti i veoma strastvenih burnih događaja koji bi mogli biti povezani sa internetom budući da je ova konjunkcija u trigonu sa Uranom. kao i vladar 1. Iznad svega je interesantna egzaktna do u minut konjunkcija Venere i Marsa u Blizancima koja ima veoma jak trigon sa Uranom i sekstil sa Mesecom. i ima tendenciju da bude vrlo moćno budući da sve oko 3. – Severina. 21. stepena Bika to omogućava. 11:30CET. 8 . Mesec u Lavu na samom Asc ukazuje na javnu ličnost.04. Sunce u 10. Ovo ukazuje da ona nosi u sebi jednu posebnu strast i šarm. posebno dalmatinska što jeste znak Lava. Pogledaćemo solarni povratak za godinu kada je izbio većini dobro poznati skandal.1972. Sunce kao vladar Asc. Sunčev dispozitor – što je njena sudbina – je Venera u blizancima u konjunkciji sa Marsom.Primer 1. ali i kao dispozitor Meseca ukazuje na ambiciju. Mesec na Asc ukazuje na to da je osoba popularna ali da je omiljena kod naroda – ona je na neki način hrvatska ikona.

Ukoliko bismo želeli da znamo sadržaj tog filma. selidba i sl) – a šta od toga reći će nam natalni 9 . porodica. kao i odnose. a ima trigon sa Merkurom u kome živi egzaktna konjunkcija Venere i Marsa. Ono što u ovom solarnom povratku obrazuje egzaktan aspekt jeste kvadratura solarnog Neptuna (film) prema solarnoj osi Ascendent / Descendent (odnosi.) što je pokazalo da je upravo neki film koji se prikazivao na internetu (Neptun u Vodoliji) ugrožavao njenu ličnost u javnosti. Natalna 10. ili pak nešto po pitanju roditelja). kući pa će se dešavati stvari u simbolici Meseca (majčinstvo. ona i partner. Mesec je naglašen u solarnoj 1. dovoljno bi bilo da pogledamo prirodu natalnog Neptuna koji se nalazi u 5. ima sličnosti sa samim natalnim horoskopom budući da se na samom Asc nalazi Mesec i da je vladar Asc Venera u konjunkciji sa Marsom u znaku Blizanaca (u natalu je Venera dispozitor vladara Asc) pa je izvesno da se osobi dešavaju stvari u toj simbolici.. javnost. kuća je izašla na Asc pa je vrlo izvesno da će godina biti obojena dešavanjima u simbolici 10..Solarni povratak za 2004. kuće (karijera.. kući (ljubav)..

Mesec. Primer 2. U ovom slučaju solarni Merkur je u skoro egzaktnoj konjunkciji sa natalnim MCom pa je ovo slika glasina kojima je bila izložena jer solarna planeta opisuje ono što se osobi dešava (da je bila obrnuta situacija–natalni Merkur na solarnom MC-u godina bi bila primarno obojena njenim rečima). kuće i u konjunkciji sa Venerom. Njen Mesec je u Lavu u 1. kući u sekstilu sa Marsom koji je vladar 10. kuće i pravi egzaktan aspekt ka Uranu i aspekt ka Marsu i Veneri. Sve te glasine nisu bitno uticale na njenu karijeru jer je dispozitor tog Merkura (glasine) Mars u konjunkciji sa Venerom u trigonu sa Uranom.01. Od ostalih planeta samo solarni Neptun se nalazi blizini natalnog vrha 7.1961. kao i Plutona iz Device. Više nijedna solarna planeta ne pravi aspekte ka natalnim uglovima. pa se te glasine odnose na konjunkciju Marsa i Venere koji su u Blizancima. Taj Merkur donosi samo ono što je u njemu natalno sadržano. – RM 12. Potom ćemo posmatrati solarne planete koje prave aspekt ka natalnim uglovima. pa je izvesnije da je ovo slika izlaska u javnost. Zagreb 10 .glasine koje se odnose na aferu. ali i kvadrat sa Jupiterom u Jarcu (u padu) . na strast i sl. i kako se dugo nalazi u toj poziciji ne možemo govoriti da je njegov uticaj posebno važan. ali kako je Neptun veoma spor. 04:05 CET.

Mogla bi biti u pitanju ćerka jer Venera significira ćerku. solarni Asc aktivira natalni Severni čvor i Plutona koji nosi Mesec jasno je da je ta godina obojena dešavanjima koja su primarno vezana za porodicu i po pitanju neke Venere koja je sigurno vezana za neku davnu prošlost jer Venera natalna automatski pada na solarni Desc čime dobija na važnosti. godine. Vladar solarnog Asc je Merkur koji je u konjunkciji sa Venerom u 4. Dispozitori ove opozicije je sekstil između Meseca i Saturna u orbisu od 4 stepena. solarnoj kući što je sigurno bol vezana za simboliku 5. Najmarkantnije u poređenju horoskopa natalnog i solarnog je to što je solarni Asc pao na natalnog Plutona koji je u konjunkciji sa Severnim čvorom. I natalni Asc (osa Asc/Desc) pada na solarni IC (IC/MC) što je opet simbolika porekla. 11 . stepenu Jarca koji (ako ga prebacimo u solar) je u konjunkciji sa Hironom u 5. a trigon od Marsa koji je vladar 5. kuće ukazuje na dešavanja vezana za dete. Dakle natalni Asc pada na solarni IC. ali zbog dispozitora koji idu u sekstil sve će se odvijati u najboljem redu.. U Plutonu već žive Mesec i Neptun (zaboravljena. Kako je u pitanju solarni Asc izvesno je da će ta dešavanja ići ka osobi. kuće. vladar solarnog Asc se nalazi u 4. stepen Jarca u opoziciju sa natalnim Marsom pa možemo pomisliti da će biti problema i poteškoća. Natalna Venera je pre svega u konjunkciji sa Južnim čvorom pa govorimo o nečemu što je vezano za davnu prošlost..na kome se nalazi IC). a sam Severni čvor su potomci. a kako je Venera u konjunkciji sa Neptunom i Mesecom opet je u pitanju porodica. kući pa govorimo o dešavanjima koja su vezana za Veneru (ono što natalna nosi) i koja će se odvijati preko 4.Ovaj je primer horoskopa oca koji je nakon dugo vremena po prvi put sreo svoju ćerku. Ali kako se ponavlja i simbolika 4 odlučujemo se za dešavanja vezana za porodicu i kuću jer to i natal potvrđuje. doma. Sada ćemo na osnovu horoskopa solarnog povratka proceniti kako se vidi da se to desilo 2005. porodice. solarna osa IC/MC je na nultim stepenima – što ukazuje na početak (0° nekog znaka) odnosa u porodici (. tajna porodica) u trigonu sa Marsom u Raku. nepoznata. Pored toga. Konjunkcija iz solara pada na 2. pa zaključujemo da on tada sreće ćerku koja je mu je veoma daleka i sa kojom nije bio u kontaktu (opozicija). kući. možda stara ljubav (Venera u Jarcu). Dispozitor Plutona je Merkur na 24.

kuća u solaru (što se ovde vidi iz ova dva faktora koje smo naveli) govorimo ili o tome da je čovek snažan. Kada je aktivirana 1. kuće. odnosno da solarna 1. Vladar solarnog Asc je Merkur koji se nalazi u 11. kuću pa je izvesno da će ono što će se osobi dešavati biti usko vezano za nju samu. a u natalni Mars je fokalna planeta T-kvadrata u koji su uključeni i Pluton i Saturn. možda i za njeno fizičko telo. – u simbolici natalnog Marsa.Primer 3. pa je sigurno pred osobom teška godina u kojoj bi mogao imati problema u saobraćaju. 12 . neprijatnosti i sl. kuća. da se nešto konkretno dešava po pitanju fizičkog tela. Markantno je i da je na Asc isti izlazeći znak kao i u natalu. – Ernest Hemingvej Ono što se odmah primećuje u ovom solarnom povratku je da je natalni Mars na samom Asc solarnog povratka što odmah može significirati neke povrede. komunikaciji i sl. i ujedno je vladar 3. kući i u konjunkciji sa Južnim čvorom pa možemo posumnjati na neku nesreću u saobraćaju – avionskom jer je u pitanju 11. ili da njegova ličnost dolazi do izražaja ili. kuća pada u natalnu 1. pak.

13:00 CET. Crvenka. proceniti šta se bitno natusu desilo tokom ovog solarnog povratka. i 2. a Mars significira opasnost kojoj je bio izložen (avionska saobraćajna nesreća). Asc = 5° 13 . a koju je preživeo i koja nije bila nimalo bezazlena budući da je izgubio moć pamćenja. 10 Na osnovu solarnog povratka za 1996. kuće u pitanju je nagrada koju je te godine dobio za delo koje je napisao.1947. a kako su Jupiter i Venera vladari 7. Na MC-u se nalazi Jupiter u konjunkciji sa Venerom što je sada pomalo kontradiktorno Marsu na Asc. Poželjno je dobiti potvrdu i iz neke druge tehnike pored solara! RM 05. pa zaključujemo da će osoba ipak preživeti neprilike u kojima se bude našao. godinu – vodeći evidenciju i prateći sve potrebne korake. Domaći zadatak br.Nakon Asc i vladara Asc pogledaćemo MC solarnog povratka.12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful