You are on page 1of 5

Autor: Bernardeta Babkov Soutn pspvek .

31 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Vzdor?
(povdka)

Mon, e to byl den, jako kad jin. Mon nco viselo ve vzduchu. Mon se jen pletu, ale urit jsem rd, e ten den piel. Sedli jsme u veee. Typick. Mma uklohnila njakej polotovar. Nebylo to zl, avak michellinskou hvzdiku by za to fakt dostat nemohla. J piel ze koly zase trochu pozdji, ne bych ml, nco kolem sedm. Chtl jsem vidt Janu, koupil jsem bl vno a celkem se to prothlo. To by ani nevadilo. Jsem pece dosplej, u rok. I kdy otec na njakou dosplost kale. Jako vdycky si hovl u stolu ve svch maskovch teplcch s ohromnou drou na zadku, kter vznikla postupnm vyisovnm v v rozkroku. Sedl tam, jak odporn naboptnal ropucha, podbradek se mu tsl, bicho se lehce pelvalo pes gumu kalhot. Vrcholem veho byla jeho ob bradavice nad hornm rtem. Nosil ji se ct a s hrdost. Prej rodinn znak. Pche. J si tuhle ozdbku nechal v patncti vyznout, protoe mi tehdy spoluk ekl, e vypadm jako Paroubek. Taky na m volal Jirko. Zaal jsem toho pna nesnet. Ne e by mi vadila jeho politika, je stejn blb, jako kterkoliv jin. Jene dn jin pohlavr se nehonos bradavic vt jako nos. Navc tehdy byly jeho plakty pln vude. Vylezete ze koly a prvn, co vm tref do o, je rov bradavice. Na konm mi ekli, e te maj akutnj ppady, a pijdu za msc. Jene to u by bylo dvno po volbch, to by mi bylo pkn na nic. Jasn, e jsem si tu bradavici zkouel odznout sm, ale bolelo to jako as! To je nepedstaviteln bolest, vn, dostat pln dlo kopakem do koul je proti tomu pohlazen. Byl jsem zoufalej. Ne e by ta bradavice vypadala tak patn, to ne. J prost nechtl, aby mi kali podle njakho strejdy z plaktu s oranovou trikolorou. Zvl, kdy o nm Jana prohlsila, e vypad, jako by si prv odskoil od pluhu. Asi trnct dn ped volbama piel spsn npad. Namaloval jsem vem podobiznm toho oranovho strejdy knrek. A e jsem si vyhrl. Jeden ho ml jako zubn kartek, dal jako Franz Josef, z jednoho byl Marx, jeden vypadal sp jako Hitler, povedl se mi i knrek italskho proutnka, pak jakoby strnit a bradka zarostlho elegna, nebo Robinsonv plnovous, knr muketra mi zabral nejvc asu, vyplcal jsem na to dv balen lihovch fixek. A na ten nejvt plakt, na ten, co byl vylepen ped kolou, jsem si speciln vyhradil as a dokreslil ten nejvt, nejmonumentlnj knr nmeckho pornoherce. Mistrovsk dlo. Jak k Jana: Mstrps. Bavil jsem se, kdy jsem rno pozoroval pobaven smvy spoluoban. Janiiny velk oi se jet mnohem vc rozthly. divem. Nedalo mi to, take jsem se j pochlubil. Vzal jsem ji na prochzku mstem, kolem vech mch vtvor. Koupil jsem nm k tomu tuzemk, abychom lpe vidli, no a vlastn od t doby jsem spolu. Jene iju na malomst, v nejvt de svta. Asi za dva dny si m pnov v uniform 1

odchytli. Sotva jsem ml obanku. apli m za lmec a dothli ukzat tatkovi. Ten zbledl, pak zrudl a pak zaal vt. Co ty smrade, ty si nev svobody! Vm, km mu a oupm nohou po zemi. Copak m njakej rozum? Co jsi v ivot dokzal, e ni prci druhch! Nenim, fote vole, vdy von mi ni ivot! Ale nahlas jsem nic neekl, moc dobe jsem vdl, e otec nikdy nepochop mj ivot s bradavic. Kdyby jsi aspo nkdy nco dokzal! Kdybys se zaslouil o mr a republiku! Nemysli si, e ti tu nhradu kody zaplatm, to si, honku, zachluje sm! J mu na to tehdy nic neekl. Hlavn proto, e jsem byl vorc, kvli Jan a tuzemku. Veer mma nco kala tichm hlasem, nae otec zaval nco silnm hlasem. Nco o rozmluv chlapa s chlapem. To nesnm. Tv se, jako e hraje na frovku, e jsem jako parci a pak m nepust ani veer na pivo. Sedl si naproti mn na gau, hlasit si uprdl a zeptal se: proti emu protestuje? Proti spolenosti? Jak protestuje? Jen nechci, aby mi kali Jirko, aby mi vude pipomnali moji bradavici! Je mi pln jedno, co ten pn dl, jestli chce vyhnat Romy, nebo snit dchody. Je mi to fuk. Jen a nevis vude ta jeho bradavice! To vechno mi tehdy belo hlavou. Nic jsem mu na to neekl. J ttovi nikdy neekl nic z toho, co jsem si myslel. Nikdy, a do onoho osudnho dne. Tak teda, vrtil jsem se pozdji, akort k veei z mikrovlnky. Vrchn otec ropuk sedl rozkydl u stolu, jak u jsem zmnil. Neum pozdravit? Zavrel, jet ne jsem si stihl zout boty. Hoj, kukl jsem nesmle, jene lavina u se utrhla a nebylo mon ji zastavit. Kde se? Kde se zase flk? Nejen e doma nikdy nic nedl. Ty ani nedoke pijt v rozumnou dobu. Udlal sis z ns hotel! Hodinovej hotel, napadlo m. No, k by. Pedstavil jsem si m a Janu v mm pinavm, neuklizenm pokoji, kde na jedn stran vis plakt Sex Pistols a na druh je polika s plastovma vojkama. Co hotel! Kdyby hotel! Tam se za stravu a ubikaci plat! Ale z mmy sis udlal sluku a ze m chodc bankomat! Otcv podbradek se vztekle roztsl. To byl prvn stupe laviny. To jenom slyte vzdlenou ozvnu valcch se mas snhu. Nsleduje tesen hlavou spojen s pomrkvnm levm okem, co bych pirovnal asi k njakmu tiku. No a tet, alarmujc stupe, je kdy ttovi nabhne na ele takov velk, pulsujc la ve tvaru tiskacho Y. Lta praxe. Akoliv tetho stupn doshl otec jen mlokdy. Naposledy se to stalo, kdy s mmou pijeli z dovolen neplnovan veer, msto rna, a ve sv posteli nali mho nejlepho kmoe s Juditou. To by asi nebylo tak pohorujc, ale ona ta Judita byla nafukovac. Kadopdn ten veer otec vyslovil jet spoustu typicky rodiovskch pouek, frz typu: hli jsme si na prsou zmiji nikdy m neposlouch nevm, kde jsme ve tv vchov udlali chybu dali jsme ti vechno, co jsme mli to mme za to vecko, co jsme pro tebe udlali j jsem tvj milujc otec, 2

avak pi vt j v tvch letech se znateln zasekl, rychle si vymnil s mmou nezvykle rozpait pohled. Bohuel, ani tento svtl okamik u nezadrel valc se lavinu. Lev vko se pomalu hlsilo ke slovu. Uvdomuje si vbec, jak pern jsi nezodpovdn? J v tvm vku, ekl te zcela sebejist, jsem ml rodinu! Rodinu. V, co to je? V, e se ti to klidn me stt taky? No, je mi jasn, fote, e bys mi to urit pl. Jen to n, tto, pidala se matka, to by bylo nadlen, s tou jeho... jeho...holkou. No to ne! Mma nikdy nemla Janu rda. Vlastn si myslm, e ji pod nesn. Jana ji ostatn taky, jen s tm rozdlem, e moje drah polovika mla vdy tolik slunosti, aby to matince dala nepokrytecky najevo. Co ta holka na sob nos, kdy zrovna nechod polonah. Ty npisy, vude sam STOP a Anti kroutila mma hlavou nad polvkou z prku. Prd tomu rozum, sama se podvej, co nos, ty slavn ponoko v sandlech! Pro pod mluv o njakm vzdorovn, nm se to prost jenom lb... Vona ta tvoje mlad taky protestuje, co? Proti spolenosti, e? Pche, lavina huela dolm a j ml dv monosti; bu se zase sbalit a jt hladovej, bez penz do hospody, pak rno schlple pithnout, kdy u se to jak tak uklidn. To byla ta pohodlnj, pstupnj verze. Verze na cel ivot. Pekvat laviny, drobnj zemtesen se svenou hlavou, odpovdat mu jen v duchu. Ten den se ale nco zmnilo. Postavil jsem se v dol elem k lavin a rozhodl se jt proti n. Niemu nerozum, tati. A pestate se navet do Jany! M m rda takovho, jakej jsem, na rozdl od vs! Chce snad ct, e mi t jako nemme rdi? Ty si nemysl, e to, e t tady ivme, nechvme bydlet, to jako nen dostatenej projev lsky? V, co se? V to? Nevdnej parchant! A vy jste milujc rodie, ironie skpala jako dva mlnsk kameny. Ty spratku! V co, kdy se ti to nelb, sbal se a vypadni. B! Ypsilon na jeho ele tepalo o sto est. Taky pudu. Tak dlej! Nech ho, tto, a aspo doj tu veei, mruela smliv mma. Sory mami, ale rozpustit prek ve vod na polvku zvldne i ta moje hrozn holka. Pak bylo njak bouchn dvema. Mmin vzlykot a otcovy nadvky. Dospal jsem se v nonstopu. Odejt z domu nen tak pln jednoduch vc, jak se me na prvn pohled zdt. Teba proto, e kdy v osm veer odejdete pry, nemte vtinou nic, krom toho, co mte na sob. Balit si kufry se mi nechtlo. Bl jsem se, e bych naim ekl mnohem vc, ne by bylo spoleensky nosn. Navc to celkov psob lp, jen tak prsknout dvema. Za dva dny nemte vbec nic, ani ist ponoky. Ale jak dom? Usmiovac cestu jsem zavrhl. Kompletn. Mma by mi to sice nevytala, ale ten pocit ponen, to bych nepeil. A otcova bradavice by se vtzn leskla. Fuj. Tak jsem se pioural tet den kolem plotu. Ped barkem stla zelen kodovka, to znamenalo, e mti je doma. Pedem by to nelo, uvidla by m, zaala nakat, prosit, usmiovat, uvaila by mi kafe, namazala erstvej rohlk a to u bych byl zase rd, e jsem doma v teplku. Ne ne, musel jsem na sebe bt tvrdej. Zapel jsem se a obeel to zadem, pes pdu. Vdycky jsem se tam bl, kvli spoust vc, kter v eru vypadaj jako z hodn patnho snu, kdy je cel vae postlka i s povleenm plnm lokomotiv pln propocen strachem. 3

Tak snad po deseti letech jsem se pes starou jablo vyhoupl rozbitm oknem do podkrov. Na vem leel nnos prachu. Star police, kabty, obrazy. Tm vm jsem se prodral, krek po krk. Prkna podlahy hlasit vrzala. V pamti nhle zazilo ddovo varovn, e jestli tta s tm podkrovm nco neudl, brzy nm spadne na hlavu. Nkter notn plesniv lat m v tom utvrdily. Po pikch pi svtle displeje mho mobilu jsem se kradl mezi vm tm odloenm haraburdm. Bylo tam i moje prvn kolo, mmin pardn norkovej koich, ve kterm se vdvala, a kterej u dlouh lta neme dopnout pes bicho. Pepadla m skoro nostalgick nlada. Zachumlal jsem se do toho koku a mlem bych usnul, kdyby mi v kapse nezaal vibrovat mobil. Shnla se po m Jana. Potichu jsem j vysvtlil, kde jsem. J, na pd? To je rozkon, vitoil jej hlsek. V tu chvli m napadlo, jak moc by j ten koich sluel. Proplil jsem se do mho pokoje pro ist obleen a pokladniku-prastko, s rovm npisem na zadku Na pivo. Kdy jsem se jako zlodj vykradl na chodbu, uslyel jsem mmin smutn rozhovor, co vedla sama se sebou. A dalo mi to zabrat, abych se udrel, nerozbhl se k n a neekl; ve kole dobr mami, vak to zn, nuda. A ani nemm hlad, jedl jsem, neboj. Jet si skom ven, za klukama a tak. Bu v klidu, pijdu ti pomoct zalvat. e jsem ji mohl aspo pozdravit, m napadlo a venku. Nsledujc den jsem Janu vzal s sebou. Ona nikdy nebyla mistr ve plhu ani v gymnastice, take dostat ji na pdu byl tvrd oek. O to vt mla radost, kdy se konen vydrpala do podkrov. Svtlo dopadalo v kuelech rozbitm oknem na vechny ty staroitnosti. J, zapitla. Vzhldla ke mn rozzenma oima. ensk. Typick ensk, vrhla se na mmin star atnk. Navlkla na sebe ledasco, zatmco j zkoumal star skldac kolo, zdlo se jet pouiteln. J, vypskla zase, podvej, podvej, co tady mte za poklady! Rozbhla se mm smrem, plnou nru hadr prolezlch od mol, m si kompletn zakryla vhled. Ne jsem se stail zorientovat, nathla se, jak irok, tak dlouh, pmo na podlahu. uchla natst do mkho. Se cel? Opraoval jsem ji, ty se taky kus polena, ta pda se me kadou chvli propadnout. Kdybys tady pedtm uklidil, nemuselo se to stt, mraila se na m. No samozejm, vechno je to moje vina! J, ale divej, o co jsem zakopla, pitla trochu smlivji a sthla m k sob na zem. Pevrhla toti krabici plnou dopis, pohlednic, rznch papr, mezi nimi bylo i ttovo vysvden ze stedn. Sam tyky, no, jako j. Vechny ty dopisy byly milostn, a jak jsem se dozvdl, sotva tetina jich byla od mmy. e by ta bradavice opravdu fungovala? Mon jsem si ji neml nechat vyznout. Ze zahloubn m opt vytrhlo Janino zapitn. Na dn krabice nala toti fotky. Z ernoblch fotografi se na m smla parta mniek, hipk, zevlk se zelenm somradlem. Byly tu fotky z undru, fotky z koncert, z hospod, z lesa. Probrali jsme se tou skrovnou hromdkou a hledali njak jednotic prvek. e by to byly fotky mmy? Nebo to poslaly ty holky, co psaly otci milostn dopisy? Fakt nechpu, co to m bt, bezradn jsem se svalil Jan na kln. Ale jdi ty, vdy to jsou fotky tvho tty, ne? Vechny tyhle vci jsou tvho tty. Veker korespondence, dokumenty, vysvden, zaculila se na m. Nojo, ale kdo z tch lid je mj tta? S jekem nebo s pehazkou jsou na tch fotkch jen tihle dva kluci. Neekl bych, e jsou mj otec, vdy vypadaj normln a ne jako divnej faista. Nebu tak zlej. I on pece klidn mohl bt za mlada taky pknej. Copak se nkdo narod s ple a s pivnm pupkem? 4

Mj otec urit. Ale jdi, tak se koukni. Podle eho bys ho mohl poznat? Kterej z tch kluk na fotce je ti nejvc podobnej? Ani jeden, copak jsem njak mnika? N, ty jsi mj Sid Vikous, polbila m. Kdybys ale il ped ticeti lety, ekla bych, e bude sp vypadat njak takhle, ukzala Jana prstem na toho jednoznan nejhezho kluka z fotek. Nkdy byl bokem, nkdy kolem nj byly mraky holek, ml dlouh, tmav vlasy, hubenou postavu, v puse pod njak cgo, vrazn, ern obo a nad hornm rtem bradavici! To nen mon, vydechl jsem, tohle je njak zhrzen bsnk, bali, milovnk, ale rozhodn ne mj zaprdnej otec! Ty se zaprdnej! Co je tak divnho na tom, e nai rodie byli taky mlad a taky byli jako my, naivn, boili svt a j nevim co. No dobe, ale ty nezn mho otce. Ten je jen z principu proti vemu, co je trochu jin. Pod na m ve, e by bylo nejlep, abych el na vojnu, e je koda, e ji zruili, protoe tam by m nauili, bl bl bl. No a? Vak u je to aspo 25 let, co vznikly tyhle fotky. Dobe, chpu, e vtina lid se zklidn, nebo jak to ct, ale tohle nechpu. Pece pokud to byl hipk, tak by to v nm mlo zstat. Ml by chpat m, tebe, to jak ijem. Ne, to je blbost, na t fotce nen on. To bude njakej jeho bratr, kterho se zekl, nebo kterej tragicky umel, tak mi o nm nikdy neekli. Poslouchej, moje mma v mm vku vypadala jako Audrey Hepburnov, chodila po tanrnch, mla miliony chlap, kouila cigra s nstavcem v krajkovch rukavicch. A te? Mlem m pizabila, kdy u m nala zapalova, sed doma, s nikm se nebav a to co nos? Vypad jak pedsedkyn JZD. Lidi se prost zmn. Jak zmn? Zrad svou ivotn filosofii? Pizpsob se? Pesn tak. A neki na m, nabhla ti na ele la. Ani netuila, jak stran m tou zmnkou o pulsujc le vydsila. la ve tvaru Y, tet stupe laviny. To chce jako ct, e ze m bude protivnej, zapklej pprda a ty bude matka pluku? Ano milku, pesn to ns ek, objala m kolem krku, tak to prost je, s tm nic nenadl, brouku, a vzdoruje sebevc, to je genetika, polbila m Jana na tv. Do hje! Celej mj protest bylo dlouhou dobu jen jedno velk nedorozumn. Ale od t chvle, co jsem se konen vdom postavil otci, od t doby neuhnu u ani o p. Nechci skonit za dvacet let s pocitem, e ty nejkrsnj chvle jsou peliv uschovny v krabici od bot, nkde pod prachem na pd. Ne a ne a ne! A jet si k tomu dupnu!