You are on page 1of 7

Autor: Magdalna ern Soutn pspvek .

32 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Vzdor
(bse)

Kdy jsem byla mal, asto jsem si hrla. Chodili si s bratrem ven, pod tam a sem.

Mla jsem ho rda, jako nejlepho kamarda. V noci, ve dne pi mn stl, asto si se mnou hrl.

Rodie se rozvdli, stresy ve mn vyvdli. I brchu to z mry vyvedlo, to se rodim povedlo

Otec, mma po rozvodu, pocit jako v hrobu. J, brcha, mma sami, mlem jsme to vzdali.

Odeli jsme z msta mho rodnho, a zaalo zase nco novho. Pro zmnu jsme bydleli v domku, zvuky jako ze zvonku.

Nov ivot zaal nm, j se nikdy nevzdvm. Kamardi, hry a kola, jako vnon tola.

Zvrat podstatn nastal, ten m ale dostal. Brcha jezdil za ttou, a j zstala s mmou.

Jezdil za nm asto, slunko mi zhaslo. Tma ve mn pod byla, m to jsem nevdla.

Smutek ve mn plaval dl, tta se mi v duchu sml.


2

Lska ve mn byla slep, byla to mylenka hezk.

Jednou ze koly jsem pila, do domu jsem vela. Mma sedla v pokoji, balila bratrovi bory.

Pr brcha jede za ttou na tden, bylo to jako zl sen. Kdy pijel tta, byla to pro m velk slva.

Chtla jsem mu kolem krku skoit, svt se mi zaal tstm toit. Jene m pekvapen ekalo a to se stt nemlo

Nevmal si m tta, byla to pro m velk ztrta.


3

Bolelo m to moc a moc, nikdo mi nepiel na pomoc.

Slyela jsem brcha u tty m zstat, al ve mn najednou chtl povstat. Bela jsem za nimi, chtla jsem s nimi jt, ale nevdla jsem nesmm to vak chtt.

Mma bela za mnou, taky byla zaslepena tmou. Kolem pasu m chytila, abych odela nechtla.

Tta se odem drel dl, v duchu se mi sml. Nechtl m ani vidt a zaal se za m stydt.

Kopala jsem kolem sebe kol a kol, byl to pro m velk boj. Sedli do auta odjeli, a ani se neohleli.

Kiela jsem s vmi chci jt! to vak nemohla jsem chtt. Bratra jsem ztratila, do sebe jsem se zavela.
4

Bolelo m to moc a moc, nikdo mi nepiel na pomoc. S mmou jsme se sthovali, v Olomouci jsme nov ivot zanali.

Nov ivot zaal nm, vyrovnvat se s tm nehodlm. Nevdla jsem, jestli ho jet uvidm, za pl se vak nestydm.

Byla to velk rna, ztratila jsem nejlepho kamarda. Uzavela jsem se do sebe, vechny odstrkovala jsem od sebe.

S lidmi mlo jsem mluvila, ve mn lska se hubila. Sama chodila jsem venku, pod tam a sem.
5

Ve kole jsem se chovala nevhodn, stle vce len. Bila, dila, nadvala jsem, byla jsem pro vechny zl sen.

dn trvalo mi dlouho, nebylo mi stydno. Hloubila se velk jma, zavrala se mi brna.

asem se to uklidnilo, potom ke mn vldno bylo. Zapomnla jsem na starosti, pestala jsem se ctit jako v pasti.

Po dlouh dob nastal den, kdy se mi splnil dvn sen. Bratra najednou vidt jsem smla, ale asi jsem po tom nedychtila.

Piel za mnou, piel sem, bylo to jako sen.


6

Co mm dlat? kolem krku skoit? mylenky se mi zaali v hlav toit. Ani minutu jsem nevhala, radost znanou najevo jsem dvala. Dlouho jsme se spolu objmali, radost stejnou jsme mli.