You are on page 1of 1

Autor: Jan Kubn Soutn pspvek .

37 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Vzdor
(esej)

Pod pojmem vzdor si pedstavuji situaci, kdy mal dt, kter lo se svou matkou do msta, stoj u vlohy hrakstv a zasnn si prohl stavebnici Lego. Vtom ho ale matka vyru a zvenm hlasem nervzn matky prav: ,,Tak u poj, potebuji se jet zastavit v potravinch na rohu a zajistit vadlenu. A dt, kter do tto doby zasnn hledlo do vlohy, sv oi odvrt na matku a svm pohledem d najevo, e bez t stavebnice neme t a tak a mu ji teda koup. Pak, e klidn pjde dl. Moudr a psn matka d ale najevo, e rozhodn nic kupovat nehodl, tak a si posp, nebo ho tu nech samotnho a vrt se pro nj, a ve zad. Dt s takovou odpovd rozhodn nen spokojeno a tak ve vzteku a zoufalstv zane hlasit plakat a lehat si na zem se slovy: j odsud bez t stavebnice neodejdu, ne a ne a ne!Matka tuto situaci nakonec vye tak, e popadne vouc dt a odthne ho dom. Me tato situace potkat i m v mm pubertlnm vku? Samozejm e me, ale bude se zejm odehrvat trochu jinak ne u batolete. Tato situace me nastat napklad tehdy, kdy potm s tm, e pjdu veer ven s kamardy, ale ouha, zapomnl jsem na drobn detail. Zeptat se rodi. Kdy si na to chvli ped odchodem vzpomenu a oznmm to svm rodim, jsem nemile pekvapen, protoe potali s tm, e pohldm sv mlad sourozence a oni si zatm dojdou na veei kvli oslav vro jejich svatby. J jim ale nalhav vysvtluji, e kamardi s tm potaj a e nen mon, e bych nepiel. Oni odvt, e rozhodn nikam nepjdu a e zstanu doma a jednou se konen jako star a rozumn bratr postarm o sv mal sourozence. Ale s tm j zsadn nesouhlasm a zanu nadvat a obviovat rodie z toho, e mi nikdy nic nedovol a e asi ani nemu bt jejich dt. Tato situace vtinou skon tak, e rodie jsou natvan, nikam neodejdou a j mm njak postih (napklad tden bez potae). Na zvr bych chtl podotknout, e vzdor se tk kadho z ns, pestoe se jeho dvody a projevy mn v zvislosti na vku a na aktuln situaci.