Subiecte (exemple din anul universitar 2008-2009) Preexamen

Evaluare - test eliminatoriu - februarie 2008 – I. Analizaţi conţinutul celor două părţi ale frazei şi stabiliţi legătura cauzală dintre ele marcând:

A - dacă ambele sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele B - dacă ambele sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală directă între ele C - dacă prima este adevărată şi a doua este falsă D - dacă prima este falsă şi a doua este adevărată E - dacă ambele sunt false
1. La mijlocul secolului al VIII-lea califatul arab cuprindea posesiuni în trei continente, fiind cel mai întins stat din acea vreme; califii Abbasizi nu au mai dorit să rezideze la Damasc şi au construit o nouă capitală la Bagdad. 2. În a doua jumătate a secolului al XIV-lea stăpânirea mongolă în China a fost consolidată prin cooptarea la conducerea statului a unor reprezentanţi ai maselor ţărăneşti; în încercarea sa de a reuni toate fostele posesiuni mongole sub autoritatea sa, Timur Lenk s-a bazat pe stăpânirile sale din China. 3. În 1526 otomanii au obţinut o victorie categorică la Mohacs; în urma stingerii ramurei cehe a dinastiei Jagiello, în 1526 tronul Cehiei a fost moştenit de un membru al dinastiei de Valois. 4. Primul reprezentant al dinastiei de Bourbon care a ajuns rege al Franţei a fost cunoscut pentru consecvenţa sa religioasă; el a pus capăt războaielor religioase dintre catolici şi hughenoţi. II. Completaţi următorul enunţ: Din punctul de vedere al al grupurilor sociale care controlau din punct de vedere politic oraşele, putem distinge regimuri ............................., ........................................ şi ............................................................... III. Definiţi următoarele concepte: 1. asolament trienal 2. Uniunea de la Kalmar IV. Indicaţi, precizând şi anul exact, două fapte istorice care au avut loc în două ţări diferite în deceniul 9 al secolului al XVI-lea. 1. 2. V. Enumeraţi: 1. Trei dintre cei patru electori laici stabiliţi prin Bula de Aur din 1356.
BAREM: 1 punct pentru răspunsul corect la fiecare întrebare. Pentru promovarea în etapa a II-a a evaluării sunt necesare răspunsuri corecte la 5 din cele 10 întrebări.

Examen: Bilet de structuri politice 1. Tipurile de legitimitate politică (Max Weber) 2. Bibliografia alternativă. Bilet de economie şi societate 1. Civilizaţiile cerealiere. 2. Bibliografia alternativă. Bilet mixt 1. Califatul abbasid. 2. Bibliografia alternativă. Va reamintesc si de bibliografia alternativa (discutia asupra cartii alese va constitui sub. 2 la examenul oral). Cei care inca nu au optat pentru o anumita carte, sunt indemnati sa o faca cel tarziu saptamana aceasta si sa-mi trimita pe e-mail titlul.