Ústav české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze náměstí Jana Palacha 2 Praha 1 tel

.: 221 619 232, e-mail: ceslit@ff.cuni.cz PŘIHLÁSIT SE DO SYSTÉMU KONZULTACE ROZVRHY SYLABY úvodní stránka

Moc literatury, literatura moci a nemoci
Vyučuje:
Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

V rozvrhu na zimní semestr 2010/2011:
V daném semestru se předmět nevyučuje.

Požadavky pro získání atestace:
pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování referátu, průběžná četba zadaných textů; pro zkoušku esej v rozsahu 10 stran

Charakteristika kurzu:
Téma kurzu se inspiruje klíčovou otázkou kulturní antropologie – jak se konstituuje „naše“ kultura na základě konfrontace s kulturou cizí a neznámou. Jakou diskursivní praxi zakládá polarita „my x oni“, příp. „já x ten druhý“ ? Jaké mechanismy má kultura k dispozici, aby se mohla s „cizím“ (případně nepřátelským) vyrovnat ? Klíčovým materiálem, v němž budeme hledat odpovědi na tyto a další kulturněantropologické otázky, bude literární text. A to v celé škále „literárnosti“ – od lodních deníků, dopisů jezuitských misionářů přes cestopisy k románům. Zaměříme se především na techniku „přivlastnění“ onoho cizího a neznámého. V okamžiku, kdy se „psaní“ stává legitimizačním kulturním mechanismem, problematizuje se i podstata a povaha „literární fikce“. Oproti zimnímu semestru se však víc soustředíme na legitimizační obrazy moderní společnosti (čistota, zdraví versus špína, nemoc)

Tematické okruhy:
1) Písmo, psaní, kulturní paměť · orální x scripturální kultura · kultura a paměť, vzpomínkové figury (Ong, Assmann, Platón, Derrida, Rorty, Yates, Halbwachs,Vašíček) 2) Mýtus, orální kultura a technika „přivlastnění“ Špaletová, Rittstein: Proč je noc černá

2006. Kafka 7) Vědec. dokumenty. s. František Xaverský (1506-1552) – – Výběr z korespondence jezuitského misionáře Dálného Východu: Refugium. Darwin. 1947. Defoe. „dispozitiv moci“ (Foucault) · Metafora čistoty (a zdraví) nahrazuje obraz nalezeného a ráje. 13-24 Některé psychodynamické vlastnosti orality. Praha: Argo. podoba druhého a jiného uvnitř společenství. „nepřiznané cizí“ (Marco Polo: Milion. 15/3 Cesty Kryštofa Kolumba. Velehrad-Roma. Terezie z Ávily. Mandevilla) · obraz druhého. divočina x nalezený ztracený ráj · cizí jako exotika budící úžas 5) Barokní fascinace jiným a nesrozumitelným · nová podoba jiného – extáze a mystika (barokní poezie. a 18. Deníky. Zdeněk: Cesty ve znamení kříže: dopisy a zprávy českých misionářů 17. Praha: Dauphin. listy. vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. s. 1954. 12/4 FOUCAULT. Rousseau · Moderní „divočina“ – Conrad. Praha: Orbis. Praha: Prostor. Praha: Odeon. jiného. 93 – 134 LÉVI-STRAUSS. Hernán: Dopisy. 2001. taxonomie cizího (Humboldt. Claude: Věda konkrétního (Myšlení přírodních národů) ASSMANN. obraz nepřítele (Dobytí Lisabonu na Maurech roku 1147) 4) Objev „nového světa“ a hledání „ztraceného ráje“ · divoch. zdraví x nemoc. 41-92 Psaní mění strukturu vědomí. Rittstein: Proč je noc černá (vybrané kapitoly) 8/3 ONG. Praha: Vyšehrad. Holub) 8) „Evangelium“ zdraví a čistoty · „klinický“ diskurz – společnost jako klinika. 1958 Cortés. nemoc jako klíčový obraz modernistické prózy Četba: 1/3 Špaletová. cizího. Praha: Odeon 1980 Sláva a pád Tenočtitlanu. Walter: Technologizace slova: mluvená a psaná řeč. 2005. Praha: Lidová demokracie. 29/3 • nová podoba jiného – extáze a mystika (barokní poezie. Orální charakter jazyka. 1997 . 2000. Jan: Kultura a paměť: písmo. MICHEL: Psyhologie a duševní nemoc. expedice.3) Cizí a jiné v rámci středověké křesťanské kultury · středověká fantastika. Dobytí Mexika očima poražených. Praha: Karolinum.…). 1969 Bartolome de Las Casas: O zemí indijských pustošení a vyklidňování zpráva nejstručnější. gentleman · Chateaubriand. Golding. obraz nepřítele jako nečistého 9) Metafory nemoci (Sontagová. s. věku ze zámořských krajů. Juan de la Cruz) KALISTA. Terezie z Ávily. Juan de la Cruz) · misionáři versus renesanční objevitelé – touha po dálkách a nekonečnu (Kalista: Cesty ve znamení kříže) 6) „robinsonáda“ – ušlechtilý divoch. 22/3 Bernal Díaz del Castillo: Pravdivá historie dobývání Mexika.

Zdeněk: Cesty ve znamení kříže: dopisy a zprávy českých misionářů 17. 2006. Barbora. dokumenty. Deníky. Praha: Vyšehrad. 1969 Pravdivá zpráva o dobytí Peru a provincie Cuzka zvané Nová Kastilie Franciskem Pizarrem. listy. Alexander von Humboldt: Cestopisy z Nového světa. 1970 KALISTA. František Xaverský (1506-1552) – – Výběr z korespondence jezuitského misionáře Dálného Východu: Refugium. . 2008. 1954. Praha: Karolinum. SUSAN: Nemoc jako metafora. Walter: Technologizace slova: mluvená a psaná řeč. Praha: Karolinum. Praha: Mladá fronta. Velehrad-Roma. kteráž i Brasilia slove. vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. kapitánem nejvyššího křesťanského katolického veličenstva. Praha: Lidová demokracie. 2001. Praha: Orbis. Praha: Kant. Mladá fronta 1997 Základní literatura: ŠLAPETOVÁ. Lukáš: Proč je noc černá. Jean de Léry: Historie o plavení se do Ameriky. Sláva a pád Tenočtitlanu. Jan: Kultura a paměť: písmo. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd. PLATÓN: Faidros ONG.19/4 Bude doplněno – nemoc/zdraví 26/4 Bude doplněno – nemoc/zdraví 3/5 Alexander Hohenstein: Warthegau: deník z let 1941-1942 10/5 SONTAGOVÁ. 2005. Praha. GREENBLATT. Cesty Kryštofa Kolumba. Aids a jeho metafory. jedním z prvních dobyvatelů. Praha: Mladá fronta. Dobytí Mexika očima poražených. 2002 De Sade: Filosofie v budoáru Thoreau: Walden aneb Život v lesích Alexander Hohenstein: Warthegau: deník z let 1941-1942 Odborná literatura: ASSMANN. RITTSTEIN. 2004. 1955. věku ze zámořských krajů. císaře a pána našeho poslaná jeho veličenstvu Franciskem de Xerezem. a 18. Praha: Argo. Praha: Prostor. 1958 W. Prescott: Dějiny dobytí Peru. 1980 Bernal Díaz del Castillo: Pravdivá historie dobývání Mexika. Praha: Panorama. 1957. 2004. Praha: Clinamen. Chateaubriand: Atala Defoe: Robinson Crusoe Conrad: Srdce temnoty Kafka: Povídky Charles Darwin: Cesta kolem světa: Přírodovědcova cesta kolem světa na lodi Bengle. H. Praha: Odeon. Stephen: Podivuhodná vlastnictví: Zázraky nového světa. Marco Polo: Milion Mandevilla Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska. 1947. Praha: Odeon 1980¨ Bartolome de Las Casas: O zemí indijských pustošení a vyklidňování zpráva nejstručnější.

FOUCAULT. Praha. MICHEL: Psyhologie a duševní nemoc. 1998. Praha:Mladá fronta. FOUCAULT. 1997 FOUCAULT. SONTAGOVÁ. Praha: OIKOYMENH. GEERTZ. 2007. FUENTES. Praha: Prostor. Aids a jeho metafory. Herrmann a synové 2003. Praha: Slon. Doporučená literatura: Datum poslední aktualizace: 30. 2003. Michel: O nomádství. 2000. Mladá fronta 1997 MAFFESOLI. Praha: Dauphin. Praha: Mladá fronta. Bernhard: Znepokojivá zkušenost cizího. Problém druhého.TODOROV. WALDENFELS. Brno: Computer Press. 1996. MICHEL: Myšlení vnějšku. 2002. 3. Carlos: Pohřbené zrcadlo. Praha.Tzvetan: Dobytí Ameriky. MICHEL:. Cliford: Interpretace kultur. 2010 . SUSAN: Nemoc jako metafora.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful