P. 1
Structuri de Date de Tip Lista

Structuri de Date de Tip Lista

|Views: 365|Likes:
Published by Alexandra Benyő

More info:

Published by: Alexandra Benyő on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

Sections

Introducere

Evoluţia sistemelor de calcul şi a limbajelor de programare a determinat varietate şi evoluţie în descrierea şi elaborarea algoritmilor. De altfel, reprezentarea algoritmilor şi limbajele de programare s-au influenţat reciproc. Până la apariţia şi răspândirea structurilor de control (deceniul 70), reprezentarea algoritmilor s-a realizat prin limbajul schemelor logice şi "prin paşi" care necesitau utilizarea instrucţiunii de salt (go to <eticheta>). Sintaxa şi semantica limbajelor de programare din acea perioadă se supuneau acestei restricţii (apariţia şi dezvoltarea unui număr mare de limbaje de programare - la un moment dat existau peste 200 de limbaje de programare - se datorează şi căutării eliminării salturilor din procesele de calcul). Cercetările, experienţele şi implementările au durat peste 20 de ani. Algoritmica (reprezentarea şi elaborarea algoritmilor) şi Programarea (elaborarea şi implementarea programelor) au fost nevoite să creeze un "front comun" pentru implementarea structurilor de control şi construirea primelor limbaje de programare moderne: limbajul Pascal (1972, Niklaus Wirth, University of Zurich) şi limbajul C(1972, Dennis Ritchie, AT&T Bell Laboratories). Apariţia acestor limbaje a impus limbajul pseudo-cod (Pseudo-Code Language) în domeniul reprezentării şi elaborării algoritmilor. Mai tarziu, evoluţia reţelelor de calculatoare şi dezvoltatea reţelei Internet, precum şi implementarea unei versiuni perfecţionate a limbajului C (versiunea C++), au condus la apariţia şi utilizarea pe scară largă a limbajului Java, concomitent cu apariţia şi dezvoltarea unor sisteme de operare moderne: Unix, Linux,Windows. C este un limbaj relativ "de nivel inferior". Această caracterizare nu este peiorativă; ea înseamnă pur şi simplu că C operează cu aceeaşi clasă de obiecte cu care lucrează majoritatea calculatoarelor, si anume caractere, numere şi adrese. Acestea pot fi combinate şi prelucrate cu operatori aritmetici şi logici implementaţi pe calculatoarele actuale. C nu posedă operaţii pentru a prelucra direct obiecte compuse, cum ar fi şiruri de caractere, mulţimi, liste sau tablouri considerate ca un întreg. Limbajul nu defineşte nici o altă facilitate de alocare de memorie în afară de definiţiile statice şi de lucrul cu stivă folosite de variabilele locale ale funcţiilor; nu există colecţii reziduale sau de grămezi ca în Algol68. Limbajul C foloseşte pointeri şi are abilitatea de a face aritmetica cu adrese. Argumentele funcţiilor sunt pasate copiind valoarea argumentului şi este imposibil pentru funcţia apelată să modifice argumentul real din apelant. Când se doreste să se obţină un "apel prin referinţă", se trimite explicit un pointer, iar funcţia poate modifica obiectul la care puncteaza pointerul. Numele de tablouri sunt trimise ca locaţie a originii tabloului, aşa că rgumentele tablouri sunt efectiv apeluri prin referinţă. Orice funcţie poate fi apelata recursiv si variabilele sale sunt create nou cu fiecare invocare. Definiţiile de funcţii nu pot fi imbricat, dar variabilele pot fi declarate în maniera de bloc structurat. Funcţiile unui program C pot fi compilate separat. Variabilele pot fi interne unei funcţii, externe dar cunoscute numai într-un singur fişier sursă, sau complet globale. Variabilele interne pot fi automate sau statice. Variabilele automate pot fi în registre pentru eficienţă mărită, dar declaraţia de registru este numai internă compilatorului şi nu se referă la vreun registru specific al calculatorului. -1-

Un pointer este o variabilă care conţine adresa unei alte variabile. Pointerii sunt foarte mult utilizaţi în C parte pentru că uneori sunt singura cale de rezolvare a unei anumite probleme, parte pentru că folosirea lor duce la alcătuirea unui cod mai compact şi mai eficient decât altul obţinut în alt mod. Pointerii au fost "îngrămădiţi" la câteva instrucţiuni goto ca un minunat mod de a crea programe "imposibil" de priceput. Acest lucru devine pe deplin adevărat atunci când pointerii sunt folositi neatent, fiind usor de creat pointeri care să pointeze în locuri cu totul neaşteptate. Ca metodă, pointerii se utilizează pentru un plus de simplitate. Utilizarea eficientă a memoriei unui calculator presupune, în cazul programelor complexe, trecerea de la alocarea memoriei în timpul compilării la alocarea necesarului de memorie al unui program pe timpul execuţiei acestuia. Există două avantaje principale în urma unei astfel de treceri, şi anume : memorie suplimentară pentru programe şi posibilitatea de a utiliza această memorie pentru realizarea unor structuri dinamice de date. Dezavantajul major îl constituie necesitatea de a înţelege pe deplin modul în care se realizează alocarea dinamică a memoriei. O soluţie de implementare a listelor liniare este sub forma unei înlănţuiri de elemente cu aceeaşi structură, aflate în memorie la diverse adrese şi legate între ele prin intermediul pointerilor. Scopul utilizării listelor este de a economisi spaţiu de memorie, motiv pentru care se foloseşte alocarea dinamică în locul celei statice (utilizată în cazul tablourilor). Accesul la un element al listei se poate face doar secvenţial, parcurgând elementele aflate înaintea sa în înlanţuire. Pentru a exploata avantajul listelor în ceea ce priveşte economia de spaţiu de memorie, trebuie acordată o atenţie deosebită operaţiilor asupra listei. În general, asupra unei liste se pot face operaţii de inserţie/adăugare de noduri, ştergere de noduri şi parcurgerea nodurilor. Această lucrare îşi propune să prezinte structurile şi tehnicile de bază folosite în construirea listelor liniare, utilizând o combinaţie de explicaţii, desene, secvenţe de cod şi exerciţii. Studierea listelor liniare este folositoare deoarece listele liniare reprezintă o structură de date care poate fi folosită în aplicaţii reale. Prezentarea punctelor forte, precum şi a celor slabe ale listelor liniare, va oferi elevilor posibilitatea de a aprecia unele probleme legate de timp, spaţiu şi cod sursă, pe care ar trebui să şi le adreseze relativ la orice structură de date în general.. Lucrarea de faţă se doreşte a servi la perfecţionarea metodelor de predare (evaluare, învăţare) a structurilor de date de tip listă liniară în liceu. Lucrarea este structurată astfel : Capitolul 1 - “Metodologie didactic㔠– cuprinde descrierea principiilor, obiectivelor şi metodelor didactice folosite la predarea informaticii. În cadrul acestui capitol se prezintă avantajele instruirii programate şi învăţarea asistată de calculator. Capitolul 2 – “Noţiuni introductive” – conţine o prezentare generală a structurilor de date, definirea noţiunilor de dată, structură de date, tip de structură de date, clasificări ale structurilor de date, precum şi descrierea tipurilor de structuri. Capitolul 3 – “Metodica predării structurii de date de tip list㠔 – este partea esenţială a lucrării şi prezintă modalitatea de predare a listelor liniare. Se defineşte structura de date de tip listă liniară, apoi se tratează structura implementată static şi structura implementată dinamic. Pentru fiecare din cele două tipuri de implementări sunt descrise operaţiile care se pot executa cu structura respectivă. Fiecare operaţie care se poate realiza asupra listelor liniare este prezentată urmărind următorul şablon :  Se prezintă operaţia care urmează a fi realizată; -2-

 Se enumeră etapele realizării operaţiei;  Se prezintă figura care urmăreşte etapele realizării operaţiei precum şi efectele pe care le are această operaţie asupra întregii structuri de date;  Funcţia C care efectuează operaţia descrisă;  Un aspect important în procesul de formare a priceperilor şi deprinderilor îl constituie şi prezenţa exemplelor, exerciţiilor şi problemelor rezolvate; Capitolul 4 – “Pachetul de programe LinearList” - Pachetul de programe LineaLlist ilustrează forma listei liniare simplu înlănţuită şi operaţiile care se pot executa cu aceasta. Aplicaţia LinearList a fost realizată din dorinţa de a veni în sprijinul elevilor care studiază această structură de date. Acest pachet de programe se poate folosi la ,,desenarea" operaţiilor cu o listă liniară înlănţuită şi are ca scop familiarizarea elevilor cu structura de tip listă liniară simplu înlănţuită şi formarea priceperilor şi deprinderilor de a realiza programe în care se utilizează această structură de date. Fiecare operaţie care se poate realiza asupra elementelor unei liste liniare este prezentată amănunţit, pornind de la descrierea operaţiei şi terminând cu funcţia C corespunzătoare. Nu lipsesc nici desenele, şi pentru fiecare operaţie sunt prezentate :  descrierea operaţiei;  desenul;  funcţia C. Paşii urmăriţi în realizarea operaţiei şi funcţia C sunt afişate în paralel, etapă cu etapă, pentru ca elevii să poată urmării ce se întâmplă cu lista la efectuarea unei etape a operaţiei respective, iar desenul ilustrează efectul descris în etapa respectivă. Pentru exemplificarea lucrului cu liste liniare simplu înşănţuite am realizat şi câteva exemple ce vor putea fi rulate acţionând butonul Exemple. Elevii vor putea crea propriile liste liniare şi vor avea posibilitatea să realizeze asupra lor toate operaţiile prezentate pe parcursul aplicaţiei. Am ataşat lucrării două anexe unde am prezentat două proiecte didactice: Crearea listelor liniare simplu înlănţuite şi Operaţii asupra listelor liniare simplu înlănţuite. Sarcina importantă a profesorului de informatică este aceea că trebuie să găsească modalitatea de a educa şi instrui tânăra generaţie astfel încât elevii să fie capabili să-şi formeze o viziune asupra lumii în mod corespunzător. Elevul şi studentul de azi este cetăţeanul de mâine. El trebuie să se pregătească pentru a munci în societatea de mâine.

-3-

1. Metodologie didactică

1.1. Principii, metode şi obiective didactice

1.1.1. Principii didactice
Un model al sistemului de învăţământ trebuie să se încadreze în contextul “legilor obiective” care acţionează în societate în momentul respectiv. Conţinutul, scopul, sarcinile concrete ale predării informaticii pot fi deduse din planurile de învăţământ, precum şi din alte activităţi specifice (şcolare sau extraşcolare). Aceasta corespunde stadiilor de învăţare fixate în conformitate cu dezvoltarea intelectuală a elevilor, o atenţie prioritară trebuind să fie direcţionată spre adaptarea la nou, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea bazei materiale. Principiile didactice reprezintă normele generale care orientează conceperea, organizarea şi desfăşurarea procesului de predare/învăţare. Unele din caracteristicile generale ale principiilor sunt :  caracterul logic, ceea ce înseamnă că ele exprimă raporturile esenţiale şi globale care orientează conceperea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;  caracterul obiectiv, adică se asigură o orientare a procesului de învăţământ nefalsificată şi detaşată de impresii, tendinţe şi dorinţe subiective; procesul de învăţământ este de dorit a fi orientat în concordanţă cu legile dezvoltării psihice ale individului, precum şi cu legile evoluţiei societăţii;  caracterul algoritnic – se exprimă cerinţe şi soluţii prin utilizarea unui sistem precis de reguli, care trebuie cunoscute şi respectate cu exactitate dacă se doreşte o orientare eficientă a procesului de învăţământ;  caracterul dinamic – principiile didactice sunt elemente logice, dar deschise înnoirilor şi creativităţii. Ele trebuie să fie în pas cu schimbările şi mutaţiile care pot interveni în actul didactic;  caracterul sistematic – fiecare principiu intră în relaţie cu celelalte principii, alcătuind un ansamblu unitar de legi ale cărui componente se condiţionează reciproc. Pentru o bună organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ, profesorul trebuie să respecte şi să aplice corect următoarele principii didactice :  principiul intuiţiei;  principiul legării teoriei de practică;  principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor;  principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor;  principiul accesibilităţii cunoştinţelor;  principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor;  principiul individualizării şi diferenţierii învăţării.

-4-

1.1.2. Obiective didactice
Succesul oricărei activităţi didactice este condiţionat de claritatea şi ordonarea obiectivelor pe care aceasta le urmăreşte. Mai mult decât în oricare alt domeniu, procesului de învăţământ informatic îi este caracteristică intenţionalitatea, orientarea către realizarea unor obiective, spre producerea unor schimbări şi transformări care să poată fi controlate şi dirijate. În acest spirit, cea mai importantă condiţie pentru reuşita predării informaticii este structurarea, conştientizarea şi ierarhizarea unor obiective generale şi specifice, adaptate particularităţilor de vârstă ale elevilor, conţinutului cunoştinţelor şi pregătirii lor ştiinţifice şi metodice. Un obiectiv didactic este o descriere a unui ansamblu de comportamente şi performanţe de care elevul trebuie să se arate capabil. Obiectivele-cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la formarea unor capacităţi şi aptitudini specifice disciplinei şi sunt urmărite pe o întreagă perioadă de şcolarizare. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării şi urmăresc în special progresul realizat în acumularea de cunoştinţe şi în formarea deprinderilor, de regulă pe perioada unui an de studiu. Transformările care au loc în societate, dezvoltarea şi răspândirea informaticii, pătrunderea rapidă în viaţa economică, socială şi în învăţământ a celor mai noi realizări în domeniul hardware-ului şi software-ului impun o diversificare a pregătirii elevilor de liceu în acest domeniu. Pentru realizarea acestui obiectiv pedagogic, este necesar ca elevul :  să dobândească cunoştinţele necesare înţelegerii principalelor aspecte legate de noţiunea de informaţie (culegere, prelucrare, stocare, transmitere);  să-şi formeze şi modeleze modul de gândire şi abordare a problemelor;  să-şi formeze şi să-şi dezvolte deprinderi de a munci individual şi în echipă;  să capete deprinderi care-l vor ajuta să devină un utilizator profesionist;  să-şi formeze o conduită şi o moralitate profesională.

1.1.2.1. Clasificarea obiectivelor
Există două mari categorii de obiective ce trebuie avute în vedere în momentul proiectării unei lecţii :  obiective sub raport stadial;  obiective sub raport psiho-pedagogic.

1.1.2.1.1 Obiective sub raport stadial
Acestea sunt obiective care, la rândul lor, se pot împărţi în : Obiective fundamentale (finale) – definesc elementele şi sarcinile rezultate din delimitarea scopului final al educaţiei, cum ar fi cele legate de formarea unei personalităţi puternice, complexe, cu o mare dispoziţie spre iniţiativă şi creativitate. Avem în vedere :  formarea capacităţii de asimilare a cunoştinţelor de către elevi; -5-

  

formarea capacităţii de transfer a cunoştinţelor şi a experienţei deja dobândite la rezolvarea unor sarcini necunoscute, apărute pe parcursul derulării procesului didactic; formarea limbajului specific de profil; formarea unei atitudini ştiinţifice; trebuie creat un respect al elevului pentru ştiinţă şi importanţa acesteia în evoluţia sa ulterioară; elevul trebuie să înţeleagă că procesul de cunoaştere nu se încheie într-o perioadă determinată de timp, că, pentru a fi eficient, procesul de cercetare trebuie să prelucreze orice informaţie în mod critic, abţinându-se de la a face afirmaţii categorice.

Obiective intermediare – sunt formulate în planul-cadru al procesului de învăţământ. În primul rând se urmăreşte dobândirea unei culturi generale de bază (în învăţământul preuniversitar), a unei culturi de specialitate (în învăţământul superior) sau chiar a unei meserii (şcoli de profil). Obiective secvenţiale – reprezintă obiectivele specializate, orientate spre anumite laturi ale procesului de educaţie: intelectuală, tehnologică, profesională, morală, estetică, fizică etc. Obiective operaţionale – privesc îndeplinirea concretă a unor activităţi curente, cum ar fi cele legate de predarea unei lecţii sau de exemplificarea unor teme de laborator.

1.1.2.1.2 Obiective sub raport psiho-pedagogic
Sunt obiectivele didactice necesare formării de capacităţi intelectuale (teoretice, practice) şi/sau afective şi se pot clasifica pe mai multe categorii: Obiective cognitive/de cunoaştere. Prin acestea se urmăreşte formarea/ dezvoltarea următoarelor capacităţi intelectuale :  cunoaşterea : posibilitatea, în principal, a îndeplinirii sarcinilor legate de memorarea, reproducerea şi recunoaşterea materiei de asimilat;  înţelegerea : se referă la transpunere, interpretare şi extrapolare. 1. Transpunerea înseamnă reformularea unei definiţii/noţiuni sau a unui rezultat cu proprile cuvinte; 2. Interpretarea înseamnă înţelegerea comportării/evoluţiei unui obiect/sistem dat într-un context clar precizat; 3. Obiectivele legate de extrapolare au drept consecinţă căpătarea îndemânării de a evidenţia consecinţe noi, neidentificate încă în procesul anterior.  analiza : demonstrează capacitatea elevului de a gândi discriminativ, profund, deductiv, de a distinge faptele concrete de ipotezele de lucru;  sinteza : vizează, în principal, activitatea intelectuală de corelare logică a fenomenelor observate şi a cunoştinţelor asimilate, în vederea realizării unor lucrări cu caracter personal;  evaluarea : implică posibilitatea formulării de către elevi a unor judecăţi de valoare, originale, raportate la cantitatea de informaţii acumulate până în acel moment.

-6-

Obiective psihomotorii/acţionale. Asemenea obiective includ formarea de priceperi, capacităţi, deprinderi motorii/practice legate de utilizarea corectă a întregii aparaturi de laborator. Obiective afective. Acestea au scopul de a dezvolta emoţii şi sentimente superioare, contribuind la formarea conştiinţei şi conduitei morale.

1.1.2.2. Formularea şi operaţionalizarea obiectivelor
În momentul în care un plan de învăţământ şi programă analitică sunt fixate, formularea obiectivelor este obligaţia profesorului şi constituie o parte indispensabilă a oricărei planificări didactice generale. Operaţionalizarea acestora presupune în plus faptul că un cadru didactic are o orientare globală şi coerentă asupra întregului proces de învăţământ, că el cunoaşte şi aplică în mod curent elementele de metodică, că procesul în sine de coordonare a învăţării în clasă nu mai are secrete. În urma oricărei lecţii, elevii trebuie să dobândească anumite cunoştinţe, să aibă abilitatea de a le structura (analiza, sinteza) în mod creator. Aceştia trebuie să aibă şi posibilitatea de a se manifesta direct, intervenţia profesorului trebuind să fie mai degrabă discretă. Prin urmare, operaţionalizarea înseamnă transpunerea scopurilor urmărite de obiectivele formulate în termenii unor operaţii, acţiuni sau manifestări observabile şi aflate în concordanţă cu cerinţele generale. Obiectivele operaţionale „sunt imediate”, putând însă avea în anumite situaţii şi o finalitate pe un termen mai lung; aceasta în ideea că deprinderile şi cunoştinţele dobândite anterior va trebui să fie completate prin acţiuni viitoare care să contribuie decisiv la includerea lor în sistemul individual de informaţii şi îndemânări. Dacă, la un moment dat se are în vedere o cantitate mai restrânsă de date (informaţii), se va urmări definirea a câte unui obiectiv de recunoaştere, de înţelegere, de aplicare, de reprezentare etc. Dacă această cantitate este mai complexă, se poate adăuga şi un obiectiv general (de genul formare şi utilitate). Operaţionalizarea obiectivelor trebuie să implice, eventual gradat, etape diferite de dificultate care să precizeze :  obiectivele în termeni comportamentali observabili;  sarcinile concrete de învăţare, precum şi contextul de realizare;  informaţia (finală) cerută de obiectiv;  criteriul de succes şi modul de evaluare.

1.1.3. Metode didactice
Sarcinile didactice se realizează cu ajutorul metodelor, tehnicilor şi procedeelor didactice. Folosirea judicioasă a acestora are o deosebită importanţă pentru reuşita activităţii „de la catedră”. Pe de altă parte, conţinuturile fiecărei discipline şi obiectivele pe care şi le propune pretind metode specifice. Adoptarea - şi nu adaptarea – metodelor de predare ale unor discipline la alte discipline poate conduce la rezultate contradictorii. Aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedeelor didactice generează activităţi de învăţare specifice.

-7-

1.1.3.1. Metode generale de învăţare

Trebuie să avem în vedere care dintre obiectivele operaţionale sunt urmărite prin studiul disciplinelor de informatică, ce cunoştinţe noi vor asimila elevii şi ce cunoştinţe deja dobândite în cadrul altor discipline vor fi utilizate. Informatica poate adopta şi adapta metode de predare de la alte discipline, dar acest lucru trebuie să se facă ţinându-se cont de :  dinamica conţinuturilor şi particularităţile metodice ale predării disciplinei;  individualizarea învăţării informaticii ca disciplină deschisă şi dinamică;  constructivism, care pretinde o participare prioritară conştientă a elevului la procesul de autoinstruire;  studiul informaticii atât ca disciplină autonomă, cât şi ca instrument operaţional al altor discipline. Metodele generale utilizate în predarea informaticii sunt :  expunerea sistematică a cunoştinţelor;  conversaţia  problematizarea;  modelarea  demonstrarea folosind materialul intuitiv;  exerciţiul;  învăţarea pe grupe mici;  munca cu manualul;  jocurile didactice;  instruirea programată. Modelarea, ca şi metodă pedagogică, poate fi descrisă ca fiind un mod de lucru prin care gândirea elevului este condusă la descoperirea adevărului folosindu-se un aşanumit model şi utilizându-se raţionamentul prin analogie. Modelul şi metoda în sine nu presupun o asemănare perfectă cu cazurile iniţial specificate, ci numai o analogie rezonabilă. Ea constă în construirea unui sistem S1 a cărui descriere coincide cu descrierea sistemului original S până la un anumit punct. S1 poate avea o natură diferită şi este în general mai simplificat şi formalizat. Învăţarea informaticii prin modelare presupune două etape. Într-o primă etapă, învăţarea se va face pe baza modelelor construite de profesori, etapă în care se vor analiza trăsăturile modelului şi compararea lui cu originalul. În a doua etapă, elevii vor fi deprinşi să construiască singuri modele. Importanţa descoperirii modelului de către elev constă în faptul că elevul este obişnuit să prezinte într-o formă standard condiţiile impuse de problemă şi îşi adânceşte convingerea că informatica este un domeniu în care rezultatele pozitive se obţin doar printr-o înlănţuire logică de raţionamente. Folosirea modelelor în învăţare deschide pentru informatică o impresionantă arie de aplicabilitate (inclusiv utilizarea ei în predarea altor discipline, de la artele plastice la cele mai diverse domenii ale tehnicii ). Prin exemplificare sau demonstraţie se înţelege prezentarea sistematizată şi organizată a unor obiecte, procese, experimente, cu scopul de a uşura înţelegerea intuitivă şi executarea corectă a unor activităţi programate. Utilizarea intuiţiei împreună cu exemplificarea necesară poate implica folosirea a diverse modalităţi şi tehnici didactice datorită diversităţii materialului de studiu. Exemplificarea sau demonstrarea materialului intuitiv presupune utilizarea obiectelor reale, cum ar fi : materialul grafic (planşe, scheme); retroproiector/videoproiector şi material pretipărit; calculator (imagini grafice, multimedia, power point). În acest context, putem spune c㠄prin demonstrarea materialului intuitiv se -8-

înţelege prezentarea sistematică şi organizată a unor obiecte, procese etc. sau producerea unor experienţe, fenomene în faţa elevilor, cu scopul de a uşura înţelegerea şi executarea corectă a unor activităţi ”1. Convertirea principiului intuiţiei în metoda demonstraţiei se realizează în funcţie de materialul intuitiv : machete, grafică, film didactic, televiziune şcolară, software-uri de învăţare. Materialul intuitiv este frecvent folosit în numeroase lecţii cum ar fi :  Învăţarea algoritmilor de sortare, unde prin diferite moduri de reprezentare sunt urmărite grafic valorile care se compară şi se schimbă între ele, conducând la ordonarea şirului;  Învăţarea metodei backtracking, unde folosind materialul natural se urmăreşte formarea soluţiei prin avansări şi întoarceri repetate;  Vizualizarea ocupării şi eliberării zonelor de memorie prin alocarea dinamică a variabilelor;  Ilustrarea modului de lucru cu elementele listelor simplu şi dublu înlănţuite, a stivelor şi a cozilor;  Echilibrarea arborilor binari (AVL). Ţinând cont de eficienţa transmiterii informaţiei prin mijloacele vizuale şi de orientarea cu predilecţie spre mijloacele de informare rapidă care solicită atât memoria vizuală, cât şi cea auditivă şi formarea involuntară a unui public consumator de informaţie audio-video, o orientare a metodelor şi procedeelor didactice în vederea exploatării acestei stări de lucru creează un avantaj aparte procesului instructiv-educativ. Crearea unor filme didactice care să urmărească cu exactitate programa şcolară creează facilităţi de predare multor discipline şi ar permite elevului să poată revizualiza predarea lecţiei. Aceasta ar putea elimina ambiguităţile sau golurile create de momentele de neatenţie din timpul predării şi ar constitui un veritabil profesor la purtător al elevului. Este evident că acest mijloc didactic nu poate înlocui exerciţiul individual şi nici prezenţa efectivă a cadrului didactic. Efortul profesorului este însă cu totul special. Nu este suficient ca un elev să vadă un material, el trebuie învăţat să vadă. Manualele şcolare, purtătoare ale valenţelor formative prin deosebitul lor conţinut metodic şi didactic, reprezintă o limită impusă de programa şcolară din punctul de vedere al conţinutului informativ. În informatică, mai mult decât în alte domenii, manualul este supus perisabilităţii conţinuturilor prin frecvenţa cu care disciplina este receptivă la noutăţile domeniului. Realitatea didactică reliefează faptul că elevul foloseşte pentru învăţarea teoriei doar notiţele luate în clasă la predare şi, din considerente de comoditate sau obişnuinţă, foarte puţini (sau deloc) manualele. Acestea sunt consultate în cel mai fericit caz doar pentru citirea enunţurilor problemelor. Atitudinea de reţinere sau de respingere faţă de manual are consecinţe negative atât asupra caracterului formativ, cât şi asupra celui informativ al învăţării. Capacitatea de raţionament a unui copil nu se formează numai după modele de raţionament oferite de profesor, ci şi prin eforturi proprii, prin activitatea proprie de căutare şi comparare cu alte scheme de raţionament. Valoarea acestei metode nu constă numai într-o însuşire temeinică a cunoştinţelor, ci şi în formarea unor deprinderi de activitate intelectuală. Metoda muncii cu manualul este un aspect al studiului individual şi se introduce ca metodă, treptat, sub directa îndrumare şi supraveghere a profesorului. Nu orice lecţie poate fi însuşită din manual. Metoda se aplică numai lecţiilor care au în manual o redactare sistematică şi accesibilă nivelurilor de vârstă şi de cunoştinţe ale elevilor. Metoda poate fi aplicată pentru studiul unor aplicaţii soft, limbaje procedurale (de exemplu, HTML), sau în studiul

1

I. Rus, D. Varna – Metodica predării matematicii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983

-9-

comenzilor sistemelor de operare. Elevilor li se recomandă studiul temei stabilite pentru acomodarea cu noţiunile, apoi profesorul reia prezentarea cu sublinierea aspectelor esenţiale.

1.1.3.1.1. Instruirea programată şi învăţarea asistată de calculator

Instruirea programată poate fi aplicată cu mare succes în momentele în care obiectivul primordial al predării îl constituie utilizarea unui mecanism real. În cadrul instruirii programate, esenţiale devin probele şi produsele demonstrative, pe care ar trebui sa le descriem elevilor. Trebuie avut în vedere că numărul de ore afectat acestei instruiri programate să nu fie foarte mare. Acestea trebuie să includă un număr suficient de ore de verificare a cunoştinţelor acumulate, evitându-se însă monotonia şi instaurarea plictiselii. Trebuie evitată şi folosirea metodei un timp îndelungat, lucru care poate duce în anumite situaţii la o izolare socială a elevului. Aceste efecte ar putea fi contracarate prin creşterea numărului de ore sau prin organizarea activităţilor pe grupuri sau în echipă. Instruirea asistată de calculator este un concept ce diferă de instruirea programată doar prin modalitatea de utilizare. Există aceleaşi premise şi moduri de utilizare, cu excepţia faptului că un sistem de calcul devine principala interfaţă dintre profesor şi elev. Astfel, toate noţiunile, conceptele, exerciţiile, problemele, evaluările, testările, prezentările legate de o anumită temă în cadrul unei lecţii sunt îndepliniri, dirijări, verificări cu ajutorul calculatorului (mediul soft corespunzător). Procesul de predare-învăţare, precum şi cel de verificare-evaluare funcţionează pe baza principiului cibernetic comandă-control-reglare (autoreglare). Instruirea programată, ca metodă didactică, presupune construirea unor programe de învăţare care, prin fragmentarea materialului de studiat în secvenţe, realizează o adaptare a conţinuturilor la posibilităţile elevilor, la ritmul lor de învăţare, asigură o învăţare activă şi o informare operativă asupra rezultatelor învăţării, necesară atât elevului, pentru autocorectare, cât şi profesorului. Programele informatice construite în mod deliberat pentru a putea fi utilizate în organizarea unei situaţii de predare-învăţare-evaluare se numesc programe educaţionale sau software educaţional (software didactic). În elaborarea programelor educaţionale se au în vedere următoarele operaţii:  precizarea obiectivelor operaţionale în funcţie de conţinut şi posibilităţile elevilor;  structurarea logică a conţinutului după principiul paşilor mici şi al învăţării gradate;  fracţionarea conţinutului în secvenţe de învăţare (unităţi didactice) inteligibile şi înlănţuite logic;  fixarea după fiecare secvenţă a întrebărilor, exerciţiilor sau problemelor ce pot fi rezolvate pe baza secvenţei informaţionale însuşite;  stabilirea corectitudinii răspunsurilor sau soluţiilor elaborate; aceasta se poate realiza fie prin alegerea dintre mai multe răspunsuri posibile-iar în situaţia în care nu s-a ales răspunsul corect, se poate recurge la întrebări suplimentare-, fie se elaborează un răspuns şi se compară cu cel corect. În funcţie de obiective, conţinuturi, activităţile elevilor şi evaluare, programele educaţionale se pot clasifica în funcţie de scopul urmărit, astfel:

- 10 -

 programe demonstrative, care permit demonstrarea unor fenomene, operaţii, figuri, etc;  programe de simulare, care permit reprezentarea controlată a unui fenomen, obiect, reacţie, sistem real, prin intermediul unui model care are un comportament analog;  programe de exersare. Aceste programe intervin ca supliment al lecţiei, temei predate, fiind destinate consolidării unui număr limitat de deprinderi specifice unei discipline, prin seturi de sarcini repetitive, urmate întotdeauna de aprecierea răspunsului utilizatorului;  programe de testare ce asigură intervenţia calculatorului în una sau mai multe etape de verificare a cunoştinţelor. În acest tip de instruire, calculatorul nu numai că transmite un mesaj informaţional, dar el poate mijloci formarea şi consolidarea unor metode de lucru, de învăţare. Se poate afirma că învăţarea asistată de calculator nu numai că învaţă elevul, dar îl învaţă şi cum să înveţe. Prin aplicarea acestei metode de învăţare nu se întrevede diminuarea rolului profesorului. Dimpotrivă, sarcinile lui se amplifică prin faptul că va trebui să elaboreze programe şi să le adapteze la cerinţele procesului educativ. Oricât de complete ar fi programele de învăţare asistată de calculator, profesorul rămâne cea mai perfecţionată maşină de învăţat.

- 11 -

2. Noţiuni introductive

Este necesar ca înainte de a preda elevilor tehnicile de implementare a structurii de date de tip listă liniară, să se facă o prezentare generală a noţiunilor de dată, tip de dată, structuri de date, tipuri de structuri. Este o lecţie de transmitere de cunoştinţe iar ca metodă didactică se pretează expunerea.

2.1. Noţiunea de dată
În informatică, prin dată se desemnează un model de reprezentare a informaţiei accesibil unui anumit procesor (om, unitate centrală, program etc.), model cu care se poate opera pentru a obţine noi informaţii despre fenomenele, obiectele şi procesele lumii reale. O dată care apare ca o entitate indivizibilă, atât în raport cu informaţia pe care o reprezintă, cât şi în raport cu procesorul care o prelucrează, este denumită dată elementară sau scalară. Data scalară poate fi privită, ca model de reprezentare a informaţiei, la nivelul unui procesor uman (nivel logic) sau la nivelul calculatorului, ca procesor (nivel fizic). Din punct de vedere logic, o dată scalară poate fi privită ca un triplet de forma: (identificator, atribute, valori), iar din punct de vedere al reprezentării interne (fizic), modelul corespunzător este o zonă de memorie de o anumită mărime, situată la o anumită adresă absolută, în care sunt memorate, în timp şi într-o formă specifică, valorile acesteia. Identificatorul este un simbol (nume), care se asociază datei, pentru a o distinge de alte date şi pentru a o putea referi în procesele de prelucrare (referire prin nume). Valorile datei se pot preciza prin enumerare sau printr-o proprietate comună. Ele pot fi numere întregi, reale, complexe, valori de adevăr, şiruri de caractere, şiruri de biţi etc. Dacă pe tot parcursul procesului de prelucrare data păstrează aceeaşi valoare, atunci ea este denumită dată constantă sau simplu constantă. În caz contrar, data se numeşte variabilă. Pentru date constante, în general, drept identificator se utilizează chiar valoarea, adică o astfel de dată se autoidentifică prin forma textuală a valorii. Atributele precizează proprietăţi ale datei şi ele determină modul în care aceasta va fi tratată în procesul de prelucrare. Dintre atributele care se pot asocia unei date, cel mai important este atributul de tip. El defineşte apartenenţa datei la o anumită clasă de date, clasă definită după natura şi domeniul valorilor, pentru care sunt specificate anumite operaţii şi căreia îi este specific un anumit model de reprezentare internă. În acest sens, se disting date de tip întreg, real, complex, logic etc. În afara atributului de tip, unei date i se pot asocia şi alte atribute, pentru ca astfel să se precizeze mai detaliat condiţiile în care aceasta va fi utilizată în prelucrare, cum sunt: precizia reprezentării interne, încadrarea valorii în zona aferentă, modul de alocare a memoriei pe parcursul prelucrării (static, dinamic), valoarea iniţială etc.

- 12 -

2.2. Structuri de date
De cele mai multe ori, în aplicaţii, datele se prezintă sub forma unor mulţimi sau colecţii, iar prelucrarea lor nu poate fi concepută fără o organizare corespunzătoare. Între elementele (componentele) unei colecţii de date pot fi identificate sau, eventual, pot fi introduse relaţii care să determine pe mulţimea respectivă o anumită structură, adică un anumit mod de ordonare, astfel încât să se faciliteze prelucrarea. O colecţie de date pe care s-a definit o structură căreia îi este specific un anumit mecanism de selecţie şi identificare a componentelor constituie o structură de date. O structură de date este o entitate de sine stătătoare, individualizabilă prin nume, ale cărei componente îşi menţin proprietăţile (tipul). Componentele structurii pot fi individualizate şi selectate prin nume (identificatori) sau prin poziţia pe care o ocupă în structură, în conformitate cu ordinea specificată. Dacă o componentă poate fi selectată fără a ţine seama de celelalte componente, atunci se spune că structura are acces direct (de exemplu accesul prin nume). Dacă, dimpotrivă, localizarea unui element se face printr-un proces de parcurgere a mai multor componente, conform cu ordine acestora (traversare), atunci structura se spune că este cu acces secvenţial. Structura de date poate fi creată pentru memoria internă sau pentru un suport extern de memorie (bandă magnetică, disc magnetic etc.). În mod corespunzător, se vorbeşte de structuri interne, respectiv externe (fişiere) de date. În general, structurile externe au caracter de date permanente, de lungă durată, pe când cele interne sunt temporare. Dacă în reprezentarea structurii de date pe suportul de memorie, împreună cu componentele acesteia, se înregistrează date care materializează relaţiile de ordonare, atunci se spune că structura este explicită, iar datele suplimentare, de obicei adrese, se numesc referinţe sau pointeri. Asupra unei structuri de date se pot efectua o mulţime de operaţii, care se referă la valorile elementelor şi/sau la structură. Dintre acestea cele mai frecvente sunt operaţiile de: a) creare: memorarea structurii de date, în forma iniţială, pe suportul de memorie; b) consultare: acces la elementele structurii pentru prelucrarea valorilor acestora; c) actualizare: schimbarea stării structurii prin adăugarea (inserarea) unor noi elemente, ştergerea elementelor care nu mai sunt necesare şi modificarea valorii unor elemente; d) sortare: aranjarea elementelor structurii după anumite date de valorile acestora; e) ventilare: desfacerea unei structuri în două sau mai multe structuri; f) fuzionare: combinarea a două sau mai multe structuri la fel ordonate într-o singură structură; g) copiere: realizarea unei copii a unei structuri, în general pe un alt suport. Operaţiile la care poate fi supusă o structură de date şi eficienţa cu care acestea pot fi realizate depind, în mare măsură, de natura relaţiilor de ordonare şi de modul în care acestea sunt materializate pe suportul de memorie. Din acest punct de vedere, operaţiile constituie un element distinctiv (proprietate) pentru diversele structuri de date. Toate structurile de date care au aceeaşi organizare şi sunt supuse aceloraşi operaţii formează un anumit tip de structură de date. În acest sens, se vorbeşte de structură de tip listă, arbore etc., extinzând noţiunea de tip de dată şi asupra mulţimilor ordonate de date. Analizând modul de realizare a operaţiilor pentru diferite tipuri de structuri, se poate pune în evidenţă faptul că acestea pot fi reduse la utilizarea, eventual repetată, a unui grup specific de operatori (funcţii). Astfel, se poate spune că un tip de structură de date este o mulţime ordonată de date, pe care s-a definit un grup de operatori de bază, cu o anumită semantică. - 13 -

Componentele unei structuri de date pot să fie date elementare sau să fie ele însele structuri de date. În cazul în care componentele sunt de acelaşi tip, atunci structura este omogenă. Tipul componentelor se numeşte tip de bază. Numărul valorilor distincte aparţinând unui anumit tip T se numeşte cardinalitatea lui T. De regulă, acesta reprezintă o măsură a cantităţii de memorie necesare reprezentării unei variabile v de tipul T. Dacă un tip de structură de date se compune din (sau se poate descompune în) structuri de date aparţinând aceluiaşi tip, atunci se spune că structura de date este recursivă. Operaţiile aplicate asupra unei structuri de date pot să îi afecteze valorile şi/sau structura. Dacă o structură de date îşi modifică structura, atunci este considerată dinamică. O structură dinamică ocupă în memoria internă o zonă care se alocă în timpul execuţiei programului, pe măsura nevoii de prelucrare. Structurile dinamice pot avea un număr, teoretic nelimitat, de componente şi de aceea se mai numesc şi structuri cu cardinalitate infinită. Opusul structurilor dinamice sunt structurile statice, care pe tot parcursul existenţei lor au acelaşi număr de componente şi în aceeaşi ordine. Structurile dinamice ocupă în memorie o zonă de dimensiune constantă, în care elementele componente ocupă tot timpul execuţiei programului acelaşi loc. Dacă o structură de date ocupă o zonă de dimensiune constantă, dar elementele componente ocupă un loc variabil în timpul execuţiei programului, atunci o astfel de structură se numeşte semistatică. Alocarea de memorie făcută de un translator pentru o structură statică este o alocare statică atât la nivelul întregii structuri, cât şi pentru fiecare componentă în parte. Pentru o structură semistatică, alocarea este statică la nivelul structurii şi dinamică la nivelul componentelor, iar pentru o structură dinamică, alocarea este dinamică atât la nivelul componentelor cât şi la nivelul întregii structuri. Trebuie subliniat faptul că această clasificare a structurilor de date în structuri statice, semistatice şi dinamice se referă la structurile fizice de date, adică la implementările concrete ale structurilor logice de date şi nicidecum la aceste structuri. Prin aceasta se evidenţiază că aceeaşi structură logică de date poate fi în general implementată şi ca structură semistatică, respectiv ca structură dinamică. Există totuşi şi structuri logice de date care nu pot fi statice, cum este de exemplu stiva, care nu poate fi concepută fără operaţiile de adăugare, respectiv de eliminare de elemente, ceea ce îi conferă un caracter dinamic. Astfel de structuri pot fi implementate fie ca structuri semistatice, fie ca structuri dinamice. În concluzie, realizarea structurilor de date este dependentă de scopul urmărit, exprimat prin operaţiile de prelucrare la care vor fi supuse datele. Ea trebuie, pe de o parte, să definească structura de date din punct de vedere logic (modul de ordonare, operatori de tratare), iar pe de altă parte, să indice modul în care aceasta va fi implementată fizic (reprezentare pe suport). Definirea logică şi fizică nu sunt complet separate, ci ele se condiţionează reciproc. Practica demonstrează că o definire logică bine realizată măreşte considerabil şansele unei implementări fizice eficiente.

- 14 -

2.3. Tipuri de structuri
Definirea structurilor de date se bazează, în majoritatea aplicaţiilor, pe structuri liniare şi arborescente. Prin combinarea convenabilă a acestor structuri, se pot construi structuri oricât de complicate. În mod corespunzător, o mulţime cu o astfel de structură este denumită structură liniară, respectiv structură arborescentă de date. Structurile liniare şi arborescente sunt relaţii binare de ordine, cu anumite proprietăti, care, în modul cel mai general, pot fi interpretate ca relaţii de succesiune şi se pot reprezenta sub forma unor grafuri. Fie D o mulţime de date, finită, şi fie R o relaţie binară tranzitivă pe D. Dacă a,bD şi (a,b)R, atunci se spune c㠄a precede pe b”, „b succede lui a” sau c㠄a este predecesor lui b”, respectiv c㠄b este succesor al lui a”. De asemenea, se consideră că perechea (a,b) defineşte un arc cu originea în a şi extremitatea în b, iar despre a şi b se spune că sunt noduri. Având în vedere relaţia R, se pot pune în evidenţă următoarele submulţimi ale lui D: V(D) - mulţimea elementelor maximale (iniţiale) ale lui D în raport cu R, definită ca: V(D) = {aD | bD, (b,a)R → a=b} T(D) - mulţimea elementelor minimale (terminale) ale lui D în raport cu R şi care este: T(D) = {aD | bD, (a,b)R → a=b} Pred(a) - mulţimea predecesorilor lui aD-V(D): Pred(a) = {bD | (b,a)R} Predi(a) - mulţimea predecesorilor imediaţi ai lui aD-V(D): Predi(a) = {bD | {v D | (b,v)R, (v,a)R = {b,a}} Su(a) - mulţimea succesorilor lui aD-T(D): Su(a) = {bD | (a,b)R} Sui(a) - mulţimea succesorilor imediaţi ai lui aD-T(D): Sui(a) = {bD | {uD | (a,u)R, (u,b)R} = {a,b}} O relaţie binară R pe D este o structură liniară pe D dacă R este o relaţie de ordine totală. Dacă R este o structură liniară pe D, atunci: - card(V(D)) = card(T(D)) = l, adică există un element unic rD, numit prim element, respectiv un element minimal unic fD, numit ultim element; - aD-T(D) —> card(Sui(a)) = l, adică orice element neterminal are un succesor imediat unic; - aD-V(D) —> card(Pred(a)) = l, adică orice element diferit de r are un predecesor imediat unic; - r,fD —> Predi(r) = Sui(f)) = Ø, adică primul element nu are predecesori şi ultimul element nu are succesori. Pentru o structură liniară R pe D poate fi considerată şi relaţia inversă R-1 care de asemenea este o structură liniară pe D. Dacă într-o structură liniară R, se consideră că şi (f,r)R, atunci se spune că structura este inelară sau circulară. De remarcat, de asemenea, că pentru orice aD, mulţimea {a}Su(a) posedă o structură liniară indusă de R, ceea ce arată natura recursivă a structurii. - 15 -

Convenind să marcăm nodurile prin puncte şi arcele prin săgeţi (săgeţi punctate pentru R-1), structurile liniare pot fi redate grafic ca în Fig. 1.3.1.3.

Fig. 1.2.3. Structuri liniare şi circulare

2.4. Alocare dinamică. Pointeri
Această lecţie are scopul de a familiariza elevii cu modul de alocare a memoriei şi este o introducere la lecţia de predare a structurii de date de tip listă liniară. Se vor prezenta elevilor diferenţele dintre lucrul cu pointeri şi lucrul cu tablouri, punându-se în evidenţă avantajele şi dezavantajele fiecărei tehnici. La sfârşitul lecţiei elevii vor trebui să fie capabili să enumere diferenţele dintre variabilele locale şi variabilele dinamice şi să înţeleagă lucrul cu pointeri. După transmiterea noilor cunoştinţe, este bine să se rezolve cât mai multe exerciţii prin care să se evidenţieze cele mai frecvente erori care apar în programele în care se utilizează variabile dinamice. Ca şi metode didactice se recomandă utilizarea conversaţiei şi a exerciţiului. O variabilă este un obiect (zonă de memorie identificabilă ) care poate păstra una sau mai multe valori (la momente succesive din execuţia programului). Se caracterizează prin:  identificator (mijlocul prin care se fac referiri la ea în textul sursă);  spaţiul de memorie necesar/rezervat;  clasa de memorare;  vizibilitate;  durata de viată;  linkage.

- 16 -

Prin locaţie de memorie vom înţelege cea mai mică unitate de memorie adresabilă. De obicei, unitatea minimă de memorie adresabilă este byte-ul. Locaţiile de memorie sunt consecutive şi numărul lor de ordine (număr întreg pozitiv) reprezintă adresa lor . Există o strânsă legatură între dimensiunea memoriei adresabile şi numărul de biţi pe care se reprezintă adresele locaţiilor de memorie. Informaţiile memorate de un calculator (fie ele date sau coduri de instrucţiuni sau chiar adrese) pot ocupa una sau mai multe locaţii succesive de memorie. Indiferent însa câte locaţii de memorie ocupă o informaţie ce trebuie stocată, adresa de început a grupului de locaţii ocupate este o adresă. Altfel spus, informaţiile de tip adresă ocupă acelaşi număr de octeţi, indiferent de tipul informaţiei stocate începând cu acea adresă. De obicei adresele se reprezintă pe doi sau patru octeţi. Domeniul unei variabile reprezintă porţiunea din textul sursă în care identificatorul variabilei poate fi utilizat legal. Prin clasă de memorare se specifică locul în care se crează variabila (zona de date statice, stiva sau registru) şi daca se iniţializează implicit (numai variabilele cu clasa de memorare static) sau nu. Vizibilitatea unei variabile este porţiunea din domeniul variabilei peste care nu se suprapune domeniul altei variabile de acelaşi tip şi cu acelaşi nume Durata de viaţă a unei variabile o reprezintă perioada din timpul de execuţie al unui program în care variabila continuă să existe (îşi păstrează valoarea) fie că poate sau nu să fie accesată. O variabila locală (“stack”) este declarată sub un anumit nume prin intermediul căruia va fi referită în cadrul blocului în care a fost declarată, alocându-i-se memorie la activarea blocului. Variabila va exista (va ocupa memoria alocată ei) atâta timp cât blocul în care a fost declarată este activ. În limbajul C, alocarea dinamică se realizează prin diversele variante ale funcţiei malloc(), iar eliberarea zonelor alocate se face prin funcţia mfree(). Adresa zonei de memorie alocată unei variabile dinamice va fi depusă într-o variabilă de tip special, numită pointer. Variabilele dinamice se alocă dinamic într-o zonă specială numită HEAP şi se distrug la cererea programatorului. Neavând nume, variabilele dinamice trebuie referite prin intermediul altor variabile, numite din acest motiv variabile pointer (Fig. 1.3.2.).

Fig 1.3.2. p este un pointer la o variabilă de tip char Pointerii sunt variabile a căror valoare este interpretată ca adresă a unei locaţii de memorie unde poate fi accesată o valoare de tipul declarat al pointerului. La fel ca în cazul oricăror variabile, variabilele pointer globale sau cele locale declarate static se iniţializează automat, cu valoarea NULL. NULL, ca valoare a unui pointer, este o adresă invalidă. Ea se foloseşte doar pentru a indica faptul că pointerul care are valoarea respectivă nu poate fi utilizat într-o operaţie de dereferenţiere. Ca mod de reprezentare, valorile variabilelor pointer sunt numere întregi fară semn şi necesită un spaţiu echivalent cu spaţiul necesar reprezentării adreselor în sistemul de operare/maşină gazdă a compilatorului. Chiar dacă un pointer declarat local într-o funcţie este iniţializat via malloc, este necesar apelul funcţiei free cu acel pointer ca argument pentru că spaţiul alocat dinamic este gestionat printr-un alt mecanism decât cel rezervat pentru variabilele locale. În absenţa apelului free, zona respectivă de memorie nu va mai putea fi alocată ulterior, în cursul execuţiei curente a programului. - 17 -

Ca lecţie introductivă la lecţia de predare a structurii de date de tip listă liniară, se va face o prezentare generală a tablourilor şi a pointer-ilor cu punerea în evidenţă a punctelor forte şi a celor slabe pentru fiecare tip de dată. Este foarte important ca elevii să poată decide în diferite contexte ce vor folosi : pointeri sau tablouri, în funcţie de cerinţele problemei, motiv pentru care li se vor prezenta avantajele şi dezavantajele lucrului cu pointeri, respectiv cele ale utilizării tablourilor. Ca metode didactice se recomandă folosirea conversaţiei şi a exerciţiului. Pointerii, deşi contribuie la scăderea lizibilităţii programelor C, reprezintă în anumite situaţii o alternativă mult mai eficientă decât utilizarea tablourilor. Pe de o parte utilizarea pointerilor poate micşora semnificativ timpul de acces la elementele unui tablou iar pe de altă parte, utilizarea pointerilor reprezintă singura modalitate de acces la zone de memorie alocate dinamic (în timpul execuţiei). Tablourile sunt probabil cea mai cunoscută şi utilizată structură de date folosită pentru memorarea colecţiilor de elemente. Sunt uşor de declarat şi oferă sintaxa [] pentru accesul la oricare element prin intermediul indexului său. Exemplul următor prezintă iniţializarea elementelor unui tablou şi modul cum se alocă spaţiu în memorie. Se declară un tablou de tipul întreg, primele trei elemente sunt iniţializate cu numerele 1, 2 respectiv 3, şi lasă restul şirului neiniţializat.
void TestTablou() { int tablou [100]; tablou [0]=1; tablou [1]=2; tablou [2]=3; ... }

Figura 2.3.2. prezintă felul cum va arăta tabloul tablou în memorie. Cel mai important este faptul că întregul tablou este alocat ca un singur bloc de memorie. Fiecare element din tablou are propriul spaţiu şi fiecare element poate fi accesat direct folosind sintaxa [].

tablou

1 Index 0 1

2 2

3 3

-3451

23142 99

2.3.2. Reprezentarea tabloului în memoria calculatorului. Dezavantajele lucrului cu tablouri sunt : 1. dimensiunea tabloului este fixă – 100 de elemente în acest caz. Cel mai des, dimensiunea este specificată la momentul compilării, cu o declaraţie simplă, ca cea din exemplu. Cu puţin efort, dimensiunea tabloului poate fi modificată până în momentul când tabloul este creat la momentul rulării, dar după aceea rămâne fixă.1 2. datorită primului punct, cea mai bună soluţie pentru programatori este să aloce spaţiu suficient de mare. Totuşi, această strategie are două dezavantaje : a. de cele mai multe ori sunt doar 20, 30 de elemente în tablou şi 70% din spaţiu este irosit;
1

folosindu-ne de alocarea dinamică a tablourilor în HEAP, se poate redimensiona tabloul utilizând realloc()

- 18 -

b. dacă programul necesită mai mult de 100 de elemente, ca în exemplu, programul eşuează. O foarte mare cantitate de soft-uri comerciale folosesc acest tip de tablouri care irosesc spaţiul, iar uneori eşuează. 1 3. un dezavantaj minor este acela că inserarea unui nou element la început este costisitor deoarece elementele existente trebuie deplasate pentru a face loc celui nou. Listele înlănţuite au şi ele propriile puncte forte şi puncte slabe, dar sunt eficiente acolo unde tablourile sunt „slabe”. În cazul tablourilor toate elementele sunt alocate într-un singur bloc de memorie. Listele înlănţuite folosesc o cu totul altă strategie : alocă memorie separat pentru fiecare element şi doar atunci când este necesar. Elevii trebuie să identifice corect cazurile când în probleme este necesară folosirea tablourilor sau a listelor. Tipurile de probleme care presupun luarea unei decizii asupra metodei care trebuie folosită sunt : 1. Se cunoaşte dimensiunea tabloului (volumul de date) la momentul elaborării programului. Soluţie: folosirea unui tablou cu dimensiunea fixă în fişierul sursă (eventual în fişierul sursă sau într-un fişier header se defineşte cu directiva define dimensiunea tabloului, astfel încât dacă se doreşte o versiune a aplicaţiei care să permită un volum diferit de date se modifică definiţia). 2. Se cunoaşte volumul de date abia la începutul execuţiei programului (pentru fiecare execuţie volumul de date este posibil să difere). Soluţie: folosirea unui tablou pentru care se alocă spaţiu în mod dinamic şi accesul la elementele tabloului se va face de regulă prin pointeri. 3. Volumul de date nu se cunoaşte nici măcar la începutul execuţiei ci doar la sfârşitul fazei de creare/citire a datelor. Soluţie: datele se vor implementa sub formă de listă.

pentru tablouri de dimensiuni mari (mai mari de 8k bytes ), memoria virtuală a sistemului poate compensa parţial această problemă, din moment ce elementele “irosite” nu sunt utilizate.

1

- 19 -

3. Didactica predării structurii de date de tip listă

Lecţia de predare a structurii de date de tip listă liniară se va întinde pe parcursul a mai multor ore de curs şi pentru desfăşurarea activităţii de predare într-un cadru adecvat prezentării acestui tip de structură de dată, profesorul va dispune de planşe, fişe, folii pentru retroproiector sau pe calculatoare. De asemenea se folosesc desene pe tablă care vor însoţi prezentarea fiecărei operaţii care se poate realiza cu listele liniare.

3.1. Tehnici de implementare a listelor

Lista este o multimulţime dinamică, adică o colecţie cu un număr variabil de elemente, care se pot repeta. Elementele sunt de acelaşi tip. Elementele unei liste se numesc noduri. Dacă între nodurile unei liste există o singură relaţie de ordine, atunci lista se numeşte simplu înlănţuită. Dacă între nodurile unei liste există două relaţii de ordine, atunci lista se numeşte dublu înlănţuită. În general, vom spune că o listă este n-înlănţuită dacă între nodurile ei sunt definite n relaţii de ordine. O caracteristică esenţială a structurii de date de tip listă este poziţia relativ liniară a elementelor listei. În legătură cu listele, se au în vedere unele operaţii de interes general :  crearea unei liste;  accesul la un nod oarecare al listei;  inserarea unui nod într-o listă;  ştergerea unui nod dintr-o listă;  ştergerea unei liste. Pentru structurile de date fundamentale există construcţii de limbaj ce le reprezintă, construcţii care îşi găsesc un anumit corespondent în particularităţiile hardware ale sistemelor care le implementează. Pentru structurile de date avansate însă, care se caracterizează printr-un nivel înalt de abstracţie, acest lucru nu mai este valabil. De regulă reprezentarea acestor structuri se realizează cu ajutorul structurilor de date fundamentale.

3.1.1. Implementarea listelor prin intermediul tipului tablou

Unitatea de învăţare : Structuri de date de tip listă liniară implementată prin intermediul tipului tablou. Detalieri de conţinut : Abordarea lecţiei presupune cunoaşterea de către elevi a lucrului cu tablouri. Tipul lecţiei : mixtă (verificare şi comunicare de cunoştinţe). Obiective operaţionale : La sfârşitul acestei lecţii elevii vor fi capabili să : - 20 -

 poată defini o structură de date de tip listă liniară implementată cu tipul tablou.  cunoască şi să folosească în aplicaţii principalele operaţii care se pot efectua cu elementele unei liste liniare implementată cu tipul tablou.  identifice situaţiile în care este recomandabilă utilizarea acestei structuri de date.  folosească în mod optim în aplicaţii liste liniare astfel implementate. Metode şi procedee didactice : conversaţia frontală şi individuală, explicaţia, metoda analitică, munca independentă, învăţarea prin descoperire, problematizarea etc. Mijloace didactice : manualul, culegeri de probleme, tabla, calculatorul, retro(video)proiectorul. Momentele lecţiei :  Momentul organizatoric : maxim 2 minute, obiectivele urmărite fiind, desigur, crearea unei atmosfere specifice bunei desfăşurări a activităţii didactice care urmează.  Verificarea temei pentru acasă şi a cunoştinţelor dobândite anterior : maxim 8 minute.  Captarea atenţiei, prezentarea titlului şi a obiectivelor lecţiei noi : maxim 2 minute. Activitatea profesorului se poate prezenta sub forma : a) Se prezintă o situaţie-problemă prin care se urmăreşte scoaterea în evidenţă a importanţei utilizării unei structuri de date de tip listă liniară simplu înlănţuită, insistându-se asupra avantajelor pe care le prezintă această structură în condiţiile impuse de problemă. b) Se subliniază gama de probleme care vor putea fi soluţionate elegant folosind structura de date de tip listă implementată prin tipul tablou. În ceea ce priveşte activitatea elevului, acesta ascultă şi notează cele prezentate de către profesor şi pune întrebări care să poată lămuri contextul în care se va desfăşura lecţia. Prezentarea noilor conţinuturi : durata estimată poate fi de 12 minute. Profesorul poate prezenta succesiv : - definirea structurii de date ca un articol cu două câmpuri; - operaţiile care se pot face cu elementele unei liste liniare implementată prin tipul tablou : adăugarea de noduri la sfârşitul unei liste (se scoate în evidenţă cazul când lista este vidă, cazul când mai există noduri în listă, precum şi cazul când nu mai este spaţiu pentru adăugarea unui nou element), modificarea unui nod identificat prin informaţia de nod (se scoate în evidenţă cazul când nodul de modificat nu a fost găsit sau lista este vidă), ştergerea unui nod identificat prin poziţia din listă (se scoate în evidenţă cazul când poziţia nodului de şters este după ultimul element din listă şi cazul când lista este vidă), inserarea unui nod în listă pe o anumită poziţie (se va scoate în evidenţă cazul lista este vidă sau poziţia pe care se doreşte inserarea este după ultimul nod din listă), parcurgerea (afişarea conţinutului) unei liste liniare (se va scoate în evidenţă cazul când lista este vidă); - modul de recunoaştere a anumitor instanţe care uşurează implementarea (păstrarea sfârşitului listei pentru a facilita adăugările). Observaţie : prezentarea operaţiilor asupra nodurilor unei liste liniare implementată cu tipul tablou va fi însoţită de scheme şi desene sugestive. Asigurarea conexiunii inverse (feedback) : durata estimativă este de 4 minute. Profesorul poate solicita elevilor prezentarea unor situaţii problemă, similare cu cele menţionate anterior şi pentru rezolvarea cărora se poate folosi o listă liniară. Se va cere şi să argumenteze exemplele date. Elevii vor identifica asemenea probleme şi vor propune soluţii în care se va folosi structura de date învăţată, prezentându-se avantajele unei asemenea implementări.

- 21 -

Prezentarea temei pentru acasă : durata estimată este de 2 minute. Profesorul propune tema pentru acasă, iar elevul notează problema propusă spre rezolvare şi indicaţiile de implementare ale profesorului şi cere eventuale lămuriri suplimentare. După lecţia de prezentare generală a structurii de date de tip listă liniară implementată prin tipul tablou, următoarele lecţii vor prezenta detaliat toate aceste operaţii iar în cadrul orelor de laborator se vor propune spre rezolvare aplicaţii care să ilustreze modul de folosire a structurii de date nou învăţate. În implementarea listelor prin intermediul tipului tablou o listă se asimilează cu un tablou, nodurile listei fiind memorate într-o zonă contiguă de memorie, în locaţii succesive. În cazul implementării cu ajutorul tipului tablou, tipul lista se defineşte ca un articol cu două câmpuri : - primul câmp este un tablou de elemente info de tip structura a cărui lungime este astfel aleasă de programator încât să fie suficientă pentru a putea păstra cea mai mare dimensiune de listă care poate să apară în respectiva aplicaţie; - al doilea câmp este un întreg ultim care indică în tablou poziţia ultimului element al listei.
#define LUNG_MAX 100 typedef struct { int info[LUNG_MAX]; int ultim; }liste;

Primul nod Al doilea nod
Lista

ultim Ultimul nod Gol

Fig 1.3.1.1. Reprezentarea listelor cu ajutorul tipului tablou

În această reprezentare o listă poate fi uşor de traversat iar nodurile pot fi adăugate în mod simplu la sfârşitul listei. Secvenţa următoare prezintă listarea elementelor unei liste. Dacă ultim a rămas în poziţia 0, înseamnă că nu a fost introdus nici un element, adică lista este vidă. Altfel, se va traversa lista şi se va afişa fiecare element al său. - 22 -

void listare(void) { int i; if(l.ultim == -1) { printf("Lista este vida!\n"); return; } printf("\nElementele listei sunt : "); for(i=0; i <= l.ultim; i++) printf("%d", l.elemente[i]); }

Inserţia unui nod în mijlocul listei presupune însă deplasarea tuturor nodurilor următoare cu o poziţie spre sfârşitul listei pentru a face loc noului nod. Utilizatorul va trebui să spună poziţia pe care va dori inserarea noului nod. Dacă acestă poziţie este mai mare decât poziţia indicată de ultimul element, se va semnala eroare, altfel se va face inserarea noului element. Următoarea secvenţă de cod prezintă inserarea unui element în interiorul listei :
Void inserare_nod_in() { printf("Introduceti pozitia unde inseram elementul:"); scanf("%u", &poz); if(poz > l.ultim) { printf("Eroare! Pozitie dupa ultimul element!\n"); return; } printf("Introduceti valoarea ce trebuie adaugata : "); scanf("%d", &val); for(i=l.ultim; i >= poz; i--) l.elemente[i+1] = l.elemente[i]; l.elemente[poz] = val; l.ultim++; }

Căutarea unui element într-o listă se realizează astfel: se introduce valoarea elementului pe care dorim să-l căutăm şi se parcurge lista până în momentul când am găsit elementul şi se afişează poziţia pe care a fost găsit. Dacă elementul nu a fost găsit, se va afişa acest lucru. Secvenţa care realizează parcurgerea elementelor listei pentru căutarea unui anumit element este următoarea :
for(i=0; i <= l.ultim; i++) if(l.elemente[i] == val) { printf("Am gasit val \"%d\" pe poz \"%d\" \n",val, i); }

Suprimarea oricărui nod cu excepţia ultimului presupune deplasarea celorlalte în vederea eliminării spaţiului creat. Dacă se cunoaşte poziţia nodului pe care dorim să îl suprimăm, secvenţa care realizează această operaţie este următoarea : - 23 -

for(i=poz; i < l.ultim; i++) l.elemente[i] = l.elemente[i+1]; l.ultim--;

Se vor face următoarele observaţii : 1. Dacă se doreşte inserţia unui nod într-o listă care deja a utilizat în intregime tabloul asociat se va semnala eroare. 2. Dacă în cadrul procesului de căutare nu se găseşte elementul căutat se va semnala acest lucru. După ce a fost prezentată maniera în care se implementează listele liniare simplu înlănţuite cu ajutorul tipului tablou, va urma o lecţie de fixare de cunoştinţe. Metoda didactică ce va fi folosită este metoda exerciţiului. Elevilor li se va cere să implementeze un algoritm în C care să efectueze asupra unei liste liniare operaţiile de : - creare (crearea primului element),ce va fi realizată de funcţia cu acelaşi nume. Crearea listei se face prin apeluri successive ale funcţiei inserare(); - inserare (în interiorul şi la sfarşitul listei) unui element, care va fi realizată de funcţia inser_nod(); - căutare, care este realizată de funcţia caută_nod(); - ştergerea (în interiorul şi la sfarşitul listei) unui element este realizată de funcţia delete_nod(); - listarea elementelor listei este realizată de funcţia cu acelaşi nume; - listarea unui element de pe o anumită pozitie, care va fi realizată de funcţia afiseaza_nod(). În interiorul funcţiei meniu(), prin intermediul unei variabile de tip caracter, utilizatorul va preciza ce operaţii doreşte să realizeze asupra listei. Pentru realizarea acestui program, elevii vor fi împărţiţi pe grupe de trei, respectiv patru elevi, fiecare grupă urmând să realizeze câte o operaţie. La sfârşitul orei câte un reprezentant din fiecare grupă va scrie la tablă funcţia care realizează operaţia ce a avut-o de realizat grupa respectivă.

Grupa 1 – crearea listei Această operaţie se realizează prin apeluri succesive ale funcţiei inserare() . Se va crea primul element al listei, apoi, dacă utilizatorul doreşte, se vor adăuga şi alte elemente în listă.

void creare_lista(void) { char c; do { inserare(); printf("Continuati(D/N) : "); fflush(stdin); scanf("%c", &c); c=toupper(c); } while(c=='D'); }

Grupa 2 – inserarea unui element

void inserare(void) { if(l.ultim > LUNG_MAX)

- 24 -

{ Dacă mai există spaţiu în listă pentru a printf("Nu mai exista spatiu adăuga noi elemente, se cere valoarea care in lista pentru a adauga noi trebuie adăugată, aceasta este introdusă pe elemente!\n"); ultima poziţie (indicată de ultim), apoi return; } ultim este modificat astfel încât să indice printf("Introduceti valoarea ce prima poziţie liberă din tablou. trebuie adaugata : "); fflush(stdin); scanf("%d", &l.elemente[l.ultim]); printf("Valoarea \"%d\" a fost adaugata in lista\n", l.elemente[l.ultim]); l.ultim++; }

Grupa 3 -Inserarea unui nod în listă Inserarea unui nod se poate face la sfârşitul listei sau în interiorul acesteia. Succesiunea operaţiilor este următoarea : - se verifică dacă mai există spaţiu pentru introducerea unui element; - se cere opţiunea utilizatorului : inserarea unui element la sfârşitul sau în interiorul listei; - dacă se doreşte inserarea unui element în interiorul listei, se cere poziţia pe care inserăm. Dacă aceasta este după ultimul element, se semnalează eroare. Altfel, se va cere introducerea valorii de inserat (val) şi se vor deplasa toate elementele începând de la acea poziţie (poz) cu o poziţie spre dreapta pentru a face loc noului element. - Dacă se doreşte inserarea unui elment la sfârşitul listei se va apela funcţia inserare() care va realiza această operaţie.

void inser_nod(void) { int poz, val, i; char c; if(l.ultim >= LUNG_MAX) { printf("Nu mai exista spatiu pentru a insera un nou element in lista!\n"); return; } printf("1.Inseram un element pe o anumita pozitie\n"); printf("2.Inseram un element la sfarsit\n"); printf("Introduceti optiunea : "); fflush(stdin); scanf("%c", &c); if(c=='1') { printf("Introduceti pozitia unde sa inseram elementul in cadrul listei : "); scanf("%u", &poz); if(poz > l.ultim) { printf("Eroare! Pozitie dupa ultimul element!\n"); return; } printf("Introduceti valoarea ce trebuie adaugata : "); scanf("%d", &val); for(i=l.ultim; i >= poz; i--){ l.elemente[i+1]=l.elemente[i]; l.elemente[poz] = val; l.ultim++; } else if(c=='2') inserare(); else printf("Comanda invalida!\n");

- 25 -

} Grupa 4 – listarea elementelor listei Dacă lista este vidă se va semnala acest lucru. Altfel, se parcurge lista element cu element şi se afişează valorile elementelor listei.
void listare(void) { int i; if(l.ultim == 0) { printf("Lista vida!\n"); return; } printf("\nElementele listei sunt: "); printf("L = ("); for(i=0; i < l.ultim; i++) printf("%d%s", l.elemente[i], ((i < l.ultim-1)?", ":")\n") ); }

void delete_nod(void) Grupa 5 – suprimarea unui nod din listă { Dacă lista este vidă se va semnala acest int poz, i; lucru. Altfel, se va cere poziţia elementului de if(l.ultim == 0) { şters. printf("Lista este vida!\n"); Dacă respectiva poziţie este validă (este return; mai mică decât poziţia indicată de ultim), } această operaţie presupune deplasarea printf("Introduceti pozitia celorlalte în vederea eliminării spaţiului nodului din lista : "); scanf("%d", &poz); creat. if(poz < 0 || poz >= l.ultim) { printf("Pozitie invalida!\n"); return; } for(i=poz; i < l.ultim; i++) l.elemente[i] = l.elemente[i+1]; printf("Elementul de pe pozitia \"%d\" a fost sters\n", poz); l.ultim--; } void cauta_nod(void) { int val, i; if(l.ultim == 0) { printf("Lista este vida!\n"); return; } printf("Introduceti valoare nodului ce trebuie cautat : "); scanf("%d", &val); for(i=0; i < l.ultim; i++) if(l.elemente[i] == val) { printf("Am gasit valoarea \"%d\" pe pozitia \"%d\" in lista.\n", val, i); return;

Grupa 6 – căutarea unui nod în listă Dacă lista este vidă se va semnala acest lucru. Altfel, se cere valoarea nodului ce trebuie căutat. Se parcurge lista element cu element şi se verifică valoarea fiecărui element cu valoarea introdusă. Dacă s-a găsit un element cu aceeaşi valoare, se afişează poziţia elementului. Altfel, se va semnala că nu există nici un nod în listă cu valoarea introdusă de utilizator.

- 26 -

} printf("Nu exista nici un nod in lista cu valoarea \"%d\"\n", val); }

Grupa 7 - listarea unui element de pe o void afiseaza_nod(void) { anumită pozitie int poz; Dacă lista este vidă se va semnala acest lucru. if(l.ultim == 0) { Altfel se cere introducerea poziţiei printf("Lista este vida!\n"); elementului pe care dorim să-l vizualizăm. return; Dacă poziţia este validă, se va afişa } valoarea elementului. Altfel se va semnala printf("Introduceti pozitia eroare. nodului in cadrul listei : ");
scanf("%d", &poz); if(poz >= l.ultim || poz < 0) { printf("Pozitie inexistenta!\n"); return; } printf("Valoarea elementului de pe pozitia \"%d\" din cadrul listei este : ", l.elemente[poz]); }

După ce a fost scris la tablă programul şi a fost verificat de către profesor, la următoarea oră de laborator li se va cere elevilor să verifice execuţia programului pe calculator. Aceştia vor trebui să adauge funcţia meniu() care va oferi utilizatorului posibilitatea să aleagă operaţia pe care doreşte să o realizeze asupra listei şi funcţia main(). Se vor păstra grupele formate la ora de curs şi se va putea realiza un concurs între grupe.

3.1.2. Implementarea listelor cu ajutorul tipului pointer

Unitatea de învăţare : Structuri de date de tip listă liniară simplu înlănţuită alocată dinamic. Detalieri de conţinut : Abordarea lecţiei presupune cunoaşterea de catre elevi a alocării dinamice a variabilelor, alocarea şi eliberarea efectivă a zonelor de memorie aferente, lucrul cu tipul pointer şi tipul struct, deosebirea dintre variabilele de tip pointer şi variabilele statice. Tipul lecţiei : mixtă (verificare şi comunicare de cunoştinţe). Obiective operaţionale : La sfârşitul acestei lecţii elevii vor fi capabili să :  poată defini o structură de date de tip listă liniară simplu înlănţuită.  cunoască şi să folosească în aplicaţii principalele operaţii care se pot efectua cu nodurile (elementele) unei liste liniare simplu înlănţuite.  identifice situaţiile în care este recomandabilă utilizarea acestei structuri de date. - 27 -

 folosească în mod optim în aplicaţii liste liniare simplu înlănţuite. Metode şi procedee didactice : conversaţia frontală şi individuală, explicaţia, metoda analitică, munca independentă, învăţarea prin descoperire, problematizarea etc. Mijloace didactice : manualul, culegeri de probleme, tabla, calculatorul, retro(video)proiectorul. Momentele lecţiei :  Momentul organizatoric : maxim 2 minute, obiectivele urmărite fiind crearea unei atmosfere specifice bunei desfăşurări a activităţii didactice care urmează.  Verificarea temei pentru acasă şi a cunoştinţelor dobândite anterior : maxim 8 minute.  Captarea atenţiei, prezentarea titlului şi a obiectivelor lecţiei noi : maxim 2 minute. Activitatea profesorului se poate prezenta sub forma : a) Se prezintă o situaţie-problemă prin care se urmăreşte scoaterea în evidenţă a importanţei utilizării unei structuri de date de tip listă simplu înlănţuită, insistându-se asupra avantajelor pe care le prezintă această structură în condiţiile impuse de problemă. b) Se subliniază gama largă de probleme (gestionarea documentelor şi reprezentările/vizualizările acestora în cadrul unei aplicaţii concrete, gestionarea spaţiului de memorie liber şi/sau alocat explicit etc.) care vor putea fi soluţionate elegant folosind structura de date de tip listă. În ceea ce priveşte activitatea elevului, acesta ascultă şi notează cele prezentate de către profesor şi pune întrebări care să poată lămuri contextul în care se va desfăşura lecţia.. Prezentarea noilor conţinuturi : durata estimată poate fi de 12 minute. Profesorul poate prezenta succesiv : - definirea structurii de date ca o structura recursiva; - operaţiile care se pot realiza cu nodurile unei liste liniare simplu înlănţuite : adăugarea de noduri la sfârşitul unei liste (se scoate în evidenţă cazul când lista este vidă şi cazul când mai există noduri în listă), modificarea unui nod identificat prin informaţia de nod (se scoate în evidenţă cazul când nodul de modificat nu a fost găsit sau lista este vidă), ştergerea unui nod identificat prin informaţia de nod (se scoate în evidenţă cazul când nodul şters este primul sau ultimul din listă şi cazul când acesta nu a fost găsit sau lista este vidă), inserarea unui nod în listă, înainte sau după un nod reper (se va scoate în evidenţă cazul când inserarea se va face înaintea primului nod sau după ultimul nod şi cazul când nodul reper nu a fost găsit sau lista este vidă ), parcurgerea (afişarea conţinutului) unei liste simplu înlănţuite (se va scoate în evidenţă cazul când lista este vidă). - modul de recunoaştere a anumitor instanţe care uşurează implementarea (păstrarea sfârşitului listei pentru a facilita adăugările, reţinerea nodului „urm” pentru a înlesni ştergerile şi inserările înaintea unui nod specificat etc.) Observaţie : prezentarea operaţiilor asupra nodurilor unei liste simplu înlănţuite va fi însoţită de scheme şi desene sugestive. Asigurarea conexiunii inverse (feedback) : durata estimativă este de 4 minute. Profesorul poate solicita elevilor prezentarea unor situaţii problemă, similare cu cele menţionate anterior şi pentru rezolvarea cărora se poate folosi o listă simplu înlănţuită. Se va cere şi să argumenteze exemplele date. Elevii vor identifica asemenea probleme şi vor propune soluţii în care se va folosi structura de date învăţată, prezentându-se avantajele unei asemenea implementări. Prezentarea temei pentru acasă : durata estimată este de 2 minute. Profesorul propune tema pentru acasă, iar elevii notează problema propusă spre rezolvare şi indicaţiile de implementare ale profesorului şi cer eventuale lămuriri suplimentare. - 28 -

3.1.2.1. Lista liniară simplu înlănţuită
Această lecţie se va întinde pe parcursul a mai multor ore de curs şi va urmări derularea etapelor de predare în ordinea în care au fost prezentate mai sus. O soluţie de implementare a listelor liniare este sub forma unei înlanţuiri de elemente cu aceeaşi structură, aflate în memorie la diverse adrese şi legate între ele prin intermediul pointer-ilor. Scopul utilizării listelor este de a economisi spaţiu de memorie, motiv pentru care se foloseşte alocarea dinamică în locul celei statice (utilizată în cazul tablourilor). Accesul la un element al listei se poate face doar secvenţial, parcurgând elementele aflate înaintea sa în înlanţuire. Pentru a exploata avantajul listelor în ceea ce priveşte economia de spaţiu de memorie, trebuie acordată o atenţie deosebită operaţiilor asupra listei. O listă liniară simplu înlănţuită este o structură de forma:

Fig. 1.3.1.2.1.Lista liniară simplu înlănţuită Fiecare nod al listei este legat de nodul următor prin intermediul câmpului urm, iar p este o variabilă pointer care indică primul nod al listei. Există posibilitatea de a înlocui pointerul p care indică începutul listei cu o variabilă de tip nod, în care câmpul urm indică primul nod al listei, iar celelalte câmpuri ce ar conţine informaţia propriu-zisă ar rămâne neasignate. Utilizarea acestui nod de început simplifică în anumite situaţii prelucrarea listelor înlănţuite. După cum observăm, fiecare nod, cu excepţia ultimului, reţine adresa nodului următor. Structura de date care defineşte implementarea unei liste liniare simplu înlănţuite în C se va defini ca o structură de date recursivă si presupunem că în zona destinată informaţiei vom avea un câmp-cheie pentru identificarea nodului în listă, iar restul câmpurilor din cadrul listei vor conţine informaţia propriu-zisă. De asemenea, mai presupunem şi că acest câmp-cheie este de tip întreg, iar câmpul destinat informaţiei este de maxim 10 caractere. Lista poate fi definită în acest caz ca o structură (recursivă) de tipul:
struct nod { int cheie; char info[10] struct nod* urm; } typedef struct nod Tnod; typedef Tnod* ref;

- 29 -

Tehnici de inserţie a nodurilor şi de creare a listelor înlănţuite Vom nota cu p variabila pointer care indică primul nod al listei, iar q o variabilă pointer ajutătoare. Pentru a avea o listă înlănţuită se creează mai întâi primul nod al listei prin funcţia:
void ins_p(void) { q = malloc(sizeof(Tnod)); //1 printf("Intr. cheia : "); scanf("%d", &q->cheie); //2 printf("Intr. informatia : ");fflush(stdin);scanf("%s",q->info); //2 q->urm = NULL; //3 p = q; //4 }

Fig. 2.3.1.2.1. Crearea primului nod al listei liniare Inserarea unui nod în listă (altul decât primul care asigură existenţa listei) se poate face în faţa listei (la începutul listei) sau în spatele listei liniare (la sfârşitul listei). Inserarea în faţa listei presupune efectuarea următorilor paşi: se alocă spaţiu pentru noua înregistrare, se completează informaţia (câmpurile info şi cheia ), iar adresa următoare este cea din p, deci a primului element al listei. Variabila p va memora apoi adresa noii înregistrări. Funcţia care realizează inserarea în faţa listei este:
void ins_cf(void) { q = (ref)malloc(sizeof(Tnod)); //1 printf("Introduceti cheia nodului : "); fflush(stdin); scanf("%d", &q->cheie); //2 printf("Introduceti informatia utila : "); fflush(stdin); scanf("%s", q->info); //2 q->urm = p; //3 p = q; //4 }

- 30 -

Fig. 3.3.1.2.1. Inserare în faţa listei Datorită faptului că inserţia noului nod are loc de fiecare dată la începutul listei, funcţia de mai sus creează lista în ordinea inversă a cheilor. Dacă se doreşte listarea în ordine naturală, atunci este nevoie de o funcţie care inserează un nod la sfârşitul unei liste. Inserarea la sfârşitul listei. Această funcţie se redactează mai simplu dacă se cunoaşte locaţia ultimului nod al listei. Teoretic, acest lucru nu prezintă nici o dificultate deoarece se poate parcurge lista de la începutul ei indicat prin p, până la detectarea nodului care are câmpul urm==NULL. În practică, această soluţie nu este convenabilă deoarece parcurgerea întregii liste este ineficientă. Se preferă să se lucreze cu o variabilă pointer ajutătoare q care indică mereu ultimul nod al listei, după cum p indică primul nod al listei.
void incs (void) { r = (ref)malloc(sizeof(Tnod));//1 printf("Introduceti cheia nodului : "); fflush(stdin); scanf("%d", &r->cheie); //2 printf("Introduceti informatia utila : "); fflush(stdin); scanf("%s", r->info);//2 r->urm=NULL;//3 q->urm = r; //4 q = r;//5 }

Fig. 4.3.1.2.1. Inserarea la sfârşitul listei Traversarea unei liste înlănţuite Prin traversarea unei liste se înţelege executarea unei anumite operaţii asupra tuturor nodurilor listei. Fie p pointerul care indică primul nod al listei şi fie r o variabilă pointer auxiliară. Atunci, funcţia care realizează listarea elementelor listei va fi următoarea:
void listare(void) { r = p;

- 31 -

while(r!=NULL) { printf("Cheia = %d", r->cheie); printf("Informatia = %s", r->info); printf("\n"); r = r->urm; } }

O operaţie care apare frecvent în practică este căutarea, adică depistarea unui nod care are cheia egală cu o valoare dată k:
void cautare(void) { int b=0; r=p; while ((b==0) && (r!=NULL)) if (r->cheie==k ) b=1; else r=r->urm; }

Operaţia de căutare s-ar putea implementa printr-o funcţie C care nu utilizează variabila booleană b.
void cautare(void) { r=p; while((r->cheie!=k && r!=NULL)) r=r->urm; }

În acest caz, la sfârşitul execuţiei funcţiei, r va conţine adresa nodului cu cheia dată, dacă acesta există în listă, sau NULL, dacă acesta nu există în listă. În ultimul caz ,nu are sens operaţia r->cheie, astfel încât în funcţia imlementată putem avea eroare sau nu. Următoarea variantă a funcţiei de căutare este corectă :
int cautare(int k) { r = p; while((r!=NULL) && (r->cheie!=k)) r = r->urm; if(r==NULL) return -1; /*returnează -1 dacă nu a găsit un nod cu cheia k*/ else return 1; /*returnează 1 dacă a găsit un nod cu cheia k*/ }

În cazul în care căutarea se termină fără a găsi elementul de cheie k, deci se termină pentru că s-a ajuns la sfârşitul listei (r==NULL) atunci nodul cu cheia k nu există în listă şi se returnează -1. Dacă însă r este diferit de NULL, înseamnă că nodul cu cheia k a fost găsit, r va conţine adresa nodului de cheie k, şi se returnează 1.

- 32 -

Inserţia unui nod într-un loc oarecare al listei După un nod anume. Fie r un pointer care indică un nod oarecare al listei şi s o variabilă reper ajutătoare. În aceste condiţii, inserţia unui nod după nodul r se realizează astfel: se alocă spatiu pentru noul nod, se completeaza informaţia (câmpurile cheia si info) pentru noul nod, şi se face legătura cu nodul următor, apoi cu nodul precedent.

void insd(void) { s = (ref)malloc(sizeof(Tnod)); //1 printf("Introduceti cheia nodului : "); fflush(stdin); scanf("%d", &s->cheie); //2 printf("Introduceti informatia utila : "); fflush(stdin); scanf("%s", s->info); //2 s->urm = r->urm;// 3 - se realizează legătura cu nodul următor r->urm=s;// 4 - se realizează legătura cu nodul precedent }

Fig. 5.3.1.2.1. Inserţia unui nod după nodul r Înaintea unui nod. Dacă se doreşte inserţia noului nod în lista liniară înaintea unui nod indicat r, apare o complicaţie generată de imposibilitatea practică de a afla simplu adresa predecesorului nodului r (După cum s-a precizat deja, în practică nu se admite parcurgerea de la început a listei pentru aflarea adresei nodului respective). Această problemă se poate rezolva simplu cu ajutorul următoarei tehnici: se inserează un nod după nodul r, se asignează acest nod cu r, după care se creează câmpurile cheie şi info pentru nod şi se asignează cu ele câmpurile corespunzătoare ale vechiului nod r.
void insi(void) { s = (ref)malloc(sizeof(Tnod));//1 s=r;//2 r->urm = s;//3 printf("Introduceti cheia nodului : "); fflush(stdin); scanf("%d", &r->cheie); //4 printf("Introduceti informatia utila : "); fflush(stdin); scanf("%s", r->info);//4 }

- 33 -

Fig. 6.3.1.2.1. Inserarea unui nod înaintea nodului r Tehnici de suprimare a nodurilor Se consideră următoarea problemă: se dă un pointer r care indică un nod al listei liniare înlănţuite şi se cere să se suprime succesorul nodului r. Aceasta se poate realiza modificând câmpul urm al nodului r :
s= r->urm; //1 r->urm = s->urm;//2

Fig. 7.3.1.2.1. Suprimarea unui nod Dacă în prelucrările ulterioare nu mai avem nevoie de succesor (nodul s), acesta poate fi suprimat prin free(s) care are ca efect eliberarea zonei de memorie ocupată de s. (Pentru a nu distruge iremediabil structurile de date create este necesar ca elevii să studieze cu atenţie modul în care funcţia free() este implementată de compilatorul pe care îl au la dispoziţie). Daca se doreşte suprimarea chiar a nodului r, cum este dificil să cunoaştem adresa predecesorului său (pentru a realiza legătura cu succesorul său), se utilizează următoarea tehnică: se aduce succesorul în locul lui r, apoi se suprimă vechiul succesor. Aceasta se poate realiza prin secvenţa :
s= r->urm; r=s; free(s);//3

Lista liniară simplu înlănţuită este prima structură dinamică prezentată elevilor. Pentru o mai bună înţelegere a acestei structuri de date, pentru prezentarea listei liniare simplu înlănţuită, dar şi pentru ilustrarea etapelor care trebuie parcurse la realizarea operaţiilor care se pot face cu această structură de date (la inserare şi suprimare, mai puţin la - 34 -

creare şi traversare), se folosesc desene pe tablă, fişe, folii pentru retroproiector sau pe calculatoare. Se vor propune elevilor spre rezolvare următoarele probleme, pentru fixarea cunoştinţelor : 1. Crearea şi vizualizarea unei liste liniare simplu înlănţuite, crearea făcându-se cu inserare în faţă, cu crearea separată a primului nod. 2. Crearea şi vizualizarea unei liste liniare simplu înlănţuite, crearea făcându-se cu inserare în faţă,fără crearea separată a primului nod. 3. Crearea şi vizualizarea unei liste liniare simplu înlănţuite, crearea făcându-se cu inserare în spate,cu crearea separată a primului nod. În programul care urmează sunt prezentate câteva dintre operaţiile care se pot face cu o listă liniară simplu înlănţuită şi se va rezolva al doilea punct , adică lista liniară simplu înlănţuită se va crea cu inserare în faţă, cu crearea separată a primului nod. Prin intermediul funcţiei meniu() se va specifica tipul operaţiei ce se doreşte să se efectueze asupra listei.. Aceste operaţii (creare, listare, adăugare, ştergere) sunt realizate de funcţiile cu acelaşi nume. 1) Creare. În probleme, de obicei, nu se cunoaşte de la început numărul de elemente al listei. Înregistrările se vor adăuga prin apelul funcţiei ins_faţă, care va fi apelată de fiecare dată când utilizatorul doreşte adăugarea unei noi înregistrări în listă. 2) Listare. Atâta timp cât nu am ajuns la sfârşitul listei, tipărim informaţia utilă şi trecem la înregistrarea următoare. Pentru listare, avem două posibilităţi: - funcţia listare(void) va lista elementele listei liniare simplu înlănţuită cu inserare în faţă în ordinea inversă a introducerii cheilor; - funcţia listare2(ref r) va lista elementele unei liste liniare simplu înlănţuită cu inserare în faţă în ordinea introducerii cheilor. 3) Adăugare. Operaţia de adăugare a unui element nou la listă comportă cunoaşterea a două informaţii:  informaţia utilă a elementului din listă după care urmează să se facă adăugarea;  informaţia utilă a elementului care urmează să fie adăugat. Adăugarea propriu-zisă constă în următoarele:  poziţionarea pe înregistrarea după care trebuie să adăugăm noua înregistrare;  alocarea spaţiului pentru noua înregistrare;  completarea informaţiei utile pentru aceasta;  completarea adresei următoare a noii înregistrări, care va fi adresa următoare a înregistrării pe care suntem poziţionaţi;  câmpul de adresă al înregistrării pe care suntem poziţionaţi va lua ca valoare adresa noii înregistrări. 4) Ştergere. Pentru a şterge o înregistrare este necesar să cunoaştem informaţia utilă a acesteia. Se procedează în mod diferit în situaţiile în care se şterge prima înregistrare sau una diferită de prima. În cazul în care se şterge prima înregistrare, se efectuează operaţiile:  se caută în listă înregistrarea pe care dorim să o ştergem, prin apelul funcţiei căutare();  se face poziţionarea pe înregistrarea care urmează a fi ştearsă;  câmpul de adresă al înregistrării precedente capătă valoarea câmpului de adresa al înregistrării curente;  se eliberează spaţiul rezervat înregistrării curente.

- 35 -

Pentru ştergerea întregii liste se procedează astfel: se parcurge toată lista şi pentru fiecare înregistrare se eliberează spaţiul ocupat de aceasta prin apelul funcţiei free(). Programul ce trebuie să se afle la sfârşitul orei pe fiecare calculator este următorul:
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <ctype.h>

/*pt functia malloc*/ /*pt functia toupper*/

typedef struct nod { int cheie; /*cheia dupa care are loc identificarea nodurilor in cadrul listei*/ char info[10]; /*informatia utila din cadrul listei*/ struct nod *urm; /*un pointer catre urmatorul nod din lista*/ }Tnod; typedef Tnod* ref; /*referinta catre o structura de tipul Tnod*/ ref p=NULL, q=NULL, r=NULL; /*p - pointer catre primul nod din lista q - pointer catre ultimul nod din lista r - pointer auxiliar*/ unsigned int dinamic=0; /*controleaza meniul ce se afiseaza*/ void meniu(void); void ins_fata(void); void listare(void); void creare(void); void delete_nod(int); int cautare(int); void delete_lista(void); void listare2(ref); main() { char c; printf("Crearea si vizualizarea unei liste liniare cu inserare fata.\n"); do { meniu(); fflush(stdin); scanf("%c", &c); c = toupper(c); switch(c) { int cheie; case 'C': creare(); dinamic = 1; break; case 'L': listare(); break; case 'A': listare2(p); break; case 'D': printf("Introduceti cheia nodului de sters : "); fflush(stdin); scanf("%d", &cheie); delete_nod(cheie); break; case 'I':

in

- 36 -

ins_fata(); break; case 'S': printf("Introduceti cheia nodului de cautat : "); fflush(stdin); scanf("%d", &cheie); if(cautare(cheie)==1) printf("Informatia din nodul cu cheia \"%d\" este : %s\n", cheie, r->info); else printf("Nu exista nici un nod cu cheia \"%d\" !\n", cheie); break; case 'V': delete_lista(); printf("Spatiul ocupat de lista a fost eliberat\n"); dinamic = 0; break; default: printf("Comanda gresita!\n"); } } while(c!='E'); delete_lista(); printf("Spatiul ocupat de lista a fost eliberat\n"); } void creare() /*Creaza lista prin apeluri succesive ale functiei ins_fata*/ { char c; do { ins_fata(); printf("Continuati(D/N) : "); fflush(stdin); scanf("%c", &c); c = toupper(c); } while(c=='D'); }/*sfarsit creare*/ void ins_fata(void) /*insereaza un nod in fata listei.*/ { r = (ref)malloc(sizeof(Tnod)); printf("Introduceti cheia nodului : "); fflush(stdin); scanf("%d", &r->cheie); printf("Introduceti informatia utila : "); fflush(stdin); scanf("%s", r->info); r->urm = p; p = r; }/*sfarsit ins_fata*/ void listare(void) /*listeaza elementele listei cu inserare in fata*/ { if(p==NULL) printf("Lista este vida!\n"); else { printf("Elementele listei sunt :\n"); r = p; while(r!=NULL) { printf("Cheia = %d ", r->cheie);

- 37 -

printf("Informatia = %s", r->info); printf("\n"); r = r->urm; } } }/*sfarsit listare*/ void listare2(ref r) { if(r!=NULL) { listare2(r->urm); printf("Cheia = %d ", r->cheie); printf("Informatia = %s\n", r->info); } } int cautare(int k) /*cauta nodul cu cheia k*/ { r = p; while((r!=NULL) && (r->cheie!=k)) r = r->urm; if(r==NULL) return -1; /*returneaza -1 daca nu a gasit un nod cu cheia k*/ else return 1; /*returneaza 1 daca a gasit un nod cu cheia k*/ }/*sfarsit cautare*/

void delete_nod(int k) /*sterge nodul cu cheia k*/ { if(p->cheie == k) { r = p->urm; free(p); p = r; printf("Nodul cu cheia \"%d\" a fost sters.\n", k); if(p==NULL) { dinamic = 0; printf("Lista este vida.\n"); } } else { r = p; q = p; while((r!=NULL) && (r->cheie!=k)) { q = r; r = r->urm; } if(r!=NULL) { q->urm = r->urm; free(r); r = NULL; printf("Nodul cu cheia \"%d\" a fost sters\n", k); } else printf("Nu exista nici un nod cu cheia \"%d\"\n", k);

- 38 -

} }/*sfarsit delete_nod*/ void delete_lista(void) /*sterge ocupat*/ { for(r = p; r != NULL; r = q) { q = r->urm; free(r); r = NULL; } p = NULL; } /*sfarsit delete_lista*/ lista liniara <=> elibereaza spatiul

void meniu(void) { if(dinamic==0) printf("C. Crearea listei\n"); if(dinamic) { printf("I. Inserarea unui element la sfarsitul listei\n"); printf("S. Cauta un element dupa o cheie data\n"); printf("D. Sterge un element cu o cheie data\n"); printf("V. Sterge l.l.s.i.\n"); printf("L. Afiseaza lista liniara\n"); printf("A. Listeaza lista liniara in ordinea introducerii\n"); } printf("E. Exit\n"); printf("Tastati optiunea : "); }

Primul şi ultimul exerciţiu vor fi propuse ca temă pentru acasă, ţinând cont de faptul că elevii au cunoştinţele necesare rezolvării acestora. După prezentarea tuturor operaţiilor care se pot realiza cu o listă liniară simplu înlănţuită, se propune construirea şi tipărirea unei liste liniare simplu înlănţuită, folosind recursivitatea. Se prezintă elevilor algoritmul rezolvării problemei, urmând ca ei să scrie programul, eventual ca temă pentru acasă. Exemplu: Construirea şi tipărirea unei liste liniare simplu înlănţuită folosind tehnici recursive. Funcţia lista are sarcina de a construi lista liniară simplu înlănţuită. La început se cere informaţia utilă ( pentru simplificarea prezentării informaţia utilă este reprezentată de numere întregi: 1,2, ..., n). În situaţia în care aceasta este diferită de 0, valoare care semnifică faptul că nu mai avem de adăugat nici un element, se rezervă spaţiu pentru noua înregistrare, se completează informaţia utilă, iar câmpul urm va lua valoarea funcţiei de tip ref lista care se autoapelează. În încheiere, lista va lua valoarea c a câmpului care reţine adresa noului element. Este interesant să observăm că iniţial se creează lista simplu înlănţuită fără a completa câmpul urm, această completare urmând să se facă la revenirea în funcţie. Pentru crearea unei liste cu două înregistrări care au informaţiile utile 1 şi 2, rularea decurge astfel:  se apelează funcţia;  se citeşte valoarea lui n şi anume 1;  se alocă spaţiu pentru prima înregistrare;  se completează informaţia utilă;  pentru a completa adresa următoare înregistrării curente, se apelează din nou funcţia; - 39 -

 se citeşte valoarea lui n şi anume 2;  se alocă spaţiu pentru a doua înregistrare;  se completează informaţia utilă cu 2;  se apelează din nou funcţia;  se citeşte 0;  funcţia ia valoarea null;  se revine din apel şi se continuă cu următoarea instrucţiune;  câmpul de adresă a celei de-a doua înregistrări va lua valoarea null;  funcţia capătă valoarea adresei înregistrării 2;  se revine din apel;  câmpul de adresa al primei înregistrări ia valoarea celei de-a doua înregistrări;  funcţia ia valoarea primei înregistrări;  se revine în programul principal. Valoarea variabilei c a programului principal va fi, după rulare, adresa primei înregistrări. Această lecţie, referitoare la lista liniară simplu înlănţuită, este o lecţie mixtă, realizându-se atât transmiterea de noi cunoştinţe cât şi formarea de priceperi şi deprinderi. Metodele didactice folosite la această lecţie sunt: conversaţia euristică, metoda descoperirii, aplicaţiile practice individuale. Pentru fixarea cunoştinţelor, urmează rezolvarea de aplicaţii cu liste liniare simplu înlănţuite. La lecţiile de aplicaţii, elevii sunt împărţiţi în grupe de câte doi elevi (în situaţia în care dotarea materială este suficientă pentru a se asigura cel puţin câte un calculator la doi elevi). În cadrul activităţilor practice din laboratorul de informatică pot fi incluse probleme mai complicate din punctul de vedere al cerinţelor de rezolvare şi de prezentare către utilizator a rezultatelor decât exerciţiile date pentru fixarea noţiunilor. În general astfel de lucrări practice apar ca proiecte cu subiecte reale de utilitate imediată, cum ar fi : realizarea unor programe cu rol interdisciplinar şi cu utilitate didactică, realizarea unor programe de tip lecţii asistate de calculator pentru o anume disciplină, realizarea unor programe care să exploateze creativitatea şi imaginaţia (jocuri, interfeţe, foi volante ale clasei, material publicitar etc.). Proiectele respective sunt, de regulă, realizate în echipe de doi-trei elevi.

3.1.2.1.1. Aplicaţie - Sortarea topologică

Sortarea topologică este o aplicaţie importantă a listelor. Se prezintă elevilor algoritmul sortării topologice, iar programul îl vor realiza singuri, pe calculator, în grupe de câte doi elevi. În acest moment al lecţiei, se poate organiza un concurs între grupele de elevi, câştigând grupa care realizează un program corect în timpul cel mai scurt. Enunţul problemei: Presupunem că dorim sortarea numerelor 1,2, .... n, numere care se găsesc într-o ordine oarecare, alta decât cea naturală. Pentru a afla relaţia în care se găsesc numerele, introducem un număr finit de perechi (i,j). O astfel de pereche ne spune că, în relaţia de ordine considerată, i se află înaintea lui j.

- 40 -

Exemplul 1: Fie n=3 şi citim perechile (3,1) şi (3,2). Numărul 3 se află înaintea lui 1 şi 3 se află înaintea lui 2. Apar două soluţii posibile: 3,1,2 şi 3,2,1, întrucât nu avem nici o informaţie asupra relaţiei dintre 1 şi 2. De aici rezultă faptul că o astfel de problemă poate avea mai multe soluţii. Exemplul 2: Fie n=3 şi citim (1,2), (2,3), (3,1). În acest caz, nu avem soluţie. Din primele două relaţii, rezultă că ordinea ar fi 1,2,3, dar relaţia a 3-a contrazice această ordine. În concluzie, problema poate avea sau nu soluţie, iar dacă are, poate fi unică sau nu. Algoritmul următor furnizează o singură soluţie atunci când problema admite soluţii. În caz contrar, specifică faptul că problema nu admite soluţie. Vom exemplifica funcţionarea algoritmului pe exemplul următor: Fie n=4 şi se citesc perechile (3,4), (4,2), (1,2), (3,1). Pentru fiecare număr între 1 şi n trebuie să avem următoarele informaţii:  numărul predecesorilor săi;  lista succesorilor săi. Pentru aceasta, se folosesc doi vectori:  contor, vector care reţine numărul predecesorilor fiecărui k, k{1,...,n};  a, care reţine adresele de început ale listelor de succesori ai fiecărui element. Pentru fiecare element există o listă simplu înlănţuită a succesorilor săi. Fiecare înregistrare din aceste liste conţine două câmpuri:  succesorul;  adresa următorului element din listă. Iniţial, în dreptul fiecărui element din vectorul contor se trece 0, iar în vectorul a se trece 0. Citirea unei perechi (i,j) înseamnă efectuarea următoarelor operaţii:  incrementarea variabilei contor(j) (j are un predecesor, şi anume i);  adăugarea lui j la lista succesorilor lui i. Pentru exemplul de mai sus avem: contor a 0 0 0 0 0 0 0 0 valorile iniţiale ale celor doi vectori

contor a 0 0 0 0 0 al3 1 0 s-a citit (3,4) al3-adresa listei

4

- 41 -

contor a 0 0 1 0 0 al3 4 1 al4 2 s-a citit (3,4)

contor a

1 0

1 0

0 al3

1 al4

s-a citit (4,1) al3-adresa listei 3

4

2 1

contor a

1 al1 2

2 0

0 al3 4

1 al4 2 1

s-a citit (1,2)

contor a 2 al1 2 2 0 0 al3 4 1 1 al4 2 1 s-a citit (3,1) al3-adresa listei 3

- 42 -

În continuare, se procedează astfel : o toate elementele care au 0 în câmpul contor se reţin într-un vector c; o pentru fiecare element al vectorului c se procedează astfel :  se tipăreşte;  se marchează cu -1 câmpul său de contor;  pentru toţi succesorii săi (aflaţi în lista succesorilor) se scade 1 din câmpul contor (aceştia au un predecesor mai puţin);  se reia algoritmul dacă nu este îndeplinită una din condiţiile următoare : a) au fost tipărite toate elementele, caz în care algoritmul se încheie cu succes; b) nu avem nici un element cu 0 în câmpul contor, caz în care relaţiile au fost incoerente. În continuare se procedează astfel : Se tipăreşte 3; se scade 1 din predecesorii lui 4 şi 1; Se marchează cu -1 contorul lui 3;

contor a

1 al1

2 null

-1 al3

0 al4

2

4

2

1

1

contor a

0 al1

1 null

-1 al3

-1 al4

Se tipăreşte 4; se scade 1 din predecesorii lui 2 şi 1; Se marchează cu -1 contorul lui 4;

2

4 1

2 1

contor a

-1 al1 2

0 null

-1 al3 4 1

-1 al4 2 1

Se tipăreşte 1; se scade din predecesorii lui 2; Se marchează cu -1 contorul lui 1;

Algoritmul are multe aplicaţii, ca de exemplu :  ordonarea unor activitati, atunci când ele sunt condiţionate una de alta;

- 43 -

 ordonarea unor termeni care se cer explicaţi, pentru a-i putea explica prin alţii deja prezentaţi. Algoritmul are complexitatea O(n 2 ). Odată sunt n extrageri şi la fiecare extragere se parcurge lista succesorilor unui nod. Programul C care va trebui sa fie pe fiecare calculator arată astfel :
#include <stdio.h> #include <alloc.h> #include <conio.h> typedef struct Nod { int succ; struct Nod* urm; }Tnod; typedef Tnod* ref; ref a[100]; int n,m,i,j,k,gasit; int contor[100], c[100]; void adaug(int i, int j) { ref c,d; contor[j]++; c=a[i]; d=(ref)malloc(sizeof(Tnod)); d->urm=0; d->succ=j; if (c==0) a[i]=d; else { while(c->urm) c=c->urm; c->urm=d; } } void actual (int i) { ref c=a[i]; while (c) { contor[c->succ]--; c=c->urm; } } void main() { printf("n=");scanf("%d",&n); for(i=1;i<=n;i++) { contor[i]=0; a[i]=0; } while (i) { printf("Tastati i="); scanf("%d",&i); printf("Tastati j="); scanf("%d",&j); if (i) adaug(i,j); } m=n; do { k=1; gasit=0; for(i=1;i<=n;i++) if (contor[i]==0) { gasit=1; m--; c[k]=i; k++; contor[i]=-1; } for(i=1;i<=k-1;i++) { actual(c[i]); printf("actual %d \n", c[i]); } } while (gasit && m); if (m) printf("relatii contradictorii \n"); else printf("Totul e OK \n"); getch(); }

Lecţiile de aplicaţii practice, deosebit de importante pentru aprofundarea cunoştinţelor, pentru formarea priceperilor şi deprinderilor, se bazează pe metoda aplicaţiilor practice individuale sau pe grupe de elevi. - 44 -

3.1.2.2. Liste liniare dublu înlănţuite
Unitatea de învăţare : Structuri de date de tip listă liniară dublu înlănţuită. Detalieri de conţinut : Abordarea lecţiei presupune cunoaşterea de catre elevi a alocării dinamice a variabilelor, alocarea şi eliberarea efectivă a zonelor de memorie aferente, lucrul cu tipul pointer şi tipul struct, deosebirea dintre variabilele de tip pointer şi variabilele statice. Tipul lecţiei : mixtă (verificare şi comunicare de cunoştinţe). Obiective operaţionale : La sfârşitul acestei lecţii elevii vor fi capabili să :  poată defini o structură de date de tip listă liniară dublu înlănţuită.  cunoască şi să folosească în aplicaţii principalele operaţii care se pot efectua cu nodurile (elementele) unei liste liniare dublu înlănţuite.  identifice situaţiile în care este recomandabilă utilizarea acestei structuri de date.  folosească în mod optim în aplicaţii liste liniare dublu înlănţuite. Metode şi procedee didactice : conversaţia frontală şi individuală, explicaţia, metoda analitică, munca independentă, învăţarea prin descoperire, problematizarea etc. Mijloace didactice : manualul, culegeri de probleme, tabla, calculatorul, retro(video)proiectorul. Momentele lecţiei :  Momentul organizatoric : 2 minute, obiectivele urmărite fiind crearea unei atmosfere specifice bunei desfăşurări a activităţii didactice care urmează.  Verificarea temei pentru acasă şi a cunoştinţelor dobândite anterior : maxim 8 minute.  Captarea atenţiei, prezentarea titlului şi a obiectivelor lecţiei noi : maxim 2 minute. Activitatea profesorului se poate prezenta sub forma : a) Se prezintă o situaţie-problemă prin care se urmăreşte scoaterea în evidenţă a importanţei utilizării unei structuri de date de tip listă liniară dublu înlănţuită, insistându-se asupra avantajelor pe care le prezintă această structură în condiţiile impuse de problemă. b) Se subliniază gama largă de probleme (gestionarea documentelor şi reprezentările/vizualizările acestora în cadrul unei aplicaţii concrete, gestionarea spaţiului de memorie liber şi/sau alocat explicit etc.) care vor putea fi soluţionate elegant folosind structura de date de tip listă. În ceea ce priveşte activitatea elevului, acesta ascultă şi notează cele prezentate de către profesor şi pune întrebări care să poată lămuri contextul în care se va desfăşura lecţia.. Prezentarea noilor conţinuturi : durata estimată poate fi de 12 minute. Profesorul poate prezenta succesiv : - definirea structurii de date ca o structură recursiva; - operaţiile care se pot face cu nodurile unei liste liniare dublu înlănţuite : adăugarea de noduri la sfârşitul unei liste (se scoate în evidenţă cazul când lista este vidă şi cazul când mai există noduri în listă), modificarea unui nod identificat prin informaţia de nod (se scoate în evidenţă cazul când nodul de modificat nu a fost găsit sau lista este vidă), ştergerea unui nod identificat prin informaţia de nod (se scoate în evidenţă cazul când nodul şters este primul sau ultimul din listă şi cazul când acesta nu a fost găsit sau - 45 -

lista este vidă), inserarea unui nod în listă, înainte sau după un nod reper (se va scoate în evidenţă cazul când inserarea se va face înaintea primului nod sau după ultimul nod şi cazul când nodul reper nu a fost găsit sau lista este vidă ), parcurgerea (afişarea conţinutului) unei liste dublu înlănţuite (se va scoate în evidenţă cazul când lista este vidă). - modul de recunoaştere a anumitor instanţe care uşurează implementarea (păstrarea sfârşitului listei pentru a facilita adăugările, reţinerea nodurilor „urm” şi „ant” pentru a înlesni ştergerile şi inserările înaintea unui nod specificat etc.) Observaţie : prezentarea operaţiilor asupra nodurilor unei liste dublu înlănţuite va fi însoţită de scheme şi desene sugestive. Asigurarea conexiunii inverse (feedback) : durata estimativă este de 4 minute. Profesorul poate solicita elevilor prezentarea unor situaţii problemă, similare cu cele menţionate anterior şi pentru rezolvarea cărora se poate folosi o listă simplu înlănţuită. Se va cere şi să argumenteze exemplele date. Elevii vor identifica asemenea probleme şi vor propune soluţii în care se va folosi structura de date învăţată, prezentându-se avantajele unei asemenea implementări. Prezentarea temei pentru acasă : durata estimată este de 2 minute. Profesorul propune tema pentru acasă, iar elevul notează problema propusă spre rezolvare şi indicaţiile de implementare ale profesorului şi cere eventuale lămuriri suplimentare. După o prezentare generală a structurii de date de tip listă dublu înlănţuită se va prezenta acest tip de structură de date amănunţit, luând fiecare operaţie în parte şi cu ajutorul desenelor sugestive. Unele aplicaţii necesită acces rapid atât la nodul precedent cât şi la nodul următor unui nod dat. Acest lucru se poate realiza cu usurinţă dacă vom memora în fiecare nod al listei liniare legatura "înainte" şi legatura "înapoi" a nodului respectiv, lucru care duce la structura de listă liniară dublu înlanţuită care are câmpurile anterior=adresa nodului dinainte şi următor=adresa nodului următor. Într-o listă dublu înlanţuită, spre deosebire de lista liniară simplu înlănţuită, cunoaştem pentru fiecare nod al listei atât adresa predecesorului cât şi adresa succesorului şi, prin urmare, sunt înlăturate toate neajunsurile legate de recunoaşterea predecesorului de la liste liniare simplu înlănţuite. Operaţiile care se pot realiza cu o listă dublu înlănţuită sunt: 1. creare - o listă dublu înlănţuită se creează cu o singură înregistrare. Pentru a ajunge la numărul de înregistrări dorit, se utilizează funcţii de adăugare la stânga sau la dreapta; 2. adăugare la dreapta; 3. adăugare la stânga; 4. adăugare în interiorul listei; 5. ştergere din interiorul listei; 6. ştergere la stânga listei; 7. ştergere la dreapta listei; 8. listare de la stânga la dreapta; 9. listare de la dreapta la stânga.

- 46 -

Structura de date care implementează o listă liniară dublu înlănţuită este urmatoarea :
struct nod { int cheie; char info [10]; struct nod* ant,* urm; }; typedef struct nod Tnod typedef Tnod* ref;

O listă dublu înlănţuită permite inserarea uşoară a unui nod fie la dreapta, fie la stânga unui nod dat r. Presupunem cunoscute operaţiile de inserare în faţă şi în spate, listare şi căutare de la listele liniare simplu înlănţuite. În aceste cazuri, tratăm lista dublu înlănţuită asemănător unei liste simplu înlănţuite după câmpul urm.

Fig. 1. 3.1.2.2. Lista liniară dublu înlănţuită În ceea ce priveşte operaţia de suprimare a unui nod, presupunem pentru început că nodul de suprimat nu este nici primul, nici ultimul. Suprimarea elementului R se realizează astfel : se localizează nodul precedent al nodului R şi se face câmpul următor al acestuia să indice nodul care urmează celui indicat de R, se modifică câmpul anterior al nodului care urmează celui indicat de R, astfel încât să indice nodul precedent celui indicat de R.

Fig 2.3.1.2.2. Suprimarea nodului R Nodul suprimat este indicat de R, spaţiul de memorie alocat lui putând fi realizat în regim de alocare dinamică a memoriei.
void suprima(void) { ref pred,succ; pred=r->ant;/*1*/ suc=r->urm;/*2/ if(r->ant != NULL) pred->urm=succ;/*3/

- 47 -

if (r->urm != NULL) succ->ant=pred;/*4/ if (r==p) pr=p->urm; free(r); }

Se vor face următoarele observaţii : Testul dacă nodul de suprimat este primul este necesar pentru a actualiza variabila pointer p, care indică mereu primul nod al listei liniare. Dacă nodul de suprimat nu este primul, secvenţa de mai sus derulează corect şi fară testul r==p. După ştergerea nodului r pointer din listă, indiferent de cazul în care ne-am aflat, variabila r va marca în continuare nodul r pointer, fară a-l putea folosi în alt scop. De aceea vom apela funcţia free(r). Un dezavantaj al listelor dublu înlănţuite îl constituie spaţiul prea mare de memorie datorat câmpului suplimentar din structura nodurilor ant. Dupa ce le-au fost prezentate elevilor operaţiile de bază care se pot realiza cu listele dublu înlănţuite se va împărţi clasa în grupe de doi, respectiv trei elevi, urmând ca fiecare grupă să realizeze câte o operaţie asupra listei. După realizarea operaţiilor, fiecare grupă va prezenta colegilor operaţia însoţită de funcţia ce o realizează, urmând ca la sfârşitul orei toţi elevii să aibă pe calculatoare programul funcţional. Programul pe care elevii vor trebui sa îl realizeze este următorul: Să se creeze o listă liniară dublu înlănţuită cu inserare în faţa listei şi să se realizeze asupra sa operaţiile de căutare după o cheie dată, inserarea unui element după/înaintea unui element de cheie dată, ştergerea unui element de cheie dată, listarea elementelor listei în ordinea inversă a introducerii cheilor. Se va propune ca temă pentru acasă realizarea următoarelor operaţii : - crearea listei liniare dublu înlămţuită cu inserare în spatele listei; - suprimarea unei înregistrări ce urmează după o înregistrare de cheie dată; - suprimarea unei înregistrări situată înaintea unei înregistrări de cheie dată; - listarea elementelor listei liniare dublu înlănţuită cu inserare în faţă în ordinea introducerii cheilor.

- 48 -

void creare() GRUPA 1 { Creează o listă liniară dublu înlănţuită char c; prin apeluri succesive ale funcţiei insd_cf. printf("Introduceti primul nod}; O listă dublu înlănţuită se creează cu o insd_p(); printf("Continuati(D/N) : "); singură înregistrare, prin apelul funcţiei fflush(stdin); scanf("%c", &c); insd_p. Pentru a ajunge la numărul dorit c = toupper(c); de înregistrări, se utilizează funcţii de while(c=='D') adăugare la stânga sau la dreapta. {

-variabilele de tip referinţă s şi d vor căpăta insd_cf(); valoarea acestei prime înregistrări (s printf("Continuati(D/N) semnifică adresa înregistrării cea mai din "); fflush(stdin); stânga, d adresa ultimei înregistrări din scanf("%c",&c); dreapta).
c = toupper(c); }

:

GRUPA 2 Pentru crearea primei înregistrări se urmează paşii: - alocarea de spaţiu pentru înregistrare; -citirea informaţiei utile; -completarea înregistrării cu informaţia utilă; -completarea adreselor de legătură la stânga şi la dreapta cu NULL ;

} void insd_p(void) { p = malloc(sizeof(Tnod)); printf("Introduceti cheia : "); scanf("%d",&p->cheie); printf("Introduceti informatia :"); fflush(stdin); scanf("%s", p>info); p->urm = NULL; p->ant = NULL; } void insd_cf(void) { q = (ref)malloc(sizeof(Tnod)); printf("Introduceti cheia nodului: "); fflush(stdin); scanf("%d", &q>cheie); printf("Introduceti informatia : "); fflush(stdin); scanf("%s", q>info); q->urm = p; q->ant = NULL; p->ant = q; p = q; }

GRUPA 3 Inserarea unei înregistrări (q) în faţa unei liste liniare dublu înlănţuită. Operaţiile sunt următoarele : - alocarea spaţiului pentru înregistrare - citirea informaţiei utile; - completarea adresei din dreapta cu adresa celei mai din stânga înregistrări (reţinută în variabila p); - completarea adresei din stânga cu NULL; - modificarea câmpului de adresă la stânga al înregistrării din p cu adresa noii înregistrări; p va lua adresa noii înregistrări, deoarece aceasta va fi cea mai din stânga.

- 49 -

GRUPA 4 Inserarea unei înregistrări (s) după o înregistrare de cheie dată (r) într-o listă liniară dublu înlănţuită. Se vor realiza următoarele operaţii : - se reţine adresa dreaptă a înregistrării care urma în acest moment înregistrării cu informaţia utilă r; - alocarea spaţiului pentru înregistrare; - citirea informaţiei utile; - adresa stângă a noii înregistrări ia valoarea adresei înregistrării de informaţie utilă r; - adresa dreaptă a noii înregistrări ia valoarea adresei dreapta a înregistrării cu informaţia utilă r; - adresa dreaptă a înregistrării cu informaţia utilă r ia valoarea adresei noii înregistrări. - dacă înregistrarea r are successor, adresa stângă a acestuia ia valoarea adresei noii înregistrări. GRUPA 5 Inserarea unei înregistrări (s) în faţa unei înregistrări (r) de cheie dată într-o listă liniară dublu înlănţuită. Se vor realiza următoarele operaţii : - se reţine adresa stângă a înregistrării care precedă în acest moment înregistrării cu informaţia utilă r; - alocarea spaţiului pentru înregistrare; - citirea informaţiei utile; - adresa stângă a noii înregistrări ia valoarea adresei înregistrării care precede înregistrarea cu informaţia utilă r; - adresa dreaptă a noii înregistrări ia valoarea adresei înregistrării cu informaţia utilă r; - adresa stângă a înregistrării cu informaţia utilă r ia valoarea adresei noii înregistrări; - dacă înregistrarea r are predecesor, adresa dreaptă a acestuia ia valoarea adresei noii înregistrări; altfel noua înregistrare devine prima din listă

void insd_d(void) { ref s,succ; succ = r->urm; s = malloc(sizeof(Tnod)); printf("Introduceti cheia : "); scanf("%d",&s->cheie); printf("Introduceti informaţia: "); fflush(stdin); scanf("%s", s->info); s->ant = r; s->urm = succ; r->urm = s; if(succ!=NULL) succ->ant = s; }

void insd_i(void) { ref s,pred; pred = r->ant; s = malloc(sizeof(Tnod)); printf("Introduceti cheia : "); scanf("%d",&s->cheie); printf("Introduceti informatia : "); fflush(stdin); scanf("%s", s->info); s->ant = pred; s->urm = r; r->ant = s; if(pred!=NULL) pred->urm = s;/*7 *r nu e primul, are predecesor*/ else p = s; }

- 50 -

void suprima(void) GRUPA 6 { Suprimarea unei înregistrări (r) de cheie ref pred, succ; dată. Se efectuează următoarele operaţii: pred = r->ant; - câmpul de adresă dreapta al succ = r->urm; if(r->ant!=NULL) înregistrării care o precede pe aceasta pred->urm =succ; va lua valoarea câmpului de adresă if(r->urm!=NULL) dreapta al înregistrării care va fi succ->ant =pred; ştearsă; if(r==p) - câmpul de adresă stânga al p=p->urm; free(r); înregistrării care urmează înregistrării } care va fi ştearsă va lua valoarea câmpului de adresă stângă al înregistrării care se şterge; - se eliberează spaţiul de memorie rezervat înregistrării care se şterge. void listare(void) GRUPA 7 { Listarea elementelor listei liniare dublu if(p==NULL) înlănţuite cu inserare în faţă în ordinea printf("Lista este vidă!\n"); inversă a introducerii cheilor. else { Se realizează următoarele operaţii : printf("Elementele sunt:"); - se parcurge lista cât timp există r = p; înregistrări şi se afişează informaţia utilă. while(r!=NULL) { printf("Cheia=%d",r>cheie); printf("Info=%s",r>info); printf("\n"); r = r->urm; } } } void cautare(void) GRUPA 8 { Căutarea unei înregistrări de cheie dată în int b = 0; lista liniară dublu înlănţuită se realizează r = p; astfel : while((b==0) && (r!=NULL)) if(r->cheie == k) - se parcurge lista până se găseşte b=1; înregistrarea de cheie dată. Dacă se else r = r->urm; ajunge la sfârşitul listei şi nu s-a găsit } înregistrarea, înseamnă că ea nu există în listă.

La finalul predării structurii de date de tip listă liniară, elevii trebuie să fie capabili să definească:structuri recursive de date, structuri statice de date, structuri dinamice de date. De asemenea elevii trebuie să ştie care sunt operaţiile de bază asupra listelor liniare şi să definească corect structura de tip listă liniară implementată atât prin tipul tablou cât şi cu ajutorul pointer-ilor.Elevii mai trebuie să cunoască şi să implementeze în limbajul C funcţiile care realizează operaţiile asupra listelor liniare. Este indicat să se propună elevilor spre rezolvare cât mai multe probleme care să utilizeze structura de date de tip listă liniară implementată prin cele două metode. - 51 -

4. Pachetul de programe LinearList

Pachetul de programe LinearList ilustrează forma listei liniare înlănţuită şi operaţiile care se pot executa cu aceasta. Aplicaţia LinearList a fost realizată din dorinţa de a veni în sprijinul elevilor care studiază această structură de date. Acest pachet de programe se poate folosi la ,,desenarea" operaţiilor cu o listă liniară înlănţuită şi are ca scop familiarizarea elevilor cu structura de date de tip listă liniară şi formarea priceperilor şi deprinderilor de a realiza programe în care se utilizează această structură de date. Fiecare operaţie care se poate realiza asupra elementelor unei liste liniare este prezentată amănunţit, pornind de la descrierea operaţiei şi terminând cu funcţia C corespunzătoare. Nu lipsesc nici desenele şi pentru fiecare operaţie sunt prezentate :  descrierea operaţiei;  desenul;  funcţia C. Paşii urmăriţi în realizarea operaţiei şi funcţia C sunt afişate în paralel, etapă cu etapă, pentru ca elevii să poată urmări ce se întâmplă cu lista la efectuarea unei etape a operaţiei respective, iar desenul ilustrează efectul descris în etapa respectivă.

4.1. Prezentarea aplicaţiei

La lansarea în execuţie, pe ecran se afişează prima fereastră a aplicaţiei ce conţine o prezentare a scopului acestei aplicaţii şi două butoane de opţiuni: Lista şi Help . Selectarea unei opţiuni se face printr-un clic pe opţiunea dorită. Alegerea opţiunii Lista are ca efect afişarea noţiunilor de bază despre lista liniară şi permite utilizatorului să aleagă una din opţiunile : vizualizarea listei implementată prin tipul tablou, sau vizualizarea listei alocată cu ajutorul tipului pointer. Dacă se alege butonul Pointer se va deschide o fereastră care va prezenta forma listei, semnificaţia câmpurilor unui nod şi definirea în C a tipului listă liniară simplu înlănţuită. De asemenea, fereastra va mai conţine şi un buton Operaţii care, atunci când este acţionat va deschide un meniu cu operaţiile care se pot realiza asupra listei liniare simplu înlănţuită, şi anume : Creare Listare Căutare Inserare Suprimare Fiecare operaţie este prezentată în câte o fereastră. Pentru vizualizarea operaţiei dorite este suficientă acţionarea butonului corespunzător respectivei operaţii. Inserarea oferă utilizatorului posibilitatea de a alege una din cele patru tehnici de inserţie:  inserarea în faţa listei; - 52 -

 inserarea la sfârşitul listei;  inserarea după un nod anume;  inserarea înaintea unui nod. Fereastra de suprimare permite, de asemenea, utilizatorului să aleagă una din cele două metode de suprimare :  suprimarea unui nod;  suprimarea succesorului unui nod. Dacă se acţionează butonul Tablou se va deschide o fereastră care va prezenta forma listei, semnificaţia câmpurilor unui nod şi definirea în C a tipului listă liniară implementată prin tipul tablou. Similar cu fereastra introductivă de la lista liniară implementată prin tipul pointer, fereastra va mai conţine şi un buton Operaţii care, atunci când este acţionat va deschide un meniu cu operaţiile care se pot realiza asupra listei liniare simplu înlănţuită, şi anume : Creare Listare Inserare Suprimare Pentru fiecare operaţie se face mai întâi o descriere a sa, apoi sunt prezentate etapele realizării operaţiei, o figură ilustrativă şi funcţia C care realizează operaţia respectivă. Fiecare etapă este afişată cu altă culoare, culoare care se păstrează atât în desen cât şi în funcţie. Descrierea etapelor, desenul şi funcţia C se afişează în paralel, adică:  se descrie etapa care se realizează;  se scrie instrucţiunea (sau instrucţiunile) C care modelează etapa respectivă.  se ilustrează în desen efectul etapei efectuate; După o pauză se continuă în acelaşi mod cu următoarele etape până la realizarea operaţiei respective. Astfel, elevii vor reţine mai uşor operaţia descrisă, deoarece au văzut în desen ce se întâmplă cu lista liniară la fiecare pas al operaţiei, în condiţiile în care au afişate pe ecran descrierea operaţiei, dar şi funcţia C corespunzătoare. Pentru exemplificarea lucrului cu liste liniare am realizat şi câteva exemple ce vor putea fi rulate acţionând butonul Exemple. La listele liniare simplu înlănţuite create cu ajutorul tipului pointer am realizat două programe care prezintă operaţiile care se pot realiza cu listele liniare simplu înlănţuite. Crearea listei se va face în unul din cele două moduri prezentate de aplicaţie : prin inserarea unui nou element în faţa listei, sau în spatele listei. Numele butoanelor sunt sugestive : L_faţă, respectiv L_spate. Elevii vor putea crea propriile liste şi vor avea posibilitatea să realizeze asupra lor toate operaţiile prezentate pe parcursul aplicaţiei. La închiderea unei ferestre, se revine în fereastra anterioară, cu observaţia că o fereastră nu poate fi închisă în cazul în care conţine un submeniu activat. Opţiunea Help conţine informaţii despre aplicaţie: modul de selectare a unei opţiuni şi conţinutul ferestrelor corespunzătoare operaţiilor. Aplicaţia a fost realizată în Borland C, ţinând cont că este o aplicaţie cu scop didactic iar în programa şcolară sunt incluse lecţii de grafică în C.

- 53 -

4.2. Elemente de implementare

În procesul de realizare a aplicaţiei am folosit fişierul sursă linearlist.cpp, precum şi fişierele header desene.h, mouse.h, ins_tot.h , exfata.h, llfata.h şi llspate.h. Fişierul mouse.h conţine rutinele de comunicare cu mouse-ul, fişierul desene.h conţine definiţiile funcţiilor de desenare, iar în fişierul ins_tot.h am inclus funcţiile corespunzătoare tuturor operaţiilor care se pot realiza asupra listelor liniare. Fişierele exfata.h, llfata.h şi llspate.h conţin programele de creare a listei liniare simplu înlănţuite implementată atât prin tipul tablou (exfata.h), cât şi prin intermediul pointer-ilor (llfata.h şi llspate.h). Fişierul sursă linearlist.cpp conţine iniţializarea modului grafic şi funcţia main() care apelează funcţia de deschidere a primei pagini a aplicaţiei. Încă de la apariţia sa la începutul anilor '70 limbajul C s-a impus ca lider de necontestat pentru programarea de sistem. Aceasta din urmă cuprinde o clasă largă de programe care interacţionează foarte strâns cu calculatorul şi a căror performanţă o afectează pe a tuturor celorlalte. Un exemplu tipic de astfel de program este sistemul de operare. (El este singurul program care - de exemplu - interacţionează cu discul. Toate celelalte programe cer serviciile lui pentru acest scop, prin funcţiile de lucru cu fişiere.) Una din calităţile C-ului este suportul pe care îl oferă pentru dezvoltarea de programe mari, eventual lucrate în echipă. Pentru ca un program să poată fi scris de mai mulţi programatori trebuie ca el să poată fi descompus în părţi independente - cât mai mult - una de alta, care să poată fi concepute, compilate, testate eventual separat. O categorie de astfel de părţi sunt bibliotecile. Unele operaţii foarte utile sunt totdeauna aceleaşi (de exemplu funcţiile matematice (sinus, cosinus, exponen'tiale)) şi pot fi scrise odată pentru totdeauna de un programator, fiind apoi folosite de toţi utilizatorii. Aceste funcţii sunt livrate adesea de firme sub forma unor biblioteci de funcţii. Chiar şi când un singur programator este implicat, împărţirea unui program în părţi puţin dependente una de alta este de foarte mare ajutor pentru scrierea, dar mai ales depanarea rezultatului. Este deci foarte util să poţi împărţi un program în mai multe texte, fiecare într-un fişier separat. Această împărţire se poate face în foarte multe feluri; de preferinţă toate funcţiile / variabilele/procedurile etc. care fac ceva înrudit trebuie sa fie puse în acelaşi fişier. Numele unui astfel de fişier este modul. Limbajul C pune la dispoziţie nişte mecanisme excelente pentru scrierea de programe mari. Aceste mecanisme permit :  scrierea unui program din mai multe bucăţi, care se pot compila separate;  reutilizarea bucăţilor în programe diferite sub forma bibliotecilor;  o gestiune relativ simplă a schimbărilor dintr-un modul datorită header-elor care grupează declaraţiile obiectelor exportate. Realizarea de biblioteci ale utilizatorului Pentru a realiza biblioteci proprii, utilizatorul trebuie să grupeze funcţiile după un anume criteriu într-un fişier text căruia îi atribuie un nume adecvat conţinutului şi pe care îl salvează cu extensia .h. În programul care va folosi funcţii din această bibliotecă, se va găsi o directivă de preprocesare de tipul #include “nume.h”, unde nume este numele pe care l-a ales utilizatorul pentru bibliotecă, iar obligaţia de a folosi ghilimelele este pentru a dirija căutarea bibliotecii în directorul curent (nu în directoarele implicite ale BorlandC, Bin şi Include ). - 54 -

Compilarea Cunoaşterea fazelor compilării este esenţială pentru scrierea unor programe corecte în C. Dacă un obiect este folosit fără a fi declarat, se obţin erori, sau codul generat este incorect. Asta poate da naştere la multe bug-uri. Un modul nu poate şti nimic despre obiectele globale definite în alte module până în clipa legării. Compilarea este formată din trei faze independente, care sunt realizate de obicei de trei programe distincte, care se execută unul după altul sau în paralel. Preprocesarea Preprocesorul este de obicei un program separat, care se numeşte `cpp' (C PreProcessor). Numele său vine de la faptul că el realizează o procesare înainte (pre) de compilarea propriu-zisă. Preprocesorul este un program care prelucrează texte. El primeşte un text iar rezultatul lui este tot un text. În principiu preprocesorul parcurge toate textele care-i sunt specificate de sus în jos, lucrând pe linii, căutând comenzi pentru el (numite directive), pe care le execută. Comenzile pentru preprocesor încep cu un semn diez (#) în prima coloană. Preprocesorul C are trei mari grupe de comenzi: #include #define / #undef #if / #else / #endif / #ifndef După cum arată şi numele fişierelor (faptul că se termină cu .h), acestea sunt fişiere header, care conţin declaraţiile unor obiecte exportate de alte module, importate de modulul curent. Cînd preprocesorul execută directiva #include, el găseşte header-ul indicat (sau dacă nu, opreşte compilarea raportînd o eroare) şi substituie linia #include cu textul header-ului. După aceea continuă preprocesarea din acelaşi punct, prelucrând deci textul tocmai introdus (care poate include alte header-e la rîndul lui). Compilarea propriu-zisă Datorită includerii, fişierele preprocesate conţin deja declaraţiile obiectelor importate. Apoi ele sunt compilate separat. Rezultatul acestei compilări este ceea ce se numeşte modul obiect (object file). Se obţine câte unul pentru fiecare modul C iniţial. Un modul (fişier) obiect este un amestec de program compilat (cod maşină) şi variate informaţii. Tot textul C al modulului a fost compilat în cod maşină, însă referinţele la simboluri externe din alte module nu au putut fi satisfăcute, pentru că aceste module sunt compilate separat. De aceea modulul obiect conţine o listă a simbolurilor nesatisfăcute, indicând şi locurile unde sunt folosite. În plus mai conţine şi o listă a simbolurilor exportate de modul. De asemenea, un modul obiect are o parte cu informaţii numite de relocare. Acestea sunt necesare pentru că toate salturile din codul compilat sar la nişte adrese care se vor schimba probabil atunci când modulul obiect va fi pus cap la cap cu altele pentru a forma executabilul. Adesea modulul obiect mai conţine şi alte informaţii care sunt necesare pentru depanarea programului rezultat. Aceste informaţii arată căror fişiere sursă şi căror linii (C) le corespund feluritele instrucţiuni din codul maşină. Câteodată faza de compilare propriuzisă este formată din două părţi independente şi făcute de programe separate. O primă fază generează un program în limbaj de asamblare, iar a doua fază asamblează programul pentru a obţine un fişier obiect.

- 55 -

Linkeditarea Fiecare modul sursă este compilat separat într-un modul obiect. Modulele obiect au o mulţime de referinţe nesatisfăcute (la obiectele importate). Legarea modulelor (implicând completarea referinţelor obiectelor globale, relocarea codului) este făcută de ultima fază a compilării, numită linkeditare. Argumentele ei sunt module obiect. Rezultatul obţinut de la linker este în fine un program executabil sub sistemul de operare pentru care lucrează linker-ul. Un astfel de fişier are însă o structură destul de complicată, folosită de sistemul de operare pentru două scopuri: el conţine informaţii despre structura însăşi a fişierului executabil (cât de lung este codul, cât de lungi sunt datele, sistemul de operare pentru care merge, dacă foloseşte biblioteci încărcate dinamic, eventuale date de relocare etc.) şi informaţii de depanare, care sunt folosite cînd programul este depanat. Aceste informaţii sunt preluate din fişierele obiect, dacă existau, şi în principiu indică din ce surse C provin instrucţiunile din executabilul final. Aceste informaţii pot fi scoase din program, dacă nu mai este nevoie ca el să fie depanat.

4.2.1. Elemente de grafică pe calculator
a) Resurse necesare - biblioteca de rutine grafice oferită de limbajul C/ C++ (graphics.h) - placă grafică tip VGA sau mai sus şi driver-ul corespunzător b) Alegerea modului de lucru Un mod de lucru grafic este caracterizat de ofertele privind : rezoluţia, paleta de culori şi numărul paginilor de memorie video (o pagină reţinând informaţiile grafice ale unui ecran). Selectarea şi activarea unui mod de lucru grafic dintre cele oferite de driver se realizează cu rutina : initgraph(driver, mod_lucru, calea_către_bgi), unde driver şi mod_lucru sunt variabile întregi, iar calea către bgi (Borland Graphics Interface) este un şir de caractere. Uzual, dintre opţiunile pentru driver se alege detect (sau constanta 0), altfel identificarea driver-ului şi alegerea celui mai bun mod de lucru făcându-se automat. Parametrul mod_lucru este de ieşire. O iniţializare trebuie verificată dacă s-a realizat corect prin utilizarea funcţiei fără parametri graphresult, care în caz de success trebuie să întoarcă valoarea 0. Odată activat modul grafic, afişarea pe monitor în mod text nu mai este permisă, ci va trebui să se scrie tot în mod grafic. La terminarea lucrului din mod grafic trebuie refăcute setările iniţiale şi închis accesul oferit de iniţializare. Aceste operaţii sunt asigurate de rutinele fără parametri : clearviewport şi closegraph. Modul grafic curent se poate afla apelând funcţia getgraphmode(). Înainte de a apela getgraphmode() , programul trebuie să realizeze cu succes una din funcţiile initgraph sau setgraphmode. setgraphmode(mod_grafic) setează sistemul în mod grafic şi şterge ecranul. Această funcţie selectează un mod grafic care poate fi diferit de cel implicit setat de initgraph. Şterge ecranul apoi resetează toate setările grafice la cele iniţiale. Mod_grafic trebuie să fie un mod valid pentru driver-ul curent.

- 56 -

Se poate folosi setgraphmode împreună cu restorecrtmode pentru a schimba între modul grafic şi modul text. restorecrtmode() restaurează modul ecranului la setările detectate de initgraph. Mulţimea culorilor care pot fi afişate simultan pe ecran se numeste paletă. La iniţializarea modului grafic, se setează o paletă implicita. Paleta se defineşte cu ajutorul unui tablou de 16 elemente pentru adaptorul EGA. Elementele acestui tablou au valori din intervalul [0,63], fiecare element reprezentând codul unei culori. Codurile culorilor din paleta implicită au denumiri simbolice definite în fişierul graphics.h. Ele au prefixul EGA. Exemplu : denumire simbolică culoare Black - 0 Blue - 1 Cyan - 2 Yellow – 14 White - 15 Culoarea fondului (background) este întotdeauna cea corespunzătoare indicelui 0 iar culoarea pentru desenare este cea corespunzăroare indicelui 15. Culoarea de fond poate fi modificată cu ajutorul funcţiei setbkcolor(culoare), iar culoarea pentru desenare poate fi modificată cu ajutorul funcţiei setcolor(culoare). c) Trasarea de puncte şi linii Poziţia pe care un pixel o are pe ecran se defineşte printr-un sistem binar : (x,y), unde x defineşte coloana în care este afişat pixelul, iar y defineşte linia în care este afişat pixelul. Sunt puse la dispoziţie rutine de plasare a unui punct de o anumită culoare pe ecran – putpixel(x,y,culoare), de deplasare la un punct anume – moveto(x,y), de trasare a unei linii începând de la punctul curent (x,y) către alt punct (z,w) – lineto(z,w). Pentru trasarea unui segment trebuie specificat aspectul liniei pentru acel segment cu ajutorul rutinei setlinestyle(tip_linie,model,grosime). Tipul liniei poate fi : continuă (0), punctată (1), linie_punct (2), întreruptă (3), definită de utilizator (4). Modelul liniei este de valoare 0, dacă tipul de linie nu este definit de utilizator. Grosimea poate fi : normal (1), gros (3). Pentru determinarea coordonatelor maxime de pe axa x, respectiv y pentru driverul şi modul curent, se apelează funcţiile getmaxx() şi getmaxy(). De exemplu, pentru driverul CGA, în modul 320 x 200, getmaxx() returnează 319 iar getmaxy() returnează 199. Pentru determinarea poziţiilor curente pe axa x, respectiv y, folosim funcţiile getx() şi gety(). Aceste valori depind de viewport. d) Scrierea textelor Pentru scrierea textelor în mod grafic se definesc întâi atributele caracterelor din text cu rutina settextstyle(stil_caracter, direcţie, mărime). Stilul caracterului : font implicit (0), font triplu (1), font mic (2), font sansseriff (3), font gotic (4). Direcţia scrierii poate fi orizontală (0) sau verticală (1). Mărimea capătă valori între 0 şi 10. Stabilirea locului de scriere faţă de punctul curent se precizează cu rutina settextjustify(orizontal, vertical), pentru fiecare parametru în parte specificându-se : în dreapta/deasupra punctului curent (0), de o parte şi de alta (1), sau în stânga/sub punctul

- 57 -

curent (2). Scrierea propriu-zisă a textului din variabila şir este realizată de rutina outtextxy(x,y,şir). e) Desenarea figurilor geometrice Modul de umplere a figurii se precizează prin setfillstyle(tip umplere,culoare), unde tip umplere are doisprezece variante. Pentru desenarea unui dreptunghi se foloseşte rutina rectangle(stânga, sus, dreapta, jos), unde (stânga, sus) reprezintă coordonatele colţului de sus din partea stângă, iar (dreapta, jos) reprezintă coordonatele colţului de jos din partea dreaptă. Rutina bar(stânga, sus, dreapta, jos) realizează desenarea unui dreptunghi plin, umplerea realizându-se cu stilul de umplere precizat prin setfillstyle. bar3d(left, top, right, bottom, adâncime, topflag) desenează un dreptunghi tridimensional, apoi îl umple folosind tipul de umplere şi culoarea specificate. Adâncimea este specificată în pixeli, (left, top) reprezintă coordonatele colţului din stânga sus iar (right, bottom) cele ale colţului din dreapta jos. Topflag specifică dacă partea de sus a dreptunghiului este tridimensională (o valoare mai mare ca 0) sau nu (0). f) Elemente de animaţie Există patru moduri de a crea animaţia pe ecran. O metodă de creare a animaţiei este prin redesenarea cu ştergere a figurii (pentru realizarea iluziei de mişcare) în acelaţi loc în care ea a fost desenată prima dată, după o perioadă de întârziere aleasă convenabil (delay(nr_milisecunde)). Redesenarea cu ştergere se realizează prin rutina setwritemode(1) care în mod normal are parametrul de valoare 0. Valoarea 1 a parametrului specifică modul de scriere “peste”, adică xorput, bazat pe funcţia logică xor. Astfel, la rescrierea aceleiaşi informaţii în aceeaşi zonă ecran se vor întâlni cei doi pixeli corespunzători punctului curent, ambii de valoare 1 sau ambii de valoare 0, ceea ce va da fals pentru funcţia logică şi astfel informaţia “se şterge” din acel loc prin rescriere cu culoarea fondului. Fişierul desene.h conţine definiţiile funcţiilor de desenare utilizate de aplicaţie, precum : locaţie(), locaţie_nouă(), tablou(), tablou_nou(), erase(), lined(), arrow_right(), arrow_left(), arrow_up(), arrow_down(), unpressed() , pressed(), window(). Funcţia locaţie() desenează, după cum indică şi numele său, locaţia unui element al listei liniare.
locatie(int x,int y,int c) { setcolor(6); setlinestyle(SOLID_LINE,1,1); rectangle(x,y,x+60,y+30); lined(x+30,y,x+30,y+30,6); settextstyle(2,HORIZ_DIR,2); if (c==1) outtextxy(x+43,y+10,"NULL"); return 0; }

Rezultatul apelării acestei funcţii este următorul : dacă c=0, dacă c=1,

-

NULL

- 58 -

Când se doreşte inserarea unui element în lista liniară simplu înlănţuită se apelează funcţia locaţie_nouă(),
locatie_noua(int x,int y,int cul) { setlinestyle(DOTTED_LINE,1,1); rectangle(x,y,x+60,y+30); lined(x+30,y,x+30,y+30,cul); return 0; }

care are ca efect desenarea : Săgeţile fac legătura între nodurile listei, dar sunt folosite şi pentru a indica paşii fiecărei operaţii care se realizează asupra listelor.
arrow_right(int x, int y, int lung) { line(x,y,x+lung,y); x=x+lung; line(x-2,y-2,x-2,y+2); line(x-2,y-2,x,y); line(x-2,y+2,x,y); return 0; }

Rezultatul este : Similar sunt realizate şi funcţiile arrow_left(), arrow_up(), arrow_down(), prin modificarea argumentelor funcţiilor line. Apelul functiilor locaţie() şi arrow_right(), în succesiunea şi cu argumentele necesare, au ca efect :
NULL

În ferestrele aplicaţiei se întâlnesc butoane care, acţionate, au ca efect deschiderea paginii corespunzătoare scopului butonului. Pentru crearea butoanelor am folosit funcţia unpressed().
unpressed(int x,int y,char *string) { setlinestyle(SOLID_LINE,1,NORM_WIDTH); setfillstyle(SOLID_FILL,CYAN); bar(x, y, x+50, y+30); setcolor(LIGHTCYAN); line(x,y,x+50,y); line(x,y,x,y+30); setcolor(EGA_DARKGRAY); line(x,y+30,x+50,y+30); line(x+2,y+31,x+50,y+31); line(x+50,y,x+50,y+30); line(x+51,y,x+51,y+31); setcolor(BLUE);

- 59 -

settextstyle(2,0,4); outtextxy(x+5,y+12,string); return 0; }

Pentru crearea unui efect de buton am folosit funcţia bar care desenează o cutie şi am desenat linii de diferite culori pe marginile cutiei : o linie albă în partea superioară a cutiei şi o linie închisă la culoare în partea inferioară. Pe respectivul buton va fi scris numele care identifică acţiunea corespunzătoare acţionării sale. Dacă se acţionează butonul, trebuie ca această acţiune să fie prezentată şi vizual prin crearea unui efect de apăsare a butonului. Funcţia pressed() realizează acest lucru.
pressed(int x,int y,char *string) { setfillstyle(SOLID_FILL,CYAN); bar(x, y, x+50, y+30); setcolor(EGA_DARKGRAY); line(x,y,x+50,y); line(x-1,y-1,x+51,y-1); line(x,y,x,y+30); line(x-1,y-1,x-1,y+30); setcolor(LIGHTCYAN); line(x,y+30,x+50,y+30); line(x-1,y+31,x+50,y+31); line(x+50,y,x+50,y+30); line(x+51,y-1,x+51,y+31); setlinestyle(DOTTED_LINE,1,NORM_WIDTH);

setcolor(EGA_DARKGRAY);
rectangle(x+4,y+4,x+46,y+2 setcolor(BLUE); settextstyle(2,0,4); outtextxy(x+10,y+12,string); return 0; }

Fiecare fereastră a aplicaţiei va fi de forma : Operaţii asupra listei liniare simplu înlănţuite Prezentarea operaţiei Desenul care ilustrează etapele realizării operaţiei

Prezentarea etapelor operaţiei

Instrucţiunea C corespunzătoare

- 60 -

Funcţia window() crează bara de sus a aplicaţiei, precum şi butonul de exit.
window() { setlinestyle(0,1,1); setfillstyle(1,11); //7 setcolor(4); bar(0,0,getmaxx(),10); setfillstyle(1,13); bar(getmaxx()-10,0,getmaxx(),10); setcolor(7); line(getmaxx()-10,0,getmaxx(),10); line(getmaxx()-10,10,getmaxx(),0); return 0; }

4.2.2. Introducere în programarea mouse-ului
Dacă un program care are o interfaţă plăcută nu oferă suport pentru mouse s-ar putea spune că nu oferă o interfaţă uşor de folosit. Programarea mouse-ului este relativ simplă la nivel jos, dar apar dificultăţi când trebuie să se folosească butoane şi pointeri de mouse animaţi. Sunt multe căi de a accesa mouse-ul : folosind un utilitar care deja conţine rutinele mouse sau programând direct cu mouse-ul. Sunt două metode de comunicare cu mouse-ul :  prin intermediul portului serial;  prin driver-ul de mouse, folosind întreruperea 0x33. Citirea portului serial poate fi o operaţie greoaie deoarece mouse-ul trebuie detectat, iar pe un calculator sunt două sau chiar mai multe porturi seriale, fiecare putând fi conectate la mouse. O altă problemă poate să apară deoarece mouse-ul ar putea folosi un port PS/2 sau USB. Driver-ul de mouse este un driver de dispozitiv care ajută sistemul de operare să determine ce tip de mouse este disponibil. Driver-ul de mouse este instalat pe calculatorul utilizatorului şi oferă un mod simplu de a detecta existenţa mouse-ului şi transmiterea de mesaje precum acţionarea sau eliberarea butoanelor mouse-ului. Folosirea driver-ului de mouse asigură funcţionarea codului indiferent de tipul de mouse folosit. Driver-ul mai oferă şi suport pentru pointer-ul de mouse, dar este limitat la două culori de pointer. Întreruperi software Pentru a realiza interfaţa grafică între sistemul de operare sau programele scrise de utilizatori şi diferitele componente ale sistemului de calcul, BIOS-ul pune la dispoziţie o serie de rutine care, deşi nu foarte uşor de manipulat, oferă un instrument de lucru foarte puternic. Aceste rutine sunt accesibile sub forma unor întreruperi software, care pot sau nu să fie generate de o întrerupere hard. Întreruperile sunt funcţii speciale construite în BIOS. Sunt sute de întreruperi în BIOS şi funcţiile mouse-ului utilizează întreruperi 0x33. Când este apelată o întrerupere, orice proces care rulează va fi întrerupt pentru a permite execuţia procesului solicitat. Această întrerupere este apelată prin setarea valorii de registru corespunzătoare, prin apelarea întreruperii şi apoi prin punerea rezultatului în - 61 -

acelaşi registru. Programatorul poate inspecta valoarea primită ca rezultat în respectivul registru pentru a determina dacă întreruperea a fost realizată cu succes sau dacă a apărut vreo eroare. Apelul întreruperilor Pentru a accesa întreruperile este nevoie de funcţii sau rutine speciale care pot să acceseze atât regiştri microprocesorului cât şi întreruperile. În C sunt rutine speciale care tratează întreruperile. Fişierul header pentru această bibliotecă este <dos.h> şi trebuie inclus prin : #include <dos.h>
int86(int intrptnum, struct REGS *inregs, struct REGS *outregs); int86x(int intrptnum, struct REGS *inregs, struct REGS *outregs, struct SREGS *segregs);

Înainte de execuţia întreruperii software, aceste funcţii copiază valorile de registru din inregs în regiştri. De exemplu, dacă dorim să folosim întreruperea 0x33, 0x00, care să verifice existenţa driver-ului de mouse, vom proceda astfel :
Mouse() { union REGS i,o; i.x.ax=0; int86(0x33,&i,&o); return (o.h.al); }

După ce este apelată întreruperea, valoarea returnată va fi în o (outregs). Dacă mouse-ul nu este instalat, valoarea al din REGS va fi 0xFFFF. Se pot folosi aceleaşi variabile atât pentru intrări cât şi pentru ieşiri.
int86(0x33,&i,&i);

Valoarea de ieşire va fi trimisă la REGS. În codul de mai sus folosim funcţia int86 deoarece registrul este de la AX la DX. Sunt şi cazuri când este nevoie să se acceseze regiştri precum ES, DI sau SI, când trebuie folosită funcţia int86x. Întreruperi 0x33. Controlul mouse-ului şi întreruperile utilizator Pentru a obţine controlul asupra mouse-ului se poate accesa mouse-ul prin două metode : folosind bucle sau întreruperi definite de utilizator. Buclele Folosirea buclelor este metoda cea mai simplă şi cel mai uşor de înţeles. Metoda constă în crearea unei bucle care să caute constant locaţia cursorului şi starea butoanelor mouse-ului. Locaţia cursorului poate fi citită prin intermediul întreruperii (0x33,0x03) – pentru locaţia cursorului, întreruperea (0x33,0x05)- apăsarea mouse-ului şi întreruperea (0x33,0x06) – eliberarea mouse-ului. Când este găsită o anumită locaţie sau o anumită operaţie asupra butoanelor a fost realizată (folosind if sau switch), se poate realiza o anumită operaţie. Această metodă are dezavantajul că nu se poate executa nici o operaţie în timpul execuţiei buclei. Aceasta înseamnă că, dacă este controlul la mouse, nici un alt control nu poate fi accesat (de exemplu tastatura). Vom avea astfel o buclă care va controla doar mouse-ul. Sunt diverse metode pentru înlăturarea acestui neajuns. Folosind kbhit putem detecta dacă se acţionează vreo tastă şi se iese din buclă, dar apoi trebuie redat controlul mouse-ului. - 62 -

Intreruperi definite de utilizator O întrerupere definită de utilizator este o rutină/funcţie care va fi apelată doar în cazul realizării unei condiţii ( de exemplu dacă o întrerupere definită de utilizator este setată – utilizând întreruperea (0x33,0x0C) – să fie apelată când mouse-ul este mişcat). Astfel, când mouse-ul este mişcat, rutina este apelată astfel încât toate operaţiile sunt oprite pentru un timp. Pentru a obţine starea curentă a mouse-ului, AX va lua valoarea 3 şi se va apela întreruperea 0x33. Valoarea lui x va fi returnată în CX, iar valoarea lui y va fi returnată în DX. BX va conţine starea butoanelor mouse-ului.

GetMouseStatus(int *b,int *x,int *y) { union REGS i,o; i.x.ax=3; int86(51,&i,&o); *b=o.x.bx; *x=o.x.cx; *y=o.x.dx; return 0; }

Pentru restricţionarea mouse-ului la o anumită zonă (x1,y1,x2,y2) am folosit următoarea funcţie :
restrictm(int x1,int y1,int x2,int y2) { union REGS i,o; i.x.ax=7; i.x.cx=x1; i.x.dx=x2; int86(51,&i,&o); i.x.ax=8; i.x.cx=y1; i.x.dx=y2; int86(51,&i,&o); return 0; }

De cele mai multe ori, în aplicaţii contează dacă un buton al mouse-ului a fost acţionat sau nu. Pentru a stabili care buton a fost acţionat se apelează funcţia GetMouseStatus(), astfel :

int rclick(void) { int b,x,y; GetMouseStatus(&b,&x,&y); if(b==2) return 0; else return 1; }

//Verificare click stanga int lclick(void) {

- 63 -

int b,x,y; GetMouseStatus(&b,&x,&y); if(b==1) return 0; else return 1; }

Când se acţionează click stânga într-o fereastră se va verifica dacă acel click s-a realizat pe unul din butoanele existente în fereastra respectivă şi, dacă da, se va realiza acţiunea corespunzătoare acelui buton. Fereastra va fi deschisă cât timp nu se acţionează butonul de închidere, lucru realizat printr-o buclă while. Dacă se va acţiona butonul stâng al mouse-ului pe butonul de închidere a unei ferestre, se va ascunde pointer-ul mouse-ului, apoi se va şterge ecranul. Dacă se va acţiona butonul stâng pe unul din celelalte butoane din fereastră, după ştergerea ecranului se va apela funcţia corespunzătoare acelui buton.
while(1) if ( lclick_exit(Left,Top,Right,Bottom)) { delay(2000); HideMousePointer(); cleardevice(); break; }

Ascunderea, respectiv afişarea pointer-ului mouse-ului se vor realiza astfel :
// Ascunderea cursorului HideMousePointer() { union REGS i,o; i.x.ax=2; int86(0x33,&i,&o); return 0; }

La deschiderea fiecărei ferestre se va afişa cursorul mouse-ului.
//afişarea cursorului ShowMousePointer() { union REGS i,o; i.x.ax=1; int86(0x33,&i,&o); return 0; }

- 64 -

5. Concluzii

Aşa cum în antichitate nu se putea face şcoală fără să se acorde o importanţă specială studiului filosofiei, azi este imposibil să se ignore tehnologia informaţiei, respectiv informatica. Sarcina importantă a profesorului de informatică este aceea că trebuie să găsească modalitatea de a educa şi instrui tânăra generaţie astfel încât elevii să fie capabili să-şi formeze o viziune asupra lumii în mod corespunzător. Orice educator conştient de rolul şi importanţa misiunii sale doreşte să realizeze o instruire eficientă. Aceasta se realizează valorificând cât mai bine rezultatele cercetării psihopedagogice într-o manieră coerentă, bine gândită şi corect realizată. Pe de altă parte, nu este posibilă instruirea eficientă dacă se ignoră faptul că ea se produce pe baza unor mecanisme naturale de învăţare. A instrui eficient înseamnă de fapt a dirija mecanismele interne ale învăţării în direcţia competenţelor stabilite. Societatea informaţională aşteaptă de la membrii săi nu doar cunoaşterea utilizării calculatorului, ci şi un comportament curajos, dinamic, deschis şi flexibil. Cultura informatică (Computer Literacy) trebuie să devină parte integrantă din cultura generală. La finalul predării structurii de date de tip listă , elevii vor fi capabili să :  poată defini o structură de date de tip listă liniară;  cunoască şi să folosească în aplicaţii principalele operaţii care se pot efectua cu nodurile (elementele) unei liste liniare;  identifice situaţiile în care este recomandabilă utilizarea acestei structuri de date;  folosească în mod optim, în aplicaţii, liste liniare. Metodele şi procedeele didactice impuse de specificul disciplinei sunt metode active, precum : conversaţia frontală şi individuală, explicaţia, metoda analitică, munca independentă, învăţarea prin descoperire, problematizarea etc. În cadrul activităţilor practice din laboratorul de informatică pot fi incluse probleme mai - 65 -

complicate din punctul de vedere al cerinţelor de rezolvare şi de prezentare către utilizator a rezultatelor decât exerciţiile date pentru fixarea noţiunilor. Realizarea proiectelor în cadrul activităţilor practice urmăresc dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă şi a spiritului competitiv. În acest sens, la lista liniară implementată cu tipul tablou şi la lista liniară dublu înlănţuită am propus un model de aplicaţie practică în care clasa este împărţită în grupe de câte doi - trei elevi, fiecare grupă primind ca subiect câte o operaţie specifică listei liniare. În sarcinile profesorului intră şi căutarea metodelor adecvate de predare, care să asigure atingerea obiectivelor generale ale disciplinei, precum şi antrenarea elevilor în activităţi care să ofere şanse de a obţine succesul şcolar fără de care ei nu vor avea resurse spirituale şi morale pentru a lucra încrezători în propriile forţe. Pachetul de programe LinearList este un model de soft educaţional care permite elevilor instruirea asistată de calculator pe tot parcursul lecţiilor referitoare la lista liniară simplu înlănţuită. Soft-ul este folosit pentru ilustrarea formei listei liniare şi a operaţiilor care se pot executa cu acest tip de structură de date. Aplicaţia LinearList a fost realizată din dorinţa de a veni în sprijinul elevilor care studiază această structură de date. Acest pachet de programe se poate folosi la ,,desenarea" operaţiilor cu o listă liniară înlănţuită şi are ca scop familiarizarea elevilor cu structura de tip listă liniară şi formarea priceperilor şi deprinderilor de a realiza programe în care se utilizează această structură de date. În instruirea asistată, calculatorul nu numai că transmite un mesaj informaţional, dar el poate mijloci formarea şi consolidarea unor metode de lucru, de învăţare. Se poate afirma că învăţarea asistată de calculator nu numai că învaţă elevul, dar îl învaţă şi cum să înveţe. Prin aplicarea acestei metode de învăţare nu se întrevede diminuarea rolului profesorului. Dimpotrivă, sarcinile lui se amplifică prin faptul că va trebui să elaboreze programe şi să le adapteze la cerinţele procesului educativ. Oricât de complete ar fi programele de învăţare asistată de calculator, profesorul rămâne cea mai perfecţionată maşină de învăţat. „Ceea ce va trebui să ştie un absolvent mâine, trebuie să ştie să-l înveţe profesorul său azi.”

- 66 -

ANEXA 1
Proiect didactic. Crearea listelor liniare simplu înlănţuite Obiectul: Limbajul C Clasa: a XI-a Data: Subiectul: Liste liniare simplu înlănţuite în C Tipul leţiei: Combinată. Scopul lecţiei: Însuşirea de noi cunoştinţe privind listele liniare simplu înlănţuite în C. Obiective operaţionale: 1. Elevul să poată defini o structură de date de tip listă liniară simplu înlănţuită. 2. Elevul să cunoască şi să integreze în aplicaţii principalele operaţii care se pot efectua cu nodurile (elementele) unei liste liniare simplu înlănţuite. 3. Elevul să identifice situaţiile în care este recomandată utilizarea acestei structuri de date. Materialul didactic: calculatorul, tabla. Planul de lecţie Metoda şi modul de organizare -elevii pun caietele şi cărţile pe bancă şi se asigură liniştea în Activitate clasă. comună -elevul de serviciu spune absenţii şi se trec absenţele în catalog, de către profesor. -verificarea temelor pt. acasă ( pentru elevii x, y, z) -se cere elevului x să definească noţiunea de pointer -elevul x răspunde: Pointer-ii sunt variabile a căror valoare este interpretată ca adresă a unei locaţii de memorie unde poate fi accesată o valoare de tipul declarat al pointer-ului. -se cere elevului y să spună cum se realizează alocarea dinamică şi eliberarea zonelor de memorie în C -elevul y răspunde : În limbajul C, alocarea dinamică se realizează prin diversele variante ale funcţiei malloc(), iar eliberarea zonelor alocate se face prin apelul funcţiei free(). - profesorul prezintă situaţiile în care se pot folosi în aplicaţii : tablouri, liste liniare implementate cu ajutorul tipului tablou, liste liniare alocate simplu înlănţuit. Dacă se cunoaşte dimensiunea tabloului (volumul de date) la momentul elaborării programului, se recomandă folosirea unui tablou cu dimensiunea fixă în fişierul sursă (eventual în fişierul sursă sau într-un fişier header se defineşte - 67 Interogare frontală. Conversaţia frontală. Activitatea desfăşurată (Profesor + elevi)

Etapa (timpul) 1.Pregătirea clasei pentru. lecţie. 2 min. 2. Verificarea lecţiei precedente. 15 min.

3.Pregătirea lecţiei noi. 5 min.

Conversaţia frontală

cu directiva define dimensiunea tabloului, astfel încât, dacă se doreşte o versiune a aplicaţiei care să permită un volum diferit de date, se modifică definiţia). Dacă se cunoaşte volumul de date abia la începutul execuţiei programului (pentru fiecare execuţie volumul de date este posibil să difere), este indicată folosirea unui tablou pentru care se alocă spaţiu în mod dinamic şi accesul la elementele tabloului se va face de regulă prin pointeri. Ce se întâmplă însă cînd volumul de date nu se cunoaşte nici măcar la începutul execuţiei, ci doar la sfârşitul fazei de creare/citire a datelor? Soluţia care se recomandă a fi folosită în acest caz este următoarea : datele se vor implementa sub formă de listă liniară simplu înlănţuită. 4.Predarea noilor cunoştinţe. 15 min. Expunerea - profesorul prezintă forma listei liniare simplu înlănţuită. O listă liniară simplu înlănţuită este o structură de Activitate forma: comună.

unde - fiecare nod al listei este legat de nodul următor prin intermediul câmpului urm, - p este o variabilă pointer care indică primul nod al listei, - info reprezintă informaţiile conţinute de noduri. Fiecare element va conţine o zonă pentru informaţii şi câmpul urm. Ultimul element va conţine în câmpul urm, NULL. - profesorul defineşte structura de date de tip listă liniară simplu înlănţuită în C Structura de date care defineşte implementarea unei liste liniare simplu înlănţuită în C se va defini ca o structură de date recursivă si presupunem că în zona destinată informaţiei vom avea un câmp-cheie pentru identificarea nodului în listă, iar restul câmpurilor din cadrul listei vor conţine informaţia propriu-zisă, şi presupunem că acest câmp-cheie este de tip întreg, iar câmpul destinat informaţiei este de maxim 10 caractere. Lista poate fi definită în acest caz ca o structură (recursivă) de tipul:
struct nod { int cheie; char info[10] struct nod* urm; } typedef struct nod Tnod; typedef Tnod* ref;

- 68 -

Pentru a efectua orice operaţie asupra unei structuri de date, trebuie ca înainte să fie iniţializată. Iniţializarea se face prin crearea primului nod al listei care presupune generarea unei locaţii de memorie de aceeaşi structură cu nodurile listei şi reţinerea acestei adrese într-o variabilă q.

Funcţia C care ralizează crearea primului nod este :
void ins_p(void) { q = malloc(sizeof(Tnod)); //1 printf("cheia : "); scanf("%d", &q->cheie); //2 printf("informatia : ");fflush(stdin); scanf("%s",q->info); //2 q->urm = NULL; //3 p = q; //4 }

- profesorul : Sunt mai multe tehnici de creare a listelor liniare simplu înlănţuite : 1. Adăugând nodul curent în faţa listei. 2. Cu inserare în spatele listei. 1. Inserarea în faţa listei presupune efectuarea următorilor paşi: se alocă spaţiu pentru noua înregistrare, se completează informaţia (câmpurile info si cheia ), iar adresa următoare este cea din p, deci a primului element al listei. Variabila p va memora apoi adresa noii înregistrări.

Funcţia care realizează inserarea în faţa listei este:
void ins_cf(void) { q = (ref)malloc(sizeof(Tnod)); //1

- 69 -

printf("Introduceti cheia nodului : "); fflush(stdin); scanf("%d", &q->cheie); //2 printf("Introduceti informatia utila : "); fflush(stdin); scanf("%s", q->info); //2 q->urm = p; //3 p = q; //4 }

2. Inserarea la sfârşitul listei. Această funcţie se redactează mai simplu dacă se cunoaşte locaţia ultimului nod al listei. Teoretic, acest lucru nu prezintă nici o dificultate deoarece se poate parcurge lista de la începutul ei indicat prin p, până la detectarea nodului care are câmpul urm==NULL. În practică, această soluţie nu este convenabilă deoarece parcurgerea întregii liste este ineficientă. Se preferă să se lucreze cu o variabilă pointer ajutătoare q care indică mereu ultimul nod al listei, după cum p indică primul nod al listei.

void incs (void) { r = (ref)malloc(sizeof(Tnod));//1 printf("Introduceti cheia nodului : "); fflush(stdin); scanf("%d", &r->cheie); //2 printf("Introduceti informatia utila : "); fflush(stdin); scanf("%s", r->info);//2 r->urm=NULL;//3 q->urm = r; //4 q = r;//5 }

Traversarea unei liste înlănţuite Prin traversarea unei liste se înţelege executarea unei anumite operaţii asupra tuturor nodurilor listei. Fie p pointer-ul care indică primul nod al listei şi fie r o variabilă pointer auxiliară. Atunci, funcţia care realizează listarea elementelor listei va fi următoarea:
void listare(void) { r = p; while(r!=NULL) { printf("Cheia = %d", r->cheie); printf("Informatia = %s", r->info); printf("\n"); r = r->urm; } }

- 70 -

5.Fixarea cunoştinţelor 10 min.

profesorul prezintă un exemplu de creare a listei liniare simplu înlănţuite. Să se creeze lista liniară simplu înlănţuită cu inserare în faţă. Operaţiile care se vor realiza asupra listei sunt : * Creare. În probleme, de obicei, nu se cunoaşte de la început numărul de elemente al listei. Înregistrările se vor adăuga prin apelul funcţiei ins_faţă, care va fi apelată de fiecare dată când utilizatorul doreşte adăugarea unei noi înregistrări în listă. *Listare. Atâta timp cât nu am ajuns la sfârşitul listei, tipărim informaţia utilă şi trecem la înregistrarea următoare. * Prin intermediul funcţiei meniu() se va specifica tipul operaţiei ce se doreşte să se efectueze asupra listei. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <ctype.h> /*pt functia malloc*/ /*pt functia toupper*/

Rezolvare de probleme + Conversaţia

typedef struct nod { int cheie; /*cheia dupa care are loc identificarea nodurilor in cadrul listei*/ char info[10]; /*informatia utila din cadrul listei*/ struct nod *urm; /*un pointer catre urmatorul nod din lista*/ }Tnod; typedef Tnod* ref; /*referinta catre o structura de tipul Tnod*/ ref /*p q r p=NULL, q=NULL, r=NULL; - pointer catre primul nod din lista pointer catre ultimul nod din lista pointer auxiliar*/

void meniu(void); void ins_fata(void); void listare(void); void creare(void); /*Creaza lista prin apeluri void creare() succesive ale functiei ins_fata*/ { char c; do { ins_fata(); printf("Continuati(D/N) : "); fflush(stdin); scanf("%c", &c); c = toupper(c); } while(c=='D'); }/*sfarsit creare*/ void ins_fata(void) /*insereaza un nod in fata unei listei liniare simplu înlănţuită*/ { r = (ref)malloc(sizeof(Tnod)); printf("Introduceti cheia nodului : "); fflush(stdin);scanf("%d",&r->cheie);

- 71 -

printf("Introduceti informatia utila : "); fflush(stdin); scanf("%s", r->info); r->urm = p; p = r; }/*sfarsit ins_fata*/ void listare(void) /*listeaza elementele l.l.s.i. cu inserare in fata*/ { if(p==NULL) printf("Lista este vida!\n"); else { printf("Elementele listei sunt :\n"); r = p; while(r!=NULL) { printf("Cheia = %d ", r->cheie); printf("Informatia = %s", r->info); printf("\n"); r = r->urm; } } }/*sfarsit listare*/

6.Tema pentru acasă. 3 min.

1. Completaţi programul prezentat mai sus cu funcţiile meniu() şi main(). 2. Să se creeze şi să se afişeze lista liniară simplu înlănţuită cu inserare în spatele listei. Elevii x şi z urmează să fie notaţi după completări din lecţiile următoare.

- 72 -

ANEXA 2
Proiect didactic. Operaţii asupra listelor liniare simplu înlănţuite. Obiectul: Limbajul C Clasa: a XI-a Data: Subiectul: Liste liniare simplu înlănţuite în C Tipul leţiei: Combinată. Scopul lecţiei: Însuşirea de noi cunoştinţe privind listele liniare simplu înlănţuite în C. Obiective operaţionale: 1. Elevul să poată defini o structură de date de tip listă liniară simplu înlănţuită. 2. Elevul să cunoască şi să integreze în aplicaţii principalele operaţii care se pot efectua cu nodurile (elementele) unei liste liniare simplu înlănţuite. 3. Elevul să identifice situaţiile în care este recomandată utilizarea acestei structuri de date. Materialul didactic: calculatorul, tabla. Planul de lecţie Metoda şi modul de organizar e 1.Pregătirea -elevii pun caietele şi cărţile pe bancă şi se asigură liniştea în Activitate clasei pentru clasă. comună lecţie. -elevul de serviciu spune absenţii şi se trec absenţele în 2 min. catalog, de către profesor. -verificarea temelor pentru acasă ( pentru elevii x, y, z) 2. Interogare -profesorul cere elevului x să definească noţiunea listă ca şi frontală. Verificarea structură recursivă lecţiei precedente. -elevul x răspunde: Conversa15 min. ţia Lista poate fi definită ca o structură recursivă de tipul: struct nod frontală. Etapa (timpul)
{ int cheie; char info[10] struct nod* urm; } typedef typedef struct nod Tnod; Tnod* ref;

Activitatea desfăşurată (Profesor + elevi)

-

profesorul cere elevului x să prezinte funcţia de inserare a unui nod în faţa listei liniare elevul x răspunde

void ins_cf(void) { q = (ref)malloc(sizeof(Tnod)); //1 printf("Introduceti cheia nodului : ");

- 73 -

fflush(stdin); scanf("%d", &q->cheie); //2 printf("Introduceti informatia utila : "); fflush(stdin); scanf("%s", q->info); //2 q->urm = p; //3 p = q; //4 } - profesorul cere elevului z să prezinte funcţia de inserare a unui nod în spatele listei liniare - elevul y răspunde void incs (void) { r = (ref)malloc(sizeof(Tnod));//1 printf("Introduceti cheia nodului : "); fflush(stdin); scanf("%d", &r->cheie); //2 printf("Introduceti informatia utila : "); fflush(stdin); scanf("%s", r->info);//2 r->urm=NULL;//3 q->urm = r; //4 q = r;//5 }

3.Pregătirea lecţiei noi. 5 min.

4.Predarea noilor cunoştinţe. 15 min.

Sunt şi situaţii când se doreşte inserarea unui nod în lista liniară simplu înlănţuită după sau înaintea unui nod de cheie dată, sau se poate întâmpla să nu mai avem nevoie de un anumit nod din listă, caz în care nodul trebuie suprimat. Pentru aceste operaţii trebuie să căutăm un nod de cheie dată, k, în listă. - profesorul prezintă operaţia de căutare într-o listă liniară simplu înlănţuită :
void cautare(void) { int b=0; r=p; while ((b==0) && (r!=NULL)) if (r->cheie==k ) b=1; else r=r->urm; }

Conversaţia frontală

Expunerea Activitate comună.

Operaţia de căutare s-ar putea implementa printr-o funcţie care nu utilizează variabila booleană b.
void cautare(void) { r=p; while((r->cheie!=k && r!=NULL)) r=r->urm; }

În acest caz, la sfârşitul execuţiei funcţiei, r va conţine adresa nodului cu cheia dată, dacă acesta există în listă, sau NULL, dacă acesta nu există în listă. În ultimul caz ,nu are sens operaţia r->cheie, astfel încât în funcţia imlementată putem avea eroare sau nu. Următoarea variantă a funcţiei de căutare este corectă :

- 74 -

int cautare(int k) { r = p; while((r!=NULL) && (r->cheie!=k)) r = r->urm; if(r==NULL) return -1; /*returneaza -1 daca nu a gasit un nod cu cheia k*/ else return 1; /*returneaza 1 daca a gasit un nod cu cheia k*/ }

În cazul în care căutarea se termină fără a găsi elementul de cheie k, deci se termină pentru că s-a ajuns la sfârşitul listei (r==NULL) atunci nodul cu cheia k nu există în listă şi se returnează -1. Dacă însă r este diferit de NULL, înseamnă că nodul cu cheia k a fost găsit, r va conţine adresa nodului de cheie k, şi se returnează 1. - profesorul prezintă tehnicile de inserţie a unui nod într-un loc oarecare al listei liniare simplu înlănţuite. Inserţia unui nod într-un loc oarecare al listei se poate face înainte sau după un nod anume. După un nod anume. Fie r un pointer care indică un nod oarecare al listei şi s o variabilă pointer ajutătoare. În aceste condiţii, inserţia unui nod după nodul r se realizează astfel: se alocă spatiu pentru noul nod, se completeaza informaţia (câmpurile cheia si info) pentru noul nod, şi se face legătura cu nodul următor, apoi cu nodul precedent.
void insd(void) { s = (ref)malloc(sizeof(Tnod)); //1 printf("Introduceti cheia nodului : "); fflush(stdin); scanf("%d", &s->cheie); //2 printf("Introduceti informatia utila : "); fflush(stdin); scanf("%s", s->info); //2 s->urm = r->urm;// 3 - se realizează

legătura cu nodul următor r->urm=s;// 4 - se realizează legătura cu nodul precedent
}

- 75 -

Înaintea unui nod. Dacă se doreşte inserţia noului nod în lista liniară înaintea unui nod indicat r, apare o complicaţie generată de imposibilitatea practică de a afla simplu adresa predecesorului nodului r. După cum s-a precizat deja, în practică nu se admite parcurgerea de la început a listei pentru aflarea adresei nodului respectiv. Această problemă se poate rezolva simplu cu ajutorul următoarei tehnici: se inserează un nod după nodul r, se asignează acest nod cu r, după care se creează câmpurile cheie şi info pentru nod şi se asignează cu ele câmpurile corespunzătoare ale vechiului nod r.
void insi(void) { s = (ref)malloc(sizeof(Tnod));//1 s=r;//2 r->urm = s;//3 printf("Introduceti cheia nodului : "); fflush(stdin); scanf("%d", &r->cheie); //4 printf("Introduceti informatia utila : "); fflush(stdin); scanf("%s", r->info);//4 }

5.Fixarea cunoştinţelor 10 min.

- profesorul cere elevilor să creeze o listă liniară simplu înlănţuită şi să efectueze asupra sa operaţiile prezentate Să se completeze programul de creare a listei liniare simplu înlănţuite cu inserare în faţă cu crearea separată a primului nod, cu operaţiile de căutare şi de inserare a unui nod. Funcţiile folosite în program sunt : * Creare. În probleme, de obicei, nu se cunoaşte de la început numărul de elemente al listei. Înregistrările se vor adăuga prin apelul funcţiei ins_faţă, care va fi apelată de fiecare dată când - 76 -

Rezolvarea de probleme + conversaţia

utilizatorul doreşte adăugarea unei noi înregistrări în listă. *Listare. Atâta timp cât nu am ajuns la sfârşitul listei, tipărim informaţia utilă şi trecem la înregistrarea următoare. *Inserare. Se solicită introducerea nodului după care/înaintea căruia se realizează inserarea. Dacă nodul nu există în listă se va semnala acest lucru. Dacă însă nodul a fost găsit, se va trece la inserarea elementului. * Prin intermediul funcţiei meniu() se va specifica tipul operaţiei ce se doreşte să se efectueze asupra listei.. 6.Tema pentru acasă. 3 min. Să se creeze şi să se afişeze lista liniară simplu înlănţuită cu inserare în spatele listei şi să se efectueze asupra sa operaţiile de căutare şi inserare a unui nod într-un anumit loc din listă.. Se notează elevii x şi y, se anunţă nota şi se trece în catalog şi carnet.

- 77 -

Bibliografie
1. Popovici Paraschiva – Structuri de date liniare şi arborescente, Editura Eubeea, Timişoara, 2002. 2. Masalagiu Cristian, Asiminoaei Ioan – Didactica predării informaticii, Editura Polirom, Iaşi, 2004. 3. I. Rus, D. Varna – Metodica predării matematicii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983 4. Tenenbaum Aaron, Langsam Yedidyah, Augenstein Moshe – Data Structures Using C, Prentice-Hall.Inc, 1990 5. Kernighan W. Brian, Ritchie M. Dennis - The C programming Language, Prentice-Hall, 1988 6. Oprescu Daniela – Informatică, manual pentru clasa a X-a , Editura Niculescu ABC, 2004 7. Tudor Sorin – Tehnici de programare.Manual pentru clasa a X-a, Editura L&S, 1996 8. Munteanu Fl., Ionescu T., Muscă Gh., Saru Daniela, Dascălu S.M. – Programarea calculatoarelor. Manual pentru licee de informatică, clasele X-XII, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995

- 78 -

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->