Aristotel a fost unul din cei mai importanţi filosofi ai Greciei Antice, clasic al filosofiei universale, spirit enciclopedic

, fondator al şcolii peripatetice. Deşi bazele filosofiei au fost puse de Platon, Aristotel este cel care a tras concluziile necesare din filosofia acestuia şi a dezvoltat-o, putându-se cu siguranţă afirma că Aristotel este întemeietorul ştiinţei politice ca ştiinţă de sine stătătoare. A întemeiat şi sistematizat domenii filosofice ca Metafizica, Logica formală, Retorica, Etica. De asemenea, forma aristotelică a ştiinţelor naturale a rămas paradigmă mai mult de un mileniu în Europa.1 Cum bine ştim, Aristotel ca şi magistrul său, Platon, a scris foarte multe opere importante, având o istorie interesantă. Aceste opere au fost redescoperite treptat, unele chiar foarte târziu de la scrierea sa, cum ar fi „Poetica”, opera renumită şi bine cunoscută de toţi iubitorii de literatură. Această scriere a apărut abia în Renaştere, deci putem spune că poate sunt opere care au rămas necunoscute şi până în prezent. Din cele 150 de lucrări atribuite lui Aristotel s-au păstrat 47. În continuarea lucrării mele vreau să prezint căteva domenii importante în care s-a afrimat mare scriitor grec. După întoarcerea la tron a lui Alexandru Macedon, Aristotel se întoarce la Atena şi acolo pune bazele propriei sale şcoli de filosofie. După această întoarcere, el începe să-şi facă notiţe pentru cursuri, devenind faimos, deoarece şi-a păstrat fiecare notiţă în parte. Mai târziu diverşi editori le-au strâns si le-au clasat pe diferite criterii, tipărindu-le. Aceste notiţe se refereau la aspecte şi domenii dintre cele mai diverse, începând cu logica, astronomia şi meteorologia si terminând cu biologia si zoologia. Pentru Aristotel, corpul şi sufletul constituiau un tot, el afirmând că sufletul nu poate exista independent de corp. Bazele gandirii erau constituite in conceptia sa de fenomenele percepute cu ajutorul simţurilor. După ce a scris numeroase lucrări de etică, Aristotel s-a aplecat si asupra metafizicii, amplasând zeitatea supremă la începutul tuturor lucrurilor, arătând că aceasta este `Cea care a pus pentru prima dată totul in mişcare`. Lucrările lui Aristotel s-au pierdut aproape cu desăvârşire în Europa, odată cu destrămarea Imperiului Roman. Fără îndoială că Aristotel a făcut descoperiri importante a căror valabilitate a fost recunoscută chiar şi în sec. al XX-lea. Printre operele remarcabile a lui Aristotel se numără şi “Tratat despre interpretare”, opera care se ocupă de relaţia semnului cu experienţa în lume, raportul cu realitatea, tema expresivităţii, experienţa noastă în lume şi formarea conştiinţei, care se produce în şi prin limbaj. Fiinţa nu experimentează realitatea pur şi simplu ci lumea exterioară se contruieşte prin cuvânt,
1

http://ro.wikipedia.org/wiki/Aristotel

1

fiecare dintre aceste organe 2 Aristotel. cum ar fi plămânii sau traheea. aceste stări de cuget pun bazele experinţei omului în lume.”2 Semnul este important şi în privinţa scrisului şi glasului. Cuvintele. deoarece în ambele cazuri apare semnul. În realitate. iar în scris semnul glasului. experienţa noastră prin lume se face cu ajutorul acestor elemente. el punând accent pe cuvinte. pag. considerând scrisul un semn sau simbol al cuvintelor. pag. dintre care primul produce cuvântul. ci doar ca semn”4 În continuarea lucrării mele voi prezenta importanţa limbajului propriu-zis din perspectiva lui Aristotel. Un alt semn important în viziunea aristotelică este numele. prin limbaj. 29 2 . contrar este nimic sau nici unul. alteori compuse. aceste nume există prin convenţie. iar al doilea contribuie la modelarea lui ca sunet grav şi ascuţit. aceleaşi pentru toţi. Mai sunt organe necesare pentru formarea limbajului. la fel nici cele glăsuite nu sînt aceleaşi. vorbitul sunt surse esenţiale pentru limbaj. simboluri. Acestea sunt temele majorece pe care le voi discuta şi în lucrarea mea. Din perspectiva medicilor. Iar după cum nici cele scrise nu sînt aceleaşi pentru toţi. “anume cea privitoare la un acelaşi lucru în chip universal. 1971. dintru început sunt aceleaşi. Până acum am vorbit despre semne. Aristotel spune că negaţia şi afirmaţia sunt contrare. doar că fiecare îl interpretează altfel. semnul este mijlocul comun de exprimare pentru toţi. El vorbeşte despre simbolistica scrisului. buzele şi dinţii. deoarece fiecare dintre noi prornim de la semn. precum pentru orice bine e bun sau orice om este bun. pag. scrisul. din perspective diferite: in glas apare semnul cugetului. Comentarii la tratatul “Despre interpretare” al lui Aristotel. cum ar fi limba şi cerul gurii. în schimb cele pentru care toate acestea sînt dintru început semen reprezintă stări de cuget. Cugetul. 9 3 Ibidem.3 Aristotel nu pune accent pe scris. dar nu am precizat de unde pornesc toate acestea. cuvinte.care este orientat sau preorientat prin limbaj. Ammonius. Editura Academiei. ca semn îşi face apariţia şi în cazul negaţiilor şi al afirmaţiilor. “căci nici unul dintre cuvinte nu există prin natură. această experienţă neexistând fără limbajul propriu-zis. gândur şi lucruri deoarece el spune că ele sunt uneori simple. iar lucrurile pentru care cele din urmă sunt similitudini. iar contradictoriu este: nu orice sau nu oricine”. al celor din glas. În primul rând aş vrea să încep interpretarea textului chiar de la primul fragment al operei: “ceea ce apare în glas este un semn al celor ce sînt în cuget şi ceea ce este în scris. Stephanus. aceste semne trebuie să prornească din sânul glăsuirii. Aceste semne reprezintă stări de cuget. 10 4 Ibidem. există căteva organe care ne ajută la formarea cuvintelor.

cuvântul. folosind un limbaj adecvat. Dacă am trece prin lume pur şi simplu am fi doar nişte animale. Formula „în limbaj” arată perspectiva fiecăruia. dependent de societatea în care se află la momentul respectiv. nu ar avea aceeaşi experienţă în viaţă. simboluri şi importanţa lor în lumea reală. nu numai în experienţa noastră în lume. un limbaj al animalelor. cum am mai spus mai sus. întreţine relaţii. Cuvinântul este elementul de bază în experianţa fiecărui individ. pot afirma că limbajul este cel care e generat de cuvinte. Şi aici se pune accent pe esenţialitatea cuvântului. care folosesc un limbaj. fără cuvinte nu ar exista fiinţa umană. iar această realitate nu e experimentată de fiinţa umană pur şi simplu. cum articulează cuvintele în interiorul său. adică aceea ca „fiinţa umană nu experimentează realitatea pur şi simplu. lumea în care comunică cu ceilalţi. Prin expresia „se produce în şi prin limbaj” putem înţelege faptul că limbajul este elemtul de bază în formarea fiecărui individ. de la care izvorăresc toate celelalte menţionate mai sus.avându-şi rolul specific în formarea fiecărui cuvânt. care accentuează importanţa limbajului şi în formarea conştiinţei. neştiind de esenţialitatea limbajului. Din viziunea aristoteliană reiese încă o idee importantă. Formarea conştiinţei se produce în şi prin limbaj. Consider că această lucrare a lui Aristotel. Orintarea cuvântului prin limbaj este elemntul de bază care ne distinge de animale. deoarece ideile principale despre viaţă şi lume nu pornesc de la gânduri sau lucruri. ce gânduri are despre lume şi oameni. iar sintagma „prin limbaj” poate exprima gândurile exprimate de individ. 3 . semne. cum comunică cu societatea. ci de la elementul de bază. Aici apare şi conceptul de realitate. iar semnul nu şi-ar avea rostul fără cuvinte. nu putem trece prin lume fără să ne dăm seama de esenţa cuvântului. „Tratat despre interpretare” este o lucrare recomandată pentru orice lingvist care e interesat de importanţa cuvintelor sau celor care vor să afle mai mult despre cuvinte. care e orientat sau preorientat prin limbaj. este o viziune specifică aristoteliană. În concluzie. legată de cuvânt. a limbajului. care trăiesc cu ajutorul instinctelor. doar sunete specifice. care construieşte lumea exterioară a omului. cum se integrează în societate cu ajutorul cuvintelor. cum însuşeşte fiecare limbajul. realitate care e înţeleasă în diferite moduri de fiecare om. ci lumea exterioară se construieşte prin cuvânt”. iar cuvintele în perspectiva lui Aristotel sunt elementele care mişcă întreg universul. dar ei nu sunt capabili să formeze cuvinte.

Stephanus.wikipedia.Bibliografie: Aristotel. Ammonius.org/wiki/Aristotel 4 . 1971 http://ro. Editura Academiei. Comentarii la tratatul “Despre interpretare” al lui Aristotel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful