1

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ PATRIARHUL JUSTINIAN

Str. Sf. Ecaterina, nr. 2, Sector IV, Bucureşti, Cod 040.155 Tel: 021.335.61.17; Fax: 021.335.41.83; ftoub@yahoo.com

Către UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Serviciul Resurse Umane Extras Proces verbal al Consiliului Facultății din data de 26 septembrie 2011

La ședința Consiliului au participat 19 cadre didactice din 22 membri. La punctul nr. 4 de pe Ordinea de zi au fost supuse spre validare rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante scoase la concurs în anul universitar 2011-2012

Identificare post scos la concurs Pozitia Catedra / in statul Functia Facultate Departament de didactica functii Teologie Artă Sacră 10 Lector Ortodoxă Teologie Ortodoxă Teologie Ortodoxă Teologie Ortodoxă Teologie Ortodoxă Teologie Ortodoxă Teologie Ortodoxă Artă Sacră Teologie Biblică Teologie Biblică Teologie Filologie Teologie Istorică Teologie Istorică 18 10 14 Asistent Lector Asistent

Nume/prenume

Numar probe de concurs 2

Media

Validare Consiliul Facultatii

Admis/Respins

ILIE Doiniţa

10

-

3 2 3

8,70 9,00

17 admis 1 abținere 1 anulat 17 admis 2 anulate 17 admis 2 anulate 17 admis 2 anulate

Admis

Admis Admis

VILD Marian PRICOP Cosmin Daniel
-

21 13 14

Lector Lector Lector

2 2 2

10

Admis

CARABA Vasile Adrian

2 Teologie Ortodoxă Teologie Ortodoxă Teologie Ortodoxă Teologie Ortodoxă Teologie Istorică Teologie Practică Teologie Sistematică Teologie Sistematică 18 Asistent DOBRICĂ N. Pr. Dr. Prof. Adrian GABOR . Marian GRIGORIŢĂ Georgică ŞELARU Sorin Constantin ILIE Valentin 3 18 Asistent 3 8.72 15 Lector 2 10 21 Asistent 3 10 14 respins 3 abțineri 2 anulate 14 respins 2 admis 3 abțineri 16 admis 1 abținere 2 anulate 14 admis 1 respins 2 abțineri 2 anulate Respins Respins Admis Admis Secretar științific.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful