Facultatea de Management Catedra de Management

TEMATICA SUBIECTELOR PROPUSE PENTRU EXAMENUL LA DISCIPLINA

SISTEME DE E-ORGANIZATION
Sesiunea Iunie 2009, Anul universitar 2008/2009

I.Durata examenului: 2 ore. II.Modalitatea de calcul a notei finale. Punct din oficiu Punctaj obţinut în cadrul laboratorului Subiectul 1 Subiectul 2 Subiectul 3 TOTAL 1p 2,5p 2p 1,5p 3p 10p

III. Subiecte propuse pentru examen. Subiectul Aria de acoperire Propuneri 1 Sistemul informaţional şi sistemul informatic al organizaţiei 1. Definiţi conceptul de „sistem informaţional” şi prezentaţi semnificaţia elementelor sale componente. 2. Definiţi şi exemplificaţi deficienţele generale şi specifice ale sistemelor informaţionale. 3. Detaliaţi conceptele de „circuit informaţional” şi „flux informaţional”, în contextul organizării procesuale a firmei. 4. Detaliaţi conceptele de „dată” şi „informaţie”, având în vedere caracteristicile acestor componente ale sistemului informaţional. 5. Analizaţi comparat cele două abordări majore (analitică şi sistemică) care stau la baza conceperii sistemelor informatice. 6. Definiţi conceptul de „sistem informatic” şi prezentaţi locul şi rolul acestuia în cadrul sistemului informaţional al organizaţiei. 7. Definiţi fenomenul de entropie şi particularizaţi-l la nivel organizaţional, informaţional şi organizatoric. 8. Comentaţi cauzele şi efectele manifestării fenomenului de entropie. 9. Definiţi conceptul de sistem şi comentaţi determinanţii fundamentali ai 1

12. Rolurile majore ale sistemului informatic in cadrul organizatiei. precum si de la domeniile functionale pe care acesta le acopera. Tipologia sistemelor informatice. Analiza sistemului informatic ca obiect multidimensional. 13. Rolul sistemului informational in organizatie si necesitatea perfectionarii modului lui de functionare. 2 . Necesitatea dezvoltarii de sisteme informatice strategice si tipologia acestora.Comentaţi principalele concepte utilizate în cadrul sistemelor de management al documentelor şi fluxurilor de lucru. Abordarea sistemica a componentei informationale a sistemului de management a unei organizatii. Definiţi sistemele ERP şi prezentaţi principalele caracteristici comune ale acestora. 12. 5. Prezentaţi principalele variante de implementare a semnăturii digitale în cadrul organizaţiei şi evidenţiaţi avantajele şi dezavantajele acestora. Evidenţiaţi şi comentaţi principalele modele şi tipuri de comerţ electronic.acestuia. Subiectul Aria de acoperire Propuneri 2 Tendinţe moderne în informatizarea managementului organizaţiei 1. prin prisma componenetelor sale. 7. comentati si exemplificati in ce maniera se inregistreaza o crestere a gradului de interdependenta si integrare a proceselor de gestiune (operationale) la nivelul organizatiei. Comentaţi tipologia clienţilor unei organizaţiei folosind criteriile de grupare a acestora utilizate în cadrul sistemelor CRM. Sistemul informatic si problematica strategica a organizatiei. 4.Pornind de la definitia si caracteristicile unui sistem de planificare a resurselor organizatiei (ERP).Prezentati scopul si modulele componente ale unui sistem de management al documentelor si al fluxurilor de lucru implementat la nivelul unei organizatii. Precizati factorii perurbatori ai sistemului informational al acestei organizatii si modul in care folosirea sistemului de mai sus contribuie la eliminarea sau minimizarea efectelor lor. 11. Evidenţiaţi asemănările şi deosebirile între sistemele din tip ERP şi CRM. Prezentaţi definiţia şi principalele obiective ale comerţului electronic. Prezentaţi şi comentaţi etapele generale ale realizării unui sistem CRM. Comentaţi interdependenţele între sistemul informaţional şi cel decizional al organizaţiei. 2. 9. 10. Exemplificaţi factorii de influenţă ai comerţului electronic de tip B2B. 3. 10. Prezentaţi şi exemplificaţi principalele beneficii ale implementării sistemelor de tip e-Learning. 11. 6. 8.

la nivelul unei funcţiuni a organizaţiei.Prezentati metoda ingineriei valorii si comentaţi locul şi rolul acesteia în realizarea unui S.I. 2. 8.M. Definiţi obiectivul etapei de proiectare din cadrul metodologiei de realizare a sistemelor informatice pentru management. Exemplificaţi rolul fazei de analiză a documentelor şi a celei de analiză a fluxurilor informaţionale. în cadrul metodologiei de realizare a sistemelor informatice pentru management. Precizaţi fazele în care sunt identificate deficienţele generale şi specifice ale sistemelor informaţionale.Exemplificaţi modul de aplicare a managementului pe bază de proiect în realizarea unui S. 11. 3. la nivelul unei funcţiuni a organizaţiei. 16. 10. Procesul de informatizare la nivelul organizatiei – prezentarea si detalierea pasilor care se parcurg in cadrul unui asemenea proces. 14. Exemplificaţi locul şi rolul metodei ingineriei valorii în cadrul metodologiei de realizare a sistemelor informatice pentru management. la nivelul unei funcţiuni a organizaţiei. Exemplificaţi. fazele componente ale acestei etape.Comentaţi şi exemplificaţi metodele asistate de calculator care se pot folosi pentru fundamentarea componentelor strategiei de informatizare a unei companii.Comentaţi modalitatea de alegere a pachetului de soluţii globale necesare informatizării unei companii folosind produse software pentru fundamentarea deciziilor în condiţii multicriteriale de certitudine. 13. 7.I. 9.Subiectul Aria de acoperire Propuneri 3 Informatica în procesul de fundamentare a deciziilor/ Realizarea sistemelor informatice pentru management 1. 3 . Definiţi obiectivul etapei de analiză preliminară din cadrul metodologiei de realizare a sistemelor informatice pentru management. fazele componente ale acestei etape. fazele componente ale acestei etape. Exemplificaţi. în cadrul metodologiei de realizare a sistemelor informatice pentru management. Exemplificaţi. Definiţi obiectivul etapei de analiză detaliată din cadrul metodologiei de realizare a sistemelor informatice pentru management. Prezentaţi beneficiile diagnosticării sistemelor informaţionale folosind tehnica SWOT.Comentaţi conţinutul modelului economico-matematic al unei solutii IT de prognoza a veniturilor ce vor fi atrase la bugetul unei companii în cursul unui an fiscal.M.Comentaţi modalitatea de determinare a duratei de viaţă a unui produs sau serviciu. 4. Comentaţi şi exemplificaţi conţinutul principiilor metodologice de realizare a sistemelor informatice pentru management. 12.Prezentaţi tipologia metodologiilor de proiectare a sistemelor informatice pentru management. 5. 6. 15.

Daca problema de decizie care apare la nivelul unei companii consta in “optiunea de a lansa pe piata o anumita varianta de produs”.O firma de distributie produse farmaceutice scoate la concurs un post de agent de vanzari. Directorul cu resursele umane trebuie sa aleaga cel mai bun candidat dintre cele sapte persoane. comentati care poate fi metoda asistata de calculator folosita in rezolvarea problemei si expuneti modul de conceptualizare al problemei de decizie. astfel incat ea sa poata fi rezolvata printr-o metoda asistata de calculator. in vederea rezolvarii ei printr-un algoritm specific. in contextul problemei de decizie mentionate. Conceptualizati problema de decizie. 18.17. Specificati metoda si definiti semnificatia datelor utilizate. 4 . pentru care s-au depus 7 curriculum vitae.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful