1

Extras din „Indrumatorul de exercitare a profesiei de arhitect”
Nota 1: Acest extras este esential pentru intelegerea misiunilor si definirea onorariilor de referinta. Nota 2: Misiunile explicitate sunt destinate unui proiect complex cu specialitati, onorariul pentru proiectul de arhitectura reprezentand 40-60% din total. Nota 3: In ceea ce priveste onorariul pentru arhitectul sef de proiect, cuantumul reprezinta o suma intre 6-10% din total.

Cap.2 SERVICII DE BAZĂ
Serviciile de bază (uzuale, ordinare, normale) reprezintă totalitatea misiunilor, conform legislaţiei, ce sunt necesare pentru întocmirea proiectului, a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire, a documentaţiilor de execuţie destinate contractării lucrărilor, urmărirea de şantier; acestea sunt misiuni necesare şi obligatorii pentru realizarea în bune condiţii a lucrărilor de construire, refuncţionalizare, extindere, reparaţie, reabilitare sau demolare a unei clădiri, corp de clădire, ansamblu de clădiri, etc. Serviciile de bază ocupă în sine întreg procesul de proiectare şi urmărire a lucrărilor de execuţie, de la stabilirea temei de proiectare până la recepţia finală a lucrărilor. Conţinutul diverselor faze-etape poate diferi funcţie de tipul, complexitatea investiţiei şi de ritmul de punere în operă, tipul de finanţare, etc. Serviciile de bază includ şi coordonarea echipelor de proiectanţi de specialitate, indiferent dacă aceştia sunt angajaţi de arhitect, constructor sau beneficiar.

2.3

Anteproiectul

proiectul

preliminar,

studiul

de

(pre)fezabilitate
Obiective: • propunerea unei soluţii de ansamblu coordonată cu condiţiile urbanistice şi cu mijloacele financiare ale investitorului • definirea condiţiilor contractuale Conţinut:
GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf. dr. arh. Vlad Gaivoronschi, coordonator 03-FEBRUARIE 2005 arh. Catalina Bocan arh. Doina Butica arh. Silvia Maldarescu arh. Alexandru Panaitescu referenti arh. Alexandru Barthon PROIECT – MISIUNI SI ONORARII

Silvia Maldarescu arh. cerinţele investitorului şi coordonarea acestor detalii cu antreprenorii şi furnizorii Conţinut: GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf. estimări ale costului şi duratei execuţiei 2. Alexandru Panaitescu referenti arh. coordonator 03-FEBRUARIE 2005 arh.4 Proiectul tehnic Obiective: • întocmirea tuturor documentaţiilor ce includ concepţia de realizare a unui obiectiv de investiţii. prescripţiile regulamentare în vigoare. (eventual a Autorizaţiei de Desfiinţare şi a Autorizaţiei pentru Organizarea de Şantier) Conţinut: • fişe tehnice. Vlad Gaivoronschi.7 Detalii de execuţie. arh. Doina Butica arh.2 • documentaţii ce prezintă soluţii de arhitectură şi tehnice. pe baza cărora se execută lucrările de construcţii autorizate. Catalina Bocan arh. se urmăreşte şi se controlează calitatea acestora Conţinut: • proiecte tehnice pe specialităţi (piese scrise şi desenate) 2.6 Alegerea constructorului şi pregătirea execuţiei Obiective: • alegerea unui antreprenor (constructor) şi a unui diriginte de şantier. documentaţii cu extrase din proiectele tehnice pe specialităţi şi memorii specifice pentru avize / acorduri specifice 2. şantierul şi urmărirea lucrărilor Obiective: • asigurarea cu detalii şi urmărirea astfel încât execuţia să respecte întocmai proiectul. pe baza unor oferte făcute de constructor pe marginea proiectului existent Conţinut: • cereri de ofertă din partea beneficiarului şi oferte din partea posibililor constructori 2. Alexandru Barthon PROIECT – MISIUNI SI ONORARII .).C. dr.5 Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi Autorizaţiei de Construire Obiective: • întocmirea documentaţiilor necesare pentru obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism • întocmirea documentaţiei pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (A.

Vlad Gaivoronschi. Catalina Bocan arh. Doina Butica arh. dr.8 Recepţia lucrărilor şi finalizarea acestora (inclusiv intabularea. prezenţa periodică sau la cerere a proiectanţilor pe şantier 2. Silvia Maldarescu arh. Alexandru Barthon PROIECT – MISIUNI SI ONORARII . întocmirea cărţii construcţiei) Aceasta faza reprezintă (în general) încheierea misiunii arhitectului Faze 1 2 3 4 5 Avans la semnarea contractului Faza anteproiectului Faza proiectului Faza de execuţie Faza finală = Studiu de fezabilitate = Proiect tehnic + PAC = DDE + asistenţă tehnică = Recepţia % 10 15-20 25-40 20-25 5 GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf.3 • documentaţii de detaliu necesare pe parcursul execuţiei. arh. coordonator 03-FEBRUARIE 2005 arh. Alexandru Panaitescu referenti arh.

costul va fi estimat de arhitect ca si cum lucrarile ar fi incredintate unui antreprenor. Arhitectul va fi informat de costurile acestor contracte separate. dr. Valoarea tuturor lucrarilor executate. COTE PROCENTUALE a. certificata de arhitect . Alexandru Barthon PROIECT – MISIUNI SI ONORARII . Vlad Gaivoronschi.4 ONORARII DE REFERINTA Propunere Viitorul material editat referitor la exercitarea profesiei de architect va fi structurat pe doua parti dupa cum urmeaza: Vol. Alexandru Panaitescu referenti arh. proiectate de arhitect si de subcontractantii / consultantii coordonati de catre acesta. arhitectul are dreptul la un onorariu suplimentar pentru lucrarile executate in legatura cu aceste echipamente speciale. iii. ii. cuprinde urmatoarele i.INDRUMATOR DE EXERCITARE A PROFESIEI DE ARHITECT – MISIUNI SI ONORARII Vol. coordonator 03-FEBRUARIE 2005 arh. Silvia Maldarescu arh. 2 – GHIDUL ARHITECTULUI CALCULUL ONORARIILOR 1. GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf. Calculul onorariilor pe baza unui procent din valoarea lucrarilor este recomandat pentru evaluarea serviciilor de baza mai inainte descrise (in “Indrumatorul exercitarii profesiei de arhitect”). iv. Cand lucrarile de constructie se vor executa in regie proprie. (fie ca sunt inclusi in contractul arhitectului sau sunt subiectul unor contracte separate de care arhitectul nu poate fi raspunzator). Atunci cand echipamente speciale nu au fost incluse in calculul valorii totale a lucrarilor. 1 . Doina Butica arh. Valoarea totala a lucrarilor . Valoarea totala a lucrarilor include de asemenea si costul mobilierului fix si a tuturor echipamrntelor. b. Catalina Bocan arh. arh.

15 ÷ 1. elaborari de solutii. Cu 10% cand din fondul de date de proiectare refolosit se preiau numai elemente partiale/solutii/principii orientative b. coordonator 03-FEBRUARIE 2005 arh. – 1. Cu 50% in situatia adaptarii proiectului la teren. Catalina Bocan arh.5 iii. se va stabili un protocol intre arhitect si client care va stipula valoarea totala a lucrarilor incluzand si incheierea de deviz a antreprenorului (respectiv cheltuielile indirecte si profitul) c.2 ÷ 1. – 1. Alexandru Panaitescu referenti arh. Vlad Gaivoronschi. – 1. INTERVENTII IN CLADIRI EXISTENTE a. Silvia Maldarescu arh.5 v. extindere.2 la constructiile proiectate pe terenuri dificile de fundare ii. Cu 35% in situatiile de refolosire cu modificari care antreneaza in proiectare mai multe specialitati. Onorariul de baza rezultat conform cotelor din tabelul 3 se corecteaza dupa caz.8 la cladirile foarte inalte (peste P + 12) proiectate in conditii de unicat vi.2 la constructiile calculate pentru gradele seismice mai mari de 7. calcule tehnice si economice.5 iv.1 ÷ 1.1 la constructile calculate pentru gradele seismice de la 7 pana la 7. dr. Cotele procentuale sunt conform tabelului 3 pentru programe dezvoltate in cladiri noi. Alexandru Barthon PROIECT – MISIUNI SI ONORARII . cu urmatorii factori de influenta specifici: i.3 la constructiile pentru care calculele de asigurare la seisme se impun realizate si in domeniul postelastic v. Cand clientul este un antreprenor.2 la proiectele ale caror programe se dezvolta in cladiri existente 2. a bransarii functionale la infrastructura edilitara 3. modificari de fatade sau de functiuni locale c. Doina Butica arh.4 ÷ 1. – 1. conform tabel 1 d. In situatia in care programele listate de tabelul 1 si cele asilimilate lor sunt dezvoltate in cladiri existente prin interventii de modernizare. e. Pentru calculul onorariilor se impart programele de arhitectura in 5 clase de tarifare. REFOLOSIREA In situatia refolosirii/adaptarii proiectului unui obiect se va aplica o reducere a onorariilor dupa cum urmeaza : a. – 1. GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf. arh. – 1.

b. Silvia Maldarescu arh. BAZA ORARA * 4.6 4.2. BAZA ORARA. Se recomanda tarifarea extraserviciilor dupa orele necesare indeplinirii sarcinilor dupa urmatoarea formula: TS = t0 x k x T Unde: TS – onorariul pentru servicii T0 – tariful orar de baza = salariul minim pe economie x 3/171. VARIANTA CALCUL BAZA ORARA a.333 ore munca/luna K – coeficientul stabilit in functie de activitate – conform anexa 4 ales pe baza activitatii prestate efectiv T – timpul necesar indeplinirii sarcinilor proiectare se calculeaza conform formulei prezentate in acel document sau folosirea tarifului orar mediu conform pct. statului la dispoziţie se aplică un tarif de 60% din tariful orar. restaurare. * propunem pastrarea sistemului de calcul al onorariului dat de tabelul 8. Doina Butica arh. Aplicarea tarifului orar Unitatea de bază pentru măsurarea timpului este ora. d. din ORDINUL 11/N in care ora medie de 4. aşteptării. Cand extinderile sunt evident independente de cladirea existenta se vor folosi cotele procentuale din tabelul 3 pentru cladirea noua si cotele procentuale majorate cu factorul descris la pct. pentru zona de jonctiune cu cladirea existenta c.1. consolidare si/sau reparare. dr. Vlad Gaivoronschi. Următoarele tarife pot fi socotite: • Pentru timpul alocat deplasărilor. Alexandru Panaitescu referenti arh.c de mai jos b.4. arh. 3. coordonator 03-FEBRUARIE 2005 arh.2. onorariile se corecteaza cu un factor care are valoarea intre 1. Nu se iau în calcul deplasările în interiorul localităţii GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf.a. Catalina Bocan arh. Pentru lucrarile de reparatii si restaurare se recomanda ca onorariile sa fie stabilite in functie de orele necesare indeplinirii sarcinilor si tariful orar descris la punctul 4. 4.6 refunctionalizare.2.1 ÷ 1. In situatia in care cladirea existenta pe care se face interventia este monument e istoric/de arhitectura / cu valoare arhitecturala sau se afla intr-o zona protejata onorariile se corecteaza dupa caz cu un factor care are valoarea de pana la 1. Alexandru Barthon PROIECT – MISIUNI SI ONORARII . insa se poate accepta si cota procentuala ca alternativa.3.

Tarif orar mediu Se poate stabili un tarif orar mediu pornind de la cea mai mică şi cea mai mare valoare a coeficientului de activitate.care va deveni Tabel nr.15. În cadrul zilelor de odihnă şi sărbătorilor naţionale considerate zile de odihnă tariful suplimentar este de 60% • Tariful pentru urmărirea lucrărilor de proiectare nu poate fi pentru o perioadă de mai puţin de 4 ore. În cazul deplasărilor în afara localităţii se iau suplimentar în calcul orele petrecute pe drum. amenajare peisagistică. Dacă serviciile respectiv activităţile se pot stabili de comun acord. c. ALTE COSTURI În afara tarifului pentru munca prestată se mai iau în calcul următoarele costuri: • • Cheltuieli de multiplicare. GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf. dr. 5. de exemplu pentru situaţia în care se doresc mai multe exemplare din proiectul de autorizare în afara celor două ce se oferă în serviciile de bază. Cheltuieli de brevetare. a orelor necesare în medie pe zi pentru rezolvarea sarcinilor. Tarif zilnic mediu Se poate stabili un tarif zilnic mediu pe baza tarifului orar mediu. • • Relaţia cu autorităţile. Catalina Bocan arh. 6. prototipuri şi altele legate de drepturile de autor cu care beneficiarul este de acord. acoperirea costurilor suplimentare pentru delegări prelungite. legătorie. convorbiri internaţionale. 4 şi va fi inserat ca atare. Cheltuieli suplimentare aprobate de beneficiar pentru transport cazare şi masă.7 • Tariful suplimentar pentru lucru între orele 20 şi 6 este de 30% din tariful orar. PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR CU SPECIFIC PREPONDERENT ARHITECTURAL(lucrări de plastică arhitecturală şi decoraţiuni interioare / exterioare la clădiri. d. mobilier urban şi dotări stradale) SE PASTREAZA TABELUL 6. coordonator 03-FEBRUARIE 2005 arh. Vlad Gaivoronschi. pe baza unei înţelegeri se pot stabili mai multe tarife orare medii respectiv tarife zilnice medii. Alexandru Barthon PROIECT – MISIUNI SI ONORARII . arh. alte eventuale costuri care trebuie suportate de beneficiar. Silvia Maldarescu arh. respectiv suplimentarea în cazul deplasărilor în afara localităţii. Doina Butica arh. Alexandru Panaitescu referenti arh.A DIN VECHIUL SISTEM DE ONORARII . mobilare clădiri civile. transmisii fax.

şi alte cheltuieli ce decurg din acestea.grajduri mari.32 din Ordinul 11/N care vor fi integrate în materialul final.chioscuri. . coordonator 03-FEBRUARIE 2005 arh. Catalina Bocan arh.grajduri.amenajari de spatii verzi.tipografie.constructii pt. prelucrarea fructelor etc.cladiri militare si politienesti simple GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf. .A / 7. .anexe pentru instalatii : (centrale termice. .depozite pe un nivel. Orice alte cheltuieli (de exemplu traducerea documentaţiei) asupra cărora se cade de comun acord. . multietajate sau pe nivel pt.constructii agricole fara fluxuri tehnologice : .garaje pentru automobile .ateliere.statii transport urban in comun etc. relevee.9. Doina Butica arh. . depozit gunoi) .constructii ce nu se ridica la rang de cladire : . Silvia Maldarescu arh.silozuri. posturi de transformare etc.mori. Vlad Gaivoronschi.). .15. rezervoare de apa. Alexandru Panaitescu referenti arh.C si D / 8. mater. .constructii subterane simple (garaje.constructii industriale cu fluxuri tehnologice : . sere. .pivnite de vinuri . cerinte de proiectare medii) . tuneluri.dep.constructii pentru imbuteliere. . pericul. Soluţii ce necesită tehnologii speciale cerute de beneficiar. Clasa II (problema medie. machete ale obiectului.C / 7. • Pentru servicii suplimentare (prezentari. de ventilatie. etc. . care să poată fi consultată de către beneficiar. tarabe de piata acoperite .depozite pe un nivel etc. Pentru suplimentarea cheltuielilor.mici pavilioane etc. .soproane. .parcaje acoperite.3.brutarie. . etc. arhitectul este obligat să ţină o evidenţă. .8 • • • Plata poliţei pentru asigurarea proiectului cerută de beneficiar.constructii comerciale simple : . dr. adaposturi. Alexandru Barthon PROIECT – MISIUNI SI ONORARII .anexe utilitare si gospodaresti (pavilion poarta.consulting) se vor folosi tabelele 6. arh. .service.planuri urbanistice zonale si de detaliu.constructii industriale fara fluxuri tehnologice : . TABEL 1 / Impartirea programelor in clase de tarifare Clasa I (problema simpla. . .constructii agricole cu fluxuri tehnologice : .) . cerinte de proiectare reduse) . mobilier urban si de gradina etc.

.camine pentru nefamilisti .hipodrom cu acces public etc.hipodrom etc. . etc. Vlad Gaivoronschi. .cladiri pentru transport : .constructii industriale cu fluxuri tehnologice complexe : .obiective turistice si de cazare: . cerinte de proiectare complexe) . . .statii de pompieri.laboratoare industriale. .cladiri de locuit : . .inchisori etc. .cartiere rezidentiale.servicii urbane sau comunale : .show-room . .gara mica si constructii feroviare simple. etc. .gospodarie rurala . . .spalatorie auto.9 . . . .debarcader etc. .centre de instructie.magazin.constructii sportive si de agrement simple : .casa de cultura. . .sala de sport. discoteca etc.obiective speciale : .patinoar artificial .cladiri comerciale : . frizerie.statie benzina. Alexandru Panaitescu referenti arh.obiective comerciale cu mai multe niveluri: .fabrici si uzine.club sportiv.piata.case parohiale.crese.case mai mari de 200 mp. blocuri de locuit.sala de fitness.termocentrale. . . biblioteca.cladiri bisericesti : .camine studentesti .gradini zoologice si case pentru animale GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf. gradinite.centre de reeducare etc.statie de ambulanta. cinema.centre sportive : . Clasa III (problema medie.casa de vacanta. . .centre pentru batrani . motel .cladiri pentru birouri si cladiri administrative . .obiective militare sau politienesti complexe : .centre medicale de importanta locala sau zonala : . . . . fast-food. general si mediu : .posta.scoli profesionale. . Alexandru Barthon PROIECT – MISIUNI SI ONORARII .camping . .vile.casa unifamiliala sub 200 mp. dr. . . .scoli generale si scoli medii .magazine. mari bucatarii.primarie.farmacie. arh. .cabinete medicale sau veterinare. Catalina Bocan arh.cladiri de locuit : . capele etc.crematorii de ars deseuri. .spalatorii de rufe. . . hotel.manastiri. .capitanii.sali de sport cu tribune. . centre comerciale . coordonator 03-FEBRUARIE 2005 arh.stranduri cu bazine artificiale. Doina Butica arh.pensiune.invatamant prescolar. Silvia Maldarescu arh. expozitie.

cladiri de cazare si comerciale reprezentative : .cimitire.cladiri din sistemul sanitar : . sanatorii. Doina Butica arh.teatru. .centru de tratamente speciale si centru balnear. .obiective bisericesti : .biserica. .clinici medicale. Clasa V (problema deosebita. .magazin universal. Vlad Gaivoronschi. . . .laboratoare medicale.hotel mare. sala de concerte.ambasada.bai publice etc. arh.sala mare de sport cu public.cazinou. Alexandru Barthon PROIECT – MISIUNI SI ONORARII . . Catalina Bocan arh.teatru de mari dimensiuni. . dr.centru national de conferinte.obiective cultural de exceptie : . Alexandru Panaitescu referenti arh. etc.gari metropolitane. centre universitare .invatamant universitar : facultati. Clasa IV (problema deosebita.gradini botanice si case pentru plante. coordonator 03-FEBRUARIE 2005 arh.circ. GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf. catedrala.institutii medicale nationale. . . crematorii umane etc.statii metrou.piscina olimpica cu public etc. . .obiective sportive reprezentative : .aeroporturi. . spitale.stadion.obiective culturale si de agrement complexe : .ateneu filarmonic. . . etc.banca centrala.tribunal. .opera. cerinte de proiectare deosebite) .muzeu.cladiri complexe pentru transport : . . centru medical. . . . Silvia Maldarescu arh.cladiri administrative complexe : . cerinte de proiectare complexe) .obiective complexe din sistemul sanitar : . . . .centre de reabilitare.studio de radio si de televiziune etc. .arhive speciale etc. .10 . . . galerie de arta.policlinica.

cerinte de proiectare medii 220 GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf. .brutarie.mori.soproane.ateliere.constructii agricole fara fluxuri tehnologice: . .dep. . . mobilier urban si de gradina etc.constructii pentru imbuteliere. .constructii pt. tarabe de piata acoperite . sere.constructii comerciale simple: . constructii agricole cu fluxuri tehnologice: . . .depozite pe un nivel. . arh. . depozit gunoi) . . Catalina Bocan arh.pivnite de vinuri . Silvia Maldarescu arh. prelucrarea fructelor etc. etc.constructii industriale fara fluxuri tehnologice : . multietajate sau pe nivel pentru PROIECT – MISIUNI SI ONORARII 03-FEBRUARIE 2005 200 CLASA II problema medie.silozuri. Doina Butica arh. coordonator arh. . dr. VALORI MEDII ESTIMATE (EURO/M²) CLASA I .statii transport urban in comun etc.anexe utilitare si gospodaresti (pavilion poarta.grajduri mari.amenajari de spatii verzi.mici pavilioane etc.parcaje acoperite.11 TABEL 2 VALORI MEDII ESTIMATE DE INVESTIŢIE C+I EXPRIMATE ÎN EURO/M² FĂRĂ TVA GRUPA TIP PROGRAM problema simpla. . .depozite pe un nivel etc. . Alexandru Barthon .service.chioscuri. Alexandru Panaitescu referenti arh.constructii industriale cu fluxuri tehnologice: . Vlad Gaivoronschi.tipografie. cerinte de proiectare reduse CUPRINDE constructii ce nu se ridica la rang de cladire: . .grajduri.

) .spalatorii de rufe.magazin .cladiri militare si politienesti simple cladiri de locuit: . . Silvia Maldarescu arh. Alexandru Barthon PROIECT – MISIUNI SI ONORARII 03-FEBRUARIE 2005 . Doina Butica arh.centre de instructie. . mari bucatarii.gara mica si constructii feroviare simple . posturi de transformare etc.patinoar artificial . Vlad Gaivoronschi.piata . adaposturi.anexe pentru instalatii: (centrale termice.casa de vacanta . 350 300 240 300 250 350 350 300 380 300 400 380 280 380 450 CLASA III problema medie.laboratoare industriale.crematorii de ars deseuri.sala de fitness .hipodrom etc. obiective militare sau politienesti complexe: . constructii sportive si de agrement simple:. arh. etc. . tuneluri.statie benzina . etc.gospodarie rurala cladiri comerciale: . constructii industriale cu fluxuri tehnologice complexe: . rezervoare de apa.sala de sport .camping .) .garaje pentru automobile .show-room cladiri pentru transport: . Alexandru Panaitescu referenti arh. coordonator arh.fabrici si uzine. dr. .debarcader etc.spalatorie auto .statii de pompieri. .12 materiale periculoase . cerinte de proiectare complexe 400 GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf. Catalina Bocan arh.constructii subterane simple (garaje.casa unifamiliala sub 200 mp .termocentrale. de ventilatie.

gradini zoologice si case pentru animale GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf. arh. .pensiune.scoli profesionale . hotel (1-3 stele).club sportiv. .manastiri.inchisori etc servicii urbane sau comunale: . centre sportive: .farmacie. blocuri de locuit. cladiri bisericesti: . obiective speciale: . .cartiere rezidentiale.centre de reeducare etc.13 . capele etc.casa de cultura.magazine. discoteca etc obiective comerciale cu mai multe niveluri: .camine pentru nefamilisti . cladiri pentru birouri si cladiri administrative cladiri de locuit: . Vlad Gaivoronschi. Alexandru Barthon PROIECT – MISIUNI SI ONORARII 03-FEBRUARIE 2005 450 500 420 460 420 400 400 400 380 420 420 420 450 400 500 500 450 450 450 480 550 600 550 400 680 500 . .scoli generale si scoli medii .vile. .centre pentru batrani . Doina Butica arh.hipodrom cu acces public etc. gradinite. Silvia Maldarescu arh. .capitanii. Catalina Bocan arh.sali de sport cu tribune. cinema. general si mediu: . .stranduri cu bazine artificiale . etc. . fast-food. expozitie.posta. dr.crese. centre medicale de importanta locala sau zonala: . motel . frizerie.primarie . biblioteca . . centre comerciale obiective turistice si de cazare: .case parohiale. Alexandru Panaitescu referenti arh.cabinete medicale sau veterinare.case mai mari de 200 mp.statie de ambulanta.camine studentesti invatamant prescolar. coordonator arh.

piscina olimpica cu public etc.stadion. cladiri complexe pentru transport: . .cimitire. galerie de arta.studio de radio si de televiziune etc.gari metropolitane . Silvia Maldarescu arh.gradini botanice si case pentru plante . crematorii umane etc. sanatorii. .statii metrou cladiri administrative complexe: . PROIECT – MISIUNI SI ONORARII 03-FEBRUARIE 2005 CLASA IV problema deosebita. Vlad Gaivoronschi.biserica.banca centrala. Alexandru Barthon .centre de reabilitare.aeroporturi. catedrala cladiri din sistemul sanitar: . centre universitare cladiri de cazare si comerciale reprezentative: .sala mare de sport cu public . .policlinica. . dr. .ateneu filarmonic .opera . obiective bisericesti: . cerinte de proiectare complexe CLASA V problema deosebita. . coordonator arh. obiective culturale si de agrement complexe: .cazinou. etc.tribunal .muzeu. . .teatru de mari dimensiuni . Catalina Bocan arh.circ. sala de concerte .ambasada invatamant universitar : facultati. obiective cultural de exceptie: . cerinte de proiectare deosebite 500 550 820 1200 1000 900 1200 1000 750 700 700 1000 900 900 1000 1000 1700 900 900 950 900 1000 1200 1200 1500 1500 1300 1500 GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf.centru national de conferinte.bai publice etc obiective sportive reprezentative: . Doina Butica arh. arh. Alexandru Panaitescu referenti arh. centru medical.magazin universal.laboratoare medicale .14 .hotel mare (4-5 stele) .teatru.

arh.institutii medicale nationale. Doina Butica arh. GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf. Silvia Maldarescu arh.15 obiective complexe din sistemul sanitar: . Alexandru Barthon PROIECT – MISIUNI SI ONORARII 03-FEBRUARIE 2005 . coordonator arh.centru de tratamente speciale si centru balnear 1500 Notă: valorile medii de investiţie C+I exprimate în EURO/m² vor fi actualizate în fiecare AN de grupul de lucru privind exercitarea profesiei şi onorariile. . . spitale. Catalina Bocan arh. Vlad Gaivoronschi. Alexandru Panaitescu referenti arh. dr.clinici medicale.

Catalina Bocan arh.0 42 2 40 000 . Silvia Maldarescu arh.75% 3 500 61.30 000 000 e. Vlad Gaivoronschi.25% 148 350 15.5 1500 5.0 6600 5.120 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp Ad.25% 19 700 19.75% 54 850 17.2 85715 3. (euro) mp 4.2 3480 6 3 300 000 .7 10525 7 10 000 000 .2% 15 760 10.0 125 3 120 000 .6% 87 760 75.8% 237 360 68.6 1160 5 1 100 000 .2 31580 GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf.16 TABEL 3 / CLADIRI NOI Nr.3% 23 640 32.0 20000 5.5 3140 5.65% 76 790 48.75% 7 100 20.7% 65 820 29.0 115 7.2 4700 6.2% 1 679 360 53.1 100 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp 3.8 720 7.6% 839 680 6.5 57 10% 4 000 95.5 240 8.6% 5 680 11.6 345 6.0% 639 360 60. Alexandru Panaitescu referenti arh.75% 399 600 14.35% 27 580 53.4% 31 520 84.9 1570 7.0 1035 6.9% 8 520 35.5 515 8.10 000 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp 3. onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp 2. coordonator 03-FEBRUARIE 2005 arh.5% 3 000 37.5% 479 520 24.2% 11 360 91. dr.4 170 9.9% 1 259 520 21.1 14300 6.2 42900 5. Alexandru Barthon PROIECT – MISIUNI SI ONORARII .25% 559 440 39.4 500 5.0 165 6. cr t Transe de calcul din valoarea de investitie (fara TVA) CLASA I cota% euro CLASA II cota% euro 350 CLASA III cota% euro 500 CLASA IV cota% euro 700 CLASA V cota% euro ≥950 cost C+M / mp (euro) ≤240 1 transa minima pana la 40 000 euro onorariu de proiectare onorariu / mp Ad.360 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp Ad. arh.25% 2 500 22. Doina Butica arh.7 41500 3.5 4580 4.7 9430 5.1% 178 020 27.7 125000 3.9 2200 6.0 60000 4.95% 207 690 44.3 300 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp 3.0 375 4 360 000 .0 28570 4.4% 118 680 8.0% 319 680 7.5 80 8. (euro) mp 4.05% 9 940 58.6 13800 4.25% 1 049 600 12. (euro) mp 5% 2 000 12.55% 1 469 440 34.8% 43 880 9.

..75% . cunoştinţe în domeniul protecţiei monumentelor.. 46. situaţii care impun experienţă profesională. proiectare de amenajări interioare.15........ devizier. Proiectant arhitect cu experienţă de peste 10 ani – coeficient 7 ... Pregătire profesională medie... 404 474 ROL – 520 038 ROL Arhitect proiectant – coeficient 5 ...17 8 peste 30 000 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp • 2. 173 346 ROL GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf. consultanţă. rezolvarea unor părţi ce necesită cunoştinţe profesionale deosebite.3% . Silvia Maldarescu arh... Alexandru Barthon PROIECT – MISIUNI SI ONORARII ... rezolvarea unor părţi repetitive ce necesită cunoştinţe de specialitate obişnuite.0 onorariile de proiectare editate sunt rezultatul calculului corespunzator limitei superioare a transei respective - se completează cu valorile pentru proiectarea organizării de şantier se inserează Tabelul 4 – fost 6. activităţi de prelucrare de date pe calculator şi de secretariat. arh. activitate de proiectare ce presupune responsabilitate. Pregătire profesională universitară...85% .. 231 128 ROL Desenator/Tehnician CAD – coeficient 3 Activitate tehnică sau birocratică desfăşurată sub îndrumare.. 288 910 ROL – 346 692 ROL Arhitect stagiar – coeficient 4 Activităţi ce presupun responsabilitate efectuate sub îndrumare. cunoaşterea unei limbi străine cel puţin la nivel mediu...... 10. reprezentare... Doina Butica arh. activităţi de creaţie ce presupun responsabilitate.... îndrumare teoretică în situaţii deosebite şi de mare responsabilitate în cadrul procesului de proiectare.... Catalina Bocan arh... 18.. coordonator 03-FEBRUARIE 2005 arh.... cunoştinţe de aplicaţii de arhitectură pe calculator.. pregăteşte devizele fără preţuri.. activitate de generare de imagini pe calculator. Vlad Gaivoronschi. 29. analiza preţurilor şi verificarea facturilor..4 3. dr.4% . cunoştinţe în domeniul protecţiei monumentelor si a amenajarii teritoriului.7 2.. Pregătire profesională universitară..0 3.9 Situaţii care impun cunoştinţe profesionale şi experienţă deosebite. proiectant repartizat..... supraveghetor tehnic.. activitate de proiectare ce presupune responsabilitate..6 Cunoştinţe profesionale largi.. tehnician... îndrumarea procesului de proiectare. rezolvarea independentă a părţilor ce necesită cunoştinţe profesionale medii.2% .. Pregătire profesională universitară şi drept de semnatura..A TABEL 5 Coeficientul funcţie de activitatea prestată – pentru tarifarea orară a serviciilor.. Alexandru Panaitescu referenti arh. drept de semnatura. 5.0 4....

coordonator 03-FEBRUARIE 2005 arh. Pregătire medie. cel puţin 3 ani de activitate profesională. Silvia Maldarescu arh. Alexandru Panaitescu referenti arh. dactilograf şi activităţi ajutătoare.18 Secretar birou – coeficient 2 Activităţi învăţate desfăşurate sub îndrumare. 115 564 ROL Observaţie: Valorile calculate sunt valabile pentru un salariu minim pe economie de 3 300 000 ROL/lună. Alexandru Barthon PROIECT – MISIUNI SI ONORARII . arh. Doina Butica arh. desenator tehnic. dr. Vlad Gaivoronschi. Catalina Bocan arh. GRUP DE LUCRU – PROFESII SI ONORARII conf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful