P. 1
Pendidikan Seni Di Malaysia1

Pendidikan Seni Di Malaysia1

|Views: 1|Likes:

More info:

Published by: Nor Farahana Raja Salleh on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2012

pdf

text

original

Dalam Buku Kumpulan Esei Pilihan Pendidikan Seni dan Muzik ,FSSK UPSI 2000.

Ms 31-46

PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI
Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan matlamat pembelajaran pendidikan seni dari suatu masa ke suatu masa yang lain. Setelah

menyedari bahawa adanya faktor-faktor tertentu yang menentukan perubahan itu maka bolehlah kita melihat kembali ke dalam konteks negara kita pula. Melihat apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan-keperluan semasa sehingga kita perlu melihat kembali bentuk dan corak kurikulum pada sesuatu masa sehingga pada masa kini.

Kurikulum Pendidikan Seni untuk Menyokong Keperluan Masyarakat Sebenarnya konsep Pendidikan Seni ini telah berubah dari semasa ke semasa lantas dengan ini mempengaruhi matlamat dan pendekatan pembelajarannya. Menurut Lanier (1972) idea terawal menjadikan seni sebagai aktiviti pendidikan adalah di bawa oleh orang-orang Inggeris ke tanah jajahan takluknya di Amerika. Pada waktu awal itu Pendidikan Seni hanya sekadar melahirkan seniman-seniman profesional dan pendedahan kepada kerja-kerja halus seperti catan dan tembikar atau embroideri untuk anak-anak orang bangsawan.

‘Art as mark of refinement as a social nicety’ Lanier (1972) Kurikulum pendidikan seni pada awal tahun tahun 18000 di Amerika dan Eropah di bentuk untuk membantu membangunkan m asyarakat yang sempurna dalam susunan masyarakatnya. Di Amerika umpamanya telah memfokuskan kepada pembangunan ekonomi sesuai dengan sebuah negara baru yang sedang membangun. Negara pada 1

ketijka itu sangat memerlukan pelukis pelan

(draftspeople) dan

pereka bentuk Kesan

(designer) bagi memenuhi keperluan industerinya yang pesat berkembang.

daripada itu , konsep dan matlamat pembelajaran Pendidikan Seni turut berubah. Untuk mengisi keperluan-keperluan perkembangan industri di bandar-bandar besar itu, kurikulum di sekolah-sekolah terpaksa menyediakan latihan-latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan tersebut. Pendidikan Seni kini mempunyai matlamat untuk

melahirkan pemuda-pemuda yang mempunyai kemahiran di dalam seni reka perindustrian, pelukis-pelukis pelan dan pereka-pereka yang mahir dalam lukisan teknik yang sangat-sangat diperlukan untuk menarik minat pengguna-pengguna di dalam arus perdagangan bebas antarabangsa. Maka corak pembinaann kurikulum pada ketika itu adalah berasaskan kepada keperluan masyarakat ketika itu William Bentley Fowel, William Minified dan Wlater Smith masing telah memberi sumbangan terhadap

pembinaan kurikulum pendidikan seni menjurus kepada keperluan insdustri di Amerika pada tahun-tahun 11842 hingga 1852 melalui Common School Jurnal. Fowel telah

mempromosi penggunaan kemahiran seni lukisan yang pertama kali diperkenalkan di Sekolah Inggeris tinggi Boston pada tahun 1847 . William Minifi telah memperkenalkan lukisan di Sekolah tinggi lelaki Baltimore pada tahun 1`840an hingga 1850an, menerusi buku teks lukisan geometriknya, beliau mempromosi lukisan sebagai sains bukan sebagaimana kebiasaan lukisan untuk membuat gambar. Walter Smith di bawa daripada England ke Boston sebagai pengarah Pendidikan Seni untuk bandaraya Bosten dan juga sebagai penyelia Lukiasan di Boston. Beliau melihat bahawa pendidikan senimitu sebagai suatu urutan susunan pelajaran lukisan yang

begitu terancang dan terperinci sehingga mereka yang bukan paklar dalam seni pun boleh mengajar melukis. Beliau menyediakan kurikulum yang isi kandungannya

menumpukan kepada kemahiran di dalam melukis dan asas senireka yang perlu 2

3 .1975). Akibat daripada depression dunia pada tahun-tahun berkenaan rasional penggubalan kurikulum berasaskan seni untuk kehidupan harian . (Lanier. Ini adalah dari hasil kajian yang telah dibuat oleh Owatonna Art Education Study Project yang ditaja oleh Minnesota University. (2000). (Micheal Steveni. Ini jelas di lihat dalam bukunya yang bertajuk Teacher’s Manual for Freehand Drawing and Designing (1876) dalam Bates. Di England konsep ini memberi tumpuan kepada perkembangan menyeluruh kanak-kanak. Di bawah slogan ‘Art A Way of Life’. Dalam tahun 1940an pula pendidikan seni digunakan untuk propaganda peperangan kesan daripada perang dunia ke II. Projek ini dilakukan adalah bertujuan untuk meningkatkan aras estetik di kalangan masyarakat yang kecil. Kurikulum Pendidikan Seni Untuk Perkembang Individu kanak-kanak Pada tahun 1920an pula pembelajaran Pendidikan Seni di Eropah menuju ke arah ‘child centered movement’. Pada kurun ke 19 konsep Pendidikan Seni berubah pula ke arah ‘penghayatan keindahan’ dan ‘kreatif impuls ‘. Pada tahun-tahun 1930an kurikulum pendidikan seni beroriantasikan masyarakat ini terus mempengaruhi pembentukan kurikulum pendidikan seni di Amerika. dalam Duff. 1977). peniruan dan latihan. Ini adalah kerana di waktu itu Amerika Syarikat menumpukan perhatian terhadap perkembangan budayanya ke arah negara yang berbudaya industri. Pada tahun 1930an menggunakan pendekatan kurikulum yang sama satu lagi konsep pembelajaran Pendidikan Seni diperkenalkan.dikuasai menerusi latih-tubi.

Dweey berpendapat bahawa kanak-kanak memiliki kualiti kemanusiaan tersendiri. Children should be allowed to draw what they wish. Sekolah adalah tempat yang membolehkan kanak-kanak mengalami rasa bebas membuat pilihan. Fungsi pendidikan seni pada ketika itu adalah untuk pernyataa kendiri (selfexpression)... Oleh itu untuk mencapai matlamat. Kanak-kanak digalakkan meneroka secara bebas melalui pelbagai media bagi mengembangkan kualiti dalaman menerusi pengelaman seni yang disediakan secara tidak bersetruktur. Beliau melihat kanak-kanak memerlukan persekityaran yang menggalakkan perkembangan kreatiiviti keupayaan mengadaptasi persekitaran secara fleksibel terhadap kehidupan dunia dan persekitaran kanak-kanak itu. Pada ketika itu tokoh yang berpengaruh adalah John Dewey. Lanier 1975:81 Hasil daripada kajian panel membuat rumusan : . Matlamat dan kandungan pendidikan seni ketika itu adalah berasaskan kepada aras perkembangan individu dan keperluan kanakkanak. Berlau berpendapat kanakkanak perlukan pengalaman –pengalaman yang bukan sahaja benbentujk menghafal fakta atau mendapat pengalaman seni secara berpandu dari guru yang cuba untuk membantu membangunkan potensi kanak-kanak menurut cara yang sempit. that they see in their minds eyes. not that which others think they ought to draw”.Sementara di Austria pula Frank Cizek menghalakan tumpuan baru terhadap konsep Pendidikan Seni. Beliau menulis : “Great creative energy exists in every child. mereka bukanlah manusia dewasa yang kerdil dalam proses untuk mennjadi dewasa. Kesemuanya adalah merupakan aspek-aspek kehidupan. Sebagai pemimpin Pergerakan Prograsif antara tahun 1920an hingga 1940an. bebas bergerak dan bebas untuk menyelesaikan masalah dengan caranya. This must find an outlet in expression or repression will result. diskriminasi estetik yang memberi kesan kepada kehidupan harian perlulah diperkembangkan. 4 . tidak seharusnya berlaku perbezaan di antara seni halus dengan seni gunaan. (Lanier 1975:15) Pendekatan penggubalan kurikulum pendidikan seni yang berpusatkan perkembangan diri kanak-kanak telah bermula di Eropah di tahun-tahun 1920an sebagai memberi reaksi kepada falsafah pendidikan membantu keparluan masyarakat melalui perkembangan dan pembentukan individu.

Lowenfeld adalah pakar pendidikan seni bangsa Austrian yang berhijrah ke Amerika pada tahun 1939. Seni dilihat sebagai aktiviti pembentukan nilai-nilai kemanusiaan yang mempunyai nilai terapi. Para pendidik telah mengakui bahawa kanak-kanak mempunyai cara dan keupayaan tersendiri dalam pernyataan dirinya menerusi kerja-kerja seni. Kerja-kerja mereka tidaklah berdasarkan kepada keupayaan tradisional yang memaparkan kemahiran tetapi disebalik kerja-kerja yang kasar dan spontan itu memiliki makna yang tersendiri. khususnya di Amerika Syarikat. Berkaitan Self-Expression ini (Chapman 1978 :12) menyatakan ianya bukanlah sekadar suatu mod tingkahlaku semulajadi kanak-kanak tetapi adalah asas kepada matlamat kematangannya.dan kreativitinya. mengambil kira perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak dari aspek fizikal. Idea bahawa pernyataan seni sebagai luahan emosi hasil kerja seni sebagai alat untuk memahami corak psikologi kanak-kanak. satu lagi konsep yang mustahak telah diperkenalkan. mental. Beliau melihat perkembangan kanak-kanak secara holistic. Menjelang tahun 1940. Viktor Lowenfeld telah memberi sumbangan besar dengan menerbitkan bukunya yang bertajuk ‘Creative and Mental Growth’. Beliau juga melihat aktiviti seni itu sebagai alat pembangunan kreativiti manusia melalui 5 . emosi. muncul satu lagi konsep seni untuk pernyataan kendiri (Art as Self-Expression).Dewey telah mengariskan dua perkara penting falsafahnya terhadap pendidikan seni dan amalan Pergerakan Prograsif ini dan hubungan seni dengan seni untuk pernyataan kendiri Sementara itu pada tahun 1930an ini juga. dan intergrasi personaliti menerusi pengajaran seni semuanya ini telah menjadi slogan pengajaran seni di sekolah-sekolah. sebagai perkembangan dari pergerakan pendidikan yang progresif.

Kurikulum Pendidikan Seni Untuk Kesedaran Sosial 6 . seni adalah didefinisikan sebagai asas pengetahuan dan sebagai aktiviti perkembangan. Minat penggubal kurikulum terhadap perhubungan di antara artistik dan kreativiti Ini adalah kerana akibat mencapai puncaknya di tahun-tahun 1950an dan 1960an. Amerika telah mengalih tumpuannya bahawa pendidikan awam perlu "balik kepada matlamat asasnya” . daripada perlumbaan penaklukan angkasa di antara Amerika dan Russia. pendidk-pendidik seni menumpukan kepada pernyataan sebagai alat untuk pertumbuhan individu yang matang. di mana Amerika merasakan mereka telah ketinggalan di dalam bidang ini. Lowenfeld menulis : Dalam perkembangan pemikiran pendidikan semasa. Kanak-kanak diperkenalkan dengan konsepkonsep asas seni dan ke arah kaedah-kaedah inkuiri yang membolehkan mereka mempelajari berkaitan dengan mata pelajaran seni.pernyataan secara bebas. Konsep utama penulisan mereka adalah . tingkahlaku manusia yang kreatif dapat dilahirkan menerusi aktiviti-aktiviti seni. pada masa-masa ini begitu banyak penerbitan yang berkaitan dengan perkembangan kreativiti menerusi pengajaran seni telah diterbitkan. Pada masa yang sama. Menurut Chapman (1978). Pemikiran beliau telah mempengaruhi perkembangan pendidikan sehingga hari ini.

Lanier juga berpendapat bahawa sebahagian besar dari seni-seni tampak seperti seni popular. Kurikulum Pendidikan Sebagai satu Disiplin Ilmu Pengetahuan Idea seni sebagai asas pengetahuan sering juga dikaitkan dengan pendidikan estetika. perubahan falsafah di dalam pendidikan umum sesuatu tempat itu. Grisby dan Efland. Malahan bukan setakat ini sahaja para pendidik Pendidikan Seni Amerika yang lain juga seperti.Konsep-konsep terbaharu wujud dalam tahun-tahun 1970an yang mengaitkan seni sebagai alat untuk memupuk kesedaran sosial di kalangan murid-murid sekolah. Dalam hal ini. adalah jelas bahawa begitu kerap sekali berlakunya perubahanperubahan konsep pendidikan seni dalam tempoh masa lebih kurang satu abad yang lalu. Ini adalah disebabkan oleh tekanan dan keperluan sosial. Lanier(1975) berpendapat seni adalah satu bentuk pendedahan terhadap pengalaman estetik yang mempunyai nilai-nilai intrinsik dan keperluankeperluan ke arah membuat sesuatu justifikasi. dan perfileman boleh digunakan sebagai alat dalam era baru perhubungan kemanusiaan. lantas bersamaan dengan itu Mc Fee dan Degge (1977) menyarankan. aktiviti-aktiviti Pendidikan Seni dapat meningkatkan kesedaran di kalangan murid-murid untuk memahami dan mengenali budaya di antara bangsa di kalangan masyarakat majmuk. menerusi aktiviti seni ia boleh membentuk tingkahlaku manusia dan meningkatkan kepekaan terhadap persekitaran dan alam. Chapman. mengakui bahawa untuk mengatasi masalah perkauman dalam masyarakat yang berbilang bangsa. Kesimpulannya. Feldman. sebelum Perang Dapat juga dilihat pada tahun-tahun Dunia Kedua pendidik-pendidik seni lebih berminat menumpukan 7 .

pembelajaran Pendidikan Seni ini ke arah membentuk dan melahirkan generasi yang mempunyai kemahiran(sebagai PEMBUAT) dan kurang menumpukan pada melahirkan PEMINAT SENI(art appreciator). Teoriteori yang membentuk konsep itu ada yang sukar diterjemah ke dalam bentuk praktikal. Perhatian sangat Selepas Perang Dunia Kedua khususnya di tahun 1950an konsep seni lebih menumpukan kepada bidang psikologi. peningkatan pengetahuan dan kefahaman dan penghayatan seni. Walau bagaimanapun dengan perkembangan dan perubahan konsep seni ini telah menimbulkan banyak masalah di dalam perlaksanaan pembelajarannya. Dan perhatian juga tertumpu pada individu yang sedia BERBAKAT SENI dan kepada bidang seni kreatif semata-mata. pembelajaran Pendidikan Seni telah menumpukan pada salah satu dari tiga jenis teori yang berkaitan : I. meningkatkan kesedaran terhadap perhubungan seni dengan kehidupan seharian (menumpukan aspek-aspek estetika dalam kehidupan yang berkaitan dengan pembentukan individu dan sosial). membantu perkembangan menyeluruh kanak-kanak melalui kerja-kerja seni (a laissez-faire. Sehingga kini. 8 . kurang diberi kepada pengaruh-pengaruh seni terhadap masyarakat. child-centered orientation) ii. Pendidikan seni sebagai subjek(a subject-centered approach) iii. menjadikan ia berbentuk lebih akademik.

iaitu kognitif. Lihatlah betapa indahnya pakaian tradisional kita. Keindahan dan kehalusan yang terdapat pada kraf tradisional jelas memaparkan kepakaran serta ketinggian aras pemikiran tukan-tukang atau pandai Melayu. yang secara perbandingannya bolahlah kita samakan dengan struktur kurikulum pendidikan seni di Malaysia. kadang kala kita lupa akan warisan pusaka kita. 9 . Sila lihat jadual 2 yang menunjukkan perbandingan di antara DBAE dengan kurikulum yang berasaskan pernyataan kendiri secara kreatif. Struktur DBAE ini adalah menekankan kepada empat bidang tumpuan iaitu Sejarah Seni. dan Produk Seni. Ini jelas dapat dilihat menerusi artifak-artifak yang diperturunkan oleh nenek moyang kita sejak dari zaman keagungan kerajaan Melayu Melaka dahulu. Dalam perkembangan terakhir ini dunia telah diperkenalkan dengan konsep pendidikan seni sebagai satu disiplin ilmu (DBAE). Umpamanya kita bolah rujuk kepada cadangan-cadangan tokoh seni yang menggunakan pendekatan humanistik seperti Feldman. PENDIDIKAN SENI DI MALAYSIA Negara kita sangat kaya dengan kesenian. manakala Lansing. afaktif dan psikomotor dalam melahirkan penggiat dan penggemar seni. memfokuskan kepada perkembangan tiga domain utama. Manakala pendekatan Antropologi dan sosiologi McFee pula menggunakan yang menjadi struktur kurikulumnya. Estetik.Walau bagaimanapun banyak lagi pendekatan yang boleh kita jadikan panduan untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran kita agar lebih mantap. bukannya sejenis malahan terdapat kepelbagaiannya yang disesuaikan dengan taraf dan kedudukan sipemakainya. Kritikan Seni. Di dalam arus kemodenan dan akibat dibelenggu oleh penjajah.

1979). sebahagian dari petikannya berbunyi : “Dasar pelajaran Persekutuan yang asanya diistiharkan dalam Ordinan tahun 1957 adalah untuk membentuk satu sistem pelajaran kebangsaan yang akan memenuhi keperluan-keperluan negara dan menggalakkan pertumbuhan kebudayaan sosial.” Memanglah akta ini kurang jelas memperkatakan tentang keperluan dan peranan seni tampak. bangsa dan nilai-nilai tempatan. Malangnya. ekonomi dan politik . Sementara untuk sekolah menengah kurikulum baru telah digubal dan Pendidikan seni telah banyak menerima perubahan khususnya dari segi isi kandungan struktur pelajarannya.. tetapi sekaligus secara am ianya merangkumi semua bidang yang tergolong dalam ertikata KEBUDAYAAN. mungkin kerana konsep dan falsafahnya tidak begitu jelas dan ianya juga merupakan kelemahan-kelemahan yang biasanya terdapat pada sesebuah negara yang baru mencapai kemerdekaan. unsur-unsur yang berkaitan dengan budaya khususnya yang berkait dengan seni tampak ini kurang mendapat perhatian khusus.Sebenarnya pembelajaran Pendidikan Seni secara formal seharusnya mempunyai falsafah dan identiti kebangsaan sesuai dengan aspresiasi negara. Seni tampak adalah merupakan jiwa dan rupa sesuatu budaya dan bangsa (Syed Ahmad Jamal. Ini meninggalkan kesan kepada pembentuk kurikulum Pendidikan Seni pada masa itu. Kurikulum yang sama digunakan sehingga penghujung tahun 1970an.. yang lebih mengutamakan kepada keperluankeperluan asas rakyat. 10 . Akta Pelajaran tahun 1961 mempunyai inspirasi untuk menggalakkan pertumbuhan budaya dan sosial.. kurikulum sekolah rendah yang telah diperbaharui konsep dan falsafahnya.

1983). kaedah yang diamalkan di dalam pembelajaran Pendidikan Seni di sekolah-sekolah sejak merdeka ialah mengamalkan kaedah yang tidak distruktur (unstructured method) yang dikenali sebagai “The Laisseiz-Faire Method”. dan banyak lagi metodologi-metodologi di bilik darjah seperti rangsangan. sebenarnya berkesan pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran. Kaedah ini mempunyai kelemahan. Biasanya idea-idea dikawal. media. Murid-murid diandaikan mempunyai galakendiri(self-motivated) dan mempunyai kebebasan total dalam menentukan segalanya. pernyataan individu.Apa yang jelas pada saya ialah. perancangan setiap langkah yang perlu murid-murid lakukan. seperti proses serta prosedur penggunaan alat dan bahan. Dan kaedah diktator(The Authoritarian-Dictatorial Method) -(Micheal. guru hanya sekadar membimbing. Guru lebih menumpukan aspek-aspek formalistik. pengurusan kerja-kerja seni dan tahap-tahap perkembangan dikawal oleh guru. iaitu arah pembelajaran tidak dapat ditentukan. kemahiran pertukangan. Pada murid-murid motivasinya adalah keranan bimbang dengan Kaedah ini kegagalan atau takut tidak mencapai tahap yang guru kehendaki. dan estetik dan mengamalkan sikap yang baik. kepekaan pengamatan. tetapi adalah lebih berkesan jika proses pembelajaran untuk Pendidikan Seni ini dilakukan dengan kaedah kreatif 11 . Sementara kaedah Authoritarian Diktator pula lebih menunjukkan pengajaran secara memberi penerangan dan maklumat. yang berkaitan dengan konsep-konsep asas seni. had masa. kepimpinan dan lain-lain lagi diketepikan. Matlamat guru menggunakan kaedah laissez-faire ini ialah menggalakkan pembelajaran dan perkembangan secara semulajadi menerusi pengetahuan seni. begitu juga dengan penggunaan media.

itu pun bergantung kepada keupayaan guru. Berdasarkan sukatan pelajaran yang ada itu. kesalahan.1967 di dalam Micheal. walaupun banyak tajuk-tajuk kegiatan kraf terdapat di dalam sukatan pelajaran tersebut. (Kementerian Pelajaran Malaysia. Sukatan Pelajaran Sekolah Menengah 1976). mereka dan mencorak untuk tujuan lulus peperiksaan. 1983) Apakah konsep dan matlamat Pendidikan Seni untuk sekolah menengah di waktu ini ? Ke manakah arah tujuan pembelajarannya ? Agak sukar untuk menjawab soalan-soalan ini. (Stanly Madeja. jenis kraf dan perusahan dan keupayaan serta minat murid-muridnya. sejauhmanakah tercapainya matlamat untuk pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan seperti yang digariskan di dalam Akta Pelajaran 1961. Sementara meniru adalah suatu Kerja-kerja kraf jarang-jarang diamalkan. Dokumen-dokumen lain jika ada pun sangat sukar untuk dimiliki oleh seseorang pendidik. menggambar. Isu inilah yang perlu dipertikai. Yang nyata adalah kebanyakan guru lebih menumpukan jenis-jenis kegiatan melukis. Ke manakah arah dan tujuan pembelajaran dan apakah bentuk dan kandungan pembelajaran adalah tertakluk kepada guru yang mengajarnya. Sukatan pelajarannya begitu fleksibel dan memberi peluang kepada guru-guru memilih arah manakah yang sesuai dengan alam persekitarannya. 12 .yang bercapah (creative divergent method) kerana dengan cara ini pembentukan konsep-kendiri murid-murid lebih baik. kerana apa yang tertera secara bertulis dalam bentuk dokumen rasmi dari sejak merdeka hingga kini hanyalah Sukatan Pelajaran Seni Lukis dan Pertukangan.

serta jika ia penting mampukah ia berfungsi untuk memberi erti akan keperluannya itu. ini semua perlu diperjelas. membaca dan mengira. sekali lagi Pendidikan Seni diletakkan sebagai satu matapelajaran tidak dijelaskan secara eksplisit. Pendidikan Seni kini bukanlah sekadar semata-mata untuk pengayaan. dengan kemajuan sosioekonomi yang semakin pesat dan kehidupan yang semakin kompleks Pendidikan Seni boleh memberi sumbangan yang besar.Persoalan tentang apakah matlamat pembelajaran Pendidikan Seni dan adakah ianya penting dalam arus pembangunan negara sekarang. mengambil berat kanak-kanak yang gagal menguasai sistem menguasainya bererti ketinggalanlah mereka di dalam menikmati bersama arus perkembangan budaya kita. Dengan menguasai lambangMasyarakat kita ini. sebagai sebuah negara yang membangun. Ini adalah bersesuaian dengan keperluan semasa. tetapi Pendidikan Seni telah diterima sebagai salah satu daripada matapelajaran di sekolah-sekolah perlulah bergerak selari ke arah matlamat pendidikan kebangsaan. Sukatan pelajaran Pendidikan Seni KBSM telah pun memperlihatkan kemantapannya. 13 . Meninjau dari Laporan Kabinet 1979. ia juga perlu dianggap sebagai kemahiran asas setaraf dengan kemahiran menulis. kegagalan lambang tersebut segala bentuk ilmu dapat dinikmati bersama. arah dan konsepnya juga begitu jelas. Peri mustahaknya tiga kemahiran itu kerana ianya melambangkan sistem yang membolehkan manusia berkongsi pengalaman.

Kegagalan menguasai kemahiran seni tampak ini tersekatlah satu keupayaan seseorang itu untuk memahami diri dan alam sekelilingnya. Soalan selanjutnya ialah bagaimanakah kita hendak melaksanakan pembelajaran Pendidikan Seni ini bagi mencapai segala maksud tersebut ? Hingga setakat hari ini. dengannya membolehkan manusia berkongsi pengalaman. Ianya boleh diubahsuaikan dengan iklim negara kita. Salah satu daripadanya ialah seperti yang telah disarankan oleh Chapman (1978). perkembangan Jika kita yakin akan sumbangan Pendidikan Seni ini boleh membantu seseorang kanak-kanak itu. seharusnyalah berupaya meningkatkan potensi kanak-kanak untuk mentafsir dan berkongsi pengalaman serta saling memahami di antara satu dengan yang lain. Menurutnya ada tiga matlamat pembelajaran Pendidikan Seni iaitu : 1. Walau bagaimanapun kita boleh menyesuaikan dengan mana-mana model yang telah diperakui oleh dunia. kegagalan menguasainya samalah seperti gagal menguasai kemahiran membaca dan mengira.Pendidikan Seni juga adalah lambang sistem. Untuk perkembangan individu 14 . kita memanglah tidak ada satu modul pengajaran yang mantap untuk dicontohi sebagai strategi perlaksanaan kita. kerana matlamat dan konsepnya hampir sama.

Lantaran itu dapat menanamkan kefahaman terhadap memahami pandangan.Guru-guru haruslah mengetahui bagaimana untuk memberi pengalaman kepada murid-muridnya untuk mengamalkan nilai-nilai murni di samping mengembangkan keupayaan ekspresif melalui kegiatan-kegiatan seni serta meningkatkan kemahiran. Apakah Pendekatan Pembelajaran Untuk Pendidikan Seni ini ? Guru-guru perlu dapat menguasai pendekatan untuk pembelajaran Pendidikan Seni. Untuk meningkatkan kesedaran terhadap warisan budaya Guru-guru perlu mengetahui cara-cara untuk meningkatkan keupayaan muridmuridnya dalam menilai dan memahami dan menghargai seni yang terdapat di sekitar masyarakatnya. Satu pendekatan terbaharu yang dibuktikan kejayaannya oleh sarjana-sarjana barat ialah dengan berasaskan kepada domain ini : PERNYATAAN (EXPRESSION) DAN TINDAKBALAS (RESPONSE) 15 . 3. Untuk meningkatkan kesedaran terhadap peranan-peranan seni di dalam masyarakat. kepercayaan dan budaya masa kini dan budaya silam. Guru perlu mengetahui untuk membekalkan dengan peluang-peluang untuk berinteraksi dan mengamati hasil seninya dan dengan hasil-hasil seni yang terdapat di sekeliling kehidupannya. 2.

Justeru itu. termasuk pengkritik seni. menilai Tiga perkembangan tindakbalas ini boleh dijadikan sebagai pendekatan dalam pembelajaran Pendidikan Seni di bilik darjah. saya adunkan di antara ketiga-tiga matlamat pembelajaran Pendidikan Seni berdasarkan model Efland (1977) yang telah diubahsuai dengan dua domain aktiviti seni : 16 . mengumpul idea-idea b. proses-proses ini boleh berfungsi sebagai model untuk digunakan oleh murid-murid di dalam aktiviti-aktiviti artistiknya. mengolah dan menjelmakan idea-idea tersebut ke dalam bentuk seni c.PERNYATAAN (Expression) Di dalam domen ini Efland(1977) dan Chapman(1978) menyatakan terdapat tiga tahap perkembangan proses artistik iaitu : a. menggunakan media untuk menghasilkan kerja seni Efland berpendapat. ahli-ahli sejarah seni. menterjemah c. mengamati dan memahami seni b. tindakbalas mereka pada seni juga melalui tiga tahap perkembangan iaitu : a. TINDAKBALAS (Response) Berdasarkan langkah-langkah yang sering diamalkan oleh para sarjana seni.

17 .

Jadual 1. PENDEKATAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI Domain MATLAMAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI Untuk Perkembangan Mengenal Warisan Peranan Seni Di Dalam Individu mendapatkan idea untuk kerja-kerja seni Budaya mempelajari bagaimana seniman-seniman/pandai tempatan menemui ideaidea di dalam kerjanya P E R N Y A T A A N mengolah dan menjelmakan idea-idea untuk kerja seni mempelajari bagaimana seniman/pandai tempatan mengolah dan menjelmakan idea-idea ciptaannya gerakerja seni penggunaan media mempelajari bagaimana seniman/pandai tempatan menggunakan media Masyarakat mempelajari bagaimana masyarakat Malaysia menyatakan nilai dan kepercayaan menerusi seni tampak mempelajari bagaimana masyarakat Malaysia menyatakan perubahan nilai dan kepercayaan menerusi seni tampak mempelajari bagaimana masyarakat Malaysia menggunakan teknologi menghasilkan bentuk tampak 18 .

Perabandingan kurikulum yang berasaskan pernayataan kendiri kreatif dengan DBAE (discipline-based art education) Pernyataan Kendiri Secara Kreatif DBAE 19 .Domain MATLAMAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI Untuk Perkembangan Mengenal Warisan Peranan Seni Di Dalam Individu pengamatan dan pemahaman hasil seni Budaya mempelajari bagaimana pengkritik dan ahli sejarah mengamati dan Masyarakat mempelajari bagaimana masyarakat Malaysia mengamati dan mengenali imej-imej seni tampak T I N D A K B A L A S memahami hasilan seni mentafsir hasil seni mempelajari bagaimana pengkritik dan ahli sejarah seni mentafsir hasil seni mempelajari bagaimana masyarakat Malaysia mentafsir imej-imej seni tampak menilai hasil seni mempelajari bagaimana pengkritik dan ahli sejarah seni menilai hasilan seni mempelajari bagaimana masyarakat Malaysia menilai imej-imej tampak Dengan enam pendekatan pembelajaran ini memudahkan pihak guru untuk merancang strategi pengajarannya dan perlulah benar-benar dapat menghayatinya jika ingin menggunakan pendekatan ini di dalam bilik darjah.

Pernyataan alam kanak yang tidak dibimbing tidak dianggap sebagai kreatif sepenuhnya Peralaksanaan Boleh tercapai dalam sebuah bilik darjah sahaja.Matlamat: Perkambangan kreativiti. integrasi individu. pendedahan kepada imej-imej seni menghalang kepada perkembangan kreativiti semulajadi mereka. seni daripada berbagai kebudayaan dunia dan era. Konsep pelajar Pelajar adalah murid matapalajaran seni. perlu diasuh bukan diajar. pernyataan kendiri. tidak mendedahkan pelajar dengan imej-imej orang dewasa . membantu pelajar memahami konsep-konsep seni selari dengan aras kanak-kanak tertentu. membantu pelajar. tidak perlu kerjasama dengan kelas-kelas atau sekolahsekolah yang lain 20 Perlaksanaan Memerlukan penglibatan dengan kelas-kelas atau tingkatan lain di sekolah itu malah sekolah-sekolah lain di dalam sesuatu daerah secara meluas untuk mendapatkan kesan urutan . berkembangan secara semulajadi dengan galakan dan peluang yang disediakan. perlaksanaannya tidak berurutan. perlu diajar untuk mengembangkan kefahaman terhadap seni. seni penting kepada perkembangan pendidikan menyeluruh . menggalakkan pernyataan kendiri pelajar secara kreatif Kreativiti Kreativiti adalah bakat pelajar. keritikan seni. kumulatif. kurangnya perkembamngan adalah disebabkan oleh gangguan orang dewasa Kreativiti Kreativiti adalah tingkahlaku yang bukan konvensional yang boleh dibentuk menerusi kefahaman terhadap seni seacara biasa . dan tidak tersusun Konsep pelajar: Pelajar semulajadi kreatif dan eksprasif. tersusun dan meluas perlaksanaannya. Kurikulum Dirancang oleh guru secara individu. seni sebagai fokus pembelajaran Kandungan Aktiviti seni sebagai pernyataan kendiri. mengunakan nilai imej seni dewasa. Pendedahan kepada hasil seni seniman meningkatkan perkembangan kreativiti mereka Konsep guru Memberikan moitivasi. menggunakan kepelbagaian bahan seni dan kaedah Kandungan Estetika. sejarah seni dan produk seni. sokongan. tiada usaha untuk mempengaruhi pernyataan kendiri pelajar Konsep guru Menyediakan motivasi. focus pada kanak-kanak Matlamat: Perkembangan kefahaman terhadap seni. Kurikulum Ditulis secara berurutan.

Fall 1971. 2. (1987) ‘ Discipline-based art education : becoming students of art’. 1971. D. penilaian pencapaian pelajar biasanya tidak digalakkan.. “ 21 . Unpublished Dissertation. 1. Penilaian Berasaskan matlamat pendidikan. Di terjemah daripada Clark G. 3. focus kepada pembelajaran. : The NAEA). mustahak untuk mengesahkan kemajuan pelajar dan keberkesanan program. 4. “The Transition Continued. Vol.dan susunan yang meksima Kerja-kerja seni Kerja-kerja orang dewasa tidak dikaji. 40 . and Greer. M. (Washington.C. Chapman. D. “A Second Look at A Foundation for Art Education”. Lanier.: The National Art Education Association). Authur.” Studies In Art Education. 1977. DC. imej-imej orang dewasa membantu sebagai focus pembelajaran secara integrasi daripada empat desiplin seni Penilaian Berasaskan perkembangan dan proses kerja-kerja seni kanak-kanak.13. Day. 5-12. The Ohio State University. (Washington. John. Laura. Efland. Identification of Technical Illustrator Job Requirements.49. (21)2 Rujukan 1. Fall. No.”Objectives of Art Education: The Impact of Time. Studies In Art Education. Duff. imej-imej orang dewasa mungkin memberikan kesan yang negatif terhadap perkembangan pernyataan kendiri dan lkreativiti pelajar Kerja-kerja seni Karya orang dewasa (seniman ) merupakan purat rujukan dan kajian seni. The Journal of Aesthetic Education.1. Vincent. Vol.13 No.

Art. Kementerian Pendidikan Malaysia. Teachers College Press. June King. Clark G. Muzium Seni Asia. (1987) ‘ Discipline-based art education : becoming students of art’. Vol. D. Colombia University . 3. Preparation For Art. No. 1977. M. Lowenfeld. D. New York. 1979. No. 28 . 10. Volume 52. 5. Culture and Enviroment. The Journal of Aesthetic Education. 25.3.. Victor and Brittain. June King. and Greer. 13. No.20. (21)2 22 . March. Art Education. Laporan Jawatankuasa Kabinet. Kementerian Pendidikan Malaysia. 6. D. 1966. Lambert. 3. 15 .B. _______________. Creative and Mental Growth.A. Kuala Lumpur. Vol. (Washington. Mc Fee. 1979.B. April. The NAEA). 1972. Seni Lukis dan Pertukangan Tangan. 1976. D. 15. (Washington. 1965.C. Pennsylvania State University. The NAEA). Micheal J. Rupa dan Jiwa.L. New York : The Mc Millan Co. Sukatan Pelajaran Sekolah Menengah... 7. San Francisco: Wadsworth Publishing Co. 1983.33. 14. K.C. 1972. “Society. Rogina. K. Art and Adolesence.P. San Francisco:Wadworth Publishing Co. Art and Education”. Day. June King and Degge. _______________.Peabody Jurnal of Education. Art Education. 12. Paper delivered at the Senior in Art Education Research and Curicullum Development. “ Objectives of Teaching Art”. Incorporation. Mc Fee.P. Universiti Malaya.. 1972. Mc Fee. 1975. 28. 8. “Returning The Art to Art Education”. 11. 9..L. D. January. 180 . Syed Ahmad Jamal.186.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->