You are on page 1of 41

Návrh suborbitálního prostředku pro dosažení výšky nad 100km

Projekt

ARDEA

Csaba Boros

2012

http://www.airports-worldwide.com/articles/article0354.php

Copyright 2004-2010 by Daniele Occhiato

Volavka popelavá ( Ardea cinerea )

ARDEA
ARDEA

Aim for Rocket DEvelopment

for Amateurs

aneb

„Zaměřit se na vývoj raket pro amatéry“

Jak překonat odpor atmosféry Země (1) ?

http://wwwroboslave.net

Balonem

Letadlem

Raketou

Dělem

Deacon

Loki

Far Side

HARC

Vynesení rakety balonem

( Rocket/Balloon Rockoon Technique)

Farside (1957)

Farside (1957) • 4 stupně, RM TPH • UZ 3 kg/6400km KNP12 Pardubice CZ Csaba Boros
Farside (1957) • 4 stupně, RM TPH • UZ 3 kg/6400km KNP12 Pardubice CZ Csaba Boros

• 4 stupně, RM TPH

UZ 3 kg/6400km

HARC konstrukce rakety

HARC – konstrukce rakety SL-2 KNP12 Pardubice CZ Csaba Boros 7

SL-2

HARC konstrukce gondoly

HARC – konstrukce gondoly KNP12 Pardubice CZ Csaba Boros 8
HARC – konstrukce gondoly KNP12 Pardubice CZ Csaba Boros 8
HARC – konstrukce gondoly KNP12 Pardubice CZ Csaba Boros 8

HARC videosekvence startu rakety SL-1

Balón

Gondola

Start !
Start !
startu rakety SL-1 B a l ó n Gondola Start ! Pokus o CATS neúspěšný, raketa

Pokus o CATS neúspěšný, raketa při startu zavadila

o pěnovou Izolaci –

místo směřování vzhůru

nabrala kurz k Zemi

Super Arcas

CSXT

Hyperion

LEX

Jednostupňové rakety

Jednostupňová raketa Super Arcas

• zesílená verze rakety ARCAS

• Motor na TPH stř.tah 1,45 kN, doba fce 40 vteřin

• Užitečné zatížení 4,5 kg/92 km

• Startovní hmotnost 43 kg

• Max. průměr/délka

• Hlavńové vypoustěcí zařízení – příd. rychlost 46-70m/s

110/2700 mm

kompenzuje stranový vítr a zlepšuje stabilitu

rychlost 46 -70m/s 110/2700 mm kompenzuje stranový vítr a zlepšuje stabilitu KNP12 Pardubice CZ Csaba Boros
rychlost 46 -70m/s 110/2700 mm kompenzuje stranový vítr a zlepšuje stabilitu KNP12 Pardubice CZ Csaba Boros
rychlost 46 -70m/s 110/2700 mm kompenzuje stranový vítr a zlepšuje stabilitu KNP12 Pardubice CZ Csaba Boros
rychlost 46 -70m/s 110/2700 mm kompenzuje stranový vítr a zlepšuje stabilitu KNP12 Pardubice CZ Csaba Boros

Jednostupňová raketa CSXT(Civilian Space Exploration

Team)/eAc

raketa CSXT( Civilian Space Exploration Team)/eAc Max. dostup = Motor na TPH(AP báze) Hmotnost motoru =

Max. dostup =

Motor na TPH(AP báze)

Hmotnost motoru =

Hmotnost paliva = Celkový impuls = Spec. impuls =

Hmotnost užit. źatížení =18kg

124 km

272kg

197kg

445kNs

2184Ns/kg

5,5M

Max. rychlost =

Max. průměr rakety = 254 mm

Délka motoru =

4445 mm

2184Ns/kg 5,5M Max. rychlost = Max. průměr rakety = 254 mm Délka motoru = 4445 mm

Jednostupňová raketa s dalším, podrážovým stupněm bez pohonu – Dart (kopí)

Hopi/Dart max. dostup 115 km start. hmotnost 43,1 kg

zrychlení 150g

Cajun/Dart max. dostup 93 km st.hmotnost 89,1 kg

SuperLoki

max. dostup 76 km st. hmotnost 30,8 kg

dostup 93 km st.hmotnost 89,1 kg SuperLoki max. dostup 76 km st. hmotnost 30,8 kg KNP12
dostup 93 km st.hmotnost 89,1 kg SuperLoki max. dostup 76 km st. hmotnost 30,8 kg KNP12
dostup 93 km st.hmotnost 89,1 kg SuperLoki max. dostup 76 km st. hmotnost 30,8 kg KNP12

Letový stupeň s jedním urychlovacím stupněm

Letový stupeň s jedním urychlovacím stupněm Aerobee 150 A • Užitečné zatížení • Startovní hmotnost 732

Aerobee 150 A

stupeň s jedním urychlovacím stupněm Aerobee 150 A • Užitečné zatížení • Startovní hmotnost 732

Užitečné zatížení

Startovní hmotnost 732 kg

Startovací stupeň (booster) se zažehuje spolu s motorem letového stupně

68kg/130 km

stupeň (booster) se zažehuje spolu s motorem letového stupně 68kg/130 km KNP12 Pardubice CZ Csaba Boros

Letový stupeň s více urychlovacími stupni

Raketa ASP se 4-mi urychlovacími motory (USA)

stupni Raketa ASP se 4- mi urychlovacími motory (USA) METEOR 2K (Polsko - 1970) • start.

METEOR 2K (Polsko - 1970)

start. hmotnost

484 kg

max. dostup

105,6 km

• hmotnost užitečného zatížení

10 kg

484 kg • max. dostup 105,6 km • hmotnost užitečného zatížení 10 kg KNP12 Pardubice CZ

Vícestupňové rakety

Vícestupňové rakety Atea – 1 Nový Zéland RM HRM/TPH Terrapin USA RM TPH/TPH Sidewinder/ Raven USA

Atea 1

Nový Zéland RM HRM/TPH

Vícestupňové rakety Atea – 1 Nový Zéland RM HRM/TPH Terrapin USA RM TPH/TPH Sidewinder/ Raven USA

Terrapin

USA RM TPH/TPH

– 1 Nový Zéland RM HRM/TPH Terrapin USA RM TPH/TPH Sidewinder/ Raven USA RM TPH/TPH Deacon/

Sidewinder/

Raven

USA RM TPH/TPH

Terrapin USA RM TPH/TPH Sidewinder/ Raven USA RM TPH/TPH Deacon/ Arrow USA RM TPH/TPH Sidewinder/ Arcas

Deacon/

Arrow

USA RM TPH/TPH

Raven USA RM TPH/TPH Deacon/ Arrow USA RM TPH/TPH Sidewinder/ Arcas USA RM TPH/TPH KNP12 Pardubice

Sidewinder/

Arcas

USA RM TPH/TPH

Název

rakety

Hyperion

(USA)

Atea - 1

(Nový

Zéland)

LEX

(Francie)

Terrapin

(USA)

SIDEWIN

DER

/ARCAS

(USA)

SUPER

ARCAS

(USA)

Rozpětí

hodnot

   

Hmotnost

Hmotnost

 

Konstr

Hmot.

   

Počet

stupňů

Max.ráže/

délka

rakety

rakety

celková

pohonných

látek

Hmotnost

konstrukce

ukční

číslo S

poměr

E

UZ

Max.

dostup

[ - ]

[ mm/mm ]

[ kg ]

[ kg ]

[ kg ]

[ - ]

[ - ]

[ kg ]

[ km ]

1

152/5700

74,5

48

22

3,182

0,686

4,5

90

2

150/6000

65

43

20

3,15

0,683

2

150

1

160/3400

76

52,2

13,8

4,783

0,791

10

100

2

159/4500

100,5

60,8

37

2,643

0,622

2,7

122

2

127/4330

75,5

39,4

30,66

2,285

0,562

5,44

130

1

110/2700

43

26,5

12

3,208

0,688

4,5

92

 

110-

             

1 - 2

160/2700-

6000

43 100,5

26,5 60,8

12 30,66

2,285

4,783

0,562

0,791

2 - 10

90 -150

Spec.

impuls

[ Ns/kg ]

2010

2160

1935

1937

2200

2194

1935 -

2200

Závislost součinitele odporu rakety Aerobee 150A na Machovém čísle (2) (příklad)

součinitele odporu rakety Aerobee 150A na Machovém čísle ( 2 ) (příklad) Csaba Boros KNP12 Pardubice

Csaba Boros

KNP12 Pardubice CZ

18

Časové závislosti parametrů trajektorie letu rakety ARDEA 2A

pro elevační úhel startu 80° a hmotnost UZ = 2 kg

Doba letu t [ s ] 0 50 100 150 200 250 300 350 400
Doba letu
t [ s
]
0
50
100
150
200
250
300
350
400
18
140
17
16
15
120
14
13
12
100
11
10
rychlost v
9
80
8
zrychlení
a
7
6
výška Y
60
5
4
3
40
2
1
0
-1
20
-2
-3
-4
0
Rychlost letu v - x 100 [ m/s ]
Zrychlení a - [ m/s.s ]
Výška letu [ km ]

I SP theor. (Ns/kg)

Termochemické charakteristiky voskového paliva HPH-12 /N 2 O (3)

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

0

1

2

3

4

P a = 0,1 MPa

5

6

7

8

9

10

11

Mixture Ratio O/F ( - )

12

Tlak v SK

7,0 MPa

1,0 MPa

0,5 MPa

13

14

15

2600 y = -0,0429x 6 + 1,6722x 5 - 26,664x 4 + 223,49x 3 -
2600
y = -0,0429x 6 + 1,6722x 5 - 26,664x 4 + 223,49x 3 - 1046,3x 2 + 2587,8x - 104,76
R² = 0,9989
2550
60%Vosk/40%Al/N2O
2500
Rovnovážný výtok
Tlak ve spal. komoře = 3,5 MPa
Tlak na ústí trysky = 0,1 MPa
2450
2400
Nerovnovážný výtok
2350
2300
2250
y = -0,0643x 6 + 2,5825x 5 - 42,521x 4 + 367,36x 3 - 1755,6x 2 + 4356,5x - 1910,2
R² = 0,9995
2200

0

1

2

KNP12 Pardubice CZ

3

4

5

Csaba Boros

6

7

8

Směšovací poměr K

9

21

10

1660 1640 60%vosk/40%Al/N2O 1620 1600 Tlak v komoře = 3,5 MPa Tlak na ústí trysky
1660
1640
60%vosk/40%Al/N2O
1620
1600
Tlak v komoře = 3,5 MPa
Tlak na ústí trysky = 0,1 MPa
1580
1560
1540
1520
1500
y = -0,0402x 6 + 1,619x 5 - 26,695x 4 + 230,88x 3 - 1103,8x 2 + 2736,2x - 1089,8
R² = 0,9995
1480
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Směšovací poměr K
KNP12 Pardubice CZ
Csaba Boros
22
Charakteristická rychlost c* (m/s)

Raketa jak bude

vypadat ?

ARDEA 1

ARDEA 1 • vzletová hmotnost • hmotnost UZ 15 kg 2kg/15 km • zkušenosti z více

• vzletová hmotnost

hmotnost UZ

15 kg

2kg/15 km

1 • vzletová hmotnost • hmotnost UZ 15 kg 2kg/15 km • zkušenosti z více jak

• zkušenosti z více jak 30-ti zkoušek

max. tah byl 330N (L=200mm)

• plán. tah 1000N (L=400 mm)

• celkový tah bude 4x1kN=4kN

Ardea 1 – základní rozměry

Ardea 1 – základní rozměry KNP12 Pardubice CZ Csaba Boros 25

ARDEA 1A

kombinace systému „DART“ a aktivního II. stupně s malým průměrem s menším motorem na TPH

• startovací stupeň ARDEA 1 • časová prodleva zážehu II. stupně • celková hmotnost 17
• startovací stupeň ARDEA 1
• časová prodleva zážehu II. stupně
• celková hmotnost 17 kg
• užitečná hmotnost 1 kg/40 km
• možnost použití výkonnejších
modelářských RM na TPH

ARDEA - 2

letový stupeň vyšší řady raket, schopný dosáhnout kosmického prostoru

• použití kompozitních materiálů (CFC), celokompozitová

použití kompozitních materiálů (CFC), celokompozitová nádrž okysličovadla • okysličovadlem bude N 2 O

nádrž okysličovadla

• okysličovadlem bude N 2 O

• vzhledem k nedostupnosti HTPB jsou uvažovány paliva,

jako vosk, uretánové pryskyřice nebo PMMA

• předpokládaný tah bude 3,5 kN/30 vteřin chodu

hmotnost HPH cca 50 kg

• celková hmotnost 65 kg

UZ 2 kg/90 km

ARDEA 2A

konfigurace rakety určená pro pokus o dosáhnutí kosmu

letový stupeň ARDEA 2 + 2 boostery ARDEA 1 tah při startu 11,5 kN max.
letový stupeň ARDEA 2 + 2 boostery ARDEA 1
tah při startu 11,5 kN
max. rychlost letu 1 550 m/s
max. zrychlení 13,8 g
celková hmotnost 87,5 kg
UZ 2 kg/120 km

ARDEA 2B

ARDEA 2B • letový stupeň ARDEA 2 + + 4 boostery ARDEA 1 • tah při

• letový stupeň ARDEA 2 +

+ 4 boostery ARDEA 1

• tah při startu 19,5 kN

• celková hmotnost 107,5 kg

UZ 5 kg/120 km

ARDEA 2C

dvoustupňová verze rakety určená pro pokus o dosáhnutí co největší výšky

I. stupeň ARDEA 2 + 4 boostery ARDEA 1 II. stupeň taky ARDEA 1 tah
I. stupeň ARDEA 2 + 4 boostery ARDEA 1
II. stupeň taky ARDEA 1
tah při startu 19,5 kN
celková hmotnost 120 kg
UZ 2 kg/200 km

Vývojová řada raket ARDEA

V ývojová řada raket ARDEA ARDEA 1 (2kg/15km) ARDEA 1A (1kg/40km) ARDEA 2 (2kg/90km) ARDEA 2A
V ývojová řada raket ARDEA ARDEA 1 (2kg/15km) ARDEA 1A (1kg/40km) ARDEA 2 (2kg/90km) ARDEA 2A
V ývojová řada raket ARDEA ARDEA 1 (2kg/15km) ARDEA 1A (1kg/40km) ARDEA 2 (2kg/90km) ARDEA 2A
V ývojová řada raket ARDEA ARDEA 1 (2kg/15km) ARDEA 1A (1kg/40km) ARDEA 2 (2kg/90km) ARDEA 2A
V ývojová řada raket ARDEA ARDEA 1 (2kg/15km) ARDEA 1A (1kg/40km) ARDEA 2 (2kg/90km) ARDEA 2A

ARDEA 1

(2kg/15km)

ARDEA 1A (1kg/40km)

ARDEA 2

(2kg/90km)

ARDEA 2A (2kg/120km)

ARDEA 2B (5kg/120km)

ARDEA 2C (2kg/200km)

Jednotlivé etapy projektu

Výroba a sestavení zkušebního zařízení pro zkoušky HRM pro max. tah motoru 10 kN

Návrh a výroba systému dálkového plnění rakety s N 2 O, startovní rampy a dalších podpůrných zařízení

Pomocné zařízení potřebné pro výrobu tuhého

paliva, trysky, spalovací komory a nádrže okysličovadla (kompozitová technologie)

Vývoj elektroniky pro telemetrii, příjem a

vyhodnocování dat, vývoj užitečného zatížení

Modelování a optimalizace parametrů rakety, vývoj výpočtových nástrojů pro modelování vnitřních dějů v HRM

Výroba stendu pro zkoušky HRM

Výroba stendu pro zkoušky HRM KNP12 Pardubice CZ Csaba Boros 33
Výroba stendu pro zkoušky HRM KNP12 Pardubice CZ Csaba Boros 33
Výroba stendu pro zkoušky HRM KNP12 Pardubice CZ Csaba Boros 33

Pneumo – hydraulický systém pro ovládání HRM při zkouškách (3)

bude rozšířeno o automatiku dálkového plnění nádrže oxidem dusným

• separátní systém zážehu motoru ( polymer/GOX)

nádrže oxidem dusným • separátní systém zážehu motoru ( polymer/GOX) KNP12 Pardubice CZ Csaba Boros 34

Pneumo-hydraulické schéma systému pro spouštění HRM (3)

Pneumo- hydraulické schéma systému pro spouštění HRM ( 3 ) KNP12 Pardubice CZ Csaba Boros 35

Testování vstřikovačů okysličovadla N 2 O (3)

KNP12 Pardubice CZ

0,6 T = 10 C T = 15 C 0,5 T = 20 C VIII.
0,6
T
= 10
C
T
= 15
C
0,5
T
= 20
C
VIII.
IX.
0,4
VII.
VI.
0,3
IV.
III.
0,2
V.
II.
I.
0,1
0
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9
vs
1,1
1,3
1,5
Tlakový spád Δp (MPa)
Csaba Boros
36
Hmotnostní průtok N2O (kg/s)

Výroba voskových náplní pro A 1 a A 2

stejné zařízení, jak u předešlých zkoušek, pouze odlévaná zrna budou delší

• přídavek Al prášku bude mít příznivý vliv na odvádění tepla z jádra – menší pnutí

prášku bude mít příznivý vliv na odvádění tepla z jádra – menší pnutí KNP12 Pardubice CZ

Výroba N2O nádrže pro A - 1

KNP12 Pardubice CZ

Výroba N2O nádrže pro A - 1 KNP12 Pardubice CZ Dno nádrže Výmetnice padáku Csaba Boros
Výroba N2O nádrže pro A - 1 KNP12 Pardubice CZ Dno nádrže Výmetnice padáku Csaba Boros

Dno nádrže

Výroba N2O nádrže pro A - 1 KNP12 Pardubice CZ Dno nádrže Výmetnice padáku Csaba Boros

Výmetnice padáku

Csaba Boros

38

Výroba pozitivní formy pro produkci ultralehkých uhlíkových spal. komor a nádrží okysličovadla pro letový stupeň A-2

• Délka formy 2x3m, vnější průměr 150mm

• vyhřívání formy elektricky – médium horký olej (max.140°C)

• mnohonásobné použití dané formy

• materiál výztuže – uhlíkové vlákno ve formě pleteného rukávu v kombinaci s navíjením

• distribuce pryskyřice(epoxid) pomocí infuzní technologie

VARTM (Vacuum Assisted Resin Transfer Moulding)

Velice děkuji za Vaši pozornost !

the-mediterranean-region-and-all-its-beatuy.com

KNP12 Pardubice CZ

Csaba Boros

40

Reference

1.

B.Křížek.:“Amatérská kosmická raketa“ Letectví a kosmonautika , 15-16 2000,

2.

James. S. Barrowman :“THE PRACTICAL CALCULATION OF THE AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF SLENDER FINNED VEHICLES

ntrs. nasa.gov/

nasa/casi nasa

/

/20010047838_2001074887.

pdf

3.

Cs. Boros.:“ Příspěvek k řešení hybridního raketového motoru“ disertační práce,

Univerzita Obrany, Brno 2009