PROTOKÓŁ NR 298/02

SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI ZEROWANIA SP
ZLECENIODAWCA: Młodzieżowa Spółdzielnia „MEDYK” Piła, ul. Wieniawskiego
WYKONAŁ: P P U H – „RAK – S.A.”
OBIEKT: Budynki mieszkalne Młodzieżowej Spółdzielni „MEDYK”
POMIARU DOKONANO MIERNIKIEM MZC – 2 Nnr 9973C
Wyniki pomiarów:
1

2

3

4

5

6

Lp.

Lp.

Wyszczególnienie

Zs
[]

k

Ib
[A]

49/1

Gniazdo łazienka
Gniazdo łazienka
WC
Kuchnia
Kuchnia
Kuchnia
Łazienka
Łazienka
WC

0,6
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

16
16
16
16
16
16
16
16
16

7
Ia
[k x
Ib]
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Kuchnia

0,5

2,5

16

Kuchnia

0,7

2,5

Kuchnia

0,7

Łazienka
Łazienka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17
.
18
.
19
.
20
.
21
.
22
.

49/2

49/3

8

9

10

Uw
[V]

Uo
[V]

Orzeczenie

24
24
20
24
24
24
20
20
16

230
230
230
230
230
230
230
230
230

skuteczne
skuteczne
skuteczne
skuteczne
skuteczne
skuteczne
skuteczne
skuteczne
skuteczne

40

20

230

skuteczne

16

40

28

230

skuteczne

2,5

16

40

28

230

skuteczne

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

WC – brak bolca

49/4

23
.
24
.
25
.
26
.
27
.
28
.
29
.
30
.
31
.
32
.
33
.
34
.
35
.
36
.
37
.
38
.
39
.
40
.
41
.
42
.
43
.
44
.
45
.
46
.
47

49/5

Kuchnia

0,7

2,5

16

40

28

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,8

2,5

16

40

32

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,7

2,5

16

40

28

230

skuteczne

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia – brak bolca

49/6

51/6

Łazienka – brak bolca
Łazienka – brak zera
WC
Kuchnia – brak bolca
Kuchnia – brak bolca

51/5

WC – brak bolca

48
.
49
.
50
.
51
.
52
.
53
.
54
.
55
.
56
.
57
.
58
.
59
.
60
.
61
.
62
.
63
.
64
.
65
.
66
.
67
.
68
.
69
.
70
.
71
.

51/4

51/3

51/2

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

1,7

2,5

16

40

68

230

skuteczne

WC

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Kuchnia – bez bolca

51/1

Kuchnia

0,3 2,5

16

40

12

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,8

2,5

16

40

32

230

skuteczne

0,5

5

16

80

20

230

skuteczne

Kuchnia – brak zera
53/1

Łazienka

72
.
73
.
74
.
75
.
76
.
77
.
78
.
79
.
80
.
81
.
82
.
83
.
84
.
85
.
86
.
87
.
88
.
89
.
90
.
91
.
92
.
93
.
94
.
95
.
96

53/2

53/3

Łazienka

0,5

5

16

80

20

230

skuteczne

WC

0,4

5

16

80

16

230

skuteczne

Kuchnia

0,7

5

16

80

28

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

5

16

80

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

5

16

80

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

5

16

80

24

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,7

2,5

16

40

28

230

skuteczne

Kuchnia

0,7

2,5

16

40

28

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Kuchnia

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

WC

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Łazienka – brak napięcia

Kuchnia – brak bolca
53/4

Kuchnia – brak bolca

53/5

97
.
98
.
99
.
10
0.
10
1.
10
2.
10
3.
10
4.
10
5.
10
6.
10
7.
10
8.
10
9.
11
0.
11
1.
11
2.
11
3.
11
4.
11
5.
11
6.
11
7.
11
8.
11
9.
12
0.

53/6

53/7

53/8

53/9

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

WC

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Kuchnia

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Kuchnia

0,8

2,5

16

40

32

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

1,2

2,5

16

40

48

230

skuteczne

Kuchnia

1,1

2,5

16

40

44

230

skuteczne

Kuchnia

1

2,5

16

40

40

230

skuteczne

Łazienka

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

12
1.
12
2.
12 53/10
3.
12
4.
12
5.
12
6.
12
7.
12
8.
12 53/11
9.
13
0.
13
1.
13
2.
13
3.
13
4.
13 53/12
5.
13
6.
13
7.
13
8.
13
9.
14
0.
14 55/1
1.
14
2.
14
3.
14
4.
14

Kuchnia – brak bolca
Kuchnia – brak bolca
Łazienka

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,7

2,5

16

40

28

230

skuteczne

Łazienka

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

WC

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,7

2,5

16

40

28

230

skuteczne

Kuchnia

0,7

2,5

16

40

28

230

skuteczne

Kuchnia

0,7

2,5

16

40

28

230

skuteczne

Łazienka

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,7

2,5

16

40

28

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia – brak zera

Kuchnia – brak bolca
Kuchnia

14
6.
14
7.
14
8.
14
9.
15
0.
15
1.
15
2.
15
3.
15
4.
15
5.
15
6.
15
7.
15
8.
15
9.
16
0.
16
1.
16
2.
16
3.
16
4.
16
5.
16
6.
16
7.
16
8.
16
9.

55/2

55/3

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

WC

0,9

2,5

16

40

36

230

skuteczne

Kuchnia

0,8

2,5

16

40

32

230

skuteczne

Kuchnia

0,8

2,5

16

40

32

230

skuteczne

Kuchnia

0,8

2,5

16

40

32

230

skuteczne

Łazienka

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia – bez bolca
55/4

Kuchnia – brak zera
Kuchnia
Kuchnia – brak bolca
55/5

55/6

17
0.
17
1.
17
2.
17
3.
17
4.
17
5.
17
6.
17
7.
17
8.
17
9.
18
0.
18
1.
18
2.
18
3.
18
4.
18
5.
18
6.
18
7.
18
8.
18
9.
19
0.
19
1.
19
2.
19
3.
19

55/7

55/8

57/1

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

5

16

80

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

5

16

80

20

230

skuteczne

WC

0,5

5

16

80

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,9

5

16

80

36

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

5

16

80

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,4

5

16

80

16

230

skuteczne

Łazienka

0,7

2,5

16

40

28

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Kuchnia

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,6

5

16

80

24

230

skuteczne

Łazienka

0,6

5

16

80

24

230

skuteczne

WC – brak bolca

57/2

19
5.
19
6.
19
7.
19
8.
19
9.
20
0.
20
1.
20
2.
20
3.
20
4.
20
5.
20
6.
20
7.
20
8.
20
9.
21
0.
21
1.
21
2.
21
3.
21
4.
21
5.
21
6.
21
7.
21
8.

57/3

57/4

WC

0,5

5

16

80

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

5

16

80

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

5

16

80

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

WC

0,9

2,5

16

40

36

230

skuteczne

Kuchnia

0,8

2,5

16

40

32

230

skuteczne

Kuchnia

0,7

2,5

16

40

28

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,4

5

16

80

16

230

skuteczne

Łazienka

0,5

5

16

80

20

230

skuteczne

WC

0,4

5

16

80

16

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

5

16

80

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

5

16

80

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

5

16

80

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

5

16

80

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

5

16

80

24

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

WC

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka – brak zera
WC – brak bolca

57/5

57/6

WC – brak bolca

59/1

21
9.
22
0.
22
1.
22
2.
22
3.
22
4.
22
5.
22
6.
22
7.
22
8.
22
9.
23
0.
23
1.
23
2.
23
3.
23
4.
23
5.
23
6.
23
7.
23
8.
23
9.
24
0.
24
1.
24
2.
24

59/2

59/3

59/4

59/5

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,3

2,5

16

40

12

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

WC

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Kuchnia

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Kuchnia

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Łazienka

0,4

5

16

80

16

230

skuteczne

Łazienka

0,4

5

16

80

16

230

skuteczne

WC

0,3

5

16

80

12

230

skuteczne

Kuchnia

0,3

5

16

80

12

230

skuteczne

Kuchnia

0,4

5

16

80

16

230

skuteczne

Kuchnia

0,2

5

16

80

8

230

skuteczne

Kuchnia

0,4

5

16

80

16

230

skuteczne

Łazienka

0,4

5

16

80

16

230

skuteczne

Łazienka

0,4

5

16

80

16

230

skuteczne

WC

0,4

5

16

80

16

230

skuteczne

Kuchnia

0,3

5

16

80

12

230

skuteczne

Kuchnia

0,3

5

16

80

12

230

skuteczne

Kuchnia

0,3

5

16

80

12

230

skuteczne

Łazienka

0,4

5

16

80

16

230

skuteczne

Łazienka

0,4

5

16

80

16

230

skuteczne

WC

0,4

5

16

80

16

230

skuteczne

Kuchnia

0,7

5

16

80

28

230

skuteczne

Kuchnia

0,7

5

16

80

28

230

skuteczne

Kuchnia

0,7

5

16

80

28

230

skuteczne

24
4.
24
5.
24
6.
24
7.
24
8.
24
9.
25
0.
25
1.
25
2.
25
3.
25
4.
25
5.
25
6.
25
7.
25
8.
25
9.
26
0.
26
1.
26
2.
26
3.
26
4.
26
5.
26
6.
26
7.

59/6

Kuchnia

0,7

5

16

80

28

230

skuteczne

Łazienka

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Łazienka

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,8

2,5

16

40

32

230

skuteczne

Kuchnia

1

2,5

16

40

40

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Kuchnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Łazienka

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

WC

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Łazienka

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

WC

0,4

2,5

16

40

16

230

skuteczne

WC – brak zera
Kuchnia – brak zera
Kuchnia – brak zera

61/1

61/2

WC – brak zera

61/3

Łazienka – brak napięcia

61/4

26
8.
26
9.
27
0.
27
1.
27
2.
27
3.
27
4.
27
5.

1

2

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Kuchnia

0,5

2,5

16

40

20

230

skuteczne

Pralnia

0,7

2,5

16

40

28

230

skuteczne

Pralnia

0,7

2,5

16

40

28

230

skuteczne

Pralnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Pralnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne

Pralnia

0,6

2,5

16

40

24

230

skuteczne