1.

O societate are un departament de cercetare care dezvolta, in cursul exercitiului N, doua
proiecte, pe care le vom numi proiectul X si proiectul Y. In cazul proiectului X, intreprinderea nu poate demonstra inca fezabilitatea acestuia, in ceea ce priveste insa proiectul Y, acesta indeplineste, chiar de la inceputul exercitiului N, conditiile pentru recunoasterea unei cheltuieli de dezvoltare. In exercitiul N, cheltuielile departamentului, in u.m., au fost urmatoarele: - u.m. Informatii Cheltuieli materiale si servicii Cheltuieli cu personalul: - directe - salariul conducatorului de departament - personal administrativ Cheltuieli generale: - directe - indirecte Cheltuieli 600 Proiectul X 5.000 3.500 Proiectul Y 3.000 1.500 -

1.000 2.000 500

1.200 400

800 400

Conducatorul de departament consuma 10% din timpul de lucru pentru proiectul X si 20%, pentru proiectul Y. Sa se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate de departamentul de cercetare pentru cele doua proiecte, in conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. Rezolvare: Proiectul X este considerat activitate de cercetare, iar cheltuielile angajate afecteaza rezultatul exercitiului curent. Proiectul Y constituie activitate de dezvoltare, iar criteriile de capitalizare sunt indeplinite de la l ianuarie. Cheltuielile de dezvoltare (activ) = Costurile directe si indirecte + Cota-parte aferenta proiectului din salariul conducatorului de departament = 3.000 u.m. + 1.500 u.m. + 800 u.m. + 400 u.m. + 1.000 u.m. x 20% = 5.900 u.m. 2. O societate a realizat cu ajutorul informaticienilor sai un program de gestiune a stocurilor. Cheltuielile ocazionate de realizarea acestui program au fost distribuite astfel: in perioada 01.06-30.06.N: pentru studiul prealabil 2.000 u.m.; in perioada 01.07-18.07.N: pentru analiza functionala 8.000 u.m.; in perioada 19.07-29.07.N: pentru analiza organica 11.000 u.m.; in perioada 30.07-10.09.N: pentru programare 18.000 u.m.; in perioada 11.09-20.09.N: pentru teste 1.000 u.m.; in perioada 21.09-29.09.N: pentru intocmirea documentatiei necesare utilizatorilor 800

u.m.; si - in perioada 30.09-25.10.N: pentru formarea personalului 600 u.m. La sfarsitul analizei functionale, managerii apreciaza ca proiectul are sanse mari de reusita si hotarasc continuarea acestuia. Sa se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate pentru elaborarea programului informatic, in conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. Rezolvare: - studiul prealabil - faza de cercetare, fiind recunoscuta ca o cheltuiala a perioadei (afecteaza rezultatul); - analiza functionala - ar apartine fazei de dezvoltare, insa nu sunt indeplinite criteriile de capitalizare; prin urmare, este recunoscuta ca o cheltuiala a perioadei (afecteaza rezultatul); - analiza organica, programarea, testarea, intocmirea documentatiei - faze de dezvoltare; valoarea activului = 11.000 u.m. + 18.000 u.m. + 1.000 u.m. + 800 u.m. = 30.800 u.m.; - formarea personalului determina cheltuieli ulterioare recunoasterii initiale, fiind recunoscute drept cost al perioadei. 3. O societate dezvolta un nou produs. Centrul de cercetare al societatii a angajat, in exercitiul N, in faza de cercetare, cheltuieli de 30.000 u.m. La inceputul exercitiului N+l, s-a demonstrat fezabilitatea tehnica si comerciala a produsului. Cheltuielile angajate in N+l au fost: cheltuieli cu personalul 10.000 u.m. si taxe legale pentru inregistrarea brevetului 8.000 u.m. in N+2, s-au cheltuit 12.000 u.m. pentru a apara societatea intr-un proces de urmarire legala impotriva recunoasterii brevetului. Sa se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate in exercitiile N, N+l si N+2, in conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. Rezolvare: - exercitiul N - faza de cercetare este recunoscuta ca o cheltuiala a perioadei, deci afecteaza rezultatul exercitiului; - exercitiul N+l - faza de dezvoltare, criterii de capitalizare indeplinite; valoarea activului = 10.000 u.m. + 8.000 u.m. = 18.000 u.m.; - exercitiul N+2 - cheltuielile de 12.000 u.m. efectuate pentru a apara societatea intr-un proces de urmarire legala impotriva recunoasterii brevetului reprezinta cheltuieli ulterioare recunoasterii initiale, fiind recunoscute drept costuri ale perioadei. 4. O societate detine o categorie de imobilizari necorporale achizitionate la inchiderea exercitiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobilizarile se amortizeaza linear incepand cu l ianuarie N-1, pe o durata de 5 ani. La 31 decembrie N, conducerea intreprinderii decide reevaluarea imobilizarilor. Avand in vedere incertitudinile cu privire la fezabilitatea economica a procesului de productie, valoarea justa a imobilizarilor necorporale este estimata la 15.000 u.m. La 31 decembrie N+l, tinand cont de faptul ca s-a reusit perfectionarea procesului de productie, imobilizarile sunt din nou

reevaluate. Valoarea justa este estimata la 60.000 u.m. Se foloseste ca procedeu de reevaluare anularea amortizarii cumulate si reevaluarea valorii nete. Sa se contabilizeze reevaluarea in conformitate cu IAS 38 Imobilizari necorporale". Pierderile de valoare se vor contabiliza prin metoda diminuarii valorii activelor. Rezolvare: I. La31.12.N: a) Cost la 01.01.N-1 50.000 u.m. Amortizare cumulata pe 2 ani (N-1 si N) = 2 ani x 50.000 u.m. / 5 ani = Valoare ramasa la 31.12.N Anularea amortizarii cumulate: Amortizari privind imobilizarile necorporale = Imobilizari 20.000 u.m. necorporale

20.000 u.m. 30.000 u.m.

b) Diferenta negativa din reevaluare = Valoare justa la 31.12.N 15.000 u.m. - Valoare ramasa la 31.12.N 30.000 u.m. -15.000 u.m., recunoscuta ca o cheltuiala: Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor necorporale II. La31.12.N+l: Valoare justa la 31.12.N - Amortizare aferenta anului N+l = 15.000 u.m. / 3 ani = Valoare ramasa la 31.12.N+1 a) Anularea amortizarii cumulate: Amortizari privind imobilizarile necorporale = Imobilizari necorporale 5.000 u.m. 15.000 u.m. 5.000 u.m. 10.000 u.m. = Imobilizari 15.000 u.m. necorporale

b) Diferenta pozitiva din reevaluare = Valoare justa la 31.12.N+1 60.000 u.m. - Valoare ramasa la 31.12.N+1 10.000 u.m. 50.000 u.m., recunoscuta astfel: - 15.000 u.m. ca venit care sa compenseze cheltuiala anterioara; - restul de 50.000 u.m. - 15.000 u.m. = 35.000 u.m. in capitalurile proprii, la rezerve din reevaluare: Imobilizari necorporale = % 50.000 u.m. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor 15.000 u.m. Rezerve din reevaluare 35.000 u.m.

5. O societate detine o categorie de imobilizari necorporale achizitionate la inchiderea exercitiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobilizarile se amortizeaza linear incepand cu l ianuarie N-1, pe o durata de 5 ani. La 31 decembrie N, conducerea intreprinderii decide reevaluarea imobilizarilor. Avand in vedere incertitudinile cu privire la fezabilitatea economica a procesului de productie, valoarea justa a imobilizarilor necorporale este estimata la 15.000 u.m. La 31 decembrie N+1, tinand cont de faptul ca s-a reusit perfectionarea procesului de productie, imobilizarile sunt din nou reevaluate. Valoarea justa este estimata la 60.000 u.m. Se foloseste ca procedeu de reevaluare reevaluarea valorii brute si a amortizarii cumulate. Sa se contabilizeze reevaluarea in conformitate cu IAS 38 Imobilizari necorporale". Pierderile de valoare se vor contabiliza prin metoda diminuarii valorii activelor. Rezolvare: I. La31.12.N: ‡ Cost la 01.01.N-1 50.000 u.m. ‡ Amortizare cumulata pe 2 ani = 2 ani x 50.000 u.m. / 5 ani 20.000 u.m. = Valoare ramasa la 31.12.N 30.000 u.m. Coeficient de reevaluare = Valoare justa la 31.12.N / Valoare ramasa la 31.12.N = 15.000 u.m. / 30.000 u.m. = 0,5 Valoare bruta actualizata = 50.000 u.m. x 0,5 25.000 u.m. Valoare bruta initiala ______________________________ 50.000 u.m. = Diferenta negativa din reevaluare aferenta valorii brute -25.000 u.m. Amortizare cumulata actualizata = 20.000 u.m. x 0,5 10.000 u.m. Amortizare cumulata initial 20.000 u.m. = Diferenta negativa din reevaluare aferenta amortizarii cumulate -10.000 u.m. % = Imobilizari necorporale 25.000 u.m. Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor necorporale 15.000 u.m. Amortizarea imobilizarilor necorporale 10.000 u.m. La sfarsitul anului N, imobilizarile necorporale figureaza in bilant cu 25.000 u.m. valoare bruta actualizata - 10.000 u.m. amortizare cumulata actualizata = 15.000 u.m., adica valoarea justa la 31.12.N. II. La 31.12.N+1: Valoare bruta actualizata la 31.12.N 25.000 u.m. Amortizare cumulata (10.000 u.m. amortizare cumulata actualizata, respectiv soldul contului Amortizarea imobilizarilor necorporale la 31.12.N + amortizarea anului N+l = valoarea ramasa / numarul de ani ramasi = (25.000 u.m. - 10.000 u.m.) / 3 ani = 5.000 u.m.) 15.000 u.m. = Valoare ramasa la 31.12.N+1 10.000 u.m. ‡ Coeficient de reevaluare = Valoare justa la 31.12.N+1 / Valoare ramasa la 31.12.N+1 = 60.000 u.m. / 10.000 u.m. = 6 Valoare bruta actualizata = 25.000 u.m. x 6 150.000 u.m.

Valoare bruta initiala 25.000 u.m. = Diferenta pozitiva din reevaluare aferenta valorii brute +125.000 u.m. Amortizare cumulata actualizata = 15.000 u.m. x 6 90.000 u.m. Amortizare cumulata initial 15.000 u.m. = Diferenta pozitiva din reevaluare aferenta amortizarii cumulate = +75.000 u.m. Cresterea valorii imobilizarilor necorporale cu 125.000 u.m. este recunoscuta astfel: - 15.000 u.m. ca venit care sa compenseze cheltuiala anterioara; - 75.000 u.m. drept crestere a amortizarii; - restul de 125.000 u.m. - 15.000 u.m. - 75.000 u.m. = 35.000 u.m. - in capitalurile proprii, respectiv la rezerve din reevaluare: Imobilizari necorporale = % 125.000 u.m. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor 15.000 u.m. Rezerve din reevaluare 35.000 u.m. Amortizarea imobilizarilor necorporal 75.000 u.m. 6. Stocul marfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000 bucati x 400.000 u.m./bucata). in luna noiembrie, acest stoc este afectat de urmatoarele operatii: - 4 noiembrie: o iesire de 400 bucati; - 10 noiembrie: o intrare de 500 bucati la un cost de 410.000 u.m./bucata; - 17 noiembrie: o iesire de 400 bucati; - 25 noiembrie: o intrare de 200 bucati la un cost de 414.000 u.m./bucata; - 30 noiembrie: o iesire de 800 bucati. Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteza) este de 400.000 u.m./bucata. Sa se intocmeasca fisa stocului in cazul in care se utilizeaza costul mediu ponderat al perioadei precedente. Rezolvare: Fisa stocului in cazul in care se utilizeaza costul mediu ponderat al perioadei precedente se prezinta astfel: Dat Intrari Cost Cost Q unitar total mii Iesiri Cost Cost Q unita total r mii Stoc Cost unitar 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

Q

01/1 1.00 04/1 40 400.0 160.00 600 10/1 50 410.00 205.00 1.10 17/1 400 400.0 160.00 700 25/1 20 414.00 82.800 900 30/1 80 400.0 320.00 100

Cost total mii u.m. 400.0 240.0 440.0 280.0 360.0 40.00

7. Stocul marfii M la l noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000 bucati x 400.000 u.m./bucata). in luna noiembrie, acest stoc este afectat de urmatoarele operatii: - 4 noiembrie: o iesire de 400 bucati; - 10 noiembrie: o intrare de 500 bucati la un cost de 410.000 u.m./bucata; - 17 noiembrie: o iesire de 400 bucati; - 25 noiembrie: o intrare de 200 bucati la un cost de 414.000 u.m./bucata; - 30 noiembrie: o iesire de 800 bucati. Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteza) este de 400.000 u.m./bucata. Sa se intocmeasca fisa stocului in cazul in care se utilizeaza costul mediu ponderat calculat dupa fiecare intrare. Rezolvare: Costul mediu ponderat: - calculat la 10 noiembrie: [(1.000 - 400) x 400.000]+ (500 x 410.000) -------------------------------------= 404.545 u.m./ buc. (l .000-400)+ 500 - calculat la 25 noiembrie: [(l .000-400+ 500-400) x 404.545] + (200 x 414.000) ------------------------------------------ --------------------- = 406.646 u.m. / buc. (l .000 - 400 + 500 - 400) + 200 Fisa stocului in cazul in care se utilizeaza costul mediu ponderat calculat dupa fiecare intrare se prezinta astfel: Data Intrari Cost Cost Q unita total r mii Iesiri Cost total mii Stoc Cost total mii 400.000 240.000 444.995 283.181 365.981 40.664,

01/1 1.00 04/1 40 400.0 160.000 600 10/1 50 410.0 205.00 1.10 17/1 40 404.5 161.818 700 25/1 20 414.0 82.800 900 30/1 80 406.6 325.316 100

Cost Q unita r

Q

Cost unita r 400.0 400.0 404.5 404.5 406.6 406.6

8. Stocul marfii M la l noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000 bucati x 400.000 u.m./bucata). in luna noiembrie, acest stoc este afectat de urmatoarele operatii: - 4 noiembrie: o iesire de 400 bucati; - 10 noiembrie: o intrare de 500 bucati la un cost de 410.000 u.m./bucata; - 17 noiembrie: o iesire de 400 bucati; - 25 noiembrie: o intrare de 200 bucati la un cost de 414.000 u.m./bucata;

- 30 noiembrie: o iesire de 800 bucati. Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteza) este de 400.000 u.m./bucata. Sa se intocmeasca fisa stocului in cazul in care se utilizeaza metoda FIFO. Rezolvare: Fisa stocului in cazul in care se utilizeaza FIFO se prezinta astfel: Data Intrari Cost Cost Q unita total r mii Iesiri Cost Cost unita total mii r Stoc Cost Cost unita total r mii 400.0 400.000 400.0 240.000 400.0 240.000 410.0 205.000 400.0 80.000 410.0 205.000 400.0 80.000 410.0 205.000 414.0 82.800 414.0 41.400

Q

Q

01/1 1.00 04/1 40 400.0 160.000 60 10/1 50 410.0 205.00 60 50 17/1 40 400.0 160.000 20 50 25/1 20 414.0 82.800 20 50 20 30/1 20 400.0 80.000 10 50 410.0 205.00 10 414.0 41.400

9. O societate presteaza servicii de curierat pe plan intern si international. Pe 5 decembrie N, consiliul de administratie decide ca, incepand cu l ianuarie N+l, sa lichideze activitatile externe. Pe 8 decembrie N, s-a aprobat un plan detaliat pentru aplicarea acestei decizii, in zilele urmatoare s-a procedat la informarea clientilor si a personalului asupra procesului de restructurare. Se estimeaza ca pentru lichidarea activitatilor externe se vor angaja cheltuieli de 1.000.000 u.m. Sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion in conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. Rezolvare: ‡ Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: comunicarea deciziei de restructurare clientilor si personalului - obligatie implicita deoarece induce asteptarea ca activitatile externe vor fi lichidate. ‡ Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: cheltuielile cu lichidarea activitatilor externe. ‡ Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a cheltuielilor angajate de restructurare: 1.000.000 u.m. Cheltuieli cu = Provizioane 1.000.000 u.m. provizioane pentru pentru restructurare riscuri si cheltuieli 10. in cursul lunii noiembrie N, societatea a achizitionat un teren in valoare de 50.000.000 u.m. Pe 1 decembrie N, s-a obtinut un imprumut de 6.000.000 u.m. pe 2 ani la o rata a dobanzii de 5%,

Pentru constructia cladirii. imprumutul se ramburseaza integral pe 31 decembrie N.000.000.000 u. x 6% x 3 luni / 12 luni = 300.000. Dobanzile incorporabile in exercitiul N+1 in costul amenajarilor de terenuri sunt: 6. in N-1. Costurile imprumuturilor aferente perioadei octombrie-decembrie N (20.000 u.m.) nu sunt incorporabile deoarece in acest exercitiu nu s-a procedat la amenajarea terenului. 11. x 5% x 1 luna 712 luni = 25. care se realizeaza dupa terminarea activitatilor de constructie.000. Rezolvare: Costurile imprumuturilor suportate in exercitiul N (6. Rezolvare: Activitatile indispensabile realizarii cladirii sunt terminate la sfarsitul lunii septembrie N.000 u.06. pentru a achizitiona o instalatie al carei cost este de 40.000.m.000.. O societate procedeaza la construirea unei cladiri in care va functiona serviciul administrativ. intreprinderea a obtinut. s-a incheiat constructia fizica a cladirii.N.m. Sa se contabilizeze achizitia imobilizarii. Rezolvare: Cheltuielile privind amortizarile si veniturile din subventii primite.000 u. Sa se stabileasca in ce moment se stopeaza capitalizarea costurilor imprumuturilor in conformitate cu IAS 23 Costurile indatorarii".m. imprumutul a fost obtinut special pentru amenajarea terenului.m.000 u.m.) nu pot fi incorporate deoarece efectuarea decoratiunilor interioare si instalarea accesoriilor reprezinta modificari minore. Dobanzile incorporate in costul cladirii in numele exercitiului N sunt: 20. intrucat se doreste decorarea salilor de conferinte si instalarea unor accesorii. Sa se calculeze costurile imprumuturilor capitalizabile in conformitate cu IAS 23 Costurile indatorarii".000.000 u. primirea subventiei si tratamentul subventiei in exercitiul N in conformitate cu IAS 20.000 u. o intreprindere obtine o subventie de 16.m. un imprumut bancar de 20.000 u. stiind ca se foloseste metoda contabilizarii subventiei la venituri in avans.000 u. la o rata a dobanzii de 6%. se prezinta astfel: . si care va fi amortizata conform metodei lineare pe o durata de 4 ani.platita la sfarsitul fiecarei luni. Ea nu poate fi data insa in functiune imediat. ca si incidenta lor asupra rezultatului. x 6% x 9 luni / 12 luni = 900.m. platita la sfarsitul fiecarei luni.m.000 u. Pe 30 septembrie N. 12.m.m. x 5% = 300. Lucrarile de amenajare au fost demarate la inceputul exercitiului N+1 si au continuat pe parcursul intregului exercitiu.000 u. La 30.

000 u. .000.Anul Cheltuieli privind Venituri din amortizarea subventii primite (2) (1) -5.000.000. Utilizand aceeasi metoda de amortizare.000 u.000 u.000.000 u. la 31. amortizarea instalatiilor.000.000 -10. animale si plantatii = Furnizori de imobilizari 40.000.m.inregistrarea cheltuielilor privind amortizarile. la 30. .000.m.m. echipamentul ar fi contabilizat la o valoare de 40.000 u.000.000.000 Pentru exemplificare. mijloace de transport.000.000 -6.m.000.000.primirea subventiei pentru investitii.000.N: Subventii de primit = Venituri in avans 16.000 u.000.000.000 -5.000 2. . x 25% x 6 luni /12 luni = 3. subventii pentru investitii 13.000 u.000.000.virarea unei parti din subventie la veniturile exercitiului curent.000 -6.m.000.m. primirea subventiei si tratamentul subventiei in exercitiul N in conformitate cu IAS 20.000 16. o intreprindere obtine o subventie de 16.N. La 30. pentru a achizitiona o instalatie al carei cost este de 40.12. imobilizarilor corporale mijloacelor de transport.m.06.m.000.000 u.000.N: Instalatii.000 -40. / 4 ani x 6 luni / 12 luni = 5.m.000. Sa se contabilizeze achizitia imobilizarii. la 31.000 u.000 u..000 -24. Rezolvare: Prin aplicarea metodei deducerii subventiilor.000 u.N (16. la 30.16. si care va fi amortizata conform metodei lineare pe o durata de 4 ani.000.000 N N+l N+2 N+3 N+4 Incidenta asupra rezultatului (3) = (l)-(2) -3.000.N (40. stiind ca se foloseste metoda deducerii subventiilor pentru investitii din costul activului. /4 ani x 6 luni /12 luni = 2.000 -6.000.achizitia utilajului industrial.m.000 u.000.): Cheltuieli cu = Amortizarea 5.000 2.in exercitiul N: 24.000 -10.000 -3.000 4.06.000.06.000.m.m.000 u.000.m. deprecierile anuale vor fi de: .000.000 -10.000.000 u.000. animalelor si plantatiilor .): Venituri din 2.m.000.000 4.000 u. Venituri in avans = .000 4.m. in exercitiul N vor fi operate urmatoarele inregistrari: . = 24.12.000.

m.000..in exercitiul N+4: 24. . animalelor si plantatiilor 14. 10.m. Factura privind consumul de apa al lunii februarie N are o valoare de 10.000 u. x 25% = 6. la 30.primirea subventiei de exploatare.m. Sa se contabilizeze factura de apa si primirea subventiei in conformitate cu IAS 20. la 10 martie N: Conturi curente la banci = Venituri din subventii de exploatare 3.m.m.m.900.000 u..000 u.N (24.m. plus TVA 19%.m.000 u.inregistrarea cheltuielilor privind amortizarile.m.06.000. l . in exercitiul N vor fi operate urmatoarele inregistrari: . .000. Rezolvare: in cazul in care societatea recunoaste subventia la venituri vor fi operate urmatoarele inregistrari: . stiind ca se foloseste metoda inregistrarii subventiilor la venituri. mijloace de transport.m. Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale = .000 u.000.000 u. x 25% x 6 luni / 12 luni = 3.m.000.): Amortizarea 3. instalatiilor. Se poate constata ca incidenta asupra rezultatului este similara cu cea relevata de aplicarea primei metode. o intreprindere obtine o subventie de 3.inregistrarea facturii de apa aferente lunii februarie N: % Cheltuieli cu energia si apa TVA deductibila = Furnizori 11.m.m.000 u. pentru finantarea consumului de apa in luna februarie N.000 u. La 10 martie N.000.in fiecare dintre exercitiile N+l .000 u.000 u.m.12.primirea subventiei pentru investitii.000 u. la 31.000.000. animale si plantatii = Furnizori 40. animale si plantatii .000 u.000.achizitia utilajului industrial. la 30.000.000 u.000.N: Instalatii.06. mijloace de transport. Pentru exemplificare.000.000 u. mijloacelor de transport.m. de imobilizari .000 u.000. 16. / 4 ani x 6 luni / 12 luni = 3.N+3: 24.900.N: Subventii de primit = Instalatii.

000 u.m.000 u.000 u.000. in N+l.000.inregistrarea facturii de apa aferente lunii februarie N: % Cheltuieli cu energia si apa TVA deductibila = Furnizori 11.000 u.m. Sa se contabilizeze factura de apa si primirea subventiei in conformitate cu IAS 20. genereaza urmatoarea inregistrare: Alte cheltuieli = Conturi curente 3. plus TVA 19%. din exploatare la banci 17.000. Rezolvare: Indiferent de metoda pe care o utilizase societatea pentru contabilizarea subventiei primite. Factura privind consumul de apa al lunii februarie N are o valoare de 10. Factura privind consumul de apa al lunii februarie N are o valoare de 10.900.N.000. pentru finantarea consumului de apa in luna februarie N.m. pentru a achizitiona o instalatie al carei cost este de 40. la 10 martie N: Conturi curente = Cheltuieli cu 3.000 u.000.m. in anul N+l.06. stiind ca se foloseste metoda deducerii subventiei.000 u.m.15.primirea subventiei de exploatare. subventia primita in postul Venituri in avans": . Sa se contabilizeze rambursarea subventiei in conformitate cu IAS 20. rambursarea subventiei.000.m. La 30.m. si care va fi amortizata conform metodei lineare pe o durata de 4 ani. pentru finantarea consumului de apa in luna februarie N. La 10 martie N. la banci energia si apa 16. Presupunem ca in exercitiul N+l societatea a fost obligata sa ramburseze 90% din subventia pentru investitii pe care o primise in exercitiul precedent. din motive intemeiate. o intreprindere obtine o subventie de 3. administratia publica a informat intreprinderea ca. este obligata sa ramburseze integral subventia pentru consumul de apa pe care o primise in exercitiul precedent.900.000. La 10 martie N.000 u. Rezolvare: in cazul in care societatea deduce subventia din cheltuielile cu apa vor fi operate urmatoarele inregistrari: . Rezolvare: Societatea inregistrase.000 u.m. Sa se contabilizeze rambursarea subventiei in conformitate cu IAS 20. o intreprindere obtine o subventie de 16. in exercitiul N.m.m. Administratia publica acorda subventia cu conditia angajarii a trei absolventi pentru o durata minima de un an.000. . o intreprindere obtine o subventie de 3.000 u.m.000 u. 10. l . stiind ca la data primirii sale subventia se inregistrase la venituri in avans.000 u.000.

000.m. Rezolvare: .profit inainte de impozitare: 100. *) 14. x 90% Cheltuiala generata de rambursarea subventiei *) 16.000 u.000.000 u. Sa se calculeze rezultatul pe actiune de baza in conformitate cu IAS 33 Rezultatul pe actiune".000 u. Administratia publica acorda subventia cu conditia angajarii a trei absolventi pentru o durata minima de un an.N: .000. Sa se contabilizeze rambursarea subventiei in conformitate cu IAS 20.000. .m.000 de actiuni ordinare.000..N. animale si plantatii Conturi curente la banci 14.000.000 u. 18. 14.000.000 u.m.interese minoritare: 5. va genera urmatoarea inregistrare: % = Conturi curente la banci 14. La inceputul exercitiului N. Se cunosc urmatoarele informatii privind exercitiul incheiat la 31.000. o intreprindere obtine o subventie de 16. va genera urmatoarea inregistrare: Instalatii.m. in exercitiul N+l.000.000. Venituri in avans 14.000 u.12. 400. Dividendele in valoare de 40. Presupunem ca in exercitiul N+l societatea a fost obligata sa ramburseze 90% din subventia pentru investitii pe care o primise in exercitiul precedent. Amortizarea cumulata care ar fi fost inregistrata in absenta subventiei este recunoscuta pe cheltuieli.000 u.m. Rezolvare: Societatea imputase.000 u.m.000 u.m. Rambursarea subventiei. au fost repartizate astfel: pentru actiuni ordinare 25.000 u.m.000 u.Subventia primita in exercitiul N: Subventia virata la venituri in exercitiul N: Subventia ramasa de virat: Subventia care trebuie rambursata in N+l = 16.06. 19.m.400. in exercitiul N. existau in circulatie 9. si pentru actiuni preferentiale 15.m. pentru a achizitiona o instalatie al carei cost este de 40. Rambursarea subventiei.000 u.000.m.000 u.m. au fost emise inca 4.400.m. / 4 ani x 6 luni / 12 luni. La 30. subventia primita asupra costului de achizitie al utilajului industrial.000 u.impozit pe profit: 30. . in exercitiul N+l. Alte cheltuieli de exploatare 400.m.000 de actiuni ordinare.m.000.m. stiind ca la data primirii sale subventia se dedusese din valoarea activului.000 u. = mijloace de transport.000 u.m. 16.m.000 u. La 30 septembrie N.400.000.000 u. 2.. si care va fi amortizata conform metodei lineare pe o durata de 4 ani.m.000 u.000.

000 u.000 u. iar dobanda nominala este de 10%. Durata de exercitare a optiunilor: 4 ani. Rezultatul pe actiune de baza = 50.000 u. .Profit inainte de impozitare 100.000.m.Impozit pe profit ________________________30. = Rezultatul net al exercitiului aferent actiunilor ordinare 50. .m.000 u.m. = Profit dupa impozitare 70.valoarea justa medie a unei actiuni in N: 20 u. = Profit atribuibil actionarilor societatii-mama 65.000. + Dobanda economisita (20.000 u.000 u.numarul mediu ponderat de actiuni ordinare in circulatie: 500. Cota ipotetica de impozit pe profit este de 25%.000.Dividende preferentiale 15.000.000 obligatiuni x 105 actiuni /100 obligatiuni): 21.000 u. Rezolvare: Rezultatul pe actiune de baza = 500.m.000.000 u./obligatiune.000 actiuni ordinare la un pret unitar de 15 u. Actiuni ordinare in circulatie: 100.000 u.000.m.000 u./actiune. / 100.000.000 u..000 actiuni Actiuni potentiale (20.m. Numarul mediu ponderat al actiunilor ordinare in circulatie in cursul exercitiului = 9.m./actiune.000 actiuni + 4.000 obligatiuni x 10.000 actiuni = Numarul total de actiuni ordinare: 121.m.m.000.200. in exercitiul N-1 au fost emise 20.000 u.000 de obligatiuni convertibile in actiuni ordinare.m./obligatiune x 10%) 20.m. 20.000 u./actiune.m.m./actiune.000. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 10.Reducerea de impozit de care nu se mai beneficiaza (20. / 121. 21.000 actiuni.m.000 u. in N-1 si N nu s-au exercitat optiuni. Sa se calculeze rezultatul pe actiune de baza si rezultatul pe actiune diluat in conformitate cu IAS 33 Rezultatul pe actiune". s-a stabilit ca pe l iulie N+l fiecare 100 obligatiuni pot fi convertite in 105 actiuni.000 u.m.000 u.000 actiuni x 3 luni /12 luni = 10. x 25%) _______________ 5.000 u.m.000 u.000 actiuni = 5.m.Interese minoritare 5. La inceputul exercitiului N.000. .m.000. . Se cunosc urmatoarele informatii privind societatea X.000.19 u.000 actiuni.000. in exercitiul N: .m.000 actiuni = 4.000 actiuni Rezultatul pe actiune diluat = 515.rezultatul net al perioadei aferent actiunilor ordinare: l ./actiune Calculul rezultatului pe actiune diluat: Rezultat de baza 500. / 10.m.m.000. La data emisiunii obligatiunilor.000 actiuni = 5.000.m. .000 u. .m. societatea avea in circulatie 100.000. . . = Rezultatul diluat 515.000 u.m.256.000 actiuni ordinare.000 u. Rezultatul net al exercitiului N aferent actiunilor ordinare a fost de 500.in N-1 au fost emise optiuni pentru cumpararea a 100.

0 31.000 euro in contul curent la banca.000 actiuni = 2.06.000 euro. La inchiderea exercitiului N.6 30.000 actiuni.N-1 3.m. 3.un stoc de materii prime cumparat la 25.N la un cost de 400 euro si depreciat pentru 10% din valoare la inchiderea exercitiului N. Numarul de actiuni gratuite (diluante) = 100.N.3 3.000 360*) Cursul de schimb 4 4 3 3. activele cuprind: .N.000 euro privind drepturile asupra unui client strain.N-1 la nivelul sumei de 5. in conformitate cu OMFP nr.500 1.06.N-2. Rezultatul pe actiune diluat = 1.000 30.000 actiuni. Raportul de schimb leu/euro a evoluat astfel: 01.N 4. Rezolvare: Rezultatul diluat coincide. cu cel aferent actiunilor ordinare: 1. : 525.N-3 2. corespunzatoare unei vanzari efectuate la 21.000 euro.10.7 25. Numarul total de actiuni ordinare (efective si potentiale) = 500.75./actiune : 20 u.000 actiuni x 15 u.440 . . Rezolvare: in bilantul la 31. in acest exemplu./actiune.29 u.000 actiuni.12.un echipament tehnic a carui valoare neta contabila este de 10. .000 5.10.3 4 Suma in lei in care se face conversia 80.o creanta de 2.000 16.9 21.N 3.000 actiuni .04.000 u.04.000 actiuni + 25.000 2.055/2009. elementele prezentate anterior sunt evaluate dupa cum urmeaza: Elementele bilantiere Elemente monetare: convertite la cursul Lichiditati Creante Elemente nemonetare evaluate la costul istoric: convertite la cursul zilei achizitiei Echipamente tehnice Elemente nemonetare reevaluate sau depreciate: convertite la cursul zilei Terenuri Materii prime Suma in euro 20. acest echipament a fost achizitionat la 30.un teren achizitionat la un cost de l .000 actiuni = 25.000 euro la 01.12.m.m.Sa se calculeze rezultatul pe actiune diluat in conformitate cu IAS 33 Rezultatul pe actiune".0 31.12. .N-2 3.000 10.200.000 u.N-3 si reevaluat la 31.12.06.200. 22.N Sa se evalueze elementele prezentate anterior in lei.06. Numarul de actiuni care ar fi fost emise la valoarea justa = 100.suma de 20.000 8.m.000 actiuni = 525.m./actiune = 75. .

la 5 februarie N+l: 4. Sa se contabilizeze operatia de vanzare si incasarea creantelor. Sa se contabilizeze operatia de achizitie.000 euro.la 31 decembrie N: 4.000 euro. iar la 25 decembrie N. in fiecare an. l euro = 4. datorii furnizori = 5. incasarea creantei fata de clienti (10. evaluarea datoriei la inventar si plata datoriei.0 lei/euro. Plata furnizorilor se efectueaza pe 5 februarie N+1.0 lei.000 euro x 3.1 l.12. o intreprindere vinde unui client strain produse in valoare de 10.la 15 noiembrie N: 3.000 euro x 4 lei/euro) si recunoasterea diferentelor de curs valutar (10.000 euro x l leu/euro): % 40.N.*) 400 euro . Rezolvare: in contabilitatea societatii X vor avea loc urmatoarele inregistrari: .9 lei/euro): Materii prime = Furnizori 19. societatea romaneasca X a cumparat materii prime in valoare de 5.la 25.000 lei vanzarea produselor .01 lei/euro.000 euro x 4. Cursul monedei europene a suportat urmatoarea evolutie: . Cursul de schimb leu/euro a evoluat astfel: la 25 noiembrie N.050 lei si recunoasterea pierderii din diferente de curs valutar (5.la 15 noiembrie N. Societatea X isi inchide conturile.N. Contravaloarea produselor a fost decontata la 25 decembrie N. . Pe 15 noiembrie N. vanzarea produselor (10. .000 lei Clienti 39.9 lei/euro.000 lei Venituri din diferente de curs valutar 1.400 euro x 10% = 360 euro 23. l euro = 3. Rezolvare: in contabilitate se vor inregistra urmatoarele: .9 lei/euro): Clienti = Venituri din 39.11 lei/euro): Cheltuieli din = diferente de curs valutar Furnizori 550 lei .000 euro x 3.000 euro x 0.9 lei. cumpararea stocului de materii prime (5.500 lei Conturi curente la banci = . la 31 decembrie. La 25 noiembrie N.la 31 decembrie N.01 lei/euro = 20.la 25.000 lei 24.

cu o pierdere din diferente de curs de 550 lei. Acest imprumut are. Cursul monedei europene a suportat urmatoarea evolutie: . La 15 aprilie N.500 lei + 550 lei) = % 20. in conformitate cu OMFP nr.000 euro x 0.0 lei/euro.000 euro filialei F din Romania.000 lei diferente de curs valutar 26.000 euro x 4 lei/euro = 400.8 lei/euro.000 lei Venituri din diferente de curs valutar 50 lei Operatia a generat o pierdere din diferente de curs valutar de 550 lei -50 lei = 500 lei.000 lei si recunoasterea diferentelor de curs (100. de fapt. plata furnizorului (5. Rezolvare: in contabilitatea societatii M se vor inregistra urmatoarele: .0 lei/euro. creanta este de 100. 25.8 lei/euro): imprumuturi acordate filialelor = Conturi curente la banci 380.2 lei/euro): Venituri din 20.000 euro x 4 lei/euro) si recunoasterea unui castig din diferente de curs valutar (5. Cursul monedei europene a suportat urmatoarea evolutie: .01 lei/euro): Furnizori (19.8 lei/euro.exercitiul N. cu un castig din diferente de curs de 50 lei.la 15 aprilie N: 3.000 lei . . Din punct de vedere contabil insa fiecare exercitiu a fost afectat cu diferentele de curs corespunzatoare: .000 euro x 0. Sa se contabilizeze.055/2009.la 31 decembrie N. in conformitate cu OMFP nr. Acest imprumut are.la 15 aprilie N. Sa se contabilizeze. acordarea imprumutului (100.055/2009.exercitiul N+l. caracterul unei finantari permanente.la 31 decembrie N: 4. la F.la 15 aprilie N: 3.la 31 decembrie N: 4. la M. societatea franceza M a acordat un imprumut de 100. . caracterul unei finantari permanente. 3. acordarea imprumutului si evaluarea creantei la inchiderea exercitiului N.050 lei Conturi curente la banci 20. Rezolvare: imprumuturi acordate filialelor = .000 euro x 3.la 5 februarie N+l. societatea romaneasca M a acordat un imprumut de 100. . primirea imprumutului si evaluarea datoriei la inchiderea exercitiului N. La 15 aprilie N. 3. de fapt.000 euro filialei franceze F..

000 de actiuni cu valoarea nominala de 1.8 lei/euro): Conturi curente la banci = Alte imprumuturi 380.000 u.m..m.plata datoriei fata de asociati: 456 = 512 90. Societatea M are capitalul social format din 6.m.000 u.000 lei si datorii asimilate .000 lei diferente de si datorii asimilate curs valutar 27.m.000 lei si recunoasterea diferentelor de curs (100. Rezolvare: Operatia genereaza urmatoarele inregistrari contabile: . al carei capital este format din 5.000 u. Fie societatea M.la 15 aprilie N. Sa se contabilizeze diminuarea capitalului social. Rezolvare: Operatia de acoperire a pierderii reportate genereaza urmatoarea inregistrare contabila: 1012 = 117 10. Adunarea generala a asociatilor decide acoperirea unei pierderi provenite din exercitiile trecute in valoare de 10.000 u.diminuarea capitalului social si inregistrarea datoriei fata de asociati: 1012 Capital subscris varsat = 456 90. primirea imprumutului (100. Societatea X a contractat un imprumut bancar in urmatoarele conditii: . in vederea rambursarii catre asociati.la 31 decembrie N.000 u. Decontari cu Conturi curente actionarii/asociatii la banci privind capitalul 28.900 de actiuni cu valoarea nominala de l . Adunarea generala decide diminuarea capitalului social cu 90.m.m.m. .000 u. Sa se contabilizeze diminuarea capitalului social.valoarea imprumutului 100. Capital subscris Rezultatul varsat reportat 29.000 iun. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul .000 u.. datoria este de 100.000 euro x 0.000 euro x 4 lei/euro = 400. prin anularea a 10 actiuni.in contabilitatea societatii F se vor inregistra urmatoarele: .000 euro x 3.2 lei/euro): Cheltuieli din = Alte imprumuturi 20.

recuperarea TVA: 512 = 4424 1.900 u. 7. cursul de schimb al monedei europene a evoluat astfel: = 4426 TVA deductibila 9..000 u.plata dobanzii aferente perioadei de imprumut (100. Creanta privind TVA de recuperat se va contabiliza astfel: % 4427 TVA colectata 4424 TVA de recuperat .m.m.m.000 u. o societate prezinta urmatoarea situatie privind taxa pe valoarea adaugata: TVA deductibila 9.m.m.7. Sa se regularizeze TVA. Sa se prezinte inregistrarile contabile generate de imprumut.contractarea imprumutului: 512 Conturi curente la banci = 519 100. societatea X vinde produse unui client extern la un pret de 10.rambursarea imprumutului: 519 = 512 100. Presupunem ca. Credite bancare Conturi curente pe termen scurt la banci 30. = 1.m.rata imprumutului: 12% (rata anuala).500 u.900 u. Contravaloarea produselor vandute urmeaza a fi incasata pe 25 februarie N+l.500 u.600 u. x 12% x l luna 712 luni): 666 Cheltuieli privind dobanzile = 512 Conturi curente la banci 1.m.m.500 u.m. TVA colectata 7.m. Rezolvare: TVA de recuperat = 9. 1.. Rezolvare: imprumutul bancar genereaza urmatoarele inregistrari contabile: . . la sfarsitul lunii aprilie N. in exercitiul N. .m.600 u. . Conturi curente TVA de recuperat la banci 31.m. La 25 noiembrie N. Credite bancare pe termen scurt . .000 u.600 u.000 u.000 euro.durata imprumutului: o luna.900u.m.

000 euro x 2.000 euro x 3 lei/euro): 371 Marfuri = 401 Furnizori 150. Sa se calculeze si sa se contabilizeze impozitul amanat aferent creantelor clienti la 31.2 lei/euro) si recunoasterea unei pierderi din diferente de curs (50.2 lei/euro Baza de impozitare a creantelor = 10.000 lei . cumpararea stocului de marfuri (50. Rezolvare: in contabilitatea societatii romanesti vor avea loc urmatoarele inregistrari: .000 euro. datoria fata de furnizori este de 50. marfuri in valoare de 50. intreprinderea isi inchide conturile sale la 31 decembrie N.la 25 ianuarie N+l.000 euro x 0.000 lei x 3 lei/euro Diferenta temporara impozabila Datorie de impozit amanat: 2. Presupunem ca diferentele de curs valutar nerealizate nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal.N. Cursul monedei europene a suportat urmatoarea evolutie: .2 lei/euro. Decontarea contravalorii marfurilor a fost efectuata la 25 ianuarie N+l.000 lei si recunoasterea castigului din diferente de curs (50. O intreprindere romaneasca a cumparat de la un furnizor strain.000 lei x 3.la 31 decembrie N.9 lei/euro.la 25 octombrie N.000 lei .la 31 decembrie N. Cota de impozit pe profit este de 16%.000 lei x 16% 32.000 lei 145.000 lei Venituri din diferente de curs valutar . plata furnizorului (50. l euro = 3. Rezolvare: Valoarea contabila a creantelor = 10.la 25 noiembrie N.12.la 31 decembrie N: 2. Sa se prezinte inregistrarile in contabilitatea societatii romanesti.000 lei 2.2 lei. l euro = 3 lei.1 lei/euro): 401 Furnizori = 765 5.3 lei/ euro): % 401 Furnizori = 512 Conturi curente la banci 160.la 25 octombrie N: 3 lei/euro. la 25 octombrie N.000 euro x 3. . .000 lei 320 lei Cheltuieli cu = Datorie de 320 lei impozitul amanat impozit amanat 32..000 euro x 0. .la 25 ianuarie N+l: 3.000 lei 30.9 lei/euro = 145.

000 franci x 3 lei/franc): imprumuturi acordate filialelor = Conturi curente 6.000 lei la banci .2 lei/USD = 12.05 lei/USD.000.la 31 decembrie N. societatea romaneasca M a acordat un imprumut de 2.05 lei/USD = 18. Aportul adus de actionari in contul capitalului subscris este reprezentat de un utilaj evaluat la 4.665 15.000.000. de fapt.200.000 lei imprumuturi acordate filialelor = .la 31 decembrie N: 3. acordarea imprumutului (2.constituirea capitalului social (10. .2 lei/USD.300 lei . Sa se prezinte inregistrarile in contabilitatea societatii M la l septembrie si la 31 decembrie N.1 lei/franc.1 lei/franc = 6. Rezolvare: in contabilitatea societatii M se vor inregistra urmatoarele: .800 lei Numerar: 6.l lei/franc): Venituri din 200.000. Cursul valutar la data subscrierii este de 3.000 lei diferente de curs valutar 34.1 lei/USD): 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 31.000 USD x 3.000 USD. La l septembrie N. Cursul monedei elvetiene a suportat urmatoarea evolutie: . creantele sunt de 2.inregistrarea varsamintelor: Instalatii: 4. Rezolvare: .la l septembrie N.1 lei/USD.000 lei Cheltuieli din diferente de curs valutar 33. iar cel de la data varsarii numerarului in valuta in contul bancar al societatii este de 3. Se constituie o societate pe actiuni cu un capital subscris de 10.000 franci filialei sale elvetiene F.la l septembrie N: 3 lei/franc.000 USD x 3.000 franci x O. inregistrati in contabilitate operatiunile.000 USD x 3.055/2009. Acest imprumut are. 3.000 USD.000 franci x 3. conform OMFP nr. caracterul unei finantari permanente.000 USD si de numerar depus la banca in suma de 6. Cursul valutar la data receptiei mijlocului fix adus ca aport in natura este de 3.000 lei si recunoasterea diferentelor de curs (2.000.

000 lei Capital subscris Capital subscris nevarsat varsat 35.000 lei prin compensarea unei datorii fata de un furnizor. fiind reprezentate.400 lei 1. divizat in 10. O societate comerciala hotaraste majorarea capitalului social cu 10.000 de actiuni cu valoarea nominala de l leu/actiune. utilaje si instalatii de lucru) 12. inregistrati in contabilitate operatiunile.000 lei 401 Furnizori = 1011 Capital subscris nevarsat 1043 Prime de aport 400 lei .virarea capitalului din categoria nevarsat in categoria varsat: 1011 = 1012 31. Totodata. Rezolvare: . inregistrati in contabilitate operatiunile legate de aport.300 lei 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul 31. de rezervele constituite de societate in suma de 4. mijloace de transport. Se hotaraste majorarea capitalului social printrun aport reprezentat de un utilaj evaluat la 1.800 lei 512 Conturi curente la banci 18. animale si plantatii 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul 1.primirea aportului: 213 Instalatii tehnice.2131 Echipamente Tehnologice (masini. Rezolvare: 1012 10. Suma capitalurilor proprii este de 14.400 lei = . pe langa capitalul social.000 lei 765 Venituri din diferente de curs valutar 100 lei . in schimbul acestui aport se emit 1.000 lei.majorarea capitalului social: 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul = 1. societatea a platit in numerar suma de 20 lei reprezentand cheltuieli pentru emisiunea noilor actiuni.400 lei. Se dau urmatoarele date: societatea A are un capital social.000 de actiuni. varsat in totalitate.000 lei.000 lei Capital subscris varsat 36.

Si .

1011 Capital subscris nevarsat .

.

1012 Capital subscris varsat .

Cota de impozit pe profit este de 16%.000 lei .000 lei = 2. Sa se inregistreze in contabilitate repartizarea profitului net pe urmatoarele destinatii: .000 lei . Sa se intocmeasca formula contabila de inregistrare a repartizarii la alte rezerve a unei cote de 10% din profitul unitatii. .2.venituri obtinute: 4. iar valoarea de emisiune.majorarea capitalului social prin conversia obligatiunilor: 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul = % 7. in schimbul acestor obligatiuni.2 lei 117 = 1068 Alte rezerve 155. inclusiv.000 lei in actiuni.000 lei.000 lei. Rezolvare: Rezultatul contabil inainte de impozitare = 4.000 lei 1012 5.448 lei = 1. valoarea nominala a unei actiuni fiind de l leu/actiune. .000 lei + 800 lei = 2.800 lei Impozitul pe profit = (2.552 lei x 10% = 155.2 lei Rezultatul reportat 39.000 lei.000 de actiuni.000 lei imprumuturi Decontari cu din emisiuni actionarii/asociatii de obligatiuni privind capitalul 38.000 lei 37.1.cheltuieli efectuate: 2.capital social: 3.4 lei/actiune. inregistrati in contabilitate operatiunile.000 lei Capital subscris varsat 1044 2. din care 800 lei reprezinta cheltuieli cu impozitul pe profit pana in luna noiembrie. . societatea emite 5. Se majoreaza capitalul social prin conversia unor obligatiuni in valoare totala de 7. de 1. Rezolvare: . Din contabilitatea unei societati comerciale se extrag urmatoarele date existente la sfarsitul anului: .Deducerile fiscale = 2.552 lei Partea de profit repartizata la alte rezerve = 1.000 lei + 800 lei) x 16% = 448 lei Rezultatul contabil net = 2.000 lei Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil inainte de impozitare + Cheltuielile nedeductibile .000 lei Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 161 = 456 7.rezerve legale: 200 lei.

dreptul de a primi subventia: 445 Subventii = 475 Subventii pentru investitii 3. Estimarile legate de amortizarea utilajului sunt: durata de utilizare de 5 ani.200 lei.000 lei pentru procurarea unui utilaj.200 lei .000 lei = 445 Subventii 3. se achita factura prin banca. la sfarsitul primului an de utilizare.a) dividende de plata: 1.000 lei = 1012 Capital subscris varsat 500 lei = 457 Dividende de plata 1. = 404 Furnizori 5. valoarea reziduala nula. Rezolvare: a) 117 Rezultatul reportat b) 117 Rezultatul reportat c) 117 = 1068 100 lei Rezultatul Alte rezerve reportat 40. Rezolvare: in contabilitatea societatii se inregistreaza urmatoarele: .000 lei. c) alte rezerve: 100 lei.achizitia utilajului: 213 Instalatii tehnice. Sa se inregistreze in contabilitate aceste operatii. O societate comerciala urmeaza sa primeasca in contul bancar o subventie de 3. inclusiv amortizarea utilajului si trecerea la venituri a unei parti din subventie.000 lei . ritmul linear. Dupa achizitionarea utilajului in valoare de 5.incasarea subventiei: 512 Conturi curente la banci . b) majorarea capitalului social: 500 lei.

durata normala de functionare a utilajului este de 5 ani. mijloace de transport. mijloacelor de transport.000 lei Amortizarea instalatiilor. partial. amortizabil prin metoda lineara. animalelor si plantatiilor 2813 .000 lei . Rezolvare: in contabilitatea societatii se inregistreaza urmatoarele: . Societatea comerciala ALFA SA obtine dreptul de a primi o subventie pentru investitii in valoare de 3.000 lei / 5 ani = 1.amortizarea utilajului la sfarsitul primului an: 5. procurarea unui utilaj in valoare de 10. animale si plantatii = 404 Furnizori de imobilizari 10. Dupa primul an de utilizare.achizitia utilajului: 213 Instalatii tehnice. Plata furnizorului se face prin virament bancar.000 lei .000 lei 445 Subventii 3. Din aceasta subventie se finanteaza.000 lei.000 lei .mijloace de transport. utilajul respectiv este vandut la pretul de 9.dreptul de a primi subventia: 445 Subventii . in aceste conditii se restituie prin banca subventia ramasa.000 lei. animale si plantatii .plata datoriei fata de furnizori: 404 Furnizori de imobilizari = de imobilizari 512 Conturi curente la banci 5.incasarea subventiei: 512 Conturi curente la banci = = 475 Subventii pentru investitii 3.virarea unei parti din subventie la venituri: 475 = 7584 600 lei Subventii Venituri din subventii pentru investitii pentru investitii 41. Sa se inregistreze in contabilitate aceste operatiuni.000 lei.000 lei: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 1. inclusiv amortizarea si trecerea la venituri a subventiei pentru investitii. Ulterior se primeste prin virament bancar subventia respectiva.

amortizarea utilajului la sfarsitul primului an: 6811 = Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 2813 2.rambursarea unei parti din subventie: 475 Subventii pentru investitii lei = 512 Conturi curente la banci 2.000 lei .descarcarea gestiunii: % = 213 Instalatii tehnice.000 lei 2.000 lei 600 lei 42. mijloace de transport. Toate decontarile se fac in numerar.400 10. animalelor si plantatiilor .emisiunea obligatiunilor: 512 Conturi curente la banci = 161 imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 100.000 lei.000 de obligatiuni cu valoarea nominala de 10 lei. animalelor si plantatiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 8.000 lei .dupa un an .vanzarea utilajului: 461 Debitori diversi = 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 9. Sa se inregistreze in contabilitate operatiile..000 lei . O societate comerciala emite 10. mijloacelor de transport. in conditiile in care valoarea nominala totala a actiunilor emise este de 85.obligatiunile se convertesc in actiuni. mijloacelor de transport. Rezolvare: in contabilitatea societatii se inregistreaza urmatoarele: .plata datoriei fata de furnizori: 404 Furnizori de imobilizari = 512 Conturi curente la banci 10.000 lei Amortizarea instalatiilor. La scadenta .virarea unei parti din subventie la venituri: 475 Subventii pentru investitii = 7584 Venituri din subventii pentru investitii .000 lei . animale si plantatii 2813 Amortizarea instalatiilor. Dobanda anuala este de 50%.

000 lei ..000 lei .000 lei .000 lei .plata dobanzii la sfarsitul primului an (100.000 lei 161 = 456 100. Dupa un an obligatiunile se rascumpara la valoarea nominala.000 lei 1044 Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 15. O societate comerciala emite 10.000 lei x 45%): 666 Cheltuieli privind dobanzile = 512 Conturi curente la banci 45.conversia obligatiunilor in actiuni: 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul = % 100. iar apoi se anuleaza. precum si plata dobanzii se realizeaza cu numerar.rascumpararea obligatiunilor: 505 Obligatiuni emise si rascumparate = 512 Conturi curente la banci 100. Dobanda anuala este de 45%. cat si cumpararea obligatiunilor. Sa se inregistreze in contabilitate operatiile.emisiunea obligatiunilor: 512 Conturi curente la banci = 161 imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 100.000 lei 1012 Capital subscris varsat 85.000 lei x 50%): 666 Cheltuieli privind dobanzile = 512 Conturi curente la banci 50.plata dobanzii anuale (100.000 de obligatiuni care se vand la valoarea nominala de l leu/bucata. Rezolvare: in contabilitatea societatii se inregistreaza urmatoarele: . Atat vanzarea.000 lei imprumuturi Decontari cu din emisiuni actionarii/asociatii de obligatiuni privind capitalul 43.

plata dobanzii la sfarsitul anului 2 (25.000 obligatiuni cu valoare nominala si pret de rambursare de 25 lei.000 lei / 2 ani): 6868 = 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor Cheltuieli financiare privind amortizarea 2.000 . apoi se anuleaza. O societate comerciala emite un pachet de 1. care se vand prin banca la pretul de 20 lei/bucata.000 lei x 10%): 666 Cheltuieli privind dobanzile = 512 Conturi curente la banci 2.500 lei 25. la un pret de 25 lei/bucata.000/2): 6868 lei Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor = 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor 2. Primele de rambursare se amortizeaza in doua transe anuale egale. Obligatiunile se rascumpara in numerar dupa 2 ani.amortizarea primelor de rambursare la sfarsitul anului l (5.500 lei . Rata dobanzii este de 10%.emisiunea obligatiunilor: % = 161 imprumuturi din emisiuni de obligatiuni lei 512 Conturi curente la banci 20.000 lei .500 2.plata dobanzii la sfarsitul primului an (25. Toate decontarile se fac in numerar. Rezolvare: in contabilitatea societatii se inregistreaza urmatoarele: .000 lei imprumuturi Obligatiuni emise din emisiuni si rascumparate de obligatiuni 44..000 lei x 10%): 666 Cheltuieli privind dobanzile = 512 Conturi curente la banci . Sa se inregistreze in contabilitate operatiile.000 lei 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor 5.500 lei .anularea obligatiunilor: 161 = 505 100.amortizarea primelor de rambursare la sfarsitul anului 2 (5.

000 161 imprumuturi din emisiuni de obligatiuni = 505 Obligatiuni emise si rascumparate 25.000 lei 45.la sfarsitul fiecareia dintre primele 10 luni se contabilizeaza plata dobanzii (10.000 lei. Dobanda anuala este de 40% si se plateste lunar.primirea imprumutului: 512 Conturi curente la banci = 162 Credite bancare pe termen lung 10. O societate comerciala primeste in contul de disponibil un credit bancar pe termen lung in suma de 10.anularea obligatiunilor: = 512 Conturi curente la banci 25.primelor de rambursare a obligatiunilor . Rambursarea imprumutului se face incepand cu luna a X-a de la contractare si pana in luna a XlV-a.000 lei / 5 ani): 162 Credite bancare pe termen lung = 512 Conturi curente la banci 2.3 lei . Sa se inregistreze in contabilitate operatiile.la sfarsitul fiecareia dintre lunile a X-a pana la a XlV-a se contabilizeaza rambursarea unei transe de imprumut (10.000 lei . Rezolvare: in contabilitatea societatii se inregistreaza urmatoarele: . in transe egale.000 lei .rascumpararea obligatiunilor: 505 Obligatiuni emise si rascumparate lei .000 lei x 40% x l luna / 12 luni): 666 Cheltuieli privind dobanzile = 512 Conturi curente la banci 333.

la sfarsitul fiecareia dintre lunile a Xl-a pana la a XlV-a se contabilizeaza plata dobanzii pentru imprumutul ramas nerambursat (8.1 lei/USD) si se constata o pierdere din diferente de curs (500 USD x 0. iar la sfarsitul anului 2 cursul este de 2. care se restituie in doua transe egale la sfarsitul fiecarui an.la sfarsitul primului an se contabilizeaza rambursarea unei transe de imprumut (500 USD x 3.la sfarsitul anului 2 se contabilizeaza plata dobanzii (500 USD credit ramas x 10% x 2.se contabilizeaza de asemenea rambursarea celei de-a doua transe de imprumut (500 USD x 2.000 USD x 3 lei/USD): 5124 Conturi la banci in valuta = lei 162 Credite bancare pe termen lung 3.000 USD la cursul de 3 lei/USD.se recunoaste diferenta de curs pentru imprumutul ramas: 500 USD x 3. Sa se inregistreze in contabilitate operatiile.550 lei .000 .1 lei/USD = 1.500 USD x 3 lei/USD (sold 162) = 50 lei: 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar = 162 Credite bancare pe termen lung 50 lei .8 lei/USD.000 lei x 40% x l luna / 12 luni): 666 = 512 dobanda calculata Cheltuieli Conturi curente privind dobanzile la banci 46. l lei/USD. Rezolvare: in contabilitatea societatii se inregistreaza urmatoarele: .1 lei/USD): % = 5124 Conturi la banci in valuta 162 Credite bancare pe termen lung l. 4. 1.000 lei x 40% x l luna /12 luni. La sfarsitul primului an cursul este de 3.la sfarsitul primului an se contabilizeaza plata dobanzii (l . O societate comerciala primeste un credit bancar in devize in valoare de 1.000 lei x 40% x l luna /12 luni.550 lei. 6. l lei/USD): 666 Cheltuieli privind dobanzile = 512 Conturi curente la banci 310 lei .000 lei x 40% x l luna / 12 luni.8 lei/USD) si se constata un castig din diferente de curs (500 USD x 0. Dobanda anuala este de 10% si se achita la sfarsitul fiecarui an.000 USD x 10% x 3. 2.primirea imprumutului (1.3 lei/USD): .500 lei 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar 50 lei 1.8 lei/USD): 666 Cheltuieli privind dobanzile = 512 Conturi curente la banci 140 lei .550 lei .

000 lei . (8.550 lei 5124 Conturi la banci in valuta pe termen lung l .400 lei 400 lei 4.la sfarsitul primului an se contabilizeaza plata dobanzii (8. Rezolvare: in contabilitatea filialei se vor inregistra urmatoarele: .la sfarsitul anului 2 se contabilizeaza plata dobanzii la creditul ramas. TVA 19%.000 lei 48. care se restituie in doua transe anuale egale. Se achizitioneaza un program informatic la pretul de 10.000 lei . Amortizarea programului informatic.000 lei . inclusiv amortizarea programului.000 lei . Sa se inregistreze aceste operatii in contabilitate (la filiala). care se achita prin virament bancar.162 Credite bancare = lei % 1. Se inregistreaza in contabilitate aceste operatiuni.4.000 lei. prin metoda lineara. se face in 3 ani. Dupa 3 ani este scos din evidenta. Dobanda anuala este de 10% si se plateste la sfarsitul anului.400 765 Venituri din diferente de curs valutar 150 lei 47. si rambursarea ultimei transe de imprumut: % = 666 Cheltuieli privind dobanzile 1661 Datorii fata de entitatile afiliate 512 Conturi curente la banci 4.000 lei. potrivit deciziei Consiliului de Administratie. Sa se prezinte modul de inregistrare in contabilitate a operatiilor.000 lei x 10%) si rambursarea primei transe de imprumut (8. O filiala primeste de la societatea-mama un imprumut pe 2 ani de 8.achizitia programului: % 208 Alte imobilizari = 404 Furnizori de imobilizari 11.primirea imprumutului: 512 Conturi curente la banci = Datorii fata de entitatile afiliate 1661 8.900 lei 10.000 lei) x 10% = 400 lei.800 lei 666 Cheltuieli privind dobanzile 800 lei 1661 Datorii fata de entitatile afiliate 4.000 lei / 2 transe): % = 512 Conturi curente la banci 4. Rezolvare: .

acestea urmand sa fie receptionate.800 lei 5.333. Unitatea achita in numerar un avans de 5. Rezolvare: .000 lei.900 lei .primirea facturii de la furnizori: % = 404 Furnizori de imobilizari 23. TVA 19%.la sfarsitul celor 3 ani de utilizare programul este scos din evidenta: 2808 = 208 10. inclusiv amortizarea lunara a cheltuielilor de dezvoltare si scoaterea din evidenta a cheltuielilor amortizate. O societate comerciala hotaraste sa isi modernizeze tehnologia de fabricatie a unui produs.000 lei Amortizarea Alte imobilizari altor imobilizari necorporale necorporale 49.3 lei): 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale 3.plata furnizorilor: 404 Furnizori de imobilizari = 512 Conturi curente la banci 1.000 lei unui institut de proiectare care va realiza lucrarile de dezvoltare. Sa se inregistreze in contabilitate aceste operatiuni.000 . institutul factureaza documentatia la valoarea de 20.202 lei 4426 TVA deductibila 798 lei . Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza in 20 de luni.000 lei / 3 ani = 3. Dupa finalizarea lucrarilor.3 lei .la sfarsitul fiecaruia dintre cei 3 ani de utilizare se contabilizeaza amortizarea (10. tinandu-se seama de avansul achitat.900 lei 11. Decontarea facturii se face prin banca.plata avansului: % = 512 Conturi curente la banci lei 234 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 4.333.necorporale 4426 TVA deductibila .

500 lei . Se achizitioneaza un teren cu pretul de 50.000 50.203 Cheltuieli de dezvoltare 4426 TVA deductibila . TVA 19%.000 lei .la sfarsitul celor 3 ani de utilizare. care se achita cu ordin de plata.000 lei.000 lei.plata furnizorilor: 404 Furnizori de imobilizari = % 20. iar apoi se face receptia finala. Dupa 3 ani se vinde terenul impreuna cu amenajarile aferente pentru suma de 80.202 lei 512 Conturi curente la banci 18. TVA 19%.000 lei 3.800 lei 4426 TVA deductibila 798 lei .la sfarsitul fiecarei luni se contabilizeaza amortizarea (20. Investitia se amortizeaza intr-o perioada de 4 ani. Rezolvare: . Lucrarile de amenajare sunt facturate la suma de 20. Sa se inregistreze in contabilitate operatiile.plata furnizorilor: 404 Furnizori de imobilizari = 512 Conturi curente la banci 59.000 lei.achizitia terenului: % 2111 Terenuri 4426 TVA deductibila .500 lei 50. TVA 19%.000 lei 9.800 lei 23.500 lei = 404 Furnizori de imobilizari 59. Pe acest teren se efectueaza apoi lucrari de desecare de o firma specializata.800 lei 234 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 4.primirea facturii pentru amenajarea de terenuri: .000 lei / 20 luni): 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 1. imobilizarea este scoasa din evidenta: 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare lei = 203 Cheltuieli de dezvoltare 10.

01.000 lei.N. Pana la utilizarea efectiva a sumelor imprumutate. O societate realizeaza prin efort propriu o constructie ale carei lucrari au inceput la 01.000 lei .000 lei 4426 TVA deductibila 3.500 lei = 7. generand venituri financiare incasate astfel: .000 lei Cheltuieli Amortizarea de exploatare amenajarilor privind amortizarea de terenuri imobilizarilor 51. .000 lei Credit rambursat la sfarsitul exercitiului N: 25.000 lei.in N: 80.000 lei. Lucrarea are o valoare totala de 300.in N+2: 100.800 lei 231 Imobilizari corporale in curs de executie 20.000 lei Cheltuieli cu dobanzile recunoscute in N+2: 50.000 lei . Rezolvare: Credit contractat la 01. Lucrarea se finalizeaza la 31. .000 lei.000 lei / 4 ani = 5.000 lei x 40% = 20.la sfarsitul fiecaruia dintre primii 3 ani se contabilizeaza amortizarea (20. Valoarea reziduala a constructiei este nula.N: 100.01. Calculul amortizarii incepe de la l ianuarie N+5. . cu o dobanda de 40% pe an la data de 01.N.000 lei Credit rambursat la sfarsitul exercitiului N+l: 25.000 lei/an): 6811 = 2811 5.500 lei .in N+l: 12.receptia lucrarilor: 2112 Amenajari de terenuri = 231 Imobilizari corporale in curs de executie 20.000 lei Cheltuieli cu dobanzile capitalizabile in N+2: 20.in N+l: 120.N+4. Se utilizeaza regimul de amortizare linear.500 lei. .000 lei. Durata de utilizare a constructiei este de 20 ani. Sa se determine dobanzile capitalizabile in anul N+2 in conformitate cu IAS 23 Costurile indatorarii".in N: 10.000 lei.01.% = 404 Furnizori de imobilizari 23.12.000 lei.in N+2: 12. Consumurile inregistrate sunt urmatoarele: .800 lei . Creditul se restituie in 4 rate anuale egale impreuna cu dobanzile aferente.12. acestea au fost plasate pe piata de capital. in scopul realizarii constructiei societatea contracteaza un credit bancar pe termen de 4 ani in valoare de 100.

000 lei 53. -in N+2: 1. . Durata de utilizare a constructiei este de 20 ani.in N: 100. generand venituri financiare incasate astfel: . Creditul se restituie in 4 rate anuale egale impreuna cu dobanzile aferente. Valoarea reziduala a constructiei este nula. O societate realizeaza prin efort propriu o constructie ale carei lucrari au inceput la 01. Lucrarea are o valoare totala de 3.000 lei.000 lei.in N: 100.01 .000 lei x 40% = 300.N. Calculul amortizarii incepe de la l ianuarie N+3.000 lei.01. Durata de utilizare a constructiei este de 20 ani.000.000 lei.000 lei.in N+2: 125. O societate realizeaza prin efort propriu o constructie ale carei lucrari au inceput la 01.in N+l: 1. acestea au fost plasate pe piata de capital. Consumurile inregistrate sunt urmatoarele: .01.01 .12.000 lei. in scopul realizarii constructiei societatea contracteaza la data de 01.000 lei Credit rambursat la sfarsitul exercitiului N: 250. .200. Creditul se restituie in 4 rate anuale egale impreuna cu dobanzile aferente.000 lei. .000.120. Rezolvare: Credit contractat la 01.in N: 800. Pana la utilizarea efectiva a sumelor imprumutate.000 lei cu o dobanda de 40% pe an.000 lei.N un credit bancar pe termen de 4 ani in valoare de 1.N un credit bancar pe termen de 4 ani in valoare de 1.in N+2: 125.52.000 lei.000.000 lei.N+2. in scopul realizarii constructiei societatea contracteaza la data de 01.000 lei . Se utilizeaza regimul de amortizare linear.000.000. . Se utilizeaza regimul de amortizare linear. Consumurile inregistrate sunt urmatoarele: .000 lei cu o dobanda de 40% pe an.000 lei Cheltuieli cu dobanzile capitalizabile in N+l: 300. . Lucrarea are o valoare totala de 3.N: 1. -in N+l: 1.000.000 lei. in perioada 01. generand venituri financiare incasate astfel: . Pana la utilizarea efectiva a sumelor imprumutate acestea au fost plasate pe piata de capital.200.N.31.000 lei.06.000.in N+l: 120. Sa se determine dobanzile capitalizabile in anul N+l in conformitate cu IAS 23 Costurile indatorarii".N+2.N+l . Lucrarea se finalizeaza la 31.N+1 lucrarea este intrerupta din motive tehnice.000 lei. Lucrarea se finalizeaza la 31.in N+2: 1. .in N+l: 120.000 lei = 180.01.in N: 800.01. .000 lei Cheltuieli cu dobanzile recunoscute in N+l: 750.000 lei. Valoarea reziduala a constructiei este nula. Sa se determine dobanzile capitalizabile in anul N in conformitate cu IAS 23 Costurile indatorarii".12.

000. O unitate incheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit.31. Valoarea reziduala a constructiei este nula.000 lei Cheltuieli cu dobanzile capitalizabile in N: 400.000.000 lei.000 lei Cheltuieli cu dobanzile capitalizatele in N+l: 200.000 lei.000.000 lei = 300. Durata de utilizare a constructiei este de 20 ani. -InN+1: 1. . Achitarea facturilor se face cu ordin de plata.06. Sa se determine dobanzile capitalizabile in anul N+l in conformitate cu IAS 23 Costurile indatorarii". La sfarsitul primei luni.000 lei 54. Durata de utilizare a depozitului este de 25 ani.000 lei. Rezolvare: Credit contractat la 01.in N: 800.N-1 un credit bancar pe termen de 4 ani in valoare de 1.000. depozitul se vinde cu pretul de 3.N+l .100.N.000 lei Credit rambursat la sfarsitul exercitiului N: 250.000.Rezolvare: Credit contractat la 01. .N+2.01. Dupa amortizarea integrala. in scopul realizarii constructiei societatea contracteaza la data de 01.01 .000 lei.12. TVA 19%.000 lei = 80.000 lei Credit rambursat la sfarsitul exercitiului N-l: 250. Consumurile inregistrate sunt urmatoarele: . Sa se inregistreze in contabilitate aceste operatii. Pana la utilizarea efectiva a sumelor imprumutate.000 lei Cheltuieli cu dobanzile recunoscute in N+l: 500. acestea au fost plasate pe piata de capital.000 lei x 40% = 200.000 lei. in perioada 01.in N+2: 125.000.N+1 lucrarea este intrerupta din motive tehnice.inN+1: 120.000 lei x 40% = 400.200.000 lei. -in N+2: 1.in N: 100.01.primirea facturii de investitii la sfarsitul primei luni: . TVA 19%.000 lei -120. TVA 19%. O societate realizeaza prin efort propriu o constructie ale carei lucrari au inceput la 01.000 lei .01.000 lei.000 lei 55. factura incasandu-se cu ordin de plata.000 lei. Lucrarea se finalizeaza la 31.000 lei cu o dobanda de 40% pe an. generand venituri financiare incasate astfel: . in a doua luna se finalizeaza lucrarile de investitii si se factureaza restul lucrarilor in valoare de 4.N: 1.01. constructorul factureaza lucrarile de investitii la valoarea de 6. Lucrarea are o valoare totala de 3. Se utilizeaza regimul de amortizare linear. Creditul se restituie in 4 rate anuale egale impreuna cu dobanzile aferente.000 lei.000 lei Cheltuieli cu dobanzile recunoscute in N: 1.N-1: 1. Rezolvare: .000 lei.

plata furnizorilor: 404 Furnizori de imobilizari = 512 Conturi curente la banci 11.000 lei 4426 TVA deductibila 1. Sa se inregistreze in contabilitate aceste operatii.140 lei 231 Imobilizari corporale in curs de executie 6.receptia lucrarilor: 212 Constructii = 231 Imobilizari corporale in curs de executie .000 lei Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 4427 TVA colectata 570 lei .500 lei.vanzarea constructiei la sfarsitul perioadei de utilizare: 461 Debitori diversi = % 3. daca se utilizeaza procedeul reevaluarii valorii ramase. Se reevalueaza pentru prima data o cladire care are valoarea de intrare de 3.000 lei 56.anularea amortizarii cumulate: 2812 = 212 1.% = 404 Furnizori de imobilizari 7.000 lei / 25 ani = 400 lei/an): 6811 = Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 2811 400 lei Amortizarea amenajarilor de terenuri . Amortizarea cumulata a cladirii la data reevaluarii este de l .140 lei .descarcarea gestiunii: 2812 Amortizarea constructiilor = 212 Constructii 10.760 lei 231 Imobilizari corporale in curs de executie 4.570 lei 7583 3.000 lei .000 lei 4426 TVA deductibila 760 lei .000 lei .amortizarea anuala (10.primirea facturii de investitii la sfarsitul lunii a doua: % = 404 Furnizori de imobilizari 4.000 lei. Rezolvare: .900 lei 10. iar valoarea justa de 5.000 lei.

N) (1.000 lei .N+1 7.000 lei. Sa se faca inregistrarile contabile pentru: 1.12. TVA 19%.07.000 lei Amortizare cumulata (01. Rezolvare: .500 lei Rezerve din reevaluare 57.000 lei =Valoare ramasa la 31.000 lei Instalatii tehnice.500 lei .N+1 acest mijloc de transport a fost reevaluat la 10.N 10.000 lei+ 2.N-31.000 lei Amortizarea instalatiilor.N a fost achizitionat un mijloc de transport care a avut un cost de achizitie fara TVA de 10.06. La 31.000 lei / 5 ani x 6 luni 712 luni =1. amortizarea pentru anul N+l si reevaluarea pentru anul N+l prin metoda reevaluarii valorii ramase.2. achizitionarea mijlocului de transport si amortizarea pentru anul N.500 lei (valoarea neta reevaluata).000 lei): 105 3.000 lei: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 1. animale si plantatii 4426 TVA deductibila 1.000 lei amortizarea anuala (10.reevaluarea valorii nete (5.000 lei / 5 ani))_____________________________ 3. 2.12.anularea amortizarii cumulate: 2812 = 212 3.000 lei .12.900 lei 213 10. animalelor si plantatiilor 212 Constructii = - Cost la 30.06.Amortizarea constructiilor Constructii .achizitia utilajului: % = 404 Furnizori de imobilizari 11.amortizarea in primul an de utilizare este de 10. La 30. Acest mijloc de transport este supus unui regim de amortizare linear. mijloacelor de transport.900 lei . mijloace de transport. in functie de o durata normala de utilizare de 5 ani.

N+1 acest mijloc de transport a fost reevaluat la valoarea justa de 10.000 lei = Valoare ramasa la 31.000 lei .000 lei Amortizarea instalatiilor.N+1 / Valoare ramasa la 31.12.000 lei: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 1.000 lei.Amortizarea constructiilor Constructii .7. Rezolvare: .500 lei): 105 3.000 lei+ 2. achizitia mijlocului de transport si amortizarea anului N.000 lei / 5 ani x 6 luni/12 luni =1. mijloace de transport.900 lei .500 lei .N 10.07.500 lei / 7. La 31.reevaluarea valorii nete (10.000 lei 75 ani)) ___________________________ 3.amortizarea in primul an de utilizare este de 10.N+1 7.000 lei Amortizare cumulata (01.N) (1.N-31.000 lei amortizarea anuala (10. Acest mijloc de transport este supus unui regim de amortizare linear.500 lei Rezerve din reevaluare 58. Sa se faca inregistrarile contabile pentru: 1. animale si plantatii 4426 TVA deductibila 1.000 lei = 3. amortizarea anului N+l si reevaluarea.000 lei Instalatii tehnice.12. mijloacelor de transport. 2.000 lei = 1.5 .N+1 = 10.500 lei (valoarea neta reevaluata).12.12.06. animalelor si plantatiilor 212 Constructii = Cost la 30. in functie de o durata normala de utilizare de 5 ani.12.900 lei 213 10. daca se utilizeaza metoda reevaluarii valorii brute si a amortizarii cumulate.achizitia utilajului: % = 404 Furnizori de imobilizari 11.Indice de actualizare = Valoare justa la 31. La 30.N a fost achizitionat un mijloc de transport care a avut un cost de achizitie fara TVA de 10.06. TVA 19%.

Rezolvare: in contabilitatea societatii-mama se vor inregistra urmatoarele: . care se restituie in doua transe anuale egale.acordarea imprumutului: 2671 Sume datorate de entitatile afiliate = 512 Conturi curente la banci 8.000 lei 212 Constructii = .500 lei . O societate-mama acorda un imprumut pe 2 ani de 8.Amortizare cumulata actualizata (3..000 lei 60.000 lei . Se primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport a carui valoare de inregistrare este de 8.500 lei .800 lei 766 Venituri din dobanzi 800 lei 2671 Sume datorate de entitatile afiliate 4.000 lei 2813 1.500 lei Amortizarea instalatiilor.Valoare bruta actualizata (10.000 lei .000 lei / 2 transe = 4.4.5) 15.000 lei .Amortizare cumulata initial 3.000 lei = Diferenta pozitiva din reevaluare aferenta valorii brute 5.000 lei unei filiale.000 lei = Diferenta pozitiva din reevaluare aferenta amortizarii cumulate 1.500 lei 59.la sfarsitul primului an se contabilizeaza incasarea dobanzii (8.contabilizarea reevaluarii: % 5.000 lei) x 10% si a ultimei transe de imprumut: = % 4. Sa se inregistreze aceste operatii in contabilitatea societatii-mama.000 lei x 1. Rezolvare: 512 Conturi curente la banci .000 lei x 1.000 lei x 10%) si a primei transe de imprumut (8. animalelor si plantatiilor 105 Rezerve din reevaluare 3. inregistrati in contabilitate operatiile.5) 4. Valoarea neamortizata se trece integral asupra cheltuielilor.400 lei 766 Venituri din dobanzi 400 lei 2671 Sume datorate de entitatile afiliate 4. mijloacelor de transport. amortizabil in 4 ani prin regimul linear.000 lei): 512 Conturi curente la banci = % 4.000 lei.000 lei Valoare bruta initiala _________________________10.la sfarsitul anului 2 se contabilizeaza incasarea dobanzii la creditul ramas (8. Dobanda anuala este de 10% si se incaseaza la sfarsitul fiecarui an. Dupa doi ani de folosire mijlocul de transport respectiv se caseaza.

achitarea facturii cu ordin de plata.casarea imobilizarii dupa doi ani: % = 213 8.cumpararea accesoriilor. animalelor si plantatiilor .virarea subventiei ramase la venituri: 4753 = 7584 4.000 lei Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital . Amortizarea investitiei se face pe durata ramasa.000 lei Donatii Venituri din subventii pentru investitii pentru investitii 61. .000 lei/an): 4753 Donatii pentru investitii = 7584 Venituri din subventii pentru investitii 2.virarea subventiei la venituri (8. mijloacelor de transport. Durata normala de utilizare a masinii este de 10 ani.000 lei Amortizarea mijloace de transport.. se cumpara componente de 3.000 lei /4 ani = 2. care se incorporeaza in echipamentul supus modernizarii.primirea imobilizarii: 213 Instalatii tehnice.000 lei .amortizarea anuala (8. de 4 ani. 4. Sa se efectueze inregistrarea in contabilitate a urmatoarelor operatii: . instalatiilor. iar durata ramasa.000 lei Amortizarea instalatiilor.000 lei . animale si plantatii = 4753 Donatii pentru investitii 8. in acest scop. . TVA 19%. Se hotaraste modernizarea unei masini pentru fabricarea hartiei care are valoarea contabila de 12. animalelor si plantatiilor 6583 4.000 lei / 4 ani = 2.000 lei.000 lei/an): 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 2.000 lei 2813 Instalatii tehnice. animale si plantatii mijloacelor de transport. mijloace de transport.000 lei.

O societate comerciala acorda unei filiale din cadrul grupului un imprumut de 10. cand se incaseaza si dobanzile anuale. imprumutul se restituie in doua transe egale la sfarsitul fiecarui an.plata datoriei fata de furnizori: 401 Furnizori .000 lei Materiale consumabile = 512 Conturi curente la banci 3.amortizarea anuala a masinii pe durata ramasa dupa efectuarea modernizarii. ca urmare.570 lei = 401 Furnizori 3.. care se trec la pierderi. inregistrati in contabilitate operatiile.000 lei .modernizarea echipamentului: 213 Instalatii tehnice.000 lei / 4 ani = 3.750 lei Cheltuieli Amortizarea de exploatare instalatiilor.achizitia accesoriilor: % 302 Materiale consumabile 4426 TVA deductibila .consumul de accesorii: 602 Cheltuieli cu materialele consumabile = 302 3.570 lei 3. mijloace de transport. Rezolvare: . Ulterior filiala a intrat in stare de faliment si.000 lei pe o durata de 2 ani cu o dobanda preferentiala de 30% pe an. animale si plantatii = 722 Venituri din productia de imobilizari corporale 3.000 lei 570 lei .incorporarea accesoriilor. Rezolvare: . imobilizarilor animalelor si plantatiilor 62. .amortizarea anuala (15. nu s-au mai incasat rata din anul al doilea si dobanda aferenta. Decontarile se fac prin banca.750 lei/an): 6811 = 2813 3. privind amortizarea mijloacelor de transport.

Dobanda aferenta celui deal doilea an se inregistreaza si se incaseaza tot la acelasi curs de 3.500 lei .000 lei 766 Venituri din dobanzi 3. Rezolvare: in contabilitatea societatii se vor inregistra urmatoarele: .000 lei / 2 transe = 5. calculata anual.1 lei/USD): 2675 imprumuturi acordate pe termen lung = 5124 Conturi la banci in valuta lei 3.000 lei): 512 Conturi curente la banci = % 8. O societate comerciala acorda la l ianuarie N unei alte intreprinderi un imprumut pe termen de 2 ani in valoare de l . cursul dolarului (in functie de care se calculeaza si dobanda) este de 3.500 lei 2672 1. cand cursul valutar este de 3.000 lei .1 lei/USD. inregistrati in contabilitate operatiile.000 lei . cand se restituie imprumutul.000 lei x 30%) si a primei transe de imprumut (10.acordarea imprumutului: 2671 = Sume datorate de entitatile afiliate 512 Conturi curente la banci 10. la cursul de 3. La sfarsitul celui de-al doilea an.3 lei/USD.la sfarsitul anului 2 se contabilizeaza dreptul de a incasa dobanda la creditul ramas (5. si nu se capitalizeaza.100 654 Pierderi din creante si debitori diversi = . cursul valutar este de 3.in contabilitatea societatii-mama se vor inregistra urmatoarele: .3 lei/USD.acordarea imprumutului la l ianuarie N (1. Dobanda este de 20%.trecerea pe cheltuieli a creantelor asupra filialei pentru dobanda contabilizata si a ultimei transe de imprumut (10.000 lei): % 6.2 lei/USD. 2672 = Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate 766 Venituri din dobanzi 1. La sfarsitul primului an.000 USD.la sfarsitul primului an se contabilizeaza incasarea dobanzii (10.15 lei/USD.500 lei Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate 2671 Sume datorate de entitatile afiliate 5.000 lei . Dobanda se incaseaza la inceputul anului urmator.000 USD x 3.5.000 lei 2671 Sume datorate de entitatile afiliate 5.000 lei x 30%).000 lei 63.

Sa se inregistreze aceste operatii in contabilitatea societatii Y.200 lei.000 USD x 0.960 lei 2676 Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung 660 lei 2675 imprumuturi acordate pe termen lung 3. Rezolvare: .000 USD x 20% x 3. ceea ce genereaza o diferenta de curs favorabila (1.la sfarsitul anului al doilea se contabilizeaza dobanda de incasat (1.000 USD x 20% x 3.la sfarsitul primului an se exprima imprumutul acordat la cursul de schimb de la inchiderea exercitiului.2 lei/USD): 2676 Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung = 766 Venituri din dobanzi 640 lei incasarea dobanzii (1.200 lei 765 Venituri din diferente de curs valutar 100 lei 64.000 lei.3 lei/USD = 660 lei) si recuperarea imprumutului acordat (1.300 lei): 5124 Conturi la banci in valuta % 3. respectiv 1.000 USD x 20% x 3.3 lei/USD = 3.incasarea dobanzii (1. in schimbul acestui mijloc de transport societatea Y emite 8. Valoarea de emisiune este egala cu valoarea nominala.000 USD x 20% x 3.la sfarsitul primului an se contabilizeaza dobanda de incasat (1.000 lei.000 USD x 3. Societatea X aduce ca aport in natura la capitalul societatii Y un mijloc de transport a carui valoare de inregistrare in contabilitate este de 10.3 lei/USD): 2676 Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung = 766 Venituri din dobanzi 660 lei .15 lei/USD = 630 lei): % = 2676 5124 Dobanda aferenta Conturi la banci imprumuturilor in valuta acordate pe 665 termen lung Cheltuieli din diferente de curs valutar 640 lei 630 lei 10 lei .2 lei/USD = 3.000 USD x 3.000 actiuni cu valoarea nominala de l leu/actiune.1 lei/USD): 2675 imprumuturi acordate pe termen lung = 765 Venituri din diferente de curs valutar 100 lei . iar amortizarea cumulata este de 2.majorarea capitalului social prin aport in natura: .

000 lei . Rezolvare: . descarcarea lor din gestiune si recunoasterea unei pierderi: % Conturi curente la banci Pierderi din active = Active financiare disponibile pentru vanzare 18.456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul .000 actiuni x 17 lei/bucata).la 31 decembrie se evalueaza actiunile la valoarea justa (l . mijloace de transport. Se achizitioneaza l .000 lei 17.000 de actiuni cu pretul de 20 lei/bucata in scopul obtinerii de dividende anuale.vanzarea activelor financiare si incasarea (1.000 lei = 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul 8. unitatea intentionand sa le detina pe o perioada mai mare de un an.000 lei 1011 = 1012 8. La sfarsitul anului urmator cursul era de 17 lei/bucata. moment in care actiunile se vand in numerar.000 lei . animale si plantatii si = 1011 Capital subscris nevarsat 8.000 lei l . Actiunile sunt considerate active financiare disponibile pentru vanzare.primirea aportului: 213 Instalatii tehnice. Plata are loc ulterior prin banca.000 lei . inregistrati in contabilitate operatiile in conformitate cu IAS 39. La sfarsitul anului se constata ca a scazut cursul acestor actiuni la 18 lei/bucata.000 lei Capital subscris Capital subscris nevarsat varsat 65.000 actiuni x 20 lei/bucata): Active financiare disponibile pentru vanzare = Conturi curente la banci 20.achizitia actiunilor (1.000 actiuni x 18 lei/bucata): Rezerve de valoare justa = Active financiare disponibile pentru vanzare 2.

.stocul initial de materii prime este de 100 kg.achizitia materiilor prime (400 kg x 1. .se anuleaza stocul initial de materii prime: 601 Cheltuieli cu materiile prime . Evaluarea stocului se face la costul mediu al materiei prime respective.36 lei/kg = 272 lei. O intreprindere tine evidenta stocurilor de materii prime la cost efectiv cu ajutorul metodei inventarului intermitent in contabilitatea financiara.4 lei/kg. 301 Materii prime = 601 Cheltuieli cu materiile prime 272 lei = 301 Materii prime 120 lei 401 Furnizori 666 lei 560 lei 106 lei . TVA 19%. costul de achizitie fiind de 1. . .4 lei/kg = 560 lei): % = 601 Cheltuieli cu materiile prime 4426 TVA deductibila La sfarsitul exercitiului: .se recunoaste stocul final de materii prime la cost mediu: Costul mediu al materiilor prime: (120 lei + 560 lei) / (100 kg + 400 kg) = 1. inregistrati in contabilitate operatiile. Rezolvare: .costul de achizitie al stocului initial este de 120 lei. Valoarea stocului final: 200 kg x 1.000 lei financiare disponibile valoare justa pentru vanzare 66.36 lei/kg.financiare disponibile pentru vanzare si Pierderi din active = Rezerve de 2.la inventarierea de la sfarsitul lunii s-a constatat un stoc de materii prime de 200 kg.cumparari de materii prime in cursul lunii: 400 kg.

Se trimite un lot de produse finite inregistrat la costul de productie de 2.900 lei 10. Sa se inregistreze aceste operatii in contabilitatea furnizorului (societatea A). furnizorul il depune la banca si se incaseaza la scadenta.vanzarea produselor: 4111 Clienti = % 3.000 lei.67. TVA 19%.000 lei Venituri din vanzarea marfurilor 4427 570 lei TVA colectata = 345 Produse finite 2.000 lei pentru a fi vandute in consignatie la pret de 3.000 lei. Furnizorul accepta ca decontarea sa se faca pe baza unui bilet la ordin intocmit de client.vanzarea marfurilor: 4111 Clienti = % 707 11.000 lei .livrarea produselor finite pentru a fi vandute in regim de consignatie: 354 Produse aflate la terti .descarcarea gestiunii: 711 Variatia stocurilor = 354 Produse aflate la terti 2.570 lei 707 3. se trimite factura si se incaseaza in numerar.000 lei . Rezolvare: .incasarea creantei: 512 = 4111 3. Societatea A livreaza societatii B marfuri in valoare de 10. inregistrati in contabilitate aceste operatii. Dupa primirea efectului comercial.000 lei. Costul de achizitie al marfurilor livrate de societatea A este de 8. Rezolvare: .000 lei .000 lei Conturi curente Clienti la banci 68. Dupa vanzarea produselor.

emiterea biletului la ordin: 401 Furnizori = 403 Efecte de platit 952 lei .Venituri din vanzarea marfurilor 4427 1. Societatea A livreaza produse finite societatii B (pentru aceasta produsele finite sunt materii prime) in valoare de 800 lei.acceptarea biletului la ordin: 413 Efecte de primit de la clienti = 4111 Clienti 11. Costul de productie al produselor finite livrate este de 500 lei.900 lei . Dupa primirea efectului comercial. Sa se inregistreze operatiile in contabilitatea clientului (societatea B). Furnizorul accepta ca decontarea sa se faca pe baza unui efect de comert (bilet la ordin).depunerea efectului comercial la banca: 5113 Efecte de incasat = 413 Efecte de primit de la clienti 11.900 lei Conturi curente Efecte de incasat la banci 69. furnizorul il depune la banca spre incasare la scadenta. Rezolvare: . TVA 19%.achizitia materiilor prime: % 301 Materii prime 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 952 lei 800 lei 152 lei .900 lei TVA colectata .900 lei incasarea efectului comercial: 512 = 5113 11.

plata avansului: % 409 Furnizori debitori 4426 TVA deductibila .plata datoriei tinand cont de avansul platit: % 17. TVA 19%. Rezolvare: .. Pretul de inregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10. Sa se inregistreze operatiile in contabilitatea furnizorului.000 lei.000 lei. Decontarea facturii se face prin banca.380 lei 403 Efecte de platit = .000 lei. respectiv materii prime. Conform contractului.achizitia materiilor prime: % 301 Materii prime 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 15. in valoare de 15.850 lei = 512 Conturi curente la banci 2. furnizorul livreaza clientului semifabricate.000 lei 2.000 lei 380 lei 2.850 lei 409 Furnizori .000 lei. Decontarea facturii se face prin banca.380 lei (inclusiv TVA).470 lei 4426 TVA deductibil 380 lei 71.000 lei 512 Conturi curente la banci 15.plata efectului comercial la scadenta: 512 952 lei Conturi curente la banci 70. un client acorda unui furnizor un avans in numerar de 2. un client acorda unui furnizor un avans in numerar de 2. respectiv materii prime. in valoare de 15. Pretul de inregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10. tinandu-se seama de avansul acordat anterior.380 lei (inclusiv TVA).incasarea avansului: 401 Furnizori = . Conform contractului. Rezolvare: . TVA 19%. Ulterior.850 lei 17. tinandu-se seama de avansul acordat anterior. Ulterior.debitori 2. furnizorul livreaza clientului semifabricate. Sa se inregistreze operatiile in contabilitatea clientului.

300 lei): 4111 Clienti = 707 Venituri din vanzarea marfurilor 3.850 lei 419 2.vanzarea semifabricatelor: 4111 Clienti = % 702 Venituri din vanzarea semifabricatelor 4427 TVA colectata .4 lei/USD. Furnizorul accepta ca decontarea sa se faca pe baza unui bilet la ordin intocmit de client.300 lei . inregistrati operatiile in contabilitatea furnizorului. in valoare de l .3 lei/USD = 3.000 lei 2.acceptarea biletului la ordin: .3 lei/USD. La data incasarii efective a efectului comercial scontat.creditori 512 15. respectiv dobanda aferenta imprumutului sunt de 10%. Taxa scontului perceputa de banca. cursul valutar este de 3. in conditia de livrare FOB.512 Conturi curente la banci = % 2.000 lei Clienti .000 lei 17. furnizorul il depune la banca spre scontare. Rezolvare: .850 lei . cursul valutar la data facturarii fiind de 3. O societate comerciala vinde marfuri unui client extern.000 USD x 3.000 lei Clienti .850 lei 15.descarcarea gestiunii: 711 Variatia stocurilor = 341 Semifabricate 10.380 lei 419 2.470 lei Conturi curente la banci 4427 380 lei TVA colectata 72.000 USD.vanzarea marfurilor (1. Ulterior.incasarea creantei clienti tinand cont de avansul primit: % = 4111 Clienti 17.creditori 4427 380 lei TVA colectata .

190 lei 190 lei 1.000 lei 190 lei 1.depunerea efectului comercial la banca spre scontare: 5114 Efecte remise spre scontare = 413 Efecte de primit de la clienti 3. Rezolvare: Contabilizarea la vanzator .300 lei .190 lei 1.incasarea creantei clienti: 512 Conturi curente la banci = 4111 Clienti Contabilizarea la cumparator .facturi nesosite 1.300 lei 765 Venituri din diferente de curs valutar 100 lei 73. TVA 19%. Decontarile se fac prin banca.300 lei .190 lei 1.achizitia marfurilor: % 371 Marfuri 4428 TVA neexigibila = 408 Furnizori.190 lei . Sa se inregistreze aceste operatii in contabilitatea ambelor societati.emiterea facturii: 4111 Clienti 4428 TVA neexigibila 418 Clienti .000 lei 190 lei 1.facturi de intocmit = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4428 TVA neexigibila .060 lei 5114 Efecte remise spre scontare 3.facturi de intocmit 4427 TVA colectata .190 lei 190 lei 1. Se vand unui client marfuri pe baza de aviz de insotire a marfii in valoare de 1.000 lei.413 Efecte de primit de la clienti = 4111 Clienti 3.vanzarea marfurilor: 418 Clienti.incasarea efectului comercial: 627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 340 lei 512 Conturi curente la banci 3. ulterior se intocmeste si factura.

Rezolvare: Contabilizarea la proprietar . chiria aferenta lunii ianuarie a anului urmator. TVA 19%. in decembrie.190 lei 190 lei 401 1. in suma de 100 lei.plata datoriei: 512 1..190 lei . in anul urmator se include in rezultat valoarea chiriei.primirea facturii: 408 Furnizori -facturi nesosite 4426 TVA deductibila Furnizori 4428 TVA neexigibila . Sa se inregistreze operatiile in contabilitatea celor doi parteneri.190 lei Conturi curente la banci 74. locatii de gestiune si chirii 100 lei Contabilizarea la utilizator plata chiriei in decembrie: % 471 Cheltuieli inregistrate in avans 4426 TVA deductibila = 512 Conturi curente la banci 119 lei 100 lei 19 lei .in ianuarie anul urmator se vireaza venitul in avans la rezultatul exercitiului curent: 472 Venituri inregistrate in avans = 706 Venituri din redevente.incasarea chiriei in decembrie: 512 Conturi curente la banci = % 472 Venituri inregistrate in avans 4427 19 lei TVA colectata 119 lei 100 lei 401 Furnizori = 190 lei 1. Se incaseaza prin banca.

Societatea A livreaza societatii B marfuri in valoare de l . Costul de achizitie al marfurilor vandute este de 600 lei.000 lei.incasarea creantei clienti: 512 Conturi curente la banci Contabilizarea la cumparator .190 lei = 371 Marfuri 600 lei .000 lei.190 lei 76.000 lei 190 lei 1.000 lei 4427 TVA colectata 190 lei .descarcarea gestiunii: 607 Cheltuieli privind marfurile . care trebuie rambursat in 3 rate lunare egale incepand cu sfarsitul primei luni. Sa se inregistreze operatiile in contabilitatea celor doi parteneri. Dobanda este de 40% pe an si trebuie achitata lunar. Se primeste un credit bancar pe 3 luni in suma de 9. Decontarea facturii se face pe baza unui cec emis de societatea B.- in ianuarie anul urmator se vireaza cheltuiala in avans la rezultatul exercitiului curent: 612 = 471 100 lei Cheltuieli cu redeventele.190 lei = 4111 Clienti 1.190 lei 707 Venituri din vanzarea marfurilor 1.vanzarea marfurilor: 4111 Clienti = % 1.achizitia marfurilor: % 371 Marfuri 4426 TVA deductibila . = 401 Furnizori 1.plata datoriei: 401 Furnizori = 512 Conturi curente la banci 1. TVA 19%. inregistrati in contabilitate operatiile. Cheltuieli inregistrate locatiile de gestiune in avans si chiriile 75. Rezolvare: Contabilizarea la vanzator .

La sfarsitul lunii februarie cursul dolarului este de 3.3 lei/USD.1 lei/USD.000 lei / 3 transe = 3.000 lei = 6. iar la sfarsitul lunii martie cursul este de 3.la sfarsitul primei luni se contabilizeaza plata dobanzii (9. Rezolvare: .000 lei 3.000 lei .200 lei 200 lei 3.primirea creditului: 512 Conturi curente la banci = 519 Credite bancare pe termen scurt 9. cand se restituie si cele doua rate egale.000 lei .200 lei): . Se primeste.000 lei x 40% x l luna / 12 luni) si rambursarea celei de-a doua transe de imprumut: % = 666 Cheltuieli privind dobanzile 519 Credite bancare pe termen scurt 512 Conturi curente la banci 3.000 lei = 3.000 lei x 40% x l luna 712 luni) si rambursarea primei transe de imprumut (9.la sfarsitul celei de-a doua luni se contabilizeaza plata dobanzii la creditul ramas de 9.000 lei Credite bancare pe termen scurt 77.300 lei 300 lei 3.primirea creditului (1. inregistrati in contabilitate operatiile.000 lei .Rezolvare: .000 USD x 3.100 lei 666 Conturi curente 100 lei Cheltuieli la banci privind dobanzile 519 3. la cursul de 3.000 lei (3. Dobanda de l % pe luna se achita in valuta la sfarsitul fiecarei luni.000 lei la sfarsitul lunii a treia se contabilizeaza plata dobanzii la creditul ramas de 6.000 lei (6.000 USD.000 lei x 40% x l luna / 12 luni) si rambursarea ultimei transe de imprumut: % = 512 3.3. la inceputul lunii februarie.2 lei/USD. un credit bancar pe doua luni in valoare de l .2 lei/USD = 3.000 lei): % = 666 Cheltuieli privind dobanzile 519 Credite bancare pe termen scurt 512 Conturi curente la banci 3.

la sfarsitul primei luni se contabilizeaza plata dobanzii (l . Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita. Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza. registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal. capitaluri proprii si . rambursarea celei de-a doua transe de imprumut (500 USD x 3.2 lei/USD) si recunoasterea unui castig din diferente de curs (500 USD x 0. republicata. de 1.000 USD / 2 transe = 500 USD (500 USD x 3.600 lei 1. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ.683 lei 33 lei 1. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru. dupa caz.600 lei 50 lei . Care sunt principalele forme de inregistrare contabila in partida dubla. identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.1 lei/USD). 82/1991. toate operatiunile economico-financiare. Registrulinventar si Cartea mare.1 lei/USD): 666 Cheltuieli privind dobanzile 519 Credite bancare pe termen scurt 5124 15. in orice moment. Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr.5124 Conturi la banci in valuta = 519 Credite bancare pe termen scurt 3.5 lei 1. in mod cronologic. precum si rolul registrelor si formularelor mai importante pe care acestea le utilizeaza in comun? Raspuns: Formele de inregistrare contabila sunt: forma de inregistrare contabila maestru-sah".3 lei/USD). forme de inregistrare contabila adaptate la echipamentele moderne de prelucrare a datelor.la sfarsitul lunii a doua se contabilizeaza plata dobanzii la creditul ramas (500 USD x 1% x 3. foi volante sau listari informatice.200 lei . rambursarea primei transe de imprumut.5 lei Conturi la banci in valuta 765 50 lei Venituri din diferente de curs valutar 78.2 lei/USD).000 USD x 1% x 3. si recunoasterea pierderii din diferente de curs (500 USD x 0. forma de inregistrare contabila pe jurnale".565.1 lei/USD): % = 666 Cheltuieli privind dobanzile 519 Credite bancare pe termen scurt 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar 512 Conturi curente la banci 1.

in termen de 24 de ore de la constatare. sustrase sau distruse? Raspuns: Pentru a putea fi inregistrate in contabilitate. potrivit legii. cu ocazia fuziunii. grupate in functie de natura lor. Orice persoana care constata pierderea. Salariatul responsabil este obligat ca. miscarea si existenta tuturor elementelor de activ. precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent. prin regruparea conturilor. rulajul debitor si creditor. 79.salariatul responsabil cu pastrarea documentului. intocmit separat pentru fiecare caz. masurile prevazute de normele in vigoare se iau de catre ceilalti membri ai consiliului de administratie. in scris. pe baza de inventar faptic. Dosarul de reconstituire trebuie sa contina toate lucrarile efectuate in legatura cu constatarea si reconstituirea documentului disparut. Cand disparitia documentelor se datoreaza insusi conducatorului unitatii.seful ierarhic al salariatului responsabil cu pastrarea documentului. divizarii sau incetarii activitatii.conducatorul compartimentului financiar-contabil al unitatii sau persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Acesta este un document contabil de sinteza si sistematizare si contine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente. intocmite sau reconstituite potrivit normelor in vigoare. dupa caz. Procesul-verbal se semneaza de catre: . . precum si in alte situatii prevazute de lege. Registrul Cartea mare poate contine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. sustragere sau distrugere trebuie reconstituite in termen de maximum 30 de zile de la constatare. sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligatia sa incunostin-teze. Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare. Cartea mare este un registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic.conducatorul unitatii. iar in caz de pierdere. si anume: . Registrul-inventar si registrul Cartea mare se pastreaza in unitate timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite. in termen de cel mult trei zile de la primirea comunicarii. inventariate de unitate. si . ordonatorul de credite sau alta persoana care are obligatia gestionarii unitatii respective). sa dea o declaratie scrisa asupra imprejurarilor in care a disparut documentul respectiv. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui dosar de reconstituire". b) numele si prenumele salariatului responsabil cu pastrarea documentului. dupa caz. . operatiunile economico-financiare trebuie sa fie justificate cu documente originale. cel putin o data pe an pe parcursul functionarii unitatii. Registrul-jurnal. Care sunt principalele obligatii privind reconstituirea documentelor justificative si contabile pierdute. c) data si imprejurarile in care s-a constatat lipsa documentului respectiv. sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infractiune. Ori de cate ori pierderea. se incunostinteaza imediat organele de urmarire penala. capitaluri proprii si datorii la un moment dat. conducatorul unitatii trebuie sa incheie un procesverbal care sa cuprinda: a) datele de identificare a documentului disparut. conducatorul unitatii (administratorul unitatii.datorii. Registrulinventar se intocmeste la infiintarea unitatii. odata cu semnarea procesului-verbal.

capitaluri proprii si datorii. respectiv pentru sortare. la solicitarea responsabilului comisiei de inventariere. bilete de calatorie nenominale etc. salariatilor sau altor unitati. sustragerea sau distrugerea documentelor suporta paguba adusa unitatii. cu specificarea numarului si datei dispozitiei pe baza careia s-a facut reconstituirea. potrivit normelor in domeniu? Raspuns: in vederea bunei desfasurari a operatiunilor de inventariere. asezare. pe toata durata de pastrare a documentului reconstituit. ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului trebuie sa ia masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere. administratorii. codificarea acestora si intocmirea etichetelor de raft. o copie a documentului reconstituit. care cuprind si eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea documentelor respective. in cazul in care documentul disparut a fost emis de alta unitate. stabilirea si evidenta responsabililor de pastrarea acestora. e) asigurarea participarii la identificarea bunurilor inventariate (calitate.. dupa caz. primite sau expediate.a) sesizarea scrisa a persoanei care a constatat disparitia documentului. precum si pentru pastrarea dosarelor de reconstituire. Conducatorii unitatilor vor lua masuri pentru asigurarea inregistrarii si evidentei curente a tuturor lucrarilor intocmite.) pierdute. sustragerii sau distrugerii si declaratia salariatului respectiv. Care sunt conditiile de lucru ce trebuie asigurate comisiei de inventariere anuala a elementelor de activ. procesul-verbal de constatare a pierderii. Documentele reconstituite vor purta in mod obligatoriu si vizibil mentiunea RECONSTITUIT". in termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii. sustragerea sau distrugerea documentelor se stabilesc raspunderi materiale. b) dovada sesizarii organelor de urmarire penala sau dovada sanctionarii disciplinare a salariatului vinovat. unitatea emitenta va trimite unitatii solicitatoare. reconstituirea se va face de unitatea emitenta. d) asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariaza. cantarire. 80. c) participarea la lucrarile de inventariere a intregii comisii de inventariere. in cazul gasirii ulterioare a originalului. in acest caz. in conditiile legii. Gasirea ulterioara a documentelor originale care au fost reconstituite poate constitui motiv de revizuire a sanctiunilor aplicate. sustrase sau distruse inainte de a fi inregistrate in contabilitate. c) dispozitia scrisa a conducatorului unitatii pentru reconstituirea documentului. Documentele reconstituite conform normelor in vigoare constituie baza legala pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate. b) tinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiunile de valori materiale si a celei contabile si efectuarea lunara a confruntarii datelor dintre aceste evidente. Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri. evidenta tuturor reconstituirilor de documente.) a unor persoane competente din unitate sau din afara acesteia. documentul reconstituit. Pentru pagubele generate de pierderea. vinovatii de pierderea. pret etc. masurare. in acest caz. numarare etc. documentul reconstituit se anuleaza pe baza unui procesverbal si se pastreaza impreuna cu pro-cesul-verbal in dosarul de reconstituire. prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea emitenta. sumele respective recuperandu-se potrivit prevederilor legale. care au obligatia de a semna listele de . prin: a) organizarea depozitarii valorilor materiale grupate pe sorto-tipo-dimensiuni. sort.

inventariere pentru atestarea datelor inscrise. pe durata inventarierii. Documentele intocmite de comisia de inventariere raman in cadrul gestiunii inventariate. care se semneaza de catre comisia de inventariere si de catre gestionar.. acest fapt se va consemna intr-un proces-verbal de desigilare. dulapuri etc. mentionand data la care s- . . cantarire etc. sub semnatura directorului economic. Principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele: a) inainte de inceperea operatiunii de inventariere. ori de cate ori se intrerup operatiunile de inventariere si se paraseste gestiunea. g) dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor inventariate. care se sigileaza numai in cazul cand inventarierea nu se termina intr-o singura zi. depozite etc. are in gestiune si altele apartinand tertilor. listele de inventariere. care atesta ca a fost data in prezenta sa.a primit sau a eliberat valori materiale fara documente legale. Declaratia se dateaza si se semneaza de catre gestionarul raspunzator de gestiunea valorilor materiale si de catre comisia de inventariere. .. gestionarul va mentiona in declaratia scrisa felul. h) dotarea gestiunilor (magazine. luandu-se masurile corespunzatoare.) cu doua randuri de incuietori diferite. precum si cu formularele si rechizitele necesare. dupa care comisia se prezinta la sediul gestiunii care urmeaza a fi inventariata in vederea efectuarii inventarierii fizice. Sigiliul se pastreaza. incuiate si sigilate.in afara valorilor materiale ale unitatii patrimoniale respective. La reluarea lucrarilor se verifica daca sigiliul este intact. sonde etc.are plusuri sau lipsuri in gestiune despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta. . primite cu sau fara documente. cu mijloace de identificare (cataloage.gestioneaza valori materiale si in alte locuri de depozitare. f) dotarea gestiunii cu aparate si instrumente adecvate si in numar suficient pentru masurare. membrii comisiei care efectueaza inventarierea trebuie sa sigileze toate aceste locuri si caile lor de acces. in fisele. Daca valorile materiale supuse inventarierii. de catre responsabilul comisiei de inventariere. responsabilul comisiei de inventariere ridica. in caz contrar. b) Sa identifice toate locurile (incaperile) in care exista valori materiale care urmeaza a fi inventariate. gestionate de catre o singura persoana. a contabilului-sef sau a altei persoane numite sa indeplineasca aceasta functie. numarul si data ultimului document de intrare si de iesire a bunurilor in/din gestiune. cu exceptia locului in care a inceput inventarierea. la ultima operatiune. d) Sa bareze si sa semneze.). De asemenea. se ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea valorilor materiale o declaratie scrisa din care sa rezulte daca: . sunt depozitate in locuri diferite sau cand gestiunea are mai multe cai de acces. c) Sa asigure inchiderea si sigilarea. fisele de magazie. Dupa primirea deciziei scrise.are valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate).are documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate. vizate si parafate de catre acesta. casete. . mostre.detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in gestiunea sa. pentru care s-au intocmit documentele aferente. . in prezenta gestionarului. .

c) bunurile care apartin altor unitati. care sa il reprezinte pe gestionar.au inventariat valorile materiale. e) Sa verifice numerarul din casa si sa stabileasca suma incasarilor din ziua curenta. e) stocurile fara miscare. b) bunurile aflate temporar in afara unitatii. sa ridice benzile de control de la aparatele de casa si stampila unitatii (acolo unde este cazul) si sa le pastreze in siguranta. iar operatiunile respective se vor efectua numai in prezenta comisiei de inventariere. Care sunt elementele patrimoniale care. data si ora fixate. sa se sisteze operatiunile de predare-primire a bunurilor supuse inventarierii. precum si depunerea acestui raport la contabilitate. 82. inventarierea se efectueaza de catre comisia de inventariere in prezenta altei persoane. dupa caz. de calitate slaba. greu vandabile. Pe toata durata inventarierii. ziua si ora fixate pentru inceperea lucrarilor. Unitatile de desfacere cu amanuntul care folosesc metoda global-valorica trebuie sa asigure intocmirea de catre gestionar. solicitand intocmirea monetarului (la gestiunile cu vanzare cu amanuntul) si depunerea numerarului la casieria unitatii. existente in gestiune. programul si perioada inventarierii vor fi afisate la loc vizibil. comisia de inventariere aplica sigiliul si comunica aceasta conducerii unitatii patrimoniale. sa vizeze documentele care privesc intrari sau iesiri de valori materiale. inainte de inceperea inventarierii. 81. depreciate. potrivit normelor in domeniu? Raspuns: Se inscriu in liste de inventariere separate: a) lucrarile de investitii sistate sau abandonate. dar neinregistrate. a raportului de gestiune in care sa se inscrie valoarea tuturor documentelor de intrare si de iesire a marfurilor. indicand locul. precum si cele privind numerarul depus la casierie. potrivit normelor in domeniu si reglementarilor contabile aplicate? Raspuns: . Conducerea unitatii are obligatia sa incunostinteze imediat in scris gestionarul despre inventarierea care trebuie sa se efectueze. sa dispuna inregistrarea acestora in fisele de magazie si predarea lor la contabilitate. capitaluri proprii si datorii inventariate. Care sunt modelele si regulile corespunzatoare evaluarii elementelor de activ. in cazul in care gestionarul lipseste. Daca gestionarul sau reprezentantul sau legal nu se prezinta la locul. d) bunurile aflate asupra angajatilor. care va mentiona pe documentele respective primit sau eliberat in timpul inventarierii". f) Sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau de cantarire au fost verificate si daca sunt in buna stare de functionare. Daca operatiunile de predare-primire a bunurilor nu pot fi suspendate se prevede crearea unei zone-tampon in care sa se depoziteze bunurile primite in timpul inventarierii sau sa permita expedieri la clienti. luandu-se din timp masurile corespunzatoare pentru a nu se stanjeni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor. se inscriu in liste de inventariere separate. aflate in anumite situatii. Pentru desfasurarea corespunzatoare a inventarierii este indicat. daca este posibil. cu evitarea inventarierii duble sau a omisiunilor. astfel incat situatia scriptica a gestiunii sa reflecte realitatea. intocmite pana in momentul inceperii inventarierii. numita prin decizie scrisa.

marfuri. atunci cand deprecierea este reversibila. in cazul in care cantitatile sorturilor supuse compensarii la care s-au constatat plusuri sunt mai mari decat cantitatile sorturilor admise la compensare la care s-au constatat lipsuri. de asemenea. Diferentele constatate in plus intre valoarea stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de natura datoriilor se inregistreaza in contabilitate prin constituirea unui provizion. Listele cu sorturile de produse. respectiv a ordonatorilor de credite. dimensiuni. la valoarea lor de intrare. la valoarea lor de intrare. respectiv de plata. se va avea in vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate. desen. Nu se admite compensarea in cazurile in care s-a facut dovada ca lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective din cauza vinovatiei persoanelor care raspund de gestionarea acestor bunuri. b) diferentele constatate in plus sau in minus sa priveasca aceeasi perioada de gestiune si aceeasi gestiune. ambalaj sau alte elemente. La stabilirea valorii de imputare nu se vor avea in vedere ajustarile pentru depreciere constatate. in acest scop valoarea de intrare sau contabila se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii astfel: a) Pentru elementele de activ diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate. denumita si valoare de inventar. in cazurile in care lipsurile in gestiune nu sunt considerate infractiuni. starea acestuia si pretul pietei. daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a) existenta riscului de confuzie intre sorturile aceluiasi bun material din cauza asemanarii in ceea ce priveste aspectul exterior: culoare. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama amortizarii. Compensarea se face pentru cantitati egale intre plusurile si lipsurile constatate. aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. in cazul creantelor si datoriilor aceasta valoare se stabileste in functie de valoarea lor probabila de incasat. aceste elemente mentinandu-se.Evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala a fiecarui element. respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii. se va proceda la stabilirea egalitatii cantitative prin eliminarea din calcul a diferentei in . Aceste liste sunt de uz intern. La incheierea exercitiului elementele patrimoniale se evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare. 83. b) Pentru elementele de natura datoriilor diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate. sau se constituie o ajustare pentru depreciere. de asemenea. aceste elemente mentinandu-se. ambalaje si alte valori materiale care intrunesc conditiile de compensare datorita riscului de confuzie se aproba anual de catre administratori. stabilita in functie de utilitatea bunului. in cazul cand deprecierea este ireversibila. respectiv de catre ordonatorii de credite. Care sunt conditiile si aspectele metodologice esentiale privind efectuarea compensarii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate la inventariere. aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. model. fiind numai la dispozitia administratorului unitatii. potrivit normelor in domeniu? Raspuns: La stabilirea valorii debitului.

daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: 1. intocmirea balantei conturilor inainte de inventariere. normele de scazaminte nu se aplica automat. Daca in urma aplicarii scazamintelor respective mai raman diferente cantitative in minus. de asemenea. in termen de cel mult 5 zile de la data terminarii operatiunilor de inventariere. in conformitate cu dispozitiile legale. lipsurilor si deprecierilor constatate si propune modul de regularizare a diferentelor de inventariere. Imputarea acestora se va face la valoarea de inlocuire. aceste norme fiind considerate limite maxime. In cazul in care lipsurile nu sunt considerate infractiuni. 2. trebuie sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitate. ale carui posturi. Eliminarea se face incepand cu sorturile care au preturile unitare cele mai scazute. in ordinea crescanda. 28 din Legea contabilitatii. puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului. 2. 3. in aceasta situatie. 84. in ordine crescanda. Comisia de inventariere stabileste caracterul plusurilor. De asemenea. in cazul in care cantitatile sorturilor supuse compensarii la care s-au constatat lipsuri sunt mai mari decat cantitatile sorturilor admise la compensare la care s-au constatat plusuri. cat si in contabilitate. Aceasta eliminare se face incepand cu sorturile care au preturile unitare cele mai scazute. in cazul compensarii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere. cu exceptia celor prevazute in reglementarile legale in vigoare. Care sunt lucrarile premergatoare (preliminare) intocmirii situatiilor financiare anuale? Raspuns: 1.plus. Diferenta stabilita in minus in urma compensarii si aplicarii tuturor cotelor de scazaminte. Rezultatele inventarierii trebuie inregistrate atat in evidenta tehnico-operativa. Inventarierea generala a patrimoniului. se recupereaza de la persoanele vinovate. cuprinzand: . diferentele constatate in plus sau in minus sa priveasca aceeasi perioada de gestiune si aceeasi gestiune. se va proceda. cotele de scazaminte se pot aplica si asupra celorlalte valori materiale admise in compensare la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferente. cotele de scazaminte se aplica in primul rand la valorile materiale la care s-au constatat lipsurile. ci numai dupa constatarea existentei efective a lipsurilor si numai in limita acestora. reprezentand prejudiciu pentru unitate. scaza-mintele se calculeaza numai in situatia in care cantitatile lipsa sunt mai mari decat cantitatile constatate in plus. la stabilirea egalitatii cantitative prin eliminarea din calcul a cantitatii care depaseste totalul cantitativ al plusurilor. Contabilitatea operatiilor de regularizare. Pentru pagubele constatate in gestiune raspund persoanele vinovate de producerea lor. Ajustarile constituite cu ocazia inventarierii pentru deprecierile constatate si pentru riscurile si cheltuielile viitoare nu sunt deductibile fiscal. se poate avea in vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu plusurile constatate. Pe baza registrului-inventar si a balantei de verificare se intocmeste bilantul contabil. sa existe riscul de confuzie intre costurile aceluiasi bun material. Pentru valorile materiale la care sunt acceptate scazaminte. Normele de scazaminte nu se aplica anticipat. in conformitate cu art. asa cum a fost definita in normele in vigoare.

Care sunt reducerile de pret pe care le pot acorda furnizorii pentru livrari si incasari aferente. pentru repartizarea profitului net la entitatile economice cu capital integral sau majoritar de stat? Raspuns: Profitul contabil net se repartizeaza. pe urmatoarele destinatii: a) destinatii prevazute obligatoriu de lege: rezerve legale. Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate. participarea salariatilor la profit. 4. cifra de afaceri neta 7. de regula la sfarsitul exercitiului financiar. precum si modul de realizare a operatiunilor de aceasta natura? Raspuns: Reducerile comerciale imbraca forma de rabaturi. Rabaturile se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. 3. alte rezerve. surse proprii de finantare aferente profitului rezultat din vanzari de active.a) diferentele de inventar. varsaminte la bugetul statului. remizele se acorda asupra pretului pentru vanzari superioare volumului convenit sau pozitia de transport preferentiala a cumparatorului. Determinarea rezultatului exercitiului si distribuirea profitului sau finantarea pierderilor. 86.000 euro. in mod provizoriu. . f) delimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor. e) Note explicative la situatiile financiare anuale.650. b) Cont de profit si pierdere. dividende.300. b) destinatii stabilite prin actul constitutiv al societatii: rezerve statutare. Care sunt destinatiile. e) diferentele de curs valutar. remize si risturne. d) provizioanele. capital social. iar risturnele sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului de operatii efectuate cu acelasi tert in decursul unei perioade determinate. Care sunt componentele actuale ale situatiilor financiare anuale conform OMFP nr.000 euro. c) destinatii hotarate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor: surse proprii de finantare. in ordinea in care acestea se au in vedere. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti. b) amortizarile. 85. respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar 50 intocmesc situatii financiare anuale care cuprind: a) Bilant prescurtat. c) ajustarile pentru deprecieri. 87.055/2009? Raspuns: Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii: total active 3. c) Situatia modificarilor capitalului propriu. d) Situatia fluxurilor de trezorerie.

8 lei: 301 Materii prime = 5121 Conturi la banci in lei 1.734 lei .920 lei: 301 Materii prime = 401 Furnizori 7. iar la finele anului.306. b) Cont de profit si pierdere. la cursul de la data tranzactiei: 200 dolari x 3.000 dolari x 3.57 lei: 4426 TVA deductibila = 5121 Conturi la banci in lei 1.97 lei/dolar = 8.920 lei + 792 lei) x 15% = 1.200 dolari x 3.734 lei. e) in ziua intocmirii declaratiei vamale de import se practica un curs valutar de 3.000 dolari. c) taxe vamale =15%. Aratati cum se vor efectua calculele si inregistrarile contabile necesare pentru un import de materii prime referitor la care se cunosc: a) valoarea materiilor prime 2.57 lei e) Evaluarea datoriei la cursul de inchidere: 2.97 lei/dolar.8 lei d) TVA platita in vama: (7.920 lei + 792 lei + 1.920 lei b) Cheltuielile de transport.306. d) TVA in vama = 19%. c) Note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.96 lei/dolar = 792 lei: 301 Materii prime = 401 Furnizori 792 lei c) Taxele vamale: (7. 88.903.(7.903. Rezolvare: a) Achizitia materiilor prime la cursul de la data tranzactiei: 2. b) cheltuieli de transport-aprovizionare 200 dolari.8 lei) x 19% = 1.306. si inregistrarea diferentei de curs valutar: 8.Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime specificate anterior intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind: a) Bilant.96 lei/dolar. de 3.920 lei + 792 lei) = 22 lei: 665 Cheltuieli din = 401 Furnizori 22 lei .96 lei/dolar = 7.

000 euro x 39.000 lei .8 lei/euro. Aratati cum se inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatii efectuate de o societate comerciala in legatura cu un credit bancar pe termen de 2 ani. Rezolvare: a) Obtinerea creditului la cursul de la data tranzactiei: 10. cursul valutar la 31 decembrie fiind de 38.000 lei 1621 Conturi la banci 385.385. si inregistrarea diferentei de curs valutar: 388. cursul valutar la 31 decembrie fiind de 38.000 lei . O societate comerciala efectueaza si inregistreaza in contabilitate operatiile economice care privesc: . b) evaluarea la finele exercitiului a datoriei in devize.1 lei/euro.000 lei d) Rambursarea creditului la scadenta la cursul de la data tranzactiei: 10.000 lei b) Evaluarea la sfarsitul anului a datoriei in devize: 10. d) la scadenta. si inregistrarea diferentei de curs valutar: 388.5 lei/euro.000 euro x 38 lei/euro = 380.diferente de curs valutar 89.5 lei/euro = 385.000 lei = 6.380.000 lei Cheltuieli din diferente de curs valutar 90.000 lei .385.000 lei = 3.000 lei: 5124 Conturi la banci in valuta = 1621 Credite bancare pe termen lung 380.000 euro x 38. se ramburseaza creditul bancar la cursul valutar de 39. c) evaluarea la finele exercitiului urmator a datoriei in devize.000 lei.000 euro x 38.000 euro la un curs de 38 lei/euro.000 lei c) Evaluarea la sfarsitul anului urmator a datoriei in devize: 10.000 lei: 1621 Credite bancare pe termen lung = 765 Venituri din diferente de curs valutar 3.000 lei: % = 5124 391.000 lei: 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar = 1621 Credite bancare pe termen lung 8.000 lei Credite bancare in valuta pe termen lung 665 6. care se ramburseaza integral la scadenta: a) obtinerea creditului in suma de 10.000 lei. si recunoasterea diferentei de curs valutar: 391. l lei/euro = 391.000 lei.8 lei/euro = 388.000 lei = 8.

5121 Conturi la banci in lei = . TVA 19%. b) dobanda pentru primul an.000 lei d) Rambursarea imprumutului si incasarea dobanzii: % 14.000 lei: 2672 Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate = 763 Venituri din creante imobilizate 2.000 lei Sume datorate de entitatile afiliate 2672 4.000 lei Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate 91.000 lei: 2672 Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate = 763 Venituri din creante imobilizate 2. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Acordarea imprumutului: 2671 Sume datorate de entitatile afiliate = 5121 Conturi la banci in lei 10.000 lei x 20% = 2.000 lei.000 lei unei societati in capitalul careia se detine o participatie.400 lei. Aratati cum se inregistreaza urmatoarele operatii privind productia de bunuri si valorificarea acestora: a) obtinerea de produse finite la pretul standard de 2.000 lei c) Dobanda pentru anul 2: 2. c) rambursarea la scadenta a imprumutului si incasarea dobanzii aferente.a) acordarea unui imprumut in lei in suma de 10. c) transportul produselor se efectueaza de o unitate specializata. b) produsele finite se livreaza clientilor la pretul de vanzare de 2.000 lei 2671 10. TVA 19%. cu dobanda de 20%. iar tariful aferent se factureaza clientilor pentru suma de 500 lei. imprumutul este acordat pe o perioada de 2 ani.000 lei b) Dobanda pentru primul an: 10.

Aratati cum se inregistreaza urmatoarele operatii in contabilitatea unei societati comerciale: a) produse finite la pretul de inregistrare de 1. c) marfurile se vand in totalitate.000 lei d) Factura privind transportul produselor: 4111 Clienti = % 595 lei 708 500 lei Venituri din activitati diverse 4427 95 lei TVA colectata e) Diferentele nefavorabile aferente produselor iesite: 711 = 348 150 lei Variatia stocurilor Diferente de pret la produse 92. b) produsele finite obtinute se transfera in magazinul propriu de prezentare si desfacere. descarcandu-se si gestiunea. inclusiv TVA.500 lei.856 lei 701 2. cu diferente de pret nefavorabile de 250 lei. care este de 4. Rezolvare: a) Obtinerea de produse finite: 345 Produse finite = 711 Variatia stocurilor 2. Rezolvare: a) Obtinerea produselor finite: % = 711 Variatia stocurilor 1.500 lei .d) la finele lunii se calculeaza si se inregistreaza diferentele nefavorabile intre pretul de inregistrare si costul efectiv al produselor finite. unde evidenta se conduce la pretul de vanzare cu amanuntul.000 lei b) inregistrarea pretului de vanzare: 4111 Clienti % 2. in suma de 150 lei.400 lei Venituri din vanzarea produselor finite 4427 456 lei TVA colectata = c) Descarcarea gestiunii pentru costul de productie: 711 Variatia stocurilor = 345 Produse finite 2.250 lei.

5 lei c) Vanzarea marfurilor: 5311 Casa in lei = Si descarcarea gestiunii: % = 371 Marfuri 4.5 lei .000 lei. amortizare anuala.281. durata de viata utila 5 ani.000 lei.281.5 lei 371 Marfuri = % 345 Produse finite 378 Diferente de pret la marfuri 4428 TVA neexigibila 348 Diferente de pret la produse % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata 1. Rezolvare: a) Primirea cladirii in concesiune: 205 = 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate Concesiuni.5 lei 718.345 Produse finite 348 Diferente de pret la produse b) Transferarea produselor finite: Calculul adaosului comercial si al TVA neexigibile: Pret de vanzare cu amanuntul inclusiv TVA = 4. concesiune si cu chirie 200.781.000 lei. b) redeventa anuala datorata este de 5.5 lei 718.000 lei Debit 8038 Bunuri publice primite in administrare.718.250 lei .500 lei 378 Diferente de pret la marfuri 2.000 lei Amortizarea anuala: 200.781. o modernizare a cladirii in valoare de 50. licente.5 lei 4428 TVA neexigibila 718.250 lei 2. cu o unitate specializata. c) cu acordul proprietarului se efectueaza.5 lei = 718.5 lei 250 lei 4.500 lei Pret cu amanuntul = 4. cunoscand valoarea contabila a acesteia.5 lei 93.500 lei .500 lei 607 Cheltuieli privind marfurile 1. brevete.281. amortizare lineara. drepturi si active similare 200.781. Modernizarea este efectuata cu 5 ani inainte de expirarea contractului.250 lei 250 lei 4.5 lei Adaos comercial = 4.500 lei x 100/119 = 3.5 lei TVA neexigibila = 4.000 lei: . TVA 19%. Aratati cum se inregistreaza urmatoarele operatii economice in baza unui contract de concesiune: a) primirea unei cladiri in concesiune.500 lei 1. de 200.3. marci comerciale. d) predarea catre proprietar a cladirii si a modernizarii efectuate.500 lei -1.500 lei 3.250 lei = 2.000 lei / 5 ani = 40.

000 lei Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor inregistrarea se repeta in fiecare an. brevetelor. Rezolvare: a) Redeventa anuala: 4111 Clienti = 706 Venituri din redevente. licente.000 lei Amortizarea Concesiuni.000 lei 94.000 lei Si la incasare: . marcilor comerciale.500 lei d) Amortizarea modernizarii: 50. concesiunilor. drepturilor si activelor similare inregistrarea amortizarii se repeta in fiecare dintre cei 5 ani.000 lei 4426 TVA deductibila 9.000 lei. licentelor. b) primirea cladirii si a modernizarii efectuate de catre chirias si amortizate integral. brevete.500 lei 212 Constructii 50. e) Transmiterea investitiei amortizate integral si predarea bunului: 2805 = 205 200. Se inchiriaza o cladire.000 lei b) Redeventa anuala datorata: 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate = 404 Furnizori de imobilizari 5.000 lei Si la plata: 404 Furnizori de imobilizari = 5121 Conturi curente la banci 5. in valoare de 50. drepturi si active similare brevetelor. operatiune referitor la care se vor efectua inregistrarile contabile pentru urmatoarele operatii economice: a) redeventa anuala curenta este de 5. drepturilor si activelor similare 2812 Amortizarea constructiilor = 212 Constructii 50.000 lei / 5 ani = 10.000 lei. marci comerciale. locatii de gestiune si chirii 5. marcilor comerciale. licentelor.000 lei c) Modernizarea efectuata de o firma specializata: % = 404 Furnizori de imobilizari 59.000 lei Credit 8038 Bunuri publice primite in administrare. 40.6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2805 Amortizarea concesiunilor.000 lei: 6811 =2812 Amortizarea constructiilor 10. concesiune si cu chirie 200.

dupa care rascumpara 300 de actiuni la pretul de 62 lei si alte 200 de actiuni la pretul de 49 lei.05 lei % = 4111 Clienti 11. b) 50% din valoarea facturata se deconteaza cu fila CEC.500 lei 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 50.500 lei = 29. b) unitatea emitenta ii acorda dividende de 50% pentru primul an.850 lei d) Decontarea cu numerar: 20% x 59.5121 Conturi la banci in lei = b) Preluarea cladirii si a investitiei amortizate: 4111 Clienti 5.900 lei = 595 lei TVA aferenta scontului: 595 lei x 19% = 113.000 lei 95.850 lei: 413 Efecte de primit de la clienti = 4111 Clienti 17.500 lei = 11.000 lei 4427 TVA colectata 9.900 lei 667 Cheltuieli privind sconturile acordate 595 lei 4427 TVA colectata 113.95 lei 96. cu scont acordat de 5%.000 de actiuni care au valoarea nominala de 50 lei si valoarea de emisiune de 60 lei.500 lei b) Decontarea cu fila cec: 50% x 59. Aratati cum se inregistreaza urmatoarele operatii in contabilitatea unei firme prestatoare de servicii: a) se executa lucrari in favoarea tertilor la tariful facturat de 50.000 lei.750 lei: 5112 Cecuri de incasat = 4111 Clienti 29.05 lei 5121 Conturi la banci in lei 11. Aratati cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii. d) 20% din valoarea facturata se deconteaza cu numerar incasat inainte de data stabilita pentru decontare. . in acest scop se efectueaza si se inregistreaza urmatoarele operatii: a) se subscriu si se platesc prin virament l . Rezolvare: a) Lucrari in favoarea tertilor: 4111 Clienti = % 59. c) 30% din valoarea facturata se deconteaza cu un efect comercial onorat la scadenta.900 lei: Scont = 5% x 11.000 lei 212 Constructii = 2812 Amortizarea constructiilor 50. O societate comerciala participa cu 51% la constituirea capitalului social al unei entitati afiliate.750 lei c) Decontarea cu un efect comercial onorat la scadenta: 30% x 59. TVA 19%.191.500 lei = 17.

diferenta de 200 lei reprezentand ambalaje care nu se mai restituie de catre client. c) de la unitatea terta se reprimesc.000 lei: 6641 = 261 Actiuni detinute la entitatile afiliate 18. Rezolvare: a) Achizitia de ambalaje: % 381 Ambalaje 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 600 lei 114 lei 714 lei b) Vanzarea produselor finite si a ambalajelor in sistem de restituire: . TVA 19%.000 lei: 461 Debitori diversi = 761 Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate 25.000 actiuni x 50 lei = 25.000 actiuni x 60 lei = 60. ambalajele se expediaza integral catre terti.600 lei Si pentru costul de achizitie: 200 actiuni x 60 lei = 12. TVA 19%. Aratati cum se inregistreaza operatiile economice de mai jos in contabilitatea unei unitati producatoare de bunuri: a) se achizitioneaza ambalaje in valoare de 600 lei.000 lei: 261 Actiuni detinute la entitatile afiliate = 5121 Conturi la banci in lei 60.000 lei Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate d) Vanzarea a 200 actiuni (200 actiuni x 49 lei = 9.000 lei. in sistemul restituirii directe.000 lei c) Vanzarea a 300 actiuni (300 actiuni x 62 lei = 18.000 lei: 6641 = 261 Actiuni detinute la entitatile afiliate 12.800 lei 18. cu produse finite evaluate la pretul de vanzare total de 5.000 lei Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate 97.600 lei): 5121 Conturi la banci in lei = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate Si pentru costul de achizitie: 300 actiuni x 60 lei = 18.Rezolvare: a) Subscrierea actiunilor: 1. ambalaje goale in valoare de 400 lei.800 lei): 5121 Conturi la banci in lei = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 9.000 lei b) Dividende: 50% x 1. b) ulterior.

TVA este de 19%.ambalaje evaluate la 100 lei sunt degradate. O unitate cu profil comercial efectueaza si inregistreaza operatiile economice care se prezinta in continuare: a) se achizitioneaza marfuri care se reflecta in contabilitate la costul de achizitie de 5.debitori = 401 Furnizori 5.550 lei 701 Venituri din vanzarea produselor finite 5. .4111 Clienti = % 6.ambalaje in valoare de 400 lei se restituie furnizorului de la care au fost primite.000 lei 950 lei 6. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatiuni? Rezolvare: a) Achizitia de ambalaje si marfuri care circula in sistem de restituire: % 371 Marfuri 4426 TVA deductibila 409 Furnizori . care circula in regim de restituire directa.ambalaje in suma de 100 lei se retin pentru nevoi proprii.creditori 600 lei c) Primirea ambalajelor goale: 419 Clienti creditori = 4111 Clienti 400 lei d) Ambalajele nerestituite reprezinta o vanzare pentru care se intocmeste o factura suplimentara: 419 Clienti creditori = 708 Venituri din activitati diverse 200 lei TVA aferenta: 200 lei x 19% = 38 lei: 4111 Clienti = 4427 TVA colectata 38 lei Si descarcarea gestiunii pentru ambalajele retinute: 608 Cheltuieli privind ambalajele = 381 Ambalaje 200 lei 98.000 lei. .550 lei 600 lei b) Restituirea ambalajelor catre furnizor: 401 Furnizori = 409 Furnizori debitori 400 lei .000 lei 4427 TVA colectata 950 lei 419 Clienti . au urmatoarele destinatii: . insotite de ambalaje in valoare de 600 lei. b) ambalajele primite anterior. dupa golirea de continut.

.numarul obligatiunilor emise 20.valoarea de emisiune a unei obligatiuni 9. Sa se inregistreze in contabilitate urmatoarele operatii: a) obligatiunile emise si vandute. c) amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor. . .000 lei 461 Debitori diversi 192. Rezolvare: a) Emiterea obligatiunilor: % = 161 imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (20. .valoarea nominala a unei obligatiuni 10 lei.5 lei. d) rambursarea la scadenta a imprumutului. .primele de rambursare a imprumutului se amortizeaza pe durata imprumutului.000 lei . .valoarea de rambursare a unei obligatiuni 10.termenul de rambursare a imprumutului l 0 ani.000 buc.5 lei) 210.000 obligatiuni x 10.rata anuala a dobanzii 10%.c) Ambalaje nerestituite degradate: 608 Cheltuieli privind ambalajele = Si TVA: 100 x 19% = 19 lei: 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 19 lei 409 Furnizori debitori 100 lei d) Ambalajele retinute pentru nevoi proprii: 381 Ambalaje Si TVA: 100 x 19% = 19 lei: 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 19 lei = 409 Furnizori debitori 100 lei 99.. Se emit obligatiuni in vederea obtinerii unui imprumut referitor la care se cunosc urmatoarele elemente: . b) dobanda aferenta.6 lei.

500 lei (3.6 lei) 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor 18.primele de rambursare a imprumutului se amortizeaza pe durata imprumutului.000 lei 100.250 lei . b) obligatiunile totale rascumparate se anuleaza.(20. . .valoarea de rambursare a unei obligatiuni 10. . in legatura cu obligatiunile emise anterior in vederea obtinerii unui imprumut se cunosc urmatoarele elemente: .000 lei /10 ani = 1.5 iei) 32.000 lei b) Dobanda anuala: 20.rata anuala a dobanzii 10%. . Sa se inregistreze in contabilitate urmatoarele operatii: a) cu trei ani inainte de scadenta se rascumpara 3.6 lei.250 lei: 505 Obligatiuni emise si rascumparat = 5121 Conturi la banci in lei b) Anularea: % = 505 Obligatiuni emise si rascumparate 161 imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 31.000 obligatiuni x 10.1 lei/obligatiune. .000 lei Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni c) Amortizarea primelor pe durata imprumutului: 18.valoarea nominala a unei obligatiuni 10 lei.termenul de rambursare a imprumutului 10 ani.75 lei/obligatiune si alte 2..5 lei. .valoarea de emisiune a unei obligatiuni 9.numarul obligatiunilor emise 20.000 de obligatiuni la costul de achizitie de 10. Rezolvare: a) Rascumpararea obligatiunilor cu pretul de rascumparare de 3.800 lei Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor d) Rambursarea imprumutului la scadenta: 161 imprumuturi din emisiuni de obligatiuni = 5121 Conturi la banci in lei 210.000 obligatiuni x 9.800 lei: 6868 = 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor 1.000 lei: 666 Cheltuieli privind dobanzile = 1681 20.000 de obligatiuni la costul de achizitie de 10.000 obligatiuni x 10 lei x 10% = 20.75 lei = 32.250 lei 32.000 obligatiuni x 10.000 lei Si incasarea: 5121 Conturi la banci in lei = 461 Debitori diversi 192.000 buc.

Rabat 1.000 lei 4426 TVA deductibila 1.000 lei) l .debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor 10. b) se aprovizioneaza materii prime cunoscand: pretul facturat de furnizor 100.8 lei % 301 Materii prime 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 97.453.000 lei.000 lei .020 lei + TVA (19% x 97.668 Alte cheltuieli financiare 750 lei c) Rascumpararea obligatiunilor cu pretul de rascumparare de 2.980 lei = Net comercial 97.020 lei) ________________________ 18.Remiza (2% x 99.900 = 5121 Conturi la banci in lei 20.8 lei 115.8 lei = Total factura 115.200 lei: 505 Obligatiuni emise si rascumparate lei d) Anularea: 161 imprumuturi din emisiuni de obligatiuni =% 21.000 lei . c) pentru decontarea contravalorii stocurilor achizitionate se deschide un acreditiv din care se efectueaza plata. rabat acordat de furnizor pentru defecte de calitate l . se acorda un avans furnizorului de materii prime in valoare de 10.Pret de cumparare 100.8 lei = 5121 Conturi la banci in lei 11.900 lei Si plata: 401 Furnizori b) Factura: .000 obligatiuni x 10. remiza de 2% acordata de furnizor pentru vanzari ce depasesc 40. Rezolvare: a) Acordarea avansului: % = 401 Furnizori 11.900 lei 4091 Furnizori .000 lei (2.5 lei) 505 Obligatiuni emise si rascumparate 20.200 lei 768 Alte venituri financiare 800 lei 101.020 lei 18.000 lei = 99. Sa se reflecte in contabilitate urmatoarele operatii economice: a) potrivit facturii fiscale.000 lei.433.453.1 lei = 20. TVA 19%. TVA 19%.000 lei.000 lei.200 .433.000 obligatiuni x 10.

000 lei. pana la receptia acesteia fiind imobilizate cheltuieli insumand inca 320.553.453.c) Deschiderea acreditivului pentru diferenta: 115.000 lei Echipamente actionarii/asociatii tehnologice privind capitalul (masini. iar regimul de amortizare utilizat este cel linear (se vor contabiliza numai operatiile aferente primului an de utilizare).553.000 lei 103.8 lei -11. c) duratele normale de utilizare pentru cele doua categorii de imobilizari sunt de 10 ani pentru utilaj si de 50 de ani pentru cladire.900 lei 5411 Acreditive in lei 103.debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor 10.000 lei 2131 Decontari cu 30.000 lei.553.000 lei = 1012 Capital subscris varsat 300. utilaje si instalatii de lucru) 231 270.8 lei 4091 Furnizori .553.900 lei = 103.453.8 lei: 581 Viramente interne = 5121 Conturi la banci in lei Si: 5411 Acreditive in lei = 581 Viramente interne d) Plata diferentei: 401 Furnizori = % 115.8 lei 103.000 lei si respectiv 270.000 lei Imobilizari corporale in curs de executie Si: 1011 Capital subscris nevarsat b) Finalizarea constructiei: 231 = 722 320. b) finalizarea in regie proprie a constructiei.8 lei . Sa se inregistreze in contabilitate operatiile economice care privesc: a) varsarea aporturilor subscrise in vederea majorarii capitalului social constand intr-un utilaj si o constructie neterminata. evaluate la 30.8 lei 102. Rezolvare: a) Eliberarea aporturilor: % = 456 300.000 lei 4426 TVA deductibila 1.

000 lei: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 3. mijloacelor de transport.000 lei = 590.800 lei: 6811 = 2812 11. a carei valoare este de 20. b) investitia realizata se amortizeaza linear intr-o perioada de 5 ani.000 lei.000 lei Venituri din productia de imobilizari corporale b) Amortizarea anuala: 20.000 lei.Imobilizari corporale in curs de executie Venituri din productia de imobilizari corporale Si receptia la cost: 270.000 lei / 5 ani = 4. Rezolvare: a) Lucrarea de imprejmuire realizata in regim propriu: 2112 = Amenajari de terenuri 722 20.000 lei / 50 ani = 11.000 lei + 320.000 lei: 212 Constructii = 231 590.000 lei Imobilizari corporale in curs de executie c) Amortizarea utilajului: 30. Sa se inregistreze in contabilitate urmatoarele operatii economice efectuate de un agent economic: a) se realizeaza in regie proprie o lucrare de imprejmuire a terenului propriu.000 lei: 6811 = Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor c) inregistrarea pretului de vanzare: 2811 4. animalelor si plantatiilor d) Amortizarea cladirii: 590. c) dupa un an de la realizarea investitiei terenul este vandut la pretul total de 130.000 lei Amortizarea instalatiilor.000 lei / 10 ani = 3.000 lei.800 lei Cheltuieli Amortizarea cladirilor de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 103. contabilizandu-se numai amortizarea aferenta primului an.000 lei Amortizarea amenajarilor de terenuri . TVA 19%. Valoarea sa contabila este de 70.

000 lei TVA deductibila = 800.000 lei Amortizarea de terenuri amenajarilor de terenuri 6583 16.000 lei Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital e) Scoaterea din evidenta a amenajarii: % = 2112 20.461 Debitori diversi = % 154.000 lei 471 Cheltuieli inregistrate in avans 70. dobanda totala datorata fiind de 70.000 lei. Se achizitioneaza cu plata in rate o linie de fabricatie referitor la care se cunosc urmatoarele: a) valoarea imobilizarii achizitionate este de 800.000 lei 2811 Amenajari 4. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Factura: Avans = 800.000 lei Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 104.000 lei x 19% = 152.000 lei (se vor contabiliza numai operatiile aferente primului an). iar dobanda aferenta primei rate este de 7.000 lei Echipamente tehnologice (masini.000 lei b) Avansul: = 5121 Conturi la banci in lei 80. b) plata se face in 10 rate anuale egale.700 lei d) Scoaterea din evidenta a terenului: 6583 = 2111 Terenuri 70.000 lei x 10% = 80.000 lei Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 4427 TVA colectata 24. iar avansul platit de intreprindere este de 10%.000 lei.022.000 lei % = 404 Furnizori de imobilizari1.000 lei 404 Furnizori de imobilizari .700 lei 7583 130.000 lei 2131 800. TVA 19%. utilaje si instalatii de lucru) 4426 TVA deductibila 152.

000 lei. c) pentru decontarea obligatiei fata de firma specializata intreprinderea emite un efect comercial. TVA 19%.200 lei: 404 Furnizori de imobilizari d) Dobanda: 666 = 471 7. mijloacelor de transport.140 lei d) Recuperarea de materiale auxiliare: 160.140 lei 7.000 lei 1.140 lei 6. si .c) Rata 1: (952. Rezolvare: a) Casarea mijlocului de transport complet amortizat: 2813 Amortizarea instalatiilor. care este acceptat. Aratati cum se inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatii privind casarea unei imobilizari corporale: a) se caseaza un mijloc de transport complet amortizat a carui valoare contabila este de 160. care.200 lei b) Dezmembrarea efectuata de o firma specializata: % = 401 628 Furnizori Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 4426 TVA deductibila c) Emiterea efectului: 401 Furnizori = 403 Efecte de platit 7.000 lei) /10 rate = 87.80. d) ca urmare a dezmembrarii activului. se recupereaza materiale auxiliare si piese de schimb reprezentand 5% si respectiv 10% din valoarea de intrare a imobilizarii. pentru serviciul prestat.000 lei . emite o factura in valoare de 6.000 lei x 5% = 8. animalelor si plantatiilor = 2133 Mijloace de transport 160. e) piesele de schimb sunt utilizate integral pentru repararea prin efort propriu a unui alt mijloc de transport.000 lei Cheltuieli Cheltuieli inregistrate privind dobanzile in avans 105.000 lei.000 lei.000 lei = 5121 Conturi la banci in lei 87. b) operatia de casare (dezmembrarea) este efectuata de o firma specializata.

000 lei / 4 ani = 5. utilaje si instalatii de lucru) 15.000 lei c) Amortizarea anuala: 20. animalelor si plantatiilor 5. c) intreprinderea inregistreaza amortizarea aferenta primului an de utilizare a noului calculator.000 lei 16. evaluat la 20.000 lei b) Primirea calculatorului cu titlu gratuit: 2131 Echipamente Tehnologice (masini.000 lei Cheltuieli privind Piese de schimb piesele de schimb 106.000 lei/an: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea instalatiilor.000 lei: % 3021 Materiale auxiliare 3024 Piese de schimb = 7588 Alte venituri din exploatare 24. mijloacelor de transport. Aratati cum inregistreaza in contabilitate o societate comerciala urmatoarele operatii economice: a) se caseaza un calculator electronic integral amortizat a carui valoare contabila este de 15.000 lei 8. din cauza unui incendiu.000 lei. b) se primeste cu titlu gratuit un alt calculator.000 lei . utilaje si instalatii de lucru) = Donatii pentru investitii 4753 20. Rezolvare: a) Casarea unui calculator complet amortizat: 2813 Amortizarea instalatiilor. dupa care. se contabilizeaza scoaterea acestuia din evidenta.piese de schimb: 160. a carui durata normala de utilizare este de 4 ani. animalelor si plantatiilor = 2131 Echipamente tehnologice (masini.000 lei e) Consumul pieselor de schimb: 6024 = 3024 16.000 lei x 10% = 16. regimul de amortizare utilizat fiind cel linear. mijloacelor de transport.000 lei.

Aratati cum se vor inregistra in contabilitatea unei societati comerciale urmatoarele operatii economice privind iesirea din gestiune a unor imobilizari corporale: a) un aparat de masura si control constatat lipsa la inventariere.000 lei si amortizat 20%.560 lei 24. este scos din evidenta.000 lei . cu titlu gratuit. cunoscandu-se ca activul respectiv este imputat unui salariat al unitatii la nivelul valorii contabile nete.000 lei 30. animalelor si plantatiilor 671 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare = 2131 Echipamente 20. mijloacelor de transport. cu retinerea din salariu a debitului. un utilaj a carui valoare contabila este de 40. amortizat 90%. (masini.000 lei 6. instalatii de lucru) animalelor si plantatiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital b) Imputarea aparatului la valoarea neta de 24.000 lei 107.000 lei 24. b) se transmite unui tert.000 lei 5.000 lei Si transferul subventiei pentru sold: 4753 Donatii pentru investitii = 7582 Venituri din donatii primite 15.000 lei: % = 2131 2813 Echipamente Amortizarea tehnologice instalatiilor.Si transferul subventiei: 4753 Donatii pentru investitii = 7582 Venituri din donatii primite d) Scoaterea calculatorului din evidenta din cauza incendiului: % 2813 Amortizarea instalatiilor. Rezolvare: a) Lipsa la inventar a aparatului de masura partial amortizat: 20% x 30. utilaje si instalatii de lucru) 15.000 lei: 4282 Alte creante = % 7581 28.000 lei tehnologice (masini. in valoare de 30. TVA 19%.000 lei = 6.000 lei. utilaje si mijloacelor de transport.000 lei 5.

000 lei = 36. instalatii de lucru) animalelor si plantatiilor 6582 Donatii acordate 40.000 lei: % = 2131 2813 Echipamente Amortizarea tehnologice instalatiilor. c) decontarea sumelor datorate antreprenorului se realizeaza prin virament integral dupa finalizarea si receptia constructiei. pe baza formulei: 635 Cheltuieli cu alte impozite. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Avansul acordat antreprenorului: % = 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 4426 TVA deductibila 5121 Conturi la banci in lei 90.000 lei. valoarea lucrarilor facturate la sfarsitul primei perioade de gestiune fiind de 300. taxe si varsaminte asimilate = 4427 TVA colectata 108.560 lei Alte creante in legatura cu personalul c) Donatia unui utilaj partial amortizat: 90% x 40.salarii datorate Venituri din despagubiri. costul total al lucrarilor facturate de antreprenor este de 700.000 lei 36.000 lei Daca s-a depasit cota admisa pentru donatii se va inregistra si TVA.in legatura cu personalul Si: 421 = Personal . (masini.000 lei . b) executia constructiei se desfasoara pe parcursul a doua perioade de gestiune. utilaje si mijloacelor de transport. TVA 19%.000 lei.000 lei.100 lei b) Valoarea lucrarilor facturate la sfarsitul primei perioade: % = 404 Furnizori de imobilizari 357.000 lei 4. amenzi si penalitati 4427 TVA colectata 4. Se realizeaza in antrepriza o constructie referitor la care se cunosc urmatoarele elemente: a) avansul acordat antreprenorului 90.100 lei 17.000 lei 107.560 lei 4282 28. exclusiv TVA.

000 euro.231 Imobilizari corporale in curs de executie 4426 TVA deductibila 300. cursul de schimb la data achizitiei 35 lei/euro. utilaje si instalatii de lucru) b) Taxa vamala: 10.000 lei .000 lei 4426 TVA deductibila 17.000 lei = 700.000 lei 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 90.000 euro x 35 lei/euro = 350. utilaje si instalatii de lucru) c) TVA: (350.000 lei Echipamente tehnologice Alte impozite. b) taxe vamale 10% si TVA 19%.000 lei) x 19% = 73.150 lei 350.100 lei 5121 Conturi la banci in lei 725.000 euro x 10% x 35 lei/euro = 35.000 lei: 2131 = 446 35.000 lei 404 Furnizori de imobilizari = % 833.000 lei d) Receptia la cost total: 300.000 lei 4426 TVA deductibila 76. c) transportul pe parcurs intern este efectuat de o unitate specializata care emite factura pentru suma de 1. cu retinerea avansului: Datoria totala = 357.000 lei 231 Imobilizari corporale in curs de executie 400.150 lei: 4426 TVA deductibila = 5121 Conturi la banci in lei 73.000 lei: 212 Constructii = 231 700.000 lei = 833.000 lei. Aratati cum se inregistreaza in contabilitate achizitia unui autoturism din import referitor la care se cunosc urmatoarele elemente: a) pretul de achizitie 10. taxe si varsaminte asimilate (masini. Rezolvare: a) Achizitia autoturismului: 10. TVA 19%.000 lei + 476.000 lei: 2131 = 404 Furnizori de imobilizari Echipamente tehnologice (masini.000 lei c) Valoarea lucrarilor facturate la sfarsitul celei de-a doua perioade: % = 404 Furnizori de imobilizari 476.000 lei + 35.000 lei Imobilizari corporale in curs de executie e) Plata furnizorului.900 lei 109.000 lei 57.000 lei + 400.

800 lei 301 Furnizori 20. TVA 19%. delegatului unitatii. este in suma de 1.d) Transportul intern efectuat de o firma specializata: % = 404 Furnizori de imobilizari 11. b) pretul de evidenta este prestabilit in suma de 5 lei/kg.900 lei 110.000 lei.000 lei % = 401 23. utilaje si instalatii de lucru) 4426 TVA deductibila 1.900 lei 2131 10.000 lei c) Imputarea lipsei carausului: 500 kg x 5 lei/kg = 2. cantitate receptionata 3. din care 500 kg se imputa carausului si 100 kg.500 lei 475 lei d) Imputarea lipsei delegatului: 100 kg x 5 lei/kg = 500 lei: 4282 Alte creante in legatura cu personalul = % 595 lei 7581 500 lei Venituri din despagubiri. amenzi si penalitati 4427 TVA colectata 2.975 lei 2. iar contra valoarea transportului. Se receptioneaza si se inregistreaza in contabilitate materii prime referitor la care se cunosc: a) cantitate livrata 4. TVA 19%. lipsa 600 kg.400 kg. conform facturii tertului.800 lei TVA deductibila b) Descarcarea gestiunii pentru lipsa: 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 3. amenzi si penalitati 4427 TVA colectata 95 lei e) Transportul in cazul in care evidenta este tinuta la pret prestabilit: .500 lei: 461 Debitori diversi = % 7581 Venituri din despagubiri.000 lei Echipamente tehnologice (masini.000 lei Materii prime 4426 3.400 kg x 5 lei/kg = 17. Rezolvare: a) Achizitia: Cantitate receptionata: 3.000 lei Lipsa: 600 kg x 5 lei/kg = 3.000 kg la pret de 5 lei/kg.

in valoare de 1.190 lei 308 Diferente de pret la materii prime si materiale 1.635 lei 302 Materiale consumabile 1. TVA 19%.000 lei 4426 TVA deductibila 190 lei 111. in valoare de 9%.000 lei.500 lei x 9% =135 lei: 6582 Donatii acordate = % 1. Rezolvare: a) Achizitia: Factura: Pret de cumparare: 700 kg x 1 1 lei/kg + TVA (19% x 7. Diferentele de pret sunt nefavorabile.000 lei 4426 TVA deductibila 1.463 lei 9.000 lei 308 Diferente de pret la materii prime si materiale 270 lei 7.270 lei 302 Materiale consumabile 3. b) cheltuieli de transport facturate de o firma specializata 800 lei. pretul unitar de facturare 11 lei/kg. Aratati cum se vor inregistra urmatoarele operatii economice in contabilitatea unei intreprinderi care utilizeaza varianta metodei inventarului permanent si a pretului standard: a) aprovizionarea cu materiale consumabile referitor la care se cunosc: pretul unitar standard 10 lei/kg. c) materiale lansate in consum in valoare de 3.463 lei 308 Diferente de pret la materii prime si materiale 700 lei b) Cheltuieli de transport facturate de o firma specializata: % = 401 Furnizori 952 lei 308 Diferente de pret la materii prime si materiale 800 lei 4426 TVA deductibila 152 lei c) Materiale consumate si diferente de pret nefavorabile: 3.700 lei) = Total factura Cost standard = 700 kg x 10 lei/kg = 7.% = 401 Furnizori 1.163 lei d) Donatii si diferente de pret nefavorabile: 1.163 lei 302 Materiale consumabile 7.500 lei. precum si predate cu titlu gratuit.700 lei 1.000 lei % = 401 Furnizori 9. cantitatea aprovizionata 700 kg.000 lei x 9% = 270 lei: 608 Cheltuieli privind ambalajele = % 3.500 lei 308 Diferente de pret la materii prime si materiale 135 lei . TVA facturata 19%.

.Daca s-a depasit cota admisa pentru donatii se va inregistra si TVA pe baza formulei: 635 Cheltuieli cu alte impozite. valoarea materiilor prime receptionate este de 51.000 lei + TVA (19% x 20. inclusiv TVA. Rezolvare: a) Achizitia: Factura: Pret de cumparare 20. pentru care nu s-a primit factura. Aprovizionarea cu materii prime ocazioneaza efectuarea si inregistrarea operatiilor: a) avans in valoare de 20.000 lei 113.000 lei. Obligatia fata de furnizor se deconteaza in mod obisnuit.000 lei % = 401 Furnizori 23.000 lei. platit prin virament furnizorului.800 lei 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 20. care suporta 50% din costuri: % = 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 21.000 lei) __________________________ 3.000 lei 308 Diferente de pret la materii prime si materiale 1. TVA 19%.000 lei 603 10.000 lei Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 4282 Alte creante in legatura cu personalul 10.000 lei si TVA de 19%. taxe si varsaminte asimilate = 4427 TVA colectata 112.800 lei Si diferentele de pret: 303 Materiale de natura obiectelor de inventar = 308 Diferente de pret la materii prime si materiale 1.000 lei b) Distribuirea echipamentului de lucru salariatilor.000 lei 4426 TVA deductibila 3. c) conform facturii primite ulterior.000 lei. pretul standard de 21. cunoscand: pretul facturat de furnizor de 20. TVA 19%. b) materii prime receptionate. b) echipamentul este distribuit integral salariatilor. inregistranduse totodata si repartizarea diferentelor de pret aferente.800 lei = Total factura 23. care suporta 50% din costuri.800 lei Costul standard = 21.000 lei. Utilizandu-se metoda inventarului permanent si pretul prestabilit ca pret de evidenta. sa se inregistreze operatiile: a) aprovizionarea cu echipament de lucru. evaluate la 50.

000 lei 4428 TVA neexigibila 9. cu retinerea avansului: % 60. efectuata de o firma specializata. in valoare de 5. Cum se vor inregistra in contabilitate urmatoarele operatii economice: a) reparatia a cinci SDV-uri.690 lei 4091 16. TVA 19%.500 lei c) La primirea facturii: 4426 TVA deductibila Si: 408 Furnizori . b) trimiterea de matrite la terti pentru a fi prelucrate. 401 Furnizori = 401 Furnizori 1.000 lei = 4428 TVA neexigibila 9.807 lei Furnizori .facturi nesosite = Si: % = 301 Materii prime 4426 TVA deductibila d) Plata furnizorului. al carei cost facturat este de 700 lei/bucata.debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibila 3.Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Acordarea avansului: % = 5121 Conturi curente la banci 4091 16.000 lei 190 lei 1.690 lei 114.190 lei 401 Furnizori 59. costul facturat al prelucrarii reprezentand 20% din valoarea matritelor.500 lei 20.807 lei Furnizori debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibila 3.000 lei.facturi nesosite 59.500 lei . TVA 19%.193 lei b) Materiile prime receptionate pentru care nu s-a primit factura: % = 408 Furnizori .500 lei 301 Materii prime 50.193 lei 5121 Conturi la banci in lei 40.

iar coeficientul de repartizare a diferentelor de pret este de 6%.Rezolvare: a) Reparatia SDV-urilor efectuata de o firma specializata: 5 buc.000 lei. b) se obtin 5. c) se vand produse finite la pretul de vanzare total de 90.000 lei Materiale de natura Materii si materiale obiectelor de inventar aflate la terti 115.000 bucati de produse finite.000 lei.000 lei = 1.190 lei 1. Cum se vor inregistra urmatoarele operatii economice in contabilitatea unei intreprinderi productive: a) la inceputul exercitiului se continua procesul de fabricatie pentru productia in curs de executie evaluata la 60. costul efectiv fiind de 22 lei/bucata. Rezolvare: a) Productia in curs de executie la inceputul lunii: 711 Variatia stocurilor = 331 Produse in curs de executie 60.000 lei = 401 Furnizori 1.000 lei.500 lei 665 lei c) Costul prelucrarii: 20% x 5.000 lei 190 lei .000 lei: % 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 4426 TVA deductibila Si: 303 = 351 5.500 lei: % = 401 611 Furnizori Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 4426 TVA deductibila b) Trimiterea matritelor la terti spre a fi prelucrate: 351 Materii si materiale aflate la terti = 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 5.000 lei 4.165 lei 3. = 3. TVA 19%. Pretul de inregistrare al productiei vandute este de 75. X 700 lei/buc. evaluate la pretul standard unitar de 20 lei/bucata.

000 lei: 345 Produse finite = 711 Variatia stocurilor 100. iar contributiile acestora la fondul de somaj si fondul pentru asigurari sociale de sanatate sunt de 0.000 lei.5% si respectiv 5. la pretul de inregistrare total de 40.200 lei 40.600 .500 lei 116.000 buc.000 lei x 5.100 lei d) Descarcarea gestiunii cu costul standard: 711 Variatia stocurilor = 345 Produse finite 75. Aratati cum se vor inregistra in contabilitate operatiile economice de mai jos: a) se acorda produse finite propriilor salariati.000 buc. = 100. iar diferentele de pret nefavorabile sunt de 10.5% = 200 lei Contributia la asigurarile sociale de sanatate = 40.000 lei 4427 TVA colectata 17. = 110.100 lei 701 Venituri din vanzarea produselor finite 90. x 22 lei/buc.000 lei x 0. x 20 lei/buc.000 lei. Rezolvare: a) Acordarea produselor finite propriilor salariati: 421 Personal .000 lei 4427 TVA colectata 7.5%.000 lei: 348 Diferente de pret la produse = 711 Variatia stocurilor c) Pretul de vanzare: 4111 Clienti = % 107.5% = 2.500 lei: 711 Variatia stocurilor = 348 Diferente de pret la produse 4. b) pentru produsele acordate se datoreaza de catre salariati un impozit de 16%. produsele in cauza nefiind scutite de TVA.b) Produsele finite obtinute la pret prestabilit: 5.000 lei 10.000 lei e) Diferente de pret: 75.000 x 6% = 4. taxe si varsaminte asimilate = lei b) Retinerile din salarii: Contributia la fondul de somaj = 40.salarii datorate = 345 Produse finite Si TVA: 635 Cheltuieli cu alte impozite.000 lei Costul efectiv este de 5.

000 lei . acceptandu-se o cambie la a carei valoare se adauga dobanda datorata de catre client de 3% din valoarea totala a creantei. Referitor la productia vanduta.451.451. scont 2% x 122.4 lei e) Descarcarea gestiunii pentru costul de productie: 122.118.570 lei 4111 Clienti 119. Rezolvare: a) Vanzarea de produse finite: 4111 Clienti = % 119.016 lei 4372 Contributia personalului la fondul de somaj 200 lei 4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate 2.Impozitul pe profit = (40.200 lei 117.000 lei 4427 TVA colectata 19.000 lei.000 lei si dobanda: 3% x 119. aratati cum se inregistreaza operatiile economice care privesc: a) produsele facturate clientilor la pretul de vanzare de 100.570 lei = c) Depunerea cambiei spre scontare: 5113 Efecte de incasat = 413 Efecte de primit de la clienti Si: 5114 Efecte remise spre scontare = 5113 Efecte de incasat d) incasarea cambiei. TVA 19%.000 lei .salarii datorate = % 8. b) cambia se depune la banca spre scontare.000 lei b) Acceptarea cambiei in valoare de 119.000 lei = 3.200 lei .2.570 lei 122.570 lei = 2.416 lei 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 6.570 lei: 413 Efecte de primit de la clienti % 122.000 lei 766 Venituri din dobanzi 3.4 lei: % = 5114 Efecte remise spre scontare 5121 Conturi curente la banci 120.016 lei 421 Personal. scontul retinut de aceasta fiind de 2% din valoarea efectului comercial.570 lei 122.6 lei 667 Cheltuieli privind sconturile acordate 2.000 lei 701 Venituri din vanzarea produselor finite 100.000 lei.570 lei 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 345 Produse finite 75.200 lei) x 16% = 6. c) pretul de evidenta al produselor vandute este de 75.

000 lei Furnizori debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibila 1.000 lei 2.000 lei: % = 5322 Bilete de tratament si odihna 4426 TVA deductibila 401 Furnizori 17.850 lei Cheltuieli cu alte impozite. taxe si varsaminte asimilate 119. si achitarea cu numerar a diferentei in momentul ridicarii biletelor.500 lei Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 4282 Alte creante in legatura cu personalul 4. cu retinerea avansului: 401 Furnizori = % 17. avand in vedere ca intreprinderea suporta 70% din valoarea acestora.900 lei b) Achizitia biletelor de tratament: 5 bilete x 3.000 lei 6458 10.850 lei 4091 10. Rezolvare: a) Plata avansului: % = 5121 Conturi la banci in lei 4091 10. Ambalajele care circula in sistemul restituirii directe ocazioneaza efectuarea si inregistrarea urmatoarelor operatii: .000 lei.000 lei Furnizori .debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibila 1.900 lei 5311 Casa in lei 5.900 lei c) Plata furnizorului.850 lei 11. Aratati cum se vor inregistra in contabilitate urmatoarele operatii economice: a) plata prin virament a unui avans in suma de 10. in vederea achizitionarii unor bilete de tratament si odihna.000 lei.500 lei Si: 635 = 4427 TVA colectata 2. b) achizitia a cinci bilete in valoare unitara de 3.950 lei d) Distribuirea biletelor catre salariati. 70% din valoare fiind suportata de intreprindere: % = 5322 Bilete de tratament si odihna 15.000 lei = 15.118. TVA 19%.850 lei 15. c) distribuirea integrala a biletelor catre salariati.

cunoscand: valoarea ambalajelor trimise spre prelucrare 2.000 lei.600 lei c) Ambalajele nerestituite degradate: 5% x 2.debitori 1. Aratati cum se vor inregistra in contabilitate urmatoarele operatii economice: a) se primesc ambalaje de la prelucrare. pretul prestabilit al ambalajelor primite 2.000 lei.debitori 300 lei Si TVA: 300 lei x 19% = 57 lei: 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 57 lei 120. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Achizitia de ambalaje care circula in sistem de restituire: 409 Furnizori .000 lei = 300 lei: 381 Ambalaje = 409 Furnizori .800 lei. fapt pentru care se primeste factura furnizorului.600 lei: 401 Furnizori = 409 Furnizori .debitori = 401 Furnizori 2. b) 15% din totalul ambalajelor se retin de catre client. iar coeficientul mediu pe baza caruia se repartizeaza diferentele favorabile este de 5%.000 lei = 1. costul facturat al prelucrarii 400 lei. b) odata cu marfurile se vand si ambalaje in valoare de l . din care se restituie 80%.000 lei = 100 lei: 608 Cheltuieli privind ambalajele = Si TVA: 100 lei x 19% = 19 lei: 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 19 lei 409 Furnizori .500 lei. TVA 19%. Rezolvare: a) Trimiterea ambalajelor spre prelucrare: . iar 5% sunt deteriorate din vina clientului.000 lei b) Restituirea ambalajelor catre furnizor: 80% x 2. TVA 19%.debitori 100 lei d) Ambalajele retinute pentru nevoi proprii: 15% x 2.a) impreuna cu marfurile achizitionate se primesc de la furnizori ambalaje in valoare de 2.

000 de actiuni cu o valoare nominala unitara de 5 lei. c) majorarea capitalului social prin incorporarea altor rezerve. d) diminuarea capitalului social cu 10% in vederea acoperirii unei pierderi de 4.800 lei 4427 TVA colectata 342 lei d) Descarcarea gestiunii: 608 Cheltuieli privind ambalajele = 381 Ambalaje 1. pentru care corespund 15.358 Ambalaje aflate la terti = b) Costul prelucrarii: % 381 Ambalaje 4426 TVA deductibila Si reprimirea ambalajelor: 381 Ambalaje = 381 Ambalaje 2.000 lei: 456 = 1011 Capital subscris nevarsat Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul 75. in capitalul social aferent unei societati comerciale se efectueaza si se inregistreaza urmatoarele modificari: a) subscrierea unui aport in natura sub forma unei instalatii tehnice evaluate la 75.000 lei ce provine din exercitiul N-2.000 actiuni x 5 lei = 75.000 lei Si pentru diferentele de pret favorabile: 381 Ambalaje = 388 Diferente de pret la ambalaje 100 lei c) Vanzarea ambalajelor: 4111 Clienti = % 2.000 lei 401 Furnizori 76 lei 476 lei 400 lei = 358 Ambalaje aflate la terti 2. b) primirea aportului in natura subscris anterior.142 lei 708 Venituri din activitati diverse 1. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Subscrierea actiunilor: 15.000 de actiuni noi cu o valoare unitara de 5 lei.000 lei . emitandu-se 2. cunoscand ca unitatea dispune de un capital social divizat in 7.000 de actiuni noi la valoarea unitara de 5 lei.000 lei.800 lei = 90 lei: 388 Diferente de pret la ambalaje = 608 Cheltuieli privind ambalajele 90 lei 121.800 lei Si pentru diferentele de pret favorabile: 5% x 1.

000 actiuni x 5.000 lei: 1068 Alte rezerve = 1012 Capital subscris varsat 10.000 lei total capital.000 lei c) incorporarea altor rezerve in capital: 2.200 lei: 109 Actiuni proprii = b) Anularea actiunilor: % 462 Creditori diversi 5.3 lei/actiune.2 lei = 5. 35.2 lei) 1012 Capital subscris varsat 2. c) vanzarea a 200 de actiuni catre un tert. d) vanzarea a 300 de actiuni catre angajatii unitatii.500 lei (500 actiuni x 5 lei) 149 100 lei Pierderi legate de emiterea. la pretul de 5 lei/actiune. cu incasare imediata in numerar.000 actiuni x 5 lei = 10.200 lei 109 Actiuni proprii 2.b) Realizarea aportului: 2131 = 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul Echipamente tehnologice (masini.2 lei si valoarea nominala aferenta de 5 lei.500 lei 122. b) anularea a jumatate din actiunile rascumparate. cu decontare prin virament.000 lei x 10% = 3.000 lei 75. Rezolvare: a) Rascumpararea actiunilor cu pretul de rascumparare de 1. vanzarea. cu decontare ulterioara.500 lei: 1012 Capital subscris varsat = 117 Rezultatul reportat 3. utilaje si instalatii de lucru) Si transferul capitalului: 1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 75. Aratati cum se vor inregistra urmatoarele operatii referitoare la actiunile emise anterior de o unitate: a) rascumpararea a 1. rascumpararea.600 lei (500 actiuni x 5. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii = c) Vanzarea a 200 de actiuni cu decontare prin virament: 5121 Conturi la banci in lei = % 1. la pretul de 5.000 de actiuni la pretul unitar de 5.060 lei .000 lei d) Diminuarea capitalului prin acoperirea pierderii: 7.000 actiuni x 5 lei = 35.

040 lei 20 lei 1. vanzarea. c) dobanda datorata obligatarilor pentru primul an.000 lei 9.2 lei/obligatiune.7 lei) 1. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 123.2 lei) 141 Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii d)Vanzarea a 300 de actiuni cu incasare in numerar: % = 109 Actiuni proprii (300 actiuni x 5.400 lei (2.500 lei Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni . Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Emiterea obligatiunilor: % = 161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 10.000 obligatiuni x 5.7 lei/obligatiune.000 obligatiuni x 5 lei x 15% = 1. rascumpararea.000 de obligatiuni cu valoarea de vanzare de 4.500 lei: 666 Cheltuieli privind dobanzile = 1681 1.000 obligatiuni x 4.2 lei) 9.3 lei) 109 Actiuni proprii (200 actiuni x 5.400 lei (2.2 lei) 5121 Conturi la banci in lei 1.500 lei (300 actiuni x 5 lei) 149 60 lei Pierderi legate de emiterea. d) amortizarea primelor de rambursare aferenta intregii perioade de derulare a imprumutului. b) incasarea integrala a sumelor de la obligatari. precum si anularea acestora.(200 actiuni x 5. cunoscand ca emisiunea s-a realizat cu o dobanda anuala de 15%. valoarea nominala de 5 lei/obligatiunesi valoarea de rambursare de 5. cu decontare in numerar. Se realizeaza un imprumut obligator referitor la care se inregistreaza urmatoarele operatii: a) subscrierea de catre terti a 2.560 lei 1. cu decontare prin virament. e) rascumpararea la finele primului an a 200 de obligatiuni.400 lei 461 Debitori diversi 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor 5121 Conturi la banci in lei = 461 Debitori diversi b) Dobanda anuala: 2.

c) Amortizarea primelor pentru toata perioada: 6868 = 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor 1. si decontarea acesteia.000 lei Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung Si plata: 1682 = 5121 Conturi la banci in lei Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 100.000 lei c) Rata restanta: 1621 = 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta 100. Se obtine un credit bancar pentru o perioada de 6 ani cu o dobanda anuala de 20%.000 lei.000 lei Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta 125. b) dobanda datorata bancii pentru al doilea an. stiind ca in anul l s-a rambursat rata. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Obtinerea creditului: 5121 Conturi la banci in lei = 1621 600. .040 lei b) Dobanda anuala pentru anul 2 calculata la creditul ramas: (600. referitor la care se vor reflecta in contabilitate operatiile ce privesc: a) obtinerea creditului in valoare de 600.2 lei = 1.040 lei 124.000 lei .100.000 lei Credite bancare pe termen lung 1. d) rambursarea ratei restante determinate la finele primului an.000 lei Credite bancare pe termen lung d) Rambursarea ratei restante: 1622 = 5121 Conturi la banci in lei 100.040 lei: 505 Obligatiuni emise si rascumparate = 5121 Conturi la banci in lei e) Anularea obligatiunilor: 161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni = 505 Obligatiuni emise si rascumparate 1. c) rata devenita restanta la scadenta fixata pentru primul an. TVA 19%. pe baza facturii primite in acest sens.000 lei.000 lei Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor d) Rascumpararea a 200 obligatiuni x 5. in legatura cu amenajarea unui teren se efectueaza si se inregistreaza urmatoarele operatii: a) acordarea unui avans de 20.000 lei: 666 Cheltuieli privind dobanzile = 1682 100.000 lei) x 20% = 100.

in valoare de 100.000 lei 461 Debitori diversi = % 104.000 lei 4426 TVA deductibila 3.000 lei .000 lei = 80.000 lei. la un pret mai mare cu 10% decat valoarea ramasa neamortizata.000 lei 2811 Amortizarea amenajarilor de terenuri 20.000 lei/an: 6811 = 2811 Amortizarea amenajarilor de terenuri 10.000 lei c) Amortizarea anuala este de 100.000 lei 88. TVA 19%.000 lei Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor Si la fel pentru anul 2: 6811 = 2811 Amortizarea amenajarilor de terenuri 10.000 lei / 10 ani = 10.000 lei = 88.720 lei e) Scoaterea din evidenta a amenajarii: % = 2112 Amenajari de terenuri 100.720 lei 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital lei 4427 TVA colectata 16.20.000 lei 19.000 lei Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor d) inregistrarea pretului de vanzare: Valoarea ramasa = 100.000 lei + 10% x 80. cunoscand ca valoarea investitiei se va recupera pe o perioada de 10 ani.000 lei 100.800 lei 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 20.b) primirea in acelasi exercitiu a facturii finale aferente lucrarilor executate de tert.000 lei Pretul de vanzare = 80.800 lei b) Valoarea lucrarilor facturate la sfarsitul primei perioade: % = 2112 Amenajari de terenuri 4426 TVA deductibila 404 Furnizori de imobilizari 119. TVA 19%.000 . c) amortizarea aferenta primilor doi ani de exploatare. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Acordarea avansului pentru amenajarea terenului: % = 5121 Conturi la banci in lei 23. d) vanzarea amenajarii la inceputul celui de-al treilea an.000 lei 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 80.

000 lei 4426 TVA deductibila 3.f) Plata furnizorului. TVA 19%. b) valoarea lucrarilor de casare este facturata de un tert la tariful de 10 lei/ora. evaluate la 20 lei/buc.000 lei 2813 Echipamente 4. cunoscand ca a solicitat un avans de 200 lei. si a 10 AMC-uri in valoare de 50 lei/buc.. c) scaderea din evidenta a activului casat. a carui valoare de intrare este de 5. mijloacelor de transport.250 lei Amortizarea tehnologice (masini. TVA 19%. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Recuperarea reperelor: 20 buc. d) decontarea obligatiei fata de executantul lucrarii. cu retinerea avansului: 404 Furnizori de imobilizari = % 119. utilaje si instalatii de lucru) instalatiilor.000 lei x 85% = 4. animalelor si plantatiilor 6583 750 lei Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital .. si a 10 buc. x 20 lei/buc. Casarea unui echipament tehnologic amortizat partial ocazioneaza efectuarea si inregistrarea urmatoarelor operatii: a) recuperarea a 20 de repere de natura pieselor de schimb.200 lei 126.000 lei.000 lei 232 Avansuriacordate pentru imobilizari corporale 20. = 500 lei: % = 7588 Alte venituri din exploatare 900 lei 3024 Piese de schimb 400 lei 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 500 lei b) Lucrari de casare facturate de terti: 40 ore x 10 lei/ora = 400 lei: % = 6588 Alte cheltuieli de exploatare 4426 TVA deductibila 401 Furnizori 76 lei 476 lei 400 lei c) Scoaterea din evidenta a echipamentului casat partial amortizat: 5. diferenta achitandu-se in numerar. AMC x 50 lei/buc.800 lei 5121 Conturi la banci in lei 95.250 lei: % = 2131 5. fiind luate in calcul 40 ore. = 400 lei. recuperata in proportie de 85% prin intermediul amortizarii.

000 lei: % = 2131 400.000 lei Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 4427 TVA colectata 38.000 lei. c) scaderea din evidenta a utilajului. in baza unui contract de leasing operational pentru o instalatie de lucru. TVA 19%.000 lei Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 128.000 lei TVA colectata = 200. in conditiile incasarii unui avans de 25% din pretul negociat de 200.000 lei.000 lei. amortizata in proportie de 55%.000 lei x 55% = 220. valoarea . (masini. locatorul inregistreaza urmatoarele operatii: a) intocmirea facturii catre utilizatorul bunului pentru redeventa aferenta lunii curente.d) Plata furnizorului. de 4.000 lei 472 Venituri inregistrate in avans 40.000 lei 2813 Echipamente 220.000 lei 7583 200.000 lei b) Avansul: 5121 Conturi la banci in lei 401 Furnizori = = 461 Debitori diversi 50. b) evidentierea amortizarii care a stat la baza calcularii redeventei.000 lei 461 Debitori diversi = % 278.000 lei c) Scoaterea din evidenta a utilajului amortizat pentru 400. a carui valoare de intrare este de 400. instalatii de lucru) animalelor si plantatiilor 6583 180.000 lei Amortizarea tehnologice instalatiilor. exclusiv TVA. cu o dobanda totala de 40. durata contractului este de 5 ani. b) incasarea prin virament a avansului acceptat de cumparator.000 lei. Vanzarea unui utilaj cu plata in rate ocazioneaza efectuarea si inregistrarea operatiilor de mai jos: a) facturarea activului vandut.000 lei x 25% = 50. cu retinerea avansului: % 476 lei 4092 Furnizori debitori pentru prestari de servicii 200 lei 4426 TVA deductibila 38 lei 5121 Conturi la banci in lei 238 lei 127.000 lei x 19% = 38. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Factura: Avans = 200. utilaje si mijloacelor de transport. TVA 19%.000 lei. cunoscand ca valoarea de intrare este de 160.

reziduala prevazuta este de 10.000 lei Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 4427 TVA colectata 1.000 lei Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 129. In vederea achizitionarii unor elemente de mobilier sunt efectuate mai multe operatii si inregistrari contabile.10. c) transferul dreptului de proprietate la finele contractului in baza optiunii utilizatorului.900 lei 7583 10.000 lei 4427 TVA colectata 760 lei b) Amortizarea: Valoarea amortizabila = 160. d) scaderea din evidenta a activului ca urmare a transferului dreptului de proprietate. mijloacelor de transport.760 lei 706 Venituri din redevente. .000 lei 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 30. animalelor si plantatiilor c) Transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala: 461 Debitori diversi = % 11.000 lei.000 lei Amortizarea tehnologice instalatiilor. TVA 19%.000 lei = 150. utilaje si mijloacelor de transport. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Factura privind redeventa lunii curente: 4111 Clienti = % 4.000 lei.000 lei Amortizarea instalatiilor. iar regimul de amortizare aplicat este cel linear.000 lei .000 lei / 5 ani = 30.900 lei d) Scaderea din evidenta: % = 2131 160.000 lei 2813 Echipamente 150. instalatii de lucru) animalelor si plantatiilor 6583 10.000 lei.000 lei Amortizarea anuala = 150. dupa cum urmeaza: a) acordarea unui avans de 10% in numerar pe baza antecalculatiei efectuate de furnizor de 20. locatii de gestiune si chirii 4. (masini. in care este consemnat pretul de vanzare de 21. b) receptionarea bunurilor facturate de tert.

TVA 19%.000 lei Mobilier. d) decontarea dintr-un acreditiv a diferentei datorate furnizorului. aparatura birotica.000 lei 4426 TVA deductibila 380 lei b) Receptia mobilierului: % = 404 Furnizori de imobilizari 24.000 lei. iar furnizorul acorda un rabat pentru defecte de calitate de 2%. Rezolvare: a) Acordarea avansului pentru achizitia de materii prime: % 4091 = 5121 Conturi la banci in lei 2.610 lei d) Decontarea biletului la ordin: 405 Efecte de platit pentru imobilizari = 5121 Conturi la banci in lei 22. Aratati cum se inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatii efectuate care privesc achizitionarea de materii prime: a) acordarea unui avans in numerar in valoare de 2. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Acordarea avansului pentru achizitia mobilierului: % = 5121 Conturi la banci in lei 2.000 lei 4426 TVA deductibila 380 lei 405 Efecte de platit pentru imobilizari 22. c) receptionarea materiilor prime avand in vedere ca valoarea aferenta cantitatii totale livrate este de 10.610 lei 130. TVA 19%.c) diminuarea obligatiei fata de furnizor cu avansul acordat anterior si subscrierea unui bilet la ordin pentru diferenta ramasa.000 lei 2.990 lei 214 21. b) cheltuielile de transport sunt facturate de o unitate specializata la tariful de 400 lei.000 lei. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4426 TVA deductibila 3.990 lei c) Diminuarea obligatiei si subscrierea biletului la ordin: 404 Furnizori de imobilizari = % 24.380 lei . d) decontarea la scadenta a biletului la ordin subscris.990 lei 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 2.380 lei 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 2.

662 lei 9.138 lei Diferenta de plata = 12.000 lei Rabat (2% x 10. TVA 19%. b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 3.380 lei avans = 9.000 lei Furnizori .138 lei .debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibila 380 lei b) Cheltuielile de transport facturate de o unitate specializata: % 301 Materii prime 4426 TVA deductibila c) Factura: = + = Pret de cumparare 10. fiind facturate de o 401 Furnizori = 9.138 lei 4091 2.758 lei 9.800 lei)___________________________ 1.debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor 4426 TVA deductibila 380 lei 5411 Acreditive in lei 9.800 lei TVA (19% x 9.000 lei) 200 lei Net comercial 9.800 lei 1.Furnizori.862 lei = 401 Furnizori 400 lei 76 lei 476 lei d) Decontarea din acreditiv a diferentei datorate: Total datorie = 476 lei + 11.758 lei 131.758 lei Deschiderea acreditivului: 581 Viramente interne = 5121 Conturi la banci in lei Si: 5411 Acreditive in lei = 581 Viramente interne Plata diferentei: % 12.662 lei % 301 Materii prime 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 11.862 lei Total factura 11.662 lei = 12. TVA 19%.2.000 lei.758 lei . Aratati cum se vor inregistra urmatoarele operatii economice referitoare la gestiunea de materiale consumabile: a) receptionarea a 750 unitati din sortimentul A la pretul unitar facturat de furnizor de 50 lei.

cu diferente de pret favorabile de 10% constatate la inventarierea anuala. a efectuat aprovizionari de 35. stiind ca la inceputul perioadei unitatea detinea materiale in valoare de 20.000 lei: 302 Materiale consumabile = 602 Cheltuieli cu materialele consumabile 45. c) costul total efectiv de achizitie aferent materialelor inventariate la finele perioadei curente.000 lei 4426 TVA deductibila 570 lei c) Anularea soldului initial: 602 Cheltuieli cu materialele consumabile = 302 Materiale consumabile Si constatarea stocului final: 20. Rezolvare: a) Receptia materialelor consumabile: 750 buc.unitate specializata. fiind facturate de o unitate specializata.000 lei.000 lei achizitii . in baza tabelelor intocmite in acest sens.000 lei 308 Diferente de pret la materii prime si materiale -500 lei 132.000 lei stoc initial + 35.000 lei x 10% = 500 lei: 602 Cheltuieli cu materialele consumabile = % 4.500 lei 302 Materiale consumabile 5. x 50 lei = 37.000 lei 20.000 lei d) Lipsurile nesolutionate cu diferente de pret favorabile: 5.500 lei: % = 302 Materiale consumabile 4426 TVA deductibila 401 Furnizori 44.000 lei si se aplica varianta inventarului intermitent. in legatura cu echipamentul de lucru ce se achizitioneaza de la terti. Materialele pentru care acestea se efectueaza sunt inregistrate la pretul prestabilit.125 lei b) Cheltuielile de transport in conditiile in care evidenta se tine la pret prestabilit: % = 401 Furnizori 3.000 lei consum = 45. d) repartizarea cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente echipamentului eliberat in exploatare.000 lei. s-au consumat materiale de 10. .10. salariatii suporta 50% din cost. se efectueaza si se inregistreaza operatiile economice care privesc: a) cumpararea a 300 halate la pretul unitar de 600 lei.000 lei. a 30% din lotul de bunuri cumparate anterior. b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 4. TVA 19%.625 lei 37.000 lei.570 lei 308 Diferente de pret la materii prime si materiale 3. d) lipsurile nesolutionate sunt de 5. c) predarea catre salariati.500 lei 7.

200 lei = 10.600 lei Si TVA: 19% x 55.200 lei = 27.000 buc.600 lei 4282 Alte creante in legatura cu personalul 27.760 lei c) Predarea catre salariati a 30% din lotul de bunuri cumparate anterior: 30% x 184. care se urmaresc la pretul prestabilit de 25 lei/unitate.000 lei x 30% = 1. de 5 lei/unitate. c) vanzarea a 50% din bunurile obtinute la un pret negociat care este cu 20% mai mare decat costul efectiv de productie aferent.000 lei 34.000 unitati din produsul A.200 lei 180.200 lei.000 lei = 55.488 lei: 4282 = 4427 TVA colectata Alte creante in legatura cu personalul d) Repartizarea cheltuielilor de transport: 4. = 25.200 lei Cheltuieli privind piesele de schimb 133.000 lei: 345 Produse finite = 711 25.600 lei: % = 3024 Piese de schimb 55.200 lei 6024 Cheltuieli privind piesele de schimb 27. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Obtinerea de produse finite la cost standard: 1. in cadrul unui agent economic cu activitate de productie se realizeaza si se inregistreaza mai multe operatii economice. x 25 lei/buc.200 lei b) Cheltuielile de transport facturate de o firma specializata: % 3024 Piese de schimb 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 4. d) scaderea din evidenta a productiei vandute. salariatii suportand 50% din cost: 50% x 55. b) diferenta de pret aferenta productiei inregistrate anterior este favorabila.488 lei .000 lei Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 10.200 lei: 6024 = 3024 Piese de schimb 1. si anume: a) obtinerea a 1.Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Achizitia a 300 halate x 600 lei = 180.000 lei: % 3024 Piese de schimb 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 214.000 lei 760 lei 4.

000 lei = 0. = 50.000 lei x 20% = 24.000 bucati din produsul A la costul de productie unitar de 50 lei.000 lei = 57. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Obtinerea produselor finite la cost de productie efectiv: 1.500 lei Livrarea fara factura: 418 Clienti .500 lei = 2.000 lei + 15% x 50.000 lei 4427 TVA colectata 4.500 lei 348 Diferente de pret la produse = 711 2.b) Diferente de pret favorabile: 1. fara facturare. x 50 lei/buc.000 lei 4111 Clienti = % 28. x 25 lei/buc.000 buc.500 lei Venituri aferente costurilor stocurilor de produse e) Diferentele de pret aferente produselor vandute: K = Re 348 .560 lei d) Descarcarea gestiunii pentru costul standard de 500 buc.000 lei + 20.560 lei 701 Venituri din vanzarea produselor finite 24.000 lei Pretul de vanzare = 20.000 buc. c) intocmirea facturii catre beneficiarul produselor finite.000 lei Venituri aferente costurilor stocurilor de produse b) Pretul de vanzare = 50. = 12.: Costul efectiv = 25.000 lei / Rd 345 .5.12.facturi de intocmit = % 68. b) livrarea integrala. d) scaderea din evidenta a productiei vandute.000 lei: 711 = 348 Diferente de pret la produse 5.25.000 buc. in contabilitatea unei unitati cu profil de productie se inregistreaza operatiile economice referitoare la: a) obtinerea a 1.425 lei .5. x 5 lei/buc. a productiei obtinute la un pret de vanzare cu 15% mai mare decat costul total de productie.000 lei Venituri aferente costurilor stocurilor de produse c) Vanzarea: 1.000 lei: 345 Produse finite = 711 50. TVA 19%.500 lei: 711 = 345 Produse finite 12.000 lei = 20.500 lei Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 134. x 50% = 500 buc. = 5.2 Diferente de pret aferente produselor iesite: 0.000 lei .2 x Re 345 .

cu decontare ulterioara. in conditiile utilizarii pretului prestabilit: a) receptionarea marfurilor cumparate la pretul facturat de furnizor de 10.000 lei Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 135.000 lei 1.900 lei 9. in contabilitatea unui agent economic ce comercializeaza marfuri se vor inregistra operatiile de mai jos.facturi de intocmit Si 4428 TVA neexigibila = 4427 TVA colectata d) Descarcarea gestiunii 711 = 345 Produse finite 50. b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de l .900 lei = Total factura 11.000 lei) __________________________ l .425 lei . e) repartizarea diferentelor de pret aferente marfurilor vandute in baza coeficientului de repartizare determinat in acest sens. Pretul standard aferent este de 9.900 lei Costul standard = 9. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Factura: Pret de cumparare 10.925 lei 68.925 lei c) La intocmirea facturii: 4111 Clienti = 418 Clienti .000 lei + TVA (19% x 10. si decontate dintr-un avans de trezorerie.000 lei. TVA 19%. TVA 19%.701 57.000 lei % = 371 Marfuri 4426 TVA deductibila 378 Diferente de pret la marfu 401 Furnizori 11.000 lei.900 lei 1.000 lei. cunoscand ca pretul negociat este cu 20% mai mare decat pretul standard aferent. d) descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute.000 lei 10. c) vanzarea a jumatate din marfurile achizitionate.500 lei Venituri din vanzarea produselor finite 4428 TVA neexigibila 10.

848 lei 4111 Clienti = % 8.922.000.4.000 lei 707 Venituri din vanzarea marfurilor 5.600. 8.600. Se vor reflecta in contabilitate urmatoarele operatii economice specifice comercializarii marfurilor cu plata in rate: a) facturarea marfurilor catre cumparator.021.500 lei: 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri 4.000 lei = 0.000 lei avans = 6.000.848 lei 472 Venituri inregistrate in avans 800.000 lei b) Descarcarea gestiunii: .400. c) evidentierea veniturilor corespunzatoare dobanzii. inclusiv TVA. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Vanzarea marfurilor cu plata in rate: Avans = 8.b) Cheltuielile de transport decontate dintr-un avans de trezorerie: % = 378 Diferente de pret la marfuri 4426 TVA deductibila 542 Avansuri de trezorerie 1.000 lei TVA colectata aferenta avansului = 1.400.000 lei 136.026 lei d) Descarcarea gestiunii pentru costul standard: 9.000.000 lei x 20% = l.1.6.400 lei 4111 Clienti = % 6.500 lei x 0.222 =1.600.311 lei si adaosul comercial de 611.000 lei .000 lei va fi: 6.190 lei c) Costul standard aferent marfurilor vandute = 9.500 lei + 4.000 lei x 50% = 4.000 lei.600.1.2.000 lei.9. cunoscandu-se in plus TVA de 1.000 lei .400. b) scaderea din evidenta a marfurilor vandute anterior.000 lei / Rd 371 .000 lei x 100 / 119 = 1.000 lei x 100/l 19 = 255.500 lei x 20% = 5.000 lei 190 lei 1.000 lei 607 Cheltuieli privind marfurile = 378 Diferente de pret la marfuri 1.462 lei TVA neexigibila aferenta diferentei de 8.277. avansul achitat de cumparator este de 20% din valoarea bunurilor. cunoscandu-se urmatoarele elemente: pretul cu amanuntul.222 Diferente de pret aferente marfurilor iesite = Re 371 .000 lei x 50% = 4.021.500 lei Pretul de vanzare = 4.690 lei 4427 TVA colectata 255.156 lei.426 lei 707 Venituri din vanzarea marfurilor 5.000 lei .500 lei e) Repartizarea diferentelor de pret: K = Rd 378 .000. dobanda cuvenita vanzatorului este de 800.462 lei 4428 TVA neexigibila 1.400 lei 4427 TVA colectata 1.

000 lei: 6582 Donatii acordate = % 381 Ambalaje 388 Diferente de pret la ambalaje 22.600 lei % = 381 Ambalaje 4426 TVA deductibila 388 Diferente de pret la ambalaje 401 Furnizori 4.000 lei) ____________________________ 760 lei = Total factura Costul standard = 4.% = 378 Diferente de pret la marfuri 4428 TVA neexigibila 607 Cheltuieli privind marfurile c) Contabilizarea venitului din dobanzi: 371 Marfuri 8.000.000 lei + TVA (19% x 4.000 lei . exclusiv TVA.000 lei de catre un client.111.000 lei 20.311 lei 6. b) repartizarea diferentelor de pret nefavorabile de 10% ca urmare a predarii de ambalaje cu titlu gratuit catre alte unitati. iar pretul total prestabilit aferent este cu 10% mai mic.000 lei.533 lei 472 Venituri inregistrate in avans = 766 Venituri din dobanzi 800. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Factura: Pret de cumparare 4.000 lei = 3.760 lei 3.000 lei 2. in conditiile utilizarii sistemului de restituire directa.10% x 4. fapt pentru care se factureaza.000 lei 611.277.000 lei x 10% = 2. cunoscand ca pretul inscris in factura.760 lei b) Predarea ambalajelor cu titlu gratuit catre alte unitati si repartizarea diferentelor de pret nefavorabile: 20. c) retinerea de ambalaje in stoc in valoare de 5.600 lei 760 lei 400 lei 4. este de 4.000 lei 137.000 lei c) Ambalajele retinute pentru nevoile proprii: 381 Ambalaje = 409 Furnizori . in valoare totala de 20. Utilizarea unor ambalaje de catre un agent economic ocazioneaza efectuarea inregistrarilor pentru operatiile care se prezinta in continuare: a) receptionarea ambalajelor.debitori 5.156 lei 1.000 lei pret prestabilit.000 lei .

facturi de intocmit = % 702 Venituri din vanzarea semifabricatelor 4428 TVA neexigibila 59. TVA fiind de 19%.6 lei 55.000$x29lei/$) 4111 Clienti 27.5% x 29 lei/$ = 27. cu facturare ulterioara.6 lei 47.000 $ fata de un partener extern la cursul de 29 lei/$.937. cunoscand ca pretul unitar.500 lei 50. x 120 lei/buc.000 lei 9.6 lei 4111 Clienti = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata 8.0 lei b) Cursul de schimb la data livrarii a fost de 29 lei/$ . 48. Sa se inregistreze in contabilitate urmatoarele operatii referitoare la gestiunea clientilor: a) facturarea a 400 unitati din sortimentul de marfa A.000 lei. a 250 unitati din semifabricatul B la pretul de vanzare unitar de 200 lei.Si TVA: 5.977.6 lei Total factura 55.000 lei) 960 lei Net comercial 47.000$x27. avand in vedere ca a avut loc o crestere cu 5% a cursului de schimb comparativ cu data livrarii bunurilor. este de 120 lei.977.000 x 19% = 950 lei 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 950 lei 138. e) acceptarea unui bilet la ordin in valoare de 70.550 lei 1. din care se acorda un rabat de 2% pentru defecte de calitate.000 lei (1.55 lei/$) 765 Venituri din diferente de curs valutar 1. facturate anterior proforma la valoarea unitara de 130. c) livrarea.55 lei: incasarea creantei: 5124 Conturi la banci in valuta = % 29. exclusiv TVA.500 lei .000 lei. Rezolvare: a) Factura: = + = Pret de vanzare: 400 buc.450 lei c) Livrarea cu factura ulterioara: 418 Clienti .040 lei) ________________________ 8.937. b) incasarea creantei de l .040.040 lei TVA (19% x 47.000 lei Rabat (2% x 48. d) primirea a 100 bucati ambalaje restituite de alta unitate.

TVA 19%.134 lei (8.310 lei = 401 Furnizori 130. Rezolvare: a) Factura: Pret de cumparare 50.000 lei b) Subscrierea biletului la ordin: 401 Furnizori = 403 Efecte de platit 58.000 lei.Remiza (2% x 50.000 lei) 1. remiza de 2%.8 lei/$) 5124 Conturi la banci in valuta 22.800 lei (8. iar diferenta este achitata cu numerar. iar la momentul platii a inregistrat o scadere cu 7%.500 $ x 2.666 lei .000 lei 139. cunoscand ca la efectuarea importului cursul de schimb a fost de 2. avandu-se in vedere ca in luna anterioara s-a acordat furnizorului un avans de 10%. Sa se inregistreze in contabilitate operatiile de mai jos referitoare la aprovizionarea cu valori materiale: a) cumpararea unor materiale auxiliare facturate la valoarea de 50.8 lei/$ x 7% = 2.310 lei c) Cursul de schimb la plata = 2.8 lei/$.604 lei/$) 765 Venituri din diferente de curs valutar 1.500 $ fata de un partener extern de la care s-a achizitionat un utilaj. c) achitarea obligatiei de 8. fara factura.310 lei 49.000 lei) 9.500 $ x 2.000 lei + TVA (19% x 49. b) subscrierea unui bilet la ordin pentru datoria constituita la operatia anterioara. e) solutionarea obligatiei comerciale de 30.000 lei = Net comercial 49.000 lei .604 lei: 404 Furnizori de imobilizari = % 23.310 lei = Total factura 58. d) receptionarea. a 500 kg de materie prima din sortul A la pretul unitar de 75 lei.310 lei % = 3021 Materiale auxiliare 4426 TVA deductibila 401 Furnizori 58.8 lei/$ .2.000 lei.debitori e) Acceptarea unui bilet la ordin: 413 Efecte de primit de la clienti = 4111 Clienti 70.d) Primirea ambalajelor restituite: 409 Furnizori . TVA 19%.000 lei 9.

cheltuieli de manipulare 10 lei.000 lei 409 Furnizori .000 de obligatiuni decid sa converteasca titlurile lor in actiuni ale societatii ABC.090 lei Valoarea realizabila neta = 3. 142.000 lei x 10% = 3.costuri estimate de vanzare 400 lei.000 obligatiuni cu un pret de rambursare de 4. prime de asigurare 90 lei. taxe vamale 250 lei. Dispuneti de urmatoarele date: o societate a achizitionat marfuri din import. 141.000 obligatiuni) .000 actiuni x 3 lei/actiune) = 2.Valoarea nominala a actiunilor emise (2.625 lei 37. intreprinderea estimeaza ca marfurile vor putea fi vandute la pretul de 3. cheltuielile legate de achizitie fiind: valoarea in vama 2.400 = 3.400 lei . cheltuieli de transport pe parcurs intern 300 lei.500 + 250 + 300 + 10 + 90 . La data bilantului.debitori 3. Ce valoare au marfurile la inchiderea exercitiului financiar? Rezolvare: Costul de achizitie al marfurilor = 2.60 = 3. obligatiunile pot sa fie convertite in actiuni. Societatea ABC a emis un imprumut obligatar de 10. Care este valoarea primei de conversie a obligatiunilor in actiuni? Rezolvare: Prima de conversie a obligatiunilor in actiuni = Valoarea obligatiunilor convertite (4.1 lei/obligatiune si o valoare nominala de 4 lei/obligatiune.500 lei 7. Purtatorii a 2. in cursul anului N+1 se plateste colaboratorului extern suma de 40.000 lei: 401 Furnizori = % 30. paritatea de conversie fiind: o actiune cu valoare nominala de 3 lei pentru o obligatiune.000 lei ca rezultat al deciziei din instanta.000 lei 4426 TVA deductibila 570 lei 5121 Conturi la banci in lei 26.000 lei La inchiderea exercitiului financiar.500 lei. l lei/obligatiune x 2.430 lei 140.facturi nesosite 44.500 lei: % = 301 Materii prime 4428 TVA neexigibila 408 Furnizori .125 lei e) Avans: 30. Cum este afectat contul de profit si pierdere in anul N+1? . adica 3.400 . La dorinta purtatorului. marfurile sunt evaluate la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta. diferente de curs valutar rezultate din plata furnizorului extern 10 lei.d) Achizitia fara factura: 500 kg x 75 lei/kg = 37. Cu ocazia inventarului aferent exercitiului N se estimeaza o cheltuiala probabila privind activitatea de exploatare de 60.000 lei.200 lei. reducere comerciala primita 60 lei.000 lei pentru un litigiu cu unul dintre colaboratorii externi ai intreprinderii.

alte venituri din exploatare 10.800 lei.000 lei: 658 Alte cheltuieli din exploatare = 5121 Conturi la banci in lei 40.055/2009.000 lei. inclusiv TVA 19%.500 lei Total: 11.000 lei. TVA va fi recuperata.000 (vanzari de produse finite) + 4. inclusiv TVA 19%.000 lei. locatii de gestiune si chirii 4. probabilitate de neincasare 20%.000 Iar provizionul ramas fara obiect este anulat: 1511 Provizioane pentru litigii = 7812 60. costul marfurilor vandute 6.clientul C: 5. stoc initial de produse finite 1. productie imobilizata 20. 3.000 (redevente) = 22. stoc final de produse finite 12.300 lei 144.000 lei .000 x 20% = 1. vanzari de produse finite 10. subventii de exploatare aferente materiilor prime 800 lei.000 x 30% = l .800 lei . venituri din redevente.000 lei.clientul A: 20.000 lei. productie obtinuta la cost de productie 40. 143.000 lei. Care este marimea provizionului pentru deprecierea creantelor clienti ce trebuie constituit la sfarsitul anului N? Rezolvare: Calculul ajustarii de valoare pentru: . in cazul falimentului clientilor.000 lei. Dispuneti de urmatoarele date: vanzari de marfuri 8.000 lei. client B 9. probabilitate de incasare 60%.clientul B: 9.000 Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli Rezultatul exercitiului N+1 este majorat cu 20. exclusiv TVA. Situatia creantelor clienti la sfarsitul anului N este: client A 23. venituri din ajustari privind deprecierea creantelor clienti 3. probabilitate de incasare 70%.Rezolvare: in exercitiul N+1 se plateste colaboratorului extern suma de 40.000 lei.000 lei.000 lei. client C 5.000 lei. care este marimea cifrei de afaceri si a veniturilor din exploatare? Rezolvare: Cifra de afaceri = 8.000 x 40% = 8.000 (vanzari de marfuri) + 10.000 lei . Conform OMFP nr.950 lei.000 lei Venituri din exploatare = Cifra de afaceri 22.

400 +1.600 = 4.800 lei. Care este marimea activului net contabil? Rezolvare: ANC = Active .8 lei/$ = 2. alte rezerve 1.000 = 1.000 lei.800 lei.4. inclusiv TVA 19%.2. Dispuneti de urmatoarele date din bilant: imobilizari 6. disponibilitati in valuta 100 $. Valoarea produselor finite in bilant este de 900 lei.200 .988 x 19/119 = 4.800 .000 lei SF scriptic: 2. productie curenta 20.000 $. O intreprindere prezinta urmatoarele informatii privind stocul de produse finite: stoc initial 2. mutarea sondei si refacerea amplasamentului la terminarea extractiei sunt de 1. furnizori 2.400 + 1.000 lei 145.200 = 21.788 lei Valoarea produselor finite vandute. exclusiv TVA = 29.000 + 20.400 lei. marfuri 1. stoc final de produse determinat la inventarul fizic 900 lei.600 lei 148. capital subscris varsat 3.900 lei. vanzari de produse finite 29. iar cheltuielile estimate cu demontarea. Societatea X achizitioneaza o sonda de extractie din import. Se stie ca: pretul de import (valoarea in vama) este de 20. taxa vamala 10%.nu se actualizeaza 147. O societate are la data bilantului creante in valuta de 1.21. Ce valoare prezinta in bilant stocul de produse finite? Rezolvare: TVA = 29. pret de cumparare 4. La inchiderea exercitiului.600 lei.000 lei + Variatia stocurilor de produse finite (Sf . . valoare contabila 5.000 lei. utilaje din import 11. datorii in valuta 2.8 lei/$ = 5.000 $.000 $ x 2. TVA 19%. disponibil la banca 400 lei.988 lei.000 lei Stoc faptic: 900 lei Se inregistreaza un minus de 100 lei. valoare contabila 2. Ce valori vor avea aceste elemente in bilantul de deschidere? Rezolvare: Creante: 1.200 lei Adaos comercial = 25.600 lei sau ANC = Cpr = 3.000 lei = 63.200 = 4. cursul dolarului a fost l $ = 2.200 lei. societatea practica un adaos de 20%.Si) 11.988 .Datorii = 6.600 lei Disponibilitati: 100 $ x 2. comisionul vamal 1%.788 = 25.+ Venituri din productia imobilizata 20.000 lei.200 + 400 .000 lei .8 lei.8 lei/$ = 280 lei Utilaje: 11.000 $.000 . clienti creditori 600 lei. valoare contabila 260 lei.4.800 lei Datorii: 2. 146.000 $ x 2.200 x 20/120 = 4.000 lei.000 lei + Alte venituri din exploatare ______________________ 10.400 lei.200 lei.200 lei Costul de productie al produselor finite vandute = 25.

in exercitiul N (dupa 3 ani de functionare) are loc reevaluarea utilajului la valoarea justa de 18.1 u. Societatea X a achizitionat un utilaj in exercitiul N-2 la pretul de 25. l 4.m.. durata 5 ani.000 lei Comisionul vamal = 200 lei TVA achitata in vama = 19% x 22.inregistrarea plusului de valoare: 2131 = 105 8. Care vor fi efectele in situatiile financiare daca scontul se va contabiliza la plata facturii? Rezolvare: Pret de achizitie 500 u. amortizabil linear.Remiza = l % x 490 4. remiza 1%.000 x 10% + 20.000 lei .Rabat = 2% x 500 10 u.la data achizitiei se inregistreaza: % = 401 576.200 = 4.000/5 = 5.000 lei Plus de valoare = 8. Rezolvare: Amortizarea anuala = 25. Valoare neta financiara 480.000 Echipamente Rezerve tehnologice din reevaluare 150.anularea amortizarii cumulate: 2813 Amortizarea echipamentelor si utilajelor = 2131 Echipamente tehnologice 15.000 x 1% + 1.m.249 u.000 .000 lei.m.m.9 u. .000 + 20.000 lei Valoarea justa = 18.000 lei. rabat 2%.Indicati marimea costului de achizitie si a taxelor datorate in vama. Valoare neta comerciala 485. Precizati efectele generate in exercitiul N privind plusul de valoare rezultat in conditiile aplicarii metodei de reevaluare prin cresterea valorii contabile nete.m. Scont de decontare = l % x 485.m.218 lei 149.851 u. . Rezolvare: Costul de achizitie = 20.34731 . scont de decontare 1%.000 lei Amortizarea cumulata dupa trei ani de functionare = 15.m. TVA 19%.000 lei Taxa vamala = 2. . O societate achizitioneaza materii prime pe baza facturii: pret de cumparare 500 u.800 = 24.000 lei Valoarea neta contabila = 10.

000 lei in bilant stocurile de produse finite sunt prezentate la valoarea de 100.500 401 Furnizori = 1. Precizati influenta asupra situatiilor financiare determinata de diferentele de pret. intrari de produse finite in cursul lunii 600.000 + 600. diferente de pret nefavorabile aferente produselor intrate 80. Societatea a primit o subventie de 50% pentru investitii de la buget pentru achizitionarea unui utilaj in suma de 3.54.000 lei.1 91.000) /(400.000 lei cost standard.000 .(600 + 80) = 274 lei. Rezolvare: K 348 = (SI 348 + RD 348) / (SI 345 + RD 345) = (-20.000) x 100 = 6% .000 + 600. Dispuneti de urmatoarele date privind produsele finite la o societate comerciala: stoc la inceputul lunii 400.000 lei.000 lei cost standard.24731 .contabilizarea scontului la data decontarii: % 576.400 lei. Utilajul achizitionat a fost utilizat si amortizat pentru suma de 2.000 lei cost standard.nefavorabil RC 348 = RC 345 x K = 900. dupa care s-a vandut unui client la pretul de 800 lei.000 x 6% = 54.000 = 100.301 Materii prime 4426 TVA deductibila Furnizori 485. care afecteaza negativ rezultatul 152.000 lei SF 348 = -20.000 .500 .000 . iesiri de produse finite 900.49631 Conturi la banci in lei 151.900.000 lei Variatia stocurilor (sold debitor) = (900 + 54) .000 + 6.000 = 106.000 lei in negru SF 345 = 400.000 lei. Cum sunt afectate bilantul si contul de profit si pierdere? Rezolvare: contabilizarea subventiei de primit: 445 Subventii = 475 Subventii pentru investitii incasarea subventiei pentru investitii: 5121 Conturi la banci in lei = 445 Subventii 1.000 + 80. diferente de pret favorabile la produsele in stoc 20.achizitia utilajului: 2131 Echipamente tehnologice = 404 Furnizori de imobilizari 3.851 Venituri din sconturi acordate 5121 571.000 = 6.34731 767 4.000 + 80.

reluarea subventiei pentru investitii la venituri proportional cu amortizarea: 475 Subventii pentru investitii = 7584 Venituri din subventii pentru investitii . cont 117 (SD) = 4. Potrivit balantei de verificare incheiate la 31.000 2131 Echipamente tehnologice 2. marfuri si asociate lor ale societatii X prezinta urmatoarele solduri: cont 345 = 100.200 -1.000 lei 154.12. cont 105 = 6.. Potrivit balantei de verificare incheiate la 31. cont 161 = 8.amortizarea echipamentului: 6811 Cheltuieli cu amortizarea = 2813 Amortizarea echipamentelor 2.N.500 300 0 3.000 600 0 300 153. conturile prezinta urmatoarele solduri: cont 1012 = 21.000 . conturile de stocuri de produse. cont 121 (SC) = 5. cont 169 = 1.000 lei. cont 348 (SC) .000 lei.vanzarea utilajului se inregistreaza astfel: 461 Debitori diversi = 7583 Venituri din cedarea activelor % = 2813 Amortizarea echipamentelor 6583 Cheltuieli cu activele cedate 1.subventia pentru investitii este reluata la venituri: 475 Subventii pentru investitii = 7584 Venituri din subventii pentru investitii Impactul asupra bilantului este urmatorul: Active Echipamente tehnologice Datorii Venituri inregistrate in avans Impactul asupra contului de profit si pierdere: Cheltuieli cu amortizarea Venituri din subventii pentru investitii Venituri din activele cedate Cheltuieli cu activele cedate Rezultat 2.000 .000 + 5.000 lei.000 lei.000 lei.000 = 23.400 600 .400 .200 300 800 600 +500 1.000 lei. Rezolvare: Total capital propriu = 21.000 + 6.000 lei. cont 129 = 5.5. Calculati suma capitalului propriu.000 lei.4.N.000 lei.400 1.200 800 3. cont 151 = 2.12.

39.000-2. intrari pe data de 10.01. 345 .500 lei Total 6.Intrari: 5.01.000 = 90.000 .N 300 kg a 15 lei si pe 20.000 -8.000 lei.000 = 236. Care este valoarea stocului final evaluat potrivit metodelor FIFO si LIFO? Rezolvare: FIFO: .000 = 146.500 lei Total 6.N 400 kg si pe 25.000 lei Total .000 lei.Iesiri:150 kg: 100 kg x 17 lei = 1.000 lei 155.Iesiri: 400 kg: 200 kg x 10 lei = 2. Care este valoarea postului bilantier Produse finite si marfuri"? Rezolvare: Produse finite = SFD ct.SFC ct.500 lei .500 lei _______________________ 50 kg x 17 lei = 850 lei Total 2.700 lei . cont 4428 = 39.4.700 lei ___________________ 50 kg x 10 lei = 500 lei .01. iesiri pe data de 15.Iesiri: 150 kg: 100 kg x 15 lei = 1.500 lei .01.500 lei . cont 371 = 234. Dispuneti de urmatoarele informatii privind materia prima X: stoc initial 200 kg a 10 lei.45.000 lei.N 100 kg a 17 lei.N 150 kg. cont 397 = 4.000 lei Marfuri = 234.SFC ct.000 + 146.000 .500 lei ______________________100 kg x 10 lei =1.000 lei. 394 = 100.Intrari: 200 kg x 10 lei = 2.Intrari: 200 kg x 10 lei = 2.Iesiri: 400 kg: 300 kg x 15 lei = 4.000 lei ____________________ 200 kg x 15 lei = 3.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei 100 kg x 17 lei = l .000 lei _____________________ 300 kg x 15 lei = 4. cont 331 = 1.= 8. cont 378 (SC) = 45.000 lei Produse finite si marfuri = 90.Intrari: 100 kg x 17 lei = l . 348 .000 lei _____________________300 kg x 15 lei = 4.000 lei Total 5.350 lei Stoc final 50 kg x 17 lei = 850 lei LIFO: .700 lei . cont 394 = 2.000 .

700 300 .000 lei. cont 707 = 400 lei.Total 2.000 1.inregistrarea materialelor recuperate: 302 Materiale consumabile = 7588 Alte venituri din exploatare 290 . cresc materialele consumabile cu 180 lei. cont 722 . cheltuieli de dezmembrare (materiale consumabile) 110 lei. materiale consumabile rezultate din dezmembrare 290 lei.scoaterea din gestiune a instalatiei: % = 2813 Amortizarea echipamentelor 6583 Cheltuieli cu activele cedate 2131 Echipamente tehnologice 2. cont 708 = 100 lei. La sfarsitul exercitiului N rulajele creditoare ale conturilor de venituri ale societatii X sunt urmatoarele: cont 701 = 8. amortizarea calculata 1. 157. cont 711 = 500 lei.inregistrarea cheltuielilor ocazionate de dezmembrare: 6588 Alte cheltuieli din exploatare = 302 Materiale consumabile 110 Impactul asupra contului de profit si pierdere: Cheltuieli cu activele cedate Alte cheltuieli din exploatare Alte venituri din exploatare Rezultat 300 110 290 -120 in bilant: scade valoarea activelor imobilizate cu 300 lei.000 lei.700 lei. Care vor fi efectele in situatiile financiare generate de scoaterea din evidenta a instalatiei? Rezolvare: .200 lei Sold final 50 kg x 10 lei = 500 lei 156. Dispuneti de urmatoarele date: valoarea contabila a unei instalatii 2. scade rezultatul cu 120 lei.

000 + 400 + 100 = 8. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 5.000 + 150.000 lei. si vinde societatii C produse finite de aceeasi valoare decontabile cu un efect de comert (cambie).000 lei. Care este suma impozitului pe profit datorat pentru anul N.000 lei.000 lei. furnizori debitori 15. actiuni proprii 15. precum si cheltuiala cu impozitul pe profit care va afecta contul de profit si pierdere? . cheltuielile aferente exercitiului N 5.B = 413 119.000 + 2.000 lei.000 lei.000 + 20.000 lei.000 lei. produse finite 150.000 lei. din care dividende incasate 400 lei.000 lei.000 lei.) Indicati marimea cifrei de afaceri.000 lei. din care cheltuieli de protocol nedeductibile 300 lei.000 . Rezolvare: Active circulante = 100.000 + 60.N 200 lei. cont 766 = 300 lei.000 lei.000 = 395. Care este suma datoriilor? Rezolvare: Datorii = 1.000 lei.000 lei 160. diferente de pret (sold debitor) la produse finite 20.500 lei 158.000 + 5.000 lei.000 lei.000 lei.000 + 5.30. Dispuneti de urmatoarele date la inchiderea exercitiului N: impozitul pe profit calculat si inregistrat la 30.000 lei 161. conturi la banci 60.000 + 3.600 lei. TVA de recuperat 5. Cota impozitului pe profit este de 16%. Rezolvare: CA = 8. veniturile aferente exercitiului N 8.000 Furnizori B Efecte de primit 159.000 lei. clienti creditori 2. furnizori debitori pentru stocuri 10. Precizati marimea activelor circulante. societatea A andoseaza cambia acceptata de clientul C. cont 758 = 90 lei.000 lei. Dispuneti de urmatoarele date bilantiere: capital social 100. Pentru decontarea cu furnizorul B.= 2. prime privind rambursarea obligatiunilor 1. clienti creditori 25. credite bancare 3. Dispuneti de urmatoarele informatii bilantiere: stocuri de materii prime 100.000 lei. din care platit 100 lei. Societatea A cumpara materii prime de la societatea B in suma de 100.09. titluri de participare detinute pe termen lung 45.000 lei.1.000 . clienti 80.000 = 10. efecte de plata 1. TVA 19%. ajustari pentru deprecierea stocurilor de materii prime 30. Cum se reflecta in contabilitatea societatii A decontarea cu societatile B si C? Rezolvare: Societatea A inregistreaza: 401.000 + 80.000 + 10. (Venitul din dobanda nu provine din contracte de leasing.

.N rezulta urmatoarele solduri ale conturilor de mai jos: cont 4111= 20. Rezolvare: Costul de achizitie al utilajului = 2.797 lei 163.000 lei. durata de functionare 5 ani.12. Societatea X achizitioneaza un utilaj din import stiind ca pretul de import stabilit la frontiera romana este de 1.500 lei Impozit pe profit = 2.000 x 30% = 1.000 lei.000 lei Plus de valoare = 200 lei inregistrarea reevaluarii: . cont 5187 = 4.inregistrarea plusului de valoare: 2131 = 1058 200 Echipamente Rezerve tehnologice din reevaluare 164.200 lei Valoarea neta contabila la sfarsitul anului N = 4.500 x 16% = 400 lei la sfarsitul exercitiului N Cheltuiala cu impozitul pe profit inregistrata = 200 lei Impozit pe profit de platit = 300 lei 162. cont 491 = 2. Valoarea justa este de 3. Calculati costul de achizitie al utilajului din import. cont 425 = 3. comisionul vamal l %. cont 413 = 16.000 lei. amortizarea se calculeaza degresiv (coeficient de amortizare degresiva 1.000 -1.000 lei.5). Se dau urmatoarele date privind un utilaj: valoarea contabila la achizitionare (sfarsitul lunii decembrie N-l) 4.200 .800 lei Valoarea justa = 3. Din balanta de verificare a conturilor incheiata la 31.7 lei/$.000 $ la cursul de schimb de 2. Cheltuielile interne de transport-manipulare sunt de 800 lei.Rezolvare: Rezultat fiscal = 8. taxa vamala 10%. cont 418 = 4.700 + 270 + 27 + 800 = 3. cont 419 = 7.5.200 = 2.000 . Peste un an are loc reevaluarea utilajului.000 lei.000 lei. TVA 19%. Cum se reflecta reevaluarea utilajului? Rezolvare: Amortizarea pentru anul N = 4.000 lei.000 lei.400 = 2. TVA 19%.600 + 200 + 300 . Determinati marimea creantelor intreprinderii.anularea amortizarii cumulate: 2813 Amortizarea echipamentelor = 2131 Echipamente tehnologice 1.000 lei.

1. Factura primita de la un furnizor cuprinde urmatoarele date: materii prime la pret de vanzare 100. cont 106 = 10. Dispuneti de urmatoarele date bilantiere: cont 1012 = 50.000 = 61.000 lei.000 lei.000 lei.contabilizarea scontului la data decontarii: 401 Furnizori = 767 Venituri din sconturi acordate 980 Cu ocazia achizitiei stocurile cresc cu 98.000 + 4. .000 + 10.Rabat 2% x 100. cont 161 = 4.000 8. cont 151 = 19. rabat 2%. Rezolvare: Pret de achizitie .000 980 97. Care este marimea capitalului propriu si a capitalului permanent? Rezolvare: Capitaluri proprii = 50.000 2.000 + 4.000 lei (valoarea neta comerciala).000 . Scontul de care beneficiaza cumparatorul conduce la recunoasterea unui venit financiar. cont 129 = 7.000 = 45.000 lei.8 100.000 lei.000 = 83.433. TVA 19%.7.000 Valoare neta comerciala Scont de decontare: 1% x 98.000 lei Capital permanent = 61.000 + 16.433.020 . cont 519 = 6.000 .000 lei 165. cont 121 (SC) = 8. cont 169 = 1.000 .Rezolvare: Creante = 20.000 lei.8 90.000 + 8.000 lei. iar datoria fata de furnizori creste cu 116.000 lei.000 + 3.000 + 19.000 98.000 + 4. Indicati efectele in situatiile financiare daca se utilizeaza pretul standard de 90.la data achizitiei se inregistreaza: % = 301 Materii prime 308 Diferente de pret la materii prime 4426 TVA deductibila 401 Furnizori 116.8 lei.000 lei 166.2.000 lei ca pret de evidenta si scontul de decontare este inregistrat la primirea facturii.433.000 18. scont de decontare l %.000 Valoare neta financiara .000 lei.

900 . scont de decontare 1%.010 Si urmatoarele cheltuieli: Cheltuieli cu materialele consumabile Cheltuieli cu salariile Cheltuieli cu dobanzile Cheltuieli cu amortizarea Total 3. in conditiile in care cota de adaos comercial este de 30%.3.000 lei.000 lei.000 lei. Intre cheltuielile ocazionate de obtinerea produselor finite sunt: materiale consumate 3. Societatea tine evidenta marfurilor la pret cu amanuntul (inclusiv TVA). Pretul de cumparare 400 lei.000 Active circulante = 4.000 .000 = 7.200 + 300 + 500 + 100 = 4. cont 4111 = 500 lei. ea vinde 30% din ele la pretul de 38.000 lei. cont 419 = 600 lei. cont 461 = 100 lei. salarii datorate 35. amortizare 1.900 lei.900 Total 56. cont 409 = 300 lei.000 35. TVA 19%.6 = 606. societatea X a obtinut produse finite la costul de productie de 400.010 lei.10% x 38. salarii platite 32.000 . Dispuneti de urmatoarele date in cursul exercitiului N: o intreprindere obtine in cursul anului produse finite la costul de productie de 30.167.000 lei.000 lei.000 400 1. Rezolvare: Active imobilizate = 10. dobanzi 400 lei.30% x 30. O societate comerciala cu amanuntul achizitioneaza marfuri pe baza facturii. care este pretul cu amanuntul (inclusiv TVA) al marfurilor achizitionate? Rezolvare: Costul de achizitie = 400 .000 . Precizati care este marimea activelor imobilizate si a activelor circulante.010 Societatea inregistreaza un profit de 16. 169.000 Venituri din vanzarea produselor finite = 38.424 lei 170. rabat 2%.000 35.000 lei. Dispuneti de urmatoarele informatii din conturi (solduri finale): cont 213 = 10.000 21. Care indicatori bazati pe contul de profit si pierdere sunt influentati si cu ce suma? .000 lei.600 40. cont 391 = 200 lei. cont 301 = 4. cont 281 = 3.700 168. cont 462 = 150 lei.000 lei.000 lei. reducerea comerciala inscrisa pe factura fiind de 10%. incasarea produselor s-a facut cu un efect de comert. in exercitiul N. platindu-se bancii comerciale un comision de 10. costul lor de productie fiind de 300.2% x 400 = 392 lei Pretul de vanzare cu amanuntul = 392 + 392 x 30% +19% x 509. Care este marimea rezultatului contabil? Rezolvare: Societatea inregistreaza urmatoarele venituri: Variatia stocurilor = 30.600 lei.000 lei si a vandut produse la pretul de vanzare de 380.

000 actiuni x 1.2 u.000 lei.000 x (10 . cheltuielile cu comisioanele au crescut cu 10. 6864 = Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante 596 Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor 450 .. C = 3.000 lei.500 + 300 + 1. Obligatiuni B: Achizitie pe 5 decembrie: 1.m. .. cheltuieli cu amortizarea 2.000 = 10.m.m. B = 9. scaderea stocurilor de marfuri 300 lei. Pentru actiunile C nu este necesara o ajustare de valoare. iar rezultatul brut a crescut cu 470.500 .000 + 2.3 u.500 lei 172.1 u. venituri din provizioane 500 lei.2-l.m.m.000 lei.000 actiuni x 3 u..m. cresterea conturilor de datorii la furnizori 200 lei.l) = 400 u.500 actiuni x 3.3) = 700 u.250 u.000 obligatiuni x 10 u.300 lei.m.000 x(l.m.2 u.m. impozit pe profit platit 1.m.9.000 lei. respectiv de 250 u. Rezolvare: FNT din activitatile de exploatare = 10. scaderea conturilor de creante clienti 1. Actiuni C: Achizitie pe 15 decembrie: 2.300 + 200 1. cresterea stocurilor de materii prime 1.300 -1.m. = 450 u. Se suplimenteaza ajustarea pentru obligatiuni cu 700 u. Situatia actiunilor si obligatiunilor unei societati se prezinta dupa cum urmeaza: Actiuni A: Achizitie pe 16 decembrie: 4.Rezolvare: Cifra de afaceri a crescut cu 380. Cursurile la 31 decembrie erau: A = 1. Rezolvare: Pentru actiunile A ajustarea de valoare necesara = 4.m.1 u.000 lei. Se suplimenteaza ajustarea pentru actiuni cu 250 u. Sa se stabileasca fluxurile de numerar pentru activitatile de exploatare ale unei societati in conditiile urmatoare: rezultatul contabil inaintea impozitarii 10.000 lei.000 lei.m. variatia stocurilor a crescut cu 100. 6864 = Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante 598 Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate 250 Pentru obligatiuni ajustarea necesara = 1. venituri din plasamente 300 lei.m.m. 171.000 . Achizitie pe 23 decembrie: 1. Precizati inregistrarile contabile in situatiile in care ajustarea deja existenta este de 150 u.500 lei.

TVA 19%. TVA 19%? Rezolvare: La primirea facturii cumparatorul inregistreaza: . TVA 19%? Rezolvare: .600 lei.950 5000 950 . in luna decembrie. Se vand produse finite. Se cumpara. TVA 19%.500 lei. Care vor fi efectele in situatiile financiare la furnizor si la client daca. in ianuarie.904 1.500 lei.stornarea inregistrarii efectuate la achizitie: % 301 Materii prime 4428 TVA neexigibila = 408 Furnizori facturi nesosite 5.904 418 1.173.iar vanzatorul inregistreaza: 411 Clienti = % 1. Cum sunt afectate situatiile financiare la furnizor si la client daca. la sosirea facturii. in decembrie. la pretul de 5. cost de productie 4. valoarea este de 4.la primirea facturii cumparatorul inregistreaza: % = 408 Furnizori -facturi nesosite 301 Materii prime 4426 TVA deductibila 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 1. in ianuarie.785 100 19 4428 TVA neexigibila 285 .000 lei.800 lei. fara factura. materii prime fara factura in valoare de 1.785 Clienti -facturi de intocmit 701 100 Venituri din vanzarea produselor finite 4427 19 TVA colectata 4428 = 4427 285 TVA neexigibila TVA colectata 174. valoarea este de 1. la intocmirea facturii.

scoaterea din gestiune a instalatiei: % = 2131 20.000 .588 + 19% x 1.117.6 = 931. Din casare rezulta materiale in valoare de 7.307664 lei 176.2% x 970 -2% x 950.000 . Cum afecteaza situatiile financiare casarea utilajului? Rezolvare: . Se cumpara marfuri in suma de l .588 lei Pret de vanzare cu amanuntul = 931.000 lei.588 + 20% x 931. Calculati valoarea acestui pret.000 lei. scont 4%.712 4.9056 = 1. Societatea practica un adaos comercial de 20% si vinde toate marfurile din depozit la pret de vanzare cu amanuntul. risturn 2%. remiza 2%. cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 2. Un utilaj achizitionat in exercitiul N la cost de achizitie de 20.3% x 1.330. Rezolvare: Costul de achizitie al marfurilor = 1..712 701 4.000 lei.800 Venituri din vanzarea produselor finite 4427 912 TVA colectata 175.si inregistrarea facturii: % 5.000 lei este casat in exercitiul N+6.000 411 Clienti = .stornarea inregistrarii efectuate la vanzare: 418 Clienti facturi de intocmit = % 5.si inregistrarea facturii: % 301 Materii prime 4426 TVA deductibila Iar vanzatorul inregistreaza: . Utilajul are o durata normala de functionare de 10 ani si metoda de amortizare folosita este cea lineara. rabat 3%.000 Venituri din vanzarea produselor finite 4428 950 TVA neexigibila = 401 Furnizori 5.800 912 .950 701 5.

177. scade rezultatul cu 1. Ce inregistrari va contabiliza o societate care importa marfuri in suma de 10.2813 Amortizarea echipamentelor 6583 Cheltuieli cu activele cedate .000 Impactul asupra contului de profit si pierdere: Cheltuieli cu activele cedate Alte cheltuieli din exploatare Alte venituri din exploatare Rezultat 6. in momentul platii cursul fiind de 2.6 lei/dolar.000 lei.000 .000 lei.000 6.000 dolari la un curs de schimb in momentul tranzactiei de 2.000 5124 24.000 7.000 in bilant: scade valoarea activelor imobilizate cu 6.000 7588 Alte venituri din exploatare 7.000 2.achizitia marfurilor de la furnizorul extern: 371 Marfuri = 401 Furnizori 26.000 Venituri din diferente de curs valutar .000 Conturi la banci in valuta 765 2.4 lei/dolar? Cum va fi afectat fluxul de numerar? Rezolvare: .000 .000 lei.plata datoriei fata de furnizorul extern: 401 Furnizori = % 26. cresc materialele consumabile cu 5.inregistrarea cheltuielilor ocazionate de dezmembrare: 6588 Alte cheltuieli din exploatare = 302 Materiale consumabile 2.000 -1.inregistrarea materialelor recuperate: 302 Materiale consumabile = Echipamente tehnologice 14.

inclusiv TVA. Se cumpara un utilaj in anul 2007 la pretul de 238.Fluxul din activitatile din exploatare scade cu 24.000 lei in anul N+l societatea inregistreaza o amortizare de 9. se reestimeaza durata de viata ramasa la 3 ani. valoarea recuperabila este de 9.m.000 u.000 231 Furnizori 200.000 lei. remiza 500 lei.000 lei Se constata o depreciere de 1.2 = 25. Rezolvare: TVA = 19%/119% x 35.000 Imobilizari in curs de executie 4426 38.m.000 lei (plata catre furnizorul extern).m.000 lei Valoarea recuperabila = 9.500 = 15. transport inclus in factura 1.000 lei.700 = 5. (suma include TVA). Cost de achizitie + 20% x Cost de achizitie = 30.000 lei La sfarsitul anului N valoarea neta contabila = 16. Determinati valoarea costului de achizitie pentru un sortiment de marfuri dintr-o societate care practica vanzarea la pret cu amanuntul daca are o cota medie de adaos de 20% si valoarea incasata din vanzare este de 35. La sfarsitul anului N.500 lei 181.700 u. Cost de achizitie = 30.000 lei.000 lei. . 180.700 u. stabilindu-ise o amortizare in sistem linear pe o perioada de 8 ani. Cum vor fi afectate situatiile financiare ale anului 2007? Rezolvare: in anul 2007 societatea inregistreaza achizitia astfel: % = 404 238. Rezolvare: Costul de achizitie = 15. Determinati valoarea costului de achizitie. Care sunt consecintele asupra contului de profit si pierdere in anul N si in anul N+l? Rezolvare: Amortizarea in anul N-2 = 16.000 lei 179.000/3 = 3.000 lei.000/1. 178. 40% sunt aferente anului N.000 lei.000 = 10. Din totalul de cheltuieli in suma de 30. lucrarea incepand in martie anul N si finalizanduse in octombrie N+l. Se cumpara materii prime in valoare de 15. Se construieste o cladire in regie proprie.000 u. Un echipament tehnic este cumparat la inceputul anului N-2 pentru 16. in anul N+l.000 TVA deductibila 182. Receptionarea si punerea in functiune au loc la inceputul anului 2008.000 lei.000/8 = 2.6.000 . cheltuieli salariale aferente gestionarului 4.000 .000 + 1.m.

000 lei si receptia cladirii la costul de 30. 183.000 lei.250 in bilant echipamentul este prezentat la valoarea justa de 6. rezultand o rezerva din reevaluare in capitalurile proprii de 3.445 x 33.67% Cota de amortizare degresiva = 16.037 lei Valoarea neta contabila = 10.000 lei. in anul N+l societatea inregistreaza cheltuieli dupa natura in suma de 18. mijloacelor de transport.222 lei Amortizarea in anul 2008 = 4. Daca se aplica metoda reevaluarii valorii brute.suplimentarea amortizarii cumulate: 105 Rezerve din reevaluare 2813 7.963 = 2.963 lei Coeficient de reevaluare = 6.250 lei Amortizarea cumulata dupa reevaluare = 7.037 = 2.000 lei.333 lei Amortizarea in anul 2007 = 6.67% x 2 = 33. animalelor si plantatiilor = 10.000 lei si contabilizeaza imobilizari in curs de executie la costul de 12.000 lei. utilaje si instalatii de lucru) .000/2.000 lei.025 = 20.000 x 33. Rezultatul anului N nu este afectat (venitul din productia de imobilizari compenseaza cheltuielile dupa natura).025 Valoarea bruta dupa reevaluare = 10.025 = 14. inregistrand un venit din productia de imobilizari de 18.000 lei amortizabil degresiv in 6 ani (coeficient de amortizare degresiva = 2) este evaluat la sfarsitul anului 2008 (dupa 3 ani de utilizare) la valoarea justa de 6.482 lei Amortizarea cumulata = 7. Un echipament tehnic achizitionat in anul 2006 la valoarea de 10.000 x 2.33% = 3. Nici rezultatul anului N+l nu este afectat.suplimentarea valorii brute: 2131 = 105 Echipamente Rezerve tehnologice din reevaluare (masini.037 lei . .037 x 2.250 lei Rezerva din reevaluare = 3.33% = 1.Care vor fi modificarile in situatiile financiare ale celor doi ani? Rezolvare: in anul N societatea inregistreaza cheltuielile dupa natura in suma de 12.33% Amortizarea in anul 2006 = 10. care vor fi efectele in situatiile financiare? Rezolvare: Cota de amortizare lineara = 100/6 = 16.33% = 2.037 lei.7.000 .213 Amortizarea instalatiilor.667 x 33.

ajustarea de valoare pentru materii prime este anulata: 391 Ajustari pentru deprecierea materiilor prime = 7814 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 8.m.000 u.000 = 15.000 .m.000 u.000 + 24. In anul 2007 se vand produse finite unui client pentru suma de 59.000 u.m. Valoarea creantei clienti in bilant.500 u. valoarea vanzarilor 28. Care sunt efectele in situatiile financiare ale anului N+l? Rezolvare: . 185. ajustare pentru depreciere existenta l .000 u..Iesiri = Stoc final Intrari = Stoc final .2 = 24. cont 391 = 8.m.000 u.000 . Stoc initial + Intrari . si cont 371 = 35.000 = 23.000 Cheltuieli de exploatare Ajustari pentru deprecierea marfurilor privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante 186.000 u.000 = 20. la pretul de 11.m. adica cu 5. 187. La 31 decembrie N se cunosc urmatoarele valori contabile: cont 301 = 20. la sfarsitul anului 2008. cont 371 = 30.m.000 u. in anul 2008 ajustarea de valoare este diminuata la 30% x 50. Se vand marfuri avand un cost de achizitie de 9.000 u..Stoc initial + Iesiri Productia lunii curente = 2. Stiind ca societatea practica la vanzare un adaos de 20%.000 u.000 u.m. (exclusiv TVA).m. exclusiv TVA. La 31 decembrie N+l valorile contabile sunt: cont 301 =21. La sfarsitul anului.m..000 u. TVA va putea fi recuperata in cazul falimentului clientului. O societate de productie prezinta urmatoarea situatie a stocurilor: produse finite disponibile in depozit la inceputul lunii 3.m.m.500 u.184. si titluri (investitii pe termen scurt) la . iar in 2008 probabilitatea de incasare a acesteia devine de 30%.500 u.m. Rezolvare: Valoarea iesirilor de produse finite la cost de productie = 28. Care sunt modificarile situatiilor financiare in cei doi ani? Rezolvare: in anul 2007 se constituie o ajustare de valoare pentru creanta clienti de 40% x 50.800 u.m. determinati productia lunii curente.3.m. este de 44..si se constituie o ajustare de valoare pentru marfuri: 6814 = 397 5.m. riscul de neincasare a creantei este de 40%.000 u.. inclusiv TVA...m.000 u.m.m.000 u.m. stoc final 2. in bilant creanta clienti este prezentata la valoarea de 39. iar cele de inventar: cont 301 = 21.000 u.m.m.800/1.000 u. si cont 371 = 30.000 u.

valoarea de 4.000 u.m., costul lor de achizitie fiind de 2.500 u.m. si ajustarea existenta, de 500 u.m. Care va fi incidenta acestor operatii in contul de profit si pierdere? Rezolvare: - vanzarea marfurilor genereaza urmatoarele inregistrari: 4111 Clienti = 707 Venituri din vanzarea marfurilor 11.000

- si descarcarea din gestiune a marfurilor vandute: 607 Cheltuieli cu marfurile = 371 Marfuri 9.000

- anularea ajustarii de valoare ramase fara obiect: 397 Ajustari pentru deprecierea marfurilor = 7814 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 1.000

- vanzarea investitiilor pe termen scurt genereaza urmatoarele inregis trari: 5121 Conturi la banci in lei = % 4.000 508 2.500 Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate 7642 1.500 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate

- anularea ajustarii de valoare ramase fara obiect: 598 Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate = 7864 Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante 500

in urma acestor operatii, cifra de afaceri creste cu 11.000 u.m., cheltuielile din exploatare cresc cu 8.000 u.m., rezultatul din exploatare creste cu 3.000 u.m., veniturile financiare cresc cu 1.500 u.m., cheltuielile financiare scad cu 500 u.m., rezultatul financiar creste cu 2.000 u.m.

188. Se emite un imprumut obligatar pentru 2.000 obligatiuni cu valoarea nominala de 2,5 u.m., pret de emisiune 2,4 u.m. Rambursarea se face prin metoda anuitatilor constante in suma de 745 u.m. pe o perioada de 10 ani si rata anuala a dobanzii de 8%. Care este dobanda calculata pentru al doilea an? Rezolvare: in primul an dobanda = 8% x 5.000 = 400 u.m. Anuitatea = 745 u.m. Capitalul rambursat = 345 u.m. Capital ramas de rambursat = 5.000 - 345 = 4.655 u.m. in al doilea an dobanda = 8% x 4.655 = 372 u.m. 189. Pe baza urmatoarelor informatii, determinati valoarea bilantiera a activelor imobilizate, a activelor circulante si a capitalurilor proprii, conform OMFP nr. 3.055/2009: - imprumuturi acordate pe termen lung: 653.000 u.m.; - constructii: 954.000 u.m.; - ajustari pentru deprecierea imprumuturilor acordate pe termen lung: 15.750 u.m.; - investitii financiare pe termen scurt: 68.350 u.m.; - materiale consumabile: 268.000 u.m.; - furnizori debitori: 64.125 u.m.; - provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 65.850 u.m.; - amortizarea constructiilor: 354.000 u.m.; - rezerve: 280.500 u.m.; - subventii pentru investitii: 65.000 u.m.; - capital social: 800.000 u.m.; - interese de participare detinute pe termen lung: 90.000 u.m.; - marfuri: 65.000 u.m.; - terenuri: 255.000 u.m.; - rezultat reportat: 56.000 u.m. Rezolvare: Sunt active imobilizate: imprumuturile acordate pe termen lung (la valoare neta) 637.250 u.m.; constructiile (la valoare neta) 600.000 u.m.; interesele de participare 90.000 u.m. si terenurile 255.000 u.m. Valoarea bilantiera totala este de 1.582.250 u.m. Sunt active circulante: investitiile financiare pe termen scurt 68.350 u.m.; materialele consumabile 268.000 u.m.; furnizorii debitori 64.125 u.m. si marfurile 65.000 u.m. Valoarea bilantiera totala este de 465.475 u.m. Sunt capitaluri proprii: rezervele 280.500 u.m.; capitalul social 800.000 u.m. si rezultatul reportat 56.000 u.m. Valoarea bilantiera totala este de 1.136.500 u.m. 190. inregistrati urmatoarele tranzactii conform OMFP nr. 3.055/2009: - se vand 1.000 actiuni (interese de participare) la pretul de vanzare de 4 u.m./actiune; costul de achizitie al actiunilor este de l u.m./actiune;

-

se incaseaza contravaloarea titlurilor vandute; se achizitioneaza 1.000 actiuni (titluri de plasament) la pretul de 0,5 u.m./actiune; se vand 500 actiuni (titluri de plasament) la pretul de vanzare de 0,7 u.m./actiune; costul de achizitie al actiunilor este de 0,5 u.m./actiune; se vand 400 actiuni (titluri de plasament) la pretul de vanzare de 0,4 u.m./actiune; costul de achizitie al actiunilor este de 0,5 u.m./actiune.

Rezolvare: - vanzarea a 1.000 de actiuni reprezentand interese de participare, la pretul de 4 u.m. Acestea au fost achizitionate la pretul de l u.m.: 461 Debitori diversi = 7611 Venituri din titluri de participare 263 Interese de participare 4.000

6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

=

1.000

- incasarea intereselor de participare vandute: 5121 Conturi la banci = 461 Debitori diversi 4.000

- se achizitioneaza 1.000 de actiuni reprezentand titluri de plasament la pretul de 0,5 u.m.: 5081 Alte titluri de plasament = 462 Creditori diversi 500

- se vand 500 de titluri de plasament la pretul de 0,7 u.m.: 5121 Conturi la banci % 350 5081 250 Alte titluri de plasament 7642 100 Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate

- se vand 400 de titluri de plasament la pretul de 0,4 u.m.: % = 5081 5121 Alte titluri de plasament Conturi la banci 6642 Pierderi din investitii financiare pe termen scurt cedate 200 160 40

191. in luna mai 2007 societatea ALFA constata ca a omis sa inregistreze in contabilitatea anului 2006 venituri dintr-un contract de prestari servicii in suma de 70.000 u.m. ALFA constata ca a omis sa inregistreze intre cheltuielile anului 2006 factura primita de la un furnizor de prestari servicii. Valoarea serviciilor prestate fara TVA este de 100.000 u.m. Cum inregistreaza ALFA corectarea acestor erori conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009? Rezolvare: - inregistrarea facturii omise pentru serviciile prestate: 4111 Clienti % 83.300 1174 70.000 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 4427 TVA colectata 13.300 =

- corectarea erorii contabile legate de factura primita de la un furnizor de servicii: % = 401 Furnizori 119.000 1174 100.000 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 4426 19.000 TVA deductibila 192. intreprinderea ALFA prezinta urmatoarele informatii in bilant la sfarsitul exercitiului N: Clienti = 300 u.m. (100 USD x 3 u.m./USD) Cont la banca in devize = 100 u.m. (100 USD x l u.m./USD) Datorii = 300 u.m. Capital social =100 u.m. in timpul exercitiului N+l se incaseaza creanta fata de clientul extern la cursul de 2 u.m./USD. La sfarsitul exercitiului N+l cursul de schimb este de 2,5 u.m./USD. Efectuati inregistrarile corespunzatoare in contabilitate, intocmiti bilantul contabil dupa aceste inregistrari si calculati fluxul net de trezorerie din exploatare utilizand metoda indirecta. Rezolvare: inregistrarile in contabilitate sunt urmatoarele: - incasarea creantei: % = 4111 Clienti 5124 Conturi la banci in valuta 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar Aceasta diferenta de curs valutar este realizata. - actualizarea soldului contului de disponibil in valuta la cursul de inchidere (100 USD x (2,5 - 1) + 100 USD x (2,5 - 2) = 200 u.m.): 300 200 100

5124 Conturi la banci in valuta =

765 Venituri din diferente de curs valutar

200

Aceasta diferenta de curs valutar (200 u.m.) se refera la lichiditati si trebuie prezentata distinct in tabloul fluxurilor de trezorerie. in urma acestor operatii, informatiile din bilant se prezinta, la sfarsitul exercitiului N+l, astfel: Clienti = O u.m. Cont la banca in devize = 500 u.m. (200 x 2,5) Datorii =100 u.m. Capital social = 300 u.m. Rezultatul exercitiului =100 u.m. Daca am reconstitui fluxul de trezorerie din exploatare prin metoda indirecta ar trebui sa procedam astfel: Rezultatul exercitiului (-) Diferenta de curs nerealizata aferenta lichiditatilor (castig) (=) Rezultatul din exploatare inaintea deducerii variatiei necesarului de fond de rulment (-) Variatia creantelor clienti (=) Fluxul de trezorerie din exploatare +100 -200 -100 -(0-300) = +300 +200

193. Societatea ALFA are un capital social in suma de 5.000 lei reprezentand 2.500 actiuni cu o valoare nominala de 2 lei/actiune. Societatea procedeaza la rascumpararea in vederea anularii a unui numar de 500 actiuni la un pret de rascumparare de 2 lei/actiune. Se diminueaza valoarea capitalului social pentru actiunile rascumparate. Sa se efectueze inregistrarile contabile conform OMFP nr. 3.055/2009. Rezolvare: - rascumpararea propriilor actiuni: 1091 Actiuni proprii detinute pe termen scurt = 5121 Conturi la banci in lei 1.000

- anularea actiunilor rascumparate la valoarea lor nominala: 1012 = 1091 1.000 Capital subscris Actiuni proprii varsat detinute pe termen scurt 194. intreprinderea ALFA prezinta urmatoarele informatii in bilant la inceputul exercitiului N: Utilaje (valoare neta) = 1.500 u.m. Cont la banca = 5.000 u.m. Furnizori de imobilizari = 4.500 u.m. Capital social = 2.000 u.m.

Amortizarea cumulata aferenta utilajelor este de 500 u.m. in cursul exercitiului au loc operatiile: 1) achizitia unui utilaj; 2) plata furnizorilor de imobilizari; 3) vanzarea unui utilaj la pretul de vanzare de 500 u.m., TVA 19%. Valoarea bruta a utilajului vandut este de 400 u.m., amortizarea cumulata, de 300 u.m. Informatiile din bilant, dupa aceste operatii, se prezinta astfel: Utilaje (valoare neta) = 2.400 u.m. TVA de recuperat = 95 u.m. Cont la banca = 3.095 u.m. Furnizori de imobilizari = 3.190 u.m. Capital social = 2.000 u.m. Rezultat = 400 u.m. Efectuati inregistrarile contabile corespunzatoare si determinati suma platita furnizorilor de imobilizari. Rezolvare: Sold initial 404 - Rulaj creditor404 - Rulaj debitor404 = Sold final404 Plata catre furnizorul de imobilizari = Rulaj debitor404 = Sold initial404 + Rulaj creditor404 - Sold final404 Soldurile sunt oferite de bilantul contabil. Valoarea achizitiei utilajului poate fi reconstituita astfel: Sold initial2131 + Rulaj debitor2131 - Rulaj creditor2131 = Sold final2131 Rulaj debitor2131 = Sold fmal2131 - Sold initial2131 + Rulaj creditor2131 = (2.400 + 200) - (1.500 + 500) + 400 = 1.000 u.m. Rulaj creditor404= 1.000 x 1,19 = 1.190 u.m. Rulaj debitor404 = 4.500 - 3.190 + 1.190 = 2.500 u.m. - achizitia unui utilaj: %= 404 Furnizori de imobilizari 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibila 404 Furnizori de imobilizari = - vanzarea unui utilaj: 461 Debitori diversi = % 595 7583 Venituri din cedarea activelor 4427 TVA colectata 95 500 1.190 1.000 190 2.500

5121 Conturi la banci in lei

% = 2131 Echipamente tehnologice 400 2813 Amortizarea echipamentelor tehnologice 300

6583 Cheltuieli din cedarea activelor 100 195. intreprinderea ALFA prezinta urmatoarele informatii in bilant la sfarsitul exercitiului N: Marfuri = 5.000 u.m. Cont la banca = 20.000 u.m. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni = 10.000 u.m. Capital social = 15.000 u.m. Prima de rambursare aferenta imprumutului obligatar de la inceputul anului este de 2.000 u.m., iar la sfarsitul anului este de 6.000 u.m. in cursul exercitiului N se emit 100 obligatiuni. Dupa aceasta noua emisiune de obligatiuni, informatiile din bilant se prezinta astfel: Marfuri = 5.000 u.m. Cont la banca = 28.000 u.m. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni = 18.000 u.m. Capital social = 15.000 u.m. Efectuati inregistrarile contabile legate de emisiunea obligatiunilor si determinati pretul de emisiune. Rezolvare: Daca ar trebui sa reconstituim fluxul de trezorerie care rezulta din vanzarea obligatiunilor, ar trebui sa procedam astfel: Sold initial creditor161 + Rulaj creditor161- Rulaj debitor161 = Sold final creditor161 incasarea = Rulaj creditor161 - Rulaj debitor169 Rulaj creditor161 = Sold final creditor161 - Sold initial creditor161 + Rulaj debitor161 Sa ne amintim ca in bilantul contabil intocmit conform OMFP nr. 3.055/2009, imprumutul obligatar evaluat la pret de rambursare este corectat prin scadere cu prima de rambursare. Prin urmare, pentru a reconstitui soldurile datoriei va trebui sa adaugam la valoarea din bilant prima de rambursare. Sold initial creditor161 = 10.000 + 2.000 = 12.000 u.m. Sold final creditor161 = 18.000 + 6.000 = 24.000 u.m. Nu s-au rambursat imprumuturi obligatare. Rezulta ca: Rulaj creditor161 = 24.000 - 12.000 + O = 12.000 u.m. incasarea = 12.000 - 4.000 = 8.000 u.m. S-au efectuat urmatoarele inregistrari: - subscrierea obligatiunilor: % = 161 imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 12.000 461 Debitori diversi 8.000 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor 4.000 - incasarea contravalorii obligatiunilor: 5121 Conturi la banci in lei = 461 Debitori diversi 196. Se cunosc urmatoarele informatii (u.m.): 8.000

610 Cheltuieli din exploatare = Cheltuieli cu materiile prime 130 + Cheltuieli cu personalul 200 . Rezolvare: Cifra de afaceri = Venituri din vanzarea produselor finite 900 + Venituri din servicii prestate 330 + Venituri din chirii 145 = 1. conform OMFP nr.Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului 20 + Cheltuieli cu energia si apa 85 .375 . 3.375 Venituri din exploatare = Cifra de afaceri l . veniturile din exploatare si cheltuielile de exploatare.Variatia stocurilor (destocaj) 50 + Venituri din productia de imobilizari corporale 175 + Venituri din subventii pentru investitii 110 = 1.Venituri din vanzarea produselor finite Venituri inregistrate in avans Venituri din servicii prestate Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli Cheltuieli cu personalul Variatia stocurilor (de stocaj) Venituri din productia de imobilizari corporale Venituri din subventii pentru investitii Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului Venituri din chirii Venituri din dividende Venituri din creante reactivate Cheltuieli privind dobanzile Cheltuieli cu energia si apa Cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulantecu materiile prime Cheltuieli 900 150 330 120 200 50 175 110 20 145 80 30 70 85 25 130 Calculati cifra de afaceri neta.Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli 120 + Cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante 25 .055/2009.Venituri din creante reactivate 30 .

600.N. Rezolvare: Se utilizeaza metoda indirecta: Rezultat inainte de impozitare 1. creante din exploatare la 31.vanzari de marfuri 1. 400. . .000 lei . Conform OMFP nr. 800. Se cunosc urmatoarele informatii (in u.N.N. venituri din cesiunea imobilizarilor corporale 120.m.12. .01. 300.Impozit pe profit platit 220 = Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare 1.OLN.000 lei 6.12.productie imobilizata 5. 680. Calculati fluxul net de trezorerie aferent activitatii de exploatare.venituri aferente costurilor stocurilor de produse (sold debitor) 800 lei.= 270 197. 700.): cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor 320.200 lei.000 lei. datorii din exploatare laOl. 3.600 + Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor 320 .Scaderea datoriilor din exploatare 120 + Cresterea veniturilor in avans 40 . costul de achizitie al imobilizarilor corporale vandute 400. 800 (din care 580 subventii pentru investitii).N.01.Venituri din ajustari pentru deprecierea marfurilor 175 .Venituri din subventii pentru investitii 140 .N.055/2009.635 198. impozit pe profit platit 220. .685 + Scaderea stocurilor 150 + Scaderea creantelor din exploatare 100 . venituri in avans la 31. stocuri la 01.12.000 lei.800 lei. venituri in avans la 01. . calculati cifra de afaceri neta si total venituri din exploatare.costul marfurilor vandute l . 550.venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 700 lei.N. 700 (din care 440 subventii pentru investitii).vanzari de produse finite 6. rezultat inainte de impozitare 1. creante din exploatare la 01. datorii din exploatare la 31.Venituri din cesiunea imobilizarilor corporale 120 + Cheltuieli cu activele cedate 200 Rezultat inainte de variatia NFR l .12. cheltuiala cu impozitul pe profit 300. Se dau urmatoarele informatii in conturi (solduri finale) la sfarsitul anului N: .01 . venituri din subventii pentru investitii 140.N. stocuri la 31. amortizarea cumulata aferenta imobilizarilor corporale vandute 200. Rezolvare: Vanzari de produse finite = Productia vanduta 6. venituri din ajustari pentru deprecierea marfurilor 175.

000 lei 4111 Clienti = Venituri recunoscute anual conform metodei procentului de executie (200/850) x 1.800 lei + Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 700 lei = Cifra de afaceri neta 8.000 lei = 235.800 lei 20.000 lei = Total venituri din exploatare 12.500 lei . Calculati veniturile recunoscute anual conform procentului de executie si precizati inregistrarea contabila aferenta anului l (se aplica IAS 18 Venituri"). Societatea MARTINA SA inchiriaza in regim de leasing operational o cladire necesara desfasurarii productiei in urmatoarele conditii: durata contractului de leasing 3 ani. MARTINA SA incheie un contract pentru executarea unor prestatii in valoare totala de l .000 lei = 352.000 lei. locatiile de gestiune si chiriile 4426 TVA deductibila 3.Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (sold debitor) -800 lei + Productia imobilizata 5.941 lei (350/850) x 1. Rezolvare: inregistrarea contractului de leasing la locatar: a) Primirea facturii: % = 401 Furnizori 612 Cheltuieli cu redeventele.800 lei 23.294 lei (300/850) x 1. iar durata de realizare este de 3 ani. Rezolvare: Anul 1 2 3 Anul 1: 704 235. anul 3 = 350 lei. Costurile aferente serviciilor prestate sunt in total de 850 lei. durata de viata 20 ani.700 lei 199. iar costurile aferente serviciilor prestate pentru fiecare an in corelatie cu stadiul de executie sunt: anul l = 200 lei. Precizati inregistrarile contabile efectuate de locatar si de locator conform IAS 17 Contracte de leasing".000 lei fiecare. platile se efectueaza trimestrial si sunt in suma de 20.+ Vanzari de marfuri 1. anul 2 = 300 lei. valoarea cladirii 900.294 lei Venituri din lucrari executate si servicii prestate 200.000 .000 lei.

Valoarea contabila neta la 31.inregistrarea contractului de leasing la locator: a) Emiterea facturii reprezentand rata trimestriala: 4111 = % Cheltuieli cu 706 redeventele. Valoarea justa = 60.m. pe o durata de 5 ani.12.000 u.N+1.m.000 . / 3 ani = 5.000 lei/an Amortizarea lunara = 45.12.000 u.750 lei 681 = 281 Amortizari privind imobilizarile corporale 3.m.000 u.m.000 cu provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor necorporale pentru deprecierea imobilizarilor Amortizarea anuala incepand cu N+l = 15.m.000 = 15.m. Rezolvare: Costul de achizitie al imobilizarilor necorporale = 50. Valoarea justa este estimata la 60.000 u.m.000 u.N = 15.000 u. conform OMFP nr.000 u. locatiile de gestiune locatii de gestiune si chiriile si chirii 4427 TVA colectata 3.m.m. imobilizarile sunt din nou reevaluate.2 x 10. La 31 decembrie N.000 lei: 20 ani = 45. provizioanele si ajustarile pentru depreciere 201.N se contabilizeaza diferenta nefavorabila de valoare pe seama cheltuielilor: Cheltuieli = Provizion 15.800 lei 20. Valoarea contabila neta la 31.000 lei / 12 luni = 3. Imobilizarile se amortizeaza linear incepand cu l ianuarie N-1.000 u. Venituri din redevente.000 u.m.m.12. La 31.N+1 = 15.750 lei Cheltuieli de exploatare privind amortizarile.000 = 30. Sa se contabilizeze diferentele constatate la 31.5.800 lei b) inregistrarea amortizarii cladirii: 900. / 5 ani = 10.000 u.N si la 31.15. conducerea intreprinderii decide reevaluarea imobilizarilor necorporale. tinand cont de schimbarile intervenite pe piata. La 31 decembrie N+l.000 u.000 .12.12.N = 50. Societatea detine o categorie de imobilizari necorporale achizitionate la inchiderea exercitiului N-2 cu 50. Valoarea justa la 31.000 .000 u. 23. Diferenta nefavorabila de valoare = 30.000 lei . 3. Amortizarea anuala = 50.m.000 u.000 = 10.m. stiind ca societatea foloseste ca procedeu de reevaluare anularea amortizarii cumulate si reevaluarea valorii nete. Valoarea justa a acestora este estimata la 15.12.055/2009.

Diferenta favorabila de valoare = 60.000 - 10.000 = 50.000 u.m. La31.12.N+l: a) Se contabilizeaza un venit pentru a compensa cheltuiala recunoscuta la31.12.N: Provizion = pentru deprecierea imobilizarilor necorporale Venituri din 15.000 provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

b) Se anuleaza amortizarea cumulata in exercitiile N-1, N si N+l si se diminueaza valoarea de intrare a imobilizarilor: Amortizarea = imobilizarilor necorporale Imobilizari necorporale 25.000

c) Se reevalueaza valoarea neta a imobilizarilor necorporale: Imobilizari necorporale = Rezerve din reevaluare 35.000 202. Societatea detine o categorie de imobilizari necorporale achizitionate la inchiderea exercitiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobilizarile se amortizeaza linear incepand cu l ianuarie N-1, pe o durata de 5 ani. La 31 decembrie N, conducerea intreprinderii decide reevaluarea imobilizarilor necorporale. Valoarea justa a acestora este estimata la 15.000 u.m. La 31 decembrie N+l, tinand cont de schimbarile intervenite pe piata, imobilizarile sunt din nou reevaluate. Valoarea justa este estimata la 60.000 u.m. Sa se contabilizeze diferentele constatate la 31.12.N si la 31.12.N+1, stiind ca societatea foloseste ca procedeu de reevaluare reevaluarea valorii brute, conform OMFP nr. 3.055/2009. Rezolvare: Costul de achizitie al imobilizarilor necorporale = 50.000 u.m. Amortizarea anuala = 50.000 u.m. / 5 ani = 10.000 u.m. Valoarea contabila neta la31.12.N = 50.000-2xlO.OOO = 30.000u.m. Valoarea justa la 31.12.N = 15.000 u.m. Diferenta nefavorabila de valoare = 30.000 - 15.000 = 15.000 u.m. La 31.12.N se contabilizeaza diferenta nefavorabila de valoare pe seama cheltuielilor: Cheltuieli = Provizion pentru deprecierea imobilizarilor necorporale cu provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor 15.000

Amortizarea anuala incepand cu N+l = 15.000 u.m. / 3 ani = 5.000 u.m. Valoarea contabila neta la 31.12.N+1 = 15.000 - 5.000 = 10.000 u.m. Valoarea justa = 60.000 u.m. Diferenta favorabila de valoare = 60.000 - 10.000 = 50.000 u.m. La 31.12.N+1 se contabilizeaza un venit pentru a compensa cheltuiala recunoscuta la 31.12.N:

Provizion = Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale La aceeasi data se realizeaza urmatoarele operatii:

15.000

- calculul raportului intre valoarea justa si valoarea neta contabila a imobilizarilor necorporale: 60.000 / (50.000 - 25.000) = 2,4 - reevaluarea valorii de intrare a imobilizarilor necorporale si a amortizarii cumulate, ceea ce conduce la: Costul reevaluat al imobilizarilor: 50.000 x 2,4 = 120.000 u.m. Amortizarile cumulate reevaluate: 25.000 x 2,4 = 60.000 u.m. 60.000 u.m. Operatia de reevaluare va fi contabilizata astfel: % 70.000 Amortizarea imobilizarilor necorporale 35.000 Rezerve din reevaluare 35.000 203. in exercitiul N, intreprinderea ALFA plateste intreprinderii BETA chiria aferenta exercitiului curent si urmatorilor 2 ani pentru un depozit inchiriat. Chiria anuala este de 10.000 lei. Care este incidenta aplicarii principiului independentei exercitiilor in contabilitatea societatilor ALFA si BETA? Rezolvare: in contabilitatea societatii ALFA: in exercitiul N: - plata chiriei aferente perioadei curente: 612 = 5121 Conturi la banci in lei Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile - plata chiriei in avans: 471 Cheltuieli in avans = in exercitiul N+1: - recunoasterea cheltuielii cu chiria: 612 = 471 Cheltuieli in avans 10.000 5121 Conturi la banci in lei 20.000 10.000 Imobilizari necorporale =

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

in exercitiul N+2: - recunoasterea cheltuielii cu chiria: 612 = 471 Cheltuieli in avans Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile in contabilitatea societatii BETA: in exercitiul N: - incasarea chiriei aferente perioadei curente: 5121 Conturi la banci in lei = 706 10.000 Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii - incasarea chiriei in avans: 5121 Conturi la banci in lei in exercitiul N+1: - recunoasterea venitului cu chiria: 472 Venituri in avans = 706 10.000 Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii = 472 Venituri in avans 20.000 10.000

in exercitiul N+2: - recunoasterea venitului cu chiria: = 706 10.000 Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii 204. La inchiderea exercitiului N, activele societatii ALFA cuprind: un utilaj a carui valoare neta contabila este de 30.000 $; acest utilaj a fost achizitionat la 01.04.N-2, atunci cand un dolar valora 2,8 lei; - un teren achizitionat la un cost de 10.000 $, in N-4 (cursul dolarului la data achizitiei fiind de 2,5 lei), si reevaluat la 31.12.N-1 la nivelul sumei de 20.000 $, data la care dolarul valora 3 lei; - un stoc de marfuri cumparat la 30.08 .N la un cost de 4.000 $ (cursul zilei: 3,1 lei/$) si depreciat pentru 10% din valoare la inchiderea exercitiului N; - o creanta de 8.000 $ privind drepturile asupra unui client strain, corespunzatoare unei vanzari efectuate la 01.11.N, atunci cand dolarul era cotat la nivelul de 3,18 lei; - suma de 1.000 $, in casierie. Cursul dolarului la 31.12.N este de 3,2 lei/$. Cum sunt evaluate aceste elemente in bilant conform OMFP nr. 3.055/2009? Rezolvare: La fiecare data a bilantului: a) elementele monetare exprimate in valuta trebuie evaluate la cursul de inchidere; 472 Venituri in avans

b) elementele nemonetare inregistrate la cursul istoric si exprimate in valuta trebuie evaluate la cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei; si c) elementele nemonetare inregistrate la valoarea justa si exprimate in valuta trebuie evaluate la cursul de schimb existent in momentul determinarii valorilor respective. in bilantul de la 31.12.N, elementele prezentate anterior sunt evaluate dupa cum urmeaza: Elementele bilantiere Elemente monetare: convertite la cursul de inchidere: Lichiditati Creante Elemente nemonetare evaluate la costul istoric: convertite la cursul zilei achizitiei: Utilaje Elemente nemonetare reevaluate sau depreciate: convertite la cursul zilei ajustarii de valoare: Terenuri Stocuri de marfuri
*)

Suma in dolari

Cursul Suma in unitatea de de masura (u.m.) in schimb care se face 3,2 3,2 3.200 25.600

1.000 8.000

30.000

2,8

84.000

20.000 3.600*)

3 3,2

60.000 11.520

4.000 $ - 4.000 $ x 10% = 3.600 $ 205. Se considera o vanzare in valoare de 30.000 lei, achitabila dupa 60 de zile sau imediat, cu un scont de decontare de 2%. Care este solutia contabila, conform OMFP nr. 3.055/2009, in situatia in care clientul plateste la scadenta vanzarea obisnuita (fara a beneficia de scont)? Rezolvare: 707 30.000 Venituri din vanzarea marfurilor 206. Se considera o vanzare in valoare de 30.000 lei, achitabila dupa 60 de zile sau imediat, cu un scont de decontare de 2%. Care este solutia contabila, conform OMFP nr. 3.055/2009, in situatia in care clientul plateste imediat (beneficiaza de scont)? Rezolvare: Planul contabil din cadrul OMFP nr. 3.055/2009 mentine contul 667 Cheltuieli privind sconturile acordate", sugerand ca se pastreaza tratamentul contabil conform caruia se considera scontul acordat o cheltuiala. in aceste conditii, pentru exemplul prezentat mai sus, intreprinderea care acorda scontul inregistreaza: % 4111 Clienti = 707 Venituri din vanzarea marfurilor 30.000 29.400 411 Clienti =

667 Cheltuieli privind sconturile acordate Si

600

5121 Conturi la banci in lei = 4111 Clienti 29.400 207. Societatea ALFA vinde societatii BETA un stoc de marfa in urmatoarele conditii: pretul de vanzare 150.000 lei achitabili dupa 60 de zile sau imediat, cu aplicarea unui scont de 2% daca plata se face pe loc. Care este tratamentul contabil la ALFA si BETA daca se aplica prevederile OMFP nr. 3.055/2009? Rezolvare: inregistrarile efectuate de ALFA sunt urmatoarele: - daca incasarea se face pe loc: % = 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4111 Clienti 667 Cheltuieli privind sconturile acordate Si 5121 Conturi la banci in lei = - daca incasarea are loc dupa 60 de zile: 411 Clienti = 707 Venituri din vanzarea marfurilor Si, dupa 60 de zile: 5121 Conturi la banci in lei = 411 Clienti 150.000 150.000 4111 Clienti 150.000 147.000 3.000 147.000

In contabilitatea societatii BETA se inregistreaza: - daca plata se efectueaza pe loc: 371 Marfuri = % 401 Furnizori 767 Venituri din sconturi obtinute = 150.000 147.000 3.000 147.000

Sl 401 Furnizori 5121 Conturi la banci in lei

- daca plata se face dupa 60 de zile: 371 Marfuri Si, dupa 60 de zile: 401 Furnizori = 5121 Conturi la banci in lei 150.000 = 401 Furnizori 150.000

208. Societatea comerciala ALFA SA realizeaza din productie proprie doua sortimente de produse finite, PI si P2. La inceputul lunii martie, situatia stocurilor era urmatoarea: PI: 270 bucati, evaluate la costul standard de 10 u.m./buc.; P2: 1.000 bucati, evaluate la costul standard de 40 u.m./buc.

Diferenta de pret aferenta celor doua stocuri este de 15.600 u.m. (nefavorabila). in cursul lunii au loc operatiile: 1. Se obtin produse finite: - PI: 100 bucati; - P2: 600 bucati. 2. Se vand produse finite clientului CI. Factura cuprinde: - PI: 50 bucati, pret de vanzare 15 u.m./buc.; - P2: 200 bucati, pret de vanzare 46 u.m./buc.; - TVA 19%. 3. Se exporta 400 bucati P2 clientului extern C2, la pretul de 30 $/buc., curs de schimb l $ = 3,5 u.m. 4. La sfarsitul lunii martie se calculeaza costul efectiv al produselor finite: costul efectiv al produselor PI este de 12 u.m./buc., iar cel al produselor P2 este de 35 u.m./buc. Se inregistreaza diferentele constatate. Sa se inregistreze in contabilitate operatiile de mai sus, daca evaluarea stocurilor de productie se face la cost standard. Rezolvare: D Si (1) Sf 345.01 2.700 500 1.000 3.200 C (2) D Si (1) Sf 345.02 C 40.000 8.000 (2) 24.000 16.000 (3) 40.000 D Si (4a) (4a) Sf 3485 C 15.600 4.630 (4b) 200 -3.000 8.170

1. Obtinerea de produse finite: % = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 25.000 345.01 Produse finite PI 1.000 345.02 Produse finite P2 24.000 2. Vanzarea de produse finite: 4111/C1 Clienti = % 11.840.5 701 Venituri din vanzarea produselor finite 9.950

4427 TVA colectata

1.890,5

711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = % 8.500 345.01 Produse finite PI 500 345.02 Produse finite P2 8.000 3. Exportul de produse finite: 4111/C2 Clienti 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 701 Venituri din vanzarea produselor finite = 345.02 Produse finite P2 16.000 42.000

4. La sfarsitul perioadei de gestiune: a) Calculul si inregistrarea diferentelor de cost aferente intrarilor in stoc: Diferenta aferenta produselor PI = 100 buc. x (10 - 12) = -200 u.m. (nefavorabila): 3485 Diferente de pret la produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 200

Diferenta aferenta produselor P2 = 600 buc. x (40 - 35) = +3.000 u.m. (favorabila): 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 3485 Diferente de pret la produse finite 3.000

b) Calculul si inregistrarea diferentelor de cost aferente iesirilor din stoc:

Diferenta aferenta iesirilor = Re 345 x k = 24.500 x 0,189 = 4.630,5 u.m. 711 = 3485 4.630,5 Venituri aferente costurilor Diferente de pret stocurilor de produse la produse finite 209. Societatea comerciala ALFA SA prezinta, la inceputul lunii martie, urmatoarea situatie a stocului de marfa Ml: Si371 = 70 buc. x 714 lei/buc. = 49.980 lei Si378 = 7.000 lei

2.160 x 0.740.859. 5 buc. Sa se inregistreze in contabilitate operatiile de mai sus daca evaluarea stocului de marfuri se face la pretul de vanzare cu amanuntul. Achizitia de marfuri: 371 Marfuri = % 4.560 707 Venituri din vanzarea marfurilor 23.704 4428 4 0 .284 401 Furnizori 3..860 lei D Si (1) Sf D (2) Sf 371 49.160 .860 4.Si^g = 7.400 371 Marfuri 27.40 4 4 . Vanzare de marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul (inclusiv TVA) de 27.980 lei in cursul lunii martie au loc operatiile: 1.560 19.560 4 4 . Ml la costul de 600 lei/buc.000 600 3. Vanzarea de marfuri: 5311 Casa = % = 607 Cheltuieli cu marfurile 378 Diferente de pret la marfuri 4427 TVA colectata % 27.85 7.300 3.98 684 C (2) D (2) 378 3.560 lei. Adaosul comercial practicat este de 20%. inclusiv TVA.400 Cota de adaos comercial aferenta iesirilor din stoc = Rc707 x k 23.54 C (2) C Si (1) Sf C Si (1) D 707 23.1666 = 3.980 27 . Rezolvare: 1.28 26. Achizitie de marfuri. TVA 19%.859.846 lei 3.160 4427 TVA colectata 4.000 378 Diferente de pret la marfuri 600 4428 TVA neexigibila 684 = 401 Furnizori 570 4426 TVA deductibila 2.26 7 0 .

in cursul lunii martie au loc urmatoarele operatii: 1. TVA 19%. costul de achizitie fiind de 600 lei.000 lei (evaluat la cost de achizitie). achizitie de marfuri la costul de achizitie de 200 lei.190 1. Acesta se compara cu soldul final faptic si se vor inregistra in contabilitate eventualele plusuri si minusuri la inventar. Societatea comerciala ALFA SA are in stoc la inceputul lunii martie N: . 2.500 C (4) 1.500 lei.000 lei.500 200 1. TVA 19%. La sfarsitul perioadei de gestiune se determina soldul final scriptic. D Sold initial (1) Sold scriptic (5a) Sold faptic 301 Materii prime 2.500 lei. Sa se contabilizeze operatiile de mai sus si sa se prezinte situatia in conturile de stoc stiind ca intreprinderea utilizeaza metoda inventarului permanent.500 600 200 7.000 1. .100 600 6.210.sold initial marfuri 7. 3. Achizitia de marfuri: % = 401 Furnizori 238 = 401 Furnizori 190 1. Achizitia de materii prime: % 301 Materii prime 4426 TVA deductibila 2. in conturi de stoc dupa natura. TVA 19%.700 C (3) D Sold initial (2) Sold scriptic (5b) Sold faptic 371 Marfuri 7. achizitie de materii prime la costul de achizitie de l .500 lei (evaluat la cost de achizitie). La sfarsitul lunii are loc inventarierea in urma careia se stabilesc stocurile finale faptice: stoc faptic materii prime 1. stoc faptic marfuri 6. consum de materii prime la costul de l.000 .000 1.sold initial materii prime 2. vanzare de marfuri la pretul de vanzare de 800 lei. 4.700 lei. Rezolvare: Potrivit acestei metode.500 1. orice intrare sau iesire de stoc se inregistreaza in contabilitatea financiara la momentul in care a avut loc.

371 Marfuri 4426 TVA deductibila 200 38 3. Consumul de materii prime: 601 Cheltuieli cu materiile prime 4.000 lei (evaluat la cost de achizitie). vanzare de marfuri la pretul de vanzare de 800 lei.500 lei 7. costul de achizitie fiind de 600 lei.500 607 Cheltuieli cu marfurile 5.sold initial materii prime 2. 4. TVA 19%. achizitie de materii prime la costul de achizitie de l . Vanzarea de marfuri: 4111 Clienti % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata = 371 Marfuri 952 800 152 600 = 301 Materii prime 1. achizitie de marfuri la costul de achizitie de 200 lei. 2. TVA 19%. TVA 19%. inregistrarea diferentelor constatate la inventar: a) Pentru materiile prime: Sold final faptic = l .sold initial marfuri 7. 3. in cursul lunii martie au loc urmatoarele operatii: 1.700 lei Sold final scriptic = ______________ 1.100 lei 600 lei = 371 Marfuri 600 = 601 Cheltuieli cu materiile prime 200 607 Cheltuieli cu marfurile 211. .500 lei (evaluat la cost de achizitie). Societatea comerciala ALFA SA are in stoc la inceputul lunii martie N: .500 lei Plus la inventar 200 lei 301 Materii prime b) Pentru marfuri: Sold final faptic = Sold final scriptic = Minus la inventar 6. .500 lei.000 lei. consum de materii prime la costul de l .

La sfarsitul lunii are loc inventarierea in urma careia se stabilesc stocurile finale faptice: .000 2. Vanzarea de marfuri: 4111 Clienti = % 952 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata 152 800 401 Furnizori 200 38 238 401 Furnizori 1. Achizitia de materii prime: % = 601 Cheltuieli cu materiile prime 4426 TVA deductibila 2.000 190 1.700 C (5a) D Sold initial (6b) Sold final faptic 371 Marfuri 7. Sa se contabilizeze operatiile de mai sus si sa se prezinte situatia in conturile de stoc stiind ca intreprinderea utilizeaza metoda inventarului intermitent.stoc faptic marfuri 6. La sfarsitul perioadei de gestiune se anuleaza soldurile initiale si sunt preluate in contabilitate soldurile constatate la inventar.500 C (6b) 1.stoc faptic materii prime 1. . D Sold initial (6a) Sold final faptic 301 Materii prime 2.500 6. Consumul de materii prime: Nu se contabilizeaza. intrarile de stocuri se contabilizeaza in conturi de cheltuieli dupa natura.700 lei. 4.500 6. Rezolvare: Potrivit acestei metode.500 7. ci doar la locurile de gestiune. Anularea soldurilor initiale: a) Pentru materii prime: .500 lei. Iesirile de stocuri nu se inregistreaza in contabilitatea financiara.000 1. 5.700 1. Achizitia de marfuri: % = 607 Cheltuieli cu marfurile 4426 TVA deductibila 3.190 Descarcarea de gestiune nu se contabilizeaza.

000 lei.000 lei. in cursul perioadei au loc operatiile: 1.550 C (2) 1. vanzarea de produse finite.000 = 371 Marfuri 7. conform bonurilor de predare.500 5.500 3.000 550 4.sold initial produse finite 2. Preluarea soldurilor finale: a) Pentru materii prime: 301 Materii prime b) Pentru marfuri: 371 Marfuri = = = 301 Materii prime 2. La sfarsitul perioadei de gestiune. la pretul de vanzare de 4.550 lei.700 607 Cheltuieli cu marfurile 6.500 212. obtinerea si predarea la depozit a produselor finite. Costul productiei vandute este de 3.500 601 Cheltuieli cu materiile prime 1.000 . Sa se contabilizeze operatiile de mai sus si sa se prezinte situatia in conturile de stoc. la costul de productie de 5. stiind ca intreprinderea utilizeaza metoda inventarului permanent.601 Cheltuieli cu materiile prime b) Pentru marfuri: 607 Cheltuieli cu marfurile 6. Societatea comerciala BETA SA are in stoc la inceputul perioadei de gestiune: . se constata un sold final faptic de produse finite de 4. TVA 19%.000 4.500 lei. in urma inventarierii. Obtinerea de produse finite: 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 5.500 lei (evaluat la cost de productie). conform facturii. Rezolvare: D Sold initial (1) Sold final scriptic (3) Sold final faptic 345 Produse finite 2. 2.

la pretul de vanzare de 4.550 lei Sold scriptic =___________________ 4.760 701 4. nici intrarile si nici iesirile de stocuri nu se inregistreaza in contabilitatea financiara. La sfarsitul perioadei de gestiune.000 345 Produse finite 3.500 3. vanzarea de produse finite conform facturii. se constata urmatoarele solduri faptice: . Costul productiei vandute este de 3. .000 lei. Vanzarea de produse finite: 4111 Clienti = % 701 Venituri din vanzarea produselor finite 4427 TVA colectata 760 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 4. Societatea comerciala BETA SA are in stoc la inceputul perioadei de gestiune: 550 .000 lei.500 lei (evaluate la cost de productie). inregistrarea diferentelor constatate la inventar: Pentru produse finite: Sold faptic = 4. .000 Venituri din vanzarea produselor finite . stiind ca intreprinderea utilizeaza metoda inventarului intermitent.550 lei. in urma inventarierii. Obtinerea de produse finite: Nu se contabilizeaza.760 4. La sfarsitul perioadei de gestiune se anuleaza soldurile finale si se preiau in contabilitate soldurile constatate la inventar.000 lei Plus la inventar 550 lei 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produs 213. Vanzarea de produse finite: 4111 Clienti = % 4.sold initial productie in curs l .sold final faptic produse finite 4. Rezolvare: in acest caz.2. 2. in cursul perioadei au loc operatiile: 1.500 lei. l.000 lei (evaluata la cost de productie).sold initial produse finite 2. 2. TVA 19%. obtinerea si predarea la depozit a produselor finite conform bonurilor de predare la costul de productie de 5.sold final faptic productie in curs 800 lei. Sa se contabilizeze operatiile de mai sus si sa se prezinte situatia in conturile de stoc.

500 345 2. termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) Contractul de leasing este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului. de catre locator/finantator. Entitatile tin cont si de cerintele principiului prevalentei economicului asupra juridicului. 3. Un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar daca indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) Leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pana la sfarsitul duratei contractului de leasing. in schimbul unei plati sau serii de plati.000 Productie in curs 4. in cazul leasingului financiar.4427 TVA colectata Descarcarea de gestiune nu se contabilizeaza. Anularea soldurilor initiale: 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 760 % 3. Preluarea soldurilor finale: % = 711 5. in intelesul OMFP nr. c) Leasingul operational este operatiunea de leasing care nu intra in categoria leasingului financiar.500 Produse finite 331 1.550 Produse finite stocurilor de produse 331 800 Productie in curs 214. b) Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera cea mai mare parte din riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului. dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada stabilita. fiind supuse amortizarii pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare.055/2009 pentru contractele de leasing financiar? Exista diferente fata de prevederile IAS 17 Contracte de leasing"? Raspuns: La recunoasterea in contabilitate a contractelor de leasing vor fi avute in vedere prevederile contractelor incheiate intre parti. .350 345 Venituri aferente costurilor 4. Care sunt prevederile OMFP nr.055/2009. Achizitiile de bunuri imobile si mobile. precum si legislatia in vigoare. sunt tratate ca investitii. 3. iar in cazul leasingului operational. inregistrarea in contabilitate a amortizarii bunului care face obiectul contractului se efectueaza in cazul leasingului financiar de catre locatar/ utilizator. Se observa ca in ordin au fost preluate definitiile din IAS 17. 3.

Aceasta caracteristica este preluata ca atare din I AS 17. 9. 7. mai putin cheltuielile accesorii. 8. Primele de rambursare a imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni se deduc din imprumutul obligatar. respectiv costul de achizitie. d) Valoarea totala a ratelor de leasing. 6. 215. exista in mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi exercitata. Aceasta caracteristica este diferita de cea prevazuta de LAS 17 care precizeaza ca valoarea actualizata a platilor minimale acopera cea mai mare parte a valorii juste. Care sunt particularitatile bilantului contabil intocmit conform OMFP nr. Actiunile proprii se deduc din capitalurile proprii. asa cum solicita practica internationala. Un criteriu relevant in aprecierea continuitatii este modul in care intreprinderea isi asigura echilibrul financiar. chiar daca titlul de proprietate nu este transferat. Prezenta la pozitiile E si F a doi indicatori de analiza financiara relevanti in aprecierea modului in care intreprinderea isi asigura continuitatea activitatii. Activele pe termen lung destinate vanzarii nu sunt prezentate separat. astfel incat numai locatarul le poate utiliza fara modificari majore. Cheltuielile de constituire sunt recunoscute in activul bilantului chiar daca nu raspund criteriilor de recunoastere stabilite de IASB in cadrul conceptual. 3. este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului. intreprinderile neputand detalia sau restrange posturile bilantiere.055/2009? Raspuns: 1. c) Durata contractului de leasing acopera in cea mai mare parte durata de viata economica a bunului. Cheltuielile in avans si provizioanele pentru riscuri si cheltuieli nu se impart in functie de scadente. ci sunt cumulate cu cele detinute pentru a fi utilizate. astfel incat. Formatul este predefinit. Continuitatea activitatii se apreciaza pe baza unui cumul de factori. reprezentata de valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator. sursa acestui model se gaseste in articolul 10 al Directivei a IV-a a CEE. la inceputul contractului de leasing. Se considera ca intreprinderea isi asigura minimul de echilibru financiar daca isi finanteaza activele pe termen lung din surse de finantare pe termen lung si respectiv activele pe termen scurt din surse pe termen scurt. e) Bunurile care constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala. Creantele (altele decat cele financiare) cu scadenta mai mare de un an sunt prezentate distinct in masa activelor circulante. b) Locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic in comparatie cu valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila. 5. 4.Aceasta caracteristica este preluata ca atare din IAS 17. 2. Veniturile in avans sunt separate in partea ce va fi reluata la venituri intr-o perioada de pana la un an si sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an. . Fondul comercial negativ este considerat venit in avans si nu este recunoscut ca venit. Aceasta caracteristica este preluata ca atare din IAS 17. 3.

3.Subventii pentru investitii Active pe termen scurt: Active circulante (B) Cheltuieli in avans (C) Surse pe termen lung: Capitaluri si rezerve (J) Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an (G) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (H) Surse pe termen scurt: Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (D) Venituri in avans (I exclusiv subventiile pentru investitii) Fond de rulment (E) Capitaluri permanente (F) La pozitia E Active circulante nete / Datorii curente nete" se afla fondul de rulment al intreprinderii.055/2009. capitalurile permanente se pot determina astfel: . dar si datorii precum provizioanele pentru riscuri si cheltuieli care au scadenta foarte probabil intr-o perioada mai mica de un an. inainte de a calcula acest indicator se fac o serie de retratari si reclasificari ale elementelor de bilant. numite si capitaluri permanente. A doua relatie de calcul a fost retinuta in modelul de bilant conform OMFP nr. fondul de rulment se poate deduce astfel: (1) Fond de rulment (E) = Surse pe termen lung (J + G + H) Active pe termen lung (A Subventiile pentru investitii). in mod normal. 3. Pe baza acestui indicator se apreciaza modul in care intreprinderea isi asigura continuitatea activitatii pe termen scurt. Ar trebui luate in considerare doar cheltuielile si veniturile in avans pe termen scurt. sau (2) Fond de rulment (E) = Active circulante (B) + Cheltuieli in avans (C) . Vom aseza fata in fata activele pe termen lung cu sursele pe termen lung si activele pe termen scurt cu sursele pe termen scurt: Active pe termen lung: Active imobilizate (A) . Din schema de mai sus.055/2009 pentru a pune in evidenta echilibrul financiar. Se considera ca daca intreprinderea are fond de rulment aceasta isi asigura continuitatea pe termen scurt fara a fi dependenta de finantarea prin credite pe termen scurt. La pozitia F Total active minus datorii curente" se afla sursele de finantare pe termen lung ale intreprinderii.Sa procedam in cele ce urmeaza la modelarea bilantului OMFP nr. Pe baza acestui indicator se apreciaza in ce masura intreprinderea isi asigura continuitatea activitatii pe termen lung. Aceasta relatie trebuie interpretata cu prudenta deoarece are la baza ipoteza ca intotdeauna cheltuielile in avans si veniturile in avans sunt elemente pe termen scurt.Venituri in avans (I exclusiv subventiile pentru investitii). Fondul de rulment reprezinta excedentul de capitaluri permanente (surse de finantare pe termen lung) ramas dupa finantarea integrala a activelor pe termen lung si care poate fi utilizat pentru finantarea activelor pe termen scurt (active circulante si cheltuieli in avans). Din schema de mai sus.Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (D) .

precum si veniturile din dobanzi inregistrate de societatile de leasing. din despagubiri etc. 7.(i) Capitaluri permanente (F) = Capitaluri si rezerve (J) + Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an (G) + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (H). . Pentru a fi prezentate in bilant. Variatia stocurilor si productia de imobilizari sunt asimilate veniturilor din exploatare si sunt considerate venituri latente sau nerealizate. De asemenea. precum castigurile din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale. Veniturile din subventii primite pentru acoperirea unor cheltuieli se deduc din cheltuielile pentru care s-au primit. La postul Alte venituri din exploatare" se gasesc o serie de venituri sau castiguri care pot fi semnificative. 5. Cifra de afaceri neta include si veniturile din subventii daca au fost primite pentru cifra de afaceri. Majorarea provizioanelor va determina o cheltuiala cu ajustarea. 3. desi ele sunt contabilizate ca venituri financiare pentru entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing. iar cheltuielile se prezinta in marime neta. Ordinul prevede ca in contul de profit si pierdere sa fie recunoscute castigurile si pierderile din cesiunea de imobilizari. La fiecare data de bilant trebuie refacute estimarile si. 6. Care sunt particularitatile contului de profit si pierdere intocmit conform OMFP nr.055/2009? Raspuns: 1. 3. si nu transferuri de cheltuieli. precum si definitiile cheltuielilor si veniturilor si criteriile de recunoastere.Subventii pentru investitii).055/2009 se poate constata ca normalizatorii au preluat definitiile activelor. La o simpla lectura a OMFP nr. Aceste ajustari genereaza cheltuielile cu amortizarea si cheltuielile cu ajustarile pentru deprecierea activelor. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt masurate pe baza unor estimari. veniturile din subventii pentru investitii. Existenta posturilor de ajustare a valorii activelor si provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli in vederea prezentarii lor in bilant.055/2009. majorate sau diminuate aceste datorii. iar in contul de profit si pierdere se prezinta castigul sau pierderea rezultat(a). 2. venitul din vanzare este recunoscut la nivelul pretului de vanzare si cheltuiala la nivelul costului diminuat cu amortizarea inregistrata. iar diminuarea lor va genera un venit din provizioane. sau (iii) Capitaluri permanente (F) = Fond de rulment (E) + (Active imobilizate . 216.Surse pe termen scurt (D +1 exclusiv subventiile pentru investitii). 4. A treia relatie de calcul a fost retinuta in modelul de bilant conform OMFP nr. datoriilor si capitalurilor proprii prevazute in cadrul conceptual al IASB. sau (ii) Capitaluri permanente (F) = Total activ (A + B + C) . Cu toate acestea. 3. dupa caz. activele sunt ajustate cu amortizarea si cu eventualele deprecieri constatate la data bilantului. se poate intampla ca un activ depreciat in trecut sa inregistreze o crestere de valoare. in acest caz se va recunoaste in contabilitate un venit din ajustarea pentru depreciere. 3. Acest model de cont de profit si pierdere are ca sursa articolul 23 din Directiva a IV-a a CEE.

in acest model cheltuielile si veniturile extraordinare sunt prezentate distinct.venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli 10.000 8. daca se cunosc urmatoarele informatii (in lei): . .000 lei (din care TVA 19%). 3. Factura cuprinde: pret de vanzare 20. cu respectarea prevederilor legale.000 3. Eventualele compensari intre creante si datorii ale entitatii fata de acelasi agent economic pot fi efectuate.000 1. . Solutia contabila corecta este: a) 10. Sa se determine cifra de afaceri neta potrivit modelului de cont de profit si pierdere conform OMFP nr.000 Ce principiu contabil a fost incalcat? Argumentati raspunsul.Vanzarea de marfuri: 4111 = % 707 4427 23. Conform principiului necompensarii. Solutia gasita de contabil este: 4111 = 707 4427 % 10.055/2009.venituri din vanzarea de imobilizari corporale 50. TVA 19%. vanzarea de active financiare pe termen lung are alt tratament contabil decat vanzarea celor pe termen scurt.10. .900 = 371 11.N s-au vandut marfuri clientului.inregistrarea incasarii avansului de la client: 5121 = % 419 4427 10.800 20.000 218.N .venituri din vanzarea de marfuri 40. iar contabilul nu a inregistrat decat una pentru valoarea neta a celor doua.N .000. 8. in cursul lunii octombrie N au avut loc doua tranzactii.800 607 = 371 18. 217.403 1. Care ar fi fost solutia corecta? Rezolvare: Contabilul a incalcat principiul necompensarii.N s-a primit un avans de la un client in suma de 10.De asemenea. numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala. Costul de achizitie al marfurilor vandute este de 18.10. Pe 15.900 607 18.000 lei.000.597 b) 15. Pe 10. orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.10.000 lei.000.10.

la data de 12.000.000 (=) Cifra de afaceri neta 195. venituri din dividende 20.500 lei.12. contravaloarea acestora in lei fiind de 6.425 lei.ooo $ x 3. 3. venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 20.000 (+) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 20.12.000 219.N+1 3.3 iei/$) 2.000. cifra de afaceri neta cuprinde: Productia vanduta + Venituri din vanzarea marfurilor + Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri.000.000 $. venituri din onorarii si comisioane 20.000 (+) Venituri din vanzarea de produse finite 80. disponibilitati in devize existente la inceputul lunii august 2.01. Descarcarea de gestiune: 607 Cheltuieli cu marfurile = 371 Marfuri 16. castiguri din vanzarea titlurilor de plasament 30.000 (+) Venituri din servicii prestate tertilor 30. venituri din subventii pentru investitii 70.500 . venituri din chirii 5.5 lei/$ 3.12): 4111 Clienti = 707 Venituri din vanzarea marfurilor (5.000 $.12.000.12.6 lei/$ 3.12.N se cunosc urmatoarele informatii: pretul de vanzare total 5.N 31.000 $.45 lei/$ Care sunt inregistrarile contabile aferente exercitiilor N si N+l? Rezolvare: inregistrarile aferente exercitiului N: 1.000.- venituri din vanzarea de produse finite 80.N+1 se incaseaza suma de 2.000 (+) Venituri din chirii 5. cursurile de schimb au evoluat astfel: 10.000 $.N 12.000.N 10.000 (+) Venituri din onorarii si comisioane 20.01. la data de 10. venituri din productia de imobilizari 60.055/2009. venituri din servicii prestate tertilor 30.000. Vanzarea de marfuri (10. costul marfurilor vandute 13.000. Date fiind informatiile de mai sus. Rezolvare: Potrivit OMFP nr.000. cifra de afaceri neta se determina astfel: Venituri din vanzarea de marfuri 40. Pentru un export de marfuri ce are loc la data de 10.3 lei/$ 3.N se incaseaza de la clientul extern suma de 3.500 13.

500 (3.12): 5124 Conturi la banci in valuta = % 4111 Clienti 10.200 lei 3.000 $ x 3.000 lei Diferenta favorabila de curs = 18.6 lei/$) .200 (2.000 $ x 3.900 C 5124 Conturi la banci in valuta 2.000 $ x(3.000 $ x 3.600 = 600 lei 4111 Clienti = 765 Venituri din diferente de curs valutar 600 lei b) Actualizarea soldului contului de disponibilitati in devize: Sold neactualizat = 5.6 lei/$ = 18.3 lei/$) = 600 lei 2.425 lei 3.6 lei/$ = 18.000 $ (12.5 lei/$ = 10.075 lei inregistrarile aferente exercitiului N+l: 1.000 $ x (3.000$ x cm = 16.6.000 .000 $ x 3.3 iei/$) 765 Venituri din diferente de curs valutar (3.3 lei)) 4.3 lei/$ = 16.600 lei Sold actualizat = 2.925 lei 1075 lei 5.200 lei Castig nerealizat din diferente de curs = 7.ooo $ x 3.6 lei/$ .000 $ x 3.3.3 lei/$ = 9.3. La 31.000 $ x 3.6 lei/$ = 7.6 lei/$ = 7.16.500 lei 5.3 lei/$ = 6. incasarea sumei de 2.000 lei C * cm = curs mediu lei/$ a) Actualizarea creantei in devize: Sold neactualizat = 2.000$ x cm = 6.000 $ x cm = 16.925 = 1.900 600 (3.500 lei 2.ooo $ x 3.000 $ x 3. incasarea sumei de 3.Actualizarea creantelor si a disponibilitatilor in devize la cursul de inchidere: D Sold initial (1) Sold neactualizat (4) Sold actualizat D Sold initial Sold neactualizat (4) Sold actualizat 4111 Clienti 0 5.075 lei 5124 Conturi la banci in valuta = 765Venituri din diferente de curs valutar 1.5 lei-3.000 $: % = 4111 Clienti 7.5 iei/$) 9.200 .12.N .000 $ x 3.3 lei/$ = 6.925 lei Sold actualizat = 5.600 lei 2.000 $ x 3.000 $ x 3.

593 30 70 C 1.000$ x(3.000 $ x 3.950 80 20 B 5.190 9.593 x 70% = 3. fata de care exista o creanta inclusiv TVA de 238. apreciata ca fiind recuperabila pentru 20% din valoare. Virarea creantelor clienti in categoria creantelor incerte: 4118 Clienti incerti sau in litigiu = 4111 Clienti 2.45 iei/$) 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar 300 (2.520 70 30 Total 22. La inventarul exercitiului N. creanta fiind apreciata ca irecuperabila (s-a declansat procedura de lichidare).12.6.3.clientul C nu a platit nimic.clientul D nu a platit nimic.520 x 30% = 2.000 lei. .clientul E. Constituirea ajustarilor pentru deprecierea creantelor clienti: Client A B C D Creanta 5.190 60 40 D 9.6 lei/$ .900 (2.190 5.N: 1. Care este tratamentul contabil al creantelor clienti in exercitiile N si N+l? Rezolvare: La 31.253 X X in cursul si la inchiderea exercitiului N+l.253 5124 Conturi la banci in valuta . .45 iei/$) 220. dar situatia sa financiara s-a ameliorat.1 90 x 40% = 476 9. gradul de recuperare a creantei fiind evaluat la 90%.000 lei.950 5. clientul B a facut o plata definitiva numai pentru suma de 4. s-au constatat urmatoarele: clientul A si-a onorat integral obligatia de plata. suma ramasa de incasat fiind considerata irecuperabila. situatia creantelor clienti considerate ca fiind incerte (dubioase) se prezinta astfel: Creanta Grad de Provizion de Client (inclusiv TVA) recuperare (%) constituit (%) A 5.520 Provizion necesar 5.856 22. Societatea nu estimeaza ca va recupera TVA aferenta creantelor.915 1.593 1.950 x 20% =1. .

si diminuarea provizionului privind creanta C: 491 Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti = 7814 8.950+4.02.12.N+1 0 1.12.190x10% = 119 357 9. Dupa o saptamana se primeste factura. Sa se contabilizeze achizitia si primirea facturii.400 190.Total 22.reluarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor A.000 lei.856 238.N+l: a) inregistrarea creantelor devenite incerte in exercitiul N+l (creanta fata de clientul E): 4118 Clienti incerti sau in litigiu = 4111 Clienti 238. TVA 19%.915 0 3.constituirea provizionului pentru deprecierea creantei E: 6814 = 491 Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti 190.113 .593 3.200 lei.519 190.trecerea pe cheltuieli a creantelor irecuperabile: 654 = 4118 Clienti incerti sau in litigiu 11. incasarea unor creante incerte (fata de A si B): 5121 Conturi la banci in lei = 4118 Clienti incerti sau in litigiu 2.253 8.950 (5. B si D. iar aceasta cuprinde un cost de 1.190 0 1.303 8.N. TVA 19%.593 9. societatea ALFA achizitioneaza un stoc de marfuri la costul de 1.190 476 1. La31.520 2. La 10.437 190.400 8.437 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante in exercitiul N+1: 1.000) b) Ajustarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor clienti: Client A B C D E Total Creanta la Provizion Ajustari Existent Necesar Cheltuieli Venituri 31. .856 0 2.400 250. in baza avizului de insotire.190 1.318 Creante irecuperabile 1.520 11.000 238.437 6814 = 491 Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti 8.113 Pierderi din creante si debitori diversi 221.000 9.915 1.319 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante .400 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante .000 x 80% = 190.

190 1.N. costul marfurilor vandute 800 lei. Vanzarea de marfuri in baza avizului de insotire: 418 Clientifacturi de intocmit = % 1. La 10. TVA 19%. Primirea facturii: 408 Furnizori facturi nesosite 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 4428 TVA neexigibila 1. TVA 19%. Achizitia marfurilor in baza avizului de insotire: % 371 Marfuri 4428 TVA neexigibila 2.000 Venituri din vanzarea marfurilor 4428 190 TVA neexigibila 2.200 lei. societatea ALFA vinde un stoc de marfuri la pretul de vanzare de 1. in baza avizului de insotire. Rezolvare: 1. Descarcarea de gestiune: 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri 800 .000 190 = 190 % = 401 238 371 Furnizori 200 Marfuri 4426 38 TVA deductibila 222. iar aceasta cuprinde un pret de l .190 = 408 Furnizorifacturi nesosite 1. Sa se contabilizeze vanzarea si remiterea ulterioara a facturii.Rezolvare: 1. Dupa o saptamana se intocmeste si se remite clientului factura.02.190 707 1.000 lei.

TVA 19%. TVA 19%.000 lei. iar aceasta cuprinde un pret de 900 lei.facturi nesosite 1.02. TVA 19%. iar aceasta cuprinde un cost de 900 lei. TVA 19%. Sa se contabilizeze achizitia si primirea facturii.02.N. in baza avizului de insotire. Dupa o saptamana se primeste factura. La 10.000 lei. costul marfurilor vandute 800 lei.000 190 1. Primirea facturii: = 408 Furnizori . La 10. Sa se contabilizeze vanzarea si remiterea ulterioara a facturii.N.190 190 = 4428 TVA neexigibila % = 401 Furnizori (119) 371 Marfuri (100) 4426 TVA deductibila (19) 224. Rezolvare: . Dupa o saptamana se intocmeste si se inregistreaza factura: 4111 Clienti = 418 Clienti facturi de intocmit = 4427 TVA colectata 190 1.3. Rezolvare: 1. societatea ALFA achizitioneaza un stoc de marfuri la costul de 1. societatea ALFA vinde un stoc de marfuri la pretul de vanzare de 1.190 4428 TVA neexigibila 4111 % 238 Clienti 707 200 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 38 TVA colectata 223.facturi nesosite 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 1. Dupa o saptamana se intocmeste si se remite clientului factura. in baza avizului de insotire. Achizitia marfurilor in baza avizului de insotire: % 371 Marfuri 4428 TVA neexigibila 2.190 408 Furnizori .

Sa se contabilizeze operatiile de mai sus conform OMFP nr. 250 buc.. Dupa o saptamana se intocmeste si se inregistreaza factura: 4111 Clienti = 418 Clienti facturi de intocmit 4427 TVA colectata 1. 4. la costul de 12 lei/buc.. in cantitate de 100 buc. achizitie de marfa X. rabat 10%. la pretul de 18 lei/buc.. 200 buc. 2. Vanzarea de marfuri in baza avizului de insotire: 418 Clientifacturi de intocmit = % 707 1. vanzare de marfuri X.. 3. in cursul lunii au loc operatiile: 1.. vanzare de marfa X.. 3.190 4428 TVA neexigibila 4111 Clienti = 190 % (119) 707 (100) Venituri din vanzarea marfurilor 4427 (19) TVA colectata 225. la costul de 12 lei/buc. incasarea se face pe loc si se acorda un scont de decontare de 10%. remiza 2%. Descarcarea de gestiune: 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri 800 3. la pretul de 15 lei/buc..000 Venituri din vanzarea marfurilor 4428 190 TVA neexigibila 1. achizitie de marfa X.055/2009 si sa se calculeze soldul final al contului Marfuri. Plata se face pe loc si se beneficiaza de un scont de decontare de 5%. Rezolvare: 1.. stiind ca iesirile din stoc se evalueaza prin procedeul FIFO. rabat 10%.190 2... 300 buc. TVA 19% (factura).. 325 buc. TVA 19% (factura): = .1. La inceputul lunii mai. la costul de 16 lei/buc. la costul de 10 lei/buc. TVA 19% (factura). intreprinderea ALFA detine in stoc sortimentul de marfa X. Achizitia de marfa X. 200 buc. TVA 19% (factura). TVA 19%.

800 5.3 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri 4. x 12 lei/buc.160 lei / 200 buc.620 = 2.3 5121Conturi la banci in lei 707 Venituri din vanzarea marfurilor 6.4 5121 Conturi la banci in lei 4. x 10.5 707 Venituri din vanzarea marfurilor 3. x 10. + 275 buc.4 (300 buc. remiza 2%. 300 buc. Vanzarea de marfuri: 4111 Clienti = % 4. = 1. x 16 lei/buc. x (100% -2%) = 5. la pretul de 18 lei/buc.140 5.160 410. TVA 19% (factura). = 10.4 240 4.Costul de achizitie = 200 buc. Plata se face pe loc si se beneficiaza de un scont de decontare de 5%: % = % 5.4 5. x 18 lei/buc. x 15 1ei/buc.620 Costul marfurilor vandute determinat prin FIFO = 100 buc. = 4.000 + 1.. x (100% ..620 lei 3.8 lei/buc.10%) = 2. x 16 lei/buc.570. Vanzarea de marfuri X.733 lei % = % 6.666. la costul de 16 lei/buc. x 16 lei/buc.3 6. Achizitia de marfa X.8 lei/buc. x 10 lei/buc.713.4 2.426. = 400 lei Situatia in contul de stoc este urmatoarea: D 371 Marfuri C .) 4427 TVA colectata 712. 325 buc.940 371 Marfuri Costul marfurilor vandute determinat prin MFO = 50 buc.3 980.940 lei Stoc final = 25 buc. TVA 19%: Venitul din vanzarea marfurilor = 325 buc.666. + 150 buc.4 Costul unitar = 2. 2..) 4426 TVA deductibila 767Venituri din sconturi obtinute 866.8 lei/buc.750 (250 buc..160 lei % = 371 Marfuri 4426 TVA deductibila 401 Furnizori 2.5 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri 2.462.713.733 667 Cheltuieli cu sconturile acordate 4427 TVA colectata 573.

395 lei 20. Factura cuprinde: 2. Solutia corecta este: % 371 4426 = 401 24.200 lei -800 lei = 400 lei Amortizarea cumulata reevaluata = 200 lei x 1. dar si in acord cu IAS 2.055/2009. se foloseste ca procedeu de reevaluare reevaluarea simultana a valorilor brute si a amortizarilor cumulate.200 lei = 600 lei Coeficientul de reevaluare = Valoarea justa / Valoarea neta contabila = 900 lei /600 lei =1.395 lei 20. Valoarea justa a constructiilor determinata de experti este de 900 lei. Rezolvare: Valoarea neta contabila = 800 lei . Activele in cauza au fost achizitionate la un cost de 800 lei si sunt amortizate pentru suma de 200 lei. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective.5 = 300 lei Diferenta pozitiva din reevaluare aferenta amortizarii cumulate = 300 lei -200 lei =100 lei Constructii = % Amortizarea constructiilor 400 lei 100 lei .200 lei Diferenta pozitiva din reevaluare aferenta valorii brute = 1. in conformitate cu standardul IAS 16 Imobilizari corporale".620 200x10. Conducerea unei intreprinderi decide sa isi reevalueze constructiile. iar cheltuielile de transport 500 lei.5 Valoarea bruta reevaluata = 800 lei x 1. pretul de cumparare fiind de 10 lei/buc.895 lei 227.000 lei 500 lei 3. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). cheltuielile de transport. Este corecta urmatoarea solutie contabila? % 371 624 4426 Argumentati raspunsul.500 lei 3.895 lei = 401 24.940 300x16 = 4. costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. Sa se contabilizeze operatia de reevaluare stiind ca.5 = 1. Se achizitioneaza un stoc de marfuri. 3. Raspuns: Solutia nu este corecta deoarece nu respecta regula evaluarii la costul istoric.Si Sf 100x10=1..000 bucati.160 4.800 400 226.000 2. Potrivit OMFP nr.8 = 2.

000 lei x 25% = 75.000 lei x 30% = 90.200 lei = 600 lei => Diferenta pozitiva din reevaluare = 900 lei . Conducerea intreprinderii si expertii sai estimeaza ca in primul an un vehicul se depreciaza pentru 30% din valoare. Conducerea unei intreprinderi decide sa isi reevalueze constructiile. in al doilea an.000 lei Amortizare anul 2: 300. Rezolvare: Amortizare anul 1: 300.000 lei 229.000 lei x 15% = 45.Rezerve din reevaluare 300 lei 228.anularea amortizarii: Amortizarea constructiilor .m.000 de piese in 4 ani.000 u. Valoarea justa a constructiilor determinata de experti este de 900 lei. stabilita prin deducerea amortizarilor din costul imobilizarilor. Activele in cauza au fost achizitionate la un cost de 800 lei si sunt amortizate pentru suma de 200 lei. pune in practica o politica de inchiriere a vehiculelor timp de 3 ani.000 lei Amortizare anul 3: 300. Rezolvare: Valoarea justa = 900 lei Valoarea neta contabila = 800 lei . in acord cu clientul.000 lei. O intreprindere. al carei obiect de activitate este locatia de mijloace de transport. pentru 25% din valoare. Sa se contabilizeze operatia de reevaluare stiind ca. Deci durata de utilitate a vehiculelor achizitionate este de 3 ani. stiind ca societatea aplica IAS 16 Imobilizari corporale". in cei 3 ani.600 lei = 300 lei .in primul an: 25. in conformitate cu standardul IAS 16 Imobilizari corporale". Sa se calculeze amortizarea unui vehicul achizitionat la un cost de 300. iar in al treilea an. Pentru a realiza un contract ce vizeaza furnizarea a 240. o intreprindere a pus la punct o masina speciala al carei cost de productie este de 240. scadentarul livrarilor de piese a fost programat dupa cum urmeaza: . se foloseste ca procedeu de reevaluare reevaluarea numai a valorii nete contabile.reevaluarea valorii nete: Constructii = Rezerve din reevaluare 300 lei = Constructii 200 lei 230. dupa care le vinde la valoarea lor neta contabila.000 piese . pentru 15%.

o intreprindere achizitioneaza un echipament la un cost de 147.000 piese 240.000 piese 100.600 lei =120 lei .000 piese Masina este scoasa din functiune la sfarsitul perioadei de derulare a contractului.000 piese / 240.000 piese) = 60. Durata de viata fizica a activului este de 7 ani.000 lei.in al patrulea an: Total: 60. Activele in cauza au fost achizitionate la un cost de 800 lei si sunt amortizate pentru suma de 200 lei.000 lei Amortizare anul 4: 240.000 piese / 240.reevaluarea valorii nete: Constructii = Rezerve din reevaluare 120 lei = Constructii 200 lei 232. dar conducerea estimeaza vanzarea lui dupa 5 ani de utilizare. La 30 decembrie N.000 piese) = 25. Valoarea reziduala este estimata la 47. Sa se contabilizeze operatia de reevaluare in conformitate cu standardul IAS 16 Imobilizari corporale" folosind ca procedeu de reevaluare reevaluarea numai a valorii nete contabile. Sa se calculeze si sa se contabilizeze amortizarea imobilizarii in exercitiul N+l in conformitate cu IAS 16 Imobilizari corporale".000 lei Amortizare anul 2: 240.000 lei.000 piese) = 55. Rezolvare: Metoda care reflecta cel mai bine ritmul in care se consuma avantajele activului este metoda bazata pe numarul de unitati de productie.000 piese) = 100.200 lei = 600 lei => Diferenta pozitiva din reevaluare = 720 lei .000 piese / 240.000 lei x (55..000 lei x (25.000 piese 55.000 lei x (100. Rezolvare: Valoarea justa = 720 lei Valoarea neta contabila = 800 lei .000 piese / 240.anularea amortizarii: Amortizarea constructiilor . Valoarea justa a constructiilor determinata de experti este de 720 lei.in al doilea an: . stabilita prin deducerea amortizarii cumulate din costul imobilizarilor. . Conducerea unei intreprinderi decide sa isi reevalueze constructiile.in al treilea an: . Sa se calculeze amortizarea imobilizarii in conformitate cu IAS 16 Imobilizari corporale" prin metoda care reflecta cel mai bine ritmul in care se consuma avantajele aferente acesteia.000 lei Amortizare anul 3: 240.000 lei x (60. Amortizare anul 1: 240.000 lei 231.

000 lei.000 lei. de 20.Rezolvare: Valoarea amortizabila = Costul de achizitie .000 lei Ani de amortizare Cifre atasate Total = 8 + 6 + 3 + 2+1 = 20 1 8 2 6 3 3 4 2 5 1 .000 lei = 240.000 lei x 1/15 = 16.000 lei Amortizare anul 5: 240. 2 si 1.4. iar valoarea reziduala.000 lei . stiind ca cifrele atasate celor 5 ani sunt: 8. 2 si 1. de 20.Valoarea reziduala = 147.000 lei. Sa se calculeze amortizarea in conformitate cu IAS 16 Imobilizari corporale" prin metoda SOFTY (SYD).000 lei Amortizare anul 3: 240.000 lei Cheltuiala cu amortizarea in N+l = 100.000 lei 234.000 lei Amortizare anul 4: 240. iar valoarea reziduala. stiind ca cifrele atasate celor 5 ani sunt: 5.000 lei Ani de amortizare 1 2 Cifre atasate 5 4 Total = 5 + 4 + 3 + 2+1 = 15 3 3 4 2 5 1 Amortizare anul 1: 240. 3.000 lei .000 lei Amortizare anul 2: 240. Conducerea estimeaza ca durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani.Valoarea reziduala Valoarea amortizabila = 260. Conducerea estimeaza ca durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani.000 lei x 5/15 = 80.000 lei = 100.000 lei.000 lei x 2/15 = 32.000 lei / 5 ani = 20. Rezolvare: Valoarea amortizabila = Costul de achizitie . 3.20.000 lei = 240.000 lei 233.Valoarea reziduala Valoarea amortizabila = 260.000 lei .000 lei x 3/15 = 48. O intreprindere a cumparat la l ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achizitie de 260. Rezolvare: Valoarea amortizabila = Costul de achizitie .000 lei: Cheltuieli de exploatare privind amortizarea = Amortizarea echipamentelor 20. 6.20.000 lei x 4/15 = 64.47. Sa se calculeze amortizarea in conformitate cu LAS 16 Imobilizari corporale" prin metoda SOFTY (SYD). O intreprindere a cumparat la l ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achizitie de 260.

000 lei) x 40% = 57.000 lei Amortizare anul 5: 240.560 lei.920 lei).000 lei Amortizare anul 2: 240. Sa se calculeze amortizarea aferenta exercitiilor N-2.000 lei x 40% = 96.34. de 20.000 lei Amortizare anul 4: 240. Amortizare anul 5: 25. .34. .000 lei .000 lei .000 lei .560 lei) / 2 = 25.96.736 lei. N-1.000 lei.920 lei 236.000 lei .000 lei Amortizare anul 2: (240.Amortizarea degresiva ar fi: (240. Rezolvare: .560 lei).96.800 lei. N+l.000 lei si o valoare reziduala nula estimata la data punerii in functiune.96.Amortizarea lineara ar fi: (240.Valoarea reziduala Valoarea amortizabila = 260. . .000 lei x 2/20 = 24.000 lei x 3/20 = 36.000 lei x 8/20 = 96.57.96.Amortizare anul 1: 240.57.920 lei.000 lei Amortizare anul 1: 240. se apreciaza ca durata sa reziduala de utilitate este de numai 3 ani din acest moment. N+2 si N+3 in conformitate cu IAS 16 Imobilizari corporale".20. la inchiderea exercitiului N. utilizand o rata de amortizare degresiva de 40%.57. O intreprindere a cumparat la l ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achizitie de 260.000 lei .000 lei .Se trece la amortizarea lineara (amortizarea exercitiului este de 25.560 lei) x 40% = 20. Sa se calculeze amortizarea in conformitate cu IAS 16 Imobilizari corporale" prin metoda degresiva.96.000 lei x 6/20 = 72.Se mentine amortizarea degresiva (34.000 lei .000 lei = 240.000 lei .000 lei Amortizare anul 3: 240. iar valoarea reziduala.000 lei.000 lei .Amortizarea degresiva ar fi: (240.000 lei . Durata de utilitate a unui utilaj cumparat la inceputul exercitiului N-2 si amortizat linear a fost fixata initial la 7 ani. Prin analiza starii activului respectiv.57.Amortizarea lineara ar fi: (240. Conducerea estimeaza ca durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani. Se presupun un cost de achizitie de 140.600 lei .600 lei) x 40% = 34. Rezolvare: Valoarea amortizabila = Costul de achizitie . Amortizare anul 4: .000 lei x 1/20 = 12.600 lei Amortizare anul 3: .000 lei 235. N.600 lei .600 lei) / 3 = 28.

Cheltuielile cu reparatiile sunt estimate la 25.000 = 50.000. Pentru a vinde echipamentul. Sa se calculeze valoarea justa diminuata cu cheltuielile estimate de vanzare in conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor".000 / (3 ani + 1 an) = 25.000=100.000 u. Se estimeaza ca toate veniturile si cheltuielile vor creste cu 3% pe an din cauza inflatiei.m.m.000 u.000 25.000 u.000 u.000 / 2 ani = 25.000-25.000 bucati de produs. utilajul va face obiectul unei revizii prin care se doreste mentinerea acestuia la nivelul performantelor estimate initial. Pentru a stabili valoarea de piata a echipamentului tehnologic s-a apelat la serviciile unui evaluator.m.m. in anul N+3. O societate detine un echipament tehnologic pe care intentioneaza sa il vanda. 238. exista indicii ca un utilaj si-a pierdut din valoare.. Utilajul va fi vandut la sfarsitul exercitiului N+6.Exercitiul N-2 N-l N N+l N+2 N+3 Cheltuiala cu amortizarea (lei) 140. in anul N+2. . Rezolvare: Valoarea justa estimata 750.000-20.12..N.m.m.m. De asemenea. si cheltuieli cu actele de 1. societatea trebuie sa procedeze la dezinstalarea acestuia.000 = 75. De asemenea.000-20.000 u.000-25.pentru achizitia utilajului s-a facut apel la un credit care genereaza cheltuieli anuale cu dobanzile de 20.000 120.000 u.000 100.000 = 25.m.000/6 ani = 20.m.000 u..m. ceea ce ar antrena cheltuieli de 15.000 u.m.000 25. dar societatea estimeaza ca volumul vanzarilor va creste cu 5% pe an. Cheltuielile estimate cu revizia sunt de 15.000 u.pretul de vanzare al unui produs realizat cu ajutorul utilajului 1.25. Valoarea reziduala a utilajului este estimata la 30.m. Costuri de ambalare 4. Costuri de dezinstalare 15.Cheltuielile estimate de vanzare 20. Costuri cu acte 1.000 u.costul de achizitie al utilajului 4.000 75.000 u. in anul N.000/7 ani = 20.000-25.000 Valoarea neta contabila (lei) 140.m.000 120.m. .000 u.000 50.000=120. s-au vandut 2. .000 75.000 u. .000 u.costul de productie pe unitatea de produs 750 u. .m.m. Valoarea justa a fost estimata de catre evaluator la 750.m. = Valoarea justa diminuata cu cheltuielile estimate de vanzare 730.000 u. ar fi necesare cheltuieli cu pregatirea echipamentului in vederea transportului (ambalarea) de 4.000 100.000 u.000 / 3 ani = 25. La 31.000 = 0 237. se va proceda la o reparatie capitala prin care sa se mareasca performantele utilajului. Informatiile disponibile privind utilajul respectiv sunt: .000 .000 50.

942.m. x (1 + 3%)2 3.0 584.8 298.m..m.750 u.5 u.5 3. fluxurile care vor fi recuperate prin vanzare la sfarsitul duratei de utilitate.962.Pentru anul N+l: 2.m. Pentru anii urmatori. .5 683.000 u. Rezolvare: Fluxurile de trezorerie luate in calcul: .205 2. astfel: .m. Intrari de numerar ce rezulta din ultima vanzare a activului reprezentate de valoarea reziduala actualizata pe 6 ani (anii N+l pana la N+6 inclusiv) = 30. Ani 0 N+l N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 Venit net pe unitatea de produs 1 257.4 Cantitate 2 2. + 250 u.5 265. Pentru anul N.100 2.226. impozitul asupra rezultatului. x 3% = 265.750.2 1. respectiv anii N+l si N+2 = 15.0 632. venitul net din vanzarea unui produs = l .m.m.5 u.Pentru anul N+2: 257.577.8 3. costurile finantarii (dobanda). pretul de vanzare .516. respectiv: .2 u.1 281.5 u. .315 2.m. venitul net din vanzarea unui produs se va calcula tinand cont de cresterea datorata inflatiei.913.000 bucati.552 Flux de trezorerie 3 = 1x 2 540.669.000 bucati x 5% = 2. x 3% = 257.Pentru anul N+l: 250 u.m. de 3%. cantitatea vanduta se calculeaza tinand cont de estimarea cresterii volumului vanzarilor cu 5% pe an.6 761.821.766.2 Explicatii: Pentru anul N. xde + 3%)6 Total fluxuri (1 trezorerie care vor fi utilizate pentru calculul valorii de utilitate = 1-2 + 3 (15. Pentru anii N+l-N+5.3 739.2 273.includ reparatiile curente.000 u. + 257.Sa se identifice fluxurile de trezorerie care vor fi utilizate pentru calculul valorii de utilitate in conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor".nu includ investitiile viitoare (care amelioreaza nivelul de performanta).m. Subtotal reprezentand intrari de numerar ce rezulta din vanzarea produselor fabricate cu activul in cauza 2.552 2.840. cantitatea vanduta este de 2. Iesiri de numerar ce rezulta din folosirea activului reprezentate de revizia platita actualizata pe 2 ani. .100 bucati.569.3 289.000 u.5) 35.000 bucati + 2.431 2.m. costul de productie = 250 u.

m. in anul N+6 cantitatea ramane aceeasi ca in anul N+5. Brevetul expira peste 4 ani.169.m. in exercitiul precedent. Algoritmul continua pentru anii N+3-N+5. in consecinta. rata de dobanda a bonurilor de tezaur. 7 u. cererea pentru parfumul respectiv va creste cu 20%. x (1+20%)3 N+4 10. x (1+20%)2 N+3 10. veniturile nete din vanzarea parfumului au fost de 10.961. de regula.20%) = 40%. 12. Sa se calculeze rata de randament ce va fi utilizata pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie. * Este.. respectiv 2. 240. Se estimeaza ca rata adecvata pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie aferente brevetului este de 10%.205 bucati.m. Se cunosc urmatoarele informatii: rata dobanzii fara risc* (Rf) 20%.100 bucati x 5% = 2. deoarece cresterile pot fi estimate fiabil pe o durata de 5 ani.000 u. Sa se calculeze valoarea de utilitate in conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor".m. Rezolvare: Ani Flux de numerar Rata de actualizare 2 1 / (1 + 10%)1 1/(1 + 10%)2 1/(1 + 10%)3 1/(1 + 10%)4 Flux de numerar actualizat 3 = 1x 2 10.000 u. 0 1 N+l 10.m.m.000 u. in fiecare dintre urmatorii 4 ani. x (1 + 20%)4 Total = Valoarea de utilitate Explicatii: .m. in conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor". x (1 + 20%)1 N+2 10. dincolo de aceasta durata trebuind justificata utilizarea unei rate de crestere.0 u. O societate detine un brevet pentru producerea unui parfum.552 bucati.100 bucati + 2. rata de rentabilitate sperata de piata (Rm) 30% si riscul sistematic de piata al titlurilor (P) 2. 49. societatea nu se asteapta ca brevetul sa mai genereze fluxuri de trezorerie semnificative dupa expirarea celor 4 ani.8 u.909. Societatea estimeaza ca.m. 11.Pentru anul N+2: 2. 900.m. Experienta arata ca societatile concurente invadeaza piata cu versiuni ale parfumului profitabil imediat ce acesta nu mai este protejat de brevet.000 u.m.2 u.Rf) = 20% + 2 x (30% . 14.982. 239.000 u.7 u. Societatea X utilizeaza modelul CAPM pentru a calcula costul capitalului. Rezolvare: Rata de randament = Rf + p (Rm .

1 + 135.m.000 u.000 u. Valoarea de utilitate: .: a) in cazul folosirii conturilor de ajustari pentru deprecierea valorii activelor: Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor = Ajustari 40.000 u. O societate detine un utilaj achizitionat la inceputul exercitiului N la un cost de 600. in exercitiul N-2. pentru deprecierea imobilizarilor necorporale sau b) in cazul diminuarii valorii activului: Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor = Utilaje 40. Valoarea justa ./bucata = 135. iar cheltuielile determinate de iesire ar fi de 10. /1. exista indicii ca utilajul s-a depreciat.000 u.000 u.000 u.000 u.280 u. rezerva din reevaluare contabilizata nu a .m.m. 241. + 12.m.m.l4 = 427.Costurile estimate = 510.000 ore) = 60.10. Valoarea recuperabila de 500.m. la 550.m. + 10.000 u.m.13 + 135. Managerii estimeaza ca in fiecare dintre urmatorii 4 ani utilajul va functiona cate 2. N+3 = 14.000 u. Valoarea neta contabila = 600.500. N+4 = 17.000 u.m.000 u.280 u. deci activul este depreciat si se va recunoaste o pierdere din depreciere egala cu 540.m.12 + 135.000 u.000 u.m.m. Numarul de produse realizate va fi de 4 bucati pe ora.736 u.. 242.000 u.000 u.m.m. / 1.flux anual = 4 bucati/ora x 2. Rezolvare: Amortizarea exercitiului N = 600. = 500.m. x 20% = 10.m.000 u.000 u.000 u.m.000 u.m. Presupunem ca exista o piata activa pe care utilajul poate fi tranzactional.000 u. Sa se calculeze si sa se contabilizeze deprecierea constatata.m.m.m. La sfarsitul exercitiului N.m.000 u.m.000 u.m.250 ore.000 u. + 14.m. este mai mica decat valoarea neta contabila de 540. Pretul de vanzare (valoarea justa) ar fi de 510.m.Fluxuri: N+l = 10.000 u. x 20% = 10.000 u.000 u.400 u.930 u.. intre timp (din N-2 pana in prezent).280 u.m. .m. . x 20% = 10.000 u.250 ore x 15 u.m.400 u. x (1.m.m./buc.000 u.000 ore / 10.m. x 20% = 10.400 u. Rata la care se actualizeaza fluxurile de trezorerie este de 10%.000 u. utilajul a functionat l .m.m.Costurile.m. a fost reevaluat.m.m.m.m. / 1. Valoarea de utilitate = 135. x (l + 20%)4 = 20. x (l + 20%)1 = 12.000 u.m. N+2 = 12. = 40.m. / 1. + 17. .000 u.000 u.000 u.m.m. x (l + 20%)2 = 14. Fluxurile de trezorerie nete pe care le va obtine intreprinderea din vanzarea unui produs sunt estimate la 15 u. x (l + 20%)3 = 17. Un teren cumparat in exercitiul N-4 la un cost de 400. Valoarea recuperabila = max (Valoarea justa .000 u.60.000 ore.000 u. = 540. Durata de utilitate a fost estimata in momentul achizitiei la 10.000 ore de functionare.m. in conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor".m. Valoarea de utilitate) = 500. in cursul exercitiului N.

m.12.000 u.m.000 u. II. La sfarsitul anului N: Valoarea recuperabila de 420. in conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor". Situatia in conturi este urmatoarea: Terenuri C Cost la31. Rezolvare: I.m.12. valoarea reala a terenului..000 u.000 u.m.000 u.000 Depreciere 150.m.000 130.12.m. intre timp (din N-2 pana in prezent).N-2 = 550. Rezolvare: . este de 350.000 Diferenta pozitiva din reevaluare 20.420.000 u. La inchiderea exercitiului N.m. la 550.N-4 = 40.m.000 u.m.000 u. Sa se calculeze si sa se contabilizeze deprecierea constatata.m.N= 420. . considerata a fi egala cu valoarea recuperabila.m.000 u.N-2 550.000 D Rezerve din reevaluare 130.m. considerata a fi egala cu valoarea recuperabila.000 u.suportat nicio modificare.000 u.N-2 ________________ 400. Un teren cumparat in exercitiul N-4 la un cost de 400.000 Depreciere Valoare recuperabila la 31. . valoarea reala a terenului.12. in exercitiul N-2. in conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor". = Diferenta pozitiva din reevaluare 150. = 130.12. a fost reevaluat.000 Sold C D 243. Rezerve din reevaluare = Terenuri 130. este mai mica decat valoarea justa de 550. La inchiderea exercitiului N.m. inregistrarea diferentei pozitive din reevaluare: Terenuri = Rezerve din reevaluare 150. deci terenul este depreciat si se va recunoaste o pierdere din depreciere de 550.000 u. Pierderea din depreciere fiind mai mica decat soldul contului Rezerve din reevaluare".000 u. rezerva din reevaluare contabilizata nu a suportat nicio modificare.000 Valoare justa la 31.m. La sfarsitul anului N-2: Valoare justa la 31.000 u.000 Diferenta pozitiva din reevaluare = 150.Valoare contabila la 31. Sa se calculeze si sa se contabilizeze deprecierea constatata. va fi recunoscuta pe seama diminuarii acestei rezerve. este de 420.

.m. Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor = Ajustari 50.000 Diferenta pozitiva din reevaluare O Sold C C 244. Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor corporale 50. pe seama cheltuielilor cu deprecierea: a) Daca se folosesc conturile de ajustari pentru deprecieri: Rezerve din reevaluare = Terenuri 150.N = 350.12.000 u. Situatia in conturi este urmatoarea: D Terenuri Costla31. 350.m. Pierderea din depreciere de 200.N.000 u.N-2 _______________ 400.000 u.I.000 Depreciere Rezerve din reevaluare 150. va fi recunoscuta astfel: .m.12.000 u. .12.m.000 D 150. pe seama Rezervelor din reevaluare" (soldul contului).m. = 200.m.12. Rezerve din reevaluare 150. La 31. pentru deprecierea imobilizarilor corporale b) Daca se foloseste metoda diminuarii valorii activului: % = Terenuri 200.000 u.000 u.m. este mai mica decat valoarea justa de 550.m. .m.000 u.000 u.000 200.000 u. La sfarsitul anului N: Valoarea recuperabila de 350.Valoare justa la 31.000 u. inregistrarea diferentei pozitive din reevaluare: Terenuri = Rezerve din reevaluare 150.000 u.000 u.000 u.m.N-2.12.restul de 50. Durata de utilitate ramasa la acea data era de l0 ani. = Diferenta pozitiva din reevaluare 150.000 u. fiind mai mare decat soldul contului Rezerve din reevaluare".000 u. o societate a constatat o pierdere de 75.m.m.m.m. La sfarsitul anului N-2: .12.000 u.m.N-2 550. La 31.m.m.000 Diferenta pozitiva din reevaluare = 150.150.000 Valoare justa la 31.N-2 = 550..N-4 = 40.Valoare contabila la 31. exista .000 u. deci terenul este depreciat si se va recunoaste o pierdere din depreciere de 550.000 u.m.m. II. pentru un utilaj cu valoarea contabila de 300.000 u.12.000 Depreciere Valoare recuperabila la 31.

/10 ani 45.N.m. Situatia contului Utilaje" este urmatoarea: D Utilaje Cost la 31.000 u.000 u. Testul de depreciere: Valoarea recuperabila la 31.m.000 u.m.m.m.m.12.12.m.000 (Anularea amortizarii Valoare recuperabila la 31. Sa se analizeze situatia la 31..12. Presupunem ca la 31.indicii ca pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat. II..12. Valoarea recuperabila la 31.000 u.000 u.000 u. La31.N-2 = 300.000 u.000 u..12. Reluarea se va contabiliza astfel: Utilaje = Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor X u. = Valoarea ramasa la 31.12. de 216. .000 u.12.m. Prin urmare se vor relua 216.000 u.m.Amortizarea cumulata pe 2 ani (N-1 si N) = 2 ani x 300.N-2 225. /10 ani 60. Rezolvare: I. deci pierderea trebuie reluata la venituri.N-2 daca activul nu era depreciat 300.Amortizarea cumulata pe 2 ani (N-1 si N) = 2 ani x 225.m.000 u. de 216.12.m.000 u. (valoarea ramasa la sfarsitul anului N in conditiile deprecierii) = 36. recunoasterea pierderii din depreciere: Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor corporale = Utilaje 75.N.-180.12.N valoarea recuperabila a utilajului este de 216.12.000 cumulate) C .12. este mai mare decat valoarea ramasa la 31.N daca activul nu era depreciat 240.m. de 180.000 u. nu depaseste valoarea ramasa daca activul nu era depreciat.N-2.m.N: Valoarea recuperabila la 31.m. astfel incat noua valoare a activului sa nu depaseasca valoarea ramasa daca activul nu ar fi fost depreciat.000 u.000 u.m.000 u.000 u.12.000 (Pierdere din depreciere) 45.000 75.000 u. Pentru a determina valoarea necunoscutei X se calculeaza valoarea ramasa la sfarsitul anului N daca activul nu ar fi fost depreciat si se va efectua testul de depreciere: Valoarea ramasa la 31.m.12.m. La 31.: Utilaje = Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor 36.000 u.N-2 si la 31. Se inregistreaza anularea amortizarii cumulate: Amortizarea imobilizarilor corporale = Utilaje 45. .m.N-2 = 225.N.m.N in conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor" si sa se contabilizeze deprecierile (reluarile de depreciere) constatate folosind metoda diminuarii valorii activului.N 180.m.12. respectiv 240. = Valoarea ramasa la 31.

12.N in conditiile deprecierii = 180.12.m.000 u.. recunoasterea pierderii din depreciere: Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor corporale = Utilaje 75. = Valoarea ramasa la 31.m.000 u.12. o societate a constatat o pierdere de 75.N in conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor" si sa se contabilizeze deprecierile (reluarile de depreciere) constatate folosind metoda diminuarii valorii activului.N. La31.N-2.N.m.N. Se inregistreaza anularea amortizarii cumulate: Amortizarea imobilizarilor corporal = Utilaje 45.000 u.m.m. / 10 ani 45.Valoare ramasa la 31.N-2 225. = Valoarea ramasa la 31. Pentru a determina valoarea necunoscutei X se calculeaza valoarea ramasa la sfarsitul anului N daca activul nu ar fi fost depreciat si se va efectua testul de depreciere: Valoarea ramasa la 31.000 u.12.000 u. de 255. La 31.m.Amortizarea cumulata pe 2 ani (N-1 si N) = 2 ani x 300.m.m.000 u.000 u..12.Amortizarea cumulata pe 2 ani (N-1 si N) = 2 ani x 225. de 180.m.000 u.m.12. Sa se analizeze situatia la 31.12. este mai mare decat valoarea ramasa la 31.m.12.N daca activul nu era depreciat 240.12.000 u..m.000 u. pentru un utilaj cu valoarea contabila de 300.N valoarea recuperabila a utilajului este de 255.N-2 daca activul nu era depreciat 300. La 31.000 u.m. (valoarea care nu trebuie .000 245. depaseste valoarea ramasa daca activul nu era depreciat.N 180.m.m. Reluarea se va contabiliza astfel: Utilaje = Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor X u.12. Prin urmare se vor relua 240.12. La 31.000 u. Valoarea recuperabila la 31. . Presupunem ca la 31.12.m.000 Reluarea pierderii din depreciere = 36.N = 216.12.000 u.000 Valoare recuperabila la 31. . Durata de utilitate ramasa la acea data era de 10 ani. respectiv 240. Rezolvare: I. / 10 ani 60.000 u.N: Valoarea recuperabila la 31.m. astfel incat noua valoare a activului sa nu depaseasca valoarea ramasa daca activul nu ar fi fost depreciat. Testul de depreciere: Valoarea recuperabila la 31.N. deci pierderea trebuie reluata la venituri.000 u. de 255.000 u.m.12.N-2.N-2 si la 31.12. II.12.m. exista indicii ca pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat.000 u.000 u.

N. (valoarea ramasa la sfarsitul anului N in conditiile deprecierii) = 60.1 + 50.12.000 Valoare recuperabila la 31.N+3. echipamentul va fi returnat locatorului. /1.locatarul plateste in fiecare an 1. .data inceperii contractului: 31. si datorii asimilate 247.) si valoarea actualizata a platilor minimale de leasing.000 u.000 u.000 u. Valoarea actualizata a platilor minimale de leasing se determina prin actualizarea cu rata de 10% a celor 3 redevente anuale si a valorii reziduale garantate.13 = 131.N in conditiile deprecierii = 180.000 246.N.data inceperii contractului: 31.12.000 Reluarea pierderii din depreciere = 60.obiectul contractului: un echipament tehnic. Echipamente = C . /1. . . . de 50. Sa se contabilizeze primirea echipamentului de catre locatar in conformitate cu IAS 17 Contracte de leasing". fiecare.000 u. Valoarea actualizata=50.N-2 = 45. .durata contractului: 3 ani.sunt prevazute 3 redevente anuale.12.N daca activul nu ar fi fost depreciat = 240.m.m.locatarul ii garanteaza locatorului o valoare reziduala de 10. Societatea A (locatar) a semnat un contract de inchiriere cu urmatoarele caracteristici: .12 + (50.000 (Anularea amortizarii Valoare recuperabila la 31.856 u..000 u. .000 300.m.000 u.000 u.m.) / 1.m.856 u.m.m.12.000 (Pierdere din depreciere) 225.m.000 u.12.m. pentru asigurare. + 10.m. Societatea A (locatar) a semnat un contract de leasing cu urmatoarele caracteristici: .000 u. la31.12.000 cumulate) Valoare ramasa la 31.valoarea justa a echipamentului: 135.depasita) -180. .m.: Utilaje = Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor 60.rata marginala de imprumut a locatarului: 10%.000 u.12.N-2 = 75.m. Alte imprumuturi 131. Rezolvare: Primirea echipamentului se contabilizeaza la minimul dintre valoarea justa (135.m.la sfarsitul perioadei de locatie.m.000 u. achitabile in ultima zi a anului de contract. .000 u. Situatia contului Utilaje" este urmatoarea: D Utilaje Cost la 31.

000 u.12.856 31.m. valoarea justa a echipamentului: 135. echipamentul va fi returnat locatorului.l3 = 131.545. la 31.m.000 u.000 131.000 u..6 31.m.856 u.N 131. imprumuturi si datorii asimilate Data Flux Dobanda Rambursare Sold datorie 31.12.185.856-36.76x10% 60.4 = 13. Valoarea actualizata = 50. pentru asigurare. pe luna.6-40.12. sunt prevazute 3 redevente anuale. societatii Y.856x10% 50.m. Ea decide sa inscrie in activ aceste cheltuieli si sa le repartizeze pe intreaga durata a contractului.000 54..1 + 50.6x10% 50.856 u. locatarul ii garanteaza locatorului o valoare reziduala de 10.814.m. rata marginala de imprumut a locatarului: 10%.m.N+3 60. Contractul a fost semnat la l octombrie exercitiul N. Sa se calculeze tabloul de amortizare a datoriei fata de locator pentru intreaga perioada a contractului. Societatea X suporta cheltuielile de cautare a locatarului in suma de 100 u. / l.000 u.84 = 54.m.000-5. + 10.504.12. fiecare.4 =95. achitabile in ultima zi a anului de contract.545.N+3. locatarul plateste in fiecare an 1.000 u.000 u.16 = 40.454.m.5 248. iar durata sa de utilitate (estimata de locator) este de 50 de ani.000 u. Costul de achizitie al imobilului este de 500.6 =36.504.000-9.041.m.84 = 9.) / l.m.185.000 95.12.- durata contractului: 3 ani.16 95.N+2 50.N+1 50.) si valoarea actualizata a platilor minimale de leasing (redeventele anuale si valoarea reziduala garantata). de 50.6 131. Sa se prezinte calculele si inregistrarile in contabilitatea locatarului in conformitate cu IAS 17 Contracte de leasing".000 u. Chiria este de 8.000 u.000-13. Societatea X este proprietara unei cladiri pe care o inchiriaza. Echipamente = Alte 131.041.000 u. obiectul contractului: un echipament tehnic. pe o durata de 5 ani.m.m.m. in conformitate cu IAS 17 Contracte de leasing".495.041.l2 + (50.76 31. / 1. Rezolvare: Primirea echipamentului se contabilizeaza la minimul dintre valoarea justa (135.814.000 u. la sfarsitul perioadei de locatie.m.495. Rezolvare: .

locatorul amortizeaza cladirea: Amortizarea anuala: 500.m.. Locatarul inregistreaza cheltuieli cu chiriile.000 u. Contractul a fost semnat la l octombrie exercitiul N.in cazul leasingului operational.500 bucati in exercitiul N+2. Ea decide sa inscrie in activ aceste cheltuieli si sa le repartizeze pe intreaga durata a contractului. pe luna.000 u.m.chiriile primite sunt venituri. .m. O intreprindere fabrica un produs pentru care costul variabil unitar de productie este de 180 u. lunar.000 u. Cheltuielile fixe anuale de productie sunt de 1.000 u. se inregistreaza: Clienti = Venituri din redevente. linear pe durata contractului de leasing. locatarul recunoaste bunul primit drept cheltuieli.m. redevente. 52): Cladiri = Conturi curente la banci 100 u.m. intreprinderea poseda 800 bucati in stoc. Societatea X suporta cheltuielile de cautare a locatarului in suma de 100 u. Cantitatile fabricate au fost de 5. La sfarsitul fiecarui exercitiu. in conditiile in care presupunem ca marimea capacitatii normale de productie este de 5. Cheltuieli cu = Cladiri 5 u.800. (100umxl/5anix31uni/12hm) locatii de gestiune si chirii 250. firma inregistreaza: Cheltuieli cu chiriile = Furnizori 8. iar durata sa de utilitate (estimata de locator) este de 50 de ani.m. Societatea X este proprietara unei cladiri pe care o inchiriaza. . Rezolvare: .m. / 50 ani = 10. 249.m. Lunar.m.cheltuielile de cautare a chiriasului se includ in valoarea activului si se repartizeaza pe durata contractului (IAS 17. Cheltuieli de exploatare = privind amortizarea imobilizarilor Amortizarea cladirilor 10. pe o durata de 5 ani.000 bucati in exercitiul N+l si 6.000 u.000 u.000 bucati. societatii Y.m.000 u. . Sa se prezinte calculele si inregistrarile in contabilitatea locatorului in conformitate cu IAS 17 Contracte de leasing". Chiria este de 8.000 u. Costul de achizitie al imobilului este de 500.000 bucati in exercitiul N. Sa se calculeze costul de productie unitar in conformitate cu IAS 2 Stocuri".m.m. 4. locatii de gestiune si chirii 8.

Rezolvare: Costul de productie = Costul variabil + Costurile fixe Costul de productie = Costul variabil unitar x Cantitatea + Costurile fixe Costul de productie (N) = 180 u.m/buc. x 5.000 buc. + 1.800.000 u.m. = 2.700.000 u.m. Costul unitar = 2.700.000 u.m. / 5.000 buc. = 540 u.m./buc. 251. Societatea X a dat in functiune, incepand cu l ianuarie N, un utilaj in valoare de 900.000 u.m. Din punct de vedere contabil, utilajul se amortizeaza linear pe trei ani. Amortizarea fiscala aferenta utilajului in anul N este de 400.000 u.m. Sa se calculeze eventuala diferenta temporara la 31.12.N, in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit". Rezolvare: Valoarea contabila a utilajului = 900.000 u.m. - 300.000 u.m. (Amortizarea anuala = 900.000 u.m. / 3 ani) 600.000 u.m. Baza de impozitare a utilajului = 900.000 u.m. - 400.000 u.m. 500.000 u.m. Diferenta temporara impozabila 100.000 u.m. 252. La data bilantului, o societate are o creanta privind dividendele de incasat de 85.000 u.m. Din punct de vedere fiscal, dividendele nu sunt impozabile. Sa se calculeze eventuala diferenta temporara in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit". Rezolvare: Valoarea contabila a creantei 85.000 u.m. Baza de impozitare a creantei ____________________85.000 u.m. Nu exista diferenta temporara. Remarca 1: Daca beneficiile economice generate de intreprindere, in momentul recuperarii activului, nu sunt impozabile, baza de impozitare este egala cu valoarea contabila a activului respectiv. Remarca 2: O analiza alternativa este aceea conform careia creanta privind dividendele de incasat are o baza fiscala nula. Diferenta temporara rezultata (85.000 u.m.) se impoziteaza insa cu o rata nula. 253. in cursul lunii decembrie N, o societate a incasat redevente in valoare de 10.000 u.m. aferente trimestrului 1 din exercitiul N+1. Presupunem ca din punct de vedere fiscal redeventele sunt impozabile in anul incasarii acestora. Sa se calculeze eventuala diferenta temporara la 31.12.N in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit". Rezolvare: Valoarea contabila a veniturilor in avans 10.000 u.m. Baza de impozitare a veniturilor in avans = 10.000 u.m. - 10.000 u.m. = 0 u.m.

Diferenta temporara deductibila = 10.000 u.m. - 0 10.000 u.m. 254. La inceputul exercitiului N, s-a dat in functiune un utilaj in valoare de 20.000 u.m. in anul N, amortizarea contabila a fost de 2.000 u.m., iar amortizarea fiscala, de 2.800 u.m. Cota de impozit pe profit in vigoare in anul N: 16%. Pana la inchiderea exercitiului N nu au aparut reglementari privind modificarea cotei de impozit pentru exercitiul viitor. Sa se calculeze impozitul amanat la inchiderea exercitiului N in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit". Rezolvare: Valoarea contabila a activului la 31.12.N = 20.000 u.m. - 2.000 u.m. Baza de impozitare a activului la 31.12.N = 20.000 u.m. - 2.800 u.m. Diferenta temporara impozabila = 18.000 u.m. - 17.200 u.m. 18.000 u.m. 17.200 u.m. 800 u.m.

Pasivul de impozit amanat care trebuie inregistrat in exercitiul N: 16% x 800 u.m. = 128 u.m. 255. La 31.12.N, o societate are o datorie privind dobanzile de platit de 1.000 u.m. Presupunem ca din punct de vedere fiscal dobanzile sunt deductibile in exercitiul financiar in care genereaza fluxuri de trezorerie, in decembrie N, a aparut o reglementare conform careia, incepand cu 01.01.N+1, cota de impozit pe profit va creste de la 30% la 35%. Sa se calculeze impozitul amanat la inchiderea exercitiului N, in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit". Rezolvare: Valoarea contabila a datoriei Baza de impozitare a datoriei Diferenta temporara deductibila l .000 u.m. 0 u.m. l .000 u.m.

Activul de impozit amanat care trebuie inregistrat in exercitiul N: 35% x 1.000u.m. = 350u.m. 256. Se cunosc urmatoarele informatii privind societatea X, la 31.12.N: Informatii Imobilizari corporale (1) Creante clienti (2) Dobanzi de incasat (3) Amenzi de platit (4) Dobanzi de platit (3) Valori contabile 750.000 150.000 15.000 16.500 7.500

(1) Baza de impozitare pentru imobilizarile corporale este de 705.000 u.m. (2) Creantele clienti au o valoare bruta de 162.000 u.m. si exista o ajustare de depreciere a creantelor de 12.000 u.m. Ajustarea nu este deductibila fiscal. (3) Presupunem ca dobanzile sunt recunoscute fiscal in exercitiul in care acestea genereaza fluxuri de trezorerie. (4) Amenzile nu sunt deductibile fiscal. Cota de impozit pe profit: 30%.

La inceputul exercitiului N, exista un pasiv de impozit amanat de 3.000 u.m. Sa se calculeze si sa se contabilizeze impozitul amanat in conformitate cu I AS 12 Impozitul pe profit", fara a compensa creantele si datoriile de impozit. Rezolvare: Calculul diferentelor temporare: Informatii Imobilizari corporale Creante clienti Dobanzi de incasat Amenzi de platit Dobanzi de platit Total diferente Valoare Baza de contabila impozitare 750.000 150.000 15.000 16.500 7.500 705.000 162.000 16.500 Diferenta temporara impozabila deductibila 45.000 _ _ 12.000 15.000 _ _ _ 7.500 60.000 19.500

Pasivul de impozit amanat la 31.12.N = 60.000 u.m. x 30% = 18.000 u.m. Pasivul de impozit amanat existent la deschiderea exercitiului N = 3.000 u.m. Pasivul de impozit amanat care trebuie inregistrat in exercitiul N = 18.000 u.m. - 3.000 u.m. = 15.000 u.m. Activul de impozit amanat la 31.12.N = 19.500 u.m. x 30% = 5.850 u.m. inregistrarile contabile privind impozitul amanat sunt urmatoarele: Cheltuieli cu impozitul amanat = Datorie de impozitul amanat 15.000 u.m.

Creante privind impozitul amanat = Venituri din impozitul amanat 5.850 u.m. 257. Societatea X a dat in functiune, incepand cu l ianuarie N, un utilaj cu o valoare de 360.000 u.m. Din punct de vedere contabil, utilajul se amortizeaza linear pe trei ani. Amortizarea fiscala aferenta utilajului va fi de: 80.000 u.m. in N, 120.000 u.m. in N+l, respectiv 160.000 u.m. in N+2. Cota de impozit pe profit: 30%. Sa se calculeze si sa se contabilizeze impozitul amanat in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit" la sfarsitul fiecaruia dintre cele trei exercitii. Rezolvare: Amortizarea contabila anuala = 360.000 u.m. / 3 ani = 120.000 u.m. Informatii Valoare contabil a Baza de Diferenta impozitar temporar a e deductibil 360.000 360.000 40.000 -120.000 -80.000

Valoarea utilajului la 01. 01. N

- Amortizarea anului N = Valoarea utilajului la 3 1 . 12.N - Amortizarea anului N+l = Valoarea utilajului la 31.12.N+1

240.000 -120.000 120.000 -120.000

280.000 -120.000 160.000 -160.000 -

40.000

La sfarsitul exercitiului N: activul de impozit amanat = 30% x 40.000 u.m. = 12.000 u.m. Creante privind impozitul amanat = Venituri din 12.000u.m. impozitul amanat

La sfarsitul exercitiului N+l: activul de impozit amanat = 30% x 40.000 u.m. = 12.000 u.m.; activul de impozit amanat existent la deschiderea exercitiului = 12.000 u.m.; impozitul amanat care trebuie inregistrat in exercitiul curent = 0 u.m. in anul N+2: se resoarbe diferenta temporara de 40.000 u.m.; se anuleaza activul de impozit amanat corespunzator. Cheltuieli cu impozitul amanat = Datorie de impozit amanat 12.000u.m. (Creanta privind impozitul amanat) 258. Se cunosc urmatoarele informatii privind o categorie de cladiri ale societatii X: Informatii Valoarea cladirilor la 01.01.N - Amortizarea in anul N = Valoarea cladirilor la 31.12.N Valoare contabila 100.000 (10.000) 90.000 Baza de impozitare 80.000 (15.000) 65.000

La 31.12.N, societatea a procedat la reevaluarea categoriei de cladiri, valoarea reevaluata fiind de 127.000 u.m. Din punct de vedere fiscal, reevaluarea nu este recunoscuta. Cota de impozit pe profit: 30%. La inceputul exercitiului N, exista un pasiv de impozit amanat de 6.000 u.m. Sa se calculeze si sa se contabilizeze impozitul amanat in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit", la 31.12.N. Rezolvare: La31.12.N: Valoarea contabila a imobilizarilor Baza de impozitare a imobilizarilor Diferenta temporara impozabila

127.000 u.m. 65.000 u.m. 62.000 u.m.

Pasivul de impozit amanat care trebuie sa existe la 31.12.N = 30% x 62.000 u.m. = 18.600 u.m. Pasivul de impozit amanat existent la deschiderea exercitiului N = 6.000 u.m.

Pasivul de impozit amanat care trebuie inregistrat in exercitiul N = 18.600 u.m. - 6.000 u.m. = 12.600 u.m. Acesta se va inregistra astfel: - pe seama capitalurilor proprii: (127.000 u.m. - 90.000 u.m.) x 30% = 11.100u.m.; - pe seama cheltuielilor: (15.000 u.m. -10.000 u.m.) x 30% = l .500 u.m. % = Datorie de impozit amanat 12.600 u.m. Rezerve din reevaluare 11.100 u.m. Cheltuieli cu impozitul amanat 1.500 u.m. 259. O societate procedeaza la retratarea situatiilor financiare in conformitate cu prevederile IAS 29 pentru prima data in exercitiul N. Din punct de vedere fiscal, retratarea situatiilor financiare nu este recunoscuta. Presupunem urmatoarele informatii privind imobilizarile corporale ale societatii la deschiderea exercitiului N: Valoarea contabila (valoarea corectata de efectele inflatiei) 180.000 u.m. Baza de impozitare (valoarea istorica) 120.000 u.m. Diferenta temporara impozabila 60.000 u.m. Cota de impozit pe profit: 35%. Sa se calculeze si sa se contabilizeze impozitul amanat in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit". Rezolvare: Pasivul de impozit amanat care trebuie inregistrat: 60.000 u.m. x 35% = 21.000u.m. Rezerve din reevaluare = Datorie de impozit amanat 21.000 u.m. aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie 260. La inceputul exercitiului N, societatea romaneasca M a achizitionat 100% societatea americana F. La acea data, F detinea o imobilizare cumparata recent cu 100.000 $. Imobilizarea se amortizeaza pe 5 ani din punct de vedere contabil si pe 4 ani, din punct de vedere fiscal. Cota de impozit pe profit este de 30%. La data achizitiei, l $ = 3 lei. La 31.12.N, l $ = 3,3 lei. Presupunem ca moneda functionala a societatii F coincide cu moneda de raportare, in consecinta, in situatiile financiare consolidate, activul va fi evaluat la 100.000 $ x 3 lei/$ = 300.000 lei. Sa se calculeze si sa se contabilizeze impozitul amanat in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit". Rezolvare: La31.12.N:

Informatii Valoarea contabila a imobilizarii (100.000-20.000) Baza de impozitare a imobilizarii (100.000-25.000) Diferenta temporara deductibila

Valoare in$ 80.000 75.000

Curs de Valoare in lei schimb 3 3,3* 240.000 247.500 7.500

Societatea M contabilizeaza un activ de impozit amanat de 30% x 7.500 lei = 2.250 lei: Creante privind impozitul amanat = Venituri din impozitul amanat 2.250 lei

* Amortizarea fiscala diminueaza datoria privind impozitul exigibil. Aceasta datorie este un element monetar si va fi convertita la cursul de inchidere. Ca urmare, baza de impozitare a fost convertita la cursul de inchidere. 261. La 31.12.N, o societate detine un utilaj cu valoarea contabila de 100.000 u.m. si baza de impozitare de 80.000 u.m. La deschiderea exercitiului N, exista un pasiv de impozit amanat de l.000 u.m. in cursul exercitiului N, cota de impozit pe profit a crescut de la 25% la 30%. Sa se calculeze si sa se contabilizeze impozitul amanat in exercitiul N in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit". Rezolvare: Pasivul de impozit amanat la deschiderea exercitiului = 1.000 u.m. Pasivul de impozit amanat la deschiderea exercitiului ajustat = (1.000 u.m. x 30%) / 25% = 1.200 u.m.

Ajustarea impozitului amanat datorata modificarii de cota = l .200 u.m. -1.000u.m. = 200 u.m. Cheltuieli cu impozitul amanat La31.12.N: Valoarea contabila a utilajului Baza de impozitare a utilajului Diferenta temporara impozabila = Datorie de impozit amanat 200 u.m.

100.000 u.m. 80.000 u.m. 20.000 u.m.

Pasivul de impozit amanat care trebuie sa existe la 31.12.N = 20.000 u.m. x 30% = 6.000 u.m. Pasivul amanat care trebuie inregistrat in numele exercitiului curent = 6.000 u.m. - 1.200 u.m. = 4.800 u.m.: Cheltuieli cu = Datorie de 4.800 u.m. impozitul amanat impozit amanat 262. O societate din industria petroliera a instalat o rafinarie pe un teren inchiriat, in contract se precizeaza ca, la sfarsitul perioadei de inchiriere, rafinaria va fi mutata intr-o alta locatie strategica. Se estimeaza ca pentru mutarea rafinariei sunt necesare cheltuieli de 200.000 u.m. Sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion in conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. Rezolvare: ‡ Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: instalarea rafinariei creeaza o obligatie legala deoarece contractul de licenta prevede inlaturarea acesteia. ‡ Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu mutarea rafinariei. ‡ Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor cu mutarea rafinariei: 200.000 u.m. Provizioane 200.000 u.m. pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni legate de acestea 263. Un magazin de vanzari cu amanuntul are o politica de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de catre clientii nemultumiti, chiar si atunci cand nu are obligatia legala de a o face. Politica sa este cunoscuta pe piata. Statisticile arata ca anual sunt returnate produse a caror valoare reprezinta 3% din cifra de afaceri, in anul N, cifra de afaceri a fost de 10.000.000 u.m. Sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion in conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. Rezolvare: Active imobilizate =

QOO u. Desi tara in care isi desfasoara activitatea nu dispune de o reglementare care sa prevada obligativitatea societatilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea. Cheltuieli cu = Alte provizioane 600. Daca toate produsele ar avea defecte majore. Statisticile arata ca 70% dintre produsele vandute nu prezinta defecte.000 u. Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor de decontaminare: 600.000 u. provizioane pentru pentru riscuri si cheltuieli riscuri si cheltuieli 265.055/2009.obligatie implicita deoarece politica anterioara a magazinului i-a facut pe clienti sa spere ca in caz de nemultumire le va fi rambursata contravaloarea marfurilor cumparate.m.000 U.m. care da nastere unei obligatii legale. ‡ Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu decontaminarea. Daca toate produsele ar avea defecte minore.m.000 u. Conform contractului. 3. 25% prezinta defecte minore si 5% prezinta defecte majore.000 u.000 u. provizioane pentru pentru riscuri si cheltuieli riscuri si cheltuieli 264. Rezolvare: ‡ Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: contaminarea mediului . Se estimeaza costuri cu decontaminarea in valoare de 600.m. Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a contravalorii bunurilor returnate: 3% x 10. O societate din industria chimica polueaza mediul prin activitatile sale.000. Sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion in conformitate cu OMFP nr. .Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: vanzarea produselor . exista dezbateri asupra unui proiect de lege in acest sens si este aproape sigur ca proiectul respectiv va fi in curand promulgat.055/2009. Cheltuieli cu = Alte provizioane 300. = 300.m. cheltuielile cu reparatiile ar fi de 200.rn.000. 3. Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: contravaloarea marfurilor returnate.000 u. Sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion in conformitate cu OMFP nr. Rezolvare: ‡ Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: vanzarea produselor. cheltuielile cu reparatiile ar fi de 1. o societate acorda garantie de un an tuturor bunurilor pe care le vinde.m.m.obligatie legala deoarece este in curs adoptarea unei reglementari in acest sens.

Sa se verifice daca la sfarsitul anului l sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion in conformitate cu OMFP nr. Sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion in conformitate cu OMFP nr. Se estimeaza ca pentru indeplinirea obligatiilor contractuale sunt necesare cheltuieli de 600.116 u. = 100. societatea X a semnat un contract de inchiriere a unei cladiri in care sa functioneze sediul societatii. societatea si-a mutat sediul intr-un centru administrativ prestigios. ‡ Este necesar un provizion de 70% x 0 + 25% x 200.055/2009.m. Redeventa anuala: 150. Cheltuieli cu = Provizioane 100.m.000 u.000 u.000 u.m. iar in caz de reziliere se vor plati penalizari de 140. societatea X a achizitionat dreptul de a exploata o mina timp de 5 ani. La sfarsitul exercitiului N.m.m.m.m. = 280. 3. Presupunem o rata de actualizare de 5%. in contract se precizeaza ca spatiul nu poate fi subinchiriat altui beneficiar.000 u. Durata contractului: 5 ani.000 u. 3. ‡ Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: redeventele aferente ultimelor doua exercitii sau penalizarile in caz de reziliere a contractului. La inceputul exercitiului N-2.000 u.000 u. Rezolvare: ‡ Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: semnarea contractului de inchiriere care da nastere unei obligatii legale. Rezolvare: ‡ Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: instalarea echipamentului creeaza o obligatie legala deoarece contractul prevede inlaturarea acestuia si recopertarea solului. ‡ Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu indepartarea echipamentului si cu recopertarea solului.‡ Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu reparatiile. ea este obligata ca la sfarsitul perioadei de exploatare sa indeparteze echipamentele si sa recoperteze solul.m.m.m. ‡ Este necesar un provizion pentru valoarea actualizata a costurilor estimate a se angaja cu indepartarea echipamentului si cu recopertarea solului: 600.055 = 470. provizioane pentru pentru dezafectare riscuri si cheltuieli imobilizari corporale si alte actiuni legate de acestea 267. care corespunde mai bine noii imagini pe care aceasta doreste sa o promoveze.000. provizioane pentru pentru garantii riscuri si cheltuieli acordate clientilor 266.000 u.055/2009.000 u. La sfarsitul anului l.116 u. + 5% x 1.m. pentru fiecare ari de neindeplinire a contractului. Prin contract. ‡ Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a platilor inevitabile aferente contractului: 2 x 140. . Cheltuieli cu = Provizioane 470.000/1.

in exercitiul N.000 u. Din acest motiv.000. cheltuieli cu achizitia de instalatii pentru producerea cremei de branza: 9.m.000 u.m. clientilor si furnizorilor asteptarea ca societatea va implementa procesul de restructurare.m. sau investitiile in noi sisteme si retele de distributie (9.11.000 u. cheltuieli cu recalificarea personalului in vederea utilizarii noilor instalatii: 300.055/2009. profituri estimate a se obtine din vanzarea instalatiilor utilizate in producerea iaurtului cu aroma de fructe: 900. in planul de restructurare sunt prevazute urmatoarele: indemnizatii pentru concedierea unei parti din salariati: 2.000. .m.000 u. provizioane pentru pentru riscuri si cheltuieli riscuri si cheltuieli 268.N. La 31. Un provizion de restructurare nu trebuie sa includa costuri precum cele implicate de: recalificarea sau mutarea personalului care nu este afectat de restructurare (300. De asemenea.Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: comunicarea deciziei de restructurare salariatilor.m.). (indemnizatiile pentru concedierea salariatilor).m.000 u.m. La acea data. marketing (800.Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: cheltuielile directe generate de restructurare. .000 u.000 u.Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a cheltuielilor directe generate de restructurare: 2. clientilor si furnizorilor .. La sfarsitul exercitiului N s-au anuntat public principalele caracteristici ale planului de restructurare.).000.Cheltuieli cu = Alte provizioane 280.N+l se declara falimentul.12.). situatia financiara a societatii Y era solida. .000 u. situatia financiara a societatii Y se agraveaza.. Pe 01. se estimeaza ca sumele ce trebuie acoperite in numele societatii Y sunt de 800.obligatie implicita deoarece induce asteptarea ca procesul de restructurare va fi implementat. castigurile din instrainarea preconizata a activelor (900. rezultatele ultimelor exercitii au fost mult mai mici decat cele bugetate. Cheltuieli cu = Provizioane 2. O societate isi desfasoara activitatea in domeniul prelucrarii laptelui.) nu sunt luate in considerare la evaluarea provizionului.000.m. chiar daca vanzarea activelor este o componenta a restructurarii.000 u.m.000 u. Sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion in conformitate cu OMFP nr. in cursul exercitiului N+l.000 u.cheltuieli cu promovarea noilor produse: 800. 3.000 u..000.000 u.m.m. provizioane pentru pentru restructurare riscuri si cheltuieli 269. Din cauza concurentei pe piata.m.N+1. consiliul de administratie a decis sa renunte la fabricarea iaurtului cu aroma de fructe si sa inceapa productia de crema de branza. Acest anunt a indus salariatilor. iar pe 30.m. . Rezolvare: .. societatea X garanteaza creditele bancare contractate de societatea Y.06.

12. Rezolvare: La31.12.N+1.m. Cheltuieli cu = Provizioane 800.000 u.12.12. ‡ Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: resursele necesare acoperirii creditului garantat.N si la 31.12. o societate a fost actionata in instanta de catre un fost angajat. provizioane pentru pentru garantii riscuri si cheltuieli acordate clientilor 270. La31.N: ‡ Pe baza datelor disponibile se constata o obligatie probabila a carei existenta nu va fi confirmata decat de decizia tribunalului. ‡ Este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: resursele necesare acordarii despagubirilor. Rezolvare: La31.12.12.000 u.N+1. sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion. La31.000 u. avocatii societatii sunt de parere ca aceasta nu va fi facuta responsabila. ‡ Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor necesare acoperirii creditului garantat: 800.12. ‡ Nu este necesara recunoasterea unui provizion.obligatie contractuala. dar exista o datorie contingenta. Sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile de constituire a unui provizion.055/2009.N: ‡ Exista o obligatie actuala ca rezultat al unui eveniment trecut: garantarea creditelor . La 31.m.055/2009. 3. ‡ Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor necesare acoperirii despagubirilor: 700.N+l: ‡ Exista o obligatie actuala ca rezultat al unui eveniment trecut: garantarea creditelor .N+l. 3.m.000 u. sustinand ca aceasta nu a respectat regulile prevazute de legislatia in domeniul protectiei muncii. pentru societatea X.12.obligatie contractuala. ‡ Nu este necesara recunoasterea unui provizion. .N.Nsila31.12. in conformitate cu OMFP nr. avocatii considera ca societatea va fi facuta raspunzatoare si va trebui sa plateasca despagubiri in valoare de 700. in luna februarie exercitiul N.m. La 31.Sa se verifice daca. Reclamantul solicita despagubiri pentru daunele suferite in timpul unei accidentari in perioada in care lucra pentru societate.N+l: ‡ Pe baza datelor disponibile exista o obligatie prezenta. ‡ Nu este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare deoarece situatia financiara a societatii Y este solida. tinand cont de evolutia procesului. la 31. in conformitate cu OMFP nr. la31. dar exista o datorie contingenta.

‡ Nu se poate recunoaste un activ in bilant deoarece decizia tribunalului ar putea sa fie modificata de instanta superioara.000 u. Sa se contabilizeze operatia de vanzare in conformitate cu IAS 18 Venituri". Tribunalul a decis ca societatea concurenta ii va plati lui X despagubiri in valoare de 100.000 u. O agentie de voiaj a vandut bilete de avion in valoare de 100.m. dar exista un activ contingent. 25% peste un an si 25% peste doi ani.000. Sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile de recunoastere a unui activ in bilantul societatii X. 3. Ea percepe un comision de 15% din pretul de vanzare. Sa se contabilizeze operatia de vanzare si repartizarea cheltuielilor financiare intre exercitii in conformitate cu IAS 18 Venituri". Conditiile de decontare sunt urmatoarele: 50% la semnarea contractului. in cursul exercitiului N.m.055/2009.000. 15.000 u. recursul nu a fost solutionat.000. Rezolvare: Valoarea actualizata a incasarilor legate de tranzactie este de: .000.000 u.m. Pana la inchiderea exercitiului N. Rezolvare: ‡ Pe baza datelor disponibile se constata un activ probabil a carui existenta nu va fi confirmata decat de (decizia instantei cu privire la recursul formulat de catre concurent.000 u. societatea X a actionat in instanta un concurent pentru utilizarea ilegala a unei licente. La l ianuarie N. Rezolvare: Vanzarea biletelor genereaza urmatoarea inregistrare contabila: Clienti = % 100. 273.m. provizioane pentru pentru litigii riscuri si cheltuieli 271.Cheltuieli cu = Provizioane 700. Concurentul a facut recurs la o instanta superioara.000. o intreprindere a vandut unui client marfuri in valoare de 100. 272.m. restul de 85% revenind companiilor aeriene in numele carora s-a realizat vanzarea.000 u. Se estimeaza ca societatea-client ar fi putut obtine un credit echivalent pe piata bancara la o rata de 5%. Venituri din servicii prestate Furnizori 85.m.m.000 u. in conformitate cu OMFP nr.

000.cedarea prin schimb a stocului de materiale consumabile:* Debitori diversi = Alte venituri 100. in conformitate cu IAS 18 Venituri".in exercitiul N: Venituri in avans = Venituri din dobanzi .in numele exercitiului N+1: (96. adica: .m. = 3.in numele exercitiului N: (96.m.50.263 u. intreprinderea A achita diferenta de valoare.m. Rezolvare: Remarca: in Romania.m.000 u.485.in exercitiul N+1: Venituri in avans = Venituri din dobanzi 1. 96. la societatea A. .m. .000. . intreprinderea A va proceda la urmatoarele contabilizari: .514.descarcarea gestiunii de materialele consumabile: .263 u.) x 5% = 2. Repartizarea veniturilor in avans la venituri financiare va genera urmatoarele inregistrari: .000 u.000.261 u.m. + 2.324.m. O intreprindere. *) Soldul acestui cont se scade din valoarea creantei clienti in bilant.m. 2.000.190.000 u.000.) x 5% = 1.m.261 u. Din acest motiv. se contabilizeaza distinct cedarea unui stoc si achizitia altui stoc.m.476 u.485.m. 3.50.000 u.261 u.485. esalonabile pe cele doua exercitii de credit.514.m.000 u. Pentru repartizarea veniturilor financiare pe durata creditului va fi suficient sa se calculeze dobanzile teoretice la soldul creditului ramas..m.000 u. din exploatare . 96.000 u.m.261 u. inregistrarea vanzarii stocului de marfuri: Clienti = % Venituri din vanzarea marfurilor Venituri in avans*) 100.324.263 u.m.476 u.m. .190.739 u.485.m.Se poate considera ca pretul de vanzare contine venituri din dobanzi in suma de 100.m. contra unui stoc de materii prime cu valoarea justa de 150. trocul nu este admis.000 u. A.m. schimba cu intreprinderea B un stoc de materiale consumabile cu valoarea justa de 100.25.739 u.324. 274. Sa se contabilizeze operatia de schimb.

000 u.000 u.000 u.m. si plata diferentei: Furnizori = % Debitori diversi la banci 150.m. = 10.000 u.000 u.000 u. Rezolvare: Clienti = % 60. Veniturile in avans urmeaza sa fie contabilizate la veniturile activitatilor ordinare in perioada in cursul careia serviciile sunt executate. 100.000 u. societatea X a transferat societatii Y marfuri in valoare de 10. in exercitiul N.m.m.m. .000 u.000 u. Prin contract. pentru a le vinde in regim de consignatie la un pret de 12. 275.) si suma identificabila a serviciilor ulterioare (10.000 u.m. Un asemenea tratament afecteaza indicatorii economico-financiari calculati pe seama situatiilor financiare.000 u. Pe 25 decembrie N. Sa se contabilizeze operatia de vanzare in conformitate cu IAS 18 Venituri". Venituri in avans 10. 276.m.m.m.m.m. in conformitate cu IAS 18 Venituri".m.m. 50.000 u.Cheltuieli cu materiale consumabile = Materiale consumabile 100.m.000 u. Pretul de vanzare (60. in fiecare dintre cei 2 ani in care se executa activitatea de service se va inregistra (5.000 u.compensarea datoriei si a creantei generate de operatia de schimb. . / 2 ani): Venituri in avans = Venituri din prestari de servicii 5. societatea X vinde produse-program.primirea prin schimb a stocului de materii prime: Materii prime = Furnizori 150. Sa se contabilizeze transferul si vanzarea marfurilor.). ea se angajeaza sa furnizeze servicii de intretinere timp de doi ani de la data vanzarii.000 u. .) trebuie alocat intre suma corespunzatoare produselor-program (50.000 u. la societatea X. reglementarile fiscale solicita sa se procedeze mai intai la transferul materialelor consumabile in categoria marfurilor si apoi la vanzarea marfurilor.m.m. Venituri din vanzarea produselor 50. Conturi curente * in unele tari. Prin urmare. Marfurile au fost vandute pe 5 ianuarie N+l.

./obligatiune x 9 luni / 12 luni = 4.m.000 u.m. Sa se contabilizeze achizitia obligatiunilor si incasarea dobanzilor in conformitate cu IAS 18 Venituri".m.000 u. 278.500 u.000 u.m. 277.vanzarea marfurilor: Clienti = Venituri din vanzarea marfurilor 70. Pe 5 ianuarie N+l.000 u.descarcarea din gestiune a marfurilor vandute: Cheltuieli cu marfuri = Marfuri 62.m.Rezolvare: Desi stocul a fost transferat in decembrie N.000.m. dobanda aferenta perioadei l august N-1 -30 iulie N. costul marfurilor vandute 62.dobanzile aferente perioadei in care intreprinderea a detinut titlurile (l mai N . o societate a achizitionat 100 de obligatiuni la un pret unitar de 2. Sa se contabilizeze operatia de vanzare in conformitate cu IAS 18 Venituri"./obligatiune. societatea X pastreaza riscurile semnificative legate de acesta.m.000.m. Dobanda anuala pentru fiecare obligatiune: 60 u. La l mai N.000 u..000. se contabilizeaza descarcarea din gestiune a marfurilor vandute: Cheltuieli cu marfuri = Marfuri aflate la terti 10. Pe data de 10 decembrie N. . Rezolvare: Cuponul incasat pe l august N va fi descompus astfel: . in numele obligatiunilor.31 aprilie N): 100 obligatiuni x 60 u.000 u. ea inregistreaza: Marfuri aflate la terti = Marfuri 10. societatea incaseaza. Pe l august N.000 u. La data transferului.m. Creditul acordat nu depaseste duratele obisnuite de creditare.30 iulie N): 100 obligatiuni x 60 u.500 u..m.m. Rezolvare: inregistrarile contabile aferente exercitiului N sunt: .dobanzile aferente perioadei in care societatea nu a detinut titlurile (l august N-l .m. societatea X recunoaste venituri deoarece marfurile au fost vandute de catre societatea Y: Clienti = Venituri din vanzarea marfurilor 12.000 u.000. societatea A vinde marfuri in urmatoarele conditii: pret de vanzare 70. Concomitent./obligatiune. .m./obligatiune x 3 luni / 12 luni = 1.

000 u. 280.m.500 u. in conformitate cu IAS 18 Venituri". inregistrarile contabile aferente exercitiului N vor fi urmatoarele: . Sa se contabilizeze achizitia actiunilor si dreptul de a incasa dividende.500 u.dividende aferente perioadei in care societatea nu a detinut titlurile (ianuarie-septembrie N): 1.m. 37.m. Veniturile sunt repartizate in mod uniform pe durata contractului si se incaseaza anual pe 30 septembrie.000.000.m.000.000. .000 u.): Actiuni = Conturi curente la banci 5. Prin achizitia acestor actiuni.m. la societatea ALFA s-a luat decizia de distribuire a dividendelor aferente exercitiului N: 50 u.000 actiuni x 50 u.000 u. Rezolvare: Veniturile generate anual de contractul de concesiune sunt de: 120.000 u.m.000 u.000./actiune. ALFA devine societate afiliata.000 u.achizitia obligatiunilor (100 obligatiuni x 2.dividende aferente perioadei in care intreprinderea a detinut titlurile (octombriedecembrie N): 1. .m.000 actiuni x 50 u.m.000. Obligatiuni 4. 279. Conturi curente la banci = = Conturi curente la banci 200.achizitia actiunilor (1.m.m.m.m.m.constatarea dreptului de incasare a dividendelor: Debitori diversi = % Venituri din dividende Actiuni 50.000 u.. 12.000 u.m.000 u.500 u./actiune x 9 luni / 12 luni = 37.000 u.000 de actiuni ALFA la un pret unitar de 5.incasarea cuponului: % 6.m. / 10 ani = 12. societatea a semnat un contract de concesiune a unui teren pentru o perioada de 10 ani./actiune. .000 actiuni x 5.m.m.000 u.inregistrarile contabile aferente exercitiului N vor fi urmatoarele: . Clienti = Venituri din redevente 3.m. La l octombrie N.000.500 u. s-au achizitionat 1. Pe l iunie N+l. Rezolvare: Dividendele primite pe l iunie N vor fi descompuse astfel: . x 3 luni / 12 luni = 3./actiune = 5.m.500 u.m./obligatiune = 200. Sa se contabilizeze veniturile aferente exercitiului N in conformitate cuIAS 18 Venituri".000 u.500 u. Pe data de l octombrie N.000.m.): Obligatiuni .m. Acest contract genereaza venituri totale de 120.m. Veniturile aferente exercitiului N sunt de: 12. Venituri din dobanzi 1.000 u.000 u.000 u.m./actiune x 3 luni / 12 luni = 12.

in viziunea organismului international de normalizare (ca si a celui american). S4 si S5 sunt controlate exclusiv prin controlul de drept. iar pentru 37% in mod indirect. rezulta ca SI. din care pentru 10% in mod direct. 282. ea este influentata notabil pentru 47%.58% Remarca: Din analiza procentajelor de control.5% 28. S2. in ceea ce priveste S3. Problema care ramane in discutie este daca S3 ar putea sa fie controlata exclusiv de societatea M prin controlul de fapt. Pentru confirmarea controlului exclusiv de fapt al societatii M asupra societatii S3 trebuie ca una dintre conditiile realizarii acestui tip de control sa fie indeplinita. Fie urmatoarea organigrama de grup: Sa se calculeze procentajul de control.5% x + Legatura directa 12% Integrare (10%) globala (in caz + Legatura de control indirecta (12%) Procentajul de interes 80% 52% 85% 46. sa se determine metoda de consolidare si sa se calculeze procentajul de interes.281. Rezolvare: SocieProcen Calculul Calculul Metoda de procentajului de tatea procentajului de tajul de interes control consolidare SI 80% Integrare globala Cel mai mic S2 65% Integrare globala 80% x 65% procentaj din lantul pana la S2 S4 85% Integrare globala Legatura directa S5 51% Integrare globala 21% + 85% x 30% (21%) + Legatura Legatura indirecta 80% x 65% x 25% S3 47% Punere in (25%) echivalenta sau +10% + 46. Fie urmatoarea organigrama de grup: .

societatea F a achizitionat o imobilizare corporala in urmatoarele conditii: pret de cumparare 80. incepand cu l ianuarie N+l. Sa se calculeze procentajul de control. Procentajul de control al societatii-mama (SM) in filiala F2 detinuta conjunctiv (integrare proportionala) = 33%. Rezolvare: a) Pentru determinarea procentajelor de control: Procentajul de control al societatii-mama (SM) in filiala FI (integrare globala) = 80%.000.000. b) Pentru determinarea procentajelor de interes: Procentajul de interes detinut de SM in FI = 80%.000.000.m.m. c) Pentru determinarea procentajelor de integrare: Procentajul de integrare al filialei FI = 100% (deoarece consolidarea se realizeaza prin integrare globala). in vederea consolidarii. se includ in costul imobilizarii cheltuielile estimate a se angaja cu demontarea: Imobilizari = Provizioane pentru 15. in cursul exercitiului N. Sa se procedeze la retratarile prealabile consolidarii. Politica grupului din care face parte F este de a include in costul imobilizarilor corporale cheltuielile estimate a se angaja cu demontarea lor.000 u. acestea urmand sa se amortizeze linear.N imobilizarea corporala este prezentata la o valoare de 85. Valoarea cheltuielilor estimate a se angaja cu demontarea imobilizarii este de 15. corporale dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni legate de acestea 284.000.12. Procentajul de integrare al intreprinderii F2 = controlata conjunctiv = 100% (procentajul de integrare al filialei FI) x 33% (procentajul de detinere al filialei FI in F2) = 33%.12.Societatea F2 este detinuta in mod conjunctiv cu alte doua grupuri. . Pe 30. Procentajul de interes detinut de SM in F2 = 80% x 33% = 26.N.4%.m.000 u.000.m.000 u. pe o perioada de 5 ani...m.000 u. 283. societatea F a capitalizat cheltuieli de dezvoltare in valoare de 10. Rezolvare: in situatiile financiare individuale prezentate de societatea F la 31. cheltuieli cu transportul si instalarea facturate de furnizor 5.000 u. procentajul de interes si procentajul de integrare.m.000 u.

40. Venituri 2. sunt inscrise cheltuieli de cercetare de 10.000. Retratarea cheltuielilor de cercetare genereaza impozite amanate.m.01. filiala F utilizeaza metoda de amortizare degresiva. = 20.12. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje. din impozitul amanat 285.000 u.000 u.N. amortizarea in conturile individuale ale lui F este de 200. in vederea consolidarii.000.000 u.m.000 u. la un cost de achizitie de 200. Valoarea contabila a imobilizarilor necorporale (valoarea din situatiile financiare consolidate) 0 u.000.000. x 25% = 2.000.m.000.m. in vederea intocmirii situatiilor financiare consolidate se elimina cheltuielile de cercetare din categoria imobilizarilor necorporale: Venituri din productia de imobilizari necorporale = Cheltuieli de dezvoltare 10. la 01. x 20% = 40.000 u.500.m. amortizarea utilajelor in primul an ar trebui sa fie de 200.000.m.000 u.000 u. Conducerea ei estimase o valoare reziduala nula si o durata de utilitate de 5 ani (norma de amortizare lineara = 20%. Presupunem o cota de impozit de 25%. x 30% = 60.m. Presupunem o cota de impozit pe profit de 25%.): Amortizari privind = imobilizarile corporale Cheltuieli de exploatare privind 20.000.000. Activ de impozit amanat: 10. se va aduce amortizarea la nivelul cerut de grup (60. norma de amortizare degresiva = 30%).m.000.m.N.000.000.000. Creanta privind impozitul amanat = .m.m.m.000 u. Filiala achizitionase astfel de utilaje.000 u.000 u.m. in timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri in mod linear. Rezolvare: in anul N.500. Rezolvare: in bilantul individual intocmit de F.000 u.000 u. Sa se procedeze la retratarile prealabile consolidarii. Conform politicii grupului.000 u.000 u. Diferenta temporara deductibila 10.m.000 u.Politica grupului din care face parte F este de a considera cheltuielile de cercetare cheltuieli ale perioadei.m. Sa se procedeze la retratarile prealabile consolidarii pentru exercitiul N.m. Baza fiscala (valoarea din situatiile financiare individuale ale lui F) 10.000 u. la 31.000.m.

000 u.000. de exploatare privind amortizarea imobilizarilor inregistrarea anterioara genereaza o diferenta temporara impozabila si.m.000. la 01. prin intermediul contului de rezerve.000. Conducerea ei estimase o valoare reziduala nula si o durata de utili tate de 5 ani (norma de amortizare lineara = 20%. Presupunem o cota de impozit de 25%. filiala F utilizeaza metoda de amortizare degresiva. x 25% = 5.01. implicit.000 u.m.m. Presupunem o cota de impozit de 25%.m.000 u.amortizarea imobilizarilor inregistrarea anterioara genereaza o diferenta temporara impozabila si.000.N. o datorie de impozit amanat de: 20.000 u. norma de amortizare degresiva = 30%).000. Sa se procedeze la retratarile prealabile consolidarii pentru exercitiul N+l. impozitul amanat impozit amanat 286. la 01.m.000.m.000 u. Rezolvare: Daca se realizeaza consolidarea pe baza de solduri.000 u. Conducerea ei estimase o valoare reziduala nula si o durata de utilitate de 5 ani (norma de amortizare lineara = 20%.01.m.m. o datorie de impozit amanat de: 2. Cheltuieli cu = Datorie de 500. stiind ca se realizeaza consolidarea pe baza de fluxuri.N.000. la un cost de achizitie de 200. Filiala achizitionase astfel de utilaje. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje.000 u.000. Sa se procedeze la retratarile prealabile consolidarii pentru exercitiul N+l. retratarea amortizarii din exercitiul N trebuie contabilizata din nou in N+l. x 25% = 500.000 u. = 2.m. in N+l se are in vedere diferenta de 42.m. la un cost de achizitie de 200.000. filiala F utilizeaza metoda de amortizare degresiva. norma de amortizare degresiva = 30%). Cheltuieli cu = Datorie de 5. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje. .000 u.m.m.40.000 u. deoarece conturile individuale transmise in fiecare an societatii-mama nu tin cont de aceste corectari: . in timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri in mod linear. Filiala achizitionase astfel de utilaje. in timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri in mod linear. Rezolvare: Daca se realizeaza consolidarea pe baza de fluxuri. implicit.000 u. stiind ca se realizeaza consolidarea pe baza de solduri.000 u.000. impozitul amanat impozit amanat 287. Amortizari privind imobilizarile corporale = Cheltuieli 2.

m.N.000 u.000 u. 31.857 u. 11.m. Situatiile financiare ale societatii la inchiderea exercitiului N.terenuri: 400.. (reprezinta element monetar si nu se ajusteaza) Venituri din vanzarea marfurilor: 400. Stocuri: 80.000 u. impozitul amanat impozit amanat 288.stocuri de marfuri: 80.m.N 170 30.12.m.m.143 u.000.m.m.N 200 . stiind ca indicele general al preturilor a evoluat astfel: 01. Valoarea actualizata a cheltuielilor de demontare este de 212 lei..000 u..12.000 u.12. in plus.N. se prezinta astfel: Terenuri: 400. printre altele.12. in N+l se recunosc pe seama rezultatului diferenta de amortizare aferenta exercitiului curent si impozitul amanat corespunzator acesteia: Amortizari privind imobilizarile corporale = Cheltuieli 2.000 u. . Managerii acesteia decid aplicarea normei IAS 29 Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste" pentru prima data la inchiderea exercitiului N. x 200/175 = 457. estimand cheltuieli cu demontarea benzii de 500 lei. .. . Durata de viata a benzii transportoare este de 9 ani. 289. = Datorie de impozit amanat 5. Cheltuieli cu marfuri: 300. la 31.000 u. x 200/150 = 533. intocmite in costuri istorice.12. care aplica IAS. Creante clienti: 150.000 u.333 u. .888 u. N 180 31.m.N-1.m. cuprind.cheltuieli cu marfuri: 300.m. creantele provin dintr-o vanzare realizata pe l septembrie N.09.000 u. O unitate de exploatare miniera. la 31. Sa se prezinte valoarea corectata de efectele inflatiei pentru elementele prezentate anterior. Societatea ALFA isi desfasoara activitatea intr-o economie hiperinfla-tionista.Amortizari privind imobilizarile corporale Rezerve = Rezerve 20.000 u. x 200/180 = 88.000 u.m.N-1 150 30. de exploatare privind amortizarea imobilizarilor Cheltuieli cu = Datorie de 500. x 200/175 = 342.m.m.000 u.venituri din vanzarea marfurilor: 400.m.000.m. urmatoarele elemente: . marfurile au fost achizitionate pe 30 noiembrie N.m.000.000 u. terenurile au fost achizitionate pe l decembrie N-2 si au fost reevaluate la 31. achizitioneaza o banda transportoare in valoare de 4.m.000 u.N-2 100 Rezolvare: Indicele mediu in anul N: (200 + 150) / 2 = 175 Valoarea corectata de efectele inflatiei.900 lei.12.m.creante clienti: 150.

Cum se inregistreaza aceasta situatie in contabilitate? Rezolvare: .112 lei 4. privind amortizarea mijloacelor de transport.achizitia benzii transportoare si includerea cheltuielilor estimate de demontare in costul imobilizarii: 213 Instalatii tehnice.amortizarea in fiecare an de utilizare este de 5.900 lei 212 lei .800 lei: Amortizarea cheltuielilor de constituire = % Rezerve Rezultat 4. imobilizarilor animalelor si plantatiilor 290. in schimb.000 lei. mijloace de transport. daca se utilizeaza metoda de consolidare pe solduri.400 lei 2.112 lei / 9 ani = 568 lei: 6811 = 2813 568 lei Cheltuieli Amortizarea de exploatare instalatiilor.eliminarea cheltuielilor de constituire pe seama rezervelor (deoarece cheltuielile de constituire au fost capitalizate la inceputul anului N-l): Rezerve = Cheltuieli de constituire 12.400 lei . amortizabile in 5 ani. grupul prevede inregistrarea acestor cheltuieli in contul de profit si pierdere.000 lei / 5 ani x 2 ani = 4.eliminarea amortizarii cumulate inregistrate: 12.000 lei . Rezolvare: La nivelul bilantului se efectueaza urmatoarele inregistrari: . O societate-filiala F a inregistrat la inceputul exercitiului N-1 cheltuieli de constituire de 12. animale si plantatii = % 404 Furnizori de imobilizari 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea 5.800 lei 2. Se cer inregistrarile de preconsolidare a amortizarii in bilantul anului N.

in schimb.la nivelul contului de profit si pierdere: Venit din impozitul 384 lei pe profit amanat 291.eliminarea amortizarii cumulate inregistrate: 2801 = 121 Rezultat Amortizarea cheltuielilor de constituire La nivelul contului de profit si pierdere se inregistreaza: 2.152 lei 768 lei 384 lei .200 x 16% = 1. grupul prevede inregistrarea acestor cheltuieli in contul de profit si pierdere. Rezolvare: La nivelul bilantului se efectueaza urmatoarele inregistrari: . Valoarea contabila a cheltuielilor de constituire = O Baza fiscala = 7.400 lei cu amortizarea imobilizarilor Retratarile de omogenizare au consecinte asupra impozitului amanat. Se cer inregistrarile de preconsolidare a partii neamortizate a cheltuielilor in bilantul exercitiului N.200 lei Diferente temporare deductibile = 7.152 lei Contabilizarea activului de impozit amanat: .eliminarea cheltuielilor de constituire pe seama rezultatului (deoarece cheltuielile de constituire au fost capitalizate la inceputul anului N): 121 Rezultat = 201 12.la nivelul bilantului: Impozit pe profit amanat = % Rezerve Rezultat 1. amortizabile in 5 ani.000 Cheltuieli de constituire Rezultat = .400 .000 lei.la nivelul contului de profit si pierdere se inregistreaza: Rezultat = Cheltuieli 2..200 lei Activ de impozit amanat = 7. O societate-filiala F a inregistrat in exercitiul N cheltuieli de constituire de 12.

sa se calculeze venitul care afecteaza contul de profit si pierdere al anului N. plati privind: achizitia de terenuri 300.Plati pentru achizitia de masini 120 lei = FNT din activitatile de investitii -870 lei + imprumuturi incasate prin emisiunea de obligatiuni 120 lei . diminuarea creantei clienti 90.000 lei. crestere cheltuieli in avans 36.350 lei + Cheltuieli cu amortizarea 270 lei + Diminuarea creantei clienti 90 lei . crestere datorii furnizori 120. Rezolvare: Profit net inainte de impozitare 1.350.254 lei .Cresterea cheltuielilor in avans 36 lei + Cresterea datoriilor la furnizori 120 lei .400 Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor 292.000 lei. O societate vinde in anul N un soft pentru suma de 85. in conformitate cu IAS 7. utilaje.Plati de impozit pe profit 540 lei = FNT din activitatile de exploatare 1.000 lei.000 lei si include in factura si pretul activitatii de service dupa instalare in valoare de 9. instalatii 120. plati impozit pe profit 540. Dispuneti de urmatoarele date: profit net inainte de impozitare 1. Conform IAS 18 Venituri". dividende platite aferente activitatii de finantare 312. achizitia de masini.000 lei.000 lei. Activitatea de service se realizeaza in anul N+l. Rezolvare: in anul N se efectueaza urmatoarea inregistrare: 121 Rezultat = .000 lei. cheltuieli cu amortizarea 270.254-192-870 192 lei 293. investitii si finantare.Plati pentru achizitia de terenuri 300 lei .6XX = Cheltuieli dupa natura Si: 121 Rezultat 12. achizitia unei cladiri 450.000 lei. imprumuturi incasate din emisiunea de obligatiuni 120.000 lei.000 lei.Plati pentru achizitia de cladiri 450 lei .Dividende platite aferente activitatii de finantare 312 lei = FNT din activitatile de finantare ____________________ -192 lei Flux net de trezorerie = 1. Sa se calculeze fluxurile nete de numerar pentru activitatile de exploatare.000 6811 2.000 lei.000 lei.000 lei.

La sfarsitul exercitiului N. .000 lei? Rezolvare: in anul N sunt recunoscute venituri de 20. La sfarsitul exercitiului N+3.000 = 12. costul total estimat este de 16.000 lei.pe parcursul perioadei de postgarantie (dupa instalare). veniturile sunt recunoscute astfel: .31. stiind ca pentru executia contractului s-au angajat cheltuieli de 10.in momentul vanzarii.000/16.000 Venituri inregistrate in avans Conform IAS 18.100.03. valoarea devizului: 20.000 x 10. O intreprindere de servicii de consultanta contabila efectueaza o prestatie catre un client in urmatoarele conditii: durata contractului 01.000 lei = 300.000 lei. terenul este reevaluat la 1. Care este valoarea venitului contabilizat la 31.000 La sfarsitul anului N+3 se inregistreaza un minus de valoare de 100.000 lei.N . 295.000 lei . pentru componenta soft.4111 Clienti = % 85. care este valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul anului N+3? Rezolvare: La sfarsitul anului N rezerva din reevaluare este creditata cu 1.N+1. terenul este reevaluat la valoarea justa de 1.000 lei. SC ABC SA detine un teren cu o valoare contabila de 900.000 lei. pentru componenta service.12.900.08.000 lei.000 lei: 211 Terenuri = 105 Rezerve din reevaluare 300.000 707 76. 294.200. Conform IAS 16 Imobilizari corporale".000 lei prin diminuarea rezervei din reevaluare: 105 Rezerve din reevaluare = 211 Terenuri 100.500 lei.N conform I AS 18 Venituri".200. .000 Venituri din vanzarea marfurilor 472 9.000 Soldul rezervei din reevaluare la sfarsitul anului N+3 este de 200.

dar se reestimeaza durata totala de utilizare la 11 ani.000 lei Valoarea amortizabila = 216. s-a efectuat o plata de 9. cu ajutorul unui indice pentru a se ajunge la costul de inlocuire. din vanzarea unei imobilizari corporale.000 . Se cunosc urmatoarele informatii pentru o imobilizare corporala achizitionata la 01.000 .10. in schimbul unui teren de aceeasi valoare. Dispuneti de urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate de o intreprindere comerciala in cursul perioadei: s-au achizitionat titluri de participare eliberate in proportie de 90%. Cunoscand ca intreprinderea opteaza pentru realizarea surplusului din reevaluare in rezultatul reportat pe masura amortizarii echipamentului. Stiind ca intreprinderea aplica IAS 16 Imobilizari corporale" si ca in cursul anului N+l se mentine estimarea privind valoarea reziduala.16.m. 32. partea eliberata fiind platita imediat la achizitie.000 lei. s-a acordat unei filiale un imprumut pe termen lung in valoare de 6.000/10 = 17.25.000 297. taxe vamale 20. s-au incasat 32. pretul de cumparare a fost de 40. conform IAS 7 Situatiile fluxurilor de trezorerie".000 36. Dispuneti de urmatoarele informatii legate de un echipament tehnologic: cost de achizitie 400.m.000 lei. valoarea reziduala estimata 16.N: pret de cumparare 200.000 + 20.000 lei Durata de viata ramasa = 10 ani Amortizarea in anul N+l = 175.296.m.000 6.000 lei Amortizarea in anul N = 200. Indicati care este. mai putin amortizarea corespunzatoare (indice = 4).000 lei.000 u.m.m. Rezolvare: . durata utila de viata 10 ani. durata de utilizare estimata 8 ani.000 lei. s-au emis la valoarea nominala obligatiuni in valoare de 20.m.000 = 216. Rezolvare: Costul de achizitie al imobilizarii = 200.imprumut acordat unei filiale = .000 lei.000 u.000 = 200. in conformitate cu IAS 16. Dupa 6 ani de utilizare imobilizarea corporala este reevaluata.000 . reprezentand o rata dintr-un contract de leasing financiar.000/8 = 25. calculati rezerva din reevaluare realizata in fiecare an.01.000 u. sa se calculeze cheltuiala cu amortizarea aferenta acestui exercitiu si valoarea contabila neta.000 u.000 = 175.000 x 90% . fluxul de numerar din activitatea de investitii.4.. reducere comerciala primita 4.000 u.000 lei Valoarea ramasa de amortizat = 200. Rezolvare: Fluxul net din activitatea de investitii = + incasari din vanzarea unei imobilizari . metoda de amortizare lineara. metoda de amortizare lineara.000 u.Plati aferente titlurilor de participare = 40.500 lei 298.

500/4 = 14. stocuri: sold initial 10.000 = 120. . Activul va fi amortizat in sistem linear.500 .500 x 3 = 34.500 lei Amortizarea anuala in anul N+4 = 59.000 x 6 = 240. Rezolvare: Valoarea amortizabila a activului = 100.m. costul de achizitie al imobilizarii respective este de 100.m. clienti: sold initial 6. venituri din investitii financiare 2. O intreprindere decide ca durata de utilizare a unui activ achizitionat pe 01. s-a efectuat o plata de 6. conform IAS 7 Situatiile fluxurilor de trezorerie".N sa fie stabilita la 8 ani.000 u. Dispuneti de urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate de o intreprindere comerciala in cursul perioadei: s-a acordat unei intreprinderi asociate din cadrul grupului un imprumut pe termen lung in valoare de 10.000 = 480.m.000/10 = 40.000 u. 300.000 = 160.000/4 = 160.000 lei 299.160. sau 160.8.000 lei. reprezentand dobanda aferenta unui imprumut pe termen lung acordat unei filiale. s-au emis si incasat la valoarea nominala obligatiuni in valoare de 15.40.000 u.000 u.000 lei Dupa reevaluare. valoarea reziduala 8.m.000 lei Valoarea neta contabila dupa 6 ani = 400.000 lei Valoarea justa = 160.240.01.m.m.000 .000 lei.000 lei si final 8.000 .000 . s-a incasat suma de 3.875 lei 301. Indicati care este.6. Rezolvare: Fluxul de numerar din activitatea de finantare = + incasari din emisiunea de obligatiuni 15..000 lei Amortizarea cumulata dupa 6 ani = 40.000 u.34.000 u. = 9.000 lei. Dupa 3 ani.000 lei.000 lei Rezerva din reevaluare realizata in fiecare an = 480.Plata ratei de leasing 6. conducerea intreprinderii decide diminuarea duratei de functionare cu l an si reestimarea valorii reziduale la 6.000 lei . amortizarea anuala = 640. fluxul de numerar din activitatea de finantare.500 lei Valoarea ramasa de amortizat = 100. reprezentand o rata dintr-un contract de leasing financiar.000 .000 lei Amortizarea anuala in anul N = 92.000 x 4 = 640.000 = 59.000 u. Dispuneti de datele: profit net 3.000 = 92.000 lei.000 lei Rezerva din reevaluare = 640.000/4 = 120.000/8 = 11.000 .700 lei..Amortizarea anuala in primii 6 ani = 400.500 lei Amortizarea cumulata dupa 3 ani = 11.m.000 lei. Sa se determine cheltuiala cu amortizarea aferenta anului N+4 in conformitate cu prevederile normei IAS 16 Imobilizari corporale". cheltuieli cu amortizarea 900 lei.

100 lei 302.000 lei .si final 4.000 lei 303.18.000 lei .Dividende platite legate de exploatare 1. dar se cunoaste ca aproximativ 3% din bunurile tranzactionale sunt returnate. furnizori: sold initial 1. data semnarii contractului l ianuarie N. O societate are inregistrate venituri anuale din vanzari de bunuri in suma de 15. avans la data semnarii contractului 40.000 u. Rezolvare: Rezultat net 3.Venituri din investitii financiare 2. Ce determina reducerea de valoare de 120 lei conform IAS 16 Imobilizari corporale"? Rezolvare: Prima reevaluare determina cresterea rezervei din reevaluare pentru 100 lei. rata implicita a contractului la locatar 10% pe an. impozit pe profit datorat: sold initial 1.000 lei Recuperarea investitiei in anul N = 70. In urma a doua reevaluari succesive ale unei imobilizari corporale s-au obtinut urmatoarele date: in exercitiul N o crestere de valoare de 100 lei.000 lei + Diminuarea creantelor 2.000 lei = FNT din activitatile de exploatare 2.000 lei.Diminuarea furnizorilor l .500 lei si final 500 lei. Care este valoarea dobanzii si a recuperarii investitiei contabilizate la locator la inchiderea exercitiului N.000 lei. dividende platite legate de exploatare aferente anului curent 1.300 lei si final 200 lei.700 lei + Diminuarea stocurilor 2. iar la locator 6% pe an.000 lei = 18. Conform IAS 7 Situatiile fluxurilor de trezorerie".. valoarea actualizata a platilor minimale 280.m.000 lei + Cheltuieli cu amortizarea 900 lei .000 lei. 304. Care vor fi efectele in situatiile financiare conform IAS 18 Venituri"? . Urmatoarea reevaluare va determina diminuarea rezervei din reevaluare existente de 100 lei si inregistrarea unei cheltuieli pentru depreciere pentru 20 lei.100 lei . Se cunosc urmatoarele date pentru un contract de leasing financiar: valoarea justa a bunului 300. Se mai cunoaste ca societatea practica un adaos mediu la total vanzari de 15% din pretul de vanzare.000 lei = 52. calculati fluxul de trezorerie provenit din exploatare. in conformitate cu norma IAS 17 Contracte de leasing"? Rezolvare: Dobanda pentru anul N la locator = 6% x 300. iar in exercitiul N+l o reducere de valoare de 120 lei. redeventa anuala platibila la 31 decembrie 70.000 lei.000 lei.000 lei .Diminuarea datoriei cu impozitul 1.000 lei.

Deci se contabilizeaza venituri din vanzari de 15. Se cunosc urmatoarele informatii despre o linie tehnologica de extractie a petrolului: pret de cumparare 300.Rezolvare: Returnarea unor produse nu este un motiv pentru a nu contabiliza venitul din vanzari.. amortizabil linear pentru valoarea de 200. scont de decontare 2%.000 u.000u.000 x 6/12 = 10. valoarea recuperabila devine 12. costuri ale proiectului de amplasare 20.000 = 12.000 u.000 u. 307. amortizarea cumulata pana la sfarsitul anului N+2 ar fi fost de 18. Cheltuielile de extindere a hotelului sunt capitalizate si majoreaza valoarea activului.000 .m.000 u.N o societate a achizitionat l .m. iar amortizarea cumulata. transport pe parcurs intern 10..m.m. Deprecierea nu este modificata in exercitiul N+2.N-31.000.000 u..m. La data de 01. Dobanda in suma de 20.000 u.m.000 u.m.000 u.5 u. Daca activul nu ar fi fost depreciat.m.05. stiind ca durata de viata utila nu se modifica si amortizarea anului N+2 a fost de 3. La sfarsitul anului N+2.m. Valoarea recuperabila = 15.000 u. (dobanda incasata minus venitul din dobanzi) reprezinta recuperarea costului de achizitie al obligatiunilor.m. costurile ulterioare cu privire la renovarea exteriorului. 308.000 de obligatiuni pentru un pret unitar de 100 u. Cum se vor reflecta.m. de 12. achizitionat in anul N. Rezolvare: La sfarsitul anului N+l valoarea neta contabila a softului = 18.000 u. Societatea ABC detine un soft in valoare de 30. Apoi societatea constituie un provizion pentru riscuri si cheltuieli in suma de 3% x 15% x 15.000 = 67. este platita la data de 31 octombrie anual. iar diferenta de 10. 305. Valoarea pe care ar fi avut-o activul daca nu era depreciat = 12.m.m.000 lei.000 u.m.3.. Valoarea neta contabila la sfarsitul anului N+2 = 15. Valoarea recuperabila = 12. Societatea ABC achizitioneaza un hotel cu durata de viata utila de 30 de ani.000 u. Societatea inregistreaza o depreciere de 3.m. 306.m. comision vamal 3%. valoarea recuperabila este de 15.000 u.000 u.000 u.000 u.m. Care vor fi incidentele in situatiile financiare ale exercitiului N conform IAS 18 Venituri"? Rezolvare: Societatea inregistreaza un venit din dobanzi de 20. La sfarsitul anului N+l. precum si cele efectuate pentru extinderea hotelului cu inca doua etaje? Rezolvare: Cheltuielile legate de renovarea exteriorului care asigura mentinerea nivelului actual de performanta a activului afecteaza contul de profit si pierdere. in conformitate cu IAS 16.000 u.10.m.m. Analizati efectele variatiilor de valoare conform IAS 36 Deprecierea activelor".05 . ..m. pentru perioada 01.N.

000 lei. mijloacelor de transport. N-1 si N in conformitate cu IAS 16. iar valoarea reziduala. Amortizarea aferenta exercitiului N este determinata cu ajutorul noilor estimari (500. ALFA inregistreaza amortizarea anuala a utilajului in suma de 80. .000 lei pe o perioada de 4 ani.07. La sfarsitul exercitiului N. Jmobilizari corporale".000) / 6. cu o rata anuala a dobanzii de 10%.000 x 10% x 1/2 = 500 lei.metoda de amortizare este cea lineara.000 u. Cum va fi afectat contul de profit si pierdere al anului N atat pentru societatea M. Societatea ALFA dispune de urmatoarele informatii cu privire la un utilaj: . adica (500.000 + 20.m.m.000 + 10.costul de achizitie 500.000 = 339. La sfarsitul celui de-al treilea an se reestimeaza durata totala de utilizare la 5 ani.000 u. rambursabil in 4 transe egale. Societatea F inregistreaza o cheltuiala cu dobanda si o datorie privind dobanda de platit de 500 lei. Politica grupului din care face parte F este de a reevalua terenurile. 309. animalelor si plantatiilor 108. in situatiile financiare ale filialei terenurile sunt evaluate la cost.667 lei. Calculati amortizarea in exercitiile N-2. ALFA inregistreaza in exercitiul N: 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea instalatiilor. .Determinati valoarea costului de achizitie conform IAS 16.20.N un imprumut de 10. Rezolvare: in exercitiile N-2 si N-1.durata de amortizare este de 6 ani. la 14. Filiala F detine terenuri achizitionate la costul de 400.000) / 3 = 108.000 .000 . Valoarea justa a terenurilor a evoluat astfel: .667 311.000 lei (utilajul a fost achizitionat la inceputul exercitiului N-2).000 -160.14. Cheltuielile financiare ale societatii F cresc cu 500 lei. . Veniturile financiare si implicit rezultatul financiar al societatii M cresc cu 500 lei.000 + 3% x 300. iar rezultatul financiar scade cu 500 lei.valoarea reziduala este estimata la 20. 310.000 lei. cat si pentru filiala sa? Rezolvare: Societatea M inregistreaza un venit din dobanzi si o creanta privind dobanda de primit in suma de 10.000 lei. ALFA revizuieste estimarile pentru durata de utilizare a utilajului si valoarea reziduala a acestuia. Societatea M acorda filialei sale F pe 01. Rezolvare: Costul de achizitie = 300.

intreprinderea BETA fabrica un singur produs finit PF pentru care sunt necesare trei materii prime MP l. Cota de impozitare este de 16%. produsul secundar PS si deseul D. care este deversat si genereaza cheltuieli pentru prevenirea poluarii mediului.000 440. de asemenea.000 lei 1.242 lei 4.000 3. D este supus unui proces de epurare inainte de a fi deversat.Anul N N+l N+2 N+3 Valoarea justa 420.in Sectia l. . operatie in urma careia se obtin produsul finit PF. stiind ca se utilizeaza metoda pe fluxuri? Rezolvare: Retratarile de omogenizare sunt urmatoarele: Echipamente tehnologice = Rezerve din reevaluare 420. 292. PS este tratat pentru a putea fi comercializat.in Sectia 2. Ce retratari de omogenizare sunt efectuate in exercitiul N.000 Valoarea contabila a terenurilor Baza fiscala __________________________ Diferente temporare impozabile Datorie de impozit amanat: 16% x 20. in Sectia 4.000 20.200 din reevaluare impozit amanat 312. fara valoare.200 20.000 La sfarsitul exercitiului N+4 terenurile sunt vandute.000 430.000 Rezerve = Datorie de 3.000 400.in Sectia 3. MP2 si MP3.000 lei Se cunosc urmatoarele informatii: Costul produsului intermediar PI Costul materiilor prime consumate este de: Costul manoperei directe in sectia S2 M2 M3 . Din procesul de productie se obtin. Procesul de productie se desfasoara dupa urmatoarea schema: .000 390. . la Pil se adauga MP2 si MP3.500 lei 20. MP1 este prelucrata si se obtine produsul intermediar Pil care este transferat fara stocaj in Sectia 2. un produs secundar PS care poate fi vandut dupa ce este supus unui tratament si un deseu D.

acesta este utilizat.m.m.N are o amortizare cumulata de 1.000 (+) 4. in aceste conditii. dar la o capacitate redusa. Care sunt inregistrarile efectuate de societatea ALFA in anul N conform IAS 16 si IAS 36? Rezolvare: .250 lei 3.250 (+) 3. Deoarece nu sunt disponibile piesele necesare pentru a-1 repara.000 u.890 313.m.Cheltuieli indirecte ale sectiei S2 incorporabile Valoarea productiei in curs la inceputul perioadei Valoarea productiei in curs la sfarsitul perioadei Valoarea realizabila neta a produsului secundar PS Costul eliminarii deseului D (ce s-ar obtine in conditii normale) Calculati costul produselor finite conform IAS 2 Stocuri".573 (-) 5.500 u. Utilajul poate fi vandut la pretul de 100 u. si care la 01. Cota de amortizare anuala este de 15%.573 lei 5.500 lei 27. Ca urmare a accidentului durata de utilitate ramasa se va reduce la 3 ani.000 (+) 1. valoarea de utilitate a utilajului este de 300 u.600 lei -le iValoare (+) 292.500 u.890 Produs intermediar PI Materii prime MP2 MP3 Manopera directa S2 Cheltuieli indirecte ale sectiei S2 incorporabile Valoarea productiei in curs la inceputul perioadei Valoarea productiei in curs la sfarsitul perioadei Valoarea realizabila neta a produsului secundar PS Costul eliminarii deseului D (doar pentru cele care s-ar obtine in Costul de productie al produsului finit PF Obtinerea produselor finite genereaza urmatoarea inregistrare: 345 Produse finite = 711 Variatia stocurilor 305. ALFA dispune de o oferta de a ceda utilajul pentru suma de 320 u.600 305. iar valoarea amortizabila a utilajului este egala cu costul.871 (+) 12.m. la schimb cu un utilaj nou al carui cost este de 3. La l iulie N utilajul a fost avariat ca urmare a unui accident.01.500 (-) 27.m.m. Managementul societatii ALFA nu doreste sa schimbe utilajul cu unul nou deoarece nu crede ca pe termen lung va exista cerere pentru produsele obtinute cu ajutorul acestuia.871 lei 12. Rezolvare: Costul de productie se determina dupa cum urmeaza: Elemente 4. Societatea ALFA detine un utilaj achizitionat la costul de 2.500 (+) 20.242 (+) 4.

Utilajul inceteaza sa mai fie amortizat.m.12.300 = 512.500 .500 . Valoarea recuperabila a utilajului este de 300 u. amortizare cumulata de 20.50 u.000 lei. Potrivit normei IAS 36.12. conform IFRS 5? La ce valoare va fi evaluat utilajul? Rezolvare: La sfarsitul exercitiului N-1 se inregistreaza o pierdere de valoare pentru utilaj de 4.50 . utilajul avea o valoare bruta de 102.N-01. Ce inregistrare se efectueaza la l septembrie N. Valoarea justa mai putin cheltuielile de cesiune este la sfarsitul exercitiului N-1 de 78. GAMA inregistreaza la aceasta data o ajustare pentru deprecierea utilajului in valoare de 5.m.m. Decizia de a ceda utilajul fusese luata inainte de 31.01 .000 lei. societatea ALFA a clasificat un utilaj ca detinut in vederea vanzarii. durata de viata utila ramasa de 8 ani si o valoare reziduala de 2.50 Amortizarea pentru perioada 01.07.500 x 15% x 1/2 = 187. La sfarsitul exercitiului N-1.N este de 2. Deprecierea constatata = 812. La l septembrie utilajul este evaluat la minimul dintre: .07.187. costul acestuia fiind de 20.m.000 315.: 6811 = 2813 187.N societatea GAMA determina valoarea recuperabila pentru un utilaj pe care intentioneaza sa-1 cedeze la 15.000 lei.000 lei. O estimare realista a valorii juste este de 100 u.: 6813 = 2913 512. La l septembrie N utilajul inceteaza a mai fi clasificat ca detinut in vederea vanzarii si are o valoare recuperabila de 70.N.1.50 = 812. deoarece societatea ALFA nu doreste sa realizeze schimbul.50 Ca urmare a accidentului utilajul ar putea fi depreciat.12.000 lei. La 31.000 lei. Valoarea neta contabila = 2.50 u.000 lei.m.Amortizarea pe perioada 01. ALFA contabilizeaza ajustarea pentru deprecierea utilajului: 6813 = 2913 5.50 u. Pe 15 februarie N+l. GAMA trebuie sau nu sa ajusteze situatiile financiare ale exercitiului N? De ce? Rezolvare: Pretul de vanzare obtinut pe utilaj confirma valoarea recuperabila a acestuia.000 lei.N este de 300/3 x 1/2 = 50 u.N-31. GAMA vinde utilajul la 10. La data clasificarii.m. iar scaderea pretului reflecta conditii existente inainte de data bilantului.000 lei. motiv pentru care la l iulie N se efectueaza testul de depreciere.: 6811 = 2813 50 314.000 lei.

Societatea ALFA inregistreaza pierderea de valoare astfel: 6813 = 2913 8.000.500 lei ..500. cheltuieli cu dobanzile 7.000 77.000 lei Cheltuielile administrative = 1.2. prestatii externe Total Cheltuieli administrative (sumele sunt exprimate in lei): ‡ cheltuieli cu redevente.000 20.(82.000. cheltuieli cu redevente si chirii 1. Calculati costul vanzarilor si cheltuielile administrative conform IAS 1. venituri din subventii aferente materiilor prime 2.000.000 lei. Structura costului de productie este urmatoarea: -leiValori 32.000 + 2.333 lei si .000 .000 Elemente Materii prime si materiale consumabile Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu servicii. ‡ cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale 2.752. venituri din participarii la societatile asociate 8.500. iesiri de produse finite 58. cheltuieli cu diferentele de curs valutar 16.000. Dispunem de urmatoarele informatii cu privire la societatea ALFA (sumele sunt exprimate in lei): venituri din vanzarea produselor finite 50.000.000.500.000 = 6.70. intrari de produse finite 77.000 10. venituri din vanzarea semifabricatelor 30.500. cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 32. venituri din diferente de curs valutar 18. ‡ cheltuieli cu personalul 3. cheltuieli cu personalul 18. cheltuieli cu amenzi si penalitati 1. cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale 22.500.700.000) / 8 x 8/12 = 75. Costul vanzarilor = 58.000. TVA colectata 15. venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 12.000.000. cheltuiala cu impozitul pe profit 2.000 15.000 .000.000.000.200. Rezolvare: Costul vanzarilor reprezinta iesirile de produse finite in decursul perioadei. cheltuieli cu servicii prestate de terti 10. Structura costului de productie prezentata in textul aplicatiei se refera la produsele finite obtinute in decursul perioadei.500 + 3. chirii 1.82.000.000 Cheltuieli de exploatare Ajustari privind provizioanele pentru deprecierea pentru deprecierea echipamentelor tehnologice imobilizarilor 316.

platibile in ultima zi a anului. sunt prevazute 3 rate de 100. platibile in ultima zi a anului.000 lei. rata implicita a dobanzii anuale calculata de locatar 10%. inregistrarea contabila efectuata de locatar.317.711 lei) = 265. posibilitatea exercitarii unei optiuni de cumparare la sfarsitul anului 3 la pretul de 20. Rezolvare: a) Calculul VAPML: b) Conform IAS 17. intre o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se incheie un contract de locatiefinantare cu urmatoarele caracteristici: data semnarii contractului l ianuarie exercitiul N. durata de viata a bunului 8 ani.711 lei Datorii din contracte 265. Rezolvare: in calculul valorii actualizate a platilor minimale se tine cont numai de fluxurile de numerar sigure. valoarea reziduala a activului este 40. durata contractului 4 ani. valoarea reziduala a activului este 600 lei. =3. Min (280. adica avansul platit. Calculati valoarea actualizata a platilor minimale de leasing.738 lei. sunt prevazute 4 rate de 500 lei. varsamantul initial 2. 265. locatarul contabilizeaza activul inchiriat la valoarea cea mai mica dintre valoarea justa a bunului si valoarea actualizata a platilor minimale. intre o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se incheie un contract de locatiefinantare cu urmatoarele caracteristici: data semnarii contractului l ianuarie exercitiul N.000 lei. intre o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se incheie un contract de locatiefinantare cu urmatoarele caracteristici: data semnarii contractului 30 iunie exercitiul N. Precizati.738 lei.000 lei. ratele anuale si pretul aferent optiunii de cumparare. conform I AS 17.711 de locatie-finantare 319.858. valoarea justa a bunului la data semnarii contractului 280.000 lei. rata implicita a dobanzii anuale calculata de locatar 10%.13 lei 318. durata Activ = . durata contractului 3 ani. optiunea de cumparare se exercita la pretul de 400 lei.000 lei. varsamantul initial 2.

in caz contrar. precizati care este marimea amortizarii anului N si de catre cine va fi aceasta inregistrata. Deci amortizarea va fi inregistrata de catre locatar. bunul inchiriat este amortizat pe durata de utilizare daca exista certitudinea ca locatarul va deveni proprietar la sfarsitul contractului. Rezolvare: a) IAS 17 precizeaza: in situatiile financiare ale locatarului. . locatarul contabilizeaza activul inchiriat la valoarea cea mai mica dintre valoarea justa a bunului si valoarea actualizata a platilor minimale. Exista o certitudine ca la sfarsitul contractului locatarul va deveni proprietar. durata de viata a bunului 8 ani.594 lei. Min (417. metoda de amortizare este lineara. Conform I AS 17. platibile in ultima zi serviciului financiar. varsamantul initial 7.567 lei d) Valoarea amortizabila = Costul . valoarea reziduala a activului este 50. b) Calculul VAPML: c) Conform IAS 17. posibilitatea exercitarii unei optiuni de cumparare la sfarsitul anului 3 la pretul de 30. pentru fiecare exercitiu contabil. in acest caz activul se va amortiza pe durata de utilizare de 8 ani. valoarea justa a bunului la data semnarii contractului 417.Valoarea reziduala = 402.000 lei. 402.50.000 lei.000 lei.contractului 3 ani.594 lei.567 lei) = 402.567 lei e) Conform I AS 17.000 lei = 352. un contract de locatie-finantare genereaza o cheltuiala privind amortizarea activului si o cheltuiala financiara". rata implicita a dobanzii anuale calculata de locatar 10%. sunt prevazute 3 rate de 150.000 lei. amortizarea se va calcula pe perioada cea mai scurta dintre durata de utilitate si durata contractului.567 lei .

223 31. platile in numele locatiei trebuie sa fie repartizate in doua componente: cheltuiala financiara si amortizarea soldului datoriei.019x20% = 91.69. la sfarsitul anului N.N 200.12. Intre o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se incheie un contract de locatiefinantare cu urmatoarele caracteristici: data semnarii contractului l ianuarie exercitiul N.019 lei) = 456.983 216.000 lei. in situatiile financiare ale locatarului.223 x 20% = 69.N+1 200.000 347.000 216. sunt prevazute 3 rate de 200. durata contractului 3 ani. platibile in ultima zi a anului.12.445 = 200. valoarea justa a bunului la data semnarii contractului 461.000 203.668456.806 lei.019 d) Valoarea amortizabila = 456.019 lei . extrasul din situatiile financiare ale locatarului.019-108.000-91. durata de viata a bunului 8 ani.806 lei.12.70. La data incheierii contractului: Activ = Datorii din contracte de locatie-finantare 456. Min (461. Rezolvare: a) Calculul VAPML: =456.796 .019 lei .334 260.204 200.555 = 216. 456.668 x 20% = 43.000 lei = 386.223-130.204 = 456. posibilitatea exercitarii unei optiuni de cumparare la sfarsitul anului 3 la pretul de 60.019 lei b) Conform IAS 17.000 456.019 31.796 = 347.555 31.000-43.334 = 0 Total 660.N 456. conform IAS 17.019 lei c) Conform IAS 17.668 347.Amortizarea anului N 320.000 130.445 108. locatarul contabilizeaza activul inchiriat la valoarea cea mai mica dintre valoarea justa a bunului si valoarea actualizata a platilor minimale.000 lei.019 lei Amortizarea anului N 1. rata implicita a dobanzii anuale calculata de locatar 20%.000 lei. Prezentati.01. astfel: Rambursarea Flux de Data Dobanzi Capital ramas capitalului datorat trezoreri e 01.N+2 260. valoarea reziduala a activului este 70.

N 01.711 265.223 lei. 265. Se cunosc urmatoarele date pentru un contract de locatie-finantare: data semnarii contractului l ianuarie exercitiul N.204 lei. sunt prevazute 3 rate de 100.796 lei = 347.N 31.204 lei 3.108.629 = 75.371 = 73. Care este valoarea dobanzii si a rambursarii privind capitalul datorat. in conformitate cu IAS 17? Rezolvare: a) Conform IAS 17.000 100.711-2.796 lei Cheltuieli cu dobanzi 91. locatarul contabilizeaza activul inchiriat la valoarea cea mai mica dintre valoarea justa a bunului si valoarea actualizata a platilor minimale.738 lei. in situatiile financiare ale locatarului platile in numele locatiei trebuie sa fie repartizate in doua componente: cheltuiala financiara si amortizarea soldului datoriei. cheltuieli cu amortizarea 48. in situatiile financiare ale locatarului figureaza: in bilant: activ la valoarea neta contabila = 456.N Flux de trezorerie Avans 2. astfel: Data 01. Min (280.019 lei .2. Plata redeventei la 31. Amortizarea anului N: Cheltuieli cu amortizarea = Amortizarea activului 48.12.000 lei Datorii din contracte de locatie-finantare 108.000 = 263.12. datorii din contracte de locatie-finantare = 456. respectiv cheltuieli cu dobanzi 91.N: % = Conturi la banci 200.01.000-26.711 lei) = 265. durata contractului 3 ani. durata de viata a bunului 8 ani.711 lei b) Conform IAS 17. platibile in ultima zi a anului. valoarea reziduala a activului este 40.371 .252 lei = 407.371 26.711-73.711 lei.000 lei.711 263.000 lei. rata implicita a dobanzii anuale calculata de locatar 10%. in contul de profit si pierdere: cheltuieli financiare. valoarea actualizata a platilor minimale de leasing 265.629 2. valoarea justa a bunului la data semnarii contractului 280.N Total la 31.629 = 190.01. posibilitatea exercitarii unei optiuni de cumparare la sfarsitul anului 3 la pretul de 20.767 lei.000 100.12. varsamantul initial 2.019 lei .082 263.252 lei.629 Capital ramas 265.48.000 lei.000 Dobanzi Rambursarea capitalului datorat 2. contabilizate la locatar la inchiderea exercitiului N.738 lei.000 lei.711x10% = 26.000 + 73. 321.252 lei f) La sfarsitul anului N.

Procentaj de interes: Societatea A are un procentaj de interes in C de 20% x 90% = 18%. 324. care detine 40% din actiunile societatii C: nu exista actiuni fara drept de vot. deci procentul de control detinut direct in B este de 20%. 323. iar indirect in C. Rezolvare: Societatea A in B in C De control 60% 70% Procentaj De interes 60% 60% x 70% = 42% . II. Societatea A are un procentaj de interes in C de 70% x 40% = 28%. II. Societatea A detine 20% din actiunile unei societati B. deoarece detine asupra lui B un control exclusiv si implicit o va controla si pe C in proportie de 40%. Societatea A detine 70% din actiunile unei societati B. care detine 90% din actiunile societatii C: nu exista actiuni fara drept de vot. Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are in societatea C. Rezolvare: L Procentaj de control: Societatea A detine direct in B un procent majoritar de 70% si indirect in C un procent de 40%. Procentaj de control: Societatea A nu controleaza in mod exclusiv societatea B. Rezolvare: I. Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are in societatea C. de 0%.322. Procentaj de interes: Societatea A are un procentaj de interes in B de 70%. Legaturile dintre patru societati se prezinta astfel: Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are in societatile B. C si D.

Legaturile dintre trei societati se prezinta astfel: Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are in societatea C. Rezolvare: Societatea A in B in C Direct Indirect prin B Total in C De control 70% 10% 80% 10% + 80% = 90% Procentaj De interes 70% 10% 70% x 80% = 56% 10% + 56% = 66% 326. Rezolvare: Societatea A De control in B in C Direct Indirect prin B Total in C 20% 40% 40% Procentaj De interes 20% 40% 20% x 50% = 10% 40% + 10% = 50% . Legaturile dintre trei societati se prezinta astfel: Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are in societatea C.8% 325.in D 90% 42% x 90% = 37.

.000 u.. societatea a suportat urmatoarele costuri suplimentare: costuri de transport 36. Pretul unui motor este de 150.m.m.000 u. + Costuri de livrare 36.000 u. Costurile de demontare estimate recunoscute printr-un provizion se ridica la 25.m.m.000 u.000 lei.000 u. + Taxe vamale 5.000 u.m. + Costuri de instalare 49.m.000 u. . in vederea achizitiei. a importat un echipament in valoare de 500.000 u. = COST 683.m. costurile fiind de 13. costuri generale de administratie 6.m.000 u.m.000 u.000 u.500 u.m. Costurile de testare a functionarii corecte a activului 12.000 u.m.m.m..m.000 u.Rabat primit -2.m. Ea achizitioneaza o aeronava la pretul de 500. . Costurile legate de inceperea utilizarii noului echipament 25.000 u.000 u.000 u. societatea s-a hotarat sa introduca un nou sortiment.m. comision vamal 500 u. achizitia si amortizarile corespunzatoare.m. onorariile arhitectilor care instaleaza echipamentul 18. 404 653.m. rabat primit de la furnizor 2. iar incasarile nete provenite din vanzarea ciocolatelor produse la testarea echipamentului 2.m.m. + Costuri necesare pentru a aduce echipamentul in stare de functionare 42. TVA platita in vama l .. costul si precizati inregistrarea contabila legata de achizitie.000 u.m.000 u. specializata in productia ciocolatei.000 u. cheltuieli cu reclama 20. costuri de instalare 49..m. 1513 25.000 u. Contabilizati. Un specialist in domeniul aerian estimeaza o reparatie capitala care are loc la fiecare 15 ani si presupune inlocuirea motorului principal. conform I AS 16.000 u. Ca atare. . Calculati.000 u. + Costurile estimate cu demontarea activului 25..m.m.500 u.2. o societate comerciala nou-infiintata.m. Societatea ALFA organizeaza excursii cu miniaeronave intre doua statiuni turistice.500 u.m.m..000 u.000 lei.m. conform IAS 16. + Onorariile arhitectilor care instaleaza echipamentul 18. La data de l ianuarie anul N. in primele 4 luni cantitatea de ciocolata produsa a fost foarte mica.m.inregistrarea achizitiei: 2131 = % 683. Perioada de instalare si montare a durat doua luni. + Comision vamal 500 u. 328.200 u.000 u.) 10.m.m.m. + Costurile de testare a noului echipament mai putin incasarile nete provenite din vanzarea produselor obtinute (12. ..000 u.m.327.m. taxe vamale 5.000 u. 446 5.000 u. iar pentru a aduce echipamentul in conditiile de functionare s-au efectuat costuri in valoare de 42..000 u. cu durata de viata de 50 ani. generand o pierdere initiala din exploatare de 30. Rezolvare: Pret de cumparare 500.

000 lei pentru motor: 6811 6811 = = 2813 2813 7. conform IAS 16.000 lei 2131 = 404 150.000 lei.000 lei 25 ani 24.000 lei -100.000 lei b) Amortizarea aeronavei si a motorului se va calcula pe perioade diferite. care va fi recunoscut separat.150. Consultantul imobiliar estimeaza durata de viata utila a cladirii la 25 ani.000 lei -190.000 lei : 25 ani 800. iar firma anticipeaza vanzarea cladirii dupa 5 ani. cheltuielile cu cedarea 100. amortizarea anuala. Calculati.000 lei = 190.000 lei 800.Valoarea reziduala Durata de viata utila Amortizarea anuala = 610.000 lei 10.000 lei .000 lei.000 lei 290.000 lei pentru aeronava. Pretul actual de vanzare pentru o cladire similara cu o vechime de 5 ani este 290.000 lei: 15 ani = 10.000 lei: 50 ani = 7. conform IAS 16.Valoarea reziduala Durata de viata utila 800. respectiv 50 ani si 15 ani.000 lei.000 lei = 610.000 lei 800. Calculati.000 lei 5 ani .000 lei: 2133 = 404 350. si 150. amortizarea anuala.000 lei = 5 10.000 lei 329. respectiv 500.000 lei = 350.Rezolvare: a) Aeronava va fi recunoscuta la costul de achizitie mai putin costul motorului. O societate achizitioneaza o cladire la costul de 800. el estimeaza ca pretul actual de vanzare pentru o cladire similara cu o vechime de 25 ani este 290.400 lei 330. adica 350. Rezolvare: Cost de achizitie Valoarea reziduala = Pretul actual de vanzare pentru o cladire similara cu o vechime de 5 ani Valoarea amortizabila = Costul .000 lei -290.000 lei. O societate achizitioneaza o cladire la costul de 800.000 lei 290. Consultantul imobiliar estimeaza durata de viata utila a cladirii la 25 ani. De asemenea. Rezolvare: Cost de achizitie Valoarea reziduala = Pretul actual de vanzare pentru o cladire similara cu o vechime de 25 ani Cheltuielile cu cedarea Valoarea amortizabila = Costul .000 lei.

m. amortizarea anuala.000 lei.368 lei Durata de viata utila 5 ani Amortizarea anuala = 714.000 lei Valoarea reziduala = Valoarea de piata actualizata in functie de indicele de inflatie Valoarea amortizabila = Costul . / 5 ani = 40. conform IAS 16. luna 3 = 2. Amortizarea anuala pentru anul 2009 = 200. luna 2 = 1.000 rotatii Valoarea amortizabila Amortizarea cumulata = 0.874 lei 332.000 Numar total de rotatii conform cartii tehnice Uzura sistemului de aerisire: 10.300 rotatii 200. Calculati. 2. Conform cartii tehnice.500 + 2.000 u.000 u. Rezolvare: 1. Un utilaj a fost achizitionat la valoarea de 200. Calculati.500 rotatii.368 lei : 5 ani 142.Valoarea 800.000 lei 25.000 lei : 5 ani 102. conform IAS 16.200 + 1. Durata de viata utila ramasa a fost revizuita la 7 ani la data de 31 decembrie 2010. durata de viata utila 5 ani.000 u. marimea amortizarii cumulate.000 u.m.Amortizarea anuala = 510. Consultantul imobiliar estimeaza durata de viata utila a cladirii la 25 ani. Rezolvare: Numar de rotatii = 1.0515 x 500.200 rotatii.500 rotatii. amortizarea aferenta anului 2010..000 lei.000 lei.750 lei 333. .000 lei 331. iar firma anticipeaza vanzarea cladirii dupa 5 ani. la data de l ianuarie 2008. luna 5 = 3. 3. Amortizarea anuala pentru anul 2008 = 200.000 u. O societate achizitioneaza o cladire la costul de 800.000 rotatii 0.0515 500.m.000 rotatii. Rezolvare: Cost de achizitie 800.m. / 5 ani = 40. valoare reziduala nula.000 lei -85. O societate achizitioneaza un sistem de aerisire la costul de 500. in cazul de fata. estimarea duratei de viata utile este de 7 ani la data de 31 decembrie 2010.000 lei 10. Calculati.500 + 3. acesta este garantat pentru 200.000 rotatii. Numarul de rotatii in primele luni de functionare este: luna l = 1.100 + 2. Dar aceasta informatie se va utiliza pentru a contabiliza si cheltuiala anului curent.m. luna 4 = 2. Valoarea de piata a cladirii peste 5 ani este 90.632 lei = reziduala 714. rata anuala de crestere a preturilor l %.300 rotatii : 200. conform IAS 16.100 rotatii.

Prin urmare.80. O societate achizitioneaza 20 ha de teren la costul de 500.m. Contabilizati.m. 50% din pret se va plati dupa un an de la vanzare.000 lei: 5 ani = 16.amortizarea costurilor de restaurare a amplasamentului pe perioada de crestere a beneficiilor: 80.000 u. urmand a cultiva rosii. La data achizitiei s-au efectuat lucrari de restaurare a amplasamentului in vederea plantarii unei culturi de pepeni. . Tranzactia 1: .000 lei 335.m.000 lei. marfuri in valoare de 100 lei.000 u. costul lucrarilor fiind 80. Durata de viata utila ramasa stabilita anterior = 8 ani. = 120. conditiile de plata fiind: 10% din pret se plateste in momentul vanzarii. Valoarea ramasa (neta contabila) la 31 decembrie 2009 = 200.000 lei .000 u.m.000 u.m. durata de viata utila ramasa = 7 ani + l an (anul 2010) = 8 ani.000 u. Rezolvare: 1.N. iar 40%.000 lei.recunoasterea costurilor cu restaurarea amplasamentului: 2112 = 404 80. vinde unui client. / 8 ani = 15. vinde cu incasare in contul curent un program informatic pentru suma de 2.000 lei . dupa 2 ani de la vanzare. 334. pe data de O l . Sa se contabilizeze tranzactiile conform IAS 18 Venituri".adica 2010. activitatea de service se realizeaza timp de 3 ani incepand cu anul N.01 . Ca urmare a vanzarii pepenilor.achizitia terenului: 2111 = 404 500. achizitia si amortizarea. Cheltuiala cu amortizarea anuala = 120. conform IAS 16. O intreprindere efectueaza urmatoarele tranzactii: 1. profitul societatii va creste cu 4% in urmatorii 5 ani. Rezolvare: . Se estimeaza ca in acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobanzii de 60%.000 lei incluzand in factura si pretul activitatii de service dupa instalare in valoare de 150 lei. Societatea estimeaza ca peste 5 ani va efectua o rotatie a culturilor. 2.000 lei: 6811 = 2811 16.

iar 40%.01 .10 lei) x 60% = 28.125 lei): 47X 2.875 lei 43. incasata la 31 decembrie N. marfuri in valoare de 100 lei. 2. o parte din veniturile necastigate sunt inregistrate ca venituri din dobanzi ((56. un numar de 1. O intreprindere efectueaza urmatoarele tranzactii: 50 lei 1. pe data de 01.875 lei .1. Tranzactia 2: 2.2 lei. incepand cu anul N.2.1. .2.N. timp de trei ani se recunoaste venitul din lucrari executate si servicii prestate pe baza formulei: 472 = 704 336. dupa 2 ani de la vanzare.56.875 lei = 43. cumpara. in conditiile aplicarii IAS 18 Venituri". Se estimeaza ca in acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobanzii de 60%. sa se contabilizeze operatiile de mai sus.07.150 lei 2.000 de obligatiuni. vinde unui client.1. 50% din pret se va plati dupa un an de la vanzare. conditiile de plata fiind: 10% din pret se plateste in momentul vanzarii. pretul de achizitie 1.125 lei 1. valoarea nominala a unei obligatiuni l leu.000 lei 150 lei = 766 28.N.125 lei 2. Calculul valorii juste: Valoarea justa a veniturilor = Diferenta dintre valoarea justa si valoarea nominala reprezinta un venit necastigat de: 100 lei . La sfarsitul exercitiului N. In momentul vanzarii: 5121 = % 7583 472 2. pe data de 30.125 lei: 4111 = % 707 47X 100 lei 56. dobanda anuala este de 30%.

9 u. pret de rambursare 1.6 u..125 lei): 47X 2. majoreaza capitalul social prin noi aporturi in numerar incasate in contul curent in conditiile: numar de actiuni 1.Rezolvare: 1.. Calculul valorii juste: Valoarea justa a veniturilor = Diferenta dintre valoarea justa si valoarea nominala reprezinta un venit necastigat: 100 lei 56.m./titlu.m. pret de cesiune 900 u.1.125 lei .000 titluri. pret de emisiune 0.875 lei 43. valoare matematica contabila 0.30 iulie (7 luni): 1. Tranzactia 1: 1. o parte din veniturile necastigate sunt inregistrate ca venituri din dobanzi ((56.8 u.m.2 u. valoare nominala 0.. partea neeliberata 400 u.m.000 titluri.m.1 u.2. 300 lei 766 125 lei 506 175 lei 337. in cursul anului N.875 lei .m.000 obligatiuni x l leu/obligatiune valoarea nominala x 30% x 7 luni 712 luni = 175 lei. pret de emisiune 0.875 lei = 43.m.9 u.125 lei l . vinde titlurile de participare inainte de achitarea totala.000 obligatiuni x l leu/obligatiune valoarea nominala x 30% x 5 luni / 12 luni = 125 lei.125 lei: 4111 = % 707 47X 100 lei 56. vinde cu incasare directa 5 calculatoare in 5121 = % = 766 28. o intreprindere efectueaza urmatoarele operatii: acorda un imprumut unei filiale aflate in dificultate financiara de 850 u.m. incaseaza contravaloarea unui imprumut obligatar cu caracteristicile: numar de obligatiuni 1... Tranzactia 2: Veniturile din dobanzi pe perioada l august .10 lei) x 60% = 28.m. La sfarsitul exercitiului N. Dobanda aferenta perioadei l ianuarie . valoare nominala 1./titlu.31 decembrie (5 luni): 1./titlu./titlu. si le incaseaza.

finantare = Flux de +600 u.m. legate de activitatea de exploatare.m.m.530 u. Flux de finantare + incasarea imprumutului obligatar +900 u.m..200 u. Rezolvare: Fluxurile de numerar sunt: Flux de investitii . 338. achizitioneaza 5 autoturisme in valoare totala de 2.investitii = Flux de +1.m.m.m. +810 u.m.m. pret de rambursare 1. restul achitate pe loc. in cursul anului N. calculati fluxurile de numerar provenite din activitatea de investitii si finantare.valoare de 2. Rezolvare: Fluxurile de numerar sunt: Flux de investitii + incasarea imprumutului acordat filialei + incasarea dobanzii aferente imprumutului acordat filialei .200 u. in conditiile in care nu se tine cont de TVA. pret de emisiune 1. plateste rata anuala de leasing financiar de 50 u. din care numerar dobandit 400 u.m.m.Plata anuala a ratei de leasing financiar + Contractarea unui credit bancar pe termen lung = Flux de finantare +700 u.m.m. -1. + incasari din vanzarea titlurilor de participare +500 u. rata dobanzii 30%..m.Plati de dobanzi aferente imprumutului obligatar .m.450 u.600 u.m.400 u. . plateste dobanda anuala aferenta unui imprumut obligatar emis in exercitiul anterior cu caracteristicile: numar de obligatiuni 1.m. + incasari din majorarea capitalului social +800 u..330 u..m. +300 u.m. -50 u.000 u.Rambursari de imprumuturi obligatare . achizitioneaza o filiala de 1..m.m. valoare nominala l u. din care 100 u. plateste dobanzi si dividende in valoare de 1. -1.m. -1.1 u.m. primind un scont de 5%. calculati fluxurile de numerar provenite din activitatea de investitii si de finantare.m. -240 u.m.m.m.m.. in conditiile in care nu se tine cont de TVA.000. acordand un scont de 10% (exclusiv TVA). ramburseaza o transa de 200 de obligatiuni.400u.Plati privind achizitia autoturismelor = Flux de investitii Flux de finantare .. si contracteaza un credit bancar pe termen lung de 1. conform IAS7.Acordarea unui imprumut filialei -850 u. din care 600 u. o intreprindere efectueaza urmatoarele operatii: incaseaza o rata scadenta de 700 u.Plati privind achizitia filialei (exclusiv numerar) . +1.2 u. conform IAS7.m. -300 u. si dobanda aferenta de 300 u.000 u. preluate in leasing financiar.m. ale unui imprumut acordat in anul precedent unei filiale aflate in dificultate financiara.

8 lei: 1511 = 7812 618.2 lei 6812 = 1511 2.4 lei = 618.188 lei x 30% = 1. inregistrari contabile la sfarsitul anului N+l: Provizion pentru litigii necesar = Valoarea nominala a creantei x Probabilitatea de pierdere a procesului = 6. probabilitatea de pierdere se estimeaza la 90%.569.055/2009.2 lei 1. inregistrari contabile la sfarsitul anului N: Provizion pentru litigii necesar = Valoarea nominala a creantei x Probabilitatea de pierdere a procesului = 6.569.188 lei x 40% = 2. inregistrari in anul N+2: Provizion pentru litigii necesar=Valoarea nominala a creantei x Probabilitatea de pierdere a procesului = 6.8(2) 2.475.4 lei 5.4 lei Deci provizionul va fi diminuat cu 2.2 lei Situatia in contul 1511 este: D 1151 C 618. Precizati inregistrarile contabile aferente anilor N.800 lei. La sfarsitul anului N+l. iar probabilitatea de pierdere se estimeaza a fi 30%.475.2 lei . procesul nu este terminat.856.8 lei 3. Rezolvare: 1.4 Pro vizion existent Provizion necesar 1. La sfarsitul anului N.475.475.339.4 lei Provizion existent Provizion necesar 2.856.856. Clientul constata ca o parte din marfuri prezinta defecte si intenteaza firmei un proces judecatoresc.856.188 lei. N+l. N+2 si N+3 conform OMFP nr.2 lei .475.188 lei x 90% = 5. 3. in anul N+3.1. TVA inclusa.2 lei 2. procesul este terminat si societatea este obligata la plata unei amenzi in valoare de 5.856. la sfarsitul anului N+2. societatea estimeaza ca probabilitatea de pierdere a procesului este de 40%. O societate livreaza unui client marfuri in valoare de 6. in mod similar.2(1) Se 1.

Plata amenzii: 6581 4.8 (2) Se 5. conform OMFP nr. provizioanele pentru garantii aferente produselor vandute in anul N-1 erau de 4. Precizati inregistrarile contabile aferente anului N. iar provizionul aferent a fost reluat la venituri: 1512 = 7812 2.Deci provizionul va fi majorat cu 5.712.2.569.01. in cursul anului N s-au inregistrat cheltuieli pentru remedierea produselor vandute in anul N-1 in valoare de 2.2 lei .500 (1) Si la 01. inregistrari contabile in cursul anului N: S-au inregistrat cheltuieli pentru remedierea produselor vandute in anul N-1 in valoare de 2.712. 36% vor avea nevoie de reparatii minore cu un cost mediu de 500 lei/produs.600 Se 2.1. Societatea ALFA SA vinde produse (televizoare) insotite de certificate de garantie pentru 12 luni. in exercitiul financiar N s-au vandut 30 de produse.2 (1) 3.8 (3) = 5121 5.569. iar 4% vor avea nevoie de inlocuire completa la un cost de 3. Anularea provizionului: Concomitent cu plata amenzii.2 lei C 2.712.500 lei.569.2 1511 = 7812 5.8 lei 4. Experienta intreprinderii si estimarile indica pentru anul care urmeaza ca 60% din produsele vandute in N nu vor inregistra niciun fel de problema.856. 3.N-1 4. inregistrari contabile in anul N+3: 4.4 lei = 3. iar provizionul aferent a fost reluat la venituri.500 lei .500 lei/produs. Rezolvare: D 1512 C 2.8 lei 6812 = 1511 3.800 lei 340.1.500 lei.475. La l ianuarie N.055/2009.600 lei. 100 1. provizionul existent a ramas fara obiect si va fi anulat prin reluare la venituri: D 1511 618.

m. Achizitia actiunilor ca titluri de participare: 261 = % 2.m.1.000 u. plateste dobanzi si dividende in valoare de 650 u.2. din care 100 u.600 lei .m. si incaseaza contravaloarea unui imprumut obligatar cu caracteristicile: numar de obligatiuni 1. o intreprindere efectueaza urmatoarele operatii: achizitioneaza actiuni ca titluri de participare la cost total de 2.2. restul neeliberate.200 lei 9.m.500 lei/produs 2. pret de rambursare 1.600 lei Cost 0 lei 5.000 u.m...100 u.m.400 lei 4. din care 200 u.. 2. conform IAS 7. ramburseaza un credit bancar pe termen lung de 300 u.500 lei: 6812 = 1511 7. pret de emisiune 0. Vanzarea actiunilor: 2. Pentru pretul de vanzare: % = 7641 2.000 u.500 u.100 lei = 7. 269 1.m. . 5121 600 u.500 lei 341..m. Precizati inregistrarile contabile si determinati fluxurile de numerar provenite din activitatea de investitii si de finantare. incaseaza dobanzi si dividende in valoare de 350 u.m. 269 1. acorda filialei sale un imprumut de 850 u.m. si le incaseaza.400 u. 5121 1. vinde titlurile de participare inainte de eliberarea si achitarea totala.m.m.000 u.1. pret de cesiune 2. Rezolvare: 1.500 u.. valoare nominala 0.9 u. legate de activitatea de exploatare.600 Iei Deci provizionul va fi majorat cu 9.m..m.2.m.m.m. Pentru pretul de cumparare: 6641 = 261 2. in cursul anului N.m.8 u..100 lei 9. Calculul provizionului necesar la sfarsitul anului N: Specificare 60% din TV vandute nu vor avea defecte 36% din TV vandute vor avea defecte minoreTV vandute vor avea defecte 4% din majore TOTAL Provizion existent Provizion necesar Calcul 60% x 0 lei 36% x 30 produse x 500 lei/produs 4% x 30 produse x 3.000 titluri. din care 30% eliberate si achitate imediat. legate de activitatea de exploatare.400 u. 2.

m. 300 u. pret de cesiune 850 u.m.. din care 30% eliberate si achitate imediat. 342.m.m.m.100 u.000 u.m.m.3.300 u. achitate pe loc. 700 u. + 800 u.Acordarea de imprumuturi filialei = Flux de investitii Flux de finantare .. conform I AS 7.m. + 1. 169 200 u.100 u. 5121 800 u.m. in cursul anului N o intreprindere efectueaza urmatoarele operatii: achizitioneaza actiuni ca titluri de participare la cost total de l . incasarea contravalorii imprumutului obligatar: % = 161 1. 4. Pentru pretul de vanzare: % 5121 = 7641 850 u.m. = Flux de finantare + 50 u. Fluxurile de numerar se prezinta astfel: Flux de investitii .m.m.m. din care 500 u.m.600 u.m.m.. vinde titlurile de participare inainte de eliberarea si achitarea totala. + 250 u. achizitioneaza un mijloc de transport in valoare totala de 650 u. .Plati de dobanzi si dividende legate de finantare .m. Vanzarea actiunilor: 1. precizati inregistrarile contabile si calculati fluxul de numerar provenit din activitatea de investitii.850 u. . incaseaza dobanzi si dividende in valoare de 180 u.m.Plati privind achizitia titlurilor de participare + incasari din vanzarea titlurilor de participare + incasari de dobanzi si dividende legate de investitii . si le incaseaza.000 u.Rambursari de credite bancare pe termen lung + incasarea imprumutului obligator . Rezolvare: 1. .m. .m.m. si plateste dobanzi si dividende in valoare de 120 u.m.450 u.000 u. 150 u.1. restul neeliberate.m. restul fiind preluat in leasing financiar. Achizitia actiunilor ca titluri de participare: 261 = % 5121 269 2. in conditiile in care nu se tine cont de TVA. 2. .

. (2) Cumpara. 50% din pret se va plati dupa un an de la vanzare.m.m.75 lei 431.m.m.1. Tranzactia 1: 1.75 lei . pretul de achizitie 1. Pentru pretul de cumparare: 6641 = 261 700 u.000 lei. pe data de 0l.2. Fluxul de numerar din activitatea de investitii cuprinde: .75 lei = 431. pe data de 30.25 lei 1.000 de obligatiuni.m. Rezolvare: 1.000 lei 568. conditiile de plata fiind: 10% din pret se plateste in momentul vanzarii.25 lei.m.m.01. Calculul valorii juste: Valoarea justa a veniturilor = Diferenta dintre valoarea justa si valoarea nominala reprezinta un venit necastigat: 1. dupa 2 ani de la vanzare. un numar de 1.Plati privind achizitia titlurilor de participare -300 u. Se estimeaza ca in acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobanzii de 60%.25 lei . marfuri in valoare de l . O intreprindere efectueaza urmatoarele tranzactii: (l) Vinde unui client. Contabilizati tranzactiile in conditiile aplicarii IAS 18 Venituri" si determinati valoarea totala a veniturilor curente la 31 decembrie N. iar 40%. 3.N.25 lei): 47X = 766 281.100 lei) x 60% = 281. 1. 343. + incasari de dobanzi si dividende +180 u.N. La sfarsitul exercitiului N o parte din veniturile necastigate sunt inregistrate ca venituri din dobanzi ((568.000 lei 1.2. valoarea nominala a unei obligatiuni l leu.269 2.07. = Flux de numerar din activitatea de investitii -470 u.Plati privind achizitia mijlocului de transport -500 u.2 lei. + incasari din vanzarea titlurilor de participare +150 u.000 u. 4111 707 47X = % 568. dobanda anuala 30% incasata la 31 decembrie N.

500 lei.25 lei + 125 lei) ________ 406.2. durata de realizare 3 ani.1.N. Calculul valorii juste: Valoarea justa a veniturilor = Diferenta dintre valoarea justa si valoarea nominala reprezinta un venit necastigat (1. 5121 = % 766 506 300 lei 125 lei 175 lei 3.300 lei. 50% din pret se va plati dupa un an de la vanzare.01. Tranzactia l: 1. Veniturile curente la sfarsitul anului N cuprind: 707 568. anul N+l . Contabilizati tranzactiile in conditiile aplicarii IAS 18 Venituri" si determinati cifra de afaceri neta in anul N. Se estimeaza ca in acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobanzii de 60%. O intreprindere efectueaza urmatoarele tranzactii: (l) Vinde unui client. Dobanda aferenta perioadei l ianuarie .30 iulie (7 luni): 1.75 lei + 766 (281.25 lei): 4111 = % 1. iar 40%. anul N+2 . Rezolvare: 1. Tranzactia 2: Veniturile din dobanzi pe perioada l august 31 decembrie (5 luni): 1.000 lei. (2) incheie un contract pentru executarea unor prestatii in valoare totala de l .75 lei = 431.000 lei 568. costurile aferente serviciilor prestate pentru fiecare din cei 3 ani: anul N .75 lei 431. marfuri in valoare de 1. conditiile de plata fiind: 10% din pret se plateste in momentul vanzarii. pe data de 01.000 lei 707 47X 568.25 lei = Total venituri curente 975 lei 344.400 lei. dupa 2 ani de la vanzare.25 lei .000 obligatiuni x l leu/obligatiune valoarea nominala x 30% x 5 luni / 12 luni = 125 lei.000 lei.000 obligatiuni x l leu/obligatiune valoarea nominala x 30% x 7 luni 712 luni = 175 lei.

m.000 dezafectarea imobilizarilor si alte actiuni similare .m. instalarea si probele facturate de furnizori 20.): Instalatii = Furnizori de imobilizari 320..75 lei .75 lei + 704 ________________________ 250.200 lei Venituri recunoscute in anul N = 766 281.000 . societatea X a achizitionat o instalatie in urmatoarele conditii: pret negociat cu furnizorul 300. Presupunem ca.receptia utilajului pentru valoarea facturata de furnizori (300. Pe data de 15 decembrie N.75 lei 345.000 u. 707 568.m.1.100 lei) x 60% = 281.25 lei 4111 = 704 250 lei 3.m.recunoasterea cheltuielilor necesare pentru indepartarea instalatiei si restaurarea amplasamentului: Instalatii = Provizion pentru 10.25 lei): 47X 2. cheltuieli cu transportul. Valoarea actualizata a cheltuielilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor contractuale este estimata la 10.000 u. societatea are obligatia ca la sfarsitul perioadei de exploatare sa indeparteze instalatia si sa restaureze amplasamentul. Cifra de afaceri cuprinde: .000 u. La sfarsitul exercitiului N o parte din veniturile necastigate sunt inregistrate ca venituri din dobanzi ((568. prin contractul de licenta.00 lei = Cifra de afaceri neta 818.000 u. Rezolvare: .000 + 20.000 = 320. Sa se contabilizeze achizitia utilajului si recunoasterea cheltuielilor necesare pentru indepartarea instalatiei in conformitate cu IAS 16.2. Tranzactia 2: Total costuri aferente serviciilor prestate: 300 lei + 500 lei + 400 lei = 1.

000 D Constructii C . Sa se contabilizeze operatia de reevaluare in conformitate cu IAS 16.000 u.000 u.5 = 1.000 + 10. Rezolvare: .000 u.000 u.m.200. si sunt amortizate pentru suma de 200. Sa se contabilizeze operatia de reevaluare in conformitate cu IAS 16. Valoarea justa a constructiilor determinata de experti este de 900. Valoarea justa a constructiilor determinata de experti este de 900.000 u.m.m.m.000 = 330. stiind ca societatea foloseste procedeul de reevaluare a valorii nete.Costul initial al instalatiei este: 320. 346.m.5 . Activele in cauza au fost achizitionate la un cost de 800.costul imobilizarilor si amortizarile cumulate sunt reevaluate prin aplicarea coeficientului de crestere.000 u. Rezolvare: a) Se anuleaza amortizarea istorica si se deduce marimea amortizarii din valoarea costului constructiilor: Amortizarea constructiilor = Constructii 200. stiind ca societatea foloseste procedeul de reevaluare a valorii brute si a amortizarii cumulate.000 u.000 / (800.000 347.000 Amortizarea constructiilor 100.5 = .000 x 1.000 u. Activele in cauza au fost achizitionate la un cost de 800. b) Reevaluarea constructiilor: Constructii = Rezerve din reevaluare 300. si sunt amortizate pentru suma de 200.200.m. Conducerea unei intreprinderi decide sa reevalueze constructiile sale.000 u. Amortizarile cumulate reevaluate: 200. ceea ce conduce la: Costul reevaluat al constructiilor: 800. Conducerea unei intreprinderi decide sa reevalueze constructiile sale.000 x 1.000 300.m.000 Rezerve din reevaluare 300.operatia de reevaluare va fi contabilizata astfel: Constructii = % 400. 900.m.se calculeaza raportul intre valoarea justa si valoarea neta contabila a constructiilor: 900.000 .000) = 1.m.000 u.m.

pentru un utilaj cu valoarea contabila de 300.m.Sold initial 800.2 x 30.12.000 u. La 31. . /10 ani = 45.45.000 200. Analiza situatiei la 31. .m.m.000 .000 u. Sa se contabilizeze pierderea la 31.m. societatea a constatat o pierdere de 75.000 = 240.12. Rezolvare: La 31.amortizarea anuala a utilajului daca acesta nu ar fi fost anterior de preciat: 300.000 u.N-2 si sa se analizeze eventuala sa diminuare la 31. (egala cu valoarea recuperabila). Diminuarea pierderii cu 36.N: 225.000 u. La 31.000 b) 300.000 = 225.000 u.m.valoarea contabila neta pe care ar fi avut-o utilajul daca nu ar fi fost anterior depreciat: 300.000 u.N-2.000 u.75.m. /10 ani = 30.N. animalelor si plantatiilor in urma acestei inregistrari valoarea contabila a utilajului devine: 300.12.000 u.N-2 se inregistreaza pierderea de 75.000 u. va majora valoarea contabila a utilajului la 216.000 = 180.12.000 u.000 Sold final debitor 900.12. .amortizarea aferenta exercitiilor N-1 si N: 2 ani x 225.m.m. care este mai mica decat valoarea pe care ar fi avut-o utilajul daca anterior nu ar fi fost depreciat (240.000 pentru deprecierea echipamentelor.: Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor = Provizioane 75. Presupunem ca la 31.12.000 u.m.m.12.m.m. .N: .valoarea contabila neta a utilajului la 31. exista indicii ca pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat.N in conformitate cu IAS 36.m.000 a) 348.000 . Durata de utilitate ramasa la acea data era de l O ani.m.000 u.000 . mijloacelor de transport.000 u.).000 u.N valoarea recuperabila a utilajului este de 216.12.

m.).m.N: 225. Analiza situatiei la 31.m. . / 10 ani = 30.000 pentru deprecierea echipamentelor.000 .Provizioane = Venituri 36.m.000 u. La 31.000 u.000 u.000 u.N-2 si sa se analizeze eventuala sa diminuare la 31.000 u.75.amortizarea aferenta exercitiilor N-1 si N: 2 ani x 225.N: .12.000 din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor . animalelor si plantatiilor 349.12. Durata de utilitate ramasa la acea data era de 10 ani. ceea ce ar reprezenta o valoare mai mare decat cea pe care ar fi avut-o acesta daca nu ar fi fost anterior depreciat (240.45.m.valoarea contabila neta a utilajului la 31.000 u.2 x 30.000 u. Ca urmare. / 10 ani = 45. Provizioane pentru deprecierea = Venituri 60. mijloacelor de transport.m. mijloacelor de transport.m. Sa se contabilizeze pierderea la 31.000 u.m. pentru un utilaj cu valoarea contabila de 300.000 u.000 pentru deprecierea din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor echipamentelor.000 u.m.valoarea contabila neta pe care ar fi avut-o utilajul daca nu ar fi fost anterior depreciat: 300.000 u.000 u.m. societatea a constatat o pierdere de 75.m.000 u.000 . La 31.: Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor = Provizioane 75.12.N-2.000 . pierderea maxima care poate fi reluata este de 60.).N valoarea recuperabila a utilajului este de 255.000 u.N.m.12.12. .000 = 225.. Rezolvare: La 31.000 = 180.000 = 240.12.amortizarea anuala a utilajului daca acesta nu ar fi fost anterior depreciat: 300.m.m.m. .12. animalelor si plantatiilor in urma acestei inregistrari. valoarea contabila a utilajului ar deveni 255.000 u.N-2 se inregistreaza pierderea de 75. Daca societatea ar relua integral pierderea (75.12.N in conformitate cu IAS 36. valoarea contabila a utilajului devine: 300. exista indicii ca pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem ca la 31.

N+1.300 u.12. activul este evaluat la valoarea sa justa.000 . Sa se prezinte inregistrarile contabile la 31.500 u. imobil care se afla in proprietatea sa. La 31. La aceasta data se cunosc urmatoarele informatii privind imobilul: valoarea justa 14.. in conformitate cu IAS 40.000 .000)] ca elemente de capitaluri proprii: Imobile de plasament = % 14. mijloacelor de transport.000 .200 u.12.500)]: Imobile de plasament = Venituri din imobile de plasament La 31.N si la 31.recunoasterea diferentei dintre valoarea justa a imobilului de plasament si valoarea sa contabila [25. Rezolvare: La 31.(25. imobilul a fost amortizat pentru 500 u. prin imputare asupra valorii de intrare a cladirii: Amortizarea cladirilor = Cladiri 4. La 31.echipamentelor.m. Presupunem ca valoarea justa devine 13.000 . la 31.12.N+1. la 31.000 u.000 800 .300): Imobile de plasament = Venituri din imobile de plasament 700 351.N+1 se recunoaste variatia valorii juste (26.m. Rezolvare: Schimbarea clasificarii imobilului la l august N genereaza urmatoarele inregistrari contabile: . in conformitate cu IAS 40 Investitii imobiliare".12. stiind ca societatea foloseste modelul valorii juste.(10.12.N si la 31.m. Sa se contabilizeze schimbarea clasificarii imobilului la l august N si evaluarea acestuia la 31.N. evaluat la valoarea justa. Pana pe l august N. valoarea de intrare 10.000 u.12.000 .anularea amortizarii cumulate.000 u. si a diferentei dintre valoarea justa a imobilului de plasament si valoarea sa contabila [14.4.m.N+1.300 .recunoasterea imobilului de plasament.N si 14.anularea amortizarii cumulate.m. societatea 1-a inchiriat altor societati. amortizarea cumulata 4. Pe l august N. stiind ca societatea foloseste pentru evaluare modelul valorii juste. intreprinderea a construit un imobil al carui cost este de 25.000 u. astfel incat imobilul a devenit imobil de plasament.12.m.12.12. intreprinderea a ocupat un imobil cu birouri.m. prin imputare asupra valorii de intrare a imobilului de plasament: Amortizarea = Imobilelor de plasament Imobile de plasament 500 . valoarea justa a imobilului este de 26.N se contabilizeaza urmatoarele: . De la data punerii in functiune.12.m. animalelor si plantatiilor 350.. estimata la 25.25.m.000 u.N+1. Acest imobil a fost dat in folosinta pe l iulie N.

000 .N in conformitate cu IAS 2 si sa se contabilizeze eventuala depreciere constatata.12.000 500 6.200 51.000 8.m.m.12.000 30. Rezolvare: Testul valorii minime dintre cost si valoarea neta de realizare se efectueaza pentru fiecare articol din stoc.000 Valoarea de piata a articolelor a fost stabilita de un evaluator profesionist si coincide cu valoarea neta de realizare.N. La 31.12.N+1 se recunoaste variatia valorii juste (14.000 4. Ca urmare.200 .) 10.300 32.500 8.000 8.000 53. Sa se evalueze stocurile la 31.13.500): Imobile de plasament = Venituri din imobile de plasament 352. luat separat.Cladiri Rezerve din reevaluare La 31.N se recunoaste diminuarea valorii juste (14.700 .000 4. valoarea stocului in bilantul de la inchiderea exercitiului N este: Articole Marfuri Ml Marfuri M2 Marfuri M3 Marfuri M4 Total Minimul dintre cost si valoarea neta de realizare (in u.000 5. societatea X detine in stoc urmatoarele articole: Articole Marfuri Ml Marfuri M2 Marfuri M3 Marfuri M4 Total Cost de achizitie (in u.) 9.000 30.) 9.12.m.500): Cheltuieli cu imobile de plasament = Imobile de plasament La 31.000 700 Valoare de piata (in u.200 54.13.500 8.

000 u.m. Un teren cumparat in exercitiul N-4 la un cost de 200.000 u. Rezolvare: Valoarea contabila a terenului = 350.000 u. care se va contabiliza sub forma unui provizion de depreciere: Cheltuieli = Provizioane pentru deprecierea stocurilor 1. .000 provizioane pentru pentru deprecierea deprecierea imobilizarilor terenurilor 354.000 175. Valoarea justa a echipamentului la data bilantului este de 300.000 lei.m.15)' Flux net actualizat N+l N+2 N+3 N+4 Valoarea de utilitate 55.000 u. si .000 lei. iar valoarea de utilitate.000 u. Se estimeaza o durata de utilizare de 5 ani.pe seama rezervei din reevaluare: 150. La inceputul exercitiului N.700 45.. intreprinderea ALFA a achizitionat un echipament tehnologic la costul de 500. Sa se efectueze testul de depreciere a terenului si sa se contabilizeze eventuala pierdere constatata in conformitate cu IAS 36.180. Valoarea recuperabila a terenului = 180. iar metoda de amortizare este cea lineara.000 lei. Pierderea de valoare = 350.51.000 0.m. iar costurile de cesiune sunt estimate la 20.850 132.30 98.000 u.610 La sfarsitul exercitiului N+l.572 47. La sfarsitul exercitiului N exista indicii ca echipamentul si-a pierdut din valoare.000 .Rezulta o pierdere de valoare de 53.000 = 170.000 lei.m. valoarea recuperabila a terenului este 180. intre timp (din N-2 pana in prezent).m.00 80. Previziunea fluxurilor de trezorerie ce se asteapta a fi obtinute din utilizarea echipamentului pe durata ramasa de utilizare este prezentata mai jos (rata de actualizare este de 15%): Ani Flux net Factor de actualizare (rata de 15%) 1 (1+0.m. valoarea justa minus costurile de cesiune este estimata la 320..m.m. Aceasta se inregistreaza astfel: . rezerva din reevaluare contabilizata nu a suportat nicio modificare.000 u.658 0. la 290.300 u.000 lei. Rezerve din reevaluare = Terenuri 150.700 = 1.870 0.760 0 324.00 150.756 0. TVA 19%. La inchiderea exercitiului N.000 .000 u.300 privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante 353.m. a fost reevaluat in exercitiul N-2 la 350.pe seama cheltuielilor: 20.000 Cheltuieli cu = Provizioane 20.

610 = 75.610 lei in exercitiul N+1: 1. inregistrarea amortizarii echipamentului: Amortizarea = 324.153 lei 6811 = 2813 Amortizarea instalatiilor.000 = 400.Valoarea recuperabila = 400.000 . inregistrarea amortizarii echipamentului: 6811 = 2813 Amortizarea instalatiilor. Achizitia echipamentului: % = 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibila 2.20. la ce valoare va fi prezentat echipamentul tehnologic in bilantul exercitiilor N si N+1 ? Care sunt inregistrarile contabile aferente celor doua exercitii? Rezolvare: in exercitiul N: 1.000 = 280.000 .100. Cheltuieli din exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor 75.. 324.Amortizare .000.390 100.324.390 lei Aceasta depreciere se inregistreaza prin mecanismul provizioanelor pentru depreciere: 6813 = 2913 Ajustari pentru deprecierea instalatiilor.153 ..000 .000 lei Valoarea de utilitate = 324.75. La sfarsitul exercitiului N se efectueaza testul de depreciere: Valoarea contabila neta = 500.610/4 = 81.610 lei Valoarea recuperabila = max (280. valoarea de utilitate) Valoarea justa minus costul de cesiune = 300...Ajustarea pentru depreciere = 500.390 = 324. Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizarilor 3.000 lei Valoarea recuperabila = max (valoarea justa minus costul de cesiune.000 500..000 ..000 404 Furnizori de imobilizari 595.610 lei Deprecierea de valoare = Valoarea contabila neta . Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizarilor 81.000 100.610) = 324.000 95.000 Valoarea bilantiera a echipamentului = Cost .Stiind ca intreprinderea aplica IAS 36 Deprecierea activelor".

intreprinderea ALFA a achizitionat un stoc de marfuri la costul de 100. Altfel spus.000 nu se contabilizeaza.000 lei. TVA 19%.000 .610 .000 lei. .000 lei = 320.457 lei Valoarea justa minus costurile de cesiune = 320.390 lei. La sfarsitul exercitiului. La inceputul exercitiului N. La sfarsitul exercitiului N+l se efectueaza testul de depreciere: Valoarea contabila neta = 324. ci 56.153 = 243.243. dupa reluarea deprecierii. valoarea contabila a activului nu trebuie dusa la o valoare superioara celei pe care acesta ar fi avut-o daca nu s-ar fi depreciat in trecut. stocul va fi evaluat la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta: Valoarea realizabila neta este diferenta dintre pretul estimat a fi obtinut din vanzarea stocului la data bilantului si costurile estimate cu vanzarea.000 lei. Daca deprecierea nu ar fi existat.000 x 2 = 300.000 lei si ca cheltuielile ocazionate de vanzare se vor ridica la 10. pretul de vanzare estimat este de 150. La sfarsitul exercitiului N+l.000 -300. Prin urmare. nu se va relua intregul provizion de 75. valoarea contabila neta ar fi fost de 500.000. 320. Care este incidenta aplicarii normei IAS 2 Stocuri" in cele doua exercitii financiare? Rezolvare: In exercitiul N: 1.2.100.000 lei. La sfarsitul exercitiului N se estimeaza ca stocul ar putea fi vandut la pretul de 90.543 lei Aceasta apreciere de valoare se va inregistra prin reluarea provizio-nului pentru depreciere constatat la sfarsitul exercitiului N+l: 2913 Ajustari pentru deprecierea instalatiilor.000 lei.000 lei Apreciere de valoare = 320.543 Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor Din motive de prudenta plusul de valoare de 20.000 2.000 lei Valoarea de utilitate = 290.000 lei Valoarea recuperabila = max (290.. = 7813 56. cat este necesar pentru a aduce activul la valoarea pe care ar fi avut-o daca deprecierea nu ar fi existat.000 19.000 119.81.000 .543 lei. 355..457 = 76. Achizitia marfurilor: % 371 Marfuri 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 100.000) = 320. iar costurile ocazionate de vanzare sunt estimate la 30.

.100.N.000 .000 lei Deprecierea existenta la sfarsitul exercitiului N+l = O lei Rezulta ca trebuie reluata deprecierea constatata la sfarsitul exercitiului N: 397 Ajustari pentru deprecierea marfurilor.000 lei = 120.000) = 80. potrivit IAS 2.000 lei reprezinta o proba cu privire la valoarea realizabila neta a acestora.30..000 lei Valoarea realizabila neta = 150. 80.000 lei Valoarea bilantiera = min (100.000 .000 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante Se observa ca aplicand regula prevazuta de IAS 2 valoarea activului este dusa la valoarea pe care acesta ar fi avut-o daca nu s-ar fi depreciat in trecut. societatea a vandut stocul de marfuri la 80. Plusul de valoare de 20.000 lei Valoarea realizabila neta = 90... La ce valoare va fi prezentat stocul in bilantul exercitiului N? Rezolvare: Vanzarea stocurilor ulterior datei bilantului cu 80.000 lei si a inregistrat.000 lei Valoarea bilantiera = min (100.000 . Prin urmare.000 lei.000 . 20. o ajustare pentru deprecierea marfurilor in valoare de 10.000 nu se contabilizeaza din prudenta.000 lei care se contabilizeaza prin mecanismul ajustarilor de valoare: 6814 = 397 Ajustari pentru deprecierea marfurilor.000 lei Rezulta ca trebuie recunoscuta o depreciere a stocului de 20.000 lei Deprecierea contabilizata deja = 20.10.12.000 = 80.000. Societatea ALFA detine un stoc de marfa achizitionat la un cost de 100. societatea a determinat valoarea realizabila neta a stocului la 90. La 31.000 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante in exercitiul N+l: La sfarsitul exercitiului N+l stocul se prezinta din nou la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta: Costul activului = 100. 356. = 7814 20.Costul activului = 100.000. Pe 15 ianuarie N+l.000) = 100. ALFA inregistreaza o ajustare suplimentara de 10.000 lei: 6814 = 394 Cheltuieli de exploatare Ajustari pentru privind ajustarile deprecierea marfurilor pentru deprecierea activelor circulante 10. 120.000 lei.000 = 120.000 lei.

000 / (l + 0.N se inregistreaza: a) Primirea bunului in leasing financiar: 2131 Echipamente tehnologice = 167 29.12)1 + 10. Valoarea justa = 31. . Se cere sa se prezinte calculele si inregistrarile contabile la locatar aferente primului an de contract.000 + 10.data inceperii contractului: l ianuarie N.577 lei.000 lei.000 lei Platile minimale se actualizeaza utilizand rata implicita a contractului de 12%: Valoarea actualizata a platilor minimale = 4.rata dobanzii utilizata in actualizarea platilor minimale si in descompunerea chiriilor este rata implicita a contractului de 12%.000 lei.12)2 + 10.12)3 = 29.valoarea justa a utilajului: 31.000 lei (+) 3 chirii x 10.000 lei.442 lei .000 / (l + 0. . . .000 = 30.000 lei fiecare. . . 80.01 .000.000 / (l + 0. iar deprecierea aferenta exercitiului N este de 20.000 lei si 3 redevente anuale de 10.577 lei Platile minimale includ: Avansul = 4.000 / (l + 0.000 lei (=) Plati minimale = 36. adica 80.Valoarea in bilant a stocului va fi min (100.000 lei. . La 01.442 Alte imprumuturi si datorii asimilate / Contracte de leasing financiar Bunul se primeste in leasing la cea mai mica valoare dintre valoarea justa si valoarea actualizata a platilor minimale. .durata de viata economica estimata: 5 ani. Rezolvare: inregistrarile aferente exercitiului N: l. precum si algoritmul de calcul al ratei implicite a contractului de 12%. iar valoarea ei este de 2.optiunea de cumparare se exercita la sfarsitul celui de-al treilea an. 357.12)3 + 2.sunt prevazute un avans de 4.obiectul contractului: utilaj. achitabile in ultima zi a anului.000).durata contractului: 3 ani.valoarea reziduala este estimata la 5. intre societatea A (locator) si societatea B (locatar) se incheie un contract de leasing financiar cu urmatoarele caracteristici: . stiind ca se aplica IAS 17 Contracte de leasing" revizuit.000 lei (+) Pretul de optiune = ___________ 2.

577 .000 36.000 / (l + i)3 b) Plata avansului: 167 = 5121 Conturi la banci in lei Alte imprumuturi si datorii asimilate / Contracte de leasing financiar 2.12.495 10.01.N 31.N+2 31. La 31. rata implicita este rata la care valoarea creditului primit de la locator este egala cu valoarea actualizata a platilor care se fac in numele contractului. unde i este rata cautata: 31.781 8. Rata de 12% a rezultat din urmatoarea ecuatie. Ea trebuie descompusa in partea de rambursare de datorie si partea de dobanda.000 + 10.053 .000 6.000 lei.000 10.000 / (l + i)3 = 4.947 3.558 Rambursare a de datorie 3 = 1-2 4.000 / (l + i)2 + 10.442 18.000 % 5121 167 = Conturi la banci Alte imprumuturi in lei si datorii asimilate / Contracte de leasing financiar 666 Cheltuieli privind dobanzile 10.3.000 0 X 4.000 Dobanda 2 = 4 x 12% 3.01.12.000 6.714 2.000 2.Rata implicita este acea rata pentru care valoarea justa este egala cu valoarea actualizata a platilor minimale la care se adauga valoarea actualizata a valorii reziduale negarantate.N 31.12.12.000 29.000 / (l + i)3 + 2.442 Soldul datoriei 4 = 4 anterior .12.286 6.947 7.442 25. Tabloul de rambursare a datoriei Data 0 01.000 10.714 2.N se achita prima chirie: Chiria platita anual este de 10. Descompunerea se realizeaza in tabloul de rambursare a datoriei.3 29.N 01.219 1.000 / (l + i)1 + 10.000 10.053 2. Altfel spus.N+2 Total Flux 1 4.N+1 31.

deoarece pretul de optiune este atractiv comparativ cu valoarea justa.442/5 = 4.valoarea amortizabila este data de costul activului diminuat cu va loarea reziduala (in cazul nostru. stiind ca se aplica IAS 17 Contracte de leasing" revizuit. valoarea justa a utilajului: 29.805 lei. rata dobanzii utilizata in actualizarea investitiei nete si in descompunerea chiriilor este rata implicita a contractului de 15%. in exemplul nostru. Se cere sa se prezinte calculele si inregistrarile contabile la locator aferente primului an de contract. Amortizarea aferenta exercitiului N = 24. achitabile in ultima zi a anului. valoarea amortizabila este 29. Rezolvare: inregistrarile aferente exercitiului N: l. durata de amortizare va fi durata de viata economica de 5 ani.000 lei si 3 redevente anuale de 10. intre societatea A (locator) si societatea B (locatar) se incheie un contract de locatie-finantare cu urmatoarele caracteristici: durata contractului: 3 ani. 6811 = 2813 4. .000 lei.N: . pentru un bun luat in leasing financiar: . durata de viata economica este estimata la 5 ani. data inceperii contractului: l ianuarie N. in consecinta.01. este foarte probabil transferul de proprietate. Amortizarea utilajului: Amortizarea se face similar activelor similare detinute de intreprindere si care sunt utilizate in conditii similare. iar valoarea ei este de 3. chiar daca aceasta depaseste durata contractului. precum si algoritmul de calcul al ratei implicite a contractului de 15%.000 lei.000 = 24.888 lei.3. La 0l.442 5. Conform IAS 16.000 lei fiecare.442 lei). obiectul contractului: utilaj. daca va avea loc transferul de proprietate.888 Cheltuieli Amortizarea de exploatare imobilizarilor etc. sunt prevazute un avans de 5. optiunea de cumparare se exercita la sfarsitul celui de-al treilea an. valoarea reziduala este estimata la 5. privind amortizarea imobilizarilor 358. ‡ cea mai mica durata dintre durata de utilitate si durata contrac tului daca nu va avea loc transferul de proprietate.durata de amortizare este: ‡ durata de viata economica.

La 31.195 5.000 2678 6.000 3.N incasarea primei chirii.000 10.779 1.305 3.12.279 7.000 .0007(1+i) 3 Din aceasta ecuatie se determina i.000 Alte creante imobilizate / Contracte de leasing financiar 29.12.000 lei Investitia neta = Valoarea justa = 29.000 + 3 x 10.526 11.000 / (l + i)3 + 3.000 38.221 8.01.N+2 31.000 + 10.721 2.N+1 31. Rata implicita i utilizata in separarea chiriei in recuperare de investitie si dobanda se determina pe baza urmatorului algoritm de calcul: 29.000 lei: Chiriile se descompun in partea de recuperare de investitie si partea de dobanda.195 lei Tabloul de recuperare a investitiei Data 0 01.N+2 Total 5121 Conturi la banci in lei = Flux 1 5.000 0 X % 10.805 lei Dobanda aferenta contractului = 38.000 / (l + i) + 10.N 31.805 = 5. Investitia bruta = 5. de 10.N 31.805 18.805 = 8.01.805 Soldul investitiei nete 4 = 4-3 29.12.000 = 38.a) Darea bunului in leasing la valoarea justa: 2678 = 2131 Echipamente tehnologice Alte creante imobilizate / Contracte de leasing financiar b) incasarea avansului: 5121 Conturi la banci in lei = 2678 5.29.000 6.000 + 3.000 10.N 01. care in cazul nostru este 15%.12.279 Alte creante imobilizate / Contracte de leasing financiar .000 29.000 Dobanda Rambursare aferenta a investitiei contractulu nete i 2 = 4 x 15% 3 = 1-2 3.695 8.805 24.805 2.12.000 10.000 / (l + i)2 + 10.305 3.

s-au facut cheltuieli legate de contract de 2.12. ci diminueaza veniturile din dobanzi.rata dobanzii utilizata in actualizarea investitiei nete si in descompunerea chiriilor este rata implicita a contractului de 15%.optiunea de cumparare se exercita la sfarsitul celui de-al treilea an.000 lei: Chiriile se descompun in partea de recuperare de investitie.durata de viata economica este estimata la 5 ani.766 3. iar valoarea ei este de 3. . Astfel. .01. Rezolvare: inregistrarile aferente exercitiului N: l. Rata implicita i utilizata in separarea chiriei in recuperare de investitie (inclusiv cheltuielile directe) si dobanda se determina pe baza urmatorului algoritm de calcul: 32. . intre societatea A (locator) si societatea B (locatar) se incheie un contract de locatie-finantare cu urmatoarele caracteristici: . achitabile in ultima zi a anului.721 Venituri din dobanzi 359.durata contractului: 3 ani. de 10. . Se cere sa se prezinte calculele si inregistrarile contabile la locator aferente primului an de contract. iar rata implicita pentru recuperarea investitiei nete plus cheltuielile directe in numele locatiei este de 10%.valoarea reziduala este estimata la 5. stiind ca se aplica IAS 17 Contracte de leasing" revizuit.000 lei. cheltuielile direct legate de contract nu sunt trecute pe cheltuieli pe durata contractului.000 lei si 3 redevente anuale de 10. La 01.000 Alte creante imobilizate / Contracte de leasing financiar 2.obiectul contractului: utilaj.805 lei.sunt prevazute un avans de 5.valoarea justa a utilajului: 29.N: a) Darea bunului in leasing la valoarea justa plus cheltuielile directe aferente contractului: Conform I AS 17 revizuit. . . . inclusiv cheltuielile directe. aceste cheltuieli se adauga la investitia neta si au ca efect diminuarea ratei implicite (diminuarea dobanzii). si partea de dobanda. .122 .data inceperii contractului: l ianuarie N. .317 lei. La 31. precum si algoritmul de calcul al ratei de 10%. 2678 = 2131 Echipamente tehnologice Alte creante imobilizate / Contracte de leasing financiar b) incasarea avansului: 5121 Conturi la banci in lei = 2678 5.N incasarea primei chirii.000 lei fiecare.000 lei.

000 120.N+1 31.700.122 7.N Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor incasari din noi emisiuni de actiuni Clienti la 01.000 3.N 320.000 450.000 (din care 240.12.712 1.000 20.122 5.878 Rambursarea Soldul investitiei nete investitiei nete plus cheltuielile plus cheltuielile directe directe 3 = 1-2 4 = 4-3 32.000 2678 7.32.N 31.000 100.12.000 3. N Furnizori de stocuri la 31.000 500.288 Alte creante imobilizate / Contracte de leasing financiar 766 Venituri din dobanzi 2. 01.N+2 31.000 10.817 3.N 01.12.01.N+2 Total Flux 1 5.01.000 7 ( 1 + i)3 Din aceasta ecuatie se determina i.000 900.000 175.712 360.000 5121 Conturi la banci in lei . 01.0007(1 + i) + 10.000 580.122 X % 10. N Venituri din cesiunea imobilizarilor corporale (incasate) Venituri (castiguri) din cedarea investitiilor financiare pe termen scurt Furnizori de stocuri la 01.1 2.000 400.122 = 5.834 8.000 27.12.000 subventii pentru investitii) 75.288 19.000 60.0007(1 + i)3 + 3.183 5.000 300.017 11. Tabloul de recuperare a investitiei Data 0 01.000 10.12.000 500. 01.000 38.000 = Dobanda aferenta contractulu 2 = 4 ix 10% 2.000+ 10.12.N Venituri din subventii pentru investitii Cheltuieli cu dobanzile Rezultat inainte de impozitare Venituri in avans la 31.N 31. Se cunosc urmatoarele informatii (in lei): Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor Stocuri la 01.000 1.000 0 32.983 1.000 10.0007(1 + i)2 + 10. N Aporturi de capital in natura Stocuri la 3 1. care in cazul nostru este 10%.817 8.

1 2.000 (+) Variatia veniturilor in avans din exploatare (400.000 300.(600.000 250.000 -300.240.000 +50.000 Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au legatura cu exploatarea: (-) Venituri din cesiunea de imobilizari corporale -20.000 (+) Variatia datoriilor din exploatare 900.000 (+) Cheltuieli cu dobanzile +120. Care este valoarea lichiditatilor si echivalentelor de lichiditati la sfarsitul anului? Rezolvare: Determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare prin metoda indirecta: Rezultat inainte de impozit l .000 (+) Cheltuieli din cedarea imobilizarilor corporale +100.Venituri in avans la 01.000 (-) Venituri (castiguri) din cedarea investitiilor financiare pe termen scurt -175.000 Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au incidenta asupra trezoreriei: (+) Cheltuieli cu amortizarea +320.000 = -50.000 +320.000 .000) = -260. N Cheltuieli din cedarea imobilizarilor corporale Clienti la 3 1.000 (=) Rezultat din exploatare inaintea deducerii variatiei necesarului de fond de rulment din exploatare +1.N Cheltuiala cu impozitul pe profit Rambursari de credite primite de la banci Datoria privind impozitul pe profit la inceputul anului Datoria privind impozitul pe profit la sfarsitul anului Plati de dobanzi incasari din cedarea investitiilor financiare pe termen scurt Plati catre furnizorii de imobilizari Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul anului 600.910.000 500.000 .000 (-) Impozit pe profit _____________________________ -700.000 400.020.300.000 600.000 (-) Variatia stocurilor 450.000 Sa se intocmeasca tabloul fluxurilor de trezorerie conform IAS 7.000* (=) Flux net de trezorerie din exploatare +1.580.000 50.000) .000 450. stiind ca pentru determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare se utilizeaza metoda indirecta.000 .000 (-) Venituri din provizioane -75.000 .000 460.700. 01.000 .000 .000 150.000 (-) Variatia creantelor din exploatare 600.000 subventii pentru investitii) 100.180.500.000 = 320.000 (din care 180.000 = 300.000 (-) Venituri din subventii pentru investitii -60.

000 850.Sold final441 + Rulaj creditor441= 450.000 180.N Cheltuieli din cedarea imobilizarilor corporale Clienti la 31.000 = 700.000 20.000 Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul anului = 460.000 480.N Furnizori de stocuri la 31.000 = +1.000 Plati catre furnizorii de imobilizari ____________________ -150.12.000 Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de investitii: incasari din vanzarea imobilizarilor corporale +20.000 230.040.N Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante incasari din credite primite de la banci Clienti la 01.040.Rulaj debitor441 = Sold final441 *Rulaj debitor441 = Sold initial441 .Sold initial441 + Rulaj creditor441 .000 (=) Flux net de trezorerie din activitatea de investitii +270.000 Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul anului = +1. N Cladire primita in leasing financiar Impozit pe profit platit Stocuri la 3 1.250. 01.01.000 .12.000 500.000 300. 12.000 400.000 200.N Cheltuiala cu impozitul pe profit 100.000 10.000 incasari din vanzarea investitiilor financiare pe termen scurt +400.000 Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de finantare: incasari din noi emisiuni de actiuni +100.000 + 460.000 (=) Flux net de trezorerie din activitatea de finantare -250.01.500.000 50.12.N Cheltuieli in avans la 01.000=1.01.000 + 270.000 70.000 300.000 700.000 Plati de dobanzi ___________________________________ -50. Se cunosc urmatoarele informatii (in lei): Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor Stocuri la 01.000 Variatia lichiditatilor si a echivalentelor de lichiditati = +1.000 Rambursari de credite -300.000 500.020.000 + 500.N Venituri din dobanzi Cheltuieli cu dobanzile Rezultat inainte de impozitare Cheltuieli in avans la 31.000 200.N Venituri din cesiunea imobilizarilor corporale (incasate) Furnizori de stocuri la 01.000 .000 .000 361.000 360.250.000 300.

000 = -30.000 (-) Impozit pe profit______________________________ -400.000 . conform IAS 7.000 +30.000 (=) Rezultat din exploatare inaintea deducerii variatiei necesarului de fond de rulment din exploatare +750.000 Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de investitii: incasari din vanzarea imobilizarilor corporale +70.000 Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au incidenta asupra trezoreriei: (+) Cheltuieli cu amortizarea +100.000 Sa se intocmeasca tabloul fluxurilor de trezorerie.000 200.000 (-) Venituri din provizioane -20.000 10.000 +150.0 0 8 . stiind ca pentru determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare se utilizeaza metoda indirecta.000 (-) Venituri din dobanzi -10.000 incasari din dobanzi +10.000 100.000 = -150.000 = -120.000 (-) Variatia cheltuielilor in avans de exploatare 200.000 (-) Variatia creantelor din exploatare 700.230.0 0 2 .000 -120.000 (+) Cheltuieli din cedarea imobilizarilor corporale +200.000 (+) Cheltuieli cu dobanzile______________________________ +50.000 .000 (+) Variatia datoriilor din exploatare 360.850.000 (=) Flux net de trezorerie din exploatare +290.000 .000 (-) Variatia stocurilor 3 0 0 -1 0 0 =1 0 0 0 . Care este valoarea platilor catre furnizorii de imobilizari si a lichiditatilor si echivalentelor de lichiditati la sfarsitul anului? Rezolvare: Determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare prin metoda indirecta: Rezultat inainte de impozit 500.0 0 -120.480.Rambursari de credite primite de la banci Dividende platite Variatia lichiditatilor si a echivalentelor de lichiditati incasari din dobanzi Plati catre furnizorii de imobilizari Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul anului 150.000 Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au legatura cu exploatarea: (-) Venituri din cesiunea de imobilizari corporale -70.000 ? 500.000 Plati catre furnizorii de imobilizari X=? (=) Flux net de trezorerie din activitatea de investitii Y=? .

000 = +100.000 362. . Valoarea actualizata a incasarilor viitoare este de: 10.761 lei Se considera ca pretul de vanzare contine dobanzi in valoare de 20.000 X = -220.000 Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul anului = Z +100. La l ianuarie N.6.000 (=) Flux net de trezorerie din activitatea de finantare -50.30% peste un an.239 .000 = 500.000 lei peste doi ani.4. . Care sunt calculele si inregistrarile pe care ar trebui sa le faca intreprinderea in ipoteza in care aplica IAS 18 Venituri"? Rezolvare: Sumele nominale care vor fi incasate de intreprindere sunt de: .Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de finantare: incasari din credite primite de la banci +300.000 -l8.761 = 1. o intreprindere a vandut unui client marfuri pentru care incaseaza 20.50. Conditiile de decontare stabilite in contract sunt urmatoarele: .000 Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul anului = 500.50% la semnarea contractului.000 lei la semnarea contractului. Se estimeaza ca intreprinderea-client ar fi putut obtine un credit echivalent pe piata financiara.000 Dividende platite _________________________________ -200.000 + Y .761 47X Venit necastigat 1.000 lei.vanzarea pe credit: 411 Clienti = % 20.10.000 / (l + 10%)2= 18. . la o rata de 10%.239 lei.000 Rambursari de credite -150.000 Variatia lichiditatilor si a echivalentelor de lichiditati = +290.000 707 Venituri din vanzarea marfurilor 18.000 / (l + 10%) + 4.20% peste doi ani.000 lei peste un an.000 Z = 400. Pentru a determina valoarea acestor incasari la momentul semnarii contractului se procedeaza la actualizarea lor cu rata de 10%.000 Y = -140.000 + 6. Tratamentul contabil conform normei IAS 18 va fi urmatorul: La l ianuarie N: . .

in al doilea an. 3. creanta clienti va fi prezentata la nivelul sumei de incasat (20. si se deduce suma platita de client de 6. mai putin avansul primit.000 lei). La 31 decembrie N: .incasarea primei rate: 5121 Conturi la banci in lei La 31 decembrie N+1: . El nu semnifica un venit in avans deoarece nu a avut loc nicio incasare in contul perioadelor viitoare. inspirandu-se din planul existent in OMFP nr.inregistrarea dobanzii aferente exercitiului N+l: 47X Venit necastigat La l ianuarie N+2: .inregistrarea dobanzii aferente exercitiului N: 47X Venit necastigat = 766 Venituri din dobanzi La l ianuarie N+l: .incasarea imediata: 5121 Conturi la banci in lei = 411 Clienti 10.000 876 .Nota: Contul 47X reflecta venitul de primit sau venitul necastigat.761 lei. aplicam rata dobanzii la suma determinata anterior: 10% x 8. Potrivit pozitiei Ministerului Finantelor Publice.239 lei) conform prevederilor IAS 39. In bilant. Functia contului 47X este de ajustare a creantei in bilant. adica 18.055/2009 si creand conturi pentru situatii pentru care nu s-au creat.incasarea ultimei rate: 5121 Conturi la banci in lei = 411 Clienti 4.761 = 876 lei. intreprinderile care aplica referentialul IAS si IFRS trebuie sa-si defineasca propriul plan de conturi.000 Pentru repartizarea dobanzilor intre cei doi ani. la care se adauga dobanda pentru primul an. . Pentru a determina dobanda pentru primul an. dobanda se determina prin multiplicarea ratei dobanzii cu debitul" clientului dupa primul an (8.000 = 766 Venituri din dobanzi 364 = 411 Clienti 6.000 = 8.761 10. obtinandu-se o suma pentru exercitiul N+l de 364 lei (adica 3.000 lei) diminuata cu venitul necastigat din dobanda (1. consideram ca intreprinderea crediteaza clientul cu pretul bunului in momentul incheierii contractului.761 lei.637 x 10%). de 876 lei.

Care este tratamentul contabil la ALFA si BETA daca se aplica prevederile IASI 8? .363. Se considera o vanzare in valoare de 30. Care este solutia contabila conform IAS 18 Venituri".000 lei. Daca intreprinderea plateste imediat. scontul de decontare oferit pentru plata imediata poate fi considerat venitul operatiei de finantare. in situatia in care clientul plateste la scadenta vanzarea obisnuita (fara a se beneficia de scont)? Rezolvare: Conform IAS 18.400 Si 5121 = 4111 Clienti 29. in situatia in care clientul plateste imediat (beneficiaza de scont)? Rezolvare: in cazul in care se beneficiaza de scont.400 Conturi la banci in lei 365. cu aplicarea unui scont de 2% daca plata se face pe loc. Se considera o vanzare in valoare de 30.000 Conturi la banci Clienti in lei 364. achitabili dupa 60 de zile sau imediat. Astfel. dupa 60 de zile: 411 Clienti = 766 Venituri din dobanzi 600 = 707 Venituri din vanzarea marfurilor 29. achitabila dupa 60 de zile sau imediat. scontul acordat este dedus din pretul de vanzare. vanzarea se contabilizeaza astfel: 4111 Clienti = 707 Venituri din vanzarea marfurilor 29. cu un scont de decontare de 2%. Care este solutia contabila. solutia va fi: 411 Clienti Si.000 lei.400 5121 = 411 30.000 lei. conform IAS 18 Venituri". cu un scont de decontare de 2%. achitabila dupa 60 de zile sau imediat. Societatea ALFA vinde societatii BETA un stoc de marfa in urmatoarele conditii: pretul de vanzare 150.

Rezolvare: inregistrarile efectuate de ALFA sunt urmatoarele: - daca incasarea se face pe loc: 4111 Clienti Si 5121 Conturi la banci in lei = - daca incasarea are loc dupa 60 de zile: 411 Clienti Si, dupa 60 de zile: 411 Clienti 5121 Conturi la banci in lei = = 766 Venituri din dobanzi 3.000 411 Clienti 150.000 = 707 Venituri din vanzarea marfurilor 147.000 4111 Clienti 147.000 = 147.000 707 Venituri din vanzarea marfurilor

in contabilitatea societatii BETA se inregistreaza: - daca plata se efectueaza pe loc: 371 Marfuri Si 401 Furnizori =5121 Conturi la banci in lei 147.000 = 401 Furnizori 147.000

- daca plata se face dupa 60 de zile: 371 Marfuri Si, dupa 60 de zile: 666 Cheltuieli cu dobanzi = = 401 Furnizori 401 Furnizori 147.000 3.000

401 Furnizori = 5121 Conturi la banci in lei 150.000 366. La data de l aprilie N, societatea a achizitionat 1.000 obligatiuni la un pret unitar de 50 lei/obligatiune. La l august N, societatea incaseaza dobanda pentru obligatiuni aferenta perioadei l august N-1 - 30 iulie N in valoare de l leu/obligatiune. Sa se contabilizeze achizitia obligatiunilor si incasarea dobanzii, conform IAS 18 Venituri". Rezolvare: Conform IAS 18, veniturile din dobanzi sunt recunoscute in functie de timpul scurs. Atunci cand dobanzile primite sunt aferente unei perioade anterioare achizitiei investitiei purtatoare de

dobanzi (de exemplu, obligatiuni), doar dobanda ulterioara achizitiei este recunoscuta ca venit. Pentru aplicarea prevederilor normei, dobanda aferenta obligatiunilor in valoare de 1.000 obligatiuni x l leu/obligatiune = 1.000 lei va fi descompusa dupa cum urmeaza: a) dobanda aferenta perioadei l august N-1 - l aprilie N (perioada in care titlurile nu erau detinute) = 1.000 x 8/12 = 666,67 lei; b) dobanda aferenta perioadei in care intreprinderea a detinut titlurile = 1.000 x 4/12 = 333,33 lei. inregistrarile contabile aferente exercitiului N sunt urmatoarele: La l aprilie N: - achizitia obligatiunilor: 506 Obligatiuni La l august N: - incasarea dobanzii: 5121 Conturi la banci in lei = % 506 Obligatiuni 1.000.00 666,67 = 5121 Conturi la banci in lei 50.000

766 333,33 Venituri din dobanzi 367. La l octombrie N sunt achizitionate 1.000 actiuni BETA la un pret de 2 lei/actiune. Pe 28 octombrie N s-au primit dividende pentru actiunile BETA din rezultatul exercitiului N-1, in valoare de 600 lei. Sa se contabilizeze achizitia actiunilor si incasarea dividendelor, conform IAS 18 Venituri". Rezolvare: inregistrarile contabile aferente exercitiului N sunt urmatoarele: La l octombrie N: - achizitia actiunilor BETA: 501 Actiuni detinute la entitati afiliate La 28 octombrie N: - incasarea dividendelor din rezultatul exercitiului N-l: 5121 Conturi la banci = 762 Venituri din 600 = 5121 Conturi la banci in lei 2.000

in lei

investitii financiare pe termen scurt

368. O intreprindere achizitioneaza un echipament la pretul facturat de 2.000 lei, TVA 19%. Transportul este asigurat de o societate specializata si este facturat la 200 lei, TVA 19%. Pentru montaj si probe tehnologice s-au angajat urmatoarele cheltuieli: consumuri materiale 100 lei; consum de energie 200 lei; s-a apelat la un prestator de servicii pentru realizarea unei etape a montajului, iar acesta a facturat serviciul la 500 lei, TVA 19%.

Care este valoarea initiala a echipamentului tehnologic, conform IAS 16 Imobilizari corporale"? Cum se contabilizeaza elementele de mai sus? Rezolvare: a) inregistrarea achizitiei: % = 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibila b) inregistrarea cheltuielilor de transport: % = 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibila 404 Furnizori de imobilizari 200 38 238 404 Furnizori de imobilizari 2.380 2.000 380

c) inregistrarea cheltuielilor ocazionate de montaj si probele tehnologice: - consumul de materii prime: 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime - inregistrarea cheltuielilor cu consumul de energie: % = 605 Cheltuieli cu energia si apa 4426 TVA deductibila - inregistrarea facturii de prestari servicii: % = 401 Furnizori 628 Cheltuieli cu alte servicii prestate de terti 4426 TVA deductibila 95 d) Capitalizarea cheltuielilor accesorii: 595 500 401 Furnizori 38

100

238 200

2131 Echipamente tehnologice = 722 Venituri din productia de imobilizari corporale 800

Costul initial = 2.000 + 800 + 200 = 3.000 lei 369. Societatea ALFA obtine din productie proprie un echipament tehnologic. Cheltuielile efectuate au fost: - costul productiei neterminate la inceputul perioadei de gestiune 20.000 lei; - cheltuieli directe 7.000 lei; - cheltuieli indirecte 4.000 lei, din care variabile 3.000 lei si fixe 1.000 lei; - cheltuieli administrative 2.000 lei; - gradul de utilizare a capacitatii de productie este de 80%. Care este costul initial al activului si cum se contabilizeaza acesta, daca intreprinderea aplica IAS 16 Imobilizari corporale" si intocmeste un cont de profit si pierdere cu clasificarea cheltuielilor dupa natura? Rezolvare: Costul de productie = 20.000 + 7.000 + 3.000 +1.000 x 80% = 30.800 lei 2131 Echipamente tehnologice = % 30.800 722 10.800 Venituri din productia de imobilizari corporale 231 Imobilizari corporale in curs 20.000 370. O intreprindere detine o imobilizare corporala dobandita la inceputul exercitiului N la costul de 5.000 lei. Durata de viata utila este estimata la 10 ani, iar metoda de amortizare utilizata este cea lineara. La sfarsitul exercitiului N+2 se apreciaza ca durata de viata utila care corespunde cel mai bine conditiilor de exploatare este de 7 ani (durata ramasa este de 5 ani). Se decide trecerea la amortizarea degresiva si se stabileste un coeficient de degresie de 1,5. La ce valoare va fi evaluata imobilizarea corporala in bilantul exercitiului N+3 conform IAS 16 Imobilizari corporale"? Rezolvare: Cost de achizitie = 5.000 lei Durata estimata = 10 ani Amortizarea lineara = 5.000 lei / 10 ani = 500 lei Amortizarea cumulata a exercitiilor N si N+l = 1.000 lei Valoarea ramasa la sfarsitul exercitiului N+l = 5.000 -1.000 = 4.000 lei Durata reestimata = 7 ani Durata ramasa = 7ani-2ani = 5ani Cota de amortizare lineara = 100%/5ani = 20% Cota de amortizare degresiva = 20% x 1,5 = 30% Amortizarea aferenta exercitiului N+2 = 4.000 x 30% = 1.200 lei Valoarea ramasa la sfarsitul exercitiului N+2 = 4.000 -1.200 = 2.800 lei Amortizarea aferenta exercitiului N+3 = 2.800 x 30% = 840 lei

Valoarea ramasa la sfarsitul exercitiului N+3 = 2.400 - 840 = 1.560 lei in bilantul exercitiului N+3 utilajul va fi evaluat la valoarea ramasa, de 1.560 lei. 371. O intreprindere detine echipamente tehnologice achizitionate la un cost de 20.000 lei, amortizate pentru suma de 5.000 lei. intreprinderea decide sa contabilizeze echipamentele la valoarea justa determinata de experti de 45.000 lei. Sa se contabilizeze reevaluarea conform celor doua procedee recomandate de norma IAS 16 Imobilizari corporale". Rezolvare: a) Procedeul l (reevaluarea simultana a valorii brute si a amortizarilor cumulate): Acest procedeu presupune parcurgerea urmatoarelor etape: - Etapa 1: Calculul coeficientului de reevaluare ca raport intre valoarea justa si valoarea ramasa a activelor supuse reevaluarii: Coeficient = 45.000 / (20.000 - 5.000) = 3 - Etapa 2: Reevaluarea valorii brute si a amortizarii cumulate: Valoarea bruta reevaluata (-) Amortizarea cumulata reevaluata neta reevaluata (=) Valoarea 20.000 x 3 = 60.000 5.000 x 3 = 15.000 45.000

Etapa 3: Contabilizarea operatiei de reevaluare: 2131 Echipamente tehnologice = % 40.000 2813 10.000 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor 105 Rezerve din reevaluare 30.000

b) Procedeul 2 (reevaluarea valorii ramase neamortizate): Acest procedeu presupune parcurgerea urmatoarelor etape: - Etapa l: Anularea amortizarilor cumulate: 2813 = 2131 Echipamente tehnologice 5.000 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor - Etapa 2: Reevaluarea valorii ramase: 2131 Echipamente tehnologice = 105 Rezerve din reevaluare 30.000

372. Pentru a realiza un contract ce vizeaza furnizarea a 270.000 piese in 3 ani, o intreprindere a pus la punct un echipament special al carui cost de productie este de 18.000 lei. in acord cu clientul, scadentarul livrarilor de piese a fost fixat dupa cum urmeaza:

- in primul an: 54.000 piese; - in al doilea an: 81.000 piese; - in al treilea an: 135.000 piese. Care este amortismentul anual daca intreprinderea opteaza pentru amortizarea in functie de numarul de unitati de productie? Rezolvare: Daca se aplica metoda lineara sau degresiva pe 3 ani, metodele in cauza nu conduc la un ritm real de depreciere. Ca atare, este preferabil ca amortizarea sa se bazeze pe cantitatile produse, adica: - in primul an: 18.000 x 54.000/270.000 = 3.600 lei; - in al doilea an: 18.000 x 81.000/270.000 = 5.400 lei; - in al treilea an: 18.000 x 135.000/270.000 = 9.000 lei. 373. In exercitiul N se efectueaza reparatia capitala a unui echipament tehnologic al intreprinderii. Costul reparatiei este de 7.000 lei si este format din: - cheltuieli cu consumurile materiale 2.000 lei; - cheltuieli cu salariile 3.000 lei; - cheltuieli cu amortizarea 1.500 lei; - cheltuieli cu serviciile prestate de terti 500 lei. Expertiza tehnica atesta o crestere a duratei de utilitate a echipamentului cu 3 ani. Care este tratamentul contabil al cheltuielilor ocazionate de reparatia capitala, conform IAS 16 Imobilizari corporale"? Rezolvare: Potrivit IAS 16, cheltuielile ulterioare aferente unui element de natura imobilizarilor corporale deja inregistrat in contabilitate trebuie sa fie adaugate la valoarea contabila a activului atunci cand este probabil ca intreprinderea sa beneficieze de avantaje economice viitoare mai mari decat nivelul de performanta prevazut initial. Toate celelalte cheltuieli ulterioare trebuie inscrise in cheltuielile exercitiului in cursul caruia sunt angajate. in practica intreprinderilor romanesti, cheltuielile sunt angajate dupa natura, si nu dupa destinatie. De aceea, o solutie mai adecvata ar fi cea indirecta, in care costul reparatiei tranziteaza contul de profit si pierdere: - inregistrarea cheltuielilor materiale: 602 = 302 Materiale consumabile Cheltuieli cu materialele consumabile - inregistrarea cheltuielilor de personal: 641 = 421 Personal - salarii datorate 3.000 2.000

Cheltuieli cu salariile datorate personalului - inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea: 6811 = Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor 281 Amortizarea imobilizarilor corporale 1.500

- inregistrarea cheltuielilor cu serviciile prestate de terti: 628 = 401 Furnizori Alte cheltuieli cu lucrari si servicii prestate de terti 500

- includerea costului reparatiei in valoarea activului (capitalizarea costului reparatiei): 2131 Echipamente tehnologice = 722 7.000 Venituri din productia de imobilizari corporale

374. Se cunosc urmatoarele informatii din bilantul societatii ALFA la 31.12.N (in lei): marfuri 50.000; rezerve 1.000; ajustari pentru deprecierea marfurilor 5.000; clienti 40.000; titluri de participare 3.000 (din care disponibile pentru vanzare in anul urmator 500); titluri de plasament 20.000 (din care titluri in valoare de 10.000 sunt utilizate drept garantie pentru un credit primit cu o scadenta de 3 ani); acreditive 2.000; cheltuieli in avans 8.000 (din care angajate intr-o perioada mai mare de l an 6.000); licente 5.000; cifra de afaceri 200.000; venituri in avans 3.000 (din care angajate intr-o perioada mai mare de l an 2.000); provizioane pentru riscuri si cheltuieli 50.000 (din care cu scadenta foarte probabil in anul urmator 20.000); credite primite de la banci pe termen lung 20.000 (din care cu scadenta in anul urmator 3.000); furnizori 40.000; conturi la banci 30.000; credite primite pe termen scurt 9.000 (din care pentru un credit de 3.000 s-a amanat scadenta cu 2 ani, iar decizia a fost luata inaintea inchiderii exercitiului financiar); salarii datorate 70.000. Determinati valoarea activelor curente si a datoriilor necurente conform modelului de bilant din IAS l Prezentarea situatiilor financiare". Rezolvare: Active curente Stocuri (1) Clienti Active financiare disponibile pentru vanzare Active financiare detinute in vederea tranzactionarii (2) (3) Alte active curente Lichiditati (4) Total active curente 45.000 40.000 500 10.000 2.000 32.000 129.500

000 2.000. terenuri si constructii 70.000 (este foarte putin probabila obtinerea de avantaje economice).1.000.000.000. cheltuieli de dezvoltare 5.000 30.000 (din care 7.000. provizioane pentru riscuri si cheltuieli 30.000 52. 2.000 6. 375. amortizarea echipamentelor tehnologice 2. Se cunosc urmatoarele informatii (in lei): echipamente tehnologice 10. Activele financiare detinute in vederea tranzactionarii sunt reprezentate de titlurile de plasament utilizate in tranzactionare. Alte active curente cuprind cheltuielile in avans angajate pentru o perioada mai mica de un an.000.000 vor fi reluate la venituri intr-o perioada mai mare de l an).000). cheltuieli in avans 20. 4. Datorii necurente Sume datorate institutiilor de credit (5) Provizioane pe termen lung Alte datorii necurente (6) Total datorii necurente 20. Stocurile sunt reprezentate de marfurile evaluate la valoarea neta (costul de 50.000. fond comercial achizitionat 20. Alte datorii necurente sunt reprezentate de veniturile in avans pe termen lung.000 5. imprumut din emisiunea de obligatiuni 50.000. furnizori 40. ajustari pentru deprecierea terenurilor si constructiilor 20.000 lei). 3.000 + 3.000 lei minus deprecierea de 5. cifra de afaceri 100. imprumuturi acordate pe termen scurt 35. 17.000. Determinati valoarea activelor necurente si a datoriilor curente conform modelului de bilant din IAS l Prezentarea situatiilor financiare".000 (din care cu scadenta foarte probabil in anul urmator 10.000.000). TVA de plata 2. subventii pentru investitii 10. Lichiditatile cuprind conturile la banci si acreditivele.000.000 (din care partea cu scadenta in anul urmator 10. Rezolvare: Active necurente . titluri de participare 30.

000 65.000 3.500.000 . incasari din vanzarea de titluri de plasament 200.Echipamente Terenuri si constructii Fond comercial Titluri de participare Total active necurente 8.000 2. 40.000.000 50.000 20. plati catre furnizorii de stocuri 400.000 30.000 108. plati de dobanzi 100. utilaje detinute in leasing financiar 2. lichiditati la inceputul anului 1. Provizioane pe termen scurt Venituri in avans Alte datorii curente (TVA) Total datorii curente 376. impozit pe profit platit 250.800. Rezolvare: Tabloul fluxurilor de trezorerie . incasari de dividende 200. incasari din credite primite de la banci 300..000 10. plati catre furnizorii de imobilizari 1. Sa se intocmeasca tabloul fluxurilor de trezorerie conform IAS 7. incasari din vanzarea de imobilizari corporale 900.000 Datorii curente Furnizori imprumuturi obligatare . incasari din emisiunea de obligatiuni 700. cheltuieli cu salariile 500. salarii platite 300.000. Se cunosc urmatoarele informatii (m lei): incasari de la clienti 5.000 10.

Variatia lichiditatilor (A + B + C) E. nu ar trebui excluse doar pe motivul ca ar putea fi prea dificil de inteles pentru anumiti utilizatori. relevanta. Flux net profit platit din exploatare Fluxuri din activitatea de investitii: incasari din vanzarea de imobilizari corporale incasari din vanzarea de titluri de plasament incasari de dividende Plati catre furnizorii de imobilizari B. Definiti caracteristicile calitative ale informatiei contabile asa cum sunt ele prezentate in Cadrul general pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare elaborat de IASB. Informatiile sunt semnificative daca omisiunea sau declararea lor eronata ar putea influenta deciziile economice ale . Lichiditati la sfarsitul anului (D + E) 5. de notiuni de contabilitate si au dorinta de a studia informatiile prezentate. confirmand sau corectand evaluarile lor anterioare.050 900 200 200 (1.500 5. se presupune ca utilizatorii dispun de cunostinte suficiente privind desfasurarea afacerilor si a activitatilor economice. 2. informatiile privind unele probleme complexe.950 377.Fluxuri din activitatea de exploatare: incasari de la clienti Plati catre furnizorii de stocuri Salarii platite Impozit pe de trezorerie A.00 0 (400) (300) (250) 4. ajutandui pe acestia sa evalueze evenimente trecute. care ar trebui incluse in situatiile financiare datorita relevantei lor in luarea deciziilor economice.450 1. Relevanta Informatiile sunt relevante atunci cand influenteaza deciziile economice ale utilizatorilor.800 ) (500) 700 300 (100) 900 4. Lichiditati la inceputul anului F. Raspuns: Situatiile financiare sunt utile daca indeplinesc o serie de patru caracteristici calitative: inteligibilitatea. Totusi. in acest scop. Flux D. 1. credibilitatea si compa-rabilitatea. prezente sau viitoare. Relevanta informatiei este influentata de natura sa si de pragul de semnificatie. Inteligibilitatea O calitate esentiala a informatiilor furnizate de situatiile financiare este aceea ca ele pot fi usor intelese de utilizatori. Flux net din activitatea de investitii Fluxuri din activitatea de finantare: incasari din emisiunea de obligatiuni incasari din credite primite de la banci Plati de dobanzinet de trezorerie din activitatea de finantare C.

tranzactia incheiata. c) Neutralitatea Pentru a fi credibila. totusi. fie in conceperea si aplicarea tehnicilor de evaluare si prezentare care pot transmite mesaje care corespund acestor tranzactii si evenimente. in anumite cazuri. si nu doar cu forma lor juridica. Astfel de incertitudini sunt recunoscute prin prezentarea naturii si valorii lor. De exemplu. masurarea efectelor financiare ale elementelor poate fi atat de incerta incat intreprinderile. a riscului de eroare care planeaza asupra recunoasterii si evaluarii. fie in identificarea tranzactiilor si a altor evenimente care urmeaza a fi evaluate. poate fi relevanta recunoasterea elementelor respective si prezentarea. ci mai degraba dificultatilor inerente. Pragul de semnificatie depinde de marimea elementului sau a erorii. b) Prevalenta economicului asupra juridicului Pentru ca informatia sa prezinte credibil evenimentele si tranzactiile pe care le reprezinta este necesar ca acestea sa fie contabilizate si prezentate in concordanta cu fondul lor si cu realitatea economica. adica lipsita de influente. judecata in imprejurarile specifice ale omisiunii sau declararii eronate. Credibilitatea (fiabilitatea) Informatia este credibila atunci cand nu contine erori semnificative. dar si prin exercitarea prudentei in intocmirea situatiilor financiare. durata de utilitate probabila a echipamentelor etc. credibil. informatia cuprinsa in situatiile financiare trebuie sa fie neutra. Informatia poate fi relevanta.utilizatorilor luate pe baza situatiilor financiare. a) Reprezentarea fidela Pentru a fi credibila. raportarea unei vanzari nu ar reprezenta. prin selectarea si prezentarea informatiei. Fondul tranzactiilor sau al altor evenimente nu este intotdeauna in concordanta cu ceea ce transpare din forma lor juridica. cum ar fi incasarea creantelor indoielnice. fie pe care ar putea fi de asteptat. informatia trebuie sa reprezinte cu fidelitate tranzactiile si alte evenimente pe care aceasta fie si-a propus sa le reprezinte. . in general. dar atat de putin credibila sub aspectul naturii sau reprezentarii incat recunoasterea acesteia sa poata induce in eroare. iar utilizatorii pot avea incredere ca reprezinta corect ceea ce si-a propus sa reprezinte sau ce se asteapta in mod rezonabil sa reprezinte. Cea mai mare parte a informatiilor financiare este supusa unui anumit risc de a da o reprezentare mai putin credibila decat ar trebui. in acelasi timp. Situatiile financiare nu sunt neutre daca. in mod rezonabil. nu este partinitoare. in alte cazuri. fondul comercial generat intern). d) Prudenta Cei care elaboreaza situatii financiare se confrunta cu incertitudini care. o intreprindere instraineaza un activ altei parti intr-un astfel de mod incat documentele sa sustina transmiterea dreptului de proprietate partii respective si cu toate acestea contractul incheiat sa asigure intreprinderii dreptul de a se bucura in continuare de avantaje economice viitoare de pe urma activului respectiv. planeaza asupra multor evenimente si circumstante. in astfel de circumstante. Aceasta nu se datoreaza partinirii. inevitabil. influenteaza luarea unei decizii sau formularea unui rationament pentru a realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat. sa nu le recunoasca in situatiile financiare (de exemplu. sa le reprezinte. 3.

e) Integralitatea Pentru a fi credibila. Care sunt elementele care definesc performanta financiara a intreprinderii in viziunea Cadrului general pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare elaborat de IASB? Definiti aceste elemente si explicitati definitiile.Prudenta inseamna includerea unui grad de precautie in exercitarea rationamentelor necesare pentru a face estimarile cerute in conditii de incertitudine. Utilizatorii trebuie sa fie in masura sa identifice diferentele intre politicile contabile pentru tranzactii si alte evenimente asemanatoare utilizate de aceeasi intreprindere de la o perioada la alta. diferita de cea care provine din contributiile proprietarilor capitalului. subevaluarea deliberata a activelor sau a veniturilor. iar datoriile si cheltuielile sa nu fie subevaluate. totodata. Nu este indicat pentru o intreprindere sa continue sa evidentieze in contabilitate. constituirea de rezerve ascunse sau provizioane excesive. cat si de diferite intreprinderi. Utilizatorii trebuie. dar nici supraevaluarea deliberata a datoriilor sau a cheltuielilor. deoarece situatiile financiare nu ar mai fi neutre si astfel nu ar mai avea calitatea de a fi credibile. sa poata compara situatiile financiare ale diverselor intreprinderi pentru a le evalua pozitia financiara. astfel incat activele si veniturile sa nu fie supraevaluate. performanta acestora si modificarile pozitiei financiare. o tranzactie sau alt eveniment daca metoda adoptata nu mentine caracteristicile calitative de relevanta si credibilitate. exercitarea prudentei nu permite. Nu este indicat pentru o intreprindere nici sa lase politicile sale contabile neschimbate atunci cand exista alternative mai relevante si mai credibile. masurarea si prezentarea efectului financiar al acelorasi tranzactii si evenimente trebuie efectuate intr-o maniera consecventa in cadrul unei intreprinderi si de-a lungul timpului pentru acea intreprindere si intr-o maniera consecventa pentru diferite intreprinderi. informatia din situatiile financiare trebuie sa fie completa. 4. Raspuns: Elementele care definesc performanta financiara sunt veniturile si cheltuielile. Astfel. 378. Comparabilitatea Utilizatorii trebuie sa poata compara situatiile financiare ale unei intreprinderi in timp pentru a identifica tendintele in pozitia financiara si performantele sale. de exemplu. in limitele rezonabile ale pragului de semnificatie si ale costului obtinerii acelei informatii. precum si despre efectele unor astfel de schimbari. . Veniturile sunt cresteri de avantaje economice viitoare in cursul perioadei contabile care au ca rezultat o crestere a capitalurilor proprii. O implicatie importanta a calitatii informatiei de a fi comparabila este ca utilizatorii sa fie informati despre politicile contabile utilizate in elaborarea situatiilor financiare si despre orice schimbare a acestor politici. in aceeasi maniera. Cheltuielile sunt diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile care au ca rezultat o diminuare a capitalurilor proprii. O omisiune poate face ca informatia sa fie falsa sau sa induca in eroare si astfel sa nu mai aiba un caracter credibil si sa devina defectuoasa din punctul de vedere al relevantei. Totusi. diferita de cea care provine din distribuirile in favoarea proprietarilor de capital.

indiferent daca sunt latente sau realizate. ii) castigurile si pierderile. plusurile/minusurile de valoare survenite pe parcursul perioadei.m.000 50. din care: .m. nu trebuie sa afecteze o cheltuiala. Exista insa si elemente care.cheltuieli variabile 30. Solutia contabila de mai jos care reflecta anularea unor actiuni proprii este corecta? Argumentati raspunsul. diferita de cea care provine din distribuirile in favoarea proprietarilor de capital. Pierderea de 50.. cheltuielile sunt diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile..000 = 501 550. in concluzie.m.000 u. care au ca rezultat o crestere a capitalurilor proprii. veniturile sunt cresteri de avantaje economice viitoare in cursul perioadei contabile.cheltuieli fixe 10.000 u. 456 = 758 Raspuns: Solutia nu este corecta deoarece o tranzactie cu proprietarii nu genereaza recunoasterea unui venit in contabilitate.000 u. La definitiile de mai sus raspund: i) veniturile si cheltuielile in marime bruta. Este corecta aceasta solutie? Argumentati raspunsul. . desi corespund definitiilor veniturilor si cheltuielilor deoarece genereaza cresteri sau diminuari de capitaluri proprii.. cat si la castigurile/pierderile. diferita de cea care provine din contributiile proprietarilor capitalului.000 u. 381. ci va afecta capitalurile proprii (se recunoaste ca prima de emisiune).Definitiile propuse de cadrul conceptual sunt foarte cuprinzatoare. ci sunt recunoscute in masa capitalurilor proprii). 379. % 1012 658 Raspuns: Solutia nu este corecta deoarece o tranzactie cu proprietarii nu genereaza recunoasterea unei cheltuieli in contabilitate. Potrivit cadrului conceptual al IASB. nu sunt incluse in contul de profit si pierdere.000 100. Pentru a se fabrica 90 bucati din produsul B. ‡ cheltuieli indirecte 40. iii) plusurile si minusurile de valoare. care au ca rezultat o diminuare a capitalurilor proprii. dar nu sunt trecute in contul de profit si pierdere pentru a nu fi distribuite. Solutia de mai jos reflecta majorarea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni.000 u..000 u.m.000 20. ci va fi imputata capitalurilor proprii. refe-rindu-se atat la veniturile/cheltuielile angajate in cursul normal al activitatilor. in exercitiul N s-au angajat urmatoarele cheltuieli: ‡ cheltuieli directe 100. 380. Aceste definitii acopera mai mult decat elementele recunoscute drept venituri si cheltuieli in contul de profit si pierdere. rezervele din reevaluare raspund definitiei veniturilor. % 1011 120.m. Potrivit cadrului conceptual al IASB.000 .000 500. incasata peste valoarea nominala a actiunilor emise nu se recunoaste ca venit. suma de 20. ci figureaza printre elementele capitalurilor proprii (dupa cum ati putut observa.m.

000 65. si sa se contabilizeze eventuala depreciere constatata.000 u. manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste limitele normal admise.regiile (cheltuielile) generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si la locul final. /180 buc. .000 16. societatea X detine in stoc urmatoarele articole: A rtico le M arfuri M 1 M arfuri M 2 M arfuri M 3 M arfuri M 4 Total C ost de achizitie (in u.000 u. pierderi din rebuturi 8. ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei in care au survenit.000 106. 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 135. Urmatoarele reprezinta exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor. .m.m.000 Valo are re a liz a b ila n e ta (in u.m . Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor. manopera directa si alte cheltuieli directe de productie. cheltuieli administrative 20. energie consumata in scopuri tehnologice. precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.) 20. si anume: materiale directe. Rezolvare: Potrivit IAS 2 Stocuri" costul de productie al unui bun cuprinde costul de achizitie al materiilor prime si materialelor consumabile si cheltuielile de productie direct atribuibile bunului.N. Rezolvare: .000 u. .000 9.000 10. La 31.000 Sa se stabileasca la ce valoare trebuie evaluate stocurile la inventar. in conformitate cu IAS 2.costurile de desfacere.12.000 + 10.000 17. Costul de productie = 100.cheltuielile de depozitare. in masura in care acestea sunt legate de perioada de productie.pierderile de materiale. precum si costul de productie al imobilizarilor cuprind cheltuielile directe aferente productiei.000 x 90 buc.000 382.‡ ‡ ‡ capacitatea normala de productie este de 180 bucati.. in costul de productie poate fi inclusa o proportie rezonabila din cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului. = 135. Sa se calculeze costul de productie conform prevederilor IAS 2 Stocuri". cu exceptia cazurilor in care aceste costuri sunt necesare in procesul de productie. Argumentati solutia.000 + 30.m . astfel: .) 18.m.000 109. anterior trecerii intr-o noua faza de fabricatie.000 60.

000 u.000 109. pe o durata estimata de 7 ani.000 60.m.000 u.Articole 0 Marfuri M1 Marfuri M2 Marfuri M3 Marfuri M4 Total Cost de achizitie (in u.000 65.10. 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizarilor In exercitiul N-1: 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizarilor In exercitiul N: = 2813 Amortizarea instalatiilor etc. La inchiderea exercitiului N.m.000 Valoare realizabila neta (in u.000 u. 6814 = 397 3.000 u.000 u.000 = 280.m.000 17. N-1 si N. Cheltuieli de exploatare Ajustari pentru deprecierea marfurilor privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante 383.000 = 2813 Amortizarea instalatiilor etc. Fie un utilaj cu un cost de achizitie de 290.000 9.000 .) 2 18.000 60.000 Valoare in bilant 3=min(l. Durata = 7 ani Amortizarea = 280.m. 40. Acesta se amortizeaza linear.000 10. managerii au reestimat durata de utilitate totala la 5 ani.000 16.000 = 3.000 103.000 9.m.) 1 20.m.000 Pierderea din depreciere = 106.m.000 106.000 u. Rezolvare: In exercitiul N-2: Valoarea amortizabila = 290. iar valoarea reziduala este reestimata la 15.000 .000 16.000 . conform IAS 16.000/7 = 40. 40. Sa se calculeze si sa se contabilizeze amortizarea in exercitiile N-2. si o valoare reziduala estimata la 10.103.m.m.2) 18.000 u. incepand cu l ianuarie N-2.

m. pentru deprecierea imobilizarilor 385.m. metoda de amortizare lineara.12. 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea instalatiilor etc. se estimeaza valoarea justa la 504 u. La inceputul exercitiului N-3 s-a dat in functiune un utilaj cu valoarea contabila de 1.000 u.000 u. Amortizarea cumulata = 100 x 4 = 400 u. La aceasta data..400 = 600 u. si o valoare de utilitate de 520 u.m.Valoarea amortizabila = 290.. Rezolvare: La 31.000/10 =100 u. Durata reestimata = 5 ani Durata trecuta = 2 ani Durata ramasa = 3 ani Amortizarea = 195.000 .m.N exista indicii ca utilajul a pierdut din valoare.m. 6813 = 2913 Cheltuieli din exploatare Ajustari pentru privind ajustarile deprecierea instalatiilor.000 u.m.000 .m.N se determina mai intai valoarea contabila neta: Costul = 1. 520) = 520 u.000/3 = 65.. Fie urmatorul lant de participatii: 80 . Sa se efectueze testul de depreciere a utilajului la 31.m. Durata de amortizare este de 10 ani. Amortizarea anuala = 1.m.000 . cheltuieli cu vanzarea 4 u.000 384. 65.N si sa se contabilizeze eventuala depreciere constatata conform IAS 36. Valoarea neta = 1.m.520 = 80 u. Valoarea recuperabila = max (500.12.m.m.000 u. Pierderea din depreciere = 600 .15.12. La 31.000 = 195.2 x 40.

3% + 5.2% 15% +10% 15% x 42% +10% x 54% = = 25% 6.4% + 4.75% + 2% = 40.605% Tip de control Control exclusiv Control exclusiv Control exclusiv Control exclusiv Control exclusiv Control exclusiv Metoda de consolidare Integrare globala Integrare globala Integrare globala Integrare globala Integrare globala Integrare globala Control exclusiv Influenta semnificativa in afara perimetrului de consolidare Integrare globala Punere in echivalenta "" .4% = 11. Rezolvare: Procentaj de Societate Procentaj interes de control a FI 70% 70% 40% + 20% 40% + 70% x 20% = 54% F2 = 60% F3 70% 70% F4 60% 70% x 60% = 42% 55% + 40% x 20% = 63% F5 55% 20% + 30% 70% x 60% x 20% + 70% x F6 + 25% = 20% x 30% + 40% x 30% + 75% 55% x 25% + 40% x 20% x 25% = 8.35% F7 F8 F9 40% x 70% + 40% x 40% + 40% 63% = 28% + 25.Sa se calculeze procentajele de control si de interes detinute de SM in societatile din organigrama si sa se precizeze tipul de control si metoda de consolidare corespunzatoare.2% + 12% +13.2% = = 80% 53.7% 0 65% x 11. 7% = 7.

m.m.m.000 u. + Achizitii . de unde rezulta: Obtinere produse finite = 6.000 u. de unde rezulta: Achizitii = 1. Dispuneti de urmatoarele informatii referitoare la o societate: Informatii Stoc de materii prime Stoc de productie in curs de executie Stoc de produse finite 01.732 u.770 u.004 u.Consuni = Sold final 301 328 u. Sold initial 301 + Achizitii . Rezolvare: D 331 C _____Produse in curs de executie _____ SI 362 l SF354 D 301 C __________ Materii prime___________ SI 328 l 1.1.m. Sold initial 345 + Obtinere produse finite . iar costul bunurilor vandute a fost de 6.m. costurile de productie ale perioadei si costurile produselor finite obtinute.01 328 362 146 31.000 (costulbunurilor vandute) SF150 Consum materii prime: 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 1..m.732 (consum) SF366 D 345 C __________ Produse finite __________ SI 146 l 6.m.732 u.12 366 354 150 in timpul perioadei au fost utilizate in productie materii prime in valoare de 1..FIO 40% 40% Influenta semnificativa Punere in echivalenta 386. . = 366 u.m..Costul bunurilor vandute = Sold final 345 146 u.m.m. = 150 u.6. + Obtinere produse finite .732 u.m. Determinati: costul materiilor prime achizitionate.

m./an.004 u. cost al produsului.m. Costurile asociate cu fabricarea meselor si cu operatiile generale ale firmei sunt urmatoarele: a) lemnul utilizat pentru fabricarea meselor costa 100 u. Clasificati urmatoarele costuri in: costuri ale produsului / ale perioadei.m. Societatea GAMA produce trei tipuri de jucarii: ursuleti de plus.Produse finite obtinute 6.m. inclusiv mese. + Productie neterminata la inceputul perioadei 362 u. e) salariul managerului.m.000 u.012 u. papusi de plastic si masinute./masa. 387. c) muncitorii care asambleaza mesele sunt coordonati de catre un responsabil. Clasificati fiecare cost in urmatoarele categorii: variabil.m. pentru fiecare masa vanduta.m. d) salariile muncitorilor care lucreaza doar la papusi. fix.000 u./masa. b) mesele sunt asamblate de muncitori cu un cost de 40 u. g) vanzatorii primesc un comision de 30 u./an.m.Productie neterminata la sfarsitul perioadei 354 u.m. Rezolvare: a Cost direct Cost al produsului ./an pentru publicitate privind mesele.m. f) firma cheltuieste anual 30. O intreprindere fabrica mobila. cost al perioadei. care are un salariu anual de 25.. costuri directe / indirecte: a) plasticul achizitionat pentru papusi. cost direct sau indirect (pentru produsul mese"). . Rezolvare: a Cost variabil b Cost variabil c Cost fix d Cost fix e f g Cost variabil Cost direct Cost direct Cost indirect Cost indirect - Cost al produsului Cost al produsului Cost al produsului Cost al produsului Cost al perioadei Cost al perioadei Cost al perioadei 388.m.000 u. e) salariul managerului firmei reprezinta 80. = Cost de productie al perioadei 6. b) amortizarea masinilor folosite pentru papusi. d) amortizarea masinilor utilizate in fabricarea meselor se ridica la 10.000 u. c) amortizarea echipamentelor de impachetat folosite pentru toate produsele.

panza x 10 lei/buc. comisionul vanzatorului fiind de 5 lei/bucata.500 umbrele x 15 lei/umbrela 142.000 de suporturi la 20 lei bucata.000 lei + Cheltuieli directe de asamblare = 9.500 lei = Cost de productie 432.000 lei Obtinere produse finite: 345 Produse finite = 711 432. A vandut in cursul lunii 8.000 de panze la 10 lei bucata si 11.500 lei / 9. Care este rezultatul perioadei? Rezolvare: Materii prime si materiale directe = 10.005 lei .53 lei/umbrela Cost complet = Cost de productie + Cheltuieli de desfacere = 45.53 lei/umbrela = 387. Determinati costul de productie si costul complet (de revenire) al unei umbrele. + 9.500 suporturi x 20 lei/suport 290.500 de umbrele la pretul de 60 lei/bucata.000 lei Venituri din vanzarea produselor finite Descarcarea de gestiune: 8. si a asamblat 9.500 umbrele = 45.500 umbrele x 60 lei/umbrela = 510. in luna mai a cumparat 10.500 lei Venituri aferente costurilor stocurilor de produse Vanzare produse finite: 411 Clienti = 701 510.500 umbrele x 45.000 buc.500 de umbrele.53 lei/umbrela + 5 lei/umbrela = 50. costul asamblarii fiind de 15 lei/bucata. asambland panza pe un suport achizitionat.500 lei Cost unitar / umbrela = 432.b c d e Cost indirect Cost indirect Cost direct - Cost al produsului Cost al perioadei Cost al produsului Cost al perioadei 389. Societatea ALFA produce umbrele de soare.53 lei/umbrela Venituri din vanzari: 8.005 lei 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 345 Produse finite 387.

x 18. si a asamblat 18. asambland panza pe un suport achizitionat.000 buc. in luna mai a cumparat 10.75 lei/umbrela Cost complet = 769. x 15 lei/buc.000 buc.25 lei/umbrela) 16. = 80.000 lei Achizitie 10. x 10 lei/buc. comisionul vanzatorului fiind de 7. asambland panza pe un suport achizitionat. Care este rezultatul perioadei? Rezolvare: D Panza C SI 10. = 100.75 lei/umbrela = 160.000 de umbrele.000 bucati de panza la 8 lei bucata si 5.000 buc. = 9 lei/buc.000 buc.000 de panze la 10 lei bucata si 15.000 buc.000 lei + Suport umbrela = 18.500 lei Rezultat = Venituri .75 lei/buc. x 9 lei/buc.000 buc.500 lei / 18. in evaluarea stocurilor se aplica metoda FIFO (primul intrat. x 20 lei/buc.000 lei _D________________ Suport_______________ c SI 5.000 buc. Societatea detinea la inceputul perioadei 10. Societatea ALFA produce umbrele de soare. . Societatea detinea la inceputul perioadei 10. costul asamblarii fiind de 15 lei/bucata.) / 20.000 de umbrele la pretul de 60 lei/bucata. + 15.500 umbrele x 5 lei/umbrela (comisioane vanzare) + 45. in evaluarea stocurilor se aplica costul mediu ponderat. x 8 lei/buc. x 10 lei/buc.000 lei = Cost de productie 769. = 300. x 20 lei/buc. Panza umbrela = 18.000 lei Achizitie 15.000 umbrele = 42.000 bucati de suporturi la 15 lei bucata.25 lei/bucata. 270.25 lei/umbrela = 885.Rezultat = 510.Cheltuieli = 16. si a asamblat 18. X 15 lei/buc.000 bucati de suporturi la 15 lei bucata. costul asamblarii fiind de 15 lei/bucata. = 75.000 umbrele x (60 lei/umbrela -7.000 bucati de panza la 8 lei bucata si 5.8.000 buc.000 de umbrele la pretul de 50 lei/bucata. = 18. X 8 lei/buc.000 buc.000 lei 391.000 buc.000 lei .000 de umbrele.000 buc.000 umbrele x 7. primul iesit).000 de panze la 10 lei bucata si 15. Societatea ALFA produce umbrele de soare.000 buc. x 15 lei/buc. + 10. Societatea a vandut in cursul lunii 16. CMP suport = (5.495 lei (sold 711) = 512.000 buc. Societatea a vandut in cursul lunii 16.) / 20. 337.000 de suporturi la 20 lei bucata.500 lei + 16. 162.500 lei Cost unitar = 769. Determinati costul de productie si costul complet (de revenire) al unei umbrele. in luna mai a cumparat 10.995 lei 390. comisionul vanzatorului fiind de 2.5 lei/bucata.500 lei + Cost prelucrare = 18.75 lei/buc.000 umbrele x 42.000 de suporturi la 20 lei bucata.000 lei CMP panza = (10.

5 lei/umbrela Cost complet = 765.000 bucati.000 bucati.5 lei/umbrela = 80.000 lei Achizitie 10. = 100.000 lei = Cost de productie 765.000 lei + Cost prelucrare = 18.000 lei.000 lei.000 buc.000 lei 392. x 8 lei/buc.000 buc. x 10 lei/buc. 270. cheltuieli indirecte de productie 12.000 buc.000 lei + Suport umbrela = 5. x 20 lei/buc. x 20 lei/buc.000 lei 393.000 lei x 750 buc. in urmatoarele conditii: cheltuieli variabile de productie 5.000 umbrele = 42. Care este costul obtinerii produselor finite? Rezolvare: Cost de productie = Cheltuieli variabile de productie + Cheltuieli fixe de productie x Capacitatea reala de productie / Capacitatea normala de productie Cost de productie = 5. / 1.000 lei / 18.000 umbrele x 2. din care variabile 8.000 buc.Determinati costul de productie si costul complet (de revenire) al unei umbrele.000 lei Achizitie 15. = 8. x 8 lei/buc.000 lei. 160.000 lei.000 buc. in cursul lunii ianuarie. = 300. x 10 lei/buc. x 15 lei/buc.000 buc.5 lei/umbrela) = 805.5 lei/umbrela) . Care este rezultatul perioadei? Rezolvare: _D ________________Panza ________________C SI 10. SC BETA SA obtine produse finite in urmatoarele conditii: cheltuieli directe de productie 10. capacitatea normala de productie 1. + 8. 335.000 buc. + 13.16. cheltuieli fixe de productie 4. capacitatea reala de productie 750 bucati.000 lei Panza umbrela = 10.000 buc.000 buc.000 lei D ________________Suport ______________ c SI 5.000 lei + 4.000 lei.000 lei Rezultat = Venituri . = 75.000 lei Cost unitar = 765. x 15 lei/buc. Societatea detinea la inceputul perioadei in stoc 250 bucati de .000 umbrele x 42. = 80.000 lei + Cheltuieli de vanzare (16. capacitatea normala de productie 1.000 buc. x 15 lei/buc. SC ALFA SA obtine produse finite.000 umbrele x (50 lei/umbrela -2. in cursul lunii ianuarie. capacitatea reala de productie 750 bucati.Cheltuieli = 16.

x 28 lei/buc.000 lei 395. __________________3. capacitatea reala de productie 1. din care variabile 8.000 lei. x 25 lei/buc.: 24.750 Valoare iesiri LIFO = 750 buc. evaluate la 25 lei/bucata.750 lei 394.000 lei = Cost de productie al perioadei 21. cheltuieli indirecte de productie 12.000 lei.200 bucati. Care este costul subactivitatii? . D 345 Produse finite SI 250 buc. Care este valoarea stocului de produse finite la sfarsitul anului? Rezolvare: Determinarea costului de productie: Cost de productie = Cheltuieli directe + Cheltuieli variabile de productie + Cheltuieli fixe de productie x Capacitatea reala de productie / Capacitatea normala de productie Cheltuieli directe 10.000 lei (cheltuieli variabile) + 4.000 buc. / 1.000 lei. primul iesit). = 22. in cursul lunii ianuarie.000 lei / 750 buc. SC BETA SA obtine produse finite in urmatoarele conditii: cheltuieli directe de productie 10.500 C 24.000 lei x 750 buc. in cursul lunii ianuarie. capacitatea reala de productie 750 bucati.000 lei. Intrari 750 buc. = 28 lei/buc.000 lei + Cheltuieli variabile 8. SC BETA SA obtine produse finite in urmatoarele conditii: cheltuieli directe de productie 10. SF 2.000 lei (cheltuieli directe) + 8.000 buc.000 buc. capacitatea normala de productie 1. din care variabile 8. / 1. Care este costul obtinerii produselor finite? Rezolvare: Cost de productie = 10. + 150 buc.000 bucati.000 lei (cheltuieli fixe) x 1. x 28 lei/buc. capacitatea normala de productie l .000 lei + Cheltuieli fixe x Capacitatea reala de productie /Capacitatea normala de productie = 4.000 lei. ea vinde 900 bucati la 35 lei/bucata.000 lei. cheltuieli indirecte de productie 12.produse finite. x 25 lei/buc. pentru evaluarea stocurilor la iesire foloseste metoda LIFO (ultimul intrat.000 bucati.000 lei Cost unitar = 21.

1. capacitatea reala de productie 1.m.000 lei x (l . Consum materii prime = Stoc initial + Intrari .000 u.000 u. iar stocul final este de 2.m. . = 5.m. Societatea BETA produce ciocolata.m. / 2.000 u.000 lei.m. cheltuieli indirecte de productie 15.000 buc.750 buc. reprezentand o cheltuiala a perioadei.000 lei.. iar pentru distributie sunt de 4.m. .000 lei 396. Rezolvare: D SI SF 301 Materii prime 1.Rezolvare: Costul subactivitatii = Cheltuieli fixe x (l . 397.000 C Achizitie materii prime: 301 Materii prime = 401 Furnizori 6.000 u.m.m. si un stoc final de 5.000 u.000 bucati.m. in cursul lunii ianuarie.m. SC GAMA SA obtine produse finite in urmatoarele conditii: cheltuieli directe de productie 15.000 u.000 u. Care este costul subactivitatii si cum afecteaza acesta costul produselor? Rezolvare: Costul subactivitatii = Cheltuieli fixe x (l .m. capacitatea normala de productie 2. Calculati costul de productie si costul complet. Aceasta are un stoc initial la produse finite de 3..000 u. Materii prime consumate + Salarii si amortizari = Cost de productie + Cheltuieli de desfacere 5. 2 1.000 u. din care cheltuieli fixe de productie 5. Stocul initial de materii prime este de 1.) = 1.000 2.) = 1.000 6.m.000 u.Capacitatea reala de productie / Capacitatea normala de productie) = 4.000 lei x (l .000 u. 16.250 lei Costul subactivitatii nu influenteaza costul produselor.000 u.000 u. Aceasta cumpara materii prime in valoare de 6.000 u. Salariile si amortizarea pentru productie sunt de 16. + 6.m.Capacitatea reala de produc-tie / Capacitatea normala de productie) = 5.500 bucati.000 buc.000 u.m. 4.m.2.Stoc final = l .000 u.m.000 lei.500 buc. / 1.

000 lei + Productie in curs la inceputul perioadei 1.000 u. se mai suporta cheltuieli directe de vanzare de 1.000 lei + Cheltuieli de desfacere 6.000 lei. iar pentru distributie sunt de 5.000 lei. Societatea BETA produce ciocolata.000 lei.Productie in curs la sfarsitul perioadei 5.000 lei + Salarii si amortizari 16. iar stocul final este de 2. Consum materii prime = Stoc initial + Intrari .000 de baterii la costul de 10 lei/baterie si a scos din stoc 7.000 lei .000 lei + 6.000 lei = 5. 90% a fost terminata si transferata in depozitul de produse finite si doar 30% din stoc a fost vandut.000 lei. 398. la productia in curs. Calculati costul de productie si costul complet.000 lei . Societatea DEVON produce automobile. in cursul lunii a cumparat 8. Stocul initial de materii prime este de l . societatea are stoc initial la produse finite de 3. iar la sfarsitul perioadei productia in curs are valoarea de 5.000 u.m.000 lei Materii prime consumate 5. Societatea a inceput perioada cu un sold initial la productia in curs de executie de 1. iar restul au fost montate in masinile produse de firma. totodata.000 lei.600 de baterii in cursul lunii.000 lei = Cost complet 23.2.000 lei . Rezolvare: D SI SF 1.000 6. Dintre acestea. Care este costul bateriilor care apare: la materii prime.000 301 C Materii prime Achizitie materii prime: 301 = Materii prime 401 Furnizori 6.000 lei.000 lei.= Cost complet 25.000 baterii x 10 lei/baterie = 80. la productia finita. Din productia lunii.000 lei 399. la costul de distributie? Rezolvare: a) Achizitii: 8.000 lei.000 lei si un stoc final de l . la costul bunurilor vandute.Stoc final = l .000 lei.000 lei. 100 au inlocuit bateriile din masinile utilizate de angajatii firmei care se ocupa de vanzari.m. Salariile si amortizarea pentru productie sunt de 16.000 2. Ea a cumparat materii prime in valoare de 6. inregistrate: 301 Materii prime = 401 Furnizori 80.000 lei = Cost de productie 17.

000 lei 2.500 lei = 20.250 lei b212) nevandute: 70% x 67.000 lei (subactivitate 10%).250 lei 5. chirie 4.000 lei x 60% 2. Cost baterii in costuri de distributie = 1.500 lei = 47.000 lei. salarii pentru personalul de distributie 2. amortizarea vehiculelor de distributie ale societatii 15.250 lei. Deci: 1. Cost baterii produse finite (sold 345) = 47.000 lei.000 lei.500 lei Venituri aferente costurilor stocurilor de produse din care: b211) vandute (descarcarea gestiunii): 30% x 67.600 baterii x 10 lei/baterie = 76.000 lei = 67.000 lei.000 lei Amortizari = 8. + + = 401.000 lei x 10% 7.000 lei. b2) pentru productie: 7.000 lei + Salariile muncitorilor 4. .8.400 lei Cost de productie 21.000 lei 400. inregistrate: 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 345 Produse finite 20.000 lei .500 lei 3.000 lei.000 lei.000 lei din care: b1) pentru masini utilizate de angajatii care se ocupa de vanzari: 100 baterii x 10 lei/baterie = 1.500 lei. publicitate 1.500 lei. din care: b21) produse finite: 90% x 75.000 lei. O societate a inregistrat urmatoarele costuri: materii prime 8.000 lei = 7.000 lei. Cost baterii in costul bunurilor vandute = 20.000 lei. Cost baterii productie in curs = 7.000 lei. inregistrate: 345 Produse finite = 711 67.200 lei Cheltuieli de productie = 4. Rezolvare: Materii prime consumate 8.000 lei.500 baterii x 10 lei/baterie = 75.250 lei 4. salarii pentru personalul de distributie 12. Calculati costurile de productie. din care pentru productie 60%. Cost baterii materii prime (sold 301) = 4.b) Iesiri: 7. salarii pentru muncitori 4. b22) productie in curs de executie: 10% x 75.000 lei.250 lei. salarii manopera directa 14.600 lei O societate a inregistrat urmatoarele costuri: materii prime 10. amortizarea masinilor productive 8. amortizarea masinilor productive 18. inregistrate: 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 76.

000 lei 800 lei 4. Rezolvare: Salarii personal distributie 12. costuri directe 2.000 lei x 60% l .000 lei . Folosind costurile directe ca baza de repartizare. Rezolvare: Cheltuieli variabile + Cheltuieli fixe = 1. grad de subactivitate 20%. cheltuieli indirecte 5.000 lei.000 lei pentru A si 8.4. calculati costul de productie pentru A si B.000 lei + Amortizarea vehiculelor managerilor 10.18.000 lei x 80% = Cheltuieli indirecte de repartizat 4.000 lei . grad de utilizare a capacitatii de productie 85%.000 lei x 85% 2.000 lei + Chirii = 4.000 lei + Amortizarea vehiculelor de distributie 15.800 lei .000 lei. chirie 4. A si B. Se fabrica doua produse. din care fixe l .000 lei.amortizarea vehiculelor managerilor 10.600 lei + Amortizarea masinilor productive = 18.000 lei (din care pentru productie 60%). Determinati suma cheltuielilor care vor afecta contul de rezultate al societatii.000 lei pentru B.700 lei = Cheltuieli ale perioadei 41.300 lei 402.

625 lei Produs B 5.000 lei Cheltuieli indirecte aferente produsului B = 2. Comentati impactul bazelor de repartizare. costul unei ore de manopera fiind de 10 lei. Rezolvare: a) Cheltuieli indirecte de repartizat = 10. Calculati costul de productie pentru A si B utilizand ca baza de repartizare: a) materia prima.000 lei manopera directa = 10.000 lei = 3.000 lei materii prime = 9.000 lei 4.000 lei + 5.000 lei manopera directa = 5.000 lei amortizare = 15.000 lei b) Cheltuieli indirecte de repartizat = 10. salarii indirecte 10.000 lei 9.5 Cheltuieli indirecte aferente produsului A = 2.960 lei Produs B 8. A si B. Se produc doua produse.625 lei Cheltuieli indirecte aferente produsului B = 1.000 lei.48 x 2.48 Cheltuieli indirecte aferente produsului A = 0.000 lei + 2.48 x 8.000 lei 5.375 lei = 29. b) numarul de ore de munca directa. pentru care se suporta urmatoarele costuri: materie prima: 3.375 lei 16.375 lei Specificare Materii prime + Manopera directa + Cheltuieli indirecte repartizate = Cost de productie Produs A 3.800 lei cheltuieli indirecte de repartizat / (2.000 lei cheltuieli indirecte de repartizat / (3.000 lei 960 lei 2.840 lei Specificare Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate = Cost de productie Produs A 2.375 lei Cost de productie total pentru cele doua produse = 12.000 lei + 8.840 lei 11.000 lei) manopera directa baza de repartizare = 2.625 lei 12.000 lei = 960 lei Cheltuieli indirecte aferente produsului B = 0.000 lei salarii + 5.5 x 2.000 lei 2.000 lei) materii prime baza de repartizare = 1.000 lei si amortizarea masinilor folosite pentru ambele produse 5.000 lei 3.Coeficient de repartizare K = 4.000 lei .000 lei Coeficient de repartizare K = 15.875 x 5.000 lei materii prime = 5.875 x 3. 840 lei 403.000 lei pentru A si 5.000 lei cheltuieli indirecte de repartizat / (4.625 lei +16.000 lei amortizare = 15.000 lei) costuri directe baza de repartizare = 0. manopera directa 400 ore pentru A si 200 ore pentru B.000 lei pentru B.5 x 4.000 lei Coeficient de repartizare K = 15.875 Cheltuieli indirecte aferente produsului A = 1.000 lei salarii + 5.

Baza de repartizare este numarul de ore de manopera directa: 1. Rezolvare: . iar cheltuielile generale de administratie sunt de 500 lei.000 lei + 20. Baza de repartizare este costul direct.500 lei cheltuieli indirecte de repartizat / (10.000 lei 5.500 lei 12.000 lei (5. Calculati costul produselor finite A si B. A si B.000 lei 2. La produsul A a existat productie in curs la inceputul lunii de 1. costul de productie este acelasi. iar B. Rezolvare: Repartizarea cheltuielilor indirecte pentru atelierul l in care se fabrica cele doua produse: Coeficient de repartizare K = 7. iar la produsul B soldul initial la productia in curs este de 500 lei.000 lei cheltuieli indirecte atelierul 2) 32. Specificare Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate = Cost de productie Produs A 10.000 lei pentru A si 20. costuri directe 10.000 lei 405.000 lei 12. Calculati costul produselor finite A si B obtinute. iar soldul final este de 1.000 lei Produs B 5.000 lei + 7.000 lei Cost de productie total pentru cele doua produse = 17.000 lei.000 lei 10.000 lei = 5. Se produc doua produse. Cheltuielile indirecte aferente productiei sunt de 22. sold final O.000 lei = 2.500 lei Cheltuieli indirecte din atelierul l aferente produsului B = 0.000 lei 17. in atelierele l si 2. 404.000 lei = 29.500 lei in atelierul l si de 7.000 lei. costul subactivitatii este de 2. Cheltuielile atelierelor au fost de 7.000 lei 4.25 x 10.000 lei Cheltuielile generale de administratie nu se includ in costul de productie. Se produc doua produse.000 lei +12.000 lei) costuri directe baza de repartizare = 0.000 ore pentru A si 3.000 lei Indiferent de baza de repartizare.000 lei 2. A se produce doar in atelierul l.000 lei in atelierul 2. A si B.000 lei 12.000 ore pentru B.000 lei pentru B.500 lei Produs B 20.000 lei pentru B.25 Cheltuieli indirecte din atelierul l aferente produsului A = 0.Specificare Materii prime + Manopera directa + Cheltuieli indirecte repartizate = Cost de productie Produs A 3.000 lei pentru A si 20.500 lei. costuri directe 10.000 lei.25 x 20.

78 u.393. adica in cazul de fata cifra de afaceri poate sa scada cu 33.m. CAcr = (53.000 lei 16.22 u. 407.000 lei Cheltuieli indirecte aferente produsului B = 5 x 3.m.m.000 lei 15.m.000 lei = 5.554 u..000 lei Coeficient de repartizare K = 20.m.22 u. Dispuneti de urmatoarele date: cifra de afaceri 53. = 33.m. cheltuielile fixe 14. Cum se interpreteaza acesti indicatori? Rezolvare: Cifra de afaceri la prag sau Cifra de afaceri critica = (Cifra de afaceri x Costuri fixe) / Marja costurilor variabile Marja costurilor variabile = Cifra de afaceri .m. x 14.393.14.000 lei cheltuieli indirecte de repartizat / (1.036 u. Dispuneti de urmatoarele date: cifra de afaceri 53.554 u.006. Is = CA .000 lei 5.m.000 lei .78 u.m.000 ore + 3.036 u.m. si costul variabil 32. = 38.006. adica este necesara o cifra de afaceri de 20.400 u.000 lei Produs B 20.20.846 u.78 u.846 u.m.000 ore) numarul de ore de manopera directa baza de repartizare = 5 Cheltuieli indirecte aferente produsului A = 5 x 1. Intervalul de siguranta arata cu cat poate sa scada in marime absoluta cifra de afaceri pentru a nu se obtine pierderi.000 lei = 20.m. cheltuielile fixe 14.400 u.000 lei Specificare Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate + Productia in curs la inceputul perioadei .554 u. = 20.000 lei 500 lei 1.m.Productia in curs la sfarsitul perioadei = Cost de productie Produs A 10.) / 38. si costul variabil 32.000 lei = 15.m. pentru a obtine un rezultat nul.006.554 u. .400 u.Costul subactivitatii 2..m.000 lei 1.400 u. Determinati cifra de afaceri la prag si intervalul de siguranta. pentru a nu se obtine pierderi. . .m.500 lei 34.CAcr = 53.m.Costuri fixe Marja costurilor variabile = 53.000 lei 406.400 u. Cifra de afaceri la prag este cifra de afaceri pentru care se acopera cheltuielile fixe si variabile degajand un rezultat nul.m.Cheltuieli indirecte de repartizat = Cheltuieli indirecte totale 22.

costuri fixe 5.m.000 produse.78 u. 409.000 u.000 u. 408.m.m.m.000 u. Ce cantitate trebuie vanduta pentru a obtine un profit de 7...m. Cifra de afaceri = 5./produs Cheltuieli fixe _______________________________ 5. pret de vanzare unitar 12 u.000 u.000 buc.000 lei 50.000 lei 10. = Marja costurilor variabile 60.000 u.m.000 u. cost variabil unitar 10 u..? Rezolvare: = = Cifra de afaceri q x 12 u.000 u.m. x 10 u.m.m.m./produs . = 30. .) / 10./produs Marja costurilor variabile q x 2 u. I = CA ./buc. pret de vanzare unitar 12 u.m. O societate vinde in prezent 5.m. = 7.000 u. x 5.m.000 lei Cifra de afaceri la prag sau Cifra de afaceri critica = (Cifra de afaceri x Costuri fixe) / Marja costurilor variabile CAcr = (60.m.Cheltuieli variabile = 5. Cu cat pot sa scada vanzarile pentru ca firma sa nu aiba pierderi? Rezolvare: Cu cat pot sa scada vanzarile pentru ca firma sa nu aiba pierderi evidentiaza Intervalul de siguranta. . rezulta q = 6.5.m.000 buc.000 u.000 de produse.000 lei = 30.m.Cu cate procente poate sa scada cifra de afaceri a societatii pentru ca aceasta sa nu suporte pierderi? Rezolvare: Cu cate procente poate sa scada cifra de afaceri a societatii pentru ca aceasta sa nu suporte pierderi evidentiaza coeficientul de siguranta dinamic.000 de produse. costuri fixe 5../buc. x 12 u.CA = 60.000 u.m.m. Rezolvand ecuatia q x 2 u.m. O societate vinde in prezent 5.m./produs Cheltuieli variabile q x 10 u.000 u.m.m.006.000 u.m.000 u. 30. cost variabil unitar 10 u. Din calculele anterioare Cifra de afaceri critica este 20.m. Profit 7..

O societate vinde in prezent 10.m.000 produse pentru ca profitul sa ramana tot 10. = O u.000 produse.m.m. cost variabil unitar 10 u.m.. 10.000 produse = 10./produs .m.m.m. pret de vanzare unitar 12 u.Cifra de afaceri = 10. Cu cat trebuie sa creasca vanzarile pentru ca profitul sa ramana constant? Rezolvare: Calculul profitului initial: .Cheltuieli fixe __________________________ = Profit 120./produs .m. O crestere a publicitatii cu 2. 10.Cifra de afaceri q x 12 u./produs =11 u.m.m.m.m.000 produse.000 produse ../produs .Cifra de afaceri q x 12 u.m.m.m.000 de produse.m. 1. = Profit 10.m..m. Se estimeaza o crestere a costurilor variabile cu 10%.m. ar antrena o crestere a vanzarilor cu 5%.m./produs + 10% x 10 u.m.m./produs .000 u./produs = Marja costurilor variabile q x l u. Cantitatea trebuie sa creasca cu 20. .000 u.000 u.m.000 u.000 u./produs . 100. pret de vanzare unitar 12 u.000 u.000 produse = 2.Cheltuieli variabile q x 10 u. costuri fixe 10.m..m..000 de produse.Cheltuieli variabile = 10.m. rezulta q = 5. x 10 u./ produs .000 u.410./produs .m.. = Profit 0 u.000 u.000 u.000 u. cost variabil unitar 10 u.000 produse.m. x 12 u.Cheltuieli variabile q x 11 u./produs = Marja costurilor variabile . q = 12... Rezolvand ecuatia q x l u. cost variabil unitar 10 u.000 u.m.m.m.m. in cazul in care profitul trebuie sa fie 14.10. Costuri variabile = 10 u.000 u. 411.000 u. pret de vanzare unitar 12 u. Calculati cantitatea care trebuie vanduta pentru ca rezultatul sa fie 0. ecuatia este: q x 2 u.000 u.000 buc. 412.Cheltuieli fixe _______________________ 10. = 14.000 u./produs = Marja costurilor variabile q x 2 u.m.m.000 u.10. Deci vanzarile trebuie sa creasca cu 12./produs .m.000 de produse. rezulta q = 20. 2./produs = 20.10. 20.000 u. costuri fixe 10.m.000 produse. Rezolvand ecuatia q x 2 u.m.000 buc.000? Rezolvare: . O societate vinde in prezent 10...m. Cu cat trebuie sa creasca vanzarile pentru ca rezultatul sa fie 14.m.m. O societate vinde in prezent 10. costuri fixe 10.000 produse .Cheltuieli fixe ______________________________ 10.000 u.10.

m.000 u. .5 lei/produs.500 produse x 10 u.000 lei.Costuri variabile = 10.000 lei = Marja costurilor variabile 20. 126.000 produse x 10 lei/produs 100. Daca ar creste pretul cu 0.Costuri variabile = 10.000 lei.5 lei.000 u.m.Costuri fixe _______________________________ 10.000 lei Se vor vinde: 10.5 lei/produs 126.500 produse. .000 u.000 produse x l O u.Este decizia acceptabila? Rezolvare: .000 lei .000 lei. costuri fixe 10. Este decizia acceptabila? Rezolvare: .000 produse x 12 u.000 u.Costuri variabile = 11.Costuri fixe _________________________________ 10.m.6./produs 120.500 lei 414.500 lei .000 u.500 lei .000 de produse. = Marja costurilor variabile 20.000 de produse.500 lei = 3.m.5 lei/produs = 11.000 u. 12. 105.000 produse +10. O societate vinde in prezent 10.Costuri fixe _________________________________ 10./produs 100.500 produse x 12 u.0. Daca ar scadea pretul cu 0. 9. = Profit 10.m. O societate vinde in prezent 10.000 u.m.000 lei = Profit 10.000 lei = Marja costurilor variabile 16.000 u.000 produse +10.000 produse x 11.Costuri fixe = 10.000 produse x 10% = 11.Cifra de afaceri = 10. cost variabil unitar 10 lei.5 lei si s-ar investi in publicitate suma de 2.000 u. pret de vanzare unitar 12 lei.500 lei Decizia nu e acceptabila deoarece profitul scade cu 10.000 u./produs .m. 413. Este decizia acceptabila? .000 lei = Profit 6.000 u.m.000 u./produs = Marja costurilor variabile 21.000 produse x 10 lei/produs 110.m.000 produse x 12 lei/produs 120.m.Cifra de afaceri = 11.m.m.m.000 produse x 5% = 10.m.Cifra de afaceri = 10.m. costuri fixe 10. Pret de vanzare =12 lei/produs . vanzarile ar creste cu 10%. Se vor vinde: 10.Cifra de afaceri = 10. .m. publicitate = Profit Decizia nu e acceptabila deoarece profitul scade cu l . .000 produse.000 lei .Costuri variabile = 10.000 lei. + 2.000 lei . cost variabil unitar 10 lei. vanzarile ar creste cu 500 bucati. in aceste conditii: . pret de vanzare unitar 12 lei.

Costuri fixe _________________________________ 10. Astfel. in situatia de fata.Costuri variabile = 10.500 produse x l O lei/produs 105.000 lei .000 lei = Marja costurilor variabile 50.000 lei Cifra de afaceri = 100.Cifra de afaceri 100.Cifra de afaceri = 10.000 lei / 30.Costuri variabile = 10.000 lei = Marja costurilor variabile 40.000 lei = Profit 30.000 produse x 12 lei/produs 120.5 lei/produs.000 lei = Profit 20.000 lei = Marja costurilor variabile 20.000 produse x 10 lei/produs 100.000 lei = Profit 10.000 lei = Profit 14.000 lei .000 lei .Cheltuieli fixe _______________________________ 20. societatea sa produce 500 bucati din produsul .000 lei Cresterea procentuala a rezultatului = 20.000 lei. Cifra de afaceri a unei societati este in prezent de 100.000 lei .000 lei. Managerul unei mici societati de productie este interesat de structura costului intreprinderii sale. 415.000 lei.Rezolvare: .250 lei Decizia e acceptabila deoarece profitul creste cu 4.000 lei. cheltuielile variabile corespondente sunt de 60.000 lei publicitate = 12. iar cheltuielile fixe sunt de 20. Costuri fixe = 10.500 produse x 12.Cifra de afaceri 110. Pret de vanzare =12 lei/produs + 0.250 lei .5 lei/produs = 12.Costuri fixe__________________________________ 12.250 lei .000 lei + 100. Cu cat va creste procentual rezultatul societatii in conditiile cresterii cu 10% a cifrei de afaceri (cheltuielile fixe vor ramane nemodificate)? Rezolvare: .000 lei .000 lei = 66% 416.5 lei/produs 131.Cifra de afaceri = 10. in aceste conditii: .Cheltuieli variabile 60.000 produse + 500 produse = 10.000 lei = Marja costurilor variabile 26.000 lei Se vor vinde: 10.000 lei + 2.000 lei x 10% = 110.Cheltuieli variabile 60.000 lei .250 lei.000 lei .Cheltuieli fixe _______________________________20.500 produse.

000 lei = = Cifra de afaceri 200.000 lei = 40.000 lei bucata. prezentati diferite calcule care l-ar putea ajuta sa ia decizia respectiva.000 lei? Rezolvare: Levierul operational (Lo) = Marja costurilor variabile / Rezultat.Cheltuieli variabile = 500 buc.000 lei. pe care il vinde cu 1. iar costurile fixe totale sunt de 100. Utilizand metoda direct-costing (costurilor variabile). Cifra de afaceri 250.10.50. Rezolvare: Varianta veche: . marja asupra cheltuielilor variabile este de 50. x l .000 lei .000 lei .000 lei Daca CA = 250.000 lei / 5 = 10.Cheltuieli variabile = 500 buc.000 lei . x 300 lei/bucata 150.000 lei .Cheltuieli fixe 100.000 lei in masini de productie ar avea drept consecinta scaderea costului variabil unitar la 300 lei.P (singurul produs fabricat). Managerul societatii analizeaza posibilitatea schimbarii structurii costului astfel: el considera ca un efort investitional suplimentar de 200.000 lei. x 700 lei/bucata 350. iar nivelul levierului operational este 5.000 lei .000 lei.000 lei/bucata 500.Cifra de afaceri = 500 buc.000 lei = Marja costurilor variabile 350. Care este valoarea rezultatului daca cifra de afaceri creste la 250.000 lei Cheltuieli fixe Y = 50.000 lei . de unde Rezultat = 50. Costurile variabile unitare implicate sunt de 700 lei.000 lei/bucata 500.000 lei = Marja costurilor variabile 150.000 lei Cheltuieli variabile X = 200.000 lei = Profit 250.000 lei. x l .Cifra de afaceri = 500 buc.000 lei .000 lei Cheltuieli fixe ______________________________ Y lei Profit 10.000 lei Cheltuieli variabile X lei Marja costurilor variabile 50.000 lei = Profit 50.000 lei 417. Cifra de afaceri a unei societati este de 200.000 lei Varianta noua: .Cheltuieli fixe _____________________________ 100.000 lei = 150.

000 lei 418. . cantitatea pe care trebuie sa o produca si sa o vanda este q. Managerul societatii cunoaste faptul ca are capacitatea de a produce si de a vinde pana la 20.000 lei.000 lei .000 lei = 0.000 x 1 5 lei/bucata 225 . Costurile suportate pentru producerea si vanzarea acestui produs sunt de 230. Cifra de afaceri .000 lei = Marja costurilor variabile 100.000 buc.000 lei Marja costurilor variabile 90.amortizare imobil si masini de productie (fixe): 45.834 bucati.000 lei = 135. rezulta q = 15.000 lei Cheltuieli variabile = 1 5 .000 lei = 95.Cheltuieli variabile 150.000 lei 0 lei Rezolvand ecuatia q x 6 lei/bucata .000 lei Cheltuieli fixe 95.000 bucati din produsul sau o cifra de afaceri de 225.diverse (fixe): 20. 419.000 lei.000 lei + 20.consum unitar de materie prima: 2 kg.95.personal (jumatate variabile si jumatate fixe): 60.000 lei.000 lei.Cheltuieli fixe = Profit q x 15 lei/bucata q x 9 lei/bucata q x 6 lei/bucata -95.000 lei. O societate realizeaza prin vanzarea a 15.Cheltuieli variabile = Marja costurilor variabile .000 lei Pierdere -5. .materie prima (variabile): 105. Pentru un produs s-au stabilit urmatoarele standarde: .000 lei = = Pentru ca societatea sa nu suporte pierderi.000 lei Cifra de afaceri = 1 5 . .000 bucati din produsul sau. impartite astfel: .000 lei. x 9 lei/bucata 135 . Care este cantitatea de produs fabricata si vanduta care i-ar permite sa nu mai suporte pierderi? Rezolvare: Cheltuieli variabile = 105.000 lei + 30.000 lei = Profit 60. .000 lei..Cheltuieli fixe ______________________________ 40. suportand pierderi de 5.000 lei Cheltuieli fixe = 30.000 lei + 45.

06 ore . x (3.cost de achizitie 3 lei/kg. = 6. Rezolvare: Consumul efectiv de materie prima pentru o bucata produs finit este 3. Pentru un produs s-au stabilit urmatoarele standarde: .2 kg) x 3 lei/kg x 2. =-600 lei.800 kg / 2.9 kg .9 kg. Abaterea de consum = (Qe .tarif standard 421.800 kg de materie prima.Ps) = 1.06 ore x (l l lei/ora .200 ore x l buc.200 lei / 6. Abaterea de tarif = Qe x (Te .06 ore. / 3.timp efectiv Qs .000 buc. Abaterea de pret = Oe x (Pe . Abaterea de cost la materii prime = -600 lei + 380 lei = -220 lei.980 lei.tarif orar l O lei.800 lei.200 ore de manopera.000 bucati de produse.000 buc.1 lei/kg.000 bucati produse = 1.000 5. Calculati abaterile pentru materia prima.Tg) = 2. unde: Qe .10 lei/ora) x 3.1 lei/kg .Qs) x Ps = (1. Calculati abaterile pentru manopera directa.9 kg x 2.200 ore consumate = 11 lei pe ora.tarif efectiv TS .000 500 .180 lei. Tariful efectiv pe ora este de 68.200 lei.000 buc. achizitionata la 3.800 lei + 6. Rezolvare: Abaterea de timp = (Qe . costul total al manoperei fiind de 68.pretul standard 420.cantitatea standard Pe . in cursul perioadei s-au fabricat 3. = 2..cantitatea efectiva Qs . intreprinderea PROD SA considera urmatoarele cheltuieli ca fiind indirecte: Cheltuieli Materiale consumabile Energie Servicii de la terti lei 1. pentru care s-au consumat 6.consum unitar pentru manopera directa: 2 ore. pentru care s-au consumat 3.000 buc. Abaterea de timp = (2.3 lei/kg) = 380 lei. Abaterea de cost la manopera = 1. unde: Qe .000 bucati de produse. in cursul perioadei s-au fabricat 2.2 ore) x 10 lei/ora x 3. .Qs) x Ts Ts= 10 lei pe ora Consum unitar efectiv pentru manopera directa pentru un produs = 6.180 lei = 7.timp standard TeS .pretul efectiv P . = 1.000 buc.

Cheltuieli de personal Impozite si taxe Amortizare Ajustari de valoare 30.250 produse 2. Calculati suma cheltuielilor indirecte atasate fiecarui centru de analiza. Vanzare angro. Desen. precum si volumul acestora sunt prezentate in tabelul urmator: Vanzare cu Vanzare Centrul Desen Productie amanuntul angro Baza de Ora de Produsul Produsul Ora-masina manopera repartizare vandut vandut 1. Calculati suma repartizata de la centrul auxiliar catre centrele principale.250 de produse angro. Vanzare cu amanuntul. Rezolvare: . 3. Productie. Calculati cheltuielile indirecte repartizate asupra produsului P.500 produse Volumul bazei manopera masina vandute vandute de repartizare Presupunem ca produsul P necesita 200 ore de manopera si 500 ore-masina si ca din acest produs se vand 750 de produse cu amanuntul si l .000 5. Acesta presteaza servicii astfel pentru celelalte centre: incalzire -100% Desen +20% Productie +50% Vanzare cu amanuntul +10% Vanzare angro +20% Bazele de repartizare alese pentru fiecare centru. dupa urmatoarea schema de repartizare (in procente): Cheltuieli/centre incalzir Desen Producti Vanzare Vanzar cu e angro e e amanunt Materiale 5 5 10 50 30 Energie 50 20 20 5 5 Servicii de la terti 40 10 50 Cheltuieli de 5 35 40 10 10 Impozite si taxe 20 50 30 Amortizare 20 20 20 20 20 Ajustari de valoare 40 60 Singurul centru auxiliar este centrul de incalzire. 1.000 ore1. 4.000 Aceste cheltuieli sunt alocate diverselor centre de analiza: Aprovizionare.000 ore 2.000 2. Calculati costul unei unitati de baza de repartizare in fiecare centru.000 10. 2.

000 x 50% = 1.000 x 30.040 lei pe ora manopera Productie: 18.000 2.276 lei pe produs vandut x 1.000 ore manopera = 15.000 x 20% = 400 10.250 produse = 5.000 5.000 20% = 2.000 ore-masina = 9.450 x 20% = 1.325 lei / 2.000 x 20% 10.000 x 40% = 10% = 3.800 lei + 645 lei = 9.040 lei /1.000 20% = 2.000 500 x 40% = 200 30.000 x 20% = 2.345 lei .445 lei Vanzare angro: 9.450 x 50% = 3.500 2. Cheltuieli indirecte: Desen: 13.250 produse vandute = 7.450 x 20% = 1.225 Vanzare cu amanuntu 6.000 15.556 lei pe produs vandut x 750 produse = 5.000 2.040 lei pe ora manopera x 200 ore = 3.000x20% = 2.000 x 10% = 3.000x50% 100 = 500 5.1625 lei pe ora-masina x 500 ore = 4.000x40% = 2.000x10% = 1.325 lei Vanzare cu amanuntul: 8.000 6.450 Desen 6.000x50% 5.000 x 5% 30.100 8.25 lei Vanzare cu amanuntul: 7.000 x = 1.500 produse vandute = 4.040 lei Productie: 15.000 x 20% = 2.1.000x5% = 250 500x50% = 250 30.000 12. Specificare Materiale consumabile Energie Servicii terti Cheltuieli personal Impozite si taxe Amortizare Ajustari de valoare Total cheltuieli indirecte atasate centru 2.000 x 20% = 5.445 lei /1.450 x 10% = 645 Van/ar e angro 6.000x30% = 300 5.690 lei Costuri unitare: Desen: 15.008 lei Productie: 9.581.000 x 5% 1.400 1.000 5.290 Productie 6.1625 lei pe ora-masina Vanzare cu amanuntul: 9.000 = 250 500x10% = 50 30.225 lei = 18.690 lei / 2.000x5% = 1. Desen: 15.667 lei Vanzare angro: 4.000x30% = 600 10.556 lei pe produs vandut Vanzare angro: 10.290 lei = 15. incalzire Total 6.290 lei = 10.800 Vanzare angro 1.750 lei + 1.750 3.000x60% = 3.000x5% = 50 50 5.290 incalzire Desen Productie Vanzare cu amanuntul 1.000 x = 2.000 x 10.000 9.000 10.500 35% = 10.400 lei + 1.276 lei pe produs vandut 4.500 = 1.100 lei + 3.450 13.

000 lei 518.000 lei 80. Calculati costul de productie global si unitar. Rezolvare: D SI Achizitii SF 301 13. Nu exista stoc initial si final nici de productie in curs de executie.000 lei / 50.000 lei.422.000 lei / 50.000 lei. Cheltuielile indirecte ale anului N sunt urmatoarele (pe centre de analiza): Cheltuieli/centr Aprovizionar Productie Distributie e Serviciie externe 2.000 25.000 lei 598.000 Achizitiile de materie prima in cursul perioadei s-au ridicat la 200.36 lei pe minge.000 lei = 203.000 Personal 15. Consum materii prime + Servicii externe de productie + Salarii productie + Amortizare productie = Cost de productie global 203.000 C Materii prime Din contul 301 rezulta un consum de materii prime = 13.000 lei 20. Calculati costul complet global si unitar.000 lei 175.000 lei Cost de productie unitar = 518. 1.96 lei pe minge.000 lei.000 lei = Cost complet global 518. Calculati rezultatul global si unitar.000 lei.000 155.000 175.000 200.000 50.000 Amortizari 10.000 lei + 5. nici de produse finite.000 lei .000 de mingi.000 lei + 200. Cost de productie global + Cheltuieli de desfacere = 50.000 lei Cost complet unitar = 598.000 lei 120. Societatea dispunea la inceputul perioadei de materii prime in valoare de 13. iar la sfarsitul perioadei mai detine materii prime in suma de 10.000 lei.000 lei . Societatea JOC SA produce mingi de baschet.000 lei + 25.000 5. Cifra de afaceri a societatii este de 850. s-au produs si s-au vandut 50. 3.000 10.000 Total 37.000 lei Cost complet global _________________________ 598. 2.000 mingi = 10. ‡ ‡ ‡ Cifra de afaceri 850.000 mingi = 11.000 20.000 240.000 lei Cost de aprovizionare 27.10.000 120.

000 de actiuni cu pretul de 2 lei/actiune.000lei 20.000 lei 15. Titlurile vandute se scot din evidenta la pretul de cumparare.000 lei 2.000 lei / 50. Ulterior se vand 1. incasarea facandu-se ulterior in numerar. Se achita prin banca suma de 30. b) plata ulterioara a varsamintelor si incasarea dividendelor. Se cer inregistrarile contabile privind: a) achizitia titlurilor si achitarea comisionului. Comisionul achitat societatii de valori mobiliare care a instrumentat tranzactia este de 1%.5 lei pe minge.000 lei.000 lei 461 = 7641 Debitori diversi Venituri din imobilizari financiare cedate y incasarea titlurilor cedate 30. (a) y achizitia titlurilor 50.000 5121 = 7611 lei Conturi curente la banci Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate (c ) y reflectarea veniturilor din cedarea titlurilor la pretul de cesiune 2.000 lei Rezultat unitar = 225. c) vanzarea si incasarea titlurilor.= Rezultat global 225.000 lei.000lei 500 lei 20. 423.000 de actiuni cu pretul de l leu/actiune. O societate-mama achizitioneaza de la o filiala din cadrul grupului 50. iar restul se va achita ulterior prin aceeasi modalitate. in anul urmator se incaseaza cu ordin de plata dividende in suma de 15.000 lei .000 mingi = 4.000lei 261 = 5121 Actiuni detinute la Conturi curente la banci entitatile afiliate 2691 Varsaminte de efectuat la entitatile afiliate y achitarea comisionului 500 lei 622 = 5121 Cheltuieli cu comisioanele Conturi curente la banci si onorariile (b) y varsamintele efectuate pentru emitent 20.000 2691 = 5121 lei Varsaminte de efectuat la Conturi curente la banci entitatile afiliate y incasarea dividendelor 15.

(a) y inregistrarea titlurilor de participare in limita valorii neamortizate a utilajului: 60. amortizarea anului N 60. A-ceasta participatie ii asigura un procent de control de 30%.000 lei.000 lei.000): 40. Ulterior.000 lei 6641 = 261 Cheltuieli privind Actiuni detinute la entitatile imobilizarile financiare afiliate cedate 1.000 lei Amortizarea instalatiilor Echipamente mijloacelor de transport.000 lei 2813 = 2131 360.000 lei.000 lei 263 Interese de participare y inregistrarea valorii titlurilor de participare primite care excede valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale (340. Caracteristicile echipamentului sunt: valoarea de inregistrare contabila 360.000lei 6641 = 263 170.000lei 461 = 7641 320. Se cer: a) inregistrarile contabile legate de participarea societatii ALFA la constituirea capitalului social al societatii BETA.2.000 lei 5311 Casa in lei = 461 Debitori diversi 2.000 lei 263 = 1068 40.000 300. Entitatea ALFA SA participa la capitalul social al entitatii nou-infiin-tate BETA SA cu un echipament tehnologic a carui valoare de aport determinata de un expert evaluator a fost stabilita la 340.000lei Cheltuieli privind Interese de participare imobilizarile financiare cedate .000 lei. b) inregistrarile contabile legate de vanzarea titlurilor.000 lei Interese de participare Alte rezerve / analitic distinct (b) y vanzarea titllurilor: 320. durata de utilizare economica a echipamentului 6 ani. la o valoare negociata de 320.000 lei y scaderea din evidenta a titlurilor la valoarea de intrare 1. entitatea cedeaza jumatate din titlurile obtinute in urma participarii la capitalul social.000 lei 424. tehnologice animalelor si plantatiilor 300.000lei Debitori diversi Venituri din imobilizari financiare cedate y descarcarea gestiunii: 170.

unul in valoare de 50.000 = 7. Dobanda anuala se calculeaza la o rata de 15%.y virarea rezervei la venituri: 20.000 lei 2671 = 5121 150. privind: a) acordarea imprumuturilor pe termen lung.000 lei 5121 = 2671 50.000 lei Conturi curente la banci Sume datorate de .N doua imprumuturi pe termen de 5 ani. conform OMFP nr.000 lei 2676 = 763 22.000 lei Conturi curente la Dobanda aferenta banci imprumuturilor acordate pe termen lung 2672 7.500 lei Dobanda anuala datorata de entitatea din afara grupului = 15 % * 100.000 lei unei filiale si altul in valoare de 100.500 lei Dobanda aferenta Venituri din creante imprumuturilor acordate pe imobilizate termen lung 7. O entitate acorda la 01.000 lei Sume datorate de entitatile Conturi curente la afiliate banci 100. 3.000 lei unei alte societati. b) dobanda anuala si incasarea ei. y Acordarea imprumuturilor pe termen lung 50.000 lei 425.000lei 1068 Alte rezerve / analitic distinct = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 20.500lei 5121 = 2676 15.500 lei Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate y Incasarea imprumuturilor acordate la sfarsitul celor 5 ani 150.01. iar rambursarea se va face la sfarsitul celor 5 ani. c) incasarea imprumuturilor la scadenta.500 lei 2672 Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate y Incasarea dobanzii anuale 22.000 lei 2675 Imprumuturi acordate pe termen lung y Dobanda anuala de incasat aferenta imprumuturilor pe termen lung acordate Dobanda anuala datorata de filiala = 15% * 50. Aratati care sunt inregistrarile contabile.000 lei 15.055/2009.000 lei = 15.

Entitatea ALFA SA acorda entitatii BETA SA un imprumut de 50. Aratati care sunt inregistrarile contabile. Dobanda din primul an se incaseaza cu intarziere.000lei 5121 = 2676 Conturi curente la banci Dobanzi aferente imprumuturilor acordate pe termen lung y Inregistrarea dobanzii cuvenite in primul an la 31.000 * 10% = 5.000 lei) 5.an I (50.000lei 5.000lei .entitatile afiliate 2675 Imprumuturi acordate pe termen lung 100.000lei 763 Dobanzi aferente Venituri din creante imprumuturilor acordate pe imobilizate termen lung y Incasarea dobanzii restante in cursul anului II 5. adica in cursul celui de-al doilea an.000lei 5121 = 763 Conturi curente la banci Venituri din creante imobilizate y Rambursarea imprumutului 50. rambursarea imprumutului.12.000lei 5121 Conturi curente la banci 5.000 lei pe termen de 2 ani.000lei 2676 = 5.000lei y Inregistrarea dobanzii cuvenite in primul an la 31.000lei = 2675 Imprumuturi acordate pe termen lung 50.12. cu o dobanda anuala de 10% care trebuie achitata la sfarsitul fiecarui an. conform OMFP nr. incasarea dobanzii restante in cursul celui de-al doilea an.055/2009. inregistrarea dobanzii cuvenite in anul al doilea.000 lei 426. 3.000lei 2675 Imprumuturi acordate pe termen lung = 5121 Conturi curente la banci 50.an II 5. y Acordarea imprumutului 50. privind: a) b) c) d) acordarea imprumutului si inregistrarea dobanzii cuvenite in primul an.

500 lei 2672 2.500 lei 663 = 25. cu o dobanda preferentiala de 10% pe an.500 lei 428. O societate-mama acorda unei filiale din cadrul grupului un imprumut de 50.000*10%=5.N Recunoasterea valorii juste a investitiei la data bilantului . Pe data de 30.01.000 lei 5. privind: a) acordarea imprumutului si incasarea dobanzii pentru primul an.000 lei pe o durata de 2 ani.000*10%=2. 3. 3.000lei 5121 = 2671 y Dobanda cuvenita in anul al doilea 25. l O.000 lei 25.12. Ulterior. entitatea ALFA SA achizitioneaza 100 de actiuni ale societatii BETA SA la un curs bursier de 200 lei/actiune si le clasifica in categoria imobilizarilor financiare (scadenta mai mare de 12 luni de la data bilantului). y Acordarea imprumutului prin banca 50.N Recunoasterea initiala a datoriei 20.500 lei 2672 = 763 y Includerea la pierderi a dobanzii nerecuperate 2.000lei 5121 = 5121 50. cand se incaseaza si dobanzile anuale. motiv pentru care nu s-au mai incasat rata din anul al doilea si dobanda aferenta.000lei 763 y Rambursarea primei rate a imprumutului 50. conform OMFP nr. La inceputul anului N.055/2009: a) achizitia titlurilor. c) vanzarea titlurilor.12.500 lei 2.N cursul bursier a scazut la 180 lei/actiune.000lei 5. Pe data de 31. y 01. c) recunoasterea pierderii generate de starea de faliment a debitorului. b) evaluarea la bilant a titlurilor. b) rambursarea primei rate si dobanda cuvenita pentru anul al doilea.N+1 actiunile sunt vandute la cursul de 215 lei/actiune. filiala a intrat in stare de faliment.000lei 2.000:2=25.000lei 265 = 5121 20. Aratati care sunt inregistrarile contabile.427. imprumutul se restituie in doua transe egale la sfarsitul fiecarui an.055/2009. care se includ in contul de profit si pierdere. Aratati cum se inregistreaza conform OMFP nr.000lei 2671 = y Incasarea dobanzii in primul an 50.000lei y 31.

000lei .500 lei 20.N Recunoasterea cuponului 320. valoarea nominala fiind de 150 lei/titlu.12.0557 2009.000 lei Daca se prefera tratamentul recunoasterii diferentei de valoare pana la valoarea justa in conturile de capitaluri inregistrarile sunt urmatoarele: y 31.000lei 2963 7863 2.N Evaluarea venitului financiar adus de investitie in anul N venit financiar = 300.500lei 461 = 18.000 lei 2.000 lei y 30.000lei 6863 = 2963 2.N Recunoasterea valorii juste a investitiei la data bilantului 2.10.000 6641 7641 21.000 lei y 31.09. 3. Pe data de 01.000lei 31. privind: a) achizitia obligatiunilor la O l .N+1 Vanzarea investitiei la data bilantului 21.10.000 de obligatiuni pe termen lung.N.000lei 2679 = 766 10. la un cost de 160 lei/titlu.000 * 4/12 * 10% = 10.N Recunoasterea dobanzii la data bilantului 10. Dobanda calculata cu o rata de 10% se plateste la fiecare 6 luni.12. iar scadenta este la 5 ani.000lei 1171 = 265 2.N+1 Vanzarea investitiei la data bilantului 21.000lei 265 y = 462 320.000 lei 429.09. b) recunoasterea dobanzii la data bilantului. Aratati care sunt inregistrarile contabile.000 lei y 30.12.N entitatea ALFA SA a achizitionat 2.09. conform OMFP nr. y 01.000lei 6641 7641 265 21.500lei 461 = 20.2.500 lei 265 18.

000 lei. pe baza informatiilor de mai sus.000 lei. produse obtinute in cost de productie 15.000 lei (3)Stocuri finale: 9.000 lei = Net comercial 18. achizitia de stocuri de materii prime 10.000 15.000 lei 4111 = 701 18.000 lei: 4.000 lei si platite 6.000 lei 345 = 711 15.000 lei: .000 10.000 lei 301 = 401 10. stoc final de produse nevandute 3. stocuri finale de materii prime 9. subventii de exploatare 2.000 lei 18.000 lei.000 lei = 4.000 lei 3. Din contul 345 rezulta produse vandute in cost productie (descarcarea gestiunii ) = 12. produse vandute la pret de vanzare facturate 20.000 (achizitie) 301 C Sf 9. b) sa se calculeze productia exercitiului si excedentul brut din exploatare.000 lei = 24.000 lei. salarii datorate 6.000 (produse obtinute) Sf 3.000 lei. amortizarea cladirilor 700 lei.000 lei + 10.000 lei + 15.000 lei.500 lei. subventii pentru investitii virate la venituri 3.000.000 lei (4)Stocuri initiale de produse finite la cost productie: soldul initial al contului 345 este 12.000 lei (7)Stoc final de produse nevandute 3.000 lei.000 lei: D 345 C Si 12.000 lei (2)Achizitie stocuri de materii prime: 10.000 lei. reducere comerciala inscrisa in factura initiala 10%.000 lei 9.000 lei Reducere comerciala 10 % x 20. 3. Se cere: a) sa se prezinte.000 2. Dispuneti de urmatoarele date: stocuri initiale de materii prime la inceputul perioadei 3.000 lei.000 lei (5)Produse obtinute in cost productie: 15.055/2009.000 lei: soldul final al contului 345 este 3.000 lei 601 = 301 4.430.000 lei: soldul final al contului 301 = 9. stocuri initiale de produse finite la cost de productie 12.000 lei: D Si 3. Din contul 301 rezulta un consum egal cu 3.000 lei.000 lei.000 lei (6)Produse vandute in pret de vanzare facturate: Pret de vanzare 20. (1)Stocuri initiale de materii prime la inceputul perioadei: soldul initial al contului 301 este 3. inregistrarile contabile conform OMFP nr.

500 lei si platite 1.000.000 (descarcarea gestiunii) 15.lei- 18.000 lei 131 = 7584 Tabloul soldurilor intermediare de gestiune: Venituri 707 701 711 MC PE VA 741 Sume Cheltuieli 0 607 Sume 24.000lei EBE=5.000 (1) Contul 711 se prezinta astfel: D 711 C 24.000 lei 3.000 EBE Sume 0 9.000+(-9. intre cheltuielile ocazionate de obtinerea produselor finite sunt: materii prime consumate 1. Vanduta + Productia stocata + Productia imobilizata Productia exercitiului=18.000 641 2.000+2. Dispuneti de urmatoarele informatii in cursul exercitiului N: o societate obtine produse finite la cost de productie de 10.000.000 Valoarea adaugata 6. taxe si varsaminte asimilate-Ch.000lei 431.000 (produse obtinute) Sfd 9.000-4.000 lei 6. Cu personalul Valoarea adaugata=Marja comerciala+productia exercitiului-Ch. salarii datorate 1.500 lei 2.000)=9.materiale-Ch.000 lei 641 = 421 (10)Salarii platite: 6.000 sau Productia exercitiului=Pdt.serviciile prestate de terti Valoarea adaugata=0+9.000 lei. vinde 30% din ele la pretul de 15.000 lei EBE=Valoarea adaugata+Subventii de exploatare-Impozite.000 lei 445 = 741 (12)Subventii pentru investitii virate la venituri: 3.800 lei.000 lei.000 lei.(1) 0 601 9.000 1.000 5.500 lei 421 = 5121 (11).000-0-6.000 lei .000 lei 711 = 345 (8)Amortizarea cladirilor: 700 lei 6811 = 2812 (9)Salarii datorate: 6. contributii .000 lei 700 lei 6. -9.Subventii de exploatare: 2.000=1.000 Indicatori 0 Marja comerciala Productia exercitiului 4. reducere comerciala acordata pe o factura ulterioara 10%.000 5.24.000-0=5.

400 lei 121 = 601 1. inregistrarile contabile conform OMFP nr.500 lei 4.3. pe baza informatiilor de mai sus.055/2009.800 lei (7)Contributia unitatii la asigurari sociale: 700 lei 6451 = 4311 700 lei (8)Contributia unitatii la fond somaj: 200 lei 6452 = 4371 200 lei (9)Dobanzi datorate: 400 lei 666 = 1682 400 lei (10)Amenzi datorate autoritatilor romane: 600 lei 6581 = 462 600 lei (11)Inchiderea conturilor de cheltuieli: 4.000 lei 641 1.400 lei = 16.000 lei 711 Rezultatul contabil = Venituri totale Cheltuieli totale = 20. 3.500 lei = Net comercial 13.800 lei 421 = 5121 1.500 lei (6)Salarii platite: 1.000 lei (2)Vanzarea produselor finite la pret vanzare: Pret de vanzare 15.000 lei (4)Materii prime consumate: 1.000 lei (5)Salarii datorate: 1. adica 30 % x 10.000 lei 1.000 lei Reducere comerciala 10 % x 15.cu caracter social 900 lei.000 lei 711 = 345 3. dobanzi datorate 400 lei.500 lei 701 = 121 20.500 lei 13.500 lei 6451 700 lei 6452 200 lei 666 400 lei 6581 600 lei (12)Inchiderea conturilor de venituri: 13.500 lei 7.000 lei 601 = 301 1. b) sa se calculeze marja comerciala si excedentul brut din exploatare.000 lei: 3.500 lei (3)Descarcarea gestiunii de produse finite pentru 30 % din produsele vandute.500 lei 641 = 421 1. Se cere: a) sa se prezinte. amenzi datorate autoritatilor romane 600 lei.100 lei .000 lei 345 = 711 10. (1)Obtinere produse finite la cost productie: 10.000 lei =.500 lei 4111 = 701 13.

conversia datoriilor in capital 20 lei.4 lei/ si de 10.3 lei/ .Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile 16. in cursul exercitiului N au avut loc urmatoarele operatii: cresteri de capital prin aporturi noi in natura 50 lei.000.La inceputul anului N o intreprindere detinea 10.100 lei + 600 lei (amenzi datorate autoritatilor romane) = 16.N era de 4.000 lei .300 lei/ = = 230.500 17.000 lei 486. conform regulilor stipulate in OMFP nr.000 euro la cursul zilei de 4. capitaluri proprii aferente exercitiului N-l: 600 lei.000 lei 600 lei 50 lei 20 lei -40 lei + 10 lei = 300 lei 433.500 7.500 641 0 6451 6452 432.000 Euro x 24.000 Euro x 23.2 lei/ .000 lei/ Plati 20.6 lei/ .055/2009.000 lei/ = Plati 15. rambursari de capital in numerar catre asociati 10 lei. Care sunt.1 lei/ .Se dau urmatoarele informatii: capitaluri proprii aferente exercitiului N: 1.01.000 Valoarea adaugata 1.500 EBE 700 200 Sume 0 20.5 lei/ si de 15.000. Pe parcursul exercitiului N au fost inregistrate urmatoarele fluxuri monetare: incasari de 30.leiVenituri 707 701 711 MC PE VA 741 Sume Cheltuieli 0 607 Sume Indicatori 0 Marja comerciala Productia exercitiului 1.000 euro la cursul zilei de 4. valorile aferente trezoreriei nete a societatii si diferenta de curs nerealizata? Situatia in contul 5124: D 5124 C Sold initial 10.000.000 lei Incasari: 30. incorporarea primelor de emisiune in capital 40 lei.500 19.N cursul era de 4.000 euro la cursul zilei de 4.500. 3. Care este rezultatul net aferent exercitiului N? Rezultatul exercitiului = Capital propriu N Capital propriu N-1 Majorari + Reduceri Rezultatul exercitiului = 1. La 31.700 lei Tabloul soldurilor intermediare de gestiune: Deduceri fiscale = .000 euro la cursul zilei de 4.000 Euro x 24. Cursul leu/euro la 01.500 19. si plati de 20.100 13.000 0 601 20.000 lei.000 Euro x 23.12.000 euro.000 lei 352.500 lei/ = 720.

Dispuneti de urmatoarele informatii: toate actiunile filialei au fost achizitionate cu 4. O societate care tine evidenta produselor finite la cost standard efectueaza urmatoarele operatii in cursul lunii august: . Au fost efectuate plati in valoare de 4. = 361..000 u. .000 lei Total incasari 955.000.m..000 lei Trezoreria neta = Total incasari Total plati + Diferenta de curs nerealizata = 955.000 u.200 lei pentru achizitia cladirilor.sunt utilizate produse finite pentru actiuni de protocol la cost standard de 11.000 Euro x 23.000 lei Sfd 15.m.600 lei +2.600 lei.000 lei 838. 3.m.consum de materii prime: 25. .m. creante 200 lei.000 lei = 15.185.000 u. (diferenta nefavorabila in negru). Valorile juste ale activelor achizitionate si ale obligatiilor preluate sunt urmatoarele: stocuri 1.500 lei.Incasari 10. cost standard al produselor finite vandute 22.000 u.000 lei Total plati 838. . terenuri si cladiri 4.m. TVA 19%..000.500 lei.m. iar soldul initial al contului 348 este 1.000. imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 1..800 lei 435.500.000 u.000 lei Diferenta de curs nerealizata 361.500.000 lei reprezinta un venit din diferente de curs valutar: Inregistrarea contabila: 15.m.000.000 lei.200 lei -6.se obtin produse finite la costul de productie efectiv de 40.. Determinati fluxul de numerar provenit din activitatea de investitii conform OMFP nr.500. .000 Euro x 24.500.se vand produse finite la pretul de 60.m. Soldul initial al contului 345 Produse finite" este 5.000 u. ..500.000 Euro reprezinta 15.consum de materiale consumabile: 5.500. numerar 2.500 lei/ = 235.000 lei 5124 = 765 15.000.000 lei -4.000 lei 434.m..sunt acordate gratuit produse finite la cost standard de 11. TVA 19%. + = Plati privind achizitia filialei (1) Numerar afferent activelor preluate Plati privind achizitia cladirilor Flux de numerar provenit din activitatea de investitii -4.000 u.000 lei La data de 31.055/2009.m.N soldul final de 15. .500.000 lei Total incasari + sold initial 1.000.000 u.600 lei.000 Euro reprezentand 346.000 lei. La sfarsitul anului valoarea realizabila neta a produselor finite este de 4. furnizori 1.000 u.12..000 lei + 15.000 u.000.000 lei 346..000 u.m. costul standard este de 44.100 lei/ . .m.000.000 u.000 lei = 131.salarii: 10.

090 6582 = 345 11.000 44.000 40.000 b) consum materiale consumabile 5.400 60. Calculati cifra de afaceri si rezultatul din exploatare D SI 345 Produse finite 5.000 4.000 -1.000 c) inregistrare salarii 10.000 601 = 301 25.684 0 316 C SFC a) consum materii prime 25.055/2009.000 C D SI 348 Diferente de pret la produse finite 1.000 71.346 K=(1000-4000)/(5000+44000)=-0. b) Calculati valoarea la care sunt prezentate in bilant produsele finite.000 .000 711 = 345 22.000 22.000 345 = % 711 348 e) vanzare produse finite 71.Cerinte: a) Efectuati inregistrarile contabile corespunzatoare conform OMFP nr.000 2.000 11.0612 g) produse finite acordate gratuit salariatilor 13.000 4.000 11. 3.000 11.400 f) descarcare gestiune 22.000 602 = 302 5.000 SF 5.346 711 = 348 -1.400 411 = % 701 4427 10.000 641 = 421 d) obtinere produse finite 44.

privind: a) b) c) d) achizitia cladirii. reclasificarea cladirii in categoria stocurilor.07. ALFA estimeaza o durata de utilitate de 20 ani.000+20.000 K= 1.N+1 managementul intocmeste un plan de vanzare a cladirii si intreprinde actiuni pentru a gasi un cumparator. Sa se prezinte inregistrarile contabile.000 lei.061*22.000+13.693=80.000 49. conform OMFP nr. valoarea de inventar este estimata la 38.000 4. amortizarea cladirii. La 01.061 5.000 lei.090+11. evaluarea in bilant a cladirii.N-1 o cladire la un pret de 40.000-316 = 4.12. Societatea ALFA achizitioneaza la 31. TVA 19%.000 Venituri din exploatare=60. La sfarsitul exercitiului N+l valoarea de inventar a cladirii este estimata la 34.603 436.000=64. Vanzarea este estimata sa aiba loc peste 6 luni.000 44.055/2009.684 (diferenta favorabila) i) inregistrare diferente de pret aferente iesirilor 711 = 348 -1346 Costul produselor finite = 5. La sfarsitul exercitiului N. . 3.090lei Rezultatul din exploatare=16.000 ! ! 0.000 =2.000 623 = 345 11.000+5.684 Valoarea neta a stocurilor de produse finite la data bilantului=Sf345-Sf348=4693 Valoarea realizabila neta la data bilantului 4693 Valoarea ajustarii pentru produsele finite=4693-4000=693 Inregistrarea deprecierii 693lei 6814 = 3945 -1346 693lei b)Calculul CA si a rezultatului din exploatare CA= 60.= = 4427 2090 h) produse finite utilizate pentru actiuni de protocol 11.693lei Cheltuieli de exploatare=25.000 3.000 Diferente de pret aferente produselor iesite= -0.000+10.000 lei.061*Rulajul creditor 345=-0.

Societatea ALFA prezinta urmatoarea situatie a capitalurilor proprii la 01.rezultat reportat: 1...5 u. pret de emisiune 1..000 u. Rezultatul contabil net al exercitiului N a fost un profit de 2..m. .000 de actiuni la pretul de 1.m. .2 u..s-au reevaluat imobilizari corporale cu urmatoarele caracteristici: cost de achizitie 6.capital social: 20.000 u..07.01.m. . pe actiune. valoare nominala l u. fiind emise 2. .m.m.achizitia cladirii % = 404 47600 212 40000 4426 7600 amortizarea in N 6811 = 2812 2000 valoare la sfarsitul ex N = 40000-2000 = 38000 in ex N+1.N: .. .000 u. in cursul exercitiului N s-au realizat urmatoarele operatii: . va loare justa 8. care au fost ulterior anulate.s-au distribuit dividende in valoare de 800 u.07 6811 = 2812 1000 de la 01.000 u.m.000 de actiuni.m. intra in categoria stocurilor destinate vanzarii (IFRS 5) valoarea cladirii la 01.au fost rascumparate 2.s-a majorat capitalul social prin incorporarea de rezerve in valoare de 3.. .07.rezerve din reevaluare: 3. .rezerve: 2.m..500 u. amortizare cumulata 2.000 u.800 u. fiind distribuite gratuit 3. amortizarea pana la 01. activul nu se mai amortizeaza.m. valoarea estimata = 34000 se recunoaste o depreciere de 3000 lei 6812 = 2912 3000 valoarea in bilant 34000 437.m.m. ..N+1 = 37000 la sfarsitul N+1.m.000 u.s-a majorat capitalul social prin aport in numerar.m.000 u.000 de actiuni.

a) majorare capital social 2.m.2) 456 u.m.000 1012 149 = = 109 1012 D 1012 C 2.m.m.055/2009. 281 = 213 Valoare neta contabila = 6.m.000 u.m.m. 4. 400 u.000 diferenta pozitiva din reevaluare inregistrare diferenta pozitiva din reevaluare.m. 4.000 u.000 u.m.5) 2.m.400 u.000 u. (2.000 8.m.m.000 -2. incasare aport 2.000 u. (c) SF 23. 1011 = 1012 b) distribuire dividende 800 u.000 u. 2.m.m. 512 = 456 transferare capital social nevarsat la capital social varsat 2.m.000 = 4. 3.000 = 4.m.000 u. D 105 C SI 3.4.000 u. 4. = % 1011 1041 2.(a) 3. SF 2. 213 = 105 e) rascumparare actiuni 3. 2.m.m.000 u. .000 u.m.000 Valoare justa = 8. 109 = 512 800 u.400 u.400 (2.000 .000 u.m.000 u.m.(c) SI 5.000 u. 1000 anulare actiuni 2.m.000 act *1.000 u.m.000 u. 106 = 1012 d) reevaluare imobilizari anulare amortizare cumulata 2. 1.000 u.000 u.000 u. D 106 C 3.a) Efectuati inregistrarile contabile corespunzatoare pentru operatiile de mai sus conform OMFP nr.(e) SI 20. 2.000 u.000 u.m. 2.000 act*1.(d) SF 7.m. b) Calculati total capitaluri proprii la sfarsitul exercitiului N+l. 2. 117 = 457 c) incorporare rezerve 2.m. 3.000 u.m.000 u.m.000 u.m.m.000 u.

07. 213 445 512 = = 404 475 90. pe o durata de 6 ani. = 445 100 6 d) inregistrare amortizare 90. tinand cont de schimbarile .m.055/2009.500 = Capitaluri proprii 30.250 u.250 u.m. conducerea intreprinderii decide reevaluarea echipamentelor.800 u.000 * 12.000 u.5% rata amortizarii lineare = 8ani 11.000 u. 50. SF 1.5%*2* ! 6.000 u.250 u.m.m.000 u.m. 681 = 281 e) transfer subventie la venituri 6.m. intrucat se incorporau mai mult decat existau.m. incepand cu l ianuarie N-1.000 u.250 u.000 act + Rezultat reportat 1. al carei cost este de 90.000 y Capital social + Rezerve 0 + Rezerve din reevaluare 7.m.m.000 + Rezultat curent 2. La 31 decembrie N+l.m.000 u.000 u. si care va fi amortizata conform metodei degresive pe o durata de 8 ani.000 u. La 31 decembrie N.m.000* * 2 * ! 11.000 u.000 u. o intreprindere obtine o subventie de 50. Societatea detine echipamente achizitionate la inchiderea exercitiului N-2 cu 60. Sa se prezinte inregistrarile contabile aferente exercitiului N conform OMFP nr.000 u. Echipamentele se amortizeaza linear.500 438. 6. 12 11.m. NOTA S-a presupus un sold initial al rezervelor de 5.m.. pentru a achizitiona o instalatie. c) incasare subventie 50. 475 = 7584 6 50.N. b) primire subventie 50. 21.D 117 C SI 1.250 u. a) achizitie instalatie 90. 8ani 12 100 ! 12. Valoarea justa a acestora este estimata la 30. 439. 3.250 u.m.m.m.m. La 01. 50.m.800 u.000 Pierderi din rascumparare 1.m.

m. la 350.m.m.m. 7.000 u. Vjusta sf N+1 50.m.000 u.055/2009.500 u.500 u.000 u. conform OMFP nr. 2913 = 7813 10.m.000 u.500 u.000 u. VR sf N+1 22.m.000 u.m.500 u. rezerva din reevaluare contabilizata nu a .12.000 u. Dif poz 27.000 * 2 ! 20.000 u. 17.m.m.m. 440.500 u.m.m. (anulare) 10.000 u. 40. C 20.500 213 = 105 17.m.500 (anulare) Vjusta sf N 30. y - Cost Amortiz cumulata (N-1. Un teren cumparat in exercitiul N-2 la un cost de 300. a fost reevaluat.N) 60. 30. reevaluate. 10.intervenite pe piata.000 u.= -10.m.m. 40.500 u.m.000 u. Sa se contabilizeze diferentele constatate la 31. in exercitiul N-1. din nou. Valoarea justa este estimata la 50. 3.000 u. 6 ani 40.000 u. = 27.m.500 u.000 u.m. 2813 = 213 20.500 u.m.m.000 c) Amortizare N+1= ! 7. echipamentele sunt. 2813 = 213 7.12.m.000 u.m. b) diferenta negativa din reevaluare 30. 6813 = 2813 7. 10. intre timp (din N-1 pana in prezent).m.m.000 u.m.m.500 u.N+1 stiind ca societatea foloseste ca procedeu de reevaluare anularea amortizarii cumulate si reevaluarea valorii nete. D Cost VR sf N 213 60.000 u. = Valoare ramasa a) anulare amortizare 20. 6813 = 2913 10.N si la 31.m.000 u.000 u. d)diferenta pozitiva din reevaluare 50. 60.500 u. 4 ani inregistrare amortizare 7. anulare amortizare 7.000 u. 22.m.000 u.m.m.m.000 u.

Sold final 1041 . conform OMFP nr. intregul capital social subscris a fost varsat.m.000 u.m.000 441.000 u.000 u. 50.000 6813 = 2911 50.000 105 = 2111 50.m.m. 50.) < valoare justa (350.Sold final Dobanzi platite 1621 . 3.000 u.Sold initial 1041 .000 u.Rulaj debitor Informatii suplimentare: prima de 130 lei a fost incorporata in capitalul social (alte cresteri de capital prin operatii interne nu au avut loc). 2111 = 105 50. Vjusta sf N-1 350. b) sfarsit N valoare recuperabila (250.Sold initial 1012 .000 u.m.) pierdere din depreciere 100.m.suportat nicio modificare.000 850 130 600 80 750 150 70 100 .Rulaj debitor 1621 . C a) sfarsit N-1 reevaluare teren 50.000 u. Se cunosc urmatoarele informatii (in lei): 1012 -Sold final 1621 .m.000 u.m.m. La inchiderea exercitiului N.055/2009? D 2111 Cost 300. valoarea de inventar a terenului este de 250. Dif poz 50. 1.Sold initial 1041 . nu au avut loc cresteri de capital prin aport in natura.m.000 u. Ce inregistrari contabile sunt ocazionate de evaluarea in bilant a terenului.000 u.

000 D 100 (4) 1621 SI C 600 X = 850+100 600=350 SF 850 D 130 (1) SF 150 1) incorporare rezerve 130 lei 1041 = 1012 2) incasare capital social 120 lei 5121 = 456 3) transferare capital subscris nevarsat la capital subscris varsat 120 lei 1011 = 1012 4) rambursare credit pe termen lung 100 lei 1621 = 5121 Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de finantare : 120 lei y Incasari din majorarea capitalului social Dobanzi platite 70 lei Rambursare credit pe termen lung 100 lei + Contractare credit pe termen lung 350 lei = Fluxul net de trezorerie din activitatea de finantare 300 lei 442. RD 601 = 620. RD 607 = 40. Si 411 = 17. Sf 371 = 26. Si 401 = 20. D 1012 SI C 750 130 (1) X = 1. 3.000 750-130 =120 SF 1.Calculati fluxul net de trezorerie din activitatea de finantare conform OMFP nr. Sf 401 = 140. Sf 1041 SI C 80 130 lei 120 lei 120 lei 100 lei .055/2009. RC 707 = 450. RD 691 = 25. Si 441 = 2.): Si 301 = 20. RC 704 = 575. Sf 301 = 45. Si 4423 = 8.m. Sf 411 = 23. Se cunosc urmatoarele informatii aferente exercitiului N (valori exprimate in milioane u. Si 371 = 38.

5 + 684. Si 421 = 20. Sf 4423 = 5. D SI 301 20 620 (2) Achizitie=620+45 -20=645 SF D 401 45 C SI 20 767.32 (5) C Incasari = 17 + 535.32 (5) RD 127.87 4426 127.25 (6) . Sf 421 = 40. Materiile prime si marfurile intrate au fost achizitionate.25 (6) SF D SI 371 38 33.55 (3) C Plati = 20 +767.5 (1) 109. RD 641 = 700.75 23 C 40 (4) Achizitie=26+40 38 = 28 SF D 122.75 (9) 4427 C 85.5 (1) 684.55 (3) 5. 3.55 + 33.441 = 5.32140=680. Calculati fluxul net de trezorerie din activitatile de exploatare conform OMFP nr.25 23 = 1213.87 SF 140 D SI 411 17 535.055/2009. Toate achizitiile si vanzarile sunt impozabile TVA (cota 19%).87 (9) 26 C D 194.

88 SF 5 D 441 SI 2 25 (7) C Plati = 2 + 25 5 = 22 SF 5 D Plati = 20 + 700 40 = 680 SF 40 1) vanzare marfuri 535.5 lei 450 lei 85.5 lei 411 421 C SI 20 700 (8) = % 707 4427 535.RC 194.55 lei 2) consum materii prime 620 lei 601 = 301 3) achizitie materii prime % = 401 645 lei 301 122.32 lei 4426 6) prestare servicii catre terti 684.88 (9) 5 = 69.75 D 4423 C SI 8 Plati = 8 + 66.55 lei 4426 4) descarcare din gestiune a marfurilor vandute 40 lei 607 = 371 5) achizitie marfuri % = 401 28 lei 371 5.25 lei 575 lei .5 lei 620 lei 767.32 lei 684.25 lei 411 = % 704 40 lei 33.88 66.

75 lei 4426 127.75 lei 4427 = % 194.000 4.25 lei 7) inregistrare cheltuieli cu impozitul pe profit 25 lei 691 = 441 25 lei 8) inregistrare salarii 700 lei 641 = 421 700 lei 9) regularizare TVA 194.200 2.88 lei Plati privind impozitul pe profit 22 lei = Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare -239 lei 443.Rulaj creditor 401 .800 4.000 750 2. Se cunosc urmatoarele informatii (in lei): 4111 -Sold initial Salarii platite 607 .75 lei y Incasari de la clienti Plati catre furnizori 680. Avansurile incasate au fost retinute la incasarea creantei.4427 109.88 lei Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de exploatare : 1213.87 lei Plati catre salariati 680 lei Plati privind TVA 69.Sold initial Impozit pe profit platit 4111 -Sold final 371 -Sold final incasari de avansuri de la clienti 707 . Marfurile intrate au fost integral achizitionate.000 450 Toate achizitiile si vanzarile sunt impozabile TVA (cota 19%).Rulaj debitor 100 2.Rulaj creditor 371 -Sold initial 6911 704 .Sold final 641 605 .500 4.500 202 700 3.Rulaj debitor 401 .250 600 500 2. .87 lei 4423 66.

700 = 2375 Plati = 4500+ 535.5 (8) 1487.5 + 1487.5 (9) C SI 600 (5) 4423 C SI 0 Plati 152 (11) 152 (10) SF 0 . 3. D SI 411 100 2380 (4) 595 (6) SF D Plati 2200 SF D SI 371 4250 2500 (2) Achizitie=3000+ 2500 4250 =1250 SF D 401 3000 C 421 SI 4000 (7) 700 C C Incasari = 100+2380+ 595.Calculati fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare prin metoda directa conform OMFP nr.52800=3723 SF 140 D Plati 202 SF D 441 C SI 4500 535.055/2009.

5 lei 2.500 lei 892.000 lei 380 lei 600 lei 595 lei 500 lei 95 lei 4000 lei 401 535.5 lei 1487.5 lei 4426 9) achizitie marfuri 1250 lei 237.1) plata salarii 2.380 lei 2.500 lei 607 = 371 3) incasare avans 892.5 lei 5121 750 lei 419 142.5 lei 5121 = % 419 4427 4)vanzare marfuri 2.200 lei 421 = 5121 2) descarcare din gestiune a marfurilor vandute 2.200 lei 2.380 lei 411 = % 707 4427 5) inregistrare cheltuieli cu impozitul pe profit 600 lei 6911 = 441 6) prestare servicii catre terti 595 lei 411 = % 704 4427 7) inregistrare salarii 4000 lei 641 = 421 8) inregistrare cheltuieli cu energia electrica % = 450 lei 605 85.5 lei 10) regularizare TVA 475 lei 4427 = % 4426 4423 5121 475 lei 323 lei 152 lei 152 lei 11) plata TVA 152 lei 4423 = 12) incasare creanta si reglare avans 2375 lei % = 1482.5 lei 750 lei 142.5 lei % 371 4426 = 401 2.5 lei 4427 411 2375 lei .

pret de emisiune 0.700 lei. 3.000. = 45 lei 20ani 45 lei 6868 = 169 5.000 lei. ce inregistrari se efectueaza in N+3 si N+4? D Cost 213 C 5. Rezerva din reevaluare este realizata pe masura amortizarii instalatiei.12.000 u. Ce inregistrari se efectueaza. La sfarsitul anului N+3 se decide reevaluarea sa. =330 u. imprumutul este rambursat in rate anuale constante platibile la sfarsitul anului.95 lei.000 461 oblig*0.500 lei.600 e)rambursare rata 1. in anul N pentru acest imprumut obligatar? a) emitere obligatiuni 6. valoarea justa stabilita fiind de 2. 600 lei 666 = 1681 d)plata dobanda 600 lei 1681 = 5121 6. 3.1) 5.000 u. (anulare) .700 lei 600 lei 600 lei 330 lei 45 lei 445. 20ani 330 lei 161 = 5121 900 f)amortizare prime. O societate comerciala detine o instalatie achizitionata pe data de 30.055/2009.700 lei 5121 = 461 c) dobanda N 6. amortizata linear in 5 ani.m. pret de rambursare 1. conform OMFP nr. rata anuala a dobanzii 10%.N la valoarea de 5.600 lei (6.m.5 lei 444. in conditiile aplicarii OMFP nr.1 lei. durata imprumutului 20 ani. valoarea nominala a unei obligatiuni l leu. SC ALFA SA contracteaza la data de l ianuarie N un imprumut din emisiunea de obligatiuni in urmatoarele conditii: numar de obligatiuni emise 6.m.600 lei % = 161 6.055/2009.m. 3.Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de exploatare : 2375 lei y Incasari de la clienti Plati catre furnizori 3723 lei Plati catre salariati 2200 lei Plati privind TVA 152 lei Plati privind impozitul pe profit 202 lei = Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare -4139.000 oblig*1 leu*10% = 600 u.000 oblig*1.95) 900 lei 169 b)incasare imprumut 5. Dobanda se achita odata cu rata anuala.(6.

e) la sfarsitul contractului de inchiriere cladirea este predata proprietarului impreuna cu investitia realizata de chirias.000 u.m. Vjusta sf N+3 2.500 u. Efectuati inregistrarile contabile conform OMFP nr. 4426 = 167 60.m.m.000 * 3 ! 3.m. se primeste factura pentru chiria lunara de 800 u.000 u.m.m. c) inregistrare amortizare 2. 213 = 105 500 u.000 u. + TVA 19%. 2. a) anulare amortizare 3. 2ani = 404 952 u.m. b) diferenta pozitiva din reevaluare 2. 2ani 446. N+2. y = Cost Amortiz cumulata (N+1.055/2009 pentru urmatoarele tranzactii/evenimente: a) b) c) d) se inchiriaza o cladire cu o valoare contabila de 60.m.m.m.000 u. N+3) Valoare ramasa la sf N+3 5.000 =30. 105 = 117 =250 u.000 u.m.000 u. = 2805 60.000 u. d) transfer 105 la 117 500 250 u.m.000 u. Dif poz 500 u. . 6811 b) chirie lunara 952 u.000 u. 5.000 u.m.m.m. a) primire cladire 60.m.000 u.m. + TVA 19%. se plateste factura.m. 167 152 u.m.VR sf N+3 2. 500 u.= 500 u. chiriasul executa lucrari de modernizare.000 u.500 1. % 800 u.000 u. inregistrare amortizare 30. pe o durata de 2 ani.m. 5ani 2.m. efectuand urmatoarele cheltuieli: consum de materiale in suma de 2.m.m. cheltuieli cu energia in suma de 1.250 2 ani u. 205 si debit 8038 60.000 u. 3.m.m.000 u.m.250 u.m. 681 = 281 =1.m.m..500 u. 281 = 213 3.m.

000 u. 6582 Daca s-a depasit cota admisa de donatii se inregistreaza TVA 635=4427 e) primire imprumut nerambursabil 4.m. amortizat 80%. 421 = 4282 2..618 u.000 u.000 u.m.m..570 u. TVA 19%.m. 404 d) modernizari 3.m.m. 6583 b) imputare 2. 2813 800 u. 5121 = 167 4. Efectuati inregistrarile contabile conform OMFP nr.200 u.000 u.000 u. % 7581 4427 2.m.200 u.m.000 u. TVA 19%.m.m. 3.m. % = 213 4.m.m.m..m.m.000 u.m. 3.m.500 u. se primeste un imprumut nerambursabil pentru achizitionarea unui echipament in suma de 4. 3.m. amortizat 20%.000 u.m. a) b) c) d) e) a) lipsa echipament la inventar 2.600 u. 212 570 u. 2 ani = = 205 212 60.m.500 u. imputarea acesteia unui salariat la pretul de 2.570 u. c) retinere din salarii 2.m.m.000 u. f) lucrari desecare executate de o firma .m. 6811 f) transmitere 60. 4426 e) amortizarea modernizarii 1.m.618 u.200 u. 2812 credit 8038 60. f) societatea incheie un contract cu o firma de profil pentru executarea unor lucrari de desecare a unui teren. donarea de catre un tert a unui utilaj cu o valoare contabila de 4.m.000 u.m.000 u.m.618 u. 3. d) donare utilaj 4.000 u. retinerea din salariu a sumei. 418 u. Lucrarile de amenajare sunt facturate la 4. % 3.000 u. = 2812 3.m. 4282 = 213 2. 447.000 u.055/2009 pentru urmatoarele tranzactii/evenimente: lipsa unui echipament la inventar in valoare de 2.m.m. 2805 3.000 =1. 2.000 u..m.618 u.000 u..m.c) plata furnizor 952 u. 281 1. = = 5121 404 952 u. % = 400 u.m.

000 u.230 20. Situatia stocurilor unei societati comerciale se prezinta astfel: la sfarsitul anului N valorile contabile ale stocurilor sunt: 301 .. TVA 19%. % = 404 8.m.2. 232 1.000).m.950 + 14.1.520 u.4.500 lei.900 lei.280 u.m. c) plata datoriei catre antreprenor dupa retinerea avansului acordat. 10..000 5. Care sunt inregistrarile la sfarsitul anului N+l conform OMFP nr.m.000 lei si pentru produse finite .000 =12.m. 4426 b) lucrari facturate pt prima perioada 5. 8.950 u.m.000 u.m. 231 2..000 u.m. Efectuati inregistrarile contabile conform OMFP nr..520 u.000 u.710 u.m.000 u. in primul an costul lucrarilor facturate este de 5.230 u. 4.m. 14.m. 4426 c) lucrari facturate pt a doua perioada (17.m.m.m.4..280 = 20.m.000 lei si produse finite . 404 = % 232 4426 5121 9.m.m.m. 231 950 u.000 u.m. 3.700 lei.000) 14.000 u. 5. 449.m. b) lucrarea este realizata de catre antreprenor in 2 ani.055/2009? a) Materii prime Val realizabila neta (2. 212 = 231 e) plata furnizor cu retinere avans datoria totala = 5.m.520 u. % = 404 5. 448.4..760 u.000 lei. 17.000) =Val contabila (2.280 u. 4426 d) receptie la cost 17.000 lei.950 u. Costul total al constructiei este de 17.m. a) avans acordat antreprenorului 9.m.m. 20.000 u. iar valorile realizabile nete sunt: pentru materii prime . 391 .280 u. % = 404 12.760 u.4.m.055/2009 pentru urmatoarele tranzactii/evenimente: a) acordarea unui avans unui antreprenor pentru realizarea unei constructii in suma de 8. 1.000 u. % 211 4426 = 404 4. se anuleaza ajustarea pt depreciere existenta: .2. 3. La sfarsitul anului N+l valorile contabile sunt: materii prime .m. 760 u.230 u. TVA 19%. 345 .520 u.000 u.

600 lei.000 lei 380 lei 200 lei 1. a) vanzare marfuri si ambalaje 2. a)Donatie produse finite: 10.580 lei 2..m.000 u.600 lei 100 lei Descarcare gestiune 1.000 lei 1.m. 391 = 7814 700 u. 6814 = 394 500 u. care plateste contravaloarea acestora.000 lei 900 lei 600 lei 400 lei b)Produse finite folosite ca actiuni de protocol: 900 lei 623 = c)Plus de semifabricate la inventariere: 600 lei 341 = d)Produse reziduale distruse de incendiu 400 lei 671 = 451. Restul ambalajelor sunt retinute de client.m.000) <Val contabila (4. 3.m.m..600 lei 607 = b) restituire ambalaje 100 lei 419 = c) restul de 100 este retinuta de client 1) pret de facturare ambalaje 100 lei 419 = 708 100 lei .000 u.700 u.055/2009 pentru urmatoarele tranzactii/evenimente: a) b) c) d) sunt donate produse finite la cost standard de 9..m. sunt distruse in urma unui incendiu produse reziduale de 400 u.. 3. se constituie o ajustare pentru depreciere = 500 500 u.m. impreuna cu ambalaje de 200 lei care circula pe principiul restituirii.580 lei 4111 = % 707 4427 419 371 4111 2. Se incaseaza creanta clienti.000 lei.m.500). b) societatii vanzatoare ii sunt restituite ambalaje de 100 lei. sunt constatate la inventariere plusuri de semifabricate in valoare de 600 u.m. b) Produse finite Val realizabila neta (4. TVA 19%.055/2009 pentru urmatoarele tranzactii/evenimente: a) vanzarea de marfuri la pretul de 2. sunt folosite pentru actiuni de protocol produse finite in suma de 900 u. cost efectiv 10. Costul de achizitie al marfurilor vandute este de 1. Efectuati inregistrarile contabile conform OMFP nr.000 lei 6582 = 345 348 345 711 346 9. 450Efectuati inregistrarile contabile conform OMFP nr.

.000 lei. TVA 19%. TVA 19%. Efectuati inregistrarile contabile conform OMFP nr.000 lei pentru achizitia unui utilaj. Societatea X achizitioneaza ambalaje astfel: 50 bucati x 100 lei/bucata. 3.190 lei 1. c) se incaseaza creanta clienti.000 lei 608 c) vanzare ambalaje 1.000 lei. pentru livrarea unor semifabricate.428 lei 1.950 lei 4111 = .055/2009.2)TVA aferent ambalaje retinute 19 lei 4111 = 3) incasare creanta 119 lei 5121 = 4) descarcare gestiune 100 lei 608 = 4427 4111 381 19 lei 119 lei 100 lei 452. retinandu-se avansul. b) sunt livrate semifabricate pe baza de factura la pretul de vanzare de 5.190 lei 5121 = % 419 4427 % 702 4427 1.000 lei.950 lei % 5.200 lei 228 lei 1.950 lei = = 381 % 708 4427 381 2. retinandu-se avansul.055/2009 pentru urmatoarele tranzactii: a) se incaseaza un avans de 1. acestea sunt scoase din evidenta. a) incasare avans 1. e) se achizitioneaza utilajul la costul de 3.428 lei 4111 = 401 5.000 lei 1.000 lei 950 lei b) livrari semifabricate 5. TVA 19%. Efectuati inregistrarile contabile conform OMFP nr.000 lei 608 = 453. 10 bucati sunt vandute la pretul de vanzare de 120 lei/bucata. a) achizitie amnbalaje 5. f) se plateste datoria catre furnizorul de imobilizari. Deoarece 20 bucati sunt deteriorate.950 lei 5. Costul semifabricatelor este de 3.000 lei 381 950 lei 4426 b) descarcare gestiune 2. 3. d) este acordat un avans de 2. TVA 19%.000 lei.000 lei 190 lei 5.000 lei si 1. TVA 19%.

000 u.570 lei % 232 4426 5121 3.950 lei % = 1. Efectuati inregistrarile contabile corespunzatoare conform OMFP nr.si descacarea gestiunii 3. cheltuieli de exploatare privind ajustarea activelor circulante 2. Se dau urmatoarele informatii in conturi la sfarsitul anului N: cheltuieli cu materii prime 8.000 = 500 500 lei 261 = 1068 c) incasare dividende 400 lei 5121 = 761 5.000 lei % = 2131 2.m.380 lei % = 2.m.570 lei 404 = 341 4111 3.000 lei 5. cheltuieli cu salariile personalului 14.000 lei.380 lei 404 = e) achizitie utilaj 3.380 lei 3.000 lei 711 = c) incasare creanta cu retinere avans 5. cheltuieli privind sconturile acordate 1. pierderi din creante si debitori diversi 16. amenzi si penalitati 3. a) valoarea contabila a imobilizarilor acordate 5.000 lei. Societatea este remunerata cu interese de participare pentru care incaseaza dividende in suma de 400 u.m. amortizarea cumulata 2.000 lei.190 lei 454.500 u.500 3.000 lei 232 380 lei 4426 plata avans 2.570 lei 2.950 lei 404 2.760 lei 5121 d) acordare avans pentru achizitia utilajului 2. cheltuieli cu despagubiri. Valoarea de aport a fost stabilita la 3.000 lei 2813 3.000 lei.m.000 u.000 lei 380 lei 1. O societate comerciala depune ca aport in natura la capitalul social al unei alte entitati un echipament cu valoarea contabila de 5.000 lei 261 b) diferenta 3.600 lei.570 lei % = 3..000 lei 500 lei 400 lei 455. pierderi privind .000 lei 419 190 lei 4427 4.380 lei 5121 404 2. 3.055/2009.000 lei.000 lei 2131 570 lei 4426 f) plata furnizor cu retinere avans 3.

se obtin din procesul de productie produse finite la costul de 4.600 lei. Amortizarea programului se realizeaza in 3 ani.000 lei 3.400 lei 456.000 =18. Efectuati inregistrarile contabile conform OMFP nr. se acorda salariatilor produse finite ca plata in natura in suma de 50 lei.investitiile financiare pe termen scurt cedate 2.000 lei + TVA.000 lei + TVA 19%.se achizitioneaza un utilaj la pretul de cumparare de 10.societatea primeste in concesiune un teren pe o perioada de 20 de ani. societatea incheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit. Redeventa anuala se achita prin ordin de plata. amenzi si penalitati Ajustarea valorii activelor circulante Total cheltuieli de exploatare Cheltuieli (ct 654 +ct 6814) Venituri (ct 754 + ct7814) Ajustarea valorii activelor circulante (cheltuieli venituri) 8.000 lei.400 lei 42.000 lei. Cheltuielile de transport facturate de un caraus au fost de 2.055/2009. sunt transferate la magazinul propriu produse finite in valoare de 300 lei. Amortizarea utilajului se efectueaza linear in 10 ani. . .000 + 2. La sfarsitul exercitiului cladirea nu este finalizata.000 lei 1. .600 lei 16.se achizitioneaza un program informatic la pretul de 10. Ulterior se elibereaza spre prelucrare in alte sectii semifabricate in valoare de 700 lei. Brevetul este protejat pe o perioada de 5 ani. la inventariere se constata un minus de produse finite de 80 lei care se imputa gestionarului la valoarea de 100 lei plus TVA. Conform OMFP nr. salarii 4.000 lei + TVA.000 lei + TVA 19%.000 lei 16.societatea achizitioneaza un brevet de inventie la pretul de 60.550 lei. 3. care se achita cu ordin de plata. Suma se incaseaza ulterior in numerar.000 lei 14.055/2009 care este suma care se va inscrie la total cheltuieli de exploatare si valoarea ajustarii activelor circulante? y + + + = y = Cheltuieli cu materii prime Cheltuieli cu salariile personalului Cheltuieli cu despagubiri.000 lei. .400 lei. se obtin din procesul de productie semifabricate la costul de productie efectiv de 800 lei.000 lei + TVA 19%. Societatea ALFA efectueaza urmatoarele operatii in cursul exercitiului N: .societatea hotaraste construirea in regie proprie a unei magazii. . La sfarsitul anului constructorul factureaza lucrarile de investitii la valoarea de 6. pretul concesionarii fiind de 80. 3.600 lei 16. in acest scop efectueaza urmatoarele cheltuieli in exercitiul N: ‡ ‡ consum de materiale auxiliare 4. venituri privind ajustarea activelor circulante 1.

000 lei 167 = b) achizitie brevet inventie 71.900 lei 4426 2)inregistrare amortizare 3.000 lei 205 debit 8038 80.a) 1) primire in concesiune teren 80.000 lei ( 80 .550 lei 8.550 lei 641 = 3) cladire nefinalizata 8.380 lei % = 401 2.000 ) 10ani 3021 421 722 404 4.140 lei 4426 g) 1) obtinere semifabricate 800 lei 341 = 11.000 ) 20 ani 3) redeventa anuala 4.900 lei 2808 3.900 lei % = 10.333 lei ( 10.550 lei 7.000 lei 71.000 lei 6021 = 2) cheltuieli cu salarii 4.000 lei 6811 = 167 80.900 lei % = 404 10.000 lei 212 1.000 lei 205 11.550 lei 231 = f) receptie lucrari executate 7.380 lei 1.000 lei 6811 = 2813 e) 1) cheltuieli cu materiale auxiliare 4.900 lei 2.333 lei 6811 = 5121 404 4.000 lei 2131 1.000 lei 2)inregistrare amortizare 4.140 lei % = 6.900 lei 4426 2)cheltuieli de transport facturate de caraus 2.000 lei 4.000 lei 624 380 lei 4426 3) inregistrare amortizare 1.000 ) 3ani d) 1) achizitie utilaj 11.400 lei 404 11.400 lei % = 60.140 lei 711 800 lei .000 lei 208 1.000 lei ( 10.400 lei 4426 c) 1)achizitie program informatic 11.000 lei = 2805 4.

Sa se contabilizeze operatia de lease-back la societatea X la data semnarii contractului. c) anularea a 300 de actiuni proprii.000 4111 = 212 12.000 Scoaterea din gestiune a cladirii 12.5 lei 635 = 4427 j) transfer produse finite la magazinul propriu 300 lei 371 = 345 k) 1) minus la inventar produse finite 80 lei 711 = 345 2) imputare gestionar 119 lei 4282 = % 7581 4427 3) incasare numerar 119 lei 5311 = 4282 700 lei 4.055/2009.000 u. Cladirea avea o valoare contabila de 12. Contabilizati conform OMFP nr.000 = 706 8.2) eliberare spre prelucrare 700 lei 711 = 341 h) obtinere produse finite 4.m.000 lei 345 = 711 i) 1) acordare produse finite salariatilor ca plata in natura: 50 lei 421 = 701/7588 2) descarcare gestiune 50 lei 711 = 345 3) inregistrare TVA 9. Vanzarea cladirii 40.000 de actiuni proprii la costul de 4 lei/actiune.000 % 6.N o societate X a semnat un contract de vanzare urmat de preluarea in leasing operational pentru o cladire. b) vanzarea a 500 de actiuni proprii la pretul de 5 lei/actiune. Pretul de vanzare este de 40.m. 3.000 458.m.055/2009 urmatoarele operatii: a) achizitionarea a l .000 u.000 lei 50 lei 50 lei 9.5 lei 300 lei 80 lei 119 lei 100 lei 19 lei 119 lei 457.000 2812 6. 3.000 6853 Incasarea chiriei 8. Pe data de 01.000 u.01.000 461 = 7583 40. Valoarea nominala este de 2 lei/actiune. Chiria anuala platita este de 8. Amortizarea calculata pana in momentul vanzarii a fost de 6. .000 u. in conformitate cu OMFP nr.m.

000 lei 500 lei (100 act *5) 2) incasare imprumut 4.000 lei 3.000 lei 4.200 lei (300act * 4) = % 1091 141 c) anulare actiuni proprii 1.000 lei (1. care sunt anulate. d) sunt rascumparate 100 de actiuni proprii la pretul de 2 lei pe actiune. valoarea nominala 3 lei pe actiune.000 lei 1.000 lei 3. c) sunt rascumparate 100 de actiuni proprii la pretul de 5 lei pe actiune.200 lei % 600 lei (300 1012 act *2) 600 lei 149 d) vanzare actiuni proprii 800 lei % 600 lei (300 461 act *2) 200 lei 149 = 1091 = 1091 800 lei (200act * 4) 459. 3. care sunt anulate. Contabilizati conform OMFP nr.000 lei 461 = 161 c) 1) rascumparare actiuni 500 lei 1091 = 462 .000 de obligatiuni la valoarea nominala de 7 lei pe obligatiune. a) 1) emitere actiuni 4.000 lei 5121 = 456 si transferare capital nevarsat in capital varsat 3.000 lei 1011 = 1012 b) emitere imprumut din emisiunea de obligatiuni 7.500 lei (500 461 act*5) = 5121 4.000 lei (500act *4) 500 lei 1. Rata anuala a dobanzii este de 10%.000 de actiuni la pretul de emisiune de 4 lei pe actiune. Durata imprumutului este de 6 ani. Se incaseaza contravaloarea actiunilor.000 lei 7. imprumutul si dobanzile aferente se platesc peste 6 ani.055/2009 urmatoarele operatii: a) se emit l . b) se emit l .000 lei 456 = % 1011 1041 4.d) vanzarea a 200 de actiuni la pretul de 3 lei/actiune. a) achizitie actiuni proprii 4.000 lei 1091 b) vanzare actiuni prorpii 2.000 act*4) 2.500 lei 2.

Imputatia se retine din salariu.000 u. Evidenta produselor finite se tine la cost efectiv.m. Contabilizati conform OMFP nr. b) lipsa la inventar a unui echipament cu valoarea de 9.m.300 lei 2813 (70%*9.m.000 lei 2813 (80%*20.000 lei 3. amortizat 70%..570 lei 421 = 4282 c) donatie utilaj 20..000 lei 9. Costul efectiv al produselor finite este de 50.000 u. a) produse finite acordate sub forma de donatie 50.000) 4.000) 2.m..000 lei % = 2131 16.570 lei 4282 = % 7581 4427 si retinere imputatie din salariu 3.000 u.000 lei 6582 Daca cheltuiala este nedeductibila se colecteaza si TVA 760 lei 635 = 4427 50.2) anulare actiuni 500 lei % = 300 lei (100 1012 act *3) 200 lei 149 d) 1) rascumparare 100 act*2=200 200 lei 1091 = 2) anulare actiuni proprii 300 lei 1012 = 1091 500 lei 462 % 1091 141 200 lei 300 lei 200 lei 100 lei 460.000 u.055/2009 urmatoarele operatii: a) produse finite acordate sub forma de donatie.. TVA 19%.. 3.000 lei 570 lei 3.500 lei 635 = 4427 b) 1) lipsa echipament la inventar 9.570 lei 20. care este imputat unui salariat la pretul de 3. TVA 19%.500 lei 9. c) donarea de catre un tert a unui utilaj in valoare de 20. amortizat 80%.000 lei % = 2131 6.700 lei 6583 2) imputare salariat 3.000 lei 760 lei .000 lei 6582 = 345 Daca cheltuiala este nedeductibila se colecteaza si TVA 9.570 lei 3.

incasarea se face pe loc si se acorda un scont de decontare de 5%. 400 bucati la costul de 50 lei/buc.5 lei 18. Plata se face pe loc si se beneficiaza de un scont de decontare de 5%. TVA 19% (factura).5 12. 350 bucati la pretul de 80 lei/buc. D SI 371 200 buc*40 = 8.000 =Valoare neta financiara 19.. rabat 10%.000 lei 300 buc*45=13.5 = 10.5 lei % 707 4427 descarcare gestiune FIFO: 200 buc*40+50buc*40.(250 buc*75) 3.610 =Total 22.312. intreprinderea X detine in stoc sortimentul de marfa A in cantitate de 200 bucati la costul de 40 lei/buc.150 2.150 lei 371 2. TVA 19%.500 =Cost de achizitie +TVA 19%*12.025 lei 250 buc*40.458..150 lei Rest 250 buc*40.000 1.000 lei Sold 300 buc*50 = 15. c) achizitia de marfa A.5 lei 4111 = 401 14.5 = 12.. TVA 19% (factura).000 3.025 lei 607 = 371 c) achizitie marfuri Pret de cumparare 400 buc*50=20. TVA 19% (factura). d) vanzarea de marfuri A.458.5 lei 4426 b) vanzare marfuri 22. b) vanzarea de marfa A.000 lei 50 buc*40.150 =Total C 200 buc*40 = 8.125 lei 400 buc*50 = 20..5 300 buc a) achizitie marfuri 14. 300 bucati la costul de 45 lei/buc.350 12.150 Cost de achizitie unitar = ! 40.308.5 lei 10. remiza 4%. 250 bucati la pretul de 75 lei/buc.461.308.000 lei a) factura Pret de cumparare .562. Sa se contabilizeze operatiile de mai sus conform OMFP nr. 3.055/2009 si sa se calculeze soldul final al contului Marfuri" stiind ca iesirile din stoc se evalueaza prin procedeul FIFO.5 = 2.000 .025 lei 10.025 lei .125 lei 100 buc*50 = 5.Rabat 10%*13.5 = 10.000 +TVA 19%*19.458.5 lei % = 12.5 14.610 22.000 lei 300 buc*40.750 lei.5 = 10.312.500 1. in cursul lunii au loc urmatoarele operatii: a) achizitia de marfa A.Scont 5%*20. La inceputul lunii iunie.

125 lei 15.23.m.000 lei 401 = 767 plata furnizorului 22.344 lei descarcare gestiune FIFO: 250 buc*40.536 lei +TVA 19%*25.8 lei contabilizarea scontului 1. si piese de schimb de 2.125 lei 607 = 371 15.000 u.055/2009 urmatoarele tranzactii/ evenimente: a) se caseaza un mijloc de transport complet amortizat a carui valoare contabila este de 16. 3.344 lei =Valoare neta financiara 25.8 lei 31.610 lei 4426 contabilizare scont 1.387.344 lei 667 = 4111 1.5+100buc*50 = 15. Rezolvare: a) casare mijloc de transport complet amortizat 16.851.m. c) se plateste datoria fata de firma specializata cu un efect de comert.000 lei 952 lei .8 lei 26..610 lei 31.880 lei 4..8 lei 4111 = % 707 4427 23.m.880 lei .Scont 5%*26.880 -1.000 lei 22.610 lei % = 401 20.000 -1..8 lei =Total 30.387.387. Contabilizati conform OMFP nr. d) ca urmare a dezmembrarii se recupereaza materiale auxiliare de 5.120 lei =Val neta comerciala 26. TVA 19%. b) dezmembrarea este realizata de o firma specializata care emite o factura de 800 u.m.731.000 u.731.000 u.851.610 lei 1.000 lei -Remiza 4%*28.8 lei 462.610 lei 401 = 5121 d) vanzare marfuri Pret de vanzare 350 buc*80=28.000 lei 371 3.125 lei incasare creanta 30.000 lei 281 = 2133 b) dezmembrare 952 lei % = 401 800 lei 628 16.8 lei 5121 = 4111 30.536 lei 4. e) piesele de schimb recuperate sunt utilizate pentru repararea altui mijloc de transport.

Rata implicita a dobanzii este 3.841 9. in urmatoarele conditii: pret de vanzare 42. o societate a semnat un contract de lease-back pentru un utilaj.171 lei Trim.000 lei 3024 e) utilizare piese de schimb 2.722 31.780 12.426 1.m.044 3.500 3.946 33.276 1.000 lei 3021 2.469 2.148 2.07.009 21.557 2.m.N.055/2009. Rezolvare: 42.797 6. societatea va redeveni proprietara bunului.000 u.940 3.003 2.303 2. chiria trimestriala 3.500 3.152 lei 4426 c) plata cu efect comercial 952 lei 401 = 403 d) recuperare materiale auxiliare si piese de schimb 7.55%.094 35.171 lei 5121 = 167 42.500 3.500 3.500 3.000 lei 463.644 .420 29. Pe 01.000 lei 2.000 lei % = 7588 5.035 26.619 15.031 943 852 758 661 560 456 348 Rambursari 2.497 1. in conformitate cu OMFP nr.352 1.171 40.152 Capital 42. La sfarsitul perioadei de locatie.500 3. intocmiti tabloul de rambursare a datoriei.m. utilajul avea o valoare contabila neta de 34. durata contractului de inchiriere 4 ani.500 3.115 1. la data semnarii contractului.500 3.566 24.361 18.500 u.000 lei 6024 = 3024 952 lei 7.224 2.648 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Flux trimestrial 3.074 2.500 Dobanzi 1.171 u.500 3.197 1.168 38. Sa se contabilizeze operatia de lease-back la aceasta societate.500 3. La data vanzarii.500 3.500 3.839 2.500 3.742 2..385 2. 3.

15 16 3.000 lei 506 d) anulare obligatiuni 2.264 3.000 de obligatiuni la pretul de emisiune de 9 u.000 lei (500 oblig*10) = % 506 7642 e) rambursare rest 5.500 lei 2. Efectuati inregistrarile contabile conform OMFP nr. care se anuleaza.380 3. 3.500 3. d) la scadenta se ramburseaza restul obligatiunilor.750 lei = 506 = 5121 2.000 lei 461 1.750 lei 506 b) anulare obligatiuni 2.960. pe obligatiune. b) dupa 2 ani sunt rascumparate 250 de obligatiuni la pretul de 11 u. iesiri de produse finite la cost de productie 75.000 lei = 5121 2. rata dobanzii anuala 10%. pe obligatiune.m. pe obligatiune.m.380 0 464. materii prime (sold initial) 4. c) dupa 3 ani sunt rascumparate 250 de obligatiuni la pretul de 8 u.m.000 lei % 9. durata imprumutului 5 ani. valoarea nominala 10 u. Rezolvare: a) emitere obligatiuni 10.510. pe obligatiune. subventii din . cheltuieli cu amortizarea 13.750 lei % 2.000 lei 500 lei 5.500 lei (250 161 oblig*10) = 161 10.m.100. Dobanda se plateste la sfarsitul fiecarui an. Se dau urmatoarele informatii (in lei): Rulaj debitor clienti (inclusiv TVA) 99. care se anuleaza.000 lei 161 = 5121 465.000 lei (250 oblig*8) 2.000 lei 169 a) rascumparare obligatiuni 2.500 lei (250 161 oblig*10) 250 lei 6642 c) rascumparare obligatiuni 2.750 lei (250 oblig*11) 2.500 236 120 3.800.055/2009 pentru urmatoarele tranzactii/evenimente: a) sunt emise l .

400.055/2009.370 lei 19.850 (exclusiv TVA).320.400 lei 345 = 711 inregistrare depreciere titluri de plasament 1.320 = 22.960 lei 70X 84.300 lei 2.370 lei 628 = 401 plata salarii 19.630 lei 601 = 301 descarcare gestiune produse finite vandute 75.100.700 lei 5.800 lei .370. salarii platite 19.800 lei 421 = 5121 22. datorii salariale (sold final) 5.700.710.5. obtinerea de produse finite la cost de productie 81.850. achizitii de materii prime 23.630 SF 5.800 lei 4.960 lei inregistrare amortizare 13. cheltuieli cu impozitul pe profit 2.400 lei 1. cheltuieli cu serviciile prestate de terti 2.320 consum materii prime 22.710 lei 2.510 lei D SI 301 4.100+ 23.710 lei 691 = 441 achizitie materii prime 2.700 lei 5121 = 7411 sconturi primite 5.630 lei 75.8381. Rezolvare: 99.800 lei 2.5 lei % = 401 23.100 23.exploatare aferente cifrei de afaceri 4.5 lei 4426 obtinere produse finite 81.800.8381. cheltuieli cu ajustarea pentru deprecierea titlurilor de plasament 1. datorii salariale (sold initial) 6.000.510 lei 6811 = 281 13. Calculati cifra de afaceri neta si rezultatul din exploatare conform OMFP nr.800.000 lei 4427 15.800 lei 6864 = 591 inregistrare servicii prestate de terti 2.850 lei 301 4531. venituri din sconturi primite 5.300.300 lei 401 = 767 impozit pe profit 2. materii prime (sold final) 5.5 lei 81.800 lei 711 = 345 subventii aferente exploataarii 4. 3.850 C X= 4.960 lei 411 = % 99.

700 lei 641 = 421 D 75.100 Salarii datorate = 5. cheltuieli cu telecomunicatiile 7. marfuri (sold final) 4.800. cheltuieli cu dobanzile 6. venituri din prestari de servicii 14. cheltuieli cu amortizarea 11. iar restul pentru cheltuielile cu dobanda). achizitii de marfuri 41.000.100.700 lei Grupa 70 Variatia stocurilor (SFC ) Venituri din subventii aferente cifrei de exploatare (ct 7411) Total venituri de exploatare Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu materii prime Cheltuieli cu serviciile executate de terti Cheltuieli cu salariile Total cheltuieli de exploatare 84.800 SFC 5.055/2009? .630 lei 2.000.000 + 19. Care este valoarea cifrei de afaceri nete si a rezultatului din exploatare conform OMFP nr.000 lei 5.200.370 lei 18.D Plati = 19.000 lei) + ct 7411 (4.500 pentru cifra de afaceri. venituri din cedarea activelor 21.1000 = 18.600.200.000.000.700.210 lei Rezultatul din exploatare = Venituri de exploatare Cheltuieli de exploatare = 94. produse finite (sold final) 3.500. amortizarea cumulata a imobilizarilor cedate 17.210 lei = 37.500.700 lei 94. cheltuieli cu sconturile acordate 8.700.700 lei 57.510 lei 22.600 lei 4.700 lei 466.090 lei Cifra de afaceri neta = grupa 70 (84.000 421 SI C 6. Se dau urmatoarele informatii (in lei): Venituri din subventii de exploatare 15.300 lei 57.100. 3. venituri din exploatare privind provizioanele 5. venituri din vanzarea marfurilor 60.600 y + + = y + + + = 711 81.800 6.400 C 18.500. marfuri (sold initial) 2.700 lei) = 88. valoarea contabila bruta a activelor cedate 45. venituri din vanzarea produselor finite la pret de vanzare de 105. produse finite (sold initial) 5.700 lei 18.800 SF 5.300 lei 13.500 (din care 9.700.

500 + Obtinere 106.500 lei 461 = 711 704 105.600 lei b) inregistrare amortizare 11.100 lei 41.Rezolvare: a) subventii de exploatare 15.700 Obtinere = 105.800 lei 105.500 lei 6.000 lei 11.800 SF 3.100 lei 667 = e) achizitie marfuri 41.700 lei 371 7583 40.500 lei 9.700 41.500 lei 371 = f) inregistrare cheltuieli cu telecomunicatiile 7.200 lei 151 = d) acordare sconturi 8.100 SI + Achizitie Descarcare gest = SF + 41.500 Descarcare gest = 4.500 lei 5121 = % 7411 7418 281 7812 4111 401 401 701 345 1682 15.200 lei 5.600 lei 666 = j) D 345 C SI 5.700 SI + Obtinere Descarcare gest = SF 5.100 lei 21.800 lei 626 = f) vanzare produse finite 105.500 106.500 SF 4.000 lei 106.000 lei 345 = k) prestari servicii tertilor 14.800 lei 6.100 40.000 105.200 lei 6811 = c) reluare provizioane 5.000 lei 14.700 lei 4111 = l) descarcare gestiune marfuri vandute D 371 C SI 2.100 lei 607 = m) venituri din cedarea activelor 21.800 lei 711 = h) inregistrare dobanzi 6.500 lei 7.100 Descacare gest = 40.000 lei 411 = g) descarcare gestiune produse finite 106.800 = 3.200 lei 8.500 lei .

000 lei 1.000 u.m.100 lei 28.500 lei) = 129. 70% este pentru productie.000 u. 2..800 lei 9.000 lei % = 17.000 lei)+ ct 7411 (9.000 u.000 u.500 lei 21. si 13 salariati cu salarii egale: 9 salariati pentru activitatea de productie. sunt pentru distributie.500 lei 148..m. intocmiti contul de rezultate cu clasificarea pe functii.000 lei Venituri din prestari servicii Venituri din vanzari de produse finite Variatia stocurilor (SFD ) Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri Alte venituri din exploatare (7583) Total venituri de exploatare Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu telecomunicatiile Cheltuieli cu marfurile Cheltuieli cu cedarea activelor Ajustari privind provizioanele (Venituri din reluarea provizioanelor) Total cheltuieli de exploatare 14.m. 20% este pentru distributie si 10% este pentru administratie.m.900 lei = 70..000 40.m.000 u. 4.000 . sunt pentru productie.500 lei 81. Sume 60.600 lei Cifra de afaceri neta = ct 704 (14.200 lei 67. CPP dupa destinatie Elemente Cifra de afaceri neta Costul bunurilor vandute si al serviciilor Nr crt 1.m. 500 u. in ceea ce priveste amortizarea.. cheltuieli cu salarii 15.900 lei 11.700 lei 105.m.n) descarcare gestiune active vandute 45.000 u.000 u. cheltuieli cu combustibil si energie 5.m. 2 salariati pentru activitatea de distributie si 2 salariati pentru serviciile administrative.m. venituri din productia stocata 10.000 u. cheltuieli cu materii prime 20.800 lei 40. sunt pentru administratie si 500 u. O societate prezinta in contul de rezultate dupa natura urmatoarele informatii: venituri din vanzari 60..m.200 lei 7.000 lei 6583 y + + + = y + + + = 2XX 45.000 lei 281 28.000 lei Rezultatul din exploatare = Venituri de exploatare Cheltuieli de exploatare = 152. Din cheltuielile cu combustibil si energie. cheltuieli cu amortizarea 10.700 lei) + ct 701 (105.200 lei 467.000 lei 5. Firma are un manager care are salariul de 2.

000 sal +2. Stiind ca veniturile din vanzarea produselor finite sunt de 400.. stoc initial de materii prime 5.000 u..m. cheltuieli de intretinere a echipamentelor 5..m.000 468.000 sal +7.000 u.m. stoc initial al productiei in curs 25.000 u. chirii si asigurari pentru fabrica 10..000 u...000 u.m.000 125. achizitii de materii prime 125. intocmiti foaia de calcul al costului de productie pentru produsele finite obtinute in cursul perioadei.m.m. 1. cheltuieli cu amortizarea instalatiilor 15.000 u. salariile managerilor 20. rezolvare D 301 Materii prime C SI 5.m.500 3.000 amortiz + 500 distributie) Alte venituri din exploatare (venituri din productia stocata) Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 40.m.000 amortiz + 4. sold final 40.000 4. 7.000 amortiz + 500 combustibil Cheltuielile generale de administratie (2. 4.000 u. 9..000 sal +1.000 u.m.000 u..000 22. intocmiti contul de profit si pierdere dupa functii pentru exercitiul N.m..m. 8. cheltuieli salariale indirecte 25. 10. Se cunosc urmatoarele informatii despre costurile si stocurile societatii ALFA pentru exercitiul N: cheltuieli salariale directe 60..000 u..000 SF 15.000 20.m.m.3.. prestate (3+4+5) Cheltuielile activitatii de baza (20. 6.000 u. 2.000 combustibil) Cheltuielile sectiilor auxiliare Cheltuielile indirecte de productie Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) Cheltuielile de desfacere (2.000 .000 u.000 u. cheltuieli materiale indirecte 10.000 u.000 mat prime+9. 5.m...000 u.m.m. cheltuieli cu publicitatea 30. sold final 20.500 10. sold final 15.000 u.. stoc initial de produse finite 30.

000 (obtinere) SF 40.000 materiale directe) Costuri indirecte fixe (5.000 salarii+10.000 20.000+235.000 345=711 711=345 C 235.000 amortiz) Productie neterminata la inceputul perioadei Productie neterminata la sfarsitul perioadei Cost productie 115.000 60.000 (obtinere produse) 225.000 235.000 .000-15.000 Obtinere produse finite: Descarcare gestiune D 331 Productie in curs SI 25.000 20.000 20.000 intretinere echip +15.000 D 345 Produse finite C SI 30.000 (descarcare (constatare stoc gestiune) final SFC 5.000+125.Achizitii materii prime: Consum materii prime: 301=401 601=301 125.000 D 711 Variatia stocurilor C 25.000 Anulare productie in curs 711=331 Constatare stoc final 331=711 25.000 30.000 y + = + + + = Consum materii prime Salarii directe Total cheltuieli directe Costuri indirecte variabile (25.000=225.000 5.000 235.000=115.000 20.000 35.000-40.000 175.000 SF 20.000 25.000 235.

000 50.000 . Alte venituri din exploatare (venituri din productia stocata) 10.000 12.Nr crt 1.000 21. Cheltuielile activitatii de baza . Cheltuielile sectiilor auxiliare 5. Dispuneti de urmatoarele informatii referitoare la aceasta societate: Informatii Vanzari Salarii de productie indirecte Utilitati Salarii de productie directe Amortizari echipamente de productie Materii prime achizitionate Amortizarea echipamentului de vanzare Asigurare Chiria pentru fabrica Salarii pentru distributie si administratie Costuri de publicitate Valori 450.000 175. care are mai putina experienta.000 55. 2.000 115. iar contul de profit si pierdere urmator a fost intocmit de noul contabil. Cheltuielile indirecte de productie .000 18.000 20.sal managerilor .variabile .000 15.000 30.000 30.publicitate 8.000 20.000 60.000 35.000 Cifra de afaceri neta Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5) 3.000 10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 469.000 30. Contabilul societatii ABC a demisionat.000 230.000 170. Cheltuielile generale de administratie .fixe 6.000 115.000 159.000 4. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 7.000 5. Cheltuielile de desfacere .materii prime .chirii si asigurari fabrica 9. Elemente Sume 400.salarii directe 4.000 32.000 90.000 75.

000 159. Explicati erorile identificate in CPP prezentat. motiv pentru care se cere sa verificati modul de intocmire a contului de profit si pierdere (dupa functii si dupa natura).000 Achizitie materii prime in valoare de 159.000 27.000 27.000 lei 331 = c) 331 711 16.000 Pana in prezent.000 301 C Sf 27.000 40.000 60. restul sunt pentru activitati administrative si de distributie.000 lei Eroare 1: In contul de profit si pierdere nu figureaza achizitii materii prime ci Cheltuieli cu materii prime 140.000 lei 601 = 301 140. firma a avut profit in fiecare perioada.000 lei 21.01 31.000 21. inregistrat: 140.000 = 140. b) stocurile se prezinta astfel: Informatii Stoc de materii prime Stoc de productie in curs de executie Stoc de produse finite 01.000 + 159.000 lei 301 = 401 159.000 c) o parte de 80% din chirie corespunde productiei.000 lei Din contul 301 rezulta un consum de: 8.000 (preluat din contul de profit si pierdere): 159.000 lei 711 = Constatare sold final productie in curs 21. Informatii suplimentare: a) 60% dintre utilitati si 75 % din asigurare sunt pentru fabrica.000 lei. rezolvare a) D Si 8.000 16.000 lei b) Anulare sold initial productie in curs: 16.Pierdere 26.12 8.000 lei .

. Valoare amortizabila = 105. La 31.000 345 C Sf 60.000 Sfc 25.000 u.07.D Si 40.m.000 + Amortizare echipament productie 21.000 + 303.m.N un utilaj cu un pret de achizitie de 90. Rezolvare: Cost = 90.000 Inregistrarea costului de productie: 303.000 u. O societate a achizitionat la 01.000 303.000 u. sold creditor 25. si un mod linear de amortizare. inregistrate: 285. Amortizare anuala = 5ani 6 AmortizareN= 20.000 lei 711 = 345 285. iar valoarea de utilitate estimata este de 73. Amortizare cumulata = 30.000 y Consum materii prime + Salarii directe 90.N+1 exista indicii ca activul este depreciat si se efectueaza testul de depreciere.m.000 u.000 Calculul costului de productie al produselor finite obtinute: 140.m.000 5.000 + Alte cheltuieli legate de productie 52.000 lei. .m.000 u.000 u.000 lei 345 = 711 303..000 = 283.000 = 20. 100 .m.000 = 100.000) = Cost de productie al produselor finite obtinute 303.m.000 u. o valoare reziduala de 5.. costurile estimate de vanzare sunt de 2.000 + 75 % x 4. Se estimeaza o durata de amortizare de 5 ani. Efectuati testul de depreciere conform IAS 36 Deprecierea activelor".m.12.m.000 = 105.000 C Eroare 2: In contul de profit si pierdere trebuia sa figureze Variatia stocurilor.m.000 + 80 % x 50.000 283.m.000 u.000 u.000+15.000 u.000 lei Situatia in contul 711: D 16.000 711 21.000 lei Din contul 345 rezulta costul bunurilor vandute (descarcarea gestiunii) = 40.000* ! 10. 12 AmortizareN+1= 20. costurile de punere in functiune sunt de 15.000 (60 % x 15.000 lei 470. Se estimeaza o valoare justa de 76.m.000 u.000 60.000 303.000 u.

m.m.000 u.12.m.000 u.000 ! 36. conform I AS 16 Imobilizari corporale".000 u. D 213 C Cost 105.000 SF 110.m.000* ! 10.000 u.000 u. b) diferenta pozitiva din reevaluare = 110.000 .m. Rezolvare: Cost = 90.m.000 Val ramasa 75.m. 12 AmortizareN+1= 20.000 u. 6813 = 213 1. 213 = 105 35. 100 . 73. si un mod linear de amortizare.m. valoarea recuperabila (74.m.m.000 (val ramasa) 471.m. Se estimeaza o durata de amortizare de 5 ani. o valoare reziduala de 5.000 u.000 = 100..000 u.N+1 se reevalueaza activul la valoarea justa de 110.000 Amortizare anuala = = 20.000 u. costurile de punere in functiune sunt de 15.m.) Pierdere din depreciere= 1.a) anulare amortizare cumulata 30. O societate a achizitionat la 01.valoarea de utilitate) = max (74.m.000 u.000 u.m. Sa se contabilizeze reevaluarea prin procedeul reevaluarii valorii nete si sa se calculeze amortizarea pentru exercitiul N+2.000 u. 3ani D 213 Cost 105.N un utilaj cu un pret de achizitie de 90.000. 281 = 213 30.000 SF 75.000 Dif poz 30.000 u.m.000 u.m.000 30. Valoare amortizabila = 105. 1.000 = 105.) < valoarea ramasa (75.m. 281 = 213 30.000 C 30.000 = 35.000 u.000) = 74.000 u.000 (val justa) .75.m. La 31.000 u.000 5. 5ani 6 AmortizareN= 20.m.000+15.m.000 u.000 u.m. b) valoare recuperabila = max (Valoarea justa minus cheltuielile cu cedarea.m.000 u. Amortizare cumulata = 30.666 u.000 35. a) anulare amortizare cumulata 30.m.07.000 u.000 u. c) AmortizareN+2= 110 .

m.m.000 u.000 5.000 u.000 .000 = 100.m. 12 AmortizareN+1= 20. .000 SF 75.N un utilaj la un cost de achizitie de 16. 281 = 213 b) N+1 Valoare amortizabila = 13.000 3.000+15. in exercitiul N+l se estimeaza o durata de utilizare mai mare cu un an si o valoare reziduala de 500 u.000 = 15. care conduc la reducerea consumului de energie cu 10%.m.m.472. 6813 = 213 30. a) anulare amortizare cumulata 30.000 u.000 u.m.000 u.N+1 se reevalueaza activul la valoarea justa de 72.000 u.N un utilaj cu un pret de achizitie de 90.000 u.75.12.000 Amortizare anuala = = 3.m.m..m.m. O societate achizitioneaza la 01. Amortizare cumulata = 30.000 Amortizare anuala = = 20. si un mod de amortizare linear.m.000 u.000 1. Valoare amortizabila = 16.000 30. si un mod linear de amortizare. 3.m. o valoare reziduala de 1.000 u.01. pentru care se estimeaza o durata de utilizare de 5 ani.000 u. o valoare reziduala de 5.000 u.000 u.m. 5ani 6 AmortizareN= 20.000 u.m. 5ani AmortizareN= 3.m.m. 100 .000 (val ramasa) 473.000 u.m. La inceputul exercitiului N+2 se efectueaza modernizari in suma de 2.000 u. Comentati efectele reevaluarii conform IAS 16 Imobilizari corporale".000 u.m.01.000 u.m.m.N = 16. costurile de punere in functiune sunt de 15.m. La 31.m.000 u. Calculati amortizarea pentru durata de viata a activului conform IAS 16 Imobilizari corporale". 15.07. Rezolvari: Cost = 90.500 u.000 = 105.m. Valoare amortizabila = 105.000 u. 3.000 500 = 12.000 u. Se estimeaza o durata de amortizare de 5 ani. a) anulare amortizare cumulata 3.000* ! 10. Rezolvare: Cost 01.000 u.000 u.000 = -3. D 213 C Cost 105. O societate a achizitionat la 01.m. 281 = 213 b) diferenta negativa din reevaluare = 72.000 u.m.

m.500 = 2.12.000 (anulare) 2.000 u.500 u.500 2.500 = 12.m.500 u.000 = 3.m.m.500 (anulare) SF 12.01.000 u.000 3.. Amortizare anuala = D Cost 16.m.000 1. Amortizare anuala = 4ani 2.500 (val ramasa) d) in N+2 inregistrare modernizare: 2.000 213 C 3. 474.000 (anulare) VR sf N+1 10.m.m. in exercitiul N+2 se reestimeaza valoarea reziduala la 1. Amortizare anuala = 5ani AmortizareN= 3.000 u. Rezolvare: D 213 C Cost 16.000 Dif pozitiva 2.000 VR sf N+1 10. 281 = 213 2.000 u. O societate achizitioneaza la 01.m.m. .500 (anulare) SF 8. (4 ani ramasi plus un an) 5ani c) anulare amortizare 2.000 = 15.000 VR sf N 13.500 u.000 = 3.m.m.000 u.000 6.m.000 u.500 u. pentru care se estimeaza o durata de utilizare de 5 ani.000 Vjusta sf N+1 12. 213 = 404 Valoare amortizare : 12.m.500 (val ramasa) Valoare amortizabila = 16. La sfarsitul exercitiului N+l acesta se reevalueaza la valoarea justa de 12. Calculati amortizarea pentru durata de viata a activului conform IAS 16 Imobilizari corporale". 12. AmortizareN+1= 3. si un mod de amortizare linear.000 u.m.500 .000 u.N un utilaj la un cost de achizitie de 16.500 u.000 u.500 u. iar in N+3 se prelungeste durata de amortizare cu un an.m. 15. o valoare reziduala de 1.

m.000 u. Amortizare = 3ani 475.m.m. 10.500 u. Efectuati testul de depreciere conform IAS 36 Deprecierea activelor".07 .000 u.000 u.000 u.000 u. Amortizare cumulata = 30.m.m.N un utilaj cu un pret de achizitie de 90.m. O societate a achizitionat la 01.000 u.m.000 ! 2.333 u.m.valoarea de utilitate) = max (76. c) In N+2 Valoare amortizabila = 12. iar valoarea de utilitate estimata este de 73. 3ani anulare amortizare cumulata 3.m.000 = 100. 73.m.000 u. .000 u.000 u.. a) anulare amortizare cumulata 30.m.000 u.000 = 105. b) valoare recuperabila = max (Valoarea justa minus cheltuielile cu cedarea.000 u.m.000 u.m.). 281 = 213 3.000 u. Rezolvare: Cost = 90.500 1.m. Valoare amortizabila = 105. 281 = 213 6. d) In N+3 Valoare amortizabila = 8.N+1 exista indicii ca activul este depreciat si se efectueaza testul de depreciere.000 u.m. costurile de punere in functiune sunt de 15.000) = 76. La 31.000 u. 100 .000 u. 213 = 105 2. b) inregistrare diferenta pozitiva din reevaluare 12. Se estimeaza o durata de amortizare de 5 ani.500 u.) > valoarea ramasa (75. o valoare reziduala de 5. 12 AmortizareN+1= 20.m.m. Ani ramasi 2+majorare cu un an = 3 ani.000 5.m. valoarea recuperabila (76.500 AmortizareN+2= ! 3.m. Se estimeaza o valoare justa de 77.m. costurile de vanzare estimate sunt de l .000+15. 2.500 u.m.12. deci utilajul nu este depreciat. a) anulare amortizare cumulata 6.m.500 = 10. 281 = 213 30. 7.000 u.500 = 7.m.m.000 u..000* ! 10.000 u. 5ani 6 AmortizareN= 20.000 10..000 = 2.m.000 u. si un mod linear de amortizare.m.000 -1.m.000 u.000.m.000 u.500 u.Amortizare cumulata = 6.m.000 u.000 Amortizare anuala = = 20.000 u.

000 48.000 2.000 + Rezerve (40.000 10.476.12.000 10.000 Societatea A 20.000 Capitaluri proprii Interese minoritare 95.N.000 Societatea A 20.000 5.200 106.000 20. Societatea M detine 80% din actiunile societatii A achizitionate la data constituirii societatii.800 477.000 40.000 Conturi consolidate 50.12.000 M + 800) = 5.N se cunosc urmatoarele informatii despre capitalurile proprii ale celor doua societati: Elemente Capital social Rezerve Rezultat Societatea M 50.000 Calculati valoarea capitalurilor proprii in bilantul consolidat la 31. Rezolvare Capital social M = 50.000 5.000 5.000 M + 8.000 .12.800 = Total capitaluri proprii = 103.000 40.000 10.000 1.000 1.800 103. La 31.800 2.000 31. Societatea M detine 20% din actiunile societatii A achizitionate la data constituirii societatii.000) = 48.000 Rezerve 40. La 31.Partajul capitalurilor proprii ale societatii A: Elemente M A Capital social 50.000 1. Rezolvare: 1.Bilantul consolidat al grupului prin metoda integrarii globale: Capital social M = 50.000 +Rezultat (5.000 Calculati valoarea capitalurilor proprii in bilantul consolidat la 31.12.000 Rezultat 5.N se cunosc urmatoarele informatii despre capitalurile proprii ale celor doua societati: Elemente Capital social Rezerve Rezultat Societatea M 50.N.

000 Calculati valoarea capitalurilor proprii in bilantul consolidat la 31.m.000 + 1.m.12. iar BETA are stocuri de marfuri de 15.000 30.12. Societatea M detine 60% din actiunile societatii BETA.N. Care este valoarea stocurilor care apare in bilantul consolidat? Rezolvare: Retratarea valorii stocurilor: 1000 1000 121 607 = = 371 121 1000 1000 Eliminarea profitului din stocuri 500 121 X+500 707 = = 371 % 607 121 500 X+500 X 500 Retratare 240 240 4412 121 = = 121 792 240 240 479.000 +Rezultat (5. M utilizeaza pentru evaluare metoda FIFO.m..+Rezerve (40. Rezolvare: . iar BETA.000 x 20 % ) = 42.000 40.000 u. Daca ar fi utilizat metoda FIFO.200 = Total capital propriu = 97. care a realizat prin vanzare un profit de 500 u.000 1.000 20. valoarea stocului ar fi fost de 14.000 u. metoda LIFO.200 478. M prezinta in bilant stocuri de marfuri de 30.N capitalurile proprii cuprind: Elemente Capital social Rezerve Rezultat Societatea M Societatea ALFA Societatea BETA 60.000 20.000 u. Societatea M detine 70% din actiunile ALFA si 40% din actiunile BETA.000 + 10.000 x 20 %) = 5. La 31.m. Actiunile au fost achizitionate la constituirea societatilor. O parte din stocul de la BETA provine de la societatea M.000 10.000 5.000 10.

000 10.400 38.400 60.000 15.000 1.000+35.000 4.000(rezerve de la Alfa)] * 70% 21.000 55.500 Capital social 60000=98000-8000-30000 Rezerve consolidate M=40.500 38.000 20.000(valoarea titlurilor Alfa la M) + [20.000(rezerve de la Beta) * 40% = 40.000(capital social Alfa) + 20.000 5.500 39.000 Elemente Capital social Rezerve Rezultat Beta Partea ce revine grupului M (40%) 8.000 8.Elemente Capital social Rezerve Rezultat Alfa Partea ce revine grupului M (70%) 21.000 1.500 177.500 12.000 12.000 Elemente Titluri Alfa Titluri Beta Titluri puse in echivalenta Capital social Rezerve Rezultat Interese minoritare 12.000 1.000 5.000 Conturi consolidate 20.500 16.000 8.000 14.500 Partea ce revine minoritarilor (30%) 9.000 4.000 3.000 87.000 (rezerve M) + [30.500 30.000 .400 177.000 55.000 8.900 16.000 30.400 60.400 Alfa Beta Total Ajustari 21.400 110.000 M 21.000 13.000 20.000(capital social de la Beta) + 10.000 40.000 6.000 400 12.000+12.000+87.500 16.000 31.000 400 98.000 64.000 23.000 10.400 39.

Costul productiei neterminate la inceputul perioadei de gestiune este de 2.000) * 40% = 12. Societatea X obtine din productie proprie un echipament tehnologic.000 lei.500 Titluri ale societatilor puse in echivalenta = (20.500 lei 500 lei 628 = 401 500 lei b) costul reparatiei este recunoscut ca activ pentru ca duce la cresterea duratei de utilitate 7.cheltuieli directe 6.500 lei 681 = 281 1.000 lei.000 lei 641 = 421 3.000 lei.000 lei 2.Productie in curs la 6.000 lei 1.000 + 20. Costul reparatiei este de 7.000 lei 6.000 (rezultat Alfa) * 70% + 1. Efectuati inregistrarile contabile corespunzatoare conform IAS 16 Imobilizari corporale".000 lei.500 lei. cheltuieli cu serviciile prestate de terti 500 lei.000 lei si fixe 2. . in exercitiul N se efectueaza reparatia capitala a unui echipament tehnologic al intreprinderii. .000 lei.cheltuieli administrative 1.000 lei 481.000 lei. cheltuieli cu amortizarea 1.000 (rezultat Beta) *40% = 3.000 lei 602 = 302 2. y Cheltuieli directe + Cheltuieli variabile + Cheltuieli fixe*gr de activ + Productie in curs la inceputul perioadei . Costul productiei neterminate la sfarsitul perioadei de gestiune este de 1.000(rezultat M) + 5. Calculati costul echipamentului.000 1.000 lei.000 lei 3. cheltuieli cu salariile 3. Cheltuielile efectuate au fost: . .400 480.000 + 10.800 lei 2. Gradul de utilizare a capacitatii de productie este de 90%.cheltuieli indirecte 8.Rezultat consolidat M=10. Expertiza tehnica atesta o crestere a duratei de utilitate a echipamentului cu 3 ani.000 lei si este format din: cheltuieli cu materialele consumabile 2.000 lei 213 = 722 7.000 + 1.000) * 30% + 5.000 *90%=1.900 Interesele minoritarilor = (30.000 .000 lei. a) inregistrare cheltuieli 2.000 * 30% = 16.500 + 400 = 13. din care variabile 6.

000) Valoare de amortizat 4.500 % 2813 6583 = 2131 22. Managerii estimeaza o durata de utilitate de 4 ani si o valoare reziduala de 2.080 648 486 486 Valoare ramasa de amortizat 2.500 2.000-2.N+3 = 4. Metoda de amortizare este cea lineara. Se decide trecerea la metoda degresiva.500-15. Cost de achizitie: 22.950 5. iar coeficientul de degresie este 2.950 461 = % 7583 4427 5. Sa se efectueze calculele si inregistrarile aferente utilizarii si vanzarii activului daca intreprinderea aplica IAS 16 Imobilizari corporale".01 .000 lei Amortizare anuala: 5.000 .000 19.700 1. La data de 01.620 972 486 0 Anul N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 Vanzare utilaj 5.500 lei.700 1.000 lei. TVA 19%. in acelasi timp.01.000 lei Valoare amortizabila: 20. La sfarsitul exercitiului N+2 managerii estimeaza ca durata de utilitate care corespunde cel mai bine noilor conditii de exploatare ale activului este de 8 ani.000 lei Valoare amortizabila la 01.000 lei Valoare reziduala: 2.620 972 486 Cota de amortizare 40% 40% 40% Amortizare anuala degresiva 1.N intreprinderea achizitioneaza un utilaj la costul de 22.000 950 Scoatere din gestiune 22.sfarsitul perioadei = Cost de productie 14.500 lei (22.800 482.500 2.000 lei. valoarea reziduala este reestimata la 2.800 1. La sfarsitul duratei de utilitate activul este vandut la pretul de 5.000 lei Amortizare cumulata: 15.000 lei Valoare ramasa de amortizat: 5.000 lei.

000 12luni b) incasare imediata creanta 30.000 lei % = 404 520.000 lei 1.000 12luni d) plata finala furnizor 510. Contractul incheiat cu furnizorul prevede posibilitatea fie a platii integrale la livrare a sumei de 520.483.666 lei ( ) 20.000 lei 471 b) plata imediata furnizor 30.000 520. Precizati inregistrarile contabile la cele doua societati in cazul celei de-a doua variante conform IAS 16 Imobilizari corporale".01.000 lei 20.000 lei 520.000 lei.000 lei 404 Societatea B a) vanzare produse finite 540.000 lei 5121 = 4111 510.000 lei urmata de o plata ulterioara. Societatea A Plati ulterioare = 30.666 lei 472 = d)incasare finala clienti 510.000 = 540.000 lei i) achizitie utilaj 540. O intreprindere efectueaza urmatoarele tranzactii: vinde unui client pe data de 01.666 lei 666 = 471 540.000 lei Chelt cu dobanzile = 540.000 + 510.000 lei 404 = 512 c) recunoastere chelt cu dobanzile 1.000 lei 5121 = c) recunoastere venituri din dobanzi 1.000 lei. de 510.000 lei. 30% din pret se va plati dupa un an de la vanzare.000 = 20. conditiile de plata fiind: 20% din pret se plateste in momentul vanzarii.000 lei 213 20.000 lei.000 lei 4111 = 512 510.N marfuri in valoare de 100.000 lei = % 701 472 4111 766 540.000 lei Cost = 520. respectiv IAS 18 Venituri".000 lei 30.000 lei 30. peste l an. dupa 2 ani .000 lei 484.666 lei ( ) 20. Pentru societatea B utilajul este produs finit. fie a unei plati la livrare de 30. Societatea A achizitioneaza de la societatea B un utilaj al carui pret de achizitie este de 520. iar 50%.000 lei 1.

000 50.000)* 10%= 6.000 lei Valoarea cifrei de afaceri 88.N un numar de 1. Valoarea justa = 60.859.12. conditiile de plata fiind: 30% din pret se plateste in momentul vanzarii.405 lei 20.000 lei 5121 = 4111 c) 31.01.01. valoarea nominala a unei obligatiuni este de 10 lei. iar 20%.N este 50.01. O intreprindere efectueaza urmatoarele tranzactii: (1) Vinde unui client pe data de 01.000 lei 6. in conditiile aplicarii IAS 18 Venituri": Efectuati inregistrarile contabile corespunzatoare pentru exercitiul N.000 ! 171 .N vanzare marfuri 200.000 lei.5 lei Valoarea creantei la 31.595 lei 485.06.N incasare creanta 60.000 lei 171.01.000 40.de la vanzare.N incasare creanta 30.859.595 20. iar pretul de achizitie este de 12 lei.N vanzare marfuri 100.5 6.N recunoastere venituri din dobanzi (88.000 lei 4111 = % 707 472 b) 01. in conditiile aplicarii IAS 18 Venituri": Efectuati inregistrarile contabile corespunzatoare exercitiului N.111lei 1 (1 20%) (1 20%) 2 a) 01.12. (2) Cumpara pe data de 30.12. dupa 2 ani de la vanzare.000 lei 5121 = 4111 d) 31. Se estimeaza ca in acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobanzii de 10%. Valoarea justa = 20. Se estimeaza ca in acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobanzii de 20%.000 lei 5121 = 4111 200.000 + 100 .000 lei .000 ! 88. incasata la 31 decembrie N.01.859.000 lei 4111 = % 707 472 b) 01.5 lei 472 = 766 100. Calculati valoarea cifrei de afaceri si a creantei clienti la sfarsitul anului N.N marfuri in valoare de 200.595 1 (1 10%) (1 10%) 2 a) 01. dobanda anuala este de 20%.000 lei 88.000 lei 30.000 de obligatiuni.889 lei 60.000 + 30. 50% din pret se va plati dupa un an de la vanzare.595 lei 11. Calculati suma veniturilor din dobanzi la 31 decembrie N.N incasare creanta 20.111 lei 28.

222 lei 12.222 lei 22.000 lei (2.c) 31.000 lei 1.000 = 23.000 lei 22.N recunoastere venituri din dobanzi (171.000 lei 2.000 oblig*10*20%) 766 506 Venituri din dobanzi = 22. care are urmatoarea organigrama: Societatea Relatia Procentaj control 55 % 80 % 35 % 15 % Metoda consolidare Integrare globala Integrare globala Integrare proportionala Procentaj interes 55 % 80 % 35 % 15 % A B C D SM in A SM in B SM in C SM in D . procentajul de interes si precizati metoda de consolidare aplicata pentru societatile care fac parte din grupul M.000 lei 5121 = % (1.000)* 20%= 22.000 lei 5121 = 4111 d) 31.000*6/12) 1.222 + 1.N incasare creanta 100.000*6/12) 486.000 lei 506 = 5121 f) incasare dobanda anuala 2.12.000 lei (2.222 lei 100.222 lei 472 = 766 e) achizitie obligatiuni 12.111 60.12. Calculati procentajul de control.

iar cheltuielile determinate de iesire. utilajul a functionat 2.000 u.000 u. Daca s-ar fi utilizat metoda FIFO.E SM in A in E SM in E Total SM in B in F SM in C in F Total 45 % 20 % 65 % 70 % 0% 70 % Integrare globala F Integrare globala 55 % x 45 % = 24.m. La sfarsitul exercitiului N exista indicii ca terenul s-a depreciat.m. Terenul a fost reevaluat. . filiala F utilizeaza metoda de amortizare lineara. Politica grupului din care face parte F este de a utiliza metoda FIFO.m. in timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri degresiv. Societatea F detine un teren cumparat in exercitiul N-4 la un cost de 37.5%).N este de 55. intre timp (din N-2 pana in prezent).m.12. Valoarea reala a terenului. Societatea F detine un utilaj achizitionat la inceputul exercitiului N la un cost de 60. la 01.000 u.000 u. Valoarea justa a constructiilor determinata de experti la 31. la 44.m..5 % 487. Durata de utilitate a fost estimata in momentul achizitiei la 10.m. Politica grupului din care face parte F este aceea de a aplica prevederile normei IAS 36 Deprecierea activelor". Efectuati retratarile de omogenizare (inclusiv efectul asupra impozitului amanat) cunoscand urmatoarele informatii: Societatea F detine constructii achizitionate la un cost de 60.000 u. considerata a fi egala cu valoarea recuperabila. acelasi stoc ar fi avut o valoare de 34.000 u. Conducerea ei estimase o valoare reziduala nula si o durata de utilitate de 4 ani (norma de amortizare lineara = 25%.5 % 66.m. Societatea F isi evalueaza stocurile la iesire prin metoda LIFO.000 de ore de functionare. Cota de impozitare este de 16%.01 . La sfarsitul exercitiului N in situatiile financiare individuale ale societatii F stocul de marfuri este evaluat la 45.m. la 2.000 u.N.m. Politica grupului din care face parte F este aceea de a aplica prevederile normei IAS 36 Deprecierea activelor".000 u. la un cost de achizitie de 40. La sfarsitul exercitiului N exista indicii ca utilajul s-a depreciat. rezerva din reevaluare contabilizata nu a suportat nicio modificare.000 u. Managerii estimeaza o valoare de utilitate de 40.000 de ore.75 % 20 % 44.m.000 u.m. Valoarea justa este estimata la 44. Filiala achizitionase astfel de utilaje. este de 32.m. Politica grupului din care face parte F este de a evalua cladirile la o valoare reevaluata.75 % 80 % x 70 % = 56 % 35 % x 30 % = 10.000 u. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje.000 u.m. in cursul exercitiului N.000 u. norma de amortizare degresiva = 37. in exercitiul N-2. si amortizate pentru suma de 20.

000 contabilizata astfel: 7.000 lei Si 2.000 lei Valoare contabila amortizare (din situatiile financiare consolidate) = 15.000 si 40.In situatiile financiare individuale intocmite de F in N terenul are o valoare de 44.000 = 48.000 Baza fiscala (din situatiile financiare individuale F) = 44.000 Reevaluarea: 15.000 x 25 % = 10.000 Baza fiscala (din situatiile financiare individuale F) = 48.000 lei 6813 = 2913 6.12 cladirile au o valoare neta de 40.000 lei Si 5.000 x 37.000 x 16 % = 1.000 Creanta de impozit amanat = 12.5 % = 15.000 x 2.400 lei 2.000 Pentru situatiile financiare consolidate se recunoaste o pierdere de valoare de 44.000 12.000 Conform politicii grupului amortizarea in anul N trebuie sa fie de 40.000 = 12.000 lei Valoare contabila teren (din situatiile financiare consolidate) = 32.920 .000.000 = 6.000 lei 681 = 281 5.000 x 16 % = 800 800 lei Impozit amanat = Venituri din 800 lei impozit amanat 3.000 2.000 In vederea consolidarii se aduce amortizarea la nivelul cerut de grup: 5.000 32.000 = 15.000 Pentru situatiile financiare consolidate se face testul de depreciere: Valoarea contabila: 60.000 x 16 % = 960 960 lei Impozit amanat = Venituri din 960 lei impozit amanat 4.000 lei 6813 = 2911 5.000 pe seama rezervei din reevaluare si restul de 5.000) = 42.000 Valoarea recuperabila = max (44.400 lei 6912 = 4412 2.000 pe seama cheltuielilor: 7. Rezulta o diferenta pozitiva din reevaluare = 55.000 42.000 Baza fiscala (din situatiile financiare individuale F) = 10.000 Creanta de impozit amanat = 6. inregistrata: 6.000: 10.000 lei 212 = 105 15.000 Creanta de impozit amanat = 5.000 lei Valoare contabila utilaj (din situatiile financiare consolidate) = 42.In N in contabilitatea individuala F a contabilizat o amortizare de 60.000 Pierdere de valoare = 48.In bilantul individual prezentat de F la 31.In anul N amortizarea in conturile individuale ale lui F este de 40.000 40.000.000 lei 105 = 211 7.000 = 12.1.

590 lei 47.1. La sfarsitul anului N+3 este vanduta.000 lei.920 lei = 488. O societate comerciala importa pe data de 31 decembrie anul N o instalatie pentru extractia gazelor naturale.000 lei.000 lei 2.950 lei. cheltuieli cu montajul 2.000 lei 77.000 lei.000 lei 77.950 ! 15.950 lei 4.In vederea consolidarii se aduce stocul la nivelul cerut de politica grupului: (45.000 lei.000 x 16 % = 1. pierderi initiale din exploatare inregistrate inainte ca activul sa atinga parametrii planificati 800 lei.120 lei (7. pretul incasat fiind de 32.000 Creanta de impozit amanat = 11.000 lei 59.590 lei 5ani AmortizareN+1 = 15.000 lei 607 = 371 11. Instalatia este amortizata prin metoda lineara in 5 ani.950 lei 213 y + + + + 55.000) 11.950 lei = % 446 1513 404 77. b) Efectuati inregistrarile contabile pentru anul N+3. Valoarea provizionului pentru dezafectare la sfarsitul exercitiului N+3 este de 16. Societatea estimeaza ca valoarea actualizata a cheltuielilor cu demontarea si mutarea activului la sfarsitul duratei de viata este de 14. cheltuieli de desfacere 2. Pret de cumparare Taxa vamala Cheltuieli de montaj Cheltuieli de desfacere Cheltuieli demontare si mutare activ = Cost achizitie instalatie 77.000 = 11.590 lei AmortizareN+3 = 15.950 lei 14. cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 55.000 34.760 lei impozit amanat Impozit amanat 105 1.000 lei.000 Baza fiscala (din situatiile financiare individuale F) = 45.000 lei Valoare contabila stoc (din situatiile financiare consolidate) = 34.000 lei.000 x impozit amanat 16 %) 5.770 lei 681 = Amortizare anuala = 2813 47.000 x 16 %) Venituri din 800 lei (5.770 lei .760 1.950 lei 2.000 lei 4.590 lei AmortizareN+2 = 15. taxa vamala 4. TVA 19%. a) Calculati costul de achizitie conform IAS 16 Imobilizari corporale".760 lei Impozit amanat = Venituri din 1.000 lei 14.

770 2813 = 2131 77.sold final: 100.sold initial: 210. scaderea datoriilor fata de furnizori: 12.180 6583 47. venituri din dividende incasate: 35. contractarea unui imprumut pe termen lung in valoare de 100. vanzarea si incasarea unui utilaj la un pret de vanzare de 190.080 Iesire din gestiune 77.vanzare conform IAS 16 38. furnizori de imobilizari . cheltuieli privind impozitul pe profit: 17 (contul 441 are sold initial 2 si sold final 7). TVA 19%.080 32.080 461 = % 7583 4427 38. valoarea contabila bruta fiind de 140. de 90.950 % 30. incasari din cesiunea titlurilor de participare: 30. achizitie de cladiri: 120.000 lei 489.950 anulare provizion pentru dezafectare 14. Dividendele si dobanzile nu apartin activitatii de exploatare. Calculati fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare. cheltuieli cu amortizarea: 40. TVA 19%. furnizori de imobilizari . pierdere din cesiunea titlurilor de participare: 5. Se dau urmatoarele informatii (in mii lei): rezultatul contabil inaintea impozitarii: 200. investitii si finantare. cheltuieli privind dobanzile: 55 (soldul initial si cel final al conturilor de dobanzi de plata sunt 0).000 6. Investitiile financiare pe termen scurt nu sunt echivalente de lichiditati.000 lei 1513 = 7812 14. iar amortizarea cumulata. venituri din provizioane: 20. credite bancare pe termen lung . iar acestea se incaseaza la vanzare).sold initial: 90. emisiunea si incasarea unui imprumut obligatar in valoare de 120. castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate: 8 (valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt cedate este de 60. majorarea capitalului social prin aport in natura in valoare de 80. . cresterea stocurilor: 14.sold final: 70. credite bancare pe termen lung . scaderea creantelor clienti: 23.

8-70=282.8 SF 70 + + = Incasari din imprumuturi din emisiuni de obligatiuni Contractare credite pe termen lung Rambursare credite pe termen lung Dobanzi platite Fluxul net de trezorerie din activitatea de finantare D X=90+100100= 90 SF 100 162 SI 100 90 C 120 lei 100 lei 90 lei 55 lei 75 lei .y + + + = + + = Rezultat inaintea impozitarii Venituri din provizioane Rezultatul din cesiunea imobilizarilor Pierdere din cesiunea titlurilor de participare Cheltuieli cu dobanzile Cheltuieli cu amortizarea Venituri din dividende Rezultat din exploatare inaintea deducerii variatiei necesarului de fond de rulment din exploatare Scaderea creantelor clienti Cresterea stocurilor Scaderea furnizorilor Impozit pe profit platit Incasari din vanzarea titlurilor pe termen scurt Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 68 lei 5121 = % 503 7642 200 lei 20 lei 140 lei 5 lei 55 lei 40 lei 35 lei 105 lei 23 lei 14 lei 12 lei 12 lei (2+17-7) 68 lei 158 lei 68 lei 60 lei 8 lei 30 lei 282.1 lei 8.8 lei 35 lei 226.3 lei + + + = Incasari din cesiunea titlurilor Plati catre furnizorii de imobilizari Dividende incasate Incasari din vanzarea utilajelor Fluxul net de trezorerie din activitatea de investitii D 404 C SI 210 142.8 Plati = 210 +142.

.000 600.N Creante din exploatare la 01.000 lei 2.N Cheltuiala cu impozitul pe profit Pierderi din cedarea investitiilor financiare pe termen scurt Informatii suplimentare: 120.000 1.000 u. y + + = + Rezultat inaintea impozitarii Cheltuieli cu amortizarea Venituri din subventii pentru investitii Cheltuieli cu dobanzile Rezultatul din cesiunea imobilizarilor Rezultat din exploatare inaintea deducerii variatiei necesarului de fond de rulment din exploatare Cresterea stocurilor Cresterea datoriilor din exploatare Impozit pe profit platit 1.000 lei 600. N Datorii din exploatare la 31.m.000 800.490.030.12. 01.000 u.000 lei 50.000 450.000 subventii pentru investitii) 600..000 lei 100.000 175.000 lei 120.900.000 (din care 180.000 500.000 300.. Sa se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda indirecta. iar amortizarea cumulata. in cursul exercitiului N s-au vandut imobilizari al caror cost de achizitie a fost de 200. 01. 01. N Creante din exploatare la 3 1 . 3. datoria privind impozitul pe profit a fost la inceputul anului de 350.N Venituri din subventii pentru investitii Cheltuieli cu dobanzile Rezultat inainte de impozitare Venituri in avans la 31. 2.000 580.000) .000 u. de 100.900.m.N Venituri in avans la 01.000 lei 50.000 subventii pentru investitii) 200.000 lei 40.): Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor Stocuri la 01.000 100.000 40. dobanzile platite sunt considerate flux aferent activitatii de finantare.000 150. iar la sfarsitul anului.000 (din care 200. de 250. Se cunosc urmatoarele informatii (in u.000 u..000 400.01 .12.m.000 100.000 lei (350.m.000-250.m.000 1.12.000 lei 220.000 +500. N Venituri din cesiunea activelor imobilizate Castiguri din cedarea investitiilor financiare pe termen scurt Datorii din exploatare la 01 .N Stocuri la 3 1.12.

000 lei Capital social F Rezerve F = Titluri de participare Rezerva F ce revine lui M Interese minoritare 190.m.000 din 25.000 lei 320.000 Efectuati inregistrarile privind partajul capitalurilor proprii F si eliminarea titlurilor.000 30.000 Total Activ Active diverse Total Bilantul F (in u.400 lei .000 349.000 Rezerve 210.m.000 lei 880.000 Total Suma 200.600 110.000 660.= Cresterea creantelor din exploatare Scaderea veniturilor an avans Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 400.000 Total Suma 250.000 50.000 300. Bilanturile celor doua societati se prezinta astfel: Bilantul M (in u.000 200.000 u.600 lei 110.) Activ Titluri F Active diverse Suma Datorii + Capitaluri 190.000 lei 210.600 50. intocmiti bilantul consolidat.000 lei 491.000 actiuni) achizitionate la costul de 190. Societatea M detine 76% din actiunile societatii F (19. 1.000 Capital social Rezerve Datorii 660.m.000 Rezerve Rezultat Datorii 580.000 159.000 60.000 580.) Datorii + Capitaluri Suma proprii 660.000 Capital social 390.Partajul capitalurilor proprii ale lui F si eliminarea titlurilor detinute de M la F: Capitaluri proprii F Total M (76 %) Interes minoritar (24 %) Capital social 250.000 190. Titlurile au fost achizitionate in momentul constituirii societatii F.000 lei 159.000 210.400 Total 460.400 250.

050.000 1.000) Total active Capital social M Rezerve (30.25 % 30 % 71.600) Rezultat Total capital propriu Interese minoritare Datorii (300.000 1.5 F5 F6 .000 200. Fie urmatoarea structura de grup: Determinati procentajul de control si procentajul de interes detinute de societatea SM in fiecare dintre societati.75 % 75 % x 55 % = 41.050.000 439.000 189.2.000) Total capital propriu si datorii 1.75 % 25 % 40.600 110.000 + 159.400 500.050.600 50.000 + 660.000 + 200.5 % 90 % x 60 % = 54 % 45 % x 30 % = 13.25 % 75 % x 10 % = 7.000 492. Societatea F1 F2 F3 F4 Relatia SM in F1 SM in F2 SM in F3 SM in F3 in F4 SM in F4 Total SM in F1 in F5 SM in F5 Total SM in F1 in F6 SM in F2 in F6 SM in F3 in F6 Procentaj control 75 % 90 % 45 % 0% 25 % 25 % 55 % 30 % 85 % 10 % 60 % 0% Procentaj interes 75 % 90 % 45 % 45 % x 35 % = 15.Bilant grup: Active diverse (390.

m. intocmiti bilantul consolidat la aceasta data. 1. La data achizitiei bilanturile celor doua societati se prezentau astfel: Bilantul F (in u.000 80.000 Bilantul M (in u.000 M (80 %) 56.000 Capital social 80.000 30.000 lei a2)capitaluri proprii acumulate (rezerve) din momentul intrarii lui F in perimetrul de consolidare 24.000 400.000 30.m.000 2.000 Total Activ Active necurente Active curente Total Suma 70.000 980.000 lei .Capitalurile proprii ale lui F sunt impartite in 2 componente: a)Partea ce revine societatii mama compusa din: a1)capitaluri proprii achizitionate ce au in contrapartida titlurile achizitionate inscrise in bilant 80.000 Total Suma 400.Total 70 % % 75 % 493.000 250.000 100.000 Interes minoritar (20 %) 14.000 Capital social 80.000 180.) Activ Active necurente Titluri FI Active curente Total Datorii + Capitaluri Suma proprii 600. Societatea M a achizitionat la 31 decembrie N 80% din actiunile societatii F.000 La data achizitiei valoarea justa a activelor si datoriilor societatii F este egala cu valoarea lor contabila.000 20.000 150.000 24.000 Rezerve Datorii 300.Partaj capitaluri proprii societate F: Capitaluri proprii F Total Capital social Rezerve Total 70.000 6.000 Rezerve Datorii 250.) Datorii + Capitaluri Suma proprii 170.000 980.

150. Efectuati retratarile de omogenizare in exercitiile N.000 u.Parte din capitalurile filialei ce participa la rezerva consolidata = Procentaj interes x (capital social filiala + rezerva filiala) Cost istoric titluri = 80 % x (70.000 + 300.000 550.Parte din rezultat filiala ce participa la rezultatul consolidat = Procentaj interes x Rezultat filiala = 80 % x 0 = 0 b)Partea ce revine actionarilor minoritari = Procentaj interese minoritare x Total capitaluri proprii filiala = 20 % x 100.Capitalurile proprii acumulate ce revin societatii mama imbraca forma de rezerva consolidata si rezultat consolidat.01.m.N-4.000 = 20.000 lei 20. Relatiile de calcul sunt: 1.N un utilaj la costul de 100.000 400. Filiala F a fost achizitionata la 01.000 lei Inregistrare amortizare la filiala : 10.000 + 0) Interes minoritar Datorii (150.000 = 0 2.000 lei): 5 ani = 19.000) Total active Capital social M Rezerve consolidate (180.000 u.000 lei Inregistrare amortizare suplimentara . in situatiile financiare ale filialei utilajul este amortizat linear in 10 ani.000 u. N+l si N+2 daca pentru consolidare se utilizeaza metoda bazata pe fluxuri.000 Inregistrare amortizare la grup : 19.000) Total capitaluri proprii si datorii 770.m.000 20.150. La 01.000 lei Capital F Rezerva F = Titluri de participare Interese minoritare 80.000 lei 30.000 6811 = 2813 10.000 lei Conform politicii grupului.000 494.000 lei 70.000 180.N+2 utilajul este vandut la pretul de 150.000) Active curente (80.01.000 + 30.000 lei 5.000 lei: 10 ani = 10.000 1.000) 80.Bilant consolidat: Active necurente (170.000 lei 681 = 281 19.000 1.000 + 400.01. Cota de impozitare este de 16%.000 + 600. amortizarea ar trebui sa fie (100.000 380. In anul N amortizarea in conturile individuale ale lui F este de 100. La nivel consolidat utilajul se amortizeaza in 5 ani si se estimeaza o valoare reziduala de 5. Filiala F a achizitionat la 01.000 lei 3.m.

000 lei II.880 lei 6912 = 4412 1.m.000 lei 121 = 6811 10.000 lei : 5 ani = 10.In anul N in bilant: a)Se elimina cheltuielile de constituire capitalizate la inceputul anului: 50.000 lei Activ de impozit amanat = 40. Potrivit politicii grupului cheltuielile de constituire afecteaza contul de profit si pierdere in exercitiul in care se efectueaza (se aplica prevederile IAS 38 Imobilizari necorporale").000 lei 2.000 lei 2801 = 121 10. Efectuati retratarile de omogenizare in exercitiile N si N+l daca pentru consolidare se utilizeaza metoda bazata pe fluxuri. I. care sunt amortizate in 5 ani.000 u.000 lei 681 = 281 Si 1.000*16%=2.000 lei b)Se elimina amortizarea cumulata inregistrata 50.000 lei Valoare contabila (din situatiile financiare consolidate) = 19.000 10.400 lei Impozit amanat = 121 6.880 2.440 lei 9. conform metodei pe fluxuri se inregistreaza: 9.N cheltuieli de constituire de 50.440 lei 1.000 amortizarea) = 40.In anul N in contul de profit si pierdere: 50.000 lei x 16 % = 6.440 lei Impozit amanat = Venituri din impozit amanat In anul N+1.880 495.000 lei Consecinte asupra impozitului amanat: Valoare contabila cheltuieli de constituire (din situatii financiare consolidate ) = 0 lei Baza fiscala (din situatii financiare individuale) (50.000 lei Baza fiscala (din situatii financiare individuale F) = 10.000 lei 2813 = 6583 Inregistrare datorie impozit pe profit amanat=18.440 lei 18.000 lei 10.400 lei In bilant: 6.000 lei 10.9.000 lei Creanta de impozit amanat = 9.000 lei 6xx = 121 50. Filiala F a capitalizat la 01.000 lei 1.000 lei 681 = 281 9.000 lei 121 = 201 50.440 lei Impozit amanat = Venituri din impozit amanat Retratari aferente N+2 Inregistrarea scoaterii din evidenta a amortizarii cumulate: 18.000 lei x 16 % = 1.01 .400 lei .

000 u.000 lei Titluri puse in echivalenta = Titluri de participare Cota parte in rezultatul societatilor puse in echivalenta 40.000 Elemente Capital social Rezultat Efectuati punerea in echivalenta a titlurilor SA.800 lei 4.000 amortizarea) = 30.800 lei Impozit amanat = 121 In contul de profit si pierdere: 4.000 lei Valoare contabila cheltuieli de constituire (din situatii financiare consolidate) = 0 lei Baza fiscala (din situatii financiare individuale) (50.N) la costul de 40.m.000 30.800 lei 496.000 20.000 lei 12.000 130. capitalurile proprii ale societatii SA se prezinta astfel: Valori 100. Societatea M a achizitionat 40% din actiunile societatii SA la data constituirii societatii (01.N.000 lei Activ de impozit amanat = 30.800 lei 121 = Venituri din impozitul amanat 4.400 lei 121 = Venituri din impozitul amanat 6.000 lei .000 lei 121 = 6811 10. La 31.000 30.400 lei II.000 lei x 16 % = 4.In contul de profit si pierdere: 6.000 12. Capitaluri proprii SA Capital social Rezultat Total Total 100.000 M (40 %) La nivelul bilantului 52.800 lei In bilant: 4.000 40.12.000 52.In anul N+1 Se elimina amortizarea: 10.01.

Kpp = CT (Valoarea produsului secundar Costuri suplimentare aferente prod. . Principal Costuri suplimentare aferente prod. / 2.000 lei) / 8.400. O intreprindere fabrica si vinde un produs in urmatoarele conditii: cantitate / cost variabil unitar / factor de acoperire: 8.000 lei. Determinati care este cifra de afaceri la nivelul pragului de rentabilitate si pretul de vanzare unitar.8 lei/buc.000 lei produsul principal.000.000 buc.000 lei Marja produsului principal = Venit din vanzarea prrod.000 lei Fa = Pe Pe Specificare Total % din Cifra de afaceri Cifra de afaceri 8. / 8 lei/buc.400. veniturile din vanzarea produsului principal 750. costurile fixe totale sunt de 46.000 lei 498.000 buc × 2.000 lei = 2.La nivelul contului de profit si pierdere 12.000 + 70.000) = 110.000 lei.000-20.400.000 lei.800 70 % lei/buc = 22.000 buc × pvu 30 % 22.000 buc × pvu = 0.000 buc × pvu 22.000 buc × pvu 100 % Cheltuieli variabile 8. costurile pentru pregatirea si desfacerea produselor dupa inchiderea procesului de productie cuplat 20.000 lei = = 30 %. Determinati costul si marja produsului principal.000) = 570.000 lei (8.400.000 lei produsul secundar si 70. Datele de evidenta si calcul se prezinta astfel: costuri totale ale procesului de productie cuplat 700.400. /10 lei/buc.000 buc.000 lei 121 = 7xx 12.000 buc × pvu 22.000 lei pvu = 4. / 30%.000 lei / 8. CF 27.400 buc × pvu 5.3 8.000 . Principale livrate) (Costul produsului principal + Marja produsului principal = 750.400. Livrate) Kpp = 700.000 (570. O intreprindere fabrica si vinde un produs in urmatoarele conditii: cantitate / cost variabil unitar / pret unitar: 80. Sec..000 lei = Marja asupra costurilor variabile 8.000 (150.000 lei. valoarea la pret de vanzare a produsului secundar 150.000 lei 497.000 buc × pvu = 30 % 1 22. costurile fixe totale sunt de 27.600 buc × pvu = 22.000 lei/buc 499. deci Pe = 90.000 lei.

00 lei 0 = 71.5 lei/buc.Pe 800.000.000. E = 10 lei/buc.000. / 2. / 4...000 100 % lei/buc = 800. precizati si argumentati care sunt cele doua produse la fabricarea carora se va renunta pentru a se asigura marja bruta de profit maxima. E = 20 lei/buc. Specificare Total % din Cifra de afaceri Cifra de afaceri 80. D = 5 lei/buc.500 lei/buc = 500 lei/buc Produsele cele mai putin rentabile sunt cele care vor avea factorul de acoperire cel mai mic. / 4. /10 lei/buc.230. / 15 lei/buc.000. / 8 lei/buc. /12 lei/buc.000 lei CF 46. MVC (A) = 600 lei/buc 450 lei/buc = 150 lei / buc MCV (B) = 800 lei/buc 700 lei/buc = 200 lei/buc MCV (C ) = 450 lei/buc 250 lei/buc = 200 lei/buc MCV (D) = 500 lei/buc 450 lei/buc = 50 lei/buc .000 bucati.000 Cheltuieli variabile 80. Se va renunta la produsele A si D 501.500 lei/buc 1.000..5 lei/buc.000 lei/buc = 500 lei/buc MCV (C ) = 1. MVC (A) = 900 lei/buc 700 lei/buc = 200 lei/buc MCV (B) = 1. C = 4.25 % 500.500 lei/buc 1.000 buc × 8. / 7 lei/buc. respectiv MCV cea mai mica.000 buc × 10..000 lei Marja asupra costurilor variabile 160.000. iar cheltuielile fixe identificabile pe produs sunt de 50 lei.5 lei/buc. iar volumul maxim de fabricatie pentru fiecare produs este de 1.00 lei . precizati si argumentati care dintre cele 5 produse este cel mai putin rentabil. B = 8 lei/buc.000..00 lei 0 0 = CA 800. O societate comerciala fabrica si vinde 5 produse in urmatoarele conditii: pret de vanzare unitar / cheltuieli variabile unitare: A = 9 lei/buc.. / 7 lei/buc.000. Daca restrictia de vanzare este limitata la 3 dintre cele 5 produse.. D = 7 lei/buc. Daca productia maxima pe fiecare produs este de 100 bucati. O societate comerciala fabrica si vinde 5 produse in urmatoarele conditii: pret de vanzare unitar / cheltuieli variabile unitare: A = 6 lei/buc.5 lei/buc.200 lei/buc = 300 lei/buc MCV (D) = 700 lei/buc 500 lei/buc = 200 lei/buc MCV (E ) = 2.000 80 % lei/buc = 640. / 5 lei/buc. B = 15 lei/buc.000 lei ! Punctul de echilibru (Pe) = = 230. - = Determinati cu cat pot scadea vanzarile in mod relativ pentru ca intreprinderea sa atinga pragul de rentabilitate.000 lei/buc 1.000 lei 20 % Costuri fixe totale 46.000. C = 15 lei/buc.000 lei MCV (%) 20 % Coeficientul de siguranta dinamic = CA .

4 lei Marja din vanzari = 10. O kg.40 lei.10 lei= 11. iar cel initial.40 lei + 1.4 lei / Kg cost variabil = 138.10 lei si costuri de vanzare fixe 1. Produsul X prezinta urmatoarele costuri unitare: materii prime 4. costuri indirecte de productie variabile 2. costuri de vanzare variabile 3. MARTINA SA utilizeaza pentru scopuri interne metoda costurilor variabile. costuri indirecte de productie fixe 1. 502.MCV (E ) = 1.60 lei.240 kg din produsul X.10 lei. determinati care va fi marja totala a contributiei la rezultat (marja din vanzari) daca au fost vandute 10.60 lei + 2. Costuri variabile totale = 4. manopera directa 1. respectiv MCV cea mai mica. deci produsul (D).720 lei .90 lei.200 Kg x 25 lei/Kg pret de vanzare 10. Daca stocul final de produse finite contine 1. .200 kg la pretul unitar de 25 lei/kg.000 lei/buc 800 lei/buc = 200 lei/buc Produsul cel mai putin rentabil este cel care va avea factorul de acoperire cel mai mic.200 Kg x 11.30 lei.30 lei + 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful