P. 1
Studiul de Caz – o anchetă empirică de prezentare a caracterului complex al fenomenelor sociale

Studiul de Caz – o anchetă empirică de prezentare a caracterului complex al fenomenelor sociale

|Views: 2,587|Likes:
Published by Iulia Brad
”Ce este studiul de caz, cum să-l realizezi ca acesta să fie cât mai eficient, care sunt etapele cele mai importante în timpul efectuării studiului și la ce este nevoie să atragem mai multă atenție voi explica în cele ce urmează.”
”Ce este studiul de caz, cum să-l realizezi ca acesta să fie cât mai eficient, care sunt etapele cele mai importante în timpul efectuării studiului și la ce este nevoie să atragem mai multă atenție voi explica în cele ce urmează.”

More info:

Published by: Iulia Brad on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII SPECIALITATEA JURNALISM

Referat
Studiul de Caz – o anchetă empirică de prezentare a caracterului complex al fenomenelor sociale

Coordonator: Zinaida Gribincea Elaborat : Iulia Brad, studentă anul I Grupa J 111 l

Chișinău 2012

Introducere Ce este studiul de caz Cum realizezi un studiu de caz de calitate Descrierea succintă a etapelor Concluzii Bibliografie

Introducere Domeniul științelor sociale este unul din cele mai dificil de studiat deoarece cercetarea fenomenelor și proceselor prin care trece acesta sunt foarte complexe și necesită atât o abordare delicată cât și o perioadă mai îndelungată de timp. Studierea societății per ansamblu, a unui singur individ apartenent acesteia sau a unei probleme cu care se confruntă fiecare din primii doi actori poate fi efectuată eficient doar prin intermediul anumitor instrumente de cercetare sociologică. Unul din aceste instrumente este studiul de caz și el va fi obiectul de referință în cadrul acestui referat. Ce este studiul de caz, cum să-l realizezi ca acesta să fie cât mai eficient, care sunt etapele cele mai importante în timpul efectuării studiului și la ce este nevoie să atragem mai multă atenție voi explica în cele ce urmează.

Ce este studiul de caz

Potrivit Wikipedia studiul de caz este una dintre metodele de cercetare din domeniul științelor despre societate, alături de experiment, chestionar, istoric și analiza informațiilor obținute. Studiul de caz constituie o analiză amănunțită fie a unei persoane, fie a unui grup, realizată de către asistentul social. Studiul de caz este un document care este realizat și publicat cu scopul de a prezenta modul în care a fost analizată și evaluată o situație, dar și pentru a elabora și implementa decizii care vizează găsirea soluțiilor pentru una sau mai multe problem din cadrul unei organizații, care se dovedește a fi, de regulă, profitabilă. Studiul de caz este prin excelenţă

o metodă calitativă. Acesta este un „instrument” al unei strategii de cunoaştere mai largi de la care se aşteaptă răspunsuri consistente în legătură cu anumite chestiuni. R. K. Yin apreciază studiul de caz ca fiind ” o strategie de realizare a unei cercetări care necesită investigații empirice în legătură cu un fenomen particular contemporan, întrun context de viață real și utilizând multiple surse de informații (interviuri, chestionare, mărturii, dovezi, documente)”, Robert Yin, în cartea sa ”Studiul de caz”, Polirom, 2005, face o prezentare a acestei tehnici aducând numeroase exemple și referiri la studii diferite din diverse domenii. În această carte are cuprinde studiul de caz ca o strategie de cercetare, tipuri de studio de caz, designul acestora, modul de realizare dar și tehnici spedifice de realizare a datelor găsim și o definiție elucidantă: ”investigația prin studiul de caz este situația de cercetare în care numărul variabilelor este mai mare decât numărul unităților de analiză.” Tot Robert Yin afirmă că studiul poate fi de mai multe tipuri: explorativ, descriptiv sau explicative și, conține mai multe etape. Acestea sunt proiectarea, culegerea datelor(documentarea activă), analiza și elaborarea raportului de cercetare.

Cum realizezi un studiu de caz de calitate R. Yin (Studiul de caz, Polirom, 1989) arată că: „De regulă, studiul de caz porneşte - ca orice investigaţie - de la un cadru teoretic, care este esenţial în culegerea de date. Fără o ipoteză sau idei directoare, recolta de informaţie este minoră. Urmează selectarea cazurilor şi precizarea unităţilor de analiză (individ, situaţie etc.) o dată cu schiţarea protocolului de colectare a datelor. În continuare, se trece la studiul fiecărui caz în parte prin interviu, observaţie, test... în final, se extrag datele relevante în lumina ideii de start, se modifică teoria iniţială şi se dezvoltă toate implicaţiile. Validitatea pe care o oferă studiul de caz este parţială...”. Pentru realizarea unui studiu de caz de calitate este nevoie de respectarea mai multor condiții. Se utilizează date din cele mai diverse surse: documente sociale, arhive, interviuri, observație directă, observație participantă, etc. Totodată, se caută serii de date convergente, faptele certe se stabilesc prin consultarea a trei surse de date, întrebările de cercetare trebuie articulate, construim ipoteze care ar face inteligibil fenimenul prin lanțuir cauzale. Construcția uneia din aceste ipoteze-teorii va presupune: trecerea în revistă a literaturii, discuțiile cu colegii sau specialiștii, experimentele, reflecțiile. Pentru mai multă claritate voi nota pe scurt câteva precondiții pentru realizarea unei cercetări prin studiul de calitate:

1. Fii expert în manipularea unor tipuri diferite de date a. Utilizează analiza documentară, date de arhivă, interviuri, observaţie directă, observaţie participantă, analiza artefactelor! 2. Caută serii de date convergente! b. Un scop metodologic – stabilirea de fapte robuste prin triangulaţie (trei surse de date) c. Trebuie evitată obţinerea de serii de date divergente sau indiferente. 3. Articulează-ţi întrebările de cercetare cu grijă! d. Studiul de caz este potrivit pentru întrebări Cum…?, De ce….?, dar nu De câte ori…? 4. Formulează-ți propoziţiile teoretice cât mai bine! Vei construi un fel de ipoteze, care fac inteligibil fenomenul prin lanţuri cauzale. e. Trebuie dezvoltată teoria pentru a ajuta proiectarea studiului de caz. Teoria arată tipul de informaţie necesar pentru testarea ipotezelor. Propune: Explicaţii, ipoteza nulă Teorii rivale, care ajută la identificarea celor mai potrivite serii de date

5. Fii atent atunci când purcezi la elaborarea unei teorii pentru că construcţia teoriei presupune: trecerea în revistă a literaturii discuţii cu colegii/ specialişti experimente mentale, meditaţie, reflecţie

Conform lui Robert Yin, ceea ce trebuie evitat în procesul elaborării studiului de caz este: să nu fie structurat pe mai mult de 3 pagini (fără conținut grafic), în caz contrar el va fi interpretat drept o reclamă forțată. Să nu devieze de la subiect și să conțină cele 3 mari secțiuni, denumite în funcție de subiect și domeniul de activitate:

Provocare / problema / ipoteza Abordare / solutie / implementare Beneficiu / rezultat / finalizare.

Descrierea succintă a etapelor a. Unitatea de analiză cazul (sau iniţiativa) - arată graniţele cercetării nu interzice investigarea contextului (colectivitatea umană, satul biserica, etc.) poate avea alte unităţi de analiză incluse – de exemplu, indivizi (pe care putem face analiză cantitativă) Clasificări ale studiilor de caz; cu un caz cu mai multe cazuri (generalizările se fac analitic nu statistic)

Studiile cu multiple cazuri permit replicarea şi fac generalizările mai certe. Tipuri de replicare: literală – situaţii similare teoretică – pe situaţii contrastante b. Pregătirea culegerii datelor Recomandări: Dezvoltă-ţi calităţile de cercetare dorite! formularea întrebărilor ascultarea adaptabilitatea/ flexibilitatea înţelegerea problemelor studiate lipsa distorsiunilor (obiectivitate) c. Culegerea datelor Recomandări: Folosiţi un protocol formal pentru studiul de caz! Acesta să conţină: întrebările de cercetare procedurile şi regulile care trebuie respectate în cercetare idei preliminare despre raportul de cercetare final

Utilizarea protocolului (în locul unui sistem improvizat) ajută la menţinerea controlului asupra desfăşurării cercetării. El se poate schimba pe parcursul studiului. d. Crează o bază de date a studiului de caz! Baza de date conţine datele provenite din teren şi alte date, de obicei de tip narativ care organizează datele din teren. Pe baza întrebărilor de cercetare şi a protocolului cercetării se pot stabili temele care organizează baza de date. Noi teme pot apărea pe parcursul cercetării. O asemenea bază de date ajută la realizarea sintezelor ulterioare.

Practic: Rezultatele textuale (protocoale, sau fragmente de protocol etc.) pot fi grupate în bibliorafturi corespunzătoare temelor. e. Menţine un lanţ de date! Principiu: un lanţ de date trebuie să fie continuu de la întrebările de cercetare iniţiale până la concluziile finale. Cum se asigură o astfel de coerenţă a argumentaţiei? Raportul trebuie să facă trimiteri suficiente la porţiunile relevante ale bazei de date (protocoale de interviu, documente, observaţii) Baza de date odată analizată trebuie să dezvăluie datele reale şi circumstanţele în care documentele au fost colectate Circumstanţele trebuie să fie consistente cu procedurile şi întrebările specifice conţinute în protocolul studiului de caz Protocolul trebuie legat de întrebările iniţiale

f. Analiza datelor în studiul de caz Avem două momente de analiză: în timpul culegerii datelor – triangulaţia, ajustări ale protocolului studiului de caz după finalizarea studiului de caz – inspectare, categorizare, tabulare, recombinare

g. Pentru analiza finală, urmează aceste recomandări! Urmează o strategie analitică generală (adică nu improviza analiza datelor). Aceasta poate fi finalizată în urma unei etape pregătitoare de joc cu datele (categorizare, sumarizare). Pot fi folosite două strategii opţionale: o Urmărirea propoziţiilor teoretice care conduc studiul de caz (deductiv) o Dezvoltarea unui cadru descriptiv pentru organizarea studiului de caz (inductiv) Analizează prin urmărirea propoziţiilor teoretice: cercetarea este explicativă; comparăm variabile independente şi dependente, într-o manieră analitică, nu statistică, astfel că analistul are o mare discreţie b. Construcţia explicaţiilor (pentru cercetări explicative şi exploratorii) a. Caz 1 ----> explicatie (“teorie”) b. Caz 2 ----> modificarea explicatiei c……. c. Analiza longitudinală – urmărirea schimbărilor mai multor caracteristici ale cazului sau cazurilor în timp a. Potrivirea modelelor – compararea modelelor observate cu cele prezise – când

Recomandare: Dezvoltă şi foloseşte modele logice, mai ales pentru cercetările evaluative! Modelul logic: combină potrivirea modelelor cu analiza longitudinală stipulează în mod deliberat un lanţ complex de evenimente, acoperind relaţiile cauzale dintre variabilele independente mediatoare şi dependente

Avantaj: Modelul logic face necesară conceptualizarea lanţului de evenimente suficient de detaliată a.î. se pot formula măsuri operaţionale pentru fiecare etapă. Oferă şi soluţii de intervenţie.

Fă presiuni pentru o analiză de înaltă calitate! Verificaţi dacă aţi realizat următoarele criterii de calitate: Fii sigur că ai examinat şi deţii toate datele empirice relevante! Include interpretările rivale majore şi abordează-le prin date Concentrează-te pe întrebările de cercetare cele mai importante iniţiale pentru a arăta că analiza nu a urmat calea minimei rezistenţe. Compară procedurile analitice şi descoperirile tale cu cercetările anterioare

h. Scrie raportul de cercetare!

Concluzii

Studiul de caz nu este un document publicitar care să vizeze manipularea informaţională a clienţilor potenţiali sau reali ai furnizorului ce elaborează studiul de caz (de exemplu prin mesaje de propagandă comercială bazate pe calificative nesusţinute de fapte, auto-supraestimarea unor iniţiative sau rezultate, denigrarea unor concurenţi, etc.) Totodată, deşi nu este un document publicitar, prin credibilitatea intrinsecă a faptelor, argumentelor logice şi deciziilor prezentate, studiul de caz este - după "Cartea Albă" ("Raportul anual") a organizaţiei - unul dintre cele mai eficace şi eficiente instrumente de promovare pe piaţă a acesteia. Pe baza unui studiu de caz, așa cum afirmă și Robert Yin, se pot realiza discuţii în scop consultativ, de regulă pentru a evalua eficacitatea şi eficienţa soluţiilor prezentate dar şi pentru a identifica soluţii alternative (cu evaluarea efectelor lor potenţiale). Trebuie neapărat să menționez că metoda studiului de caz este utilizată cu succes și în procesul educativ, în asistenţa socială, în activitatea managerială, în cea a judecătorului, procurorului, avocatului (se rezolvă cazuri). Prin învăţarea pe cazuri se are în vedere, pe de o parte, că viitorul specialist se va confrunta permanent cu rezolvarea de cazuri şi, prin urmare, ceea ce s-a însuşit în şcoală poate fi aplicat în practică, iar, pe de altă parte, de a dezvolta creativitatea, fiindcă fiecare caz în parte are coeficientul lui de impredictibilitate.

În cadrul acestui referat am constatat că studiul de caz este una din metodele calitative de reală utilitate în spațiul social al cercetării. Am reușit să îl înțeleg în următoarele semnificații și sensuri: ca pe o tehnică specială de culegere, oformare și prelucrare a informației care încearcă, să arate caracterul evolutiv și complex al fenomenelor care se referă la sistemul social; ca pe o anchetă empirică asupra unui fenomen contemporan într-un context real, în care limitele dintre fenomene și context nu sunt întotdeauna evidente dar utilizează mai multe surse de informare și documentare. Studiul de caz, conform cercetătorului Robert Yin a fost mai ușor de înțeles. Astfel, am ajuns la concluzia că pe lângă cele menționate mai sus, acesta mai reprezintă o metodă activă de confruntare directă cu o situație reală, un suport al cunoașterii inductive și deductive dar și o tehnică pentru aplicarea unei experiențe acumulate în cadrul noilor condiții și combinații pe care le presupun noile circumstanțe sau probleme apărute.

Bibliografie: YIN, R. Case study research. Sage, 1998 YIN, R. Studiul de caz. Polirom, 1989 YIN, R. Realizarea studiilor de caz NEACȘU, I. Studiul de caz – metodă eficace în abordarea conduitelor problematice sau de risc. GHEORGHIU,GH. Studiul de caz MUCCHIELLI, R. Metoda cazului. 1987

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->