Kỹ thuật trình chiếu với PowerPoint

KS. Nguyễn Hữu Minh Luân luan_nhm@hcmute.edu.vn

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Chuyên nghiệp

Sản phẩm của PowerPoint
• • • • • • Trình chiếu trên máy tính Ghi chú của người trình bày Handout cho người nghe Phim 35mm Phim trong màu / trắng đen Dàn ý nội dung trình bày

Thuật ngữ
• Slide • Handout • File

Tại sao dùng PowerPoint?

Ưu điểm của PowerPoint
• • • • • Tính năng Những vấn đề khô khan Đa phương tiện Truy cập qua mạng Không dùng giấy; dễ chỉnh sửa và sử dụng lại

Khuyết điểm của PowerPoint
• Hạn chế trong một số lĩnh vực • Vấn đề sư phạm • Vấn đề kỹ thuật • Vấn đề thời gian

Một số ứng dụng khác
• • • • Sắp xếp tài liệu cho bài thuyết trình Sắp xếp hình ảnh và âm thanh Lập dàn ý bài thuyết trình Tạo nhiều bài thuyết trình khác nhau trên cơ sở một bài thuyết trình ban đầu • Kết nối với các phần mềm ứng dụng khác

Quan tâm?

1. Thiết kế 2. Trình chiếu

Thiết kế

Côõ chöõ 20pt.

Côõ chöõ 24pt.

Côõ chöõ 28pt.

Côõ chöõ 32pt.

Côõ chöõ 36pt.

Côõ chöõ 40pt.

Côõ chöõ 44pt.

Côõ chöõ 48pt.

Côõ chöõ 54pt.

Ñaây laø font chöõ Aptima Ñaây laø font chöõ Times Ñaây laø font chöõ Brush Ñaây laø font chöõ Auchon Ñaây laø font chöõ Helve Ñaây laø font chöõ Couri Ñaây laø font chöõ Maria Ñaây laø font chöõ Script Ñaây laø font chöõ Tekon

Chữ viết
• Rõ ràng, đủ lớn, 28pt. • Không gạch dưới • In đậm, màu sắc, in nghiêng • 6 dòng, 6 từ • Từ khóa • Chữ không chân

Màu sắc
• • • • • Dùng màu hợp lý Liên quan đến chủ đề Màu nền sẫm Màu chữ và hình ảnh sáng Độ sáng nơi trình chiếu

Không dùng phối màu như
Xanh lá Nâu Xanh dương Đỏ Xanh lá Đen

Xanh dương Đamàu
Hoạt hình không rõ nét

Tím Đamàu

Hình ảnh đồ họa
• • • • • Có ý nghĩa Rõ ràng Số lượng hạn chế Dịu đi nếu được dùng làm hình nền Chỉ dùng để nhấn mạnh

Hình ảnh đồ họa
• • • • • Có ý nghĩa Rõ ràng Số lượng hạn chế Dịu đi nếu được dùng làm hình nền Chỉ dùng để nhấn mạnh

Hình ảnh đồ họa
• Để ý kích thước [nén (.jpg, .gif) hoặc không nén (.bmp)]
– Đảm bảo sao chép được

• Ảnh chụp
– Ảnh bitmap là ảnh nền / tiền cảnh – Độ phân giải ảnh hưởng kích thước, tốc độ chuyển cảnh

Hình ảnh đồ họa
• Để ý kích thước [nén (.jpg, .gif) hoặc không nén (.bmp)]
– Đảm bảo sao chép được

• Ảnh chụp
– Ảnh bitmap là ảnh nền / tiền cảnh – Độ phân giải ảnh hưởng kích thước, tốc độ chuyển cảnh

Đồ thị, biểu đồ, bảng biểu
• • • • Kiểu dữ liệu Microsoft Graph Microsoft Visio Microsoft Excel

Mẫu trình chiếu
• • • • Có liên quan đến chủ đề chính Màu sẫm Rõ ràng và chuyên nghiệp Hạn chế các đoạn hoạt hình

Kỹ thuật trình chiếu
• • • • • Không đọc nội dung trên slide Nhìn thẳng người nghe Không chỉ lên màn ảnh Không cắt ngang máy chiếu Tắt máy khi không chiếu hoặc nói đễn vấn đề không liien quan

Qui trình
4. Trình chiếu 3. Luyện tập 2. Chuẩn bị

1. Lập kế hoạch

Lập kế hoạch:

cái gì, cách nào, cho ai, ở đâu
• Xem xét nội dung • Lựa chọn công cụ tốt nhất • Tìm hiểu người nghe • Tìm hiểu nơi trình bày

Chuẩn bị
• Slide chỉ dùng để nhấn mạnh những ý chính – Không đọc nội dung trên màn hình – Dùng dàn ý, lưu đồ, ảnh đồ họa, và các slide gợi ý để nhấn mạnh những ý chính – Dùng slide như dấu hiệu gợi ý, dàn ý, điểm mấu chốt để tổ chức thảo luận • Dùng handouts để củng cố nội dung trình bày – Đảm bảo trình tự các slide và tài liệu minh họa phù hợp với thứ tự trình bày – Giới thiệu thông tin sẽ không trình bày trong handout • Ít ai xem phụ lục nếu người trình bày không chỉ • Để tài liệu bổ sung ở cuối nếu không người nghe chỉ lo đọc tài liệu mà không lắng nghe

Chuẩn bị
• Slide tốt:
– Có nhấn mạnh, gợi ý, hoặc dàn ý – Biên soạn tốt

• Handout tốt:
– Có củng cố – Có thứ tự – Có tài liệu bổ sung
East Nort h West South

Luyện tập
nội dung kiểm tra sao lưu

• Hiểu rõ nội dung • Kiểm tra kỹ lưỡng • Sao lưu dự phòng

Trình chiếu
• • • • • • Không quá cầu toàn Thay đổi? Tránh đi lạc đề Ưu tiên nội dung Đánh giá Vị trí

Thiết kế

Trình chiếu
4. Trình chiếu 3. Luyện tập 2. Chuẩn bị

1. Lập kế hoạch

HẾT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful