You are on page 1of 8

Kertas 1 (1 jam 15 minit) Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan A, B, C dan D.

Antaranya, ada satu jawapan sahaja yang betul. Pilih jawapan itu Soalan 1 hingga soalan 19 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah

1. Orang ramai _______pergi ke pesta itu. A berduyun-duyun B berhimpit-himpit C berebut-berebut D bergilir-gilir Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah

2. Ayam jantan itu _______ supaya terlepas daripada ikatan. A melaung-laung B mencakar-cakar C meronta-ronta D menarik-narik 3. Pemuda itu berusaha dengan gigih _______ perniagaannya bertambah baik. A agar B bahkan C manakala D meskipun 4. Penyanyi yang _______ itu banyak mempunyai peminat. A elok B kacak C kecewa D merdu 5. "Buku yang saya pinjam dari perpustakaan semalam _______ saya pulangkan pagi tadi," kata Ahmad. A ingin B belum C telah D pernah

Soalan 6 dan Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah

6. "Negara telah membangun dengan pesat," kata Hamid dan Siva kepada pelancong asing itu.

A kami C mereka

B D

kita beliau

7. Siva menerangkan reka bentuk Menara Berkembar Petronas kepada pelancong asing sambil menuding jari _______arah bangunan tersebut. A hingga B kepada C pada D ke 8. Mereka sedang _______ masalah disiplin murid-murid. A menghulurkan B membincangkan C mengatakan D mentertawakan 9. _______ besar yang berlaku kampung menyebabkan Aziz tidak dapat mengenali kedudukan rumahnya. A Pertukaran B Perubahan C Pendalaman D Peningkatan Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.

10. ______ orang murid masih makan di kantin walaupun masa rehat sudah berakhir. A Setengah B Separuh C Beberapa D Segala
11. Murid baharu di kelas saya bukan sahaja peramah _______dia juga Sangay pintar. A tetapi B malahan C walaupun D sambil

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah.

12. Fikri menjulang piala yang _____nya dalam pertandingan badminton itu. A kemenangan B pemenang C dimenangi D memenangi 13. Puan Faridah memasukkan beberapa ________ daun kari ke dalam masakannya. A carik B cebis C hiris D helai 14 Senarai nama pemenang pertandingan mewama itu ditampal pada _____. A papan tulis B papan ikian C papan kenyataan D papan tanda

15 "_______ hantarkan buku-buku latihan ini ke bilik guru," kata Cikgu Aziah kepada ketua kelas.

A Sila
C Minta

BJemput D Tolong

16 Encik Wong menerima dua biji durian_______jirannya yang baru pulang dari kampung.
A dari C kepada B daripada

D pada

Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah.

17. Hasif ______ wang kepada kerani di kaunter pejabat pos itu untuk membeli setem.
A menyimpankan C menyampaikan B menghulurkan D menunjukkan

18. Orang yang kaya tidak sepatutnya bersikap ______. A rambang mata B mulut tempayan C tangkai jering D keras hati 19. ________ itu sedang mempromosikan novelnya yang terbaharu. A Budiman B Dermawan C Sukarelawan D Sasterawan Soalan 20 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi ayat yanya yang diberikan. 20. Nenek dan datuk saya ke Sabah dengan menaiki kapal terbang. A Siapakah yang pergi ke Sabah? B Bagaimanakah nenek dan datuk kamu pergi ke Sabah? C Bilakah nenek dan datuk awak menaiki kapal terbang? D Ke manakah nenek dan datuk awak pergi semasa di Sabah? Soalan 21 hingga Soalan 23 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.
21. "Sayur-sayuran yang mengandungi vitamin baik untuk kesihatan kita," kata ibu. A Ibu memberitahu bahawa kesihatan kita baik dalom vitamin sayur-sayuran.

B Ibu mengatakan bahawa vitamin dalam sayur-sayuran baik untuk kesihatan kita. C Ibu menjelaskan bahawa sayur-sayuran yang baik dalam vitamin untuk kesihatar kita. 22. Perdana Menteri Singapura akan berkunjung ke China pada bulan hadapan.
A Perdana Menteri akan berkunjung ke Singapura dan China pada bulan hadapan B Pada bulan hadapan, Perdana Menter China akan berkunjung ke Singapura. C Kunjungan pada bulan hadapan ialah Perdana Menteri Singapura dan China. D Pada bulan hadapan, Perdana Mentel Singapura akan berkunjung ke China. 23. Masyarakat Melayu mempunyai pelbagai jenis permainan tradisional antaranya ahila sepak raga.

A Sepak raga mempunyai pelbagai cara untuk dimainkan.


B Sepak raga menjadi permainan tradicional kegemaran masyarakat Melayu. C Sepak raga merupakan salah satu permainan tradisional masyarakat Melayu. D Masyarakat Melayu suka bermain permainan sepak raga pada waktu petang.

Soalan 24 Pilih ayat tanya gang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan.
24. Adakah Fauzi kini berada di kantin? A Fauzi berjalan kaki ke kantin.

B Fauzi kini sedang makan di kantin. C Tidak, Fauzi kini berada di perpustakaan. Soalan 25 hingga Soalan 27 Pilih ayaf-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.
25.

I Baju-baju itu telah masam kerana terlalu lama direndam di dalam air.

II Muka Suhaila masam kerana ibunya tidak mahu membeli aiskrim kegemarannya. III Saya tidak suka makan jeruk buah-buahan kerana rasanya masam.

IV

Bilik stor itu berbau masam kerana sudah lama tidak dibersihkan.

A I dan II sahaja B II dan III

C III dan IV sahaja D IV sahaja


27. I Nilai harga kain organza itu semakin jatuh sejak beberapa bulan yang lalu. II Kampung Langkasuka akan jatuh ke tangan lanun dari Kampung Seberang. III Majlis perkahwinan Wan Faiza jatuh pada hari Ahad ini. IV Buahjambu yang sudah ranum itu jatuh ke atas pangkin.

A B C D

I dan II sahaja I dan IV sahaja II dan III sahaja I, II, III dan IV

28. I Pihak Kastam sedang berusaha untuk menangkap kumpulan kongsi gelap yang menyeludup senjata api ke negara kita. II Banyak pakaian Nasha yang berwarna gelap disimpan di dalam almari pakaiannya. III Jangan suka membaca di tempat yang gelap. IV Abon selalu membantu ibunya untuk gelap cermin tingkap. A I dan II sahaja
B II dan III sahaja C I, II dan III sahaja

D II, III dan IV sahaja Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih ayat yang betul. 28. A Pelajar itu datang daripada Korea. B Semua majalah itu belum sempat kubaca. C Pelakon itu sangat memang terkenal di Indonesia.
D Encik Manaf dan Puan Nora membeli berbagai barang untuk bayi mereka di pasar raya.

29. A Tolong menampalkan seluar adik yang koyak ini.


B Perempuan yang bertudung hijau kepala itu ialah mak cik saya. C Pertandingan nyanyian itu akan Mawi dan Diana sertai.

D Cikgu Maziah menunjukkan panduan menulis karangan kepada saya. 30. A Hong Ying mengayuh motosikal ke pejabat. B Kereta itu terbakar selepas terbabas. C Para-para tetamu diminta menjamu selera selepas majlis itu. D Saya menetap di sini kepada tahun 2000.

Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan berikutnya.
Malaysia didiami oleh berbilang kaum seperti kaum Melayu, Cina,India dan lain-lain. Oleh sebab itu hari-hari kebesaran juga terbahagikepada beberapa hari mengikut kepercayaan sesuatu kaum itu. Hari kebesaran bagi orang-orang Melayu khususnya yang beragama Islam ialah Hari Raya Puasa dan Hari Raya Haji. Hari Raya Puasa disambut secara besar-besaran selepas berpuasa selama sebulan.

Bagi kaum Cina pula, hari kebesarannya ialah Tahun Baru Cina. Hari kebesaran ini disambut secara besar-besaran juga. Semasa perayaan inilah kaum keluarga berkumpul untuk makan malam bersama pada malam sebelum perayaan tersebut. Pada malam itu juga mereka bersama keluarga akan membakar mercun di halaman rumah.

Orang-orang India yang beragama Hindu pula merayakan hari kebesarannya yang dinamakan Hari Deepavali yang bermaksud "Pesta Cahaya". Orang-orang yang beragama Kristian pula merayakan Hari Krismas pada 25 Disember.
Pada hari-hari kebesaran di Malaysia tidak kira apa juga perayaan, semua rakyat Malaysia keluar bersama-sama merayakannya. Mereka akan menziarahi rumah sahabat-sahabat mereka. Dengan cara ini dapat mewujudkan perpaduan dan muhibah di antara kaum-kaum di Malaysia.

31. Apakah hari-hari kebesaran bagi orang-orang Melayu yang beragama Islam mengikut petikan di atas? A Hari Raya Puasa dan Hari Raya Haji B Hari Maulud Nabi C Hari Nuzul Quran D Hari Awal Muharam 32. Orang Islam selama A sehari B seminggu C sebulan D setahun
33. Yang manakah tidak benar mengenai perayaan Tahun Baru Cina? A Kaum keluarga berkumpul untuk makan malam bersama.

berpuasa

B Perayaan ini disambut secara besar-besaran. C Pada malam perayaan itu mercun akan dibakar di halaman rumah. D Kaum Cina berpuasa sebulan. 34. Bilakah perayaan Hari Krismas dirayakan? A Pada 10 Disember B Pada 15 Disember C Pada 20 Disember D Pada 25 Disember 35 Dengan menziarahi rumah sahabat-sahabat pada hari-hari perayaan dapat mewujudkan A persaudaraan yang erat B perpaduan dan muhibah di antara kaum-kaum di Malaysia C kemesraan D perpecahan di antara kaum-kaum di Malaysia

Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan berikutnya.

Aturcara Pesta Sukan Sekolah Tarikh: 20.4.97 Masa: 9.00 pagi Tempat: Di padang Timur, Petaling Jaya 9.00 9.20 9.30 9.45 10.00 10.10 10.30 11.30 12.00 2.00 2.20 2.30 3.00 3.30 pagi pagi pagi pagi pagi pagi pagi pagi tengah hari petang petang petang petang petang Peserta-peserta mengambil tempat. Ketibaan para tetamu. Upacara pembukaan oleh Guru Besar. Perasmian Pesta Sukan oleh Wakil Rakyat kawasan Petaling. Ikrar wakil peserta. Perarakan di antara rumah-rumah. Pertandingan sukan dimulakan. Rehat Pertunjukan tarian payung oleh murid-murid darjah 6. Pertandingan disambung semula. Pertandingan berakhir dan peserta berkumpul semula. Ucapan terima kasih daripada Guru Besar. Upacara penyampaian hadiah. Jamuan ringan untuk para guru, tetamu-tetamu dan kakitangan sekolah. Majlis bersurai. B Pertunjukan tarian payung oleh guruguru sekolah C Pertunjukan tarian lilin oleh muridmurid Darjah 6 D Pertunjukan tarian payung oleh muridmuriD darjah 6 39 Berapa lamakah masa yang diambil untuk upacara penyampaian hadiah? A Setengah jam C Dua jam B Satu jam D Satu jam setengah
40 Apakah yang disediakan untuk para guru, tetamu-tetamu dan kakitangan sekolah selepas upacara penyampaian hadiah? A Jamuan teh C Jamuan berselerak B Jamuan ringan D Jamuan malam

36 Siapakah yang merasmikan Pesta Sukan sekolah tersebut? A Guru Besar sekolah B Wakil Rakyat kawasan Petaling C Wakil peserta D Wakil guru-guru sekolah
37 Apakah acara yang dijalankan sebelum pertandingan sukan dimulakan? A Perarakan guru-guru sekolah B Perarakan kakitangan sekolah C Perarakan wakil-wakil peserta

D Perarakan di antara rumah-rumah 38 Pertunjukan apakah yang diadakan pada waktu rehat? A Pertunjukan tarian payung oleh muridmurid darjah 4

TAMAT