Nume şi

prenume________________________________________________________________
Instituţia de învăţământ
___________________________________________________________
E-mail _____________________________ tel.:
_________________________________________
Educaţie
Clasa: ____________Profil: ___________________________Data absolvirii
_________________
Experienţa profesională
Angajator ________________________________________________________________________
Perioada angajării
_________________________Funcţia__________________________________ Atribuţii
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Activităţi de voluntariat
Organizaţie
_______________________________________________________________________
Atribuţii _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Organizaţie
_______________________________________________________________________
Atribuţii _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Organizaţie
_______________________________________________________________________
Atribuţii _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Activităţi extraşcolare - premii, diplome, acreditări obţinute
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aptitudini
____________________________________ ___________________________________________
____________________________________ ___________________________________________
____________________________________ ___________________________________________
Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România
Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

etaj 9. Web: www.Persoanele de la care puteţi obţine recomandări: 1.org. 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.___________________________________ 2.org. __________________________________ Str. Bucureşti. 010016. Academiei. 28-30. Excelsior Business Center. România Tel +4021-312 3194.jaromania. nr. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful