1. Categorii de norme cu care operează dreptul comerţului internaţional 2.

Caracterul comercial al raporturilor care constituie obiect de reglementare a dreptului comerţului internaţional 3. Caracterul internaţional al raporturilor care constituie obiect de reglementare a dreptului comerţului internaţional 4. Normele conflictuale aplicabile raporturilor patrimoniale decurgând din activitatea de comerţ internaţional 5. Normele de drept material uniform aplicabile raporturilor patrimoniale decurgând din activitatea de comerţ internaţional 6. Conflictul de legi în dreptul comerţului internaţional 7. Acţiuni de armonizare şi uniformizare a reglementărilor de dreptul comerţului internaţional 8. Trăsăturile caracteristice ale societăţii europene 9. Forme de înfiinţare ale societăţii europene- Enumerare. 10. Constituirea prin fuziune a societăţii europene 11. Constituirea unei societăţi europene holding 12. Constituirea unei filiale a societăţii europene 13. Transformarea unei societăţi pe acţiuni în SE 14. Administrarea, conducerea şi supravegherea societăţii europene 15. Adunarea generală a societăţii europene 16. Transferarea sediului unei societăţi europene – particularotăţi 17. Implicarea salariaţilor în activitatea societăţii europene 18. Natura juridică a grupului de interes economic 19. Trăsăturile caracteristice ale grupului de interes economic 20. Răspunderea membrilor grupului de interes economic 21. Trăsăturile grupului european de interes european 22. Legea aplicabilă încheierii contractului comercial internaţional 23. Momentul încheierii contractului commercial internaţional între absenţi în practica internaţională 24. Locul încheierii contractului comercial internaţional 25. Forma încheierii contractului comercial internaţional în practica internaţională 26. Tendinţe de simplificare a încheierii contractului comercial internaţional în formă scrisă 27. Conţinutul contractului comercial internaţional – Enumerare 28. Clauza de forţă majoră – clauză specifică contractelor comerciale internaţionale 29. Clauza de atenuare a efectelor riscurilor – clauză specifică contractelor comerciale internaţionale 30. Clauze de menţinere a valorii contractului – clauză specifică contractelor comerciale internaţionale 31. Clauzele de adaptare a preţului – forme 32. Clauze de readaptare a contractului- clauze specifice contractelor comerciale internaţionale 33. Clauza primului refuz – clauză specifică contractelor comerciale internaţionale 34. Clauza de arbitraj - clauză specifică contractelor comerciale internaţionale 35. Caractere juridice specifice ale contractului de vânzare internaţională de mărfuri

INCOTERMS 42.36. Cooperarea economică internaţională. Contractul de concesiune exclusivă în comerţul internaţional 45. Obligaţiile vânzătorului de vânzare internaţională de mărfuri cu privire la conformitatea mărfii predate 39. Contractul de licenţă în comerţul internaţional 46.necesitate. Contractul de agenţie în comerţul internaţional 44. Obligaţiile vânzătorului de vânzare internaţională de mărfuri cu privire la obligaţia de plată a preţului 40. Contractul de know-how 47. 41. Obligaţiile vânzătorului de vânzare internaţională de mărfuri cu privire la predarea mărfii vândute 38. Transmiterea proprietăţii şi a riscului în contractul de vânzare internaţională de mărfuri 37. Contractul cadru de cooperare .obiect al dreptului comerţului internaţional 48. Reguli şi uzanţe uniforme în vânzarea internaţională. Contractele cu funcţii de intermediere în comerţul internaţional 43.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.