Székelyföld hetilapja

Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás

9771583008004

/ szekelyujsag

www.szekelyujsag.ro

2012. május 25–31.

II. évfolyam

21. szám

24 oldal

Heti műsormelléklet

Ára: 2 lej

Uz Bence Népe

A román vasút nem kapott engedélyt a minisztériumtól, hogy a csíksomlyói zarándokokat szállító vonat haza hozza Székelyudvarhelyre Nyirő József maradványait. Magyarázat nincs...Türelmes Uz Bence népe, tud várni. Ahogy Nyirő mondta: „Bence nem pusztulhat el, hiszen szereti minden: az emberek, a vadak, az erdő, a csillagok, a holdacska és maga az Isten is. Különösen az Isten…”
SZÉKELY ÚJSÁG 16. oldal

HIRDETÉS

2

BELFÖLD

BELFÖLDI HÍREK ÉS KOMMENTÁROK

II. évfolyam 21. szám

HÍREK RÖVIDEN

Szolidaritási adó
Úgynevezett szolidaritási adó bevezetését tervezi a kormány a magas közalkalmazotti bérekre és nyugdíjakra – jelentette ki Victor Ponta miniszterelnök. A kormányfő szerint 2013-tól vezethetik be ezt az új adót, amelyet a 10 ezer lej körüli jövedelmekre és járandóságokra vetnének ki. Egyelőre azonban a Szociálliberális Szövetség (USL) és koalíciós pártjainak szenátorai nem szavazták meg a tervezetet.

Kizáró ok: román nyelvtudás
Elfogadták az Oajdea-féle nyelvtörvényt
A szenátus elfogadta a hírhedt Oajdea-féle nyelvtörvényt, mely szerint elveszíthetik állásukat azok a közalkalmazottak, akik nem ismerik eléggé az ország hivatalos nyelvét.

Választás előtt
Victor Ponta miniszterelnök bejelentette, úgy módosítanák a választási törvényt, hogy parlamenti mandátumot kapjanak minden egyes megyében azok a nemzeti kisebbségek, amelyek számaránya eléri az összlakosság hat százalékát. A módosítási javaslat képviselethez juttatná a Hargita és Kovászna megyei románokat, ugyanakkor a magyar közösség képviselete sem korlátozódna csak Székelyföldre.

D

Működik a rakétapajzs
Védett Románia déli része az esetleges ballisztikus rakétatámadások ellen – jelentette be Traian Băsescu államelnök Chicago-ban, a NATO csúcstalálkozón. Traian Băsescu kifejtette, a védelmi rendszer stratégiai célpontokat, valamint a NATO tagországok területén élő közösségeket védi, Oroszország számára pedig lehetővé teszik az információk teljes átláthatóságát.

aniel Oajdea jászvásári független képviselő szerint Székelyföldön sok olyan közalkalmazott dolgozik, aki nem tud románul, ezért kezdeményezte a munka törvénykönyvének módosítását. Az elfogadott indítvány lehetővé teszi, hogy bárkit bepanaszoljanak, az érintett közalkalmazott pedig szóbeli vizsgán kell bizonyítsa nyelvtudását, amennyiben nem szeretné elveszíteni állását. A kétkamarás román parlamentben a jogszabály-tervezeteket mindkét háznak el kell fogadnia, tehát a munka törvénykönyvének módosításáról a képviselőház fog dönteni.

KOMMENTÁR
22 év alatt volt alkalmunk megtapasztalni, mennyit és mit érnek a román törvények. Állítólag a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogait a közigazgatási törvény szabályozza, mely szerint 20%-os lakosságarány felett bármely kisebbségnek joga van anyanyelvén intézni ügyeit az adott településen. A gyakorlatban ez a törvény egyenlő a nullával, hiszen a jogsértők semmilyen büntetéssel nem sújthatók. Ennyit a jogainkról. Jogunk van szemünket lesütve hallgatni, megtagadni önmagunkat és gyökereinket, majd kis lépésekkel haladva beleolvadni Nagy-Romániába.

Rendellenességek
Uniós pénzek veszélyben
Románia összesen 1,2 milliárd eurótól eshet el amiatt, hogy az Európai Unió egyik ágazati operatív programja lebonyolításában komoly rendellenességeket tapasztaltak.

Székely Újság
Székelyföld hetilapja
ALAPÍTÁSI ÉV 1904. | ÖTÖDIK KIADÁS ISSN 1583-008X

Felelős szerkesztő
BALÁZS ÁRPÁD

Új órarend
Victor Ponta kormányfő azt tanácsolta a közintézmények vezetőinek, hogy módosítsák az alkalmazottak munkaprogramját úgy, hogy azok az európai uniós normáknak megfelelően 9 és 17 óra között dolgozzanak, azonban az intézmények továbbra is kiválaszthatják a nekik megfelelő munkaprogramot – nyilatkozta a Mediafax-nak Andrei Zaharescu kormányszóvivő.

Vezető szerkesztő
CSONT ZSUZSA

Főmunkatársak
BAYER ZSOLT, BIRÓ ZSOLT, FÁBIÁN LAJOS, CSÍKI SÁNDOR, JÁNOSI ANDRÁS, KOMORÓCZY GYÖRGY, MOLNÁR MIKLÓS

Szerkesztő
PÉTER EDIT

Olvasószerkesztő
SZABÓ AT TILA

V

Korrektor
LŐRINCZ ILDIKÓ

Lesz előkészítő osztály
Liviu Pop ideiglenes tanügyminiszter közölte, az előkészítő osztályok létrehozását nem halaszthatják el, tehát ősszel az évfolyamot elindítják. A termeket egyelőre rögtönzött berendezésekkel látják el, mert a beszerzésekre való versenytárgyalásokat leállították. A tárcavezető elmondta, nem változik az érettségi tételek kidolgozására vonatkozó szabályozás. A tanfelügyelők kapcsán Liviu Pop úgy nyilatkozott: csak azokat váltják le, akik indulnak az önkormányzati választásokon.
Az oldalt írta és szerkesztette Péter Edit. peter.edit@szekelyujsag.ro

ictor Ponta miniszterelnök közölte, hogy a humánerőforrás fejlesztését célzó operatív program lebonyolításában súlyos rendellenességeket tapasztaltak, ezért elképzelhető, hogy Brüsszel felüggeszti támogatását, így Románia idén 100 millió eurót, a következő évben pedig 1,1 milliárd eurót veszíthet. Ponta szerint a rendellenességek közé tartozik, hogy a program adatbázisához összesen 350 személy fért hozzá, közöttük illetéktelenek is, továbbá részmunkaidős állásban alkalmazott személyek 3500 euró és 10 ezer euró közötti havi megbízási díjat is felvettek. A kormányfő valóságos lopásnak nevezte azt, ami ennél az ágazati operatív programnál történt. Bejelentette, hogy a pénzmosás- és csalásellenes hivataloknál is feljelentést tett az ügyben. Ezen kívül még négy operatív programnál találtak hiányosságokat

Tudósítók
CZIRJÁK KÁROLY (Maroshévíz), CSISZER LÓRÁNT (Csíkszereda), CSÍKI ÁKOS (Gyergyószentmiklós), FEJÉR MELINDA (Kézdivásárhely), KOSZTI ILDIKÓ (Kézdivásárhely), ROKALY ELVIRA (Gyergyószentmiklós), JENEY ISTVÁN(Marosvásárhely), ZSIGMOND JÚLIA (Sepsiszentgyörgy).

Lapigazgató
KETESDI IMRE

Marketing
CSONT ÁGNES E-mail: marketing@szekelyujsag.ro E-mail (Kézdi): marketing.haromszek@szekelyujsag.ro

Terjesztés
BÍRÓ ANDREA, NAGY MIKLÓS

Szerkesztőség és Kiadó
INFOMARKET KFT. Szerkesztőség: 535600 Székelyudvarhely, Mihail Kogălniceanu utca 2. szám, Hargita megye, Románia Telefon: 004 (0)366-105.055; Mobil: 004 (0)746-142.676 E-mail: titkarsag@szekelyujsag.ro E-mail: szerkesztoseg@szekelyujsag.ro Fiókszerkesztőség: 525400 Kézdivásárhely, Ady Endre utca 9. szám, Kovászna megye, Románia Telefon: 004 (0)267-364.000 E-mail: szerkesztoseg.haromszek@szekelyujsag.ro

a támogatandó projektek kiválasztásának ellenőrzési rendszerében. Leonard Orban európai ügyekért felelős miniszter viszont úgy véli, ezeket a programokat egyelőre nem fenyegeti a felfüggesztés veszélye, miután a hatóságok idejében megtették a szükséges korrekciós intézkedéseket.

www.szekelyujsag.ro
Tipog ráfiai tervet a Typotrek Kft. készítette. A hetilapot a Pantex Impex Nyomda nyomtatja. MINDEN JOG FENNTARTVA.

II. évfolyam 21. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

3

Nyirő Józsefről, jogról és jogtalanságról
Az, ami Székelyudvarhelyen zajlik mostanság, már nem okoz meglepetést, csak mélyen elgondolkoztat, elszomorít. Lám, olyan időket érünk ma is, hogy még most sem lehet szent egy sokat szenvedett nagy magyar-székely író végakarata: békében pihenni népe körében. És még a pünkösd ünnepe sem szent egyeseknek, pedig üzenete van a csíksomlyói pünkösdi búcsúnak, magyar üzenete. Egy kérdés foglalkoztat ezek kapcsán: miért csak a magyarnak bűn a nemzetének gondjait, sorsát siratni?
C. NÉMETHI ENIKŐ

K

i mitől fél, ha a magyarságáért rí a világban egy pár magyar író, történész? Talán most is éppen azok, akik 1898-ban Erdély szórványvidékén létrehozták a Hondoleana nevű, románnak mondott, amúgy nyugati tőkéjű és illetőségű takararékpénztárt, melynek vagyoni és szellemi örököse 1910-től az Albina Bank volt. Vagy azok a magukat magyarnak valló vezetők, akik a hatalom mellett tették le a garast, azok, akik névben ugyan magyarok, de szellemük más urat szolgál. Nyirő József neve miért is volt ve-

res posztó az ante-ánti világban? És miért az ma egyeseknek?! Miért is kerültek a tiltottak sorába művei? A kommunistának pap volt, de papnak csak “kiugrott”, a románnak meg magyar, a magyarországi kommunistának meg egyszerűen “nyilas és antiszemita”, mert 1941-ben, a II. Bécsi döntés után, behívott erdélyi képviselő lett Budapesten, és a Szálasi-kormány idején is tagja maradt a ma úgynevezett “nyilas” parlamentnek. Azokban az időkben, kérdem én, kiugorhatott volna-e, képviselet nélkül hagyva az észak-erdélyi magyarokat, akkor, amikor a legnagyobb szükség volt ezen a részen az érdekvédelemre? Ez

volt a döntése, és talán az a titkos reménye, amely sokakban egészen az ötvenes évek végéig elevenen élt, hogy nem lehet végleges, nem lehet hosszas életű semmilyen diktatúra, semmilyen művi diktátum. 1945-ben külföldre menekült, az akkori kettészakított Németország nyugati megszállási részéhez tartozó bajorországi Wollabergben, majd Waldkichenben élt. 1947ben kiadatását kérte Rajk László veszett kommunista belügyminiszter, mint háborús bűnöst a Szövetséges Ellenőrző Bizott-

ságtól. Nevezett Bizottság sem adta hóhérkézre, mert nem volt háborús bűnös. Nem volt Hitler embere, semmit nem tett semmilyen faj ellen, csak a népét féltette, és mert meglátta mindazt, amit mások a magyar ellen tettek, mindig csak erről írt, beszélt, meg arról is, hogy egyes magyarok mit tesznek a nemzetük ellen, mit tehetnének pont ők a nemzetük érdekében. Hát ez volt az a nagy bűn, ami menekülni késztette. Most miért kellene félni a múltjától?

Nyirő és Tamási
Mindketten székelyek, székely-magyar írók. Székelyzsomboron született az egyik, Farkaslakán a másik. Nyirő József nyolc évvel volt idősebb Tamási Áronnál, mégis magát Tamási „apjának”, szellemi atyjának tekintette.. Tulajdonképpen a Benedek Elek „fiai” voltak ők, akik vállalták, hogy „megnyitják a föld száját”, megszólaltatják műveik által a szülőföldet, kimondják népük minden örömét-bánatát.
LŐRINCZ JÓZSEF

M

indketten a székelyudvarhelyi főgimnáziumban végezték a középiskolát, Nyirő 1907-től a gyulafehérvári papneveldében folytatta tanulmányait, Tamási 1910-től 1918-ig

volt az öreg skóla tanulója. Itt nem találkoztak, de nemsokára Kolozsváron öszszehozta őket a sors. Nyirő akkor már befutott író volt, a Keleti Ujság szerkesztője. Lapja pályázatára írta a még diák Tamási első novelláját, a Szász Tamás, a pogányt. Nyirő avatta be őt az irodalmi

élet titkaiba, tőle tudta meg, hogy mi egy tehetséges fiatal író feladata kisebbségi helyzetben. 1923-ban így írt Tamási Benedek Elekhez: „Ha írásom Nyirő Józsefre emlékeztet, az onnan van, mert rajongással szeretem, mert szívem s az a furcsa pogány székely természetem ha-

sonlít az övéhez, s most – együtt is lakunk hál' Istennek”. Tamási Nyirőtől tényleg sokat tanult, a székely virtus, székely humor, székely tájnyelv, székely szellemiség, lelkület iránti vonzódás, a szülőföld és nép rajongásig való szeretete mindkettőjükre jellemző. A legjobb barátok voltak, mert összekötötte őket a közös ügy, a közös cél. A két rokonlélek, író népükkel szenvedték meg a kisebbségi lét, a két világháború megrázkódtatásait. A mellőztetés, a hontalanság keserűségét. Ikersorsuk most teljesedhet be, ha a farkaslaki Tamási-sírhoz hasonlóan Udvarhelyen is lesz egy zarándokhely, Nyirő József örök pihenőhelye, ahol az arra szomjazók feltöltekezhetnek a „székely apostol” eszméivel.

HIRDETÉSEK

4

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

II. évfolyam 21. szám

A hazugság útja
Ha egyszer valaki megírja a 131-es Hargita megyei út történetét, nem lesz könnyű dolga, hiszen több mint két évtized hazugságait kell átlapozza, az útra költött félmegoldásokkal, viszont egy nagy repülőtér alapjait is ki lehetett volna vitelezni. A megye egyik legforgalmasabb útszakasza, ahol a román főváros felé irányuló forgalom legjelentősebb része áthalad Udvarhelyszék irányából, még mindig befejezetlen.
UDVARHELYSZÉK

BAL Á ZS ÁRPÁD
balazs.arpad@szekelyujsag.ro

H

uszonkét éve toldozzák-foltozzák a Homoród mente főútját, kilométerenként aszfaltozzák, felavatják, koptatóréteggel látják el, majd megint felavatják. Csak úgy csattognak az avatóollók az illetékesek kezében. Miközben gépkocsik szakadnak szét a bombázások utáni állapotokra hasonlító gödrös útszakaszon. A kénosi tetőn egy 5 km-es útszakasz ma már járhatatlan állapotban van és több kilométer korábban elkészült aszfaltszőnyeg Homoródszentmárton térségében még mindig várja a koptatóréteg érkezését. A jelzett útszakasz sáncai elhanyagolt állapotban van-

nak és reális a veszély, hogy a nagy anyagi áldozattal modernizált út rövidesen tönkremegy az esőzések hatására. A sáncokban ma már akkora fák nőnek helyenként, hogy lassan termőre fordulnak. Tavaly nyáron nagy nehezen, de már bohózatba illó kommunikációt követően egy 5 kilométeres szakaszt sikerült leaszfaltozni Felsőboldogfalva és Patakfalva között, de a többi munkálat elmaradt. Érdemes kipróbálni, milyen megyei utat varázsolt a megyei tanács a gépkocsivezetőknek. A Homoródújfalut Székelyzsomborral összekötő 2 kilométer is elmaradt a Hargita megyei részen. Ennek ellenére felavattak minden kilométert nagy ceremóniával, székely zászló átadásával, sőt poharazás is volt a végén.

Brassó megyében nem volt avatás, ott csak aszfaltoztak, az út járható. Hasonlóképpen Kovászna megyében is a megyehatárig járható út van, a Hargita megyei részen sok helyen megomlott az aszfalt-

réteg. Huszonkét éve fújják minden választást megelőző kampányígéretüket: „Felújítjuk a Székelyudvarhely–Oklánd közötti utat…” Miközben elsorvadt a vidék.

Új orvosi rendelő Sófalván
Új orvosi rendelő épületét adták át a hétvégén a Parajd községhez tartozó Alsósófalván. A közel 400 ezer lej értékű beruházás a lakosság kérésére adott válasz, ahol családorvosok állhatnak a község lakóinak szolgálatára, hangzott el az avató ünnepségen.
UDVARHELYSZÉK

Hazament Baczkamadarasi szobra
A székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely nevét viselő református gimnázium 2004-ben állíttatott emléket a régi oskola boltíves kapujába a kollégium újjáalapítójának, a főtéri református templom építtetőjének, az Erdélyi Református Egyházkerület püspök-helyettesének a székely anyavárosban. Később a gimnázium vezetősége és az egyház úgy döntött, hogy Backamadarasnak adományozzák a mellszobrot, ahol a községközpontban állítják fel. Baczkamadarasi Kis Gergely 1768-tól a székelyudvarhelyi Református Kollégium rektora lett. Ő építtette 1771–1772 között az iskola épületét, 1781-ben pedig a tanintézet előtt álló, a város központi képét meghatározó református templomot. Az iskola 2002-ban felvette egykori jeles tanára nevét. Azért döntöttek az adományozás mellett, mert a mellszobor nem érvényesült a régi kapubejáratnál. Idén lesz százéves a gimnázium főépülete, ezért a megszépült parkban kapnak helyet a Gönczi Lajost, gróf Bethlen Jánost és a Baczkamadarasi Kis Gergelyt ábrázoló mellszobrok. Az ajándéknak örvend a szülőfalu, a mellszobor a backamadarasi református templom udvarán fog állni, az ünnepélyes avató pedig május 28-án, hétfőn lesz.

AMBRUS ANDRÁS
ambrus.andras@szekelyujsag.ro

z esemény ünneplésére nagy volt a felhozatal tulipános politikusokból, lévén hogy kampányidőszakban vagyunk, minden felszólaló nagy szavakat puffogtatott, melynek középpontjában az összetartozás és az emberek egészsége szerepelt. Az avató ünnepségen valahogy mégsem kerültek középpontba az alsósófalviak, akik kezdeményezték ennek az épületnek a felújítását. Nem tudni minek köszönhető, de az avatási ceremónián több volt az idegenből érkezett vendég, mint helybéli lakos. Az épület felújításának kezdeménye-

A

zője Nagy Károly alsósófalvi MPP-s képviselő volt, akinek határozati javaslatát egyöntetűen támogatta két évvel ezelőtt a községi önkormányzat. Az 1600 lélekszámot számláló faluban két éve nem volt megfelelő helye a családorvosi rendelőnek, a lakók a szomszédos települé-

sekre utaztak egészségügyi problémáikkal. Az építési munkálatok tavaly szeptemberben kezdődtek és egy éven belül el is készült a korszerű, 130 négyzetméter összfelületű, több mellékhelyiséggel és váróteremmel ellátott családorvosi rendelő.

II. évfolyam 21. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

5

Megmérettetés a polgármesteri székért
Bemutatjuk Szentábrahám és Kézdiszentkereszt MPP-s polgármesterjelöltjeit
Községemért, az emberekért!
Beszélgetés Szász Józseffel, a Magyar Polgári Párt szentábrahámi polgármesterjelöltjével.
BAL Á ZS ÁRPÁD
balazs.arpad@szekelyujsag.ro

A község jó hírnevéért
Beszélgetés Rettegi Jánossal, Kézdiszentkereszt község MPP-s polgármesterjelöltjével.
CSONT ZSUZSA
csont.zsuzsa@szekelyujsag.ro

– A közigazgatásban már van tapasztalata, hiszen az elmúlt négy évben alpolgármester volt. Mit kell tudni Önről?
– Szentábrahám község szülötte vagyok. 1983. szeptember 1-jén születtem, elemi iskoláimat Szentábrahámon, a középiskolát Székelykeresztúron végeztem. Felsőfokú diplomát a Gábor Dénes Főiskola mérnök-informatikus szakán szereztem. Az elmúlt négy esztendőben a legjobb tudásom szerint szolgáltam az embereket, azon dolgoztam, hogy a választási programunkat valóra válthassuk. Egy válságos időszakban kellett vezetni és fejleszteni a községet, a sokszor szűkös anyagi keret ellenére is azt mondom, jól teljesítettünk. A rendszerváltás óta nem volt még ilyen mozgalmas 4 év, amelyben ennyi minden történt volna. Olyan területeken is sikerült áttörést elérni, mint az utcahálózat modernizálása – három évtizede ezen a területen nem volt előrelépés. Sikerült befejezni Szentábrahám egykori szégyenfoltját, az ifjúsági tömbházat.

– Miért döntött úgy, hogy indul a polgármesteri székért?
– Négy éve tagja vagyok a helyi önkormányzati testületnek, a 2008-as helyhatósági választásokon a Magyar Polgári Párt (MPP) öt tanácsosi tisztséget kapott. Úgy láttuk, nem jó irányba halad a község, és célunkul tűztük ki a konstruktív ellenzéki szerepvállalást. MPP-s tanácsos kollégáimmal jó csapatot alkottunk, megpróbáltunk tenni a lakosság érdekében, bizonyították ötleteink, kidolgozott határozattervezeteink. A lakosság elismerte munkánkat, és rengeteg biztatást kaptunk tevékenységünk folytatására.

hoz, hogy ezt a tapasztalatot kamatoztatni tudjam a továbbiakban.

– Miként foglalná össze a feladatokat?
– Választási kampányszlogenem két fontos szóból áll: Községemért, az emberekért! Értékkel bíró kijelentés, hiszen ezután is a községünkért szeretnék, szeretnénk dolgozni, és mindig az emberek pártján. Kidolgoztunk egy cselekvési programot, amelyet tizenkét pontban foglaltunk össze. Ide tartozik: új munkahelyek teremtése, a község folyamatos fejlesztése, a községi utcahálózat továbbfejlesztése, ivóvízrendszer kialakítása Gagyban és Kismedeséren, a megújuló energiafajták kiaknázása, a sporttevékenységek támogatása, sportterem építésének elindítása, a helyi vállalkozók bevonása a község fejlesztésébe, valamint a családbarát politika folytatása. Különösen fontos a fiatal korosztály kezdeményezéseinek felkarolása, hogy ezt a korosztályt megtartsuk a településen, de az idősek és a hátrányos helyzetűek támogatására is különös gondot fordítunk. Régi álom egy fogászati rendelő létrehozása.

– Milyen eredményeket ért el az elmúlt négy évben az MPP-frakció?
– A megyei vezetés kihasználta Kézdiszentkereszt elöljáróinak gyengeségét, és mindez a lakók kárára történt. Erre példa az előnytelen fakitermelés, vagy a más községekhez csatolt területek. Elsődleges célunk volt, és ma is az, hogy a község jó hírnevét visszaszerezzük, illetve megőrizzük vagyonát. Méltánytalanul magasnak találtuk a gazdákkal szemben a legelők takarítására elfogadott illetéket, kértük a vonatkozó határozat visszavonását. A szavazáson a túlerő győzött, de aláírásgyűjtéssel nyomatékot adva indítványunknak, az illeték behajtásának gyakorlatba ültetése elmaradt. Részben sikerült mérsékelnünk az erdőpusztítást, tiltakozásunkra leállították egy bizonyos erdőrészben a törvénytelen fakitermelést és értékesítést. Hisszük, hogy az őseink által ránk hagyott zöld vagyon a község fejlődését hivatott szolgálni. Ezért nem engedtük, hogy egy erdőrészből kitermelt famennyiséget egy nagy kitermelő cég vásárolja fel, érvényt szereztünk követelésünknek, hogy legalább részben a lakosság igényeit elégítsük ki belőle. Farkas Szidónia tanácsos kezdeményezésére létrejött egy pénzalap, amely ifjúsági, kulturális, vallási és sporttevékenységeket támogat. De kudarcok is értek, elbukott az a javaslatunk, hogy a bélafalvi diákokat szál-

lító iskolabuszra és az erőgépekre szakképzett munkaerőt alkalmazzunk. Nehezményeztük a korrupció határait súroló közbeszerzést, a kifizetett kavics mennyiségének például csak töredéke került leszállításra. Mikor ezt nyilvánosságra hoztuk, az elöljárók a cég felelősségre vonása helyett beérték némi kárpótlással. A megyei vezetés több mint 3000 ha terület adminisztrációs jogát adományozta a szomszédos községnek, ami hatalmas anyagi veszteség számunkra. Amennyiben sikerül a község vezetését elnyerni, elsődleges feladatunk lesz ezeket tisztázni, és a jogos tulajdont visszaszerezni.

– Milyen további célkitűzései vannak?
– Prioritást élvez a lakosság szempontjából kedvezőtlen határozatok viszszavonása, a szerződések felbontása. A szenny– és ivóvíz-hálózat kialakítását európai uniós támogatással valósítanánk meg. Fontosnak tartjuk a helyi vállalkozókkal való együttműködést, és hogy a pénzek helyben maradjanak. Kulturális értékeink megvédéséért egy helytörténeti gyűjteményt hoznánk létre. Szoros együttműködést kívánunk kialakítani az állattenyésztő és a növénytermelő gazdákkal, szorgalmazzuk érdekképviseletbe való tömörülésüket. A fiatalság itthon maradásáért helyet biztosítanánk számukra lakások építéséhez, illetve kedvezményesen a szükséges faanyagot. Erre megvan a kidolgozott stratégiánk. Együtt kívánunk működni a község intézményeivel és az egyházzal, bevonni döntéseinkbe.

– Beszéljen kérem a megvalósításokról...
– Választási programunk számos pontjának, ötleteknek gazdája és kiviteleztetője voltam. A teljesség igénye nélkül a nagyobb megvalósítások közül néhányat felsorolok: a falvak utcahálózatának modernizálása, a középületeink, közterületek, várótermek felújítása, vízhálózat-bekötések a háztartásokba, vízhálózat Magyarandrásfalvának. De sorolhatom tovább: járdaépítés, játszóterek a falvakban, a falunapok megszervezése, parkosítások közterületeken, virágok elhelyezése a villanyoszlopokra, munkagépek vásárlása, időseink megajándékozása, vízhálózat Firtosmartonosnak, Gálffy Mihály szobrának felállítása Firtosmartonosban, mellékhelyiség elkészítése a szentábrahámi óvodában, székely kapuk készítése Szentábrahám bejárataihoz, konyha készítése a firtosmartonosi kultúrotthonnál. Még felsorolni sem könnyű. Úgy érzem, hogy kellő tapasztalatot szereztem az adminisztrációban ah-

– Mit üzen Szentábrahám község lakóinak?
– A község valamennyi választópolgárát arra kérem, hogy 2012. június 10én vegyen részt a választáson és Szentábrahám fejlődésének lehetőségeit szem előtt tartva, adja le voksát a fenyőre, a Magyar Polgári Párt jelöltjeire. Megválasztásom esetén polgármesterként a szakmaiságra és az őszinteségre kívánom helyezni a hangsúlyt. Meggyőződésem, hogy az emberek azért mennek el szavazni, mert támogatni akarják a településük és tágabb értelemben a községünk fejlődését. Ezért kívánok mindenkinek megfontolt, bölcs döntést!

– Hány személyt jelölt az MPP a kézdiszentkereszti önkormányzati testületbe?
– Tizennégy személyt jelöltünk, fiatalok és idősebbek is vannak, illetve fontos volt a szakemberek jelenléte.

6

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

II. évfolyam 21. szám

Színvonalas dísznövény-kiállítás
Dísznövény-kiállításra és vásárra került sor május 17-20. között a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás parkban, ahol idén a japán kertkultúra bemutatása is része volt a megnyitó programjának. A már hagyományosnak mondható, negyedik alkalommal megrendezett kiállításon hazai és magyarországi dísznövénytermelők és -kereskedők, kertészeti cégek, illetve magánvállalkozók vettek részt.
KÉZDIVÁSÁRHELY

FE JÉR MELINDA
fejer.melinda@szekelyujsag.ro

C

sütörtökön, a rendezvény megnyitóján a jelenlevőket köszöntötte Rácz Károly polgármester, a kiállítás védnöke. Natsuo Amemiya japán nagykövet üzenetét Tomohiko Onodera kulturális atassé tolmácsolta, a rendezvényen a látogatók japán virágkötészeti bemutatót tekinthettek meg Tenkei Nomura előadásában, illetve esküvői asztaldíszeket és menyasszonyi csokrot készített Oláh Mónika. A négynapos kiállításon kicsik és nagyok egyaránt találtak kedvükre való programot. A Bóbita Egyesület Mesekertjében egész napos foglalkozásokkal

várták a gyerekeket, szombaton a rossz idő miatt a budapesti Chameleon Jazz Band a Vigadó nagytermében szórakoztatta a nagyérdemüt. Vasárnap a rendezvény záró mozzanataként felavatásra került a Molnár Józsiás parkban újonnan elkészített zenepavilon. „Magyarországon tíz éve szervezek dísznövény-kiállítást, Kézdivásárhelyen idén 4. alkalommal. Amikor először Rácz Károly polgármester meghívott a céhes városba kiállításunkkal, a távolság miatt gondolkodóba ejtett, viszont már az előzetes tárgyalásokon tapasztaltuk az önkormányzat nagymértékű támogatását. Az évek során bebizonyosodott, célszerű volt Kézdivásárhelyen is dísznövény-kiállítást szervezzünk, hiszen első

ízben 10%-a volt helybéli és 90%-a magyarországi kiállító, mára ez az arány megfordult. Ezt óriási fejlődés.” –

mondta el lapunknak Krébecz József, a budapesti, társszervező Assa Di Vi Kft. ügyvezetője.

Felújítják a templomot Készül a kutyamenhely
Több mint két évtizeden át használhatatlan volt a Kézdivásárhelyhez tartozó Oroszfalu református temploma. Utoljára 1984-ben újították fel, melyben oroszlánrészt vállalt Czirják Árpád, a kantai római katolikus templom akkori plébánosa.
KÉZDIVÁSÁRHELY

Kutyamenhelyet épít Kézdivásárhelyen a Benji Állatvédő Egyesület, a munkálatok hamarosan elkezdődnek. A helyi önkormányzat másfél hektáros területet adott erre a célra, ahol a menhely mellett kutyafuttatót, orvosi rendelőt, kutyakozmetikát, állatboltot, illetve -rendőrséget létesítenek.
KÉZDIVÁSÁRHELY

KÉZDIVÁSÁRHELY
Fejér Melinda

FE JÉR MELINDA
fejer.melinda@szekelyujsag.ro

„Az oroszfalvi és a városban lakó hívek adakozásából láttunk neki 2006-ban a templom felújításának. Nagyon rossz állapotban volt, a toronyláb beszakadt, akárcsak a mennyezet. Először a templom tornyát illetve a haranglábat állíttattuk vissza, majd a templom tetőszerkezetét tetettük rendbe. Az önkormányzat segítségével készíttettük el a felújítási tervet. Az elmúlt évben Rácz Károly polgármester közreműködésével az önkormányzattól 10 ezer lejt, idén eddig 6200 lejt kaptunk a javításra. Római katolikus és református hívek egyaránt adakoztak az templom felújítására. Sikerült elvégeznünk a templom külső javítását és festését, jelenleg a belső munkálatok folynak. Július végén, az oroszfalvi napok keretében szeretnénk a templomot megáldani” – mondta el lapunknak Raff Róbert re-

formátus lelkész. Rácz Károly polgármester elmondta, az oroszfalvi templom helyzetét az elmúlt évtizedekben nem tartották fontosnak, aktuális volt ezen változtatni.

„A területet kimértük, a következő lépés, hogy bekerítsük. Ennek a legdrágább része a kertsas csövezeteinek a beszerzése, melynek jelentős részét az önkormányzat finanszírozza. Számításaink alapján két méter kerthez szükséges anyag 44 lejbe kerül, megépítését pedig önkéntesek segítségével, közmunkával oldjuk meg. A Benji Állatvédő Egyesület nevében felhívom minden állatbarát figyelmét, akinek van lehetősége két méter kertet kifizetni, támogasson minket. Természetesen honoráriumként az illető személy által vásárolt kertre felírjuk a nevét, illetve cégek esetében kitesszük reklámjukat” – mondta Forró Béla, a Benji Állatvédő Egyesület alelnöke. Az adakozók és az önkéntesek jelentkezését a www.help-benji.ro internetes

oldalon, illetve a Benji Állatvédő Egyesület Facebook-oldalán várják.

II. évfolyam 21. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

7

Felelőtlen költekezés
A megyei képviselőtestület májusi ülésén további beruházásokról döntött, adta hírül a megye elnöke, azt a látszatot keltve, hogy a megye fejlődik, fontos problémák oldódnak meg. Ha ellenben megnézzük a konkrétumokat, akkor kiderül, hogy távolról sem ez a helyzet, állapította meg a Magyar Polgári Párt Hargita megyei frakciója. Nézzünk csak két beruházást.
CSÍKSZÉK

AMBRUS ANDRÁS
ambrus.andras@szekelyujsag.ro

K

épzőművészeti galéria a megyeházán: 658 470 lej Az alagsor szigetelésének a javítása és földalatti parkoló létrehozása 10 autó számára: 4 044 179 lej. Ez a kettő együtt 1 millió 60 ezer euró. A művészeteket pártolni kell, ez kétségtelen, kérdés az, hogy a megyeházán van-e helye egy galériának, van-e egyáltalán szükség egy újabb galériára Csíkszeredában, reális-e ez az összeg, illetve hogy mennyiben prioritás ez most. A 10 autó számára létesítendő parkoló semmiféle kommentárt nem kíván, maga az abszurdum. Tudjuk, hogy létezik a megyeháza alagsorában parkoló, ellenben az a prefektúra kezelésében van. Az el-

nöki büszkeség megkívánja, hogy legyen neki egy saját, külön bejáratú parkolója, kerül, amibe kerül. S akkor még nem beszéltünk arról, hogy egy nagy halom pénzt beleöltek a megyeházán levő étkezde felújításába, majd egy újabb halmot abba, hogy az utcáról külön bejáratot hozzanak létre, majd nem sokkal később az étkezdét bezárták. Ha ezt a pénzt a megye a gyergyószentmiklósi jégpályára fordítaná, akkor el lehetne végezni az összes sürgős és fontos javítást, a hűtőberendezés és a palánkok cseréjét, illetve a tető javítását, állítják a képviselők. Ismét láthatjuk, hogy csíkszerdai luxusberuházásokra van pénz, Gyergyószentmiklós be kell érje farizeusi ábrázattal előadott hazugságokkal. Az ülésen ugyanis ismét elhangzott az, hogy

a megye szívesen segítene, de nem kapták meg még mindig a városi képviselőtestület márciusi határozatát, amiben az átadja a pálya kezelését a megyének. A városházáról származó információ: a

városi képviselőtestület vonatkozó határozatát április tizedikén vitte be Csíkszeredába személyesen a városháza sofőrje, hangzott el az MPP sajtótájékoztatóján.

Győri kopjafa a Nyerges-tetőn
Kopjafát állít a Nyerges-tetőn Győr önkormányzata – közölte Simon Róbert Balázs, a város gazdálkodási ügyekért felelős alpolgármestere. Elmondta: pünkösd vasárnapján avatják fel a két és fél méter magas, tölgyfából készült alkotást, amelyen gránitba faragva a város címere és az állítás évszáma látható, alatta egy Széchenyi Istvántól vett idézettel: „Minden becsületes szívnek legszentebb a hon.”
CSÍKSZÉK

SZÉKELY ÚJSÁG/MTI

Arra számítanak, hogy az előző napi csíksomlyói búcsúra a Kárpát-medence minden szegletéből érkező több százezer

magyar közül sokan átlátogatnak az avatóünnepségre, amelyen Győr és az 1849es csatahelyszín mellett fekvő Kozmás település vezetői is jelen lesznek – tette hozzá.

Simon Róbert Balázs szólt arról is, hogy a kisalföldi megyeszékhelyet 1993 óta fűzi testvérvárosi kapcsolat Brassóhoz. Delegációjuk legutóbbi útján kísérték el őket vendéglátóik a Nyerges-

tetőre, ahol az orosz haderőnek ellenálló, árulás miatt mind egy szálig odavesző székely szabadságharcosok egy évszázaddal ezelőtt emelt obeliszkjének közelében valóságos kopjafaerdő alakult ki az évek alatt. Magánszemélyek, települések, egyesületek is felállították a maguk emlékét, így száznál is több kopjafa sorakozik a magaslaton; a legmagasabb az a négyméteres alkotás, amelyet köztársasági elnökként Sólyom László emeltetett. Az alpolgármester elmondta: a Szendi Péter győri asztalos és fia által készített kopjafa néhány százezer forintos költségét Győr városa állja.

Kifosztott valutaváltó
CSISZER LÓRÁNT
csiszer.lorant@szekelyujsag.ro

RENDELJE MEG KEDVEZMÉNNYEL, LAPOZZA EREDMÉNNYEL!

CSÍKSZEREDA Ismeretlen tettesek hatol-

tak be péntekről szombatra virradó éjszaka az egyik Kossuth Lajos utcai zálogházba és pénzváltóba. Az elkövetők által eltulajdonított kisméretű széf jelentős mennyiségű készpénzt tartalmazott: körülbelül 100 ezer lejt. Az elkövetők a hátsó, a főutcáról nem látható, bejáraton jutottak be a hátsó helyi-

ségbe, majd a fal kifúrása után kiemelték a széfet. Az ajtón erőszakos behatolásra utaló jeleket nem találtak, ezért a rendőrség vizsgálja a zálogházhoz kulccsal rendelkező személyeket. Az esetet a belső térfigyelő kamerák nem rögzítették. A zálogház külső biztonsági kamerájának felvételeit még vizsgálja a rendőrség, mert előfordulhatott, hogy az első bejárat közelében őrséget állíthattak az elkövetők, gyanúsítotti kör is van már.

POSTAI ELŐFIZETÉSEK ÁRLISTÁJA
Katalógusszám: 15223
Előfizetés típusok Nyugdíjasok, diákok Magánszemélyek Jogi személyek 1 hónapra 9,50 lej 10,50 lej 12,00 lej 3 hónapra 26,22 lej 29,82 lej 36,00 lej 6 hónapra 49,40 lej 56,49 lej 72,00 lej 12 hónapra 94,62 lej 108,46 lej 144,00 lej
HIRDETÉS

8

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

II. évfolyam 21. szám

Hol marad a tiszta kampány?
Kulcsár-Terza József a visszaszolgáltatások ügyét véli a lakosságot érintő egyik legnagyobb problémának Kovászna megye területén, amely ellen tenni kíván a jövőben, hangzott el a szerdai sajtótájékoztatón.
SEPSISZENTGYÖRGY

MOLNÁR ANDREA

Magyar Polgári Párt sepsiszentgyörgyi szervezete május 28-án Kilyén és Szotyor területén indítja azon programját, melynek célja a választópolgárokkal való kapcsolatfelvétel, valamint a jelöltek jövőbeni célkitűzéseinek ismertetése. Kedden, Szépmezőn, szerdán az Állomás negyedben, június elsején pedig a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében, ezt követően pedig a város különböző részein kerül sor ezekre a beszélgetésekre. Az elmúlt időszakban nem kis felháborodást keltett a Szociális Demokrata Párt számlájának zárolása, melyhez a párt kifizetetlen ingatlanadója vezetett. Bálint József alpolgármester úr meglepve vette tudomásul a Szociális Demokrata Párt felháborodását, ugyanis ők nem voltak hajlandók tárgyalni ez ügyben, azaz nem jelen-

A

tek meg a számlazárolást megelőző tárgyaláson sem. Bár a kampányidőszak megkezdése előtt mindhárom párt tiszta kampányt ígért, a polgáriak viszont szomorúan vették tudomásul, hogy az RMDSZ többször is megszegte adott szavát: szerda reggel Szentkatolnán a tulipános polgármester lefényképeztetett minden házat, és azzal fenyegette a lakosokat, hogy akinek a kapuján az MPP plakátja lesz, az súlyos következményekre számíthat. Sőt, azt is hozzátette, hogy a választófülkékben elhelyezett videokamerák által tudni fogja, ki kire szavaz az idei választásokon. Málnás községben, Zalánpatakán hasonló jellegű akadályokba ütköztek, amikor egy előre lefoglalt terembe nem tudtak belépni sem az MPP képviselői, sem pedig a fórumon megjelenő polgárok. Még szerencse, hogy a helyiség bejáratának kulcsával másfél óra késés után megérkezett az RMDSZ egyik tagja. Az is kiderült, hogy az RMDSZ egyik tanácsosjelöltjének, Kisgyörgy Irmának leánya a málnási választási iroda egyik munkatársa. Természetesen az említettekkel kapcsolatban az MPP megtette a szükséges intézkedéseket. „A kőröspataki híresztelésekkel ellentétben a Magyar Polgári Párt nem támogatja Silviu Iachim jelöltet” – jelentette ki Kulcsár Terza József.

Ozsdolai betyárok
Az ozsdolai betyárokról tartott előadást Iochom István újságíró a kézdivásárhelyi Vigadóban a múlt héten az Erdélyi Magyar Ifjak Pro Historia előadássorozatának keretében. Iochom István három könyvet adott ki a betyárokról, melyekhez adatokat Kovászna és Hargita megyében, összesen 27 településről gyűjtött.
KÉZDIVÁSÁRHELY

Gyöngyösiek látogatása
Május 17-19. között immár harmadik alkalommal találkoztak kézdivásárhelyi és gyöngyösi óvónők a Tanuljunk egymástól partnerprogram keretében. Ez alkalommal a kilenc gyöngyösi tagóvoda vezetői és igazgatónőjük érkezett a céhes városba.
KÉZDIVÁSÁRHELY

KOSZTI ILDIKÓ FE JÉR MELINDA
fejer.melinda@szekelyujsag.ro koszti.ildiko@szekelyujsag.ro

híres három betyár – az ozsdolai Pusztai Ferencz és Dézsi Dénes, illetve a kászoni Máthé György (becenevén Jeges) – tevékenységét és halálukat az ügyészségről kapott bizonyítékok alapján mutatta be. A betyárok híresek voltak a főként falusi szövetkezeti üzletekből való „vételezésükről”, nyugtát hagytak a kifosztott egységben, melyre feljegyezték mit vittek el. Cselekedeteikkel nemtetszésüket fejezték ki a kommunista rendszerrel szemben, az eltulajdonított javakból sokszor másoknak is juttattak. A halálukat megjelenítő képek alapján az érdeklődők betekintést nyerhettek az ‘50-es években zajlott, a betyárok elleni merényletekbe. Dézsi Dénes Ozsdolán, Boros Lajos párttitkár udvarán vesztette életét. Iochom István elmondta: a nyomozási zárójelentésben szereplő ön-

A

gyilkossággal nem ért egyet, véleménye szerint fejbelőtték Dézsit, aki azóta is ismeretlen sírban nyugszik. Pusztai Ferencet, a vezért Almásréten az egyik malomnál csalták tőrbe és végezték ki. Jegest Kászonújfaluban Borbáth András portáján, egy tyúkketrecben lőtték le, 1998ban emlékére keresztet állítottak Kászonaltízben. Ozsdolán ma is megoszlik a vélemény a három betyárról, vannak, akik gazembernek tartják őket, mások pedig elismerik cselekedeteiket.

kézdivásárhelyi Csipkerózsika Napközi óvónői 2010 októberében találkoztak a gyöngyösi Dobó úti Óvoda néhány pedagógusával Kézdivásárhelyen, aztán 2011 tavaszán, Gyöngyösön folytatódott az ismerkedés. Idén az óvodák vezetősége úgy döntött, bővítik a kapcsolatot, így május 17-én, csütörtökön 10 fős küldöttség, a kilenc tagóvoda vezető óvónői és igazgatónőjük érkezett a Csipkerózsika Napközi Otthonba. A partnerprogram célja, hogy az érintett pedagógusok betekintést nyerjenek egymás munkájába, kölcsönösen megismerjék a két ország tantervi és egyéb, az óvodai nevelőmunkára vonatkozó követelményeit, ötleteket, megvalósítási és megoldási javaslatokat nyújtsanak. Az előző két találkozás alkalmával inkább az ismerkedésen volt a hangsúly. Ezen harmadik alkalommal már konkrét óvodai

A

foglalkozást is láttak a vendégek, ugyanakkor megtudhatták, miként végzik mindennapi „megfeszítő munkájukat” (vendég pedagógus szavai) az itteni óvónők. Ezeknek a látogatásoknak célja az is, hogy a pedagógusok megismerjék egymás lakhelyének történelmi és kulturális értékeit. Az első találkozáskor a kézdivásárhelyi óvónők a város műemlék főterét, a céhtörténeti múzeumot, a Vigadó színháztermét, valamint a gelencei műemléktemplomot és a csernátoni múzeumot mutatták be a vendégeknek. Most Csomakőrösre és Zágonba látogattak el, de megnézték a városban zajló dísznövény-kiállítást is. Véletlenül ugyan, de arról is képet kaphattak (a „búcsúvacsora” alkalmával), hogy minden nehézségek ellenére hogyan mulat ma is a székely: nagyon jól táncol, gyönyörűen énekli az évszázados népdalokat és jól érzi magát. A gyöngyösi óvodavezetők – elmondásuk szerint – nagyon jól érezték magukat, sok élménnyel gazdagodva tértek haza.

II. évfolyam 21. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

9

Csaba királyfi ünnepe Nyárádszeredában
2012. május 28-án, pünkösd másodnapján Csaba királyfi ünnepét tartják Nyárádszeredában, melynek fővédnöke dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. Magyarország területén 1944-ig hivatalos ünnepnapnak számított a Csaba királyfi Ünnepe, ezt fogja feleleveníteni Nyárádszeredában idén a Magyar Polgári Párt és a Székely Nemzeti Tanács helyi szervezete.
MAROSSZÉK

CSÍKI SÁNDOR
csiki.zsandor@szekelyujsag.ro

saba királyfi, Attila hun király legkisebb fia, a székelyek legendás vezére történelmi kapocs Attila király és Árpád fejedelem között, alakját számtalan képzőművész, szépíró és költő megénekelte. Számos magyar településünk viseli a Kárpát-medencében a Csaba nevet va-

C

lamilyen összetételben. Ezek a települések valamely módon mind Csaba királyfira vezetik vissza a nevüket.

1941 és 1945 között Marosvásárhelyen a „Csaba királyfi” nevű Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródiskola

fungált abban az épületben, melyben ma a sorvadó, magyar Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem működik. Dicsőséges történelmi múltunkból erőt merítve gyűlünk idén össze, erre az ünnepre (hosszú évtizedek óta először) hogy ezúttal 2012. május 28-án, Pünkösd másodnapján Nyárádszeredában, Csaba királyfi Napján, gerincünket jól kiegyenesítve szebb jövőt küzdjünk ki magunknak. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket a 11 órakor kezdődő református istentiszteletre, az azt követő ünnepi beszédekre, majd a szent hajlék előtt álló Csaba királyfi mellszobor kegyeletteljes megkoszorúzására. Azokat is szeretettel várjuk, akik fontosnak tartják nemzeti történelmünket, és támogatnak minket abban, hogy régi szép ünnepünket felelevenítsük. Végül, de nem utolsósorban a Marosvásárhely felőli városkapunk közelében található Lovastanyán találkozunk, ahol Csaba királyfi korabeliséget láthatunk, élőzenét hallgathatunk és közös ebéden vehetünk részt.

Gyulakuti jó hangulat
Jó hangulatú koncerttel egybekötött kampányrendezvényt tartott a Magyar Polgári Párt gyulakuti szervezete. László Árpád polgármester a megvalósításairól, illetve a következő négy év terveiről beszélt. Ezek megvalósításához kért további bizalmat.
MAROSSZÉK

Esernyőkkel tiltakozott a MOGYE
Feliratozott orvosi öltözetben, esernyővel demonstrált a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar választásainak az elismertetéséért Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) titkára.
MAROSVÁSÁRHELY

IFJ. KO VÁCS ÁRPÁD

hivatalban lévő polgármester a politikai ellenfelei által „bevetett” sportszerűtlen módszerekről is szót ejtett, mint fogalmazott: „Eddig hallgattam, de mára olyan mértéket öltött a mocskolódás, hogy fel kell emelnem szavam ellene. A következő négy év nem telhet ilyen légkörben, ezért is fontos, hogy a polgári oldalnak szavazzanak bizalmat. Minket ismernek, eddig sem és ez után sem fogunk ilyen módszereket bevetni.” A község nyugalma a tét – zárta beszédét László Árpád. Biró Zsolt, a Polgári Koalíció Maros megyei tanácselnökjelöltje a korrupció ellen emelte fel szavát és átlátható költekezést ígért, ahol a közpénzek minden banijával elszámolnak. A korrupció viszszaszorítása az első lépés a befektetésbarát környezet megteremtésre – fogalmazott Biró Zsolt. A Polgári Koalíció elnök-

A

JENEI IST VÁN
jenei.ist van@szekelyujsag.ro

jelöltje néhány konkrét példával is szemléltette, hogy mit jelent a közpénzek felelőtlen kezelése. „Míg Gyulakután 350 millió lejből lehet parkosítani, addig Makfalván ugyanez 5 milliárdba kerül” – ismertette Biró Zsolt az adatokat.

dám Valérián – a MOGYE volt diákja – az intézmény előtti parkban, majd a város utcáin sétált feliratozott, fehér orvosi köpenyben, narancssárga ernyővel a kezében. A köpenyén ezúttal „A jogainkért küzdő vezetőket akarunk!” jelmondat volt olvasható. Ádám Valérián elmondta, az ellen tiltakozik, hogy Leonard Azamfirei rektor nem hajlandó elfogadni a magyar oktatók képviselőjének Szabó Bélát, akit a magyar oktatók vezetőjükké választottak, ugyanakkor az orvosi kar dékánhelyettesi tisztségébe olyan magyarul is beszélő oktatót nevezett ki, akit a magyar tagozat nem ismer el képviselőjének.

Á

A tiltakozó fiatalember ellen már a reggeli órákban megpróbáltak fellépni a hatóságok. Előbb a helyi rendőrök igazoltatták a belvárosban, majd az egyetem parkjában egy őrző-védő szolgálat egyenruhában lévő munkatársa érdeklődött afelől, hogy kinek az engedélyével sétál az egyetem udvarán, a tiltakozást azonban nem akadályozták meg. A Romániai Magyar Orvosi és Gyógyszerészeti Képzésért Egyesület (RMOGYKE) képviselői tavaly heteken át sétáltak Marosvásárhely főbb utcáin, fehér orvosi köpenyben, narancssárga esernyővel, figyelemfelkeltő feliratokat viselve. Akkor a MOGYE magyar tagozatát törvény szerint megillető önállóságért, az egyetem vezetői által jogfosztó módon értelmezett egyetemi autonómia ellen léptek fel.

10

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

II. évfolyam 21. szám

Az RMDSZ-t zavarja Kövér jelenléte
Közleményben válaszolt a Magyar Polgári Párt Kovács Péter RMDSZ-főtitkárnak a magyar Országgyűlés elnökéhez, Kövér Lászlóhoz intézett nyílt levele kapcsán. A tulipánosokat zavarja, hogy az Országgyűlés elnökének neve szerepel a júniusi romániai önkormányzati választások egyes kampányrendezvényeinek a programjában.
AMBRUS ANDRÁS
ambrus.andras@szekelyujsag.ro

E

mlékeztetni szeretnénk Kovács Péter főtitkárt, hogy Kövér László a Magyar Polgári Párt tiszteletbeli elnöke, ezért természetesnek tekinthető, hogy közelgő székelyföldi útja alkalmával a Magyar Polgári Párt jelöltjeivel is találkozik, hangsúlyozzák a polgáriak. Úgyszintén emlékeztetni szeretnénk arra, hogy az RMDSZ vezetőinek memóriája nem csak rövid távú, de szelektív is. Korábban az RMDSZ kampányrendezvénye-

inek voltak vendégei azok az SZDSZes, illetve MSZP-s politikusok, akik a december 5-i gyászos referendum alkalmával a nemzettársaikat tagadták meg. Ha akkor elfogadhatónak tartották ezt, most nem illik tiltakozni, mert a kettős mérce elvének alkalmazása nem tisztességes. Végezetül hadd jegyezzük meg, hogy a „be nem avatkozás” elvének hangoztatásával éppen azokat a gyászos időket eleveníti fel Kovács Péter, amiket örökre feledni szeretnénk. Meggyőződéssel valljuk, hogy nincs külön anyaországi és külön határon túli magyar ügy, csak egy kö-

zös nemzeti ügy. Tehát Kövér László házelnök úr látogatása nem tekinthető „külső beavatkozásnak”, csupán egy

eszme, egy ügy melletti elkötelezettség nyílt vállalásának, olvasható a közleményben.

Díszsírhelyet kapott Mihalik Kálmán
Gyulay Endre nyugalmazott megyés püspök felszentelte Mihalik Kálmánnak, a Székely himnusz zeneszerzőjének díszsírhelyét kedden a szegedi Belvárosi temető kegyeleti parcellájában. Semjén Zsolt (KDNP) nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes az ünnepségen úgy fogalmazott: a Székely himnusz a Szózat és a Himnusz mellett „harmadik nemzeti imánkká vált”, nem jogi aktussal, hanem azért, mert az egyetemes magyarság és a székelység annak fogadta el.
SZÉKELY ÚJSÁG
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro

székelyudvarhelyi Csanády György költő 1921-ben írta a később Székely himnuszként ismertté vált verset, amelyet még abban

A

az évben megzenésített Mihalik Kálmán. A dal azóta önálló életre kelt: Erdélyben a nemzeti érzés, az anyaországban a szocialista rendszerrel szembeni ellenállás szimbólumává vált – közölte a politikus. A Székely himnusz nem csak Ceausescu Romániájában volt be-

tiltva, büntetés járt énekléséért a kádári Magyarországon is. Úgy látszik, vannak, akiknek ma is szálka szemében ez a dal, és akadnak, akiknek nem tetszik, ha a képviselők a parlamentben is eléneklik – mondta Semjén Zsolt. Mihalik Kálmán abból az alkalomból kapott díszsírhelyet, hogy a 2009ben Székelyudvarhelyen, a Székely Nemzeti Tanács képviselői által hivatalosan is Székelyföld himnuszaként elfogadott dal pontosan 90 esztendeje, 1922. május 22-én Budapesten csendült fel nyilvánosan a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének találkozóján.

HIRDETÉSEK

II. évfolyam 21. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

11

Lakossági fórum
Újra személyes találkozóra hívta össze a polgármester a csatornázási munkálatokban érintett utcák lakóit a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumba. A lakossági fórumon részt vett a munkálatokat végző cég képviselője, a városgazdálkodási vállalat igazgatója, valamint az alpolgármester is. Leginkább azoknak az utcáknak a lakói tettek fel kérdéseket, amelyek kimaradnak a jelenleg is zajló munkálatok első fázisából.
GYERGYÓ SZENTMIKLÓS

CSÍKI ÁKOS
csiki.akos@szekelyujsag.ro

M

ár több mint egy hónapja, hogy elkezdődtek a városban az utóbbi évek egyik legnagyobb beruházását jelentő csatornázási munkálatok. A megvalósítás előrehaladtával egyre több kérdés és aggodalom fogalmazódott meg az érintett utcák lakóiban. A lakossági fórumra elsősorban a város É-ÉK-i részén levő utcák lakói kaptak meghívást. Mielőtt a munkálatok körülményeinek ismertetésére és a kérdések megválaszolására került volna sor, Mezei János bemutatta a 2006-ban elkezdett beruházási folyamat előzményeit. Az 5 alvállalkozó és 14 csapat összesen 32 kmen alakít ki víz- és 16 km-en csatornahálózatot, valamint egy új vízház és egy

derítőállomás építését is tartalmazzák a tervek. A kérdésekre válaszolva a illetékesek elmondták, hogy előbb a gerincvezetéket fektetik le, majd minden ház előtt szigetelt aknákat alakítanak ki. A polgármester elmondta, hogy azok a háztartások, amelyek urbanisztikai engedélyel és tervrajzzal rendelkeznek, nem kell újakat készítsenek, azonban a közterületen elhelyezkedő aknáktól a házig terjedő magánterületen saját költségen kell megoldják a csövek elhelyezését a tulajdonosok. Többen elégedetlenségüknek adtak hangot, hogy bizonyos utcák kimaradnak a mostani munkálatok során. Mezei János ígéretet tett, hogy egy másik, jelenleg elbírálás alatt levő pályázatból a most kieső részek is csatlakozni fognak a hálózathoz, sőt 2-3 éven belül a város összes utcája le lesz fedve. Egyes lakosok meg-

jegyezték, hogy a munkálatok során a csöveket nem a megszabott 110 cm mélységbe helyezik el a munkások, ezért a télen könnyen elfagyhatnak. Ezzel kapcsolatban a munkálatokat irányító mérnök ígéretet tett, hogy az összes ilyen jel-

legű bejelentést kivizsgálják és amennyiben valóban szabálytalanság történt, kiásatják, majd a megfelelő mélységbe fektetik vissza a csöveket. A fórum végén olyan problémák is megvitatásra kerültek, mint a közbiztonság kérdése.

Összefogás és hagyomány Hapci játszótér
Sorrendben a negyedik, Gyergyószentmiklóson pedig második alkalommal kerül megszervezésre a székelyföldi lovasokat és a lovassportokhoz közelállókat tömörítő konferencia.
GYERGYÓ SZENTMIKLÓS

CSÍKI ÁKOS
csiki.akos@szekelyujsag.ro

Játszóteret hoztak létre Gyergyószentmiklóson a Virág negyed északi részén, az ifjúsági tömbházlakások szomszédságában. Az önkormányzat játszótér-programja keretében további 6 játszóteret alakít ki a város lakónegyedeiben, és mindeniket a mesebeli 7 törpéről nevezik majd el.
GYERGYÓ SZENTMIKLÓ S

E

ROK ALY ELVIRA
rok a ly.e lv i ra @s ze ke lyujs a g.ro

zer évet lovon jöttünk, ezer évet tovább menjünk – ezzel a mottóval fogadja meghívottait és vendégeit a Gyergyószentmiklóson második alkalommal megrendezett Székelyföldi Lovaskonferencia. A találkozó helyi főszervezője a külföldön is egyre nagyobb ismeretségre szert tevő Krigel Sportklub. Az eseményen több külföldi és hazai, a lovagláshoz és lovassportokhoz szorosan kapcsolódó tevékenységek szakemberei tartanak előadásokat. Bajkó Tibor, a Krigel SK elnöke elmondta, hogy olyan öszszefogást és önzetlenséget tapasztaltak a lovas társadalom részéről, mely példaértékű és amelyből hosszú távon is profitálhat a régió. Ezentúl fontos feladatnak tekintik, hogy az iskolai oktatásban és a gyereknevelésben újra szerepet kapjanak a lovas foglalkozások. A konferencia egyik fontos témája lesz a már hagyomá-

nyossá vált Gyergyói Lovasnapok megszervezése is. A Negyedik Székelyföldi Lovaskonferenciára május 30- án kerül sor a hatos kilométernél található Anda Panzióban.

z önkormányzat fontosnak tartja a játszóterek kialakítását, hisz a régiek tönkrementek, csak kevés helyen van a gyerekeknek megfelelő tér. A városvezetés játszótér-építési programja keretében 7 helyet rendeznek be a legkisebbek számára. Az első a Hapci nevet kapta, a hét törpe egyikéről. Hét fából és kötélből készült elem alkotja a játszóteret, csúszda, mászófal, kötéllétra, lipinka, hinta és egy rugós lovacska is, kedvükre szórakozhatnak majd a gyerekek, egy bizonyos program és szabályzat szerint. Mezei János polgármester elmondta, hogy a játszótér elemeit kihelyezték a szakemberek, a gyepesítés van még hátra, élő gyeptéglákat helyeznek majd ki, hogy minél hamarabb használni lehessen. Végleges formáját június else-

A

jére nyeri el a tér, akkor lesz hivatalosan is felavatva, azután lehet majd használni. A játszótér kialakításával nem lesz vége itt a térrendezésnek, parkolót is alakítanak ki.

12

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

II. évfolyam 21. szám

Fogságomról szabadon!
Ezzel a címmel tartott lakossági fórumot, és beszélt letartóztatásáról, valamint a sepsiszentgyörgyi fogdában töltött 28 napjáról Rácz Károly, Kézdivásárhely polgármestere a Vigadóban. Az elöljárót 2011. március 11-én tartóztatták le, az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) csúszópénz elfogadásával vádolta.
KÉZDIVÁSÁRHELY

CSONT ZSUZSA
csont.zsuzsa@szekelyujsag.ro

pénzt egy helyi vállalkozótól, Áda Józseftől kapta, akinek szerződése volt az önkormányzattal sóder és kavics szállítására. Akkor a március 15-i ünnepséget szervezték a céhes városban, és az MPP kongresszusát. Hivatalos volt Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke, aki vállalta az MPP tiszteletbeli elnöki tisztségét. A kongresszuson ezt jelentették volna be. 2011. március 7-én a cégének alkalmazottai jelezték, hogy pénzre van szükség, mondta Rácz. Ekkor több barátnak is kérte a segítségét, Áda kezdetben visszautasította. Majd többször is hívta,

A

hogy ad kölcsönt, és ragaszkodott ahhoz, hogy pontosan március 11-én 8.15 órakor találkozzanak. Rácz Károly a lakásában fogadta Ádát, aki feszélyezett volt, és ragaszkodott ahhoz, hogy a kérő számolja meg

a pénzt, annak ellenére, hogy az hangsúlyozta, bízik benne. Rácz kikísérte a vállalkozót a céghez tartozó üzleten keresztül, ahol egy vásárlónak álcázott egyén figyelte, majd ahogy visszatért a lakásába, egy tucat másik személlyel rohanta le. Házkutatási parancs értelmében átnézték a lakását és polgármesteri hivatalban levő irodáját. Miután nem találtak semmi érdemlegeset, közölték, hogy Brassóba kell mennie velük. Ott kihallgatáson vett részt, és előkerült a már elkészített, a 24 órás őrizetbe vételére vonatkozó parancs. Mindent elkoboztak tőle, azt sem engedték, hogy a családját értesítse, és a sepsiszentgyörgyi fogdába szállították. Másnap a Kovászna Megyei Törvényszék 29 napos előzetes letar-

tóztatást rendelt el. Ebből 28 napot töltött le, amikor minden nap feltette a kérdést, hogy miért történik mindez. A közel egy hónapon keresztül fényben aludt, személyes tárgyai közül könyv volt nála a legtöbb, ezek segítették át a nehéz perióduson. Többszöri elutasítás után végül a Brassói Táblabíróság úgy döntött, a letartóztatási parancs jogtalan volt. Rácz Károlynak meggyőződése, hogy nem történik mindez, ha nem vállal politikai megmérettetést. Ezúton is megköszönte barátjának, Kulcsár-Terza Józsefnek, az MPP háromszéki elnökének támogatását. KulcsárTerza József elmondta: 2011. március 11én Budapesten a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán vett részt Szász Jenő MPP-elnökkel. Reggel 7.30-kor azt mondta neki valaki, az RMDSZ-nél azt beszélik, elintézték Rácz Károlyt. Nem volt könnyű ügyvédet találni, mondta, mindenki azt a kérdést tette fel, hogy ki tudja, ki áll az ügy hátterében. Dossziéjában nincs bizonyíték arra, hogy csúszópénzt fogadott volna el a polgármester. Akkor is kijelentette és ma is fenntartja: Rácz Károly politikai fogdában ült.

Fogathajtás
A Dálnokon nevelkedett, de jelenleg Székelyudvarhelyen élő Kádár Barna fogathajtó edző, így elsősorban versenyeken vesz részt, de a lovak kiképzésével is foglalkozik. Kádár Barnával az idomításról, illetve eddigi elért eredményeiről beszélgettünk.
SZÉKELYUDVARHELY

FE JÉR MELINDA
fejer.melinda@szekelyujsag.ro

foglalkozom fogathajtással és edzek lipicai lovakat.

– Nehéz egy lovat idomítani? –Honnan ered a lovak iránti szenvedélye?
– Édesapám is járt fogathajtó versenyekre. Már gyerekkoromban megszerettem ezeket a jószágokat, és otthon, Dálnokon éveken át tenyésztettünk lipicai lovakat, neveltünk világbajnok lovat is. A tenyészetünk időközben sajnos megszűnt, jelenleg Székelyudvarhelyen – Véleményem szerint csupán érteni kell a szakmát, amihez sok türelemre és időre van szükség. van, így számunkra marad a hazai lipicai, ami ugyanúgy alkalmas a fogathajtásra, és árban is elérhetőbb. megmérettetéseken is részt veszek. Országos bajnokságokon sikerült eddig négy ezüstérmet szereznem, a nemzetközi versenyeken a középmezőnyben végeztem. A rovat támogatója az Equitana lovasbolt.

– Melyik lófajtát kedveli leginkább?
– A lipicai a kedvencem. A fogathajtásra a nyugat-európai sportlovak alkalmasak. Sajnos nagyon magas az áruk a kiváló lovaknak, amelyekre szükségünk

– Milyen fogathajtó versenyeken vett részt?
– Sok éve jelen vagyok az országos bajnokságokon, de nemzetközi szintű

POLITIKAI HIRDETÉS

II. évfolyam 21. szám

GASZTRONÓMIA, ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG.

ÉLETMÓD
EGÉSZSÉG
PÉTER EDIT
peter.edit@szekelyujsag.ro

13

GASZTRONÓMIA

Göngyölt spárga
A spárgának magas a vitamin- és ásványianyag-tartalma. Különösen sok káliumot, magBenedek Árpád néziumot, vasat, Cvitamint és B-vitaminokat tartalmaz, amelyek a hegyében koncentrálódnak.
Hozzávalók:
1 kg spárga, 25 dkg gépsonka, 10 dkg vaj, 1 kanál liszt, 5 dl tej, 10 dkg reszelt sajt, 2 dl tejföl, só.

A könnyek világa

A

Elkészítés:
A spárgákat megtisztítjuk, megmossuk, és 4 szálanként kötegbe kötjük. Sós vízben (egy csipet cukrot és egy diónyi vajat is tegyünk a vízbe) kb. 15-20 percig főzzük. Szitán lecsurgatjuk, a cérnát lebontjuk róla, és négy szálat összefogva gépsonkaszeletekbe göngyöljük. Ezután elkészítjük a sajtmártást: 5 dkg vajat megolvasztunk, rászórunk egy ka-

nál lisztet, egy keveset pirítjuk, majd felöntjük 5 dl tejjel. Elkeverünk benne 5 dkg reszelt sajtot, és levesszük a tűzről. Ha kezd már hűlni, belekeverjük a tejfölt, meg 5 dkg reszelt sajtot. Kivajazott, lapos, előmelegített tűzálló tálra rakjuk a gépsonkaszeletekbe göngyölt spárgát (egymás mellé), és a mártással leöntjük. A sütőben jól átmelegítjük.

TITOKDOKTOR

Kinek, mikor, hogyan?
A mai fiatalok érdeklődése gyakran idő előtt fordul a nemiség felé. Sorozatunkban a szexualitással, illetve a felvilágosítás problémáival foglalkozunk.
PÉTER EDIT
peter.edit@szekelyujsag.ro

nőkre általában úgy tekintenek, mint akik alacsonyabb szexuális étvággyal rendelkeznek, ezért passzívabbak is. A háttérben viszont inkább szexuális gátlás áll. Ez olyan tudatos vagy tudattalan viselkedés, mely bizonyos szexuális dolgokra vagy gyakorlatokra vonatkozólag korlátokat szab az

A

abban részt vevő személynek. Az egyik végleten a szexuálisan nagyon nyitottak vannak – akiket gyakran társadalmunk perverznek titulál –, míg a másik végen a szexuálisan gátlásosak vannak, akiket társadalmunk szintén igazságtalanul, gyakran frigidnek nevez. Ha valakinek nagyon erősek a gátlásai, mindenfajta szexuális érintkezést visszataszítónak talál, ha ezek a gátlások gyengébbek, csupán szégyenlős lehet.

Sok esetben a probléma mögött egyszerű megfelelési kényszer húzódik meg, melyet a nők érzelmes és lelkiismeretes lények lévén kivetítenek szexuális életükre is. A szexuális reakció az izgalom és a gátlások egyensúlyának játéka, melyben az utóbbinak védő szerepe van, azonban, ha a gátlás elnyomja a szexuális izgalmat, komoly problémák jelentkeznek. (folytatjuk)

zt mindannyian tudjuk, hogy lelki tevékenységünket különböző érzelmek kísérik. A legkisebb mindennapi ingerekhez is valamilyen érzelmi töltés társul, ennek megfelelően hullámzik az érzelemvilágunk a nevetés és a sírás között. Néha mi magunk sem tudjuk, hol az a határ, amikor nevetésünk sírásba csap át. És erre bizony még a szakemberek sem tudnak pontos választ adni. Egy biztos, a nevetés és a sírás hasonló pszichés reakciók. Mindkettőt erős érzelmi felindulás okozza, és egyiknek sincs meghatározható kezdete és vége. A sírást általában a szomorúsággal kapcsoljuk össze, de a könnyezés ennél összetettebb reakció. Könnyeket számos érzelem ki tud csalni az emberből, a fájdalom, a meghatódás, a szomorúság és bizonyos esetekben még a nagy boldogság is. Mind a nevetés, mind a sírás enyhítheti a stresszt, mert közömbösíti a mellékvese hormonok hatását. Boldog lehet tehát, aki addig tud nevetni, míg a könnyei nem kezdenek potyogni. És miért van az, hogy egy érzelmes film egyeseket megríkat, másokat pedig nem? Úgy tudjuk, ennek oka az emberek különböző szerotonin szintje. De sírhatunk akkor is, amikor felvágunk egy hagymát. Ilyenkor a sérült sejtekből felszabadul egy gázt fejlesztő enzim, mely a könnyel híg kénsavat alkot, és csípi a szemet. Az agy ekkor jelzést ad még több könny termelésére, hogy kimossa a vegyületet. A könnyfakasztás megelőzésére felvágás előtt tegyük a hagymát kis időre mélyhűtőbe, hogy a hideg lassítsa az enzim kiszabadulását.
Az oldalt írta és szerkesztette Péter Edit. peter.edit@szekelyujsag.ro

A könyv terjedelme:

434 oldal

Ára: 28,00 RON
Pomogáts Béla:

Nyirő József, a székely nép krónikása
IRODALMI TANULMÁNYOK A Nyirő József újratemetése kapcsán is kibontakozóban lévő Nyirő-kultuszt szolgálja a Pomogáts Béla által szerkesztett kötet. A szerkesztő szándéka szerint „válogatás róla, illetve műveiből készült tanulmányokból, kritikákból, jegyzetekből”. A kötet ugyanakkor arra is szeretné felhívni a figyelmet, hogy bizony ideje lenne létrehozni egy Nyirő Józseffel foglalkozó irodalomtörténeti monográfiát is.

A könyv megvásárolható a Pallas-Akadémia Könyvkiadó üzleteiben, illetve megrendelhető postai utánvéttel a következő címen: 530210 Csíkszereda Petőfi Sándor utca 17. szám Pf. 140, Harghita megye Tel./Fax: 0266-371 036 Mobil: 074-500-5544 E-mail: pallas@clicknet.ro
HIRDETÉSEK

14
JEGYZET
JÁNOSI ANDRÁS
janosi.andras@szekelyujsag.ro

VÉLEMÉNY

BENYOMÁSOK. SZUBJEKTÍV MEGLÁTÁSOK. KÖZÉLETI ESEMÉNYEK

II. évfolyam 21. szám

Jogok
A történelem igazolta, hogy magas állami, politikai szerepkörökhöz hozzájuthattak arra méltatlan, iskolázatlan, tolakodó személyek is. A kiművelt ész és lélek összhangjának hiánya megkeserítheti az emberibb életvitelre vágyó közösségek mindennapjait. Nem csupán pünkösd apropóján időszerű szólnunk a Szentlélekről, a keresztényi, felebaráti szeretet és türelmesség hiányáról, hanem a jelenlegi bukaresti hatalom jogtipró gyakorlatának okán is.
KO M O R ÓCZ Y G YÖRG Y
komorocz y.gyorgy@szekelyujsag.ro

Mi számít válóoknak?
a most valaki azt hiszi, hogy kurzust tartok válni akaróknak, az csak fogózkodjon meg! Mert a világon csak háromfajta örömlány létezik, s név szerint a következők: bárcások, fürdősök és címeresek, s ha valaki megkérdezné a volt feleségemet, csak ennek a ténynek a puszta tudata is elég válóok volt. Miért gondoljátok, hogy válóokot fogok biztosítani ezek után bárkinek? Vagy azt képzelitek, saját magam akarok válni? Tévedtek mindkét esetben. Inkább arról beszélek, hogy azokat a válóokokat sorolom fel, amelyeket a törvény tart válóoknak. Kezdjük az egyházi törvényekkel. A katolikus házasságban nincs válás. Csak kétféleképp lehet kikerülni egy olyan házasságból. Egy a halál. A második: a felek meg kell feleljenek bizonyos előírásoknak, hogy az egyház semlegesítse a házasságot. Az a legérdekesebb, hogy a halál sokkal könnyebb, mint a semlegesítés. Ez az egyház neked… De hát mindig jusson eszedbe, ha ilyen helyzetbe kerülsz, hogy aki közelebb ül az úrhoz, az üdvözül. Más vallásokkal nem vagyok annyira tisztában, mindenesetre el tudom képzelni, ha olyan nehéz megszabadulni egy élettárstól a katolikus vallásban, akkor milyen nehéz lehet a muzulmán vallásban, ahol több mint egy felesége is lehet egy embernek. Persze ez csak olyan országokban igaz, ahol a kormány a muzulmán vallás szerint kormányoz, mert például Udvarhelyen csakis állami törvények szerint lehet házasodni is, és válni is. És ezek az okok a legtöbb országban ugyanazok. Például a házasságtörés majdnem minden társadalomban biztos ok a válásra, a házastársi és szülői kötelezettségek elmulasztása is. Egymás megtévesztése és bármilyen egymás ellen elkövetett bűncselekmény. Mindezek nemcsak válóokok, hanem visszataszító emberi cselekmények is. Egy házasság azonban még a legjobb körülmények között is törékeny intézmény, mert két ember között létezik. Befejezésül pedig hadd említsem meg, hogy nem lep meg egyáltalán a válások száma. Ami meglep az, hogy mennyien és milyen különböző okok miatt találnak közös nevezőt együtt maradni. Na most! A válás: a házasság intézményének a felbontása. A házasságban két személy együttlétét egy papírral intézményesítik. Azon is csodálkozom, hogy egyáltalán van házasság.

H

z átkosban kifejlesztett és átörökített, mítoszokra, legendákra épülő nemzetállam koncepció egyre-másra szüli a torz rendeleteket. Olyanokat, amelyek nem méltóak a 21. század Európájához. Ha például belepillantunk a MOGYE-ügybe, azt tapasztaljuk, hogy az önálló magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés

A

kerékkötői a diktatúra éveiben a diktátor elképzelései szerint Marosvásárhelyre csődített selejt-(szak)emberek és az őket támogató szocialista és balliberális politikusok. Úgy néz ki a helyzet, hogy a vendég akar dirigálni a házigazdának, ami amellett, hogy nem illő, elfogadhatatlan is. De említhetném a területi és kulturális autonómia vergődését, a Székelyföld feldarabolásának szándékát, az elrabolt Bolyai Egyetemet, a teljes körű anyanyelvű oktatás hiányát, a kétnyelvűség csődjét, hogy a földi életből rég kiszállt klasszikus íróink üldö-

zéséről, lefasisztázásáról vagy háborús bűnössé nyilvánításáról ne is beszéljek ezúttal. Ma már egy fejlett felső tagozatos általános iskolás tudja, hogy a nyelvben való megmaradás egyetlen garanciája az autonómia. A bukaresti politika ezt mégsem képes (vagy nem akarja) felfogni. Attól bezzeg nem hördül fel, amikor hallja, hogy helyi kiskirályok szégyellni való alakoknak akarnak szobrot állítani olyan városban, amelyhez egyébként semmi közük sincs. Persze van recept a vitás kérdésekre: mindenki seperjen a saját portája előtt!

Ülnek a pénzen!
Hargita megye vezetői továbbra sem bírják elkölteni a rendelkezésükre álló pénzt. Miközben mindenki a megszorításokról, a pénz hiányáról beszél, Hargita megye elöljárói ott ülnek egy nagy halom pénz tetején, s nem tudják, mit kezdjenek azzal, hangzott el a Magyar Polgári Párt Hargita megyei frakciójának sajtótájékoztatóján.
AMBRUS ANDRÁS
ambrus.andras@szekelyujsag.ro

z első negyedév adatai szerint a tervezett bevétel és kiadás egyaránt 23 076 100 lej volt, de míg a bevételt túlteljesítették (23 420 160 lej lett), addig a kiadásoknál csak 16 840 890 lej szerepel. Megmaradt közel 6,6 millió lej, tehát a teljes bevétel szinte 30%-a. Ennyi pénzt lehetett volna elkölteni fontos célokra, de a pénz a kincstárban porosodik. Konkrétabban: – a közbeszerzéseknél például 3 millió van elköltve a tervezett 6,3 millió helyett, a lemaradás tehát több mint 50%! – a kultúránál 2,6 millió helyett 1,5 millió;

A

– még rosszabb a helyzet a gazdasági tevékenységeknél, a 2 millió helyett 780.000 a megvalósítás, vagyis a lemaradás 62%-os; – még ennél is rosszabb az utaknál, 1,5 millió helyett 0,5 millió, a lemaradás 2/3-os. Ilyen körülmények között kapott még a megye további 6,4 millió lejt az Ungureanu-kabinettől, mely összegből természetesen egy banit sem költöttek el egy hónap alatt. Most ugyan keménykednek, hogy perelni fognak, s nem adják vissza, de kérdés, hogy mi lesz a per kimenetele, illetve hogy minek ide pénz, ha a meglevőt sem képesek elkölteni. Ha ehhez hozzátesszük, hogy ahol elvégeznek valami munkát, ott is igen kétséges a minőség (nézze csak meg bárki, hogy néz ki libáni út a zetelaki gát környékén), akkor egyértelműen kijelenthető, hogy a megye mostani vezetése képtelen ellátni a feladatát, hangsúlyozta Árus Zsolt megyei képviselő.

II. évfolyam 21. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD A citrompótló citromfű

15

HÍREK RÖVIDEN

Kevesebb külföldi tőkebefektetés
Csökkentek az első negyedévben a romániai külföldi tőkebefektetések a tavalyi hasonló időszakhoz képest – közölte szerdán a román központi bank. Az év első három hónapjában a külföldi befektetések értéke 425 millió euró volt, 4,3 százalékkal kevesebb a tavalyi év azonos időszakában jegyzett 444 millió eurótól. A külföldi működő tőke beáramlás 78 százalékban fedezte a folyó fizetési mérleg hiányát, amely 544 millió euró volt az év első két hónapjában.

A történet folytatódik
Folytatódnak az észak-erdélyi autópálya építési munkálatai – jelentette ki a Ovidiu Silaghi román közlekedési miniszter. A tárcavezető közölte, hogy tárgyalásokat folytatott a héten az autópálya két szakaszát építő amerikai Bechtel vállalattal, és megállapodtak, hogy a kormánynak 240 millió lejt (54,5 millió euró) kell adnia az építtetőnek azért, hogy az autópálya Bihar megyei szakaszán az idén is folytatódjanak a munkálatok.
SZÉKELY ÚJSÁG
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro

Csúcsfizetést kínálnak a programozóknak
Romániában egy számítógép-programozó 1500-2000 eurós havi fizetést kap, a vezetők bére pedig meghaladhatja az 5000 eurót is. A számítástechnikai vállalatok alkalmazottainak és a bankszakmában dolgozóknak a legmagasabb a fizetésük, azonban óriási a különbség egy közepes szintű állás és egy csúcsvezetői állás bérszintje között – közölte a Trenkwalder munkahelytoborzó és elosztó cég, amely a romániai bérekről közölt összehasonlító tanulmányt. Az ország különböző terü-

H

letein kisebbek az átlagbérek, mint a fővárosban.

ozzátette: a kormánynak egyelőre csak 98 millió lej áll a rendelkezésére, de a Bechtel így is vállalta, hogy folytatja az építkezést, a kabinet pedig igyekszik pótolni az év folyamán a hiányzó összeget. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy nem szakadhat félbe az egész Erdély érdekeit szolgáló beruházás. A 415 kilométer hosszú, Bors és Brassó közötti nyomvonalon haladó autópályából az elmúlt nyolc évben csak 52 kilométer épült meg a Kolozs megyei Gyalu és Aranyosgyéres közötti szakaszon. A Bechtel jelenleg a Bihar megyei Bors és Berettyószéplak közötti részen dolgozik. Az autópálya többi hat szakaszát viszont már nem az amerikaiak fogják megépíteni, miután a román kormány tavaly újratárgyalta a Bechtellel 2003-ban megkötött szerződést. A Bechtellel kötött szerződés felbontását

azért kezdeményezték a román hatóságok, mert szerintük előnytelen volt Románia számára. A munkálatok azért is haladnak lassan, mert a román államnak kell finanszíroznia teljes egészében, a költségvetésben azonban nincs elég pénz ilyen nagyszabású beruházás támogatására. A kezdeti becslések szerint az autópálya 2,2 milliárd euróba került volna, de utólag kiderült, hogy ennek az összegnek legalább a kétszeresére rúg majd a végső összeg.

A citromfű vagy melissza szép lombú évelő növény, amely a közömbös vagy meszes talajú kertekben, napos helyen érzi jól magát. Sok magot érlel és magvetéssel is szaporítható, de gyorsabb és biztosabb eredményt érünk el a telepítésével, ha tőosztással, sarjakkal szaporítjuk. A levelének kellemes, átható citromillata van. A friss vagy szárított lombja (herbája) gyümölcsleves, kompót, savanyúság, gombás ételek ízesítésére és tea készítésére alkalmas. Pótolja a citrom levét, de akár dísznövényként is beillik a kertbe. A citromfű nemcsak fűszerez, hanem gyógyhatással is rendelkezik: teája csökkenti a magas vérnyomást. Elősegíti az emésztést, szíverősítő, megszünteti az álmatlanságot. A citromfű erősen fényigényes. A félárnyékot rosszul viseli, a ráeső árnyék elől a nap felé fordulnak hajtásai. Az árnyékoló hatások elől, föld alatti indáival évek alatt tovább kúszik. A levelén levő ritka pillás szőröknek fénygyűjtő szerepük van. A virágzáshoz a napsütésen kívül hosszú nappalokra is szüksége van. Jól tűri a szárazságot. Az aszályos évek kedvezőbbek számára, mint a hűvös, csapadékos nyarak. Az alacsony hőmérséklet és a fényszegénység időszakában a növekedése visszaesik, alig hoz virágot és az illóolaj-tartalma is erősen csökken.

HIRDETÉSEK

16

KULTÚRA

KULTURÁLIS HÍREK ÉS SZÉKELYFÖLDI KÖZMŰVELŐDÉS

II. évfolyam 21. szám

Pünkösdi búcsú Csíksomlyón
Május 25–28-án kerül sor a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, amelynek mottója: „Máriával, Jézus anyjával”. Május 25-én este hétkor szentmise, majd virrasztás nyitja meg a 445. csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot. A papi kordon másnap fél tizenegykor a kegytemplom előtti térről indul el a Hármashalom oltárhoz.
Katolikus Egyházközség plébánosa lesz. Pünkösd vasárnapján illetve másnapján további szentmisék lesznek a kegytemplomban. A Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, különösen a csíksomlyói ferencesek nevében fr. Urbán Erik OFM megbízott házfőnök, templomigazgató zarándokokhoz szóló felhívásában elmondta: „Csíksomlyó a zarándoklat, az Istennel való találkozás és az imádság szent helye, ahol a keresztények mindig az élő Isten kezdeményező szeretetét ismerik fel. (…) Ezért zarándokolnak Csíksomlyóra több évszázada az emberek. Ennek a találkozásnak a segítői akarunk lenni mi, ferencesek ma is, amikor őrizzük a csíksomlyói kegyhely, valamint a hit tisztaságát.”

F

él egykor itt kezdődik az ünnepi búcsús szentmise. A szentmise szónoka ft. dr. Tempfli Imre, a németországi Kirche in Not/ Ostpriesterhilfe katolikus nemzetközi segélyszervezet osztályvezetője, a Stuttgarti Magyar

Rovásírók vetélkedője
2012. május 12-én a budapesti Lónyai Utcai Református Gimnáziumban rendezték a XVII. Magyar Rovás Versenyt. A Gimnáziumról annyit mindenképp érdemes tudni, hogy itt érettségizett 1911-ben Szent-Györgyi Albert, akinek munkásságát 1937-ben orvosi és élettani Nobel-díjjal ismerték el.
versenyre több mint száz rovó érkezett a Kárpát-haza legkülönbözőbb részeiről, de főleg a maradék országból. Erdélyt öt rovó képviselte: Szalontai Réka Désről, Görbe Helga és Szejke Dóra Szatmárnémetiből, Molnár Timea Csíkszeredából és Dénes Botond Székelyudvarhelyről. A versenyen tudásszinttől és korosz-

A

tálytól függően hat kategóriában, plusz botrovásban díjazták a versenyzőket. Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy jól felkészített kis csapatot kísértünk el a csíkszeredai Solti Imre cserkészvezetővel a világ legszebb fővárosába. Szerintem az eredmények magukért beszélnek: kezdő szinten a 11-13 éves korcsoportban Szejke Dóra első, Szalontai Réka harmadik lett, haladó szinten a 16 év alattiak

közül Görbe Helga az első, míg Dénes Botond a második, botrovásban pedig Dénes Botond a harmadik helyen végzett. Azt hiszem, jó hírét vittük az erdélyi és a székelyföldi rovásírók egyelőre még kis lélekszámú, de annál lelkesebb közösségének. A másik kísérő: Dénes Csaba Székelyudvarhelyről.

Elindult a 3D-s vetítés
KÉZDIVÁSÁRHELY A kézdivásárhelyi Petőfi Moziban május 15-től a klasszikus mellett háromdimenziós változatban is vetítenek filmeket. Kovászna megye egyetlen működő és fejlődő mozija széles kínálattal várja nézőit. „Harminc darab, a háromdimenziós filmek nézéséhez szükséges szemüveget megvásároltunk, idővel bővítjük a készletünket. A filmvetítés programja a régi maradt, vagyis hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton lehet moziba jönni. A szerződés szerint magyar felirattal vagy szinkronnal vetíthetjük a filmekkel. Többnyire óvodások és iskolások, szervezett csoportokban jönnek

Lámafák székely ormokon

M
mozizni” – mondta el lapunknak Costantin Pătru, a mozi működtetője.

egjelent Csíki Sándor legújabb kötete, 112 esszében a közíró székely gyökerű településeinkről mesél. Műve második fejezetében a szerző 60 kicsi írásban a Backamadarason eltöltött szép gyermekéveinek állít maradandó, hangulatos emléket. A kötet harmadik felében a bolyais éveiről ír nyárádmenti észjárással, tájszólásban. A hatodik kötetes nyárádszeredai krónikás Lármafák székely ormokon címet adta a nemzeti érzelmű, székely elkötelezettségű művének. Olvasóink a székelyudvarhelyi szerkesztőségben is megvásárolhatják a könyvet. Ára 20 lej.

II. évfolyam 21. szám

TÉVÉMŰSOROK. MŰSORAJÁNLÓK

TV-MŰSOR

17

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

TOMCSA SÁNDOR – Székelyudvarhely
Előadás címe: Kenyérrel a zsebben (Matei Visniec); Rendező: Patkó Éva; Időpont: május 29., kedd 19.00 óra; május 30., szerda 19.00 óra (szabadelőadás – stúdiótér, nagyterem); Összefoglaló: Nézzük úgy az előadást, hogy közben csereberéljük a páros összetételét. Legyen először két nő, aztán két férfi. Aztán természetesen legyen nő meg férfi, szerelmesek. Aztán nő meg férfi, de csak a nő szerelmes. De csak a férfi. Legyen gyerek és felnőtt. Legyen anya és a lánya. Apa és a fia.

külni abba kisszerű és mocskos világba, amit huszonéves fejjel ezerszer leköpött?

Rendező: Parászka Miklós; Időpont: május 30., szerda 19.00 óra (Nagyterem); Összefoglaló:

Rendező: Dézsi Szilárd; Időpont: május 30., szerda 10.30 óra (Csipike bérlet);

TOMPA MIKLÓS TÁRSULAT – Marosvásárhely
Előadás címe: Hugenották (Székely János); Rendező: Szélyes Ferenc; Időpont: május 25., péntek 19.30 óra (Kisterem-bérletszünet); ----Előadás címe: Rekviem egy hazáért (Medgyessy Éva); Rendező: Kovács Levente; Időpont: május 26, szombat 11.00 óra (Kisterem); ----Előadás címe: Bányavirág (Székely Csaba); Rendező: Sebestyén Aba; Időpont: május 27., vasárnap 19.30 óra; május 28., hétfő 19.30 óra (Kisterem-bérletszünet); ----Előadás címe: Woyzeck mozgásszínház – Sadari Movement Laboratory (Szöul, Dél-Korea) vendégelőadása; Időpont: május 29., kedd 19.00 óra; ----Előadás címe: Börtönnapló (Farkas Ibolya előadása); Időpont: május 29., kedd 19.30 óra (Kisterem); ----Előadás címe: Nem élhetek múzsikaszó nélkül (Móricz Zsigmond);

CSÍKI JÁTÉKSZÍN – Csíkszereda
Előadás címe: Búzakalász (Móricz Zsigmond); Rendező: Parászka Miklós; Időpont: május 29., kedd 17.00 óra (Arlechino bérlet és Csongor és Tünde bérlet); május 30., szerda 19.00 óra (Kurkó Gyárfás bérlet, Csíkszentdomokos); május 31., csütörtök 19.00 óra (Tiborc bérlet);

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES – Sepsiszentgyörgy
Előadás címe: A MaszkUra; Időpont: május 25., péntek 19.00 óra (Marosvásárhely, Nemzeti Színház nagyterem); ………….. Előadás címe: Csipkerózsika; Rendező: Ivácson László; Időpont: május 28., hétfő 18.00 óra (Sepsiszentgyörgy, Lajtha László Stúdióterem); Összefoglaló: ... Éppen ma telik le a száz esztendő, amikor a gonosz tündér átkától sújtva Csipkerózsika és az egész királyi udvar halálos álomba merült. A százéves álommal a haláltól menekült meg a fiatal királykisasszony. De lesz-e aki az átkot feloldja, ki segít vajon a királyfinak időben megtalálni és felébreszteni szerelmét?

TAMÁSI ÁRON – Sepsiszentgyörgy
Előadás címe: A Brassói Filharmónia Hangversenye; Időpont: május 25., péntek 19.00 óra; ----Előadás címe: Ivanov (Anton Pavlovics Csehov); Rendező: Anca Bradu; Időpont: május 26., szombat 19.00 óra (Comenius I + I/A bérlet); május 27., vasárnap 17.00 óra (Katona József és Madách Imre bérlet); május 30., szerda 19.00 óra (Comenius II + II/A bérlet); május 31., csütörtök 19.00 óra (Comenius II + II/A bérlet); Összefoglaló: Hová vezet az ember életútja, ha delelőjét, úgy tűnik, végleg meghaladta? Lehetséges visszanyerni a fiatalság önfeledt és erőtől duzzadó energiáit? S ha nem, érdemes még élni? Élni úgy, hogy tudni: mindez annyit jelent, mint beleszür-

FIGURA STÚDIÓ – Gyergyószentmiklós
Előadás címe: Énekelve táncolunk; Időpont: május 30., szerda 17.00 óra (Gyergyóalfalu, Petőfi Sándor Művelődési Ház);

VÁROSI SZÍNHÁZ – Kézdivásárhely
Előadás címe: Székelyek és Sláger Paródiák; Rendező: Bozsik Yvette; Időpont: május 28., hétfő 19.00 óra (Toldi bérlet); május 29., kedd 17.00 óra (Boér Géza bérlet) 19.30 óra (Toldi bérlet); május 30., szerda 19.00 óra (Toldi bérlet); ----Előadás címe: A titok (Nagy Bandó András meseregénye alapján) a Figura Stúdió Színház vendégjátéka;

HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES – Csíkszereda
Előadás címe: Ördöngösök Füzesen Rendező: Boka Gábor; Időpont: május 26., szombat 18.00 és 19.30 óra.

TV-MŰSOR. 2012. május 25–31.
Péntek
HÍR TV
07.00 Paletta (ism.); 07.30 Lapzárta (ism.); 08.00 Híradó; 09.05 Rájátszás (ism.); 10.05 Ikon (ism.); 10.30 Ázsia (ism.); 11.00 Híradó; 11.30 Soroló 1 (ism.) A vidék magazinja; 12.05 Panaszkönyv (ism.); 12.30 Sportré (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.45 Közvetlen ajánlat; 14.05 Lapzárta (ism.); 14.30 Paletta (ism.); 15.05 Zöld övezet (ism.); 15.30 Iskolapélda (ism.); 16.00 Híradó; 16.30 Felfedező; 17.05 BBC Reporters; 17.30 BBC Hard Talk; 18.00 Híradó; 18.30 Európai híradó (ism.); 19.15 Bruttó; 19.45 Tíz perc (ism.); 20.00 Híradó; 20.30 Bruttó; 21.05 Péntek 8; 22.00 Híradó; 22.30 Célpont; 23.00 Híradó; 23.30 Riasztás (ism.); 24.05 Péntek 8 (ism.); 01.00 Műsorszünet.

Szombat
08.30 Híradó; 08.35 Kultikon (ism.); 09.30 Híradó; 09.35 Közbeszéd (ism.); 10.00 Hogy volt!? (magyar ism. műsor) Mészáros Ágira emlékezünk; 11.00 Család-barát; 11.50 1 könyv; 11.55 Csellengők (ism.); 12.25 Térkép; 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.20 Kívánságkosár; 15.15 Mindennapi hősök (ism.); 15.45 Székely kapu (magyar magazinműsor); 16.15 Csíksomlyó húsz éve; 16.40 Magyar elsők (magyar ism. sor.); 17.00 KOGART kiállítások 20062011; 17.30 Térkép-Integrációs magazin; 18.00 Kisváros (magyar tévéfilm sor.); 19.00 Híradó; 19.35 Közbeszéd; 20.00 Ménes élet (osztrák tévéfilm sor.); 21.00 Sándor Mátyás (magyarfrancia-olasz tévéfilm sor.,); 21.55 Hírek; 22.00 Dunasport; 22.05 Kultikon; 23.00 Törzsasztal; 23.55 Koncertek az A38 hajón (magyar koncertf.); 24.55 Himnusz; 01.00 Hanna grófnő (dok.); 01.50 Térkép; 02.20 Az utolsó kántortanító (dok.);

Vasárnap
03.10 Arcélek (dok.) Finta József, műépítész; 03.35 Család-barát (ism.); 04.30 Kívánságkosár.

Hétfő
22.30 Térkép-Integrációs magazin; 23.00 Duna anzix (ism. terj.); 23.15 Az utolsó kántortanító (dok.); 24.05 Kultikon-Szolgáltató magazin; 01.00 Himnusz; 01.02 Híradó; 01.25 Telesport; 01.30 Az Este; 02.00 Kívánságkosár; 03.55 Marslakók (magyar filmsor.); 04.20 Pünkösdi vonatozás (dok.); 04.55 Kárpát Expressz (ism.).

Kedd
20.05 Halhatatlan szépség (francia filmsor.); 21.00 Híradó; 21.35 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.); 22.20 Maradj talpon!; 23.15 Telepódium -(magyar vígj.,); 24.35 Elveszett remény (am. filmdráma); 02.10 MNASZ Motorsport magazin; 02.40 Bűvölet (olasz tévéfilm sor.); 03.30 Záróra-Pogány Judit; 04.25 Benyovszky Móric és a malgasok földje (magyar ism. sor); 04.55 Magyar bulizene.

Szerda
20.30 Híradó este; 21.10 Marslakók (magyar filmsor.); 21.40 Poén Péntek- Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán!; 22.40 Mindenből egy van (magyar filmsor.); 23.35 Az Este; 24.10 Négy szellem; 01.10 Melissa és Joey (am. vígj. sor.); 01.35 Waczak Szálló (angol vígj. sor); 02.15 MM (ism.)A megoldások magazinja; 03.10 Műsorszünet.

Csütörtök
22.20 Megasztár (magyar szór. műsor) élő; 01.05 Grimm (am. filmsor.,); 02.05 Tények Este; 02.40 EZO.TV; 03.40 Alexandra Pódium; 04.05 Versek; 04.40 Műsorszünet.

DUNA WORLD
05.00 Kárpát Expressz (ism.); 05.25 Élő népzene (ism.); 05.50 Mesék; 06.00 Család-barát; 06.55 Ma Reggel; 10.00 Marslakók (magyar filmsor.); 10.25 Pünkösdi vonatozás (dok.); 11.00 KorTárs; 11.30 Száműzött magyar irodalom (magyar ism. sor.); 11.55 Térkép-Integrációs magazin; 12.20 Az Este (ism.); 13.02 Híradó; 13.20 Kívánságkosár; 15.15 Isten kezében; 15.40 Arcélek (dok.) Verebes Ernő zeneszerző, Újvidék; 15.55 Gazdakör; 16.10 Duna anzix (ism. terj.); 16.25 Térkép (ism.); 16.55 Élő népzene; 17.20 Szellem a palackból. (ism. terj.); 17.50 Kárpát Expressz; 18.15 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.); 18.30 Mese; 19.00 MM-A megoldások magazinja; 20.00 Híradó; 20.30 Közbeszéd; 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei; 21.05 Hazajáró (magyar magazinműsor); 21.30 Lanterna - Ahol a magány se jár (dok.);

RTL KLUB
06.40 Top Shop; 07.05 Jó reggelt, skacok!; 08.35 Reflektor ReggelSztármagazin; 08.50 Reggeli - Csak csajok; 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor.); 10.20 Győzike-Reality komédia; 11.30 Top Shop; 13.05 Asztro Show; 14.10 Az éden titkai (görög filmsor.); 15.15 Döglött akták (am. krimisor.); 17.20 Marichuy - A szerelem diadala (mex. filmsor.); 18.20 Teresa (mex. filmsor.); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.05 A gyanú árnyékában (dok.); 21.00 Fókusz-Közszolgálati magazin; 21.45 Barátok közt (magyar filmsor.); 22.25 CSI: Miami helyszínelők (am. krimisor.); 23.25 Gyilkos elmék (am.-kan. krimisor.); 01.30 Reflektor; 01.45 Törzsutas; 02.15 Kemény zsaruk (am. akciófilm-sor); 03.10 Autómánia (ism.); 03.35 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.15 Magyar retro; 06.10 Főtér- Makó-”Fedezzük fel együtt Magyarországot!”; 06.50 Hajnali gondolatok; 06.55 Ma Reggel; 10.00 Rajzfilm; 10.20 Úszó Európa-bajnokság 2012 (élő); 13.00 Déli harangszó; 13.01 Híradó délben; 13.25 Arcok és városok (portréf.); 14.00 Hogy volt!? (magyar ism. műsor); 15.40 Dada (magyar tévéf.); 16.55 Benyovszky Móric és a malgasok földje (magyar ism. sor.); 17.25 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.); 17.55 A Nyereg Klub (auszt. filmsor); 18.20 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor.); 18.40 Robbie, a fóka (német tévéfilm sor.); 19.25 Rajzfilm;

TV2
06.25 Teleshop; 07.00 Alexandra Pódium (ism.); 07.25 Tények Reggel; 08.00 Mokka-A TV2 reggeli magazinműsora; 10.35 Stahl konyhája; 10.40 Babapercek; 10.45 Teleshop; 11.50 EZO.TV; 13.25 A láthatatlan ember (am. tévéfilm sor.); 15.20 Marina (mex.-am. filmsor.); 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor.); 17.20 Csoda Manhattanben (am.-mex. rom. sor.); 18.20 Update Konyha (magyar főzőshow); 18.25 Tiltott szerelem (török filmsor.); 19.30 Tények; 20.35 Aktív-A TV2 magazinja; 21.10 Jóban Rosszban (magyar filmsor.);

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.20 Hajnali gondolatok; 06.23 Az Este; 06.55 Ma Reggel; 10.00 Orvosi bűnügyek (olasz tévéfilm sor.); 11.00 Mestersége színész (ism.) - Dajka Margit; 11.55 Tetőtől talpig; 12.25 Szeretettel Hollywoodból; 13.01 Híradó délben; 13.25 P’amende-Roma kultúra; 13.55 Esély; 14.25 Marslakók (magyar filmsor.); 14.55 Székely gyors; 15.20 Az erdélyi ember és lélek krónikása (magyar portréf.); 16.00 Angyali érintés (am. tévéfilm sor); 16.45 MM-A megoldások magazinja; 17.45 Úszó Európa-bajnokság 2012 (élő); 19.30 Maradj talpon!;

DUNA TV
06.25 Gazdakör; 06.40 Híradó; 07.00 Slovenski Utrinki-Szlovén nyelvű nemzetiségi magazin; 07.30 Híradó; 07.35 Kvartett-A visegrádi négyek magazin műsora; 08.05 Kárpát Expressz;

18
Péntek
HÍR TV
08.00 Híradó; 08.30 Soroló 1 (ism.); 09.05 Befutó-London; 09.30 Iskolapélda (ism.); 10.05 Felfedező; 10.30 BBC Click; 11.05 Ikon (ism.); 11.30 Ősök tere (ism.); 12.05 Tíz perc; 12.30 Stopper (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.40 Közvetlen ajánlat; 14.05 Panaszkönyv (ism.); 14.30 GyógyHír (ism.); 15.05 Garázs- Ahonnan az autózás indul!; 15.30 Bruttó (ism.); 16.00 Híradó; 16.30 Európai híradó (ism.); 17.05 Ázsia; 17.30 Globál (ism.); 18.00 Híradó; 18.30 BBC Reporters (ism.); 19.05 BBC Hard Talk (ism.); 19.30 Célpont (ism.); 20.00 Híradó; 20.30 Retrográd (ism.); 21.05 Civil kaszinó (ism.); 22.00 Híradó; 22.30 Riasztás (ism.); 23.05 Vetítő; 23.06 Göcsej éléskamrája (dok.); 24.05 BBC Click (ism.); 24.30 Felfedező (ism.); 01.00 Műsorszünet.

TV-MŰSOR
Szombat
07.00 Gazdakör; 07.25 Erőtér - Nap, szél, víz, föld, mező (magyar ism. sor.); 07.50 Atyák mestere (dok.); 08.45 Daktari (am. kalandfilmsor.); 09.40 Duna anzix (magyar ism. sor.); 09.55 Családi krónikák (dok.)Hegyi család Székelyudvarhelyen - 1. rész; 10.30 Isten kezében - A csíksomlyói Babba Mária, 11.00 Világ-nézet; 12.00 Csíksomlyói pünkösdi búcsú; 14.30 Száműzött magyar irodalom (magyar ism. sor.); 15.00 Pannon expressz (magyar magazinműsor); 15.30 Talpalatnyi zöld (ism. terj.); 15.55 Hagyaték (magyar magazinműsor,); 16.30 A Napba öltözött leány (magyar zenés f.); 19.00 Híradó; 19.30 Hogy volt!? (magyar ism. műsor) Bárdy Györgyöt köszöntjük; 20.30 Nyírő József: Jézusfaragó ember (magyar színházi felv.); 22.40 MüpArt - K.L.B.- Karaván Familia (magyar koncertf.,); 24.25 Dunasport; 24.40 Ez a te életed (osztráknémet filmdráma); 02.15 Himnusz; 02.20 Duna anzix (magyar ism. sor.); 02.35 Munka-Társ (magyar magazinműsor); 03.05 Talpalatnyi zöld (ism. terj.);

TÉVÉMŰSOROK. MŰSORAJÁNLÓK

II. évfolyam 21. szám

Vasárnap
03.30 Gyöngyökkel gyökereztél (dok.); 04.30 Tiszavirág Quartet (magyar koncertf.,).

Hétfő
20.30 Sírjaik hol domborulnak. (dok.); 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei; 21.05 Mindenből egy van (magyar filmsor.); 22.00 Isten kezében- Pünkösdi vallomások; 22.30 Füst Milán: Negyedik Henrik (magyar tévéf); 24.30 Határtalanul magyar (dok.); 01.00 Himnusz; 01.02 Híradó; 01.25 Telesport; 01.35 Becsengetünk és elfutunk; 02.25 Szájhősök (magyar filmsor.); 03.20 Csíksomlyói pünkösdi búcsú (ism.).

Kedd
18.30 Öveges 33 (magyar ism. sor.); 18.40 A hangyák mindent tudnak (ism. terj.); 18.55 Mi micsoda (ism. terj.); 19.20 Rajzfilm; 19.55 Melissa és Joey (am. vígj. sor.); 20.20 Waczak Szálló (angol vígj. sor.); 21.00 Híradó; 21.30 Boxutca - Forma-1 magazin; 22.00 Forma-1 Monaco-i Nagydíj - Időmérő edzés; 23.30 Munkaügyek - IrReality Show (magyar filmsor.,); 24.25 Telesport- OTP Bank Liga; 02.05 New York-i szerenád (am. vígj.); 03.45 Casting minden (magyar zenés f.).

Szerda
13.35 Zöld Tea-Ökomagazin; 14.05 Boxutca-Forma-1 magazin; 14.40 Forma-1 Monacói Nagydíj - Időmérő edzés (élő); 16.20 Tetőtől talpig; 16.50 Gasztroangyal-Eszik, iszik, sosem alszik; 17.50 Úszó Európa-bajnokság 2012 (élő); 19.30 SzerencseSzombat; 20.30 Híradó este; 21.10 Elővízió III; 22.00 Eurovíziós Dalfesztivál 2012- A Döntő 01.05 Casting minden (magyar zenés f.); 02.50 Porrá leszünk (angol krimisor.); 03.45 Műsorszünet.

Csütörtök
17.00 Rejtélyek kalandorai (kan.-am. kalandfilmsor.); 18.00 Sas kabaré; 19.00 Nagy takarítás (valóságshow,); 19.30 Tények; 20.00 Aktív Extra; 20.35 Bratz - Talpra csajok! (am. családi vígj.); 22.35 Tremors - Ahová lépek, szörny terem (am. akció-vígj.); 24.25 A stepfordi feleségek (am. vígj.,); 02.10 EZO.TV; 03.10 Kalandjárat (ism.); 03.35 Teleshop; 04.05 Vers; 04.25 Műsorszünet.

DUNA WORLD
05.25 Élő népzene (ism.); 05.50 Rajzfilmek; 06.00 Tálentum (magyar ism. sor.); 06.25 Apáról fiúra- Pünkösdi sokadalom; 06.55 Szellem a palackból. (ism. terj.); 07.20 Múlt-kor-Történelmi magazin, 07.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Anno (ism.) Mesél a filmhíradó, 10.25 Hogy volt!? (magyar ism. műsor); 11.20 Nem vagyunk árvák, van édesanyánk. (dok.); 12.00 Csíksomlyói pünkösdi búcsú; 14.30 Gasztroangyal-Eszik, iszik, sosem alszik; 15.20 Aranymetszés; 16.15 Lyukasóra; 15.40 Szóról-szóra magyarul (ism. sor.); 17.05 Gazdakör; 17.30 Arcélek (dok.) Finta József, műépítész; 18.00 Hazajáró (magyar magazinműsor,); 18.30 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.); 18.45 Mese; 19.00 Négy szellem; 20.00 Híradó;

RTL KLUB TV2
07.00 Látlelet a Földről (magyar ism. sor.); 07.25 Tv2 matiné; 11.00 Egyik kutya, másik nem!; 11.30 Babavilág (magazinműsor); 12.00 9 hónap (magazinműsor); 12.30 Tűsarok (magazinműsor); 13.00 Bajnokok Ligája magazin (magyar sportműsor); 13.30 Én is szép vagyok (ism.); 14.00 TopSpeed-Motorsport magazin; 14.30 Autóguru (magazinműsor); 15.00 Sheena, a dzsungel királynője (am. kalandfilmsor.); 16.00 Bűbájos boszorkák (am. filmsor.); 07.30 Top Shop; 08.00 Kölyökklub; 11.00 Rajzfilm; 11.25 Asztro Show; 12.30 Házon kívül; 13.00 Autómánia; 13.35 Amerika legkeményebb melói (dok.); 14.35 Lost - Eltűntek (am. kalandfilmsor); 15.40 Castle (am. filmsor.); 17.40 Csapd le Chipet! (am. rom. vígj.); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.00 Fókusz Plusz; 20.30 Csillag Születik (élő); 22.45 Sztriptíz (am. krimi,); 01.10 A régi környék (am. vígj.,); 03.05 Fókusz Plusz; 03.25 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2 MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
05.50 Főtér-”Fedezzük fel együtt Magyarországot!”; 06.40 Az Árpád-kor templomai (dok.); 06.55 Hajnali gondolatok; 07.00 Rajzfilmek; 09.50 Lovastúra-Életmód magazin; 10.20 Úszó Európa-bajnokság 2012 (élő); 13.00 Déli harangszó; 13.01 Marslakók (magyar filmsor.); 15.20 Rajzfimek; 15.25 Keménykalap és krumpliorr (magyar ifj. kalandf. sor.,); 16.25 Hahó, a tenger! (magyar mesef.); 17.30 A közös kutya (magyar tévéf.); 06.20 Hajnali gondolatok; 06.25 Az Este (ism.), 07.00 Magyar gazda; 07.25 Anno-Mesél a filmhíradó; 07.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Delta-Tudományos magazin; 10.30 Mozdulj!-Szabadidősport magazin; 11.00 Angi jelenti; 11.30 Aranymetszés; 12.30 Most a Buday!- Főzzünk együtt!; 13.00 Déli harangszó; 13.01 Hírek; 13.05 Múlt-kor-Történelmi magazin;

DUNA TV
06.25 Ezer év szentjei (magyar ism. sor.) Boldog Özséb;

Péntek
HÍR TV
08.00 Híradó; 08.30 Soroló-A vidék magazinja; 09.05 Felfedező (ism.); 09.30 Európai híradó (ism.); 10.05 Péntek 8 (ism.); 11.05 Célpont (ism.); 11.30 Napról napra; 12.05 Civil kaszinó (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.40 Közvetlen ajánlat; 14.05 Sportré; 14.30 Ősök tere (ism.); 15.05 Tíz perc (ism.); 15.30 Visszajátszás; 16.00 Híradó; 16.30 Befutó (ism.); 17.05 Garázs (ism.); 17.30 GyógyHír; 18.00 Híradó; 18.30 Hírvilág; 19.05 Bruttó (ism.); 19.30 Keresztmetszet; 20.00 Híradó; 20.30 Napról napra (ism.); 21.05 Kontraszt; 22.00 Híradó 21; 22.30 Versus; 23.05 Vetítő; 23.06 445 - Miért könnyezik mindenki Csíksomlyón (dok.); 24.05 Kontraszt (ism.); 01.00 Műsorszünet.

Szombat
06.25 Beszélő emlékházak (magyar ism. sor.); 07.00 Gazdakör; 07.25 Erőtér - Nap, szél, víz, föld, mező (magyar ism. sor.); 07.55 Magyar elsők (magyar ism. sor); 08.15 Székely - “Az eszményi szép apostola” (dok.); 09.10 Másfélmillió lépés Magyarországon (magyar ism. sor.); 10.00 Élő egyház; 11.00 Nyírő József újratemetése; 11.30 Ünnepi stúdió Székelyföldről; 12.30 Pünkösdi római katolikus szentmise közvetítése; 13.40 Ünnepi megemlékezés Székelyföldről; 14.40 Ünnepi stúdió Székelyföldről; 15.30 Nyírő József újratemetése; 16.30 Szerelmes földrajz (magyar ism. sor.); 17.00 Hazajáró (magyar magazinműsor); 17.40 Uz Bence (magyar rom. film,); 19.00 Híradó; 19.35 Heti Hírmondó; 20.05 Önök kérték!; 21.00 Páduai Szent Antal - A szó, mely éget (olasz életr. drám.); 22.35 Klubszoba; 23.30 Ismerős arcok: Kerítést bontok; 24.30 Dunasport;

Vasárnap
24.30 Vakációs könyv (török filmdráma); 02.15 Himnusz; 02.20 Határtalanul magyar; 02.50 Élő népzene (ism.); 03.15 Vakációs könyv (török filmdráma); 03.45 Világ-nézet; 04.35 Klubszoba (ism.).

Hétfő
18.50 Út Londonba-Olimpiai magazin; 19.20 Határtalanul magyar; 19.45 Rajzfilm; 20.00 Híradó; 20.30 Heti Hírmondó; 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei; 21.05 Hazajáró (magyar magazinműsor); 21.35 Shakespeare: Ahogy tetszik; 24.30 Himnusz; 24.32 Híradó (ism.); 24.55 Ünnepi megemlékezés (ism.); 02.00 Nyírő József újratemetése (ism.); 02.30 NB 1 labdarúgó-mérkőzés; 04.45 Uz Bence (magyar rom. film).

Kedd
13.15 Katolikus krónika; 13.40 Megkeresni az embert; 14.05 Rózsafüzér királynéja; 14.30 Kérdések a Bibliában; 14.45 Református magazin; 15.10 Református ifjúsági műsor; 15.20 Útmutató; 15.45 Evangélikus templomok Mezőberényben; 16.00 A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi műsora; 16.25 Telesport- OTP Bank Liga; 18.35 P@dtársat keresünk; 19.35 Rajzfilmek; 20.00 A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi műsora; 21.00 Híradó este; 21.30 Forma-1 Monaco-i Nagydíj - Futam; 24.00 Szeretettel Hollywoodból; 24.30 Telesport- OTP Bank Liga; 02.10 Sztárom a párom (angolam. rom. vígj.); 04.10 Miss Austen bánata (am.-angol életr. drám.).

Szerda
10.40 Megkeresni az embert; 11.05 Rózsafüzér királynéja; 11.30 Kérdések a Bibliában; 11.45 Református magazin; 12.10 Református ifjúsági műsor; 12.15 Útmutató (ism.); 12.40 Evangélikus templomok Mezőberényben (ism.); 13.00 Déli harangszó; 13.01 Hírek; 13.05 Zegzugos történetek; 13.35 Út Londonba-Olimpiai magazin; 14.05 Telesport- Sport 7; 14.30 Forma-1 Monacói Nagydíj - Futam (élő); 17.25 Úszó Európa-bajnokság 2012 (élő); 19.50 Kenderbe szőtt újjászületés; 20.30 Híradó este; 21.10 Magyarország, szeretlek!; 22.25 Sztárom a párom (angolam. rom. vígj.); 24.30 Miss Austen bánata (am.-angol életr. drám); 02.00 Nemzetközi zongoraverseny Liszt Ferenc emlékére; 03.19 Műsorszünet.

Csütörtök
14.10 Minden hájjal megkent hazug (am.-német vígj.); 15.50 Utazás a mítoszok földjére (am. kalandf., 1. rész); 17.35 A Keresztapus (am.-angol vígj.,); 19.30 Tények; 20.00 Stuart Little kisegér 2. (am. film,); 21.25 Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag (am. kalandf.); 23.55 A Sakál (am.-angol-francia akcióf.); 02.15 Kleopátra (am. filmdráma, 1. rész); 03.50 Magyar versek; 04.10 Műsorszünet.

DUNA WORLD
06.00 Hacktion (magyar akciófilm-sor.,); 06.50 Magyarország története; 07.20 Pannon expressz (magyar magazinműsor); 07.55 Ma reggel hétvége; 10.00 Heuréka! Megtaláltam! (ism. terj.); 10.25 Talpalatnyi zöld (ism.); 10.55 Száműzött magyar irodalom (magyar ism. sor.); 11.30 A székely apostol hazatér-Ünnepi stúdió Székelyudvarhelyről; 12.30 Pünkösdi római katolikus szentmise közvetítése; 13.40 Ünnepi megemlékezés Székelyudvarhely; 14.40 Ünnepi stúdió Székelyudvarhelyről; 15.30 Nyírő József újratemetése; 16.05 MüpArt classic - A Muzsikás együttes és a Danubia Zenekar koncertje; 17.55 Barangolások öt kontinensen; 18.25 Sírjaik hol domborulnak. (dok.);

RTL KLUB
07.30 Top Shop; 08.00 Kölyökklub; 11.00 Míg a halál el nem választ (am. vígj. sor.,); 12.00 Szitakötő (am.-német filmdráma); 14.05 Kő egy csapat (am. vígj.); 16.00 Kapd el a kölyköt! (am.német akció-vígj.,); 17.55 Garfield (am. családi vígj.,); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.00 Csúcsformában 3. (am. akcióf.,); 21.30 Nem férek a bőrödbe (am. vígj.,); 23.30 Good Will Hunting (am. filmdráma); 02.00 Az emberrablás (am.-német thriller); 03.40 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.30 Gasztroangyal-Eszik, iszik, sosem alszik; 06.25 Az Árpád-kor templomai (dok.); 06.40 Hajnali gondolatok; 06.45 Rajzfilmek; 09.00 Keménykalap és krumpliorr (magyar ifj. kalandf. sor.); 09.55 Öveges 33 (magyar ism. sor.); 10.05 A hangyák mindent tudnak (ism. terj.); 10.20 Úszó Európa-bajnokság 2012 (élő); 13.00 Déli harangszó; 13.01 Engedjétek hozzám; 13.05“Így szól az Úr!”;

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.25 Hajnali gondolatok; 06.30 KorTárs; 06.55 Magyar gazda; 07.25 Esély-Fogyatékossággal élő emberek magazinja; 07.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Engedjétek hozzám; 10.05 Így szól az Úr!; 10.10 Katolikus krónika;

TV2
06.45 Reggeli gondolatok; 07.15 Zöld világ (magyar ism. sor.,); 07.45 Tv2 matiné; 10.45 Nagy Vagy! (szór. műsor); 11.40 Rajzfilm; 12.30 Rocky és Bakacsin kalandjai (am.-német vígj.);

DUNA TV
05.00 Egy cseppnyi Magyarország - A Vértes (ism. terj.); 05.55 Heuréka! Megtaláltam! (ism.);

II. évfolyam 21. szám

TÉVÉMŰSOROK. MŰSORAJÁNLÓK

TV-MŰSOR
Hétfő Kedd
13.05 Mai hitvallások- Látogatóban Papp Jánosnál; 13.30 Magyar zarándokok Szent Jakab útján (magyar útleíró sor.); 14.10 Ars Hungarica (magyar ism. sor.) - Lőcsei Pá; 14.30 A “legszögedibb szögedi”; 15.25 Telepódium - A kör négyszögesítése (magyar tévéjáték); 16.50 Benyovszky Móric és a malgasok földje (magyar ism. sor.); 17.20 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.); 17.45 A Nyereg Klub (auszt. filmsor.); 18.10 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor.); 18.35 Robbie, a fóka (német tévéfilm sor.); 19.20 Rajzfilmek; 19.55 Halhatatlan szépség (francia filmsor.,); 21.00 Híradó este; 21.30 MC - Magyarok Cselekedetei (dok.); 21.40 Szent Kristóf kápolnája (magyar tévéf.); 23.25 A hét műtárgya- A Szentlélek eljövetele-oltár Csíkszentlélekről; 23.30 A névtelen vár (magyar tévéfilm sor.); 24.40 Holdhercegnő (magyarangol-francia családi kalandf.); 02.20 Bűvölet (olasz tévéfilm sor.); 03.10 Záróra-Hoppál Mihály;

19
Csütörtök
14.10 Ikrek (am. vígj.); 16.15 Utazás a mítoszok földjére (am. kalandf., 2. rész); 18.00 Stuart Little kisegér 2. (am. film,);; 19.30 Tények; 20.00 Kung Fu Panda - A harc művészete (am. animációs vígj.,); 20.25 A Spiderwick krónikák (am. kalandf.,); 22.15 Terminál (am. vígj.,); 24.40 Kleopátra (am. filmdráma, 2. rész); 02.20 Magyar versek; 02.55 Műsorszünet.

Péntek
HÍR TV
07.00 Befutó London (ism.); 07.30 Soroló 2 (ism.) A vidék magazinja; 08.00 Híradó; 09.05 Kontraszt (ism.); 10.05 Napról napra (ism.); 10.30 BBC Hard Talk (ism.); 11.00 Híradó; 11.30 Európai híradó (ism.); 12.05 Zöld övezet (ism.); 12.30 Bruttó (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat; 14.05 Ázsia (ism.); 14.30 Garázs (ism.) Ahonnan az autózás indul!; 15.05 Civil kaszinó (ism.); 16.00 Híradó; 16.30 Keresztmetszet (ism.); 17.05 Célpont (ism.) Oknyomozó riportműsor; 17.30 Paletta; 18.00 Híradó; 18.30 Hírvilág (ism.); 19.20 Stopper; 20.00 Híradó; 21.05 Rájátszás; 22.00 Híradó 21; 22.35 Lapzárta; 23.00 Híradó; 23.30 BBC Reporters (ism.); 24.05 Rájátszás (ism.); 01.00 Műsorszünet.

Szombat
06.40 Élő egyház (ism.); 07.05 Isten kezében (ism.); 07.35 Kultikon (ism.), 08.25 Klubszoba (ism.); 09.20 Mese; 11.00 Család-barát; 11.50 1 könyv; 12.00 Oltalom kéretik (dok.); 13.02 Híradó - Déli; 13.20 Kívánságkosár (magyar szór. műsor); 15.00 Kovács Nóri pünkösdi koncert (magyar koncertf.); 15.50 Albert Schweitzer - Egy élet Afrikáért (német-dél-af. életr. film); 18.00 Kisváros (magyar tévéfilm sor.); 19.00 Híradó; 19.35 Csíksomlyó húsz éve; 20.05 Rózsa Sándor (magyar tévéfilm sor.,); 21.00 Így veszett el Erdélyország 1940-1944 (dok.); 21.50 Színes fátyol (kínai-am. rom. dráma); 23.55 Liszt Ferenc: Missa Solemnis - Esztergomi mise; 24.55 Nem vagyunk árvák, van édesanyánk. (dok.); 01.25 Pünkösdi vonatozás (dok.); 02.10 Himnusz; 02.15 Tengerek világa (magyar ism. sor.); 02.40 Kézjegy; 03.20 Élő egyház (ism.); 03.50 Család-barát (ism.); 04.45 Kívánságkosár.

Vasárnap
DUNA WORLD
06.00 Vajdasági orgonák (ism. terj.); 06.25 Heti Hírmondó (ism.); 06.55 Klubszoba; 07.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Marslakók (magyar filmsor.); 10.25“Tükröt tartani e ragyogásnak” (ism. terj.); 11.00 Hazajáró (magyar magazinműsor); 11.30 Pannon expressz (magyar magazinműsor); 11.55 Térkép (ism.) Integrációs magazin; 12.25 Az Este (ism.), 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.20 Kívánságkosár (magyar szór. műsor); 15.15 Katolikus krónika; 15.40 Arcélek (dok.) Almássy Éva író, Párizs; 15.55 Gazdakör; 16.10 Duna anzix (magyar ism. sor); 16.25 Térkép; 16.55 Élő népzene; 17.20 Egy hazában élünk (magyar ism. sor.); 18.15 Kárpát Expressz; 18.40 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.); 18.55 Rajzfilm; 19.20 Hordozható haza (magyar portréf.); 20.00 Híradó;

Szerda
04.05 Benyovszky Móric és a malgasok földje (magyar ism. sor.); 04.35 Magyar rock.

20.30 MC - Magyarok Cselekedetei (dok.); 20.40 Ünnepi stúdió Székelyudvarhelyről (ism.); 21.55 Pünkösdi római katolikus szentmise (ism.); 23.05 Ünnepi megemlékezés (ism.); 24.05 Ünnepi stúdió Székelyudvarhelyről (ism.); 01.00 Himnusz; 01.02 Híradó; 01.25 Telesport; 01.30 A nagy titok tudói (dok.); 01.55 Kívánságkosár; 03.25 A repülés története (magyar-francia kisjátékf); 03.45 Marslakók (magyar filmsor.); 04.15 Viharsarki fák alatt (ism. terj.).

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.20 Hajnali gondolatok; 06.55 Roma Magazin; 07.25 Domovina-Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin; 07.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Rajzfilm; 10.35 A legendás musztáng (am. filmdráma); 12.00 Csodakarikás (magyar mesejáték); 13.00 Déli harangszó; 13.01 Híradó délben; 13.05 Euro 2012; 13.35 Szent Ágoston (olasz-német történelmi f.); 17.05 A Szövetség-Biblia vetélkedő; 18.00 Liliomfi (magyar vígj.); 19.50 Kocsis 60-Portréfilm; 20.30 Híradó este; 21.10 Holdhercegnő (magyarangol-francia családi kalandf.); 22.55 MR2 Akusztik+ a Müpából (magyar koncertf.); 24.30 Az operaház fantomja (am.-angol musical,); 02.48 Műsorszünet.

RTL KLUB
07.30 Top Shop; 08.00 Kölyökklub; 11.05 Míg a halál el nem választ (am. vígj. sor.); 11.30 Fiúk a parton (am.-auszt. rom. dráma); 13.35 Pompei - Egy város pusztulása (olasz történelmi dráma); 17.35 Szuperhekus kutyabőrben (am. akció-vígj.,); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.00 Superman visszatér (am. kalandf.); 23.00 Katona (am.-angol akcióf.,); 01.00 Visszatérés a Kísértethegyre (am. horror,); 02.25 Hülyeség nem akadály (am.-auszt. vígj. sor.); 02.55 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.35 Négy szellem; 06.30 KorTárs; 06.55 Ars Musica- Képek a magyar zene történetéből: Az erdélyi udvar zenéje; 07.20 English 4U; 07.50 Hajnali gondolatok; 07.55 Ma Reggel; 10.00 Buli a téren!; 10.40 Így lesz kerek a világ!; 10.55 P@dtársat keresünk; 11.50 Hónapsoroló (magyar ism. sor.); 12.30 Isten kezében- Csíksomlyó története; 13.00 Déli harangszó; 13.01 Hírek;

TV2
07.00 Tv2 matiné; 11.10 Rajzfilm; 12.40 Egérmese 3 - A Manhattan sziget kincse (am. rajzf.);

DUNA TV
05.30 Önök kérték! (ism.); 06.25 Gazdakör;

Péntek
HÍR TV
07.00 Paletta (ism.); 07.30 Lapzárta; 08.00 Híradó; 09.05 Rájátszás (ism.); 10.00 Garázs (ism.) Ahonnan az autózás indul!; 10.30 Soroló (ism.); 11.00 Híradó; 11.30 Hírvilág (ism.); 12.05 Sportré (ism.); 12.30 Retrográd (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.45 Közvetlen ajánlat; 14.05 Lapzárta (ism.); 14.30 Paletta (ism.); 15.05 Keresztmetszet (ism.); 15.30 Ikon (ism.); 16.00 Híradó; 16.30 Globál (ism.); 17.05 Stopper (ism.); 17.30 Paletta; 18.00 Híradó; 18.30 Zöld övezet; 19.20 Panaszkönyv; 20.00 Híradó; 21.05 Rájátszás; 22.00 Híradó 21; 22.35 Lapzárta; 23.00 Híradó; 23.30 Riasztás (ism.); 24.05 Rájátszás (ism.); 01.00 Műsorszünet.

Szombat
09.30 Híradó; 09.35 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből (magyar ism. sor.); 10.00 Önök kérték! (ism.); 11.00 Család-barát; 11.50 1 könyv; 12.00 Afrika színei (ism. terj.); 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó - Déli; 13.15 Talpalatnyi zöld (ism.); 14.00 Kapcsoljuk az Országházat-Parlamenti közvetítés; 17.00 Heuréka! Megtaláltam! (ism. terj.); 17.30 Térkép-Integrációs magazin; 18.00 Kisváros (magyar filmsor.); 19.00 Híradó; 19.30 Közbeszéd; 20.05 Vivát Benyovszky! (magyar-csehszl. tévéfilm sor.); 21.00 Cigányok ideje (francia zenés f.); 22.55 Hírek; 23.00 Dunasport; 23.05 Kultikon-Szolgáltató magazin; 24.00 Lamantin Jazz Fesztivál (dok.); 24.45 Ünnepi hangverseny Wojciech Kilar műveiből (magyar koncertf.); 02.05 Himnusz; 02.10 Térkép (ism.); 02.35 Lélek Boulevard-ZoránBarkó Judit műsora; 03.05 Nyelvőrző (ism.); 03.30 Család-barát (ism.); 04.30 Kívánságkosár.

Vasárnap
06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Marslakók (magyar filmsor.); 10.25 Puccini - Vukán: Bohémélet (magyar koncertf); 11.15 Delta-Tudományos magazin; 11.45 Talpalatnyi zöld (ism. terj.); 12.10 Népzenebiológia (dok.); 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.20 Kívánságkosár; 15.15 Világ-nézet; 16.10 Gazdakör; 16.20 Duna anzix (magyar ism. sor); 16.40 Távoli utakon (magyar portréf.); 17.00 Élő népzene; 17.30 Anno (ism.) Mesél a filmhíradó; 18.00 Kárpát Expressz; 18.25 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.); 18.40 Rajzfilm; 19.00 MM-A megoldások magazinja; 20.00 Híradó; 20.30 Közbeszéd; 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei; 21.05 Hagyaték (magyar magazinműsor); 21.35 Algéria színei (ism. terj.); 21.50 Térkép- Integrációs magazin; 22.15 Duna anzix (magyar ism. sor.); 22.35 Háború a nemzet ellen (dok.); 24.00 Kultikon-Szolgáltató magazin; 01.00 Himnusz; 01.02 Híradó; 01.30 Telesport;

Hétfő
02.00 Kívánságkosár; 03.50 Marslakók (magyar filmsor.,); 04.20 Háború a nemzet ellen (dok.).

Kedd
18.20 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor.); 18.40 Robbie, a fóka (német tévéfilm sor.,); 19.25 Rajzfilm; 20.05 Capri - Az álmok szigete (olasz filmsor.,); 21.00 Híradó este; 21.35 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.,); 22.20 Maradj talpon!; 23.15 Operafejedelmek - Svéd Sándor; 24.05 Liliomfi (magyar vígj.); 01.50 Bűvölet (olasz tévéfilm sor.); 02.45 Záróra-Pléh Csaba; 03.35 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.,); 04.25 Benyovszky Móric és a malgasok földje (magyar ism. sor.); 04.50 Magyar pop.

Szerda
16.40 Capri - Az álmok szigete (olasz filmsor.); 17.35 MM-A megoldások magazinja; 18.40 Everwood (am. tévéfilm sor.); 19.30 Maradj talpon!; 20.30 Híradó este; 20.55 Sporthírek; 21.12 Marslakók (magyar filmsor); 21.40 Doc Martin olajra lép (angol vígj.); 23.05 Az Este; 23.40 Tudorok (ír-kan.-am. filmsor.); 24.30 A rejtélyes XX. század; 01.00 Angi jelenti; 01.30 Everwood (am. tévéfilm sor.); 02.15 MM (ism.) A megoldások magazinja; 03.21 Műsorszünet.

Csütörtök
20.35 Aktív; 21.10 Jóban Rosszban (magyar filmsor.); 22.20 A pók hálójában (am.német-kan. krimi); 24.25 TotalCar; 24.55 Tények Este; 01.30 EZO.TV; 02.05 Macerás ügyek (magyar filmdráma); 03.30 TotalCar; 04.30 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.35 Közjáték; 05.40 Zsigmond király ajándéka; 06.00 Főtér- “Fedezzük fel együtt Magyarországot!”; 06.50 Hajnali gondolatok; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Rajzfilm; 10.35 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.); 11.00 A Nyereg Klub (auszt. filmsor.); 11.25 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor.); 11.50 Nemzeti értékeink- Esztergom; 12.00 Magyar pop; 13.01 Híradó délben; 13.25 Szép otthonok, remek házak; 13.50 Egymillió fontos hangjegy (magyar tévéf.); 14.15 Lovastúra-Életmód magazin; 14.40 1100 év Európa közepén (magyar ism. sor.); 15.05 A névtelen vár (magyar tévéfilm sor.,); 16.10 Benyovszky Móric és a malgasok földje (magyar ism. sor.); 16.35 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor); 17.25 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.); 17.50 A Nyereg Klub (auszt. filmsor);

RTL KLUB
06.40 Top Shop; 07.05 Jó reggelt, skacok!; 08.35 Reflektor Reggel; 08.50 Reggeli - Csak csajok; 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor.,); 10.25 Győzike-Reality komédia; 11.30 Top Shop; 13.05 Asztro Show; 14.10 Az éden titkai (görög filmsor.); 15.15 Új házasság - Régi átok (am.-kan. filmdráma); 17.15 Marichuy - A szerelem diadala (mex. filmsor.); 18.20 Teresa (mex. filmsor.); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.05 A gyanú árnyékában (dok.); 21.00 Fókusz; 21.50 Barátok közt (magyar filmsor.,); 22.25 A mentalista (am. krimisor.); 23.30 A Grace klinika (am. drámasorozat); 24.30 Reflektor; 24.45 Emberrablás (am. filmsor); 02.30 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.22 Hajnali gondolatok; 06.25 Emberbútorok; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.05 Rocca parancsnok (olasz tévéfilm sor.); 11.00 Mindenből egy van (magyar filmsor.); 11.55 Most a Buday!; 12.25 Zöld Tea-Ökomagazin; 13.00 Déli harangszó; 13.01 Híradó délben; 13.25 Srpski Ekran-Szerb nyelvű nemzetiségi magazin; 13.55 Unser Bildschirm-Német nyelvű nemzetiségi magazin; 14.30 Marslakók (magyar filmsor.); 15.00 A Szövetség (ism.) Biblia vetélkedő; 15.55 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.);

TV2
06.25 Teleshop; 07.00 TotalCar (ism.); 07.25 Tények Reggel; 08.00 Mokka-A TV2 reggeli magazinműsora; 10.35 Stahl konyhája; 10.45 Babapercek; 10.55 Teleshop; 12.00 EZO.TV; 13.35 Táncos visszatér (kan.am. családi film); 15.20 Marina (mex.-am. filmsor.); 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor.); 17.20 Csoda Manhattanben (am.-mex. rom. sor.); 18.20 Update Konyha; 18.25 Tiltott szerelem (török filmsor.); 19.30 Tények;

DUNA TV
06.25 Gazdakör; 06.40 Híradó; 07.00 Roma Magazin; 07.30 Híradó; 07.35 Domovina-Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin, 08.00 Kárpát Expressz; 08.30 Híradó; 08.35 Írottkő Natúrpark (ism. terj.);

DUNA WORLD
05.10 Élő népzene (ism.); 05.35 Rajzfilm; 06.00 Család-barát;

20
Péntek
HÍR TV
07.00 Paletta (ism.); 07.30 Lapzárta (ism.); 08.00 Híradó; 09.05 Rájátszás (ism.); 10.05 Versus (ism.); 10.30 Globál (ism.); 11.00 Híradó; 11.30 Zöld övezet (ism.); 12.05 Stopper (ism.); 12.30 GyógyHír (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat; 14.05 Lapzárta (ism.); 14.30 Paletta (ism.); 15.05 Vetítő (ism.); 15.06 445 - Miért könnyezik mindenki Csíksomlyón (dok.); 16.00 Híradó; 16.30 Retrográd (ism.); 17.05 Ősök tere (ism.); 17.30 Paletta; 18.00 Híradó; 18.30 Iskolapélda; 20.00 Híradó; 20.30 Panaszkönyv; 21.05 Rájátszás; 22.00 Híradó 21; 22.35 Lapzárta; 23.00 Híradó; 23.30 Ikon; 24.05 Rájátszás (ism.); 01.00 Műsorszünet.

TV-MŰSOR
Szombat
08.35 Kultikon-Szolgáltató magazin;; 09.30 Híradó; 09.35 Közbeszéd (ism.); 10.00 Kapcsoljuk az Országházat-Parlamenti közvetítés; 17.00 Hazajáró (magyar magazinműsor) (ism.); 17.30 Térkép; 18.00 Kisváros (magyar filmsor.); 19.00 Híradó; 19.30 Közbeszéd; 20.05 Kántor (magyar tévéfilm sor.,); 21.00 Befejezetlen élet (am.német filmdráma); 22.50 Hírek; 02.55 Dunasport; 23.00 Kultikon-Szolgáltató magazin; 23.55 Benkó Dixieland Band koncertje (magyar koncertf.); 01.45 Himnusz; 01.50 Térkép; 02.20 Arcélek (dok.) Török Gábor, grafikus; 02.40 Napok, évek, századok (magyar magazinműsor); 03.35 Család-barát; 04.30 Kívánságkosár.

TÉVÉMŰSOROK. MŰSORAJÁNLÓK

II. évfolyam 21. szám

Vasárnap
12.00 Térkép (ism.) Integrációs magazin; 12.25 Az Este (ism.); 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.20 Kívánságkosár (magyar szór. műsor); 15.15 Református magazin (dok.); 15.40 Arcélek (dok.)- Léphaft Pál karikaturista, Újvidék; 15.55 Gazdakör; 16.10 Duna anzix (magyar ism. sor.); 16.25 Térkép (ism.) Integrációs magazin; 16.55 Élő népzene; 17.20 Delta (ism.); 17.50 Kárpát Expressz; 18.15 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.); 18.35 Rajzfilm; 19.00 MM-A megoldások magazinja; 20.00 Híradó; 20.30 Közbeszéd; 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei; 21.05 KorTárs (ism.); 21.30 Kézjegy; 22.35 Térkép-Integrációs magazin; 23.00 Duna anzix (magyar ism. sor.); 23.20 Napok, évek, századok (magyar magazinműsor,); 24.05 Kultikon-Szolgáltató magazin; 01.00 Himnusz; 01.02 Híradó; 01.25 Telesport; 01.30 Az Este; 02.00 Kívánságkosár; 03.55 Marslakók (magyar filmsor.); 04.20 Költözés (dok.); 04.50 Kárpát Expressz (ism.).

Hétfő
MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.10 Szép otthonok, remek házak; 05.40 Főtér - “Fedezzük fel együtt Magyarországot!”; 06.25 Ars Hungarica (magyar ism. sor.); 06.50 Hajnali gondolatok; 06.55 Ma Reggel; 10.00 Rajzfilm; 10.35 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.,); 11.00 A Nyereg Klub (auszt. filmsor.); 11.25 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor.); 11.50 Nekem ne lenne hazám? (ism. sor.); 12.00 Magyar válogatott; 13.01 Híradó délben; 13.25 Magyar építészek a nagyvilágban; 14.00 MNASZ Motorsport magazin; 14.25 Barangolások öt kontinensen; 14.55 1100 év Európa közepén (magyar ism. sor); 15.20 Operafejedelmek - Svéd Sándor; 16.15 Benyovszky Móric és a malgasok földje (magyar ism. sor.); 16.45 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.); 17.35 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.,); 18.00 A Nyereg Klub (auszt. filmsor.); 18.25 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor); 18.50 Robbie, a fóka (német tévéfilm sor.); 19.35 Rajzfilm; 20.00 Capri - Az álmok szigete (olasz filmsor.);

Kedd
21.00 Híradó este; 21.25 Sporthírek- Időjárás-jelentés; 21.35 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.); 22.20 Maradj talpon!; 23.15 Tudorok (ír-kan.-am. filmsor.); 24.05 Retro - Slágerek; 01.00 Bábel (magyar riportműsor); 01.50 Bűvölet (olasz tévéfilm sor.); 02.45 Záróra-Sinkó László; 03.40 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.); 04.30 Benyovszky Móric és a malgasok földje (magyar ism. sor.).

Szerda
18.40 Everwood (am. tévéfilm sor.); 19.30 Maradj talpon!; 20.30 Híradó este; 21.00 Sporthírek; 21.12 Marslakók (magyar filmsor.); 21.40 Párizsi helyszínelők (francia krimisor); 22.35 Pesty Fekete Doboz; 23.35 Az Este; 24.10 KorTárs; 24.30 Árnyékban harcolók - Európai ellenállók a nácizmus ellen (dok.); 01.35 Zegzugos történetek; 02.05 Everwood (am. tévéfilm sor.); 02.45 MM (ism.) A megoldások magazinja; 03.49 Műsorszünet.

Csütörtök
23.20 Született feleségek (am. vígj. sor.); 24.20 Én is szép vagyok; 24.50 Tények Este; 01.25 EZO.TV; 02.00 Doktor House (am. filmsor.,); 02.50 Született feleségek (am. vígj. sor.); 03.40 Babavilág (magazinműsor); 04.05 Magyar versek; 04.40 Műsorszünet.

RTL KLUB
06.40 Top Shop; 07.05 Jó reggelt, skacok!; 08.35 Reflektor Reggel; 08.50 Reggeli - Csak csajok; 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor.); 10.25 Győzike-Reality komédia; 11.30 Top Shop; 13.05 Asztro Show; 14.10 Az éden titkai (görög filmsor.); 15.15 A televízió aranykora (am. filmdráma); 17.15 Marichuy - A szerelem diadala (mex. filmsor.,); 18.20 Teresa (mex. filmsor.); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.05 A gyanú árnyékában (dok.); 21.05 Fókusz; 21.50 Barátok közt (magyar filmsor); 22.25 Legyen Ön is Milliomos!; 23.30 Házon kívül; 24.05 XXI. század - a legendák velünk élnek; 24.40 Reflektor; 01.00 Gazdagék (am. krimisor.,); 03.00 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.20 Hajnali gondolatok; 06.23 Az Este; 06.55 Ma Reggel; 10.00 Rocca parancsnok (olasz tévéfilm sor.); 10.55 Magyarország, szeretlek!; 12.10 Útravaló-Közlekedésbiztonsági magazin; 12.25 Átjáró-Emberek és történetek a Kárpát-medencéből; 13.00 Déli harangszó; 13.01 Híradó délben; 13.25 Hrvatska krónika-Horvát nyelvű nemzetiségi magazin; 13.55 Ecranul nostru-Román nyelvű nemzetiségi magazin; 14.30 Marslakók (magyar filmsor.); 15.00 Gasztroangyal-Eszik, iszik, sosem alszik; 15.55 Angyali érintés (am. tévéfilm sor); 16.45 Capri - Az álmok szigete (olasz filmsor.); 17.40 MM-A megoldások magazinja;

TV2
06.25 Teleshop; 07.00 Babavilág (ism.); 07.25 Tények Reggel; 08.00 Mokka; 10.30 Stahl konyhája; 10.40 Babapercek; 10.50 Teleshop; 11.45 EZO.TV; 13.20 Az Ezüst-tó kincse (NSZKjug. western); 15.20 Marina (mex.-am. filmsor.); 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor.); 17.20 Csoda Manhattanben (am.-mex. rom. sor); 18.20 Update Konyha; 18.25 Tiltott szerelem (török filmsor.); 19.30 Tények; 20.35 Aktív; 21.10 Jóban Rosszban (magyar filmsor.); 22.20 Doktor House (am. filmsor.);

DUNA WORLD
05.50 Rajzfilmek, 06.00 Család-barát; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Marslakók (magyar filmsor.); 10.25 A drótos tót és az utolsó mohikán (dok.); 11.05 Múlt-kor-Történelmi magazin; 11.30 Heuréka! Megtaláltam! (ism. terj.);

DUNA TV
06.25 Gazdakör; 06.40 Híradó; 07.00 Unser Bildschirm-Német nyelvű nemzetiségi magazin; 07.30 Híradó; 07.35 Srpski Ekran-Szerb nyelvű nemzetiségi magazin; 08.00 Kárpát Expressz; 08.30 Híradó;

Péntek
HÍR TV
07.00 Paletta (ism.); 07.30 Lapzárta (ism.); 08.00 Híradó; 09.05 Rájátszás (ism.); 10.05 Keresztmetszet (ism.); 10.30 Retrográd (ism.); 11.00 Híradó; 11.30 Iskolapélda (ism.); 12.05 Befutó (ism.); 12.30 Ősök tere (ism.); 13.00 Déli híradó; 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat; 14.05 Lapzárta (ism.); 14.30 Paletta (ism.); 15.05 Versus (ism.); 15.30 Sportré (ism.); 16.00 Híradó; 16.30 Ázsia (ism.); 17.05 BBC Click; 17.30 Paletta; 18.00 Híradó; 18.30 Soroló-A vidék magazinja; 19.30 Globál; 19.45 Tíz perc; 20.00 Híradó; 21.05 Rájátszás; 22.00 Híradó 21; 22.35 Lapzárta; 23.00 Híradó; 23.30 Versus (ism.); 24.05 Rájátszás (ism.); 01.00 Műsorszünet.

Szombat
08.35 Kultikon-Szolgáltató magazin; 09.30 Híradó; 09.35 Közbeszéd; 10.00 Világ-nézet (ism.); 11.00 Család-barát; 11.50 1 könyv; 12.00 Pannon expressz (magyar magazinműsor); 12.30 Térkép; 13.02 Híradó - Déli; 13.20 Kívánságkosár (magyar szór. műsor); 15.10 Hagyaték (magyar magazinműsor); 15.40 Határtalanul magyar (magazinműsor); 16.10 Száműzött magyar irodalom (magyar ism. sor.); 16.40 Erőtér - Nap, szél, víz, föld, mező (magyar ism. sor); 17.05 Magyar elsők (magyar ism. sor.); 17.30 Térkép-Integrációs magazin, 18.00 Kisváros (magyar tévéfilm sor); 19.00 Híradó; 19.30 Közbeszéd; 20.05 A fekete város (magyar tévéfilm sor.,); 21.00 Álmodozások kora (magyar filmdráma); 22.40 Hírek; 22.45 Dunasport; 22.50 Kultikon-Szolgáltató magazin, 23.45 MüpArt classic - Kocsis Zoltán jótékonysági hangversenye a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat javára (magyar koncertf.); 01.45 Koncertek az A38 hajón (magyar koncertf.); 02.35 Himnusz; 02.40 Térkép; 03.05 Csellengők (ism.); 03.35 Család-barát (ism.); 04.30 Kívánságkosár (ism.).

Vasárnap
DUNA WORLD
05.15 Élő népzene (ism.); 05.45 Mese; 06.00 Család-barát; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Marslakók (magyar filmsor.,); 10.25 Varázslatos tanúhegyek (ism. terj.); 11.05 Hagyaték (magyar magazinműsor); 11.30 Zöld Tea-Ökomagazin; 11.55 Térkép (ism.); 12.25 Az Este (ism.); 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.20 Kívánságkosár (magyar szór. műsor); 15.15 Rendhagyó történelemóra (magyar ism. sor.); 15.50 Gazdakör 16.05 Duna anzix (ism. terj.); 16.20 Térkép; 16.50 Élő népzene; 17.15 Balatoni utazás (magyar ism. sor.); 17.50 Kárpát Expressz; 18.15 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.); 18.30 Mese; 19.00 MM-A megoldások magazinja; 20.00 Híradó; 20.30 Közbeszéd; 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei; 21.05 Múlt-kor (ism.)Történelmi magazin, 21.30 A Habsburgok és Magyarország (magyar ism. sor); 22.25 Térkép; 22.50 Duna anzix (ism. terj.); 23.10 Becsengetünk és elfutunk (ism.); 24.00 Kultikon-Szolgáltató magazin;

Hétfő
01.00 Himnusz; 01.02 Híradó; 01.25 Telesport; 01.30 Az Este; 02.00 Kívánságkosár (magyar szór. műsor) (ism.); 03.50 Marslakók (magyar filmsor.); 04.15 Napraforgók (dok.); 04.50 Kárpát Expressz (ism.).

Kedd
18.25 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor.); 18.45 Robbie, a fóka (német tévéfilm sor.); 19.30 Rajzfilm; 20.00 Capri - Az álmok szigete (olasz filmsor); 21.00 Híradó este; 21.35 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.); 22.20 Maradj talpon!; 23.15 Hogy volt!? (magyar ism. műsor,); 01.30 Alfonzó szenvedélyei; 02.05 Árnyékban harcolók - Európai ellenállók a nácizmus ellen (dok.); 03.00 Bűvölet (olasz tévéfilm sor.); 03.50 Záróra-Péter Vladimir; 04.45 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.).

Szerda
16.45 Capri - Az álmok szigete (olasz filmsor.); 17.40 MM-A megoldások magazinja; 18.40 Everwood (am. tévéfilm sor.,); 19.30 Maradj talpon!; 20.30 Híradó este; 20.55 Sporthírek; 21.10 Időjárás-jelentés; 21.12 Marslakók (magyar filmsor.); 21.40 Kasszasiker (am. vígj. sor.); 22.30 Fábry (magyar szór. műsor); 23.50 Az Este; 24.25 Néma kiáltás - Requiem a meg nem született gyermekekért (dok.); 01.45 Everwood (am. tévéfilm sor.); 02.30 MM (ism.) A megoldások magazinja; 03.19 Műsorszünet.

Csütörtök
21.10 Jóban Rosszban (magyar filmsor); 22.20 Horrorra akadva 3. (am.kan. horror-vígj.); 24.00 Aktív (ism.); 24.30 Tények Este; 01.05 EZO.TV; 01.40 Horrorra akadva 3. (am.kan. horror-vígj.); 03.00 Segíts magadon! (ism.); 03.25 Magyar versek; 04.00 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.00 Magyar válogatott; 05.55 Napló; 06.00 Főtér-”Fedezzük fel együtt Magyarországot!”; 06.50 Hajnali gondolatok; 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.00 Rajzfilm; 10.25 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.); 10.55 A Nyereg Klub (auszt. filmsor.); 11.20 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor.); 11.45 Jelenetek a szobrok életéből- Lánchidi hídfők; 12.00 Magyar retro; 13.00 Déli harangszó; 13.02 Híradó; 13.25 Magyar évszázadok (dok.); 13.40 Másfélmillió lépés Magyarországon (magyar ism. sor.); 14.25 Zegzugos történetek; 14.50 1100 év Európa közepén (magyar ism. sor.); 15.20 Retro - Slágerek; 16.15 Európa pályaudvarai (dok.); 16.45 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.); 17.30 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.); 18.00 A Nyereg Klub (auszt. filmsor.);

RTL KLUB
06.40 Top Shop; 07.05 Jó reggelt, skacok!; 08.35 Reflektor Reggel; 08.50 Reggeli - Csak csajok; 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor.); 10.25 Győzike-Reality komédia; 11.30 Top Shop; 13.05 Asztro Show; 14.10 Az éden titkai (görög filmsor.); 15.20 Settenkedők (am. thriller); 17.15 Marichuy - A szerelem diadala (mex. filmsor.); 18.20 Teresa (mex. filmsor.); 19.30 RTL Klub Híradó; 20.05 A gyanú árnyékában (dok.); 21.00 Fókusz; 21.45 Barátok közt (magyar filmsor.); 22.30 Amerikai taxi (am.-francia akció-vígj.,); 24.30 Totál szívás (am. krimisor); 01.30 Reflektor; 01.40 Infománia; 02.10 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.20 Hajnali gondolatok; 06.23 Az Este (ism.); 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor; 10.10 Rocca parancsnok (olasz tévéfilm sor.); 11.10 Poén Péntek-Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán!; 12.05 Párizsi helyszínelők (francia krimisor.); 13.00 Déli harangszó; 13.01 Híradó délben; 13.25 Rondó-Kisebbségi magazin; 13.55 Alpok-Duna-Adria-Öt ország tartományi televízióinak közös műsora; 14.30 Marslakók (magyar filmsor.); 15.00 Négy szellem; 15.55 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.);

TV2
06.25 Teleshop; 07.00 Segíts magadon! (ism.); 07.25 Tények Reggel; 08.00 Mokka; 10.20 Stahl konyhája; 10.25 Babapercek; 10.30 Teleshop; 11.30 EZO.TV; 13.10 Moliere (francia vígj.); 15.20 Marina (mex.-am. filmsor.); 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor.); 17.20 Csoda Manhattanben (am.-mex. rom. sor.); 18.20 Update Konyha (magyar főzőshow); 18.25 Tiltott szerelem (török filmsor.); 19.30 Tények; 20.35 Aktív;

DUNA TV
06.25 Gazdakör; 06.40 Híradó; 07.00 Horvát krónika-Horvát nyelvű nemzetiségi magazin; 07.30 Híradó; 07.35 Ecranul nostru-Román nyelvű nemzetiségi magazin; 08.00 Kárpát Expressz; 08.30 Híradó;

II. évfolyam 21. szám

ANYAORSZÁGI KÖZÉLET ELEMZÉSEKBEN, KOMMENTÁROKBAN

NÉZŐPONT

21

Kígyótojás
„Közkincs a Fidesznek az antiszemitizmus?” – teszi fel a kérdést a Népszava annak kapcsán, hogy Balog Zoltán miniszter nemzeti kincsnek nevezte Nyirő Józsefet (és még Szabó Dezsőt és Wass Albertet is).
BAYER ZSOLT

Népszava beljebb megelégedve idézi a Magyartanárok Egyesületének nyilatkozatát, amely szerint nevezett három írót erdélyi mivoltukon túl az antiszemitizmus köti össze. S hogy nem szabadna a Nemzeti alaptantervbe bekerülniük olyan alkotóknak, akikről ennyire nincs „közmegegyezés”. Kristály Lehel ugyanitt levezette, a román hatóságok miért és hogyan vegzálják minden alkalommal a csíksomlyói búcsúra tartó magyar zarándokokat. S Lehel szerint ennek része most a Nyirő újratemetése körüli hisztéria is. Mindez tény. Mondhatjuk, a románok teszik a dolgukat – bár kétségtelen, hogy az új, baloldali román kormányzat majd minden elődjénél aljasabb és alávalóbb. És gátlástalanabbul, szemérmetlenebbül támad legnagyobb kisebbségére. S mindenben remek partnerre akad Bunta Levente székelyudvarhelyi polgármester és az őhozzá hasonlók személyében. Ám nem mehetünk el szó nélkül amellett, ami idehaza történik. Mindenekelőtt szögezzük le: ha Nyirő könyvei ott sorakoztak a polcon, vagy nagymama stelázsiján, az Erdélyi Szépmíves Céh halina kötéses kiadásában, akkor az ember tudta, hogy kinél jár. Mondhatni: az Erdélyi Szépmíves Céh halina kötéses Nyirő-kötetei eldöntötték a kérdést, hogy mifélénk-e az illető, vagy nem a mifélénk.

A

Igen, akadt néhány ilyen szimbólumszerű dolog, amely segített eldönteni, hogy a soha véget nem ért és érő népi–urbánus állóháborúban ki hol áll. Ilyen szimbólum volt Ő is, Nyirő József. A csak Tamási Áronnal mérhető írófejedelem, Uz Bence szülőatyja. Az Ő novellái alapján rendezte meg Szőts István minden idők egyik legjobb magyar filmjét, az Emberek a havason című remekművet. Ő írta a Jézusfaragó embert, a Madéfalvi veszedelmet, A sibói bölényt, Az én népemet és a Néma küzdelmet. Nincsen magyar irodalom Nyirő József nélkül. (...) S hogy ilyenkor mindig felrémlik Bergman 1977-es Kígyótojásának egyik legrémesebb jelenete. Amikor a „híres” berlini kabarék egyikében nyílik az ajtó este, és belép néhány német ifjú. Nagyon szőkék, nagyon kék szeműek, és horogkeresztes karszalagot viselnek. Odafent a színpadon javában zajlik a műsor. Épp’ a német história, a német legendárium, a német mondavilág és hőstörténet nyáladzó, üvöltő kiröhögése folyik. Mint minden este, azokban a híres berlini kabarékban. Épp’ Tristan szellentget a színpadon, Izoldát pedig hágják hátulról. A nagyon német ifjak egy darabig nézik a

„Szimbólum volt Ő is, Nyirő József.”

„műsort”, majd halkan érdeklődnek, hol a tulajdonos. S a kérésre megjelenik a tulajdonos. Egy nagyon zsidó férfi – Bergman szándéka szerint épp’ annyira zsidó, amennyire németek az ifjak. Kérem, vegye le a szemüvegét – szól halkan a német ifjú. A zsidó tulajdonos leveszi. S ekkor a német ifjú megfogja hátul a fejét, és pépesre veri az arcát a bárpult szélén. Majd a döbbent csendben ennyit szól udvariasan a publikumnak: Jó szórakozást, hölgyeim és uraim! Az egyetemes filmtörténet egyik legnagyszerűbb, legrémesebb pillanata ez. Benne van az igazolhatatlan és elrettentő iszonyat. A lélegzetelállító embertelenség. Amire nincsen magyarázat. De kér-

dések azért vannak, s talán okok is. S a kérdést Paul Johnson is felveti A huszadik század igazi arca könyvében. Hogy miért éppen a németek? Azért, mert egy nemzettel majdnem bármit meg lehet tenni. Egy nemzetet halálra lehet éheztetni, el lehet venni a hazáját, ki lehet rabolni – de nem lehet elvenni tőle a múltját, a hőseit és a legendáit, mert abba vagy belehal, vagy iszonyatos bosszút fog állni. Iszonyatosat és irracionálisat, amelybe aztán majd szintúgy ő hal bele. Nos, ha nem ez a cél, akkor kéretik vigyázni egy kicsit. Hátrébb az agarakkal Nyirőtől, de hátrébb a Székely Himnusztól is. Szépen könyörgöm, ne tegyétek…

Német vadász, görög nyuszi
Tudják, hogy kell gyáva nyuszit játszani? Az amerikai filmek klasszikus forgatókönyve szerint úgy, hogy két őrült addig hajtja frontálisan szembe, tövig nyomott gázpedállal a kocsiját, amíg az egyik berezel, és félrerántja a kormányt.
SZ ALONTAY MIHÁLY
Magyar Hír lap

a ő lesz a gyáva nyúl, míg a győztesre ráközelít a kamera, mert a nézőnek közelről is látnia kell, milyen is egy igazi férfi. E szerepben szeretné látni magát Alekszisz Ciprasz, a szélsőbaloldali görög Sziriza párt vezére, aki azonban a jelek szerint emberére akadt Angela Merkel német kancellár személyében. Ráadásul a feltételek is

N

Ciprasz ellen szólnak. Merkel ugyanis egy annyival nagyobb és stabilabb autó volánja mögött ül, hogy az esetleges öszszeütközés csak megrongálhatja a járművét, és megsebezheti őt magát is, de nem semmisíti meg sem őt, sem az eurózónát. Sőt a szakértők egy része szerint az eurózóna és Merkel is új erőre kaphat, ha megszabadulnak a görög kolonctól. Ezzel egyben példát statuálnak a többieknek is: aki csal, és nem tartja be a szabályokat, annak bizony távoznia kell a

klubból. Cipraszt viszont a frontális karambol politikailag teljesen felemésztheti, miközben az ütközésre szinte bizonyosan rámegy országa gazdasága. Az unió vezetői azonban megelégelték a görögök folyamatos ígérgetéseit, és nem hajlandók több pénzt adni. A görögök pedig kénytelenek lesznek kivonulni ebben az esetben az eurózónából. Ciprasz szerint ha nem kell adósságaikat törleszteniük, akkor egyedül is megélnek. Aligha. Az eurózónából kilépés ugyanis

a jelenleginél is nagyobb gazdasági zsugorodáshoz vezet, ami sokkal fájdalmasabb megszorításokat kényszerít ki majd azoknál, amit az eurózónán belül el kellene szenvedniük. A távozás az eurózónából és az új drachma bevezetése az árak és a bérek megfeleződéséhez vezetne, ami beláthatatlan gazdasági és társadalmi következményekkel járhat. Anynyi azonban bizonyosnak tűnik, hogy a nemzetközi pénzvilág bizalmának elvesztése évtizedekre visszavetheti a görög gazdaság fejlődését. Rövid távon pedig az állam fizetésképtelensége polgárháborús állapotokhoz vezet, mert ha az egyébként is rosszul fizetett rendőrök egyáltalán nem kapnak bért, akkor aligha teszik ki majd magukat életveszélynek, hogy fenntartsák a rendet és megfékezzék a randalírozókat és fosztogatókat...

22

MAGAZIN
ORBÁN (május 25., péntek): latin eredetű, jelentése: városi, művelt, udvarias. EVELIN (május 26., szombat): kelta-skót eredetű jelentése: kellemes, kedves, jókedvű. FÜLÖP: görög eredetű, jelentése: lókedvelő. HELLA (május 27., vasárnap): a Helga alakváltozata és a Heléna német rövidülése.

NÉVNAPOK, HOROSZKÓP, KERESZTREJTVÉNY

II. évfolyam 21. szám

NÉVNAPOK

CSANÁD (május 28., hétfő): magyar eredetű, jelentése ismeretlen. EMIL: latin eredetű, jelentése: versengő, vetélkedő. MAGDOLNA (május 29., kedd): rámi-héber eredetű, jelentése: torony, bástya. JANKA (május 30., szerda): a János rövidített, becézett női

formája. ZSANETT: a Johanna francia alakváltozata, jelentése: Isten kegyelme. ANGÉLA (május 31., csütörtök): görög-latin eredetű, jelentése: angyal, követ, hírnök. PETRONELLA: latin eredetű, jelentése: Petronius nemzetségéből származó nő; kő, szikla.

Heti horoszkóp
2012. MÁJUS 25–31.

KOS
A napokban minden úgy fog történni, ahogyan te akarod. Ha nem egyedül élsz az otthonodban, könnyen irányítod az egész családod életét. Próbáld megvalósítani a családi célokat és megoldani a legfontosabb problémákat.

BIKA
Ha bölcs elhatározásokat hozol és esetleg még a szerencse is melléd szegődik, akkor nagymértékben növekedhet a bevételed. A közlekedési szabályokat vedd nagyon komolyan!

IKREK
Végre világossá válnak az üzleti céljaid, és azt fontolgatod, hogy beveszel egy partnert egy különleges projektedbe. A hétvégén ne számíts az otthoni harmóniára! A kollégákkal és családtagokkal való viszonyod előtérbe kerül.

RÁK
Most a bolygóállás a szerelemre és a kreativitásra hat. Az sem kizárt, hogy egy régi érzelem fog ismét kiújulni. Munkasikerekre számíthatsz, valószínűleg végre elnyered a kreativitásodnak az eredményét.

OROSZLÁN
Néhány Oroszlán azt fogja érezni, hogy sokkal keményebben dolgozik az átlagosnál, és a körülményektől fog függni, hogy mennyire fogják élvezni a munkát. A hétvége akár az esküvői harangok hangját is hozhatja.

SZŰZ
Hullámvölgybe érkezhet egy munkatársaddal, esetleg egy közeli ismerősöddel való kapcsolatod. Az ellentétes jegyben tartózkodó Mars némi ellenségeskedést fog kiváltani időről időre.

MÉRLEG
Most a bolygóállásnak köszönhetően új ötletek és megoldások születhetnek. A Mérleg férfi sármja vagy a nő kedvessége alakíthatja a szerelmi kapcsolatot. Ha egyedülálló vagy, az sem kizárt, hogy egy új szerelem bukkan fel az életedben.

SKORPIÓ
A napokban valószínűleg új lehetőséged nyílik arra, hogy felhasználhasd az új ötletedet. Remekül fognak alakulni az üzleti partnerkapcsolataid és a családiak is. Most érdemes közös vállalkozást létrehozni.

NYILAS
Jól teszed, ha áttekinted, hogy mit is tettél vagy mit is kellene tenned a jövőd biztonságát illetően, vagyis nézd át a biztosításaidat, az adórendszert, a nyugdíj terveidet és így tovább.

Ebben a periódusban a társasági életed fog előtérbe kerülni. Az egyedülálló Bakoknak sok érdekes lehetőse nyílik szerelmi kapcsolat kialakítására. Bárhogy is legyen, nagy előrelépést és nagyszerű eredményeket fog hozni az életedben.

Most a magánéleted kerül előtérbe, mivel a bolygócsoportok támogatják a szerelmet és a kapcsolataidat, továbbá a gyermekeket és a szórakozást. Ne gondold, hogy sok időt fogsz otthon tölteni semmittevéssel.

Előtérbe kerül a társasági élet, ami szorosan fog kötődni a munkádhoz és az előrehaladásodhoz. A barátok döntő szerepet fognak játszani az életedben, a hangsúly a csoportos tevékenységeken lesz.

Keresztrejtvény
Készítette: Both László

FÜGGŐLEGES

Garancia *
A kezdő költő szeretne magvas beszélgetésbe elegyedni a kiváló kritikussal, ezért megkérdi tőle. – Azt mondják, a zsenialitás betegség. Mi erről az ön véleménye? – Lehet, hogy betegség, de magának nem kell félnie. ...
VÍZSZINTES
1. Gyűrűszerű tárgy. 7. Tanúsít, bizonyít. 13. Ritka női név. 14. Angol női név. 16. Zenedráma. 17. Afrikai ország. 18. Fahéj. 20. Versenyszakasz. 21. Szappanmárka. 22. Erőszakkal magához vesz. 24. ... baba (Sindo Kaneto filmje). 25. Az

utolsó magyar királyné. 27. Sör, angolul. 29. Gyakori igevégződés. 31. Ismételt tiltás. 32. Vonatkozó névmás. 34. Anyagcserét folytat. 35. A tetejére. 36. Szifon tartalmazza! 38. Csavarog. 41. Minden majorban van! 42. Rossz kívánság. 44. ... Moore; filmszínész. 45. Róbert beceneve. 46. Pillanatfelvételt készít. 48. Levegő. 49. Határátkelőhelyen dolgozik. 50. Recseg. 51. “... és halat, s mi jó falat” (Arany János). 52. Ládát lakatol. 53. Középen vásik! 55. Beckett hasztalan várt hőse. 57. Járomba fogott. 58. Hatvan hónapos. 60. Szalmaköteg. 61. A hélium és a kén vegyjele. 62. Tullia d’...; olasz költőnő. 64. Egyhangú rotor! 65. Klasszikus kötőszó. 66. Homályosan előtűnik a messzeségből. 68. USA hírügynökség. 69. Nagy lendület. 70. Vakbuzgó, türelmetlen ember.

1. Vegyi folyamatot befolyásol. 2. Elemi parány. 3. Nyelvtani műveletet végez. 4. Az ENSZ munkaügyi szerve. 5. Kicsinyítő képző. 6. A vicc poénja. 8. Keleti táblás játék. 9. Főemlős, angolul. 10. Cseh traktormárka. 11. Algériai kikötőváros. 12. Rövid és velős, tömör. 14. Levegő, angolul. 15. A neon és a bór vegyjele. 18. A szén és a lantán vegyjele. 19. Szürkészöld színárnyalat. 22. Táplál. 23. Hamuvá válik az épület. 26. Szintén. 28. A fordítottja is igekötő. 30. Mosott ruhát száradni aggató. 32. Juhhodály. 33. ...-forog; sürgölődik. 35. Nehéz munkát végeztet. 37. Tempó növelése. 39. Errefele! 40. Az erbium vegyjele. 41. Csibész, mihaszna, gazfickó. 43. Horgász öröme. 45. Tetejére hajít. 47. Szemcsés anyag. 49. Vagdalni kezd! 52. Fáradtságtól nehezen lélegzik. 53. Levelet kézbesít. 54. Elefántcsont. 56. Esze Tamás faluja. 58. Daráló. 59. Spanyol eredetű, ritka női név. 62. Levegő, görögül. 63. Szamár, franciául. 66. A vas vegyjele. 67. Igló centruma! * A poént a fősorban olvashatja.

HIRDETÉSEK

BAK

VÍZÖNTŐ

HALAK

II. évfolyam 21. szám

SPORTHÍREK SZÉKELYFÖLDRŐL ÉS A NAGYVILÁGBÓL

SPORT
JEGYZET
MOLNÁR MIKLÓS
molnar.miklos@szekelyujsag.ro

23

HÍREK RÖVIDEN

24 órás futás Kézdin
Az esős, hideg időjárás miatt május 25ére halasztották a 24 órás futást Kézdivásárhelyen. A rendezvényre a Sinkovits stadionban reggel 9 órától kerül sor a Zöld Nap Egyesület és a polgármesteri hivatal sportirodájának szervezésében. Az akció célja felhívni a figyelmet az egészséges életmódra, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeire, valamint a szaladás népszerűsítése minden korosztály körében. Az esemény lényege, hogy 24 órán át folyamatosan szalad legalább egy ember.

Cséféré

A

Kosárlabda döntő
B osztályos női kosárlabda döntőre kerül sor május 25-27. között a kézdivásárhelyi Sportcsarnokban, melynek tétje az A osztályba való bejutás. Pénteken 19 órától a KSE és az MC Sport Kolozsvár mérkőzik meg, szombaton 11 órától a Bball6 Sepsiszentgyörgy és az Mc Sport Kolozsvár, vasárnap 11 órától a KSE és a Bball6 Sepsiszentgyörgy. A szervezők felkérnek mindenkit, hogy lehetőleg kék vagy fehér pólóba öltözzön.

Az EB kabalája
Slavek és Slavko, a lengyel-ukrán ikerpár lesz a június 8-án kezdődő labdarúgó Európa-bajnokság kabalafigurája. A mosolygós, irokéz frizurával ellátott figurák futballmezt viselnek, egyikük az ukrán, másikuk a lengyel nemzeti zászló színeivel, azaz kék-sárgával és piros-fehérrel.
MTI

A Milantól felhívták, a románok nem
Mint ismeretes, a kolozsvári CFR nyerte meg a román bajnokságot, története során másodszor, ám Pászkány Árpád, az erdélyi csapat tulajdonosa szerint a helyi szövetségtől még csak arra sem vették a fáradtságot, hogy gratuláljanak neki. A Milantól és az Intertől viszont hívták, meg is lepődött.

kabalákat már 2010 novemberében bemutatták, nevükről azonban, az európai szövetség (UEFA) által kiírt szavazás keretein belül, a szurkolóknak kellett dönteniük. A Slavek, Slavko névpár a Siemko, Strimko és a Klemek, Ladko verziókat előzte meg a voksoláson, amelyen közel 40 ezer drukker vett részt. „Biztos vagyok abban, hogy a gyerekek nagyon fogják kedvelni őket" – mondta Andrij Sevcsenko, az Eb ukrán

A

nagykövete. Lengyel kollégája, Zbigniew Boniek úgy fogalmazott, már az első pillanatban megszerette a figurákat. „Fiatalok, frissek és nyitottak" – fogalmazott a játékosként a Juventust és az AS Romát is megjárt 56 esztendős korábbi csatár. Slavek és Slavko Trixet és Flixet váltják, akik a 2008-as osztrák-svájci Eb kabalafigurái voltak. „Ők azt a közös erőfeszítést és odaadást jelképezik, amelyet a két rendező ország tett az Eb sikeres lebonyolítása érdekében" – mondta Hrihorij Szurkisz, az ukrán szövetség elnöke.

Gyász: elhunyt Elek Gyula
Nyolcvanéves korában, szerdára virradó éjjel elhunyt Elek Gyula, a Ferencváros női kézilabdacsapatának legendás edzője. Elek Gyula 1949-től a Taurus, az Elektromos, a Bp. Kinizsi, illetve a Ferencváros színeiben kézilabdázott, majd visszavonulását követően, 1966-tól egy rövid megszakítással közel három évtizeden át, 1992-ig az FTC női csapatának edzőjeként dolgozott.

Rosszul sikerült
Erőss Zsolt hegymászó szerint az Annapurna megmászására indított expedíció a lehető legrosszabbra sikerült, elveszítették a barátjukat és a csúcsot sem tudták megmászni. Erőss Zsolt szerint ez önmagában nem nagy kudarc, ha csúcsdöntésre a körülmények miatt nincs lehetőség, az igazi kudarc az az volt, hogy elveszítették Horváth Tibort.
SZÉKELY ÚJSÁG
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro

Családi sportnapok Gyergyóban
A Csíki-kertben megrendezett kalandnappal ért véget az első alkalommal megszervezett Családi és Sportnapok eseménysorozata. Egy héten át lehetőségük volt a gyergyószentmiklósiaknak a közös sportolásra, az önkormányzat és a Művelődési Központ által szervezett rendezvényeken. A családi és sportnapokat hagyományteremtő szándékkal szervezték meg, azért, hogy lehetőséget teremtsenek a családoknak az együttlétre és sportolásra.

ársukat május 7-én jéglavina temette maga alá, pedig elvileg semmilyen problémának nem kellett volna származnia abból, hogy Horváth Tibor a 6800 méter magasan található III-as táborból elindul az alaptábor felé. Keserű szájízzel jöttek haza, a tagok közt kialakult konfliktushelyzet is súlyos volt, de a végeredményt tekintve ez mellékes – mondta Erőss Zsolt. A magyar Anna-

T

purna-expedíció – Erőss Zsolt, Kollár Lajos, Mécs László és Horváth Tibor – március 28-án indult el Budapestről.

CFR lett a román focibajnok. Azt is írhatnánk, hogy Kolozsvár, de az idő, az élet és a „cséféré”, mint márkanév, átírta a valóságot. A Hajrá Kolozsvár helyett immár a cséféré, cséféré hallatszott Mioveni-ben is, ahol a gárda „szügyig” vízben játszotta egyik utolsó, fontos mérkőzését. Ha nem is jártak úgy, mint a vízilabdások, akikre a székely anyóka, miután látta a közvetítést, azt mondta: „Ne szegények, fiam, ezek nyakig érő vízben futballoznak”–, mindenesetre labdarúgásra kevésbé emlékeztető momentumokkal készülhettek az „U” és a Steaua ellen. Mi, székelyek különös empátiával figyeltük a baszk szurkolók könnyeit Bukarestben, az elveszített Európa Liga döntő után. Abban a csapatban mindenki tőzsgyökeres. Őrzik a hagyományt a Bilbaónál, és szembefordulva a világgal, a nagy nevek és bevásárlások helyett ők a sajátjaikra építenek. Ők biztos nem lesznek a spanyol cséféré, rajtuk nem fog átrobogni a focidivat-expressz. Nem nyertek, de meccseiken ezután is mindig telt ház lesz, és küzdelmük erőt ad baszkföld autonóm polgárainak. Ki tudja, mi a jobb? Egy tarka-barka kluzs-i román bajnok, vagy egy csapat, ahol hullanak még könnyek? Könnyek Bajorországban is voltak. 1999 után ismét sikerült a bőrnadrágos különítménynek drámát varázsolni az Allianz Arena gyepére. Az esélytelennek mondott Chelsea az utolsó pillanatban ugyan, de elkapta a nagy trófea fülét. Puffogtatás, puffogás helyett úgy lőttek, mint egykor Ceauşescu fővadásza, aki a „mester” vaktázása alatt jól irányzott lövésekkel terítette le a vadat. És a trófea láttán druszám is úgy örülhetett, mintha nyert volna, a bajorok pedig úgy rogytak térdre, mint a kulmi ökör az alpesi lejtőn. Ilyen az élet. Egy másik egylet ezúttal az igazi CFR - hivatalnoka boldogan öklözött a levegőbe, miután a Boldogasszony zarándokvonatról leköttethette a Nyirő József emlék-kocsit. Úgy gondolta, ő is nyert. Csak azt felejtik el, hogy ebben a történetben mi vagyunk a baszkok. Isten – és a Székely Apostol – útjai azonban kifürkészhetetlenek… Mi akkor is nyerünk, hogyha kikapunk!

24

HUMOR

GLOSSZA. HETI VICCEK

II. évfolyam 21. szám

GLOSSZA

Heti viccek
Két műértő a Sixtus-kápolna gyönyörű mennyezetfreskóit csodálja: – Nagyon ügyes keze volt ennek a Michelangelónak! – És nagyon hosszú ecsetje... ----– Móricka, ragozd el a menni igét! – Én megyek... te mész... izéé... ő megy... – Egy kicsit gyorsabban! – Én futok, te futsz, ő fut… ----Hajnali kettőkor verik az öreg székely ablakát. – Ki az? – kérdi álmosan. – Én vagyok az, Áron bácsi, Gergő, a szomszéd legény! Van magának itthon tintája? – Nincsen fiam – válaszolja, majd megint elalszik. Húsz perc múlva megint verik az ablakot...

Aforizmák
– Ki az? – hangzik a kérdés megint. – Én vagyok, Áron bácsi, Gergő, hoztam magának tintát... ----– Ki az abszolút alacsony? – ??? – Aki a szőnyeg szélén ülve lóbálja a lábát! ----A kaktuszgyűjtők klubjában csörög a telefon: – Önök ismernek különleges kaktuszokat? – Igen, pl.: Ariocarpus, Lophophora, Melocactus, Obregonia, Turbinicarpus, Uebelmannia. – Na, ez az! – Hogy érti, ilyet szeretne vásárolni? – Nem, csak éppen keresztrejtvényt fejtek! -----

FÁBIÁN LAJOS
fabian.lajos@szekelyujsag.ro

Lopott mobil
sendes Tihamér szerény, hallgatag ember volt. Rég megszokta, hogy nem párbeszél, csupán testbeszél a hozzá szólóval: fintorog, hunyorít, vállat rándít, legyint, stb. Tihamérnak volt mobilja is, de ritkán használta, nem a spórlás, hanem szűkszavúsága miatt. Jobban szeretett szemtől szemben elbeszélgetni, mint mobilba makogni. Igen ám, de Tihamér anynyira szórakozott volt, hogy már a negyedik mobilját lopták el tőle. Felfogadta, hogy nem vesz új készüléket, de családja unszolására mégis vett, ezúttal olcsóbbat. Már hozzászokott ahhoz is, hogy a lenyúlt mobilt hiába hívja, valószínűleg kidobják a kártyát belőle... Tegnap ellopták tőle az ötödik mobilját is. Reménytelenül csengette meg saját számát fia mobiljáról, de csodák csodájára válaszoltak hívására: jöjjön el délután négyre az önkiszolgáló üzlet elé, ott visszakaphatja telefonját a becsületes megtalálótól. Amint megpillantotta a „becsületest”, már sejtette, hogy baj lesz. – Bácsi, megveheti tőlem ezt a telefont, az üzlet előtt találtam – mondta a megtaláló. – De hiszen ez az én telefonom! – háborodott föl Tihamér. – Jó, na, akkor magának tíz lejjel olcsóbban adom a bolti árnál – jött a válasz…

C

Két székely atyafi nézelődik a vásár után a brassói Feketetemplom körül. Csodálják az öreg építményt, megnézik a Honterus-szobrot, majd távolról nézik a tömött tornyot, melynek ablakain át jól látszik a nagyharang. – Mondja, bátya – szól a fiatalabbik -, hogyan kerülhetett az a hatalmas harang a toronyba? – Hát hogyan másképp, mint csengettyű korában?

POLITIKAI HIRDETÉS