Universitatea Spiru Haret Facultatea de Arhitectura Cursul opţional – Restaurare III

anul universitar 2011-2012 anul V –semestrul 2

LUCRARE PENTRU EXAMEN Obiective generale Tema are ca obiectiv fixarea şi aplicarea cunoştinţelor predate la cursul de restaurare precum şi familiarizarea studenţilor cu elemente de limbaj arhitectural şi problemele specifice de identificare şi evaluare a patologiei de degradare. Subiectul temei Studenţii vor putea alege un singur ansamblu de detalii de arhitectură, din lista de mai jos, de la clădirile din centru istoric al Bucureştiului: 1. copertină şi uşă de intrare 2. împrejmuire compusă din soclu-montanţi-(1-2)panouri de gard 3. împrejmuire compusă si soclu-montanţi-poartă 4. balcon şi uşă fereastră 5. portal/ancadrament şi uşă de intare într-o clădire Conţinutul temei Studiul va consta în următoarele etape: 1. Realizarea unui montaj fotografic în care vor fi puse în evidenţă : 1. imagini de ansamblu, 2. imagini de detaliu pentru identificarea şi obligatoriu schiţe explicative pentru indicarea, a. materialelor componente si tipul de finisaj existent si starea de conservare, b. formelor de degradare c. cauzelor de degradare 2. Întocmirea unei fişe de observaţii (pentru fiecare detaliu separat dacă sunt mai multe) privind fenomenele întâlnite, definirea şi descrierea acestora. Pentru înţelegea problematicii este importantă: 1. localizarea ansamblului (localitate, adresă, etc.) 2. notarea observaţiilor privind vecinătăţile (orientare cardinală, etc.) si identificarea numărului de vizite realizate pentru efectuarea lucrării, orele şi factorii climatici. 3. În urma fixării concluziilor privind cauzele degradărilor va fi stabilit un set de recomandări pentru stoparea fenomenelor de degradare precum şi metode de restaurare. Recomandările vor avea la bază exemple din literatura de specialitate. (vezi bibliografia indicată în curs). Vor fi redactate fişe (pentru fiecare detaliu separat dacă sunt mai multe) cu propuneri de restaurare. Punctarea lucrării se face în funcţie de următoarele criterii: • Redactare coerentă şi concisă în limitele indicate de subiect respectând etapele studiului. • Descrierea formelor de degradare întâlnite şi ilustrarea cu exemple semnificative • Indicarea metodelor de restaurare si motivarea alegerii, • Indicarea bibliografiei consultate (cărţi, reviste şi surse web) • Redactarea lucrării se realizează individual. Lucrările redactate identic se depunctează! Predarea şi susţinerea temei La examenul disciplinei.

Arh. Ileana KISILEWICZ .SUCCES! Lector Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful