Colegiul Tehnic de Alimentatie si Turism ,,Dumitru Motoc’’ Galati

Eleva :Ionita Nicoleta Clasa: a-XII-a F rof. :Grigoras Elena P

.

dramaturg şi filozof. Absolvent (în 1920) a Universităţii din Viena. autodefinindu-se „mut ca o lebădă”. iubire/moarte. Opera filozofică este organizată în . Fiu de preot. Isidor Blaga despre care află de la fraţii lui că „era de o exuberanţă şi de o volubilitate deosebit de simpatică”. În marea trecere(1924).Lucian Blaga. mai întâi Glasul Bucovinei şi Lamura. În 1936 este ales membru al Academiei Române. apoi cercetător la Institutul de Istorie şi Filozofie din Cluj (1949-1953) şi la Secţia de istorie literară şi folclor a Academiei. Ce aude unicornul (volumul Poezii1962). filiala Cluj (1953-1959). se stabileşte la Cluj. apoi în volum. Avram Iancu (1934). La cumpăna apelor (1933). revista Saeculum (1942-1943). Fapta şi Învierea (1925). Lauda som-nului (1929). Cântecul focului. Tulburarea apelor (1923). poet. este al nouălea copil al familiei. şi înfiinţează la Sibiu. în satul Lăn-crăm din judeţul Alba. Anton Pann (1965)). Nebănuitele trepte (1943). porneşte de la miturile şi legendele autohtone sau de la evenimente ale istoriei şi culturii naţionale (Zamolxe (1921). alcătuită din poeme dramatice. La curţile dorului (1938). până în 1943. construită pe marile antinomii universale (lumină/întuneric. Îşi face studiile primare la şcoala germană din Sebeş-Alba. După 1943. s-a născut la 9 mai 1895. Poezie de cunoaştere. Dramaturgia. În 1919 Sextil Puşcariu îi publică Poemele luminii. Este membru fondator al revistei Gândirea (apărută în 1921). Meşterul Manole (1927). deoarece viitorul poet nu a vorbit până la vârsta de patru ani. iar mama lui este Ana Blaga. nu mai publică nici un volum de versuri originale. După terminarea studiilor. după cum el însuşi mărturiseşte. Între 1939 şi 1948 este profesor la Catedra de filozofia culturii a Universităţii din Cluj. „sub semnul unei fabuloase absenţe a cuvântului”. din Braşov şi de Facultatea de Teologie din Sibiu (1914-1917). născută Moga. Copilăria sa a stat. Daria. Abia în 1962. de care se desparte în 1942. Inaugurată cu Poemele luminii (1919). opera poetică antumă a lui Blaga cuprinde. unde se înscrie pentru a evita înrolarea în armata austroungară. indi-vid/cosmos) şi având ca temă centrală misterul existenţei. Corăbii de cenuşă. Poeziile nepublicate în timpul vieţii au fost grupate de autor în patru cicluri: Vârsta de fier 1940-1944. pe care autorul o va pomeni în scrierile sale ca pe „o fiinţă primară”. opera sa reintră în circuitul public. Arca lui Noe (1944). urmate de liceul „Andrei Şaguna”. Cruciada copiilor (1930). deşi continuă dă lucreze (opera sa postumă echivalând-o cantitativ pe cea antumă). încă şase volume: Paşii profetului (1921). creaţia sa lirică evoluează dinspre elanurile vitaliste spre „tristeţea metafizică” şi dinspre imagismul pregnant metaforic spre o simplitate clasică a expresiei. sat ce poartăn nume „sunetele lacrimei”.

argumentând că spiritul artistic se află în fiecare. 18 martie 1895. Geneza şi sensul culturii (1937)). Talentul său matematic se manifestă încă din timpul liceului. În timpul liceului îl cunoaşte pe viitorul critic literar Tudor Vianu. Soiculescu). Dan Barbilian îi promite lui Tudor Vianu că va scrie un caiet de poezii. Etapa parnasiană: prima etapă este cea a versurilor publicate între 1919 . Dan Barbilian îşi descoperă talentul şi iubirea faţă de poezie. Câmpulung-Muşcel. În 1942 este numit profesor titular de algebră la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. expresionistă și șaradistă. Între anii 1914-1921 studiază matematica la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. de care va fi legat prin una din cele mai lungi şi mai frumoase prietenii literare. Ion Barbu pe numele sau adevarat Dan Barbilian (n. adoptând la sugestia lui Eugen Lovinescu. Demonstrează de pe acum deosebite aptitudini de mathematician. Publică diferite articole în reviste matematice. d. a culturii. A fost unul dintre cei mai importanţi poeţi români interbelici. transformat printr-o latinizare curentă. criticul cenaclului ca pseudonim numele bunicului său. fiica de procuror. Bucureşti) a fost un poet şi matematician român. Stâlpeni. şi lucrarea Pietre pentru templul meu (1919). deși lirica barbiană din faza . În anul 1919. După ce-şi i-a licenţa (1921) obţine o bursă pentru doctorat în Germania. Studiile elementare şi gimnaziale le face la Câmpulung. numele originar al familiei.patru trilogii ( a cunoaşterii. Introducere în poezia lui Ion Barbu. studiile fiindu-i întrerupte de perioada în care îşi satisface serviciul militar în timpul Primului Război Mondial. Damineşti. Mai târziu participă la diferite conferinţe internaţionale de matematică. ambele publicate postum. Câteva culegeri de aforisme (Discobolul (1945)) şi eseuri. creația lui Ion Barbu era împărțită de acesta în patru etape: parnasiană. a valorilor şi trilogia cosmologică (Filozofia stilului (1924). reprezentant al modernismului literar românesc. Pseudonimul care l-a facut celebru în poezie este. din 1927. Cunoaşterea luciferică (1933). Cariera matematică continuă cu susţinerea tezei de doctorat în 1929. baladică-orientală și ermetică. Spaţiul mioritic (1936). Urmează liceul la Bucureşti. antonpanescă. Debutul său artistic a fost declanşat de un pariu cu Tudor Vianu. întregesc imaginea uneia dintre cele mai complexe personalităţi ale culturii române moderne. Unicul fiu al magistratului Constantin Barbilian şi al Smarandei (n. În studiul din 1935. Tot în acest timp. Barbilian îşi dezvoltă şi pasiunea pentru poezie. poezia îi oferă orizont spre cunoaştere şi imaginaţie. alături de memorialistica din Hronicul şi cântecul vârstelor şi de romanul autobiografic Luntrea lui Caron. Această din urmă împărțire a devenit clasică. Piteşti. Plecaţi într-o excursie la Giurgiu în timpul liceului. 11 august 1961. Din acest "pariu".1920 în revista Sburătorul. de fapt. elevul Barbilian publică remarcabile contribuţii în revista Gazeta matematică. Ion Barbu. perioadă numită convențional de unii critici "parnasiană". Tudor Vianu reducea această clasificare la doar trei etape: parnasiană. Dan Barbillian începe colaborarea la revista literară Sburătorul. Dan Barbilian spunea că poezia şi geometria sunt complementare în viaţa sa: acolo unde geometria devine rigidă. Într-un interviu acordat lui Felix Aderca.

Mai toate sunt lungi. Arca. Munț ii. În ele se păstrează încă legătura cu etapa anterioară atât prin pasajele descriptive cât și prin cele narative. . Ritmuri pentru nunțile necesare sau Uvedenrode. ținând de o sintaxă poetică dificilă. asemănătoare cu cea din viziunea lui Anton Pann. Barbu descrie peisaje mineralizate.câteva sunt sonete -. publicate între 1925 1926. publicate din a doua jumătate a lui 1921 până în 1925. într-o totală consonanță cu ritmurile vii ale naturii. de inspirație autohtonă sau balcanică. în Viața românească și Contimporanul lui Ion Vinea. forme ale geologicului și ale florei . evocă zeități mitologice sau surprinde procese de conștiință. pentru că se bazează pe simboluri. poeziile propun un univers tematic divers. Umanizare . care fac poezia mai ușor de înțeles și descifrat. pentru că în ele "se zice" o poveste. consecință imediată a preocupării de concret. au un caracter narativ. datorită în mare măsură pasajelor descriptive. cum și anunțase în Umanizare. reprezentat de Oul dogmatic. Etapa baladică-orientală-aceasta indică orientarea spiritului poetului spre concretul lumii.Scurte și riguroase ca formă . Copacul. Banchizele. Pentru Marile Eleusinii. Etapa ermetică-ultima etapă a poeziei lui Ion Barbu este una de încifrare a semnificațiilor. George Călinescu susține că de fapt aici există ermetismul autentic al poeziilor lui Ion Barbu. Domnișoara Hus. Râul. Dar mai întâi a existat un moment de tranziție. Aici pot fi integrate poeme ca: După melci. Panteism. în sfârșit evocă o lume pitorească. cum ar fi solemnul legământ al lepădării de păcatul contemplației abstracte în favoarea voinței de a trăi cu frenezie.debutului depățește cadrul limitat al parnasianismului. Nastratin Hogea la Isarlâk. numită din această cauză etapa ermetică. întrunind caracteristici ale poeziei pure dublate de un nestăvilit elan romantic. "baladic" . Riga Crypto și lapona Enigel. Pytagora. cel din Joc secund nefiind decât un ermetism de " dificultate filologică ". Dintre ele amintim: Lava. Isarlâk.

spre sentimentul religios. dar pasiunea pentru scris se amplifică. Începuturile poetice ale lui Vasile Voiculescu au stat sub influența poeziei lui Vasile Alecsandri. este transpusă în simboluri și alegorii. îi citește pe Littré Claude Bernard. ține la radio o serie de conferințe de medicină pentru țărani (emisiuni renumite). Doctoratul în medicină l-a obținut în 1910. Voiculescu a debutat în Convorbiri literare (1912). Pârscov. Apar treptat semnele expresionismului: tumultul vieții pulsând în vegetația din jur. Devine medic și doctor în medicină la București. în 1903. întreg universul poetic e cuprins de această hierofanie. Banu. A urmat studii liceale la Liceul „Alexandru Hâjdeu” și apoi la Liceul Gheorghe Lazăr din București. Școala a început-o în satul Pleșcoi. fiind atras de psihopatologie și psihofizică. județul Buzău. Cursul primar l-a absolvit la Buzău. Temele religioase preferate sunt Nașterea. generate de convingerea că există Dumnezeu. a debutat cu volumul Poezii (1916). care se va transforma în poezia gândiristă. Preocupat de materialism. Editorial. Auguste Comte.S-a căsătorit cu Maria Mittescu. Alexandru Vlahuță. Lirica sa din perioada interbelică se distinge prin puternice accente religioase. James. Harald Høffding. sufletul devine spațiul unor frământări ca în pragul apocalipsului. În volumul Poeme cu îngeri sunt foarte multe prezențe angelice. A primit Premiul Academiei pentru volumul Din ț ara zimbrului și alte poezii (1918).Studiile universitare le-a început la Facultatea de Litere și Filosofie din București (1902 . Ea se înscrie în curentul tradiționalismului interbelic. unde a participat la serile culturale ale lui Vlahuță. cunoscută din satul său natal. fiica unui negustor. Pierre Janet și W. A practicat medicina la țară. A scris și povestiri . venirea Magilor. Buzău în 1890. studentă la medicină. Din același an a colaborat la Flacăra lui C. ca fiu al lui Costache Voicu (ulterior scriitorul luand numele de Voiculescu). I-a dedicat poezii și scrisori de dragoste. George Coșbuc.1903) și le-a continuat la Facultatea de Medicină. gospodar cu stare. moartea Mântuitorului. și al Sultanei (născută Hagiu). pozitivism și evoluționism. În timpul Primului Război Mondial a fost medic militar la Bârlad. Studiază opera lui Wundt. Darwin și Spencer. Înclinația spre teluric și elementar.Vasile Voiculescu s-a născut în comuna Pârscov. la recomandarea lui Macedonski.

publică volumul în proza "Cartea cu jucării". deoarece colaborase cu autoritățile germane de ocupație. Între 1887 și 1891 a fost elev al școlii primare „Petrache Poenaru” sub îndrumarea primului său dascăl. Întrerupe studiile și se angajează. Manualele școlare cuprind multe creații ale sale destinate copiilor din toată lumea. Tot acum. de anii de detenție. Este fiul lui Nae Theodorescu și al Mariei. Arghezi. În timpul realizării României Mari mai exact în perioada 1918 . Între 1891 și 1896 urmează cursurile gimnaziului "Dimitrie Cantemir" și apoi pe cele ale liceului "Sfântul Sava" din București. Tudor Arghezi va publica mai multe volume de versuri. cu care va rămâne prieten apropiat. Între 1897 și 1899 publică versuri și poeme în proză la "Revista Modernă" și "Viața nouă" pe care le semnează pentru prima oară cu pseudonimul Ion Th. poezia "Tatăl meu". dând meditații. inaugurând o direcție secundară în creația scriitorului. la penitenciarul Văcărești. 46.a. Gimnastică sentimentală. acuzat de trădare. Nicolae Abramescu.1919 e închis un an. În 1929 publică prima sa carte de proza.N. cu poemele știute de școlari: "Cântec de adormit Mitzura". din cauza situației familiale. "Icoane de lemn". Ultimul Berevoi. nenumărate articole. S-a născut pe data de 21 mai 1880 la București. ca și "Poarta neagră". În 1934 publică romanul "Ochii Maicii Domnului" . condus de Alexandru Macedonski. După această dată. mai apoi. Anul 1896 este anul debutului său literar. pentru copii. "Zdreanță" s. Continuă să scrie poeme și în 1935 publică volumul "Versuri de seară". În proză îi apar postum Capul de zimbru. apare ziarul "Bilete de papagal". In 1927 apare cu mare întârziere prima sa carte de poezii "Cuvinte potrivite". "Mărțișoare". semnată I. "Buruieni". împreună cu 11 ziariști și scriitori (între care și Ioan Slavici). în strada Țărani nr. Demiurgul. Pribeaga. romanul Zahei orbul și Teatru. romane. Theodorescu. unele dintre povestiri au fost scrise în perioada când a fost exclus din viața literară. ca laborant la fabrica de zăhăr Chitila. "Prisaca". în urma unui examen de chimie. În 1936 apare . ce va continua.În 1941 i-a fost conferit Premiul Național de poezie. Va impune în literatura română ca specie literară tableta. ambele volume de povestiri. este nevoit să se întrețină singur. De la vârsta de 11 ani. tema principală fiind dragostea materna și devotamentul filial. La cenaclul lui Macedonski îl va cunoaste pe Grigore Pisculescu (Gala Galaction). iar din dramaturgie între altele: Duhul pământului. La 30 iunie publică în ziarul "Liga Ortodoxă". În 1931 va publica placheta de versuri "Flori de mucigai" legată.fantastice. iar un an mai târziu tot sub direcția sa.

A primit în 1936 premiul național pentru literatură și a fost ales membru corespondent al Academiei Române. de fapt un lung poem în proză. În 1910. sub genericul "Bilete de papagal" (ziarul "Informația zilei") publică îndeosebi pamflete usturătoare. dar a făcut în paralel și dreptul. Mama sa l-a luat cu ea la Paris. sub îngrijirea sa. Maria Pillat. Cu ocazia excursiei la Chartres. în ordinea vârstei. În 1922 a scos. dar care poartă subtitlul "poem". în timpul războiului balcanic. 1 din Pitești. o parte din poezii în Convorbiri literare. destinația preferată a Reginei Maria a României. a fost transportat acasă (pe actuala stradă Alexandru Philippide la nr. Ion Pillat născut la București în casa din Calea Dorobanților 6. În 1935 a descoperit Balcicul. În 1925 a Publicat volumul Satul meu și a scos împreună cu criticul Perpessicius Antologia poeț ilor de azi. a descoperit arta gotică. căruia i-a editat volumul Flori sacre. În 1912. aflat în București în vacanță. În 1913 a obținut licența în litere la Paris și a participat la campania din Bulgaria. A publicat în 1942 o antologie de traduceri din poezia germană și volumul de versuri Împlinire.La data de 17 aprilie 1945 a avut o congestie cerebrală în plină stradă. pentru care e cercetat de poliție. Revista Cugetul românesc. care l-a inspirat pentru prima sa poezie În catedrală.9) în stare de inconștiență. roman. împreună cu Tudor Arghezi. A obținut în 1914 și licența în drept. s-a înscris ca student la [[Sorbon unde a studiat în principal istoria și geografia. pentru a continua studiile acolo. iar mama sa. n 1921 a apărut. În 1943. iar în jurul orei 22 a decedat. Brătianu. A urmat cursurile școlii primare nr. l-a cunoscut pe Alexandru Macedonski. unde și-a construit o vilă. iar în anul următor a publicat volumul de versuri Pe Argeș în sus. Titu Maiorescu i-a publicat în 1911."Cimitirul Buna-Vestire". Primii ani ai copilăriei i-a petrecut pe moșia bunicului. unde a învățat în particular întreaga școală primară. apare pamfletul "Baroane". La 30 septembrie. în care îl atacă pe ambasadorul german VonKilinger. a fost a doua fiică. Florica. iar în 1905 a terminat liceul Sfântul Sava din București. o antologie din versurile poeților români care au cântat toamna. În 1937 a tradus din Charles Baudelaire și a publicat volumul Ț ărm pierdut. A publicat Poeme într-un vers. în care două poeme celebre conțin portretele bunicilor săi. În 1944. volumul Poezia toamnei. influențate de haiku și tehnica poemelor într-un vers din literatura chineză și din literatura japoneză. În 1942 vede lumina tiparului romanul "Lina". . apoi a revenit definitiv la București unde a publicat volumul Eternităț i de-o clipă. a lui Ion C. Tatăl său era moșier și parlamentar. care atrăgea ca un magnet pictorii și poeții epocii. sub titul Poezii i-a apărut întreaga operă lirică scrisă între 1906 și 1941. Bunicul și Bunica.

În 1926 tipărește pe cont propriu la Bacău volumul Scântei galbene. în octombrie. . Din noiembrie 1930 până în octombie 1933. editat de poeta Agatha Grigorescu. În 1931 i se naște unicul fiu. este trimis cu arhiva direcției sale în evacuare la Iași. Este numit suplinitor de desen și caligrafie la Școala comercială de băieți din Bacău. Se îmbolnăvește de plămâni și demisionează. unde soția sa era profesoară. La început văzut ca poet minor de critica literară. Mărgăritescu din București. Reapare sub conducerea sa revista Orizonturi noi. va cunoaște treptat o receptare favorabilă.George Bacovia a fost un scriitor român format la școala simbolismului literar francez. În 1921 este avansat șef de birou clasa a I-a în același minister. În timpul războiului. În 1929 retipărește volumele Plumb și Scântei galbene sub titlul Poezii. fără serviciu. revista Orizonturi noi. În perioada 1917-1919 e funcționar în București.. Îi apare și volumul Bucăț i de noapte. În 1920 devine șef de birou clasa a III-a în Ministerul Muncii. cu vădite influențe din marii lirici moderni francezi pe care-i admira.. Publică în suplimentul literar al ziarului Seara. sub mai multe pseudonime. proză. în colaborare. mergând până la recunoașterea sa ca cel mai important poet simbolist român și unul dintre cei mai importanți poeți din poezia română modernă. la Editura Ancora. În 1930 este numit referent la Direcția Educației Poporului. În 1925 devine primul director al revistei Ateneul cultural. Îi apare volumul Cu voi. În iulie apare în librării volumul Plumb. Este autorul unor volume de versuri și proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română. Trimite la tipar volumul Plumb. iar în 1932 Societatea Scriitorilor îi aprobă o pensie lunară de 1000 lei. recenzii. În 1924 apare la Râmnicu-Sărat ediția a II-a a volumului Plumb.. Strânge relațiile de prietenie cu Alexandru Macedonski. În 1928 se căsătorește cu Agatha Grigorescu și se stabilește la București. În 1915 editează la Bacău. locuiește în Bacău. Un an mai târziu se reîntoarce la Bacău. Între 1926-1928 funcționează ca profesor suplinitor de desen și caligrafie la Școala comercială de băieți din Bacău. Gabriel. Publică poezii. În 1916 devine copist la Direcț ia învăț ământului secundar și superior din Ministerul Instrucțiunii. In1914 se internează la sanatoriul Dr.

S.Din 1933 se stabilește cu familia în capitală. de unde obține o pensie de 10.R la 2000 lei lunar. În 1944 apare volumul intitulat Opere. În 1936 publică volumul Comedii în fond. În 1934 i se tipărește volumul antologic Poezii. unde rămâne până la sfârșitul vieții.000 lei lunar. Se înființează Casa de pensii a scriitorilor. În 1940 i se majorează pensia acordată de S. care reunește toate scrierile sale publicate anterior .

Liviu Rebreanu s-a născut la. "Cântecullebedei"(1927). iar în 1909 trece clandestin munţii spre Bucureşti. "Plicul"(1923). "Mărturisire" (1916). Romane sociale: "Ion" (1920).27 noiembrie 1885. "Răscoala" (1932). când Rebreanu susţine discursul de recepţie cu titlul "Laudă ţăranului român". Teatru: "Cadrilul"(1919). "Crăişorul" (1929). Romane psihologice: "Pădurea spânzuraţilor" (1922). Opera: Nuvele: "Catastrofa "(1921). "Gorila"(I93X). "Adam şi Eva"(1925)*. Studiile le face la Năsăud şi Bistriţa. "IţicŞtruldezertor"(1932). Activează ca ofiţer la Gyula. descendenţi din familii de ţărani liberi de pe valea Someşului. demisionează în 1908. primul roman social obiectiv modem din literatura română. preşedintele Societăţii Scriitorilor Români şi membru al Academiei Române din 1934. Este primul dintre cei 13 copii ai învăţătorului Vasile Rebreanu şi ai Ludovicăi. "Răfuiala"( 1919). "Ciuleandra"(1927). judeţul BistritaNăsăud. "Cuibul visurilor" (1927). "Apostolii"(1926). Debutează cu nuvelele "Frământări" (1912) "Golanii". "Norocul" (1921). "Jar"( 1934). Romanul poliţist: "Amândoi"(1940). In1920 apare romanul "Ion". . A fost directorul Teatrului Naţional. în satul Târlişiua. apoi la Academia militară din Budapesta. şcoala militară la Şopron.

Este considerat drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile. el va fi ”reabilitat” și se vor formula numai aprecieri pozitive privind angajarea sa civică. în terminologia lui Nicolae Manolescu din studiul asupra romanului românesc. Lauda lucrurilor.). numeroase alte studii. obiective. activitatea sa de intelectual democrat din perioada interbelică. Studiul Estetica basmului completează spectrul de preocupări ale criticului și istoricului literar. denumite dorice. în 1965. studii și eseuri privind literatura universală (Impresii asupra literaturii spaniole. iar Cronicile mizantropului au devenit brusc. clasicizantă. mit mongol. Călinescu. după alții doar italienizantă sau umanistă. după unii critici. scriitor. Începînd cu anii 1955-1956 și pînă la moarte (12 martie 1965). academice sau radiofonice. Cronicile optimistului. publicistică. Nicolae Filimon. dupa 1945. A publicat monografii. de orientare. ș. Își semnează întotdeauna articolele cu pseudonimul G. la persoana a treia. istoric literar. Este autorul unor studii fundamentale despre scriitori români (Viaț a lui Mihai Eminescu. note de călătorie. după 1947. A mai scris versuri.George Călinescu a fost un critic. Își retipărește aproape întreaga operă. personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române. Scrie romane de tip balzacian (cu intenție polemică evidentă). Ion Creangă. cu excepția Istoriei sale monumentale. Opera lui Mihai Eminescu. care este republicată în anii 80 de asistentul . după o modă destul de răspîndită în perioada interbelică. fiind interesat de folclorul românesc și de poetica basmului. unde are loc acțiunea romanului. Viaț a lui Ion Creanga. eseuri. a scris mii de cronici literare în zeci de reviste din perioada antebelică. pînă în anul morții. în volume separate. biografii romanțate. interbelică și după aceea. teatru. Arca lui Noe. Șun. Scriitori străini). alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu. Publică. Grigore Alexandrescu (1932-1962). academician român. consacrate lui Mihai Eminescu. începînd de obicei cu descrierea decorului caselor. a ținut numeroase conferințe.a. publicist.

Eliade citește cu pasiune. naturalizat cetățean american în 1966. Eliade a fost profesor la Universitatea din Chicago din 1957. a fost un gînditor și scriitor român. A avut o soră. unde Mircea Eliade a locuit pînă tîrziu în adolescență. a fost fiul lui Gheorghe Eliade și al Jeanei născută Vasilescu. Familia s-a mutat între Tecuci și București. Este interesat de filosofie și studiază lucrările lui Vasile Conta. citește lucrări de istorie și în special pe Nicolae Iorga și B. Prima sa operă a fost publicată în 1921 Inamicul viermelui de mătase urmată de Cum am găsit piatra filosofală. e premiat și omagiat. ca și de occultism. și și-a achiziționat o casă pe strada Melodiei. în ultimă instanță. mama semioticianului Sorin Alexandrescu. Marcus Aurelius și Epictet. în apropiere de Piața Rosetti. titular al catedrei de istoria religiilor Sewell L. În ciuda tatălui său care era îngrijorat de faptul că-și pune în pericol vederea și așa slabă. trăieste în Calcutta unde o întîlnește pe Maitreyi.Haşdeu. volum autobiografic. Eliade încheie munca la volumul său de debut. și a scris piese scurte pe subiecte entomologice. onorat cu titlul de Distinguished Service Professor. Unul dintre autorii preferați este Honoré de Balzac. Avery din 1962. Patru ani mai tîrziu.P. foarte bine documentate.său. La 20 noiembrie1928 pleacă în India. stabilindu-se în capitală în 1914. devenit între timp profesor. opere literare și eseuri filozofice traduse în 18 limbi și a circa 1200 de articole și recenzii cu o tematică extrem de variată. Interesul față de cei doi scriitori l-a dus la învățarea limbilor italiană și engleză. Mircea Eliade. Născut în București. este înconjurat de onoruri. fără a lua în calcul jurnalele sale intime și manuscrisele inedite. Devine interesat de științele naturii și de chimie. Alexandru Piru. Filozof și istoric al religiilor. Opera completă a lui Mircea Eliade ar ocupa peste 80 de volume. Autor a 30 de volume științifice. . Corina. Romanul Adolescentului Miop. în particular începe să studieze persana și ebraica.

romancier. Dureri înăbușite. . Genoveva de Brabant. Șoimii . povestitor. drama Iphigenia a fost interpretată de unii comentatori. adunînd contribuții pentru ultimul volum de istoria credințelor și proiectînd un compendiu al lucrărilor sale de istoria religiilor care să apară sub forma unui mic dicționar. a fi o alegorie a morții lui Corneliu Zelea Codreanu.a. Nicolae Iorga va numi anul 1904 ”anul Sadoveanu”. nu s-a dezis niciodată de ideologia legionară. În 1910 este numit în funcția de director al Teatrului Național din Iași. aparținînd de grupa din jurul lui Nae Ionescu a îmbrățișat ideologia Mișcării Legionare. Anumiți exegeți ai operei sale au comentat faptul că Eliade. Se stabilește la București. se căsătorește.De la mijlocul anilor '30. în cadrul căreia devine un activist cunoscut. precum și o ultimă fază care corespunde realismului socialist. de fapt. cea de început. și va avea unsprezece copii. academician și om politic român. preferînd să nege ulterior că ar fi autorul unora dintre articolele care i-au purtat semnătura și că unele idei de factură mistic-totalitară sau antisemite ar fi regăsibile în operele sale științifice. nuvelist. Opera sa se poate grupa în cîteva faze care corespund unor direcții sau curente literare dominante într-o anumită epocă: o primă etapă sămănătoristă. în ciuda serioaselor probleme de sănătate. Eliade a continuat să lucreze editînd cele 18 volume de enciclopedia religiilor. în 1904.Povestiri. în acord cu perioada socialist-comunistă la care Sadoveanu va adera ideologic.în care Sadoveanu manifestă predilecție deosebită pentru istorie. Crîșma lui Moș Precu. În ceea ce privește opera literară. însă a evitat mereu să se refere la această perioadă critică din tinerețea sa. din perioada interbelică (reflectată în romane precum Creanga de aur sau Divanul persian. În acest an publică volumele Povestiri de seară (la Editura Minerva). Este considerat unul dintre cei mai importanți prozatori români din prima jumătate a secolului XX. În același an are loc debutul editorial cu patru volume deodată . Colaborează la revista Sămănătorul. Eliade s-a distanțat ulterior de această atitudine. Viaț a Românească. o a doua mitico-simbolică. a primelor încercări. Eliade. nuvele și povestiri. dar se va simți mai apropiat spiritual de revista care apărea la Iași. în frunte cu Mihail Sebastian. Mihail Sadoveanu a fost un scriitor. În ultimii ani de viață. broșura Cum putem scăpa de nevoi și cum putem dobîndi pămînt ș.

Cîțiva ani mai tîrziu. nuvelist și poet. Mihail Sadoveanu va evoca cu cuvinte elogioase personalitatea criticului de la revista Viaț a românească. La moartea lui Garabet Ibrăileanu. În decembrie. Mihail Sadoveanu este ales președinte al Uniunii scriitorilor. Devine membru al Academiei Române în 1921. o îmbinație ideală a genului epic și liric. Între 1916 . El pune capăt romanului tradițional și rămîne în literatura noastră în special ca inițiator al romanului modern.1918 participă ca ofițer la primul război mondial. Popa scot. În anul 1936 Mihail Sadoveanu. sub pseudonimul Raul D. Debutează în revista Facla (1914). în 1952 publică romanul istoric Nicoară Potcoavă. iar experiența trăită acum se regăsește în romanul "Ultima noapte de dragoste. În anul 1948 publică romanul Păuna Mică. În editura revistei ieșene publică volumul de nuvele Umbre și broșura În amintirea lui Creangă. Mihail Sadoveanu a primit Premiul Lenin pentru Pace în 1961. George Topîrceanu. revista își anunță încetarea apariției: Viaț a românească își pornește iar munca pentru cultură și folos. doctor în filozofie. În anul 1926 reprezintă Societatea Scriitorilor Români. aparținînd perioadei de maturitate a scriitorului. În anul 1955. reintrăm în curentul ei cu modestele noastre mijloace. Camil Petrescu a fost un romancier. scriitorului i se conferă titlul de Erou al Muncii Socialiste. Noi. împreună cu Tudor Arghezi. volumul Priveghiuri. revista Însemnări literare. În 1928 publică povestirea Hanul Ancuț ei. În 1954 publică volumul Aventură în lunca Dunării. iar un an mai tîrziu în 1949. cu articolul Femeile și fetele de azi. Mihai Codreanu și Grigore T. la Congresul de la Berlin. împreună cu Liviu Rebreanu. revista lunară Însemnări ieșene. dramaturg. la Iași. întâia noapte de război" . capodoperă a genului. cei de la Însemnări literare. începînd cu luna ianuarie. iar la Editura Luceafărul.În anul 1919 editează. fiind un volum de 9 povestiri.

Sunt exclus de la toate posibilităț ile vieț ii. dar cade prizonier la unguri. "Patul lui Procust". . de asemenea. unde e rănit. D. iar în revista omonimă publică primele poezii. N. Ca să merg pe stradă trebuie să cheltuiesc un capital de energie și de atenț ie cu care alț ii pot ceti un volum. unde va rezista doar 10 luni. Aici unde totul se aranjează “în șoaptă” eu rămîn vecinic absent". Acesta va fi prototipul viitorului său erou Gelu Ruscanu din drama Jocul ielelor și a eroului său. Încă din anul 1920 participă la ședințele cenaclului Sburătorul condus de Eugen Lovinescu. Ambianța războiului va intra. Idee. din romanul Patul lui Procust. iar din 1947 este ales membru al Academiei Române. Ladima. În 1916. În 1933 publică cel mai valoros roman al său și unul dintre romanele importante ale Modernismului european. Debutul editorial se petrece cu un volum de Versuri. după cum își notează în Jurnal: "Surzenia m-a epuizat. m-a intoxicat. În 1918 va fi eliberat din lagărul german. m-a neurastenizat. în roman. iar infirmitatea îl va marca întreaga viață. Trebuie să fac eforturi ucigătoare pentru lucruri pe care cei normali le fac firesc. În 1939 este numit directorul Teatrului Național din București.(1930). Cocea e modelul său spiritual. revenind la București. e mobilizat și pleacă pe front. Ciclul morț ii în 1923. După un stagiu într-un spital militar. Furtunosul gazetar de stînga. ajunge iarăși în prima linie. În timpul unui bombardament german își pierde auzul la o ureche.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful