Mate

MATEMATICA ŞTIAŢI CĂ...?

 Primul „calculator” apare în 1623 şi este realizat de Wilhelm Ichickard? Maşina este denumită Speeding Clock şi putea face singură adunări şi scăderi cu numere compuse din maxim 6 cifre.  Prima maşină de calcul care poate realiza operaţii de împărţire şi înmulţire apare în 1671 şi este realizată de Wilhelm Leibnitz?  Fractalii sunt forme şi modele extraordinare cu ajutorul ecuaţilor matematice. O definiţie intuitivă a fractalului este aceasta: u n fractal este o figură geometrică fragmentată care poate fi divizată în părţi, astfel încât fiecare dintre acestea să fie (cel puţin aproximativ) o copie miniaturală a întregului. Ex de fractali din natură: norii, fulgii de zăpadă, cristalele, lanţurile montane, fulgerele.  Primul exerciţiu matematic care utiliza inducţia matematică apare în 1575? Acesta demonstra că suma primelor n numere impare este egal cu n la putere.  În anul 230 i. Hr, Erastotene din Cyrene dezvoltă o metodă de determinare a tuturor numerelor prime mai mici decât un număr dat: Ciurul lui Erastotene.  În anul 500 i. Hr. pitagorienii introduc noţiunile de număr prim, număr compus, numere relative prime, numere prime perfecte, numere prietene (amiabiabile).

muchiilor şi feţelor unui poliedru convex trebuie să existe relaţia: V-M+F=2. În algebra modernă. o astfel de problemă poartă numele de „lema chineză a restului”.1210) de numere prietene. uluieşte lumea matematică. 5. toate foarte mari. Hr. puterea sa de calcul va fi utilizată în căutarea numerelor prime.. 7 să dea resturile 2.  În anul 1946 d.  În anul 1635. numită de urmaşi ai lui Euler... conform căreia între numărul vârfurilor. descoperind perechea (1184. Hr. 3.  În anul 1909 d. unde  V este numărul vârfurilor  M este numărul muchiilor  F este numărul feţelor  În anul 1860 d. În ultimele secole se descoperă multe perechi de numere prietene. Hr. . Hr. într-un tratat de matematică a chinezului Iun Tzi (secolul 3) apare problema: „Să se găsească un număr care împărţit prin 3. începe utilizarea în coduri numerice a proprietăţilor numerelor prime. Încă de la început. respectiv 4 ”. problema provenită din necesitatea întocmirii calendarului. Nicollo Paganini. se naşte calculatorul electronic. În anul 250 d. Lui Pitagora i se atribuie găsirea primei perechi de numere prietene: 220 şi 284. Numele prietene (amiabile) sunt numerele care au proprietatea că fiecare este egal cu suma divizorilor celuilalt. Hr.. elev de 16 ani. Rene Descartes descoperă teorema. d.

cu aproximări raţionale. Pentru scrierea acestui număr sunt necesare două milioane de cifre. Hr. Numărul Pi – denumire şi studiere . Valoarea constantei este egală aproximativ cu 3. hexazecimal. inginerie şi alte ştiinţe implică folosirea lui π. Misteriorul şi minunatul număr Pi Numărul Pi – definiţie Numărul π (adesea scris pi) este o constantă matematică a cărei valoare este raportul dintre circumferinţa şi diametrul oricărui cerc într-un spaţiu euclidian. Este aceeaşi valoare ca şi raportul dintre aria unui cerc şi pătratul razei sale. prin fracţii continue. În anul 2000 d. în sistemul de numerotaţie binar. π este una din cele mai importante constante din matematică şi fizică: numeroase formule din matematică. fiind cel mai mare număr prim cunoscut. matematicianul american Nayan Hayratwala a lucrat simultan cu mai mult de 20.14159 în notaţia zecimală obişnuită dar mai există şi alte evaluări ale lui π.000 de calculatoare de pe întreg globul şi a obţinut numărul 26972593 -1.

că nu există un şir finit de operaţii algebrice cu numere întregi. a fost adoptată de la cuvântul frecesc perimetros. al căror rezultat să fie egal cu valoarea lui . Cifrele numărului Pi sunt disponibile pe multe pagini web şi există programe software pentru calcularea lui Pi cu miliarde de cifre precizie. Numărul Pi în cultura populară Conceptul de Pi şi. deoarece Arhimede a fost primul care a încercat să calculeze va loaera lui Pi cu exactitate. poezii ce reprezintă numărul Pi astfel încât lumgimea fiecărui cuvânt (în litere) reprezintă o cifră. Există mai multe moduri de memorare a numărului Pi.Litera grecească π. scrisă Pi în alfabetul latin. adică valoarea sa nu poate fi exprimată exact sub formă de fracţie a/b. Numărul este şi transcendent. Proprietăţi ale numărului Pi Numărul este iraţional. printre altele. Un alt nume pentru numărul Pi este acela de „constanta lui Arhimede”. Ziua Pi (14 martie. cu ajutprul analizei matematice şi cu ajutorul calculatoarelor numerice. în română perimetru. evrei. Pi-ul la egipteni. cu a şi b întregi. mai ales. Există trei moduri în care numărul Pi a fost studiat şi calculat: cu ajutorul geometriei. care nu conţin secvenţe care se repetă. de la 3. ceea ce înseamnă. fiind probabil cel mai semnificativ element pe care îl au în comun matematicienii şi non -matematicienii. cea mai cunoscută metodă constă în folosirea de poeme pentru numărul Pi. Are un număr infinit de zecimale.14) este sărbătorită în multe şcoli. greci şi romani . expres ia sa zecimală au pătruns în cultura populară într-un grad mai mare decât orice altă construcţie matematică.

În general romanii au folosit pentru Pi valoarea dată de Arhimede . „de formă rotundă”.0625. conţine alături de alte mesaje şi desenul alăturat. folosind numai compasul şi rigla. încă din antichitate matematicienii au încercat să rezolve aşa-numita problemă a cvadraturii cercului. dar pentru aceasta le trebuia valoarea exactă a lui Pi. trimisă în 1978 cu speranţa unui contact cu alte civilizaţii.Egiptenii mai obţineau valoarea lui Pi folosind raportul dintre perimetrul pătratului de la baza piramidei lui Keops şi dublul înălţimii acestui monument. Din descrierea acestui bazin. având zece coţi de la o margine la alta şi o linie de 30 de coţi în măsura circumferinţei”. adică să construiască un pătrat care să aibă aria egală cu a unui cerc dat. în schimb indienii foloseau pentru raportul dintre lungimea cercului şi diametrul său valoarea de 3. care a părăsit de mult sistemul nostru solar. rezultatul fiind de 3. Evreii îl considerau pe Pi egal cu 3 În Biblie se relatează că în templul lui Solomon. pământenii considerându-l una din cele mai importante descoperiri ale lor. Nava spaţială Voyager. L=2πR D=2r unde: D este notaţia pentru diametrul cercului L este notaţia pentru lungimea cercului .1415982. rezulta că Pi era egal cu 3. era un mare bazin de aramă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful