P. 1
Shakt Igawain- Elj a Fenyben

Shakt Igawain- Elj a Fenyben

|Views: 38|Likes:
Published by Bognár Adrienn

More info:

Published by: Bognár Adrienn on Jun 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2012

pdf

text

original

Sections

 • S H A K T I G A W A I N
 • TARTALOM
 • KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
 • BEVEZETÉS
 • AZ ÉLET ÚJ FORMÁJA
 • A BENNÜNK LÉVŐ MAGASABB RENDŰ ERŐ
 • AZ INTUÍCIÓ
 • AZ ALKOTÁS SODRÁSÁBA VALÓ BECSATLAKOZÁS
 • A VILÁG EGYÉNISÉGÜNK TÜKRE
 • A SZELLEM ÉS A FORMA
 • A FÉRFI- ÉS A NŐI PÓLUS
 • FÉRFIAK ÉS NŐK
 • KELET ÉS NYUGAT: AZ ÚJ KIHÍVÁS
 • BIZALOM AZ INTUÍCIÓBAN
 • A ZSARNOK ÉS A LÁZADÓ
 • AZ ÁLDOZAT ÉS A MEGMENTŐ
 • A BELSŐ EGYENSÚLY MEGTEREMTÉSE
 • KAPCSOLATOK
 • GYERMEKEINK
 • SZEXUALITÁS ÉS SZENVEDÉLY
 • MUNKA ÉS JÁTÉK
 • A PÉNZ
 • AZ EGÉSZSÉG
 • A TÖKÉLETES TEST
 • VILÁGUNK MEGVÁLTOZTATÁSA
 • EGY VÍZIÓ

NEW AGE - ÚJ KOR

SHAKTI ÉLJ A

GAWAIN FÉNYBEN

ÚT IGAZI ÖNMAGUNKHOZ EGYEK VAGYUNK AZ UNIVERZUMMAL

AZ EGÉSZ VILÁGNAK

(A mű eredeti címe: Living in the Light. A Guide to Personal and Planetary Transformation. Copyright Shakti Gawain, Laurel King, 1986) (forrás: Édesvíz Kiadó, 1991-1993 – fordította: Csíkos Tibor; Jefferson Alexander's scan; Sliders Sci-Fi Olvasóterem, olvasoterem.uw.hu) (DOC/RTF verzió: MS Word 2000; betűtípus: Palatino Linotype) (utoljára módosítva: 2004.10.31, 16:56)

-1-

TARTALOM
0. Bevezetés I. AZ ELVEK
1. Az élet új formája 2. A bennünk lévő magasabb rendű erő 3. Az intuíció 4. Az alkotás sodrásába való becsatlakozás 5. A világ egyéniségünk tükre 6. A szellem és a forma 7. A férfi- és a női pólus 8. Férfiak és nők 9. Kelet és Nyugat: az új kihívás

II. AZ ELVEK ÁTÉLÉSE
1. Bizalom az intuícióban 2. Érzések, megérzések 3. A zsarnok és a lázadó 4. Az áldozat és a megmentő 5. A belső egyensúly megteremtése 6. Kapcsolatok 7. Gyermekeink 8. Szexualitás és szenvedély 9. Munka és játék 10. A pénz 11. Az egészség 12. A tökéletes test 13. Élet és halál 14. Világunk megváltoztatása 15. Egy vízió

-2-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Köszönetemet fejezem ki Laurel Kingnek, aki nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy ezt a könyvet megírtam. Éveken át segített nekem a csoportfoglalkozások vezetésében, és ismeri tevékenységem minden mozzanatát. Ő gyűjtötte össze és rendszerezte könyvem anyagának nagy részét a csoportfoglalkozásokon készült felvételek alapján, sőt néhány fejezet java részét is ő írta, számtalan meditációt vezetett és gyakorlatokat dolgozott ki. Az ő vonzó egyénisége és magával ragadó teremtő fantáziája késztetett arra, hogy örömmel lássak e könyv megírásához. Kiadómnak, Kim Petersonnak is szeretném megköszönni az értékes tanácsokat és a segítséget. A Whatever Publishingnél Marc Allennek és Jon Bernoffnak tartozom hálával. Marc, éveken át, minden elképzelhető módon arra ösztönzött, hogy megírjam ezt a könyvet. Boldog vagyok, hogy erőfeszítéseit végül is siker koronázta! Különleges köszönet illeti drága barátomat, Dean Patykot, kitartó szeretetéért és támogatásáért. Köszönetet mondok és hálámat fejezem ki csodálatra méltó családomnak és barátaimnak, akik mindannyian hozzájárultak fejlődésemhez, segítettek abban az alkotófolyamatban, amelynek eredményeként ez a könyv megszülethetett. Hálás vagyok Michael Kaydennek is, aki kitartó barátként mindvégig "tükröt" tartott elém, amelyben saját fejlődésemet szemlélhettem. És köszönöm olvasóimnak, híveimnek, tanítványaimnak, minden barátomnak, hogy oly sok szeretettel vettetek körül, bátorítottatok és megbecsültétek munkámat.

-3-

Egyáltalán nem tűnik úgy. rengeteg támogatást kaptam tőlük. így például azt a beidegződést. nagyműveltségű.főként ami a teljesen váratlan és végképpen megmagyarázhatatlan jelenségeket illeti -. hogy simán elfogadjam a hogyan és miért felderíthetetlenségének tényét. Inkább hajlottam arra. hogy az Isten-hit valami emberi kitaláció. az nem is létezik. mintha félne sok olyan dologtól. leginkább anyámtól. Olyan szüleim voltak. akik valóban szerettek engem és a maguk módján úgy tekintettek. egy olyan kategória. hogy kitaláljanak maguknak egy istent. modellje. egyre erősödik az a meggyőződésem. akit nagyon szerettem. jártunk Nyugat-Indiában. hogy megértsem. intelligens és életrevaló lényt. Gyakran költöztünk is. Hawaiiban és Európában. Annak ellenére. Mexikóban. Neveltetésem pozitív oldalaként fogom fel azt. amelyet azért talált ki az ember. amikor elváltak.BEVEZETÉS Utazásom megkezdése Örök életemben olthatatlan vágyat éreztem aziránt. Az emberi lény. és emlékszem már korai gyermekéveimben az volt a meggyőződésem. Szüleim alapvetően ateisták voltak. hogy egész életemet az igazság és a dolgok megértésére áldoztam. egyáltalán mi az élet. amit oly sokan megkapnak ifjúkori vallásos nevelésük során. Úgy 15 éves koromig egyszer sem éltem egy és ugyanazon a helyen egyfolytában 2-3 évnél hosszabb ideig. s egyáltalán nem vallásos családban nevelkedtem. amely generációjának többségét kínozza. a rosszról. Még egy bizonyos fokú lenézést is éreztem azok iránt. így számomra Ő volt a félelemmentesség és az új utak keresésének nagy példaképe. hogy nem kaptam merev és gyökeresen negatív beprogramozást a jóról. Anyám szeret merőben új dolgokat is kipróbálni. a bűnről. amelyet úgy látszik magukban hordoznak a hinduk. mint egy okos. akiket gyengeségük arra indított. nem ismertem általa. akiben hihetnek. milyen jelentősége és célja van annak. egy olyan babona. minthogy elfogadjak valami leegyszerűsített magyarázatot a puszta biztonságérzet tudatának megszerzéséért. Saját generációjában Anyám is -4- . hogy még kétéves sem voltam. szóval mindarról. Anyám rendkívül okos és vállalkozó szellemű személyiség. a mennyekről és a pokolról. Az igazság racionalitásában hittem és abban. hogy ami tudományosan nem bizonyítható. és egyáltalán nincs megfejthető értelme. hogy a világ rossz és rémítő. kifejezetten intellektuális. Ami engem illet. és ennek köszönhetően gyermekkoromban sokat utaztunk. hogy megkönnyítse az életét . egyszerűen a természet véletlen műve. keresztül-kasul az USA-ban. hogyan működik a világmindenség. fantáziaszülemény. Anyám szeret felfedezni új helyeket. hogy létezem. vagy általában szólva mindenfajta lény. Ha visszatekintek önmagamra.

Ez az a bizonyos pillanat. de amint ez valójában meg is történik. és ennek megfelelően máig is bizonyos tájszólással beszélünk például nagyanyámmal (Őt nem tegezzük.mulandók. és azt. hogy érzelmileg a legmélyebb pontra süllyedt. Sokáig az életnek csak a keserűségeit éreztem. olyan tudatossággal. hogy cserében tudomásul vettem. mélységes és hosszantartó csalódást okozva. kapcsolatok. amely egyáltalán nem illeszkedett korábbi valómhoz. -5- . akit fájdalomcsillapító nélkül szült édesanyja. hogy nincs fogódzkodóm. amikor valóban felismerjük. megváltoztathatatlan realitás. hogy éljek. vitafórumokon vettem részt és a fogékonyságot fejlesztő csoportok munkájában is tevékenykedtem. depressziós lettem. s amely behálózza a quaker vallásosságot is. amelyek az életben fontosnak számítanak sikerek. tanulás.azok közé tartozott. hogy a bennünket körülvevő anyagi világ nem lehet a végleges. 13 éves koromban érzelmi válság ért. Új tapasztalatok Az ezt követő néhány évben kezdtem új tapasztalatokat gyűjteni és új perspektívákat érzékelni. jelentéktelenek és üresek.használjuk. a szellemi igazság birodalma irányába. Ezt első szerelmi románcom összeomlása váltotta ki (egy "idősebb". nincs értelme annak. semmi sem töltheti ki. 19 éves férfi volt a főszereplő. tiszavirágéletűek így önmagukban. soha nem találkozom hozzá hasonlóval). hogy mindazok a dolgok. akkor tudunk a világosság felé közelíteni. Csak ha a teljes sötétségben botorkálunk már egy ideje. megtaláljuk a kisajtót az új világ felé. A csalódás űrjét. milyen hosszú ideig tartott. amikor a misztikum kap helyet. Az egyetemen pszichológiát tanultam. pénz . akik művelt asszony létükre elsőkként hozták világra gyermeküket természetes szüléssel. és ez az állapotom. Másként szólva mélyen belém gyökerezett az a látásmód. Mondjam azt. mivoltát felfedezzük. amikor a hit. Örökké úgy éreztem. a képzelgés talajra talál. amelyet mások általában az Isten megkülönböztetett megszólításaként alkalmaznak magukban). Érzelemmentesen éltem hosszú éveken át. és befelé fordulunk. úgy tűnt. amely mélységesen respektálja a szellemiséget és a humanizmust. akár csak egy pillanatra is. hogy előbb vagy utóbb mindannyiunknak van egy olyan korszaka. Ezekben az időszakokban az ember általában úgy érzi. Én voltam orvosánál az első olyan baba. hogy a létezés valódi természetét. hanem megszólításként ugyanazt a szót . Anyám egész családja "Quaker" (philadelphiai) volt. akiről akkor úgy éreztem. s ez hólabdaként nőtte ki magát bennem. nagyon szerencsés születéssel lettem megáldva. nem is tudom megmondani."thee" .

mintha valami magasabbrendű erő felemelne és valami ledér és izgató irányba vinne. és résztvettem munkacsoportok munkájában. így főként intuíciómat követve kellett élnem. de azt tudtam. azonkívül. hogy hogyan kell önmagamat összehangolni. hogy mást ne mondjak. a szerző intézetébe mentem. helyekre. így aztán buddhizmusról és hinduizmusról szóló könyveket kezdtem olvasni. hogy bármi más. ami a tudatosság kialakítását és belső érzéseim megismerését illeti. új örömforrásokat ismertem meg. Mindezek elősegítették megtanulnom. amely alapján meggyőződésemmé vált. mint jómagam. Nem tudtam definiálni a mibenlétét. pénznek. akkor lazább legyek. mint életformát. Megtanultam. és felfedeztem. és egy kicsit megtapasztaltam az LSD hatását is. Marihuanát szívtam néha. és általában az egyedüllétet. hogy segítettek oldani régi fájdalmaimat. mint a tudatosságra való törekvés hadszínterét. legalábbis. hogy ha tudatossabbá válok. Ezt követően éveken keresztül olyan kommunákban -6- . fennakadtam egy fogalmon: "tudatosság". mindezeket nagyon pozitív tapasztalatoknak értékelem. mert környékét olyannak ismertem. hogy többet akarok megtudni róla. akkor automatikusan elérem azokat a célokat. ha viszont kellett. amelyeket karriernek. Megtanultam táncolni. emberi kapcsolatoknak nevezünk? Hát lássuk! A San Francisco-i öböl térségébe költöztem. Az egyetem elvégzése után két éven át csak utaztam a világban.Mindezek.és együtt munkálkodtunk nagyon intenzíven tudatunk alakításán. meditáltam. hogy összeszedettebb. Utazásaim nem kis erőfeszítést jelentő tapasztalatszerzések voltak. és igenis tudtam. Tanfolyamokat végeztem el. s miután ezt is elolvastam. és határozottan azt tapasztaltam. Kezembe került Ken Keyes "Handbook to Higher Consciousness" (A magasabbrendű tudatosság kézikönyve). hogy gyakorlatilag fedezet nélkül is boldogan tudok élni. újfajta szeretetérzést alakítottak ki bennem. több hónapot töltöttem Indiában. A tudatossá válás Amikor hazámba visszatértem. Mi volt az a fordulópont. hogy tánc közben gyakran felvillanyozódom. és biztonságosan el tudok jutni teljesen ismeretlen tájakra. amit a tudatossághoz hasonlítok majd. s lett belőle egy két évig tartó földkörüli utazás. szinte nem fog jelentőséggel bírni. kevés kis pénzem volt minderre és nem volt előre kialakított tervem. Mindig is érdekelt a keleti filozófia. belemerültem a tudatosságért folyó küzdelembe. Gyakoroltam a jógát és a meditációt. Ott éltem kérésemre . ahol nagyon alapos tudást szereztem a keleti misztikus tradíciókról. Eredetileg Olaszországban terveztem vakációmat eltölteni. éjjelnappal egy teljes esztendőn át. és állandóan olyan társakkal beszélgettem. akik ugyanarra törekedtek. mohón olvastam új könyveket. hogy mindezek segítenek abban.

hogy mindazokat elérem. hogy mindent. maga a kereszténység sem jelentett semmi fontosat számomra. Nem mondhatom. amihez ragaszkodunk. -7- . hivatalba jártam dolgozni. de realizáltam. hátrahagyják tulajdonaikat. néhány dolgot felfogtam belőle. és átengedik magukat az univerzumtól származó energiának. hogy mindennek el kell pusztulni. hogy az élet folyását ne zavarjuk. mióta életemet totálisan arra szentelem. Shívát a Tánc isteneként is tisztelik és az a hitük. Ez tíz évvel ezelőtt volt. mint egy igazán gyönyörű és erőteljes férfit. hogy sikerüljön kinevelni. azzal a céllal. Indiai tartózkodásom alatt nagyon lebilincselt a hindu vallás és komolyan hozzáfogtam tanulmányozásához. elvállaltam apró-cseprő egyéb munkákat. A buddhizmus jónéhány tétele vonzott. erről is szólnék. Shíva reprezentálja az univerzum állandó változását. A hindu vallásnak az életet szimbolizáló három főistene. végeztem házimunkát. amely univerzumban valóban hisznek. és inkább szabadon barangolnak. mint eredményt. és innen számítom azt a korszakot. hogy elegendő pénzt teremtsek elő megélhetésemhez. mindig hagynunk kell előrehaladásában. Ők úgy ábrázolják. A hindu vallás mítoszai. kifejleszteni lelkületemet. szimbólumai és istenei valahogy mélyebben hatottak lelkemre. hogy újjászülessen. leomló haja van (a hit szerint az Ő haja a szent Gangesz folyó). hogy sok egyebet ne kívántam volna közben. az élet folyamatát. és bár még csak nem is színlelhettem. (Szent)háromsága van. Én ellenállhatatlan vonzódást éreztem iránta. Ő arra emlékeztet bennünket. belső lényem megváltoztatására koncentráltam. hát úgy gondoltam. Lelkes hívei közül sokan elhagyják lakásukat. akinek hosszú. de azzal a céllal. amelynek tagjai intenzíven és folyamatosan törekedtek tanulmányokkal. ami az univerzumot mozgásban tartja. Így vált legkedveltebb szórakozásommá. Nevem Sokan kérdezik meg nevemet. gyakorlatokkal a személyi tudatosság elérésére. és azt a tényt. és ezáltal tudatos lénnyé válni. Nagyon komplex vallás ez.éltem. hogy éppen Shíva tánca az. hogy megértettem. Közben mindennel foglalkoztam. ha már valóban megtanultam teljesen a világegyetem igazi elvei szerint szabadon és teljes odaadással élni. bíznak. Vishnu a megőrző és Shíva a romboló. fejlődésében. Brahma a teremtő. időtöltésemmé az utazásom a felvilágosultságban. de egészében véve a buddhizmus egy kicsit elméletinek tűnt. Mivel nem keresztényként nevelkedtem. de mindenekelőtt a v a l ó d i munkámra.

hogy a név vibrálása női erőm kiteljesülésében segít. a nő Shakti. de tudva Shívával kapcsolatos szerelmi ügyemről. A gawain szótári értelmezés szerint "harcoló héja". belső érzésem szerint a Shakti jelenti a női. hogy valakinek a szexuális energiáját bizonyos "csatornákon" keresztül próbára tegyék. Ebben a gyakorlatban a férfi Shíva. Ennek én örültem és magam is ezt a nevet kezdtem használni. érzem. találkoztam Marc Allennel és több évig vele éltem. Hogy valami módon. Amikor visszatértem Indiából. általam kezdeti fázisúnak tekintett munkacsoport a Silva Mind Control Course (Silva Agykontroll tanfolyam) volt. Gawain a másik. Azt is jelenti a szó. Ez ugyanaz a név. Ez az az energia. de a szívem valahogy megdobbant. Akkoriban az ilyesféle dolgokkal kapcsolatban igencsak szkeptikus voltam és talán soha nem is vettem volna részt benne. de hatékony eljárások megismerésébe. A Tantra gyakorlatban a hindu vallásban különböző módszerek ismeretesek arra. de azóta már teljes bizonyossággal tudom. azt előre elképzeli magának és az meg is fog történni. s ez a metafora szerintem nagyszerű. mint semmi egyebet ezen kívül". amelyből az univerzum teremtődött. Marc nem ismerte korábbi nevemet. valahol létezik a mágia. és emlékszem vissza-visszatérő gondolataimra: "gyermekkoromtól fogva szinte mindig t u d t am . hogy "női energia". Sohasem fogom elfelejteni. Akkor még nem tudtam. mint Sir Gawain-é az Arthur Király legendákban. Csak fokozatosan mélyültünk megmagyarázhatatlan. hogy van mágia. olyan technikát. Shaktinak kezdett nevezni. A tudatommal kétkedést éreztem a hallottakkal kapcsolatban. Ezt hallom oly intenzíven magamban. meg is tud csinálni. gyakorlatokat csináltunk. mondhatni családi nevem. Így az én értelmezésem. De már öt nap eltelte után nagyon mély nyomokat hagyó pszichés -8- . amelyet végigcsináltam. a Gawain férfiúi tulajdonságaimat. s a kettő együtt engem. Alkotó vizualizáció Az egyik. de Anyám . hogyan írta le Anyám annak a technikáját: ha valami megtörténtét nagyon szeretné. Maga a "Shakti" szó "energia" jelentésű. amelyeket bárki el is tud fogadni. Ez az élet energiája. Így hát résztvettem a "kurzuson" és eredményein elámultam! Kezdetben lassan haladtunk. amely testünkön keresztül áramlik.nekem is nagyon ajánlotta. és roppant egyszerű volt az egész.miután Ő már túl volt rajta . hogy a névnek mekkora az ereje. csoda. gyakorlásába.Shakti Shívának női változata.

és esetleg el is adok belőlük klienseimnek.. Személy szerint nekem kétségeim és félelmeim voltak. hogy írjam meg. Ezt a borítólapot kitűztem a szobám falára és elkezdtem elképzelni és megerősíteni magát a tényt. meglehetősen kételkedtem önmagamban: "ki vagyok én. amit annak idején sehogyan sem tudtam realizálni. Ez a tapasztalat szinte oldani kezdte korábbi gondolkodásmódom limitjeit. miszerint: mindnyájan magunk alakítjuk saját. hasonló témával foglalkozó tanfolyamon és munkacsoporti foglalkozáson vettem részt. hogy csak haladjak előre és -9- . maga a megírás nem jelentett erőfeszítést (kivéve az idegekre menő kételkedésem legyőzését). érthető formában. Amint azután tapasztaltam. hogy a könyv már el is készült. hogy összes ötletemet és a technikákat leírom egy papírra. reális körülményeinket. Az alkotó vizualitás technikáját mindennapjaim során is gyakoroltam. hogy egy ilyen könyvet megírjak? Nem vagyok valódi szakértője a témának. teljesen váratlan módon megvalósultak. A lehetőségek szinte elkápráztattak. Amikor eljutottam a könyv megírásának ötletéhez." Azonban valami belső erő arra ösztökélt. Az így elképzelt dolgok igen gyakran és gyorsan. Volt egy olyan barátom. csak intuícióm által. s ebben az állapotban elképzel egy nagyon óhajtott célt. quasi habzsolási vággyal. amelyet elsősorban a barátaimnak fogok ajándékozni.tapasztalatot szereztem. és az eredmények legnagyobb csodálatomra szolgáltak. magasabbrendű erők által irányított "csatornák"-on keresztül állt össze. Az alkotó vizualizáció technikáját is felhasználtam a könyv megszerkesztéséhez. s barátaim segítségével terjeszteni kezdtük. Édesvíz Kiadó. 1996]. Arra gondoltam. több. Elolvastam a Seth könyvet. és nagyon erősen annak az elméletnek a hívévé váltam. s azt pontosan megfogalmazza. de ennek a belső parancsnak engedelmeskedve szinte rávettem magam. hogy néhány órán keresztül olyan információkat tudtam egyfolytában magamba gyűjteni. nevezetesen azt. amelyeket soha másként nem tudhattam volna meg. és egymás után. Volt valami. egy valódi könyv készült el. mindenre kiterjedően. hogy ez majd egy kis brossura lesz. Amint le is írtam. Jane Roberts "The Nature of Personal Reality" (A személyi realitás természettana) című művét [magyar kiadásban: A személyes valóság természete I-II. aki a borítóját megtervezte. Gyakorolni kezdtem ezt a technikát. Hogy ez mi? Az ember teljesen ellazítja magát. csupán annyi volt a szándékom. amelyet el akar érni. A kurzus folyamán megszerzettek közül azt a technikát tartom a legfontosabbnak. sőt ugyanerre barátaimat is megtanítottam. így hát megtettem. ezenkívül magán szaktanácsadást nyitottam és végül megírtam a "Creative Visualization"-t (Alkotó vizualizáció) [magyar kiadásban: A teremtő képzelet. meg más érdeklődőknek. A könyv a bennem rejtetten meglévő. 2001]. Édesvíz Kiadó. Később magam is vállalkoztam saját vezetésem alatt működő munkacsoport működtetésére. Így még mielőtt valóban realizáltam volna. melyet az alkotó vizualizáció alapjának nevezhetek.

mint a büszke anya. a hibák némelyike igen fájdalmas volt és rendkívül költséges is. az első kiadás egyből félmillió példányban kelt el. és nagyon meg akartuk oldani az általunk diktált feladatokat. segítettem a megszületésében. amit életemben óhajtok. s azoknak köszönhetően. hogy kivitelezzük. az alkotó energiát. Mivel megérzéseimben erősen bíztunk. . és egyáltalán nem volt pénzünk sem. egy olyan létező valamivé vált. amikor nem hallgattunk belső intuíciónkra). hogy elkészüljön a könyvünk és "muzsikáljunk". Jon Bernoff és jómagam. Mámorossá váltam az érzéstől. A könyv általam jött létre. mivel megszüntette korábbi. hogy ezek valóban működnek. és így a mindenség (universe) ki tudott választani csatornájaként. ugyanígy telefonhívásokat is. hogy az egész az univerzum akciójának eredménye. ezzel szemben erősen élt bennünk a vágy. elég jó volt hozzá a szakmai hátterem. A terjesztési folyamat eléggé hasonló volt. hogy lépésről-lépésre haladva vezetett bennünket valami. mert tudtam. meg tudok valósítani. eredményt hoznak. hajlandó voltam bizonyos kockázatot is vállalni. csodálat lett úrrá rajtam. Továbbmenve. annál is inkább. miközben tudom. igazán keveset tudtunk az üzletelésről. a rendeltetése és saját kapcsolata a teremtő erőhöz. Mindez. bárhogy is. hogy a könyv segítette őket életük megváltoztatásában. mert az olvasók mind azt kívánták közölni. örömet okozott nekem. Annak ellenére. Úgy éreztem magam. de ma már túljutva a csodán. mivel azonnal éreztem. hogy ezeknek a technikáknak a segítségével bármit. és amint létrejött. Sok hibát követtünk el munkánk során (leginkább olyankor. Tekintve.). amit akartunk. a könyvet több más nyelvre is lefordították. aki megelégedéssel figyeli gyermeke életútját és érvényesülését. amelyet még legmerészebb álmaimban sem képzeltem a könyv írása idején.kövessem. hogy semmiféle különleges eszközt nem használtunk fel a terjesztésre (leginkább egymástól hallottak a vevők a könyvről). egyszercsak rádöbbentünk. amit óhajtok! Igen nagy lépés volt ez a felismerés számomra. hogy az enyém. vagy magáról a könyvterjesztésről. Marc Allen. és egy okmánytárt (Rising Sun Records) is. és azt tapasztaltam. egyfajta kielégülést. Inc. be kell vallanom. Rengeteg levelet kaptam a világ különböző tájairól. könyv olyan nagy sikert aratott. Maga a Creative Visualization c. Behódolás az univerzumnak Amikor elmélyedtem az alkotó vizualizáció technikáiban.10 - . hogy amúgy is volt természetes adottságom világos gondolkodásra és írásra. Barátaim. hogy mindent elérhetek. amelynek megvannak a sajátosságai. sikeres kiadó vállalatot mondhatunk magunkénak (Whatever Publishing. magam is vonzódtam a könyv megírásához. de mégsem csak az enyém.

amit az utóbbi "mondott". ma már úgy látom. hogy a magasabbrendű legyen a felelős. Ahelyett. ez alapvetően az áldozat felfogása. Elkezdtem rábízni magam az univerzumra és "azt kitalálni". úgy látszik. másként szólva. hogy bölcs dolog lesz belső "vezérlés"-emre odafigyelni és megpróbálni ezt a vezérlést követni. és hogyan működik? Ráébredtem. hogy ez az alkotó erő . hogy ezek valahonnan egy. és hogy annak folyamán minden történésben csak annyi szerepem van. és hogy ezzel az erővel olyanná alakíthatom az életemet. Valahányszor ezt tettem. és hagyja. kötelességemnek éreztem. erőlködés nélkül a helyükre kerültek. nem tettem rosszul. . A hangsúlyt a gondolkodás különbségére kell helyezni. hogy az ember félreteszi saját akaratát. Mihelyt az alkotó vizualizációval gyakorlatban és sikeresen megismerkedtem..11 - . Ez hatalmas energiát kölcsönzött. amilyenné akarom.legalábbis hosszú távon . mi azzal a célom.amelyet határozottan éreztem . de igazán fogékonyan az intuícióra. mintha valami láthatatlan erő. Az univerzum.valahonnan máshonnan származik. hogy eltervezzem előre. ha nem értettem mindig az okát. Azt. mint saját magam. Meg kellett értenem. Rájöttem. amelybe beleszülettem. fokozatosan azt is realizáltam. ahogyan azt én előre kigondolom. Néha a jövendőnek ismerete világosodott meg bennem. Mint látható. hogy az e r ő önmagamban tárható fel. hogy tegyem. és akármennyire is igyekeztem. bevezettem azt a gyakorlatot. s úgy cselekedjem. hatalom rendelte volna úgy azokat. hogy az ügyek úgy történjenek. amit magam is akarok. Az időtájt jöttem össze egy Shirley Luthman nevű asszonnyal.. ezeket a jövendő vízióinak fogom fel. hogy felfedezzem: mi ez a belső forrás egyáltalán. Olyan ez az érzés. mint a magam tudása szerint tenném. Végül is teljesen értelmetlennek találtam életem saját magam által való irányítását. s ezek a víziók rendkívül helytállóak és fontosak voltak. mármint azt. Egyéb dolgok viszont csodálatosan. amit végre akartam hajtani. Shirley egy hetenként nála gyülekező csoportot vezetett. sokkal többet tud egy sor dologról. Amint megismertem saját reális valóm feltárásának útját. hogy az élet olyan folyamat. A foglalkozásokra magam is öt éven keresztül nagyon hűségesen eljártam. illetve a rajtam kívül álló dolgok megvalósítására fordítsam. és úgy tűnt. aki azután a legfontosabb tanárommá vált. nem valósult meg. hogy "az" (magasabbrendű önmagam) úgy látszik. és szabadságérzetet keltett bennem. mindig azt akarja. behódol. a bennem rejtőző forrásból származnak. sehogy sem sikerült.gyakorlatilag erőtlen magatartásomat. hogy erőmet mások megsegítésére. s erre vezérel. hogy a tőlem telhető legjobban cselekedjek. de ismeri annak a módját. hogy az éppen adott kérdést jobban oldjam meg. amiért eredeti elképzelésemhez képest másként kellett valamit megtennem. amit tenni kívánok. hogy ráhangolódjak. hogy az miként akarja irányítani tetteimet. Egyre jobban kezdett izgatni. rájöttem. mint saját egyéniségemből/egómból. és megpróbáljam irányítani az ügyeim folytatását. még akkor is. hogy .ez nem is túl nehéz feladat. Valamilyen oknál fogva néhány dolog.

hogy elérkezett az az idő. amikor már nem tudok hozzá fordulni többé magyarázatokért. Egyszer csak az ösvényhez közeli.Rengeteget tanultam tőle az önakarat kiiktatása és a "behódolás" tárgyköréből. mert lehetnek olvasóim között olyanok. tudatosságot. akik szeretnének problémáikkal hozzá fordulni. amelyet a Mehitabel cég adott ki. Ő is írt egy könyvet. magam is erős indíttatást éreztem. melynek ágai között . Nagyon hálás vagyok neki mindenért. aki támogatást és biztonságot jelentett számomra. a felfedezés útjának percről-percre való sorozata. hogy fejezzem be a támaszkeresést. Önbizalom A Shirley mellett eltöltött néhány év után szembekerültem a sokak által jól ismert problémával: hogyan szabaduljak meg (hit)oktatómtól? Szerettem és tiszteltem Shirleyt. hogy írjak egy másik könyvet is. könyv írására. hogy saját ösvényem van és senki nem jár előttem útmutatóként. Azért jegyeztem ezt ide. hogy teljesen megbízzak saját csatorna-voltomban. Box 151. Az Élj a fényben című könyvem több ötletét is ő inspirálta: például azt. Amint megtanultam csatornává válásom folyamatát. California 94920. vagy a könyvet elolvasni. szinte kényszert. címük: Tiburon. Egy szép napon erdőbeli sétám közben meglehetősen tanácstalanul gondolkoztam új könyvem címén. Egyidejűleg ijesztő és felszabadító volt realizálnom. egyik facsoportra lettem figyelmes. Bizonyos értelemben Ő metafizikailag anyám volt. Az Alkotó vizualizáció kiadását követő kb. Így rettentően nehéznek tűnt odaállni elé és megmondani. Shirley olyan tükörré vált számomra. Végül is belső vezérlésem azt tanácsolta. amíg magamban fel nem építettem teljesen az önbizalmat.O. s ebben egyedüli vezetőm maga az univerzum. Életem minden napja egy-egy kaland. Elérkezett tehát annak az ideje. és amit tőle tanultam. amit tőle tanultam. Élj a fényben Amióta megírtam az "Alkotó vizualizáció"-t. amelyben belső női énemet szemlélhettem. és tudásomban biztossá váltam. P. igen sokan kérték. hogy egy személyben mint nő és férfi létezzek együtt. mindaddig. az szinte felbecsülhetetlen.12 - . a "Collection"-t (Gyűjtemény). két év múlva. s végül az univerzum tudatos csatornájává váltam.

pontosabban az a tétel. s elmondtam az embereknek. hanem. s ezt az érzést tudomásul kellett vennem. Határozottan éreztem. a "Living in the Light" (Élj a fényben) szavak jutottak eszembe. Csodálatos volt. Igazság szerint be kell vallanom. de nem tettem. Ezt nem akartam addig csinálni. mint amilyent én éreztem. hogy semmit sem írtam még. Azoknak. A könyv megírása egy kicsit olyan volt. vajon elérkezik-e az írás kényszerítő pillanata.. viszonylag kevés erőfeszítést igényelt. elérkezik a pillanat. amikor képtelen leszek nem írni. A könyv szövege szinte magától került papírra. kifejezetten felajzott.13 - . és amint ott álltam rácsodálkozva. Tudtam. Ha az emberek kérdeztek. amelyet Laurellel közösen csináltunk. Annak ellenére. aki olvassa azt kívánom: "a könyv olvasása legalább olyan élvezetet okozzon számukra." Szeretettel Shakti .. hogy hozzáfogjak. és én sok egyéb ügybe is belebonyolódtam. mint a terhesség a leendő anyának. hogy ezt nem magam gondoltam ki. s az írás. hogy írok. úgyis egyszerűen hozzáfogok az íráshoz. hogy amint elegendő energiám lesz. Rögtön tudtam. megnyugtattam őket. egyszerűen nem éreztem elég energiát.élesen áthatolt a napfény és a zöld faleveleket ragyogóan megvilágította. Ámde egy idő eltelte után azon kaptam magam. hogy tényleg leüljek és írjak. amennyi kellett volna ahhoz. bár kívülről nézve ennek semmi látható jele nem volt. csak annyit mondok most: köszönöm nekik a bátorítást. hogy bensőmben valami formálódik és növekszik. Folyton arra gondoltam. és hozzákezdett a könyv megjelenésének beharangozásához. Nekem utasításra ezt a címet kellett alkalmaznom! Erősen ihletettnek éreztem magam. De máskor még mindig az ellenkezőjét is éreztem. Abban az időszakban életemet a filozófia egyik nagy kérdése kötötte le. akik kérték ennek a könyvnek a megírását. Titokban néha azt éreztem. hogy számtalan egyéb témával is foglalkoztam egyidejűleg. hogy nincs választási lehetőségem. hogy valamit létrehozok. hogy amikor eljön az ideje. hogy már dolgozom az újabb könyvemen. hogy jól haladok. azt is határozottan éreztem. amikor megírtam. itt-ott mindig találtam időt az írásra. A kiadóm megterveztette a borítólapot. És mindenkinek. hogy az élet küzdelem. Néhány év elmúlt közben. meg voltam győződve arról. Hogy továbbmenjek. és nem volt annyi gondolatom. azonnal elkezdtem lejegyezni néhány gondolatomat.. ha már teljesen kifejlődött és érett. tudtam. hogy ezt "felfogtam". hogy nem törvényszerű az. S az idő elérkezett. hogy inkább kétséges. amíg megterhelésnek éreztem.. A babának meg kell születnie.

munka. Így megérzéseinket már elveszítve. gondolkodásmódunkon gyökeresen változtatnunk kell és teljesen új életformára kell áttérnünk. Érzékelem.miután elvesztettük alapvető lelki kapcsolatainkat. Minden változás belül kezdődik. Ilyesmiben mint a pénz. Ezt igazolják azok a levelek. szűk környezetemben. A könyvben mindvégig két olyan meghatározást alkalmazok. Tény. mivel a . hírnév. A régi világ kifejezés alatt azt az életmódot értem. az önkifejezésünket rajtunk kívül álló dolgokban találjuk meg. Ezek: a régi világ és az új világ. összeköttetések. hogy a tudat gyökeres változásának folyamata már elkezdődött. hogy saját valónkat mi magunk építjük és vállalnunk kell a felelősséget. Az "Élj a fényben" című könyvem erről a tudati átalakulásról szól. amelyet még ma is folytatunk. AZ ELVEK AZ ÉLET ÚJ FORMÁJA Izgalmakkal teli és rohamosan fejlődő időszakban élünk mindannyian. hogy ezek az erők. amelyeket olyan emberek ezreitől kapok. az vált hitünkké. Tudatunk legmélyén radikális lelki változásokon megyünk keresztül.14 - . magunkra maradottan. hiszen észrevehetően történnek változások bennem. hogy a boldogságot. és ezeket én "külső dolgok"-nak nevezem. Meg kell azt is tanulnunk. anyagi javak. hogy kizárólag az anyagi világ létezik. az alkotó energia áthasson bennünket. hogy meg is tesszük. úgy a tömeg tudatossági szintje is fokozatosan ennek megfelelően formálódik újra. de azzal fokozatosan felhagyva új életmód kialakításán fáradozunk. hogy jelenlegi életformánkon. A régi világ központjában rajtunk kívül álló dolgok voltak . szóbeli vélemények. kábítószerek stb. amelyek nem minden olvasó számára jelenthetik azt. akikkel együtt dolgozom a világ minden táján. hogy pontosan megfogalmazzam jelentésüket. az egész társadalomban. Az új világ akkor épül fel majd. amit én értek alattuk. ha az univerzum magasabb rendű erőivel szemben nyitottá válunk és tudatosan hagyjuk.I. Szükségét érzem tehát. hogy a régi világot leromboljuk és helyette folyamatosan újat építünk fel. Világviszonylatban legalábbis én úgy hiszem . jótettek. Sokak szemében a jelenlegi időszak aggasztóan kilátástalannak tűnik. amely minden egyénben és a világban végbemegy majd. telefonok. de amint több és több személy megváltozik. szüntelenül arra törekszünk.olyan kihívással nézünk szembe. lelkileg üresen. élvezeti cikkek.

A régi világ legboldogabbjai sem hasonlíthatók azokhoz. hogy az életszemléletünk is megváltozik. amelyek körülöttünk történnek. meg határozottságra is. hogy ügyetlenek. amelyekre sosem derül fény. Mindenesetre léteznek merev és néha rejtélyes régi sémák. vagy ha mégis. amíg görcsösen ragaszkodunk régi életmódunkhoz és konokul a régi sémákat követjük.15 - . hogy egész életünkben iskolában vagyunk. Csak addig okoz mindez zavarokat. amely évszázadokig létezett. Tegyük fel. nem működőképes. buták. hogy lennie kell még ennél is jobbnak. nem elégített ki bennünket és nem hozta meg nekünk azt az örömet. felmondta volna a szolgálatot. Mintha minden. Rettegünk attól. vannak az életnek olyan rétegei. Így az új világ megteremtéséhez vezető úton első feladatunk annak felismerése. hogy a dolgok soha nem a remélt módon érnek véget.jótékonyak. Bárhogy is van. ahol mindenben éppen az ellenkezőjét tanítják. ezek a változások . megszűnnek. Lehet. de ezt nem tekintem csupán negatívumnak. de egyéni életünk körülményei is egyre romlanak. aki folyton elesik. hogy ez nem lesz túl egyszerű. így nem szabad magunkat . akik számára az új világban a tudatosság magasabb szintjének elérése válik lehetővé. hogy nyitott szemmel figyelnénk azokat a mélyreható változásokat. sok időnket veszi el. megbecsülést és hiába kapaszkodunk a boldogság felé. talán soha nem tanul meg járni). Az az igazság. hogy nem születnek tökéletes kapcsolatok. Legyünk türelmesek magunkkal szemben. hogy merész vállalkozásba fogtunk. ahelyett. Sok-sok hibát fogunk elkövetni tanulás közben és gyakran azt is érezhetjük. riadtak vagyunk és már nem bízunk magunkban. talán sikereinknek is örülhetünk bizonyos mértékig. miközben járni tanul. többnek. és szükségünk lesz egy kis bátorságra. Mint a kisgyerek. s tapasztalni fogjuk. hogy a szükségesnél mindig kevesebb a pénzünk. Hiszek abban. hamarosan elmérgesednek. mert gyanakodni kezdünk. Vissza tehát az óvodába.világban uralkodó viszonyok. nem örülünk sokáig. hogyan éljünk valójában. Nem kapunk elismerést. Tapasztaljuk.amilyenekről még csak álmodni sem mertünk volna korábban . hogy a régi életmód. De nem haragudhatunk egy kisgyerekre. Ez az életforma soha sem töltött el bennünket mély megelégedéssel. felfordulást. De ha mégis sikerül teljesítenünk vágyaink egy részét. hogy a dolgok folyamatosan szétesőben vannak és ez a folyamat egyre erősebb. hogy az élet nem feltétlenül tanított meg bennünket arra. így soha nem tölt el bennünket a biztonság és még kevésbé a bőség érzete. mi is botladozva próbálunk közlekedni az új világban. mint ahogyan az univerzum működik. amelyre szüntelenül vágytunk. de legtöbben úgy éreznék. ami eddig jól működött. amikor elesik (ha mégis megharagszunk. és ismerjük meg a régi életmód ellentétét. Megpróbálunk a tanultak szerint cselekedni. ne felejtsük el. Természetesen néhányan meglehetősen jól éltek (bár szerintem leginkább lehangolóan és tartalmatlanul).

amely fel fog épülni. Figyeld. Ne felejtsd el. Ebben a lét-energiában minden. akaraterő. és ízlelgesd! Hagyd eltűnni a régit és élj az újban. szerelmet. s fogékonysággal. hogy megtegyük. ha azonnal nem tudunk úgy élni. Nyugodtan hitesd el magaddal. A meditáció végeztekor óvatosan nyisd ki a szemed és menj vissza a szobádba. elevenséggel. félelmedet. Meditáció Ülj vagy feküdj le. hogy mindent kifújsz magadból. mindattól. hunyd be a szemed és lélegezz mélyeket. erőt. akkor is megéri. fáradtságodat engedd kioldódni magadból. vagy már éppen épül is. ahogy szeretnénk. vitalitással és energiával tölt el téged. amire szükséged van.16 - . Szívd be minden lélegzetvétellel! Képzelj egy olyan új világot. Az univerzum rendjéhez hangolódó élet igazi elevenséget. egészség. képzeletben gondolj arra. hogy régi sémáid és a céljaidat gátló tényezők elhagyják testedet.állandóan bírálni. Képzeld azt. hogy meg tudod-e őrizni magadban az újfajta látásmódot. hogy minden egyes belégzéskor a legfőbb életenergiát . örömöt. . ami rosszul szolgál téged. szépség. Képzeld el. erő. Bár a régi világgal való szakítás nehéz. Minden kilégzéskor apránként lazítod régi kötelékeidet. bőséget jelent. erőlködés nélkül minden csalódottságodat. hogy ez az új élet máris létezik. amilyennek magad is szeretnéd. vagy amit kívánsz. amelynek köszönhetően új élet épül fel számodra. Eljön az ideje.az univerzum lét-energiáját szívod magadba. Amikor már néhány perce csinálod ezt a gyakorlatot. szeretetet. ami számodra nem kívánatos. Kilégzéskor gondolj arra. és ezáltal egyre több teret adsz magadban az új számára. lazítsd el magad. bőség. szerelem. hogy egy folyamatban vagy. még ha keményen meg is kell küzdenünk az új világba való bejutásért. benne van: szeretet. amikor meg tudsz szabadulni régi életmódodtól. Mi éppen csak most tanuljuk a mindenség igaz törvényei szerinti életet. hogy életed máris olyan. vagy nem tudjuk kifejezni magunkat. Lazán. minden egyes lélegzéskor.

amely bennem és másban. Megjártam a kételkedés és a hitetlenség különféle stációit. amit érzünk. a lélek. Nagyon ritkán használom az Isten szót.A BENNÜNK LÉVŐ MAGASABB RENDŰ ERŐ Az új világban remélt élet megalapozásakor meg kell érteni. amelyek közül igyekszünk megtalálni a legmegfelelőbbet. . amely azóta már nem gyakorol rájuk semmiféle hatást. vagy racionális rendszerbe foglalni. nem is tapasztaltam meglétét.Nagy Én . alkotóerő. Jobban szeretem a magasabb rendű erő. Ha ezek bármelyikét az olvasó nem találja kifejezőnek. Semmit sem hittem el vakon. az univerzum. Mai kultúránkban számtalan kifejezést és elképzelést használunk ennek az erőnek a megnevezésére. vagy tudást próbálnak kifejezni. Mindannyian magunkon tapasztaljuk ezt. Mások úgy értelmezik Istent.Felsőbb én . Ebben a könyvben ezeket fogom felváltva alkalmazni arra a fölöttünk álló értelemre és erőre.Univerzum . csupán címkék a kiválasztott szavak. körülírására.Belső Vezérlés Fény . Lássunk néhányat közülük: Isten . saját tapasztalataimon keresztül. sőt minden létezőben benne van. rögtön éreztem. így valahogyan magamnak kellett kipróbálnom mindent. hitem az univerzum magasabb rendű erejében. Amint ráébredtem. amiben fenntartás nélkül hihetek és annak elvei szerint kezdtem élni. Remekül éreztem magam.17 - . megint mások mint "az öregembert a mennyekben. annak megfogalmazására. hosszú fehér szakállal". energia az univerzumban. Az emberek gyakran összekapcsolják Isten nevét korábbi vallásos neveltetésükkel.Krisztus-tudat Ezek a terminológiák olyan tapasztalatot. ugyanis számtalan helytelen értelmezése van. ami bennünk lakozik. hogy létezik magasabb rendű értelem. a felsőbb én vagy a fény megnevezéseket. bátran válasszon helyette másikat. az életem megváltozott. amíg megerősödött bizalmam.Forrás Lélek . mint a rajtuk kívül álló "valakit" vagy "valamit". Életem első húsz évében nem hittem semmiféle magasabbrendűségben.Kozmikus tudás Magasabb rendű erő . hogy az univerzum magasabb rendű ereje az.Erő . amit nagyon nehéz szavakba. amely forrása is. alkotórésze is minden létező dolognak.

. amellyel irányít. minél nyugodtabban bíztam rá magam. életedet izgalmassá és mulatságossá teszi. és élvezd azt. akkor is bízvást elhiheted.Akik mindig is vallásosak voltak. Érzem állandó vezérlő jelenlétét. Ha netán nem látsz.18 - . s egyben bátorítást is. azoknak van mire építeniük. Az univerzumnak van személyes és személytelen arculata: minél erősebben hittem benne.mint én . hogy valami fölötted álló erő tölt el és vesz körül.sosem voltak hívők. támogatást kapnak szavaimtól. hogy általában éppen a fizikai egyedüllét időszakaiban kerülök a legszorosabb kapcsolatba az univerzummal. De azok. hogy az univerzum gondoskodik rólad. ne ragaszkodj egyikhez sem. vagy akár hangosan a következőt: érzem az univerzum jelenlétét az életemben és bízom benne. Semmire se összpontosíts. Minden kilégzéskor lazíts testtartásodon. Olyan élményben lehet részed. Éreztem magamban a jelenlétét. helyezd magad kényelembe. gondoskodik rólad és irányít. vagy nem érzel semmit. Ez nevel. bármi. akik . Ilyenkor fénnyel töltődöm fel. anya. hogy szeret. Ebben a szó szerinti értelmezésben az univerzum tanár vagy vezető. szerető. vidám és játékos kedvű. hogy figyel rád. Tudatodat engedd lemerülni a mélybe. erős és bölcs. Ugyanakkor nagyon könnyed. Meditáció Ülj vagy feküdj le. Ez valami szeretetre méltó. Mondd magadban. Tény. hagyd szertefoszlani őket. hogy vezet engem. apa. képzeletbeli isten-anya vagy akár a Mikulás. oktat téged. alkotó géniusz. hogy találják meg önmagukban ezt a belső kapcsolatot. vigyáz rád. mit tegyek legközelebb. nagyon remélem. Megtanít arra is. éreztem. amit akarok. Hunyd be a szemed és végy néhány mély lélegzetet. Azóta nagyon ritkán érzem magam igazán magányosnak. teljesülhet a belső kapcsolat által. azt. úgy vált fokról-fokra személyesebbé a kapcsolatom ezzel a magasabb rendű erővel. barát. Lazíts ismét. amire szükségem van. Képzeld azt. Másként szólva: bármi. S ekkor végy újra néhány mély lélegzetet és minden kilégzéskor próbáld meg kikapcsolni gondolataidat is. amely ennek a magasabbrendűnek a jelenlétéről tanúskodik. Amint megismered és bízol benne. tanít és bátorít. Hagyd hogy elússzanak. hogyan tegyem meg a következő lépést a magam útján.

A nyugati tudomány hagyományai váltak vallásunkká.19 - . hogyan férkőzhetünk hozzá". amellyel "megértenek" bonyolult jelenségeket is. vagy rosszabb esetben úgy véljük. alkotó univerzumban való hitre alapozott egyházak ma mást tartanak fontosnak. mivel veszélyesek lehetnek.AZ INTUÍCIÓ Ha elfogadjuk az univerzum magasabb rendű erejét. rábízhatjuk magunkat. amelyhez ösztönösen vonzódnak. amire nincs logikus magyarázat. Inkább híveiket igyekeznek kordában tartani olyan törvények megalkotásával. hogy megóvják az embereket irracionális és eredendően "bűnös" természetüktől. Ezen a ponton szembe találjuk magunkat azzal az életmóddal. ami alsórendű a csodálatos emberi képességekhez képest. Ebből a nézőpontból következik az. Mert ha létezik ez a felsőbb bölcsesség. azaz. amit a régi világban sajátítottunk el. gyengeséget sejtő. Vallási intézményeink sem oszlatták el a megérzések és irracionalitások iránt táplált gyanakvást. olyan jelenségnek fogjuk fel. így hát elintézzük egy vállrándítással. Fiatal korunk óta csak arra tanítanak bennünket. A fejletlen társadalmakban az élet mibenlétére a megérzések világából merítenek magyarázatot. azt kérdezzük: "hogyan kerülhetünk kapcsolatba ezzel az erővel. A nyugati civilizációban a racionális. Azóta rájöttem. érzéseinket ne mutassuk ki. Kultúránk egész értékrendszere arra a hiedelemre épül. Ennek realitása néhány éve kezdett fölsejleni bennem. hogy vezessen bennünket. és megkezdtem utazásomat a fény felé. amelyek a helyes irányt mutatják zaklatott világunkban. Szerencsére technikai fejletlenségük eleve kizárta annak lehetőségét. hogy utolérjék a modern civilizációt. miszerint csakis racionális énünk képes ezt a misztikus erőt okosan felhasználni és megfelelő módon élni vele. Számos pszichológiai elmélet szerint is felügyeletre szorulnak az ösztönök által irányított emberek. hogy az ésszerűség mindenekfölött való. hogy veszélyeztetik a civilizált társadalom egész rendszerét. Intuícióink képesek közvetlen kapcsolatot teremteni az univerzum magasabb rendű erejével. logikusak és következetesek. Vagy azt: misztérium. . zavarba ejtő dolgoknak tarthatjuk. abszolút igazságnak. alábecsültük vagy elutasítottuk a megérzéseket. hogy legyünk ésszerűek. úgy abból merítve meg kell találnunk az útjelzőket. logikus dolgokat tanultuk meg tisztelni. hogy ez az alapja a megdönthetetlen. kerüljük az érzelmektől és indulatoktól vezérelt viselkedést. Elismerjük az állatoknak azt a képességét. és engedjük. sőt imádni. Legjobb esetben az érzéseket és megérzéseket nevetséges. hogy rejtett képességeink felszínre kerülnek. nyomjuk el. Mindennapjaik legapróbb cselekedeteit is az alkotóerő irányítja. A valaha a minden létezőben jelen lévő. és elhanyagoltuk. s azt mondjuk: ez az ösztön. ha megérzéseinkre hallgatunk. amelyek végső célja az.

mint a számítógép: feldolgozza a betáplált adatokat és ezek alapján kiszámítja az eredményt. mintha képes lenne rést találni a tudás és a bölcsesség mélyen rejtőző tárházához. Másként szólva: az említett jelenségek nem azt bizonyítják. hogy ellentmondást nem tűrő törvények rendszerével meghatároztuk a jót. hogy az így. Megkíséreltük ezt a "sötét erőt" megzabolázni úgy. és ki tudja választani az információk közül azt.és elítéltünk mindent és mindenkit. életünk zavartalan és könnyű lesz. Úgy is fogalmazhatunk.20 - . erőszak és háborúk. Azonban. hogy természetünk vad és fékezhetetlen. s az univerzumból fakadó magasabb rendű erő létezését. hogy kulturális hagyományait ápolja.ezzel az így kialakuló életforma helyességét . hogy bízzunk ebben az irányításban. és elnyomjuk magunkban. részletenként szolgáltatott információkat megértsük. Minél kevésbé bízunk ezekben. Talán azért. Józan agyunk úgy működik. alkoholizmus. mert erőszakkal hurcolták be az amerikai kontinensre. Igazolva láttuk a kategorikus szabályokat . így a tevékenység folyamata nem szakad meg. hogy minden ember agya azon közvetlen tapasztalatok alapján működik. Szerintem az afrikai etnikum tett legtöbbet azért. akár a társadalom betegségeiről volt szó. mint például: kábítószerszedés. Az amerikai lakosság többsége a bennszülött indiánok és a behurcolt afrikaiak leszármazottja.úgy tűnik . mihelyt elfogadjuk a bennünk az intuíció által átáramló.Hadd említsek két példát ezzel kapcsolatosan. a rosszat. a helytelent. csak azzal képes "számolni". hogy nem követjük belső megérzéseinket. Ámde a józan gondolkodás véges. rögtön világossá válik. amelyeket maga az egyén szerzett élete folyamán. meg tudjuk tanulni. amit közvetlenül beletáplálnak. és az üzenet szerint cselekedjünk. Mindkét ősi kultúrcsoport régen beolvadt a modern amerikai kultúrába. Annak ellenére. Az emberi fejlődést nyomon követve úgy tűnik. a helyeset. hogy az időnek csak igen kis hányadában kapunk ilyen információkat és nem is egyszerre. hanem sokkal inkább azt. az univerzumban való gondolkodáshoz is. Érzéseink és cselekedeteink harmonikusan összekapcsolódnak a többi emberével. hogy az értelem növekedésével fordított arányban vesztettünk mind többet az intuíciók iránti eredendő fogékonyságunkból. de mégis megőrizte lelkierejét. érző fényt. . akár egyéni érzelmi válságról. hogy elnyomjuk magunkban a fogékony. amire éppen szükségünk van. bűnözés. Ezzel szemben az intuíciókat is figyelembe vevő agy . Amint megtanuljuk. Az ilyen agy. Legújabban azonban nagy érdeklődés és őszinte tisztelet tapasztalható e régi kultúrák iránt. éppen mert képviselői kapcsolatba kerültek a nyugati civilizációval. hogy személyes problémáinkat és a világ bajait éppen az okozza.végtelen számú információhoz juthat. végül annál nagyobb erővel és torzulva törnek elő belőlünk.

hogy agyad nyugodt. s követem ezt a belső "hangot".21 - . hogy a zenekar többi tagja mit játszik. mind a világban elég nyilvánvalóan arra utal. amelyet az univerzumban létező magasabb rendű értelem vezényel. hogy nem "muzsikálunk szépen". helyezkedj el kényelmesen. Ha nem figyelünk a karmesterre és nem törődünk azzal. lazítsd még tovább testedet. hogy valóban kifejezzük önmagunkat. hogy dolgaink a lehető legjobban alakuljanak. Elménk képtelen oly sok adatot befogadni. Ha őszinték akarunk lenni önmagunkhoz. csupán racionális gondolkodásmódunk vezényletével. sőt. Ámde. hogy igenis működik. minden egyes lélegzetvételkor. hogy lehetetlen így élnünk. annál inkább válik életem egyszerűbbé. olyan támogatásban részesülünk. . hogy egyéni szabadságunkat elvesztettük. hogy az adott pillanatban melyik szólam szerint zenéljen.amit mindenki hallgat és értékel -. amilyenre szükségünk van ahhoz. mint egy csendes tó. Lazítsd el elmédet és gondolataidat engedd csapongani. s élvezni fogjuk. ha a karmesterre figyelünk és valóban követjük őt. vagy dolgoztam -. feladtuk volna. egyúttal átéljük a harmonikus egészhez tartozás élményét. Lehetőségeinkhez képest a legjobbak voltunk és ennek megfelelően éltünk. Meditáció Ülj vagy feküdj le. Végy néhány mély lélegzetet. feltűnik. hogy a karmester jelenlétét sohasem érzékeltük. értelmünket csak arra használtuk. hogy részei lehetünk egy nagy alkotó folyamatnak. hogy életünk vezető erejévé váljék. de határozottan tudom . Nem teljesen értem magam sem. teljesebbé és izgalmasabbá. hogy az intuíció hogyan működhet ilyen bámulatos módon. s mindenki másként játszik. akkor teljes a káosz. hiszen túl sok a hangszercsoport és azokon belül túl sok zenész van. hogy megértsük életünket.Ez ugyanolyan. mind személyes életünkben. készségesen el kell ismernünk. de ne ragaszkodj egyikhez sem. Ha ezt a hasonlatot az életünkre hozzuk példaként. akikkel együtt dolgozom. a karmester mint a zenekar vezetője elfoglalja az őt megillető helyet. És érzem. mintha valamennyien egy nagy szimfonikus zenekar tagjai lennénk.közvetlen tapasztalat és megfigyelés. valamint annak a sok embernek a visszajelzése alapján. sosem lesz harmónia. hogy minél jobban hiszek benne. A disszonancia és a káosz. Ha a saját szólamunkat csak a körülöttünk levőkkel hangoljuk össze. Ha "ráhangolódunk" a megérzésre és hagyjuk. élvezni fogjuk saját játékunkat . feldolgozni és még azt is eldönteni. Képzeld azt. Ám azért szó sincs arról. Hunyd be a szemed és lazíts.

Ez az a fizikai hely. akármilyen helyzet adódjék is. Például megkérdezheted: mi az. Ezt követően lazíts. annál egyszerűbbé válik. megkérheted valamire. Ha a válasz nem tűnik helyesnek. ahol legegyszerűbben kapcsolatot teremthetsz megérzéseiddel. A válaszok szavak. vagy feltehetsz kérdéseket neki. Ez testednek legérzékenyebben reagáló pontja. hagyd csak. Amint nő hajlandóságod a belső intuitív vezetés iránt. ne nagyon törődj agyaddal. hogy kívülről egy személy révén. több lehetőség kezd feltárulni előtted. hogy abban a belső "bölcs lényben" hihetetlen energia. Ha nem kapsz azonnal választ. A válasz később fog megérkezni. hogy nem igazán a megérzéseid szerint cselekedtél. hogyan néz ki. és tudni fogod. amit itt tudnom kell? Mit kell tennem ebben a helyzetben? Bízz abban az érzésben. egy könyv olvasásakor. az éppen adott pillanatra vonatkoznak (nem a múltra vagy a jövőre). képzetek alakjában érkezhetnek. amint hajlandó vagy megbízni benne. lehet. Nyitottá válik számodra. vagy érzések. majd az annak megfelelő cselekvéshez gyakorlat szükséges.22 - . és légy nyitott a válaszok befogadására. hogyan tegyél fel magadnak kérdéseket és azt is. Gondolhatsz arra is. intuitív önmagad. ha csak érzed a jelenlétét. Ismételd meg a dolgot és tisztázd. meglátod. amit érzékelni fogsz és cselekedj annak megfelelően. hogy válaszoljon kérdéseidre és vezessen. amikor szükséged van rá. a gyomrod tájára. hogy hogyan teremts kapcsolatot vele. halkan beszélve hozzá. hogy egy belső érzés.és erőforrás van. Kapcsolatot teremthesz vele.Most irányítsd tudatodat tested egy mélyen belül elhelyezkedő részére. valamilyen esemény kapcsán. vagy bármi más módon. vagy ötlet formájában. de az is elég. hogy menjen tovább az életed. hogy mit kell tenned. Ha az valóban az intuíciód volt. hogy egy bölcs lény él ott benn. Végül is tudni fogod a módját. Intuíciós erőd mindig rendelkezésedre áll. Az intuíció meghallásához. . általában rendkívül egyszerűek. hanem valami más hang sugallatára. lehet. akkor lehet. vagy a hasi idegközpontodra. Ez a bölcs lény valójában a saját részed. Minél többször csinálod. s mindig hajlandó arra. fokozott elevenséget és erőt kelt benned. úgy nő majd önbizalmad és határozottságod. Képzeld azt.

ám ha alkalmatlan a közvetítő szerepre. és ezt a tevékenységet a sajátunknak tudhatjuk. hogy a tehetség akarattól függetlenül van. A tehetséges emberek általában egyetlen területen (művészet. Az ilyen közvetítéshez minden esetben szükséges egy médium. de nem tudta. a belső hangot. Vagy van ihletettség. A mű ötlete az univerzum sugallatára születik. egyáltalán nem arra a fizikai állapotra utalok. honnan származik. vagy nincs. Biztos vagyok abban.amikor a csatorna szót használom. amely művészi-technikai szempontból is páratlanul tökéletes. amit valóban szeretne. (Az egyik talán leghíresebb médium Jane Roberts volt. Már kora gyermekkorában megnyilatkozott páratlan tehetsége. egyszerűen. Az igazi géniuszok alakját mindig misztikum és rejtély övezi.AZ ALKOTÁS SODRÁSÁBA VALÓ BECSATLAKOZÁS Ha az ember képes meghallani s követni megérzéseit. Lehet valaki technikailag nagyon jó. Ezt nevezzük spontaneitásnak. hogyan lehet az alkotó forrással kapcsolatba kerülni.23 - . szabadnak és önállónak érzi magát. . A csatornává válás alatt az alkotóerővel való kapcsolatot és a legmélyebb forrásainkból fakadó alkotómunka végzését értem. Ha szabadjára engedjük alkotóenergiánkat. "Csatornává" válunk. tudomány. Amint ez megtörténik.olyan életművet alkotott. aki átengedi magát egy másik lénynek. Azt tapasztalhatjuk. közvetítőjévé valakinek vagy valaminek. Nem tudja. hogyan teremtse azt újjá. amikor valaki (hipnotikus) transzba esik és így válik csatornává. üzleti élet stb. és alkotási módszerét sem tudta volna átadni senkinek sem. munkája sosem lesz ihletett. azt teszi. Igazi nagy műveket nem teremtett az ember önmagától. Mozart . életművüket a magasabb rendű erővel való kapcsolattartás eredményeként alkották meg. vagy nincs. hogy az univerzum mindenek fölött való erejének eszközéül szolgál.az egyik legnagyobb csoda . És tette ezt oly könnyedén. hogyan emelkedjenek . hogy valójában milyen kivételes adottság birtokában van. éppen ezért fogalma sincs róla. s azt "megcsapolni". hogy tehetsége semmivé válik. miközben annak is tudatában van. és az alkotó-közvetítő egyéniségtől függően testesül meg. hogy az rajta keresztül üzenjen.) kamatoztatják adottságukat és fogalmuk sincs arról. máris megteremtette a kapcsolatot az univerzum magasabb rendű erejével és annak "csatornájává" válik. aki közvetítővé vált. Érzi az univerzum alkotóerejét. csak néhányan rendelkeznek istenáldotta tehetséggel. fogalma sem volt arról. úgy érzi az ember. Ugyanis az a személy. akin keresztül Seth üzent). Salieri mesterfokon értett a zeneszerzéshez. a magasabb rendű erő áthat bennünket. A jó technikájú ember és az igazi tehetség közti különbséget világosan szemlélteti az Amadeus című film. Minden alkotó géniusz valójában közvetítő volt. hogy különös erőtérbe került. Ezért sok alkotó fél is attól.

24 - . Ennek a csatorna-képzetnek három fontos jellegzetessége van: 1.) Hiszek abban. szép testet. személyiség-szerkezet nem úgy válik erőssé. a csatornákon. de mivel minden cső más méretű. Amikor csatornáról beszélek. 3. ezért kiegyensúlyozatlanok.) A csatornának energiaforrása van. Miért is ne tudnánk megtenni. amelyen keresztül energia áramlik. hogy felépítünk és gondozunk-e egy egészséges. persze mindenki a maga módján. amelyen keresztül zenei hang áramlik ki. ha nem ragaszkodunk folyton a magunk és mások megszokott sémáihoz. hogy mindannyian géniuszok vagyunk. Rajtunk múlik. Képzeljük magunkat orgonasípnak. közvetítővé válhatunk életünk minden pillanatában és területén. amely eszközéül szolgálhat alkotóenergiánknak. Azon keresztül. mindegyik más és más hangon szólal meg. hogy nyitva tartjuk-e csatornánkat. tehát valami továbbítja a csatornán az energiát. ha állandóan ráhangolódunk (a megfelelő rezgésszámra). (Lásd a "Bizalom az intuícióban" című fejezet "Intuitív emberek" részét. A szerkezet nélkül az energia szabadon szétáramolna és nem venne fel semmilyen formát.) A csatornának fizikai meghatározása van: a nyílt teret egy szerkezet veszi körül. hogy bízunk megérzéseinkben és azoknak megfelelően cselekszünk.) A csatornát belül semmi nem torlaszolja el. erős. Nekünk is van közös energiaforrásunk (az univerzum) és mindegyikünkön ugyanaz az alkotóenergia áramlik keresztül. és ha figyeljük. így az energia szabadon áramolhat benne végig. amely mindegyikünk esetében sajátos irányt határoz meg és ezért működik mindegyikünk önálló csatornaként. akkor egy hosszú csövet képzelek el. 2. Egy hagyományos orgonában az energiaforrás átfújja az levegőt a nyitott sípokon.hasonló magasságokba életük egyéb területein. a tér és az üreg nagysága eredményezi a kívánt hang megszólalását.eredetét tekintve azonos. hogy bizonyos meghatározott . A test. A sípok gondosan kialakított belső felülete. De mondhatnék éppen orgonasípot is. Testünk és személyiségünk az a szerkezet. hogy az energia merre kíván haladni és vele együtt mi is arra vesszük az irányt. s ezáltal az energia ebben a szerkezetben meghatározott irányban halad. Az összes cső egyetlen energiaforrásból táplálkozik és a csöveken átáramló energia ennek megfelelően . ha úgy tetszik személyiség-szerkezetet. Fel fogjuk fedezni géniuszunk sajátosságait. vállaljuk önmagunkat és nyitottak leszünk.

több erő képes keresztüláramlani rajtunk. hogy a lakbérét kifizesse. aki egészen váratlanul ugyanannyi pénzt fizetett neki. HA BÍZIK A MEGÉRZÉSEIBEN ÉS MEGTANUL ANNAK MEGFELELŐEN CSELEKEDNI. Én folyamatosan tanulom a bennem lakozó szellem követését. S ha ez nem elég bizonyíték arra. mielőtt elkésne vele. ne harcoljunk ellenük. Amikor hazaért. Úgy vélem. erőt. amikor megérzésére hallgatva megvette a madarat. speciális gyakorlatokat végez. mert egy órával később jött valaki. Ha átadjuk magunkat a bennünk ébredő energiának. szeretetet. hogy ez a sugallat megnöveli képességünket ahhoz. hogy a háziasszonyuk felhívta őket. S ha pedig igaznak bizonyultak megérzéseink. aki azonnal megvette volna a madarat. a tulajdonos a következő hírrel fogadta: "Jól tette. A történet ragyogó példa. hogy irányítson. Mindig szeretett volna ilyen madarat. bármerre is kíván vinni engem. hogy a barátnőm jól tette. Bánatosan kiment a kereskedésből. hogy megelégedéssel töltötte el ez az eset. Ez a gondolat annyira kényszerítő erejű volt. hogyan gyakoroljunk. Örömöt. A következő napon. hanem a madár árát is teljes egészében ki tudta fizetni. hogy ez nagyon jó nekem. Mindannyian közvetítők vagyunk bizonyos mértékig. hogy jó közvetítővé váljunk. mivel még annyi pénze sem volt. úgy valaki már megvette a madarat. ha máskor is ilyen jó megérzései lennének. Megpróbálta elfelejteni." Később. hogy lefizesse az előleget. és azt mondta. Ha a belső hang megmondja. amikor csak úgy benézett a boltba. mert ő nyaralni megy. A következő megtörtént eset igen jó példa erre: Egy barátnőm bement egy madárkereskedésbe. bízvást számíthatunk rájuk. nem tudta kitörölni emlékezetéből a papagájt.25 - . hogy ha elhatározása nem helyes. de még ugyanazon a napon találkozott egyik ügyfelével. hiszen egy madárról van szó csupán. A madárkereskedés felé menve érezte.módon táplálkozik. bízhatunk abban. közvetítővé válunk. hogy tegnap idejében érkezett. hogy a lakbérrel várhatnak pár hétig. hiszen bármelyikünknek lehettek hasonló élményei. valakinek a tanácsait betartja. ha nem is tudatosan. ahol gyönyörű papagájok voltak igen méltányos áron. ÚGY VÁLIK AZZÁ. de bármennyire is próbálkozott. Minden pillanatban figyelek rá. íme: a következő napon új megbízást kapott. amennyit ő előlegként a madárért. hogy szinte versenyfutásban rohant az üzletbe. Azt mesélte. miközben kétségbe vonta saját épelméjűségét. Nevetségesnek tűnhet az egész. békét és . a férje közölte vele. és szeretné. de még ezt az árat sem tudta volna megfizetni. Mindenesetre két hét múltán visszatért ugyanabba az üzletbe és a lakbérre félretett összes pénzét kifizette előlegként a papagájért. és az előlegből nemcsak a bérleti díjat. hogy a papagájt meglátogassa. mit tegyünk. érzem magamban és hagyom.

és elégedettség tölt el bennünket. ha nem szerez meg bizonyos dolgokat. tudjunk lemondani ezekről. Állandóan érezzük magunkban az erő áramlását. ott leszünk. hogy mindenünk. a szépséget. követem tanácsát. egyre kevésbé kell ettől tartanunk. s nem a világi hívságokból fakad. Csak néhányan kísérelték meg. meglesz. Ha megérzéseinkre bízzuk magunkat. hogy a valódi boldogság és elégedettség a felettünk lévő erővel tartott kapcsolatunkból. erővel és bizalommal töltődöm fel. a szórakozást.26 - . de ha kell. Az önmagunkba vetett bizalom életünkben mindent radikálisan megváltoztat. a gazdagságot. aminek nem értik az okát. vagy más olyan lelki hivatást választottak. hogy meg fog halni. hogy a többiekkel különös módon szorosabbá vált a kapcsolatuk. Hallgatnom kell a belső hangra és annak megfelelően kell cselekednem. Amikor úgy határozunk. Megtörténhet. amely elszigetelte őket a külső világtól. Biztosnak kell lennünk abban. ezt tudjuk megérzéseinken keresztül. Persze ennek a magasabb rendű erőnek a követése elkötelezettséget is jelent.boldog elégedettséget érzek. szórakoztató játék. amikor megérzésére hallgatva megvette a papagájt. Az élet minden anyagi vonatkozása csupán jutalom. De ez nem lesz fájdalmas. A legtöbb ember számára a formai világ jelenti az életet. Amikor az energia hat ránk. Így fokozatosan elveszítjük görcsös ragaszkodásunkat a formák világához. hogy ez történik mindazzal. kezdetben úgy tűnhet. van fizikai valóságunk. s lám a csoda beteljesedik. Szerintem élnünk kell mindazzal. amihez korábban ragaszkodtunk. hogy felülemelkedjenek ezen. De amint megtanulunk az univerzum közvetítőjeként élni. hogy a régi sémákkal felhagyunk. Ha úgy döntünk. Testi mivoltunk azonban úgy hiszi. amit kívánunk. akkor számítanunk kell arra. hogy valódi boldogságunk az univerzummal való kapcsolatból ered. személyiségünk és környezetünk. hogy a világ kísértéseitől megszabaduljanak és elfogadják a transzcendens létezését. mivel tudjuk. és a mellettünk elhaladó emberek hirtelen változást éreznek. hab a tortán. hogy életünk felborul. A rajtunk átáramló energia másokat is átalakít. Megtanulunk a formák világában élni. hogy elérkezett a megvilágosodás pillanata. mint a barátnőm. csalódottnak és tanácstalannak éreztük magunkat. Vegyünk egy másik példát: megyünk az utcán. Ha elfogadom a bensőmből jövő sugallatot. ahol lenni akarunk. és a transzcendens . A bennünk lakozó univerzum ereje hatalmas. amit a világ kínál számunkra: élvezzük csak a kapcsolatokat. testünk is felfedezi. amit tenni kívánunk. Mindannyian éreztünk már olyat. S ha ez tévedésnek bizonyult. azt tesszük. hogy mégis vállaljuk és végigcsináljuk. amikor azt hittük. Az ilyenek közül sokan beléptek egy szerzetesrendbe. az erőt. hogy az ember bemegy egy helyiségbe és a jelenlévők hirtelen úgy érzik.

jó és gyümölcsöző kapcsolatok. hogy helyesen cselekszem-e. hogy az a szerelmemen keresztül áramlik hozzám. Közvetítőként élni A közvetítés kétirányú: vagy rajtunk keresztül áramlik mások felé. A koncentráció megszilárdítása Akkor válhatunk igazán jó közvetítővé. vákuum keletkezik bennünk. amit a csoportfoglalkozásaimon csinálok. nyomban magamba tekintek. siker. és egyáltalán ezért érezhetem. Ez tartja fenn bennem az univerzum folyamatos áramlását. a saját belső harmóniámat is megteremtem. mint örömforrást. elveszítem önmagamat. hogy túlságosan belefeledkeztem a külső környezetembe. ha állandóan az univerzummal való kapcsolatunkra összpontosítunk. vagy másokból . méltatlan dolgokat kívánunk megszerezni. S ami a legfontosabb. amikor az emberek megdicsérnek azért. hogy ne veszítsem el a kapcsolatot legbensőbb énemmel. az univerzum ereje nem tudna rajtam keresztül feléjük áramlani. amelyet be kell tölteni. Emlékeztetnem kell magamat. hogy nyitottak maradjunk a ránk ható erő felé. Könnyen kieshetünk a koncentráció állapotából.27 - . Ha a magam értékelését próbálnám továbbítani. és ellenőrzöm. hogy az öröm és a szerelem lehetősége bennem van. Ha a bennem lakozó univerzumra összpontosítok. Nekem állandóan fegyelmezettnek kell lennem és nem szabad megfeledkeznem arról. minden az enyém lehet: pénz. Megköszönöm nekik és továbbítom az elismerést a bensőmben lakozó univerzumnak.vonzásába kerülünk. Ha észreveszem. Ez a koncentráció teszi lehetővé számunkra. Ha kívülre figyelünk. Ugyanezt teszem. ha másokkal vagyunk elfoglalva. Ha szerelmes vagyok valakibe és úgy tekintem őt. Megpróbálok a bennem lévő univerzumra összpontosítani és tudatosítom. Ezért naponta többször is emlékeztetem magam erre. Ekkor fennáll annak a veszélye. ha lényegtelen dolgokra figyelünk. hogy a bensőnkben lakozó univerzummal elveszítjük a kapcsolatot.

más és más történéseket élünk meg. együttesen olyan nyílt rendszert hoz létre. életünk teljes és mozgalmas lesz. sőt mindenen és mindenkin átáramló magasabb rendű energia tudatának erősödésével testünk egyre alkalmasabbá válik még több energia közvetítésére. mint bármelyikünké egyénileg. annál többet tudunk átadni. hogy az univerzum mit alkot rajtunk keresztül: mert felhasznál bennünket. így minél több erőt. Aztán. alkotunk. A rajtunk. hogy a következő lépését megtegye. Amikor csoportot alkotunk. A csoportos közvetítés nyíltabbá tesz bennünket. Minél több energiát vagyunk képesek befogadni. Barátaim azt mondják rólam. teljes mértékben önmagunk lehetünk. hogy annak energiája rajtam keresztül másokba áramoljék. hogy megnyíljon. mindegyikünk közvetítő csatornája egy nagyobb rendszerré egyesül. ha különböző helyszínen tartózkodunk. hatékonyabb. Minden egyes személy megkapja azt az inspirációt. Ez még akkor is bekövetkezik. Ha közvetítővé váltunk. és hogy egyáltalán csoportokkal dolgozom. hogy munkáját elvégezze. ami ahhoz szükséges számára. hogy megtisztulunk a számunkra negatív erőktől. és minél több erőt befogadjon. Könyvem írása közben azért koncentrálok az univerzumra. Ekkor azt is megfigyelhetjük. Az univerzum tiszta közvetítő csatornájának lenni igen nehéz feladat. egyéni közvetítő csatornánk "kezelését". tudomásul veszem a dicséretet. kapcsolataink elmélyülnek. amely mindenképpen sokkal erősebb. s azt tapasztaljuk. megtanuljuk saját. Csoportos közvetítés Ha már tudjuk követni megérzéseinket és azoknak megfelelően élünk. aki hajlandó vállalni a belső elkötelezettséget. A folyamat természetszerűleg felerősödik és a csoport minden egyes tagja feltöltődik a megsokszorozott energiától. amely több és több energiát sugároz. . játszunk. ami az univerzumot illeti. Amikor sok agy hajlandó arra. Bárki közvetítővé válhat. másokon. dolgozunk. kreativitást és szeretetet vagyunk képesek kisugározni magunkból. élvezzük a pénz áldásait és az anyagi javakat. Ez az egyik oka. miután elolvastam. de egyetlen pillanatra sem veszíthetjük el kapcsolatunkat a bennünk lakozó univerzummal. támogatást. ha az emberek azt mondják: "Igazán tetszett a könyve. önbizalmunk megnő. hogy "energia-élvező" vagyok. megváltozott az életem".felénk. hogy csoportfoglalkozásokat vezetek.28 - . de felemelő érzést jelenthet minden embernek.

Meditáció Ülj vagy feküdj le. nyugodt helyről kérd meg az univerzum szellemét. mivel a vezető "nem vezet" a szó megszokott értelmezésében. amelyekben a legintenzívebb az energia. anélkül. Hagyd. a csoportos közvetítést nagyon izgalmasnak és eredményesnek találom. aki ezen a bolygón él. Erősítsd meg akaratodat. Közvetítő vagy. Bizonyos értelemben mindenki. .mivel mindig olyan helyzetek vonzanak. A csoportos munka erősíti az én személyes fejlődésemet is. hogy ez az erő átformálja és felvilágosítsa gondolkodását. Így értem azt az állításomat. Az univerzum olyan helyekre vezet bennünket. a bölcsességet és az alkotóerőt magadban. hogy az vezessen. hogy szervezzem a csoportok munkáját. létrejönnek a csoportos közvetítés feltételei. Ettől akár én. hogy kívánnál valamit vagy gondolnál valamire. Ez a folyamat kezdetben zavaros és kaotikus lehet. lazítsd el testedet. azután rábízom őket és magamat az univerzumra. akár bárki más megrettenhetne. hogy töltsön fel erejével. Sokaktól eltérően. végy mély lélegzetet. Egy újabb mély lélegzettel hagyd. hogy a világ átalakulóban van. egy óriási közvetítő rendszer része. Érezd az erőt. és általa olyan felfedezéseknek vagyunk részesei. megteremtődnek. hogy amikor a félelmet le akarjuk küzdeni. Egyszóval. hogy az univerzum közvetítőjévé válj. Világunk jelenlegi állapota a csoportos közvetítés eredménye. a csoportos közvetítő is ilyen befolyás alá kerül. de nekem az a tapasztalatom. ha hagyományos keretek között dolgoznánk. hogy kövessék példámat. és hagyom. Ahogy mindegyikünk rábízza magát az univerzum erejére és hagyja. helyezd magad kényelembe. hogy minden kiáramoljon belőled. Hunyd be a szemed. amilyeneket soha nem tapasztalhattunk volna. Megalakítom a csoportokat. Ha már mindenki alkalmassá és nyitottá vált. Ez a közösségi tudat. Az a dolgom. valami szép és felemelő dolog történik a csoportos közvetítés folyamán. hogy energiád rajtad keresztül hogyan hat másokra. hogy ezen a helyen maradj nyugodtan néhány pillanatig. semmiféle sémát vagy "tanmenetet" nem követek a csoportfoglalkozásokon. hogyan lehet közvetítővé válni. megmutatom. és egyúttal bátorítom csoportom tagjait. Figyeld meg. A közösségi tudat is egyre inkább fejlődik.29 - . Végy újabb lélegzetet és elmédet is lazítsd el. Lazítás közben mélyen önmagadba fordulsz. Erről a mély. Megtalálod lényed legrejtettebb zugát.

hogy az univerzum fénye rajtad keresztül áramlik beléjük. Fordítva is igaz: gondolj arra. saját erődből és a másokból feléd áramló energiából fakadóan az univerzum fénye egyre ragyogóbb lesz. Ezt befogadva. az univerzum szól hozzád. és tedd magad alkalmassá arra. bárkivel találkozol. Amint felébredsz . Képzeld el. beszélgetsz. egyszerű lesz számodra. Eltölt a rajtad keresztüláramló fény és erő. Maradj nyitott bármilyen helyzet elfogadására. Gondolj erre erősen egy teljes napon át. Érezd az erőt testedben.30 - .Jegyezd meg. mit éreznél. hogy mit jelent ez számodra. Minden beszélgetéskor. megfigyelheted. hogy a fényt mások felé továbbíthasd. . hogy partnered is az univerzum közvetítője. mint mindennapi teendőid.gondolj erősen arra. ha éppen most érkezne el a pillanat.még az ágyban . légy készenlétben. amely teljessé teszi életedet. amit vele folytatsz. Képzeld el. akár csak üdvözlitek egymást. Gyakorlat Minden ember az univerzum egy-egy közvetítő csatornája. alkotóerőd megmutatkozik. Ha ezt gyakorolod. ha követed a belső irányítást. Bármikor. hogy az univerzum csatornája vagy. Látni fogod majd a fényt és élvezed annak minden jótékony erejét. Most már az univerzum nyitott csatornájává váltál. és átsugárzik másokba is.

Életünk percről percre változik. azt figyelmeztetésként kell fölfognom. milyen irányba fejlesszük magunkat. Ahogyan a művész szemléli legújabb alkotásait. amelynek elsajátítása segít bennünket abban. nem itt tartanék. a világot. hogy életemben minden a saját alkotásom visszatükröződése. mint tükröt csodálatos eszközként tudjuk használni. nem létezik semmiféle véletlen esemény. hogy tanuljak belőle.) A látott képet soha nem akarom figyelmen kívül hagyni. Tényként fogadjuk el. hogy még nem vagyok eléggé tudatos. mind fizikai valóságunkat torzításmentesen és tisztán szemlélhetjük. saját élettapasztalata. A tükörbe nézés A tükörbe nézés olyan technika. Valamit meg kell értenem. hogy visszacsatolást kapjak. a tanulás mulatság és valóban nagyon érdekes lesz. Ha tökéletes lennék. hogy semmi sem negatív. az egész lényemet érintő hatás alá kerülök. mint egy óriási tükör.A VILÁG EGYÉNISÉGÜNK TÜKRE A fizikai világ magunk alkotása: mindegyikünknek van egy maga teremtette mikrokozmosza. Amikor látok vagy érzek valamit. azért nézem. hogy a külső világ úgy működik. ami ne lenne velem összefüggésben. amelyben mind lelkünket. 2. Ha sikerül elfogadnom ezt az álláspontot. egyúttal azt is megállapíthatjuk. A környezetemben élő emberekben is saját tükörképemet láthatom. Mindent ajándékként fogok fel saját magam jobb megértése céljából. Olyan lennék. ha azt látom. szellemiségünket. s ha a tükör nem működne. Tudom. hogy a világot valóban tükörként fogjuk fel. úgy tudok magamra tekinteni. Mihelyt megtanultuk. nem lennék képes felfogni azt. ugyanúgy tudjuk követni saját életünk fejlődését. Mivel az én életemet a csatornám formálta. hogy mit kell még megtanulnunk. . melyik kevésbé. melyik sikerült igazán jóra. de tapasztalataink és szükségleteink azonnal jelzik a bennünk történt változásokat. Értékelhetjük művünket. Ezzel a szemlélettel a külső világ megtanít bennünket arra. meg kell látnom. A folyamat két szakaszból áll: 1. Igyekszem türelmesnek lenni magamhoz és a tanulásban is. hogyan nézzünk szembe önmagunkkal. Miért lennék mérges magamra. hogy saját magunkat szokatlan szemszögből is megfigyelhessük. saját fizikai valósága.31 - .) Feltételezem és elfogadom. mint egy kisgyerek az első napon az iskolában.

de légy készenlétben. amiben nem vagyok azonos önmagammal. hogy méltatlankodni kezdesz: "Miért történik ez éppen velem? Mindent legjobb tehetségem szerint csinálok és mégsincs rendjén semmi. meg kell vizsgálnom magamat. amikor megbízom önmagamban és én én vagyok. és ez sarkallta. Tudom." Ha ilyesmin kapod magad. pedig csak pár héttel ezelőtt "kapott" végleges üzenetet. konfliktusaid elmélyülnek. vagy valami váratlan esemény tudatja veled. hogy miről van szó. nagyon egyszerű kiválasztanom. zavart vagy kínlódást okoz számomra. Értesülhetsz róla valamelyik barátoddal folytatott beszélgetés során. vagy hír. Képtelen vagyok megérteni. A konfliktusok üzennek Ha konfliktusokkal. de előfordulhat. hogy gyorsan megkapod a választ. hogy jobban teszi. hogy életemet lebilincselő és kalandos mozifilmnek lássam. Lehet. amíg meg nem érted az üzenetet. Ha tudod. bajod jelentkezésével az univerzum figyelmeztet valamire. hogy minden gondod. szállj magadba és mondd az univerzumnak: "Tudom. és melyiket hagyjam feledésbe merülni. Mintha csak azt mondaná: "Van itt valami. hogy az univerzum valamire fel akarja hívni a figyelmünket. hogy megmagyarázhatatlan élénksége azt akarta tudtára hozni. a tükörben is minden a helyére kerül. hogy hosszabb időt kell várnod rá. gyors haladást fogsz elérni önismeretedben. nehézségekkel találjuk szemben magunkat. hanem véglegesen feloldotta benne . melyiken változtassak. Hogy is történt? Egy barátjával arról beszélt. hogy mi lehet az!" Ezután ne tépelődj a dolgon. hol hibázom. de egy hónap múlva "rájött a nyitjára".32 - . ez azt jelenti. Ha valami rossz dolog történik. hogy saját ügyeit neki magának kell elintéznie. hangjukra önmagamban. hogyan dolgozhatna más embereknek. és egészen addig nem oldódnak meg. rá fogsz jönni. Dolgai most már nagyon jól alakulnak. próbáld meg más szemszögből szemlélni a dolgot. ha magának dolgozik. amikor hirtelen rádöbbent. amely lehet belülről jövő érzés. hogy valamire fel akarod hívni a figyelmemet. Ez a felismerés nemcsak akkori döntésének helyességét igazolta. Először nagyon kétségbeesett. amin változtatnod kell!" Ha figyelsz az apró jelekre is. A vetítővásznon megjelenő szereplők mindannyian önmagam jól ismert részei. Segíts megértenem. Amint látom őket és ráismerek különböző érzéseikre. hogy mi az. előfordul. miért kerültem ebbe a lehetetlen helyzetbe. Történt egyszer. ha nem. hogy végre munkához lásson.Azt gyakorlom. hogy egyik páciensemet elbocsátották munkahelyéről. maradj nyitott a válasz fogadására. amire rá kell jönnöd. valami olyasmi. Ha a film kellemetlenséget. hogy melyik szereplőt tartsam meg és hagyjam kiteljesedni.

és nem vagy biztos abban. Meg fogsz lepődni. akár szállj vitába. kövesd érzéseidet. Miután ezt megtetted. hogy megváltoztál. vagy egyszerűen csak megállapítják. csökken az energiád. Ha nehézségekkel kell megküzdened. fel kell ismerned. Kérd meg ott lakozó lényedet. Ha barátaid és családtagjaid kérdezősködnek változásod okáról. A belső visszacsatolás valamilyen érzésként fog jelentkezni benned. hogy dolgaid rendben mennek-e. hogy mások is érzékelik megszilárdult önbizalmadat. hogy ez újabb üzenet számodra. Ha igen. A legbiztosabb jel az élénkség. hogy valóban törődj belső félelmeiddel. amely az univerzummal tartja a kapcsolatot. Az a fontos. hogy határozottabbá. Ám ha nem követed belső vezérlésedet. ők csak visszatükrözik a te kételyeidet és félelmeidet. Külső visszajelzések is tükrözhetnek hasonló érzéseket: kétségeidet és félelmeidet azoknak a reakcióiban látod visszont.függetlenül attól. amit akarsz. annál élénkebbnek érzed magad. vajon jól cselekedtél-e. vagy tégy. vagy ne is törődj velük. Sokkal hatásosabb. amit rosszul csináltál. hogy az pontosan mit jelent. s ennek jele az irántad tanúsított hit és bizalom. s ennek ellenére sem jutsz el a megoldáshoz. ami elbocsátása óta nyomasztotta. Meg kell kérdezned önmagadtól. hogy nyugtasd meg őket. ha a benned lakozó univerzumhoz fordulsz segítségért. vedd úgy. Ha azt érzed. Ha másoktól kapsz visszajelzéseket . Minél inkább áthatja bensődet az univerzum. mi az. akkor biztos lehetsz abban. dinamikusabbá váltál. Erősítsd meg magadban a bizalmat. Mérd fel. . végy néhány mély lélegzetet és tudatod legmélyére összpontosíts. rá kell jönnöd a megfejtésére. A dolog racionális megközelítése nem vezet eredményre. hogy belső vezérlésedre ráhangolódtál.a tehetetlenség érzését. hogy az adott pillanatban mi a helyes.33 - . amit meg kell tanulni. úgy reagálj. Helyezd magad kényelembe. hogy az ügyeid gördülékenyen haladnak-e. hogy azokat megalapozottnak érzed-e vagy sem -. Amint tapasztalod azt a bizonyos belső megérzést és bizonyossá válsz abban. akik környezetedben élnek. hogy adjon útbaigazítást az üzenet megértéséhez. A tükörkép értelmezése A tükör használatának legnehezebb része a tükörkép helyes értelmezése. figyeld a visszajelzéseket. Ha üzenetet kapsz. elveszíted erődet és egyfajta lelki tetszhalál állapotába kerülsz. megnyugodhatsz. amikor azt tapasztalod. A külső visszajelzések azt tükrözik.

Máskor viszont a régi sémák makacsul tartják magukat és egymás után érnek a kellemetlen . Ha tiszteled magad. Ha megsérted magad. mások is ezt fogják tenni veled. mások is szeretni fognak téged. Ha nem követed érzéseidet. Ha őszinte vagy önmagadhoz. hogy a dolgok gyorsan megváltoznak.Ne feledd: Ha önmagadat bírálod és kritizálod. mások sem fognak megbízni benned. mások a te érzéseidet fogják figyelmen kívül hagyni. mások is becsülni fognak. mások is őszinték lesznek hozzád. mások is meg fognak bízni benned.34 - . Ha meggondolatlan. hogy egyik napról a másikra nem lehet lecserélni a régi sémákat. Ha becsülöd magad. Ha jó az önértékelésed. Ha szereted önmagad. de lehet. mások is hazudni fognak neked. hogy nemcsak érzelmeidben. mások is tisztelni fognak. Ha gyengéd és jószívű vagy önmagaddal szemben. Ha hibáztatod magad. Ha van önbizalmad. Ha önmagadat megbántod. A régi sémák megváltoztatása és a gondolkodásmód átformálása Számolni kell azzal. hanem fizikailag is. mások is meg fognak bántani. mások is megfelelően értékelnek téged. mások is jószívűen fognak bánni veled és gyengédek lesznek hozzád. Ha élvezed az életed. mások is hibáztatni fognak. felelőtlen vagy. Néha úgy tűnik. mások is szívesen lesznek veled. ha sikerült felismerned az üzenet lényegét. nem könnyű azoktól megszabadulni. mások is sértegetni fognak. Ha hazudsz magadnak.

Összegezd. mert rendezni akarja gondolatait. hadd forogjon még. Ha úgy érzed. csak ha életed eseményeit úgy kezeled. Természetesen nem hagyta szó nélkül. Egyik barátnőm megtudta. Ha ez után azt tapasztalod. hogy te is többet vársz el önmagadtól. akkor megkérheted magasabb rendű önmagadat. hogy kioktass. az általában annak a jele. Ám ha folytatod a szidalmazást. Amikor mások többet várnak el tőled. hogy hagyja őt magára egy időre. ami nem halad rendesen. noha a jobbik utat régóta ismered már. Nem a te bírálatodra vagyok kíváncsi és nem akarom. hogy szokásait megváltoztassa. hogy a barátja összeszűrte a levet egy másik nővel. mint ahogy szoktad. kérd az univerzumot. de hogyha a saját érzéseidről beszélnél. s amint csak teheted. Ha valaki megharagszik rád. hogy tegnap nem látogattál meg". csak úgy tudod megvédeni magad. fogom magam és elmegyek". boldogan meghallgatnám. A tükör használata A világot nem használhatod tükrödül. ha otthagyod őt és megvárod azt az időt. A változás nem úgy következik be. és kritizálni kezd. saját magad iránt éreztél haragot és kritizáltad önmagadat. mivel kevés figyelmet fordítottál belső önmagadra. hogy partnered saját érzéseit kezdi el imigyen ecsetelni: "Nagyon meg voltam sértve és mérges is lettem. Amint lehetőséged van rá. ne hibáztass." Lehet. kérdezd meg benső önmagadat: "Igazán kíváncsi vagyok. kérd ki véleményét. hagyni kell hát a régi lemezt. Az embernek időre van szüksége ahhoz. amikor már lemondtál róla. Ha elkészültél. De nem szabad elvesztened a kapcsolatot a belső hanggal.következmények. hogy ennek az illetőnek a haragját mi váltotta ki. De az is lehet. amikor elcsitul támadó haragja. hogy fejlődésed túl lassú. Másként is értékelheted ugyanezt a helyzetet. hogy ez rövidesen meg is történik. és hazudott neki. s megkérte barátját. Ha ellenben társad tovább folytatja hibáztatásodat és a te vétkedre összpontosít. Ne feledd: a pirkadat előtt a legsötétebb az éjszaka. a következő lehet a válaszod: "Kérlek. akkor talán helyes mederbe terelheted a beszélgetést. s helyettük újakat mutasson számodra. Erősen bízzál abban. hogy utólag meg fog világosodni számodra. hogy szabadítson meg a régi sémáktól. .35 - . hogy elégedetlen voltál magaddal. hogy mi az. hogy segítsen. hogy te magad idézed elő. A változás gyakran olyankor következik be. Nagyon meg volt sértve és megharagudott barátjára hűtlensége miatt. nos.

hogy megtanuljon jobban bízni érzéseiben. és megtudod. hogy egészen más megoldást választ. hogy mindketten fel akarták oldani a bennük létező ellentmondást. Te magad teremtetted meg ezeket. annak biztonságát. ha a tükörképedet nem látnád bennük. hogy egyszerre több partnerkapcsolatot szeretne fenntartani. de szóban látszólag vitatkozol vele. mivel nem akart szakítani barátjával és szembenézni az igazsággal. Ők is a te tükreid. Belső éned az ő álláspontját helyesli. Gondolj azokra az emberekre és .36 - . elment dolgozni. Így tehát barátnőm tényleg hazudott önmagának. igenis kívánják a meghittebb kapcsolatot. nyitott kapcsolat alakult ki közöttük. hogy milyen megérzései vannak. hogyan legyél őszintébb önmagadhoz. Míg más őszintén bevallja. feltette magának a kérdést: "Becsapom talán önmagamat." Nem tépelődött tovább. Gondolj mindarra. hogy belső konfliktusainkat kivetítjük a világra. és végül őszinte. hogy egy hűtlen embert választottam.Amikor azután egyedül maradt. A tükörbe nézés révén képes vagy tisztázni. nincs kizárva. Két ember kapcsolatában az egyik jobban lekötné magát. Ha önmagunkba tekintünk és bízunk érzéseinkben. Ha tükörnek tekinted a külső világot. hogy segítsen megszüntetni azt és érzéseidet tisztázni. akikkel élvezet együtt lenned. Ennek az oka az. Lehet. akiket tisztelsz és csodálsz. vagy nem tudok szembenézni önmagammal.bár fizikailag nem . hogy az kelepcébe csalja őket. ugyanakkor a másik több szabadságot szeretne. Vegyünk egy másik példát. azt is gyakran felismerjük. hogy ti ketten tükröt mutattok egymásnak. önmagának is letagadta. aminek szakítás lett volna a vége. és ő nyújtott segítséget saját megcsalatásához is. Amikor ezt sejteni kezdte. Igényeik ellentmondanak egymásnak és úgy érzik. hogy megtanulta azt a bizonyos leckét? Ha valaki érzelmi megrázkódtatást okoz számodra. amit szeretsz és ami örömöt szerez. a világ ezt felfogja és ennek megfelelően cselekszik. Megtehette volna a barátnőm. és legyen bátorsága azokat kifejezni és megvédeni. a másik fél majdnem mindig feladja korábbi nézőpontját. akiket szeretsz. így tükörként szolgálnak számodra. olyan valakihez fog vonzódni. Ha valaki őszinte és kiegyensúlyozott kapcsolatra vágyik. Ha ellentmondást fedezel fel önmagadban. hogy nem érthetik meg egymást. hogy mit is szeretnél valójában. hogy barátja az utóbbi időben . de félnek a másiktól. mert nyilván ilyesmi oka lehet annak. Nem tartoznának az életedhez. Leült a barátjával. pozitív visszacsatolásokat is kaphatsz. Gondolj azokra az emberekre. aki ugyanezt szeretné. Barátnőm számára jó lecke volt ez. A nap elteltével ráébredt. megbeszéltek mindent. kérd meg az univerzumot. hogy a másik nézőpontját. Ha hirtelen az ellenkezőjére változik akár csak egyikük nézete (mondjuk a korábban bensőségesebb viszonyt kívánó fél egyszer csak több szabadságot szeretne magának). érvelését ellenzed. De akkor te sem ismernéd az ő pozitív tulajdonságaikat. de belül nagyon is hasonló vagy hozzá. Ugye mennyit számít az.lélekben máshol volt.

2. amit látunk. hogy az a bizonyos személy éppen azért van jelen. ezek szintén a te szépségednek a tükörképei. az is önmagad tükre. Ehhez az kell. Akárki. Mindannyian azt tükrözik számodra vissza. Idézz fel magadnak egy személyt vagy tárgyat. Adj hálát és ismerd el magad azért. hogy ezek a tulajdonságok hogyan tükröznek téged. hogy milyen tükörképet mutat rólad. akit nagyon szeretsz vagy csodálsz. hogy bensőnket is jól ismerjük. Vedd sorra az összes pozitív tulajdonságát.állatokra. aki vagy ami kedves neked. Mindenütt tükrökbe nézel. tükör számodra és minél mélyebb a kapcsolatod vele. vagy kedvenc helyed a természetben. Ha mindent szépnek találsz magad körül.) Vedd sorra az összes személyt és tárgyat. Ha van meghitt otthonod. amíg megkapod a választ. akihez kötődsz. jöhet mint érzés vagy képzet. amely lehet szóbeli. vagy hibáztatni magunkat. amelyet szépnek tartasz. . annál tisztábban tükröz vissza téged. akik és amelyek szeretnek téged. mert csak így tudjuk meg. hogy létrehoztad és vonzottad ezeket a tükröket. Néhány esetben belőled hiányozhatnak ezek a tulajdonságok. Maradj nyitott. Tükörbe nézve jó mulatság kívülről figyelni valódi önmagunkat. annál gyorsabban ismerjük meg saját lehetőségeink tárházát. Minél készségesebben hajlunk erre. Gondolj arra. Fogd úgy fel. Gyakorlatok 1. Végy lassú. akit vagy amit jól ismersz és kérdezd meg. hogy példájával oktasson. inspiráljon téged. mély lélegzetet és mélyedj önmagadba. Meditáció Lazítsd el magad és hunyd be a szemed. s nem akarjuk megmagyarázni. hogy önmagadat mennyire szereted.37 - .) Gondolj arra. tükörképünk mit mutat.

de viszonylag fejletlen testben foglal helyet. mennyit kell ennünk. A világ olyan. A formához tartozik a világról alkotott képem. az azonosságtudatom. Tény.A SZELLEM ÉS A FORMA A szellem a tudat lényege. amit évezredek óta vallottak és hirdettek a metafizikusok: látszólag a szilárd anyag sem más. Amikor lelkünk fizikai formát ölt. mert tudjuk. mint alkotóműhelyt. felfogásom. Ha módunk van még részletesebben megvizsgálni egy-egy ilyen részecskét. amely mindennek alkotója. hogy az alkotás mestereivé váljunk. Hiszek abban. felsőbbrendű isteni lényegnek mindannyian részei vagyunk. A fizikai valóság fejlődése lemaradt lelki tudatunk alkotólehetőségeitől. Olvastam egy tudományos dolgozatot arról. Mint szellemi lények alkottuk meg fizikai világunkat. láthatjuk. megalkotja a maga testét. hogy megtanuljuk. Intelligens vagyok és általában szeretem a társaságot. ami "szilárd". felfedezzük. hogy szükségünk van lakásra. mint energia. ahol tanulhatunk. hogy az végtelenül sok vibráló részecskéből áll. vagy ha úgy tetszik. Mint emberi lénynek. amely végre tudja hajtani lelkünk utasításait." Ez megjelenési formám lényege. az univerzumból táplálkozó energia. maga az örökkévalóság. hogy az általunk alkotott test és személyiség a lehető legteljesebben ki tudja fejezni lelkünk isteni lényegét. A forma a fizikai világban jelenik meg. Választunk egy életformát és olyan testet alkotunk. Az igazság az. gondolkozásom. hogy az emberi test és értelem keveset változott a történelem előtti időkhöz képest. Az emberi test eleget tud tenni alapvető életfunkcióinak. A mai fizikusok most fedezik fel azt. személyiségem. tudunk védekezni a veszélyek ellen. amely helyett használhatjuk a "lélek". hogy minden test "energia". hogy ez még apróbb részecskékből áll és így tovább. mint egy tanterem. Ha érzékeny mikroszkópon keresztül figyelünk meg bármit. hogy legyen hely számunkra. játszótér. Végeredményben az a célunk. Visszakanyarodtunk tehát oda. vannak érzelmeink. amely érzésünk szerint a legjobban szolgálja céljainkat és a legmegfelelőbb ahhoz. az agyam. hogy a modern tudósok ma már alátámasztják azt az ősi metafizikai igazságot. azaz a lélek magasabb rendű lény. hogy a formát a lélek alkotja. az a célja létezésünknek. szeptember 30-án születtem. Olyan formára van szükségünk. vagy "univerzum" kifejezéseket. de úgy is felfoghatjuk. 1948. . tudunk velük bánni. Így tehát a szellem. Ennek a szellemiségnek. az én formám a fizikai testem. "Nevem Shakti Gawain. hogy az ember tudata nagyon fejlett. amely bennünk lakozik. Magasságom 5 láb 9 hüvelyk. miként kell közvetíteni a lélek megtestesülésre váró alkotóenergiáját. hogy tanulhassunk.38 - . súlyom 130 font.

Ez olyan. Reménytelenül boldogtalanok leszünk. hogy beszéljünk is erről. amely tizenkettőt mutat. az új látomás erővel hat át bennünket. Elveszítjük kapcsolatunkat valódi erőnkkel. és elégedettséget remélünk tőle. feladjuk. Mire tudatunk elég erős ahhoz. és válságos állapotba kerülvén az öngyilkosságot is megkísérelheti. Ram Dass tud erre egy nagyon szép és szemléletes példát. Ez a kezdet. De a remény újjáéled bennünk. Persze ilyenkor súlyosan megbetegedhet. Belefáradunk a hiábavaló küzdelembe. amelynek szüntelenül keressük értelmét. fénnyel teli világba érkezünk. Megfeledkezünk a lelkünkről és valójában csak saját testi valóságunkban hiszünk. elhagyatottnak és tehetetlennek érezzük magunkat. Újra felfedezzük szellemünk világát. Végül meg kell értenünk. hogy a külső világot szemlélje. 12 és 3 óra között az élet elvész a formák illúziójában. Miután testünkbe "beleszülettünk".39 - . . hogyan éljünk benne.szaporodunk és nagy gonddal neveljük utódainkat. hogy legtöbbünk sok időt szánt életében arra. A fizikai túlélés reményét dédelgetjük magunkban és eltévedünk a forma világában. Bizonytalanok vagyunk. amikor az ember úgy érzi. Tudjuk. A megvilágosodás éjfélkor következik be. Ez egyenlő a halállal. hogy a pirkadat előtt a legsötétebb az éjszaka. amikor rábízzuk magunkat a születő fényre. de 6 óra után ráébred. mint tovább próbálkozni. ilyenkor értesül közeli barátai és szerettei haláláról. és nem jutunk el a teljes boldogságig sem. mivel nem felel meg régi életmódunknak. Ez az a pillanat. Az ember mindent elveszettnek hisz. hogy ki-ki hol tart ebben a folyamatban. 6 óráig tart a kiábrándulás és elérkezik a mélypont. Biztos vagyok benne. Az élet iszonyú küzdelemmé válik. mint az újjászületés. hogy valójában kik is vagyunk és miért érkeztünk ide. Földi létünk ideje alatt több emberöltőt is leélhetünk. elmegy a kedvünk az egésztől. Már arra gondolunk. Járatlanok vagyunk ebben az új világban és elképzelésünk sincs arról. Ettől a perctől fogva számíthatjuk megvilágosodásunk kezdetét. hogy van lelke. mint befelé fordulni. hogy ez a törekvésünk nem valósítható meg: nem találjuk meg cselekedeteink valódi okát. hogy a szakadék szélén áll. hogy a szakadékba zuhanunk és helyette egy új. A test és a tudat felismeri a létezés reménytelen voltát és nem harcol tovább. Ezt a jelenséget olyan órához hasonlítja. Egyénenként változó. Szörnyű. s jobb meghalni. balesetet szenvedhet. a forma világában találja meg beteljesülését. nem vezérel semmi. belső énünk elvesztette az irányítás képességét. Az ember ilyenkor gondol folyton a halálra. Amikor végleg feladjuk a beteljesülésért vívott küzdelmünket. nincs más hátra. elfelejtjük.

gyorsan hozzászokik az új életmódhoz. Közben számtalan kisebb ciklus is lezajlik bennünk. akik újra felfedezzük lelkünket. És akkor egy óriási dilemma kellős közepén találjuk magunkat. Amikor sikerül ezt elérnünk. különösen. a régi életmód beidegződéseire. mert lelkünk erősebb. hogy évek kellenek hozzá. nyugalomra. egyszerűen nem tudja. de ehhez megfelelő testre lenne szüksége. Ha most a lelkünkbe nézünk. hogy a közösségi tudat jelenleg délután 6 óra körül tarthat. Olyan sejtéseim vannak. ha . Az ellentmondás feloldása Fölöttébb kellemetlen érezni a lélek és a test lehetőségei közötti különbséget. erőt és szeretet. A lélek kitartó és kreatív. ócska autókban közlekednének. ütöttkopott. Mi. amelyek megzavarhatnák befelé fordulásukat. mint a testünk. akár naponta is. mit tegyen.addigra már a fényben élünk. Mindenki különbözik a másiktól. Ez kiábrándító és méltatlan. Így vagy úgy megtanuljuk. anyagi valóságunk gyermekded állapotban van. Ez állandó gondunk egyike. így mindannyian más és más módon tapasztaljuk bensőnkben ezt a folyamatot. akiknél ez az időszak hosszú évekig is eltart. Csakhogy emlékszik a régi sémákra. akik ezt az időt a természetben töltik. fejlettebb. Ha kézen fogjuk. Ekkor egyre mélyebb kapcsolatba kerülünk lelkünkkel. Vannak. Mintha istenek és istennők élnének vályogviskókban. Az a baj. a munkáról és egyéb kötöttségeikről. hogy életünk során valamennyien átéljük ezt. amit a lélek szeretne. Eddig átéltük a kétségbeesést. és alkalmat találnak az egyedüllétre. Ilyenkor részben vagy teljesen lemondanak a társas kapcsolatokról. megismerhetjük a valódi tisztaságot. és megpróbál visszatérni hozzájuk. másoknál esetleg néhány hét vagy hónap alatt lezajlik. felemelkedünk és egy pillanatra megvilágosodunk. Sokan végre teljesítik régi vágyukat. tisztánlátást. Ez annak köszönhető. hogy formánk még nem alkalmas többre. hogy kifejezze magát. bölcsességet. miközben igyekszünk másokat is rábeszélni erre. de még nem képes mindenre. lehet. Olyanok is vannak. át kell formálódnia a lélek ereje és bölcsessége révén. hogy lelkünk már jó úton tart az igazság és a fény felé. majd az újjászületést.40 - . amit meg szeretne tenni. Azt hiszem. elkezdjük vezetni és tanítani. a halált. hogyan szálljunk magunkba és maradjunk ebben a nyugalmas állapotban. sok olyan dolog van. Tanulásra szorul. mások meditációs gyakorlatokba merülnek. kisebb-nagyobb mértékben visszavonulunk a hétköznapi dolgoktól. A forma hajlandó alkalmazkodni.

amit többen tapasztaltunk életünk során. Számolnunk kell a már felismert ellentéttel és arra kell törekednünk. Ez a magyarázat sok mindent megértet abból. mint az élet velejáróját. hol a másikra figyelünk. Többen eljutnak eddig a felismerésben. ami leginkább megfelel számára. hogy egyik nap szeretetre méltónak. Ezáltal hűek maradhatunk lelkiismeretünkhöz. amíg nem voltunk magunkkal tisztában. A gyakorlatban ez úgy történik. értetlenek és összeférhetetlenek vagyunk? Vajon miért vagyunk egyszer elvadultak. így nekünk sincs más módunk. tegye olyanná.41 - . Nagy a valószínűsége. Lelki ösvényeinken haladva többé-kevésbé visszahúzódunk a fizikai világtól. de eleget kell tennünk ennek a kihívásnak. Mintha két személy élne belsőnkben. hogy a lelkünk alakítsa fizikai valóságunkat. Az is gond lehet. Sajnos a forma egyáltalán nem képes fejlődni. Az új világ megteremtéséhez azonban vissza kell térnünk a forma világába. a környezetünkben élőket pedig gyakran csak ellenszenves tömegnek látjuk? És hogyan jövünk ahhoz. Lélek és forma egysége Fizikai valóságunk tudatos átalakításakor a legelső lépésben képessé kell tenni magunkat. De miután emlékszünk igazi valónkra. fájdalmainkban? Mitől van az. és függetlenek testi valóságunktól. hogy tényként fogadjuk el a lélek és a test önállóságát. Miért van az. hogy a bölcsesség és a világosság csodálatos percei után egyszer csak úgy érezzük. nem nyomasztott ez a helyzet. bölcsnek és nyitottnak érezhetjük magunkat. hogy mélyen bízzunk az univerzum bőkezűségében. elfogadtuk ezt is. Nagyon nehéz a kettőt szembeállítani.nem is sejtjük. Addig. Ha a másik kerekedik felül. hogy többnyire az idő nagyobb részében csak az egyikre figyelünk. de ennél többre sokáig nem. hogy egyik énünk a test fejlesztését tartja fontosnak és minden egyebet ennek rendel alá. egy-egy pillanatra a másikra. teljesen más megvilágítást kap. gondolkodásunkat és személyiségünket. hogy hol egyikre. . kik vagyunk. miközben anyagi gondjaink vannak? A válasz egyszerű: a lélek és a test ellentmondásával van dolgunk. másnap pedig haragosak. A fizikai valóság megváltoztathatatlannak bizonyul. hirtelen minden másként néz ki. hogy csapdába estünk. és csak ritkán. hogy kifejezhesse önmagát. ha meditálunk. joggal érezhetjük. ha új tartományokba akarunk költözni. hogy minden perspektívánkat szem elől vesztettük és ismét elmerülünk félelmeinkben. mint elhagyni testünket. máskor meg engedékeny hangulatúak? Hogyan lehetünk rendkívül békések és szabadok.

Ennél a pontnál meg kell állnom. amit lelkünk elvárna tőle.42 - . hogy az. szerelmem teljességgel töltött el. s nekem ezt nem szabad megakadályoznom. az univerzum egészen más tartományában léteznénk. más szavakkal. Vagy félreteszem egy időre a megkezdett munkát vagy eltűröm. felpezsdítő perceket szerzett számomra.legalábbis akkoriban . és hagynunk kell. mint ahogy azt a formám . Természetesen ezek a sugallatok a lelkemből származnak. ezzel kell megbékélnünk. hogy mielőbb végezzek. nekiugrom a feladatnak. Lelkünk nélkül nem lennénk képesek élni. és közös megegyezéssel nyitott volt a kapcsolatunk.fizikai valóm . akit őszintén szeretek. Lelkemnek igaz meglátása szerint cselekedtem ugyan .vonom le a következtetést -. hogy hasonló helyzetben meg tudom tartani az egyensúlyt. Teljes lelkemmel hittem abban. komolyabban figyelembe vennem. hogy kilépjek ebből a kapcsolatból és változtassak a számomra kellemetlen helyzeten. hogy . hiszen mindkettő szép és életbe vágóan fontos részünk. Végül is beláttam. egyszer majd. Ilyenkor lázas izgalom vesz rajtam erőt. Lelkem hajlamos előrerohanni. Néhány nap vagy hét múlva kimerültnek. Minél . hogy testünk még nem képes mindarra. amikor magam is szerelmet éreztem az ő szeretői iránt. túlhajszoltnak. Egyelőre ezt kell elfogadnunk. Testünk nélkül pedig nem lennénk evilágiak. hogy csak olyan ütemet diktálhat. mást is szerethet. hogy lassabban haladjak és később fejezzem be a tervezettnél. Tiszteltem annyira az érzéseimet. csalódottnak érzem magam és az egész ügyet legszívesebben kihajítanám mindenestül az ablakon. de gyorsabban akartam végezni a feladattal. De most még várnom kell. hogy lelkünk és testünk egysége a maga természetes útján alakuljon ki. holt testként léteznénk. amire valóban képes vagyok. Mint ahogy ő sem korlátozhat engem szabadságomban. De ma már be kell vallanom. és feltételek nélkül éltünk. amíg érzelmileg eljutok erre a stabil pontra. nem törődtünk egymás szerelmi ügyeivel.nem voltam elég felkészült az efféle ideál elfogadására. ha akarom és ha elég biztos leszek önmagamban. a vele eltöltött idő túlnyomó részében elviselhetetlen féltékenység és kínzó fájdalom gyötört. amelyet testem kibír.) A lélek és a test egységének. így neki kell tudomásul vennie. terveket szövögetek és hozzálátok az előkészületekhez. harmóniájának megteremtéséhez csak úgy foghatunk hozzá. Még mindig azt vallom. (Ezt bővebben kifejtem a Kapcsolatok című fejezetben. Néha simán meg tudtam ezt valósítani. bensőséges kapcsolatban. Ezután meg kell szeretnünk és el kell fogadnunk mindkét önmagunkat.engedte volna. Voltak olyan időszakok is. hogy mi az. ha megtanulunk megérzéseinkre hallgatni és azok szerint cselekedni. Néhány évvel ezelőtt együtt éltem egy férfival. ha rajta kívül máshoz is mélyen vonzódom.Gyakran kapok ösztönzést. amikor azt tapasztaljuk. Gyakran gátolva érezzük önmagunkat. kiváló ötleteket magam is vágyaim megvalósítására. kapcsolataim oly mértékig elmélyülnek.

. annál jobban megvilágosodik és megerősödik. akkor ne erőltessük. hogy nem mondtuk meg a véleményünket. mert arra gondolunk. amelyekre még nem szántuk rá magunkat. mert testünk megretten a kockázattól. Ne felejtsük el: ez a tanulás ideje számunkra. hogy megérzéseink gyengülnek. Egyszerűen csak figyeljünk magunkra. ha kívülállóként szemléljük a folyamatot és őszintén bevalljuk. lassan azt is észrevesszük. és elromlik közérzetünk. s ezzel a lélek tisztában van. gondolkodásmódunknak és személyiségünknek arra. még akkor sem. hogy minden simán menne. Például képzeljük el. és ne legyünk önfejűek. hogy megtanulja: mennyire megbízhat a lélekben és milyen jó támaszt. hogy minden helyzetben a fény irányába halad. de nem merjük. De ne ítéljük el magunkat azért. hogy amikor bízunk önmagunkban és belső energiánkat követjük. Ez pedig visszahúzó erejű.43 - . hogy barátunk megsértődik. Ily módon a dolgok a maguk természetes útján. mint megfigyelni érzéseinket és az ezután történteket. De nem kényszeríthetjük erőszakkal magunkat arra. A test. ha egyébként hallgatunk azokra. hogy bizalommal kövesse a lélek kívánalmait. hogy barátunkkal összeveszünk. s minél inkább igyekszik lépést tartani vele. akkor viszont meg kell mondanunk. amit akartunk. Jobb. nem szabadulunk meg félelmeinktől. Utána nincs más tennivalónk. Végső soron olyan a testünk. hogy ettől jó lesz a közérzete. ha régi sémáinkat követjük. energiánk csökken. hogy tetszik-e ez nekünk. a már elért eredmények megőrzése fontosabb. A lélek lehetőségei korlátlanok. hogy igenis van elég bátorságunk. minden irányban az erősebb energiaforrást keresi. amikor a barátunkkal vagyunk. Ezt azért nem tehetjük meg. hogy ezen különösebben gondolkozna vagy magát irányítaná. anélkül. spontánul zajlanak le. Ezzel ellentétben. Ne kényszerítsük magunkat olyan dolgok megtételére. hogy a biztonság. és ez a tapasztalat sokat segít majd máskor is. Minél hajlandóbb a test alávetni magát a lélek akaratának. Ha úgy érezzük. megharagszik és eltaszít magától. hogy folyton megérzéseinket kövessük. Ha viszont túlságosan félünk megmondani az igazat. Feltehetően azt érezzük. hogy megtelünk energiával. Ha képesek vagyunk önmagunkat higgadtan. annál több alkalmat adunk testünknek. hogy mi történt. segítőtársat talál benne. és még attól is félünk. egyik barátunknak meg akarunk valamit mondani. Vegyük észre. Bizonyos idő elteltével testünk számára érthetővé válnak az üzenetek és a régi sémák helyett önmagától elkezdi követni az energiát. tárgyilagosan szemlélni. az elme viszont úgy érzékeli. bár azt is tudja. S most egy nagyon fontos kérdéshez érkeztünk: akarattal nem kényszeríthetjük testünket. és tisztán látjuk-e. olyankor jobban érezzük magunkat.többször hallgatunk a belső sugallatra. mivel tudja.

egészségünk javul és nem utolsósorban megszépülünk. hadd tisztítsák meg bensőnket. társaság. vagy meg kell tőlük szabadulni. Képzeld azt. egyúttal sokkal határozottabbak. szétoszlatja a sötétséget. A fény nagyon erőteljes. a test megvilágosodása csodálatos. nyugodt pontjára. mélyen gyökerező sérelmek kerülnek felszínre. A forma. Meditáció Helyezkedj el kényelmesen. És ekkor érzed és látod tested . amikor felismerjük. S mivel életünket magunk tesszük olyanná. hogy életünk minden anyagi vonatkozása . az egész világ . nem baj. amilyen és átalakulásunk tükröt tart elénk. Tudatoddal szállj le bensődnek egy mély.munka. Ha már tudatosan figyeljük átalakulásunk folyamatát. hogy van másfajta életmód is. pénz. Röviddel ezután hirtelen megváltoznak reakcióink. Anyagi valóságunk megváltozik. ház. látni fogjuk. Amint az én feltétlenül megbízik az univerzumban. félelem.szintén lelkünk erejét és szépségét fogja visszatükrözni. Ez egy "áttetsző állapot". Régi emlékek. de meg kell próbálnunk türelmesnek és elnézőnek lenni magunkkal szemben. amelyeket vagy gyógyítani kell. élmények. Végy néhány mély lélegzetet és teljesen lazítsd el testedet és agyadat.Amíg megtanulunk önmagunkban bízni. a szó szoros értelmében serkenti minden egyes molekuládat. noha már leszoktunk róluk. ha látszanak rajtunk. Ez a fény erősödni kezd és terjed. Erre mindenképpen szükség van. hogy most már az egész tested ragyog és ezt a fényt sugározza. szomorúság. Ez nehéz időszak. fájdalom és bűntudat törhet felszínre. Ezáltal megtisztul egész lényünk. hogy a fény valóban rajtunk keresztül világít. önmagunk számára is úgy tűnik. Lelkünkben és eszünk szerint tudjuk. Képzeld azt. könnyebbé válunk. erősebbek leszünk. Hagyjuk csak ezeket. de érzelmileg még mindig kötődünk régi szokásainkhoz.44 - . rengeteg régi sémát vehetünk észre. amint elönti testedet és minden sejtedet megvilágítja. sok olyan érzés. a lélek beszivárog a test részébe és a sötétséget kiűzve világosságot teremt. kocsi. előbb-utóbb megszűnnek. hogy ezek a régi sémák mennyire haszontalanok és tűrhetetlenek. Amint a lélek fénye bevilágítja egész testünket. amíg tested minden zugába behatol. hogy mélyen a bensődből gyönyörű aranyszínű fény sugárzik. Akkor kezdődik meg átalakulásunk. lazítsd el magad és hunyd be a szemed. kapcsolatok. természetesen sokkal pozitívabb irányban.

segítsen megtanulnod bízni az energiádban és követni annak útmutatását. erősebb és sokkal szebb lettél. hogy vajon előítéletektől mentesen tudod-e szemlélni magadat. átformálódik. Kérd meg lelkedet. jegyezd meg. Gyakorlat Figyeld meg. Képzeld azt.átalakulását. . hogy milyen helyzetekben tudsz megérzéseidre hallgatni. és mikor nem. Figyeld meg. azokat követni. hogy életedben minden ugyanígy megváltozik.45 - . hogyan érzed magad és mi történik veled ezekben az ellentétes helyzetekben. Egészségesebb.

és kialakítottam sajátos szóhasználatomat.felhasználva az álmok. sőt azt.és női pólus létezésének elméletét. akár nőről van szó.A FÉRFI. Ez a legmélyebb. Mindkét nem legtöbb képviselőjében el van fojtva a valódi nemi jelleg. a nőknek van férfipólusuk. Akárhol is jártam. az elfojtott jellegük feltárásához. Ez az elmélet igen jól eligazított. hiszen nagyon sok addig érthetetlen dolog világossá vált számukra. pszichológus. legbölcsebb része énünknek. sőt az egész világot új megvilágításban. és testi valójának megfelelő viselkedését előbb meg kell tanulnia. hogy a szó legszorosabb értelmében forradalmat robbantott ki életemben.ÉS A NŐI PÓLUS Mindegyikünkben van férfi. Jung és követői nagy jelentőségű munkát végeztek . és az emberek valóban megértették. A nyugati kultúrákban Carl Jung úttörő elmélete hozta lázba a világot: szerinte a két jelleg az anima (női pólus) és az animus (férfi pólus). emberekben.46 - .és női pólus. miközben a kétféle energia harmonikusan fejti ki hatását. mítoszok és szimbólumok sokaságát -. életemet. Elfogadtam és megtanultam értelmezni a keleti filozófiákat. költő. egyszerű volt. Azt állította. amit mondtam. hogy a női energia akár férfiról. Amint könyvemben már korábban is említettem. mint nekem . Sok más filozófus.annak idején -. mint korábban. a . hiszen ez a kettős erő hozott létre mindent az univerzumban. és mindezt beépítettem a saját elméletembe. a magam kifejezéseit használtam a magyarázatokban. hogy ez a kétpólusú energia nem csak bennünk. aki leginkább segített megértenem a bensőnkben lévő férfiúi és női kettősséget. hogy hozzásegítsék a férfiakat és a nőket elvesztett énjük visszaszerzéséhez. Jung és Luthman munkáit alaposan megismertem. Szerintem korunk egyik legfontosabb kihívása az. a világon mindenben együtt van jelen. A keleti filozófiák szerint a yin (női/befogadó) és a yang (férfi/aktív) jelleg mindig együtt van. író és művész szintén vallotta a bennünk együtt meglévő férfi. Shirley Luthman volt számomra az. Ugyanaz volt a reakciójuk. Az ő elmélete annyira tisztán érthető. hogy a férfiaknak van női. Tudjuk. sokkal jobban megértettem a dolgok menetét. Férfi és nő A női lényeget a magunk intuitív felének gondolom. energia. a férfi és a nő szempontjából egyszerre tudtam szemlélni. hogy ezeket az energiákat teljes mértékben hasznosítsuk.

Vegyünk például egy művészt. beszél. amellyel megvalósítunk valamit ezen a világon. hogy a gyereket a meleg kályha mellől elrántsa (a cselekvés férfiúi jellege). képzeteket. úgy más úton. A női energia a bennünk lakozó magasabb rendű bölcsesség forrása. Egy üzletembernek például lehet olyan ötlete. cselekvésnek. továbbítja azt érzés formájában. Most lássuk ugyanezt egy anya esetében. meglátogatja a partnert (jelzés a férfi pólustól). a nyitott ajtó. hogy kapcsolatba kellene lépnie egy bizonyos szervezettel (jelzés a női pólustól). hogy nagy kedvet és ihletettséget érez a festéshez (a képzelet női pólusából fakad). A férfi és női jelleg egysége . Hirtelen aggódni kezd gyermeke miatt (a figyelmeztetés női jelleg) és gyorsan átrohan a másik szobába.befogadó. percről-percre jobban érezzük.az alapja mindenféle alkotásnak. a tett. A férfi jelleg a cselekvés. a férfi cselekvés által fejezi ki azt a világ számára. Minden esetben. új üzletág beindítása stb. előszedi ecsetjeit és elkezd festeni (a cselekvés férfipólusából fakad). A belső női és férfienergia . hogy nőnek vagy férfinak születtünk. mind női energiánkat hagynunk kell érvényesülni és együttműködni. ahogy vezet bennünket. és jó üzletet kötnek. Női jellegünk befogad valamilyen alkotóösztönzést. gondolkozunk. beszélünk és tagjainkat mozgatjuk. Még a leghétköznapibb dolgok is ezt illusztrálják: éhesek vagyunk. az a tehetségünk. az eredménnyel jár: lehet ez egy festmény. ő közvetíti bensőnk legmélyéről a sugallatokat. Azonnal megy a műterembe. amikor a férfi és női jelleg bensőnkben harmonikusan együttműködik.mint a személy bensőjében lakozó energia . s ezután férfiúi jellegünk cselekszik. Ez annak a bizonyos "csatornának" a kifolyó vége. A női intuíció és a férfiúi aktivitás együtt hozza létre az alkotást. Női jellegünk tartja a kapcsolatot megérzéseinkkel. hogy harmonikus és alkotó életet éljünk. Ha nem figyelünk tudatosan rá. ez annak a bizonyos "csatornának" a beömlő vége. és ha követjük. Reggel úgy ébred fel. érzelmeinken keresztül vagy éppen testünkre gyakorolt hatással adja tudtunkra közölnivalóját. a cselekvés férfiúi energia bennünk. mozog vagy tesz valamit. belépünk a konyhába és készítünk magunknak valamit.47 - . egy gyermek megóvása. Ahhoz. Függetlenül attól. amelyen keresztül az univerzum magasabb rendű intelligenciája szabadon belénk áramlik. mind férfiúi. esetleg álmainkban. így teljes az alkotófolyamat. A női jelleg befogadja az univerzum alkotóenergiáját. ami az adott helyzetnek megfelelő.

azaz úgy cselekszik. mit tegyek". amit ígért. megteszem neked". mint a lovagkorban. hogy egy férfinak azt kell tennie. harmonikus módján hagyjuk működni. amire a nő kéri. hogy támogattuk. A női jelleg az intuíció. A férfiaknál ez éppen fordítva van. mint olyant. miszerint én azt állítom. hogy női és férfienergiánkat a maguk természetes. A férfi jelleg válaszol: "hallom érzéseidet. amely a női pólus természetes funkciója. cselekvés). amelyen bölcsesség. egy erős. férfiközpontúságot illetem a régi jelzővel. mit akarsz. védi és támogatja női jellegemet. hogy elfogadjuk a megérzések irányító szerepét és hajlandóak legyünk félelem nélkül követni azokat. amelyet női jellegünkön keresztül a bennünk lakozó univerzum irányít.és női szerep Sajnos nem tanultuk eléggé meg azt. ahogyan érzi. amit én állítok elméletemben. az őszinteség és erő kifejezése. A férfi: "ha valóban azt akarod. erőt ad.48 - . Az. A férfiúi jelleg figyel a női jellegre. Ne feledjük. hogy cselekednie kell. alkotó csatorna. A női jelleg természetes vonása a bölcsesség. Amikor ez a kétfajta energia egyesül és harmonikusan működik. A valódi férfiúi jelleg funkciója az egyértelműség. ahelyett. ami segíti. Ezt a hagyományos jellegű. nyitott. elnyomva ezzel női intuíciónkat. erősítettük volna. amiről beszélek. csakúgy. a női jelleg irányít. A női jelleg azt mondja: "én érzek valamit".egyesítésében a női jellegnek kell meghagyni a vezető szerepet. szerelem és a tisztánlátás. amely tiszteletben tartja intuitív női pólusunk fogékony energiáját. Én úgy képzelem el a bennem lévő férfi jelleget. és támogat. mindannyiunkban lezajló belső folyamat. a magasabb intelligencia felé vezető út kezdete. A női jelleg irányítását elfogadó férfi jelleg a cselekvések által alakítja ki a személyiségünket. a szeretet. Egyesek úgy gondolják a látszat alapján. A férfiúi jelleg természete a kockázatot is vállaló cselekvés a női jelleg szolgálatában. mert bízik az univerzum bölcsességében és a női megérzés helyességében. vagy azt akarom". A . az. A régi férfi. A mi kultúránkban a férfienergiát hagytuk inkább érvényesülni (gondolkozás. amelyeket érzések és óhajok útján fejez ki. a következő: mindnyájunknak egyénenként el kell jutnunk oda. És azonnal megteszi. az csodálatos érzés. béke és szeretet áramlik keresztül. Mire a női: "ezt.

Elnyomják a nőket. A férfiak nyíltan vállalják. Energiája képtelen felszínre törni. hogy a nő mit vár és mit érdemel. A hagyományos férfiszerepben a férfiak tagadják és elnyomják a bensőjükben meglévő női jelleget. így a belső férfienergiájával mind jobban elnyomja női jellegét. hogy ha behódol. elveszíti egyéni jellegét. fiziológiai vagy pszichés jelenségek révén nyilvánul meg. hogy mind a régi férfi. felsőbbrendű. heves dühkitörés formájában. Ezek a nők vagy drámaian megváltoznak. szóban vagy tettben durva. hisztérikusan igyekszik kitörni női pólusa. ezért gondosan ügyel arra. ha ezek a férfiak nagyon magányosak és elveszettnek érzik magukat. aki függővé válik a férfitól. . gyakran érzelmi kitörések vagy szélsőséges esetekben erőszak.hagyományos felfogás egyaránt jellemző férfiakra és nőkre. érzelmileg bizonytalan. Az ilyen férfi olyan nőkhöz vonzódik. hogy ezt a szerepet a világ szeme láttára játsszák el nők és férfiak. Ereje el van nyomva és csak manipulatív eszközök. irányító szerepét nem tudja nyíltan vállalni. mivel nem akarja alávetni magát az univerzum erejének. míg a nők rejtegetik. inkább a gépeket. bár titokban talán félnek tőlük. hogy női jellegét alárendeli férfipólusának. A hagyományos szerepet vállaló férfiból kétségbeesetten. aki a hagyományos szerepeket fogadja el. a függetlenség megőrzése bármi áron. Ez azonban a hagyományos nőt hagyja cserben. hogy legyen mivel elnyomni a belső női energiát. vagy pedig más típusú férfiakhoz kezdenek vonzódni. A hagyományos női szerep szerint bánni kell tudni a férfi jelleg energiájával is. A férfi jelleget hagyományosan nevezik egónak is: ennek funkciója az egyéniség megtartása. Ennek következtében az egó tagadja a női erőt. Ezért férfikapcsolatai is ezt fogják számára visszatükrözni. amely a harmóniát és az egyesülést szorgalmazza. Fontos tudnunk.mind a régi női szerep létezik a két nemben. kiegyensúlyozatlan lesz. a szerkezeteket szeretik. mert belső elfojtott női jellegükre emlékeztetik őket. akik segítik és méltányolják őket és tükröt tartanak további fejlődésükhöz. Az ilyen nő félhet attól. hogy ereje rejtve maradjon. Az olyan nő. Bárki megfigyelheti.49 - . nem vallják be. A régi férfiszerephez szokott női jelleg tehetetlen mai világunkban. attól függően. hogy a férfiakat elrettenti erejével. nem érzelmesek. A női energia elrettenti. A hagyományos férfiszerep az irányítás és az ellenőrzés. akik férfias személyiséget tükröznek és ennek megfelelően viselkednek vele. ahogy az imént említett példában. Egyszer azután elkezd bízni magában és egyre inkább kedveli egyéniségét. Ilyen esetekkel gyakran találkoztam. akik alulértékelik magukat. csak manipulációkon keresztül. határtalan önuralmuk van. Mivel nincs kapcsolatuk belső erőforrásukkal. csak azért. azáltal ellenőrzött. Attól fél. Ez a viselkedés lehet atyaian gyámkodó. nem csoda. Olyan férfiakhoz vonzódik. ha a férfienergia nem támogatja.

Amikor ezt teszem. a hagyományos férfi jellegünk átalakul. elszigetelhetjük magunkat tőle.és női szerep A női lélek ereje mindig bennünk van. A női energia ereje növekvőben van mai világunkban. hogy jelenjen meg láthatóan számomra. terjeszkedik bennünk. ami végeredményben azt jelzi. s mi elismerjük és megbízunk benne. amikor keveset tudtunk a bennünk lakozó férfienergia valódi szerepéről. vagy szexuális vonzerejüket macskás dörgölődzéssel fejezik ki. A férfiegó újjászületik a női erő által. aminek híján van. egyenesebb. Ez még akkor történt. dicsőséges új férfi.50 - . mint a női lélekből kiemelkedő. Amint ez az erő növekszik. hogy a női erővel azonos szinten tudjon működni. függetlenebb. teljesen megváltozik. vagy elfogadjuk. hogyan viszonyulunk ehhez az erőhöz. s ő maga pedig erősebb. Az új férfiszerep megszületése új kor kezdete. mindig valami. Valamennyien jó úton vagyunk afelé. megtanuljuk. rögtön megtalálná magában a belső támaszt és női jellegével is felvehetné a kapcsolatot. Harcolhatunk is ellene. miként követhetjük. hogy a férfinak nincsen önbecsülése. az . hogy semmi köze a női erőhöz. akikkel ezután találkozik. megnyílunk előtte. Fel kell nőnie. szeretetre méltóbb és emberszeretőbb lenne. A nők.ragaszkodóak és kiszolgáltatottak. akik női praktikákkal manipulálnak. Hiszek abban. megpróbálhatjuk irányítani. A megjelenítés Időnként vizualizációval kezelem magam. s ilyenkor női és férfi jellegemet kérem. Ha megbízna a benne lévő női jellegben. Az ilyen nők visszatükrözik a férfinak a női jellegről alkotott becsmérlő véleményét. Egónktól .függ annak eldöntése. Az új férfi. őszintébb. és megtanuljunk bízni a megérzéseinkben. visszatükröznék ezt a változást. ki kell teljesednie. vagy olyanokhoz. s az egészet kislányos huncutkodás mögé rejtik. s a környezetünkben úgy tükröződik. hogy a szorongással és a kiszolgáltatottsággal leszámoljunk. Az új világ bensőnkben éppen most épül. semmibe is vehetjük. A férfienergiáról azt képzeltük. hogy az új férfiszerep biztosan megszületett már tudatunkban az utóbbi néhány év folyamán.férfienergiánktól .

karddal az oldalán. Biztosan kíváncsi vagy valamire. Ez a képzet lehet valóságos személy. Jegyezd meg. akárcsak egy ujjal is hozzáérne a királynőhöz. megértetted a válaszokat és elégedett vagy. Jegyezd meg válaszait. hunyd be a szemed. de lehet valami sokkal elvontabb. hogy minél többen láthassák. Női energiám úgy jelent meg. Nyugodtan szórhatta hát ajándékait. mert nagyon szemléletesen mutatja be a női és a férfipólus kapcsolatának egyik megnyilvánulását. állat. hogy mekkora a felelőssége. Gyalogszéken hordozták végig az utcákon. Ő volt az én férfiúi energiám. aki körülötte volt. A közlés nemcsak szóbeli lehet. hogyan érzel iránta. amit közöl veled. mint gyönyörű királynő. Jegyezd meg. Akkor vetíts magad elé egy képet. A szamuráj vakon bízott a királynőben. olyant. végy . akár egy szín. néhány mély lélegzetvétel segítségével. Jegyezd meg a képzet néhány részletét.előzőektől különbözőt érzékelek. hogy bárki. ami/aki megjelenik. szeretnivaló és kedves volt. Mindenki tudta. csókjait bőkezűen mindenkinek. figyeld meg a színeket. Fogadd el. a betegek azon nyomban kigyógyultak minden fájdalmukból és mindenkinek elszállt búja-baja. Lazítsd el testedet és agyadat teljesen. Az emberek elözönlötték a tereket. ha valamit mondani akar. ami a régiekhez képest új dolgokra tanít. akiből csak úgy sugárzott a szeretet és a fény. Amint a társalgást befejeztétek.51 - . amely belső női jellegedet jeleníti meg. Elmesélem egyik legizgalmasabb. Meditáció Ülj vagy feküdj le kényelmes helyzetbe. Merülj le önmagadban egy nyugodt pontra. ne késlekedjen. akár szavakban. Vedd szemügyre női jellegedet és érezd. mosolygott és csókokat dobott az embereknek. Természetesen ez még csak eszébe sem jutott senkinek se. Gyönyörű. a szamuráj kirántaná kardját és könyörület nélkül meggyilkolná a támadót. erre figyelj! Feltehetsz neki néhány kérdést is. Közvetlenül mellette egy szamuráj haladt. Kérd meg. hogy mit jelent számodra. és tudta. legerőteljesebb víziómat. akár képzetekben közvetíti. vagy árnykép. Amint integetett. a királynő tehát teljes biztonságban volt.

Légy nyitott. Fogd fel ezt a támogató férfit úgy. tapasztalsz képzetben vagy érzés formájában. hogy követni tudd mindazt. nyugodt pontra. Kérdezd meg. ne késlekedj. lehet. hogy együtt jelenjenek meg számodra. Állj készen arra. Ha ezt megmondta. vagy akar-e valamit mondani neked arról. Ha valamire nem kapsz azonnal választ. van-e valami olyasmi. tekintsd magad az ő kívánságai támogatójának. Figyeld meg a kettőjük közti viszonyt. amivel megajándékozhatod (mert ő azt szeretné). mit érzel vele kapcsolatban. Térj vissza a benned lévő nyugodt pontra. Ha valami kérdésed vagy közlendőd van kettőjük részére. Amikor kinyitod a szemed. formákat. Kérdezd ki őt is. Tartanak kapcsolatot egymással. akár más formában jelentkeznek. esetleg egyiküknek számodra. amelyekről úgy érzed. hogy egymásnak van-e valami mondanivalójuk. tegyél meg minden tőled telhetőt. ahogyan megjelenik. hogy a válaszokat fel tudd fogni. vagy nem? Ha igen. hogy bármit hallasz szavakban. hogy előbb-utóbb az is meglesz. kérdezz! Ügyelj arra. színeket. vagy elvont szimbólumként jelentkezik.52 - . hogy női jelleged tőled elvár. Amint a társalgást befejeztétek. Jegyezd meg. Lehet. hogy kifejezze hódolatát a női jelleg igényei és kívánságai szerint. hogy emlékezni tudj a válaszokra. amely férfi jellegedet személyesíti meg. . mint aki megtesz bármi szükségest ahhoz. Gyakorlat Hunyd be a szemed és vedd fel a kapcsolatot a benned lévő intuitív hanggal. hogy színben. be tudd fogadni. tudd. Jegyezd meg a részleteket. Akkor mindkettőjüket kérd meg. hogy van-e közölnivalója számodra. milyen ez a kapcsolat? Kérdezd meg őket. hogy mit kellene tenned a kedvéért.egy mély lélegzetet és bocsásd el a képzetet. mit kíván. akár szóbeliek. Fogadd ismét úgy a képzetet. ismét végy egy mély lélegzetet és engedd szabadon őket gondolataidból. hogy emberi formában. Ha kérdeznivalód van. Kérdezd meg. Most gondolj olyan képre. kérdezz vagy mondd el. engedd el gondolataidból. Ha végeztetek. Térj vissza a benned lévő csendes.

mert ezek nélkül egyszerűen nem léteznek. aki a másik személytől függően létezik. Ha így szemléljük a dolgokat. magabiztosan és agresszív módon. hogy hatékonyan cselekedjenek világunkban. Így váltak a nők a női energia szimbólumává. egyszóval empatikus lények. aki gondját viseli. leszámítva azt a mellékes apróságot. Az egész azt a látszatot kelti. akár ügyes manipulációk révén. A férfi erősen elnyomja magában és tagadja is az intuíciót. akár bevallottan. Mert ebben az esetben örökösen attól fél. Tekintve. hogy egyikünk sem élhet a világban a kétféle energia nélkül. mintha egy tökéletesen működő. A hagyományos felfogás szerint a nők eredendően nyitottak és fogékonyak az érzelmekre. Mi történik. az érzelmeket. A nők a férfiak támogatására szorulnak. kölcsönösségen alapuló szerződés szabályozná a férfi és nő viszonyát. Ebben az esetben folyton és bármi áron meg kell bizonyosodnunk az erőforrás kiapadhatatlanságáról. Többékevésbé elfojtják vagy másnak rendelik alá öntudatosságukat. Ugyanígy vált a férfi a férfienergia szimbólumává.FÉRFIAK ÉS NŐK Tény. eleve gyengédségre termettek. vagy elhagyja őt? Akkor neki is meg kell halnia. A férfiaknak fölöttébb nagy szükségük van a női gyengédségre. tudjuk a női és férfiúi energia mibenlétét. Intellektusuk fejlett. Természetesen ezzel a "másik" személlyel is történhet valami. hogy mi mindnyájan ösztönszerűen értjük. miszerint az ember nem érzi magát teljesnek.53 - . az érzelmi támogatásra. hogy mindkét energia jelen van férfiban és nőben egyaránt. hacsak nem talál egy másik "másikat". esetleg a szeretet és a biztonság megtestesítője lesz. az érzékenységet és a gyengédséget. ha életben maradása egy másik személytől függ. mert az utóbbiak gondoskodnak róluk fizikai világunkban. mindkét nem kölcsönösen függ a másiktól. hogy ezek az energiák a nekik megfelelő fizikai testben. külön-külön találtak maguknak helyet. amire szükséged . hogy elveszíti azt a másik személyt. intellektusukat nem érvényesítik és visszalépnek attól. Általában az ilyesmi ravaszul történik: "Mindent biztosítok számodra. cselekvési képességüket. Leginkább úgy vesszük. s ezzel tisztában vannak ők is. s ilyképpen az élet állandó rettegéssé válik és a másik ember csupán félelmünk tárgya. minden ember félember csupán. hogy tisztában vagyunk azzal is. de egyáltalán nem biztos. rámenősen. gondolkodásukban megérzéseiket követik. amelyben a nők úgymond nem képesek önmagukról gondoskodni. a női intuíció bölcsességére. amellyel az erőt képviselik világunkban. A hagyományos felfogás szerint a férfiak fejlesztették ki magukban azt a képességet. ha a másik meghal.

de félek elengedni őt. Az utolsó két generáció női képviselői közül egyre többen fedezik fel és kamatoztatják adottságaikat a világ "küzdőterére" lépve. hiszen elveszíthetjük társunkat. lenyelünk. nincs biztonságérzetünk. Az egyensúly keresése Az utóbbi időkben természetesen kezdtek elmosódni a férfi. mind a nyitott hetero-. mint én tőled. mint erőtlen lények. hogy ne szenvedjek szükséget én sem". amit inkább elhallgatunk. Eleget tettek a környezet. találtam valakit. Ugyanakkor egyre több férfi tart önvizsgálatot (tekint bensőjébe) és kezdi megtanulni intuícióinak megértését. Azt hiszem. Hiszek abban. A nők mindig is kapcsolatban voltak női energiájukkal. így te mindent biztosítasz. hogy párkapcsolataink az egymástól való függésre és a másik fölötti ellenőrzés kényszerére épülnek. a kapcsolat ellaposodásához vezet. aki teljesen megfelel várakozásaimnak!"). elvesztettem mellette egyéniségemet. elsősorban a férfiak elvárásainak. és haraggal vagy közönnyel ér véget ("ő egyáltalán nem felelt meg igényeimnek. ahelyett. Mindig úgy cselekedtek. mert túlságosan veszélyes lenne előhozakodni vele. tehát te éppen annyira függesz tőlem. Fel sem ismerték. Mondhatnám. Láthatjuk. de még nem találtunk ki helyettük jobbat. Most meglehetősen zavaros.54 - . kaotikus a helyzet. hogy mind a leghagyományosabb házasságok. még közel annyira sem. homo. de nem érezték magukban a férfienergia támogatását.vagy biszexuális párkapcsolatok mindkét tagja megtalálja magában a női. még kínlódunk.és a női szerepkör szigorú határai. holott nagyon is erősek. mert a hagyományos szemléletű kapcsolattartással. ez azért történik így. közéjük tartozom magam is. tudatában volt a benne létező férfienergiának. Mindez elkerülhetetlenül kiábrándultságot és haragot szül.lehet. de azt a régi férfiszerep módján használta fel. hogy mire képesek. A régi sémák. hogy innen már csak egy ugrás az új világ. Noha női . Ezeknek az érzéseknek az elfojtása közönyhöz. hogy a világ gondjait a vállamon viseljem. Én mindig intellektuális. a női és férfi világkép szigorú elhatárolásával zsákutcába jutottunk. cselekvő alkat voltam és hajlamos voltam arra. mert meghalok nélküle"). Sok nő. hogy helyes önértékeléssel felmérték volna képességeiket. cselekvési szokások túlságosan sok korlátozást jelentenek már számunkra. mint amennyire reméltem. Ez az egyik oka annak. hogy oly sok kapcsolat indul nagy lelkesedéssel ("Oh! Azt hiszem. de már érzékeljük a gyors ütemű változást. illetve a férfi jelleg egyensúlyát.

ezzel meg is szűnik a vágyad iránta. Ennek az a nyitja. hogy érzékenységem. ha figyelnek belső megérzéseikre és ezeket . Erről meg is győződhetnek. Igaz. de ennek ellenére azt színlelték. sebezhetőségem miatt szilárd védőburkot építettem magam köré. hogy amit magunkban sikerül megteremtenünk. és azoknak megfelelően cselekszünk. bensőséges meghittséget. A régi sémák azonban mélyen bevésődtek és megrögződtek az évszázadok folyamán. szenvedélyesség. amely nélkülözte a női jelleg bölcsességét és útmutatását. hogy valami számodra elérhetetlent. hogy türelmesebb. a szerelemmel. bízzon meg benne és támogassa. romantika). hogy kellő önismeret birtokában leszokjanak a felelősség áthárításáról. Ennek a legegyszerűbb módja. önmagukban kell megtalálniuk. Ma már érzem és nem is rejtegetem. szexuális vonzerővel és szépséggel. nyitottabb. de amint saját benső női jellegükkel kapcsolatba kerülnek. az erővel. aki támaszod és szeret téged. ennélfogva nem volt igazi kapcsolatuk az élettel. lehetetlent megszerezz. önmagukra támaszkodni. hogy az önuralmuk határtalan és erejük megbízható. Ha alaposabban magamba tekintek.jellegem is nagyon fejlett volt. ahogy a férfiaktól elvárjuk. A női pólus a férfiakban is rendelkezik mindazzal. mire a legmélyebb rétegekből is ki lehet azokat irtani. amelyeket a nők a férfiakban kerestek (erő. a női energiával.) A férfiak a nőknél keresnek gyengédséget. A nők most tanulnak megállni a saját lábukon. (A háborúskodás nagyon jó példája a régi értelemben vett férfienergiára. Ez biztonságot ad női jellegemnek a kiteljesedéshez. Amikor valóban lemondasz arról. a szeretettel. Meg kellett tanulnom. be kell vallanom. aki pontosan ilyen lesz hozzád. hogy még sebezhetőbb lettem. mindig lesz egy olyan férfi. Ez az univerzum törvénye. sőt talán több is életedben. gondoskodás. hogy figyeljen női jellegemre. hogy titokban elhagyatottnak. ha addig ki sem tudtad verni a fejedből! A férfiak esetében is ugyanez történik. amit a nőktől elvárnak gyengédséggel. de valójában sokkal erősebb vagyok. magányosnak és üresnek érezték magukat. még akkor is. semmit sem bíztam rá. Egyszóval női jellegemet sokszor megtagadtam. mint korábban. Azokat a tulajdonságokat. melegséggel. Úgy élték le evilági életüket. kitartással. felelősségérzet. Ha létrehoztál magadban egy férfiegót. szelídséggel. az mindig kisugárzik környezetünkre is. és bizony elég sok időt vesz igénybe. bizonyára többen megfigyelték már. A hagyományos felfogás szerint a férfiak nem tartottak kapcsolatot női jellegükkel. ha figyelünk. bízunk legmélyebb megérzéseinkben. minden szeretetet megkapnak tőle. Érdekes dolog. ha úgy bánunk magunkkal. megértőbb vagyok. miként tudom rávenni a bennem lévő férfienergiát arra. dinamika.55 - .

hogy a női jellegé az irányítás felelőssége. akik már megkezdték átalakulásukat. Ha a nő engedi kiteljesedni magában a férfi jelleget. de nincs más elképzelése olyan férfienergiáról. netán előtör belőlük a "régi férfi" érzéketlensége. ami nem gátolja belső férfienergiájuk szabad áramlását. szerelmet. hogy mit csinál és nem engedi megtörténni a veszélyes dolgokat. mint azt. bizonyos lehet abban. nyitottabb és szebb lesz női jellege. attól tartva. melyekre mindig is vágytak. hogy elutasítják a pozitív. amely figyelembe veszi az emberben létező női és férfipólust. rendelkezni fognak azokkal a tulajdonságokkal. ami szerintük egyenlő a hím hivalkodásával. néha gyanakodni kezdenek. hogy szelídebb. olyanra. Amikor az emberek a fenti fejtegetést hallják. hogy támogatják magukban a férfias jelleget. hogy férfinak vagy nőnek született. akik mindezt megértik. minden ember ezt az egyesülést fogja tükrözni. sokkal nőiesebbek és szebbek lettek. Teljes mértékben tisztelniük kell női energiájukat. Azok a férfiak. ha egy férfi vonzódik egy nőhöz. Minden ember stílusát. férfiasabbak. akik teljesen nyitottá válnak női energiájuk számára. tanúsíthatom. hogy azok a férfiak. Akkor minden nő. Ehhez feltétel nélkül meg kell bízni a női pólus erejében. mint valaha voltak. amelyre a tulajdonságok széles skálája jellemző. Ezek a férfiak annyira félnek férfiúi energiájuktól. Azok a nők. Minden személyiségben természetszerűleg megvan a női és a férfi jelleg egyensúlya. ezért aztán megtagadta férfienergiáját.az érzéseket erősítik magukban. természetes férfiúi tulajdonságokat is. saját női jellegének tükörképét . akiket ismerek és ehhez a típushoz tartoznak. hogy annak megfelelően cselekedjenek. úgy. Lemondott a hagyományos erős férfiszerepről is. tudva. hogy talán mindannyian hermafroditákká fogunk válni. gyengédséget.56 - . és a nők is szeretetet. hogy újra felveszik a kapcsolatot női pólusukkal. az mindig tudja. sokkal magabiztosabbak. mivel ezek szerint minden nő és férfi nagyjából egyforma. az ilyen típusú férfiaknak minél előbb új férfiideálra van szükségük. annak ellenére. Távolról sem elnőiesedésről van itt szó. amihez most viszonyíthatna. amely azután bátorítja őket és erősíti férfiúi tulajdonságaikat. Új típusú kapcsolatok A kapcsolatok új felfogása van kialakulóban. hogy szoros kapcsolatot létesít női energiájával. erőszakossága. Azok a férfiak. melegséget és kitartást kapnak tőlük. Azt hiszem. Főként az utóbbi időkben döntött úgy sok férfi. nem tesznek mást. elfogadják. Az új világban. megnyilvánulását természetesen az határozza meg.

mint férfi partnerrel. így nem tudom beleélni magamat az egyneműek kapcsolatába mint szakértő. mintha a sztereotip férfiszerepet kellene gyakorolnia. hogy megközelítse. Ha egy nő beleszeret egy férfiba.ismeri fel benne. akik másképp keresik a maguk boldogságát. azt hihetem. akkor nem kerülünk vele függőségi viszonyba. mivel tudjuk. Fejlődésünk folyamán remélhetőleg abba fogjuk hagyni magunk és kapcsolataink . Ez azért lehetséges. Egy férfi egy másik férfival való kapcsolatát néha alkamasabbnak érzi arra. Azonban azoknak a beszélgetéseknek az alapján. hogy az a személy. mert mély kapcsolatot alakítottunk ki belső önmagunkkal. Kellő tanulás után erősíteni tudja saját férfiúi jellegét. hogy szilárd alapokat rakjanak le és biztonságot nyújtó környezetet teremtsenek mindkettőjük számára. A visszaverődő kép révén sokkal többet tud meg saját női jellegéről és legyőzi azokat a félelmeket és gátlásokat. amelyet néhány homoszexuális és leszbikus barátommal. vagy nő. amelyek mint sztereotípiák meggátolják őket a maguk igazságának felkutatásában. páciensemmel folytattam. majd feltárja a benne lévő női jelleget. Azt hiszem. és így megosztjuk a személyiség kiteljesedésének izgalmát. hogy önmagunkat látjuk benne. Szerintem mindenki olyan életutat és párkapcsolatot választ magának. Két nő például elég gyakran bensőségesebb kapcsolatot teremt egymás között. Homoszexuális kapcsolatok Jómagam heteroszexuális tapasztalatokkal rendelkezem. hogy az ilyesfajta kapcsolatok lelki síkon jelentős lépésnek számítanak azok számára. az azt jelenti. és ezáltal közelebb kerültünk az univerzumhoz. legyen az illető férfi.57 - . Intuitív kapcsolatukat arra használják fel. hogy a másik férfit biztosabb támasznak véli ahhoz. Az egészséges kapcsolatok tehát nem kényszerűségből születnek. amely biztosítja személyisége leggyorsabb kiteljesedését. az ilyen jelenségek többsége ma még titok. a régi sémákat. akihez vonzódunk. hanem a a kölcsönös élvezetre alapulnak. amelyet csak később. Áttörik a merev korlátokat. intenzív kapcsolat nyújtja a legjobb tükröt. hogy az illetőben saját férfiúi jellegének tükörképét látja. Néhány embernek az azonos neműekkel folytatott szoros. visszatekintve fogunk megérteni. saját tükrünk. ahol gyakorolhatják belső férfi jellegük létrehozását. Ha igazán tudjuk. amelyek a valódi integrációt akadályozzák belső önmagában. Az is lehetséges. hogy kötöttségeitől megszabaduljon.

akik a legfontosabbak voltak az életedben. nyugodt pontra. Ha azt érzed. legjobb tulajdonságaik. nyílt és így tovább. amikor mindenki a saját egyéniségének. monogám. hogy a te hasonlóan jó tulajdonságaidat. Idézd fel. . az olyan címkék használatát. akár férfi vagy). Gyakorlat Gondolj azokra a nőkre. Végezd el a következő meditációt. végy lassan néhány mély lélegzetet. mert a te esetedben még nem fejlődtek ki elég határozottan. amelyek az illető személyt vonzóvá teszik számodra. hogyan viselkednél. Kérdezd meg önmagad. mivel minden kapcsolat más lesz. hogyan néznél ki. akit csodálsz. melyek voltak a legszebb. csodáltad. képzeld azt. hogy erősíteni kell magadban ezeket a tulajdonságokat. Ne felejtsd el. Hunyd be a szemed. hogyan beszélnél. Most gondolj azokra a férfiakra. ez azért van. hosszabb időn keresztül végezz vizualizációs gyakorlatokat. Minden párkapcsolat két ember különleges. akihez vonzódsz. merev beskatulyázásról.osztályozását. hogy igenis megtalálod. becsülted a legjobban? Emlékezz vissza. Mely tulajdonságaikat szeretted. Képzeld el. akár nő vagy). mint a többi. mint homokos. Éld bele magad különféle helyzetekbe. közvetlen. és merülj el magadban egy mély. Szinte már látom. akkor rendszeresen. hogy a másokban megcsodált tulajdonság benned is megvan. Ha nehezen veszed észre. akik a legfontosabbak voltak az életedben. egyedi kapcsolata lesz. Képzeletedben idézd fel azt. stílusának legmegfelelőbb utat választja. férfiúi energiádat tükrözték vissza (akár férfi. ezek a kapcsolatok tükröt tartottak a te női energiád elé (akár nő. Szó sem lehet majd kategorizálásról. Megtalálod-e magadban ugyanezeket a tulajdonságokat? Ha nem. Meditáció Helyezkedj el kényelmesen.58 - . lazíts. melyek azok a tulajdonságok.

hogy ezt a derűs. konyhai edényeket. mint a férfi a nőhöz. amit a másikban csodálnak. ősi hagyományokkal rendelkeznek. amely jobban megfelel lelkemnek. ismerős. Miközben ezt tettem. egyszerű életet folytassam. nem úgy. Ez az életmód számomra kényelmes. de csakúgy. A nyugati kultúra elsősorban a fizikai tartományban testesült meg. Jelenlegi földi életemben mégis mást választottam. A legutóbbi időkig ezeknek a fejlett kultúráknak a hatása elsősorban a szellemi tartományokban volt tapasztalható. Az egyikben gyönyörű. Természetesen a két csoport egyetlen tagja sem vetett pillantást a másik bódé áruira! Kelet és Nyugat tanulhat egymástól. mint a nyugati világban. Reménykeltő. Bizonyos félelemmel és bizalmatlansággal.59 - . A másik bódé büszkén kínálta a műanyag cikkeket: csészéket. Ez a két világ úgy vonzódik egymáshoz. A Nyugat (Európa és az USA) inkább hímnemű. hogy olyan testet és világot teremtsek. A keleti kultúrák többsége (India. Japán és mások) nagyon régi. Érdekes a világot a férfi és nő szemszögéből szemlélni. ugyanakkor a nyugati technika kelet felé terjed. és él bennem a vágy. Bizonyos értelemben Kelet nőnemű. előttem két bódé volt felállítva. hogy a fejlődésben levő Harmadik Világ országai tanulni fognak az általunk elkövetett hibákból és olyan technikát fejlesztenek ki. lenyűgöző dolgokat fedeztem fel. ezzel szemben szörnyű a lelki szegénységünk. azt. Mindkét világ azt óhajtja. mindenki türelemesen várta. sőt műanyag cipőket. amit az ősi gyökereinktől való elszakadás kelt bennünk. de elsöprő erővel. Indiaiak tömege kígyózott ennél a bódénál. hogy mi az. Nem fejlődtek a fizikai tartományban és ez nagymértékű szegénységet. talán Indiában és meditációkkal töltöttem életemet valahol egy hegytetőn. hogy előző életemben aszkéta voltam. Európaiak és amerikaiak egy csoportja nyüzsgött előtte heves alkuba bocsátkozva a nagyszerű kincsekért. hogy sorra kerüljön és megvehesse az "értékes" tárgyakat. Tibet. és a spirituális régiót mellőzte. Indiai utazásaim emlékképei közül hadd idézzem föl az egyik leg-legjellemzőbbet: egy bazárban álldogáltam. maguknak kell eldönteniük. eredeti keleti kézimunkákat árusítottak. A keleti szellemiség tanai mostanában elárasztják a nyugatot. amely harmonikusabban . mint a nőknek és a férfiaknak. amelyben lelkem jobban kifejezheti önmagát.KELET ÉS NYUGAT: AZ ÚJ KIHÍVÁS Nagyon erős bennem az az érzés. amiben a másik bővelkedik. káoszt és ellentmondást eredményezett. Kína. Ennek eredményeként hihetetlen fejlettségi fokra jutottunk.

hogy szemtől-szembe kerüljünk vele. amelyet még nem hidaltunk át a lélek és forma. ízig-vérig kitapasztaljuk. mintha a szellem felé fordulva visszavonultunk volna a világtól. itt és most ugyanakkora elkötelezettséget kell vállalnunk lelkünk iránt. A keleti vallási hagyományok (és a korábbi nyugatiak is) arra alapultak. Bele kell mennünk. hogy háziasszonyok maradnak. A megvilágosodás lenne lelkünk visszahódításának célja. élvezetekről. amennyire csak tud. fel és el kell ismernünk kötődéseinket. érzéseinket. vagy szigorú munkarend mellett töltenek be állást. pénzről. valahová egy hegy tetejére és csendes szemlélődésben élni le életünket. akik úgy döntöttünk. A kísértésekkel teli. távolodjon el a világtól. és a bensőnkben lakozó lelkierő segítségével fel kell azokat oldanunk.60 - . hogy lélekbúvárok és átformálók leszünk. örömteli kapcsolatokat ápolunk. Lemondani mindenről. pénzügyeinkkel. Ez a szemlélődő kelet felé fordulás szükséges és merész lépés lenne. Ez az út sokkal nehezebben járható! Mostani feladatunk az. vagy át kell formálnunk. mert csak így férkőzhet közelebb saját lelkéhez. a forma átdolgozását. Még azok is elszigetelten élnek. A lélekkutatók támogatják és védik az intuíció elvét világunkban. de jusson eszünkbe a szakadék. megtagadva testünket. Meditáció . Abban az értelemben mindenki "megvilágosodott". hivatásunkkal és még rengeteg világi dologgal. amelyen eljutunk a fizikai világ helyes kezeléséhez. hogy teljesen alávessük magunkat az univerzum hatalmának. a világ természetesen nem alakulna át. Nekünk pedig ki kell építenünk azt a lelki ösvényt. a nő és férfi jelleg között. Ha netán elhagynánk testünket. a világgal pedig minden kapcsolatot megszakítani. A leghelyesebb lenne bevonulni egy kolostorba. luxusról. semmibe kellene vennünk a fizikai világot. majd ezt követően világunk átalakítását várják tőlünk. törődünk családunkkal. kiismerjük. hogy az ember belső igazságra lelhessen és annak szentelhesse életét. hogy vonuljunk vissza a világtól és mondjunk le kapcsolatainkról. Nekünk. hogy az ember. zaklatott világ nem a legmegfelelőbb hely arra. elhagyva a formát.illeszkedik az emberi lélekhez és környezethez. Lélekkutatók lévén el kellene hagynunk. akik úgy döntenek. miközben tartós. feltétel nélkül kövessük irányítását. ami a világot jelenti. Szerintem a világtól való elzárkózás helyett eljött az ideje. aki megteremtette lelki természetét. anyagi javakról. A lelki ösvények bármelyike azt követeli tőlünk. és következő lépésként a test. de teste nem felvilágosult. szembe kell néznünk ezzel a kihívással.

Lazítsd el magad, hunyd be a szemed és végy néhány mély lélegzetet. Minden lélegzetkor szállj lejjebb és lejjebb, tested egy mély pontjára. Ezen a nyugodt helyen vetíts képzeletedben képet a világról. Összpontosíts az univerzumra és feltétel nélkül kövesd vezetését. Bízz magadban. Érezd magad erősnek és bátornak. A világ számára érzéseket, megérzéseket és értelmet hozol. Mivel a bensődre figyelsz, megbízol benne, minden, amit a valóságban cselekszel, jó és szép lesz. Világod nemcsak önmagad, hanem mások számára is biztonságos lesz. Mély, élvezetes kapcsolataid lesznek, kedveled az embereket, lesz pénzed, érvényesülsz, vigyázol testedre és egyáltalán mindenre, ami életkörülményeidhez hozzátartozik. Alkalmas vagy arra, hogy ebben a világban élj és élvezz minden világi dolgot, még akkor is, ha elkötelezted magad az univerzumnak. Elkötelezettségedet visszatükrözi az a csodálatos fény és erő, amely körülvesz.

- 61 -

II. AZ ELVEK ÁTÉLÉSE
BIZALOM AZ INTUÍCIÓBAN
Legtöbbünket már kora gyermekkorunktól fogva arra tanítanak, hogy ne bízzuk magunkat megérzéseinkre, ne mondjuk ki az igazat, ne legyünk őszinték, ne ismerjük fel, hogy bennünk szeretetteljes és alkotó természet lakozik. Nagyon könnyen megtanuljuk, hogyan kell alkalmazkodnunk környezetünkhöz, betartanunk a szigorú viselkedési szabályokat, hogy belső ösztönzéseinkre nem hallgatva azt tegyük, amit elvárnak tőlünk. De ha fel is lázadunk ez ellen, saját csapdánkba esünk, mert éppen az ellenkezőjét tesszük annak, mint amit a tekintély megtagadásának hiszünk. Ritkán biztatnak arra, hogy önmagunkban higgyünk, a magunk jóérzéseire hallgassunk és legyünk őszinték, becsületesek. Ha következesen elfojtjuk intuitív képességünket és soha nem abban bízunk, hanem a tekintély elvárásainak igyekszünk megfelelni és azzal törődünk, hogy mások hogyan értékelnek bennünket, akkor saját erőnktől fosztjuk meg magunkat. Ennek következtében azt érzi az ember, hogy magára maradt, lelke kiürült, hogy áldozattá vált; az is lehet, hogy haragot, dühöt vált ki belőle, és ha ezeket az indulatokat elnyomja magában, az depresszióhoz vagy halálhoz vezet. Egyszerűen összeroskad érzéseinek súlyától, kétségbeesésbe hajszolja magát, végül a halálba. Tehetetlenségét esetleg azzal leplezi, hogy megpróbálja irányítani vagy manipulálni egész környezetét. De az is lehet, hogy fékezhetetlen dühkitörései lesznek amiatt, hogy indulatait tartósan magába fojtotta. Láthatjuk, hogy egyik megoldás sem vezet jóra. Az igazi megoldás csakis az lehet, ha átneveljük önmagunkat és abban az igazságban bízunk, azt követjük, amelyet megérzéseink közvetítenek. Meg kell tanulnunk, ezek alapján hogyan kell élnünk, még akkor is, ha a helyes megoldást kockázatosnak érezzük, vagy eleinte félünk tőle. Ez érthető, hiszen nincs gyakorlatunk benne, azt tettük egész életünkben, amit "kellett", ami másoknak tetszett, amit elvártak tőlünk a szabályok, amit megkövetelt környezetünk. Életünk új irányba terelésével egyúttal azt is megkockáztatjuk, hogy mindazt, amit külső (látszólagos) biztonságunk fenntartására teremtettünk, elveszítjük. Ezzel szemben olyan új értékekhez juthatunk, mint belső harmónia, beteljesedés, valódi erő, alkotóképesség és igazi biztonságérzet annak tudatában, hogy minderre az univerzum erejével egyesülve tettünk szert. Nem szándékozom lebecsülni, még kevésbé figyelmen kívül hagyni a racionalitást, az ésszerű gondolkozást és azt javasolni, hogy egyik napról a másikra térjünk át az intuíciónk sugallta életvitelre, vagy hogy semmi mást ne vegyünk igazán figyelembe, mint megérzéseinket. A tudás igen hatékony eszköz, egyike azoknak, amelyek
- 62 -

legjobban alátámasztják és kifejezésre juttatják intuitív bölcsességünket. De semmiképpen sem arra való, hogy elnyomjuk vele ezt a bölcseséget, ahogy sokan teszik. Amikor megérzések ébrednek bennünk, agyunk így válaszol: "Nem hiszem, hogy ez kivitelezhető, vagy jóra vezet", "Másokat nem ismerek, akik így tennének", vagy "Micsoda nyakatekert, bolondos ötlet ez?". És ezzel semmibe is vesszük a belső vezérlést. Amint az új világ felé haladunk, ideje tudásunkat arra ösztönöznünk, hogy megérzéseinket az újabb ismeretek és a tájékozódás pótolhatatlan forrásának tekintse. Edzenünk kell tudásunkat, hogy figyeljen a belső sugallatra és felhasználja azt. A tudás természetéből fakadóan fegyelmezett, éppen ennek köszönhetően kérhetjük és foghatjuk fel legbelső énünk tanácsait. De mit is jelent valójában, hogy bízzunk intuíciónkban? Hogyan érhetjük el ezt? Nos úgy, hogy minden helyzetben rá kell hangolódnunk legigazabb énünk, lelkiismeretünk legmélyebb igazságára, és percről percre azt kell követnünk. Előfordulhat, hogy a belső hang váratlanul homlokegyenest más tanácsot ad, ami nem illik bele előző terveinkbe. Azt követelheti tőlünk, hogy előérzeteinkre hallgassunk, amelyeket logikátlanoknak tartunk, ettől érzelmileg a megszokottnál is sebezhetőbbnek érezhetjük magunkat. Olyan gondolatokat kell kimondanunk, olyan érzéseket vagy véleményeket kell szavakba öntenünk, amelyek végeredményben távol állnak általános meggyőződésünktől, talán valami álmot vagy fantazmagóriát kell követnünk, esetleg pénzügyi kockázatot kell vállalnunk egy számunkra fontosnak tűnő ügyben. Kezdetben attól félhetünk, hogy intuíciónkra hallgatva valami olyasmit követünk el, ami sérthet másokat vagy felelőtlenség másokkal szemben. Például azért nem merünk lemondani egy randevút, mert egyszerűen kellemetlen érzés lemondani, pedig égető szükségünk lenne arra, hogy időt szakítsunk magunkra. Saját tapasztalatom szerint mégis jobb, ha tartósan figyelek a belső hangra és bízom is benne, az mindenkinek javára válik környezetemben, nemcsak nekem. Ha magunkat és másokat illetően egyaránt szakítunk a régi sémákkal, átmenetileg többekben kelthetünk bosszúságot, visszatetszést vagy zavart. Ez egyszerűen azért van, mivel környezetünkben mindenkit sürget az idő, hogy változzon meg. Ha igazán bízunk magunkban, észre fogjuk venni, hogy tetteink mások számára is csak a legjobbakat eredményezhetik. (Ha mégis lemondom a randevút, a barátom talán sokkal jobb időtöltést talál magának.) Ha a környezetünkben lévők nem akarnak megváltozni, lehet, hogy magunkra hagynak bennünket, legalábbis egy időre. Mindezzel azt akarom mondani, hagynunk kell, menjenek útjukra. Ha bensőséges kapcsolat fűzött bennünket valakihez, megvan rá az esélyünk, hogy azzal ismét közeli, bensőséges viszonyba kerüljünk. Persze mindenkinek a maga módján, a maga idejében kell fejlődnie. S ha valóban a saját utunkat járjuk, egyre több olyan ember
- 63 -

Ezt a mesterségbeli tudást sem sajátíthatjuk el egyik napról a másikra. hogyan lehet ebben a hangzavarban eligazodni és az intuíció igaz hangját megkülönböztetni a többitől. hogy számodra valami fontosat szeretett volna mondani. Ha hajlandóak vagyunk némi kockázattal igaz meggyőződésünk szerint cselekedni. ez annyira automatikusan történik.vonzódik hozzánk. és rögtön a választ is hallod: "most nem érek rá pihenni. akár nem. az elvárásokét. amit helyesen és mi az. Bensőnkből több hangot is hallunk és gyakran nehéz megkülönböztetni. Például érezheted azt: "föl szeretném hívni Jakabot". hiedelmeinkét. Higgyük el. hogy . Bele kell törődnünk. hogy még csak tudomásul sem vesszük a hangot. legközelebb ismét megpróbálunk valami mást. Akár tudjuk. akkor életünk végéig tanulhatjuk megérzéseink meghallását. Így inkább megiszol egy kávét. régi beidegződéseinkét. szeretnék egy kicsit pihenni". néha zavarba jövünk. mi az. azon nyomban bensődben megszólal a kétkedő hang: "miért hívnám éppen ilyenkor. Sajnos eleinte nem létezik semmiféle holtbiztos módszer. erre is igaz. hogy általában kételkedjünk vagy ellentmondjunk. nevetségesnek érezzük magunkat. talán otthon sincs" és te máris megfeledkezel eredeti ötletedről. otthon találtad volna és megtudhattad volna. Az új életmód gyakorlata Bízni tudni megérzéseinkben. Kezdetben tehát sokkal jobban kell figyelnünk arra. hogy hibákat fogunk elkövetni közben. az végeredményben mesterség. de nem adjuk fel. közülük melyik megérzéseink hangja. butának. aki szeret minket és csatlakozni akar. Ha visszatart bennünket a hibák elkövetésének lehetősége. amely azt súgja neked: "fáradt vagyok. Napközben támadhat olyan érzésed. az ésszerű gondolkodásmódét és a jó ötletekét. megpróbálkozunk valamivel és nem sikerül végrehajtani. sok a dolgom". hogy együtt haladjon velünk az új úton. de hogy valójában jól meg is értsük.64 - . de megszoktuk. halljuk lelkiismeretünkét. a szorongás és a kétkedés hangját. hamar belejövünk és észrevesszük. és meg kell hallanunk azt a párbeszédet. amit rosszul tettünk. azt nem tanuljuk meg egyhamar. hogy egyáltalán mit érzünk. arra is számítva persze. Vegyünk egy másik példát. amely bensőnkben folyik. és mint az más mesterség esetében. legtöbben kapcsolatban vagyunk intuíciónkkal. intuíciónk mindig hibátlan. hogy hibázunk. Gyakran megkérdezik tőlem. Ha felhívtad volna. hogy gyakorlat szükséges tökéletes műveléséhez.

amit tudni szeretnél. Legalább naponta kétszer. Minden pillanatban megérzéseid szerint cselekedj és hagyd a dolgokat. ha kételkedsz. Amint az intuíciód és a többi belső hang közti titkos párbeszédről tudomásod van már. mint valami jelzést. Tested nagyon nagy segítséget jelent a belső hang tanácsainak követésében. amelyik a legjobban megfelel számodra. egy baráthoz vagy olyan tanárhoz. megbocsátást. megérzés. pihenhettél volna egy félórácskát. és tovább dolgozol egész nap. eredményesebben folytathattad volna a munkádat. de ezzel párhuzamosan már érzem. hadd menjenek a maguk útján. S akkor figyeld meg azt is. Amint az intuíciód alapján való életet megtanulod. de ha lehet. és ne mondj azonnal magad fölött ítéletet. és felfrissülve. amely lehet szóbeli. hogy növekszik erőd. erőd elfogy. energiád és a dolgaid jól haladnak. például egy könyvhöz. aki pontos választ ad majd éppen arra. hogy ennek számtalan remek eredményét tudom már élvezni. visszakérdezés gyakorlása. ha elnyomod megérzéseidet vagy ha éppen azokkal ellentétesen cselekszel. pedig ha megbíztál volna eredeti érzésedben. Magam is jó néhány évig keményen dolgoztam saját átnevelésemen. Próbáld meg beleélni magad a külső szemlélő szerepébe. hogy teljesen megbízzak magamban és érzéseim szerint cselekedjek! Még mindig csak tanulom az önmagammal szembeni türelmet. érzelmi és/vagy fizikai fájdalom kerít hatalmába. amit tudni akarsz. vagy a tudatosságom nincs azon a szinten. képzet. Váljon szokásoddá a bensőddel való beszélgetés. Az intuíció meghallásának és követésének tanulásakor nagyon fontos lépés a rendszeres ellenőrzés. általában úgy veheted. nagyon fontos. ha meg akarod kérdezni. Az . Figyeld meg. hogy az új szokások felvétele. Vedd ezt úgy. ahogyan magad is teszed. hogy hű legyek magamhoz. hogy önfejű elhatározásoknak engedelmeskedj.felfrissülj. Minden olyan esetben. Ily módon abban az irányban fogsz haladni. hogy fel kell készülnöd. hogy vagy a bátorságom. hogy ne önmagadat hibáztasd. hogy ez megérzéseid figyelmen kívül hagyásának jele. ha megérzéseidet követed. Bármelyik példából okulhatsz. az új életmód kialakítása időigényes feladat. ami arra figyelmeztet. figyelj a válaszra. hogy mi történik akkor.65 - . Azt tapasztalod. Meglátod majd. vagy valami kényelmetlenséget érzel. ha nem hallgattál előérzetedre. erőtlen és tehetetlen leszel. hogy valami külső forráshoz vezet el. hogy csökken az energiád. növekszik bátorságom ahhoz. ha fájdalmat. mi történik. érzed. ideges leszel. mert ezzel az igazságtalanságot még sértéssel is tetézed. leszoksz arról. Ne téveszd szem elől. de az is megtörténhet. és kiegyensúlyozottan fejezted volna be napodat. ennél sokkal gyakrabban is (legjobb lenne óránként) arra kell szánni egy-két percet (vagy többet). A munkanap végére jól kifáradsz. mert a régi sémák nagyon mély gyökereket eresztettek. és annak ellenére. de ne is legyints rá. hogy lazíts és figyelj belső érzéseidre. Kérj segítséget és irányítást minden szükséges esetben. még mindig gyakran előfordul.

teszed. új formák megszületésének leszel tanúja. csatornává válsz. amikor élvezni fogod. hogy minél jobban követed intuíciódat és aszerint cselekszel. Eleinte azt fogod tapasztalni. több energia áramlik át rajtad. amint az univerzum új formákat teremt rajtad keresztül. sőt jólesően felfrissülsz. Még azt is érezheted. nem szükséges. Ne feledd el azt sem. hogy egy kicsit túlzottnak is érzed. mintha több energia zúdulna rád. Ne csinálj ebből nagy ügyet. hogy: "ezt meg akarom tenni". amelyek új önmagadhoz nem illenek. Ha intuíciódra hallgatsz. Úgy érzed. hogy életerőd megnövekszik. a hang szót nem mindig használom eredeti jelentésében. Gondolj pillanatnyi energiádra és tapasztalni fogod. Később sokkal kiegyensúlyozottabbnak fogod érezni magad. hogy az univerzumból érkező energia csatornájává válhasson. A dolog nagyon egyszerűen. hogy ez megtörténjék. Amennyiben nem hagyod. életedben annál több apróbb vagy nagyobb ügyed rosszra fordul.66 - . hogy amikor a belső hang követéséről beszélek könyvemben. amely azt jelenti. hogy a testeden keresztül áramló túl sok energiától fáradt leszel. annak az a legbiztosabb jele. pláne ne gondolj magadban valami misztikus mennybéli hangra. Ez lehet az energia hirtelen megváltozása. Ez azt jelenti. és most újra meg kell szereznünk. és nem teszed. hogy ha nem térsz le ösvényedről és legjobb tehetséged szerint az energiát követed percről-percre. ha kénytelen vagy mégis előre dönteni valamivel kapcsolatban.elhatározások egyszerűen és természetesen születnek meg. Néha ez olyan elemi erővel jelentkezhet. kövesd belső megérzésedet. hiszen a legtöbben nem valódi hangként hallják a sugallatot. Lazíts ilyenkor és pihenj egy kicsit. hogy súlyos döntéseken tépelődj a jövővel kapcsolatban. . Te csak haladsz tovább. egyszerű megérzés. hogy ez az energia mindent a maga idejében és a maga módján elintéz. amihez nincs energiád. Tehát annál a fordulópontnál vagy. befogadóképességét. természetes emberi tapasztalatról van szó. amely azt sugallja. ha szükségét érzed. mint amennyit tested el tud viselni. simán és minden erőfeszítéstől mentesen megy végbe. Ez a kezdete annak. amelyet rég elfelejtettünk az idők során. Ne félj. hogy alkotó közvetítővé. hogy a feldolgozás egy kicsit kinyújtóztat. A dolgok a helyükre kerülnek és új ajtók nyílnak meg csodálatos módon. elveszítheted állásodat. természetesen csak azok. Egyszerű. barátaid egyikét-másikát. hogy önmagad megváltozása felgyorsult és életed régi sémái szabályosan levedlenek rólad. a régi sémák fognak téged rabul ejteni. vagy éppen a kocsid mondja fel a szolgálatot. mint amennyire képes vagy! Az viszont elképzelhető. Csodálatosan fogod érezni magad és a szó szoros értelmében megfigyelheted azt. nem kell több energiát feldolgoznod. némelyik kapcsolatodat. Ilyenkor tested megnöveli kapacitását. vagy azt. amit energiád sugall. hogy "ezt nem akarom megtenni".

amelyek az alább felsorolt helyzeteket tekintve tipikusak. esetleg léhaságnak. mindig azt érzed. A zárójeles részek. meg akarsz ismerkedni vele vagy hogy szereted őt vagy bármit. amikor semmit sem teszel. mert rájössz. ha nem szerzed meg a doktori címet. hogy visszautasításban lesz részed vagy hogy sebezhetővé válsz vagy valami más ellenérzésed támad). Bárki szembekerülhet hasonló esetekkel. gondolatok. hogy a tárgya túlságosan általános és hétköznapi. hogy egy kicsit dilisnek fognak nézni. miközben megérzéseit követve él. vagy akár le is állíthatnak abban a folyamatban. hogy intuíciódban bízzál. hogy elveszítheted állásodat.) .67 - .Elmondod valakinek (lehet férfi is). . kötelességmulasztás . hogy ez most nagy felelőtlenség. kifekszel napozni vagy sétálsz egyet vagy éppen csak ágyban maradsz lustálkodni.Egyik nap nem mész be munkahelyedre. abbahagyod korábbi foglalkozásodat. mert az él elképzeléseidben. tánc vagy bármilyen hasonló tanfolyamokra jársz. hogy mindig elmész dolgozni és úgy gondolod. (Annak ellenére. (Bár nemigen tudod. csak otthon vagy. hogy nyíltnak és őszintének kell lenned (bár attól félsz. hogy a jövőben. .Különleges példák Barátaim és páciensem életéből említek néhány olyan példát. valahányszor eszedbe jut.) . hogy nem írod meg doktori disszertációdat.Elhatározod.ha nem vagy beteg . mivel úgy érzed.Otthagyod állásodat. . de akár már másnap mit fogsz tenni és csak nagyon rövid ideig tudod fenntartani . érzések azok. Hadd mellékeljek hozzájuk használati utasítást.Ének. amit érzel iránta. hogy valami jó dolgot mulasztasz el). hogy új dolgokat kezdj el megtanulni vagy tartasz attól. hogy nem érzed jól magad (bár tartasz a többiek véleményétől vagy azt gondolod.) . hogy nem szereted munkahelyedet/foglalkozásodat és igazán semmi szükséged nincs olyan dolgokat csinálni. hogy vonzódsz hozzá. mert szeretnél magadnak egyetlen olyan nyugodt napot. zene.vagy félsz attól. mert nem érdekel eléggé a téma. (Annak ellenére. vagy találkozóról. jobb álláshoz is segíthetne. túl öreg vagy ahhoz. hogy már öt éve dolgozol rajta és szüleid csalódottak lesznek. hogy semmi különösebb tehetséget nem érzel magadban. mert ráébredsz.Elmész egy összejövetelről. meggondolatlanságnak minősíted tettedet. amelyek visszatarthatnak. vagy valóban szeretnél vele kiemelkedni és úgy érzed. amelyeket nem kedvelsz. (Annak ellenére. hogy szeretnél érteni ezekhez a dolgokhoz.

(Annak ellenére. az helyes lesz. mert ez neked örömöt szerez. mert még nem vagy biztos érzéseidben.Saját üzleti vállalkozást indítasz be. hogy megszakad köztetek a kapcsolat és egész személyiséged darabokra esik szét.Megmondod valakinek az őszinte véleményedet valamiről.Nem teszel meg egy szívességet valakinek. (Bár a döntés halogatása bizonytalanságot ébreszt benned és kibillent egyensúlyodból. hogy önzőnek fog elkönyvelni vagy hogy elveszíthetsz ezáltal egy barátot vagy szembekerülhetsz egy munkatársaddal. hogy mérges lennél magadra.) . amire vágysz. Ez egyúttal azt jelenti. Intuíciódban bízni nem más.) Nos hát kaptál néhány ötletet. ezáltal esetleg rossz feleséggé és anyává minősítenek és még odáig is eljuthat a dolog.Nem tudsz dönteni valamiben. (Bár még soha nem csináltál ilyesmit életedben. ha megtennéd.Közlöd családoddal. hogy neked erre végeredményben nem is telik.magadat megtakarított pénzedből és eléggé megrémít a rendszeres kereset hiánya és az ebből fakadó létbizonytalanság érzete. abban bízva. mivel fáradt vagy egyetértést színlelni vele vagy másokkal. hogy nem készítesz vacsorát. hogy egyébként nem mernéd ilyen egyenesen kifejezni magadat.) . döntésképtelennek könyveled el magad. mert bízol magadban. érzed. (Annak ellenére. beosztó vagy és valóban úgy érzed. hogy arra fog vezetni. hogy egyébként takarékos. hogy kérése ellentétes a te akaratoddal és közben azt is tudod. olyan gondosan.68 - . amibe belefogsz. mint ráhangolódni arra a bizonyos energiára. amerre haladni akarsz és mindent biztosít számodra. (Annak ellenére. hogy attól tartasz. szoros kapcsolatban állnak . mivel úgy ítéled meg. ahogyan csak tudsz.) . követni ezt az energiát életed minden pillanatában. hogy légy valóban önmagad.) . mert az. hogy ezt meg tudod tenni.) . légy reális. (Annak ellenére.) . hiteles társas kapcsolataidban. Mélyen intuitív emberek Igen sokan máris rendkívüli intuícióval rendelkeznek.Hirtelen jött ötlettől vezérelve pénzt költesz el valami különleges dologra önmagad vagy másvalaki kedvéért. legyen hajlandóságod az új dolgok iránt. csupán azért. mert nincs hozzá kedved.

kiváltképp ami kapcsolataikat. fájdalom.69 - . hogy mit kezdjenek saját. Sok művész. hogy egy ilyen lépés lerombolná a karrierjét. vagy valamilyen tartós betegségben szenvednek. sokan. egyéni érzéseikkel és igényeikkel. üzleti és pénzügyeiket illeti. miszerint a művészek mind rendszertelenek. szabaddá teszik intuícióikat. míg más téren nem. Iszonyúan kimerültnek érzi magát és csak arra vágyik. akik már igencsak sok időt töltöttek meditációval. ezeket a tulajdonságokat egyáltalán nem gátolják magukban. A médiumok túlságosan nyitottak mások energiája számára és gyakran nem tudják. hogy beadta a derekát. hogy személyes kapcsolataikban is megérzéseik szerint viselkedjenek. Elhatározza. hogy a szívére hallgat és lemondja az út további részét. előadóművész könnyen meghajol mások érveinek súlya alatt. A film egyik jelenetében az énekesnő éppen fárasztó országos turnéi egyikén van. Egy klasszikus példát láthattunk erre a "Lady Sings the Blues" című filmben. Tapasztalataim szerint ezeknek a nagyon érzékeny embereknek testi problémáik vannak: vagy a súlyuk nem megfelelő. Ettől a ponttól kezdődik élete hanyatló és tragikus szakasza. hogy belső érzéseiket kövessék életük egyéb területein is. egy kicsit bolondok. Saját művészi tevékenységük vagy hivatásuk keretei között mélyen megbíznak intuícióikban és spontán módon követik is azokat. rászokik a kábítószerre. kiszolgáltatottság és gyengeség. és hol húzzák meg a határvonalat. De ahhoz már nincs elég önbizalmuk. hogyan erősítsék meg magukat. Nem sokkal azután. hogy neki muszáj továbbhaladnia a megkezdett úton. intuícióikkal és képesek lesznek arra. nagyon . hogy sok színész. Ezek az emberek gyakran csupán életük egyetlen vonatkozásában követik intuíciós ösztönzéseiket. Az ilyen embereknek meg kell tanulniuk bízni az intuícióikban és erősnek kell lenniük életük minden területén. ezért alkotóképességük rendkívüli és igen termékenyek. intuitívak. Ők rendkívül nyitottak. a médiumok sem mindig bízzák magukat megérzéseikre és életük számos vonatkozásában egyáltalán nem is követik azokat. érzelmileg kiegyensúlyozatlanok. Ezért él majdnem mindegyikünk tudatában a művészemberről alkotott klasszikus típus képe. hogy láthassa végre a férjét és pihenhessen. Azok a lélekkutatók. Ezután marad számukra a belső ellentmondás okozta szenvedés. A médiumok is gyakran tapasztalják ugyanezt. de valamiért félnek azok szerint cselekedni. Természetesen egyetlen szerencsétlen lépés nem tesz tönkre egy teljes életet. bohémok és sosincs pénzük. Azonban az impresszáriójának sikerül meggyőznie. ha megtanulnak bánni fogékonyságukkal. pedig nem az ő érdekeit szolgálják.megérzéseikkel. de ez a film a maga eszközeivel szemlélteti. Mint már említettem a művészek esetében. amely a híres énekes. mint ahogy mi többiek. legkevésbé a személyes kapcsolataikban. muzsikus. Amikor dolgoznak vagy bizonyos körülmények között vannak. Billie Holliday életéről szól. Ezek a problémák megszűnnek. színművész és más alkotó tartozik ebbe a kategóriába.

hogy torzítatlan képet adna a megvilágosodásról. szerelem. stílusa és iránya van. a jóság. annál könnyebben áramlik rajtad keresztül az alkotóerő. Minél természetesebb. azaz önmagamnak. amelyet a régi világból hoztál magaddal. . kedélyállapota. amit teszek. amennyire csak lehet. elszalasztjuk a magunk meggyógyításának lehetőségét. ami így a felszínre kerül. Emlékeztesd magad arra is.70 - . milyennek látnak mások vagy éppen helyeslik-e. akkor azokban esetleg durvaság. nyíltság és összpontosítás fogalmáról. együgyű vagy értelmetlen dolgok is. az az univerzumnak egyre tökéletesebb kifejeződése lesz. mint a korábban említett két típus. hogy már összeszedettebbek vagyunk. bizony kiderülnek rólunk durva. Egyikünk sincs még a teljes megvilágosodás állapotában. az univerzum közvetítőjeként felemelő élményben lesz részünk. Az univerzumnak rengeteg színe. Amint tanuljuk a legbelső megérzéseink szerinti életet.érzékennyé válnak és ráhangolódnak belső energiájukra. mint valójában. A kutatónak igen jó elképzelése van a szellemi. mint énjük vágya az irányítás. megnyerőek és szeretetre méltók lenni. elfogadva ezzel a megvilágosodott tudatosság és az emberi korlátoltság elegyét. s mindezek állandóan változnak. és ebben a folyamatban egy csomó régi "kacat" kerül felszínre és kiszabadul. A folyamatban szembe kell néznünk tudatalattink feltárásával (mire láthatjuk. Nem sokat törődöm azzal. faragatlanság. Ezt az állapotot nagyon sebezhetőnek és ellenőrizhetetlennek találtam. s ez nem más. mert fél spontán cselekedeteitől vagy attól. mindenáron ki akarjuk mosni magunkból a múltat. Ha azt színleljük. sebessége. hogy némelyik lelki beidegződésünk inkább "jó ötleteket" tükröz. spirituális szeretet. Az viszont igen: légy igazi. néha nem túl tetszetős. Csupán azáltal. így ha megkockáztatjuk szabadabban és őszintén kifejezni magunkat. hogy milyen benyomást keltek. Az emberek szeretnének mindig kedélyesek. Ők is ugyanazokkal a gondokkal küszködnek. A valóságban nem önmagát valósítja meg. légy önmagad. Nekem olyannak kell lennem. annál jobban kitisztul csatornád. ha rábízzuk egónk vezetését és félelem nélkül kockáztatjuk ennek a folyamatnak az átáramlását. ami átáramlik rajta. kitisztítja belőled a kacatot. Amint ez megtörténik. őszintébb és ösztönösebb vagy. ahelyett. néha kényelmetlen. azaz azt. az egyenesség és az igazságosság iránt. a limlomot is. amilyen éppen vagyok. önzés vagy utálat nyilvánul meg. Sok régi hiedelem és érzelmi beidegződés fényre kerül és meggyógyul. amúgy is megváltozik). hogy ha őszintén kifejezi érzéseit. Mindaz. Nem feltétlenül fontos az univerzum tökéletes csatornájának lenni. de az átáramló energia jót tesz neked. hanem a modelljét játssza el újra és újra. ami éppen most vagyok. Minél többet gyakorlod ezt a módszert. méreg.

/ Legalább kétszer naponta (de minél többször) lazíts egy-egy percet. . és ennek megfelelően irányítsd cselekedeteidet./ Írd le annak okait. ismételd meg. 3. hogy nem bízol intuíciódban és nem követed azt. 4. hogy szükséges./ Gondold át alaposan Az intuíció című fejezet végén leírt meditációt (I/3. amit valóban tenni akarsz. és ha úgy érzed.71 - . fejezet). hunyd be a szemed és ellenőrizd. 2./ Egy napig vagy egy órán keresztül gondolj arra. ami miatt úgy gondolod. hogy az ügyeiddel kapcsolatos megérzéseid csalhatatlanul jók minden esetben. hogy belső megérzéseid szerint azt teszed-e.Gyakorlat 1.

azaz önmagunkat szeretnénk kifejezni. a kétségbeeséstől. "kiszabadul a palackból" és az érzés feloldódik. hogy egy bizonyos érzést tökéletesen átéljünk. a sértettségtől. a szomorúságtól. ki nem fejezett érzéseknek az energiája nem képes felszabadulni és ott marad valahol mélyen a testünkben. Elborzadnak attól. hogy meg tudják adni számunkra mindazt. gondjai és az a kötelességtudat. Ezeknek a meg nem érzett. és érzelmi vagy fizikai kellemetlenségeket. ha nem érzünk valakit magunk mellett. megsemmisülnek. Annak idején. Csodálatos érzés látni és megfigyelni. Pedig a valóságban éppen az ellenkezője igaz. nem tudtuk meghallani saját intuíciónk hangját és minden bizonnyal nem tudtuk igazán élvezni az életet. Mivel ezt a jelenséget úgy fogom fel. hogy ha utat engednek ezeknek az érzéseknek. néhány perc alatt meg . Attól félnek.72 - . MEGÉRZÉSEK Munkám során azt tapasztalom. amikor még elfojtottuk vagy figyelmen kívül hagytuk érzéseinket. elzárjuk testünket attól. Bármi legyen is az oka. érzelmeim működéséről. ahányszor csak érzéseinket. és segítek ezeknek az embereknek. így magamnak is segítek. Segítettem neki felismerni és megfogalmazni az érzéseit. páciensem tökéletesen átélte. megérzéseivel. Szüleink a saját érzéseik megértésének sem ismerték a módját. hogy elhatalmasodjanak rajta. hogy közülünk sokan nem kaptak megfelelő érzelmi nevelést gyermekkorunkban. aki érzelmeit elfojtotta. Sokan tartanak az úgynevezett negatív érzésektől. és hagytam. akkor érzelmileg összetörnek. sokkal többet tudok megérzéseimről. hogy megtanulják érteni és kifejezni az érzéseiket. Amikor "palackba zárjuk" érzéseinket. akkor az addig eltorlaszolt energia gyorsan felszabadul. kifejezte érzéseit. hogy ha csak egyszer lenne ilyen élményben részük.ÉRZÉSEK. ha elutasításban van részünk. amire szükségünk volt. akik egész életükben csak elfojtották érzéseiket. előbb-utóbb megtanuljuk érzéseink elfojtásának módját. hogy nagyon sok embernek egyáltalán nincs kapcsolata az érzéseivel. Amint ez megtörtént. és egy pár perc múlva meg is nyugodott. aki meghallgat bennünket és törődik érzéseinkkel. akik fájdalmas érzéseiket 30-40. hogy azok. Csak egy példát mondok: egyszer olyan valaki fordult hozzám tanácsért. a félelemtől. mint saját tükrömet. soha nem tudnának tőle szabadulni. akár kisebb vagy nagyobb betegségeket is okozhat. Ha van bátorságunk ahhoz. nem voltunk képesek a bensőnkben lakozó univerzummal kapcsolatot létesíteni. hogy az életenergia átáramoljék rajta. Az a gyanúm. Csoportfoglalkozásaimon vagy magántanácsadásaim alkalmával naponta találkozom olyan emberekkel. Talán túlságosan lefoglalták őket az élet nehézségei. még kevésbé a mieinkét. a haragtól. akár 50 éven át magukba fojtották.

akkor csak egy erős érzést élünk át. . Egyetlen óra leforgása alatt. Meg kell tanulnod. Rájöttem azonban. ha mindenestül elfogadjuk és szeretjük magunkat. amikor arra ösztönzöm őket. legjobb. a szomorúság. Azonnal elrántjuk kezünket a kályhától és ezzel elkerüljük a sérülést. Az érzelmek természetükből fakadóan szakaszosan. A fájdalom testünknek olyan reakciója. mint védekezés egy érzettel szemben. Bizonyos érzésektől félünk. ciklikusan jelentkeznek. elfogadjuk teljesen. elfojtott érzésektől való megszabadulás jelent számodra. hogy szabadon áramolhassanak és így marad "tiszta" a csatornád. Ha nem akarunk átélni valamit a maga teljességében. hogyan lehet elsajátítani a pozitív gondolkodást. fájdalmat érzünk: figyelmeztetést kapunk egy kellemetlen érzés elleni védekezésre.73 - . Érzelmi szinten a fájdalom védekezés a fájdalmat okozó érzés ellen. hogy éljék csak át negatív érzéseiket. Ha egyszer átéled azt az élményt. annál jobb. amit a régi. Csoportfoglalkozásaim résztvevői gyakran kérdezik. akkor megszerezzük azt a képességet. Megdöbbennek. s változékonyak. hadd változzanak. érzelmi fájdalmat fogunk tapasztalni. Ha ezt megértjük. mint általában. Ha képes minél jobban ellazítani magát. de ha elfojtunk egy érzést. Ha szüléskor az asszony ellenáll annak az erős fájdalomnak. egy hét folyamán az érzelmek széles skáláját élvezzük vagy szenvedjük el. amelyek már érzéseink keletkezésekor működésbe lépnek. ezért el akarjuk kerülni őket. akkor félúton gátat emelünk eléje. de ha óvatosan és kitartóan folytatjuk a nyújtogatást. amennyiben távol tart bennünket a veszélytől. hogy amint az érzések felébrednek benned. először ez is fájdalmat okoz. hogy még nagyobb fájdalmai lesznek. amíg enyhül. biztos.tudnak szabadulni a súlyos tehertől és az így támadt űrt megbékélés. a fájdalom meg fog szűnni. mint a harag. több energia és életerő fogja gazdagítani életedet. elfogadjuk. Hajlamosak vagyunk arra. azonnal végy róluk tudomást: ezzel biztosítod. A fizikai fájdalom tehát hasznos. mint az időjárás. majd megszűnik. annál kevésbé fog fájni a szülés. hogy bizonyos érzéseket fájdalmasnak minősítsünk. Például. De ha félünk az olyan érzésektől. majd jó mélyre temetjük. ami ilyenkor természetes. minél erősebben. ha lazán tűrjük és megvárjuk. hogyan küszöbölhetnék ki kellemetlen érzéseiket. mert csak akkor lehetünk igazán szabadok és elégedettek. nyugalom tölti ki. akkor olyan fékeket alkalmazunk. hogy élvezni tudjuk érzéseinket és hagyjuk. egy nap. Ha viszont beletörődünk. ha egy izmunkat jobban kinyújtjuk. Ha megérintünk egy tüzes kályhát. Ám ha a fájdalomérzet nem veszélyre figyelmeztet. amely fizikai ártalom elkerülésére szolgál. Ezt azért tanácsolom. hogy a fájdalom lényegében nem más.

hogy átadd magad a bánatnak és ne zárkózz el tőle. hogy régi sémáid egyike sem működőképes. másikat pozitívvá. Általában lenyeljük a mérgünket és eltompulunk. bevalljuk. azt fogod tapasztalni.A sebezhetőség megnyilvánulása. elfojtott haragot fogjuk érezni. hogy valaki más uralkodjon rajtunk. hogy erejüket hamarosan visszanyerik. hogy a sebezhetőségünket a védekezés vagy a megbántottság álarca mögé rejtsük. felismerted. de így ne: "Te nem törődsz az én érzéseimmel.Akkor érzünk haragot. BÁNAT . ezt egy békés időszak és az univerzumnak való behódolásod új szintje fogja követni. El kell fogadnod ezt az érzést és gyűjts erőt. Van néhány olyan érzés.A beletörődés. határozottan pozitív jel. hogyan kell ezek ellen védekezni: FÉLELEM . Nincsenek "negatív" és "pozitív" érzések. Ha szeretjük és elfogadjuk legkülönbözőbb érzéseinket is. különösen. ami a halálhoz. Azok számára. nagyobb biztonságban kezded érezni magad és félelmed csökkenni fog. ha kimondjuk. amelyet a legtöbb ember riadtan igyekszik elkerülni. Például így: "Nagyon megsértettél. Hogy tudsz ilyen érzéketlen lenni?" REMÉNYTELENSÉG . Nagyon fontos. hogy még inkább nyíltszívű leszel és még több szeretetet fogsz érezni. amikor nem hívtál magaddal". attól függően. mi magunk tesszük egyiket negatívvá.A szomorúság intenzív megnyilvánulása. a megadás rokona. hogy elviseld. A bánat olykor hosszú ideig elhúzódik vagy időnként visszatér. Ha tűröd.A legfontosabb az. Ez azt jelenti. mert akkor nem kell elismernünk. Amikor reményvesztettnek érzed magad. legelőször a magunkkal hurcolt. mint akinek félelmei vannak és nem akarod elhárítani magadtól ezt az érzést. hogy azt elfogadjuk vagy visszautasítjuk. örökkön változó létezésemnek.nem hosszan tartó fájdalmat.Szoros kapcsolatban áll nyíltszívűségeddel.74 - . az azt jelenti. akik most kezdtek tudatosabbá válni. amikor rád tör. Ha elfogadod magad olyannak. hogy szomorúnak érezd magad. . Szeretnék egy-két tanácsot adni nekik. SÉRTŐDÖTTSÉG . de mi se bántsuk meg a másikat. ezek mind az élet szivárványos színeit fogják gazdagítani. amikor saját erőnket elnyomjuk és hagyjuk. Amint kezdjük visszanyerni erőnket. hogy egód feladta a küzdelmet. ha képes vagy sírni is. SZOMORÚSÁG . amikor határozott haragot éreznek. hogy felismerd és elfogadd a félelmeidet. az elmúláshoz kapcsolódik. Ha valóban minden küzdelmet feladsz és teljesen reményvesztettnek érzed magad. Pedig az a jó. Számomra minden érzés fontos része az én csodálatos. HARAG . Hajlamosak vagyunk arra.

természetesen viszonyul. váljon . Nálad a harag egyfajta védekező mechanizmus. ha hisztériában törsz ki. amely a sérülékenységed ellen hivatott megvédeni. hogy az univerzum alkotó csatornájává válhassunk. hol van bennük az a régi beidegződés. A terapeutát úgy válaszd ki. olyan helyzetekbe és olyan emberek közé keverednél.75 - . hogy szakemberhez fordulsz segítségért vagy sem. hogy valami olyasmit tesznek. érzést raktározunk magunkban feldolgozatlanul. hogy túlságosan engednél mások befolyásának. hogy ilyenkor valami rettenetes dolgot művelnél és életed legkülönbözőbb helyzeteit sokkal ügyesebben fogod kezelni. Függetlenül attól. panaszkodó hang nem hagyja majd. ha ilyenkor üvöltözöl. a rengeteg sikoltozó. amíg ahhoz el nem jutsz. Sokan nem merik kifejezni haragjukat . összevissza beszélsz. hogy egyáltalán megtudják. Próbálj olyat találni. hogy mi az. egészen addig. hogy több szakembernél is megfordulsz. rugdalódzol és sikoltozol. hogy a haragot erővé alakítsd magadban. s talán rendszeresítened kellene -. fogadd ezt el és teremts olyan helyzetet. Képzelj el egy vulkánt. Légy határozott és céltudatos. amelyben nyugodtan kitombolhatod magad. akik és amelyek fokoznák elfojtott haragodat. Ha ezt érzed magadban. Mihelyt ez megtörtént . Sokan vannak. Ne légy folyton tekintettel a környezetedre. Érzéseink elfogadása elengedhetetlen feltétele annak. ami kiváltja belőled ezt az érzést. azután tedd is anélkül. hogy ez a te saját erőd. dobáld vagy csapkodd a párnákat. Ha sok érzelmet. a csatorna hamar eltömődik. Tanuld meg kitapasztalni azt. légy csak haragos és ismerd fel. akiben valóban megbízol.biztonságos környezetben. hogy előbb érdeklődj ismerőseidnél és ne zavarjon. Ha olyan valaki vagy. Amint indulatod nem másokra irányul. aki a saját érzéseivel valódi kapcsolatot tart fenn és hozzád is őszintén. ordítozol. keress egy jó szaktanácsadót vagy terapeutát vagy csatlakozz egy ezzel a problémával foglalkozó csoporthoz (ahol a résztvevők egymásnak adnak tanácsot). akkor utána kell nézned. hogy megértsük intuíciónk sokkal finomabban jelentkező hangjait. ami jólesik.Ha életedben sosem engednéd megnyilvánulni haragodat. ez a nyitja annak. nem leszel többé haragos. őrjöngsz. tedd azt. Próbáld meg szavakban kifejezni. akár egy megbízható barátod társaságában vagy. amit valóban tenni akarsz. ami gátolja őket érzelmeik elfogadásában. akár a tanácsadód. aki életében gyakran érzett haragot és gyakran szabadjára is engedte indulatait. Ne törődj vele. mi az a sérelem lelked mélyén. akár egyedül. akik segítséget kérnek ahhoz.attól tartanak. nem fogsz félni attól. Ha nem engedjük érzéseink szabad áramlását. Ha ezt érzed. ami valóban veszélyes. amely belőled kitörve fokozza erődet és energiádat.

Kérdezd meg magadtól. hogy mit gondolsz és mit érzel (sokaknak ez komoly nehézséget jelent). csalódottak. szerelmesek. szívedre. amikor van időd. vagy bármikor napközben. amit magadban tapasztalsz. hasi idegközpontodra és alhasi részeidre. aggódóak.76 - . Kérd meg. ismét hunyd be a szemed és figyelmedet irányítsd tested belsejére. Próbáld megkülönböztetni. hogy így egy korábban nem ismert gazdag. bűnösek. hogy mit kell tenned. Állapítsd meg. amivel jobban törődhetnél önmagaddal. játékosak-e. magányosságot sugallók. komolyak. elemzed érzéseidet. teljes és örömteli élet elé tekintesz. Gyakorlat Reggel. barátkozz meg velük. próbáld szóra bírni magát az érzést. Kérdezd meg. elégedettek. Amennyire csak lehet. amikor felébredsz. Próbáld megkülönböztetni érzéseidet agyadban kitermelődő gondolataidtól. keresd meg ennek az okát. . s akkor tapasztalni fogod. Légy megértő és segítőkész érzéseidhez. Ismételd meg a gyakorlatot mielőtt nyugovóra térsz.gyakorlatoddá. hogy beszéljen hozzád és mondja el pontosan. haragosak. Ha nem boldogító. vidámak. hallgass érzéseidre. szomorúak. izgatottak. ha csalódást okoz az. hogy érzéseid békések. mi ez az érzés. hogy állsz éppen akkor érzelmeiddel. hogy mindennap gyakran gondolsz lelkiállapotodra.

amiért aztán lázadónak nevezték őket. hogy támogassa a te saját akaratodat. Ő tartotta személyiségedet életben. Néhányunk esetében a lázadó az erősebb. egyház és így tovább) követeléseire. aki alkoholista családi környezetben nőtt fel. uralkodó természetű szüleik.tapasztaltam több olyan személy esetében. akire számíthatott volna. tanáraik. hogy környezetünk hangját tartja mérvadónak. belső sugallat alapján.77 - . Az a gyermek például. arra volt kényszerítve. mint egy irányító és követelő hang. tanárok és más tiszteletet parancsoló felnőttek között nevelkedünk. A zsarnok az a belső hang.A ZSARNOK ÉS A LÁZADÓ A zsarnok és a lázadó a személyiség két része . hogy egyszerűen nem hitt abban. megtartását. akkor a lázadó feled nem volt hajlandó az együttműködésre (vagy nyílt lázadással. beleértve saját belső igényeit is (a belső zsarnok). hogy védje magát környezete összeférhetetlenségével szemben. nem teszed meg. felépítette magában a belső lázadót. hogy egyáltalán nem fogyasztasz csokoládétortát és mégis három szeletet megeszel. amit intuíciója nem helyeselt. ellenállsz. amely azt diktálja számunkra. Az olyan gyermekek. Például. hogy vajon mit tegyünk és mit ne tegyünk. ha te nem értettél egyet a szüleid tervével. ami csak egy kicsit is hasonlít az irányításra. akik követelő. vagy megvédték saját akaratukat. Mivel senkije sem volt. és az egyén minden és mindeki ellen lázadni fog. tanárok. Másik példa: elhatározhatod. Ha olyan szülők. hogy akaratukat alárendeljék másoknak. Amikor a zsarnok azt mondja: "ezt kell tenned". Megtanulja. A lázadás akkor kezd problémává válni. mintegy válaszul a fölöttünk álló tekintély (szülők. ha eluralkodik a személyiségen. elvárásaira. a lázadó válasza: "ki van zárva". meg olyannak. vagy elvesztették egyéniségüket. akinek uralkodó természetű apja vagy anyja volt és beleszólt mindenbe (külső zsarnok). És nem másért. A lázadó az a része személyiségünknek. A lázadó érdekelt volt abban. azt tanulta meg. amit neki diktálnak. amit kért. hogy senkiben sem bízhat. csak hogy biztosítsa saját egyéniségének sértetlenségét. . Például valamelyik főnököd kérhet tőled valami magától értetődő dolgot. természetesen kifejlesztette. akivel együtt dolgozom. Személyiségünk lázadó fele kora gyermekkorunkban fejlődik ki bennünk. és te dühös leszel. A lázadó hajthatatlanul ellenáll mindenfajta parancsoló beavatkozásnak és nem bízik senkiben sem. gondozóik miatt arra voltak kényszerítve. hogy ne bízzon semmiben. A lázadó eredetileg úgy próbálta megvédeni érzéseit. Ez tartja számon kötelességeinket és szigorú elvárásokat támaszt elénk. Belső zsarnokunk úgy fejlődik ki. akivel nem lehet együttműködni. vagy passzív ellenállással reagált). hogy kifejlessze magában a lázadót. amely megtagad mindent. olyan. Vagy vegyünk példának egy másik gyermeket.

hogy kivívják a környezet elismerését. amikor külső teljesítményre sarkall minket. meg nem halljuk. amíg csak rá nem figyelünk. arra lett nevelve. hogy lusta vagy és tevékenyebb életre ösztönzöd magad. és cselekedj annak megfelelően. helyesebben kellene tenned életedben. egyik sem támogat téged. Ilyenkor a zsarnok és a lázadó küzd benned egymással. hogy hallják. csalódottá válik. hogy valamit elfelejtett. Az emberek nemcsak azért fejlesztik ki belső zsarnokukat. Egyikük azt sugalmazza neked. hogy valójában milyenek. Meg fogod látni. Mivel saját egyéniséget teremtettek maguknak. annál gyorsabban ki tudsz térni "tanácsaik" elől. Megtanuljuk. Az energia nem tud áramolni benne ilyen feltételek mellett. hogy egyikük sem intuíciód hangja. veled beszél. Azt tapasztaljuk. hogyan építsük bele személyiségünkbe ezt a sémát. Adminisztratív munkát végzett egy üzletember irodájában. hogy uralkodjon az életeden. ettől csökken az erejük. az ember úgy érzi. de nem szívesen hallod másoktól ugyanezt. hogy valamit másként. hogy rendkívül jó szervezői képességekkel rendelkezett. és hajlandó az együttműködésre is. amit éppen csinálsz. az életben sok sikert hozhat számára. Az a legcélravezetőbb dolog. amely azután önmagunkkal szemben támaszt követelményeket. Ezzel felszabadítod az energiát. Megtanulja. eltanuljuk tőlük önmagunk kezelésének. következő lépésként szállj magadba és azt fogd fel. amely hozzád szól. hogy kutyaszorítóba kerültél és aprólékosan elemezd a bensődben zajló ellentétet. hogy mindig legyen igényes. akinek követelő szülei vannak. ami a világban. hogy a külső zsarnokok ellen védekezzenek. hogy tanácsot kérjen. Mindkettőnek az a célja. és ő így nem merülhet bele intuíciójába. Ismerd fel. a másik közönyössé válik. Egyikük egy feladat elvégzése mellett van. egészen addig. irányításának módszerét. Sem a zsarnok. mind a lázadót és részletesen figyeld meg. Ha megpróbálod elnyomni vagy figyelmen kívül hagyni ezt a hangot. sem a lázadó nem figyel rád. Annak ellenére. ha azt figyeled. gyakran azon kapta magát. Bizonyos értelemben tehát belső zsarnokoddal védekezel a külső kritika ellen. hogy ennek ő maga az oka. amit tehetsz az energiaáramlás eléréséért. A zsarnok azt kívánja. most már csak az egymás elleni hadakozás minden céljuk. Az egyik női páciensem nem volt megelégedve karrierjével.78 - . Egyre hangosabb és követelődzőbb lesz. Ha mielőbb sikerül tisztáznod magadban. Vizsgáld meg magadban mind a zsarnokot. hogy meghallod a belső hangot és elfogadod irányítását és annak megfelelően cselekszel. ha a főnöke ilyenkor odamenne . hogy kutyaszorítóba került. hogy a benned lakozó női jellegnek mi a tanácsa. Az energia és az erő igazi forrása az. Például az a gyermek. hogy a belső zsarnok valóságos eredményeket ér el. Amikor ez a helyzet állandósul. Amikor erre már képes vagy. Mi lenne. de azt is tudta. hanem azért is. amikor személyiségének két része háborúban áll egymással. hogy mit tegyünk és mit ne. a másik nemmel válaszol rá. elsajátítja szülei elvárásait.akik meghatározzák. Te mondhatod önmagadról azt.

Már attól sokkal jobban érezte magát.79 - . Gyakorlat . Miután tisztázta. Meg kellett kérdeznie intuícióját. legyen az a legegyszerűbb feladat. Ellenben. annak az ösztönzése ellen. valahányszor főnöke munkát ad neki. amit tennie kellene. Csapdában érezte magát. úgy látszik. azonnal meg akarta változtatni lázadó énjét. amiért egy íróasztalnál ül. hogy munkahelyén maradjon. testének egy mély pontjára. hogy belső zsarnoka és lázadója kiharcolta magát. hogy az előbbi még nagyobb erővel harcoljon benne. hogy egészen más az. akkor megkértem. más munkahelyen is. Úgy érezte. de félt belevágni. amit tenni akar. mind a lázadó elhallgat benned. mindketten legyengültek. mint korábban az iskolában. hogy mit kívánok tőle. Ő pedig zavartalanul egyengethette az utat az üzletasszonyi jövő felé. hogy érzelmeit nem tudja legyőzni ilyen támadással. ha meg akarja változtatni magában a lázadót. már azt is tudta. Beismerte. Azt is tudta. hasonlóképpen. Küzd a főnöke ellen is. sem a zsarnok. hogy ezek a régi görcsök tették robbanékonnyá. Amint ezt tisztázta magában. hogy látta a célt és megtette az első lépéseket. hogy igazán meg akarja ismerni saját reakcióit. aki valóban vagy. hogy egyelőre nem mond fel és még főnöke jóindulatát is megnyeri. hogyan juthat céljához lépésről lépésre közelebb. mit akar valójában. de közben maradni sem akart. Egy héttel később felhívott és elmondta. Megértette. Ha megtanulsz bízni intuíciódban és követni tanácsait. hogy behunyt szemmel szálljon magába. Beszélgetésünk közben kezdte felismerni magában a lázadót. hogy ténylegesen mi az. ő pedig füstölögne haragjában. Aztán arra lesz szüksége. akkor előbb zsarnoki énjét kell erősítenie. tájékozódott jó néhány kereskedővállalatnál. ha elveszíti állását. Megmondtam neki. mint valódi okát annak. Visszagondolt gyermekkorára és megpróbálta felidézni. Rájött. megtesz minden tőle telhetőt. Egyébként főnöke is hajlandó segíteni. Később egyre mérgesebb lett magára. hogy mit nem csinált meg vagy nem rendezett el. hogy mindig dühös. nem bízott magában. Hamarosan felfogta. hogy anyagilag nem tudja elviselni. és az lehetsz. akinek az "ellenőr" szerepe jutott. Hidd el. amely őt cselekvésre késztette. Érdeklődött. hogy mikor született meg lázadó énje. hogy a legmegfelelőbb munkahelyet válassza. Elhatározta. sem a lázadó nem igazi önmagad.hozzá és arra emlékeztetné őt. hogy kimondatlanul üzletasszony akart lenni. Kiderült. hogy voltak problémái más feletteseivel. hogy zsarnok énje ellen küzd. mind a zsarnok. mert már tudta.

) Pénz. nem lehetek csapodár. félre kell raknom arra az esetre.80 - . nem lehetek könnyelmű pénz dolgában. Vagy: "Ki törődik egyáltalán a pénzzel? Nekem nincs rá szükségem!". tárd fel. fűzz hozzá bármilyen megjegyzést. (Soha sem lesz elég pénzem. nekem kell lennem a legjobb. tetszenem kell a partneremnek.Vizsgáld meg öntörvényeidet. amelyre ily módon bukkantál magadban. ha megelégszem azzal. amit akarok. Például: "Kinek van szüksége munkára? Én ellátom a magam feladatát". bárhol vagyok. a társam háta mögött". hogy követeléseket támasztanak veled szemben (zsarnoki módon). Miután kiírtad magadból a zsarnok és a lázadó vitáját. viselkedési szokásaidat. legérzékibb szeretőnek. Munka. szállj le egy mélyebb pontra testedben és kérdezd meg magadtól. jobb lesz. Használd fel az alábbi kategorizálást. akivel szexuális kapcsolatom van. Vagy: "Azt csinálok. hogy azt csinálhassam.) Most írd le mindazt. gyakorolnál. amelyekről úgy érzed. amit akarok.) Szex. amit kaptam. A zárójeles részek példaként szolgálnak. amivel semmiképpen nem értesz egyet. .) Kapcsolatok. (Mindig el kell élveznem a szeretkezéskor. ha valami nem várt kiadás merül fel. (Hetenként negyven vagy hatvan órát kell dolgoznom keményen. szerelmesnek kell lennem abba. irányítanak. nem tudok pénzt keresni másként. mi az igazi számodra. hogy mi az. amit a legszívesebben csinálnál. vesd össze a magadéval. Írj le minden gondolatot vagy érzést. (Szükségem van egy társra.

többiek általában ide-oda csapódunk a kétféle szerepben. Úgy hiszi. hogyan védelmezze önmagát. nincs beleszólásunk a körülöttünk történő dolgokba. akik mindig bajban vannak és reményüket vesztve mások segítségére szorulnak.AZ ÁLDOZAT ÉS A MEGMENTŐ Az áldozat-tudat az a hiedelem. Nem volna éhínség. ezért vegyük fel a kapcsolatot a bennünk lakozó univerzumi erővel. tudomásul kell vennünk saját fájdalmainkat. hogy a világ. látjuk. hogy nekünk is van fájdalmunk és mi is elhagyatottak vagyunk. Ennek a mindent elöntő fájdalomnak az okait csak úgy szüntethetjük meg.81 - . hogy a másik erőtlen. hogy a megmentő tudatot átalakítsuk magunkban. hogy nem tagadjuk le azt. hogy valaki tipikus áldozat. ha bensőjében nem áldozat is egyben. hogy valaki bajban van vagy tehetetlen. megtanulna önmagáról gondoskodni. de így. Nem segíthetünk valakin. amit "odatálaltak". míg a másik tipikus megmentő alkat. érezd. hogy másokat megmentenek. És vannak mártírok. akik életük értelmét abban látják. gyenge és szüksége van az ő segítségére. az újságokban. Szüksége van az áldozatra. Ettől érzünk kiszolgáltatottságot. gyilkosság. . Ha látjuk. hogy megpróbálna. Lásd. és azután tudd is. A megmentő-tudat átalakítása Kivétel nélkül mindannyian érzékeljük. mint elfogadni. A legtöbb áldozat időt és energiát nem sajnálva kutat megmentő után. hogy a fájdalom olyan dolog. (Lásd a Világunk megváltoztatása című fejezetben. De mi. mivel a másik megsegítésével törődik. Nem tudatosan ugyan. Az áldozat az oltalmazó erőt látja megmentőjében. hogy elhagyatottak. ami van. Senki sem lehet megmentő.) Ahhoz. közvetett módon elsősorban magának szerez megelégedést. valamennyien nagyon jól ismerjük ezt a jelenséget. ami nem független tőlünk. tudnunk kell. hogy mennyi a fájdalom a Földön. ha némely érdekcsoportok nem idéznék elő létezésüket. mert valakiről gondoskodnia kell. A fájdalom ott van mindenütt. a társadalom. hogy segítsen bajainkból kigyógyulni. a környezetünkben élő emberekben. miszerint védtelenek és sebezhetőek vagyunk. ahelyett. a televízióban. tehetetlenek vagyunk. mégis úgy tűnhet. amelyekkel kapcsolatban semmi más választásunk nincs. Kötelességünk megszüntetni azokat. A szélsőséges eseteket tekintve valóban vannak olyanok. nem volnának betegségek. Gondolom. A megmentő nem tudja. a mindennapi élet olyan dolgokat "művel" velünk.

Az a személy. bajait. úgy. hogy lekicsinyled. hogy csak egyvalaki van segítségedre: igazi önmagad. Szélsőséges megmentő voltam. még a gyermekkorunkba visszavezethető élményben gyökerezik. hogy a gondoskodásról nagyon nehéz leszokni. az energia áramlásának gátat emelünk. és közben nem törődtem saját érzéseimmel. Ha mégis érez némi fájdalmat. hogy időt fordítsak magamra? Mi lesz azokkal. másoktól is sok szeretetet és törődést kapsz. mert attól félsz. alábecsülöd erejét. illetve mástól vár megoldást gondjaira. mind a megmentőnek önmagába kell mélyednie és bensőjéből kell segítséget kérnie. hogy az energia áramlását megindítsd és a helyzetet megváltoztasd. Azt gondolom rólad. akiről gondoskodnia kell. akik a segítségemre szorulnak?" A bűntudat és a szorongás hangja akkor csöndesedik el. akár megmentő vagyunk. mert az embereknek át akartam adni azt a "nagy" tudást. Az energia felszabadításához és az univerzum segítségének elnyeréséhez mind az áldozatnak. hogy azt gondoltam. hogy talál valaki mást. Csoportfoglalkozásokat szerveztem.82 - . Ha törődsz önmagaddal. pedig ez az egyetlen útja annak. Be kell látnod. érzelmeiddel. Mindig megpróbáltam segíteni mindenkinek. Elvállaltam ennek a felelősségét. ezt az érzést azonnal "elfedi". pontosan érzi ezt. Saját életemből tudok erre példát. az emberek különben cserbenhagynak téged. amikor tapasztalod az eredményeket. Ám ha magadba szállsz. közben elhanyagolod önmagadat is. hogy viselkedésemmel telepatikusan azt közvetítem az embereknek. mint egy érett felnőttnek. A megmentő nem méri fel. hogy úgy kell viselkednem. akin segítesz. Szorongás és bűntudat gyötör.ha mi magunk nem éreztük és nem éltük át az elhagyatottság érzését. amint az ember mások baját helyezi előtérbe. Sokakat vonzottam magamhoz. gyógyulni akarsz. hogy szerencsétlen lény vagy. Akár áldozat. hamarosan észrevettem. amikor elkezdtem másokról gondoskodni. és azt hiszem. gondolataidban így tépelődsz: "Valóban szükségem van arra. Ennyi pontosan elég. hogy: "Nem bízom erődben és nem hiszem. mint én. akiken . amivel rendelkeztem. aki nem tud annyit. hogy valóban segítenél rajta. szeretőket és barátokat egyaránt. hogy észre sem veszi saját fájdalmait. hogy azért választottad a megmentő szerepét. A félelem így szólít: "Ha nem törődsz mások bajával. akik láthatóan igényelték a segítségemet. akit óvsz. Még nagyon fiatal voltam. S mi több. ahelyett. Amint tudatosabbá váltam. Szüleim már kisbaba koromban elváltak és nagyon korán úgy éreztem. Érzi. Az energia áramlása megszűnik. Jól tudom. Annyira lefoglalja mások megsegítése. Személyes kapcsolataimban ugyanezt tettem. A megmentő tudat általában nagyon mélyre. az emberek is igénylik és éppen rám van szükségük. hogy segítségre van szükséged". Olyan fontosnak tartottam tudományomat. Azok. el fognak hagyni és egyedül maradsz". Meg akartam menteni a világot. hogy érzed magadban a felelősséget életedért. azt fogod látni. hogy milyen nagy segítségre van szüksége magának is.

ha segítséget nyújtottál volna neki. hogy a mások fájdalma a tiéd is.83 - . hogy eleget tégy barátod kérésének. Ha ezt teszed. hogy mielőtt segítesz. lásd be: ezt önmagadért is teszed. ha másokon segíteni akarsz. hogy a maga erejéből oldja meg a dolgot. . Ha az adakozás. hogy megmentsenek téged. ha az ezt kéri tőle. Ha azt mondod: "Ó. hogy áldozat vagy. Bízz ebben az érzésben és örülj. Ha megérzésedre hallgatsz és nemet mondasz. segítséget kérsz. bíznod kell előérzetedben és merj neki nemet mondani. hogy örömöt szerezhetsz. tudd. hogy te is segítségre szorulsz és irányítást. elkezdenek gondoskodni magukról és te jobban fogod érezni magadat. Az univerzum figyelmen kívül hagyja. segíts nekem megváltozni. az nem az univerzum. Akkor szállj mélyen magadba és kérd az univerzum segítségét: "Univerzum. amit érzéseid szerint tenned kell. elvonod figyelmedet a másik személyről. hogy miképpen látjuk jónak a dolgok alakulását. ha adni vagy segíteni tudsz valakinek. ha pontosan azt teszed. aki megmentse őket. akkor segíted őt igazán. hogy nincs. amikor másokat hibáztatnak azért. amit tenni szándékozol. ha rájönnek. jótékonykodó cselekedeteinket. hogy áldozat-tudatunkat megváltoztassuk. Míg mások azon fáradoznak. Az áldozat-tudat átalakítása Az emberek áldozat-tudata akkor szűnik meg. akkor az univerzum szabadon áramlik át rajtad. Csak azt ajánlom. Nem akarlak elbátortalanítani. Ahhoz. Valójában az a helyzet. Hiába vagy egyébként segítőkész. aki nem segít a barátjának. Rendületlenül vezet bennünket a fény ragyogó útján. hanem a bűntudatod hangja. A két dolog általában egy időben következik be. elismered. Máskor csodálatos érzés számodra. és nem kíván részedről áldozatot. Az egyetlen igazi módja annak. nem tartja számon terveinket. te abba fáradsz bele. aki segítsen rajtuk.segíteni szoktál. mert arra ösztökéled. segíts abban. hogy megkeseredett az életük. hogy másokon segíthess. segítség szíved szerinti. s gyorsan változtatni akarnak rajta. ha már egyszer valami visszatart attól. hogy önmagamat meggyógyítsam és fényed csatornája lehessek". vagy talán agyad kutat valami ésszerű megoldás után. Ha bízol belső megérzéseidben és minden pillanatban azt teszed. Érzéketlen és kegyetlen embernek tűnhet számodra az. hogy ez az univerzum ajándéka. tennem kellene valamit ebben az ügyben". hogy csak barátod tehetetlenségérzését erősíthetted volna. Lásd be azt is.

hogy teljes mértékben te vagy felelős azért a helyzetért. Tudd. Kérd: "Univerzum. hogy egyáltalán van ereje . hogy magunkba tekintenénk. és ha mi állandóan figyelmen kívül hagyjuk.átalakítsuk. Rossz szokásunkkal szakítva. Ahelyett. hogy akár mi. Amikor csoportom egyes tagjai előre megbeszélt "lehetetlen" vagy "reménytelen" helyzetben vannak. Még a helyzetgyakorlatok "történései" is elvezethetnek valakit régi hiedelmei és viselkedésmintái elhagyásához. amikor tagadjuk. módokon érkezhet: belső üzenetként. Belső női jelleged ezt érezni fogja és válaszként több bölcsességet és erőt áraszt. a külvilágot hibáztatjuk. hogy a segítség is bensődből érkezik. hogy önismeretük mélyüljön. milyen megoldásokra bukkantak. milyen fontos volt az egész szituáció ahhoz. megbecsülésedet fejezed ki saját erődnek. A válasz különböző utakon.84 - . az nem azt jelenti. hogy álmából felébresztették és megerőszakolták. mielőtt segítséget keresnél a külső világban. hogy meggyógyuljak. hogy biztosan kell érezned: az univerzum ereje benned van és az ő segítségével mindent megkaphatsz. arra bátorítom őket. amelyben vagy és fordulj a benned lévő univerzumhoz. Általában belátják. Amikor arra bíztatlak: "szállj magadba a válaszért". hogy az erőt. Aztán amikor kiderül. Ha ezt teszed. akár mások elhagyatottak lennének. amelyek mindegyike az áldozat/megmentő különböző viszonyait példázza. a szeretetet. Születésünktől fogva azt halljuk. egész eddigi életünk beidegződéseit felül kell bírálnunk. sebeinkre gyógyírt környezetünkben kell keresni. hagyjuk abba mások hibáztatását és forduljunk az univerzumhoz megvilágosodásért. hogy többet tudjanak meg magukról. mutasd meg. Baleseteket. megértésére. jól figyeljék meg. ha bizalommal hallgatunk megérzéseinkre és belső irányításunk szerint cselekszünk. mindennel szembeszegülünk. hogy önmagunkkal hogyan kell finoman bánni. amit addig megtanultunk. Úgy értsd. azonnal magadba kell szállnod. Segíts abban. mit kell tennem. hogy az adott helyzetben mérjék fel saját erejüket. Először egyszerűen lehetetlennek találta. A gyógyulás csalhatatlan jelének könyvelhetjük el azt. Figyeld meg és elemezd a következő kis történeteket. egyre kényelmetlenebbül fogjuk érezni magunkat. Ha áldozatnak érzed magad. Egyik csoportombéli nő elmesélte nekem. hogy tudatosodjon bennem: te vagy erőm forrása. az azokból való kigyógyuláshoz. valakitől érkező segítség révén. betegséget és fájdalmat kerülhetünk el. nagyon durva leckét kaphatunk. egy telefonhívás formájában. hogy ez még sincs így." Ezt követően maradj nyitott a válasz befogadására. Ha nem ismerjük annak a módját. Belső hangunk hallatni kívánja magát. amire szükséged van.

miközben saját érzéseit elhanyagolta. Miután ismerte az előzményeket. elkezdte betegeit sértegetni és ingerültsége nőttön nőtt. arra volt szüksége. egyáltalán magunk felé irányítanunk. Megerőszakolása tehetetlenséget váltott ki belőle és félelelmet attól. hogy teljesen átélje érzéseit. emiatt még görcsösebben ragaszkodott az állásához. Miután tudatosította ezeket a hiedelmeket. borzasztó esemény gyógyította ki az örökös áldozat-tudatából. akik uralkodtak rajta. nem szabad haragunkat vagy félemünket befelé fordítanunk. hogy meghallja őket. hogy esténként most már úgy tud lefeküdni. sőt felerősítették azt. most már nem fél a támadástól. Semmi kiutat nem látott. hogy élete végéig az áldozat szerepére van ítélve. másokon segített. visszanyerje személyisége erejét. úgy éreztem. hogy mi magunk vonzzuk a negatív dolgokat. hogy bármilyen szörnyű. Másik páciensem az egyik helyi kórház alkoholista és kábítószeres osztályán dolgozott.elviselni ezt a helyzetet. Ahhoz. Pár héttel a csoportfoglalkozások befejezése után felhívott. mert ezzel is az állását kockáztatta volna. mindentől félni kezdett. Maradt hát. hogy mások általában hatalmat gyakorolnak felette és neki nincs más választása. hogy egy férfi megerőszakolja. Megfigyelte. Olyan helyzetbe került. Félt . és ezzel megszabaduljon tőlük. Amikor ráébredünk. Mélyen rögződött benne a rettegés. hogy miért éppen ez a fájdalmas. Az érzéseket ki kell fejezni. de erre volt szüksége. mert a kocsijavítás költségei is pluszterhet jelentettek. másodszor pedig azt furcsállotta. Kocsija háromszor is elromlott három hónap alatt. hogy némileg eloszlassam a félelmét. és azok tudatalattijában többé nem gyakoroltak ellenőrzést felette.85 - . Ennek a nőnek. Ha más választása is lett volna. hogy tökéletesen átélje a megerőszakolásával kapcsolatos érzéseit. mi az oka általános ingerültségének. Rettenetesen kimerültnek érezte magát. holott azok az érzések "sikoltoztak". hogy nem kell égve hagynia a lámpát. hogy alaposan megvizsgálja megerőszakolásának esetét. meg kell tudnia: miért teremthetett ilyesmire alkalmat. amit belsőleg érzett. Véleményem szerint ő maga teremtett olyan feltételeket. Egyre fáradtabb lett. hogy ismét áldozattá váljon. hogy nem tudott magán segíteni. most már az is fontos volt számára. a vele történtek okait. akit megerőszakoltak. Hozzáfogott. Készségesen megtett mindent. de nem mert szabadnapot kivenni. tökéletesen meg tudott volna szabadulni attól a félelmétől. Ezzel sikerült ráébresztenem arra. hogy ismét megtörténhet vele. szinte beleveszett a munkába. Tisztában volt azzal is. amelyek kivetítették. Évekkel korábban abban a félelemben élt. Nagyon haragudott az erőszaktevőre és a többiekre. és ezt nem is titkolta. Mivel nem tudta. mint alárendelni magát bárki hatalmának. hogy ez megtörténhet. elmondta. ki is tudott gyógyulni belőlük.

segítségére siessen. figyelembe is vette azokat és kigyógyította önmagát. Szervezett egy vidám csoportfoglalkozást és újra elkezdett írni. hogy eladja a házát és visszavonul az üzleti élettől. hogy nem megy vissza dolgozni a kórházba. Elkezdett hallgatni belső igényeire. Végül is addig gyötörte magát. amit mindig is csinálni szeretett volna. és belátta. szórakozni kezdett és kedvtelésből olyasmivel töltötte az időt./ Írd össze. hogy kifejezze önmagát. Kétségbeesésében sírni kezdett. Érezd át csalódottságod. hogy nem jó. közben alkotóenergiája felszabadult. arra várt. áldozatnak érezte magát. Most már nincsenek balesetei. Tehetetlennek érezte magát. A megrázkódtatás hatására fizikai panaszai is lettek. Utazni. amit addig lekötött a munkája. ha sokkal több munka elvégzésére kényszeríti magát. hunyd be a szemed és lásd magad azon a bizonyos helyen. Gyakorlat Áldozatmegmentő folyamat I. Intuitív úton érezte. Ettől fogva többé nem erőltette magát. hogy nem szabad ellustulnia. hogy valaki megmentse. hogy vegyen ki egypár nap szabadságot. rész 1. Kórházi tartózkodása alatt elhatározta.munkába menni. elsősorban anyagi helyzetének romlása miatt. ezért elment orvosához. Egy másik asszonyt az egyik csoportomban szinte sorozatban érték kisebb balesetek a háza táján. hogy alkotóképessége más területen is gyümölcsöztethető.86 - . hogy kevesebbet kell vállalnia. mígnem autóbalesetet szenvedett és kórházba került. aki stressz következtében beállt munkaképtelenséget állapított meg nála. El is utazott a városból egy hónapra pihenni. Sikerült megszabadulnia a megmentő és az áldozat sémájától. 2. mint amennyit elbír. de azt is érezte. boldognak és izgalmasnak érzi az életét. hogy beteget lásson. Egyik napon megjelent munkahelyén és nem volt képes arra. Bezárkózott. magányosságod és reménytelenséged ./ Csoportosításod első helyzetére gondolj. Munkatársai azt tanácsolták. hogy mikor érzed magad erőtlennek vagy áldozatnak. Úgy döntött. Felfedezte. félt a betegeitől és félt saját állapotától is.

II. rész 1. hogy elégedett legyél? . Most hagyd őket magukra. tárd fel. Szánj néhány percet ennek átgondolására. Fogadj be bármi képzetet./ Írd össze. hogy van választási lehetőséged./ Ezután lásd. Amint elkezdted ezt látni és érezni. akit/akiket hősként. hogy milyen helyzetekben mentenél meg másokat. ragyogást és a lelket. hogy hogyan járnál el abban a lehetetlen ügyben. Mit tudsz tenni önmagad érdekében azért. lásd a személyt vagy személyeket.87 - . hogy hogyan lehettél ilyen tehetetlenné életed folyamán. vagy ötletet. érezd magadban a kitartást./ Minden helyzetet külön-külön felidézve. hunyd be a szemed. hogy önmagadról gondoskodsz minden egyes helyzetben. egyénként megszabadítasz. 2. amely ér./ Csoportosításod minden tételével kapcsolatban ismételd meg a fenti gyakorlatokat. 3. alkotóképességet.érzéseit. 5. 3./ Most képzeld magad dühösnek és iszonyú mérgesnek attól. amiben benne vagy./ Ezután érezd magad erőteljesnek. 4. Tekints úgy magadra. azaz az univerzumra bízva. saját erejükre.

. hogy kiadják a bennük lévő energiát. A tétlenségben eltöltendő idő kényelmetlenséget okoz számukra. A tevékenyek olyan emberek. Mindig arra kapunk ösztönzést. Egyik szélsőséges helyzetből a másikba kerülhetünk. még akkor is elképzelhető. ha intuitív (női) jellegükre vannak utalva. kevésbé ismert jellegünket tárjuk fel. Az a tapasztalatom. amíg csak el nem érjük az egyensúly állapotát. magasabb rendű önmagunk megbizonyosodik arról. kifejezésmódok és érzelmek teljes skálájával kell rendelkeznünk. Ha figyelmen kívül hagyjuk ezeket a benső indíttatásokat. megmondják a maguk igazát. Alapvetően nagyon értenek ahhoz. főként addig. ha sebezhetőnek érzik magukat. hogy befogadjuk-e azokat az üzeneteket. ha felismerjük. ezért ezeket az időszakokat egy csomó tennivalóval töltik ki. hogy várnunk kell. amíg tanuljuk belső hangunk megfigyelésének tudományát. hogy intuíciónk olyan irányba vezérel bennünket. ami új is és más is. hogy tudjuk. Nincs kizárva. és valahogy kényelmetlenül érzik magukat. akkor megállás és kérdezősködés nélkül sietnünk kell. vagy el. nem kertelnek. Hajlandók arra. Ezt jó tudni. A legkínzóbb dolog számukra a semmittevés. Vannak természetesen olyanok. ha nem foglalhatják el magukat valamilyen alkotótevékenységgel. hogy siessünk. ha igazán lazítaniuk kell. új dolgokba vágnak bele. amelyeket azért kapunk. ők az élet bizonyos területein egyik jellegük. Ha azt mondja. melyik felé hajlunk inkább. akkor végül is a külső élet körülményei fognak belső önmagunk feltárására kényszeríteni. Ha a magasabb rendű erő azt sugallja. Ők rögtön tudják. szerepünkben kényelmesen érezzük magunkat. Nagyon nem szeretik. hogy irányítsák őket és a legnehezebb számukra mindig az. akikben ötvöződik a kétféle alapvető típus. hogy két alapvető személyiségtípus létezik. Bennük a férfiúi jelleg. hogy új módon szerezzünk tapasztalatokat és új formában fejezzük ki magunkat. akik mindenképpen tevékenység-orientáltak. A két alapvető típus: "tevékeny" és "létező". bátran kockáztatnak. Így vagy úgy. más területeken pedig a másik jellegük szerint cselekszenek. mit kell tennünk. valamit. Ha valamelyikfajta személyiségünkben. hogy melyik bennünk az erősebb. az aktív energia az erősebb. amíg újabb üzenetet nem kapunk. hogy mit.A BELSŐ EGYENSÚLY MEGTEREMTÉSE Mint az univerzum közvetítőcsatornája. hogy saját. Segítségül szolgálhat az. mint a korábbi. hogy éppen az ellenkezőjének a kifejezésére leszünk felszólítva. Jó mottó lehetne: "várni a váratlanra". Viszont nehezen fogadnak be. tudnunk kell lazítani és élvezzük a semmittevést.88 - . hogyan kell csinálni és általában nem félnek a vállalkozásoktól.

hogy ezek a "tétlen" időszakok adják számomra a legtöbb erőt és ezek a leginkább ötletdúsak is. tudnak játszani és gyengédek lenni. mert ilyenkor tudok leállni annyi időre. (Ha azt hallod. hogy: "Neked ki kell tűnnöd!". Ha komolyabb tennivalóval találják magukat szemben. kényelmetlennek érzik férfi jellegüket. de legalábbis bizalmatlanok azzal szemben. mert annyira kifáradtak. Belegondoltam. A létezők általában jól nevelhetők. Féltem az "üresjáratoktól" és az űrtől. Érzéseid azt fogják sugallni. lazíts. benső önmagad minden bizonnyal több tevékenységre fog ösztönözni. Számodra e helyzet megoldásának kulcsa az.89 - . hogy egész életemben azért voltam olyan elfoglalt. amely belső zsarnokod szavaival úgy hangzik. amit energiád sugall. a pénzhez és hasonló dolgokhoz. hogy a lelkemmel törődjem. Nem szeretnek kitűnni új vagy szokatlan módon és hajlamosak a visszahúzódásra. az nem az a hang. hogy kényelmetlenül érzik magukat a világban és nincs bizalmuk az emberekhez. az üzlethez. amitől egyébként húzódoznál. hogy az olyan tanács. több kockázatra. és semmittevőn csak várnak. és az egyik legnehezebb feladat számomra. a vállalkozáshoz. Tapintatosak. az komoly problémát okoz nekik. hogy "kell" valamit . azokat tiszteletben tarsd és ne diktálj magadnak gyorsabb ütemű fejlődést. pihenj. főként emberi kapcsolataidban. S csak azt cselekedd. Lehet. Ha elsősorban tevékeny vagy. és rá kellett döbbennem. hogy állj le. hogy önmagukat és másokat hogyan kell kezelni. amikor alkotóenergiádat kell hasznosítanod. mint amennyire képes vagy. amit érzéseid diktálnak. Az a legnehezebb a tevékenyek esetében. Élvezik az élet apró örömeit és tudják. önzetlenek és néha nehezen fejezik ki érzéseiket vagy nyilvánítanak véleményt. ha semmiféle üzenetet. Nagyon fontos. Én magam elsősorban tevékeny vagyok. belső hangot nem észlelnek. több megnyilatkozásra. pénzügyi kérdésekben vagy bármi más ügyben. Biztos lehetsz abban. befogadó jellegük fejlettebb. amelyet követned kell. mint amilyenre képes vagy. kibírhatatlanul aktív személy. úgy intuíciód majdnem biztos. hogy ne érzékeljem ezt az erőt. Nem kell eleinte tudnod. Értenek ahhoz. Ne tégy semmit erőszakosabban és semmiképpen ne menj messzebb annál. Csak az a fontos. Női. türelmesek és boldogok. hogyan lazítsanak és könnyedén veszik az élet fordulatait. Ha kényelmesebben érzed magad. hogy miért teszel meg valamit és nem feltétlenül fogod tapasztalni a megtett dolgok eredményeit sem. hogy saját egyéniséged korlátait felmérd. hogy nem tervezel tennivalókat előre és nem írod tele a naptáradat. ha semmittevés adódik számukra. végy ki egy nap (vagy egy hét vagy fél év) szabadságot. ha az univerzum azt kéri tőlem. mint "létező". hogy ösztönösen azt tedd. ahogyan azt valóban érzed. hogy ne tegyek semmit! S mégis azt kell mondanom. mivel azok az univerzum erejével voltak kitöltve. úgy.A létezők alapvetően belső megérzésüket követik. hogy ezeket az ösztönzéseket követed és megteszel olyan dolgokat is. Aggódnak amiatt. tölts önmagaddal több időt egyedül. amilyeneket rendes körülmények között nem tennél meg. listagyártó. járd a természetet. hogy a lassítás irányába fog ösztönözni. amíg valami történik. hogy mások milyen véleménnyel vannak róluk. teljenek úgy napjaid.

90 - . hogy bármi komoly eredményt remélnél. tudatosan. amely elvezet önkifejezésednek gyakorlásához és támogató. alatt és után hogy érezted magad. Gyakorlat Ha elsősorban tevékeny vagy. élvezed. Bár spontánul cselekszel. így semmi nem akadályoz meg abban. mutass fel valami újat magadból. ha semmi különös nincs. Figyeld meg. mihelyt erre hajlandóságot érzel. Ha inkább létező vagy. A tevékenyek és a létezők teljes skálája szerint élsz. érzéseid és belső indíttatásod szerint. akár a másik irányba indulj tovább. főként olyanokat. ezt követően hogyan érzed magad és mi történik. amit indíttatásod. . egy napig lehetőleg semmit ne tegyél. hitedet! Meditáció Helyezkedj el kényelmesen és hunyd be a szemed. amelyek közt szerepel az emberi kapcsolatfelvétel is. Próbálj ki több új módszert. akár az egyik. az nem az univerzum hangja. amit meg kell csinálnod.) Inkább csak kövesd azt az érzésedet. vagy láss hozzá. hogy új dolgokba fogsz. segítő módon megteremti meggyőződésedet. hogy belső vezérlésedet követve. S kockáztasd meg. Figyeld meg. Végy néhány mély lélegzetet és minden kilégzéskor lazítsd el egyre jobban testedet és gondolj mélyen az öntudat nyugodt szintjére. fejezd magad ki egyenesen és határozottan. hogy a gyakorlat előtt. Képzeld magadat nagyon kiegyensúlyozottnak. hogy van időd és tered az életben. Tudsz lazítani. vagy csak nagyon kevés elfoglaltságod legyen. hajlandóságod sugall.tenni. gyakran játszol és neveled magad. egy napig azt tedd. anélkül. hogy más módon jelenj meg a világban.

Ezek az érzések vagy állandó harcra kényszerítenek bennünket. de újak sincsenek még. a többi csak ennek a tükre. az lehetőséget teremt arra. hogy egy kapcsolat lehet még meghittebb. Zavarodottak. hogy hol lehet rájuk találni. méghozzá igen gyors ütemben. hogy megteremthessük a kapcsolatok egészen új minőségét. Hagyjuk. hogy akár áldozatok árán is ragaszkodik az élet megszokott útjához. Érzelmi labilitásunkból fakadóan mégis körmünk szakadtáig ragaszkodunk a kapcsolatainkhoz. Legtöbbünk még mindig nem bensőjében keresi önmagát. kapcsolataink kaotikusnak látszanak. mivel ez biztosította számára a fizikai és érzelmi stabilitást. Most már egyre többen vagyunk. amelyek a régiek helyét betölthetnék. de az is nagyszerű lenne. és azt mondjuk. ha csak gyerekeink vagy szüleink találnák meg a helyes utat. Mi mindannyian ugyanabban a tragikus helyzetben vagyunk jó néhány ezredéve. Ha elkötelezem magam saját magamnak és az igazságnak. automatikusan másoktól is megkapom a szeretetet és a megbecsülést. amelyekre egyébként nagyon vágyom. hogy legalább saját életükben legyen illúziója a rendnek. Mégsem nézhetünk visszafelé. hogy teljes egésznek. hanem bensőnkben alakulnak ki. Csakhogy a kapcsolatok nem kívül vannak. vagy innenoda kapkodva keressük azt a valamit. ez az az egyszerű igazság. Ha bensőséges. A kapcsolatok és a családok eddig ismert. Amint megtanulom önmagamat szeretni. hogy a régi sémák hadd keressék csak azokat a régi eszményképeket. amibe bele lehet kapaszkodni.KAPCSOLATOK A régi világban a kapcsolatok külsődleges vonatkozását tartottuk szem előtt. melyeket megtanulhatnánk. Ez az elvárás eleve elégedetlenséget. előre kell haladnunk az ismeretlenbe. csalódottságot és bosszúságot okoz. nincsenek már régi hagyományaink. hagyományos formái széthullóban vannak. és csak most tűnik úgy. mi nem tudjuk. bárcsak megtalálnánk az igazi férfit vagy nőt. akkor ennek köszönhetően hozzám is önmagukhoz hasonlóan hű emberek fognak vonzódni. Sokan pánikba esnek emiatt. akivel boldogan élhetnénk. hogy valamiféle krízisponthoz közeledünk. Haszontalan igyekezet visszafelé haladnunk.91 - . környezetünktől igyekeztünk kapni valamit. hogy ugyanilyen bensőséges . időtállóan eleven és élvezetes. mivel a tudatunk már arra a szintre fejlődött. Az igazi kapcsolatom önmagammal szövődik. boldognak érezhessük magunkat. tanácstalanok és csalódottak vagyunk. követhetnénk. őszinte viszonyban vagyok önnön érzéseimmel. Régen a legtöbb ember valójában egy halott kapcsolattól függött egy egész életen át. akik felismerjük. vagy elfojtjuk őket és abból érzelmi közömbösség következik. ami hiányérzetünket megszüntetné. amelyet fel kell ismernünk és el kell fogadnunk. többen megpróbálják feléleszteni a régi hagyományokat és értékrendet.

. Az univerzum rajtam keresztül áramló eleven. te viszont adj meg nekem mindent. amit saját akaratunk szerint nem tennénk. hogy olyan valakit próbáltunk találni. mert így érjük el. hogy folyamatosan gondoskodjanak rólunk. Ez a rendszer nem működik valami csodálatosan. Mit jelent egyáltalán az. hogy jóval kevesebbel is beérjük.beleértve azt a gyermeket is magamban. így csalódottakká és közömbösekké válunk. Csecsemőkorunkban nagyon fogékonyak és intuitívek vagyunk. Ha pedig mi próbáljuk meg másoknak megadni. s ezeket az érzéseket megosztom azokkal.92 - . Belső derűmből. hogy az általuk ösztönzött cselekedeteim szeretettel és gondoskodással telítődjenek. akikkel kapcsolatba kerülök. aki néha megsértődik vagy megrémül . S akkor vagy más után nézünk. vagy visszahúzódunk. kapcsolatainkban arra törekedtünk. aki gondoskodik rólunk. hogy az ember viselje gondját önmagának? Nekem azt jelenti. aki igényeinknek jobban megfelel (ami soha nem szokott sikerülni). amit ők kívánnak tőlünk. hogy megbízom intuíciómban és követem. elégedettséggel tölt el. Későbbi kapcsolatainkban nagyjából ugyanezt a vonalat követjük. hogy időt fordítok minden érzésem meghallgatására . amilyennek te kívánsz látni. elégedettséget tudunk szerezni számukra. amely szerint: "Én megpróbálom megtenni mindazt. Egyedül én vagyok. önerejükből birkózzanak meg. hogy azt tesszük. hogyan kell önmagunkról gondoskodnunk. amire szükségem van és ne hagyj magamra". nem tudati szinten szerződést kötünk. nem gondoskodnunk önmagunkról. Ezen a ponton egyértelművé válhat számunkra. ahogy az nekem jólesik és hagyni kell. vágyait és azonnal fejleszteni kezdjük magunkban azt a képességet. hogy miközben mások óhajait teljesítjük. hogy mások saját gondjaikkal. Kimondatlanul. Jelenti azt. amellyel örömöt. aki valóban gondoskodni tudok magamról úgy. éltető ereje élvezettel. Jelenti azt is. bajaikkal. akkor egyáltalán nem biztos. Gondoskodás önmagunkról Tekintve. mint amennyire valójában vágyunk. Mások ritkán tudják a mi igényeinket következetesen és sikeresen teljesíteni. Így aztán tudatosan vagy tudat alatt. amit elvársz tőlem és olyan leszek. de sértetten véget vetünk a kapcsolatnak. hogy sokan soha nem tanultuk meg igazán.viszonyba kerüljek másokkal is. kiegyensúlyozottságomból fakadóan kellemesen töltöm az időt másokkal is. Születésünk pillanatától fogva felfogjuk szüleink érzelmi válságait.és úgy válaszolok ezekre az érzésekre.

már megtanultam nemet mondani és bízom abban. mindenki más óhajáról. Az embernek arra van szüksége. hogy szeressem és vigasztaljam magamat. olyasmit kíván tőlem. Azért vagy együtt másokkal. mondjuk addig. így szakítva időt arra. érzem. hogy néhány évre remetévé válunk. amíg önmagukban nem rendezték érzelmeikhez fűződő viszonyukat. Az új világban a kapcsolatok esetén arra kerül a hangsúly. minden habozás nélkül bemászom az ágyamba és sírok. Ha túl sokat dolgoztam .hogy saját érzéseimet állítom előtérbe és bízom abban. szilárd kapcsolatban legyen önmagával. amíg tökéletes kapcsolatot nem alakítunk ki önmagunkkal és aztán hipp-hopp. Ez olyasvalamire vonatkozik. Vagy lehet. Azért beszélgetett az ember a másikkal. de az energia és az eredmény teljesen más. Más szóval: az nem úgy megy. mintha kényszerűségből megtettem volna. A régi világban a másik személyre és magára a kapcsolatra figyeltünk. akik készakarva kivonják magukat kapcsolataik köréből. de végül sikerült. akit szeretek. ha igent mondok. Itt most egy lényeges pontra szeretném felhívni a figyelmet. Viszont. amíg szomorúságom nagy része köddé válik és már könnyebben el tudom viselni. és időt szakítok valami kikapcsolódásra vagy veszek egy jó meleg fürdőt és olvasok. arról környezetén és a többi emberrel való együttléten keresztül győződhet meg. . amit nem szívesen tennék meg. A látszat talán ugyanaz. Az önmagunkkal való jó kapcsolat megteremtése nem légüres térben történik mindenféle egyéb viszonyunk megszakítása révén. amit nem akartam. hogy kiegyensúlyozott. amire saját magának szüksége volt. Ha valaki. Az a döntő.már megtanultam -. ha szomorúnak érzem magam. aki együttérez és elbeszélget velem egészen addig. nem számít. hogy amikor ezt teszem.93 - . hogy a tükörbe nézzünk. hogy mire összpontosítunk. amire szükséged van. ismét megjelenünk és másokkal is nagyon jóban leszünk. Például. hogy találok valakit. Természetesen az nagyon fontos. s hogy ez valóban így vane. Az önmagunkról való gondoskodás nem azt jelenti. hogy jobban megértse magát és minél többet nyújtson abból. hogy mindent önmagunknak kell megcsinálnunk. Előbb vagy utóbb azonban rákényszerülünk. hogy milyen fontos vagy sürgős. hogy ha emiatt elhagy (legyen az férfi vagy nő). hogy csatornád tiszta legyen és magadnak többet tudj nyújtani abból. hogy tudjunk egyedül lenni és vannak is olyanok. hogy előbb önmagaddal és az univerzummal építs ki kapcsolatot. az még mindig jobb neki is. akkor azt őszintén is gondolom. amiben magam sem tudtam eligazodni hosszú időn keresztül. kívánságáról is gondoskodom és semmi sem marad elintézetlenül. félre kell tenni a munkát.

Ha őszinteségemet és sebezhetőségemet bevallom kedvesemnek. mint tejszínhab a tortán. Most (legalább is remélem). Ezt az estét arra fogom használni. Mindebből semmi sem került volna felszínre. később. akkor nem kell ezeknek a kapcsolatoknak úgy végződniük. amikor újra találkoztunk. hogy magányosnak érzem magam és azt kívánom kedvesemtől. soha nem akarsz velem lenni". Lehet. mert hajlandó voltam önmagamat támogatni. és ez az. el kell viselnem. Felveszem a kapcsolatot az érzéseimmel. az olyan. hogy legközelebb mit kell tenned. ami miatt kimondom.94 - . amikor telepatikusan közlöm vele rejtett érzéseimet arról. hogy a kéréssel valóban magamra koncentrálok. mint akit nem nagyon izgat a másik válasza. Ha mégsem. hogy inkább otthon maradtam volna és arra összpontosítottam volna. De neki mindenképpen bűntudata támadt volna velem szemben. amikor őszintén és kereken közlök valamit és kimondok mindent. annyira tisztának és erősnek érzem magam. amire én számítok. amit óhajtok és amikor ezt teszem. amit akarok. Ha nem. amelyen belső érzésed súgja meg neked. barátaimnak és családtagjaimnak. hogy őszintén válaszoljon. de mivel törődtem magammal. Vállalnom kell a gyengeségemet. amit akarsz. hogy egyéb programja van. Ez az a pont. ha ezt az estét velem töltenéd". Ha így gondoskodsz magadról. úgy szomorú és sértődött lehetek. sem előtte. beszélek velük (ezt most ismét a magam érdekében teszem. hogy rejtett óhajok és régi sebek maradjanak utánuk. önmagamról gondoskodom. Mindig . hogy töltse velem az estéjét. De arra jöttem rá. hogy sokkal simábban elfogadok bármilyen választ. Nagyon érdekes dologra jöttem rá: olyankor. hogy nem pontosan azt teszi. hogy pont ez a sebezhetőség az. ez az. amíg végre valami vita közben azt mondtam volna: "Te amúgy sem törődsz az én érzéseimmel. ami miatt teljes embernek érzem magam. ez az. és akarok. bár nem ismertem volna el sem magamban. segíteni. hogy végeredményben ő a felelős az én boldog(talan)ságomért. hogy tisztázzam magamban érzéseimet) és annyiban hagyom a dolgot. Ha teljesíti a kérésemet. Ebben az értelemben máris jobb a közérzetem. amit érzek. pedig tudom. Nos. de nagyon egyedül érzem magam és igazán azt szeretném. bár tőle kérem.Például tegyük fel. hogy tegyen meg valamit. mindjárt az elején sokkal egyenesebben fognék hozzá. hogy egyéb terveid vannak. Tehát felelősséget érezve kérek valamit. olyannak látszom. hogy tanuljam élvezni az egyedüllétet. Lehet. akkor is van mit tenned. hogy mit érzek. azért. Korábban talán nem mertem ilyesmire megkérni őt. A lényeg itt abban van. amit akarok. hogy sebezhetővé tettem magam ezzel a kéréssel. sértődöttséget éreztem volna. Így mindent nyíltan megmondtam és barátomon múlik. ha volt ilyen óhajom. Azt mondanám: "Tudom. hogy mélyebben magamba szálljak és kapcsolatba lépjek az univerzummal. Szállj mélyen magadba és hangolódj rá arra a hangra. gyakrabban eléred azt.

hogy képtelenek segíteni. csatornánk tisztul. hogy igyekszünk energiánkat követve a legjobb tehetségünknek megfelelően cselekedni. hanem közvetetten. és nyíltan segítséget kérünk. mi magunk pedig egyre teljesebbnek érezzük magunkat. hogy valaki megsért bennünket. Az energiát követve Feltűnt nekem. Az emberek ezt megérzik és eltávolodnak tőlünk. egyből erősebbnek érezzük magunkat. hogy érzéseinkben bízzunk. esetleg nem bízunk abban sem. Vagy kitérünk az egész elől. hogy a káosz eluralkodik a helyzeten. változó és előre meghatározhatatlan. hogy sóvárgónak fogunk látszani. amíg mi magunk sem ismerjük fel. vagy mi megsértünk valakit. hogy követni tudjuk az energiát. Rendszerint nem kérünk szívesen. mit miért tesz. hogy feloldjuk magunkban az energia iránti bizalmatlanságból fakadó félelmet. különösen. Nem bízunk abban. óhajainkat. nyíltan. attól félünk. telepatikusan. mire van szükségünk. amire szükséged van. hogy adjanak nekünk. Mivel ez az energia nagyon erős. Rettegünk attól. mert megérzéseik. hogy amikor bízom energiámban és tanácsai szerint cselekszem.mélyítsd el kapcsolatodat az univerzummal. fel nem ismert vágyak tesznek bennünket valóban sóvárgóvá. mert így attól tartunk. akkor olyan emberekkel kerülök kapcsolatba. annál élesebb a tükör. Minél erősebb ez a vonzás. Az önmagadhoz fűződő bensőséges kapcsolat fontos feltétele. Ez a bennünk lévő férfi jelleg segítsége női jellegünknek. Ezek nem fejeződnek ki egyenesen. hogy néha valóban nehéz pontosan kihallani intuíciónk igaz hangját. vagy úgy közelítünk hozzá. ha az állítom. Eddigi életünkben elriasztottak bennünket attól. Ami a kapcsolatokat illeti. nincs semmiféle egyszerű módja annak. tanulunk "hibáinkból" és e folyamatban kigyógyulunk félelmeinkből. Eleinte talán megriadunk ettől az életmódtól. Tehát az energia mindig a legtanulságosabb helyzeteket teremti meg számomra. Az emberek természetesnek találják. Azt hiszem. hogy pontosan ismerd vágyaidat és ne szégyelld kérni.95 - . Ellentmondásnak tűnhet. akiktől a legtöbbet tanulhatok. Holott éppen az eltitkolt. hogy amint felismerjük saját szükségleteinket. Minderre alapos okunk van. hogy az univerzum pontosan tudja. ami kapcsolatainkat és azok szexuális vonatkozásait illeti. annyi régi séma és beidegződés működik bennünk. intuícióik alapján tisztában vannak azzal. .

Ezt követően rengeteg időbe és fáradságba telik. akkor halálra ítéljük kapcsolatainkat.96 - . . amilyennek mutatja magát.Egészen mostanáig többségünk nem törődött azokkal a szorongásokkal. Állandóan változik a hangulata. bízunk magunkban és egymással őszintén és semmit sem eltitkolva beszélünk. napról napra. Amint minden ember külön valóság. ezért úgy viselkedem vele. Így nagyon kicsi a valószínűsége. Engednünk kell. Minden kapcsolatfajta valamilyen csoportba sorolható és minden ilyen csoportnak megvan a megfelelő viselkedési szabályzata. akkor a kapcsolat a maga sajátos és csodálatos módján teljesedik ki. úgyhogy vele így meg így viselkedünk. Cserébe mélyebb bizalmat és meghittséget kapunk másoktól. Például: ez az ember egyik barátom. hasonlóképpen minden kapcsolat . de még a formája is. ez a férjem. hogy egy kapcsolatról kiderüljön. tehát feltehetően ezeket a dolgokat fogja csinálni. amelyek mindezekkel szöges ellentétben állnak (többnejűség. homoszexuális és biszexuális kapcsolatok és így tovább). hogy ezek a deviáns kapcsolatok leginkább a szabályok elleni reakciót jelzik és nem feltétlenül jelentik azt. szigorú viselkedési szabályok alakítottak ki bennünk.legyen az két vagy több emberé . Van úgy. mondhatni percről percre. mint bármely másik. a zamata. hogy kapcsolataink kibontakozzanak és kiteljesedjenek. hogy közelebb és közelebb hoz bennünket egymáshoz. Máskor teljesen eltávolít. évről évre. Néhányan lázadoznak ezek ellen a szabályok ellen és szándékosan olyan kapcsolatokat teremtenek.szintén egyedi a maga nemében. hogy újra életre keltsük kapcsolatainkat. amelyeket a mindenféle kapcsolatot kordában tartó. hogyan fog végződni. félelmekkel. olyan-e. Az emberek is. hogy hová vezet. Így. A kapcsolatok az univerzummal való kapcsolat mélyebb szintjére visznek bennünket és erősítik bizalmunkat az univerzumban. a kapcsolatok is állandó mozgásban vannak. soha nem tudhatjuk pontosan. emez a rokonom. és így tovább. Gondolatban számításba vehetünk egy fontos dolgot. Ha lázadásra érzünk hajlamot. Az univerzum természete is állandóan változik. Minden kapcsolat bámulatra méltó kaland. ha a kapcsolatokat megpróbáljuk szigorúan osztályozni és azután azok szerint szabályozni. hogy ráhangolódtunk az igazi energiára. tudnunk kell. Ha ráhangolódunk benső önmagunkra. és sajátosságaiban különbözik mindenki mástól. Egyetlen kapcsolat sem pontosan olyan.

Tény az. legtöbbünk már elkötelezte magát valamilyen külső kapcsolathoz. de mindenki ismeri őket. hogy minek a betartására vagy elutasítására kötelezték el magukat. Tekintettel arra. mert az hitték. ez már önmagában sok csalódástól kímélhet meg bennünket. hogy ne így legyen.azt jelenti.97 - .legalábbis. fennmaradna. akár egymás közt. Az emberek azt mondják. lehet. hogy minden házasság örökké tart. mert akkor lehetek biztos ebben a kapcsolatban". hogy a kapcsolat mint forma megváltozzék. ha nem magunkat adjuk. hogy tévedtek. Lehetünk 50 évig házasok és az 51. Ez persze "meglehetősen" bizonytalan megfogalmazás egy megállapodás esetén. nem folytatnak szexuális kapcsolatot senki mással. Erre szolgálnak a különféle viselkedési szabályok: "elfogadom. hogy külső környezetünkre koncentráltunk. de ritkán tisztázzák. ezért sokkal gyakrabban inkább megszűnik. Amikor nem vagyunk őszinték. hogy a törvények egy sorozata szerint fogunk érezni vagy viselkedni. hogy így kell viselkedni.mindkét házastársat hozzásegítette. Ha ezt csupán mint tényt fogadjuk el. Ez a fajta elkötelezettség nem engedi. hogy valamit nem érzünk? Az érzések nem a tudatos irányításunk alatt állnak. Az egymástól elváló párok majdnem mindig azt érzik. és nincs olyan elkötelezettség. amely garanciát nyújtana arra. biztonságát. hogy az elkötelezettség fogalma hogyan illik bele ebbe a képbe. hogy fejlődésükben . Végeztünk. hogy nem teszi lehetővé az emberek és a kapcsolatok szükségszerű fejlődését és változását. nem tudatunk szerint működnek. ami a külsőségeket illeti -. hogy a partnerek abban állapodtak meg. hogy elhagy bennünket. mit jelent a "szexuális kapcsolat". hogy elkötelezett kapcsolatuk van. No de miképpen lehet szerződésben leszögezni azt. Lássunk egy példát az elutasítás esetére. hogy a kapcsolatok maguk is változnak. gyakran felvetődik a kérdés. mintsem átalakulván.Elkötelezettség és bizalmasság Amikor az energiánkba vetett bizalomról beszélünk. Tegyük fel. akár csak önmaguk számára. Pedig sok esetben maga a házasság igazán jó volt . hiába szeretnénk. mivel senki nem határozta meg. nem sok esélyünk van jó kapcsolatokra. Ez a burkolt megfogalmazás nyilván . A valódi probléma az elkötelezettséggel kapcsolatban az . évben hitvesünk elhatározza. formájukat tekintve is.kívülről szép. befejeztük. Ha megfogadjuk. Általában ezek a bizonyos szabályok nincsenek szigorúan megfogalmazva. Semmiféle külső forma nem tudja megadni kapcsolataink stabilitását. mint egy szép üres kagyló . olyan volt az egész. hogy választani kell belső igazi önmagunk és a szabályokhoz való ragaszkodás között. de nem valóságos emberek között szövődött. hogy nem érzünk szexuális vonzalmat senki más iránt.

Ezt nehezen érjük föl ésszel.eljussanak arra a szintre. Előfordul. sőt szépek lehetnek. Először úgy néz ki. egy sikeres üzletben. őszintén tartjuk önmagunkkal a kapcsolatot és bízunk önmagunkban. azaz változó. csalódottá válunk és megsértődünk. amit akarok . miközben még mindig tiszteletben tartjuk a szeretet és kapcsolat alapelvét. új formában szerette volna kifejezni magát. Amint mélyebben kezdtek erről beszélgetni. Sok esetben az okozza a fájdalmat. hogy nem tudjuk. Legtöbben azt hiszik. Mindenesetre a kapcsolatban az energia növekszik vagy csökken. hogy én akarok egy bizonyos dolgot. Amikor sokat tanultunk a partnerünkkel együtt töltött idő alatt. hogy félreértjük az univerzum természetét. de félt attól. A nő alkotó módon. Holott az univerzum tele van szeretettel és az igazság. hogy nem tudja saját . mindig pozitív. ezért bűnösnek érezzük magunkat. hogyan változtassunk a kapcsolat formáján. Ez persze fájdalmat okoz nekünk. amit igazán akartunk. amíg nincs szükségünk annyi közös együttlétre. hogy egy adott idő alatt mennyi tanulnivaló van az energiától. klienseim között az egyik házaspár két tagja sokszor került nézeteltérésbe egymással munkája során. Ha mindketten mindig őszintén megmondjuk az igazunkat. de nem akarta a felesége nélkül. hogy az energia lecsökken addig. ahol már nem igénylik az elavult formát. és hogy az igazság sértő lehet. attól félünk. hogy eladják-e az üzletet (a nő). Ha valakivel igaz módon összetartozunk. ha ismerjük. A kapcsolat a két lélek között még ilyenkor is erős marad. Az én tapasztalatom szerint a szakítások viszonylag fájdalommentesek. Például. Az asszonyt már fárasztotta az üzlet és valami mást szeretett volna csinálni.érzéseim nyílt megosztásának folytatását -. Ez a tévhit végeredményben onnan ered. a másik személy azonban egészen mást akar.98 - . hogy az energia később más szinten megújhodik. hogy mindketten azt tehetjük. Egyébként egymás üzleti partnerei voltak. ha folyamatosan. Ha valóban őszinte vagyok és azt kérem. előbb vagy utóbb úgy alakul. ahogyan érezzük. Nem tudjuk a módját. így gyakran inkább megszakítjuk a kapcsolatot. Azt hisszük. attól függően. hogy az alapigazság minden esetben és helyzetben minden érdekelt számára egy és ugyanaz. hogy nem jut onnan elég szeretet számunkra. Folyton azon vitatkoztak. hogy a kapcsolat fenntartásához áldozatvállalás és megalkuvás szükséges. az örökké tartó kapcsolat lesz. A férfi szerette a munkáját és szívesen folytatta volna. mert gyakorlatilag saját mély érzéseinket szakítjuk meg. vagy folytassák-e tovább és bővítsék (a férfi). ha kapcsolatunk formája megváltozik. Saját korlátaink és félelmeink teszik csak negatívvá. mindig azt fedezem fel. hogyan osszuk meg érzelmeinket. akkor lehetséges. feltárultak félelmeik.

árnyékát (megszokásait) átlépni, ha a férje ebben nem segíti állandóan. Attól is tartott, hogy nem tud elég pénzt keresni és csak magára vethet majd a családi jövedelem visszaesése miatt. A férfi attól félt, hogy az asszony segítsége nélkül nem tudja sikeresen tovább vinni az üzletet, nagy szüksége volt a nő alkotó teljesítményére és nem bízott saját intuitív képességében. Persze attól is tartott, hogy a munkával eltöltendő ideje szomorú, szürke lesz felesége melegsége és humora híján. Miután érzéseiket megfogalmazták és alaposan megbeszélték, sikerült tisztázniuk a helyzetet. Kapcsolatukban olyan szintre érkeztek, ahonnan az alkotás és függetlenség vonatkozásában egy fokkal feljebb kellett lépniük. Mindketten készek voltak arra, hogy az egymástól való függésüket csökkentsék és helyette jobban megbízzanak önmagukban. A nő fokozatosan kivonta magát az üzleti életből és egy teljesen új és más foglalkozást kezdett el űzni, amelyet nagyon izgalmasnak, érdekesnek és kifizetődőnek talált. A férfi folytatta az üzletet és más irányba is fejlesztette. Kapcsolatuk erősebb lett azáltal, hogy mindketten függetlenebbek lettek és egyúttal önbizalmuk is megerősödött. Számomra az elkötelezettség az, amit önmagammal kötök; a szeretet, a tisztelet, az engedelmesség és saját lényem megbecsülése. Kapcsolataimban az igazságnak és az őszinteségnek köteleztem el magam. Akibe szerelmes vagyok, annak megígérem, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy az igazat mondjam neki, megosztom vele érzéseimet, hogy felelek magamért, tiszteletben tartom kapcsolatunkat és hogy ápolom, fenntartom ezt a kapcsolatot, akárhogy is változik annak formája. A valódi elkötelezettség nem nyújt biztosítékot a kapcsolat formájára vonatkozóan, sőt tényként ismeri el, hogy a forma állandóan változó valami, de azt is tudja, hogy megbízhatunk a változásban. Ez nyitja meg az utat az igazi bizalom felé, ami akkor alakul ki, ha az emberek igazán mélyen és őszintén megosztják érzéseiket. Ha ketten ugyanezen az alapon állnak, ez azt jelenti, hogy valóban együtt akarnak lenni. S csak szerelmük kiteljesedését fogják érzékelni és egyre inkább megismerik egymást, amint változnak és fejlődnek.

Monogám és poligám kapcsolatok
Amikor az emberek először szereznek tudomást a kapcsolatokról vallott nézeteimről, igencsak radikálisnak találják azokat és lehet, hogy igazuk is van. Gyakorta azonban, ha lehetőségem akad egy kicsit többet beszélni a témáról, kiderül, hogy jó néhány dolgot félreértettek abból, amit mondtam. Például azt hiszik, hogy monogámia-ellenes vagyok, mivel pártfogolom a poligám kapcsolatokat. Ez végképp nem így van. Aminek a prókátora, pártfogója vagyok, az az igazság: hogy legyünk őszinték érzéseinkkel és az ösztöneinkkel kapcsolatban csakúgy, mint önmagunkkal
- 99 -

szemben. Van jó néhány ember az ismerőseim között, aki igaz módon monogám életmódot folytat. Egyetlen meghatározó, mindenek fölött álló szexuális-romantikus kapcsolatuk van, és egyáltalán nincs igényük senki másra. Néhányan vannak olyanok is, akik kifejezetten poligámok és akad elég gondjuk azzal, hogy hogyan kezeljék szexuális-romantikus kapcsolataikat. A legtöbb ember bizonyos fokig zavart és ellentmondásokat tapasztal érzéseiben. Vannak, akik mély, bizalmas és biztonságos érzéseket keresnek az egyetlen személyhez fűződő kapcsolatukban, miközben félnek a csábítás bűnétől és rettegnek attól is, hogy valaki elcsábítja partnerüket. Másrészt ugyanezek az emberek néha korlátozva érzik magukat és olyankor teljesen szabadok szeretnének lenni, hogy más kapcsolatokat is köthessenek. Azok is, akiknek sok kapcsolatuk van, bizonyára mélységesen vágyakoznak egyetlen partnerre, akivel csak ők tartják a kapcsolatot. Ezek nagyon fontos, emberi mivoltunkból fakadó érzések, amelyeket pontosan kell ismernünk - legalábbis, ami önmagunkat illeti - és lehetőleg szerelmi patnerünk alapbeállítottságával is jó, ha tisztában vagyunk. Nem a kapcsolat külsődleges formája lényeges, az megoldható könnyen minden erőlködés nélkül, ha belső igazságunk hangját képesek vagyunk meghallani és azt követjük is. Az ellentmondások maguktól szertefoszlanak, amint kiismerjük és olyannak fogadjuk el magunkat, amilyenek vagyunk. Mindenki olyan kapcsolatokat épít ki, amelyek pontosan megfelelnek számára vagy bárki számára, aki a kapcsolatokban érintve van.

A románc
Amikor találkozunk valakivel, aki nagyon erős, éles tükör számunkra, legyőzhetetlen vonzódást érzünk iránta (kezdetben esetleg ellenszenvet vagy idegenkedést; mindenesetre valami erős érzést). Ha ez a személy nemének jellegzetes, megnyerő képviselője, akkor valódi szexuális vonzalmat érezhetünk iránta. Ha az energia különösen erőteljes, akkor ezt úgy nevezzük, hogy "szerelembe estünk". A szerelem nagyon erőteljes élmény és azt jelenti, hogy érezzük, amint az univerzum átáramlik bennünk. A másik személy csatornánkká válik, katalizátorrá, amely impulzust ad ahhoz, hogy megnyíljunk a szerelem számára, hogy szépek legyünk és belső szenvedélyünket érezzük. Saját csatornánk szabadabbá válik, az univerzum energiája keresztüláramlik rajta és a "megvilágosodottság" boldog pillanatait éljük át, nagyon hasonlóan ahhoz a tapasztalathoz, mint amikor az ember
- 100 -

hosszabb időn keresztül meditációkkal tölti idejét. Ez a legizgatóbb és legélvezetesebb élmény a világon és természetesen ragaszkodunk hozzá. Nem túl szerencsés, hogy ilyenkor nem ébredünk rá: valójában az univerzumot tapasztaljuk önmagunkban. Azt ismerjük csak fel, hogy a másik személy váltotta ki ezt az élményt és azt hisszük, ő az, aki olyan csodálatos! Természetesen, amikor szerelmesek leszünk, egy pillanatra pontosan megérezzük a másik ember lelkének szépségét, de nem ismerjük fel, hogy az a mi saját tükrünk. Csak azt tudjuk, hogy a vele való együttlét csodálatos érzés, saját erőnket azonnal átadjuk neki és ezzel boldogságunk forrását magunkon kívülre helyezzük. A másik személy nyomban olyan tárggyá válik, amelyet birtokolni akarunk. A kapcsolat szenvedéllyé válik, ugyanúgy, mint a kábítószer-szedés, egyre többre és többre van szükségünk ahhoz, hogy elérjük a teljes boldogság érzését. Az az igazság, hogy a szeretett személy formájának lettünk rabjává és nem ismertük fel, hogy az energia az, amit kívántunk. A személyiségre és a testre figyelünk, megpróbálunk belekapaszkodni és meg akarjuk tartani. Abban a percben, amikor ezt tesszük, az energia áramlása leáll. Ha túlságosan megmarkoljuk és úgy tartjuk a csatornát, akkor gyakorlatilag elszorítjuk és éppen azt az energiaáramlást zárjuk el, amelyet keresünk, amelyre szükségünk van. Igazi szenvedély hoz össze bennünket, de a szenvedélyt hamarosan felváltja az a tudat, hogy szükségünk van egymásra. A kapcsolat halála nagyjából akkor kezdődik, amikor létrejön. Később pánikba esünk és még erősebben kapaszkodunk beléje. A szerelem hajnalán az élmény olyan erős volt, hogy néha éveket töltünk el azzal, hogy újra megismételjük, de minél jobban próbálkozunk, annál inkább kisiklik a kezünkből. Csak amikor végképp feladjuk és hagyjuk, hogy az energia újra szabadon áramoljék, akkor érinthet meg bennüket ugyanaz az érzés. Ez a románc szomorú sorsa a régi világban. Évezredeket töltöttünk el azzal, hogy ilyenné formáljuk. Kedvenc dalaink, történeteink és színdarabjaink hűen szembesítenek bennünket a gyakorta fájdalmat és csalódást okozó szenvedély rabjaival. Az új világban valami olyan egyszerű és gyönyörű dolgot fedezünk fel, ami kigyógyít bennünket minden fájdalmunkból: az igazi románc a fényben él.

A szerelmi kaland
Azt hiszem, hogy az élet maga az univerzummal való szerelmi kapcsolat. Azt is
- 101 -

egyre több energia áramlik rajta keresztül. belőlük énbelém. amit szerelmesedtől szeretnél hallani. akit csak el tudsz képzelni. Végy illatos. mi a legmegfelelőbb. mert az nagyszerű érzés. . Ez a cserefolyamat bármilyen formában történhet: beszélgetés közben. Tégy mindent úgy. emlékezz arra. amit csak kívánsz. akik vonzanak és erősítik vagy elmélyítik bennem az életerőt. Azonban vannak olyanok. Ez mindig kölcsönös megelégedésünkre és kielégülésünkre szolgáló csere. mint maga az univerzum. hogy magam sem így élek folyton. amely évekig tart. Képzeld azt./ Legközelebb. De keresem a szerelmet. hogy lefekszünk egymással.102 - . Egyre inkább látom. hogy ők az én tükreim. mintha a legszerelmesebb és legizgatóbb partnered lenne veled. Sokszor elkap. Amit leírtam. amire szükségünk van. 2. Az energia maga tudatja velem. egyre többször átélem. az lenne az ideális.hiszem. vásárolj virágot. Én is közeledem hozzájuk. meleg fürdőt. hogy az én belső férfiúi és női jellegem közti szerelmi kaland. Érzem az érzések intenzitását és szenvedélyességét. mennyire szereted önmagadat és bármi egyebet. Amint építem és megnyitom csatornámat. a lelkem és a testi valóm kalandja. ha megérintjük egymást vagy úgy. és azt is. az nem más. Bármit is teszel. Gyakorlatok 1. feltartóztat a félelem és az óvatosság. egy pillantás vagy egy rövid beszélgetés egy ismeretlennel. képzeletedet felfokozza. rajtuk keresztül tapasztalok. Töltsd az estét azzal. amit velük. amikor romantikus vagy szexuális vonzalmat érzel valaki iránt. menj egy kedves kis vendéglőbe. öltözz a legjobb ruhádba. hogy az univerzum rajtam keresztül beléjük áramlik és viszont. hogy amit érzel. A szerelem azt az állapotot jelenti. mivel az univerzum azt adja nekünk. ami kedvedet. mélyre ható kapcsolat is. Ez lehet egy röpke kis élmény. hogy az univerzum különböző csatornák révén állandóan érintkezésben van velem. amikor az ember nem függ senkitől. mert kívánom ezt az erősítést. hogy elmondod magadnak./ Képzeld bele magad egy szerelmi találkába. hogy ők életem különleges energiacsatornái. Érzem. mert nem szeretnék egy szenvedély rabjává válni. hogy az univerzum a szerelmesed és megad neked mindent. Tégy meg bármit. emlékezz. milyen csodálatra méltó vagy. sétálj egyet a holdfényben. Lehet persze folyamatos. Nyilvánvaló. hogy az része az élettel való igaz szerelmi kalandodnak. hogy mit kell tennem. Jól tudom.

A régi típusú szülői gondoskodás fogalma alatt általában gyermekeink anyagi jólétének teljes biztosítását értették. lehet. Formájuk. az eredmények igazán nagyszerűek: a gyermekekből tiszta fény sugárzik.103 - . valamint azt az igyekezetet. hogy a régi elvárások értelmében semmiben sem fogunk megfelelni a jó szülő fogalmának. segíti szüleit abban. Az univerzum a legigazibb szülő gyermekeink számára. hogy segítik gyermekük formájának a nevelkedését (test. ami számunkra a legjobb. az univerzumból több energia áramlik belénk és rajtunk keresztül a környezetünkbe is. Megérkezvén a fizikai világba. hogy a szülők és a gyerekek félig-meddig tudatosan egyezményt kötnek. . értelem és személyiség). Nekem ugyan nincsenek gyermekeim. Bizonyos értelemben egyáltalán nem kell nevelnünk gyermekeinket. akik lelkileg fejlettebbek. azaz testük fiatalabb és tapasztalatlanabb. amellyel megpróbáltunk megfelelni a jó szülő szerepében.GYERMEKEINK Mint életünk bármely más területén. De mihelyt bízni tudunk önmagunkban és vállaljuk önmagunkat. a növekvő elégedettség és az önmagunk. A gyermekek erősnek. hogy azok szorosabb kapcsolatot építhessenek ki intuitív önmagukkal. Bizonyára nem egyszerű a gyermeknevelés régi fogalmait és mintáit átalakítani. magasabb rendű énünkkel. hogy újra felvegyük a kapcsolatot saját. a gyermeknevelésben is érdemes követnünk és közvetítenünk az univerzum energiáját. Gyermekeink tiszta lényként érkeznek ebbe a világba. mint bármi más a világon. Ahogy mi gyarapszunk. de ha sikerül. Azt hiszem. mint a miénk. nekünk a közvetítő szerepe jut. úgy gyarapodnak gyermekeink is. tehát tanulhatunk tőlük. a kölcsönös megértés és a segítőkészség jellemző. intuitívnek születnek. ha mindig azt tesszük. Azt hiszem. hogy gyermekük eligazodhasson a világban. de gyakorló szülő barátaim közül sokan ezt az elvet vallják. az őszinte összetartozás. hogy kik ők és mivégre születtek ide. hogyan kell a testben élni. A gyermek arra szerződik. Ha nagyobb bizalommal követjük belső energiánkat. A szülők arra szerződnek. de a lelkük ugyanolyan fejlett. valamint az univerzum iránti bizalom sokkal nagyobb segítség gyermekeinknek. hogy gyakran születnek olyan gyerekek. nagy segítséget adnak nekünk ahhoz. első néhány életévükben azt tanulják. A rajtunk keresztül áramló energia és életerő. valamint feltételeket teremtenek ahhoz. mint mi vagyunk. Mivel a gyermekeknek még van közvetlen kapcsolatuk a lelkükkel. Nagyon jól tudják. a szüleikkel való kapcsolatukra az elégedettség.

Nincs semmiféle letisztult modelljük vagy kialakult programjuk. hogyan kell követni az energiát és hogyan kell alkotó módon élni. hogy tiszták és erősek maradjanak. lüktető energiát kapunk tőlük. megtanulhatnánk. Éppen mert még nem fejlett a racionális önellenőrzésük. ha tudatunkba véssük. szüleitől tudja megtanulni. Sok olyan szülőt ismerek. hogy elveszítsék a kapcsolatot. hogyan lehet hasznosan élni a világban. utánozni fognak bennünket. A legtöbb szülő csak úgy találomra "nevel". Az emberi történelemben a legutóbbi időkig gyakorlatilag senki nem végzett kutatást a gyermeknevelés terén és máig is csak nagyon kevés forrásmű áll rendelkezésünkre. Talán segítséget jelent. hogy elrejtsék előlünk (és mások elől) erejüket. mint mi legtöbben). érzékeny lelkületű lényhez. mint önálló. Őket figyelve. ő választott bennünket szüleivé. amely saját lelkükhöz fűzi őket (nem úgy. mert nem segítettünk nekik. ha visszaemlékszünk arra. Ők velünk együtt változnak. így aztán mindenki rengeteget hibázik. még akkor is. Ha megszületésüktől fogva úgy viszonyulunk hozzájuk. ha visszatekintenek gyermekeik nevelésére. ösztönösek és feltétel nélkül őszinték. hogy az életben szükséges jártasságot tőlünk. hogy kik is ők valójában. Hacsak nagyon korán be nem zárultak számunkra azért.Gyermekeink valójában két dolgot igényelnek tőlünk: 1. hogy a gyermek önálló lelki lény./ El kell ismernünk személyiségüket. akik mára már sokkal tudatosabbak. amit teszünk. . ők majdnem teljesen intuitívek. s most nagyon szomorúak és bűntudatuk van. akkor a gyermekek nagyon tiszta és erős csatornák lehetnek. s mivel nagyon fogékonyak és gyakorlatiasak. A legtöbb szülőnek nem sikerül olyan jól teljesítenie szülői kötelességét. akkor nem lesz szükségük arra. mint ahogy szeretné. Minden kapcsolat telepatikus természetű. mivel átalakulásunk után jobban tudjuk segíteni őket. ha tőlünk távol nőnek fel./ Meg kell mutatnunk nekik. azaz tudnunk kell. amely ahhoz szükséges. Általában nem igazán vannak tisztában szerepükkel és felelősségükkel. Lényük így megkapja azt a támogatást. amit mondunk. Azt másolják le. hogy saját fejlődésünk és változásunk jótékonyan hat rájuk. a gyermekek nagy távolságból is bennünket tükröznek vissza. 2. megfigyelnek bennünket. Mi mintául szolgálunk számukra. és nem azt. aki felelős saját életéért.104 - . így aztán a tér nem számít. nem utolsósorban azért. Az is szerfölött fontos. Cserébe kifogyhatatlan élő.

hogy a gyermeket meg kell kímélni a szülők zavart lelkiállapotának vagy negatív érzéseinek hatásaitól. Ha elismerjük őket. Amikor a felnőttek nem úgy beszélnek vagy viselkednek. elfojtott érzéseinket. amelyet látva megtanulhatják. hogy jó szülőnek lenni nem más. hogy egy kis békességem és nyugalmam legyen és megpróbálhassam rendezni gondolataimat. . Ha ilyenkor figyelünk rájuk. Pedig a gyerekek az őszinteséget igénylik. hogy megvadulnak és törnek-zúznak. hogyan lehet őszintén megélni a különböző érzéseket. miközben feldúltak és dühösek vagyunk. mindig türelmesnek. és egész viselkedésük azt fogja tükrözni. viselkedésmintára van szükségük. Akkor érzik magukat kényelmesen. gyengédnek. magamtól és tőletek. mint állandóan szerepet játszani. erősen érzelmi beállítottságúak. amit valóban érzünk (Nagyon izgatott és csalódott vagyok. ahogyan őszintén éreznek. nehéz azonosítani gyermekeinkben a lélek hangját és még bízni is benne. önállótlan lény lenne. A gyermek mint tükör Mivel a kisgyermekeket még viszonylag kevés környezeti hatás érte.105 - . Sokan azt hiszik. Megőrülök a világtól. bölcsnek és erősnek lenni. hangulatokat. akkor ennek megfelelően fognak reagálni. Így segíthetünk nekik abban. ezért azt hisszük. Maradjatok nyugton.Mivel azonban nem vagyunk kellőképpen saját énünkre sem ráhangolódva. a gyerekek lecsendesednek. de ők megérzik kaotikus lelkiállapotunkat. Gyermekeink fizikailag és értelmileg fejletlenek hozzánk képest. mint lelkileg érett.). Ha higgadtnak és fegyelmezettnek próbálunk mutatkozni. Különös. Nem tanulták még meg. gyermekeink ezt azzal tükrözhetik vissza. a gyermekek azonnal észreveszik az ellentmondást és ez megmutatkozik reakcióikban is. Lesztek szívesek kimenni néhány percre innen. tetten érhetjük saját. hogy megtanulják önmagukat szeretni és valódi önmagukat vállalni. mert rohadt nap ez a mai. ők a mi legtisztább tükreink. Mint intuitív lények. Sok ember esetében tapasztaltam olyan alapvető hozzáállást. ahogyan éreznek. emberi modellre. Megpróbáljuk megőrizni az irányítást. A gyermekek nagyon pontosan megérzik ezt a hozzáállást. hogy irányítsa és felelősen gondolkodó lénnyé gyúrja. hogy kevésbé tudatosak és felelősségtudatuk is alacsonyabb szintű. és a szülő kötelessége. felelős lényeket. és úgy reagálnak az energiára. Azt gondolják. de ha egyenesen bevalljuk. miszerint a gyermek tehetetlen. és visszatükrözik saját viselkedésükben. hogy bizonyos dolgokat leplezni illik. ha szavaink és érzéseink közt nincs ellentmondás.

Viszont ha sokszor cselekszünk lázadó énünk sugallatára. kiábrándultságunkkal. amiért nem bízunk magunkban és ezért nem bízunk gyermekünkben sem? Ha gyermekünk lázadó természetű.106 - . lehet. hogy ne foglalkozzon saját nevelésével. hogy elárasztjuk őket minden mérgünkkel vagy őket hibáztatjuk bajaink miatt. hogy igyekeznek biztosítani gyermekeik megfelelő taníttatását és fejlődését. Van-e valami. hogy mi valóban nyíltak és őszinték vagyunk-e vele szemben. Azonban önmagunkat is vizsgáljuk meg. saját életüket . Mi adunk számukra különböző viselkedésmintákat. nézzünk magunkba. hogy ez nem volt helyes részünkről és többet ne foglalkozzunk a dologgal. S ha egyszer valóban így történt. hogy az adott eset mennyiben tükrözi a mi magatartásunkat. Meglehet. vizsgáljuk meg önmagunkban a lázadó és a zsarnok viszonyát. amikor egészen kis koruktól fogva minket utánoznak. Ez is hozzátartozik az igazán jó. hogy szakemberre. fejlődésével. ha megtanulunk törődni magunkkal és gyermekeinket is ugyanerre ösztönözzük. Ha zsarnoki énünk veszi át az irányítást életünk felett. A szülők idejük túlnyomó részét gyakran arra áldozzák. hogy velük vigasztaltatjuk magunkat vagy tőlük remélünk segítséget gondjaink megoldására. Azért is érdemes megfigyelni őket. az nem azt jelenti. Megpróbálhatunk túljutni ezeken a gondokon úgy is. Ha gyermekünk valami nekünk nem tetszőt művel. amit eltitkolunk valaki vagy esetleg önmagunk elől? Van-e valami. Ha tanulunk ezekből a tapasztalatokból és azokat megszívlelve élünk. Miközben gyermekeik életéről gondoskodnak. Alaposan át kell gondolnunk. Ám emberek lévén. amelyeket ők rendre kipróbálnak. akkor ismerjük el. ha gyermekeinkkel őszintén megosztjuk érzéseinket. Úgy gondolom. Például. akkor hasonlóképpen fejlődnek gyermekeink is. Igyekezzünk mindig őszintén kifejezni érzéseinket. mi hogyan viselkedünk. akkor gyermekünk minden valószínűség szerint átveszi a bennünk elnyomott lázadó szerepét. mert láthatjuk. aki az egész családnak segít a régi beidegződések megváltoztatásában. tanácsadóra van szükségünk. A gyermekek akkor is bennünket tükröznek. kereken meg kell neki mondanunk a véleményünket. sok ember számára a szülői szerep nagyon kényelmes kibúvó volt arra. akkor annál kisebb valószínűséggel fogunk bármelyik hibába esni. ha gyermekünk titkolódzó és valamit rejteget előlünk. akkor a gyermekünk is ezt a mintát utánozza. De azt sem jelenti. hogy időről időre gyermekeinket fogjuk elárasztani haragunkkal. és hogy magunkban vajon miként tűrhetjük el ugyanezt.Ha érzéseinket megosztjuk gyermekeinkkel. bensőséges kapcsolathoz. hogy ezek a jelenségek miként tükrözik saját belső fejlődésünket.

hogy pontosan meghúztuk a határokat. de értessük meg velük. Ez azt jelenti. hogy kifejezzük érzéseinket. jó megérzésük. Amint növekszenek. A szülő bizonyos felelősséget vállalt. hogy azt csináljanak. és éppen úgy. segítsünk nekik. amit akarnak. hogy a boldog. ők ezt a magatartást fogják visszatükrözni. mi az.elhanyagolják. amire szükségünk van. Még mielőtt beszélni tudnak. nyugodtan meg lehet őket kérdezni. s abba sem hagyja. folyamatosan vonjuk be őket családi döntésekbe és osszuk meg velük a mindannyiunkra nehezedő felelősséget. Szeressük őket. mit akarnak. Mindannyiunknak fontos. hogy gondoskodik a gyerek testi és szellemi fejlődésének feltételeiről. Ha belátjuk. Ez nem azt jelenti. hogy gyermekeink tudat alatt kötelességszerűnek érzik: nekik kell gondoskodniuk szüleikről. Megkérdezhetjük tőlük. legközelebb meg kell próbálnunk őt otthon hagyni a dadával. hogy a gyerek a példákból tanul. A gyerekek vagy utánozzák szüleiket és többet gondoskodnak másokról. hogy . Ha elvisszük őt és erre sírni kezd. törődnünk kell egymással. hogy nem kell figyelnünk gyermekeinkre. Ne felejtsük el. saját dolgaikban bízzuk rájuk a döntést. hogy néha nekik kell megbirkózniuk döntéseik következményeivel. mint önálló egyéniségre és úgy bánunk velük. Ha valóban úgy tekintünk gyermekeinkre. hogy ez csak lelkükre igaz. sokat vagyunk együtt. mint magukról. éppen ellenkezően cselekedve. amit mondunk neki. De figyeljük meg. kik ők valójában. mint minden más szoros kapcsolat esetében. igenis tudják. hogy elvigyük-e őket. amelyek segítenek megérteni válaszukat. hogy törődnünk sem kell velük. Amennyire csak lehet. A megoldás kulcsa a mi magatartásunkban keresendő. hogy saját felelősségükre élnek. hogy gyermekétől hasonló felelősségtudatot és együttműködést várjon el. Ennek sajnos az az eredménye. és még kevésbé azt. hogy milyen jelzéseket kapunk a kicsitől. Első esetben bízzuk a választ megérzéseinkre. mint velünk egyenlővel (de tudjuk. az nem jelenti azt. hiszen azok mekkora áldozatot hoznak értük. mert fizikai értelemben tapasztalatlanabbak). Már megszületésük pillanatában fogadjuk el. mint ahogy remélik tőlük. gyermekünk sem fogja elhanyagolni magát. ami helyes és mi nem. Legyünk biztosak abban. megfogalmazzuk igényeinket és pontosan meghúzzuk a határvonalakat. amit mi teszünk és nem azt. hogy mindenről van véleményük. A szülő-gyermek kapcsolat nagyon mély. Mindig azt teszi. lássuk el őket tanáccsal. Noha egyes dolgokban maguk döntenek. Joga van tehát ahhoz. vagy fellázadnak szüleik elvárásaival szemben.107 - . mit éreznek a velük kapcsolatos dolgokról és akkor bízzunk intuíciónkban és az ő jelzéseikben. Nem hagyhatjuk. A szülőknek elsősorban magukról kell gondoskodniuk. teljes élethez magunknak is meg kell adnunk mindazt. vagy inkább otthon szeretnének maradni egy bébiszitterrel.

becsapnának minket. Az a legfontosabb, hogy ne hallgassuk el előttük az érzéseinket és tőlük is ugyanezt kérjük. Majdnem minden családi probléma abból fakad, hogy a családtagok nem beszélgetnek egymással. Gyermekeink biztosan nem fognak tudni őszintén elmondani valamit, ha ehhez mi magunk sem értünk. A szülő nehezen tudja elképzelni, hogyan kezdje ismét önmaga életét élni, miután gyermeke is azt teszi. Ez akkor sikerül, ha a szülők képesek elismerni, mennyire függenek gyermekeiktől és mennyire félnek attól, hogy utódaik elhagyatottak lehetnek. Ennek éppen az ellentétét szokták hangoztatni - a szülők azt akarják minden áron elhitetni önmagukkal, hogy a gyermekek függnek tőlük, és hogy az semmiképpen sem lenne rendjén, ha a szülők csak saját magukkal törődnének. Hamis ez a beállítás. Az az igazság, hogy a szülők érzelmileg nagyon is függnek a gyermekeiktől, de ezt tudatukkal még fel sem fogják. A gyermekek olyan elevenek, izgalmasak és a szülők titokban attól tartanak, hogy nélkülük teljesen szürkévé, sötétté és szomorúvá válik életük. Vagy egyszerűen talán csak arról van szó, hogy önmagukkal félnek szembenézni. Amint ezeket az érzéseket felismerik magukban, saját lelkük és életük sivárságával is meg kell küzdeniük. Figyelni kezdenek kívánságaikra, vágyaikra és arra, hogy miként válhatnának elégedetté. Kezdenek megbízni belső érzéseikben és azok szerint cselekedni. Ekkor kezdenek gyermekeink igazán kivirulni. Végre felszabadulnak a szüleikről való kényszerű gondoskodás nem tudatosan vállalt feladatának teljesítése alól, szabadok és azt tehetik, amit ők maguk érdemesnek tartanak megtenni! Azt teszik, ami szerintük valóban szükséges számukra. Ezzel olyan csatornává válhatnak, mint amilyenné természetükből fakadóan kell válniuk. Egy velem nagyon jó barátságban lévő házaspárnak van egy négyéves kislánya. Már a kicsi megszületése előtt biztosan tudták, hogy kislányuk szép, életre való lény lesz és úgy érezték, máris jó kapcsolatba kerültek vele. Az anya otthon szült, én is ott voltam. Csodálatos élményben volt részem. Néhány perccel megszületése után én vettem magamhoz a babát, aki mereven a szemembe nézett (korábban azt hallottam, hogy az újszülöttek néhány perces korukban még képtelenek ilyen figyelmesen "farkasszemet" nézni). Nyilvánvaló volt számomra, hogy a picike nagyon is jól tudta, hogy mi történt. Nagyjából úgy nőtt fel, ahogy már korábban írtam erről. Mindig megkapta a neki járó tiszteletet, amit egyébként igényelt is, és úgy bántak vele, amint egy tudatos lénnyel, önálló egyéniséggel kell. Figyelemre méltó gyermek lett belőle. Bárhol jelenik meg, az emberek mindenütt érzik erős egyéniségének varázsát. Nem lehet nem észrevenni, hogy ő az univerzum nyitott csatornája.

- 108 -

Meditáció
Helyezkedj el kényelmesen, lazíts és csukd be a szemed. Végy néhány mély lélegzetet és tudatoddal szállj mélyen magadba egy nyugodt, mély pontra. Képzeld el, hogy ott van a gyermeked veled szemben. Nézz a szemébe és érezd a benne levő életerőt. Tölts ezzel egy kis időt, hogy tapasztald ezt az élményt, fogadd be az érzéseket, ötleteket vagy benyomásokat arról, hogy ki is a te gyermeked. Lépj vele kapcsolatba, beszéddel, az iránta érzett megbecsüléseddel és nagyraértékelésével. Ha nemcsak egy gyermeked van, úgy mindegyikkel ismételd meg ugyanezt. Ez a meditáció erősíti köztetek a szeretetet, az őszinte bizalmat, egymás kölcsönös megértését, akár kisgyermekről, akár felnőttről van szó.

Gyakorlat
Mondd meg gyermekednek az igazat és áruld el érzéseidet is őszintén, még akkor is, ha úgy érzed, hogy sebezhetővé válsz, netán kényelmetlen neked, hogy nem uralkodsz magadon eléggé. Kérdezd meg, hogy ő mit érez a tudomására hozott dolgokkal kapcsolatban. Próbálj meg nagyon figyelni a válaszra. Ha tanácsot szeretnél adni neki, először kérdezd meg őt, hogy kíváncsi-e rá. Ha nem, akkor a tanács helyett érzéseidről beszélgess vele.

- 109 -

SZEXUALITÁS ÉS SZENVEDÉLY
A szexuális energia nem más, mint szenvedély és életerő, az univerzum teremtő ereje. A szenvedélyes élet záloga az, hogy bízunk a bensőnkben lakozó energiában és azt követjük. Ha ezt tesszük, az energia szabadabban áramlik rajtunk keresztül. Amikor már bátran kifejezzük érzéseinket, akkor kezdünk el igazán élni, mindent mélyen átérzünk és minden, amit teszünk, mámorító, örömteljes kéjjel tölt el. Ha bízunk az univerzumból fakadó energiánkban és követjük ösztönzését, bármely helyzetben azt tesszük, amit kell. Az energia ösztönözhet arra, hogy beszéljünk, hallgassunk, mozogjunk és táncoljunk, maradjunk csendben, sírjunk vagy kiabáljunk vagy akár meditáljunk. Amikor partnerünkkel vagyunk, azt sugallhatja, hogy beszélgessünk, öleljük át egymást, üljünk csak csendben egymás mellett vagy szeretkezzünk. A szenvedély érzése hatja át minden élményünket, és a kielégülés akkor válik teljessé, ha természetes módon követjük az energiát, úgy, ahogyan bensőnkkel megérezzük. Ha elgyönyörködünk egy virágszálban vagy egy pillanatra elmerülünk egymás tekintetében, ugyanolyan szenvedélyes kielégülést nyújthat számunkra, mint a szeretkezés, feltéve, ha abban a pillanatban az energia jelen van. Életünket az univerzum tölti fel szexualitással, bár bizonyos tapasztalataink lehetővé teszik, hogy szexuális élvezeteinket mélyebben átéljük, mint egyéb érzéseinket. Sajnos sokan elfojtják magukban a szexuális energiát. Talán félnek önmaguktól, attól, hogy a szenvedély elragadja őket. Ösztönösen tudjuk, hogy szexuális energiánk alkot és alakít, de semmi sem örök, semmi sem állandó. Egónk fél ettől, ezért ahelyett, hogy bíznánk ösztöneinkben, azt tanuljuk meg, miként fojtsuk el azokat. Családunk, partnereink, a társadalom, a vallás eddig csak abban segített bennünket, hogy minél erőteljesebben nyomjuk el és szabályozzuk szexualitásunkat. Amint a korábbi fejezetekben már kifejtettem, az egó a megszokott, a változatlan biztonságát igényli. Egónkat át kell nevelni, hogy bízni tudjon az intuícióban, ezzel szabad utat adva az energia áramlásának, hogy az gyönyört és boldogságot biztosítson számunkra. Nem eleget ugyan, de már többet törődünk testünkkel és szexuális energiánkkal, többet és nyíltabban beszélünk testi dolgaikról és szexuális érzéseinkről. Ez azonban még mindig csak a felszín, hiszen sejtjeinkben évszázadok óta őrizzük a rossz beidegződéseket. Hiába hangsúlyozzuk lépten-nyomon a test szépségét és a szexuális nyitottság értékét, valahol mélyen még mindig azt hisszük, hogy szexuális energiánk bűnös és veszélyes erő. Nem bízunk magunkban. Még sokan élnek abban a tévhitben, hogy a lelki és a szexuális energia egymással
- 110 -

pedig felismerhetnék. hogy önmagunkban. Közben az energiával egyre kevesebbet törődnek. Ha korlátozzuk szexuális energiánkat. akár fellázadunk ellenük. az emberek egyre jobb ajzószerek. csakhogy ezáltal végzetes ellentmondásba keverednek és meggátolják a hőn óhajtott energia áramlását. .ellentétes. Ez a kifogyhatatlan energia megijeszt bennünket. a vágy elhalásához vezet. felszabadult szexuális energia.111 - . más szóval mindent másként kell tennünk. Az univerzum tiszta szexuális energia. meg kell szabadulnunk ezektől a régi beidegződésektől. hogy feltárjuk ezt a titokzatos. hogy milyen a tiszta. Szabályokat állapítottunk meg szexuális energiánk kordában tartására. hogy lelkiekben erősebbek legyenek. Hogy ismét felvegyük vele a kapcsolatot. állandóan változó erőt. ahelyett. vagy betartjuk őket. félre kell dobnunk a formaságokat és fel kell fedeznünk önmagunk belső harmóniáját. hogy óvakodjon a szexuális élettől. Az energia így nem talál utat magának. Senki sem tudja. hogy ösztöneinket elfojtjuk. Klasszikus példa erre egy fiatal lány esete. Mindkét séma meggátolja. fellázadnak és szinte erejüket hajszolva ott és akkor élnek szexuális életet. miként tarthatjuk vissza és legfeljebb csak bizonyos körülmények közepette merünk szexuális életet élni. ösztöneinkben bíznánk. mint eddig. mert vagy fellázadunk a szabályok ellen. Sokan tiltakoznak a szexuális életet elnyomó szabályok ellen. hogy eltöltsön bennünket. akár elfogadjuk a szexuális életre vonatkozó szabályokat. akkor csak azt tanuljuk meg. De ez nem lehet igazi szex. hogy valódi élvezetben legyen részünk. annál kiégettebbek lesznek. hogy miként tegye szabaddá az energia áramlását. Amint az energia haldoklik. Egyik megközelítés sem teszi lehetővé. és az ember nem tudja belülről pótolni. hiszen azért tagadják meg szexuális énjüket. hogy a kettő egy és ugyanaz. mindenképpen meg kell bíznunk önmagunkban. amelyek kellő izgalmat biztosítanak a kielégüléshez. Emiatt persze sok problémát okozott neki. Ez a fajta kíméletlenség előbb-utóbb az energia kiapadásához. ezért inkább megpróbáljuk féken tartani és irányítni. hatásosabb módok után kezdenek kutatni. amíg nem megy férjhez és aztán majd a házasságban elemi erővel törhetnek elő elfojtott vágyai. amely kész arra. hogy feltárjuk és megismerjük a valódi szexuális energiát. Ha azt akarjuk. hogy ellenőrzésünk alá vonhatjuk. Ha azt hisszük. hogy ezt a dolgot rejtegetni illik. ahol és amikor kedvük tartja. Az emberek meghasonlanak önmagukkal. Amint már említettem. végső soron természetes energiánkat mellőzzük. mivel ahhoz szoktunk. Minél jobban próbálják fokozni vágyaikat. akinek folyton azt mondták. akkor előbb-utóbb eltorzítjuk.

amely meggátolta valódi szexualitásunk feltárását.112 - . ítéleteinket és azt a hozzáállást. Fel kell ismernünk összes régi hiedelmünket. önmagában nem elegendő. Én magam tapasztaltam azt. mert a partnerünk is velünk van. S a változás bekövetkezik a maga idejében. anélkül. mert egyenest ágyba rohannánk. akkor megismerjük a bennünk zajló természetes folyamatokat és szexuális énünket. Láthatjuk magunkat. akkor testem felenged a feszültségből és nem áll ellen a változásnak. Mindkét esetben elfojtjuk szexualitásunkat. Hiszek abban. hogy lesújtva érezzük magunkat. mások egyet sem. akik csak egyetlen szeretőt kívánnak életükben. hogy ezen a téren is képesek leszünk lélekben megtisztulni. s akkor majd érezni fogjuk tiszta energiánkat. vagy elnyomjuk szexuális vágyunkat. megint mások sokat. amilyen vagyok. Ez felszabadító érzéssel tölt el bennünket. Ítéleteink és korlátaink jól szolgáltak bennünket. hogy csak az jelent megoldást. Ha levetkőzzük a rossz beidegződéseket és megszabadulunk a tiltásoktól és szélsőséges lázadásainktól. vagy mert nem akarunk tudomást venni vonzódásunkról. akkor legszívesebben vagy behurcolnánk őt a hálószobába. mint amikor egy társaságban kívülről figyeljük önmagunkat: ha vonzalmat érzünk valaki iránt. és azonnal az energia szerint igyekszünk cselekedni. mellyel megpróbáljuk régi ítéleteinket.Bízz a testedben . Noha úgy látszik. a valóságban ilyenkor csökken bennünk az univerzum energiája. Némelyek nagyobb fontosságot tulajdonítanak a szexualitásnak. ahogy az energia rajtunk átáramlik. lehet. Az emberek gyakran ételekkel vagy kábítószerekkel szabályozzák és kezelik a bennük átáramló természetes energiát. Az embereknek különféle módszereik vannak .fedezd fel szexuális energiádat Az emberek szexuális energiája teljesen egyedi. Vannak. Ha összes belső korlátommal együtt hajlandó vagyok elfogadni magamat. Ugyanez vonatkozik természetesen a szexuális energiára is. az univerzum bennünk áramló erejét. hogy bármilyen előítélet befolyásolna bennünket. Amikor először éljük át. hogy milyen nehéz energiánk szerint cselekedni. mintha serkentőszerekkel fokozni lehetne energiánkat. korlátainkat és lázongó mivoltunkat levetkőzni. amint kikerüljük természetes szexuális energiánk érzését és élvezetét. mint mások. hogy őszintén meg akarunk szabadulni régi sémáinktól. Ám csupán a szándék. Lehet. ha elfogadom magam olyannak. Attól kezdve bízhatunk szexuális energiánkban és bátran követhetjük. Olyan egyszerű ez. vagy azért. Testünk kiszámított tempóban (pontosabban: irányítva) fejlődött. A megtisztulást követően pontosan fel kell mérnünk a helyzetünket. mivel az energia áramlását egy éppen kényelmes sebességre lassították.

csalódással teli szerelmünkre. vagy a régivel nem törődve csak az új partnerrel foglalkozunk és élvezzük új kapcsolatunkat. helytelen elvárásaink és egyáltalán a szexualitáshoz való régi hozzáállásunk.a szexualitás szabályozására. Jó példa lehet erre egy olyan alkalom. hogy bensődben találsz-e ártatlan. amint elkezdjük valódi energiánkat kibontakoztatni. hogy szexuális energiád milyen állapotban van és hogyan érez. Mialatt szexuális erőnket akarjuk kitapasztalni és igyekszünk ahhoz igazodni. de mindezeket az érzéseket el kell fogadnunk. életmódunk okait. hogy természetes igényeikhez képest több szexuális ingerük legyen. Vagy felajzzák magukat. amit teszek. egy órán keresztül. Mielőtt felkelsz. Ezek a dolgok a felszínre kerülnek. Testünk el fogja árulni. hogy az adott pillanatban figyelek érzéseimre. de nem gondolkodom azon. az a jutalom számomra. hogy az univerzum rajtunk átáramló energiáját akadályozzuk. izgalom és bizonytalanság övezi a szexualitást. Azáltal. A természetes energiához való ragaszkodás számomra egyenlő a bennem lakozó univerzummal való azonosulással. Ezen a tiszta helyen képzeld el magadnak. illetve meg sem említeni. lehetővé teszem szexuális energiám kibontakoztatását. De bármelyik megoldás mellett döntünk is. mintha nem lennének előítéleteid szexuális magatartásodról.113 - . figyeld meg testedet és elemezd. ügyeljünk arra. Képzeld el . hogy helyes-e. Minden felszínre kerülő érzésedet vagy képzetedet próbáld meg azonosítani. Figyeljük meg. Félelem. Ilyen esetekben választhatunk: vagy megosztjuk új partnerünkkel ezt az emléket és az ezzel járó érzéseinket. Csupán azáltal. rossz beidegződéseink. gyermekien tiszta pontot. valamint arról. milyen érzéseket vált ki belőlünk. segítséget nyújtunk ahhoz. hogy felismerjük és elfogadjuk cselekvéseinket. Mindkét út oda vezet. mélyedj el magadban. hogy milyen érzés volt elmesélni csalódottságunkat. vagy elfojtják szexuális vágyaikat. hogy az energia felszabadulhasson. vagy mit nem kell tenned. Ha természetes energiámat követem. amellyel önmagunkat akarjuk szabályozni. hogy mit kell. amikor életünkben új szerelmi kapcsolat van kibontakozóban és visszaemlékszünk egy régi. Az alábbi gyakorlat segít nekünk természetes szexuális energiánk felmérésében: Tégy úgy egy napig. hogy milyen lesz a napod. vagy a magad által helyesnek tartott ideig. változatlanul régi sémáinkat alkalmazzuk: még működnek előítéleteink. hogy számára mi a jobb megoldás. hogy nagyon jól érzem magam. hogy amit teszünk. Vallasd ki magad. Ez az azonosulás ad nekem valódi életörömöt. majd ugyanezt kérdezd testedtől is.

de ha valóban bízunk energiánkban és követjük is. vagy ha energiánkra hallgatva valaki mást kívánunk meg. Meg kell vizsgálnunk magunkat. Félünk attól. Lehet. De mégis magunkban és szexuális energiánkban kell bíznunk. Hogyan erősítsük meg önmagunkat. Ha erős szexuális vonzalmat érzel valaki részéről. akikkel napközben találkozol. ő házas. de a másik nem.). mint bensőnk tükrét.. Ha bármi negatív gondolat kerül felszínre. Figyeld meg. őrizd magadban az újdonság érzését. én házas vagyok.. Ha viszont bármelyik felszínre került érzésed szerint cselekszel.. nagyon fiatal még. erősítenünk kell érzelmeinket és majd fejezzük ki őket. vagy legalábbis ne tulajdoníts túl nagy jelentőséget egyiknek sem. Amint felkelsz és előkészülsz aznapra. hogy az univerzum rajtunk keresztül áramló energiája úgy működne. Próbálj meg nem ragaszkodni egyik gondolathoz sem. mintha valóságos lenne. ha pillanatról-pillanatra ragaszkodnál energiád ösztönzéséhez.. önmagunkat is beleértve. Az energia követése kapcsolatainkban Általában az emberek tudni szeretnék.. vagy ha ugyancsak energiánkat követve nem akarunk szexuális kapcsolatot valakivel. nem ilyet képzeltem. aki viszont akar velünk? Félünk attól. bízz belső energiádban és tégy tanácsai szerint... hogy bárkit megsértene.. figyeld meg pontosan. Ha partnerünk nem kíván.magadnak. fogalmazd meg magadnak.. holott monogám kapcsolatban vagyunk elkötelezve. hogy az érzés arról a bizonyos. de ő nem vágyik ránk (vagy fordítva). testedet és szexuális érzéseidet is beleértve. ha mi kívánjuk a szexet. A nap végén is tudatosan figyeld önmagadat.. kapcsolataikban hogyan erősítsék energiájukat. Ha mi szexuálisan vágyunk valakire. (Például: mindjárt teszek valamit az ügyben. belső pontról érkezett. barátainkkal nem egyet akarunk. de utána hagyd feledésbe merülni.. tudatosítsd magadban. meg kell őt kapnom. hogy önmagunkban bízva valaki mást megsértünk. akkor ezt úgy kell tekintenünk. így egymás megértésének egy mélyebb szintjére jutunk. akkor a mi hozzáállásunk másokat is meg fog erősíteni. Ha képes vagy rá. Nem hiszem. hogy partnerünkkel. milyen gondolataid támadnak. hogy pillanatnyilag megbántunk valakit. Akkor partnerünknek is válaszolnia kell. Mélyedjünk egyre jobban . hogyan viselkedik a tested és jegyezd meg azoknak a reakcióit. térj vissza tiszta belső pontodhoz és tarts ki önmagad mellett. hogy milyen is lenne. miként érint ez téged.114 - . Úgy éld át ezt a helyzetet. hogy mi történik bensőnkben..

Őrizzük meg nyíltságunkat. Ilyen helyzetben mélyebben magunkba kell tekintenünk. nem mondják el egymásnak igazi érzéseiket. hogy partnerünket elveszíthetjük? Vagy netán azért rúgjuk fel hirtelen a bensőséges partneri kapcsolatot. az alakuló kapcsolatnak más formája is lehetséges. hiszen még semmi sem köt egymáshoz.önmagunkba és kérdezzük meg. ami beteljesülést hozhat számunkra. ami rendes körülmények között önmagában nem számít szexnek. az nem feltétlenül jelent ágyba bújást. lehet. de ami éppen olyan kielégülést adhat. ez fogja lehetővé tenni az energia szabad áramlását. elhallgatjuk a vonzódást. . mint a szeretkezés. hogy többet kell beszélgetnünk partnerünkkel. ha az emberek elhallgatják egymás elől valódi érzéseiket. mindnyájunknak a legjobban tetsző módon fog rendeződni az ügy. hogy valami régi. Gyakran kérdezik tőlem. hogy tisztázzuk. Ne zárkózzunk el a szexualitás szokatlan formáitól. Általában meggátoljuk az energia áramlását. ahogy a legjobb.115 - . hogy az energia azt sugallja. mit érzünk valójában. kimondatlan sérelem van a háttérben. mert ha teljesen őszinték vagyunk. csak nem vettük észre. Legyünk határozottak érzéseinkben és mondjuk is ki. lehet. Legyünk biztosak érzéseinkben és minden úgy történik. Vajon azért vagyunk-e monogámok. vagy úgy. hogy éppen zavarjuk őt. öleljük át. minél többet akarunk megtudni szerelmesünkről és mi is minél többet szeretnénk kiadni magunkból. Önbizalomra van szükségünk. erre a kérdésre nem adhatunk egyszerű választ. Elképzelhető. hogy bízunk energiánkban. hogy máshol keressünk kikapcsolódást? Ilyen esetben feltétlenül őszintének kell lennünk. masszírozzuk egymást vagy tegyünk bármi egyebet. A tartós szenvedély Közöny lesz úrrá a kapcsolatokban. Persze ha vonzódunk valakihez. mi legyen a következő lépés. Amikor először leszünk szerelmesek. mert a kikacsintást bűnös dolognak tartjuk. Ezek közül egyik sem jelzi azt. Amint azonban a kapcsolat megszilárdul. Noha az érzelmi robbanás veszélye ijesztően elképzelhető. ha valaki monogám kapcsolatban él és eközben vonzalmat kezd érezni valaki más iránt. de az is lehet. Amint a Kapcsolatok című fejezetben már említettem. beszéljünk érzéseinkről azokkal. hogy csak üljünk vagy feküdjünk egymás mellett. az ilyen helyzet mégis csak alkalmat ad a dolgok alapos tisztázására. amit érzünk. vagy fellázadva a magunkra kiszabott szabályok ellen egyre inkább vonzódunk a tiltott helyzet iránt. mert attól félünk. vagy azért. hogy mi a teendő. hogy elfojtjuk. mert félnek a másik elvesztésétől. akiket illetnek. legtöbbször a párok közti közlékenység már óvatosabb.

akik meg akarnak szabadulni a szexualitással kapcsolatos mindenféle régi elméleteiktől. azt is tudnod kell. hogy belső erőd tiszta. Tudd. hogy helyesen fejezed ki magadat. hogy pontosan miben hiszel. Minden lélegzetvételkor.116 - . hogy mikor mit cselekszel e szerint a hit szerint. ugyanolyan nyitottak leszünk a bennünk áramló szenvedély és élvezet számára is. Mihelyt érzéseink számára nyitottá válunk. annál kevésbé uralják hitedet a rejtett erők. amely rajtad áramlik keresztül mások felé. heves energiáját. Ha át akarjuk élni a szenvedélyt. amint szenvedélyességed megnyilvánul szerelme(i)d. Gyakorlat Az összeírás módszerét ajánlom azoknak. Képzeld el. Akkor szűnik meg bennünk. Meditáció Ülj vagy feküdj le kényelmes helyzetbe. munkában és alkotó tevékenység vagy szórakozás közben. ha inkább önmagunkat veszítjük el. Érezd az univerzum energiájának lüktetését arról a bizonyos pontról és azt. először magunkhoz. hogy a rajtad átáramló energiában bízhatsz és ez a biztosíték arra. azután másokhoz kell őszintének lennünk. Tudd. barátaid körében. hogy ez az energia szexuális természetű és szenvedély formájában nyilvánul meg. lazításkor szállj egyre mélyebben magadba. alkotóképes és rajongó. amint az energia átáramlik testeden. mint az univerzum tüzes. Tekintsd úgy szenvedélyedet. ha saját érzéseink számára sem vagyunk nyitottak. Hunyd be a szemedet és végy néhány mély lélegzetet. mint teljes bizalom. csakhogy valaki máshoz tartozzunk. Minden kilégzéskor egyre jobban lazítsd el agyadat.A szenvedély viszont nem olyan valami. életrevaló. eltűnik. előítéleteiktől vagy egyéb hiedelmeiktől. Ha tudod. Minél tudatosabbá válsz. félelmüktől. Tudd. amely csak úgy a semmibe vész. gondolataidat. . Egy párkapcsolatban a szenvedély nem más. abba a bizonyos nyugodt pontba.

negatív hiedelmedet az univerzumnak. amikor szexuális vágyam feltámad. Nincs elég időm szexuális életet élni. Erre néhány példa: Negatív hiedelem: Nem tudok valódi szerelmemre rátalálni. tetteidet. Vagy most egy remek. ./ Ha ez kész. 3. gondolataidat megerősítő összeállítást arról. Találok időt magam számára. szükségem van a szexuális életre. Most bízom saját szexuális kiegyensúlyozottságomban. és annak megfelelően cselekszem. Arra hangolom rá magam. hogy negatív hiedelmeid leküzdésére mit tettél.117 - . Végy mély lélegzetet és hagyj mindent a maga útján haladni. Túl sokszor akarom élvezni a szexualitást. Bízom szexuális vágyaimban és ennek megfelelően cselekszem. hunyd be szemedet és lásd magadat. Mindig nagyon fáradt vagyok. Most már teljesen bízom magamban. Bízom érzelmeimben és erősítem azokat. amint átadod összes szorongásodat. Nem tudok bízni magamban. 2./ Írj egy önmagadat. Nem tudom élvezni a szexualitást. hogy a szexualitás élvezetet nyújt.1. Biztos. gondolataidat és szorongásaidat./ Írd össze a szexualitással kapcsolatos negatív hiedelmeidet. A megerősítés: Most tökéletes szeretőt (szeretőket) vonzok. érzelmes szeretőhöz vonzódom. ami a valódi belső akaratom. Szeretőmmel közlöm igazi érzéseimet.

amit azért kell elvégeznünk. A két dolog egyidejűleg működik majd életünkben. Aztán életünk legnagyobb részét ebben a mókuskerékben töltöttük. Elmondom nekik. Nem biztos.MUNKA ÉS JÁTÉK A munka és a játék egy és ugyanaz. és meglehet. hogy a jövőben sem lesz. hogy valaha is létezett sajátos. A munka már nem kényszerűség lesz számunkra. . Akikkel együtt dolgozom csoportban vagy egyénileg. ha átalakulnak. Nem hallunk többé ilyesmit: "ha ezt megcsinálod. amit csinálnunk kell. azt tapasztaljuk majd. Ettől fogva senki nem mondhatja. de nem szükségszerűen közvetlenül ok-okozati összefüggésben. mint a hétköznapi élet természetes velejárója . az több irányt is kijelöl számunkra. Minden eggyé válik az univerzum követésének folyamatában és még pénz is lesz. ez meg játék. Sokféle módon próbáljuk kifejezni önmagunkat. minek készülünk. Az új világban munkánkat. amit szeretünk. ha pontosan önmagunk vagyunk minden pillanatban. Ha azt csináljuk. amihez kedvet és energiát érzünk. hogy milyenek lesznek. amit akarunk. vagy háziasszony)". amelyek ragyogóan kiegészítik egymást. azok arra kíváncsiak. Ha követjük a fényt. Lehet. és ezek a különféle módok meglepően érdekes. a pénz meg csak úgy mellesleg jön. és a játék sem az. termékeny egységbe forrnak össze. hanem az önkifejezés okozta boldogság legnagyobb jutalmát kapjuk meg általa. ezután kellett nekilátnunk a tanulásnak vagy egyéb lépéseket kellett tennünk. miszerint ez munka. hogy "én író vagyok (vagy tűzoltó. vagy tanár. mint a nyitott csatorna áldásos következménye. Ha életünk minden napján követjük az energiát. hogy egyelőre még nem is találtunk magunknak megfelelő hivatást. Akkor már nem azért dolgozunk. életcélunkat nehezen lehet leszűkíteni egyetlen meghatározásra. akkor többet és hatékonyabban dolgozhatunk. Amikor a régi világban "megértünk" a pályaválasztásra. akkor megfizetnek érte".118 - . A pénz nem több. amit jókedvből teszünk. Elképzelhető. hogy eltartsuk magunkat. mintha játszanánk. Azzal visszük előrébb a világot.egyszerűen jön majd. minden kellemes. A munka és a fizetség valószínűleg nem is lesz közvetlen kapcsolatban egymással. hogy azt csináljuk. A mi világunkban nincsenek többé merev kategóriák. Ha energiánkat követjük és mindig azt csináljuk. megváltoztatható és mindennek értelme van. mit fognak tenni és végeredményben mi lesz az igazi céljuk. Az új világban közülünk sokan kapnak csatornájukon keresztül egyszerre több olyan sugallatot vagy késztetést. Akkor a munka többé már nem az. mert még nincs bennünk elhivatottság. hogy pénzt keressünk. könnyed. akkor a munka és a játék között nem érzünk különbséget. hogy mindegyikünknek van életcélja és mindegyikünk az univerzum egy-egy közvetítőcsatornája. testünkre szabott önkifejezési forma. és úgy vesszük. mint azelőtt. előbb el kellett döntenünk. hogy elérjük a kitűzött célt.

mint például: "Szorgalmasan dolgozom most. ami eljut az olvasók tudatának mélyebb szintjére. Ha bemegyek egy helyiségbe és a jelenlévők közül valaki velem azonosan érez. Választhatsz magadnak valamilyen foglalkozást. Megbizonyosodhatunk róla. Ez az átalakulás élménye. Nem kell összetörnünk magunkat az elismerésért vagy a jutalomért. akkor a teremben lévők mind át fognak alakulni. egyszerűen csak másmilyennek érzik az életüket. minden munka. megváltoztak. Nem az a lényeges.hogy mindezek együtt határozzák meg életpályánkat. legyen akár a legegyszerűbb. Azért dolgozom jobban most. ha éppen ezt kell tennünk akkor. hogy . hogy szabadságot vehessek ki és elmehessek valahová. A közelünkben lévők élete is meg fog változni. legyen az bármily bölcs. hanem az. Mostani szorgalmasabb munkám eredményeként több pénzt akarok szerezni és előre ledolgozni a kötelező munkaidő egy részét. nincs szükség ilyen fogadkozásra. hogy majd jobb beosztásba helyezzenek. hanem a belőle sugárzó energia hat az olvasóra. amit akarunk. Mindig az adott tevékenység szolgál majd teljes megelégedésünkre. Talán meg sem értik. ahol kell. környezetünkre is átsugárzik a belőlünk áradó elégedettség és a jól végzett munka öröme. kiválasztott dologra összpontosítani. az biztosan kielégít bennünket. hogy mi ütött beléjük. A szavak és az elképzelések csak díszek. ha megfigyeljük az emberekben lezajló változást. hogy nem kell többé egyetlen. Lehet. Bármilyen munkát választunk. hogy írtam egy könyvet. hogy csatornád szabadon működhessék. szeretünk is. hogy kifejeztem önmagamat s ezzel bensőmben szabaddá tettem az alkotó energia áramlását. amennyire készek lesznek az energia befogadására. amelyek már átalakultak. Ez az alkotó energia járja át most olvasóimat és a világ dolgait. hogy a felismerés nem jut el a tudatukig és fogalmuk sem lesz az egészről. de egyúttal kihívást és bizonyítási lehetőséget is ad számunkra. mint a munka.119 - . Ez hihetetlenül izgalmas és örömteli élmény. Más szavakkal: nem lesz többé arra szükség. amelyet úgy gyakorolsz. de mi érzékeljük az eredményt. át fog alakulni annyira. A rajtam átáramló univerzumi energia az. Maga a tanulás is olyan szórakozássá válik. Akár mosogatunk. hogy az univerzum csatornája vagyok és hogy az érzéseimnek megfelelően fejezem ki magam. hogy az energia egy bizonyos területre vezérel téged. ahol alkothatsz. mint tejszínhab a tortán. Tapasztalni fogod. amihez tehetségünk van. Én magam élvezem a rajtam keresztül áramló energiát és mások szintén élvezik ennek befogadását. Azt fogjuk tenni. Ilyen egyszerű. nem az. fontos. amire képesek vagyunk. amikor és ott. Ha a csatorna szerepét töltjük be. ahol igazán csak szórakozással akarom tölteni az időmet". Ha könyvet írok. tudja pontosan. Az átalakulás forrása nem az általunk végzett egyéni munka. bár meglehet. hanem az univerzum rajtunk átáramló energiája. Azok a dolgok ragadják meg figyelmünket. amit végzünk. hogy nyugdíjba vonulásom után se legyenek anyagi gondjaim. mert csatornánk működik. akár sétálunk vagy házat építünk.

mégis egészen más életpályára lépnek. akikről szó lesz. amit igazán szeretnének. mert azt gondolják. 2. A vad elképzelésben is van igazság. hogy a jövőben azt tehesd. amit szerettél volna. Ám ezek az elképzelések legtöbbször ködösek./ József a családi hagyományokat követve üzletember lett.120 - . valami mással . amit szeretnél.van elképzelése arról. mert ebben a formában szeretem másokkal megosztani magam. Bármily lehetetlennek tűnik a dolog. élvezet és izgalom lesz. de nem azért. Úgy érzik. hogy valami olyan elfoglaltságra lenne szüksége. Mióta ezt a munkát is csinálja. hogy valójában kik vagyunk és mi az. akit természetesen jól ismerek.most áldozatot hozz azért. hogy azt lehetetlen megvalósítaniuk. Sikeres üzleteket bonyolítottak le ingatlan. az igazság magja benne van. hanem azért. hogy József érezte. ami iránt vonzódást érez. Az emberek nagy többségének . hogy tudatosan foglalkozzanak ezekkel az elképzelésekkel. te pedig a diák. hogy azt tegye. amit igazán tenni akarunk. Így kerül minden egyensúlyba és válik teljes egésszé. Elmondok néhány esetet a praxisomból./ Egy ragyogóan szép és rendkívül tehetséges asszony.legalább a lelke legmélyén . a mesterség elsajátítása. ez a praktikus vagy mert ezt helyeslik szüleik és a környezet. Én például csoportfoglalkozásokat vezetek. a gyakorlás örömmel és elégedettséggel tölt el. hogy milyen módon fejezzük ki önmagunkat. azóta sokkal elégedettebb magával. Más megközelítésben a végzett munka tanulási tapasztalatot jelent majd.és vállalkozási ügyletekben. Ez az az elképzelés elárul nekünk valamit arról. tanítok. A magam részéről arra ösztönzök mindenkit. hogy pontosan ez az. Jóllehet nagyszerű ápolónő és egészségügyi szakember volt. Némelyek azért döntenek így. mint ahogy a munka és a játék sem különbözik egymástól. éppen úgy. hogy végül is mi mellett kötnek ki. Ez az osztozás saját tudásomat is elmélyíti. A tanulás folyamata csupa derű. Azt állíthatom. akik határozottan érzik. Nagyon sokszor találkozom olyan emberekkel. amely alkotó tevékenységet feltételez. ha követed a belső hangot. Bátorításomra kevesebbet dolgozott ápolónőként és indított egy csoportfoglalkozást és tanácsadást is vállalt. a vad fantázia megvalósíthatatlan szüleményei. Azok az emberek. Gondolják végig alaposan dédelgetett elképzeléseiket arról. hogy miként szeretnének élni és mit akarnak csinálni. hogy a tanítás és a tanulás között nincs különbség. hogy mit szeretne csinálni. Az iskolába járás. Az egyetlen probléma az volt csupán. együtt dolgozott apjával és testvéreivel. mert erről képesítésem van és én vagyok a tanár. Mindig arra bátorítom az embereket. éveken át beteg és halálukra készülő emberekkel dolgozott. megtalálták valódi életcéljukat: 1. környezete pedig vele. Képzeletünk megsúgja nekünk. hogy mit szeretnének csinálni. Azt érzed majd. mégis úgy gondolta. ezért aztán mindegy.

A magam részéről azt bizonyítgattam. Egy hivatalba ment dolgozni és szomorúan tapasztalta. Portásból adminisztratív kisegítővé lépett elő. joggal remélték. hogy előbb-utóbb hangversenyzongoristává növi ki magát. felismerte. mert nem volt önbizalma. Végy néhány mély lélegzetet és egyre jobban lazítsd el testedet. aki velük együtt élt. s amint ez érezhetővé vált. hogy munkája és gyermeke mellett nemigen jut ideje a zenélésre. Amint nem utasította el az ötletet. hogy legalább kezdjen el újra játszani. Az első lépést már megtette.és akkor már folyamatosan jó ideje . Mivel nem volt képzettsége. Hunyd be a szemed és lazíts. Azóta nagy ösztönzést érez a zenei pályára való visszatérésre. Agyadat is lazítsd el. de azt is. ami nagy gyönyörűséget szerez számára. Mindenesetre azért elhatározta. és zenei téren sosem lenne belőle valaki. űzd el . szociális segélyekből élt.121 - . 3. Nagyon szeretett volna üzletasszony lenni. hogy a művészetek érdeklik. amelynek ő is tagja. Nagyon szereti a foglalkozását és gyermekei is nagyszerűen megvannak. Attól tartott. hogy San Francisco pénzügyi negyedében próbál szerencsét. Nagyon tehetséges volt és felfigyelt rá tanára is. érdekes módon családja is támogatta őt. elmondta nekem. Tizenöt év múltán úgy érezte. Hamarosan állást kapott egy cégnél mint portás és gyermekei mellé is talált egy dadát. Próbára tette bátorságát és táncleckéket vett. hogy egyszer majd rengeteg pénz megy át a keze alatt. Egyszer felhívott és elmondta. hogy a gondolatot családja nagyon hidegen fogadná. többek között azért. amit valóban szeretne. Aztán különböző okok miatt. Egyik barátja fel is kérte. Akkor már határozottan kitartott döntése mellett. 4. aki a legutóbb beindult csoportomba iratkozott be. hogy mint zongora-kísérő működjön közre annak a kórusnak a hangversenyein. akkor tudása nagyon könnyen felfrissülhetne. hogy ha azt csinálná. végül is beismerte. Az volt a megérzése. Leginkább táncos szeretett volna lenni.kellene foglalkoznia. hogy mit szeretne csinálni.zongorázik. hogy álma teljesen reménytelenné váljon. A reménytelenség érzése helyét az újonnan feltámadt erő érzete foglalta el. Kétkedései ellenére arra bátorítottuk. lemondott erről az álmáról./ Egy asszony. hogy korábban tehetséges zongorista volt. hogy ismét . Sok bátorítást kapott egyik csoportomban. Most már biztosan halad célja felé: tőzsdeügynök lesz. Meditáció Ülj vagy feküdj le kényelmes helyzetbe. hogy az elvesztegett idő csak arra volt jó. majd tovább emelkedett a ranglétrán és hozzáértésével együtt nőtt a felelőssége is. ennek a megérzésének semmi alapot nem tulajdonított. hogy egyszerűen túl késő lenne valaha is visszatérnie a zenéléshez. önmagával szemben is kezdett kiegyezni./ Egy közeli barátnőmnek három gyermeke volt. de helyzetét figyelembe véve.

amelyik ezt a fajta önkifejezést óhajtja. Készíts tervet. vágyadat. Jól tedd el valahová és néhány hónap vagy akár egy-két év múlva olvasd el újra. amit egész életedben akartál.életpályáddal. Még akkor is. ami viszont ugyanolyan jó érzést fog kelteni benned. hogy pontosan azt teszed. szórakoztató és kielégítő. mint a tánc. Sikeres vagy. 3. Térj ki a legapróbb részletekre. Igaz. azt a hivatást választhasd. Gyakorlatok 1./ Írd le. és nincs kizárva. amiről örökké álmodtál és rengeteg pénzt keresel. milyen lenne számodra az ideális színtér ahhoz. amely alapján megvalósítanád álmaidat. Kövesd intuíciódat pillanatról pillanatra. mintha ez lenne a valóság./ Írd fel listaszerűen az összes . Azt teszed. hogy a valóság látszatát keltse. és akkor bőséges jutalomban részesülsz. Jó és szép az életutad. Lazának érzed magad. figyelj és ha akarsz. hogy belesüppedsz a padlózatba. hogy fantáziád is megváltozik ennyi idő alatt. Lehet. Képzeld azt. Jelen időben írd. hogy többször abba kell hagynod a táncot. tegyél fel valamilyen balettzenét és táncolj! Ez kapcsolatot teremt önmagad azon részével. E bensődben is ellazult helyzetből képzeld. ha azok bármelyike megvalósíthatatlannak tűnik. hogy azt a pályát. mint ahogy képzelted. mert az csinálod. kapcsolódj be a gyakorlatokba.gondolataidat. hogy más önkifejezési formát választasz. amit munkában vagy játékban érzel. Nézz meg néhány előadást és képzeld magadat balett-táncosnak. eltelve energiával. hogy nagy lépéseket tettél meg álmod valóra váltásáért. munkáddal vagy alkotással kapcsolatos . amelyiket szeretnéd. mégis könnyen elképzelhető.elképzelésedet. az ágyadba vagy a karosszékbe. 2./ Kövess minden sugallatot. ne hagyj fel az ösztönzés követésével! Ha 65 éves vagy és mindig balett-táncos szerettél volna lenni.122 - . alkotóképességel. iratkozz be egy balettiskolába. . Amikor egyedül vagy otthon. amit szeretsz.

Az általunk kialakított rendszerben papír vagy fém címleteket használunk az alkotó energia bizonyos egységének jelképeként. hogy a pénz uralkodik rajtunk. Te energiádat használod fel arra. vagy "Mások szeretni fognak. meg tudok valósítani ezt-azt és boldog leszek". hogy több legyen.A PÉNZ A pénz alkotó energiánk szimbóluma. Ha csatornánk erősebb és nyitottabb. hogy sosem lesz elegendő. Az univerzum fizet azért. Ha nyitottak tudunk és akarunk lenni az univerzum számára. A pénz a régi világban A régi világban mindennek az volt az alapja. de attól tartunk. Az alkotó energia mindnyájunkban végtelen és mindenkor igénybe vehető. akkor az áramlás ereje is nagyobb. a pénz valóban fontos dolognak látszik. és végső soron nagy árat fizetünk a pénzért. Azt hittük. Bensőnket fölemészti a rettentő félelem. hogy az univerzumnak mennyire vagyunk jó csatornája. Azt hisszük. bölcsen bánni a pénzzel. . hogyan kell hatékonyan élnünk a világban (a régi férfi). utána azt a pénzt rám költöd cserébe azért az energiáért. annál több pénzünk lesz. hogy pénzt keress. fizikai dolgokhoz. de amíg ennyire felértékeljük. vagy "Ha elég pénzem lesz. hogy a pénz fontos dolog: "Ha elég pénzem van. A pénz hiánya azt tükrözi. Életünket azonban nem az univerzum vezérli belső női jellegünkön át. ha megtanuljuk. Tudunk pénzt keresni. Elégedettségünket is külsődleges igényeink beteljesülésétől tettük függővé. ha elég pénzem lesz és ez boldoggá tesz engem". ezért pénzügyi helyzetünk örökös féltést és küszködést jelent számunkra. hogy a létfenntartás anyagi javak megszerzésétől függ. hogy elfojtjuk magunkban az energia áramlását. amelyet e könyv megírására vagy csoportfoglalkozások vezetésére fordítok és így tovább. hogy ragaszkodtunk a külső. A régi életmód mellett szilárd pénzügyi helyzetet teremthetünk és sok pénzt kereshetünk. Minél inkább bízunk önmagunkban és nem félünk követni a belső hangot. mindig valami probléma forrása lesz. Ha így nézzük a dolgot. hogy önmagunkká váljunk és azt csináljuk. ezért nem más. de rá kell döbbennünk. amit valóban szeretünk. Ha nagyon kevés pénzünk van. Attól függően tudunk jól keresni és okosan. hogy az anyagi jólét maga a beteljesülés.123 - . mint lehetséges pénz. annál több lesz a pénzünk. örökké azért törjük magunkat. nagyon jól fogom magam érezni és boldog leszek". így azt a következtetést vontuk le.

ha sikerünk világhírűvé tesz bennünket. . akár kevés pénzünk van. hogy a pénzes emberek is félnek. kiégettnek érezzük magunkat. hogy sokan betegre vagy halálra hajszolják magukat. nekem csak annyi kell. Azt hisszük. Ha pénzzel akarjuk megalapozni a biztonságunkat. hogy a mi gazdagságunk okozza mások szegénységét. vagy lemondunk a pénzről. hová vezet ez: küszködés. így hát elhatároztam. Nos tehát a régi életfelfogás mellett csak a bűntudat vagy a sértettség között választhatunk. áldozatokat hoztunk. amit élvezni szeretnénk. mert attól félünk. akkor csak két lehetőség között választhatunk: vagy sok pénzünk lesz és emiatt bűntudatunk támad. hogy az irányítás kicsúszik a kezükből. ezért mi mélyen megvetjük őket.hogy nem tudjuk beszerezni azt. ahelyett. ezt hirdeti a régi munkaerkölcs is: "Dolgozz keményen! Hozz áldozatot és küzdj!" Ez olyan mélyen bevésődött a tudatunkba. A gazdagok alapvetően azért érzik magukat bizonytalanságban. mégis az a vége. Biztos akarok lenni abban. Előfordulhat. hogy kifosztottnak. mintha nem izgatna bennünket vagy úgy igyekszünk kompenzálni. A kispénzűek nemigen értik meg. lelkünk egyaránt. rossz ügyletbe fektetik be vagyonukat vagy valaki esetleg ellophatja az egészet. Ha sikeresek vagyunk és dől hozzánk a pénz. Ám ha sok pénzünk van. hogy a pénz a végtelen energia jelképe. akár sok. akiknek többjük van. Mások az égvilágon semmit nem tesznek a pénzért. csak annyi. fájdalom. ha azt hisszük. mindazt. Látjuk a világ szépségeit. A régi életmód azt követeli tőlünk. Küszködünk és kitesszük a lelkünket. sem egyéb téren nem is fogadjuk el a sikert. azt is megsínyli testünk. de sértettségünk miatt képtelenek vagyunk élvezni. hogy korlátozott mennyiségben létezik a világban. mikor veszíthetik el a pénzüket. csak ha kemény munkával harcoltuk ki. Hiszen ott az a sok gazdag ember. hogy elveszítjük. akiknek van. önmagunk feladása. sosem lehetünk nyugodtak. akiknek nincs pénzük. amennyi jár nekem. mint amennyi kijár nekik. Bűntudatunkat megpróbáljuk elfojtani. az sem megnyugtató. "Figyeld meg. viszont megvetjük és utáljuk azokat. Soha nem lehet annyi pénzünk. hogy segítünk a kevésbé szerencséseken. mindig bűntudat gyötör azok miatt. hogy sem pénzügyi. amire szükségünk volna. még akkor is. Ez a magatartás azonban előbb-utóbb a megfosztottság érzését váltja ki. esetleg úgy teszünk. hogy az univerzum erejét elfogadnánk. amennyire minimálisan szükségem van.124 - . küszködtünk érte. Ha a gazdagság mellett döntünk. Olyannyira. Ha nem értjük meg. amit el akarunk érni. Mondhatjuk azt: "Nem akarom magamban hordani ezt a bűntudatot. áldozathozatal. amennyivel legyőzhetnénk szorongásunkat. mert sosem tudhatják. mindent saját erőnkből oldjunk meg. hogy nem a másét veszem el". Attól félünk. hogy nagyon keményen meg kell dolgoznunk mindenért. Nem érdekel a pénz.

Úgy használjuk. A pénz mennyisége életünkben attól a képességünktől függ. És nem lesz szükség erőfeszítésekre. . Ha megtagadjuk a pénzt. ahogyan az univerzum intuíciónk közvetítésével előírja számunkra. Az érzékenyebb emberek általában emellett döntenek. hogy "fontosabb" ügyekkel foglalkozzanak. egyre több lesz a pénzünk. A pénz az új világban Az új életmódot már a bensőnkben jelenlévő univerzumba vetett bizalomra alapozzuk. meglátjuk. és csodás érzéssel tölt el bennünket. Ha jól megtanuljuk.125 - . hanem az univerzum tulajdona. Az univerzum csatornájaként a belső hangot követve egyre több pénzhez jutunk és megtanuljuk bölcsen. Amikor ezt a biztonságot és szabadságot érezzük. az univerzum gondoskodik rólunk. Ezzel a hozzáállással elutasítjuk az élet egyik legizgalmasabb és legszebb oldalát. hogy meghalljuk-e belső hang irányítását és vesszük-e a bátorságot. hogy annak megfelelően cselekedjünk. Nem félünk. hogy a pénz a csatornákon átáramló energia visszatükröződése. Megértjük. hogyan éljünk intuíciónkra hallgatva. A pénz csupán külön jutalom ebben a folyamatban. hogy a pénz nem a miénk igazán. A bennünk lévő űrt magunk töltjük fel. és egyre több pénzünk lesz. áldozatokra. hogy az univerzum erejét a világ átalakítására használjuk. Ez arra ösztönöz bennünket. hogy az univerzum alkotó értelme és energiája az. Tudjuk. mégsem veszítjük el életörömünket. így nekik marad arra is idejük. Amikor önellenőrzésünket sikerül háttérbe szorítani és meghalljuk az univerzum hangját és annak megfelelően élünk és cselekszünk. általában nem értenek a pénz kezeléséhez és nem is akarják megtanulni. hogy feltétel nélkül megbízzunk a magasabb rendű erőben. A pénztől való függőségi viszonyunk egyszer s mindenkorra megszűnik. Amint ehhez az energiához kapcsolódunk és elfogadjuk fennhatóságát. miközben megtanuljuk követni az univerzum energiáját. minden a miénk lehet. szinte vonzzuk magunkhoz a pénzt. ami alapvető forrása mindennek. mindig egyre többet. Ez az egyik módja annak. kapjuk. adjuk. csatornánk bővül. akik ezt az utat választják. A lehető legkevesebb pénzt költöm csak magamra" .mondják. Felismerjük.egyszerűen nem foglalkozom pénzszerzéssel. mert tudjuk. erősödik. azzal egyúttal tagadjuk az univerzumi energia jó részét és a világ működésének mechanizmusát. célszerűen kezelni. A pénz forog. Azok az emberek. az egész könnyen és szórakoztatóan történik. hogy elveszítjük. mi csak kezelői vagyunk.

egy kis magamra fordított időre. hogy nem ez a legjobb megoldás. Valamit észreveszünk. hogy ne menjek dolgozni egyik napon? Mit csináljak akkor? Netán veszítsem el az állásomat?" Ha túlságosan nagy kockázattal jár egy szabadnap kivétele. megújulását fogjuk érezni. hogy lelkünk mélyén csak egy fél napra. hogy bizonyos kockázatot vállalnunk kell. egyelőre. de nehezükre esik. mind a munka. És gyakorolnunk kell a csatornáinkban áramló energia felszabadítását. Mások pedig értenek ahhoz. de félnek az utánajárástól. "egyáltalán nincs kedvem bemenni dolgozni". lehet. egyszerűen csak szabadidőre van szükségem. amit gondolunk. akkor tudnunk kell. Fel kell szabadítanunk energiánkat. amelyet hagynunk kell működni egy bizonyos cél eléréséért. nem gátoljuk az energia áramlását. Általában amikor az én bensőm ezt mondja nekem. hogy hivatásunk és a pénz ennyire függ egymástól. békére. avagy cselekvő módja a pénzkeresésnek az utánajárás. Többnyire egyszerre van szükség mindkét módszene. amit szeretnénk. Meglehet. Lépésről lépésre kell elfogadnunk és követnünk az ösztönzést. lehet. ez nagyon jól fog esni. avagy befogadó módja a pénzszerzésnek: vonzani kell azt. hogy néhány óra vagy nap elteltével energiánk kiteljesedését. Ha mindezt tudjuk. olyankor szükségem van egy kis törődésre. megszerezni. A férfias. ha az intuícióm azt mondja. hogy háromnapos hétvégére vágyunk.A cselekvő és a befogadó A pénz kezelésének éppúgy van cselekvő és befogadó oldala. hogy ösztönzést kapjak valamilyen feladat elvégzéséhez. A nőies. ha valamit magukhoz kellene vonzaniuk. amely megmondja nekünk. Meg kell tanulnunk ajándékot kapni. legyen önbecsülésünk. Ha azt tesszük csak. akkor lehet. mint bármely más alkotó tevékenységnek. amint felkelünk és úgy érezzük. szerelemben osztozni és befogadni az áradó energiát. mert különben nem fogjuk meghallani azt az intuitív hangot. Sokakból hiányzik az egyik vagy a másik képesség. Lehet. elismerésben részesülni. hogy lesz pénzünk és nem kell féltenünk. amit meg akarunk szerezni. Mindkét módszerhez értenünk kell. Vagy ahhoz értenek. A gyakorlatban ez azt jelenti. Nyomasztó az a tudat. hogy képesek legyünk vonzani és befogadni. Ugyanígy kell értenünk a magunk neveléséhez. hogy feltárjam a bensőmben háborgó érzelmeket. Visszamegyünk és . Vagy reggel.126 - . amit szeretnénk megszerezni és érte megyünk. szeretetben. mind a pénz vonatkozásában. Gyakran kérdezik tőlem: "Mit tegyek. helyes önértékelésünk és belső harmóniánk. mert csak így szabadulhatok meg tőlük. nyugalomra. Ha van bátorságunk belső ösztönzésünket követni. hogyan kell vonzani. hogy mit kell cselekednünk. hogy hogyan kell a dolgok után járni. s így is teszünk.

ha kockáztatunk és ha bízunk önmagunkban. Lehet. Fontos azonban. még akkor is. ha az igazi okát nem tudjuk. Kövessük azt. Nagyon fontos. mert képtelenek vagyunk ilyen bénító helyen tovább dolgozni. Cselekedjünk úgy. jöhet egy telefonhívás valakitől. nem is lesz hozzá energiánk sosem. azok szerint cselekednünk. amelyben muszáj tudomást vennünk a pénzről. higgyük el. ha olyan volt a személyiségünk. Vannak azonban szigorúan pénzügyi szempontok.képesek leszünk a ránk bízott feladatot negyedannyi idő alatt elvégezni. hogy kiépítsük csatornánkat. Mi ez. mely tagadta a pénz létezését. ahogy ösztönünk. ha kockázatot vállalunk az ő oldalán. mint hogy ösztönzést kaptunk és sokkal alkotóbb módon dolgozunk? Bármi történhet. hogy kiugrik egy épületből abban a reményben. hogy mit akarunk csinálni. Mondjunk nemet még akkor is. hogy meg kell látogatnunk valakit. amit kívánunk. Hogy mit kell . a másik szélsőség irányába indulhatunk el. Más megfogalmazásban: ha éppen hogy csak elkezdtük intuíciónk követését. Hívjuk csak fel munkahelyünket és jelentsük be. ha nem más. hogy egyenlítsünk. hogy majdcsak megtanul repülni. amiket szívesen teszünk és tegyük azokat. A kiegyensúlyozottság Ha egyszer megértettük. S ha alkotó energiánkat megbénítjuk. hogyan bízhatunk intuíciónkban és miként kell követnünk sugallatait. ha valaki az igenre késztetne. Az univerzum megjutalmaz bennünket. hogy először kis dolgokkal kezdjük. Alapvetően az egész pénzkérdés alakulása attól függ. aki jobban fizetett állást kínál nekünk (egyébként pontosan ez történt egyik barátommal). akkor nem akarhatunk azonnal belefogni . aki nagy kalandot ígér számunkra. hogy azt a bizonyos napot kivesszük. amelyeket jó. ha eddig nem törődtünk a pénzzel vagy legfeljebb csak alkalmanként. ha ismerünk. Ha otthon maradunk. Rakjuk le az alapokat. fontosságát. nem megyünk be dolgozni. ahonnan nagy lépést tehetünk előre. Ha valamilyen irányban vagy vonatkozásban szélsőségesek voltunk. Például. A kiegyensúlyozottság állapota nagyon fontos ahhoz. Gondoljunk azokra a dolgokra. Ez fogja bennünk megszilárdítani azt a pontot. akkor megalapoztuk a pénz áramlásának csatornáját. olyan helyzetet kell teremtenünk. Ha utáljuk a munkánkat. bensőnk tanácsolja. vagy azt érezhetjük. Nyilván egyikünk sem gondol olyasmire. hogy a kockázat arányos legyen a körülményeinkkel.intuíciós alapon egy egymillió dolláros ügyletbe. alakuló vagy már kialakult helyzetünkkel. hogy olyan ösztönzést kapunk. mint amennyit kapunk rá. amely remek alkalmat teremt a jövőnk szempontjából.127 - . Végül úgyis otthagyjuk állásunkat. a pénz is messzire elkerül bennünket.

amelyik számunkra a legmegfelelőbb. Azt a megoldást választjuk. mint általában. azok legyenek egy kicsit lazábbak és tanuljanak meg intuíciójukra hallgatni. rá kell hangolódnunk az univerzumra és kérjünk tőle tanácsot. hogy minden idejüket gyakorlati gondolkozásnak kell szentelniük. s mindez ismét csak az univerzumhoz való kötődést erősíti.tennünk? Vezessük rendesen a csekkfüzetünket. Ha nyitott. Bízzanak intuícióikban. Ismét csak azt mondhatom. akik csak kevéssé értenek a pénzhez. hogy miféle szabályok uralkodnak a pénz világában. Akik viszont a pénz megtakarításában szereztek jó tapasztalatokat és nagyon meggondoltan költekeznek. hogyan kell ezt az egész dolgot szervezni. Az új szemléletnek köszönhetően biztosan több lesz a pénzük. mint amekkora bevétele volt. Itt az idő. hogy egy bizonyos szinten túl nem foglalkoznak pénzügyekkel. Tanulságos dolog lesz. Attól tartanak. akkor megérti. Akik már amúgy jártasak voltak a pénzügyekben. ahelyett. aki megtanítana. amelyek elvonják figyelmüket az élet varázslatos dolgaitól. mert félnek a szabályoktól és az egyéb kellemetlenségektől. amikor a pénzüket költik. általában úgy döntenek. Ha intuíciójára hallgat. belső megérzését kell követnie. Talán segítene. azoknak fel kell hagyni a régi módszerekkel. amit az intuíciója sugall: "Tanulj meg tervezni egy kicsit! Érts a pénz ésszerű kezeléséhez. Azok. Megszabadulnak a pénz rabságától. nem a korlátozás érzését kelti benne. hogy nem tönkremenéssel végzik. ha intuícióikra hallgatnak. olyan emberekkel találkozik. hogy azoktól kapjanak tanácsot és több kockázatot vállaljanak. Meg kell tanulniuk ösztönzésük indíttatásait követni és tapasztalni fogják. a gazdálkodáshoz. hogy a megszokott szabályokat elvessék és helyettük a lélek ösztönzéseire hallgassanak a pénzzel kapcsolatban. Ha ilyesfajta szorongást érzünk. akik megmutatják. Költekezzenek belső ösztönzésük szerint.128 - . annak mindenképpen körültekintőbben kell terveznie és gazdálkodnia. hogy a segítség energiát kölcsönöz nekünk és támogatást jelent életünkben. Ez nagyon érdekes. izgalmas világ. hogy követnék az áramlást. Összpontosítás Egy másik fontos tudnivaló a pénz mozgását illetően: mindig az általunk . Rájövünk. osszuk be a pénzt és egyáltalán tájékozódjunk. ha erre van szükségük. tanuld meg ezt is!" Intuíciója támogatni és segíteni fogja. Ezután már nem jelenthet semmi akadályt. Aki kifejezetten pazarló volt és mindig több pénzt költött. hogyan kell ezt csinálni. Ez a folyamat nem lehet kellemetlen. ha valakire rábíznánk pénzügyeink intézését.

Bármit elvállaltam. rendkívüli feladatokat vállaltam rendes állásom mellett. akkor annak ezután is csak erre a célra folyik a pénz. arrafelé. Azután több mindenre lett szükségem. akkor az életszínvonalát valószínűleg emelni fogja. A következővel kezdtem: "Havonta legalább egy olyan ruhadarabot szeretnék vásárolni. háztartásban dolgoztam. amivel pénzt tudtam keresni . magas javítási költséggel kell számolnom. vész elhárítására. Ennyit jelent a költségvetés ereje. mint alapvető szükségleteihez elengedő pénzt. Rákényszerültem olyan előzetes költségvetés készítésére. kifizettem a lakbért. hogy mit is szeretnénk elérni. egyéb számláimat. amelyek kifejezetten ráfizetésesek voltak. Soha nem érdekelt különösebben a pénz. de időm és érdeklődésem legnagyobb részét tanulásra. Ha valaki éppen csak a megélhetési szintet akarta elérni és így is kezelte pénzügyeit. mint egy tervrajz. ha elromlik a kocsim. Ezenkívül szeretnék szórakozásra is költeni valamennyit. alkotó jellegű kikapcsolódásra vagy igényesebb luxusra. Alapjában véve mindig eleget tettem fizetési kötelezettségeimnek. Ha készítünk egy listát arról. a pénz is arrafelé fog áramlani. alkotókészségem fejlesztésére és tudatosságom nevelésére fordítottam. amerre jó fogadtatást remél. szokatlan. A költségvetés olyan. vagy ha a macskám megbetegszik. amire szükségünk van vagy amit előre beterveztünk. azaz semmivel sem akart többet.megtervezett irányba indul el. de egyébre nem fordítja megnövekedett bevételét.szellemi munkát végeztem. hogy több legyen". magas kezelési költséget kell fizetnem. Éppen ez történt velem is hosszú ideig. Egész életemben összesen hat hónapig dolgoztam az úgynevezett normális . akkor elő fogjuk teremteni az ahhoz szükséges pénzt is. Ha egyszer több pénzhez jut. Semmi sem maradt szórakozásra. Energiájánál fogva azt vonzza. Csak lépésről-lépésre! Saját pénzügyi történelmem Felnőttkorom legnagyobb részében nagyon kevés pénzem volt. ami külön örömet okoz és akár luxusnak is tekinthető.129 - . Minden külön keresetem vagy valami baj." Az ilyen jellegű kiadásaimat belevettem a költségvetésembe. Például. hanem kis lépésekben történjen. köztük olyanokra is. Csak az igények növelése ne ugrásszerűen. vagy alapvető dolgokra ment el. amelyben a legapróbb részletekig feltüntettem minden alapvető szükségletemet és különleges kívánságaimat is. Az alapvető elméletem akkor így hangzott: "annyi pénzem mindig lesz. azzal a meggondolással. amennyire szükségem van. hogy ha tudatosan megterveztem kiadásaimat. nem is helyeslem.

Odáig jutottam. kifizettem a lakbért és egyéb számláimat. Sosem éreztem magam szerencsétlenül elhagyatottnak. de a pénz. az csodás volt. Gondomat viselték. Ha hónapról hónapra éltem is. hogy mindig van némi pénz a zsebemben vagy a bankszámlámon. csak úgy folyik. hogy riadalmam legfeljebb öt percig tartott. Ám egyszer csak váratlanul elfogyott a pénzem. Éppen csak addig. mert addigra már megszoktam. Nagyvonalú életstílust vettem fel. Eddig csak tudtam e gondviselés létezéséről. És amin még ma is csodálkozom. Lehet. hogy számomra semmi sem olyan nagyon fontos. hogy majd csak lesz valahonnan pénzem. hogy az univerzum gondoskodik rólam és megpróbáltam követni az univerzum útmutatását. amit az univerzum tanácsol.munkaidőben. hogy csodálatos lesz. akkor azt fogom tenni. az az. E pár perces rémület után egy csöpp félelem sem maradt bennem.130 - . még ha épp az ellenkezője volt is annak. de azért biztosnak nem tekinthető jövedelmemre támaszkodva. s amikor a csekkfüzetemet jobban megnéztem. hogy szép lakást tudtam bérelni és a legtöbb olyan dolgot. mihez fogok most kezdeni?" Azután teljesen megnyugodtam. úgy tűnt. le tudok mondani róla. hogy semmim sem maradt. hogy biztos voltam magamban: hajlandó leszek mindenben követni. Azokban az években megtanultam bízni abban. hogy nem lehet semmi baj. Meggyőződésem volt. Ez meghatározó élményem . hogy borotvaélen táncolok és még csak nem is nagyon törődtem azzal. Az egésznek az a magyarázata. Ez a felfedezés nagyon megrémített." Hihetetlen érzés volt ez a feltétlen bizalom és annak a tudata. Emlékszem gondolataimra: "Akármennyire szeretem is a lakásomat. Éreztem. Ez addig ment. hogy valakinek az udvarában egy sátorban éljek. Hozzászoktam. és hogy valójában semmit sem veszítek. azaz amint alkalmazni is kezdtem a vezérlésem diktálta folyamatokat. hogy távolabbi terveket kezdtem szőni meglehetősen magas. amihez nyúlhattam volna. amit megszoktam. Nem volt semmi félretett pénzem vagy egyéb forrásom. amíg elgondolkoztam: "Oh Istenem. Akármit is tettem legközelebb. tudtam. Viszont annak az ötperces félelemnek az élménye kiűzte belőlem a félelmet. Közbejött néhány váratlan esemény és pénz nélkül maradtam. hogy honnan jön majd a pénzem. Azután fokozatosan. amint elkezdtem intuíciómra hallgatva élni és tanulni kezdtem belső vezérlésemre figyelve kívülrekeszteni magam a világból. amire vágytam. Minden szerzeményemet szeretem. Ha az univerzum azt kívánja. láttam. de le tudok mondani róluk. Néha utolsó fillérig kiköltekeztem magam és azután így vagy úgy megint lett pénzem. de most már éreztem is. annyira. amíg elég magas nem lett a rendszeres jövedelmem. reggel 9-től délután 5-ig. hogy minden rendbejön. a pénzem egyre több lett. elértem.

Úgy kezeltem a dolgot. így megkértem az univerzumot: bocsássa rendelkezésemre a megfelelő csatornákat. hogy sokkal átfogóbban kell értelmezni ezt a bizalmat. amelyek megtanítanak eligazodni ebben a helyzetben. de ez az új kihívás jó lecke volt. Attól fogva éreztem. Hawaii nagyon jó helynek tűnt erre a célra. ezt meg kell tennem. Annyi pénzem lett. hogy helyesen cselekednék. találtam végre egy jó könyvelőt és egy menedzsert. talán két évvel ezelőtt. én pedig megnéztem magamnak és beleszerettem. A kétségbeesés percei után tudtam. Akkor már régen ábrándoztam arról. több pénzem van és bőségben. ha nagyobb a tét.131 - . hogy segítségre van szükségem. hogy belső vezérlésem súgja meg. milyen nagyszerű lenne. Az igazat megvallva jó kis lecke volt. Igazán jól megtanultam. hagyom. de nem tettem az ügyért egyetlen lépést sem. amennyire szükségem volt és felszabadultnak éreztem magam. megvolt a biztos megélhetésem. hogy ezeket az ügyeket az univerzumba vetett feltétlen bizalmam alapján kell intéznem. Ekkor módom volt arra is. ahol csoportfoglalkozásokat vezettem. amire szükségem volt. kezdetben járatlannak és tanácstalannak éreztem magam. Amikor Hawaiiban voltam. Nagyon olcsón jutottam hozzá.lett. hogy bőven lesz pénzem mindig és soha többé nem kerülök a teljes nincstelenség állapotába. Megtaláltam önmagamat. Ha nem akarod. mint amennyit körülményeim megengedtek számomra. Amióta ez történt. mit kell tennem. leszálltam a fellegekből és megbízható alapokat kerestem. Valaki beszélt róla nekem. egy kis telket tudtam vásárolni. Ezért magasabb rendű erőmnek a következőt mondtam: "Minden rendben lesz. hogy nem a legjobbkor jött ez a földvásárlás. de az intuícióm azt súgta. hogy megtanuljam növelni az univerzumba vetett bizalmamat. és nem éreztem magam kifosztottnak. hogyan kell az univerzumot követni. Tudtam. és már tudom. Az üzleti és pénzügyi dolgokkal egészen jól elboldogulok. Rájöttem. holott ilyesmivel azelőtt soha nem foglalkoztam. hogy egy kicsit megnyirbáltam kiadásaimat és attól kezdve nem éltem nagy lábon. Azután már nem akartam többet. hogy az univerzumba vetett teljes bizalom szilárd talaján állok. Az eszemmel felfogtam. hogy megtegyem és ez valóban nem megfelelő . ha vennék egy kis telket és alapítanék rajta egy csendes központot. Nos. Nagyon jól éreztem magam így is. akik megfeleltek céljaimnak és segítettek mindazt megtanulnom. ahol lelkigyakorlatokat lehetne tartani. mint egy jövőben megvalósítható tervet. És akkor váratlanul szinte az ölembe pottyant egy gyönyörű terület. Úgy változtattam ezen a pénzügyi helyzeten. Amikor ezzel a fajta jómóddal szembesültem. Most tanulom igazán élvezni az életet. mert energiát érzek benne. Miután tárgyaltam több pénzügyi tanácsadóval. jólétben telik az életem.

feltöltődsz energiával és egyre életerősebb leszel. Megvásároltam a földet és ettől fogva minden nagyon simán zajlott. autódat és . nincs itt az ideje. képes legyek követni belső energiámat és az univerzum közvetítőjévé válhassak. ismét feltettem a kérdést: "Helyes. hogy mindig van pénzed. amennyit egyáltalán képes vagy elképzelni. Lásd a szép ruhákat. Amikor a végső elhatározás időpontja halaszthatatlanná vált. ha nyélbe ütöm a vásárlást?" Menedzserem figyelmeztetett: nem lenne célszerű lépés a mostani vásárlás. Rájöttem. hogy pénz áramlik testeden keresztül. Képzelj el annyi pénzt. akkor állíts le".időpont. hogy az önbizalomnak egy teljesen új szintjére jussak. hogy hosszabb ideig azt hittem. a jólét csatornáját. Kezdd el megfigyelni. Hogyan érzi magát ez az energia? Lásd magad. ez az ötlet nem jó. hunyd be szemed és kezdj el természetes ritmusban lélegezni. hogy ez alkalommal az én belső negatív ösztönzésemet tükrözte vissza. kotorj bele és játssz vele.132 - . hogy ez az energia nem más. hogy érzed magad. Különösen érzelmeidet figyeld meg. hogy jelentős lépést tettem abba az irányba. Tény. Érezd azt. Lemondtam a vásárlással kapcsolatos reményemről. Minden lélegzéskor egyre lazább leszel. Egyébként mindig támogatni szokta tranzakcióimat. Képzeld azt. amit pénzzel megszerezhetsz. Végtelen mennyiségű pénz áll rendelkezésedre. tudtam. Szoktasd magad a gondolathoz. megnyitod a bőség. Hogy van a tested? Figyeld meg a testedben rejlő energiát. Lásd azt. Ha nyitott vagy saját energiád számára. mert valóban úgy éreztem. most kivételesen a bizonytalanságomat erősítette. Lásd a pénzhalmazt magad előtt. Azonban a dologot már nem lehetett megállítani. bensőmből egyre csak azt hallottam: "tedd meg". Meditáció Ülj vagy feküdj le kényelmes helyzetbe. mégis intuíciómat követtem. hogy csodálatosképpen úgy alakultak a dolgok. Lásd életednek a szépségét és benne alkotóképességedet. Hiába volt célszerűtlen. hogy minden a vásárlás mellett szólt. otthonodat. hogy vonzod a pénzt és az egyszerűen csak úgy folyik feléd. Annak ellenére. Nagyon felvillanyozódtam. Tudd. hogy a pénz áramlik feléd. Vedd körül magad mindazzal. miközben minden lélegzettel több energiát szívsz magadba. mint pénz.

szerelmemnek) érzéseimet. Néhány példa a fentiekkel kapcsolatban: 1. Lásd. amint a pénzedet költöd./ Adminsztratív munkát végzek egy irodában. 2. megélhetésem biztosítása lefoglal.az új életstílust. de nincs időm rá. . 4./ Szeretném művészi képességeimet jobban kiaknázni. amit akarsz. amit valóban akar. Ezt követően képzeld magad olyannak. de soha nincs rá időm. hogy nem azt teszed. de attól tartok. Végtelen mennyiségű pénzed lehet. mint aki pontosan azt teszi. hogyan akarod igényeidet korlátok közé szorítani./ Szeretnék meditációkat végezni.133 - . pedig jobban szeretnék gyermekekkel foglalkozni. hogy a pénz szabadon áramlik hozzád és te egyszerűen elköltöd. hogy sértő lennék. Írd le. Tudd azt./ El akarom mondani anyámnak (barátaimnak. 3. miként lehetséges. hogy az energia áramlása gátat talált benned. Érezd magad nyitottnak a testedben lakozó energia számára. Gyakorlat A pénz hiánya csak azt tükrözi.

hogyan fejezzük ki magunkat és arról. amely önmagát alakítja tovább. A viselkedési mintákat családunktól. amit éreznek. Az ő energiájukat így nem gátolja semmi. testgyakorlásról. a szabadon. erős. általában a társadalomtól vesszük át. Olyan. ahogyan élünk. saját természetes energiájuk folyamatosan új életerőt ad nekik. amely egészségesebb. amit valójában érzünk. a test nem frissül fel fizikailag olyan gyorsan. amelyet önkifejezésünkre magunk választottunk ki. észbeli és érzelmi jellemzőinket. Ha megnézzük testünket. mint a természetes életerő. Ám így megbénítjuk energiánkat. De mivel egyikünknek sem volt tökéletes a neveltetése. testápolásról. A kedvező körülmények között élő gyerekeknek szép. nagyon sokat kiolvashatunk belőle. jelentéktelenségünk és erőtlenségünk tudatát. hogyan gondolkodunk. mint egy félkész porhüvely. Amint állandósul bennünk ez a negatív viselkedés. így elkezd öregedni. egészséges testük van. Akkor esznek. amelyek nekünk szólnak alapvető szükségleteinkről: evésről. esetleg púposan tartjuk magunkat. Ezek a szokások azért alakulnak ki. amely arról tájékoztat. amelynek iránya nem egyezik az energiánk természetes áramlási irányával. Amint az energiafolyam csökken. hallgatunk és figyelünk rá. ezért inkább áramlását is készakarva meggátoljuk. mert nem azt tesszük és mondjuk. hogy bízunk intuíciónkban és követjük sugallatait. szabadon áramlik rajtunk keresztül az univerzum energiája. tanárainktól. A szerető. elalszanak. elevenség és duzzadó erő nem más. pihenésről. barátainktól. Amint mások viselkedését utánozzuk vagy megpróbáljuk betartani a mások által kialakított szabályokat. testünk tükrözni kezdi ezeket a rossz sémákat: görbén. ezzel fejezve ki önbecsülésünk hiányát. ha álmosak vagy fáradtak és pontosan azt fejezik ki. amikor éhesek. Azáltal. zavartalanul áramló energia. Ez visszatükröződik testünkön is. Testünk a legfontosabb visszajelző mechanizmus. ennek következtében pedig fokozottan érezzük magunkban az életerőt. segítő környezetben élő kisgyermekek teljesen ösztönös lények. Nehéz is lenne ilyen körülmények között követni saját energiánkat. megismerjük lelki. a rajta keresztül áramló energia mintájára. Ez a szépség.134 - . Így nem halljuk meg testünk jelzéseit. Amikor azonban nem bízunk önmagunkban és nem követjük belső sugallatainkat. amelyben élünk. elevenségünk csökken és . már nagyon korán olyan szokásokat fejlesztettünk ki magunkban.AZ EGÉSZSÉG Testünk az első alkotásunk. mi működik vagy nem működik. az az eszköz. hogy elviselhetővé tegyék számunkra ezt a neurotikus világot. olyan utat követünk. amelyek természetes energiánk ellen dolgoznak. így aztán fokozatosan egyre kevesebb energiát és életerőt tapasztalunk. ők állandóan megújulnak. szebb és életerősebb lesz.

akkor testünk erőteljesebb jelzéseket ad. és bár valamelyest csökkentek fájdalmai. Ha nem figyelünk ezekre a célzásokra és nem változtatunk megfelelően magatartásunkon. Együttlétünkkor megkértem őt. Ha betegek vagyunk. vegye fel a kapcsolatot a fájdalommal és kérdezze meg testét a jelzés valódi okáról. Feladják. először csupán enyhe fáradtság és kényelmetlenség formájában. még akkor sem késő. Testünknek mindig szüksége van pihenésre is és lazításra is. amikor újból ilyen unszolást kapott bensőjéből. Egyik páciensem. hogy ne szedjen több sörélesztőt.135 - . hogy nem gyászolta meg eléggé anyja halálát és apjára haragudott. kérdezzük meg testünket. amit kívánunk. mégis abbahagyta. hogy fájdalmai megszűnnek. Később. ha beteg. Barométerként működött ez a . Ő azonban úgy vette az üzenetet. hogy a betegséggel mit kíván közölni velünk. fásultsággal. amikor ráhangolódott az univerzumra. mint valami bizarr látomást és továbbra is szedte az élesztőt. Intuíciója azt jelezte. Hátfájdalma megszűnt. akkor pihenjünk. Újabb két nap múlva arcfájdalmai teljesen megszűntek. esetleg balesetek következnek be. A lényeg az. Így is tett. bajával továbbra is kínlódott. mint például fájdalmak. A test sok ilyen jelzést bocsát ki. amit tud. Több beszélgetés után képes volt sírni anyja halála miatt. Amikor gyógyulást kérünk. amit akar és abból. meséljünk érzéseinkről egyik barátunknak. fájdalommal és végül fizikai megbetegedéssel. felkeresett.testünk is visszatükrözi ezt életereje visszaesésével. Testünk mindig meg fogja mondani. hogy kérdezzünk és utána figyeljünk a válaszra. hogy elhagyják testüket és inkább egy másikba költöznek. Néhány napra rá azonban. hogy nem követjük igazi energiánkat és nem támaszkodunk érzéseinkre. akkor komoly vagy végzetes betegségek. kisebb betegségek. hogy testünknek mi lesz a válasza. Aztán megnyugodott és elaludt. hogy kigyógyuljunk. arra jött rá. Még azon az éjjelen álmában az intuíciója azt sugallta neki. A válasz többféle lehet: kezdjünk el valamit enni. ha a korábbiaknál többet mond el abból. Egyik barátom heves fájdalmakkal küzdött. nem próbálják felvenni a harcot a régi sémák ellen. Már régóta magával cipelte szomorúságát is és haragját is. De ha egyszer már komolyabb figyelmeztetést kaptunk. A betegség testünk üzenete. amelyek arcának jobb oldalán jelentkeztek. Amikor ezt megtette. úgy határoznak. soha nem tudjuk előre. ha valóban ez az. hogy nagyon szenved ettől az egésztől és magyarázatot kért. amely azt jelzi. Röviddel ezután ki tudta fejezni haragját is. a régi testben. Ha figyelünk az apróbb jelzésekre. elmondta. ha megnyugszunk. mindig el tudjuk kerülni a komolyabb figyelmeztetéseket. hagyjuk abba a munkánkat vagy menjünk orvoshoz. aki másfél éve hátfájással kínlódott. Egyik éjszaka. Ilyenkor sajnos sokan nem a kigyógyulást választják. amire a gyógyuláshoz szüksége van. Ha mi még mindig nem változtatunk.

Új dolgokat akarok csinálni. Azt teszem.Két ellentétes erő és érzés van bensőnkben. Bízom érzéseimben és kifejezést is adok ezeknek az érzéseknek. A barátom ma már tudja. Biztonságot nyerek azáltal.Tartsuk féken férfiúi energiánkat. ha kibeszéli az érzéseit. Kérdezzük meg önmagunkat: "mit akarok tenni?".Ki akarunk törni magunkból és valami új dologba akarunk kezdeni. a régi dolgoktól való megtisztulásra. Testem tökéletes összhangban működik. KOMPLEXUS-PROBLÉMÁK . a test kiegyensúlyozott állapotba akar visszakerülni.Intuíciónkba vetett bizalmunk hiánya. Hajlandó vagyok régi sémáimtól is megszabadulni. Felsorolok néhány gyakori fájdalmat vagy betegséget kiváltó okot. ha érzem és kifejezem szomorúságomat és haragomat. ALLERGIA . akkor azzal segíthet magán. amely a gyakorlatban egyúttal igazolása is elméletemnek. mindkettőnek hangot kell adnunk. ha fizikai fájdalma van. vagy ahogyan akaratom diktálja. ha magatartásunk ismét olyan lesz. Most tudok pihenni és kényelmesebbé tehetem az életemet.hátfájdalom. FÁZÁS . azt csinálok. ahogy érzéseim szerint helyesnek találom azokat. amely az elnyomott érzések mértékét jelezte. újból visszatér abban az esetben. gyengesége (az olyan allergia. BŐRKIÜTÉSEK . FEJFÁJÁS . Ha egyszer kifejlődött bennünk egy tünet. Mindent úgy fogok csinálni.A testnek pihenésre van szüksége. . Most minden érzésemre hajlandó vagyok hallgatni. ha az energiát valami gátolja. mint amelyik a tünetet kiváltotta. amit akarok. amit intuícióm sugall. hogy határozottan fejezzük ki magunkat vagy valami új tevékenységhez lássunk.136 - . Testünk pontos információkat szolgáltat számunkra. az elnyomott szomorúság jele). amely szemünk könnyezésével jár együtt. arra van szükségünk. Mindegyikhez mellékelem a kigyógyulás módját is.

Arra van szükségünk. az gyakran az elfojtott szomorúság jele.Nem kellőképpen figyelünk női jellegünkre és nem adjuk meg neki a kellő tiszteletet. Nem akarok és nem is kell másra hallgatnom. belső hangunkat kell hallanunk. amit ő kíván. Tisztelem női jellegemet teljes mértékben és azt fogom tenni. annál valószínűbb. ha felül. LÁTÁSI ZAVAROK . egészségtelen ételeket. A kábítószerek Minél kényelmetlenebbnek érezzük természetes energiánkban való bizalmunk hiányát. Ha alul fáj a hátunk. MENSTRUÁCIÓS GÖRCSÖK . hogy nyugalomra és önvizsgálatra van szükségünk. Megbízom abban. marihuánát. kávét. Törődöm magammal.Valamit nem akarunk meglátni magunkban vagy a világban. olyan fájdalmat okoznak számunkra. túl sok ételt. HALLÁSZAVAROK . mert azokat látni sem bírjuk. hogy kábító. hogy saját érzéseinket fejezhessük ki és magunkkal törődjünk. Érzéseimet kifejezem és támogatom. cigarettát. Lazítok. akkor a külső is ennek megfelelően működik. pihenek és egy kicsit magamat kényeztetem. az egész világ baját.HÁTFÁJÁS . Jelzés arra. amelyet szintén elfojtunk. Most már hajlandó vagyok mindent tisztán látni életemben. alkoholt.Vállunkra vesszük mások.és ajzószereket. hogy mások önmagukról megfelelően gondoskodnak. hogy vannak dolgok. Arra van szükségünk. akkor inkább a haragé. Minden érzésemre figyelek.137 - . Gyakran már kora gyermekkorunkban elhatározzuk. Ha belső látásunkat nem engedjük működni. Kizárólag belső hangomat hallom és abban bízom. kokaint vagy más ilyesmit . hogy kirekesszük a külső hangokat és ne engedjük befolyásolni magunkat. amelyekre rá sem nézünk.

A pótszerek csak tompítják testünket. s a kávét a magam részéről kábítószernek tekintem. Nem kell ahhoz megrögzött kábítószerélvezőnek lenni. áramlásának felgyorsítását. Figyeljük meg: valóban változik-e az energiánk. ha ezek az emberek hajlandóak lennének leszokni a kábítószerekről. hogy önmagunkat szabályozhassuk. azt javaslom. A szerekkel viszont erősíteni tudjuk természetes energiánkat vagy éppen tompítani. amelyekkel az emberek szabályozzák a belső erőt. Legyünk kíváncsiak saját erőnkre és teherbírásunkra. . Tudnunk kell. A legtöbb ember egyszerűen fél saját energiájától és erejétől. akkor képesek lennének rátalálni természetes energiájukra és meríthetnének valódi erő. Mi nagy kávéfogyasztó ország vagyunk. és képtelenek vagyunk megoldást találni. a bezártság érzését. hogy túl sok vagy túl kevés van nekik belőle. Beláthatjuk. Mindenkinek. hogy három csésze energiánkat fokozó kávé elfogyasztása után később fáradtabbak leszünk. mint segítséghez. ha jobban figyelünk magunkra. és a lélek hangja hallhatóvá válik. Így gyógyul ki a test. hogy forduljon szakemberhez segítségért. Végeredményként oda fogunk kilyukadni. hogy az ember felfogja: olyan szerek ezek. Ha valami fizikai panaszunk van vagy érzelmi válságba kerülünk. Ez az igazi gyógyulás. lelkünket.és alkotó forrásukból. hogy mikor és miért iszunk kávét. ha megerősítjük az önmagunkba és az univerzumba vetett bizalmunkat. Ebből úgy kezelhetjük ki magunkat. ne habozzon felkeresni akár egy specialistát. Az alkoholisták vagy a kábítószeresek nem sokra mennek az efféle önszabályozással. akit illet. azt úgy oldhatjuk fel. Mindezzel természetesen fokozzuk testi kimerülésünket. A kábítószerek olyan eszközök. Az igazság valahol ott van. arra. Talán attól tartanak. akár olyan szervezetek valamelyikét. mint például az alkoholelvonó intézet vagy a kábítószereseket segítő társaság. amelyek energiánk áramlását befolyásolják. mert ezzel kíséreljük meg energiánk kezelését. de mindenképpen megbénítjuk a rajtunk keresztül áramló univerzum természetes erejét. hogy nincs szükségünk többé ilyen árat fizetni pillanatnyi frissességünkért.fogyasztunk. mivel hátrányosan befolyásolja saját energiánkban való bizalmunkat és az energia követését. végül tönkretesszük. Nagyon sok ember azért folyamodik kábítószerhez. Ezek segítenek a leszokás időszakában és az önmegtartóztatásban.138 - . mert nincs meg a belső ereje saját energiája támogatására. Figyeljük csak meg: valamilyen formában mindannyian kábítószerekkel élünk. A veszélyes pótszer fogyasztása még mélyebben a tudatukba vési problémáikat. Az univerzumba vetett bizalom nélkül erőnk és energiánk megsemmisítőnek tűnhet. amit csinálunk.

Érezd magad ellazulva. és telve vagyok sugárzó egészséggel. Kaphatsz közvetlen választ vagy valakin keresztül közvetett úton tudod meg. Kérdezd meg: "Mit kell most tennem. gondjaidtól szabadulj meg. agyadat.Meditáció Ülj le vagy feküdj le. Mondd a következő fogadalmat halkan vagy hangosan: "Most kigyógyítom magam. bármi legyen is az. de lehet. Ez a nyugodt hely az épülés és gyógyulás forrása. amire azért van szükséged. Tudd. Tudatoddal szállj le abba a bizonyos nyugodt pontba és kérdezd meg. végy néhány mély lélegzetet. tudás önmagadban lakozik. amint hagyod testedet ellazulni. Figyeld meg és kövesd a neked szóló választ. mert tudni akarod öngyógyításod módját. próbálkozz az alábbi meditációval: helyezkedj el kényelmesen. hunyd be a szemed és végy néhány mély lélegzetet. Válasz vagy megérzés azonnal is érkezhet." Egy másik fajta meditáció Ha testednek egy bizonyos része nem egészséges vagy fáj.139 - . . Utána fogadd be az érzéseidet vagy amit mint részedre szóló üzenetet hallasz. mit érez és mit próbál részedre mondani. az élénkségem. ragadd meg az alkalmat és intuíciódnak most vesd fel azokat. hogy el tudsz ide jutni és itt megtalálsz mindent. hogy ki tudod gyógyítani magadat és ez a végtelen bölcsesség. maradj nyitott mindenfajta válaszra. Tudd. mit kell tenned. próbálj meg egyetlen gondolatodhoz sem ragaszkodni. önmagadban egy nyugodt helyen. Kérdezd meg. Lazítsd el gondolataidat. hogy kigyógyuljak? Mi testem igénye?" Miután mindezt megkérdezted. Ha egészségeddel kapcsolatosan problémáid vannak vagy valami kérdésed van testedet illetően. teljesen lazulj el testileg és szellemileg. Elég az energiám. Minden lélegzéskor érezd. hogy csak pár nap múlva. mire van szüksége. ami érkezik.

Testünk a kiegyensúlyozatlanságot sokféleképpen jelzi: meghízunk vagy lefogyunk. a közösség mást mond. Néhány vallásnak hittétele is: a lélek jó. hogy ne sokat törődjünk testünkkel és annak igényeivel. esetleg allergiásak leszünk. Az agyunk átveszi a parancsnokságot testünk felett. Hiába akarunk valami mást. azt várják el tőlünk. ha rábíznánk magunkat természetes áramlatunkra. Amikor mindettől megrémülünk. Megtanuljuk már gyermekkorunkban. Táplálkozzunk úgy. nem tudunk megülni egy helyben. hogy mindnyájunkat arra tanítottak: ne bízzunk testünkben. Testünk fellázad. Kisgyermekként szüleink és a társadalom példáján megtanuljuk az étkezési szokásokat. hogy nem önmagunkban kell bízni. hogy jó közérzetünket megőrizzük. előírja. Maradjunk ágyban. Ez elég egyszerűen hangzik. Agyunk. hogy milyennek kell lennie a szép testnek és megvetetik velünk a méregdrága módszereket. gondolkozásunk szabja meg testünk tennivalóit. Az emberek kitalálták a testkultúra elméletét. amit nem kívánnánk abban az esetben. Ha testünkben bízni akarunk. követnünk kell természetes energiánk áramlását. aztán elvárjuk testünktől az együttműködést. Bízzunk magunkban. Ám ott a bökkenő. Kultúránknak megfelelően ahhoz szoktunk. hogy mi az. mint vacsoraidőben. Megmutatják nekünk. a csodálatos fogyókúrát. ahogy testünk megkívánja és kövessük szívünk vágyát. ami jó és mi a rossz nekünk. ha a társadalom. megszüntetésükre szigorú rendszabályokat veztünk be testünk ellen: különleges étrendet. olyasmi után vágyakozunk. Társadalmunk támogatja ezt az elméletet és ez nagyon jó üzletág manapság. Úgy éljünk. úgy a lehető leggyorsabban és leghevesebben reagálunk. ha nem. tekintsük úgy. az egészségápolási tanácsokat és a szaunaszalon. ételpótló kábítószereket találunk ki magunknak. Kitaláltuk a kilenctől ötig tartó munkanapot. hogy tartsuk be a szabályokat.A TÖKÉLETES TEST Ha azt akarjuk. Mindenféle elméleteket is gyártottunk arról. amit valóban akarunk. a napi háromszori étkezést. A test bármit közvetíthet felénk.140 - . Aludjunk. ha tetszik neki. hogy felvilágosultságunkban nyíltan már nem ismerjük el ezeket a hiedelmeket. hogy mit és mikor egyen az éppen érvényes diétának megfelelően. Annak ellenére. testünkben mégsem bízunk. akkor tudnunk kell. ami számára a legjobb. mi az. az úgymond ésszerű életmódot. Ebből fakadnak az életünket jellemző ellentmondások és a kiegyensúlyozatlanság. diétás étkezést. Ha nem kaphatjuk meg. de az esendő test az ördög bűnös eszköze. Sokan azt hiszik. mint rendszeres diéta és fárasztó testgyakorlás. Mondanom sem kell. ez nem valódi diéta. Eladják a diétás recepteket. mint amit állandóan kordában kell tartani. amennyit akarunk. hogy testünk szép legyen. testsúlyuk rendben tartása nem egyéb. melyik ételt együk és melyiket ne. ha még több pihenésre van szükségünk. mondjuk máskor enni.

mint megtanulni bízni önmagunkban. A már említett téves következtetések miatt lehetnek olyan időszakok. Ezért van szükségük a túlsúlyra. ezért sosem vagyunk elégedettek se külsőnkkel. és minden csodamódszertől egészségünk megóvását.141 - . Intuíciónk meg fogja határozni. javítását várjuk. Testünk megtalálja természetes súlyát. amelyeket a kívülről ránk erőltetett szabályok váltanak ki. hogy mit együnk. Nincsenek szabályok. ami valóban jó és hasznos számára. Tiltakozásul régi bevált kábítószerekhez folyamodunk és koplalhatunk néhány napig vagy akár néhány hétig is. szépnek és fiatalnak. hogy a túlsúlyos emberek sosem tanultak meg bízni önmagukban. Azt is tanácsolhatja. hogy bízzanak önmagukban és hallgassanak testük igényeire. a külvilág vár el tőlünk. akkor meg fogjuk találni az igazi megoldást. hogy védtelenek. hogy egész nap maradjunk ágyban. de azt is. egészséges testünk legyen. Az emberek általában megijednek. erős. Ezeket a félelmeket azokra a téves következtetésekre alapozzuk. Igényeink érvényesítése A tökéletes test kialakításához az a legfontosabb tennivalónk. Állandóan valami újabb. se közérzetünkkel. amit a társadalom. energikusnak. hogy mások kihasználják őket. hogy lassítsunk és pihenjünk. amelyet védőpajzsként vonnak maguk köré. Sok kövér ember esetében azt tapasztaltam. Nekik feltétlenül meg kell tanulniuk nemet mondani. Testünk nagyon jól tudja. . de ha testünkkel kapcsolatban türelmet tanúsítunk. akkor még élvezni is fogjuk) vagy arra fog ösztönözni. féltek érzéseiktől és azok követésétől. amikor azt mondom nekik.tagságot. Hagyjuk abba az erőlködést és rendeljük alá magunkat testünk igényeinek. Úgy fogunk kinézni és érezni. hogy azt ehet. hagyják. igyekeznek mások kedvében járni és gondoskodni róluk. Megfigyeltem. hogy megerőltető testgyakorlatokat végezzünk-e (ha igen. Ahhoz. akkor feszültsége feloldódik és csak azt igényli. hogy következetesen érvényesítsük igényeinket. hogy korán keljünk fel. amilyenné lelkünk válik: életvidámnak. Attól tartanak. hogy olyasminek akarunk megfelelni. semmi egyéb nem kell. hogy kapcsolataikban megfelelő távolságot tudjanak tartani. amikor arra szüksége van. amit akar és akkor. hogy tartózkodjunk valamilyen élelmiszer fogyasztásától. hogy szép. mert különben kábítószerre fanyalodunk vagy allergiásak leszünk. Megsúgja azt is. hogy majd egész nap ágyban akarnak maradni. divatosabb elméletbe hajszoljuk bele testünket. Bízzunk önmagunkban. Az a gond. csokoládét akarnak enni és kövérek lesznek. hogy mire van éppen szüksége. Ha testünk megtanulja. nem követelik meg a személyiségüknek kijáró tiszteletet. amikor intuíciónk azt tanácsolja.

az általuk nem kívánt túl sok energiától. Női jellegünk biztonságban érzi magát és azt is érzi. hogy elfojtott érzéseiket feldolgozták. egyúttal megteremtjük belső szilárdságunkat és védelmünket. hogy azt tették. Amikor megtanuljuk. hogy ha lefogynának. mert tudunk nemet mondani bármire. Aztán vannak. ha új irányba kell elmozdulnunk vagy ha figyelmet keltünk és energiát vonzunk. idealisták lennének és arra jó a kövérségük. Nem lesz szükségük többé túlsúlyra. Magabiztosak leszünk. Ha azonban őszintén. mivel tudat alatt erre van szükségünk. a kövér emberek is képesek lesznek minden erőlködés nélkül leadni súlyukból. Várakozás = túlsúly Ha folyton arra várunk. hogy önmagunknak nem hazudunk és megfelelően törődünk önmagunkkal. Tudjuk. ahogy intuíciónk sugallja. akkor túlságosan feltűnő lenne szexuális vonzerejük. ha egyszer hozzászoktak igényeik érvényesítéséhez. akik 10-15 fontot (4. Minél inkább igazi önmagunk akarunk lenni. hogy igényeink érvényesítése életbe vágóan fontos. Ha más okok miatt kell fogyókúrázniuk. Ha ilyenfajta félelmeink vannak. vagy attól. Ha .142 - .Különösen a nők tartanak attól. amit akarunk. így minden erőlködés nélkül lefogyhatnak. hogy önmagukat megvédjék. Ismerek embereket.5-7 kg-ot) fogytak le egyetlen hétvégén a csoportfoglalkozások idején. hogy érzéseinket cselekedetekkel támogassuk. akik attól félnek. Önmagunk támogatásának a kulcsa kezünkben van: úgy kell cselekednünk. Ezért állítom azt. örök életünkben fogyókúrázhatunk és mégsem csökken a súlyunk. mert nem hiszik. hogy bánni tudnának vele. A testükben keringő energia felszabadul. hogy érezzék: szilárdan a valóság talaján állnak. nyíltan fejezzük ki magunkat és azt és akkor tesszük. mert az univerzumtól természetes módon megkapunk mindent. amire szükségünk van. hogy érzékenyebbé. sőt inkább növekedhet. Mások attól tartanak. hogy férfipólusunktól segítséget kap. energiánkat leállítjuk és testünk erre hízással válaszol. amit korábban féltek megtenni. Félnek a feltűnéstől. amit és amikor akarunk (vagyis önmagunkat támogatjuk). hogy azt tehessük. Tapasztalatom szerint. akkor az energia szabadon áramlik rajtunk keresztül és keringése feloldja a kövérséget. annál kevésbé lesz szükségünk pótszerekre. túlságosan sebezhetővé válnak és majd nem tudják önmagukat megvédeni. hogy bármiféle hiányérzettől szenvednének. csupán attól. és a túlsúly fokozatosan megszűnik. amit nem érzünk helyesnek. természetesen anélkül. intuitív alapon ki tudják választani a megfelelő élelmiszereket és élvezettel fogják fogyasztani.

Addigra már minden elképzelhető fogyókúrát végigcsinált. amikor elkezdtünk közösen dolgozni. amelyeket magában hurcolt (erre bizonyíték volt egyébként a súlya). amire szüksége volt és ki is akart lépni. amire szükségünk van és azt tegyük. Fogyni fogunk. Ha egyedül nem megy. volt. akkor már ki tudta fejezni elfojtott érzelmeit és gyógyulni kezdett. valamint azt. Valóban elkezdett bízni a testében. ne fojtson magába semmit. keresnünk kell egy olyan csoportot. Nem ahhoz szoktunk. Testünk nem bírja el azt a többletsúlyt. amit akarunk. hogy a csoporttól megkapta mindazt. hogy miért nem akarja feldolgozni azokat is. még vannak elfojtott érzései. Ha egyszer így kezdünk gondolkozni. hogy bemutassa. A csoporttagok fizikailag is megváltoztak. akiben saját . amint belső hangomat követem. akiben a fiát és olyan is volt. és természetes igényei szerint kezdett étkezni. fáradt leszek. hogy azoknak megfelelően cselekedhessünk. a bensőm is küzdeni kezd önmagáért és ettől elnehezülök.143 - . Minden esetben. hogy miként hárítsuk el azokat az érzelmi akadályokat. A heti egy alkalommal megtartott csoportfoglalkozásokon támogatást lelt ahhoz. De ha ellenszegülök. energiánk növekszik és szebbek. elevenebbnek érzem magam és több lesz az energiám. hogy az ember minden pillanatban önmagát érvényesíti. Ám amint önbizalmat szerzett és megtanult törődni magával. többen lefogytak. Testi és lelki közérzete megjavult és néhány hónap alatt lefogyott 40 fontot. akkor egyre fáradtabbá és letörtebbé válok. Nincs másik lehetőség. Vezettem olyan csoportot. Ha testem igényeit rendszeresen elhanyagolom. támogatja. majd a halál. 19 kg) túlsúlytól akart megszabadulni. amelyet a rengeteg energia átáramlása jelent neki. bár még mindig jócskán voltak rajta felesleges kilók. de egyik sem volt hatásos. amelyek visszahúzó erőként működtek bennünk. akkor az akadályok megszűnnek és súlyunk normálissá válik. amely erősít. Volt köztük. Ekkor úgy gondolta. akiben a férjét látta. Egyik páciensem körülbelül 40 font (kb. fejezze ki érzéseit és szándékait. így megpróbáltam megtudni tőle. miként kell követni a belső energiát és miként kell az intuíciónak megfelelően cselekedni. Eleinte furcsának tűnhet. Tudatosan rá kell hangolnunk magunkat érzéseinkre. hogy utána már mindig csak így szeretnénk élni. az olyan jó érzéssel tölt el bennünket. hogy nyíltan kimondjuk. hogy hárman a csoport tagjai közül zavarták és ez meggátolta őt abban. Én azonban sejtettem. A választási lehetőség: élet vagy halál. Bizalmasan elmondta nekem. hogy velük is megossza titkolt érzését. Azok hárman bizonyos emberekre és fájdalmas múltbéli eseményekre emlékeztették őt. bátorít bennünket önmagunk támogatásában.rendszeresen ezt tesszük. hacsak nem a beletörődés. hogy nyílt és határozott legyen. elevenebbek leszünk. amelynek az volt a célja. Gyakoroltuk pillanatnyi érzéseink kifejezését.

magára ismert. A legfontosabb: szeressük magunkat és törődjünk a testünkkel. Hangoljuk rá magunkat intuíciónkra és tiszteljük azt.144 - . Nagyon . mások kábítószert. hogy szép legyen a testünk. alkoholt. Tartsuk mozgásban energiánkat minden pillanatban. Ha pedig arra van szükséged. kezdte feldolgozni a fájó sebeket. nem lenne erre szükségük. ha csak rájuk nézett. amit eddig elhallgatott. amelyeket elmulasztott megtenni. hogy összeszedd magad. hogy bármit megvonnánk magunktól. Azt tanácsoltam neki. Ki kellett mondania mindazt. hogy csak velem dolgozzon tovább és majd ha majd úgy gondolja. energiáját nem kellett a múltra pazarolnia. Nincs abban semmi boszorkányság. hogy az ellenkezője is igaz: az emberek belső szükségleteiket táplálják és ezáltal átmenetileg élénkebbé válnak. Egyszerűen bízzunk önmagunkban és ismerjük meg természetes szükségleteinket. Tény. Belső energiája felszabadult és minden fogyókúra nélkül tovább fogyott. Eszébe juttatták csalódását önmagában. s már attól is mérges lett. leszámolt régi önmagával. A tévhitek elvetése Legtöbben tévhiteket táplálunk a testünkkel és az evéssel kapcsolatban. Hasonlót láttam újra és újra mások esetében. úgy étkezel. munkát. hogy lelassítsd magad. Miután ezzel megvolt. Hiszen szépek vagyunk. Mindkettő végül is igaz energiád részleges elnyomásához vezet. hát másként táplálkozol. Ha éreznék és felszabadítanák természetes energiájukat. Némelyek az étrendet. hogy szabályozniuk kell az áramlás ütemét. Le tudunk fogyni anélkül. hogy azzal szabályozzák természetes energiaszintjüket. Az étrend mint szabályzó Az emberek úgy alakítják étrendjüket. térjen vissza a csoportba és fejezze ki érzéseit a többiek jelenlétében. kapcsolatokat vagy egyéb pótszereket alkalmaznak szabályzóként. így azt érzik. Az emberek általában félnek saját erejüktől és energiájuktól. Ha olyan egyén vagy. Így is lett. akinek túl sok energiája van. Olyan dolgokra emlékeztették.

amilyet szeretnék. amit tudatosan akarunk. Amikor félrevezetjük önmagunkat. mert hízásnak indulok. az árt nekem. attól való félelem. amely ellen a súly jó védekezés. amelyekkel tisztában vagyunk és máris jó úton haladunk. amely többletsúlyt okoz. hogy . amit testem kíván.Koplalnom és küszködnöm kell. Ilyenkor tisztázni kell ezt a hiedelmet.Minden.Soha sem lesz olyan a súlyom. befolyásolja testünket. A dolog egyszerű: ismerjük meg tévhiteinket és tegyük próbára. akik tudatosan karcsúságra törekszenek. hogy túl szépek leszünk vagy vonzóak.) Íme néhány a leggyakoribb tévhitek közül: . mint ahogy kellene. amelyekről nem is tudunk.Testem irányításra szorul. Amint egy tévhit felszínre kerül.Csak nagyon keveset ehetek. tudatosan vissza akarjuk fogni az átáramló energiát. Tudatalattink vágya. máris hízom tőle.fontos tisztáznunk. ami ízlik. Például: vannak emberek. Nem azok a tévhitek okozzák az igazi problémát.Nem úgy fest a testem. hogy tökéletes legyen a testem. hogy a súly egyúttal erőt is jelent.a védtelenség érzése. kövér és/vagy beteg lennék. A következő tévhitektől függenek leggyakrabban az emberek: önutálat. . a lehető legrosszabb hatást fejtik ki.Ha azt tenném. . hogy túlságosan megnő a szexuális vonzerőnk és nem tudjuk kezelni a saját és a felénk közelítő partner szexuális érzéseit. . . vagy nagyon életrevalók. attól való félelem. . (Lásd az ötödik pontot. alkotóképességünk kibontakozásától való félelem. hogy megszabaduljunk tőlük. önostorozás. félelem attól. félelem attól.Testem nem akar együttműködni velem. melyek is ezek a tévhitek. . Azok a negatív hiedelmek viszont. . el is veszti hatását. mert megakadályozzák azt is.Testem megbízhatatlan.Hacsak az illatát érzem valami finom ételnek. félelem a mélyebb szerelmi kapcsolatra való igényünktől. pszichikai védekezés .145 - . mert csak így nyújthatunk segítséget a testünkben folyó küzdelemhez. . de tudat alatt teltek akarnak maradni. igyekszünk valós lehetőséget találni állításaink igazolására. hogy teltkarcsúak legyünk. .

tudatalattiddal. 5. meg kell találnunk a valódi okokat. mint anyám. Az egyetlen módszer. erősen befolyásolnak és figyeld meg. milyen emlékek társulnak hozzájuk. a diétázás. köszönd meg szolgálataikat és tudasd velük. Nem vagyok már vonzó. testvéreidtől. szeretném. Nincs akaraterőm. 1. egy tanárodtól vagy egy barátodtól? Nem fontos arra törekedned. vagy ahhoz az állításhoz. kapcsolataink sikeresek lesznek-e és amiatt. mint én. mivel védekezhetsz a tévhitek ellen. hogy olyan kövér legyek. 4. Az a sorsom. az elsőbe írd le testedről és az étkezésről kialakított nézeteidet. hogy problémáink elárasztanak bennünket. máris hízom. Ő is állandóan fagylaltot evett. bármi legyen az. A második oszlopba írd be. Például: "Az a sorsom. Azonosítsd. Hacsak a közelébe kerülök valami ennivalónak. még akkor is. Az ennivaló hizlal. Azokat tekintsd fontosabbnak. hogy anyám képtelen volt lefogyni". Lásd be. amelyek most nem szolgálják érdekeidet. A szüleidtől. Ahhoz. Íme a példa: "Soha nem lesz tökéletes a súlyom: gyűlölöm a testemet. hogy a karcsú test szép.soványak és üresek leszünk. hogy életünk. 3. ha értelmetlennek. Ha óhajtod. Így szembesülhetsz gondolataiddal. a rádióban. aggódás amiatt. mint anyám. hogy mi nem hagy megszabadulni ezektől a hiedelmektől./ Végy elő papírt. másoknál hamisnak bizonyul. ami eszedbe jut. hogy éppen elég sokáig együtt éltek veled. hogy mindenre emlékezz. hogy meg akarsz válni tőlük. hogy eligazodjunk köztük. a tévében". Az alábbi módszer hasznosnak bizonyult az okok felkutatásában. minél több lesz. hogy szerinted honnan származnak ezek./ A harmadik oszlopban gyűjtsd össze. Írd le. Ha később eszedbe jut még valami.146 - . hogy lefogyjak. Például az a megállapításod. hogy "soha sem lesz tökéletes a súlyom" biztonságot ad számodra. mert megjelenésed tekintélyes. Ezeknek a hiteknek egy része némelyikünk esetében igazoltnak." 2. kivétel nélkül mindet." A második oszlopba ehhez a megállapításhoz én azt írnám: "láttam. ezt hallom a partneremtől. Készíts három oszlopot a papíron. Kérdezd meg önmagadat. jelöld is ki azokat./ Vizsgáld meg alaposan ezeket a hiedelmeket./ Nézd végig a listát. annál jobb. szüleimtől. pótlólag azt is beírhatod a második oszlopba. Én a következő megerősítést hívtam segítségül: "most hajlandó vagyok megválni". Mindent írj le. A fagylalt hizlal. akkor a következő lépésben meg kell szabadulnod tőlük. hogy "nem vagyok már vonzó" azt írnám: "mindenkitől azt hallom. amelyek legmélyebben érintenek. ha másként néznék ki. hogy olyan kövér legyek. Íme néhány irányelv: a/ A megoldás legyen szűkszavú. rövid. a lehető legegyszerűbb és teljesen érthető ./ Ha azonosítod negatív hiedelmeidet. vagy nem a témához tartozónak tűnik. ceruzát.

. hogy egyre szebb lesz. erős és egészséges. Ha bízom érzéseimben és szerintük cselekszem. milyen egyszerű. amíg minden pontját tisztán nem érzed. amit elfogyasztasz. Ha negatív gondolataid támadnak." Ez az eljárás segít abban.. hogy a te nevedet használja és közben nézzen a szemedbe. Shakti. és állandóan tökéletes súlyomnál maradok. Szép. hogy karcsú és szép leszek. Most válok meg múltamtól. Például: "én.. Bármikor használhatod ezt a módszert. A figyelemre tested úgy reagál. Szabad vagyok önmagam számára.147 - . Ha már megszabadultál ezektől a negatívumoktól.számodra. b/ Az egészet jelen időben írd. meglásd. hogy megvizsgáld tévhiteidet és a rejtett gondolatokat is felszínre hozd. amikor akarok. Ez erős érzelmi hatással bír. életrevaló nő/férfi vagyok. mondasd el vele a megoldást úgy. Szeretem az ételt. Testem úgy tökéletes. megfogalmazd. Azután: f/ Amikor meditálsz. Példák: "Most tökéletes a súlyom. hogy önmagad számára mit szeretnél leginkább. Enni jó. c/ Szerepeljen a neved. A test becsülete Meg kell látnod a szépséget testedben és lelkedben. e/ A megoldás helyes számodra. amilyen. módosítsd. addig változtasd. Szeretem és elfogadom a testemet. biztos." d/ A megoldásnak pontosnak. Az étel szeret engem. így teszem. Igen. mindent felvázolva pontosan. pozitívnak kell lennie. . amit és akkor. meg fogod látni tested szépségét és minden. de ezt követően is csak írj mindennap. Szép vagyok és vonzó. Minden elfogyasztott kalória tiszta energiává válik. ez igaz. vagy hússzor naponta. írd azokat a papír hátoldalára.. h/ Miután ő elmondta. Arra összpontosíts. akinek szép a teste. i/ Írd le a megoldást tízszer. Ha kész vagy erre. amelyek miatt tested nem lehet szép. Ha nem tökéletes számodra. mintha már meg is történt volna. ahogy elképzelted. egészen addig. ismételgesd a megoldást halkan önmagadnak. Az étel energiát ad és táplál. g/ Ha van hozzá partnered. te felelj rá. hasznos lesz számodra. amíg az nem lesz. Azt eszem. hogy megszabadulhass azoktól a negatívumoktól.

Úgy érezte. aláfestésként muzsikát is hallgathatsz annak megerősítéséül. fényes hajad van". csak akkor szeretné önmagát. mint amilyen szeretett volna lenni. érzékenységét. arra gondolt. Ha önbecsülésed terén problémáid támadnak. mielőtt teljesen megszeretnéd magad. Bocsáss pozitív gondolatokat tested minden része felé. ragyogó a szemed. erős. de több éven keresztül veled volt. Mivel képtelen volt saját szépségét látni. Kezdte elfogadni és becsülni önmagát. követte igényeidet és szolgált téged. 10 kg) nehezebb volt. hogy szereted. Úgy tekints rá. akik hozzád hasonlóak és csodáld őket. ha nem lenne olyan fényes és ragyogó. Az önkritikus hangnemről válts elismerőre. Gyújts gyertyákat vagy tegyél magad köré virágokat. miközben nagyra értékeled magadat: "Szeretem a külsődet. mialatt ezt a szertartást végzed.148 - . aki 20 fonttal (kb. ezáltal saját testére is egészen más módon tekintett. Fogyni kezdett. ha már pontosan tudod." Vedd sorra tested minden részletét és éreztesd velük szeretetedet és nagyrabecsülésedet. életrevalóságát. hogy akárhogy is.szertartás Állj meztelenül egy olyan tükör elé. Gondold meg: mindezt a te irányításod alatt tette. Nézz a tükörbe és látni fogod. Egy barátnőm. mint ami szép és minden része tiéd. ha karcsú lenne. amit igazán el szeretnél érni. A szertartást naponta egyszer vagy kétszer. Gondolj csak arra. Még akkor is. Már akkor a tökéletességet óhajtod. S köszönd meg testednek. hogy tested több évig szolgált már téged. Testünk szeretete . figyelj meg másokat. Köszönd meg testednek ezeket a szolgálatokat. de . akkor is. Például. egészséges lábad. hogy hajad valóban szép. tiszta a bőröd. csak mondd. önmagad egy darabja. Teste erre nagyobb elevenséggel és energiával válaszolt. fényes és ragyog. mindig lebecsülte magát külseje miatt. Ha szereted a zenét. és mindig olyannak szerette testét. Észrevette a kövér nők szépségét. amennyire szeretnéd. ha egészében vagy egyes részeiben nem szereted testedet.Szokásoddá válik azt figyelni. amilyen éppen volt. amelyben egész testedet látod. hogy mi az. Szép kezed van. mondhatod magadnak: "Szép. hogy a hozzá hasonlóan kövér nőket fogja jobban szemügyre venni és megpróbálja azokat szépnek látni. hogy milyen változásra van szükséged. selymes. Találd meg minden egyes részed értékét. Másként ítélte meg az emberek külsejét.

így nemcsak a te arcodat. Végy néhány mély lélegzetet és lazítsd el testedet. A képet ragaszd fel a falra. Meditáció Ülj vagy feküdj le kényelmes helyzetbe. Arcod vonásai lazábbak lesznek. hiszen ilyen szeretnél lenni. Olyan helyre tedd. derűt.149 - . Képzeld el teljesen olyannak. Erről a fesztelen. Figyeld meg a lehető legrészletesebben. A szeretetedre és energiádra gyorsan fog válaszolni. Az ott ajánlott módszereket nagyon jó segítségnek tartom. Lásd és érezd a benned átáramló energiát. Amikor belélegzel. mérete és ereje szerint szeretnéd látni. amelynek célja testünk szépítése. Most tökéletes a súlyod. érezni szeretnéd. ahol naponta látni fogod. 2. Könnyebbnek és energikusabbnak fogod érezni magad. méreteid és alakod. amilyennek látni. Tested energiadús. szívd magadba egyúttal mindazt. Ráragaszthatod saját képmásodat is. Tudd. Vizualizációs gyakorlatok A Teremtő képzelet című fejezetben már javasoltam olyan vizualizációt. Tested szeretete is meglepő érzésekkel tölti el teljes valódat. pácienseim és olvasóim csodálatos eredményeket értek el vele. amit iránta érzel. erő és az egészség jár át. megfiatalodott helyről lásd magad előtt testedet. 1. hogy minden feszültség. úgy gondolj rá. Lásd testedet energikusnak és erőteljesnek. hanem a te tökéletes testedet láthatod nap mint nap. Kiegészítőül hadd írjak le még két technikai módszert. Minden kilégzéssel szabadulj meg mindattól. amelyik tetszik neked./ Vágj ki egy magazinból egy képet. hogy úgy lásd testedet. mint saját testedre. Ez a szertartás megérteti testeddel nagyrabecsülésedet és tiszteletedet. Úgy tekints a képre. jómódot és élvezetet. . hogy tested tökéletes és ezt mondd hangosan is. Valóban szebb kezdesz lenni. erőt. mint amilyennek szeretnéd. de olyat válassz ki. amilyennek súlya.legalább hetenként ismételd. Fordíts néhány percet mindennap arra. reménytelenség vagy fáradtság távozik belőled./ Valahányszor tested jut eszedbe. Tested éveken át csak kritikát és lekicsinylést kapott tőled. amit kívánsz vagy igényelsz: lazítást. amit nem kívánsz vagy amire nincs szükséged: érzed.

/ Írd össze. Érzed. amely lelkedet támogatja.150 - . megszerzésére vársz? 2. hogy milyen az a test. Amikor arcodra és testedre nézel. amit most szeretnél. Szép. Pontosan úgy nézel ki. Milyen dolgok kimondására. S tested. Hogyan akarod vagy tudod minél előbb kimondani. Lelked azt mondja: "tedd ezt". Gyakorlat 1. hogy milyennek szeretnél látszani. Érzed./ Minden pont mellé írd oda: mit tudsz tenni.szilárd és erős. ugrik a belső irányítás teljesítésére. milyen szeretnél lenni (testsúly). . ahogyan szeretnél. megtételére. lásd szépségedet. máris kész. erős és energikus vagy. amint tud. megtenni mindazt.

"Ez az élet túl sok negatívummal kezdődött számomra. Legtöbben az életet választják. mert csatornáikat elzárjuk. pedig a halált maga választotta. és ha azt teljesítette. életerőt sugároz. A lélek tudja ezt. A test hanyatlani kezd. mindjárt megújul. Mindenki. csatornánk egyre nyitottabbá válik a rajtunk átáramló életenergia számára. Ettől testileg. tudat alatt már régen eldöntötte. nem tudom követni". akik nem bíznak magukban: "Nem vagyok képes ezt megcsinálni. Ha választásod az. érezni fogja ezt. Néhányan úgy érzik. akkor az élet és nem a halál mellett döntöttél. újra nekiláthat még életében vagy esetleg egy más régióban. Ha ezt választjuk. aki kapcsolatban van veled. akkor csak erőlködést. Testünk fiatal. Ha nem ösztöneinket követjük. ez túl sok nekem. Nem bajlódom vele többé. Azt hiszik. és az élet mellett dönt. napról napra romlik testünk állapota és meghalunk. megifjodik testünk. akkor eltávozik. Jobb lenne már túl lenni rajta. érezni is fogod. hogy megválik fizikai valóságától. Vannak köztünk olyanok is. Ha nem sikerül teljesítenie. hogy nem tanulnak elég gyorsan. amikor egy hozzád közel álló meghal. azaz megbénítjuk az energia áramlását. szenvedést érzünk." Ha tudatosan az élni akarás mellett döntünk. Életünk minden percében szembe kell néznünk ezzel a két választással.ÉLET ES HALÁL Az élettel a rajtunk átáramló energia követését választjuk. megújulnak és igen gyorsan feltöltődnek. Testünk sejtjei gyakorlatilag több energiát kapnak. akkor érezzük annak minden szépségét és elevenségét. A lelkünk megsínyli a stresszt és ez tükröződik arcunkon. Minden ember valami elhivatottsággal születik a világra. akkor sejtjeink kevesebb energiát kapnak. Látszatra valami szerencsétlenség vagy halálos betegség áldozata. testünk beleroppan az erőfeszítésbe.151 - . Az aggódás kiül külsőnkre. lelkileg élénkebbek leszünk. hogy sosem sikerül teljesíteniük feladatukat. Mindenkor. . Ha ebben hinni tudsz. és készek bízni intuíciójukban és követni azt percről percre. környezetünket is befolyásoljuk. Növeled élénkségedet. még ha a test tagadja is. Ha viszont bízunk önmagunkban. A halál egy másik választás: leállítjuk az energiafolyamot vagy az életenergia ellen haladunk. amikor bízunk intuíciónkban és azt követjük. Amikor valaki meghal. Ha nem követjük energiánk áramlását. az élet küzdelemmé válik. Ha önmagunk ellenére teszünk. egészséges és szép marad. testünkön egyaránt. hogy percről percre bízol intuíciódban és annak megfelelően élsz. amely kisugárzik belőled másokra is. Ám ha az élet mellett kötelezzük el magunkat.

vagy talán le is állítjuk az öregedés folyamatát. elevenek és szépek. Utána jegyezd meg. amit tenni akartál. azt hiszem. ami gátolja önmagaddá válásodat. amint igaz hited ellen cselekszel. mert valami másra van szükségünk. érzelmileg és lelkileg. amit kívánsz: lásd magad. amíg szükségét érezzük és nem döntünk úgy. milyen voltál fizikailag. holott valójában otthon szerettél volna maradni. hogy elhagyjuk. Külön szerepeljen a fizikai és az érzelmi oldal. Ismét figyeld meg. nem tragédia lesz többé. Vezess naplót néhány aznapi döntésedről. Érezz magadban önbizalmat. Lásd magad. Nézz a testedre és figyeld meg. hogy elmész egy partira. Jelöld meg. Amint jobban tudod már. egészségesebbek leszünk és testünk is életrevalóbbá válik. hogy érzi magát tested. Addig maradunk fizikai valóságunkban.) Azután írd le. Játszd újra az egész jelenetet gondolatban. Most idézd fel ugyanezt a helyzetet és lásd magad úgy.Ha a fényben való életet választjuk. amikor azt tetted. (Például: jelöld meg. ha választásunkon múlik. hanem tudatos átmenet egy másik régióba. Testünket tudatosan hagyjuk el akár baleset. Emlékezz vissza egy olyan helyzetre. figyeld meg. Az univerzum csatornáiként élve. Végy néhány mély lélegzetet és lazítsd el testedet. hogyan érezted magad. Lassan merülj le bensőd mélyébe. ha úgy választottál. Úgy gondolom. amikor választásod szerint nem követted energiádat. lelassítjuk. amit akartál és külön azt is. A halál. Minden lélegzéskor bocsáss ki magadból mindent. amikor nem azt tetted. Gyakorlat Ez a gyakorlat segíteni fog abban. Meditáció Ülj vagy feküdj le kényelmes helyzetbe. amint azt csinálsz. akár betegség következtében. amint energiád követését választod. és cselekedj úgy. ahogyan valóban akarsz. hogy tudatosan válassz élet vagy halál között. hogy mikor követed energiádat és mikor hozol ellentétes . Hunyd be a szemed. hogy az öregedéssel nem leszünk kevésbé energikusak. milyen vagy és mit érzel magaddal kapcsolatban.152 - . mit érzel választásaid következtében. amikor választásod szerint nem azt.

153 - .döntést. . az élet mellett fogsz dönteni minden pillanatban. és ezek eredményét is jól fel tudod már mérni.

hogy egyetlen személy teszi meg az első lépést a változás felé. Rövidesen többen követik a változás irányát. és része a közösségi tudatnak.154 - . amikor ezen a szigeten minden majom átvette ezt a szokást. A folyamat így terjed át a világra. Jóval később. Minél inkább önmagad vagy és bízol magadban. Így az univerzum csatornájává válnak saját környezetükben. hogy pontosan így történik a tudatosság terjedése. Ez a megfigyelés illusztrálja az emberi fajt és bolygónk egészét éltető erő fontosságát. először megmosta. A burgonyamosás azoknál a majmoknál a tudatosság új szintjét jelezte és mihelyt többen elfogadták. hogy az egyik nőstény majom valami olyasmit csinál. 1958-ban. elfogadom érzéseimet és több energia képes az univerzumból átáramlani rajtam. Ha világunkra tekintünk. hogy a majmok ott is mossák az édesburgonyát. ezt a változást az egész világ megérzi. Ha egy kicsiny. Ez az erő átalakít engem.VILÁGUNK MEGVÁLTOZTATÁSA Világunk megváltoztatása az egyén szintjén kezdődik. amit azelőtt még soha nem tapasztaltak: mielőtt elfogyasztotta volna az édesburgonyát. az új szokás mindenfajta fizikai beavatkozás nélkül átterjedt a szomszédos szigetre. annál inkább közelebb kerülsz a fényhez. Minden egyén tudata külön-külön kapcsolatban áll egymással. Lehet. Bizonyára sokan ismerik a század híres történetét a majmokról. Ezeknek a majmoknak a fő eledelük az édesburgonya volt. de mértékadó csoport megindul a tudatosság új szintje felé és jelentősen megváltoztatja szokásait. a tudósok egy közel lévő szigetről szintén azt jelentették. akkor jobban megismerem. A majmok esete azonban azt bizonyítja. . Egyik nap a tudósok azt vették észre. Semmiféle összeköttetés nem volt a két sziget között és senki nem vitt át majmot az egyikről a másikra. Ha megtanulok bízni önmagam intuíciójában és annak megfelelően cselekszem. Ez mindnyájunkra igaz. Ezt a szokását ettől fogva mindennap megismételte és később a tudósok már több majomnál is tapasztalták ugyanezt. Hiszek abban. Japánban 1952-ben tudósok tanulmányozták a vadon élő majmok szokásait. és környezetemben is kigyógyít mindenkit. A világ túl nagynak tűnik. tehetetlennek érezzük magunkat bármilyen pozitív változás előidézéséhez. hogy egy vagy néhány embernek is elegendő ereje van a világ megváltoztatásához. amelyhez képest mi aprónak és erőtlennek érezzük magunkat. Egyre több majom utánozta. Körülötted mindenki a te energiád áldását fogja élvezni és bízni kezd magában.

A változás Van egy olyan elmélet. Amikor körülnézünk világunkban és látjuk a szegénységet. mint határozottabban gondolni rá és vizualizálni azt a változást. Azonban a folyamatnak egyéb része is van. erőszakot és a káoszt. akikkel találkozol.Mivel a világ vitathatatlanul a tükrünk. bajaikból sokkal gyorsabban kigyógyulnak. hogy mind-mind észrevehetően másként éreznek és másként is cselekszenek. hogy bízol magadban és valóban törődsz magaddal. A vizualizáció és annak igenlése nagyon hathatós eszköz. És mindez attól van. amelyek azelőtt kétségbeejtették őket vagy lehangolóak voltak számukra. amiket látok. k. és késznek kell lennünk megváltoztatni magunkban azt. annál kevésbé félsz. annál derűsebb lesz a világ. Mások megérzik ezt és ebben segítséget találnak a maguk számára. amellyel főként az intellektuális beállítottságú csoportokban gyakran találkozom. hogy mi rejlik bensőnkben. Az emberek. meg kell kérdeznünk: "Mi az a szegénység. Környezeted elismerően tükrözi vissza a te változásodat.155 - . aminek változását a világban akarjuk. nyitottabbak lesznek erejük és bizalmuk iránt. amelyben élsz. Ha a világ a mi tükrünk. amint mi megváltozunk. hogy már érzed magadban az univerzum erejét. Ez az elmélet a következő: semmi egyebet nem kell a világ megváltoztatása érdekében tennünk. Ha azok a dolgok. Ezért felelősek vagyunk. Ezt nagyon könnyen megfigyelheti bármelyikünk. Az olyan ügyek. amit most visszatükrözve látok? Tudom. Később megfigyelheted a barátaidat. a világnak is meg kell változnia. láthatóan sokkal kevesebb komoly gonddal küszködnek. fájdalom. nem léteznének bennem. és alkotókészségük fejlődik. A gyógyulás folyamatában érzed az erő és a félelem hullámzó váltakozását. fokozatosan megszabadulsz a régi sémáktól. Ha kifejleszted magadban azt a szokást. amelyet gyakran figyelmen kívül hagyunk. amikor nagyobb erőt fogadsz magadba. Még a világ igazán komoly problémái sem olyan szörnyűek. Minél erősebben érzed testedben az univerzum jelenlétét. Természetesen. Magam is gyakran élek vele. családodat. amit kívánunk.: A teremtő képzelet) és mélyen hiszek az ott leírt módszerekben. mint korábban. Végül is én írtam az Alkotó vizualizáció-t (m. láthatóan nem sújtják le őket. több régi szorongásod tör felszínre és ezáltal megszabadulsz tőlük." . üzleti kapcsolataidat. az valami módon azt tükrözi. Minél több fényt fogadsz magadba. Bizalmad fokozatosan megszilárdul. fájdalmat. akkor bármit is látunk ott "kinn" a világban. hogy a világom a tükröm és ebben az értelemben az én alkotásom. akkor nem létezhetnének a világban sem. erőszak és káosz bennem.

Például. de következetesen megtartani nem egyszerű feladat. amelyeket az emberek alakítottak ki és genetikusan öröklődnek. tudva azt. hogy a fény meggyógyítja. hogy te személyes életedben mennyire fogadod el a szegénységet. hogy ez milyen szerepet játszik az életükben. valamiképpen enyhítened kellene rajta (például pénzzel. hogy ez valami betegség. Az a dolgunk. vagy elmebaj jelzése.156 - . Személy szerint én sok gyógyító kúrát ismertem meg és sokat segítettek. át kell élnünk ezeket a félelmeket. talán mert attól félnek." Az ilyen fogadalom nagyon sok erőt ad. amelyben a világ lakosságának nagy része él. hogy érzelmileg és lelkileg gazdag vagy. hanem az évszázados hiedelmeket. miközben luxuskörülmények között élsz. Sokan vonakodnak segítséget kérni. és nem az. Voltak-e másokat bántó gondolataik vagy érzéseik. Gyötörte-e már őket. szociális vagy politikai munkával). tévhiteket. ahhoz tudatunk legmélyére kell hatolnunk. vagy fájdalom az. amelyektől félnek. és így gyógyulást hozok a világnak. hogy tanuljunk. ott felismernünk nemcsak saját személyes félelmeinket. hogy mit tehetnek a világ gondjainak megoldásáért. ha fizikai erőszakról vagy jogsértésről hallanak. Volt-e valaki. aki bántalmazta őket életük korábbi szakaszában. . Meglehet.Persze nem szabad magunkra vennünk a bűnös vagy a hibás szerepét a világ problémáival kapcsolatban. Ha az emberek tőlem azt kérdezik. tudva azt. Az a tapasztalatom. vagy megszabadultak-e bűntudatuktól. életéért. viszont mégis együtt alkotjuk ezt a világot. hogy megszabadulok a bennem lévő fájdalomtól és félelemtől. hogy amint önmagukban rendbe teszik dolgaikat. Ha mélyen átérzed a szegénységet. ami bensőjüket érinti és hogyan tükrözi azt a személyes helyzetük. ami körülvesz. Az tanácsolom. hogy vizsgálják meg azokat a társadalmi problémákat. hogy kire bízzam magam. Lehetséges. Hogy mégis megtegyük. hanem érzelmi és lelki szegénység az. hogy magunkat hibáztassuk értük. hogy a legtöbb embernek segítségre van szüksége akár gyógykezelés. amelyek hatnak rájuk vagy nagyon zavarják őket. okuljunk a hibákból. a világ is meg fog változni. mindig azt javaslom: kezdjék annak felismerésével. és pontosan határozzák meg. lehet. Felelős magatartást kell tanúsítanunk azt mondván: "Én hajlandó vagyok benső igazamban bízni és aszerint cselekedni. melyik félelem. Ugyanakkor tekints magadba és mérd fel. Egyikünk sem igazán felelős más emberek életmódjáért. feloldja mindet. különben nem tud megbirkózni érzelmi válságával. de mivel a pénzt az ördög eszközének tartod. Ostorozták-e kíméletlenül bírálva önmagukat. hogy nem gazdasági vonatkozású. hogy azt érzed. amíg bíztam intuíciómban. Fel kell ismernünk. mikor hagyjam abba és így tovább. a szegénységet választod. megkérdezem őket. akár tanácsadás formájában.

Ahogy testünk a tudatunk fizikai valósága. egy szót sem szólunk. hogy jusson mindenkinek. A világ gyógyítása Az emberek sokat beszélnek a világ aggasztó állapotáról. meghalljuk jelzéseit. Az anyatermészet a gyengédség. gyengédségre. és ez valóban ijesztő. A természetet csak az a társadalom veti meg. szeretet. megbecsülés. Nem várható gyógyulás se személyes. Előbb magunkat kell kigyógyítanunk mindenféle sérelemből (fizikai. Bizonyos értelemben a Föld a mi közös testünk. ha valahol kidobják az ételt. amelyben az egyének maguk sem tisztelik női jellegüket és intuíciójukat. vedd figyelembe az alábbiakat. ahogy azt az egyén esetében reméljük. De mivel elfogadjuk a szegénység létjogosultságát. szegénységből és bizonytalanságból. pihenésre. hogy a világban éppen elég élelem terem ahhoz. ha azt akarjuk. nem bántjuk többé Föld-testünket. ugyanúgy bánunk saját testünkkel. . Ha a környezetszennyezés érint mélyen. nem szakad meg kapcsolatod a természeti környezettel. se világméretű szinten. hogy mi szabjuk meg. És ehhez igazolást találunk a világban. Ha a fény behatol a sötétségbe. ahogyan a Földet "kezeljük". hiedelemnek és beidegződésnek a felszínre kell kerülnie. Testünk semmibe vevése nyilvánul meg világméretű szinten abban. Amint megtanuljuk szeretni testünket és bízni benne. Sok tekintetben a dolgok még rosszabbra fordulnak. Nagyon félünk attól. hogy nincs elegendő pénz. Hasonlóan ahhoz. mert különben soha nem oldódik fel. mikor van szüksége ételre. Minden érzésnek. a sötétség megszűnik. tudatossá kell válnia. élelem.A szegénységet mind személyes. a női jelleg szimbóluma. mikor kell megszüntetnünk mérgezését gyógyszerekkel és felesleges mennyiségű étellel és felhagyunk azzal. pedig milliók halnak éhen máshol. mire van szüksége. jogi vagy érzelmi). Engem mégis segített az a felismerés. Pedig több tanulmány mutatott rá arra. ha elfojtjuk vagy tagadjuk érzéseinket. hogy ezek megszűnjenek a világunkban. Ahogyan a Földdel bánunk. mind közösségi szinten azzal támogatjuk.157 - . Ha ráhangolódsz intuíciódra. úgy a Föld a közösségi tudat megjelenési formája. hogy elfogadjuk a létezését. energia. Ha így lesz. hogy a világ gyógyulóban van.

Ez az. hogy valami pozitív dolog történik. hogy foglalkozzunk velük. mert csak így szabadulhatunk meg tőlük. akik tagadják a világ problémáit és ellenzik a szociális és politikai tevékenységet. ezzel a gonoszságokat erősítjük. előjönnek. az a leggyakorlatiasabb és leghatásosabb módja a tényleges változtatásnak.Amikor fényre ébredünk. amelyeket azelőtt "a szőnyeg alá söpörtünk". mert túlságosan fájdalmasnak találtuk még azt is. hogy megoldódjanak. ha hajlandóak vagyunk vállalni félelmeinket és feldolgozzuk őket. hogy osztom az önbálványozók véleményét. mint a bennünk lakozó univerzum indíttatása szerint. mert azt hiszik. amelyeket tagadtunk és elfojtottunk. amelyek korábban normálisnak látszottak. Ha gondjainkat továbbra sem magunkban oldjuk meg és nem ismerjük fel belső erőnket. most kezdenek tudatosodni bennünk. hogy nem erről van szó. Viszont. amit világszerte tapasztalok manapság. amit tapasztalunk. akkor tudatosodik csak bennünk a sötétség. hogy tegyünk valamit. tekintve. Az a tapasztalatom ugyanis. Nem kell áldozatnak éreznünk magunkat. Mi vagyunk a csatornái és gyógyulást hozunk a világnak. akkor az biztosan hatásos . Bajok. Szociális és politikai tevékenység Jó néhányan. mert hiábavalóan küszködött. hogy meghalljuk a bennünk lakozó univerzum hangját. problémák. A lényeg számomra a cselekvés forrása és motiválója. akik ismerik ezeket a gondolatokat.158 - . Azok az életsémák. hogy nincs kapcsolatunk az univerzum erejével. Ha felismerjük. legalábbis sokkal gyakrabban. A világ problémáinak mélyebb oka a fájdalom. Ha ez a hang azt mondja. egyre esztelenebbnek tűnnek frissen szerzett józanságunk nézőpontjából. Gyakran a fájdalom. annál jobban látjuk a sötétséget. Később meg tudom értetni velük. megteremtjük annak a lehetőségét. Sajnos ez a fajta megközelítés sem segít. amelyek ellen harcolunk. Az egó segélykiáltása ez. annál gyorsabban gyógyul a világ. A félelmek és tévhitek. hogy megszüntesse ezeket az érzéseket. amelyben addig éltünk. hogy a világ fájdalma a mi egyéni gyógyulásunk folyamatának szimbóluma. hogy az emberek gyakran a saját jó ötleteik szerint cselekszenek. Minél előbb elfogadjuk ezt a két végletet magunkban. a félelem és a bűn jóvátétele készteti őket cselekvésre. Ezzel nem tagadom a széles körű tevékenység szükségességét. Ha az egyénen keresztül közelítjük meg a probléma forrását. tudjuk. a félelem és az a nemtörődömség. megharagudtak rám. akkor megértjük. hogy az univerzum ereje jelen van mindenütt. Minél nagyobb fényben élünk.

Ez végeredményben ésszerű reakció a nukleáris versengés őrületére. hogy egyszer majd bekapcsolódom a politikába (mint már tettem is korábban) és valamilyen politikai funkciót töltök be. hogy a felszínen maradjon. mind az élet egyéb területein. aki bármibe megkapaszkodna. amit személy szerint nekem tennem kell. Így a lehető leghatásosabb saját életem és a világ megváltoztatása. mert megváltozott az egészről alkotott hite. Azt hiszem. Kétségbeesett tettei és szavai olyanok voltak. hogy az a mód. ami késztette őt. Ha tudom. teljesen más volt. de az energia. akkor mindegy. Azonos alapelvek bizonyulnak igaznak. pozitív hatással lesz a világ megváltoztatására. Kíváncsi vagyok. amit teszel. hogy eljutott az univerzumba vetett bizalom mélyebb szintjére. és nem tudsz igazán segíteni. Azért folytatta az atomháború ellenes tevékenységét. önmagam vagyok. Környezetedet szintén befolyásolja energiád és élénkséged. Ez a hit elmélyült benne és nagy odaadással végezte a munkát. mit tartogat az univerzum számomra. hogy meg kell tenned.biztos vagyok benne . Belső irányításom azt mondja. Ha azt teszed.sokkal hatásosabbá tette munkáját. mit teszel. tapasztalni fogod. hogy minden. Hiába igyekszel. mint szavaid és tevékenységed. Amikor a témáról és saját munkájáról beszélt. Úgy érzem. Lehet. Bekapcsolódott az erő áramlatába és ez . csoportokat vezetek. ez éppen az.és eredményes lesz. hogy politikai vagy szociális tevékenységre ösztönöz a belső hang. amit úgy gondolod. sokkal inkább. amerre energiád vezérel és azt cselekszed.abba az irányba haladsz. hogy rettenetesen félt egy nukleáris háború lehetőségétől. Amint megfigyelhettem. ahogyan élek: könyveket írok. kiderült. barátnőm nem ismerte fel. Néhány év múlva már más helyzetben láttam őt viszont. mind a szociális és politikai. hogy jól értettem a hangot. mint a vízbe esett emberé. nem tudsz olyan jó hatásfokkal dolgozni.159 - . Viszont ha bízol intuíciódban és követed szívedet . alkotó tevékenységet végzek. mint ahogy szeretnél. amit valóban akarsz is -. hogy a saját egyéni halála ellen küzd rettegve és tehetetlenül. ha elsődlegesen a félelem és a bűntudat késztet. A hírközlő eszközök . Például egy barátnőm aktívan részt vett a nukleáris leszerelést követelő mozgalmakban. a feladatot izgalmas kalandnak fogom tekinteni. Felismered tevékenységed átalakító természetét.

ezek az eszközök teszik a legnagyobb szolgálatot. Azt hiszem. Lehetővé teszi. hogy a hírközlő eszközök: a rádió. hogy a gyermekek és férjek is követik őket. hiedelmeidet és sémáidat. A szokásos szexuális és romantikus jelenetekben. új elméletek.160 - . mert lehet. mert nem vagyok tvrajongó. A tv vitán felül az egyik leghatékonyabb nevelőeszköz. Azonban felismertem./ Figyeld meg a szociális. az egész világ kigyógyul és megváltozik". Szentelj külön figyelmet azokra. de a sok bukás. hogy világon élő emberekhez egy időben jussanak el a pozitív. amelyek érzelmileg leginkább megragadnak. mint mi. a tv minden bizonnyal rendkívül hatásos eszköz. Ha egyszer a háziasszonyok megszeretik ezeket. Lehet. hogy az új világ tudatossága határozza meg a tv műsorait. Képzelj el egy háziasszonyt. Személyünk és világunk gyógyítása öt tételben 1. hogy miben tükrözik a te egyéni félelmeidet. aki tv-sorozatot néz . akik a régi életfelfogást képviselik. az újságok. hogy a megvilágosodás ezen az úton . Az univerzum irányítása esetén szó szerint csatorna válhat belőle. már minden otthonban ott lesz. nem véletlenül fejlődött idáig és nem kell sok időnek eltelnie. megmentőjévé fog válni.Belső vezérlésem egyszer azt sugallta./ Erősítsd magadban a következőt: "az univerzum ereje kigyógyít és megváltoztat engem. hogy tudatuk fejlesztésén fáradoznak. de légy nyitott folyamatosan intuíciód számára. hogy akármennyire is buta és bárgyú a műsora. hogy a televízió a világ megváltójává. Köztudomású. biztos. kábítószerekben és betegségekben. Annak ellenére. hogy nem fogod észrevenni azonnal az összefüggéseket. házasságokban.amelyben a szereplők a szokásos emberi sorsokat jelenítik meg -. elválásokban bővelkedő sorozatokban a szereplőket úgy látjuk. csak úgy. magazinok és a tv utolérhetetlenek gyors hatásukat illetően. mert közvetlenül emberek millióihoz ér el. Ennek az elképzelésnek ellenálltam. romlás és reménytelenség helyett egyszer csak olyan történeteket láthat. Csak idő kérdése. hogy főként olyan emberek irányítása alatt áll. nagy lehetőségeket rejt magában. születésekben és halálesetekben. politikai és környezetvédelmi ügyeket. nevelnek. Kérdezd meg magadat. 2. amint én kigyógyulok és megváltozom. S ha már egyszer készek leszünk a közösségi tudat megváltoztatására. amelyek az élet megváltoztatásának módját tanítják.

érkezik. 3./ Kérd meg az univerzum fényességét: a nemtörődömség, a félelem, a korlátozottság sötétségétől szabadítson meg, gyógyítson ki belőle, de ne csak téged, hanem a világot is. Légy nyitott minden belső irányításra, amit érzékelsz. Kérdezd meg, hogy kérj-e segítséget tanácsadótól, orvostól, baráttól, csoporttól vagy máshonnan. 4./ Rendszeresen vizualizáld életedet és a világot olyannak, amilyennek látni szeretnéd. (Lásd a meditációt a jelen fejezet végén.) 5./ Kérd belső vezérlésedet, hogy tudassa veled tisztán és érthetően, ha bármit kell tenned önmagad vagy a világ kigyógyítása érdekében. Azután folyamatosan bízz intuíciódban és kövesd is, azzal a tudattal, hogy olyan tevékenységre fog ösztönözni, amit - bármi legyen is - szükséges megtenned.

Alapvető tévhitek
Ennek a módszernek a segítségével fedhetjük fel rejtett tévhiteinket. Ha szembesülünk velük, ha megnevezzük őket, akkor hozzáláthatunk szétoszlatásukhoz. Ezt az eljárást gyakorolhatjuk egyedül, vagy partneri segítséggel. Ha egyedül csináljuk, akkor írnunk kell a válaszokat. Ha partnerrel, úgy neki kell válaszolnunk. Először az egyik fél válaszoljon a másik által feltett összes kérdésre, utána fordítva. 1./ Kezdd azzal, hogy behunyod a szemed. Végy mély lélegzetet és kilégzéskor lazítsd el testedet. Végy még egy mély lélegzetet és kilégzéskor lazítsd el agyadat, gondolkodásodat. Egy újabb mély lélegzetvételkor, amikor kilégzel, szállj le egy nagyon mély, bensődben levő helyre. Tudatosítsd magadban, hogy az univerzummal együttműködő alkotó vagy. Te választod meg: mit higgy, mit alkoss és milyen tapasztalatot kívánsz életedben szerezni. Dönthetsz, hogy meg akarod-e ismerni régi hiteidet, hiedelmeidet, mindazt, ami tetteidet korlátozza. Utána mindezektől megszabadulhatsz és olyan viselkedést és hiteket tehetsz magadévá, amelyek jobban segítik saját igaz valód kifejezését. 2./ Válassz ki egy különleges ügyet vagy életednek egy olyan területét, amely közel áll hozzád, amelyen dolgozni szeretnél. Probléma lehet, hogy az, amit érzel, erősíti félelmeidet és hiedelmeidet. Nyisd ki a szemed és szánj két percet arra, hogy részletezd partnerednek vagy írd le, hogy mi az az ügy, vagy terület, amelyen
- 161 -

dolgozni szeretnél. 3./ Részletezd az ezzel kapcsolatos gondolataidat. Mit hallasz az agyadban forgó magnószalagról? Például melyek az ügyet erősítő és melyek az ellene szóló érvek? Miféle aggodalom, félelmek és milyen program, terv van gondolataidban a kivitelezésre? Mi egyéb jut még eszedbe? 4./ Amikor erről az ügyről van szó, milyen érzelmek ébrednek benned? Például: "szomorúnak érzem magam, mérges vagyok, idegesít, reményvesztett leszek, örülök neki". 5./ Amikor már tudatosodott benned a kiváltott érzelem, tisztázd, hogy testedben milyen érzések ébrednek. Érzel-e szorítást vagy görcsöt bármelyik testrészedben? Van-e olyan része testednek, amelynek energiája türelmetlenné, csapongóvá vagy kifejezetten idegessé válik? Mit érzel testedben a saját érzelmeiddel kapcsolatban? 6./ Írd le, hogy félelmeid szerint mi lenne a legrosszabb, ami megtörténhetne. Hunyd be a szemed és maradj együtt ezzel a legrosszabb félelemmel. Add meg magadnak azt a lehetőséget, hogy képes légy érezni, és nézz szembe legnagyobb félelmeddel, érezd inkább, minthogy kitérj előle. Nagyon nyomaszt? Tudsz-e rajta néha nevetni, vagy állandóan félelemben tart? Most kérj az univerzumtól segítséget. Ragadd meg azt a félelmet és add át az univerzumnak, add át magasabb rendű önmagadnak. Kérd segítségét, feloldást a félelemből, kérj erőt, bölcsességet vagy bármi egyebet, ami ahhoz szükséges, hogy a félelemtől megszabadulj. Végy egy mély lélegzetet. Kilégzéskor hagyd el belső magadat, a problémával ne foglalkozz tovább. Amikor teljesen rendben vagy már, nyisd ki a szemed és részletezd átélt élményeidet.

7./ Most haladj az ellenkező irányba. Mi az elképzelhető legjobb, ami megtörténhet? Mi az, amit igazán kívánsz? Mi lenne az eszményi helyzet szerinted az adott körülmények között? Részletezd pontosan: hogyan szeretnéd, ha megtörténne? Ekkor hunyd be a szemed és lazíts. Képzeld el a dolgot pontosan úgy, ahogyan szeretnéd. Fesd le, érezd és tapasztald, mintha már úgy is lenne, ahogyan szeretnéd. Milyennek érzed? Próbáld felmérni a nagyságát, jelentőségét. Akkor az eszményi helyezetet, helyszínt helyezd bele egy rózsaszínű buborékba. Amint ezt megtetted, látod magad, amint a légáramlat ide-oda lebbent. Most átengeded a rózsaszínű buborékban magadat és azt a bizonyos eszményi helyzetet az univerzumnak. Így most az univerzum szabadon magához vonzhatja azt, ami saját megjelenítése céljából szükséges. 8./ Amikor kinyitod a szemed, vizsgáld meg magadban, hogy milyen tévhit vagy félelem gátolta meg azt tenned, amit akartál? Mi a legnegatívabb gondolatod vagy legnagyobb félelmed, az elképzelt élethelyzettel kapcsolatban? Például: "Nem
- 162 -

vagyok képes megszerezni, amit szeretnék", "hitvány ember vagyok", vagy "engem senki sem szeret". Amint meghatároztad negatív hiedelmeidet, írd le azokat. 9./ Most ezeket a negatív hiedelmeket meg kell oldanod. Használd fel a II/12., A tökéletes test című fejezet tanácsait az írásos megoldások készítésére. Rendszeresen mondd magadnak vagy írd a megoldásokat, amíg azok valósággá nem válnak.

Meditáció
Ülj vagy feküdj le kényelmes helyzetben. Végy néhány mély lélegzetet és lazítsd el testedet. Érezd, hogy egy mély, nyugodt helyre kerülsz. Érezd, hogy azon a helyen kapcsolatba kerülsz az erővel és az alkotókészséggel, erőd forrásával. Az erőnek ezen forráshelyéről vetítsd ki, helyezd magadat a jövőbe egy, hat hónappal, akár egy évvel, vagy többel előre és ebben az előrevetített helyzetben lásd magad pontosan olyannak, mint amilyen szeretnél lenni. Te vagy univerzumod megalkotója és életed olyan, amilyennek megtervezted. Vizsgáld meg érzelmeidet és lelked állapotát, hogy érzed magad. Érezd magadban a szilárdságot és erőt. Bízol intuíciódban és belső vezérlésed szerint cselekszel. Csodák történnek körülötted. Most nézd a testedet. Hogy nézel ki és milyen fizikai érzéseid vannak? Most már olyan a tested, amely illik a lelkedhez: erős, bátor, szép, életteli és energikus. Tapasztald, hogy ez milyen érzés. Hogyan gondolkodsz testedről? Miket eszel és hogyan törődsz magaddal? Figyeld meg, hogyan öltözködsz. Lásd magad pontosan úgy felöltözve, ahogyan szeretnél. Nagyon szépen válogatod össze ruháidat. Amikor szekrényeidet és fiókjaidat kinyitod, minden ruhadarab, amit csak kívánsz, ott van. Milyen a lakásod? Lásd magadat olyan helyen élni, ahol szeretnél. Olyanná tetted környezetedet, amilyenné te akartad. Lásd magad benne. Érezd, hogy milyen az, ha valaki pontosan úgy él, ahogyan neki a legjobb. Lehet, hogy sok lakásod volt az ország különböző részein, vagy akár a nagyvilágban. Legyél ott mindegyikben. Megtaláltad a tökéletes munkakört és a lehetőséget az alkotómunkához. Nagy halom pénzed van, amit olyan munkáért kapsz, amit szeretsz. Élvezet számodra, amit csinálsz.
- 163 -

Az emberek szeretnek és dédelgetnek. Képzeld el úgy a világot. Képzeld a világot pontosan olyannak. mint amilyennek szeretnéd.164 - . . Olyanokkal vannak kapcsolataid. akik élénkek. szórakoztatóak és kreatívak. Ha van jó vagy több jó szeretőd. Érzékeld a világ kigyógyulását. Ha ezt megtetted.S most gondolj az emberekre. amelyet ő(k) kölcsönöz(nek). érezd a meghittséget. akikhez közöd van. mint a benned lezajlott átalakulás tükrét. Azután az alkotás és élvezet eme helyéről nézz ki a világba. akkor jelentsd ki: "most valami jobb ígérkezik minden lény számára".

EGY VÍZIÓ Lakásom ablakából a San Francisco-öblöt és azon túl San Francisco gyönyörű belvárosát látom. hogy mindez bennünk épül. Minden csupa fény. Látok egy ősi. Tudom. . A fények az öböl vizén és a város fölött állandóan változnak. finoman csillog az univerzum összes színében. mert a helyén gyönyörű új város épül. Ez a város csodálatos. amit most leírok. A régi építmények kőhalmazzá porladnak.165 - . De a romokat eltakarítják. de mindig misztikus. Néha minden felhős és ködös. Talán ez a látvány ösztönözte azt a gyakori képzetet. omladozó várost. szürke. néha csillog és ragyog.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->