Bilaga 2

Information om Dig: Kön Man Kvinna Ålder Under 20 år 20 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år 60 år eller äldre Hur länge har Du arbetat som arborist? 1 - 5 år 6 - 10 år 11 - 20 år 21 - 30 år 31 år eller mer Är Du fysiskt aktiv på Din fritid? Ja Nej Om Ja, varför är Du fysiskt aktiv på Din fritid? Av sociala skäl Det är roligt I skadeförebyggande syfte Rehabilitering För att kunna tävla/spela match För hälsans skull För utseendets skull För att orka med arbetet Hur många gånger i veckan tränar Du i så fall? 1 - 3 ggr i veckan 4 - 6 ggr i veckan 7 ggr eller mer i veckan 0 11 11 6 0 0 (0%) (39,3%) (39,3%) (21,4%) (0%) (0%) 21 (75,0%) 7 (25,0%)

16 9 2 1 0

(57,1%) (32,1%) (7,1%) (3,6%) (0%)

25 (89,3%) 3 (10,7%)

8 18 9 4 3 16 7 9

(10,8%) (24,3%) (12,2%) (5,4%) (4,1%) (21,6%) (9,5%) (12,2%)

21 (84,0%) 4 (16,0%) 0 (0%)

Hur viktig är Din träning för Dig? På en skala 1 - 6, välj det alternativ som passar bäst. 1 2 (8,0%) 2 2 (8,0%) 3 6 (24,0%) 4 4 (16,0%) 5 7 (28,0%) 6 4 (16,0%) Om Du svarat Ja på fråga 4 anser Du att din träning på fritiden är tillräcklig, eller tränar Du för mycket eller för lite? Tillräckligt 11 (44,0%) För mycket 0 (0%) För lite 14 (56,0%) Hur fysiskt slitsamt uppfattar Du Ditt arbete som arborist? Inte alls Något slitsamt Slitsamt Mycket slitsamt Har Du någon tidigare skada? Ja Nej Var har Du ont? Höger arm, kryssa i de alternativ där Du har ont: Fingrar/Hand Handled Underarm Armbåge Överarm Axel

0 9 12 7

(0%) (32,1%) (42,9%) (25,0%)

15 (53,6%) 13 (46,4%)

3 9 3 8 2 5

(10,0%) (30,0%) (10,0%) (26,7%) (6,7%) (16,7%)

Anser Du att majoriteten av Dina problem i höger arm är muskel- eller ledrelaterade? Med ledrelaterat menar jag led och runtliggande senor. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens. Muskel 2 (11,1%) Led 8 (44,4%) Både och 8 (44,4%) Vad tror Du problemen beror på? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens: Monotont upprepade rörelser 11 (37,9%) Oergonomiska arbetspositioner 9 (31,0%) För fysiskt ansträngande 9 (31,0%)

Vilket av alternativen i fråga 2.3 anser Du ha störst betydelse för problemen? Monotont upprepade rörelser Oergonomiska arbetspositioner För fysiskt ansträngande

10 (52,6%) 2 (10,5%) 7 (36,8%)

Under vilket/vilka arbetsmoment känner Du smärta/obehag? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens: Klättringen 11 (23,4%) Användning av handsåg 9 (19,1%) Vid firning 1 (2,1%) Hantering av stamdelar 7 (14,9%) Användning av sekatör 6 (12,8%) Användning av motorsåg 3 (6,4%) Vid rishantering 7 (14,9%) Vid sektionsfällning 3 (6,4%) Vänster arm, kryssa i de alternativ där Du har ont: Fingrar/Hand Handled Underarm Armbåge Överarm Axel

0 5 5 6 1 2

(0%) (26,3%) (26,3%) (31,6%) (5,3%) (10,5%)

Anser Du att majoriteten av Dina problem i vänster arm är muskel- eller ledrelaterade? Med ledrelaterat menar jag led och runtliggande senor. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens. Muskel 1 (7,7%) Led 6 (46,2%) Både och 6 (46,2%) Vad tror Du problemen beror på? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens: Monotont upprepade rörelser 7 (35,0%) Oergonomiska arbetspositioner 7 (35,0%) För fysiskt ansträngande 6 (30,0%) Vilket av alternativen i fråga 2.8 anser Du ha störst betydelse för problemen? Monotont upprepade rörelser Oergonomiska arbetspositioner För fysiskt ansträngande

6 (42,9%) 4 (28,6%) 4 (28,6%)

Under vilket/vilka arbetsmoment känner Du smärta/obehag? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens: Klättringen 13 (32,5%) Användning av handsåg 4 (10,0%) Vid firning 0 (0%) Hantering av stamdelar 4 (10,0%) Användning av sekatör 3 (7,5%) Användning av motorsåg 5 (12,5%) Vid rishantering 7 (17,5%) Vid sektionsfällning 4 (10,0%) Överkropp/bål, kryssa i de alternativ där Du har ont: Höger bröst Höger skuldra Vänster bröst Vänster skuldra Mage Rygg/ländrygg Nacke

0 1 0 2 0 12 3

(0%) (5,6%) (0%) (11,1%) (0%) (66,7%) (16,7%)

Anser Du att majoriteten av Dina problem i överkroppen är muskel- eller ledrelaterade? Med ledrelaterat menar jag led och runtliggande senor. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens. Muskel 2 (18,2%) Led 1 (9,1%) Både och 8 (72,7%) Vad tror Du problemen beror på? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens: Monotont upprepade rörelser 5 (31,2%) Oergonomiska arbetspositioner 5 (31,2%) För fysiskt ansträngande 6 (37,5%) Vilket av alternativen i fråga 2.13 anser Du ha störst betydelse för problemen? Monotont upprepade rörelser Oergonomiska arbetspositioner För fysiskt ansträngande

1 (9,1%) 7 (63,6%) 3 (27,3%)

Under vilket/vilka arbetsmoment känner Du smärta/obehag? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens: Klättringen 5 (14,7%) Användning av handsåg 1 (2,9%) Vid firning 0 (0%) Hantering av stamdelar 7 (20,6%) Användning av sekatör 2 (5,9%) Användning av motorsåg 5 (14,7%) Vid rishantering 8 (23,5%) Vid sektionsfällning 6 (17,6%)

Höger ben, kryssa i de alternativ där Du har ont: Höft Lår Knä Vad Fotled Fot

2 1 5 0 1 1

(20,0%) (10,0%) (50,0%) (0%) (10,0%) (10,0%)

Anser Du att majoriteten av Dina problem i höger ben är muskel- eller ledrelaterade? Med ledrelaterat menar jag led och runtliggande senor. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens. Muskel 1 (14,3%) Led 3 (42,9%) Både och 3 (42,9%) Vad tror Du problemen beror på? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens: Monotont upprepade rörelser 3 (25,0%) Oergonomiska arbetspositioner 5 (41,7%) För fysiskt ansträngande 4 (33,3%) Vilket av alternativen i fråga 2.18 anser Du ha störst betydelse för problemen? Monotont upprepade rörelser Oergonomiska arbetspositioner För fysiskt ansträngande

1 (14,3%) 4 (57,1%) 2 (28,6%)

Under vilket/vilka arbetsmoment känner Du smärta/obehag? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens: Klättringen 8 (33,3%) Användning av handsåg 1 (4,2%) Vid firning 0 (0%) Hantering av stamdelar 2 (8,3%) Användning av sekatör 2 (8,3%) Användning av motorsåg 2 (8,3%) Vid rishantering 4 (16,7%) Vid sektionsfällning 5 (20,8%) Vänster ben, kryssa i de alternativ där Du har ont: Höft Lår Knä Vad Fotled Fot

0 0 2 0 2 1

(0%) (0%) (40,0%) (0%) (40,0%) (20,0%)

Anser Du att majoriteten av Dina problem i vänster ben är muskel- eller ledrelaterade? Med ledrelaterat menar jag led och runtliggande senor. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens. Muskel 1 (33,3%) Led 0 (0%) Både och 2 (66,7%) Vad tror Du problemen beror på? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens: Monotont upprepade rörelser 2 (33,3%) Oergonomiska arbetspositioner 2 (33,3%) För fysiskt ansträngande 2 (33,3%) Vilket av alternativen i fråga 2.23 anser Du ha störst betydelse för problemen? Monotont upprepade rörelser Oergonomiska arbetspositioner För fysiskt ansträngande

1 (25,0%) 2 (50,0%) 1 (25,0%)

Under vilket/vilka arbetsmoment känner Du smärta/obehag? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens: Klättringen 4 (30,8%) Användning av handsåg 0 (0%) Vid firning 0 (0%) Hantering av stamdelar 1 (7,7%) Användning av sekatör 1 (7,7%) Användning av motorsåg 2 (15,4%) Vid rishantering 1 (7,7%) Vid sektionsfällning 4 (30,8%) På en skala 1 - 6 där 1 representerar inga problem alls och 6 representerar oförmögen att arbeta, kryssa i där Du anser dig ligga: 1 10 (40,0%) 2 8 (32,0%) 3 4 (16,0%) 4 3 (12,0%) 5 0 (0%) 6 0 (0%)