You are on page 1of 6

Bilaga 2

Information om Dig:

Kön

 

Man

21

(75,0%)

 

Kvinna

7

(25,0%)

Ålder

 

Under 20 år

0

(0%)

20

- 29 år

11

(39,3%)

30

- 39 år

11

(39,3%)

40

- 49 år

6

(21,4%)

50

- 59 år

0

(0%)

60

år eller äldre

0

(0%)

Hur länge har Du arbetat som arborist?

 
 

1

- 5 år

16

(57,1%)

6

- 10 år

9

(32,1%)

11

- 20 år

2

(7,1%)

21

- 30 år

1

(3,6%)

31

år eller mer

0

(0%)

Är Du fysiskt aktiv på Din fritid? Ja

Om Ja, varför är Du fysiskt aktiv på Din fritid?

25

(89,3%)

Nej

3

(10,7%)

Av sociala skäl

8

(10,8%)

Det är roligt

18

(24,3%)

I skadeförebyggande syfte

9

(12,2%)

Rehabilitering

4

(5,4%)

För att kunna tävla/spela match

3

(4,1%)

För hälsans skull

16

(21,6%)

För utseendets skull

7

(9,5%)

För att orka med arbetet

9

(12,2%)

Hur många gånger i veckan tränar Du i så fall?

 
 

1

- 3 ggr i veckan

21

(84,0%)

4

- 6 ggr i veckan

4

(16,0%)

7

ggr eller mer i veckan

0

(0%)

Hur viktig är Din träning för Dig? På en skala 1 - 6, välj det alternativ som passar bäst.

1 2

(8,0%)

2 2

(8,0%)

3 6

(24,0%)

4 4

(16,0%)

5 7

(28,0%)

6 4

(16,0%)

Om Du svarat Ja på fråga 4 anser Du att din träning på fritiden är tillräcklig, eller tränar Du för mycket eller för lite?

Tillräckligt

11

(44,0%)

För mycket

0

(0%)

För lite

14

(56,0%)

Hur fysiskt slitsamt uppfattar Du Ditt arbete som arborist? Inte alls

Har Du någon tidigare skada?

0

(0%)

Något slitsamt

9

(32,1%)

Slitsamt

12

(42,9%)

Mycket slitsamt

7

(25,0%)

Ja

15

(53,6%)

Nej

13

(46,4%)

Var har Du ont?

Höger arm, kryssa i de alternativ där Du har ont:

Fingrar/Hand

3

(10,0%)

Handled

9

(30,0%)

Underarm

3

(10,0%)

Armbåge

8

(26,7%)

Överarm

2

(6,7%)

Axel

5

(16,7%)

Anser Du att majoriteten av Dina problem i höger arm är muskel- eller ledrelaterade? Med ledrelaterat menar jag led och runtliggande senor. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens.

Muskel

2

(11,1%)

Led

8

(44,4%)

Både och

8

(44,4%)

Vad tror Du problemen beror på? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens:

Monotont upprepade rörelser

11

(37,9%)

Oergonomiska arbetspositioner

9

(31,0%)

För fysiskt ansträngande

9

(31,0%)

Vilket av alternativen i fråga 2.3 anser Du ha störst betydelse för problemen? Monotont upprepade rörelser

10

(52,6%)

Oergonomiska arbetspositioner

2

(10,5%)

För fysiskt ansträngande

7

(36,8%)

Under vilket/vilka arbetsmoment känner Du smärta/obehag? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens:

Klättringen

11

(23,4%)

Användning av handsåg

9

(19,1%)

Vid firning

1

(2,1%)

Hantering av stamdelar

7

(14,9%)

Användning av sekatör

6

(12,8%)

Användning av motorsåg

3

(6,4%)

Vid rishantering

7

(14,9%)

Vid sektionsfällning

3

(6,4%)

Vänster arm, kryssa i de alternativ där Du har ont:

Fingrar/Hand

0

(0%)

Handled

5

(26,3%)

Underarm

5

(26,3%)

Armbåge

6

(31,6%)

Överarm

1

(5,3%)

Axel

2

(10,5%)

Anser Du att majoriteten av Dina problem i vänster arm är muskel- eller ledrelaterade? Med ledrelaterat menar jag led och runtliggande senor. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens.

Muskel

1

(7,7%)

Led

6

(46,2%)

Både och

6

(46,2%)

Vad tror Du problemen beror på? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens:

Monotont upprepade rörelser

Vilket av alternativen i fråga 2.8 anser Du ha störst betydelse för problemen?

7

(35,0%)

Oergonomiska arbetspositioner

7

(35,0%)

För fysiskt ansträngande

6

(30,0%)

Monotont upprepade rörelser

6

(42,9%)

Oergonomiska arbetspositioner

4

(28,6%)

För fysiskt ansträngande

4

(28,6%)

Under vilket/vilka arbetsmoment känner Du smärta/obehag? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens:

Klättringen

13

(32,5%)

Användning av handsåg

4

(10,0%)

Vid firning

0

(0%)

Hantering av stamdelar

4

(10,0%)

Användning av sekatör

3

(7,5%)

Användning av motorsåg

5

(12,5%)

Vid rishantering

7

(17,5%)

Vid sektionsfällning

4

(10,0%)

Överkropp/bål, kryssa i de alternativ där Du har ont:

Höger bröst

0

(0%)

Höger skuldra

1

(5,6%)

Vänster bröst

0

(0%)

Vänster skuldra

2

(11,1%)

Mage

0

(0%)

Rygg/ländrygg

12

(66,7%)

Nacke

3

(16,7%)

Anser Du att majoriteten av Dina problem i överkroppen är muskel- eller ledrelaterade? Med ledrelaterat menar jag led och runtliggande senor. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens.

Muskel

2

(18,2%)

Led

1

(9,1%)

Både och

8

(72,7%)

Vad tror Du problemen beror på? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens:

Monotont upprepade rörelser

Vilket av alternativen i fråga 2.13 anser Du ha störst betydelse för problemen?

5

(31,2%)

Oergonomiska arbetspositioner

5

(31,2%)

För fysiskt ansträngande

6

(37,5%)

Monotont upprepade rörelser

1

(9,1%)

Oergonomiska arbetspositioner

7

(63,6%)

För fysiskt ansträngande

3

(27,3%)

Under vilket/vilka arbetsmoment känner Du smärta/obehag? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens:

Klättringen

5

(14,7%)

Användning av handsåg

1

(2,9%)

Vid firning

0

(0%)

Hantering av stamdelar

7

(20,6%)

Användning av sekatör

2

(5,9%)

Användning av motorsåg

5

(14,7%)

Vid rishantering

8

(23,5%)

Vid sektionsfällning

6

(17,6%)

Höger ben, kryssa i de alternativ där Du har ont:

Höft

2

(20,0%)

Lår

1

(10,0%)

Knä

5

(50,0%)

Vad

0

(0%)

Fotled

1

(10,0%)

Fot

1

(10,0%)

Anser Du att majoriteten av Dina problem i höger ben är muskel- eller ledrelaterade? Med ledrelaterat menar jag led och runtliggande senor. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens.

Muskel

1

(14,3%)

Led

3

(42,9%)

Både och

3

(42,9%)

Vad tror Du problemen beror på? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens:

Monotont upprepade rörelser

Vilket av alternativen i fråga 2.18 anser Du ha störst betydelse för problemen?

3

(25,0%)

Oergonomiska arbetspositioner

5

(41,7%)

För fysiskt ansträngande

4

(33,3%)

Monotont upprepade rörelser

1

(14,3%)

Oergonomiska arbetspositioner

4

(57,1%)

För fysiskt ansträngande

2

(28,6%)

Under vilket/vilka arbetsmoment känner Du smärta/obehag? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens:

Klättringen

8

(33,3%)

Användning av handsåg

1

(4,2%)

Vid firning

0

(0%)

Hantering av stamdelar

2

(8,3%)

Användning av sekatör

2

(8,3%)

Användning av motorsåg

2

(8,3%)

Vid rishantering

4

(16,7%)

Vid sektionsfällning

5

(20,8%)

Vänster ben, kryssa i de alternativ där Du har ont:

Höft

0

(0%)

Lår

0

(0%)

Knä

2

(40,0%)

Vad

0

(0%)

Fotled

2

(40,0%)

Anser Du att majoriteten av Dina problem i vänster ben är muskel- eller ledrelaterade? Med ledrelaterat menar jag led och runtliggande senor. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens.

Muskel

1

(33,3%)

Led

0

(0%)

Både och

2

(66,7%)

Vad tror Du problemen beror på? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens:

Monotont upprepade rörelser

Vilket av alternativen i fråga 2.23 anser Du ha störst betydelse för problemen?

2

(33,3%)

Oergonomiska arbetspositioner

2

(33,3%)

För fysiskt ansträngande

2

(33,3%)

Monotont upprepade rörelser

1

(25,0%)

Oergonomiska arbetspositioner

2

(50,0%)

För fysiskt ansträngande

1

(25,0%)

Under vilket/vilka arbetsmoment känner Du smärta/obehag? Kryssa i de alternativ Du tycker stämmer bäst överens:

Klättringen

4

(30,8%)

Användning av handsåg

0

(0%)

Vid firning

0

(0%)

Hantering av stamdelar

1

(7,7%)

Användning av sekatör

1

(7,7%)

Användning av motorsåg

2

(15,4%)

Vid rishantering

1

(7,7%)

Vid sektionsfällning

4

(30,8%)

På en skala 1 - 6 där 1 representerar inga problem alls och 6 representerar oförmögen att arbeta, kryssa i där Du anser dig ligga:

1 10

(40,0%)

2 8

(32,0%)

3 4

(16,0%)

4 3

(12,0%)

5 0

(0%)

6 0

(0%)