P. 1
Cultura Si Civilizatie in Evul Mediu - Ecaterina Lung

Cultura Si Civilizatie in Evul Mediu - Ecaterina Lung

|Views: 539|Likes:
Published by Goru Geo

More info:

Published by: Goru Geo on Jun 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

Ideile umaniste se răspândesc în toată Europa datorită continuării folosirii limbii
latine ca limbă de comunicare internaţională şi a scrisorilor pe care le schimbă între ei
membrii « republicilor literelor ». Aceste scrisori nu aveau un caraacter strict personal,
dimpotrivă, erau astfel concepute încât să poată fi citit în grupuri de prieteni, cenacluri, să
fie studiate în şcoli ca exemple de stil. Exemplul cel mai cunoscut este al corespondenţei
(circa 3000 de epistole) purtată de Erasmus din Rotterdam (1466-1536) cu umanişti din
Tările de Jos, Franţa, Anglia, Italia, Germania, Ungaria (Nicolaus Olahus). De asemenea,
umaniştii circulau foarte mult, realizând astfel contacte personale deosebit de importante
în schimbul de idei.

Tiparul

Cel mai de seamă instrument al difuzării ideilor Renaşterii şi umanismului a fost
tiparul. Literele mobile, presa ca şi cerneala specială necesare multiplicării textului scris
au fost puse la punct pe la mijlocul secolului al XV-lea, la Mainz. Johann Gutenberg este
cel ce tipăreşte prima carte integrală, Biblia cu 42 de rânduri, în 1455. Invenţia sa a
folosit diferitele căutări tehnice anterioare, între care literele mobile, deja realizate din
ceramică, în Orient şi din lemn, în Europa, imprimarea imaginilor pe diferite suporturi
(textile sau cărţi de joc, acestea răspândite încă din secolul al XIV-lea). Gutemberg a
găsit aliajul potrivit realizării unor litere suficient de rezistente pentru a nu se deforma

210

dar nu într-atât de dure pentru a sfâşia hârtia. Căci tiparul a putut avea succesul cunoscut
datorită generalizării producerii hârtiei, invenţie chinezească ajunsă în Europa prin
secolul al XII-lea, dar care capătă amploare în momentul în care se răspândeşte folosirea
lenjeriei de corp, care, devenită uzată, era refolosită în producerea pastei pentru hârtie. De
asemenea, esenţială în perfecţionarea tehnicii imprimării a fost realizarea unei cerneli
sicative, suficient de groasă ca să nu curgă pe pagina tipărită, dar şi îndeajuns de fluidă
pentru a se usca repede. Un alt element ce a asigurat succesul invenţiei lui Gutenberg a
fost folosirea teascului, devenit presă tipografică, pentru a realiza imprimarea propriu-
zisă.

Primele cărţi tipărite de Gutenberg imită manuscrisele medievale de bună calitate,
atât din punctul de vedere al formei literelor, cât şi al punerii în pagină. Ulterior, se
inventează noi caractere, precum cele « romane » sau cele « italice ».
Invenţia lui Gutenberg s-a răspândit cu mare rapiditate, până la 1500 existând mai
multe sute de ateliere în Europa occidentală şi centrală, cele mai mari centre tipografice
fiind Veneţia, Basel, Paris, Lyon, Anvers. Succesul întreprinderii s-a datorat, pe de o
parte, cererii de carte, în contextul progresului alfabetizării, al creşterii numărului celor
interesaţi de lectură din motive profesionale (studenţi, profesori, jurişti, medici, clerici,
etc.) dar şi al celor preocupaţi de carte datorită interesului pentru cultură în general. Din
aceste motive, tiparul se dovedeşte şi o afacere destul de rentabilă, care are şi trăsături de
modernitate în istoria economiei, fiind printre primele manufacturi bazate pe diviziunea
muncii şi pe maşinism, reunind un număr relativ mare de muncitori în procesul de
producţie. (La Anvers, în 1575, în atelierul lui Plantin lucrau 80 de muncitori la 16
prese).

De asemenea, cartea tipărită reprezintă prima producţie de serie, ea fiind realizată
în exemplare mult mai numeroase decât permitea copierea manuală a manuscriselor în
evul mediu. Se estimează că până la 1500 au circulat în Europa între 10 şi 40 milioane de
exemplare tipărite, iar în secolului XVI, numărul acestora ar fi crescut la 200 de milioane.
Efectul este scăderea preţului cărţii, transformarea ei dintr-un obiect de lux, cum era
manuscrisul medieval, într-un bun relativ accesibil, ceea ce permite începutul
democratizării culturii.

211

Urmările descoperirii tiparului sunt extrem de importante în plan cultural. Cartea
devine vehicolul esenţial în difuzarea creaţiilor culturale şi în schimbul de idei pe plan
internaţional. Acest schimb este facilitat, în primele decenii de după apariţia tiparului,
prin folosirea preponderentă a limbii latine, redevenită elegantă şi corectă prin strădania
umaniştilor, şi utilizată ca limbă internaţională a culturii. (Între textele difuzate prin tipar
până la 1500, 77% au fost scrise în latină, 7% în italiană, 6% în germană, 5% în franceză,
etc.). De difuzarea rapidă a ideilor prin intermediul tiparului au profitat nu doar literatura
şi arta (se pune la punct tehnica reproducerii prin gravură a operelor de artă) ci şi
Reforma bisericii. S-a spus că succesul lui Luther a fost în mare parte facilitat de
posibilitatea de a-şi difuza ideile prin intermediul tiparului, fără de care n-ar fi strâns în
jurul său aderenţii care l-au împiedicat să aibă aceeaşi soartă ca Ian Hus, un secol înaintea
sa.

Chiar dacă tiparul nu a creat el însuşi idei, prin această difuzare a ideilor în formă
standardizată a amplificat forţele schimbării culturale, religioase, politice, social-
economice. În plan cultural, apare un nou tip de cititor, care practică lectura în tăcere,
individual, ceea ce contribuie la dezvoltarea prioritară a percepţiilor vizuale în defavoarea
celor auditive, majoritare până atunci. Posibilitatea multiplicării rapide şi la costuri mici a
cunoştinţelor schimbă modul de a învăţa şi eliberează memoria şi intelectul pentru
activităţi creatoare. Nu mai este nevoie de înmagazinarea cunoştinţelor în memorie,
deoarece ele se pot regăsi cu uşurinţă în cărţi, ca atare, oamenii au o mai mare libertate de
cercetare, de a elabora noi idei şi ipoteze.
Dezvoltarea acestui spirit întreprinzător se leagă şi de schimbarea raportului între
autor şi cititor, între autor şi operă. Evul mediu se caracterizase prin raportul
contradictoriu între respectul faţă de autorităţi şi umilinţa creştină, ceea ce permitea
copierea fără probleme a operelor anterioare, în condiţiile în care, nu creaţia originală era
valorizată, ci fidelitatea faţă de model, iar autorul ca persoană conta foarte puţin. De
altfel, multe creaţii medievale sunt anonime, întrucât pentru oamenii epocii era important
conţinutul lucrării, şi nu autorul ei. De acum înainte, tiparul, devenit şi o afacere
profitabilă, contribuie la răspândirea ideii de paternitate literară, la importanţa ataşată
autorului, beneficiar al operelor sale, dar şi responsabil pentru ce a scris, într-o epocă în
care Biserica, atacată de reformatori, impune cenzura operelor tipărite, în încercarea de a

212

stopa progresele contestării sale. Apare treptat ideea de copy-right, acordat iniţial, prin
privilegii regale sau princiare editorilor, şi de-abia mai târziu definit ca un drept al
autorului.

Prin accentul pus pe autor, tiparul contribuie şi la întărirea individualismului,
trăsătură considerată de unii autori ca fiind caracteristică Renaşterii în general. La aceeaşi
dezvoltare a individualismului contribuie şi lectura silenţioasă, de care am mai vorbit, şi
raportul personal între cititor şi cartea pe care o poate citi şi interpreta singur, fără
medierea profesorului, preotului, călugărului. De asemenea, începe revoluţia în domeniul
lecturii, care se va definitiva în secolele XVIII-XIX, şi care constă în trecerea de la o
lectură intensivă (pe parcursul vieţii sale o persoană citea şi recitea de nenumărate ori un
număr redus de cărţi) la lectura extensivă (creşte numărul cărţilor citite de o persoană, în
detrimentul aprofundării celor citite).
Tiparul a avut o serie de consecinţe şi în domeniul evoluţiei limbilor. Dacă la
început el contribuie la revigorarea latinei, ca limbă de comunicare internaţională, prin
fixarea ei riguroasă în scris, prin difuzarea gramaticilor, ca şi datorită succesului treptat
avut de limbile vernaculare, evoluţia latinei, care continuase tot evul mediu în care
rămăsese o limbă vorbită, se opreşte, forma ei definitivă este stabilită acum. Chiar dacă a
rămas o limbă vorbită în comunităţile ştiinţifice şi în anumite unităţi de învăţământ până
la începutul secolului XX, latina a devenit o limbă moartă, care nu s-a mai transformat. Şi
limbile vernaculare au fost influenţate de tipar, întrucât şi în cazul lor se constată un
proces de fixare, de stabilire a regulilor, de difuzare a formei considerate « corecte » prin
intermediul cărţilor tipărite. Stabilirea normei în cazul limbilor vorbite face posibilă
existenţa « greşelilor de gramatică », de care nu putea fi vorba în perioada în care regulile
nu erau încă riguros hotărâte. Ca factor de multiplicare a creaţiei culturale, tiparul
favorizează dezvoltarea literaturilor în limbile vernaculare, şi prin aceasta contribuie la
transformarea treptată, timp de câteva secole, a culturii dintr-un domeniu accesibil doar
unei elite, într-un fenomen de masă.
Acest lucru nu a fost însă posibil fără implicarea diferitelor persoane sau instituţii
în susţinerea activităţii culturale. Dacă ne referim la tipar, constituirea unei manufacturi
este o activitate costisitoare şi riscantă, ceea ce impune frecvent apelul la mecenat.
Capete încoronate, principi, persoane cu posibilităţi materiale intervin în susţinerea

213

activităţii oamenilor de cultură, a artiştilor, a tipografilor. De exemplu, tiparul este
introdus în Franţa la 1470, din iniţiativa regelui Ludovic al XI-lea. Şi în spaţiul românesc,
prima tiparniţă a funcţionat între 1508-1512, din iniţiativa domnitorului Radu cel Mare.
În acest din urmă caz, semnificativă e perioada scurtă în care tiparul funcţionează,
întrucât aceasta relevă, pe de o parte, absenţa unui public cultivat care prin cererea de
carte să facă posibilă continuarea activităţii, iar pe de altă parte, absenţa mediului urban
în care un asemenea public putea să se dezvolte.

Învăţământul

Un rol esenţial în difuzarea ideilor renaşterii şi ale umanismului este învăţământul.
Universitatea, instituţie specific medievală, cu un indiscutabil prestigiu, îşi continuă
existenţa, şi perioada Renaşterii este martora creării unor noi universităţi, care dublează,
într-un secol şi jumătate, numărul mai vechilor întemeieri. Dacă la 1400 existau în
Europa 45 de universităţi, se adaugă până la 1500 încă 33, şi încă 15 până la 1550.
Dar Universitatea, tocmai datorită îndelungatei sale tradiţii medievale şi a strânsei
legături cu biserica, nu poate accepta multe dintre ideile umaniste, centrate pe om, şi nu
pe divinitate.

De aceea, instituţia de învăţământ specific renascentistă este colegiul, inspirat de
vechea facultate de arte. În colegii, spre deosebire de facultăţi, băieţii erau repartizaţi în
clase omogene, corespunzătoare vârstei, începând de pe la 10-12 ani. Învăţământul dura
şapte ani, iar materiile erau predate începând de la simplu (citire, scriere, gramatică)
înspre complex. (filosofie, logică, matematică). Primele exemple de colegii pot fi
considerate şcolile întemeiate în Ţările de Jos de către Fraţii vieţii comune. După
manifestarea Reformei, colegiile se vor multiplica, atât în mediul protestant, unde ştiinţa
de carte e indispensabilă credinciosului pentru a putea citi singur Biblia, cât şi în cel
catolic. Iezuiţii au perfecţionat sistemul colegiilor, asigurându-le asftel un succes
prelungit în unele locuri până în secolul XX.

Mecenatul

214

Un alt instrument de difuziune culturală este mecenatul, fenomen caracteristic
tuturor domeniilor de creaţie din renaştere. În lipsa unui câmp al producţiei culturale şi al
consumului cultural bine definit, artiştii şi literaţii nu pot supravieţui prin propriile
mijloace. Ei au nevoie de protectori bogaţi şi influenţi, care să le ofere comenzi pentru
operele lor, să-i plătească şi să-i întreţină.
Aceştia aparţin diferitelor medii socio-economice, începând cu biserica, rămasă
principalul patron al artiştilor plastici, papalitatea jucând un rol esenţial în afirmarea
programului artistic al Renaşterii prin comenzile adresate unor mari creatori. Numele cele
mai răsunătoare sunt probabil cel al lui Michelangelo, căruia i s-a comandat pictarea
bolţii Capelei Sixtine de la Roma, ca şi realizarea mormântului papei Iuliu al II-lea
(1503-151), şi al lui Rafael, însărcinat de acelaşi Iuliu al II-lea cu pictarea unor camere
ale Vaticanului. De asemenea, în timpul pontificatului lui Leon al X-lea (1513-1521), fiu
al lui Lorenzo de Medici, au fost comandate atâtea opere de artă, încât unii au vorbit
chiar de o „epocă de aur”.

Regalitatea se implică şi ea din ce în ce mai mult în susţinerea artiştilor şi
literaţilor, în contextul în care afirmarea monarhiilor centralizate presupune şi dezvoltarea
unei dorinţe de strălucire în plan internaţional, ceea ce se poate realiza prin contribuţiile
celor mai de seamă artişti. Regii Franţei susţin artiştii indigeni, dar atrag şi creatori
italieni, dacă ar fi să-i pomenim doar pe Leonardo da Vinci sau pe Benvenuto Cellini. De
altfel, artiştii italieni sunt un « produs » de export extrem de căutat de monarhii europeni,
fiecare încercând să-i atragă pe cei mai înzestraţi, împăratul Carol Quintul şi fiul său Filip
al II-lea al Spaniei făcând din Tizian portretistul lor oficial, şi chiar sultanul turc
Mohamed al II-lea, după ce, se zice, l-ar fi chemat zadarnic pe Michelangelo, îl are în
slujba lui pe Gentile Bellini (1429-1527).
Nobilimea, « disciplinată » într-o anume măsură datorită consolidării puterii
aparatului de stat, limitată în posibilitatea confruntărilor reciproce violente, găseşte noi
posibilităţi de afirmare simbolică, prin exhibarea bogăţiei şi rafinamentului, manifestate
din ce în ce mai mult prin posesia operelor de artă. Cazul cel mai grăitor este al
mecenatului cultural exercitat de familia Medici la Florenţa, pe planul susţinerii pictorilor
şi sculptorilor (Leonardo da Vinci, Boticelli nu sunt decât doi dintre cei mai cunoscuţi

215

artişti care s-au aflat sub patronajul lor), dar şi a literaţilor şi filosofilor, mai ales în cadrul
« Academiei platoniciene ».

Aceluiaşi model i se conformează patriciatul urban tot mai bogat şi rafinat,
dezvoltat în oraşele italiene, germane, flamande, dornic să facă pe orice cale concurenţă
nobilimii, inclusiv prin intermediul dobândirii şi etalării operelor de artă. Individual, dar
şi în cadrul corporaţiilor, meşteşugarii şi negustorii susţin împodobirea bisericilor din
oraşe, sau chiar a construcţiilor civile de interes colectiv (primările). Astfel, la Florenţa,
Arte di Calimala a contribuit la decorarea Baptisteriului, în vreme ce Arte della Lana a
avut o contribuţie deosebită în împodobirea catedralei.
Această implicare a laicilor în susţinerea creaţiei culturale are multiple explicaţii,
dincolo de preocuparea sinceră pentru artă şi literatură, care caracterizează din ce în ce
mai mulţi oameni pe măsura răspândirii ideilor umaniste şi renascentiste, existând şi o
serie de factori materiali. Un rol foarte important l-au avut transformările în aspectul
locuinţei, devenită mai funcţională, mai cofortabilă şi mai luxoasă. Folosirea sticlei
transparente pentru geamuri conferă o mai mare luminozitate încăperilor, şi face posibilă
expunerea picturilor şi sculpturilor, care acum pot fi admirate în condiţii mai bune.
« Sedentarizarea » nobililor, care nu se mai deplasează periodic între mai multe reşedinţe,
pentru a consuma la faţa locului produsele, permite apariţia unui mobilier mai diversificat
şi de dimensiuni mai mari, care este împodobit de către sculptori şi pictori în spiritul artei
epocii. Apariţia genului picturii de şevalet, realizată pe pânză şi cu ajutorul culorilor în
ulei, a redus dimensiunile operelor de artă, tabloul fiind acum uşor maniabil şi oferind
foarte bune posibilităţi de integrare în noul tip de interior al locuinţelor celor privilegiaţi.
La aceasta se adaugă apariţia genului portretului, ceea ce i-a determinat pe din ce în ce
mai mulţi nobili sau membri ai stării de mijloc să-şi comande portretele diferiţilor artişti
în vogă. Din secolul al XV-lea, decorarea interioarelor se face tot mai mult cu ajutorul
tablourilor, spre deosebire de perioada anterioară, în care principalele elemente
decorative, având în acelaşi timp şi rol practic, de protecţie împotriva frigului, erau
tapiseriile. Acesea din urmă nu dispar, ci evoluează, foarte frecvent fiind întâlnită
transpunerea în tapiserie a unor tablouri celebre, sau chiar desenarea de către mari pictori
a cartoanelor cu modelele pentru tapiserii (cazul lui Rafael şi cartoanele reprezentând
Faptele apostolilor, desenate pentru tapiserii care urmau să decoreze pereţii Capelei

216

Sixtine). Un alt mijloc de difuzare a temelor operelor de artă realizate de artişti celebri
este utilizarea acestora pentru decorarea unor obiecte de uz cotidian, cum ar fi farfuriile,
cănile, plăcile de faianţă, elementele folosite la construcţia sobelor. Chiar mai mult decât
reproducerile prin gravură, aceste obiecte de mici dimesiuni, care reprezintă produse de
export deosebit de căutate, contribuie de o manieră decisivă la răspândirea programului
artistic al Renaşterii, şi la succesul pe care artiştii epocii îl au în toate colţurile Europei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->