PROBELE (partea I

)

Sediul materiei
 În prezent:
 - art. 1169 – 1206 C. civ. (vechi) – art. 230 lit. a din Legea

nr. 71/2011 până la intrarea în vigoare a NCPC  - art. 167 – 241 ind. 22 CPC
 După intrarea în vigoare a NCPC
 - art 243 – 382 NCPC

civ.). mărturisire). – înscrisuri. Pr. martori.):   .sens larg :    a) acţiunea de stabilire a existenţei sau inexistenţei raportului juridic concret b) mijlocul prin care poate fi stabilit raportul juridic concret c) rezultatul obţinut prin folosirea mijloacelor de probă (în ce măsură a fost convins judecătorul) a) mijloc de probă (art. 215-217 C. dar nu constituie raportul litigios)  .). prezumţii. cercetarea la fata locului (art. determinant în soluţionarea pricinii (fapte principale – chiar raportul juridic dedus judecăţii. civ. civ. expertiza (201-214 C.Consideraţii generale  Înţelesul termenului  . pr. Pr. probele materiale b) fapt probator – faptul material folosit pentru a dovedi alt fapt material.sens restrâns – două accepţiuni (art. 1 C. 168 alin. Civ. fapte probatorii contribuie la dovedirea acestuia. 1170 C.

persoana făptuitorului și vinovăția)  Subiectul probei: judecatorul (probele se administreaza pentru a-l convinge pe acesta de existenta sau inexistenta raportului juridic dedus judecatii) .art. 2 NCPC) . uzurile. 245-247 NCPC) :  regula –iura novit curia  excepţia .faptele notorii (art.hotărârea penală . 244 NCPC act juridic sau fapt)         . reglementările locale art. regulamentele. uzanțele.obiceiurile. 2562 NCC .cunoaşterea faptelor probatorii de către judecător personal .22 alin.legea (art.faptele necontestate . Obiectul probei :  . regulile deontologice. 1 NCC (izvoarele dreptului civil) .pozitive sau negative (dovada faptelor nedefinite) .materiale sau psihologice .legea străină art. 1 CPP (autoritatea de lucru judecat a hotărârii penale în ceea ce privește existența faptei.faptele juridice în sens larg (art. 3 NCPC (doar dacă instanța sau una dintre părți nu le cunoaște) . 249 alin. 249 alin.

deşi acesta este pârât.) – poate fi obligată partea căreia îi profită să depună diligenţe pentru administrarea probelor  Excepţia:  .reclamantul – art. art. Fam. 1169 C.mărcile şi indicaţiile geografice art. trebuie să dovedească folosinţa) etc. 287 C. 243 NCPC (onus probandi incumbit actori) – proba faptului juridic generator de obligaţii (art.nu şi intervenienţii forţat  . pr. 244 act juridic sau fapt NCPC)  .) – dar trebuie dovedit faptul vecin și conex  . 84/1998 ( în cazul în care se solicită decăderea titularul din dreptul de a folosi marca. 30 C.prezumţiile legale (ex. 47 din legea nr. art. civ. muncii (sarcina probei revine angajatorului)  .litigiile de muncă – art. 129 alin. civ. 5 C.repartizarea sarcinii probei (pârâtul care se apără. cereri de interventie fortata sau exceptii  . faptul de natură să ducă la ineficacitatea raportului juridc sau alte fapte ulterioare care au modificat sau stins raportul juridic)  .pârâtul – dacă formulează cerere reconvenţională. 339 NCC fostul art. Sarcina probei  Regula : .răsturnarea sarcinii probațiunii:   .intervenienţii voluntar  . .dacă instanţa dispune proba din oficiu (art.

verosimilă  .faptul probator  .proba trebuie să fie legală (sa nu fie oprita de lege)  .concludentă (să ducă la dezlegarea cauzei)  . Admisibilitatea probelor art.administrarea probelor NCPC . obiect.alte dispoziții de procedură (alin.puterea doveditoare a probelor  . 250 (admisibilitate.admisibilitatea probelor  . 2. 249 NCPC  . 3)  Convenţiile asupra probelor art.pertinentă (să aibă legătură cu soluţionarea pricinii)  .sarcina probei  . sarcina probațiunii)  .

248 NCPC. 1 pct.în cazul intervenţiei forţate – cel care o face. 3.). + pct. art. Administrarea probelor  Propunerea probelor (art. 96 pentru situatia in care se depune de indata. dacă întâmpinarea nu este obligatorie. 168 alin. depunerea înscrisului. art. 4 din actuala reglementare)  . 132 alin. 5 Excepţia:  . 292 alin. prin cererea reconvenţională art. 3.pârâtul (prin întâmpinare art. la prima zi de înfăţişare. 3 (rolul activ al instanței) art. 170 alin. 256 NCPC . 248 alin. chiar prin cererea de intervenţie  . 155 ind. 119 alin. 5.renunțarea la probă și însușirea probei de către cealaltă parte art. 112 pct.sancțiunea : decăderea (art.cheltuieli în sarcina părții căreia îi profită (170 alin. 3 – decădere pentru celelalte părți art. 1 teza I. 1 și 5. 2 – 4 (contraproba art. 4 și 5 contraproba în cazul încuviințării probei cu martori) Aspecte comune:  . 138 alin. 138 alin. 167 alin. 1 C. 171 C. 3. ulterior art. 1 decăderea (normă dispozitivă) in acea etapa procesuala (art. 138 alin. 2)  . art. art.intervenienţii voluntar – prin cererea de intervenţie  . 257 NCPC  .discutarea susținerilor și dovezilor celeilalte părți. dovezi în apărare faţă de cererea reconvenţională a pârâtului. civ. nu aduce atingere rolului activ al instanței art.civ. 2 NCPC – pct.)    Regula  .reclamantul (prin cererea de chemare în judecată art. 1). art. 1 pct. 1 și 2. 138 alin. ultim)  . 2 ) deosebiri față de art. 3 (raportat la art. 138 alin. 115 pct. vezi si art. 132 alin. 171 ind. Pr. pr.proba din oficiu ori la cererea procurorului (art.sancţiunea : art. inclusiv la cererea modificată sau întregită sau la prima zi de înfăţişare art. 251 NCPC  . sancțiuni: art. 1)  . 118 alin.art. 129 alin. 1 suspendare pentru reclamant (poate duce la perimarea cererii). 171 ind.

2)  . 168 alin. 236. excepția comisia rogatorie (art. 2)  . 255 NCPC)  . art. 4 )  . 252-253 NCPC) încheiere preparatorie (art. 1.până când (art.civ. 167 alin. 168 alin.) sau de instanta de la care s-a stramutat pricina (art.dovada și contradovada în același timp(art. 40 alin. 258 NCPC  . 1. Încuviinţarea probelor (art. 160 C.regula: în fața instanței de judecată (art. 268 alin. 3)  Aprecierea probelor art. 167 alin. 4). 169 alin. pr.ordinea (art. 254. 239). probele administrate de o instanta necompetenta (art. asigurarea de dovezi ( art. 1). 169 alin. 167 alin. 1 și 2)  Administrarea propriu zisă a probelor (art.

244 NCPC  Înscrisurile  Martorii  Expertiza  Cercetarea la fața locului  Mărturisirea  Prezumțiile  Mijloace materiale de probă (art 335-338 NCPC)  Alte mijloace prevăzute de lege .Mijloacele de probă art.

art.ÎNSCRISURILE  Definiție : orice declarație despre un act sau fapt juridic stricto sensu. art. dacă sunt alăturare unor înscrisuri sau mijloace materiale de probă – art. civ.după modul de întocmire: autentice și sub semnătură privată  Nepreconstituite  După raportul dintre ele : originale. 2 : fotografiile – pot fi înscrisuri art. confirmative – art. 1188 C. 2 NCPC  Clasificare  Folosirea ca mijloc de probă  Preconstituite   .după scop: originare sau primordiale. 1: art. 1190 C. 260 înscrisurile pe suport informatic. recognitive – art. 284. . duplicate și copii art. art. art. făcută prin scriere de mână. 261 înscrisurile în formă electronică. 283-285 alte înscrisuri  Obs. 279- 281 NCPC . civ. dactilografiere. 259 NCPC orice scriere sau altă consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic. 1189 C. litografiere. imprimare pe hârtie sau orice alt material (art. 335 alin. indiferent de suportul ei material ori de modalitatea de conservare și stocare)  Obs. 282 NCPC.. civ.

care are competența materială și teritorială de a întocmi înscrisul . după caz.întocmit de un funcționar public . primit și auntentificat de o autoritate publică. : actele autentificat de notarii publici. de notarul public sau de către o personaă investită de stat cu autoritate publică .-în forma și condițiile stabilite de lege B) . A) . 1171 C. civ.întocmit sau.cu respectarea formalităților prevăzute de lege . procesul verbal al agentului procedural.orice înscris emis de o autoritate publică căruia legea îî conferă acest caracter  Art. actele de stare civilă (actele administrative?) etc. 263 NCPC    .ex. hotărârile judecătorești.     . Înscrisul autentic  Definiție: art.

– opozabil erga omnes cu privire la dispozițiile din cuprinsul său (fapt juridic pentru terți)  .opozabil erga omnes cu privire la dată  Poate avea valoare de titlu executor (creanțele constatate prin act autentic notarial. : distincție între constatările personale ale agentului instrumentator și alte mențiuni  . 1173 alin. contractul de asistență juridică) . 1 C. civ.se bucură de prezumție de validitate (sarcina probei contrare incumbă celeilalte părți sau terților) .art. Avantajele înscrisului autentic  Puterea doveditoare a înscrisului autentic art. 264 NCPC  face dovada cu privire la data sa până la înscrierea în fals  Obs.

dacă este semnat de părți (art.valabil ca act sub semnătură privată. dacă nu este semnat (art. civ. civ. 1197 C.forma cerută ad validitatem: nulitate absolută  . 1172 C. Nulitatea și conversiunea înscrisului autentic art. ) . 265 NCPC  .) .forma cerută ad probationem :   .sau ca început de dovadă scrisă.

civ). înscrisul autentic nul. lipsa mențiunii privind numărul de exemplare (nu poate fi invocată de partea care și-a executat obligația sau de terti)  . El nu este supus niciunei alte formalități. . .art.acela care poartă semnătura părților.Speciale:  . fără concursul vreunui organ al statului și semnat de acestea. 1172 C. recunoscut expres sau tacit de părți. Definiție: întocmit de părți. contracte sinalagmatice (părți cu interese contrarii).. dar valabil ca înscris sub semnătură privată (art. civ. Civ. 266 NCPC – ”.când nu se cere: contracte unilaterale. Înscrisul sub semnătură privată  1.  2.A) Formalitatea multiplului exemplar .sancțiune: nul ca mijloc de probă (in sens de inscris). în afara excepțiilor anume prevăzute de lege”. executarea obligației integral înainte sau în momentul semnării (lipsa mențiunii multiplului exemplar se acoperă prin prezentarea tuturor exemplarelor în fața instanței). indiferent de suportul său material.. Condiții de valabilitate:  .Generale: semnătura de mână  . un singur exemplar lăsat în păstrare unui terț. dar e inceput de dovada scrisa 1197 C. 268 NCPC  . contracte prin corespondență. art. 270 alin. 1 NCPC – nu se aplică în raporturile dintre întreprinzători și alți profesioniști  . hotărâre judecătorească ce constată contractul sinalagmatic (sau îl suplinește)..art.când se cere : 1179 C.

. civ. 1 C.obligația are ca obiect o sumă de bani sau bunuri fungibile  .art.constată o obligație unilaterală (principala sau/și accesorie)  .nu este scris în întregime de cel care se obligă  . dar e inceput de dovada scrisa 1197 C. 1180 alin. civ. civ. lucru determinat. 271 NCPC  . 270 NCPC)  . art.când nu se cere formalitatea: înscrisul autentic nul. art. 1181 C. obligație de a face sau a nu face..când este necesară formalitatea: în cazul obligațiilor unilaterale (art.B) Formalitatea ”bun și aprobat” .înscrisul este sub semnătură privată  .)  . chitanțele liberatorii. 1180 alin.sancțiunea: nevalabilitatea ca înscris sub semnătură privată. Civ. 2 C.în caz de neconcordanță: suma mai mică până la proba contrarie(art.)  . în cazul comercianților și meseriașilor – profesioniști? (art. 269 NCPC  .

177 alin. 295 NCPC  . art.) art.. 1177 alin. art.) – recunoaștere tacită prin necontestare art. 1 C. civ.)  . 1176. 1 C. 1177 alin. 177 alin.. 1173 C. civ.înscrisul sub semnătură privată recunoscut de cel căruia i se opune are același efect ca și actul autentic privind drepturile și obligațiile părților și terții sunt ținuți să-l respecte (art. pr. civ.moștenitorii părții pot declara că nu cunosc scrisul sau semnătura (art. pr. art.civ. 3. civ. 267 NCPC . 2 C. Puterea doveditoare a înscrisului sub semnătură privată  .partea căreia i se opune înscrisul trebuie să-l recunoască sau să-l conteste (art. 2 C.

1 pct. cu titlu de excepție. de regulă.față de părți : are aceeași putere probantă ca și celelalte mențiuni din cuprinsul înscrisului  . nu si in cea oblică. dar. pot fi și succesorii universali și cu titlu universal ai părților. în măsura în care drepturile lor ar putea fi prejudiciate): data certă – art. (enumerarea este sau nu limitativă? art.chitanțele liberatorii .față de terți ( terții sunt. Data înscrisului sub semnătură privată art. 1182 C. dobânditorii cu titlu particular și creditorii chirografari. 4. 272 alin. civ. 4 si 6 NCPC)  . in actiunea pauliană. 272 NCPC  .

mențiunea făcută de creditor pe titlul de creanță (art. 1187 C. Alte înscrisuri  .răboajele (art. 283. art.registrele întreprinzătorilor și altor profesioniști art. civ. 276 NCPC  . 1185 C.. civ. 274 NCPC  .registrele. 455/2001)  .. art.scrisorile  . 284 NCPC . civ.alte categorii de înscrisuri art.)  . 275 NCPC)  . cărțile și hârtiile casnice (art. 273 NCPC)  . 1186 C.înscrisurile pe suport informatic art.înscrisul în formă electronică (Legea nr.

) . pr. e (amenda de la 30 la 500 lei) . pr. civ. 3 C.) . 176 C.refuz nejustificat – art. civ. pr. civ. 112. pr.  B) Când se află în posesia celeilalte părți     C) Când se află în posesia unei autorități sau a unei alte persoane – art. . 286 – 294 NCPC  A) Când se află în posesia părții care dorește să se folosească de el :       . pr. civ. civ. civ.. pr.la prima zi de înfățișare (132 C. civ.anexă la cererea de chemare în judecată sau întâmpinare (art.) . 2 C. pr. pr. pr.refuz justificat – art.civ. Depunerea înscrisului art.cazuri când cererea nu poate fi respinsă: art.) . (normă dispozitivă) .civ. 140 C. Administrarea probei cu înscrisuri  1. 175 alin. 138 alin. 173 C. 141 C. 172 alin.depunerea sau prezentarea originalului (art. art. civ. civ) .) . 174 C.retragerea originalului (art. partea adversă s-a referit la el și nu subzistă împrejurările de la 173 C.traducerea contestată (art.) .cazuri când cererea poate fi respinsă: art.cu 5 zile înaintea termenului acordat art. pr. pr. 1 C. pr.civ. 116 C. 139 C.sancțiune : art. 2 lit. pr.civ.   . 1 pct. 108 ind. 173 C. (înscris comun.

108 ind.comparare cu semnătura făcută în fața ei sau cu alte înscrisuri  .rezultatul verificării  . 1 lit. 1 și 178 alin.emană de la parte: mijloc de probă (partea care a cerut verificarea de scripte poate fi condamnată la amendă art. 1 alin. Verificarea de scripte . 179  . 305 C. pr.civ.art.nu emană de la parte: înlăturat  .) . 1 teza I  . pr. 1)  .obiect: doar înscrisurile sub semnătură privată  .  .de instanță direct : 179 alin. e)  .rezultatul se trece în încheierea de ședință ce are caracter interlocutoriu  . 2)  . apoi expertiză (alin. 177 alin.aducerea la cunoștința părților (alin.scripte de comparație (alin.contrasemnare (alin.ordinea : verificarea de către instanță.admisibilitate în recurs (art. 4)  . 295-297 NCPC  . 1 C. 3)  . civ.prin expertiză : art. 2.modalități:  .condiție: contestate de cel căruia i se opune sau de instanță art.

temei de revizuire .nu poate fi utilizată în cazul recunoașterii înscrisului de către partea căreia i-a fost opus (mărturisire judiciară)  . 298 -302 NCPC  . 180-182 C. pr. 322 pct.  . 183 C.)  . Procedura falsului .art. civ.suspendarea judecății: art.pr. . (în caz de respingere a suspendării și constatare a falsului în penal. pr.procedura propriu zisă : art. 4 C.cercetarea falsului de către instanța civilă : art.civ.obiect:    .art.înscrisurile autentice . civ. nu poate fi utilizată dacă prin verificarea de scripte s-a concluzionat că înscrisul (sub semnătură privată) este real . civ. 184 C. 3.cele sub semnătura privată falsificate (?). pr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful