P. 1
Studiu de Caz OK

Studiu de Caz OK

|Views: 33|Likes:
Published by Erika Molnar

More info:

Published by: Erika Molnar on Jun 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

Studiu de caz

A. Date personale Nume şi prenume: M. A. Locul şi data naşterii: Cluj-Napoca Sex: M Domiciliul: comuna Floreşti, judeţul Cluj Etate cronologică: 9 ani Diagnostic psihologic: - dificultăţi de concentrarea atenţie; tulburări emoţionale Diagnostic educaţional: - tulburări instrumentale; randament şcolar scăzut B. Date referitoare la mediul familial - Structura şi componenţa familiei: elevul este adoptat de către o familie legal constituită, organizată, de condiţie socio-profesională medie. Tatăl este actualmente în concediu de paternitate, iar mama este casnică. Familia deţine condiţii materiale medii, dar satisfăcătoare creşterii şi educării celor 5 copii. Tatăl este de naţionalitate română, iar mama are dublă cetăţenie: americană şi română. Limba de comunicare între părinţi şi copii este limba română, dar se utilizează frecvent şi limba engleză. Familia are în întreţinere : -

acesta a început derularea procedurii de înfiere. spaţiul locativ fiind amenajat aşa încât fiecare membru. să beneficieze de condiţii optime de învăţare dar şi de petrecere a timpului liber. Elevul M. răspund cu proptitudine tuturor solicitărilor din partea şcolii. . pe lângă cele tradiţionale. de-a se adapta la noutăţile tehnologiei şi de a pune la dispoziţia copiilor mijloace moderne de învăţare şi recreere.doi copii biologici : o fetiţă de 2.Lateralitate: dreaptă . deciziile luate în familie sunt argumentate şi apoi impuse şi respectate. .Condiţii de muncă şi viaţă ale elevului: elevul locuieşte alături de fraţii şi părinţii săi într-un duplex. care este în întreţinerea familiei adoptive. În familie se aplică regula recompensei şi pedeapsei. probleme gastro-intestinale C. dintre care unul face obiectul prezentului studiu de caz - Elevul M.Atmosfera şi climatul educativ în cadrul familiei : este unul în general pozitiv. procedură cu ocazia căreia au fost înştiinţaţi de decesul părinţilor biologici.Date medicale: viroze respiratorii frecvente. calm şi de înţelegere între părinţi şi copii.5 ani şi un băiat de 1 an un băiat vitreg în vârstă de 19 ani . În urma desfiinţării centrului.A este excesiv de timid şi stabileşte cu greutate relţii interpesonale. Ei se implică şi în activităţile extraşcolare prin sponsorizări cu materiale necesare bunei desfăşurări a activităţilor. centru la care lucra viitorul tată adoptiv. cu toate că familia are numeroşi prieteni şi participă la multe evenimente socio-culturale. în special elevii.Influenţe extrafamiliale: sunt extrem de limitate. . părerea fiecăruia este ascultată. Părinţii sunt preocupaţi de a-şi asigura condiţii de trai civilizate. Părinţii sunt implicaţi activ în demersul educativ al copiilor. În familie domneşte respectul reciproc. . fără a fi înfiat .doi băieţi gemeni.A s-a aflat în plasament în cadrul unui centru pentru minori din momentul naşterii. Date psihologice semnificative ..

observaţia directă. participă la activitatea de grup doar dacă este solicitat .interviul cu învăţătorul şi cu părinţii. Date obţinute în urma evaluării: . E.Testul profilului cognitiv. Mama adoptivă este de naţionalitate americană şi comunică în această limbă cu copiii.Comportament: corect. .Comunicare şi relaţionare cu cei din jur: este timid. în special activităţi cu caracter ludic şi practic-aplicativ . Instrumente de evaluare utilizate: . . civilizat.Traseu educaţional: nu a frecventat grădiniţa.Stima de sine: scăzută. .Aptitudini: recunoaşte majoritatea literelor şi scrie cu dificultate după dictare propoziţii scurte. neîncredere în forţele proprii D. În prezent familia adoptivă este preocupată de frecventarea şcolii şi de rezultatele şcolare înregistrate. dar în familie se foloseşte frecvent şi limba engleză. nesistematică.Limba maternă: limba română. Se implică în sarcini în care obţine succes. nu iniţiază contacte interpersonal. Operează cu noţiunile de „+” şi „-” în concentrul 0-30 cu dificultate.. respectă regulile şi autoritatea .Motivaţia este extrinsecă. astfel nu se poate stabili dacă printre aceşti membri se află persoane cu dificultăţi de învăţare.Persoane cu dificultăţi de învăţare: se cunosc puţine date despre despre membri familiei biologice. . Preferă jocurile de rol şi poveştile . .

lentă Îngustimea câmpului perceptiv Imagine perceptivă neadecvată. a) b) c) Motricitatea globală: dezvoltată conform vârstei Motricitatea fină: în curs de consolidare Orientarea temporo-spaţială: adecvată. difuză. dar prezintă dificultăţi în orientarea şi organizarea spaţiului grafic Coordonarea oculo-motorie: slabă Percepţia d) Stil perceptiv: lent-inert Analiza şi sinteza perceptivă: insuficientă. neclară Percepere distorsionată a stimulilor complecşi. de a continua acţiunea sau de a-şi menţine acelaşi ritm de muncă.Rezultate peste media grupului vocabular procesare fonologică Rezultate sub media grupului testul figurativ generalizări memoria cifrelor directă memoria imaginilor proba de atenţie discriminare auditivă desenarea figurii secvenţe motorii manuale repetarea cuvintelor cu sens bătaie ritmică numire rapidă cuvinte numire rapidă cifre memoria cifrelor indirectă numeraţie repetarea cuvintelor fără sens citirea de cuvinte cu sens citirea de cuvinte fără sens scriere corectă calcul matematic Psihomotricitatea: incapacitatea de a persevera într-o sarcină. .

Superficilaitatea în colectarea informaţiilor. Prezintă o slabă capacitatea de discriminare a literelor care au aceelaşi caracteristici grafice sau sonore. dificultăţi de concentare a atenţiei. categorizare deficitară. ci în mod global. Capacitate redusă de a distinge elementele şi informaţiile esenţiale. în cadrul acestui subtest.A. metodic. Are strategii de investigare slab dezvoltate şi nu vede utilitatea în a căuta şi integra toate informaţiile necesare pentru a putea rezolva problema. Realizează clasificări dificile când se impune desprinderea mai multor elemente comune. minge). acurateţea şi precizia necesară realizării sarcinii. dar se autocorectează. întâmpină dificultăţi în colectarea informaţiilor. Adeseori confundă termenii itemului (ceas. Este incapabil să evalueze dacă datele sunt incomplete sau distorsionate. Subtestul de procesare vizuală (desenarea figurii) arată că ia în considerare doar o parte din informaţiile necesare pentru realizarea sarcinii de lucru. este uşor distras de stimulii externi Proba de atenţie confirm faptul că M. nu înţelege importanţa preciziei şi corectitudinii în adunarea lor. ceea ce duce la lipsa autocontrolului şi la dificultăţi în a-şi ajusta viteza. Atenţia Distributivitate: capacitate scăzută de luare în considerare în mod simultan a mai multor surse de informaţii sau criterii Concentrare: fluctuantă. Dificultăţile înregistrate la subtestul discriminare auditivă se reflectă şi în cadrul subtestului de scriere corectă.În ceea ce priveşte secvenţialitatea se poate observa că sarcinile de lucru nu sunt abordate sistematic. Gândirea Generalizare şi abstarctizare: la nivel scăzut. . lipsa de atenţie la detaliile relevante sunt puse în evidenţă şi aici.

bătaie ritmică) arată că nu reuşeşte să-şi amintească toate datele necesare pentru îndeplinirea sarcinii de lucru. memoria imaginilor) totalizează. Comunică răspunsuri la întâmplare. un număr mic de puncte. necorespunzători Rezolvarea de probleme: capacitate asociativă scăzută şi capacitate limitată de transfer informaţional în contexte noi Ritm ideativ lent Incapacitatea de a depăşi concretul imediat Are dificultăţi în înţelegerea instrucţiunilor. Memoria predominant mecanică. Obţine un număr mic de puncte la subtestul generalizări. Are deprinderi sărace de înţelegere. La subtestele de memorie (memoria cifrelor directă. . chiar şi MSD este afectată. Fidelitate redusă a informaţiilor memorate. caracteristic stadiului operaţiilor concrete. De aceea la nivelul fazei de output apare un comportament de încercare şi eroare. deasemenea. Durata păstrării cunoştinţelor în memorie este de durată medie spre scurtă. spune prima cifră care îi trece prin minte fără să ţină cont de faptul dacă aceasta a fost sau nu cuprinsă în itemul prezentat. Viteza de memorare este lentă. Are o capacitate redusă de întipărire şi organizare a materialului de memorat. iar acest lucru se poate datora unei encodări vizuale şi auditive defectuoase. acest fapt împiedicând interpretarea mesajului pe parcursul desfăşurării vorbirii. nu raportează caracteristicile obiectelor. Nu reuşeşte să deducă regula după care sunt aranjate modelele în testul figurativ.Comparaţia: deficitară. Desigur şi capacitatea de stocare a memorie este limitată. dând dovadă de o percepţie neclară şi instabilă. fenomenelor unele la altele. ci descrie obiectul sau fenomenul respectiv sau raportează indici neadecvaţi. reuşind să găsească concepte superioare pentru noţiunile cele mai uzuale. Reţine puţine elemnete pe care reuşeşte să le reproducă apoi. Evaluarea abilităţilor senzorio-motorii (secvenţe motorii manuale.

sensibil.scrierea cifrelor – corectă în concetrul 0-30 cu ajutor Temperament: melancolic.recită corect poezii din maxim 2 strofe şi accesibile ca şi limbaj .citirea: se situează la nivel de literă . liniştit. rezistenţă scăzută la efort Afectivitate: labilitate afectivă. Vorbirea independentă: . Pronunţia este corectă.copierea se situează la nivelul literelor . În accesarea lexicului depăşeşte cu mult media grupei.scrierea: . anxios. timid. rezervat. pesimist.formulează propoziţii după imagini. dar cu greşeli gramaticale . . nesociabil. substituirea unor substantive cu verbe . în ceea ce priveşte alocarea resurselor de timp. întristat. timiditatea îi paralizează acţiunile.structura gramaticală: dificultăţi legate de trecerea cuvintelor de la un număr la altul.utilizează propoziţii simple în vorbirea curentă. nesiguranţa genului. Recomandări Propuneri de ameliorare ale eşecului şcolar: . excesiv de timid. fiind predominant concret.reuşeşte să susţină un dialog Limbajul scris: . sobru. Vorbirea reflectată: corespunzătoare.Limbaj Volumul vocabularului se situează peste media clasei.aspect grafic – nu reuşeşte să se menţină în limitele spaţiului grafic . Probabil alternativele de soluţionare găsite necesită timp suplimentar. F.

cu modificări ulterioare la nivelul emoţiilor.şi interdisciplinaritate etc . clar exprimat g) încurajarea elevului să conştientizeze şi să urmărească diferite tipuri de input: vizual. prin asocierea literei cu un obiect cunoscut (Ş = şarpe) b) utilizarea culorilor.Consilierea psihologică elevului centrată pe creşterea stimei de sine.Întocmirea unui Program de Intervenţie Personalizat în vederea eliminării decalajului dintre cunoştinţele elevului şi cele dobânbite de colectivul clasei. prin utilizarea unor strategii care s-au dovedit a fi eficiente: a) facilitarea recunoaşterii literelor. încurajarea acestuia şi întărirea comportamentelor aşteptate prin recompense de tip şcolar . Realizarea de exerciţii de restructurarea cognitivă a gândurile negative despre sine şi alţii. învăţarea unor tehnici de relaxare. astfel încât obiectele de studiu dificile pentru acesta să nu mai fie percepute drept inaccesibile. tactil h) realizarea unor activităţi în care să se pună accent pe trans. învăţarea de noi modele comportamentale şi modificarea cogniţiilor.Sprijinirea elevului în deprinderea modalităţilor de învăţare eficientă şi adaptarea acestora stilului său personal. auditiv. .Atitudine suportivă din partea învăţătoarei. ca un factor de stres . conform programelor de studiu. exerciţii de comunicare şi asertivitate. rigide.. sublinierea sau mărirea pentru a ajuta elevul să perceapă vizual diferenţele între literele din cuvinte (toc/foc) c) varietatea expunerii elevului la stimul: cu o viteză mai mică pe o perioadă mai lungă d) reducerea lungii şi complexităţii materialului e) utilizarea unui nivel al limbajului uşor deasupra nivelului elevului pentru a facilita dezvoltarea f) explicarea diferenţei dintre o interpretare corectă a unei întrebări sau probleme şi răspunsul precis.

Monitorizarea permanentă a evoluţiei şcolare şi personale a acestuia . îşi manifestă creativitatea şi îşi pune în valoare aptitudile sale speciale .Menţinerea unei colaborări permanente cu familia elevului .Întărirea motivaţiei de autorealizare personală prin prisma rolului şcolii în acest demers.Înlăturarea aversiunii şi dispreţului faţă de disciplinele de studiu neagreate prin responsabilizarea elevului cu diverse sarcini potrivite lui. exact în desfăşurarea acestor ore .Includerea elevului în diverse activităţi extraşcolare în cadrul cărora elevul are iniţiative.. educarea progresivă a aptitudilor speciale ale elevului .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->