Che Puan Binti Yasok Pida 3, Mukim Padang Perahu, 06000 Jitra Kedah.

2 MAC 2012

Pengarah Ins Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka Jalan Tun Fatimah, Durian Daun, 75400 Melaka, Melaka.

Puan,

AKUAN TIDAK MUFLIS Merujuk kepada perkara di atas saya Che Puan Binti Yasok, No Kad Pengenalan 571006-025359, dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa; i.
ii.

Saya tidak pernah diisytiharkan muflis oleh mana-mana pihak. Tujuan surat akuan ini adalah untuk menjadi penjamin 1 kepada pelajar yang bernama Ahmad Ibrahim Bin Che Omar, No Kad Pengenalan 860111-025359.

iii.

Saya juga mengaku bahawa maklumat mengenai diri saya seperti nama, alamat, dan tandatangan yang diberikan adalah benar.

Sekian, terima kasih.

Yang benar. (CHE PUAN BINTI YASOK) .. …………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful