SVEUČILIŠTE U ZADRU ODJEL ZA ARHEOLOGIJU

Altamira

Domagoj Mazarekić

Zadar, 1. Veljače 2012.

Sadržaj

1. Pronalazak Altamire 2. Tijek istraživanja 3. PronaĎeni Artefakti 4. Paleolitička umjetnost špilje Altamira 5. Zaključak Popis literature

Pronalazak Altamire

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful