APRIL 2012 -MJESEČNI OTVORENI POSLOVI - 07.04.

2012

R.br.

AKTIVNOST

OPIS AKTIVNOSTI

ROK

NOSILAC

NAPOMENA

1. METODOLOGIJA RADA

1

Aţurirati stalno

Upotrebne dozvole-atesti mašina, postrojenja i zgrada - izvještaj o stanju! Ovo i obuke radnika kasne zbog uplata.U prilogu mašine: 83 su bez atesta, vitalne mašine su bez atesta, u slučaju povrede posljedice mogu biti katastrofalne. Kartoni mašina i postrojenja - izvještaj o stanju! Radnici: redovna rješenja, posebni certifikati i dr. - izvještaj o stanju! Napraviti izvještaje o obuci svih radnika! Uputstva za rad, uputstva za tekuće i investiciono odrţavanje,, upozorenja i sl.Aţurirati za sve mašine praćenja troškova odrţavanju u IVIS-u, magacina sl odrţavanja, Samir omogućiti zbiRni izvještaj mjesečno u Ivisu IZVJEŠTAJ O ALATU -prva sedmica u mjesecu za prethodni mjesec. Moram uvesti Asmira detaljnije u ovo imamo propuste u izradi izvješraja. Izvještaj o lomu lata za februar

U PRILOGU U PRILOGU 02.04. prema planu 01.05. 02.04. 02.04. 02.04. 01.5. U PRILOGU 15.04. ponedjeljkom 15.04. mjesecno U PRILOGU 01.04.??? 15.04. 02.04./15.04. u prilogu 10.04. u toku stalno 15.04. 10.04. 15.04. 15.04. 01.05. 15.04. 15.04. 15.04. stalno 01.05. 20.04. 20-04. 20-04. 20-04. 05.05. 05.05. 05.05. 05.05. 05.05. 15.05.12. 05.05.

Nermin Nermin Nermin Nermin Nermin - Samir Nermin Nermin/ Asmir Nermin Nermin Nermin Nermin Nermin Nermin Nermin Nermin Ugradnja 15.04. Eltest ne moţe prije! Nermin Zbog uslova EBS-a Dostavljam 12.04. Dostavljam 12.04. Dostavljam 12.04. Dostavljam 12.04.

2

MJESEČNI IZVJEŠTAJI

3 SEDMIČNI IZVJEŠTAJI 2. PRIORITETI I 1

EVIDENCIJA KVAROVA I ZASTOJA - prva sedmica u mj. za prethodni mjesec PLAN PREVENTIVNOG ODRŢAVANJA po odjelima: zadnja hefta u mjesecu za naredni Nalog Arminu sedmični i mjesečni za preventivno odrţavanje Izvještaj o industrijskom redu! Izvještaj o ponavljanim i bitnim zastojima -povremeno po nastanku. Magacin odrţavanja - izvještaj o aţurnosti i ind. redu Terminski planovi - prva hefta u mjesecu ili po potrebi češće Otvorene naruĎbe, krupne i sitne stvari - pregled. Nabavka-ugradnja alternativne sklopke- Nabavka u toku, ugradnja po nabavci. Izvjestaj nije zadovoljio IKEA-u. UsklaĎivanje. Podnijeti zahtjev nadleţnoj instituciji, nakon dobijanja izvjestaja EBS koji je uslov za predaju. prema TP upotrebne doz. Priprema aktivnosti: (odabir lokacije i nacin izvoĎenja radova, ispitivanje zahtjeva oko Čišćenje krovova, oluka od snijega je svakodnevni prioritet na kojem rade svi ljudi briketare. NABAVKA DIJELOVA ZA PRESU, FILTERE, VENTILe, gljiva, manometar, Presa II- ponovljeni oremont u Kiseljaku. Uplatiti predracun. Potrebno je naručiti sito za jednu drobilicu! Ovdje je takoĎer dug prema Ruţiću uslov. Izrada novog klipa u Medeni. Medena nema crteţa, pri dolasku Fikreta usaglasićemo ovo pitanje. Sandigmaster 2 - MONTAŢA. Ostaje ugradnja elektronskog upravljanja. (nabavka spornog senzora). Nabavka rezervnih dijelova prema defektaţi. Ugovor o servisiranju. Kod Ismara na stolu.Potrebno usaglasiti cijene.

Sklopka trafostanice Mjerenje plinova kotlovnice

2

Vodoprivredna saglasnost

ostale upotrebne
3

BUNAR KOTLOVNICA

Ismet -Nermin

4

BRIKETARA

5

BRUSILICE STOLOVA COSTA BRUSILICA

3. PRIORITETI II 1

Nermin Nermin Beso-Armin

KOMPRESORI BUŠILICA NASLONA IKEA

Info za nabavka rezervnog kompresora.Iistraţivanje trţišta. Rasipanje zraka - eliminisati. Beso stalno čovjek da ovo prati!!! Date ismaru info da trazi od Caselli-ja ponudu. Ugradnja još dvije svjetiljke - po nabavci. Završetak staklenja prozora - po oslobaĎanju lakirnice. Prodaja starih. Dogovoriti termin popravke kod Ruţića (plaćanje duga uslov???) Otpremnice eksternog oštrenja unijeti u računar Alati za prodaju- ubaciti više informacija -fotografije, Ruzic zavrsetak remenice i ventilatora - po uplati dijela duga. OSPOSOBLJAVANJE SITA: od ponedjeljka intenzivno Priprema varijante za izradu zaslona kotlova. Nešo – Trstenik. Sljedeči dolazak bi trebao biti u toku 12 mjeseca radi otvoreni stvari na brenti II. Nabavka rezervnih noţeva (uplata Primo)
KOTLOVNICA

2

Rasvjeta spric kabina GRIJANJE LAKIRNICE 1 VILJUŠKARI HOMAG
ALATI

3 4 5 6 7 4. PILANA 1 2 5. MEDIJI 1 2

Nermin /Dino Nermin -Adnan Nermin Nermin Nermin

TRANSPORT SJEČKE KOTLOVNICA

- TROMJESEČNI DOLAZAK HIDRAULIČARA Sjekirostroj

Zasada nema potrebe

zaslon kotlova KONDENZ LONCI

Ugradnja u oba kotla u VR uz nabavku vatrostalne cigle. Ubaciti u liniju još 3 kondenz lonca jer 3 ugraĎena nemaju dovoljno kapaciteta.

01.05. 05.04. Memić-Beso

Page 1 of 3

30. Pronalazan rješenje i dovoĎenje struje za poslovoĎu st.05.12. Heftični plan preventivnog odrţavanja: Spahić Mihret -je zaduţen kao glavni izvršilac ovog posla. Kasni isporuka STRUJA Nabavka-ugradnja alternativne sklopkePrijedlog ugovora s Eltest Travnik. Prepakivanje zadnjeg cilindra kod Mirse . 10. 5 šarafa nema obruča. Ismaru poslati podatke o potrebnim razvodnicima .04 Nermin/Dino Nermin/Dino MAŠINA ZA OŠTRENJE RAVNIH NOŢEVA 3 Ubaciti cijene 7. 15.dolazi. projekat završen. Zamijeniti limeni plafon . Provjera stanja hidraulične pumpe kod sp. 15. 30.04.04. 10. MOTORA PRIJEDLOG ZA FILTERE CENTRALNI VENTILATOR Motor 55 ugradnja za PP vodu .04. Dobićete komparaciju ponuda.04. 15. 05. potrošeno. OBJEKTI H35 Popravka mjenjača MAN MAN Gume Caterpilar Gume Clark MAN AKUMULATOR Razrješenje grijanja hidraulike Bauman ţuti . Našli smo izvoĎača -čekamo ponudu. Početi raditi sa Sevadom. ALATNICA 1 2 MAŠINA ZA OŠTRENJA GLODALA Popravka i dovoĎenje u f-no stanje. Dvije zavrsene.04. Kao alternativni pogon za napajanje strujuom i vodom kotlovnice u slučaju nestanka struje da mogu funkcionisati hidranti – je rizično drţati ne funkcionalnim. MASIV MAŠINSKA 1 11.04.04.ubaciti cijene prema adnanovim uputama. ismet 8. Saradnika. 01. 15. 10.04. Nabavka zavjesa još 100m duţnih PONUDA ZA nedostajuće.04.00-9. 10. Gusjenice i vodilice POTREBNO reparirati generalno. Uspostava oštrenja sa emulzijom Ispitivanje mogućnosti i uslova nabavke od Gasal TurbeMinimalne zalihe alata . BRIKETARA 1 2 Enkoder presa REZERVNI DIJELOVI POPIS VIŠELISNI CML Iči u nabavku rezervnog . svakodnevna kontrola. Ismar Ismar 14.2 ili ponuda za "novi" polovan s garancijom Hladnjak hidraulike . dostavljam komparaciju. 10.05. prijedlog za nabavku.raspada se.izgorio lim.05. Specifikacija -liste neophodnih rezervnih dijelova briketare. Priprema ponude za eventualno neophodnu zamjenu čelija (ili dihtunga). GROMOBRANI: Samo za proizvodnu halu finala.04. MAŠINSKA CINK 1 CINK -LINIJA stalni zadatak 10. Namik ponuda. 05.04.05. 15. VENTILACIJA Razrješenje s projektantima Potrebno zavariti kučište. Oblovine. otvoreno 25.popravka mjenjača (centralni semering pušta ulje).05.04. Idemo sa nabavkom materijala i ugradnju dijela gromobrana.čovjek ga popravio po mogućnosti uplate ćemo ga preuzeti (do proljeća). KROJAČNICA 1 01. 6.04. ZRAK 01.dotrajali Hadţija napravio dio.04. 1 2 01. otvoreno 2 STOVARIŠTE OBLOVINE Page 2 of 3 .nemamo ga . Zamena nedostajućeg leţaja.05. 9.04. a rok isporuke dug. 01.06. 15.04.04. VODA otvoreno 25. Napraviti pripremupotrošene.treca ostala. Popravka-nabavka mjenjača br.3 4 5 6 1 2 3 4 1 1 2 1 2 1 2 VENTILI PARNI ZA GRIJANJE PUMPA GURAČA silosa IZMJENJIVAČ GRIJANJA: ELEVATOR KOTLOVNICE ZAVJESE PROPELERI SUŠARA VENTILATORI FREKVENTNIH PRETVARAČA S7 preventivno nabavka i popravak ventila na parnoj strani jer se ne mogu zatvoriti dovoljno. Caterpilar prednje 28x9x15.DIZEL AGREGAT Nabavka rep. 15. LAKIRNICA I i II 12. Kita za pilanski kompresor.04.04.uslov placanje Nabavka akumulatora. TRANSPORTNA SREDSTVA 1 2 3 4 5 6 7 8 15. 01.05. 15. 15.04. Uslov nabavka. Nuno-Nermin Ismet -Nermin KAESER Sklopka trafostanice Ugovor o odrţavanju kompenzacija VIKLOVANJE EL.05. ok 01. STOLICE 1 2 3 STALAŢE ČAJO 13. Ugradnja -što više u VR Izrada gromobrana na kontejneru (nabavka i ukopavanje 2 sonde u zemlju). 10. rasipa. Dino Dino Dino Dino -piksne Pimšped Šipovo DINO DINO DINO DINO Ismet Dino-Pimšped 1 ZAHTJEVI PPZ INSPEKTORA proljeće 2012 15. stalan zadatak 01. STOLOVI NABAVKA ČEPARICE ČEPARICA Ismaru dat s Adnanom usaglasen prijedlog za istrazivanje za nabavku rezervne ceparice.04. 15.04. 15.05. 6 šarafa bez obruča Clark zadnje 6. SUŠARE i PARIONICE 15.

.. 25. otvoreno 12.04. Prema uputama. Zraka iz finala u pilanu Obračun.3 TERMOIZOLACIJA HV Nabavka i popravka pukotina. sigurnosti te poslova Armin -Beso Nermin Prijedlog plaćanja Page 3 of 3 . Dostaviti REVIZIJA MINIMALNIH ZALIHA kompresori AUREUS G.ZAKONOM PROPISANE 1 17..04.prijedlog Ponuditi "Doboju" za naše mašine prodaju ili zamjenu.04.. 15. 01. Tokom mjeseca alternativni vod komp. OSTALO 1 2 3 4 5 6 7 15. UPOTREBNE DOZVOLE .04.05. Nermin Beganović ismet-Nermin Nermin upoterbne prema TP upotrebne doz.(Problem hipoteke oteţava) OBUKA RADNIKA: Novi radnici i 7 koji nisu zadovoljili testove organizirati obuku Odrţavanje sloţenosti magacina. 31. stalno 15. PROBLEMI 1 Obuka PPZ i Zaštite na radu. dostavljen. Upoznavanje o rukovanju brojilom..Vakuf STRUJA SARAJEVO OSIGURANJE LAGER STARIH MAŠINA Nermin Dino 8 MAGACIN ODRŢAVANJA 18.04. Marinko treba vratiti cijene šperploča.04. 16. MULTIFUNKCIJSKO MJERILO: Dolazak čovjeka iz EP Travnik na dogovor o iščitavanju i printanju podataka iz brojila. 31.04..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful